Electronic Arts Inc.
Ochrona danych osobowych i pliki cookie

Ostatnia aktualizacja: 28 sierpnia 2020 r.

TRUSTe Privacy CertificationTRUSTe

EA poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych użytkowników i zobowiązujemy się zapewniać ją na odpowiednim poziomie. W niniejszym dokumencie opisano, w jaki sposób spółka Electronic Arts Inc. (wraz z jej podmiotami zależnymi i powiązanymi dalej łącznie jako „EA”) przetwarza dane osobowe, które zbieramy, gdy użytkownik korzysta z naszych produktów i usług mobilnych, dostępnych w Internecie i dostępnych do pobrania lub gdy bierze udział w wydarzeniach na żywo prowadzonych przez lub w związku z EA (dalej łącznie jako „Usługi”).

EA jest stroną umów ramowych o ochronie danych osobowych (ang. Privacy Shield) zawartych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACYSHIELD/US/pl/PC/.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób gromadzimy dane
 3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników
 4. Jakie informacje udostępniamy osobom trzecim
 5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników
 6. Jak chronimy dane użytkowników
 7. Dzieci
 8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru
 9. Usługi osób trzecich
 10. Zmiany naszych zasad
 11. Kontakt
 12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych
 13. Dalsze informacje

1. Jakie dane gromadzimy

Gromadzone przez nas dane zależą od Usług, z których korzysta dany użytkownik, oraz sposobu, w jaki z nich korzysta. Więcej informacji znajduje się poniżej.
 1. Dane, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika

  Gromadzimy informacje, które otrzymujemy od użytkownika, w szczególności:

  • informacje o koncie EA, w tym adres e-mail, nazwę użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko, kraj, datę urodzenia, numer telefonu i hasło;
  • pytania zabezpieczające i odpowiedzi;
  • informacje podawane przez użytkownika w odpowiedzi na ankiety dotyczące naszych Usług;
  • dane podawane przez użytkownika w związku z prośbą o udzielenie pomocy, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu i dane (w tym zapisy rozmów telefonicznych) dotyczące napotykanych problemów; oraz
  • dane rozliczeniowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, numer karty płatniczej, dane rachunku płatniczego i adres do wysyłki.

 2. Dane podawane przez użytkownika podczas gry w Internecie

  W przypadku korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak czat, wszelkie ujawnione przez użytkownika informacje dźwiękowe, wizualne lub elektroniczne mogą zostać odczytane, skopiowane, zgromadzone lub wykorzystane przez innych graczy i mogą stać się publicznie dostępne. Należy upewnić się, że ustawienia prywatności są zgodne z preferencjami użytkownika.

  W przypadku, gdy użytkownik bierze udział w rozgrywce w trybie wieloosobowym w Internecie, informacje dotyczące jego profilu w grze i sposobu gry oraz statystyki są widoczne. W niektórych naszych grach, w określonych trybach gry wieloosobowej, nagrywamy rozgrywkę użytkownika i odtwarzamy ją innym graczom. W trybach gry opartych na konkurencji, jak np. FUT Champions, możemy rejestrować sposób gry użytkownika oraz dane wejściowe z przycisków urządzenia sterującego oraz odtwarzać je wraz z informacjami o profilu w grze oraz statystykami gry innym graczom w trakcie gry oraz podczas wydarzeń na żywo organizowanych przez EA lub jej partnera.


 3. Inne informacje gromadzone przez nas podczas gdy użytkownik korzysta z naszych usług

  Gdy użytkownik korzysta z naszych produktów, możemy również automatycznie zbierać inne informacje, w szczególności:

  • Adres IP;
  • informacje na temat urządzeń, sprzętu i oprogramowania użytkownika, takie jak identyfikatory sprzętu, typ platformy, ustawienia i komponenty, aktualizacje i oprogramowanie EA zainstalowane przez użytkownika oraz obecność wymaganych wtyczek;
  • przybliżone dane geolokalizacyjne (opracowane na podstawie adresu IP lub ustawień urządzenia);
  • dane dotyczące przeglądarki internetowej, w tym rodzaj przeglądarki i preferowany język;
  • strony odsyłające i wyjściowe, w tym przeglądane strony, oraz inne interakcje z zawartością internetową;
  • szczegółowe informacje na temat kupionych lub uzyskanych przez użytkownika gier i Usług EA oraz sposobu, w jaki on z nich korzysta;
  • informacje na temat zdarzeń powiązanych z danym urządzeniem, takie jak raporty na temat błędów i awarii, adresy URL żądania i odniesienia oraz szczegółowe informacje dotyczące aktywności systemu (np. czy użytkownik napotkał błąd, grając w nasze gry lub utracił połączenie z Internetem);
  • dane biometryczne (w przypadku konkretnych aplikacji, takich jak aplikacje skanujące twarz) oraz
  • inne informacje (takie, jak wizerunek użytkownika), które użytkownik może udostępnić w ramach uczestnictwa w wydarzeniach na żywo.

