Electronic Arts Inc.
Ochrona danych osobowych i pliki cookie

Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2021 r.

TRUSTe Privacy CertificationTRUSTe

EA bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności i zobowiązuje się zapewniać ją na odpowiednim poziomie. Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki Electronic Arts Inc. („EA”) jako administrator danych przetwarza twoje dane osobowe, które gromadzi, kiedy korzystasz z naszych produktów i usług mobilnych, sieciowych i do pobrania, bądź uczestniczysz w wydarzeniach na żywo organizowanych przez EA lub związanych z EA (łącznie zwanych „Usługami”). W niektórych przypadkach inne podmioty zależne i/lub stowarzyszone EA mogą być uznane za administratorów danych, wspólnie z EA lub samodzielnie. Gdy tak się stanie, powiadomimy cię o tym.

SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób gromadzimy dane
 3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników
 4. Jakie informacje udostępniamy osobom trzecim
 5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników
 6. Jak chronimy dane użytkowników
 7. Dzieci
 8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru
 9. Usługi osób trzecich
 10. Zmiany naszych zasad
 11. Kontakt
 12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych

1. Jakie dane gromadzimy

Gromadzone przez nas dane zależą od Usług, z których korzysta dany użytkownik, oraz sposobu, w jaki z nich korzysta. Więcej informacji znajduje się poniżej.
 1. Dane, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika

  Gromadzimy informacje, które otrzymujemy od użytkownika, w szczególności:

  • informacje o koncie EA, w tym adres e-mail, nazwę użytkownika, prawdziwe imię i nazwisko, kraj, datę urodzenia, numer telefonu i hasło;
  • Pytania zabezpieczające i odpowiedzi;
  • informacje podawane przez użytkownika w odpowiedzi na ankiety dotyczące naszych Usług;
  • dane podawane przez użytkownika w związku z prośbą o udzielenie pomocy, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu i dane (w tym zapisy rozmów telefonicznych) dotyczące napotykanych problemów; oraz
  • dane rozliczeniowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, numer karty płatniczej, dane rachunku płatniczego i adres do wysyłki.

 2. Dane podawane przez użytkownika podczas gry w Internecie

  W przypadku korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak czat, wszelkie ujawnione przez użytkownika informacje dźwiękowe, wizualne lub elektroniczne mogą zostać odczytane, skopiowane, zgromadzone lub wykorzystane przez innych graczy i mogą stać się publicznie dostępne. Należy upewnić się, że ustawienia prywatności są zgodne z preferencjami użytkownika.

  W przypadku, gdy użytkownik bierze udział w rozgrywce w trybie wieloosobowym w Internecie, informacje dotyczące jego profilu w grze i sposobu gry oraz statystyki są widoczne. W niektórych naszych grach, w określonych trybach gry wieloosobowej, nagrywamy rozgrywkę użytkownika i odtwarzamy ją innym graczom. W trybach gry opartych na konkurencji, jak np. FUT Champions, możemy rejestrować sposób gry użytkownika oraz dane wejściowe z przycisków urządzenia sterującego oraz odtwarzać je wraz z informacjami o profilu w grze oraz statystykami gry innym graczom w trakcie gry oraz podczas wydarzeń na żywo organizowanych przez EA lub jej partnera.


 3. Inne informacje gromadzone przez nas podczas gdy użytkownik korzysta z naszych usług

  Gdy użytkownik korzysta z naszych produktów, możemy również automatycznie zbierać inne informacje, w szczególności:

  • Adres IP;
  • informacje o urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak identyfikatory sprzętowe, identyfikatory urządzeń mobilnych (np. Apple Identifier for Advertising [„IDFA”] i/lub identyfikator reklamowy na urządzeniu z systemem Android [„AAID”]), rodzaj platformy, ustawienia i komponenty, zainstalowane oprogramowanie i aktualizacje EA oraz obecność niezbędnych wtyczek;
  • przybliżone dane geolokalizacyjne (opracowane na podstawie adresu IP lub ustawień urządzenia);
  • dane dotyczące przeglądarki internetowej, w tym rodzaj przeglądarki i preferowany język;
  • strony odsyłające i wyjściowe, w tym przeglądane strony, oraz inne interakcje z zawartością internetową;
  • szczegółowe informacje na temat kupionych lub uzyskanych przez użytkownika gier i Usług EA oraz sposobu, w jaki on z nich korzysta;
  • informacje na temat zdarzeń powiązanych z danym urządzeniem, takie jak raporty na temat błędów i awarii, adresy URL żądania i odniesienia oraz szczegółowe informacje dotyczące aktywności systemu (np. czy użytkownik napotkał błąd, grając w nasze gry, czy utracił połączenie z Internetem);
  • inne informacje (takie, jak wizerunek użytkownika), które użytkownik może udostępnić w ramach uczestnictwa w wydarzeniach na żywo.

