Electronic Arts Inc.
Ochrona danych osobowych i pliki cookie
Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie: 20 grudnia 2019 r.


TRUSTe Privacy CertificationTRUSTe

Poważnie podchodzimy do kwestii ochrony danych osobowych użytkowników i zobowiązujemy się zapewniać ją na odpowiednim poziomie. W niniejszym dokumencie opisano, jakie dane EA zbiera, gdy użytkownik korzysta z mobilnych, dostępnych w Internecie i dostępnych do pobrania produktów i usług oferowanych przez spółkę EA oraz jej podmioty zależne oraz gdy użytkownik bierze udział w wydarzeniach na żywo prowadzonych przez lub w związku z EA (dalej łącznie jako „Usługi”). Aby wyświetlić listę naszych podmiotów zależnych, należy odwiedzić stronę https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/712515/000071251519000019/ex-211subsidiariesofthereg.htm.

Spółka EA jest stroną umów ramowych o ochronie danych osobowych (ang. Privacy Shield) zawartych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACYSHIELD/US/pl/PC/.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób gromadzimy dane
 3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników
 4. Jakie informacje udostępniamy stronom trzecim
 5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników
 6. Jak chronimy dane osobowe użytkowników
 7. Dzieci
 8. Możliwości kontroli i wyboru użytkownika
 9. Usługi innych firm
 10. Zmiany w naszych zasadach
 11. Kontakt
 12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych
 13. Dalsze informacje

1. Jakie dane gromadzimy

Gromadzone przez nas dane zależą od Usług, z których korzysta dany użytkownik, oraz sposobu, w jaki z nich korzysta. Więcej informacji znajduje się poniżej.

 1. Dane, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika

  Gromadzimy informacje, które otrzymujemy od użytkownika, w tym:

  • Informacje o koncie EA użytkownika, w tym adres e-mail, nazwę użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko, kraj, datę urodzenia, numer telefonu i hasło;
  • Pytania zabezpieczające i odpowiedzi;
  • Szczegółowe informacje podawane przez użytkownika w odpowiedzi na ankiety dotyczące naszych Usług;
  • Dane podawane przez użytkownika w związku z prośbą o udzielenie pomocy, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu i dane (w tym zapisy rozmów telefonicznych) dotyczące napotykanych problemów; oraz
  • Dane rozliczeniowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, numer karty płatniczej, dane rachunku płatniczego i adres do wysyłki.

 2. Dane podawane przez użytkownika podczas gry w Internecie

  W przypadku korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak czat, ujawnione informacje dźwiękowe, wizualne i elektroniczne mogą stać się publicznie dostępne. Mogą być one także odczytywane, kopiowane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych graczy. Należy upewnić się, że ustawienia prywatności są zgodne z preferencjami użytkownika.

  W przypadku, gdy użytkownik bierze udział w rozgrywce w trybie wieloosobowym w Internecie, informacje dotyczące jego profilu w grze i sposobu gry oraz statystyki są widoczne dla wszystkich. W niektórych grach wyścigowych, w niektórych trybach gry wieloosobowej, możemy nagrywać rozgrywkę użytkownika i odtwarzać ją innym graczom, by mogli oni się z nim ścigać. W trybach gry opartych na konkurencji, jak np. FUT Champions, możemy rejestrować sposób gry użytkownika oraz dane wejściowe z przycisków urządzenia sterującego oraz odtwarzać je wraz z informacjami o profilu w grze oraz statystykami gry innym graczom w trakcie gry oraz podczas wydarzeń na żywo organizowanych przez EA lub jej partnera.

 3. Inne informacje gromadzone przez nas podczas gdy użytkownik korzysta z naszych usług

  Gdy użytkownik korzysta z naszych produktów, możemy również automatycznie zbierać inne informacje, w tym:

  • Adres IP;
  • Identyfikatory urządzeń mobilnych, innych elementów sprzętowych lub urządzeń;
  • ogólne dane geolokalizacyjne (opracowane na podstawie adresu IP lub ustawień urządzenia);
  • Dane dotyczące przeglądarki internetowej, w tym rodzaj przeglądarki i preferowany język;
  • strony odsyłające i wyjściowe, w tym strony docelowe i przeglądane strony, oraz inne interakcje z zawartością internetową;
  • Typ platformy;
  • informacje na temat urządzeń, sprzętu i oprogramowania użytkownika, takie jak elementy i ustawienia sprzętu, aktualizacje i oprogramowanie EA zainstalowane lub używane przez użytkownika oraz obecność wymaganych wtyczek;
  • szczegółowe informacje na temat kupionych lub uzyskanych przez użytkownika gier i Usług EA oraz sposobu, w jaki on z nich korzysta;
  • wnioski dotyczące preferencji, predyspozycji, zachowania, zdolności i umiejętności użytkownika;
  • informacje na temat zdarzeń powiązanych z danym urządzeniem, takie jak raporty na temat błędów i awarii, adresy URL żądania i odniesienia oraz szczegółowe informacje dotyczące aktywności systemu (np. czy użytkownik napotkał błąd, grając w nasze gry lub utracił połączenie z Internetem);
  • dane biometryczne (w przypadku konkretnych aplikacji, takich jak aplikacje skanujące twarz) oraz
  • inne informacje (takie, jak wizerunek użytkownika), które użytkownik może udostępnić w ramach uczestnictwa w wydarzeniach na żywo.

 4. Możemy również gromadzić i przechowywać dane lokalnie na urządzeniu użytkownika za pomocą mechanizmów takich, jak pliki cookie, pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

 5. Informacje przekazywane nam przez osoby trzecie

  Komputerowy system rozrywki PlayStation®3 i PlayStation®4. Przez zarejestrowanie się do Usług online EA na komputerowym systemie rozrywki PlayStation®3 lub PlayStation®4, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie EA informacji o jego/jej koncie w PlayStation™Network, na potrzeby utworzenia użytkownikowi Konta EA. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych EA, należy posiadać Konto EA. Od spółki Sony otrzymujemy takie informacje, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, identyfikator internetowy, kraj, województwo lub region, język oraz data urodzenia. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika. 

  Xbox Live. Zarejestrowanie się przez użytkownika w celu korzystania z Usług internetowych EA w usłudze Xbox Live firmy Microsoft jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przekazywanie nam przez firmę Microsoft danych dotyczących jego konta użytkownika Microsoft na potrzeby utworzenia jego Konta EA. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych EA, należy posiadać Konto EA. Od firmy Microsoft otrzymujemy takie informacje, jak tag gracza, adres e-mail użytkownika, jego województwo lub region, kraj, język oraz wiek. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika.

  Wii/Wii U. Zarejestrowanie się przez użytkownika w celu korzystania z Usług internetowych EA na konsoli Nintendo Wii lub Wii U jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie nam przez firmę Nintendo danych dotyczących jego konta użytkownika Nintendo na potrzeby utworzenia przez nas jego Konta EA. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych EA, należy posiadać Konto EA. Od firmy Nintendo otrzymujemy takie dane, jak informacje na temat systemu Mii użytkownika, jego adres-email, Nintendo Network ID, lista znajomych, kraj, język oraz data urodzenia. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika.

  Nintendo Switch™. Zarejestrowanie się przez użytkownika w celu korzystania z Usług internetowych EA na konsoli Nintendo Switch™ jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie nam przez firmę Nintendo danych dotyczących jego konta Nintendo na potrzeby utworzenia przez nas jego Konta EA. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych EA, należy posiadać Konto EA. Dane otrzymywane przez nas od firmy Nintendo obejmują nick, adres poczty elektronicznej, listę znajomych, nazwę kraju, język i datę urodzenia użytkownika. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika.

  Platformy mobilne. W przypadku używania lub nabywania naszych gier na urządzeniu mobilnym i/lub tablecie otrzymujemy informacje na temat użytkownika od sklepów z aplikacjami i innych dostawców platform mobilnych. Informacje te to między innymi nazwa użytkownika i/lub identyfikator urządzenia oraz informacja o dokonaniu zakupu, z wyłączeniem wszelkich danych newralgicznych lub finansowych. Ponadto niektóre z naszych platform mobilnych mogą wysyłać do nas informacje, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Nasze gry mobilne mogą również wymagać od użytkownika podania dodatkowych danych osobowych, takich jak tokeny aktywnych powiadomień, dokładna lokalizacja lub lista kontaktów. Tego typu dane będziemy gromadzić wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

  Inne osoby trzecie

  Możemy otrzymywać informacje od osób trzecich takich, jak Facebook lub Game Center, gdy użytkownik będzie korzystać z tych usług w naszych grach. Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku, gdy inni gracze udostępnią nam swoje listy kontaktów.

