Electronic Arts Inc.
Privacy- en cookiebeleid


Uw privacy is belangrijk voor EA, en wij nemen onze verantwoordelijkheid voor privacy-zorg serieus. Dit beleid beschrijft hoe Electronic Arts Inc. ("EA") de persoonlijke gegevens verwerkt die wij over u verzamelen als u gebruikmaakt van onze producten en diensten, of wanneer u live events bijwoont die worden georganiseerd door of in verband met EA (samen "diensten"). In sommige gevallen kunnen onze dochtermaatschappijen als gegevensbeheerders worden beschouwd, zowel samen met EA als zelfstandig.


INHOUDSOPGAVE

 1. Gegevens die wij verzamelen
 2. Hoe wij gegevens verzamelen
 3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
 4. Gegevens die wij delen met derden
 5. Waar wij uw gegevens bewaren
 6. Hoe wij uw gegevens beschermen
 7. Kinderen
 8. Uw keuzes en controle
 9. Diensten van derden
 10. Wijzigingen in ons beleid
 11. Contact opnemen
 12. Recht om contact op te nemen met een autoriteit voor gegevensbescherming

1. Gegevens die wij verzamelen

De gegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de wijze waarop u deze gebruikt.

A. Gegevens die u ons direct verstrekt

Wij verzamelen gegevens die u ons direct verstrekt, bijvoorbeeld tijdens het aanmaken van een EA-account, het configureren van beveiligingsvragen, het verrichten van aankopen of het opnemen van contact met EA Help.

Wij verzamelen gegevens die u ons verstrekt, zoals:

B. Informatie die u verstrekt wanneer u online speelt

Wanneer u online speelt, verzamelen wij mogelijk gegevens over uw spelprofiel, uw gameplay of het gebruik van sociale features.

Wanneer u gebruikmaakt van sociale features, zoals chat, kunnen audiovisuele en/of elektronische gegevens die u verstrekt worden gelezen, gekopieerd, verzameld of gebruikt door andere spelers, en kunnen deze openbaar beschikbaar komen. Controleer of uw privacy-instellingen overeenkomen met uw voorkeuren.

Wanneer u meedoet aan online multiplayergames, zijn uw in-game profielgegevens, gameplay en statistieken zichtbaar. In sommige van onze titels registreren we in bepaalde multiplayer modes mogelijk uw gameplay en herhalen we deze voor andere spelers. In competitieve game modes kunnen we de gameplay en de knopinvoer van de controller registreren, en deze samen opnieuw afspelen met uw in-game profielgegevens en spelstatistieken voor andere spelers in het spel en op live events van EA of partners.

C. Andere gegevens die wij verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt

Wij verzamelen mogelijk andere gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, zoals gegevens over uw apparatuur, hardware en software, IP-adres of browsergegevens.

Wij verzamelen mogelijk automatisch andere gegevens wanneer u onze diensten gebruikt, zoals:

Wij kunnen gegevens tevens lokaal op uw apparaat verzamelen en opslaan via mechanismen zoals cookies, browserwebopslag (met inbegrip van HTML 5) en caches voor toepassingsgegevens.

D. Gegevens die door derden aan ons worden verstrekt

Wij ontvangen mogelijk gegevens over u van derden, zoals Sony, Microsoft, Nintendo, Google, mobiele platforms of externe authenticators waarmee u zich aanmeldt bij onze diensten.

Wij ontvangen mogelijk gegevens over u uit gebruikersaccounts van derden wanneer u gebruikmaakt van online diensten van EA of via spelplatforms van derden, zoals de diensten die hieronder worden vermeld. Deze gegevens worden aan EA verstrekt als onderdeel van het opzetten of koppelen van een EA-account, dat noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de online diensten van EA. Het gebruik uwerzijds van online diensten van EA via deze derden geeft aan dat u akkoord gaat met de overdracht van deze gegevens. Hieronder vindt u voorbeelden van de informatie die wij ontvangen. Wij ontvangen nooit uw creditcardnummer of andere financiële gegevens van deze derden als onderdeel van het opzetten of koppelen van een EA-account.