  Możemy również gromadzić i przechowywać dane lokalnie na urządzeniu użytkownika za pomocą mechanizmów takich, jak pliki cookie, pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

 4. Informacje przekazane nam przez strony trzecie

  Możemy otrzymywać informacje o użytkownikach zawarte na kontach posiadanych w ramach usług stron trzecich, kiedy korzystasz z usług sieciowych EA za pośrednictwem platform gamingowych stron trzecich, w tym, między innymi, wymienionych poniżej. Informacje te są udostępniane EA w ramach zakładania lub powiązania Konta EA, które jest niezbędne do korzystania z usług sieciowych EA. Korzystanie z usług sieciowych EA za pośrednictwem usług stron trzecich oznacza zgodę użytkownika na przekazanie tych danych. Poniżej podano przykładowe informacje, jakie możemy otrzymywać. Należy pamiętać, że w ramach zakładania lub powiązania Konta EA nigdy nie otrzymujemy od stron trzecich twojego numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych.

  • System PlayStation®3, system PlayStation®4 i konsola PlayStation®5. Firma Sony udostępnia informacje dotyczące twojego konta w PlayStation™Network, takie jak identyfikator internetowy, adres e-mail, kraj, język, lista znajomych, data urodzenia i niektóre preferencje.

  • Xbox Live. Firma Microsoft udostępnia takie informacje jak twój tag gracza, adres e-mail, kraj zamieszkania, język, lista znajomych, data urodzenia i niektóre preferencje.

  • Wii / Wii U / Nintendo Switch™. Nintendo udostępnia (w zależności od posiadanych urządzeń) takie informacje jak twoja postać Mii, nick, identyfikator Nintendo Network, konto Nintendo, adres e-mail, kraj, język, lista znajomych, data urodzenia i niektóre preferencje.

  • Google Stadia. Google udostępnia takie informacje jak nazwa użytkownika Stadia, kraj zamieszkania, inne dane profilowe i preferencje Stadia. Więcej szczegółów na temat danych, które mogą zostać przekazane EA, znajdziesz w Informacjach na temat ochrony prywatności w Stadia.

  Platformy do gier społecznościowych. Jeśli korzystasz z platform społecznościowych stron trzecich (np. Discord, Twitch) i powiążesz z nimi swoje konto EA, możemy otrzymywać informacje związane z twoim kontem na tych platformach. Aby uzyskać szczegóły na temat danych, które otrzymuje EA, zapoznaj się z informacjami przedstawionymi podczas łączenia kont.

  Platformy mobilne. W przypadku używania lub nabywania naszych gier na urządzeniu mobilnym i/lub tablecie otrzymujemy informacje na temat użytkownika od sklepów z aplikacjami i innych dostawców platform mobilnych. Informacje te obejmują między innymi nazwę użytkownika i/lub identyfikator urządzenia oraz informację o dokonaniu zakupu, z wyłączeniem wszelkich danych finansowych. Niektóre z naszych platform mobilnych mogą wysyłać do nas informacje, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Nasze gry mobilne mogą również wymagać od użytkownika podania dodatkowych danych osobowych, takich jak tokeny aktywnych powiadomień, dokładna lokalizacja urządzenia lub lista kontaktów. Tego typu dane będziemy gromadzić wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

  Inne strony trzecie

  Możemy otrzymywać informacje od stron trzecich, takich jak Facebook lub Apple Game Center, gdy użytkownik będzie korzystać z tych usług w naszych grach. Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku, gdy inni gracze udostępnią nam swoje listy kontaktów lub będą one umieszczone na ogólnodostępnych stronach.

 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  W zależności od korzystania przez użytkownika z naszych Usług poniższe kategorie danych osobowych mogły zostać zebrane, udostępnione, sprzedane lub udostępnione w ciągu ostatnich 12 miesięcy (przetwarzanie zdefiniowane jest na mocy obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, takich jak California Consumer Privacy Act, „CCPA”):

  • identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, nazwa konta, adres e-mail, identyfikatory internetowe, identyfikatory urządzeń, adres IP lub identyfikatory urządzeń mobilnych;
  • informacje o zakupach, takie jak numer karty płatniczej, dane konta rozliczeniowego, adres rozliczeniowy i inne dane rozliczeniowe;
  • charakterystyka chronionych klasyfikacji na mocy przepisów stanowych lub federalnych, takich jak wiek lub płeć;
  • informacje komercyjne, takie jak interakcje z produktami lub usługami i historia zakupów;
  • dane dotyczące Internetu lub aktywności w sieci, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji z naszymi grami, serwisami, aplikacjami i/lub reklamami;
  • przybliżone dane geolokalizacyjne, takie jak lokalizacja uzyskana na podstawie adresu IP lub ustawień urządzenia;
  • informacje dźwiękowe lub elektroniczne, takie jak czas grania w nasze gry, granie w niektóre tryby wieloosobowe, korzystanie z funkcji czatu, korzystanie z trybów rywalizacji czy też udział w wydarzeniach na żywo;
  • wnioski, takie jak preferencje konsumentów wynikające z powyższych treści.