  Ponadto możemy otrzymywać informacje od osób trzecich w celu uzupełnienia danych otrzymanych od użytkownika. Informacje od tych firm wykorzystujemy przede wszystkim w celu przekazywania użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych. Reprezentatywna lista stron trzecich tego typu jest dostępna na stronie privacyappendix.ea.com/pl. Możemy również wykorzystywać informacje pochodzące od osób trzecich, np. w celu dokładniejszego określenia przybliżonej geolokalizacji użytkownika za pomocą jego adresu IP do celów podatkowych, dostosowania określonych usług do jego lokalizacji oraz zapobiegania oszustwom lub nadużyciom.

 6. Podstawa prawna przetwarzania danych

  W wypadku, gdy użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, informacje o nim przetwarzane są w oparciu o szereg podstaw prawnych. Przykładowo informacje przetwarzamy za zgodą użytkownika, mając w tym uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie informacji jest konieczne do celów umowy zawartej z użytkownikiem oraz jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Informacji o użytkowniku. Na naszych uzasadnionych interesach opieramy się na przykład, aby prowadzić ukierunkowany marketing w zakresie naszych Usług, a na wynikającym z umowy obowiązku przetwarzania danych, gdy użytkownik stworzy Konto EA. Aby dowiedzieć się więcej o podstawach prawnych, w oparciu o które przetwarzamy informacje użytkownika do konkretnego celu, proszę się z nami skontaktować za pomocą opcji w sekcji 11 poniżej.

2. W jaki sposób gromadzimy dane

Wraz z osobami trzecimi możemy wykorzystywać pewne rozwiązania techniczne opisane poniżej do gromadzenia danych w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi użytkowników.

 1. Pliki cookie i podobne technologie

  Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie, by dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakich stron internetowych, funkcji i reklam korzysta użytkownik oraz w jakie gry gra. Dzięki tym informacjom możemy lepiej monitorować koszyk zakupowy użytkownika, mierzyć skuteczność naszych reklam, dbać o różnorodność reklam bez powtarzania jednej i tej samej reklamy, a także w inny sposób poprawiać doświadczenia graczy. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ograniczyć dozwolone rodzaje plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie. Proszę zapoznać się ze wskazówkami podawanymi przez przeglądarkę internetową, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać pomoc w zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie.

  W podobnych celach, co pliki cookie, wykorzystujemy również inne technologie. Stosujemy piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszych produktów przez użytkownika oraz jego reakcji na nasze wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Używamy internetowych plików dziennika (które zawierają dane techniczne takie, jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie naszych Usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika. Inne przykładowe technologie to między innymi pliki cookie HTML 5, pamięć aplikacji Silverlight, ślady urządzeń oraz pliki cookie w technologii „Flash”. Jeśli użytkownik chce usunąć pliki cookie w technologii „Flash” lub zapobiegać ich umieszczaniu, należy dostosować preferencje użytkownika w panelu ustawień ochrony prywatności na stronie Macromedia pod adresem www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/. Aktualnie nie reagujemy na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track). Użytkownik może wykluczyć określone formy śledzenia, w tym pewne dane analityczne oraz spersonalizowane reklamy, zmieniając swoje ustawienia plików cookie.

  W naszych Usługach stosujemy również technologie analityczne, reklamowe oraz przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom, które wykorzystują te same pliki cookie oraz podobne mechanizmy. Opisano je poniżej.

 2. Technologie analityczne

  Wykorzystujemy własne serwery gier oraz wewnętrzne technologie analityczne, jak i te od dostawców zewnętrznych, w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszych Usług, komputerze lub urządzeniu użytkownika oraz prawidłowości naszych Usług.