Social gaming platforms. Wanneer u gebruikmaakt van social gaming platforms van derden (zoals Discord of Twitch) en u uw EA-account koppelt, ontvangen we mogelijk gegevens die zijn gekoppeld aan uw account op deze platforms. Lees de kennisgevingen die aan u worden gepresenteerd als u uw accounts koppelt voor meer informatie over de gegevens die EA ontvangt.

Mobiele platforms. Indien u onze games speelt of koopt op uw mobiele apparatuur of tablet, ontvangen wij informatie over u van de app stores en andere leveranciers van mobiele platforms. Deze informatie bevat mogelijk uw gebruikersnaam of apparaat-ID en eventueel het feit dat u een aankoop heeft verricht, maar geen financiële gegevens. Een aantal van onze mobiele platforms kan gegevens naar ons sturen indien u toestemming heeft gegeven om deze te verstrekken. Onze mobiele games kunnen tevens om extra persoonlijke gegevens vragen, zoals push-meldingstokens, de specifieke locatie van uw apparatuur of uw contactenlijst, en wij verzamelen deze gegevens alleen als u ons daarvoor toestemming geeft.

Andere externe partijen

Wij ontvangen mogelijk gegevens van andere externe partijen, zoals Facebook of Apple Game Center, indien u deze diensten in combinatie met onze games gebruikt. Wij ontvangen mogelijk tevens informatie over u als andere spelers ervoor kiezen om hun contactlijsten met ons of via openbaar beschikbare websites te delen.

E. Categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het gebruik uwerzijds van onze diensten zijn in de voorgaande 12 maanden mogelijk de volgende categorieën persoonlijke gegevens verzameld, gedeeld, verkocht of openbaar gemaakt (zoals deze verwerkingsactiviteiten worden gedefinieerd volgens het van toepassing zijnde privacy-recht, zoals de California Consumer Privacy Act “CCPA”):

Wij verzamelen mogelijk extra gegevens, zoals:

F. Wettelijke basis voor verwerking

Afhankelijk van waar u woonachtig bent, vertrouwen wij mogelijk op verschillende juridische grondslagen om uw gegevens te verwerken.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is afhankelijk van het type gegevens dat wij verzamelen en de context waarin wij deze vergaren alsmede het land waarin u woonachtig bent, zoals wordt aangegeven wanneer u uw EA-account configureert of, indien u niet bent aangemeld met een EA-account, uw locatie zoals deze wordt bepaald door uw IP-adres en/of het registratieland van uw apparatuur.

Indien u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte of een rechtsgebied waarin gelijksoortige wettelijke eisen van toepassing kunnen zijn, zoals Brazilië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, vertrouwen wij op een aantal juridische grondslagen om informatie over u te verwerken. Wij verwerken gegevens over u indien wij uw toestemming hebben, indien wij daartoe een legitiem belang hebben, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, en/of indien wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken. We vertrouwen bijvoorbeeld normaliter op:

2. Hoe wij gegevens verzamelen

Wij gebruiken diverse technologieën om de effectiviteit van onze diensten te leveren en te meten, advertenties te plaatsen en uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze technologieën omvatten cookies en gelijksoortige technologieën, alsmede analyses, advertenties, anticheat- en antifraude-technologieën.

Wij en derden gebruiken de hieronder beschreven technologieën om informatie te verzamelen voor de levering van onze diensten.

A. Cookies en gelijksoortige technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw internetbrowser zijn opgeslagen. Wij en onze externe partners gebruiken cookies en gelijksoortige volgtechnologieën om inzicht te krijgen in zaken als de webpagina's, features of advertenties die u bekijkt en de games die u speelt. Met deze informatie kunnen we uw winkelwagen volgen, de effectiviteit van onze advertenties meten, ervoor zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertentie ziet en uw ervaring anderszins verbeteren. U kunt cookies uitschakelen, de soorten cookies beperken die u toestaat, of uw browser instellen om u te waarschuwen als cookies worden verzonden. Zie de richtlijnen van uw eigen webbrowser indien u hulp wilt bij het beheren van uw cookie-voorkeuren. Wij bieden in bepaalde regio's tevens tools voor cookietoestemming om uw cookies te beheren.

