Electronic Arts Inc.
Ochrona danych osobowych i pliki cookie


Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2021 r.

EA bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności i zobowiązuje się zapewniać ją na odpowiednim poziomie. Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki Electronic Arts Inc. („EA”) jako administrator danych przetwarza twoje dane osobowe, które gromadzi, kiedy korzystasz z naszych produktów i usług mobilnych, sieciowych i do pobrania, bądź uczestniczysz w wydarzeniach na żywo organizowanych przez EA lub związanych z EA (łącznie zwanych „Usługami”). W niektórych przypadkach inne podmioty zależne i/lub stowarzyszone EA mogą być uznane za administratorów danych, wspólnie z EA lub samodzielnie. Gdy tak się stanie, powiadomimy cię o tym.


SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób gromadzimy dane
 3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników
 4. Jakie informacje udostępniamy stronom trzecim
 5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników
 6. Jak chronimy dane użytkowników
 7. Dzieci
 8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru
 9. Usługi stron trzecich
 10. Zmiany naszych zasad
 11. Kontakt
 12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych

1. Jakie dane gromadzimy

Gromadzone przez nas dane zależą od Usług, z których korzysta dany użytkownik, oraz sposobu, w jaki z nich korzysta. Więcej informacji znajduje się poniżej.

A. Dane, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika

🛈 Dane, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, na przykład podczas zakładania Konta EA lub tworzenia pytania zabezpieczającego i odpowiedzi.

Gromadzimy informacje, które otrzymujemy od użytkownika, w szczególności:

B. Informacje podawane podczas gry w trybie online

🛈 Informacje udostępniane za pośrednictwem naszych Usług, w tym podczas korzystania z funkcji społecznościowych lub grania w trybach online.

W przypadku korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak czat, wszelkie podane przez użytkownika informacje dźwiękowe, wizualne i/lub elektroniczne mogą zostać odczytane, skopiowane, zgromadzone lub wykorzystane przez innych graczy i mogą stać się publicznie dostępne. Należy upewnić się, że ustawienia prywatności są zgodne z preferencjami użytkownika.

W przypadku gdy użytkownik bierze udział w rozgrywce online w trybie wieloosobowym, informacje dotyczące jego profilu w grze i rozgrywki oraz dane statystyczne są widoczne dla wszystkich. W niektórych naszych grach, w określonych trybach gry wieloosobowej, nagrywamy rozgrywkę użytkownika i odtwarzamy ją innym graczom. W trybach gry opartych na konkurencji, jak np. FUT Champions, możemy rejestrować sposób gry użytkownika oraz dane wejściowe z przycisków urządzenia sterującego oraz odtwarzać je wraz z informacjami o profilu w grze oraz statystykami gry innym graczom w trakcie gry oraz podczas wydarzeń na żywo organizowanych przez EA lub jej partnera.

C. Inne informacje gromadzone podczas korzystania z naszych usług

🛈 Inne informacje gromadzone automatycznie podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług lub interakcji z nimi, takie jak adres IP, informacje o urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu, informacje o przeglądarce itp.

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług możemy automatycznie gromadzić inne informacje, w tym między innymi:

Możemy również gromadzić i przechowywać dane lokalnie na urządzeniu użytkownika za pomocą mechanizmów takich, jak pliki cookie, pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

D. Informacje przekazywane nam przez strony trzecie

🛈 Informacje otrzymane od stron trzecich, takich jak Sony, Microsoft, Nintendo, Google, platformy mobilne i uwierzytelnienia stron trzecich, których użytkownik używa do logowania się lub łączenia z naszymi Usługami.

Możemy otrzymywać informacje o użytkownikach zawarte na kontach posiadanych w ramach usług stron trzecich, kiedy użytkownik korzysta z Usług sieciowych EA za pośrednictwem platform gamingowych stron trzecich, w tym, między innymi, wymienionych poniżej. Informacje te są udostępniane EA w ramach zakładania lub powiązania Konta EA, które jest niezbędne do korzystania z usług sieciowych EA. Korzystanie z usług sieciowych EA za pośrednictwem usług stron trzecich oznacza zgodę użytkownika na przekazanie tych danych. Poniżej podano przykładowe informacje, jakie możemy otrzymywać. Należy pamiętać, że w ramach zakładania lub powiązania Konta EA nigdy nie otrzymujemy od stron trzecich twojego numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych.