  Możemy również gromadzić i przechowywać dane lokalnie na urządzeniu użytkownika za pomocą mechanizmów takich, jak pliki cookie, pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

 4. Informacje przekazywane nam przez osoby trzecie

  System PlayStation®3, system PlayStation®4 i konsola PlayStation®5. Zarejestrowanie się przez użytkownika w celu korzystania z Usług internetowych EA przeznaczonych na system PlayStation®3, system PlayStation®4 lub konsolę PlayStation®5 jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazywanie EA jego informacji o koncie w PlayStation™Network na potrzeby utworzenia przez nas Konta EA użytkownika. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych EA, należy posiadać Konto EA. Od spółki Sony otrzymujemy takie informacje jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, identyfikator internetowy, kraj, województwo lub region, język, określone ustawienia oraz data urodzenia. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika.

  Xbox Live. Zarejestrowanie się przez użytkownika w celu korzystania z usług internetowych EA w usłudze Xbox Live firmy Microsoft jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazywanie nam przez firmę Microsoft danych dotyczących konta Microsoft użytkownika na potrzeby utworzenia konta EA. Do korzystania z funkcji sieciowych potrzebne jest konto EA. Od firmy Microsoft otrzymujemy takie informacje jak: tag gracza, adres e-mail użytkownika, województwo lub region, kraj, język, data urodzenia, określone ustawienia oraz wiek. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika.

  Wii/Wii U. Zarejestrowanie się przez użytkownika w celu korzystania z Usług internetowych EA na konsoli Nintendo Wii lub Wii U jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie nam przez firmę Nintendo danych dotyczących jego konta użytkownika Nintendo na potrzeby utworzenia przez nas jego Konta EA. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych EA, należy posiadać Konto EA. Od firmy Nintendo otrzymujemy takie dane, jak informacje na temat systemu Mii użytkownika, jego adres-email, Nintendo Network ID, lista znajomych, kraj, język oraz data urodzenia. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika.

  Nintendo Switch™. Zarejestrowanie się przez użytkownika w celu korzystania z Usług internetowych EA na konsoli Nintendo Switch™ jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przekazanie nam przez firmę Nintendo danych dotyczących jego konta Nintendo na potrzeby utworzenia przez nas jego Konta EA. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych EA, należy posiadać Konto EA. Dane otrzymywane przez nas od firmy Nintendo obejmują nick, adres poczty elektronicznej, listę znajomych, nazwę kraju, język i datę urodzenia użytkownika. Nie otrzymujemy numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika.

  Platformy mobilne. W przypadku używania lub nabywania naszych gier na urządzeniu mobilnym i/lub tablecie otrzymujemy informacje na temat użytkownika od sklepów z aplikacjami i innych dostawców platform mobilnych. Informacje te to między innymi nazwa użytkownika i/lub identyfikator urządzenia oraz informacja o dokonaniu zakupu, z wyłączeniem wszelkich danych newralgicznych lub finansowych. Niektóre z naszych platform mobilnych mogą wysyłać do nas informacje, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Nasze gry mobilne mogą również wymagać od użytkownika podania dodatkowych danych osobowych, takich jak tokeny aktywnych powiadomień, lokalizacja urządzenia lub lista kontaktów. Tego typu dane będziemy gromadzić wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika.

  Inne osoby trzecie

  Możemy otrzymywać informacje od osób trzecich takich, jak Facebook lub Apple Game Center, gdy użytkownik będzie korzystać z tych usług w związku z naszymi grami. Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku, gdy inni gracze udostępnią nam swoje listy kontaktów.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od kraju zamieszkania, zgodnie z informacją podaną podczas zakładania konta.

  Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Regionu Gospodarczego lub jurysdykcji, w której mogą obowiązywać podobne wymogi prawne, jak Brazylia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone, stosujemy się do szeregu podstaw prawnych, na podstawie których przetwarzamy informacje na Twój temat w zależności od rodzaju danych i kontekstu, w jaki je zbieramy. Informacje przetwarzamy za zgodą użytkownika, mając w tym uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie informacji jest konieczne do celów umowy zawartej z użytkownikiem lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Informacji o użytkowniku. Zwykle działamy w oparciu o:

  • zgodę na umieszczanie plików cookie na urządzeniu użytkownika, gdy korzysta on z internetu (wyrażoną za pośrednictwem naszego menedżera zgody na stosowanie plików cookie) lub na dostarczanie ukierunkowanych reklam stron trzecich w ramach naszych Usług;
  • nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych użytkownika w związku ze wsparciem udzielanym przez dział obsługi klienta, ukierunkowanym marketingiem dotyczącym naszych Usług, zapobieganiem oszustwom oraz zapewnianiem bezpieczeństwa;
  • wynikający z umowy obowiązek przetwarzania danych, gdy użytkownik stworzy Konto EA, by umożliwić nam świadczenie na jego rzecz Usług.

  Aby dowiedzieć się więcej o podstawach prawnych, w oparciu o które przetwarzamy informacje użytkownika dla konkretnego celu, skontaktuj się z nami za pomocą opcji w sekcji 11 poniżej.

  Jeśli użytkownik mieszka na terenie innej jurysdykcji (tj. poza UE/EOG), podstawą prawną przetwarzania przez nas jego danych jest zaakceptowanie niniejszych zasad i/lub wyraźna zgoda na przetwarzanie podanych przez niego danych.

2. W jaki sposób gromadzimy dane

Wraz z osobami trzecimi możemy wykorzystywać pewne rozwiązania techniczne opisane poniżej do gromadzenia danych w celu świadczenia naszych Usług.
 1. Pliki cookie i podobne technologie

  Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookie i podobne technologie, by dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakich stron internetowych, funkcji i reklam korzysta użytkownik oraz w jakie gry gra. Dzięki tym informacjom możemy lepiej monitorować koszyk zakupowy użytkownika, mierzyć skuteczność naszych reklam, dbać o różnorodność reklam bez powtarzania jednej i tej samej reklamy, a także w inny sposób poprawiać doświadczenia graczy. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ograniczyć dozwolone rodzaje plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie. Proszę zapoznać się ze wskazówkami podawanymi przez przeglądarkę internetową, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać pomoc w zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie. W niektórych regionach możemy także oferować narzędzia do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie, by pomóc użytkownikowi w zarządzaniu jego plikami cookie.

  Możemy stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszych Usług przez użytkownika oraz jego reakcji na nasze wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną Używamy internetowych plików dziennika (które zawierają dane techniczne takie, jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie naszych Usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika. Aktualnie nie reagujemy na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track). Użytkownik może wykluczyć określone formy śledzenia, w tym pewne dane analityczne oraz spersonalizowane reklamy, zmieniając ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie.

  W naszych Usługach stosujemy również technologie analityczne, reklamowe oraz przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom. Technologie te wykorzystują te same pliki cookie lub podobne mechanizmy, które opisano poniżej.

 2. Technologie analityczne

  Wykorzystujemy nasze własne technologie analityczne, jak i te od dostawców zewnętrznych, w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszych Usług przez użytkownika, jego komputerze lub urządzeniu oraz prawidłowości naszych Usług.

  EA może przykładowo gromadzić i przechowywać dane z komputera lub urządzenia użytkownika w trakcie korzystania przez niego z naszych Usług. Informacje te obejmują dane techniczne i powiązane informacje na temat komputera lub urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika (w tym adres IP i identyfikator urządzenia), a także dane statystyczne dotyczące używanych przez niego funkcji, gier oraz produktów, informacje o interakcjach z systemem oraz informacje o urządzeniach peryferyjnych wykorzystywanych w celach przedstawionych poniżej w sekcji 3. W przypadku grania w dowolną grę w trybie offline, bez połączenia z Internetem, dane te będą przechowywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie online, EA może także zbierać, wykorzystywać, przechowywać, przekazywać i podawać do wiadomości publicznej jego nazwę gracza lub dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi i osiągnięcia), a także identyfikować treści, które zostały stworzone i udostępnione przez użytkownika innym graczom.