Wij gebruiken mogelijk volgpixels of transparante GIF's om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze diensten en uw respons op onze marketingmails. Wij gebruiken internet-logboekbestanden (met technische gegevens zoals uw IP-adres) om verkeer op onze diensten te observeren, technische problemen op te lossen, fraude te detecteren en te voorkomen, en onze gebruikersovereenkomst te handhaven. Wij reageren momenteel niet op Do Not Track (DNT)-signalen. U kunt zich afmelden voor bepaalde soorten tracering op het web, met inbegrip van bepaalde analyses en persoonlijk afgestemde advertenties, door eventueel de cookie-instellingen in uw browser of onze tools voor toestemming te wijzigen.

Wij gebruiken tevens analyse-, advertentie-, anticheat- en antifraudechnologieën in onze diensten. Deze technologieën kunnen gebruikmaken van dezelfde cookies of gelijksoortige mechanismen, zoals hieronder verder wordt beschreven.

B. Analyse-technologieën

Wij gebruiken interne en externe analyse-technologieën om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten, uw computer of apparatuur en de gezondheid van onze diensten.

Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens van uw computer of apparaat verzamelen en opslaan wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Deze informatie omvat technische en gerelateerde gegevens over uw computer of apparaat en besturings- en/of netwerksystemen (zoals IP-adres en apparaat-ID), gegevens over het gebruik van bepaalde features, gameplay- en gebruiksstatistieken, systeeminteracties en randapparatuur voor doeleinden die hieronder worden beschreven in Sectie 3. Indien u een spel offline speelt zonder verbinding met internet te maken, worden deze gegevens opgeslagen op uw apparaat en verzonden naar ons als uw apparaat verbinding maakt met internet. Indien u deelneemt aan online diensten, kunnen wij tevens uw persoonlijke en/of statistische gegevens over uw gameplay (met inbegrip van scores, klassementen en prestaties) vergaren, gebruiken, opslaan, verzenden en openbaar weergeven, of content vaststellen die door u is aangemaakt en met andere spelers wordt gedeeld.

Analyse-technologieën van derden die in onze diensten zijn geïntegreerd (met inbegrip van SDK [Software Development Kit] en API [Application Program Interfaces]-integraties) combineren de gegevens die zij verzamelen in verband met het gebruik uwerzijds van de diensten van EA met gegevens die zij in de loop der tijd onafhankelijk en/of op verschillende platforms hebben verzameld. Veel van deze bedrijven verzamelen en gebruiken gegevens volgens hun eigen privacybeleid. Een lijst met externe analysebedrijven die binnen onze diensten werken en informatie over afmelding voor zover dat mogelijk is, is te vinden op privacyappendix.ea.com/nl.

C. Technologieën voor de plaatsing van advertenties

Een aantal van onze diensten maakt gebruik van technologie voor de plaatsing van advertenties, die op hun beurt weer gebruikmaken van cookies, transparante GIF's, webbakens, volgpixels, SDK, API en andere gelijksoortige technologieën om aanbiedingen en advertenties aan u te presenteren binnen de diensten van EA alsmede externe platforms en sites, en om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten. Sommige van deze technologieën kunnen gedrag synchroniseren of koppelen tussen verschillende websites, mobiele apps en apparatuur om aanbiedingen en advertenties af te stemmen op uw interesses. U krijgt bijvoorbeeld een aanbieding voor een spel dat u volgens ons misschien leuk zult vinden. Of indien u uitdrukkelijk geïnteresseerd bent in een spel, ontvangt u later mogelijk een advertentie voor dat spel of gelijksoortige diensten op sites van EA of derden. Andere in-game advertentietechnologieën kunnen ervoor zorgen dat aanbiedingen tijdelijk worden geüpload naar uw spel, webbrowser of mobiele apparatuur, om later te worden vervangen als u online bent.

