ELECTRONIC ARTS
VERKOOPVOORWAARDEN


Welkom bij EA. Deze verkoopvoorwaarden (de "Overeenkomst") zijn van toepassing op je aankoop van softwareproducten, digitale content, waaronder extra of verbeterde functionaliteit, contentabonnementen, virtuele valuta en in-game content als aangeboden door EA en zijn dochtermaatschappijen ("EA", "wij", "ons", "onze"), hetzij gedownload of gehost op servers of in de cloud en ongeacht het platform (gezamenlijk "EA-content"). Dit is een overeenkomst tussen jou en de EA-rechtspersoon die wordt vermeld in sectie 11.B hieronder.

VOOR INWONERS VAN BEPAALDE LANDEN ZOALS DE VERENIGDE STATEN GELDT DAT JE AKKOORD GAAT MET DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN CLASS ACTION ALS BESCHREVEN IN SECTIE 13, DIE VAN INVLOED IS OP JOUW RECHTEN INZAKE DE BESLECHTING VAN ENIG GESCHIL MET EA. LEES DE TEKST DOOR.

INHOUDSOPGAVE

 1. Aankoop van EA-content
 2. Aankoopprocedure
 3. Prijzen en belasting
 4. Abonnementen
 5. Reserveringen
 6. Transactiegeschiedenis
 7. Schenking, verhandeling en overdracht
 8. Retourneringen en annulering
 9. Voorbehoud van rechten
 10. Elektronisch afsluiten van overeenkomsten
 11. Algemene voorwaarden
 12. Wijzigingen van de overeenkomst
 13. Oplossing van geschillen door bindende arbitrage
 14. Opmerking voor inwoners van Californië

1. Aankoop van EA-content

Je mag alleen EA-content kopen als je een wettig ingezetene bent van een land of gebied waar toegang tot en gebruik van EA-content is toegestaan. EA behoudt zich het recht voor elk aanbod om EA-content te kopen, te verkrijgen of er anderszins toegang toe te krijgen om welke reden ook te weigeren, te beperken of te blokkeren.

EA-content kan ook worden gekocht van bevoegde derden. Indien je EA-content van een derde koopt, verricht je de aankoop bij deze derde en niet bij EA. Je moet de aankoopprocedure van deze derde doorlopen en zult gebonden zijn aan de algemene voorwaarden van deze derde. Neem contact op met deze derde indien je vragen over je aankoop hebt. De garantiebepalingen in sectie 8 met betrekking tot deze EA-content blijven onverminderd van toepassing.

Het kan nodig zijn een EA-account aan te maken om EA-content te kunnen kopen. Deze overeenkomst is samen met de gebruikersovereenkomst van EA en het privacy- en cookiebeleid van EA, die door middel van verwijzing zijn opgenomen, van toepassing op gekochte EA-content. Alle aanvullende voorwaarden die je accepteert voordat je toegang krijgt tot software of deze downloadt of binnen in het softwareproduct, zijn ook van toepassing op de EA-content.

2. Aankoopprocedure

Om voor EA-content te betalen wordt je gevraagd een keuze te maken uit een lijst van beschikbare betalingsmethodes voor elke EA-game.

Door een bestelling naar EA te sturen en informatie over je betalingsmethode te verstrekken erken je dat:

Je bestelling is een aanbod EA-content te kopen tegen de aangegeven verkoopprijs (als omschreven in sectie 3 hieronder) en volgens de aangegeven voorwaarden. De meeste aanbiedingen worden binnen 24 uur door EA geaccepteerd en verwerkt, hoewel het in sommige gevallen tot 72 uur kan duren voordat EA je aanbod heeft verwerkt. Wanneer je aanbod wordt geaccepteerd door EA, brengen wij de kosten in rekening via je betalingsmethode, en sturen wij je een e-mail als aankoopbevestiging. Onze verplichting om je EA-content te leveren begint zodra je bestelling is afgerond en zal zijn voltooid als je de gewenste EA-content ontvangt. EA levert pas EA-content aan je wanneer de leverancier van de betalingsmethode de betaling heeft goedgekeurd.