  EA może przykładowo gromadzić i przechowywać dane z komputera lub urządzenia użytkownika w trakcie korzystania przez niego z naszych Usług. Informacje te obejmują dane techniczne i powiązane informacje na temat komputera lub urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika (w tym adres IP i identyfikator urządzenia), a także dane statystyczne dotyczące używanych funkcji, gier oraz produktów, informacje o interakcjach z systemem oraz informacje o urządzeniach peryferyjnych wykorzystywanych w celach przedstawionych poniżej w pkt 3. W przypadku grania w dowolną grę w trybie offline dane te będą przechowywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie online, EA może także zbierać, wykorzystywać, przechowywać, przekazywać i podawać do wiadomości publicznej jego nazwę gracza lub dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi i osiągnięcia), a także identyfikować treści, które zostały stworzone i udostępnione przez użytkownika innym graczom.

  Technologie analityczne podmiotów zewnętrznych zintegrowane z naszymi Usługami mogą łączyć informacje gromadzone przez nie w odniesieniu do Usług EA z informacjami, które zostały już przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu oraz w obrębie różnych stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz zewnętrznych podmiotów analitycznych działających w ramach naszych Usług, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować w zakresie mającym zastosowanie, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

 3. Technologie reklamowe

  Niektóre z naszych produktów wykorzystują technologie reklamowe bazujące na plikach cookie, czystych plikach GIF, sygnałach sieciowych typu web beacon, pikselach śledzących oraz innych podobnych technologiach („Technologie”) w celu przesyłania ofert użytkownikowi. Niektóre z tych technologii mogą synchronizować lub kojarzyć zachowania w obrębie różnych stron internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych. Reklamy te można dopasowywać do zainteresowań użytkownika. Na przykład, można wyświetlać użytkownikowi ofertę dotyczącą gry, która według nas go zainteresuje. Podobnie, jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie grą, może on otrzymać w późniejszym czasie reklamę tej gry lub podobnych Usług na stronie EA lub osoby trzeciej. Inne technologie wyświetlania reklam w grach umożliwiają tymczasowe wysyłanie treści reklamowych do gry użytkownika, przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich dalszą wymianę, gdy użytkownik połączy się z Internetem.

  Technologie te gromadzą i wykorzystują informacje w celu przekazywania przez nas użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych oraz łatwiejszego śledzenia wyników i mierzenia skuteczności. Oprócz identyfikatorów dane te obejmują:

  • Dostarczane reklamy oraz lokalizację danej reklamy;
  • Długość czasu wyświetlania danej reklamy;
  • Typ domeny, adres IP, wielkość reklamy; oraz
  • Reakcje na treści reklamowe.

 4. Zewnętrzne firmy reklamowe mogą łączyć informacje gromadzone w kontekście wyświetlania danej reklamy użytkownikowi za pośrednictwem naszych Usług z innymi informacjami, które zostały już przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu oraz w obrębie różnych stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz firm dostarczających reklamy, które prowadzą własne sieci na naszych stronach internetowych i w Internecie lub w grach lub Usługach mobilnych, jak również wskazówki dotyczące metod rezygnacji z treści reklamowych w dostępnym zakresie, można znaleźć na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat niektórych praktyk tych sieci reklamowych lub zrezygnować ze spersonalizowanych reklam firm zewnętrznych, można zapoznać się z treściami dostępnymi na stronach www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca lub www.youronlinechoices.eu. Należy pamiętać, iż wykluczenie personalizacji reklam nie oznacza, że użytkownik nie będzie ich widzieć; wyświetlane reklamy będą po prostu mniej dopasowane do zainteresowań użytkownika.

 5. Technologie zapobiegania oszustwom i nadużyciom

  EA dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim graczom bezpieczne i uczciwe środowisko grania. Po zalogowaniu się do jednej z naszych Usług, założeniu Konta EA oraz dokonaniu zakupów przez użytkownika, możemy wraz z osobami trzecimi wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie lub gromadzić dane na temat urządzenia użytkownika w celu stworzenia tzw. „śladu” lub „skrótu” tego urządzenia albo jego komponentów (fingerprinting lub hashing) na potrzeby przeciwdziałania oszustwom, bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Możemy także monitorować publicznie dostępne informacje i strony internetowe osób trzecich lub wykorzystywać technologię zapobiegania oszustwom w naszych Usługach, włącznie ze zautomatyzowanymi algorytmami zapobiegającym oszustwom i nadużyciom. Jeżeli sądzą Państwo, że dostęp do naszych gier i/lub usług został błędnie zablokowany przez tę technologię, proszę skontaktować się z Pomocą EA pod adresem help.ea.com/pl.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników

Wykorzystujemy dane osobowe i inne dane użytkownika, zarówno oddzielnie jak i zbiorczo, w następujący sposób:

W celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej oraz poprawiania i personalizowania doświadczeń i wrażeń użytkowników związanych z grami, w tym:
Udzielania wsparcia użytkownikowi, w tym w celu:
Personalizowania naszych form komunikacji z użytkownikiem, w tym w celu:
Zebrane dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać nasze Usługi; dane te możemy przechowywać przez dłuższy okres jeżeli jest to konieczne ze względów prawnych, operacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

4. Jakie informacje udostępniamy stronom trzecim

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy (w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, np. ustawy o ochronie prywatności konsumentów obowiązującej w stanie Kalifornia) ani nie ujawniamy danych osobowych podmiotom innymi niż należące do wskazanych poniżej kategorii osób trzecich. W celu uzyskania wykazu kategorii danych osobowych konsumentów, które zostały przez nas sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, należy skontaktować się z nami w sposób opisany w pkt 11 poniżej. Nie sprzedajemy danych osobowych graczy w wieku poniżej 16 lat bez upoważnienia.

Dostawyc usług. Zlecamy osobom trzecim mającym siedzibę w kraju zamieszkania użytkownika (w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) gromadzenie lub przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu do celów opisanych w pkt 3 powyżej, w szczególności prowadzenia badań rynku, świadczenia usług informatycznych i usług powiązanych, ułatwiania przetwarzania kart kredytowych, ułatwiania organizacji wydarzeń na żywo oraz wysyłania e-maili. W przypadku, gdy nasi zewnętrzni pośrednicy lub dostawcy usług gromadzą lub otrzymują dane osobowe, wymagamy, by wykorzystywali oni te dane wyłącznie w naszym imieniu oraz w celach zgodnych z niniejszymi zasadami.

Partnerzy biznesowi. Możemy przekazywać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy Usługi. W takich przypadkach nazwa naszego partnera biznesowego zostanie podana razem z naszą nazwą.

Podmioty powiązane. Możemy udostępniać dane osobowe naszym spółkom powiązanym.

Partnerzy reklamowi. W ramach naszych Usług możemy zezwalać zewnętrznym partnerom reklamowym na stosowanie technologii i innych narzędzi śledzących w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług EA i z jego urządzenia (np. adresu IP, identyfikatorów mobilnych, odwiedzonych stron, lokalizacji, informacji o przeglądarce, pór dnia). Możemy również łączyć i udostępniać te informacje i inne informacje (takie, jak dane o koncie użytkownika w formie uniemożliwiającej jego identyfikację, dane demograficzne, specyfikacje sprzętowe oraz historię zakupów) zewnętrznym partnerom reklamowym. Partnerzy ci mogą wykorzystywać te informacje (oraz podobne informacje zebrane na innych stronach internetowych) w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam w czasie, gdy odwiedza on strony internetowe osób trzecich w ich sieciach. Praktyka ta nazywana jest powszechnie „reklamą opartą na zainteresowaniach” lub „internetową reklamą behawioralną”. Możemy zezwolić na dostęp do innych danych zgromadzonych w ramach Usług w celu udostępnienia użytkownikowi informacji, które mogą być dla niego użyteczne, istotne, cenne lub w inny sposób interesujące.

Jeśli użytkownik nie chce udostępniać swoich danych osobowych będących w posiadaniu EA zewnętrznym partnerom reklamowym, może on zmienić swoje ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACYCA/US/en/PC/.

Ujawnianie informacji w celu ochrony nas lub innych osób. Możemy uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących użytkownika oraz utrwalać i ujawniać je podmiotom zewnętrznym jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu zastosowania się do wniosku organów ścigania lub organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe lub do wymogów postępowania prawnego, np. decyzji sądu lub wezwania do sądu; ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób; egzekwowania naszych zasad i zawartych przez nas umów; egzekwowania należnych nam płatności lub udzielenia pomocy w śledztwie lub ściganiu działań, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem albo które faktycznie są niezgodne z prawem.