Deze technologieën verzamelen en gebruiken gegevens, zodat wij gepaste aanbiedingen en advertenties aan u kunnen presenteren, de effectiviteit en verspreiding van deze aanbiedingen en advertenties kunnen meten en kunnen begrijpen hoe gebruikers met onze diensten communiceren. Naast kenmerken en bepaalde gegevens uit sectie 1(C) hierboven kan deze informatie het volgende omvatten:

D. Advertentiebedrijven van derden

Advertentiebedrijven van derden kunnen de verzamelde gegevens combineren in de context van de weergave van een aanbieding via onze diensten met andere gegevens die ze in de loop der tijd onafhankelijk en/of op verschillende websites hebben verzameld. Veel van deze bedrijven verzamelen en gebruiken gegevens volgens hun eigen privacybeleid. Een lijst met advertentiebedrijven die hun eigen netwerken op onze diensten beheren, alsmede de afmeldingsmethoden voor zover die van toepassing zijn, is te vinden op privacyappendix.ea.com/nl.

Voor meer informatie over de werkmethoden van deze advertentienetwerken of afmeldingen voor gerichte advertenties van derden bezoekt u www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca of www.youronlinechoices.eu. Een afmelding betekent niet dat u geen advertenties ziet; het betekent eerder dat de advertenties die u ziet voor u minder relevant kunnen zijn.

E. Anticheat- en fraudepreventietechnologieën

Wij streven naar een veilige en eerlijke spelomgeving voor alle spelers. Indien u gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij of derden gebruikmaken van cookies en gelijksoortige technologieën, en gegevens over uw machine of apparaat verzamelen om een "vingerafdruk" of "hash" van uw machinecomponenten te maken voor fraudepreventie-, beveiligings- en verificatiedoeleinden. Wij monitoren mogelijk tevens openbaar verkrijgbare informatie en sites van derden en/of maken mogelijk gebruik van anticheat-technologie binnen onze diensten, met inbegrip van geautomatiseerde antifraude- en antimisbruik-algoritmes. Indien u van mening bent dat uw toegang tot onze games en/of diensten abusievelijk door deze technologie is geblokkeerd, neemt u contact op met EA Help op help.ea.com/nl.

3. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten te beheren, uw spelervaring te verbeteren, klantenondersteuning te bieden, advertenties te plaatsen en de effectiviteit daarvan te meten, en om onze communicatie met u af te stemmen.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, zowel apart als gecombineerd, op de volgende manieren.

Om ons bedrijf aan te sturen en uw spelervaring te verbeteren en naar wens aan te passen, onder andere voor de volgende doeleinden:

Het bieden van ondersteuning, ten behoeve van onder andere:

Personalisering van onze correspondentie met u, ten behoeve van onder andere:

Wij bewaren de gegevens die wij verzamelen zolang dat nodig is om onze diensten te leveren, en wij bewaren deze gegevens mogelijk langer dan die periode indien dat nodig is vanwege wettelijke, operationele of andere legitieme redenen.

Wij kunnen de informatie niet-herleidbaar maken, anonimiseren of aggregeren, of wij kunnen deze informatie zodanig verzamelen dat deze niet direct naar u kan worden herleid. Wij gebruiken en delen dergelijke gegevens zoals nodig voor onze zakelijke doeleinden en zoals toegestaan door het van toepassing zijnde recht.

4. Gegevens die wij delen met derden

Wij maken uw persoonlijke gegevens niet openbaar en delen deze niet met derden, behoudens zoals wij in deze sectie beschrijven, bijvoorbeeld voor het leveren van onze diensten en het plaatsen van advertenties.

Behoudens zoals hieronder wordt beschreven, delen en verkopen wij geen persoonlijke gegevens, noch maken wij deze anderszins openbaar aan derden (zoals deze verwerkingsactiviteiten worden gedefinieerd volgens het van toepassing zijnde privacy-recht, zoals de California Consumer Privacy Act).

Dienstverleners. Wij doen een beroep op derden in en buiten het land waarin u woonachtig bent [met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)] om namens ons persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken voor de doeleinden die hierboven worden beschreven in Sectie 3. Hieronder vallen het uitvoeren van marktonderzoeken, het leveren van IT-diensten en gerelateerde diensten, het faciliteren van creditcardverwerking, het faciliteren van live events, het verzenden van e-mails en het leveren en optimaliseren van onze diensten. Wij vereisen dat derden de gegevens alleen gebruiken namens ons en voor doeleinden die consistent zijn met dit beleid.