Je zegt toe ervoor te zorgen dat de informatie over je betalingsmethode altijd actueel is. Je mag je betaalaccount en gegevens over de betalingsmethode te allen tijde wijzigen of bewerken via de beheerpagina van je EA-account. Klik hier voor meer informatie over betalingsmethoden. Met je uitdrukkelijke instemming mag EA gebruikmaken van updateservices van derden voor creditcards om een actueel kaartnummer en/of verloopdata te verkrijgen voor creditcards die door jou aan EA ter beschikking zijn gesteld.

U verklaart geen gebruik te maken van betalingsmethoden om EA-content te kopen voor frauduleuze doeleinden, zonder toestemming van de gemachtigde eigenaar, of anderszins in verband met een strafrechtelijke overtreding of andere onwettige activiteit. Uw account kan worden geschorst of beëindigd indien dergelijke activiteit wordt gedetecteerd door EA op uw EA-account.

3. Prijzen en belasting

Als je EA-content van EA koopt, is de prijs die wordt betaald gelijk aan de prijs die wordt aangegeven op het moment van aankoop; daarnaast verklaar je alle aangegeven kosten te betalen, plus alle van toepassing zijnde verkoop- en/of verbruiksbelastingen, GST of BTW die EA voor de aankoop in rekening brengt (de "aankoopprijs"). Verkoop- of verbruiksbelasting wordt berekend op basis van je factuuradres. Voor Amerikaanse en Canadese kopers wordt de van toepassing zijnde verkoopbelasting opgeteld bij de weergegeven prijs; voor India, Maleisië en Mexico wordt de van toepassing zijnde BTW of GST opgeteld bij de weergegeven prijs; voor kopers uit Australië, EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zwitserland, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Taiwan, Turkije of UAE zijn prijzen inclusief de van toepassing zijnde BTW of GST, voor het tarief dat van toepassing is in de betreffende regio, tenzij anderszins wordt aangegeven op het moment van aankoop. Klik hier voor meer informatie over onze BTW-registraties.

De aanbieder van je betalingsmethode kan mogelijk een wisselkoers toepassen op de aankoopprijs en/of extra verwerkingskosten in rekening brengen. EA is niet verantwoordelijk voor dergelijke kosten; neem contact op met de aanbieder van je betalingsmethode voor meer informatie. Daarnaast kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor toegang tot de van toepassing zijnde EA-website, het van toepassing zijnde EA-spel of het downloaden van EA-content, afhankelijk van je abonnement bij je internet service provider ("ISP") en/of netwerkbeheerder ("NO"). Zie de algemene voorwaarden van je ISP of NO.

4. Abonnementen

Als je een doorlopend abonnement van EA koopt, machtig je EA om de aankoopprijs van het abonnement automatisch in rekening te brengen:

 1. aan het begin van de aankoop van je abonnement, bij verstrijken van een aangeboden proefperiode (zie hieronder) of op een datum die anderszins door ons is aangegeven en
 2. bij elke verlengingsdatum hierna zonder dat je verder enige actie hoeft te ondernemen.

Als je betalingsmethode komt te vervallen, kan je creditcardaanbieder ons bijgewerkte creditcardgegevens verschaffen om te voorkomen dat je abonnement wordt onderbroken. Als je geen gebruik meer wilt maken van deze service, kun je dat rechtstreeks kenbaar maken aan je bank.

Je abonnement wordt automatisch verlengd totdat je het abonnement opzegt. Je kunt je abonnement te allen tijde opzeggen door de instructies te volgen die staan vermeld op de van toepassing zijnde EA-website of in de van toepassing zijnde EA-game, of door contact op te nemen met Klantenservice op help.ea.com/nl. Je krijgt toegang tot en kunt gebruikmaken van de dienst waarop je je hebt geabonneerd tot het einde van de abonnementsperiode.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om de aankoopprijs van een doorlopend abonnement te wijzigen. In dat geval stelt EA je hiervan ten minste dertig (30) dagen van tevoren in kennis. Door gebruik te blijven maken van het doorlopende abonnement geef je aan dat je de nieuwe aankoopprijs accepteert, die dan op doorlopende basis in rekening wordt gebracht.