Ujawnianie informacji w przypadku fuzji, sprzedaży lub innej formy przeniesienia majątku. W przypadku restrukturyzacji, zbycia udziałów, fuzji, sprzedaży lub upadłości możemy przekazać wszystkie gromadzone przez nas informacje odpowiedniej osobie trzeciej, uzyskując najpierw zgodę użytkownika na takie działanie jeśli jest ona wymagana na mocy prawa lub umowy.

Wtyczki podmiotów zewnętrznych. W przypadku zintegrowania z naszymi Usługami narzędzi społecznościowych lub technologii należących do podmiotów zewnętrznych, podmioty te mogą gromadzić informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług. Przykładem jest przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.

Wykorzystywanie informacji w formie uniemożliwiającej identyfikację. Możemy udostępniać osobom trzecim informacje w formie uniemożliwiającej identyfikację lub w formie zagregowanej, na przykład statystyki gracza lub gry oraz rankingi, także w celu prezentowania tendencji w zakresie korzystania z naszych Usług.

5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników

Zbierane przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane do celów określonych w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookie na terytorium Stanów Zjednoczonych bądź jakiegokolwiek innego kraju, w którym EA, jej podmioty zależne lub przedstawiciele zewnętrzni prowadzą działalność. Korzystając z naszych Usług, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, których systemy prawne mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności, jak prawo obowiązujące w kraju zamieszkania lub pochodzenia użytkownika.

Praktyki EA dotyczące prywatności są zgodne z systemem zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych APEC. System zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych APEC zapewnia ramy działania dla organizacji zapewniające ochronę danych osobowych przesyłanych pomiędzy gospodarkami uczestniczącymi w systemie APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć pod adresem https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx.

Dane są zbierane przez naszą spółkę dominującą, Electronic Arts, Inc. W zakresie informacji pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), spółka Electronic Arts, Inc. posiada certyfikaty w ramach umów ramowych o ochronie danych osobowych (ang. Privacy Shield) zawartych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi (umowy te są dostępne pod adresem www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GwjBAAS&status=Active). W wypadku, gdy spółka Electronic Arts, Inc. przekaże informacje pochodzące z EOG, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii swoim podmiotom powiązanym, agentom lub usługodawcom mającym siedzibę poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią, odbędzie się to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield.

6. Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Bezpieczeństwo danych naszych graczy ma nadrzędne znaczenie dla EA i podejmujemy wiele różnych środków w celu ich ochrony, takich jak szyfrowanie newralgicznych danych finansowych. Mimo wszystko żadne środki bezpieczeństwa nie zapewniają stuprocentowej ochrony. Oznacza to, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie przyjmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie lub uzyskanie dostępu do danych osobowych, którymi administrujemy.

7. Dzieci

Ochrona danych osobowych dzieci w Internecie ma ogromne znaczenie dla EA. Wiele gier i Usług mobilnych i internetowych EA jest skierowanych do dorosłych, w związku z czym za ich pośrednictwem nie gromadzimy w sposób świadomy żadnych danych osobowych od dzieci. Z kolei inne Usługi zapewniają graczom różne doświadczenia w zależności od ich wieku. W sytuacji, gdy gracz określi się jako dziecko: (1) nie umożliwimy mu podania danych osobowych, (2) zgromadzimy pewne dane jedynie do ograniczonych celów, (3) zablokujemy lub ograniczymy dziecku dostęp do określonych usług, takich jak funkcja czatu lub (4) uzyskamy zgodę rodziców na wykorzystanie danych osobowych ich dzieci w pełnej zgodności z obowiązującym prawem. Dziecko oznacza osobę poniżej 13. roku życia w Stanach Zjednoczonych lub poniżej minimalnego wieku na obszarze jego zamieszkania. Za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych dzieci mogą otrzymywać lokalne powiadomienia w aplikacji, które nie będą oparte na jakichkolwiek danych osobowych.