Zakelijke partners. Wij verstrekken mogelijk persoonlijke gegevens aan zakelijke partners waarmee wij samen diensten aanbieden. Deze partners omvatten de bedrijven die het platform bieden waarop u onze games speelt, zoals Sony (PlayStation®4-systeem of PlayStation®5-console), Microsoft (Xbox) of anderen.

Partners en dochtermaatschappijen. Wij delen mogelijk persoonlijke gegevens met onze bedrijven waarin wij belangen hebben, zoals dat nodig is voor de doeleinden die in deze kennisgeving uiteen worden gezet.

Advertentiepartners. Via onze diensten kunnen externe advertentiepartners technologieën en andere volghulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen over gebruik uwerzijds van EA-diensten en uw apparatuur (zoals uw IP-adres, mobiele kenmerken, bezochte pagina's, locatie, browsergegevens, tijd van de dag). Wij kunnen dergelijke gegevens en andere gegevens (zoals uw niet-herleidbaar gemaakte accountgegevens, demografische gegevens, hardware-specificaties en geschiedenis van eerdere aankopen) ook combineren en delen met externe advertentiepartners. Deze advertentiepartners kunnen deze gegevens (en gelijksoortige gegevens die van andere websites zijn verzameld) gebruiken om gerichte advertenties aan u te leveren wanneer u websites van derden binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk wordt normaliter "advertenties op basis van interesse" of "advertenties op basis van online gedrag" genoemd. Wij bieden mogelijk toegang tot andere gegevens die door de diensten worden vergaard om informatie te delen die bruikbaar, relevant, waardevol of anderszins interessant voor u kan zijn.

Indien u uw persoonlijke gegevens van EA liever niet deelt met externe advertentiepartners, kunt u de instructies op deze pagina volgen om uw instellingen te wijzigen.

Zie tevens Sectie 2(D) voor meer informatie over uw keuzes op het gebied van online advertenties.

Openbaarmakingen om ons of anderen te beschermen. Wij kunnen alle gegevens die wij in verband met u opslaan inzien, bewaren en openbaar maken aan externe partijen indien wij in goed vertrouwen geloven dat dit vereist of gepast is ten behoeve van de volgende doeleinden: naleving van verzoeken in verband met wetshandhaving of nationale veiligheid en gerechtelijke procedures, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding; bescherming van de rechten, eigendommen en veiligheid van u of anderen; handhaving van ons beleid of onze contracten; inning van bedragen die u aan ons verschuldigd bent; of assistentie bij een onderzoek of vervolging vanwege verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten. Met name indien wij een rapport ontvangen waaruit blijkt dat u ons beleid heeft overtreden (zoals ons Positive Play Charter), maken wij dat rapport en andere relevante gegevens mogelijk openbaar aan het platform waarop u onze games speelt.

Openbaarmaking bij fusie, verkoop of andere overdracht van activa. Bij een reorganisatie, afsplitsing, fusie, verkoop of faillissement kunnen wij alle gegevens die wij vergaren aan de betreffende externe partij overdragen, en wij zullen hiervoor om toestemming vragen indien dat door de wet of het contract wordt vereist.

Plug-ins van derden. Indien technologieën of sociale tools van derden in onze diensten worden geïntegreerd, verzamelen deze derden mogelijk gegevens over het gebruik uwerzijds van onze diensten. Een voorbeeld is de Facebook-knop "Vind ik leuk".

Delen op andere platforms. In sommige games kunt u contact houden met vrienden en leden van de community van een spel, ongeacht het platform waarop ze spelen. Iemand op een Xbox kan bijvoorbeeld meedoen aan een match met een speler die gebruikmaakt van een PlayStation®4-systeem of PlayStation®5-console. We noemen deze mogelijkheid om tegen spelers op andere platforms te spelen "Cross-Play". Als Cross-Play is ingeschakeld en u met iemand op een ander platform speelt, kan het andere platform het ID van uw platform (zoals de Xbox gamertag of het online-ID van uw account voor PlayStation™Network) en andere informatie ontvangen die nodig is om Cross-Play in te schakelen. Daarnaast geven we mogelijk informatie over het gebruik uwerzijds van Cross-Play features op het platform waarop u onze games speelt. U kunt uw voorkeuren voor Cross-Play wijzigen door naar het instellingenmenu van het spel te gaan.