  W niektórych przypadkach możemy gromadzić dodatkowe informacje, na przykład:

  • Jeśli jesteś odbiorcą nagrody w konkursie lub loterii, która wymaga zgłoszenia skarbowego, możemy gromadzić identyfikatory powiązane z dokumentami wydanymi przez organy rządowe (np. numer ubezpieczenia społecznego).
  • Jeśli weźmiesz udział w naszych zawodach e-sportowych, możemy gromadzić identyfikatory powiązane z dokumentami wydanymi przez organy rządowe (np. numer paszportu), informacje finansowe (np. numer rachunku bankowego) oraz informacje dotyczące zdrowia.
  • Jeśli weźmiesz udział w naszych badaniach dotyczących doświadczeń użytkownika, możemy gromadzić informacje finansowe (np. numer rachunku bankowego), informacje dotyczące zdrowia, nagrania wideo z twojej rozgrywki, a także obrazy zapisane przez ciebie w trakcie grania.

 6. Podstawa prawna przetwarzania

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od kraju zamieszkania, zgodnie z informacją podaną podczas zakładania konta.

  Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub jurysdykcji, w której mogą obowiązywać podobne wymogi prawne, jak Brazylia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone, stosujemy się do szeregu podstaw prawnych, na podstawie których przetwarzamy informacje na twój temat, w zależności od rodzaju danych i kontekstu, w jakim je zbieramy. Informacje przetwarzamy za zgodą użytkownika, mając w tym uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie informacji jest konieczne do celów umowy zawartej z użytkownikiem lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Informacji o użytkowniku. Zwykle działamy w oparciu o:

  • zgodę na umieszczanie plików cookie na urządzeniu użytkownika, gdy korzysta on z internetu (wyrażoną za pośrednictwem naszego menedżera zgody na stosowanie plików cookie) lub na dostarczanie ukierunkowanych reklam stron trzecich w ramach naszych Usług;
  • nasz uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych użytkownika w związku ze wsparciem udzielanym przez dział obsługi klienta, ukierunkowanym marketingiem dotyczącym naszych Usług, zapobieganiem oszustwom oraz zapewnianiem bezpieczeństwa;
  • konieczność przetwarzania danych wynikającą z umowy, gdy użytkownik stworzy Konto EA, by umożliwić nam świadczenie Usług na jego rzecz.

  Aby dowiedzieć się więcej o podstawie prawnej, w oparciu o którą przetwarzamy informacje użytkownika do konkretnego celu, proszę się z nami skontaktować za pomocą opcji w sekcji 11 poniżej.

2. W jaki sposób gromadzimy dane

Wraz z osobami trzecimi możemy wykorzystywać pewne rozwiązania techniczne opisane poniżej do gromadzenia danych w celu świadczenia naszych Usług.
 1. Pliki cookie i podobne technologie

  Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. EA oraz partnerzy zewnętrzni wykorzystują pliki cookie i podobne technologie śledzące, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakich stron internetowych, funkcji i reklam korzysta użytkownik oraz w jakie gry gra. Dzięki tym informacjom możemy lepiej monitorować koszyk użytkownika, mierzyć skuteczność naszych reklam, dbać o różnorodność reklam bez powtarzania jednej i tej samej reklamy, a także w inny sposób doskonalić obsługę użytkownika. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ograniczyć dozwolone rodzaje plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie. Proszę zapoznać się ze wskazówkami podawanymi przez przeglądarkę internetową, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać pomoc w zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie. W niektórych regionach możemy także oferować narzędzia do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie, by pomóc użytkownikowi w zarządzaniu jego plikami cookie.

  Możemy stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszych Usług przez użytkownika oraz jego reakcji na nasze wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną Używamy internetowych plików dziennika (które zawierają dane techniczne takie, jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie naszych Usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika. Aktualnie nie reagujemy na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track). Użytkownik może wykluczyć określone formy śledzenia w sieci, w tym określone dane analityczne oraz spersonalizowane reklamy, zmieniając ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie.

