ELECTRONIC ARTS
ข้อกำหนดในการขาย

ยินดีต้อนรับสู่ EA ข้อกำหนดในการขายเหล่านี้ ("ข้อตกลง") จะควบคุมการซื้อของคุณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์, เนื้อหาดิจิทัล, รวมถึงฟังก์ชันเสริมหรือฟังก์ชันที่ผ่านการปรับปรุง, การสมัครใช้บริการเนื้อหา, หน่วยเงินเสมือนจริงและเนื้อหาในเกมที่นำเสนอโดย EA และบริษัทในเครือ ("EA", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") ไม่ว่าจะดาวน์โหลดหรือโฮสต์ในเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลาวด์ และไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดๆ (เรียกโดยรวมว่า "เนื้อหาของ EA") ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA ดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 11.B ด้านล่าง

สำหรับผู้พักอาศัยในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ถือว่าคุณยินยอมในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและการละเว้นการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 13 ซึ่งส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณในการแก้ไขข้อพิพาทกับ EA โปรดอ่านข้อความนี้

สารบัญ

 1. การซื้อเนื้อหาของ EA
 2. กระบวนการซื้อ
 3. ราคาและภาษี
 4. การเป็นสมาชิก
 5. การสั่งซื้อล่วงหน้า
 6. ประวัติการทำธุรกรรม
 7. การให้ของขวัญ การแลกเปลี่ยน การโอน
 8. การคืนเงินและการยกเลิก
 9. การสงวนสิทธิ์
 10. การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์
 11. ข้อกำหนดทั่วไป
 12. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง
 13. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี
 14. ประกาศแจ้งเตือนผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

1. การซื้อเนื้อหาของ EA

คุณอาจซื้อเนื้อหาของ EA หากคุณคือผู้พักอาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศหรือเขตแดนที่อนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานเนื้อหาของ EA EA ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ จำกัด หรือกีดกันข้อเสนอใด ๆ ในการซื้อ การได้รับ หรือเข้าถึงเนื้อหาของ EA ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

คุณอาจซื้อเนื้อหาของ EA จากบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณซื้อเนื้อหาของ EA จากบุคคลภายนอก การซื้อของคุณนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและไม่ใช่ต่อ EA คุณต้องดำเนินการตามกระบวนการซื้อของบุคคลภายนอก และอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของบุคคลภายนอกดังกล่าว กรุณาติดต่อบุคคลภายนอกสำหรับปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการซื้อของคุณ บทบัญญัติการรับประกันในข้อ 8 ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของ EA จะยังมีผลบังคับใช้

คุณอาจจำเป็นต้องสร้างบัญชี EA เพื่อซื้อเนื้อหาของ EA ข้อตกลงนี้ และข้อตกลงผู้ใช้งานของ EA และนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA ที่นำมารวมไว้ใช้อ้างอิงมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาของ EA ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณยอมรับก่อนเข้าถึงหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือภายในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ มีผลบังคับใช้กับเนื้อหาของ EA เช่นกัน

2. กระบวนการซื้อ

ในการชำระเงินสำหรับเนื้อหาของ EA จะมีรายการวิธีการชำระเงินสำหรับเกมของ EA ให้คุณเลือก

เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อไปยัง EA และให้ข้อมูลการชำระเงินของคุณ ถือว่าคุณยอมรับว่า

คำสั่งซื้อของคุณคือข้อเสนอในการซื้อเนื้อหาของ EA ในราคาซื้อ (ที่ระบุอยู่ในข้อที่ 3 ด้านล่าง) และข้อกำหนด EA ที่ปรากฏ จะตอบรับและดำเนินการข้อเสนอส่วนใหญ่ภายใน 24 ชั่วโมง แต่มีบางกรณีที่ EA อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมงเพื่อตอบรับและดำเนินการข้อเสนอของคุณ เมื่อ EA ยอมรับข้อเสนอของคุณแล้ว เราจะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณ และส่งอีเมลยืนยันการซื้อให้กับคุณ ภาระผูกพันของเราในการส่งมอบเนื้อหาของ EA จะเริ่มขึ้นทันทีที่คำสั่งซื้อของคุณผ่านการดำเนินการขั้นสุดท้าย และจะสิ้นสุดลงเมื่อคุณได้รับเนื้อหาของ EA EA จะไม่ส่งเนื้อหาใดๆ ของ EA ให้คุณจนกว่าผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินของคุณจะอนุมัติการชำระเงิน