EA biedt voor bepaalde abonnementen mogelijk een gratis proefperiode aan. Indien je je aanmeldt voor een gratis proefabonnement, begint EA de van toepassing zijnde aankoopprijs van het abonnement in rekening te brengen wanneer de gratis proefperiode eindigt. Je moet je abonnement opzeggen vóór het einde van de gratis proefperiode om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht via je betalingsmethode.

5. Reserveringen

Sommige EA-content kan mogelijk worden gereserveerd vóór de geplande releasedatum. Voor de meeste reserveringen zal de aankoopprocedure worden voltooid (zoals beschreven in sectie 3) op de releasedatum, zonder dat je daarvoor verdere handelingen hoeft te verrichten. In bepaalde gevallen kunnen wij twee weken vóór de releasedatum kosten in rekening brengen via je betalingsmethode (wij zullen de betaling bevestigen met een bevestigingsmail). Als je betalingsmethode vóór de releasedatum komt te vervallen, kan je creditcardaanbieder ons bijgewerkte creditcardgegevens verschaffen om ervoor te zorgen dat je reservering wordt voltooid. Wanneer je reserveert, kan een deel van de EA-contentsoftware vóór de releasedatum worden gedownload naar je computer of apparatuur; na de releasedatum downloadt je computer of apparatuur automatisch het resterende deel van de EA-contentsoftware.

Je kunt een reservering voor EA-content tot de releasedatum annuleren, waarna alle betaalde bedragen zullen worden terugbetaald.

6. Transactiegeschiedenis

Jij bent verantwoordelijk voor alle aankopen van EA-content die via je EA-account zijn gedaan of anderszins toerekenbaar zijn aan je betalingsmethode, behoudens onbevoegde activiteit waaraan jij geen schuld draagt. Een online overzicht van je bestelgeschiedenis van EA-websites en EA-games is te vinden op Mijn account of, voor abonnees op Star Wars™: The Old Republic, op account.swtor.com/user. Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je bestelgeschiedenis klopt en een kopie van je geschiedenis op te slaan voor je administratie. Indien je vragen hebt over je transactiegeschiedenis, kun je contact opnemen met de Klantenservice op help.ea.com/nl, waar je tevens informatie over het klachtenbeleid van EA vindt.

7. Schenking, verhandeling en overdracht

Wanneer EA je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven, kan bepaalde EA-content worden geschonken, verhandeld en/of overgedragen. Tenzij EA je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven, kan EA-content die van EA is gekocht alleen worden geschonken, verhandeld en/of overgedragen aan inwoners van hetzelfde land als de koper. Schenkingen zijn afgeronde transacties bij aankoop, en aankopen van EA-content vinden plaats tussen jou en EA en vallen onder deze overeenkomst. Jij of EA kan de schenking, verhandeling of overdracht van EA-content aan je opgegeven ontvanger automatisch faciliteren zoals de context dat vereist en zoals dat van toepassing is op elke afzonderlijke schenking, verhandeling en/of overdracht. Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je opgegeven ontvanger (i) op de juiste wijze is geïdentificeerd en (ii) de juiste leeftijd heeft om de geschonken, verhandelde en/of overgedragen EA-content te ontvangen.

8. Restituties en annulering

Behoudens deze sectie 8 en rechten die je krachtens het toepasselijk recht kunt hebben, zijn er geen restituties voor EA-content die van EA is gekocht, tenzij EA hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Als je inwoner van een van de volgende landen bent, zie dan hieronder voor landspecifieke annuleringsrechten:

LAND ANNULERINGSRECHTEN
Europese Economische Ruimte, behalve Duitsland ("EER"), Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Japan en Republiek Korea

Recht op terugtrekking: annulering en restitutie binnen 14 dagen na aankoopdatum of EA Play-lidmaatschap.