  W naszych Usługach stosujemy również technologie analityczne, reklamowe oraz przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom. Technologie te wykorzystują te same pliki cookie lub podobne mechanizmy, które opisano poniżej.

 2. Technologie analityczne

  Wykorzystujemy nasze własne technologie analityczne, a także technologie analityczne stron trzecich, w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszych Usług przez użytkownika, jego komputerze lub urządzeniu oraz prawidłowości działania naszych Usług.

  EA może gromadzić i przechowywać dane z komputera lub urządzenia użytkownika w trakcie korzystania przez niego z naszych Usług. Informacje te obejmują dane techniczne i powiązane informacje na temat komputera lub urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika (w tym adres IP i identyfikator urządzenia), informacje na temat interakcji z określonymi funkcjami, rozgrywki i statystyk użytkowania, interakcji z systemem oraz urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych w celach przedstawionych w sekcji 3 poniżej. W przypadku grania w dowolną grę w trybie offline, bez połączenia z Internetem, dane te będą przechowywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem. Jeśli korzystasz z Usług sieciowych, możemy również gromadzić, wykorzystywać, zapisywać, transmitować i publicznie wyświetlać twoje dane osobowe i/lub statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyników, rankingów i osiągnięć) lub identyfikować zawartość, która została stworzona i udostępniona innym graczom.

  Technologie analityczne stron trzecich zintegrowane z naszymi Usługami (w tym SDK [Software Development Kit] oraz API [Application Program Interfaces] mogą łączyć dane zebrane w związku z korzystaniem z Usług EA z informacjami, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych platform. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz zewnętrznych podmiotów analitycznych działających w ramach naszych Usług, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować z gromadzenia przez nie danych, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

 3. Technologie reklamowe

  Niektóre z naszych Usług zawierają technologie reklamowe wykorzystujące pliki cookie, czyste pliki GIF, sygnalizatory sieciowe, piksele śledzące, SDK, API i inne podobne technologie w celu prezentowania ofert i reklam w ramach Usług EA, na platformach i w serwisach stron trzecich, a także w celu mierzenia wyników naszych kampanii reklamowych. Niektóre z tych technologii mogą synchronizować lub kojarzyć zachowania w obrębie różnych stron internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych w celu dopasowania ofert do zainteresowań użytkownika. Na przykład, można wyświetlać użytkownikowi ofertę dotyczącą gry, która według nas go zainteresuje. Podobnie, jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie grą, może on otrzymać w późniejszym czasie reklamę tej gry lub podobnych Usług na stronie EA lub osoby trzeciej. Inne technologie wyświetlania reklam w grach umożliwiają tymczasowe wysyłanie ofert do gry użytkownika, przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich późniejszą wymianę, gdy użytkownik połączy się z Internetem.

  Technologie te gromadzą i wykorzystują informacje w celu przekazywania przez nas użytkownikowi odpowiednich ofert i reklam, mierzenia ich skuteczności oraz zrozumienia sposobów interakcji z naszymi Usługami. Poza identyfikatorami i określonymi informacjami wymienionymi w sekcji 1(C) powyżej, informacje te mogą obejmować:

  • Dostarczane reklamy oraz lokalizację danej reklamy;
  • Długość czasu wyświetlania danej reklamy;
  • Typ domeny, adres IP, wielkość reklamy;
  • Interakcję z reklamą (jeśli wystąpiła);
  • Reakcje na treści reklamowe.

 4. Zewnętrzne firmy reklamowe mogą łączyć informacje zgromadzone w ramach wyświetlania danej oferty użytkownikowi za pośrednictwem naszych Usług z innymi informacjami, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz firm dostarczających reklamy, które prowadzą własne sieci w ramach naszych Usług, jak również wskazówki dotyczące metod rezygnacji z treści reklamowych w dostępnym zakresie, można znaleźć na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat działania tych sieci reklamowych lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od stron trzecich, należy odwiedzić strony www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca lub www.youronlinechoices.eu. Należy pamiętać, iż wykluczenie personalizacji reklam nie oznacza, że użytkownik nie będzie ich widzieć; zamiast tego wyświetlane reklamy będą mniej dopasowane do użytkownika.