Platformy do gier społecznościowych. Jeśli korzystasz z platform społecznościowych stron trzecich (np. Discord, Twitch) i powiążesz z nimi swoje konto EA, możemy otrzymywać informacje związane z twoim kontem na tych platformach. Aby uzyskać szczegóły na temat danych, które otrzymuje EA, zapoznaj się z informacjami przedstawionymi podczas łączenia kont.

Platformy mobilne. W przypadku używania lub nabywania naszych gier na urządzeniu mobilnym i/lub tablecie otrzymujemy informacje na temat użytkownika od sklepów z aplikacjami i innych dostawców platform mobilnych. Informacje te obejmują między innymi nazwę użytkownika i/lub identyfikator urządzenia oraz informację o dokonaniu zakupu, z wyłączeniem wszelkich danych finansowych. Niektóre z naszych platform mobilnych mogą wysyłać do nas informacje, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Nasze gry mobilne mogą również wymagać od użytkownika podania dodatkowych danych osobowych, takich jak tokeny aktywnych powiadomień, dokładna lokalizacja urządzenia lub lista kontaktów. Tego typu dane będziemy gromadzić wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Inne strony trzecie

Możemy otrzymywać informacje od stron trzecich, takich jak Facebook lub Apple Game Center, gdy użytkownik korzysta z tych usług w naszych grach. Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku, gdy inni gracze udostępnią nam swoje listy kontaktów lub będą one umieszczone na ogólnodostępnych stronach.

E. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

🛈 Kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług, gromadzimy i przetwarzamy określone dane osobowe, w tym dane urządzenia, identyfikatory i/lub dane kontaktowe, dane na temat interakcji użytkownika z naszymi Usługami, w tym zakupów, oraz przybliżoną lokalizację.

W zależności od korzystania przez użytkownika z naszych Usług, poniższe kategorie danych osobowych mogły zostać zebrane, udostępnione, sprzedane lub ujawnione w ciągu ostatnich 12 miesięcy (takie przetwarzanie zdefiniowane jest na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak California Consumer Privacy Act, „CCPA”):

W niektórych przypadkach możemy gromadzić dodatkowe informacje, na przykład:

F. Podstawa prawna przetwarzania danych

🛈 Podstawa prawna przetwarzania danych użytkownika różni się w zależności od jego kraju zamieszkania i sposobu korzystania z naszych Usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika zależy od rodzaju gromadzonych przez nas informacji oraz kontekstu, w którym je zbieramy, a także kraju zamieszkania użytkownika podanego przy zakładaniu konta EA lub, gdy użytkownik nie jest zalogowany na konto EA, jego lokalizacji określonej na podstawie adresu IP i/lub kraju rejestracji urządzenia.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w kraju, w którym mogą obowiązywać podobne wymogi prawne, takiego jak Brazylia, Szwajcaria czy Wielka Brytania, podczas przetwarzania jego danych opieramy się na szeregu podstaw prawnych. Informacje przetwarzamy za zgodą użytkownika, mając w tym uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie informacji jest konieczne do celów umowy zawartej z użytkownikiem lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Informacji o użytkowniku. Zwykle działamy w oparciu o:

Aby dowiedzieć się więcej o podstawie prawnej, w oparciu o którą przetwarzamy informacje użytkownika do konkretnego celu, proszę się z nami skontaktować za pomocą opcji w sekcji 11 poniżej.

2. W jaki sposób gromadzimy dane

🛈 Możemy wykorzystywać różne technologie i strony trzecie, aby gromadzić dane na temat użytkownika w celu dostarczania naszych Usług, mierzenia skuteczności reklam i ulepszania doświadczeń graczy. Więcej informacji znajduje się poniżej.

Wraz z osobami trzecimi możemy wykorzystywać pewne rozwiązania techniczne opisane poniżej do gromadzenia danych w celu świadczenia naszych Usług.

A. Pliki cookie i podobne technologie

🛈 Pliki cookie, piksele śledzące lub czyste pliki GIF. Aby wyłączyć pliki cookie lub śledzenie stron internetowych lub zarządzać nimi, należy przejść do ustawień przeglądarki lub skorzystać z naszych narzędzi do wyrażania zgody na zastosowanie plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. EA oraz związane z nami strony trzecie wykorzystują pliki cookie i podobne technologie śledzące, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakich stron internetowych, funkcji i reklam korzysta użytkownik oraz w jakie gry gra. Dzięki tym informacjom możemy lepiej monitorować koszyk użytkownika, mierzyć skuteczność naszych reklam, dbać o różnorodność reklam bez powtarzania jednej i tej samej reklamy, a także w inny sposób doskonalić obsługę użytkownika. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ograniczyć dozwolone rodzaje plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie. Proszę zapoznać się ze wskazówkami podawanymi przez przeglądarkę internetową, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać pomoc w zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie. Ponadto w niektórych regionach oferujemy narzędzia pomagające w zarządzaniu plikami cookie.