In sommige van onze games kunt u uw voortgang voortzetten op andere platforms en ervoor zorgen dat aankopen op één platform ook beschikbaar zijn op een ander platform. Wij delen uw informatie met platforms voor zover dat nodig is om deze features in te schakelen.

Andere platforms die uw gegevens ontvangen, zijn mogelijk Sony (PlayStation®4-systeem of PlayStation®5-console), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Google (Stadia), Valve (Steam), Epic en andere platforms zodra deze beschikbaar komen voor deze features. Uw gegevens die door deze platforms worden ontvangen, vallen mogelijk onder de betreffende privacy-kennisgevingen.

Met uw toestemming. Wij delen gegevens mogelijk met derden na uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij hierboven anders wordt beschreven. U kunt bijvoorbeeld akkoord gaan met het delen van uw gegevens met bepaalde bedrijven of organisaties om te horen over hun producten, diensten of acties, of indien u ons laat weten dat u uw EA-account wilt koppelen aan de diensten van een ander bedrijf. Het gebruik van de gegevens die u verklaart te delen valt onder de betreffende privacy-kennisgevingen van deze derden.

5. Waar wij uw gegevens bewaren

Wij bewaren en verwerken uw gegevens in de Verenigde Staten en andere landen waarin wij actief zijn. In dat geval maken wij gebruik van technische, fysieke en administratieve veiligheidscontroles om te voldoen aan de eisen voor gegevensoverdracht zoals die zijn vastgesteld door diverse privacywetten, waaronder de Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Persoonlijke gegevens die wij vergaren, kunnen worden opgeslagen en verwerkt voor de in dit privacy- en cookiebeleid uiteengezette doeleinden in de Verenigde Staten of andere landen waarin EA, haar dochtermaatschappijen of externe zaakwaarnemers actief zijn. Door toestemming te geven voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten het land waarin u woonachtig bent, bevestigt u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als de wetten in het land waarin u woonachtig bent of staatsburgerschap geniet.

De privacy-praktijken van EA voldoen aan het APEC Cross Border Privacy Rules System. Het APEC CBPR-systeem biedt een kader voor organisaties dat bescherming garandeert van persoonlijke gegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader is beschikbaar op deze pagina.

Electronic Arts Inc. is gecertificeerd krachtens het (voormalige) EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield, dat beschikbaar is op www.privacyshield.gov. Wanneer Electronic Arts Inc. informatie overdraagt vanuit de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar andere gelieerde bedrijven, zaakwaarnemers of dienstverleners die zich buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bevinden, gebeurt dit in overeenstemming met het ’Accountability for Onward Transfer’-principe van het Privacy Shield. Waar van toepassing vertrouwt EA op EU Standard Contractual Clauses en andere veiligheidscontroles om overdrachten buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland mogelijk te maken. In lijn met de beslissing op 16 juli 2020 van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot het EU-Amerikaanse Privacy Shield en de richtlijnen van het Europees Comité voor gegevensbescherming blijft EA het wettelijke regime van de landen evalueren waarnaar gegevens worden overgedragen, en werken wij maatregelen eventueel bij om te garanderen dat wij voldoende bescherming bieden. Voor meer informatie bezoekt u deze pagina.

6. Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij gebruiken diverse beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen.

Beveiliging van uw gegevens heeft prioriteit bij EA, en wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen, met inbegrip van encryptie van gevoelige gegevens. Wees u er echter van bewust dat geen enkele veiligheidsmaatregel 100% perfect is. Daarom kunnen wij de beveiliging van uw gegevens niet te allen tijde garanderen. U moet altijd zorgvuldig zijn als het gaat om de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

7. Kinderen

Kinderen kunnen onze games spelen met toestemming van hun ouders of voogd. Wij streven ernaar om hun online spelervaring te beschermen door bepaalde features zo veel mogelijk uit te schakelen. Wij geven ouders of voogden tevens bepaalde instellingen en keuzes met betrekking tot de verwerking van de informatie van hun kinderen.