  Technologie analityczne podmiotów zewnętrznych zintegrowane z naszymi Usługami mogą łączyć informacje gromadzone przez nie w odniesieniu do Usług EA z informacjami, które zostały już przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu oraz w obrębie różnych platform. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz zewnętrznych podmiotów analitycznych działających w ramach naszych Usług, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować w zakresie mającym zastosowanie, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

 3. Technologie reklamowe

  Niektóre z naszych Usług wykorzystują technologie dostarczania reklam bazujące na plikach cookie, czystych plikach GIF, sygnałach sieciowych typu Web Beacon, pikselach śledzących oraz innych podobnych technologiach w celu dostarczania ofert użytkownikowi. Niektóre z tych technologii mogą synchronizować lub kojarzyć zachowania w obrębie różnych stron internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych w celu dopasowania ofert do zainteresowań użytkownika. Na przykład, można wyświetlać użytkownikowi ofertę dotyczącą gry, która według nas go zainteresuje. Podobnie, jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie grą, może on otrzymać w późniejszym czasie reklamę tej gry lub podobnych Usług na stronie EA lub osoby trzeciej. Inne technologie wyświetlania reklam w grach umożliwiają tymczasowe wysyłanie ofert do gry użytkownika, przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich dalszą wymianę, gdy użytkownik połączy się z Internetem.

  Technologie te gromadzą i wykorzystują informacje w celu przekazywania przez nas użytkownikowi odpowiednich ofert oraz łatwiejszego mierzenia ich skuteczności. Oprócz identyfikatorów dane te obejmują:

  • Dostarczane reklamy oraz lokalizację danej reklamy;
  • Długość czasu wyświetlania danej reklamy;
  • Typ domeny, adres IP, wielkość reklamy; oraz
  • Reakcje na treści reklamowe.

 4. Zewnętrzne firmy reklamowe mogą łączyć informacje gromadzone w kontekście wyświetlania danej oferty użytkownikowi za pośrednictwem naszych Usług z innymi informacjami, które zostały już przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu oraz w obrębie różnych stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz firm dostarczających reklamy, które prowadzą własne sieci w odniesieniu do naszych Usług, jak również wskazówki dotyczące metod rezygnacji z treści reklamowych w dostępnym zakresie, można znaleźć na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat działania tych sieci reklamowych lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od osób trzecich, można odwiedzić strony www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca lub www.youronlinechoices.eu. Należy pamiętać, iż wykluczenie personalizacji reklam nie oznacza, że użytkownik nie będzie ich widzieć; zamiast tego wyświetlane reklamy będą mniej dopasowane do użytkownika.

 5. Technologie zapobiegania oszustwom i nadużyciom

  EA dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim graczom bezpieczne i uczciwe środowisko grania. Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, możemy wraz z osobami trzecimi wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie lub gromadzić dane na temat urządzenia użytkownika w celu stworzenia tzw. „śladu” lub „skrótu” tego urządzenia albo jego komponentów (fingerprinting lub hashing) na potrzeby przeciwdziałania oszustwom, bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Możemy także monitorować publicznie dostępne informacje i strony internetowe osób trzecich lub wykorzystywać technologię zapobiegania oszustwom w ramach naszych Usług, włącznie ze zautomatyzowanymi algorytmami zapobiegającym oszustwom i nadużyciom. Jeżeli sądzą Państwo, że dostęp do naszych gier i/lub usług został błędnie zablokowany przez tę technologię, proszę skontaktować się z Pomocą EA pod adresem help.ea.com/pl/.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy, zarówno oddzielnie jak i zbiorczo, w następujący sposób.

W celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej oraz poprawiania i personalizowania doświadczeń i wrażeń użytkowników związanych z grami, w tym:
Udzielania wsparcia użytkownikowi, w tym w celu:
Personalizowania naszych form komunikacji z użytkownikiem, w tym w celu:
Zebrane dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać nasze Usługi; dane te możemy przechowywać przez dłuższy okres jeżeli jest to konieczne ze względów prawnych, operacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

Możemy także dokonywać deidentyfikacji, anonimizacji lub agregacji zebranych danych lub zbierać je w sposób, który nie pozwala na bezpośrednie zidentyfikowanie użytkownika. Możemy wykorzystywać i przekazywać takie informacje w koniecznym zakresie w celach biznesowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jakie informacje udostępniamy osobom trzecim

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy (w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, np. ustawy o ochronie prywatności konsumentów obowiązującej w stanie Kalifornia) ani nie ujawniamy danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem zakresu określonego w niniejszym dokumencie. W celu uzyskania wykazu kategorii danych osobowych konsumentów, które zostały przez nas sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, należy skontaktować się z nami w sposób opisany w sekcji 11 poniżej.