Możemy stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszych Usług przez użytkownika oraz jego reakcji na nasze wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Używamy internetowych plików dziennika (które zawierają dane techniczne takie, jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie naszych Usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika. Aktualnie nie reagujemy na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track). Użytkownik może wyłączyć określone formy śledzenia w sieci, w tym niektóre dane analityczne i spersonalizowane reklamy, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie (jeżeli dotyczy).

W ramach naszych Usług wykorzystujemy również technologie analityczne, reklamowe, przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom. Technologie te wykorzystują te same pliki cookie lub podobne mechanizmy, które opisano poniżej.

B. Technologie analityczne

🛈 Wewnętrzne technologie analityczne i technologie analityczne stron trzecich. Wykaz stron trzecich, z usług których korzystamy, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować z gromadzenia przez nie danych w dostępnym zakresie, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

Wykorzystujemy nasze własne technologie analityczne, a także technologie analityczne stron trzecich, w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszych Usług przez użytkownika, jego komputerze lub urządzeniu oraz prawidłowości działania naszych Usług.

Przykładowo, EA może gromadzić i przechowywać dane z komputera lub urządzenia użytkownika w trakcie korzystania przez niego z naszych Usług. Informacje te obejmują dane techniczne i powiązane informacje na temat komputera lub urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika (w tym adres IP i identyfikator urządzenia), informacje na temat interakcji z określonymi funkcjami, rozgrywki i statystyk użytkowania, interakcji z systemem oraz urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych w celach przedstawionych w sekcji 3 poniżej. W przypadku grania w dowolną grę w trybie offline, bez połączenia z Internetem, dane te będą przechowywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług w trybie online, możemy również gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przekazywać i podawać do wiadomości publicznej jego dane osobowe i/lub dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi i osiągnięcia), a także identyfikować treści, które zostały stworzone i udostępnione przez użytkownika innym graczom.

Technologie analityczne stron trzecich zintegrowane z naszymi Usługami (w tym SDK [Software Development Kit] oraz API [Application Program Interfaces]) mogą łączyć dane zebrane w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług EA z informacjami, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych platform. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz zewnętrznych podmiotów analitycznych działających w ramach naszych Usług, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować z gromadzenia przez nie danych, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

C. Technologie reklamowe

🛈 Technologie reklamowe, które wykorzystują pliki cookie, czyste pliki GIF, sygnalizatory sieciowe, piksele śledzące, SDK/API i inne podobne technologie.

Niektóre z naszych Usług zawierają technologie reklamowe wykorzystujące pliki cookie, czyste pliki GIF, sygnalizatory sieciowe, piksele śledzące, SDK, API i inne podobne technologie w celu prezentowania ofert i reklam w ramach Usług EA, na platformach i w serwisach stron trzecich, a także w celu mierzenia wyników naszych kampanii reklamowych. Niektóre z tych technologii mogą synchronizować lub kojarzyć zachowania w obrębie różnych stron internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych w celu dopasowania ofert do zainteresowań użytkownika. Na przykład, można wyświetlać użytkownikowi ofertę dotyczącą gry, która według nas go zainteresuje. Podobnie, jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie grą, może on otrzymać w późniejszym czasie reklamę tej gry lub podobnych Usług na stronie EA lub strony trzeciej. Inne technologie wyświetlania reklam w grach umożliwiają tymczasowe wysyłanie treści reklamowych do gry użytkownika, przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich późniejszą wymianę, gdy użytkownik połączy się z Internetem.