คุณยินยอมที่จะคงข้อมูลช่องทางชำระเงินของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา คุณอาจเปลี่ยนหรือแก้ไขบัญชีเรียกเก็บเงินหรือข้อมูลวิธีการชำระเงินของคุณได้ตลอดเวลา ในหน้าเพจการจัดการบัญชี EA ของคุณ คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลช่องทางชำระเงินเพิ่มเติม EA อาจใช้บริการอัปเดตบัตรเครดิตของบุคคลภายนอก เพื่อให้ทราบหมายเลขบัตรในปัจจุบันและ/หรือวันหมดอายุของบัตรเครดิตที่คุณมอบให้กับ EA โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้ความยินยอมของคุณ

คุณยอมรับว่าจะไม่ใช้วิธีการชำระเงินใด ๆ ในการซื้อเนื้อหาของ EA เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นการฉ้อโกง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ได้รับอนุญาต หรือเกี่ยวข้องกับความผิดอาญา หรือการกระทำอื่นที่ผิดกฎหมาย บัญชีของคุณอาจถูกระงับ จำกัด หรือถูกยกเลิก หาก EA ตรวจพบกิจกรรมดังกล่าวในบัญชี EA ของคุณ

3. ราคาและภาษี

เมื่อคุณซื้อเนื้อหาของ EA จาก EA จำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นไปตามราคาที่ระบุอยู่ในช่วงเวลาที่ทำการซื้อ และคุณยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ทั้งหมด รวมถึงภาษีการขายและ/หรือการใช้ที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ภาษีสินค้าและบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่ EA ได้ประเมินในการซื้อของคุณ ("ราคาซื้อ") ภาษีการขายหรือการใช้จะคำนวณตามที่อยู่เรียกเก็บเงินของคุณ สําหรับผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ภาษีการขายที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มในราคาที่แสดง สําหรับอินเดีย มาเลเซีย และเม็กซิโก VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้องจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาที่แสดง สําหรับประเทศใน EU และประเทศอื่น ๆ ที่ EA ลงทะเบียนสําหรับ VAT ราคาจะรวม VAT หรือ GST ที่เกี่ยวข้องตามอัตราของประเทศนั้น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาที่ซื้อ สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของเรา กรุณาคลิกที่นี่

โปรดทราบว่าผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินกับราคาซื้อ และ/หรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มเติม EA จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าว กรุณาติดต่อผู้ให้บริการช่องทางชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์ของ EA หรือเกมของ EA หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาของ EA โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ("ISP") และ/หรือแผนผู้ดำเนินการเครือข่าย ("NO") กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ดำเนินการเครือข่ายของคุณ

4. การเป็นสมาชิก

หากคุณต่ออายุการเป็นสมาชิกของ EA ถือว่าคุณอนุญาตให้ EA เก็บค่าราคาซื้อสำหรับการสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ:

 1. เมื่อเริ่มการเป็นสมาชิก เมื่อหมดอายุข้อเสนอการทดลองใช้งาน (โปรดดูด้านล่าง) หรือในวันที่เราระบุไว้ และ
 2. ในแต่ละวันที่ต่ออายุหลังจากนั้น โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมใด ๆ

หากวิธีการชำระเงินของคุณหมดอายุ ผู้ให้บริการบัตรของคุณอาจส่งข้อมูลบัตรที่เป็นปัจจุบันให้แก่เรา เพื่อป้องกันการหยุดชะงักในการเป็นสมาชิกของคุณ หากคุณต้องการยกเลิกบริการนี้ คุณสามารถดำเนินการที่ธนาคารของคุณได้โดยตรง

การสมัครสมาชิกของคุณจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ EA หรือเกม EA ที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com คุณสามารถเข้าถึงและใช้บริการสำหรับสมาชิกของคุณได้จนกว่าจะหมดอายุการเป็นสมาชิก

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อสำหรับการต่ออายุสมาชิกได้ตลอดเวลา นกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน เมื่อยืนยันที่จะต่ออายุสมาชิก ถือว่าคุณรับทราบในราคาซื้อที่เป็นราคาใหม่ ซึ่งจะเก็บต่อเนื่องเมื่อครบกำหนดการเป็นสมาชิก