Hoewel de meeste online en mobiele games en diensten van EA bedoeld zijn voor volwassenen, erkent EA het belang van online bescherming van de privacy van kinderen. Wij proberen de verschillende richtlijnen voor minimumleeftijd te volgen die worden vastgesteld door het recht in aparte landen of regio's om de leeftijd te bepalen waarop kinderen toegang kunnen krijgen tot bepaalde features van onze diensten.

Indien spelers zich identificeren als kinderen, zullen wij het volgende doen:

(1) toestemming van ouders verkrijgen voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van hun kinderen, indien dit wordt vereist door het toepasselijk recht. Wij staan ouders bijvoorbeeld toe om voor bepaalde diensten een EA-account voor kinderen aan te maken, en met ouderlijke toestemming verzamelt en gebruikt EA de persoonlijke gegevens van bepaalde kinderen om het EA-account van een kind te beheren;

(2) features in bepaalde diensten uitschakelen waarmee kinderen gegevens kunnen delen die direct naar hen kunnen worden herleid, tenzij een ouder ons of het externe platform waarvoor hun kind speelt relevante toestemming heeft gegeven. Wij respecteren bijvoorbeeld het ouderlijk toezicht van derden (console) als dit van toepassing is op game features waarmee kinderen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld via chat of door gebruikers gegenereerde content) kunnen verstrekken in online games of multiplayergames;

(3) bepaalde gegevens uitsluitend voor beperkte doeleinden verzamelen en gebruiken. We sturen bijvoorbeeld lokale in-app meldingen, die niet afhankelijk zijn van het verzamelen van persoonlijke gegevens. Ook persistente apparaatkenmerken, zoals het IP-adres of het kenmerk van advertentieapparatuur, kunnen worden verzameld om onze interne bedrijfsvoering te ondersteunen, zoals:

(4) de deelname van kinderen aan activiteiten (zoals game-wedstrijden) niet verbinden aan de openbaarmaking van meer persoonlijke gegevens dan redelijkerwijze noodzakelijk is om aan de activiteit deel te nemen. Bij bepaalde service-gerelateerde activiteiten staan wij kinderen mogelijk helemaal niet toe om mee te doen, zelfs niet indien wij hiervoor toestemming hebben.

Instellingen en keuzes voor ouderlijk toezicht:

Indien u ouder of voogd bent en eerder verstrekte toestemming wilt intrekken, gegevens wilt bekijken die van uw kind zijn verzameld of deze gegevens wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de opties in Sectie 11. Indien wij erachter komen dat een kind ons zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen wij alle persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, en beëindigen we het account van het kind en/of draaien wij dit zodanig terug dat het kind weer de gebruikservaring van een minderjarige krijgt, wat van toepassing is.

Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop wij de persoonlijke gegevens van uw kind vergaren, gebruiken, delen of anderszins verwerken, informeren wij ouders zoals vereist door het toepasselijk recht.

Wij raden u aan om met uw kinderen te praten over online communicatie met vreemden en de risico's voor het online openbaar maken van persoonlijke gegevens. U en uw kind moeten de privacy-instellingen bekijken die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten (waarvan u hier een overzicht vindt) en onze webpagina over online veiligheid, voor meer informatie over veilig gebruik van internet.

8. Uw keuzes en controle

Wij bieden u de keuze en controle over het gebruik van uw gegevens, met inbegrip van de mogelijkheid om uw privacy-rechten voor gegevens uit te oefenen.

Wij bieden u zinnige keuzes voor de vergaring en het gebruik van uw gegevens. Indien u bijvoorbeeld geen marketingmails meer van EA wilt ontvangen, kunt u op de opzeglink klikken die is opgenomen in de voettekst van een verzonden marketingmail.

U kunt al uw privacy-rechten uitoefenen door ons Privacy-portaal te bezoeken. Om uw accountbeveiliging en persoonlijke gegevens te beschermen, wordt er mogelijk gevraagd om uw accountbezit te verifiëren. Zodra u het eigendom van uw account heeft geverifieerd, moet u mogelijk tevens een schriftelijke bevestiging geven die een zaakwaarnemer toestemming geeft om deze rechten namens u uit te oefenen. Indien u extra vragen heeft over het uitoefenen van uw privacy-rechten, kunt u contact met ons opnemen via help.ea.com/nl. Codemasters-spelers kunnen hier lezen hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen terwijl wij de integratie van onze operaties voortzetten.