Technologie te gromadzą i wykorzystują informacje w celu przekazywania przez nas użytkownikowi odpowiednich ofert i reklam, mierzenia ich skuteczności i rozpowszechniania oraz zrozumienia sposobów interakcji z naszymi Usługami. Poza identyfikatorami i określonymi informacjami wymienionymi w sekcji 1(C) powyżej, informacje te mogą obejmować:

D. Firmy reklamowe stron trzecich

🛈 Firmy reklamowe stron trzecich mogą gromadzić i łączyć informacje użytkownika z informacjami gromadzonymi w ramach innych usług w celu spersonalizowania reklam. Wykaz stron trzecich, z usług których korzystamy, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować z gromadzenia przez nie danych w dostępnym zakresie, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

Zewnętrzne firmy reklamowe mogą łączyć informacje zgromadzone w ramach wyświetlania danej oferty użytkownikowi za pośrednictwem naszych Usług z innymi informacjami, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz firm dostarczających reklamy, które prowadzą działalność w ramach naszych Usług, a także informacje o tym, jak zrezygnować z gromadzenia przez nie danych w dostępnym zakresie, można znaleźć na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działania tych sieci reklamowych lub zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam stron trzecich, odwiedź strony www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca lub www.youronlinechoices.eu. Należy pamiętać, iż wykluczenie personalizacji reklam nie oznacza, że użytkownik nie będzie ich widzieć; zamiast tego wyświetlane reklamy będą mniej dopasowane do użytkownika.

E. Technologie zapobiegania oszustwom i nadużyciom

🛈 Technologie zapobiegania oszustwom i nadużyciom, a także monitorowanie publicznie dostępnych informacji i serwisów stron trzecich.

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznych i uczciwych warunków rozgrywki dla wszystkich graczy. Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, możemy wraz ze stronami trzecimi wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie lub gromadzić dane na temat urządzenia użytkownika w celu stworzenia tzw. „śladu” lub „skrótu” tego urządzenia albo jego komponentów (fingerprinting lub hashing) na potrzeby przeciwdziałania oszustwom, bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Możemy także monitorować publicznie dostępne informacje i strony internetowe stron trzecich i/lub wykorzystywać technologię zapobiegania oszustwom w ramach naszych Usług, włącznie ze zautomatyzowanymi algorytmami zapobiegającym oszustwom i nadużyciom. Jeżeli sądzą Państwo, że dostęp do naszych gier i/lub usług został błędnie zablokowany przez tę technologię, proszę skontaktować się z Pomocą EA pod adresem help.ea.com/pl.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników

🛈 Wykorzystujemy dane użytkownika do obsługi Usług, poprawy wrażeń z gry i udzielania wsparcia, obsługi i mierzenia skuteczności reklam oraz do personalizacji naszej komunikacji z użytkownikiem.

Wykorzystujemy dane osobowe i inne dane użytkownika, zarówno oddzielnie, jak i zbiorczo, w następujący sposób:

W celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej oraz poprawiania i personalizowania doświadczeń i wrażeń użytkowników związanych z grami, w tym:

Udzielania wsparcia użytkownikowi, w tym w celu:

Personalizowania naszych form komunikacji z użytkownikiem, w tym w celu:

Zebrane dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać nasze Usługi. Dane te możemy przechowywać przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne ze względów prawnych, operacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

Możemy również anonimizować, pozbawiać elementów pozwalających na identyfikację lub łączyć zebrane przez nas informacje w sposób, który nie będzie bezpośrednio identyfikować użytkownika. Możemy wykorzystywać i przekazywać takie informacje w koniecznym zakresie w celach biznesowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jakie informacje udostępniamy stronom trzecim

🛈 Możemy ujawniać lub udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim oraz w okolicznościach opisanych w niniejszej sekcji.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w inny sposób danych osobowych stronom trzecim (zgodnie z definicjami tych działań na mocy obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, takich jak California Consumer Privacy Act):

Dostawcy usług. Zlecamy stronom trzecim mającym siedzibę w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim (w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) gromadzenie lub przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu do celów opisanych w sekcji 3 powyżej, w szczególności prowadzenia badań rynku, świadczenia usług informatycznych i usług powiązanych, ułatwiania przetwarzania kart kredytowych, ułatwiania organizacji wydarzeń na żywo, wysyłania wiadomości e-mail, dostarczania i optymalizacji naszych Usług. Wymagamy, aby strony trzecie wykorzystywały te dane wyłącznie w naszym imieniu i w celach zgodnych z niniejszymi zasadami.

Partnerzy biznesowi. Możemy przekazywać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy Usługi. Do partnerów należą firmy, które udostępniają platformę, z której korzystasz do grania w nasze gry, na przykład Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) lub inne.