Należy pamiętać, iż wyrażenie przez rodzica albo opiekuna prawnego zgody na to, by dziecko korzystało z gier i Usług internetowych lub mobilnych EA może obejmować usługi komunikacyjne skierowane do wszystkich odbiorców, takie jak e-maile oraz wiadomości przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych i grup internetowych, w związku z czym dziecko będzie mieć możliwość komunikowania się z innymi graczami, niezależnie od ich wieku, oraz udostępniania im danych osobowych.

Jeśli rodzic chce cofnąć udzieloną wcześniej zgodę, przejrzeć informacje pozyskane od jego dziecka oraz usunąć te informacje, powinien on skontaktować się z odpowiednim administratorem ds. ochrony danych osobowych wyznaczonym dla danego kraju i wskazanym w wykazie dostępnym na stronie privacyadmin.ea.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko dostarczyło nam dane osobowe, usuniemy zebrane przez nas dane osobowe, chyba że mamy prawny obowiązek go zachować, a także zlikwidować konto dziecka i/lub przywrócić go do niepełnoletniego doświadczenia, jeśli jest to wymagane.

Zebrane informacje są chronione w sposób zgodny z postanowieniami niniejszych zasad ochrony danych osobowych i wykorzystywania plików cookie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie wykorzystywania, gromadzenia lub udostępniania danych osobowych dzieci, powiadomimy rodziców o tym fakcie pocztą elektroniczną lub w formie powiadomienia wyświetlonego w grze w celu uzyskania ich zgody na stosowanie nowych metod wykorzystywania danych osobowych dzieci.

Zachęcamy rodziców, by porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi i ujawniania danych osobowych przez Internet. Rodzicie powinni wraz z dziećmi zapoznać się z treścią naszej strony internetowej dotyczącej Bezpieczeństwa online pod adresem https://tos.ea.com/legalapp/OnlineSafety/US/pl/PC/, która zawiera dodatkowe informacje na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

W żadnym wypadku nie uzależniamy możliwości uczestnictwa dzieci w aktywnościach – np. konkursach – od udostępnienia przez nie większej ilości danych osobowych niż jest to konieczne do wzięcia udziału w danej aktywności. Istnieje możliwość, że w przypadku określonych stron internetowych nie będziemy zezwalać dzieciom na jakikolwiek udział w aktywnościach, niezależnie od udzielonej zgody.

8. Możliwości kontroli i wyboru użytkownika

W odniesieniu do istotnych metod wykorzystywania i gromadzenia danych zapewniamy użytkownikowi konkretne możliwości wyboru. Przykładowo jeśli użytkownik nie chce dalej otrzymywać e-maili marketingowych od EA, może on kliknąć w odpowiedni odnośnik zawarty w stopce każdego z tych e-maili.

Aby skorzystać z poniższych praw, użytkownik może skontaktować się nami pod adresem help.ea.com/pl lub z administratorem ds. ochrony danych osobowych w kraju zamieszkania użytkownika (jego dane dostępne są na stronie privacyadmin.ea.com) za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Aby zapewnić ochronę konta i danych osobowych użytkownika, przed skorzystaniem z tych praw może on zostać poproszony o potwierdzenie, że jest on posiadaczem danego konta, na przykład poprzez podanie pracownikowi działu obsługi klienta kodu wysłanego na adres e-mailowy powiązany z jego kontem EA. Po potwierdzeniu faktu posiadania konta użytkownik może również przekazać nam pisemne potwierdzenie upoważniające jego przedstawiciela do wykonywania tych praw w jego imieniu.

Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może dezaktywować swoje Konto EA lub usunąć dane osobowe powiązane ze swoim kontem za pośrednictwem strony help.ea.com/pl/ lub kontaktując się ze swoim Administratorem ds. zasad ochrony danych osobowych w swoim kraju, wskazanym na naszej stronie pod adresem privacyadmin.ea.com. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do gier lub Usług EA powiązanych z jego kontem. Należy pamiętać o tym, że EA może zachować dane wymagane do rozstrzygania sporów, egzekwowania warunków naszych umów z użytkownikiem, ochrony naszych praw oraz wypełniania technicznych i prawnych wymogów oraz ograniczeń powiązanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych Usług. W innych przypadkach będziemy zachowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do dostarczania użytkownikowi, tworzenia i doskonalenia naszych Usług oraz przestrzegania prawa.