EA อาจเสนอให้ทดลองใช้ฟรีสำหรับบริการสมาชิกบางรายการ หากคุณสมัครทดลองเป็นสมาชิกฟรี EA จะเริ่มเรียกเก็บเงินตามราคาซื้อเมื่อช่วงทดลองใช้ฟรีสิ้นสุดลง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น คุณต้องยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงินตามช่องทางชำระเงินของคุณ

5. การสั่งซื้อล่วงหน้า

เนื้อหาของ EA บางรายการอาจเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าก่อนวันวางจำหน่ายจริง สําหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าส่วนใหญ่ วิธีชําระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน (ตามที่อธิบายไว้ในข้อที่ 3) ในวันที่สั่งซื้อล่วงหน้า ในบางกรณี เราอาจเก็บเงินตามวิธีชําระเงินของคุณสําหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าไม่เกินสองสัปดาห์ก่อนวันวางจําหน่าย หากวิธีการชำระเงินของคุณหมดอายุก่อนวันวางจำหน่าย ผู้ให้บริการบัตรของคุณอาจส่งข้อมูลบัตรที่เป็นปัจจุบันให้แก่เรา เพื่อให้การสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณครบถ้วนสมบูรณ์ เราจะส่งอีเมลยืนยันเมื่อชําระเงินสําหรับเกมที่สั่งซื้อล่วงหน้าและเราจะส่งอีเมลยืนยันเมื่อเกมที่สั่งซื้อล่วงหน้าออก โปรดทราบว่า เมื่อคุณสั่งซื้อล่วงหน้า ซอฟต์แวร์เนื้อหาของ EA บางส่วนอาจพร้อมให้ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณได้ทันที และเมื่อถึงวันวางจำหน่าย คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เนื้อหาของ EA ส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ

คุณอาจยกเลิกการสั่งซื้อเนื้อหาของ EA ล่วงหน้าได้จนกว่าจะถึงวันวางจำหน่าย และค่าใช้จ่ายใด ๆ จะได้รับการคืนเงิน

6. ประวัติการทำธุรกรรม

คุณต้องรับผิดชอบในการซื้อเนื้อหาของ EA ทั้งหมดที่คุณดำเนินการโดยบัญชี EA ของคุณ หรือเนื่องจากช่องทางชำระเงินของคุณ ยกเว้นหากเป็นการทำกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดของคุณ ดูประวัติข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์จากเว็บไซต์ของ EA และเกมของ EA ได้ที่ บัญชีของฉัน หรือสำหรับสมาชิก Star Wars™: The Old Republic ดูได้ที่ account.swtor.com/user คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติการสั่งซื้อของคุณ และการบันทึกสำเนาประวัติเพื่อใช้อ้างอิง หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประวัติการทำธุรกรรม กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการคำร้องของ EA ได้เช่นกัน

7. การให้ของขวัญ การแลกเปลี่ยน การโอน

เนื้อหาบางอย่างของ EA อาจจะมีการมอบให้เป็นของขวัญ แลกเปลี่ยน และ/หรือโอนให้กันได้ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก EA เนื้อหาของ EA ที่ซื้อจาก EA อาจให้เป็นของขวัญ แลกเปลี่ยน และ/หรือโอนให้กับผู้ที่อาศัยในประเทศเดียวกันกับผู้ซื้อเท่านั้น นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก EA การให้ของขวัญจะดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อทำการซื้อ และการซื้อเนื้อหาของ EA จะเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณและ EA โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งตัวคุณและ EA อาจดำเนินการให้ของขวัญ แลกเปลี่ยน หรือโอนเนื้อหาของ EA ไปยังผู้รับที่ระบุไว้ โดยเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมในการให้ของขวัญ แลกเปลี่ยน และ/หรือการโอน คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า (i) มีการระบุผู้รับอย่างถูกต้อง และ (ii) ผู้รับอยู่ในวัยอันสมควรจะได้รับมอบเนื้อหาของ EA ที่ให้เป็นของขวัญ ที่แลกเปลี่ยน หรือที่ทำการโอน

8. การคืนเงินและการยกเลิก

ตามข้อที่ 8 นี้ และตามสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณมีภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ จะไม่มีการคืนเงินสำหรับเนื้อหาของ EA ที่ซื้อจาก EA นอกจากจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA

หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในประเทศดังต่อไปนี้ โปรดดูด้านล่างนี้เพื่อศึกษาสิทธิ์ในการยกเลิกที่เจาะจงในบางประเทศ