 5. Technologie zapobiegania oszustwom i nadużyciom

  EA dokłada wszelkich starań, by zapewnić wszystkim graczom bezpieczne i uczciwe środowisko grania. Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, możemy wraz z osobami trzecimi wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie lub gromadzić dane na temat urządzenia użytkownika w celu stworzenia tzw. „śladu” lub „skrótu” tego urządzenia albo jego komponentów (fingerprinting lub hashing) na potrzeby przeciwdziałania oszustwom, bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Możemy także monitorować publicznie dostępne informacje i strony internetowe stron trzecich i/lub wykorzystywać technologię zapobiegania oszustwom w ramach naszych Usług, włącznie ze zautomatyzowanymi algorytmami zapobiegającym oszustwom i nadużyciom. Jeżeli sądzą Państwo, że dostęp do naszych gier i/lub usług został błędnie zablokowany przez tę technologię, proszę skontaktować się z Pomocą EA pod adresem help.ea.com/pl.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników

Wykorzystujemy dane osobowe i inne dane użytkownika, zarówno oddzielnie, jak i zbiorczo, w następujący sposób:

W celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej oraz poprawiania i personalizowania doświadczeń i wrażeń użytkowników związanych z grami, w tym:
Udzielania wsparcia użytkownikowi, w tym w celu:
Personalizowania naszych form komunikacji z użytkownikiem, w tym w celu:
Zebrane dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać nasze Usługi. Dane te możemy przechowywać przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne ze względów prawnych, operacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

Możemy również anonimizować, pozbawiać elementów pozwalających na identyfikację lub łączyć zebrane przez nas informacje w sposób, który nie będzie bezpośrednio identyfikować użytkownika. Możemy wykorzystywać i przekazywać takie informacje w koniecznym zakresie w celach biznesowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jakie informacje udostępniamy osobom trzecim

Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w inny sposób danych osobowych stronom trzecim (zgodnie z definicjami tych działań na mocy obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, takich jak California Consumer Privacy Act).

Dostawcy usług. Zlecamy stronom trzecim mającym siedzibę w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim (w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) gromadzenie lub przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu do celów opisanych w sekcji 3 powyżej, w szczególności prowadzenia badań rynku, świadczenia usług informatycznych i usług powiązanych, ułatwiania przetwarzania kart kredytowych, ułatwiania organizacji wydarzeń na żywo, wysyłania wiadomości e-mail, dostarczania i optymalizacji naszych Usług. Wymagamy, aby strony trzecie wykorzystywały te dane wyłącznie w naszym imieniu i w celach zgodnych z niniejszymi zasadami.

Partnerzy biznesowi. Możemy przekazywać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy Usługi. Do partnerów należą firmy, które udostępniają platformę, z której korzystasz do grania w nasze gry, na przykład Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) lub inne.

Podmioty stowarzyszone. Możemy udostępniać dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym, jeżeli jest to niezbędne dla celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Partnerzy reklamowi. W ramach naszych Usług możemy zezwalać zewnętrznym partnerom reklamowym na stosowanie technologii i innych narzędzi śledzących w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług EA oraz jego urządzenia (np. adresu IP, identyfikatorów mobilnych, odwiedzonych stron, lokalizacji, informacji o przeglądarce, pory dnia). Możemy również łączyć i udostępniać te informacje i inne informacje (takie, jak dane o koncie użytkownika w formie uniemożliwiającej jego identyfikację, dane demograficzne, specyfikacje sprzętowe oraz historię zakupów) zewnętrznym partnerom reklamowym. Partnerzy ci mogą wykorzystywać te informacje (oraz podobne informacje zebrane na innych stronach internetowych) w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam w czasie, gdy odwiedza on strony internetowe osób trzecich w ich sieciach. Praktyka ta nazywana jest powszechnie „reklamą opartą na zainteresowaniach” lub „internetową reklamą behawioralną”. Możemy zezwolić na dostęp do innych danych zgromadzonych w ramach Usług w celu udostępnienia użytkownikowi informacji, które mogą być dla niego użyteczne, istotne, cenne lub w inny sposób interesujące.

Jeśli użytkownik nie chce udostępniać swoich danych osobowych będących w posiadaniu EA zewnętrznym partnerom reklamowym, może on zmienić swoje ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie.

Aby uzyskać więcej informacji o możliwościach wyboru w zakresie reklam internetowych, należy zapoznać się z sekcją 2(D) powyżej.


Ujawnianie informacji w celu ochrony EA lub innych osób. Możemy uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących użytkownika oraz utrwalać i ujawniać je podmiotom zewnętrznym jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu zastosowania się do wniosku organów ścigania lub organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe lub do wymogów postępowania prawnego, np. decyzji sądu lub wezwania do sądu; ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób; egzekwowania naszych zasad i zawartych przez nas umów; egzekwowania należnych nam płatności lub udzielenia pomocy w śledztwie lub ściganiu działań, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem albo które faktycznie są niezgodne z prawem. Jeśli otrzymamy zgłoszenie o naruszeniu przez użytkownika naszych zasad (np. Karty Przyjaznej Gry), możemy ujawnić takie zgłoszenie i inne istotne informacje właścicielowi platformy, na której użytkownik gra w nasze gry, na przykład firmie Sony (system PlayStation®4 i konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) i innym.