Belangrijk: Als je content downloadt of binnen 14 dagen voordelen van EA Play-lidmaatschap gebruikt, verlies je het recht op terugtrekking. Als je in aanmerking komt voor restitutie, restitueren we de kosten van het spel binnen 14 dagen na de claimdatum. Je wettelijke rechten worden niet beïnvloed. Klik hier om restitutie aan te vragen. Je kunt ook contact opnemen met EA Help.

Games kunnen in aanmerking komen voor restituties via de Grote Game Garantie, zoals wordt weergegeven op de pagina Bestelling controleren en in de e-mail met de aankoopbevestiging.

Duitsland Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (EA Swiss Sàrl, Place Du Molard 8, 1204 Genf/Schweiz) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Für Ihren Widerruf können Sie uns auch hier kontaktieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Besonderer Hinweis:

Bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn wir mit der Ausführung des Vertrages begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht mit Beginn der Vertragsausführung verlieren.

Ende der Widerrufsbelehrung

Zuid-Afrika Binnen 14 dagen na de datum van afsluiting van de aankoopprocedure. Je kunt geen bestellingen annuleren zodra wij je een e-mail als aankoopbevestiging hebben verzonden met een digitale downloadcode die je toegang verschaft tot de EA-content, of met een bevestiging van de directe licentie voor je EA-account. Je wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht, zie hier voor nadere informatie.
Taiwan Inwoners van Taiwan hebben het recht om zich binnen 14 dagen na de datum van download te bedenken over hun aankoop van EA-content (digitale content). Uw wettelijke rechten worden niet beperkt. Hier vindt u meer informatie.
Australië Consumenten in Australië hebben rechten op rechtsmiddelen krachtens de consumentengarantiebepalingen van de Australian Consumer Law die niet kan worden uitgesloten. Hieronder valt het recht op vervanging of restitutie voor een groot gebrek en compensatie voor andere redelijkerwijze te voorziene verliezen of schades, en het recht om goederen te laten repareren of te laten vervangen en diensten opnieuw te laten leveren indien de goederen of diensten niet voldoen aan een consumentengarantie en het gebrek geen groot gebrek is. Zie https://help.ea.com/en-au/help/origin/origin/origin-au-returns-and-cancellations/ voor meer informatie over je rechten op rechtsmiddelen krachtens de Australian Consumer Law.

Alle door EA ingewilligde restituties worden via dezelfde betalingsmethode gedaan als jij voor je aankoop hebt toegepast (of, als meer dan één betalingsmethode werd toegepast, via beide betalingsmethodes naar evenredigheid van de bedragen die via beide betalingsmethodes werden betaald), tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Als je betalingsmethode bijvoorbeeld niet kan worden gebruikt voor restituties, zullen we proberen contact met je op te nemen om de betaling via een andere betalingsmethode te verrichten zonder extra kosten voor jou.

9. Voorbehoud van rechten

EA behoudt zich het recht voor met alle ter beschikking staande wettelijke en technische middelen stappen te ondernemen om naleving van deze overeenkomst af te dwingen. Indien wij naleving van deze overeenkomst niet in alle gevallen afdwingen, wil dat niet zeggen dat wij afstand doen van onze rechten om dat in de toekomst wel te doen.

10. Elektronisch afsluiten van overeenkomsten

Je erkent en verklaart dat je een wettelijk bindend aanbod doet door tijdens het plaatsen van je bestelling op de knop "Betaal nu" (of een gelijksoortige knop) te klikken, en geeft verder toestemming voor: (i) het gebruik van elektronische communicatie om contracten af te sluiten en bestellingen te plaatsen bij EA; en (ii) de elektronische levering van kennisgevingen, beleidsvoorschriften en geregistreerde transacties die door jou online zijn geïnitieerd of afgerond. Je hebt het recht om deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via help.ea.com/nl, maar in dat geval heffen wij mogelijk jouw toegang tot EA-content en/of jouw account op. Als je niet instemt met het elektronisch ontvangen van kennisgevingen, kun je niet langer gebruik maken van EA-content, je account en websites van EA.