Dostawcy usług. Zlecamy osobom trzecim mającym siedzibę w kraju zamieszkania użytkownika (w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) gromadzenie lub przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu do celów opisanych w sekcji 3 powyżej, w szczególności prowadzenia badań rynku, świadczenia usług informatycznych i usług powiązanych, ułatwiania przetwarzania kart kredytowych, ułatwiania organizacji wydarzeń na żywo oraz wysyłania e-maili. Wymagamy, aby osoby trzecie wykorzystywały te dane wyłącznie w naszym imieniu i w celach zgodnych z niniejszymi zasadami.

Partnerzy biznesowi. Możemy przekazywać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy Usługi. Do tych partnerów należą firmy, które udostępniają platformę lub gry, z których korzystasz – na przykład Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) lub inne.

Spółki powiązane. Możemy udostępniać dane osobowe naszym spółkom powiązanym.

Partnerzy reklamowi. W ramach naszych Usług możemy zezwalać zewnętrznym partnerom reklamowym na stosowanie technologii i innych narzędzi śledzących w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług EA i z jego urządzenia (np. adresu IP, identyfikatorów mobilnych, odwiedzonych stron, lokalizacji, informacji o przeglądarce, pór dnia). Możemy również łączyć i udostępniać te informacje i inne informacje (takie, jak dane o koncie użytkownika w formie uniemożliwiającej jego identyfikację, dane demograficzne, specyfikacje sprzętowe oraz historię zakupów) zewnętrznym partnerom reklamowym. Partnerzy ci mogą wykorzystywać te informacje (oraz podobne informacje zebrane na innych stronach internetowych) w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam w czasie, gdy odwiedza on strony internetowe osób trzecich w ich sieciach. Praktyka ta nazywana jest powszechnie „reklamą opartą na zainteresowaniach” lub „internetową reklamą behawioralną”. Możemy zezwolić na dostęp do innych danych zgromadzonych w ramach Usług w celu udostępnienia użytkownikowi informacji, które mogą być dla niego użyteczne, istotne, cenne lub w inny sposób interesujące.

Jeśli użytkownik nie chce udostępniać swoich danych osobowych będących w posiadaniu EA zewnętrznym partnerom reklamowym, może on zmienić swoje ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie: https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACYCA/US/en/PC/.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach wyboru w zakresie reklam internetowych, należy zapoznać się z sekcją 2(D) powyżej.

Ujawnianie informacji w celu ochrony nas lub innych osób. Możemy uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących użytkownika oraz utrwalać i ujawniać je podmiotom zewnętrznym jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu zastosowania się do wniosku organów ścigania lub organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe lub do wymogów postępowania prawnego, np. decyzji sądu lub wezwania do sądu; ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób; egzekwowania naszych zasad i zawartych przez nas umów; egzekwowania należnych nam płatności lub udzielenia pomocy w śledztwie lub ściganiu działań, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem albo które faktycznie są niezgodne z prawem. Jeśli otrzymamy zgłoszenie o naruszeniu przez Ciebie naszych zasad (np. zasad Positive Play Charter podanych na stronie https://www.ea.com/pl-pl/commitments/positive-play/charter), możemy ujawnić to zgłoszenie i inne istotne informacje właścicielowi platformy, na której grasz w nasze gry, na przykład firmie Sony (system PlayStation®4 i konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) i innym.

Ujawnianie w przypadku fuzji, sprzedaży lub innych transferów aktywów. W przypadku restrukturyzacji, zbycia udziałów, fuzji, sprzedaży lub upadłości możemy przesłać wszystkie gromadzone przez nas informacje stosownej stronie trzeciej. W takiej sytuacji uzyskamy zgodę użytkownika na takie działanie, jeśli będzie to wymagane na mocy prawa lub umowy.

Wtyczki podmiotów zewnętrznych. W przypadku zintegrowania z naszymi Usługami narzędzi społecznościowych lub technologii należących do podmiotów zewnętrznych, podmioty te mogą gromadzić informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług. Przykładem jest przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.