Podmioty stowarzyszone. Możemy udostępniać dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, jeżeli jest to niezbędne dla celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Partnerzy reklamowi. W ramach naszych Usług możemy zezwalać zewnętrznym partnerom reklamowym na stosowanie technologii i innych narzędzi śledzących w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług EA oraz jego urządzenia (np. adresu IP, identyfikatorów mobilnych, odwiedzonych stron, lokalizacji, informacji o przeglądarce, pory dnia). Możemy również łączyć i udostępniać te informacje i inne informacje (takie, jak dane o koncie użytkownika w formie uniemożliwiającej jego identyfikację, dane demograficzne, specyfikacje sprzętowe oraz historię zakupów) zewnętrznym partnerom reklamowym. Partnerzy ci mogą wykorzystywać te informacje (oraz podobne informacje zebrane na innych stronach internetowych) w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam w czasie, gdy odwiedza on strony internetowe stron trzecich w ich sieciach. Praktyka ta nazywana jest powszechnie „reklamą opartą na zainteresowaniach” lub „internetową reklamą behawioralną”. Możemy zezwolić na dostęp do innych danych zgromadzonych w ramach Usług w celu udostępnienia użytkownikowi informacji, które mogą być dla niego użyteczne, istotne, cenne lub w inny sposób interesujące.

Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać swoich danych osobowych EA zewnętrznym partnerom reklamowym, może zmienić swoje ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie.

Więcej informacji na temat wyborów dotyczących reklam online można znaleźć w sekcji 2(D) powyżej.

Ujawnianie informacji w celu ochrony EA lub innych osób. Możemy uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących użytkownika oraz utrwalać i ujawniać je podmiotom zewnętrznym jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu zastosowania się do wniosku organów ścigania lub organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe lub do wymogów postępowania prawnego, np. decyzji sądu lub wezwania do sądu; ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób; egzekwowania naszych zasad i zawartych przez nas umów; egzekwowania należnych nam płatności lub udzielenia pomocy w śledztwie lub ściganiu działań, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem albo które faktycznie są niezgodne z prawem. Jeśli otrzymamy zgłoszenie o naruszeniu przez użytkownika naszych zasad (np. Karty Przyjaznej Gry), możemy ujawnić takie zgłoszenie i inne istotne informacje właścicielowi platformy, na której użytkownik gra w nasze gry, na przykład firmie Sony (system PlayStation®4 i konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) i innym.

Ujawnianie informacji w przypadku fuzji, zbycia lub innej formy przeniesienia majątku. W przypadku restrukturyzacji, zbycia udziałów, fuzji, sprzedaży lub upadłości możemy przekazać wszystkie gromadzone przez nas informacje odpowiedniej stronie trzeciej, uzyskując wcześniej zgodę użytkownika na takie działanie, jeśli jest ona wymagana na mocy prawa lub umowy.

Wtyczki stron trzecich. W przypadku zintegrowania z naszymi Usługami narzędzi społecznościowych lub technologii należących do stron trzecich, strony te mogą gromadzić informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług. Przykładem jest przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.

Udostępnianie między platformami. Niektóre nasze gry umożliwiają łączenie się i granie ze znajomymi i członkami społeczności danej gry, niezależnie od tego, jakiej platformy używają. Na przykład ktoś grający na konsoli Xbox może dołączyć do meczu z graczem korzystającym z systemu PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5. Tę możliwość łączenia graczy korzystających z różnych platform nazywamy „Cross-Play”. W przypadku, gdy tryb Cross-Play jest aktywny i użytkownik gra z kimś używającym innej platformy, platforma ta może otrzymywać informacje o identyfikatorze platformy użytkownika (np. gamertag Xbox lub identyfikator internetowy jego konta w PlayStation™Network) oraz inne informacje niezbędne do umożliwienia rozgrywki w trybie Cross-Play. Dodatkowo możemy przekazać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji trybu Cross-Play operatorowi platformy, za pomocą której może on grać w nasze gry. Właściwości trybu Cross-Play można zmienić w menu ustawień gry.

Dzięki temu użytkownik może kontynuować postępy w grze pomiędzy platformami, a także dokonywać zakupów na jednej platformie i korzystać z nich także na innych platformach. Informacje udostępniamy platformom w zakresie koniecznym do umożliwienia korzystania z tych funkcji.

Inne platformy, którym udostępniamy informacje użytkowników, mogą obejmować Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Google (Stadia), Valve (Steam), Epic oraz platformy dodatkowe – od chwili, gdy będą one obsługiwać te funkcje. Dane użytkownika przekazane tym platformom podlegają stosowanym przez nie zasadom ochrony danych.