Door online bestellingen bij ons te plaatsen verklaar je dat je toegang hebt tot de vereiste software en hardware, met inbegrip van toegang tot een geldig e-mailaccount om elektronische overzichten van je transacties te ontvangen die door EA worden verzonden naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Het is jouw verantwoordelijkheid om ons te informeren over wijzigingen van je e-mailadres, omdat wij vertrouwen op het e-mailadres dat je opgeeft en hiervan gebruikmaken totdat je ons in kennis stelt van de wijziging.

Deze overeenkomst verleent geen rechten of rechtsmiddelen aan andere personen dan de partijen in deze overeenkomst.

11. Algemene voorwaarden

A. Volledige overeenkomst

Deze overeenkomst vormt samen met andere EA-voorwaarden voor je gebruik van EA-content (zoals de gebruikersovereenkomst) de volledige overeenkomst tussen jou en EA. Indien een deel van deze overeenkomst onuitvoerbaar wordt geacht, blijven alle andere onderdelen van deze overeenkomst onverminderd van kracht. De UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Wenen, 1980) is niet van toepassing op deze overeenkomst of geschillen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst.

B. Toepasselijk recht

Als je in de EER, Zwitserland, Brazilië, Hongkong, Mexico of Rusland woont, (i) is dit een overeenkomst tussen jou en EA Swiss Sàrl, een bedrijf geregistreerd in de Geneva Companies Registry met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Genève, Zwitserland; (ii) valt deze overeenkomst en je aankoop van EA-content onder het recht van jouw land van verblijf; en (iii) ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat uitsluitend de rechtbanken van jouw land van verblijf rechtsbevoegd zijn voor claims of rechtshandelingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze overeenkomst of EA-content.

Als je in de Republiek Korea woont, (i) is dit een overeenkomst tussen jou en EA Swiss Sàrl, een bedrijf geregistreerd in de Geneva Companies Registry met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Genève, Zwitserland; (ii) valt deze overeenkomst en je aankoop van EA-content onder het recht van Korea, met uitzondering van de regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat uitsluitend de rechtbanken van Korea rechtsbevoegd zijn voor claims of rechtshandelingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze overeenkomst of EA-content.

Als je in de Verenigde Staten, Canada of Japan, woont, (i) is dit een overeenkomst tussen jou en Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) vallen deze overeenkomst en je aankoop van EA-content onder het recht van de staat Californië, met uitzondering van de regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat voor claims en geschillen die niet onder de arbitragebepaling hieronder vallen, de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of rechtshandelingen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of EA-content rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geef je uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

Als je in een ander land woont, (i) is dit een overeenkomst tussen jou en EA Swiss Sàrl, een bedrijf dat is geregistreerd in de Geneva Companies Registry met bedrijfsregistratienummer: CH-660-2328005-8 en kantoorhoudende te 8 Place du Molard, 1204 Genève, Zwitserland; (ii) vallen deze overeenkomst en je aankoop van EA-content onder het recht van de staat Californië, met uitzondering van de regels voor tegenstrijdige wetten; en (iii) ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat voor claims en geschillen die niet onder de arbitragebepaling hieronder vallen, de exclusieve rechtsbevoegdheid voor claims of rechtshandelingen voortvloeiende uit of gerelateerd aan deze overeenkomst of een EA-content rust bij de federale rechtbanken of staatsrechtbanken van San Mateo County, Californië, en geef je uitdrukkelijk toestemming voor de uitoefening van persoonlijke rechtsbevoegdheid door deze rechtbanken.

C. Export

Je gaat ermee akkoord je te houden aan het Amerikaanse recht en ander toepasselijk recht op het gebied van exportbeperking. Je verklaart EA-content niet naar inwoners van het buitenland of nationale bestemmingen te verzenden indien dit door genoemde wetten wordt verboden. Je erkent tevens dat het EA volgens deze wetten op het gebied van exportbeperkingen niet verboden is om zaken met je te doen.

D. Oplossing van geschillen

Inwoners van de EER kunnen toegang krijgen tot het online platform voor het oplossen van geschillen https://ec.europa.eu/consumers/odr.