Udostępnianie informacji pomiędzy platformami. Niektóre nasze gry umożliwiają łączenie się i granie ze znajomymi i członkami społeczności danej gry, niezależnie od tego, jakiej platformy używają. Na przykład ktoś grający na konsoli Xbox może dołączyć do meczu z graczem korzystającym z systemu PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5. Tę możliwość łączenia graczy korzystających z różnych platform nazywamy „Cross-Play”. W przypadku, gdy tryb Cross-Play jest aktywny i użytkownik gra z kimś używającym innej platformy, platforma ta może otrzymywać informacje o identyfikatorze platformy użytkownika (np. tag gracza Xbox lub identyfikator internetowy jego konta w PlayStation™Network) oraz inne informacje niezbędne do umożliwienia rozgrywki w trybie Cross-Play. Dodatkowo możemy przekazać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji trybu Cross-Play operatorowi platformy, za pomocą której może on grać w nasze gry. Właściwości trybu Cross-Play można zmienić w menu ustawień gry.

Niektóre z naszych gier umożliwiają powiązanie kont na różnych platformach. Dzięki temu użytkownik może kontynuować postępy w grze pomiędzy platformami, a także dokonywać zakupów na jednej platformie i korzystać z nich także na innych platformach. Informacje udostępniamy platformom również w zakresie koniecznym do umożliwienia korzystania z tych funkcji.

Inne platformy, którym udostępniamy informacje użytkowników, mogą obejmować Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Google (Stadia), Valve (Steam), Epic oraz platformy dodatkowe – od chwili, gdy będą one obsługiwać te funkcje. Dane użytkownika przekazane tym platformom podlegają stosowanym przez nie zasadom ochrony danych.

Za zgodą użytkownika. Informacje mogą być przekazywane innym osobom trzecim za wyraźną zgodą użytkownika, chyba że powyżej określono inaczej. Przykładowo użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie przez nas jego danych określonym spółkom lub organizacjom, by otrzymywać informacje o ich produktach, usługach lub promocjach lub poprosić nas o powiązanie jego Konta EA z usługą oferowaną przez inną spółkę. Wykorzystywanie danych, na których udostępnienie użytkownik wyrazi zgodę, będzie podlegać odpowiednim zasadom ochrony danych osobowych stosowanym przez osoby trzecie.

5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników

Zbierane przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane do celów określonych w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych i plików cookie na terytorium Stanów Zjednoczonych bądź jakiegokolwiek innego kraju, w którym EA, jej podmioty zależne lub przedstawiciele zewnętrzni prowadzą działalność. Poprzez wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych poza kraj zamieszkania użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane mogą zostać przekazane do odbiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach, których systemy prawne mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności co prawo w kraju zamieszkania użytkownika.

Postępowanie z danymi osobowymi w EA jest zgodne z systemem transgranicznych zasad ochrony prywatności APEC. System zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych APEC zapewnia ramy działania dla organizacji zapewniające ochronę danych osobowych przesyłanych pomiędzy gospodarkami uczestniczącymi w systemie APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć pod adresem https://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx.

Spółka Electronic Arts Inc. posiada certyfikaty w ramach umów ramowych o ochronie danych osobowych (ang. Privacy Shield) zawartych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz pomiędzy Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Są one dostępne pod adresem www.privacyshield.gov. W wypadku, gdy spółka Electronic Arts Inc. przekaże informacje pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii swoim podmiotom powiązanym, agentom lub usługodawcom mającym siedzibę poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią, odbędzie się to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield. W stosownych przypadkach EA będzie polegać na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych sposobach umożliwienia transferów poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku w odniesieniu do Privacy Shield i wytycznych Europejskiej Rady ochrony danych EA nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony.

6. Jak chronimy dane użytkowników

Bezpieczeństwo danych użytkowników ma nadrzędne znaczenie dla EA i podejmujemy wiele różnych środków w celu ich ochrony, takich jak szyfrowanie danych newralgicznych. Mimo wszystko żadne środki bezpieczeństwa nie zapewniają stuprocentowej ochrony. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystywanie lub uzyskiwanie dostępu do danych osobowych, którymi administrujemy.