ประเทศ สิทธิ์ในการยกเลิก
เขตเศรษฐกิจยุโรปยกเว้นเยอรมนี ("EEA") สหราชอาณาจักร บราซิล ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

สิทธิในการเพิกถอน: การยกเลิกและการคืนเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อหรือการเป็นสมาชิก EA Play

สำคัญ: หากคุณดาวน์โหลดเนื้อหาหรือใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก EA Play ใด ๆ ภายใน 14 วันคุณจะสูญเสียสิทธิในการเพิกถอนของคุณ หากคุณมีสิทธิ์ขอเงินคืน เราจะคืนเงินให้คุณในภายใน 14 วันนับจากวันที่ร้องขอ สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ ติดต่อเราได้ที่ EA Help (เลือกเกม, แพลตฟอร์ม PC, Orders (คําสั่งซื้อ), และ Request a Refund (ร้องขอการคืนเงิน)) คุณอาจใช้แม่แบบนี้:

ถึง: EA Swiss Sàrl, 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland:

ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้าถอนจากสัญญาการขายเนื้อหาดิจิทัลต่อไปนี้: [ระบุ]

Ordered (สั่งซื้อ) เมื่อ [ระบุวันที่]

ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้: [ระบุ]

วันที่: [ระบุ]


เกมต่าง ๆ อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภายใต้การรับประกันเกมคุณภาพ ตามที่แสดงในหน้า Review Order (ตรวจสอบคำสั่งซื้อ) และในอีเมลยืนยันการซื้อ

เยอรมนี Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (EA Swiss Sàrl, Place Du Molard 8, 1204 Genf/Schweiz) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer EA Help Webseite elektronisch ausfüllen und übermitteln (wählen Sie dort Ihr Spiel, PC Plattform, Bestellungen, Anfordern einer Rückerstattung). Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang des Widerrufs übermitteln.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Besonderer Hinweis:

Bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn wir mit der Vertragserfüllung begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht mit Beginn der Vertragsausführung verlieren.

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An EA Swiss Sàrl, Place Du Molard 8, 1204 Genf/Schweiz oder die EA Help Webseite:

 • Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
 • Bestellt am (*)/erhalten am (*)
 • Name des/der Verbraucher(s)
 • Anschrift des/der Verbraucher(s)
 • Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
 • Datum

(*) Unzutreffendes streichen

แอฟริกาใต้ ภายใน 14 วันนับจากวันที่กระบวนการซื้อเสร็จสิ้น คุณจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากที่เราส่งอีเมลยืนยันการซื้อให้คุณแล้ว ทั้งในกรณีที่รหัสการดาวน์โหลดดิจิทัลได้เปิดให้คุณเข้าถึงเนื้อหาของ EA หรือในกรณีที่มีการยืนยันในบัญชี EA ของคุณโดยตรงแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่ง สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ โปรดดูส่วนนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในไต้หวันมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการซื้อเนื้อหา EA (เนื้อหาแบบดิจิทัล) ภายใน 14 วันนับจากวันที่ดาวน์โหลด สิทธิตามกฎหมายของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ โปรดดูส่วนนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ออสเตรเลีย ผู้บริโภคในออสเตรเลีย มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายภายใต้บทบัญญัติการรับประกันผู้บริโภคในกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย (Australian Consumer Law) ซึ่งไม่สามารถละเว้นได้ ทั้งนี้รวมทั้งสิทธิ์การขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอเงินคืนสำหรับความเสียหายสำคัญหรือการชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดการณ์ได้ และการรับรองว่าจะได้รับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนสินค้า และการให้บริการใหม่หากสินค้าหรือบริการนั้นไม่สอดคล้องกับการรับประกันผู้บริโภค และความเสียหายนั้นไม่ถือเป็นความเสียหายสำคัญ ดู https://help.ea.com/au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการเยียวยาภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย

การคืนเงินใด ๆ ที่ EA อนุญาต จะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการซื้อ (หรือหากใช้วิธีการชำระเงินมากกว่าหนึ่งวิธี อัตราส่วนจะเป็นไปตามจำนวนเงินที่ชำระโดยวิธีการชำระเงินทั้งหมด) ยกเว้นว่าหากคุณยินยอมอย่างชัดแจ้งว่าเป็นอย่างอื่น เช่น ในกรณีที่วิธีการชำระเงินของคุณไม่สามารถคืนเงินได้ เราจะพยายามติดต่อคุณเพื่อคืนเงินให้คุณด้วยวิธีการชำระเงินช่องทางอื่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