12. Wijzigingen van de overeenkomst

EA kan deze overeenkomst op gezette tijden wijzigen, dus neem de overeenkomst regelmatig door. Voor EA-spelers die een versie van deze overeenkomst hebben geaccepteerd voordat deze werd gewijzigd, worden de herzieningen 30 dagen nadat ze op https://tos.ea.com/legalapp/termsofsale/US/nl/PC/ zijn geplaatst, van kracht. Door EA-content te blijven gebruiken geef je aan dat je akkoord gaat met de wijzigingen. Zodra je akkoord gaat met een versie van de overeenkomst, zullen wij in de toekomst geen wezenlijke wijzigingen aanbrengen zonder je uitdrukkelijke instemming. Als je wordt gevraagd om akkoord te gaan met wezenlijke wijzigingen in deze overeenkomst en je deze afwijst, kun je mogelijk niet langer gebruik maken van de geleverde EA-content.

13. Oplossing van geschillen door bindende arbitrage

DEZE SECTIE IS VAN TOEPASSING OP ALLE CONSUMENTEN EN MENSEN DIE AKKOORD ZIJN GEGAAN MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INWONERS VAN QUEBEC, RUSLAND, ZWITSERLAND, HONG KONG, BRAZILIË, MEXICO, DE LIDSTATEN VAN DE EER EN DE REPUBLIEK KOREA ZIJN HIERVAN UITGESLOTEN. DOOR MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AKKOORD TE GAAN, DOEN JIJ EN EA UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN PROCES MET EEN JURY EN HET RECHT OP DEELNAME AAN EEN REPRESENTATIEVE ACTIE.

Deze sectie biedt een gestroomlijnde methode voor het oplossen van geschillen die zich tussen ons kunnen voordoen. De meeste van je problemen kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost door jezelf met je account aan te melden op de interface van de EA-klantenservice op help.ea.com/nl. Als EA je probleem niet kan oplossen, gaan jij en EA ermee akkoord gebonden te zijn aan de procedure die in deze sectie uiteen wordt gezet om geschillen tussen ons op te lossen.

Deze sectie is een overeenkomst tussen jou en EA, en is van toepassing op onze betreffende agenten, werknemers, dochtermaatschappijen, voorgangers, opvolgers, begunstigden en cessionarissen. Deze arbitrageovereenkomst heeft betrekking op een transactie in interstatelijk handelsverkeer. Dientengevolge vallen de interpretatie en handhaving van deze sectie onder de Federal Arbitration Act. Deze sectie wordt breed geïnterpreteerd en geldt tevens na beëindiging van deze overeenkomst.

A. Claims die onder arbitrage vallen

Alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze overeenkomst, de EA-content en de verhandeling daarvan, of de relatie tussen jou en EA ("geschillen") worden uitsluitend beslecht door bindende arbitrage. Hieronder vallen claims die zijn ontstaan voordat je deze overeenkomst bent aangegaan. De enige geschillen die niet onder deze sectie vallen, zijn claims (i) inzake de inbreuk, bescherming of geldigheid van de handelsgeheimen of auteursrechten, handelsmerken of octrooirechten van jou, EA of de licentiegevers van EA; (ii) als je woonachtig bent in Australië, om een wettelijk consumentenrecht uit te oefenen krachtens Australisch consumentenrecht; en (iii) die worden ingediend in procedures voor geringe vorderingen.

B. Informele onderhandelingen

Jij en EA proberen eerst gedurende ten minste 30 dagen geschillen in der minne te schikken alvorens toevlucht tot arbitrage te nemen. De informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de ene persoon aan de ander ("mededeling van geschil"). De mededeling van geschil dient: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij te bevatten; (b) de aard en basis van de claim of het geschil te beschrijven; en (c) het specifieke gewenste redres uiteen te zetten. EA stuurt de mededeling van geschil naar je factuur- of e-mailadres. Je stuurt je mededeling van geschil naar: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA. ATTENTION: Legal Department.