7. Dzieci

Mimo że większość gier i usług EA na urządzenia mobilne jest przeznaczona dla dorosłych, EA uznaje znaczenie ochrony prywatności dzieci w internecie. W razie potrzeby staramy się brać pod uwagę różne zasady minimalnego wieku ustalone zgodnie z prawem poszczególnych krajów lub terytoriów podczas określania wieku dzieci, które mogą korzystać z niektórych funkcji naszych Usług.

Kiedy gracze określają się jako dzieci, będziemy:
(1) pozyskiwali zgodę rodziców na wykorzystywanie danych osobowych dzieci zgodnie z właściwym prawem. Przykładowo zezwalamy rodzicom na założenie dziecku konta EA w określonych Usługach, a za zgodą rodziców możemy gromadzić i wykorzystywać określone dane osobowe dzieci do zarządzania ich kontami EA;

(2) wyłączymy w określonych Usługach funkcje, które umożliwiają dzieciom podawanie informacji umożliwiających ich bezpośrednie zidentyfikowanie. Na przykład wyłączymy funkcje dla dzieci, które mogłyby umożliwić im podanie danych osobowych (np. czatu lub SMS-ów) w grach sieciowych i wieloosobowych;

(3) będziemy gromadzić i wykorzystywać określone dane jedynie do ograniczonych celów. Przykładowo możemy wysyłać lokalne powiadomienia w aplikacji, które nie są oparte na gromadzeniu danych osobowych. Również trwałe identyfikatory (np. adresy IP i identyfikatory urządzeń do celów reklamy mobilnej) mogą być gromadzone w celu wsparcia naszych działań wewnętrznych, takich jak: (4) nie uzależniamy uczestnictwa dziecka w danej aktywności (np. w konkursach) od podania większej ilości danych osobowych niż jest to racjonalnie konieczne do wzięcia udziału w tej aktywności. W przypadku niektórych działań związanych z Usługami nie zezwalamy dzieciom na uczestniczenie w nich, nawet jeśli mamy na to zgodę.

Kontrola rodzicielska i wybory:
jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz odwołać uprzednio udzieloną przez Ciebie zgodę, przejrzyj informacje zebrane o Twoim dziecku lub poproś o ich usunięcie. W tym celu skontaktuj się z nami za pomocą opcji w sekcji 11 poniżej. Jeśli dowiemy się, że dziecko dostarczyło nam dane osobowe, usuniemy zebrane przez nas dane osobowe, chyba że mamy prawny obowiązek je zachować, a także zlikwidujemy konto dziecka i/lub przywrócimy przekazywanie mu treści odpowiednich dla osób niepełnoletnich, w zależności od sytuacji.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania lub innego przetwarzania danych osobowych dzieci, powiadomimy rodziców o tym fakcie pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany na podstawie obowiązujących przepisów.

Zachęcamy rodziców, by porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi i ujawniania danych osobowych przez Internet. Rodzicie powinni wraz z dziećmi zapoznać się z treścią naszej strony internetowej dotyczącej bezpieczeństwa online pod adresem https://tos.ea.com/legalapp/OnlineSafety/US/pl/PC/, która zawiera dodatkowe informacje na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru

W odniesieniu do metod gromadzenia i wykorzystywania jego danych zapewniamy użytkownikowi konkretne możliwości wyboru. Przykładowo jeśli użytkownik nie chce dalej otrzymywać e-maili marketingowych od EA, może kliknąć odpowiedni odnośnik zawarty w stopce każdego z tych e-maili.

Aby skorzystać z poniższych praw, użytkownik może skontaktować się nami pod adresem help.ea.com/pl/ lub z administratorem ds. ochrony danych osobowych w kraju zamieszkania użytkownika (jego dane dostępne są na stronie privacyadmin.ea.com) za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Aby zapewnić ochronę konta i danych osobowych użytkownika, przed skorzystaniem z tych praw zostanie on poproszony o potwierdzenie, że jest on posiadaczem danego konta Po potwierdzeniu faktu posiadania konta użytkownik może również przekazać nam pisemne potwierdzenie upoważniające jego przedstawiciela do wykonywania tych praw w jego imieniu.

Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może dezaktywować swoje konto EA lub usunąć dane osobowe powiązane z kontem, kontaktując się z nami za pośrednictwem strony help.ea.com/pl/ lub z administratorem ds. zasad ochrony danych osobowych w swoim kraju wskazanym na naszej stronie pod adresem privacyadmin.ea.com. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do gier lub Usług EA powiązanych z jego kontem. Należy pamiętać o tym, że EA może zachować dane wymagane do rozstrzygania sporów, egzekwowania warunków naszych umów użytkownikiem, ochrony naszych praw oraz wypełniania technicznych i prawnych wymogów oraz ograniczeń powiązanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych Usług. W innych przypadkach będziemy zachowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do dostarczania użytkownikowi, tworzenia i doskonalenia naszych Usług oraz przestrzegania prawa.