Ujawnianie w przypadku fuzji, sprzedaży lub innego przeniesienia aktywów. W przypadku restrukturyzacji, zbycia udziałów, fuzji, sprzedaży lub upadłości możemy przekazać wszystkie gromadzone przez nas informacje odpowiedniej stronie trzeciej, uzyskując wcześniej zgodę użytkownika na takie działanie, jeśli jest ona wymagana na mocy prawa lub umowy.

Wtyczki stron trzecich. W przypadku zintegrowania z naszymi Usługami narzędzi społecznościowych lub technologii należących do podmiotów zewnętrznych, podmioty te mogą gromadzić informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług. Przykładem jest przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.

Udostępnianie między platformami. Niektóre nasze gry umożliwiają łączenie się i granie ze znajomymi i członkami społeczności danej gry, niezależnie od tego, jakiej platformy używają. Na przykład ktoś grający na konsoli Xbox może dołączyć do meczu z graczem korzystającym z systemu PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5. Tę możliwość łączenia graczy korzystających z różnych platform nazywamy „Cross-Play”. W przypadku, gdy tryb Cross-Play jest aktywny i użytkownik gra z kimś używającym innej platformy, platforma ta może otrzymywać informacje o identyfikatorze platformy użytkownika (np. tag gracza Xbox lub identyfikator internetowy jego konta w PlayStation™Network) oraz inne informacje niezbędne do umożliwienia rozgrywki w trybie Cross-Play. Dodatkowo możemy przekazać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji trybu Cross-Play operatorowi platformy, za pomocą której może on grać w nasze gry. Preferencje dotyczące Cross-Play można zmienić w menu ustawień gry.

Niektóre nasze gry mogą umożliwiać kontynuowanie postępów w grze między platformami, a także dostępność produktów zakupionych na jednej platformie na innej platformie. Informacje udostępniamy platformom również w zakresie koniecznym do umożliwienia korzystania z tych funkcji.

Inne platformy, którym udostępniamy informacje użytkowników, mogą obejmować Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Google (Stadia), Valve (Steam), Epic oraz platformy dodatkowe – od chwili, gdy będą one obsługiwać te funkcje. Dane użytkownika przekazane tym platformom podlegają stosowanym przez nie zasadom ochrony danych.


Za zgodą użytkownika. Informacje mogą być przekazywane innym osobom trzecim za wyraźną zgodą użytkownika, chyba że powyżej określono inaczej. Przykładowo użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie przez nas jego danych określonym spółkom lub organizacjom, by otrzymywać informacje o ich produktach, usługach lub promocjach lub poprosić nas o powiązanie jego Konta EA z usługą oferowaną przez inną spółkę. Wykorzystywanie danych, na których udostępnienie użytkownik wyrazi zgodę, będzie podlegać odpowiednim zasadom ochrony danych osobowych stosowanym przez osoby trzecie.

5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników

Zbierane przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane do celów określonych w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych i plików cookie na terytorium Stanów Zjednoczonych bądź jakiegokolwiek innego kraju, w którym EA, jej podmioty zależne lub przedstawiciele zewnętrzni prowadzą działalność. Poprzez wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych poza kraj zamieszkania użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane mogą zostać przekazane do odbiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach, których systemy prawne mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności co prawo w kraju zamieszkania użytkownika.

Postępowanie z danymi osobowymi w EA jest zgodne z systemem transgranicznych zasad ochrony prywatności APEC. System zasad ochrony prywatności w relacjach transgranicznych APEC zapewnia ramy działania dla organizacji zapewniające ochronę danych osobowych przesyłanych pomiędzy gospodarkami uczestniczącymi w systemie APEC. Więcej informacji na temat struktury APEC można znaleźć na tej stronie.

Electronic Arts Inc. posiada certyfikaty w ramach (byłego) programu Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA dostępnych pod adresem www.privacyshield.gov. W wypadku, gdy spółka Electronic Arts Inc. przekaże informacje pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii swoim podmiotom powiązanym, agentom lub usługodawcom mającym siedzibę poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią, odbędzie się to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield. W stosownych przypadkach EA będzie opierać się na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku w odniesieniu do Privacy Shield UE–USA i wytycznych Europejskiej Rady ochrony danych EA nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź tę stronę.