Za zgodą użytkownika. Informacje mogą być przekazywane innym stronom trzecim za wyraźną zgodą użytkownika, chyba że powyżej określono inaczej. Przykładowo użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie przez nas jego danych określonym spółkom lub organizacjom, by otrzymywać informacje o ich produktach, usługach lub promocjach lub poprosić nas o powiązanie jego Konta EA z usługą oferowaną przez inną spółkę. Wykorzystywanie danych, na których udostępnienie użytkownik wyrazi zgodę, będzie podlegać odpowiednim zasadom ochrony danych osobowych stosowanym przez strony trzecie.

5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników

🛈 Przechowujemy i przetwarzamy dane użytkownika w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach, w których działamy lub w których działają nasze spółki zależne, współpracujące strony trzecie i/lub podmioty przetwarzające. Zapewniamy również w miarę możliwości stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w zakresie przeniesienia danych poza EOG, Wielką Brytanię i Szwajcarię.

Zbierane przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane do celów określonych w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych i plików cookie na terytorium Stanów Zjednoczonych bądź jakiegokolwiek innego kraju, w którym EA, jej podmioty zależne lub związane z nią strony trzecie prowadzą działalność. Poprzez wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych poza kraj zamieszkania użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane mogą zostać przekazane do odbiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach, których systemy prawne mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności, jak prawo w kraju zamieszkania użytkownika.

Praktyki EA dotyczące prywatności są zgodne z systemem zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych APEC. System zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych APEC zapewnia ramy działania dla organizacji zapewniające ochronę danych osobowych przesyłanych pomiędzy gospodarkami uczestniczącymi w systemie APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć na tej stronie.

Electronic Arts Inc. posiada certyfikaty w ramach (dawnych) programów Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA, które dostępne są pod adresem www.privacyshield.gov. W wypadku, gdy spółka Electronic Arts Inc. przekaże informacje pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii swoim podmiotom powiązanym, agentom lub usługodawcom mającym siedzibę poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią, odbędzie się to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield. W stosownych przypadkach EA będzie opierać się na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku w odniesieniu do Privacy Shield UE–USA i wytycznych Europejskiej Rady ochrony danych EA nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź tę stronę.

6. Jak chronimy dane użytkowników

🛈 Aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika, stosujemy szereg środków bezpieczeństwa.

EA traktuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników priorytetowo. Stosujemy wiele różnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ich ochrony, w tym szyfrowanie wrażliwych danych. Należy jednak mieć świadomość, że żaden ze środków bezpieczeństwa nie jest w 100% skuteczny. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych w każdej sytuacji. Należy zawsze zachować ostrożność w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

7. Dzieci

🛈 Umożliwiamy dzieciom granie w nasze gry, a jednocześnie zapewniamy im bezpieczeństwo w sieci poprzez wyłączenie niektórych funkcji sieciowych. Oferujemy również rodzicom/opiekunom określone ustawienia kontroli rodzicielskiej i decyzje dotyczące przetwarzania danych ich dzieci.

Mimo że większość gier i usług EA na urządzenia mobilne jest przeznaczona dla dorosłych, EA uznaje znaczenie ochrony prywatności dzieci w internecie. W zależności od przypadku, staramy się brać pod uwagę różne zasady dotyczące minimalnego wieku ustalone zgodnie z prawem poszczególnych krajów lub terytoriów podczas określania wieku dzieci, które mogą korzystać z niektórych funkcji naszych Usług.

W sytuacji gdy gracz określi się jako dziecko, podejmujemy następujące działania:

(1) Uzyskanie zgody rodziców na wykorzystanie danych osobowych dzieci, gdy wymaga tego obowiązujące prawo. Przykładowo umożliwiamy rodzicom stworzenie Konta EA dla dzieci w ramach niektórych Usług, a za zgodą rodziców EA będzie gromadzić i wykorzystywać określone dane osobowe dziecka do zarządzania jego Kontem EA.

(2) Wyłączenie funkcji w określonych Usługach, które mogłyby pozwolić dziecku na udostępnianie informacji, które bezpośrednio je identyfikują, chyba że rodzic udzielił odpowiedniej zgody nam lub platformie strony trzeciej, na której gra jego dziecko. Przykładowo będziemy przestrzegać ustawień kontroli rodzicielskiej strony trzeciej (konsola) dotyczących funkcji gry, które mogłyby umożliwić dziecku zamieszczanie danych osobowych (np. poprzez darmową rozmowę, komunikację dźwiękową, zawartość generowaną przez użytkowników) w grach sieciowych i wieloosobowych.