Prawo dostępu do danych. Użytkownik może uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat w formacie przenośnym. Użytkownik może pobrać pobrać kopię swoich podstawowych danych osobowych, odwiedzając swoje konto EA i klikając zakładkę „Twoje dane EA” lub odwiedzając stronę https://myaccount.ea.com/cp-ui/downloaddata/index?locale=pl_PL. Aby złożyć wniosek o dostęp do dodatkowych danych, należy skontaktować się z nami za pomocą strony help.ea.com/pl. Przed obsłużeniem danego wniosku możemy poprosić o określone dane osobowe w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.

Prawo do poprawienia danych. Użytkownik może zwrócić się do nas o poprawienie jego danych osobowych jeśli są one niedokładne lub niekompletne. W niektórych przypadkach możemy udostępniać narzędzia samoobsługowe, takie jak te dostępne w portalu obsługi klientów EA pod adresem https://myaccount.ea.com/cp-ui/aboutme/index?locale=pl_PL, które umożliwiają aktualizację niektórych danych osobowych.

Prawo do rezygnacji lub sprzeciwu wobec określonej formy przetwarzania danych. Użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim, w stosownych przypadkach, lub sprzeciwić się przetwarzaniu przez użytkownika jego informacji, w przypadku gdy takie żądania są dozwolone przez prawo.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACYCA/US/en/PC/.


Użytkownik może także dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby zablokować pewne typy śledzenia w Internecie, takie jak pliki cookie, co opisano szczegółowo w pkt 2.

Użytkownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany z powodu wykonania swoich praw, o których mowa w niniejszym punkcie.

9. Usługi innych firm

Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy lub usługi osób trzecich (takie, jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub odsyłacze do stron internetowych osób trzecich). Kliknięcie tych odsyłaczy, w tym reklamy, spowoduje opuszczenie strony internetowej EA i przejście do wybranej strony. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową osoby trzeciej lub korzysta z usługi osoby trzeciej, powinien on zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do danej strony internetowej lub usługi.

10. Zmiany w naszych zasadach

EA może co pewien czas zmieniać zasady zawarte w niniejszym dokumencie, w związku z czym użytkownik powinien często sprawdzać jego aktualne brzmienie. Będziemy powiadamiać użytkownika o istotnych zmianach poprzez zamieszczenie informacji na naszej stronie głównej (www.ea.com/pl-pl) na trzydzieści dni przed ich wejściem w życie. Jeżeli stosowne przepisy w zakresie ochrony danych wymagają od nas, abyśmy powiadomili użytkownika jeszcze wcześniej lub uzyskali jego zgodę na wszelkie tego rodzaju zmiany, to dopełnimy tego obowiązku. Datę ostatniej aktualizacji niniejszej polityki można zobaczyć sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji" ukazaną na samym początku niniejszej polityki.

11. Kontakt

Chcąc złożyć skargę lub zadać pytanie w odniesieniu do niniejszego dokumentu, należy skontaktować się administratorem ds. prywatności w swoim regionie, którego dane dostępne są na stronie privacyadmin.ea.com. Ewentualnie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@ea.com. Jeśli zdaniem użytkownika nie udało nam się w satysfakcjonujący sposób rozwiązać jego problemu dotyczącego prywatności lub wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym podmiotem z siedzibą w USA, który świadczy (bezpłatne) usługi w zakresie rozwiązywania sporów, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Wniosek użytkownika zostanie rozpatrzony w rozsądnym terminie.

Administratorem danych osobowych gromadzonych na podstawie niniejszych zasad jest spółka Electronic Arts Inc. z siedzibą pod adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Przedstawicielem spółki Electronic Arts Inc. w Unii Europejskiej jest spółka Electronic Arts Limited z siedzibą pod adresem Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Zjednoczone Królestwo.

12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych

W razie obaw dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane, proszę się z nami skontaktować. Możliwe jest również skontaktowanie się z lokalnym organem ds. ochrony danych, jeżeli preferują Państwo taką formę. Dane kontaktowe organów ds. ochrony danych w UE są dostępne pod adresem ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

13. Dalsze informacje

Więcej informacji i aktualności na temat niniejszych zasad można znaleźć na stronie privacy.ea.com/pl.


Obowiązująca umowa Ochrony danych osobowych i plików cookie