6. Jak chronimy dane użytkowników

EA traktuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników priorytetowo. Stosujemy wiele różnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ich ochrony, w tym szyfrowanie wrażliwych danych. Należy jednak mieć świadomość, że żaden ze środków bezpieczeństwa nie jest w 100% skuteczny. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych w każdej sytuacji. Należy zawsze zachować ostrożność w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

7. Dzieci

Mimo że większość gier i usług EA na urządzenia mobilne jest przeznaczona dla dorosłych, EA uznaje znaczenie ochrony prywatności dzieci w internecie. W zależności od przypadku, staramy się brać pod uwagę różne zasady dotyczące minimalnego wieku ustalone zgodnie z prawem poszczególnych krajów lub terytoriów podczas określania wieku dzieci, które mogą korzystać z niektórych funkcji naszych Usług.

W sytuacji gdy gracz określi się jako dziecko, podejmujemy następujące działania:

(1) Uzyskanie zgody rodziców na wykorzystanie danych osobowych dzieci, gdy wymaga tego obowiązujące prawo. Przykładowo umożliwiamy rodzicom stworzenie Konta EA dla dzieci w ramach niektórych Usług, a za zgodą rodziców EA będzie gromadzić i wykorzystywać określone dane osobowe dziecka do zarządzania jego Kontem EA.

(2) Wyłączenie funkcji w określonych Usługach, które mogłyby pozwolić dziecku na udostępnianie informacji, które bezpośrednio je identyfikują, chyba że rodzic udzielił odpowiedniej zgody nam lub platformie zewnętrznej, na której gra jego dziecko. Przykładowo będziemy przestrzegać ustawień kontroli rodzicielskiej strony trzeciej (konsola), które dotyczą funkcji gry, które mogłyby umożliwić dziecku zamieszczanie danych osobowych (np. poprzez darmową rozmowę, komunikację dźwiękową, zawartość generowaną przez użytkowników) w grach sieciowych i wieloosobowych.

(3) Gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji wyłącznie w ograniczonych celach. Przykładowo możemy wysyłać lokalne powiadomienia w aplikacji, które nie są oparte na gromadzeniu danych osobowych. Ponadto stałe identyfikatory (np. adresy IP i identyfikatory urządzeń do celów reklamy mobilnej) mogą być gromadzone w celu wsparcia naszych działań wewnętrznych, takich jak:
(4) Nie uzależniamy uczestnictwa dziecka w danej aktywności (np. w konkursach) od podania większej ilości danych osobowych, niż jest to racjonalnie konieczne do wzięcia udziału w tej aktywności. W przypadku niektórych działań związanych z Usługami możemy nie zezwolić dzieciom na uczestniczenie w nich, nawet jeśli mamy na to zgodę.

Kontrola rodzicielska i wybory:

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz odwołać uprzednio udzieloną zgodę, skontrolować informacje zebrane o twoim dziecku lub poprosić o ich usunięcie, skontaktuj się z nami zgodnie z sekcją 11 poniżej. Jeśli dowiemy się, że dziecko dostarczyło nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, usuniemy zebrane przez nas dane, chyba że mamy prawny obowiązek je zachować, a także zlikwidujemy konto dziecka i/lub przywrócimy przekazywanie mu treści odpowiednich dla osób niepełnoletnich, w zależności od sytuacji.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania lub innego przetwarzania danych osobowych dzieci, powiadomimy rodziców o tym fakcie pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany na podstawie obowiązujących przepisów.

Zachęcamy rodziców, by porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi i ujawniania danych osobowych przez Internet. Rodzice wraz z dziećmi powinni zapoznać się z ustawieniami dotyczącymi prywatności mającymi zastosowanie do korzystania z naszych Usług, których podsumowanie dostępne jest na tej stronie, a także naszą stroną internetową dotyczącą bezpieczeństwa online, by uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru

W odniesieniu do metod gromadzenia i wykorzystywania jego danych zapewniamy użytkownikowi konkretne możliwości wyboru. Przykładowo jeśli nie chcesz już otrzymywać od EA wiadomości marketingowych, możesz kliknąć odnośnik umożliwiający rezygnację zawarty w stopce każdej wiadomości marketingowej.

Aby skorzystać z poniższych praw, odwiedź nasz Privacy Portal. Aby zapewnić ochronę konta i danych osobowych użytkownika, przed skorzystaniem z tych praw zostanie on poproszony o potwierdzenie, że jest on posiadaczem konta. Po potwierdzeniu faktu posiadania konta możemy również wymagać potwierdzenia upoważniającego przedstawiciela użytkownika do wykonywania tych praw w jego imieniu. Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania z praw do prywatności, możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem strony help.ea.com/pl.


Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może dezaktywować swoje Konto EA lub usunąć dane osobowe powiązane z tym kontem, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego odnośnika. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do gier lub Usług EA powiązanych z jego kontem. Należy pamiętać o tym, że EA może zachować dane wymagane do rozstrzygania sporów, egzekwowania warunków naszych umów użytkownikiem, ochrony naszych praw oraz wypełniania technicznych i prawnych wymogów oraz ograniczeń powiązanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych Usług. W innych przypadkach będziemy zachowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do dostarczania użytkownikowi usług, tworzenia i doskonalenia naszych produktów, przestrzegania prawa i prowadzenia naszej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu do danych. Użytkownik może uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Użytkownik może pobrać kopię swoich danych związanych z kontem EA, odwiedzając swoje konto EA i klikając zakładkę „Twoje dane EA” lub odwiedzając tę stronę. Aby złożyć wniosek o dostęp do dodatkowych danych, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem tego odnośnika.

Prawo do poprawiania danych. Użytkownik może zwrócić się do nas o poprawienie jego danych osobowych, jeśli są one niedokładne. W niektórych przypadkach możemy udostępnić narzędzia samoobsługowe, takie jak dostępne na Koncie EA pod tym adresem. W ten sposób możesz zaktualizować część swoich danych osobowych.

Prawo do rezygnacji lub sprzeciwu wobec określonej formy przetwarzania danych. Użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z ujawniania, udostępniania i sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim w stosownych przypadkach lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, w przypadku gdy takie żądania są dozwolone przez prawo.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie.

Użytkownik może także dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak, aby zablokować określone rodzaje śledzenia w Internecie, takie jak pliki cookie, co opisano szczegółowo w sekcji 2(A).

Użytkownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany z powodu wykorzystywania swoich praw, o których mowa w niniejszej sekcji.

9. Usługi osób trzecich

Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy lub odsyłacze do usług osób trzecich (takie, jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub odsyłacze do stron internetowych osób trzecich). Kliknięcie tych odsyłaczy, w tym reklamy, spowoduje opuszczenie Usługi EA i przejście do wybranej usługi lub strony osoby trzeciej. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową osoby trzeciej lub korzysta z usługi osoby trzeciej, powinien on zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do danej strony internetowej lub usługi, jako że zasady te regulują korzystanie z tej strony internetowej lub usługi.

10. Zmiany naszych zasad

Możemy okresowo aktualizować niniejszy dokument. Kiedy to zrobimy, zmieni się data „ostatniej aktualizacji” na górze strony. Jeśli w niniejszym dokumencie wprowadzone zostaną istotne zmiany, dołożymy racjonalnych wysiłków, by powiadomić o tym użytkownika poprzez opublikowanie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji zanim zmiany wejdą w życie albo bezpośrednio poprzez przesłanie mu powiadomienia, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach lokalnych.

11. Kontakt

W przypadku skarg lub pytań dotyczących niniejszych zasad skorzystaj z serwisu Privacy Portal, aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Aby skontaktować się z EA, w tym z naszym inspektorem ochrony danych, możesz również użyć następującego adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Unii Europejskiej jest Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Irlandia. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Wielkiej Brytanii jest firma Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Wielka Brytania.

12. Prawo skontaktowania się z organem do spraw ochrony danych

W razie obaw dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane, proszę się z nami skontaktować. Możliwe jest również skontaktowanie się z lokalnym organem ds. ochrony danych, jeżeli preferują Państwo taką formę. Szczegółowe informacje na temat organów zajmujących się ochroną danych w EOG znajdziesz tutaj.

Aby skontaktować się z organami szwajcarskimi, odwiedź tę stronę. Aby skontaktować się z organami brytyjskimi, odwiedź tę stronę. W odpowiednich przypadkach lokalny organ ochrony danych może również przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Department of Commerce lub FTC.

Zgodnie z zasadami programu Privacy Shield EA Inc. podlega kontroli i egzekwowaniu przepisów przez Federal Trade Commission, „FTC”, a także zobowiązuje się współpracować z organami ds. ochrony danych w UE (DPA) oraz szwajcarskim komisarzem federalnym ds. ochrony danych i informacji w zakresie nierozstrzygniętych skarg w odniesieniu do danych konsumenckich przekazywanych z krajów członkowskich EOG, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii.

W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących Privacy Shield lub danych APEC, które nie zostały przez nas rozpatrzone w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym podmiotem świadczącym (bezpłatne) usługi w zakresie rozstrzygania sporów, mieszczącym się w USA, korzystając z tej strony.

W niektórych przypadkach, które zostały szczegółowo opisane na stronie Privacy Shield, istnieje możliwość wszczęcia postępowania arbitrażowego, jeżeli inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.Obowiązująca umowa Ochrony danych osobowych i plików cookie