(3) Gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji wyłącznie w ograniczonych celach. Przykładowo możemy wysyłać lokalne powiadomienia w aplikacji, które nie są oparte na gromadzeniu danych osobowych. Ponadto stałe identyfikatory (np. adresy IP i identyfikatory urządzeń do celów reklamy mobilnej) mogą być gromadzone w celu wsparcia naszych działań wewnętrznych, takich jak:

(4) Nie uzależniamy uczestnictwa dziecka w danej aktywności (np. w konkursach) od podania większej ilości danych osobowych, niż jest to racjonalnie konieczne do wzięcia udziału w tej aktywności. W przypadku niektórych działań związanych z Usługami możemy nie zezwolić dzieciom na uczestniczenie w nich, nawet jeśli mamy na to zgodę.

Kontrola rodzicielska i wybory:

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz odwołać uprzednio udzieloną zgodę, skontrolować informacje zebrane o twoim dziecku lub poprosić o ich usunięcie, skontaktuj się z nami zgodnie z sekcją 11 poniżej. Jeśli dowiemy się, że dziecko dostarczyło nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, usuniemy zgromadzone przez nas dane, chyba że mamy prawny obowiązek je zachować, a także zlikwidujemy konto dziecka i/lub przywrócimy przekazywanie mu treści odpowiednich dla osób niepełnoletnich, w zależności od sytuacji.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania lub innego przetwarzania danych osobowych dzieci powiadomimy rodziców o tym fakcie pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany na podstawie obowiązujących przepisów.

Zachęcamy rodziców, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi i ujawniania danych osobowych przez Internet. Rodzice wraz z dziećmi powinni zapoznać się z ustawieniami dotyczącymi prywatności mającymi zastosowanie do korzystania z naszych Usług, których podsumowanie dostępne jest na tej stronie, a także naszą stroną internetową dotyczącą bezpieczeństwa online, by uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru

🛈 Zapewniamy możliwość podejmowania wyborów oraz kontroli wykorzystywania i ujawniania przez nas danych użytkownika. Powyższe obejmuje zapewnienie, że użytkownik może korzystać ze swojego prawa do ochrony danych, jeżeli dotyczy.

W odniesieniu do metod gromadzenia i wykorzystywania jego danych zapewniamy użytkownikowi konkretne możliwości wyboru. Przykładowo jeżeli użytkownik nie chce dalej otrzymywać wiadomości marketingowych od EA, może kliknąć odpowiedni odnośnik zawarty w stopce każdej z tych wiadomości.

Aby skorzystać z praw wymienionych poniżej, należy odwiedzić nasz Privacy Portal. Aby zapewnić ochronę konta i danych osobowych użytkownika, przed skorzystaniem z tych praw zostanie on poproszony o potwierdzenie, że jest on posiadaczem konta. Po potwierdzeniu faktu posiadania konta możemy również wymagać potwierdzenia upoważniającego przedstawiciela użytkownika do wykonywania tych praw w jego imieniu. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z praw do prywatności, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem strony help.ea.com/pl. Jeśli jesteś graczem Codemasters, podczas gdy my kontynuujemy integrację naszych działań, możesz dowiedzieć się o tym, jak korzystać ze swoich praw tutaj.

Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może dezaktywować swoje Konto EA lub usunąć dane osobowe powiązane z tym kontem, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego odnośnika. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do gier lub Usług EA powiązanych z jego kontem. Należy pamiętać o tym, że EA może zachować dane wymagane do rozstrzygania sporów, egzekwowania warunków naszych umów użytkownikiem, ochrony naszych praw oraz wypełniania technicznych i prawnych wymogów oraz ograniczeń powiązanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych Usług. W innych przypadkach będziemy zachowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do dostarczania użytkownikowi, tworzenia i doskonalenia naszych Usług oraz przestrzegania prawa. Możesz również zamknąć konto założone w Codemasters poprzez zalogowanie się na swoje konto Codemasters, przejście do ustawień konta i wybranie opcji „Usuń konto” dostępnej w zakładce zarządzania danymi.

Prawo dostępu do danych. Użytkownik może uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Użytkownik może pobrać kopię swoich danych związanych z kontem EA, odwiedzając swoje konto EA i klikając zakładkę „Twoje dane EA” lub odwiedzając tę stronę. Aby złożyć wniosek o dostęp do dodatkowych danych, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem tego odnośnika.