Prawo dostępu do danych. Użytkownik może uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Użytkownik może pobrać pobrać kopię swoich danych związanych z kontem EA, odwiedzając swoje konto EA i klikając zakładkę „Twoje dane EA” lub odwiedzając stronę https://myaccount.ea.com/cp-ui/downloaddata/index?locale=pl_PL. Aby złożyć wniosek o dostęp do dodatkowych danych, należy skontaktować się z nami przez stronę help.ea.com/pl/. Przed obsłużeniem danego wniosku możemy poprosić o określone dane osobowe w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy.

Prawo do poprawienia danych. Użytkownik może zwrócić się do nas o poprawienie jego danych osobowych jeśli są one niedokładne lub niekompletne. W niektórych przypadkach możemy udostępniać narzędzia samoobsługowe, takie jak te dostępne na koncie EA pod adresem https://myaccount.ea.com/cp-ui/aboutme/index?locale=pl_PL, które umożliwiają aktualizację niektórych danych osobowych.

Prawo do rezygnacji lub sprzeciwu wobec określonej formy przetwarzania danych. Użytkownik może mieć prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim w stosownych przypadkach lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich informacji, w przypadku gdy takie żądania są dozwolone przez prawo.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://tos.ea.com/legalapp/WEBPRIVACYCA/US/en/PC/.

Użytkownik może także dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby zablokować pewne typy śledzenia w internecie, takie jak pliki cookie, co opisano szczegółowo w sekcji 2(A).

Użytkownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany z powodu wykorzystywania swoich praw, o których mowa w niniejszej sekcji.

9. Usługi osób trzecich

Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy lub odsyłacze do usług osób trzecich (takie, jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub odsyłacze do stron internetowych osób trzecich). Kliknięcie tych odsyłaczy, w tym reklamy, spowoduje opuszczenie Usługi EA i przejście do wybranej usługi lub strony osoby trzeciej. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową osoby trzeciej lub korzysta z usługi osoby trzeciej, powinien on zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do danej strony internetowej lub usługi, jako że zasady te regulują korzystanie z tej strony internetowej lub usługi.

10. Zmiany naszych zasad

Możemy co pewien czas aktualizować niniejsze zasady. Kiedy to zrobimy, zmieni się data „ostatniej aktualizacji” na górze strony. Jeśli w niniejszym dokumencie wprowadzone zostaną istotne zmiany, dołożymy racjonalnych wysiłków, by powiadomić o tym użytkownika poprzez opublikowanie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji zanim zmiany wejdą w życie albo bezpośrednio poprzez przesłanie mu powiadomienia, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach lokalnych.

11. Kontakt

Chcąc złożyć skargę lub zadać pytanie w odniesieniu do niniejszego dokumentu, należy skontaktować się administratorem ds. prywatności w swoim regionie, którego dane dostępne są na stronie privacyadmin.ea.com. Ewentualnie można skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@ea.com. Jeśli Twoim zdaniem nie udało nam się w satysfakcjonujący sposób rozwiązać Twojego problemu dotyczącego prywatności lub wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym podmiotem z siedzibą w USA, który świadczy (bezpłatne) usługi w zakresie rozwiązywania sporów, pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Wniosek użytkownika zostanie rozpatrzony w rozsądnym terminie.

Administratorem danych osobowych gromadzonych na podstawie niniejszych zasad jest spółka Electronic Arts Inc. z siedzibą pod adresem 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Unii Europejskiej jest Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Zjednoczone Królestwo.

12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych

W razie obaw dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane, proszę się z nami skontaktować. Możliwe jest również skontaktowanie się z lokalnym organem ds. ochrony danych, jeżeli preferują Państwo taką formę. Dane kontaktowe organów ds. ochrony danych w UE są dostępne pod adresem ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

13. Dalsze informacje

Więcej informacji i aktualności na temat niniejszych zasad można znaleźć na stronie privacy.ea.com/pl.


Obowiązująca umowa Ochrony danych osobowych i plików cookie