C. Bindende arbitrage

Indien jij en EA een geschil niet in der minne kunnen oplossen, kun je of kan EA ervoor kiezen om het geschil definitief en exclusief te laten oplossen via bindende arbitrage. Elke keuze voor arbitrage door één partij is definitief en bindend voor de andere partij. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") volgens de Commercial Arbitration Rules en indien van toepassing de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de AAA ("AAA Consumer Rules"), die beide beschikbaar zijn op de website van AAA op www.adr.org. Jouw arbitragekosten en aandeel in bemiddelaarscompensatie vallen onder de AAA Rules en worden indien van toepassing beperkt door de AAA Consumer Rules. Indien de bemiddelaar bepaalt dat dergelijke kosten buitensporig zijn, of als je via het bovenstaande adres voor mededelingen van geschil een mededeling naar EA stuurt waarin staat dat je de kosten voor het opstarten van een arbitrage niet kunt betalen, betaalt EA alle arbitragekosten. De arbitrage kan persoonlijk, via ingediende documenten, telefonisch of online plaatsvinden. De bemiddelaar maakt een schriftelijke beslissing en verstrekt op verzoek van een der partijen een motivatie. De bemiddelaar dient het toepasselijke recht te volgen, en alle uitspraken kunnen worden betwist indien de bemiddelaar dat niét doet. Jij en EA kunnen procederen in de rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

D. Beperkingen

JIJ EN EA GAAN ERMEE AKKOORD DAT BEIDE PARTIJEN ALLEEN CLAIMS TEGEN ELKAAR MOGEN INDIENEN IN HUN EIGEN HOEDANIGHEID EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN EEN KLASSE IN EEN VOORGENOMEN REPRESENTATIEVE ACTIE. De bemiddelaar zal de claims van andere personen niet bij jouw claims voegen, en zal geen voorzitter zijn van representatieve acties of class-actions van welke aard ook. De bemiddelaar kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen treffen ten gunste van de partij die om herstel van grieven vraagt en slechts voor zover dat noodzakelijk is om de grieven te herstellen die worden gerechtvaardigd door de claim van de betreffende partij. Indien deze specifieke subsectie niet kan worden uitgevoerd, is deze gehele arbitrageovereenkomst nietig en ongeldig.

E. Locatie

Indien je in de Verenigde Staten woont, vindt de arbitrage plaats op een (in alle redelijkheid vastgestelde) locatie die voor jou gunstig is. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten wordt de arbitrage opgestart in de county San Mateo, de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, en gaan jij en EA ermee akkoord jullie te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de betreffende rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

F. Toewijzing schadevergoeding

Indien de bemiddelaar met betrekking tot de hoogte van een claim die je tegen EA hebt ingediend ten gunste van jou beslist en jou een bedrag toekent dat hoger is dan de geldelijke waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat EA heeft gedaan voordat EA de uiteindelijke documenten heeft ingediend bij de bemiddelaar, verplicht EA zich tot het volgende:

 1. Zij betaalt je 150% van jouw arbitragebedrag, tot maximaal $ 5000 USD extra naast je arbitragebedrag; en
 2. Zij compenseert de arbitragekosten die je aan de AAA hebt betaald.

G. Wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst

EA zal geen wezenlijke wijzigingen in deze arbitrageovereenkomst afdwingen, tenzij je uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijzigingen.

14. Opmerking voor inwoners van Californië

Krachtens Cal. Civil Code § 1789.3 verdient het volgende aandacht: (a) EA is gevestigd in 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (b) de kosten en tarieven voor EA-content zijn afhankelijk van de door jou gekozen diensten; (c) als je een klacht hebt over EA-content of meer informatie over het gebruik van EA-content wilt, ga dan naar de klantenservice van EA op help.ea.com/nl, support.popcap.com (voor PopCap-producten) of swtor.com/support (voor Star Wars™: The Old Republic). Als je klachten hebt, kun je ook schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs via 400 "R" Street, Sacramento, CA 95814, USA of telefonisch contact opnemen via (916) 445-1254 of (800) 952-5210.Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2020

Vorige verkoopvoorwaarden