Prawo do poprawiania danych. Użytkownik może zwrócić się do nas o poprawienie jego danych osobowych, jeśli są one niedokładne. W niektórych przypadkach możemy udostępnić narzędzia samoobsługowe, takie jak dostępne na Koncie EA pod tym adresem. W ten sposób możesz zaktualizować część swoich danych osobowych.

Prawo do rezygnacji lub sprzeciwu wobec określonej formy przetwarzania danych. Użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z ujawniania, udostępniania i sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim w stosownych przypadkach lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, w przypadku gdy takie żądania są dozwolone przez prawo.

Więcej informacji można znaleźć tej stronie.

Użytkownik może także dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby zablokować pewne typy śledzenia w Internecie, na przykład pliki cookie, co opisano szczegółowo w sekcji 2(A).

Użytkownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany z powodu wykonania swoich praw, o których mowa w niniejszej sekcji.

9. Usługi stron trzecich

🛈 Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy i odnośniki do usług i serwisów stron trzecich. Nie odpowiadamy za ochronę danych użytkownika w takich serwisach i usługach stron trzecich.

Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy lub odsyłacze do usług osób trzecich (takie, jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub odsyłacze do stron internetowych osób trzecich). Kliknięcie tych odsyłaczy, w tym reklamy, spowoduje opuszczenie Usługi EA i przejście do wybranej usługi lub strony osoby trzeciej. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową osoby trzeciej lub korzysta z usługi osoby trzeciej, powinien on zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do danej strony internetowej lub usługi, jako że zasady te regulują korzystanie z tej strony internetowej lub usługi.

10. Zmiany naszych zasad

🛈 Niniejsza polityka będzie okresowo aktualizowana, a informacje o zmianach będą przez nas ogłaszane.

Możemy okresowo aktualizować niniejszy dokument. Kiedy to zrobimy, zmieni się data „ostatniej aktualizacji” na górze strony. Jeśli w niniejszym dokumencie wprowadzone zostaną istotne zmiany, dołożymy racjonalnych wysiłków, by powiadomić o tym użytkownika poprzez opublikowanie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji zanim zmiany wejdą w życie albo bezpośrednio poprzez przesłanie mu powiadomienia, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach lokalnych.

11. Kontakt

🛈 Prosimy o kontakt w przypadku skarg lub pytań dotyczących niniejszej polityki.

W przypadku skarg lub pytań dotyczących niniejszych zasad skorzystaj z serwisu Privacy Portal, aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Aby skontaktować się z EA, w tym z naszym inspektorem ochrony danych, można również użyć następującego adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Unii Europejskiej jest Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Irlandia. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Wielkiej Brytanii jest firma Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Wielka Brytania.

12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych

🛈 W zależności od lokalizacji użytkownika może mu przysługiwać prawo skontaktowania się ze swoim organem do spraw ochrony danych.

W razie obaw dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane, proszę się z nami skontaktować. Możliwe jest również skontaktowanie się z lokalnym organem ds. ochrony danych, jeżeli preferują Państwo taką formę. Informacje na temat organów zajmujących się ochroną danych w EOG dostępne są tutaj.

Aby skontaktować się z organami szwajcarskimi, odwiedź tę stronę. Aby skontaktować się z organami brytyjskimi, odwiedź tę stronę. W odpowiednich przypadkach lokalny organ ds. ochrony danych może także przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Department of Commerce lub FTC.

W ramach programu Privacy Shield EA Inc. podlega kontroli i egzekwowaniu przepisów ze strony Federal Trade Commission (Federalnej Komisji Handlu, „FTC”), a także zobowiązuje się współpracować z organami ds. ochrony danych w UE (DPA) oraz szwajcarskim komisarzem federalnym ds. ochrony danych i informacji w zakresie nierozstrzygniętych skarg w odniesieniu do danych użytkowników przekazywanych z UE, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii.

W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących Privacy Shield lub danych APEC, które nie zostały przez nas rozpatrzone w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym podmiotem świadczącym (bezpłatne) usługi w zakresie rozstrzygania sporów, mieszczącym się w USA, korzystając z tej strony.

Po spełnieniu określonych warunków, które szczegółowo opisano na stronie internetowej dotyczącej programów Privacy Shield, w przypadku wyczerpania innych procedur rozwiązywania sporów można wystąpić o wiążący arbitraż.Obowiązująca umowa Ochrony danych osobowych i plików cookieTRUSTe Privacy CertificationTRUSTe