9. การสงวนสิทธิ์

EA ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ขั้นตอนทางกฎหมายและทางเทคนิคทั้งหมดที่มีเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ การที่เราไม่สามารถบังคับใช้ข้อตกลงนี้ได้ในทุกกรณีนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะสละสิทธิ์ในการทำเช่นนี้ในอนาคต

10. การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณรับทราบและยอมรับว่า เมื่อคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงินตอนนี้" (หรือที่คล้ายกัน) เมื่อคุณสั่งซื้อ ถือว่าคุณมีข้อผูกมัดและยินยอมที่จะ (i) ใช้งานการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในการทำสัญญาและสั่งซื้อร่วมกับ EA และ (ii) คุณจะเป็นผู้ดำเนินการทางออนไลน์ในการส่งการแจ้งเตือน นโยบาย และบันทึกการทำธุรกรรม โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนี้โดยการติดต่อกับเราที่ help.ea.com แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้น เราอาจยกเลิกการเข้าถึงของคุณสำหรับเนื้อหาของ EA และ/หรือบัญชีของคุณ หากคุณไม่ยินยอมที่จะรับการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องหยุดใช้งานเนื้อหาของ EA, บัญชีของคุณ และเว็บไซต์ของ EA

เมื่อสั่งซื้อทางออนไลน์กับเรา ถือว่าคุณยินยอมที่จะรับการเข้าถึงซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น รวมถึงการเข้าถึงบัญชีอีเมลที่สามารถใช้การได้ เพื่อรับบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของคุณที่ EA ส่งไปยังที่อยู่อีเมลซึ่งคุณได้ให้ไว้ คุณต้องรับผิดชอบในการแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่ออีเมลของคุณ เนื่องจากเราจะใช้อีเมลที่คุณให้ไว้จนกว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการมอบสิทธิ์หรือหนทางการชดเชยค่าเสียหายใด ๆ แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่สัญญาตามข้อตกลงนี้

11. ข้อกำหนดทั่วไป

A. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ และข้อกำหนดใด ๆ ของ EA ที่ควบคุมการใช้งานเนื้อหาของ EA ของคุณ (เช่น ข้อตกลงผู้ใช้งาน) ถือเป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ระหว่างคุณและ EA หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่สามารถใช้บังคับใช้ได้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับใช้ได้ตามปกติ อนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (กรุงเวียนนา, 1980) ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงนี้หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่จะเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

B. กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล ฮ่องกง เม็กซิโก หรือรัสเซีย (i) ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัยมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้และการซื้อเนื้อหาของ EA ของคุณ และ (iii) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าขอบเขตอำนาจพิเศษสำหรับการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และบริการของ EA จะเป็นของศาลของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี (i) ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของประเทศเกาหลีที่ไม่รวมถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้และการซื้อเนื้อหาของ EA ของคุณ และ (iii) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าขอบเขตอำนาจพิเศษสำหรับการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และบริการของ EA จะเป็นของศาลประเทศเกาหลี

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือญี่ปุ่น (i) ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Electronic Arts Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA (ii) กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้และการซื้อเนื้อหาของ EA คือกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และ (iii) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าสิทธิ์เรียกร้องและข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือเนื้อหาของ EA ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนั้นจะตกอยู่ในเขตอำนาจศาลของสหพันธ์รัฐหรือศาลของรัฐที่มีอำนาจเหนือเขตซาน มาทีโอ (San Mateo County) รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ คุณยังยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าวด้วย

หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ (i) ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้และการซื้อเนื้อหาของ EA คือกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย และ (iii) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าสิทธิ์เรียกร้องและข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ และเนื้อหาของ EA ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนั้นจะตกอยู่ในเขตอำนาจศาลของสหพันธ์รัฐหรือศาลของรัฐที่มีอำนาจเหนือเขตซาน มาทีโอ (San Mateo County) รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ คุณยังยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าวด้วย

C. การส่งออก

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายควบคุมการส่งออกอื่น ๆ และตกลงที่จะไม่โอนเนื้อหาของ EA ไปยังต่างประเทศหรือสถานที่ภายในประเทศที่มีกฎหมายห้ามไว้ คุณรับรองว่าคุณมิได้เป็นบุคคลที่ EA ถูกกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกห้ามมิให้ติดต่อค้าขายด้วย

D. การระงับข้อพิพาท

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ https://ec.europa.eu/consumers/odr

12. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

EA อาจปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้เล่น EA ที่ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ก่อนการปรับเปลี่ยน การแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากการประกาศที่ https://tos.ea.com/legalapp/termsofsale/US/th/PC/ คุณระบุว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้เนื้อหาของ EA ต่อไป เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงฉบับนี้แล้ว เราจะไม่บังคับคุณให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เว้นแต่คุณจะยินยอมโดยชัดแจ้ง หากคุณได้รับการสอบถามและคุณปฏิเสธไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้เนื้อหาของ EA ต่อไปได้

13. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี

ส่วนนี้มีผลใช้บังคับกับลูกค้าและบุคคลใด ๆ ที่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในควิเบค รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ฮ่องกง บราซิล เม็กซิโก รัฐสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสาธารณรัฐเกาหลี หากคุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ย่อมหมายความว่า คุณและ EA สละสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยลูกขุนหรือสิทธิในการเข้าร่วมในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ปัญหาเกือบทั้งหมดของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นที่พอใจ โดยคุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังหน้าอินเทอร์เฟสของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ EA ด้วยบัญชีของคุณที่ help.ea.com หาก EA ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ คุณและ EA ตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทใด ๆ และทั้งหมดระหว่างเรา

ส่วนนี้คือข้อตกลงระหว่างคุณกับ EA ซึ่งรวมถึงตัวแทน พนักงาน สาขา ผู้ให้กำเนิดสิทธิ์ ผู้สืบทอดสิทธิ์ ผู้รับประโยชน์ และผู้ได้รับมอบหมายของ EA ข้อตกลงนี้เป็นการให้สิทธิอนุญาโตตุลาการในการชี้ขาดพยานหลักฐานเกียวกับการทำธุรกรรมระหว่างรัฐ ดังนั้น การตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดในส่วนนี้จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายของสหพันธรัฐว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (Federal Arbitration Act) ข้อกำหนดในส่วนนี้จะต้องถูกตีความในความหมายอย่างกว้าง และยังคงมีผลใช้บังคับ แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม

A. ข้อเรียกร้องที่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการ

บรรดาข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือข้อขัดแย้งใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง เนื้อหาของ EA และการตลาดของ EA หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างคุณกับ EA ("ข้อพิพาท") จะต้องถูกพิจารณาชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิเรียกร้องใดที่เกิดมีขึ้นก่อนที่คุณจะทำข้อตกลงฉบับนี้ด้วย ข้อพิพาทที่ไม่ครอบคลุมในส่วนนี้คือข้อเรียกร้อง (i) เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ การคุ้มครอง หรือความสมบูรณ์ตามกฎหมายของความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือสิทธิบัตรของ EA หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก EA (ii) หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ให้ดำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ (iii) คดีมโนสาเร่

B. การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

คุณและ EA ตกลงที่จะพยายามเจรจาระงับข้อพิพาทใด ๆ อย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่กรณีอีกฝ่าย ("หนังสือแจ้งข้อพิพาท") หนังสือแจ้งข้อพิพาทจะต้อง: (a) ระบุชื่อเต็มและข้อมูลติดต่อของฝ่ายที่เรียกร้อง (b) อธิบายลักษณะทั่วไปและสาเหตุของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (c) แจ้งสิ่งที่ต้องการให้อีกฝ่ายเยียวยา EA จะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปยังที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรืออีเมลของคุณ คุณต้องส่งคำบอกกล่าวข้อพิพาทไปที่ Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, ATTENTION: Legal Department

C. การอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี

หากคุณและ EA ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทในขั้นตอนการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการได้ คุณหรือ EA อาจเลือกอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณีมาระงับข้อพิพาทได้ การเลือกอนุญาโตตุลาการโดยฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นที่สุดและผูกพันอีกฝ่าย สมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกา (American Arbitration Association, "AAA") จะเป็นผู้บริหารจัดการอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎการอนุญาโตตุลาทางการค้า (Commercial Arbitration Rules), กระบวนการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค ("ระเบียบว่าด้วยผู้บริโภคของ AAA", Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("AAA Consumer Rules")) ถ้าเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ที่เว็บไซต์ของ AAA www.adr.org ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ และส่วนแบ่งค่าตอบแทนอนุญาโตตุลาการของคุณจะกำกับดูแลตามกฎระเบียบของ AAA ถ้าเห็นว่าเหมาะสม ไม่เกินจำนวนที่ระเบียบว่าด้วยผู้บริโภคของ AAA ได้จำกัดไว้ หากมีการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในอัตราที่สูงเกินความจำเป็น หรือหากคุณส่งการแจ้งเตือนข้อพิพาทดังที่แจ้งไว้ข้างต้นให้กับ EA โดยระบุว่าคุณไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ ในกรณีนี้ EA จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด อนุญาโตตุลาการอาจพิจารณาคดีจากพยานบุคคล พยานเอกสาร ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางสื่อออนไลน์ อนุญาโตตุลาการจะต้องระบุเหตุผลแห่งคำชี้ขาดนั้นด้วย อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านหากอนุญาโตตุลาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุณและ EA อาจนำคดีขึ้นศาลเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อยืนยัน แก้ไข เพิกถอน หรือให้ศาลพิพากษาคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

D. ข้อจำกัดความรับผิด

คุณและ EA ตกลงว่าแต่ละฝ่ายจะใช้สิทธิ์เรียกร้องในฐานะส่วนตัวโดยมิใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกในนามกลุ่มบุคคลในการดำเนินคดีในนามกลุ่มบุคคลหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น อนุญาโตตุลาการจะต้องไม่นำข้อเรียกร้องของบุคคลอื่นมาพิจารณารวมกับข้อเรียกร้องของคุณ และจะต้องไม่ดำเนินการไปในลักษณะการดำเนินคดีในนามกลุ่มบุคคลหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทนใด อนุญาโตตุลาการอาจจะมีคำตัดสินชี้ขาดให้มีการคุ้มครองแบบอธิบาย (declaratory) หรือการคุ้มครองชั่วคราว (injunctive) ต่อฝ่ายที่ต้องการการคุ้มครอง และภายในขอบเขตที่จำเป็นในการให้ความคุ้มครองที่รับประกันโดยการเรียกร้องของฝ่ายนั้น หากข้อกำหนดเฉพาะนี้ไม่มีผลบังคับใช้ ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดย่อมไม่มีผลและเป็นโมฆะ

E. สถานที่

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะมีขึ้น ณ สถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกแก่คุณ หากคุณพักอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นในเขตซานมาเตโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคุณและ EA ตกลงยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลดังกล่าว เพื่อบังคับตามการอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อยืนยัน ปรับเปลี่ยน ถอนออก หรือให้ศาลพิพากษาเกี่ยวกับคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

F. การเยียวยา

หากอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คุณชนะคดีโดยให้ EA ชดใช้เงินแก่คุณในจำนวนที่มากกว่าข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับล่าสุดของ EA ที่เสนอให้แก่คุณในกระบวนการใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ EA จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ ในการนี้ EA จะ:

 1. ชำระเงินให้แก่คุณในอัตราร้อยละ 150 ของจำนวนเงินที่อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาด แต่ส่วนต่างดังกล่าวต้องไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ
 2. ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการที่คุณได้จ่ายให้แก่ AAA

G. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการฉบับนี้

EA จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

14. ประกาศแจ้งเตือนผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย § 1789.3 โปรดทราบว่า (a) EA ตั้งอยู่ที่ 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065 (b) ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บสำหรับเนื้อหาของ EA อาจแตกต่างกันตามบริการที่คุณเลือก และ (c) หากคุณมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของ EA หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้เนื้อหาของ EA กรุณาไปยังเว็บไซต์ฝ่ายบริการลูกค้าของ EA ที่ help.ea.com, support.popcap.com (สำหรับผลิตภัณฑ์ PopCap) หรือ swtor.com/support (สำหรับ Star Wars™: The Old Republic) สำหรับคำร้องเรียน คุณยังสามารถติดต่อหน่วยช่วยเหลือคำร้องเรียนของฝ่ายบริการลูกค้าของแผนกกิจการลูกค้า (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง 400 "R" Street, Sacramento, CA 95814 หรือโทรศัพท์ไปที่ (916) 445-1254 หรือ (800) 952-5210ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 8 พฤศจิกายน 2566

ข้อกำหนดในการขายก่อนหน้านี้