Uw recht op verwijdering. U kunt uw EA-account deactiveren of de persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld verwijderen door via deze link contact met ons op te nemen. In dat geval heeft u geen toegang meer tot de games of diensten van EA die zijn gekoppeld aan uw account. EA kan gegevens bewaren die nodig zijn om geschillen op te lossen, onze gebruikersovereenkomsten te handhaven, onze wettelijke rechten te beschermen en te voldoen aan technische en wettelijke eisen en beperkingen die gerelateerd zijn aan de beveiliging, integriteit en werking van onze diensten. Anders bewaren wij uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijze noodzakelijk is om onze diensten te leveren, te creëren en te verbeteren, en om aan de wet te voldoen. Je kunt tevens alle accounts sluiten die je bij Codemasters hebt geregistreerd door jezelf aan te melden op je Codemasters-account, je accountinstellingen te openen en ’account verwijderen’ te selecteren op het tabblad voor gegevensbeheer.

Uw recht op toegang. U kunt toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. U kunt een kopie van uw EA-accountgegevens downloaden door uw EA-account te bezoeken en op het tabblad "Jouw EA-gegevens" te klikken, of door deze pagina te bezoeken. Om toegang tot extra gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via deze link.

Uw recht op correctie. U kunt vragen om correctie van uw persoonlijke gegevens indien deze onnauwkeurig zijn. In sommige gevallen kunnen we self-service tools leveren, zoals de tools op het klantenportaal voor EA-accounts op deze pagina, waarmee u een aantal persoonlijke gegevens kunt bijwerken.

Uw recht op afmelding voor of bezwaar tegen bepaalde verwerking. U heeft mogelijk het recht om u af te melden voor de openbaarmaking, deling of verkoop van uw persoonlijke gegevens aan derden indien van toepassing, of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerking van uw gegevens, indien dergelijke verzoeken door de wet worden toegestaan.

Voor meer informatie bezoekt u deze pagina.

U kunt tevens uw browserinstellingen aanpassen om bepaalde online volgtechnologieën te blokkeren, zoals cookies, zoals wordt beschreven in Sectie 2(A).

U heeft het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen tijdens de uitoefening van deze privacy-rechten.

9. Diensten van derden

Onze websites en diensten kunnen advertenties of links naar diensten en sites van derden bevatten.

Onze websites en diensten kunnen advertenties van of links naar externe diensten bevatten (zoals de Facebook-knop "Vind ik leuk” of links naar externe websites). Indien u op deze links klikt, inclusief advertenties, verlaat u de dienst van EA en gaat u naar de externe dienst of de geselecteerde site. Indien u een externe website bezoekt of een externe dienst gebruikt, dient u het privacybeleid van de betreffende dienst of site te raadplegen, omdat het gebruik van externe sites of diensten onder hun privacybeleid valt.

10. Wijzigingen in ons beleid

Dit beleid wordt op gezette tijden bijgewerkt, en wij zullen u informeren over wezenlijke wijzigingen.

Wij kunnen dit privacybeleid soms bijwerken. In dat geval herzien we de datum "laatst bijgewerkt" onder aan het beleid. Indien er wezenlijke wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, verrichten wij redelijke inspanningen om u hiervan op de hoogte te brengen middels een kennisgeving over dergelijke wijzigingen voordat ze van kracht worden, of door u direct een kennisgeving te sturen.

11. Contact opnemen

Indien u vragen over dit beleid heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Indien u vragen over dit beleid heeft, kunt u contact opnemen met onze beveiligingsfunctionaris voor gegevens via ons Privacy-portaal.

Om contact op te nemen met EA, met inbegrip van onze beveiligingsfunctionaris voor gegevens, kunt u tevens het volgende adres gebruiken: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. De vertegenwoordiger van Electronic Arts Inc. in de Europese Unie is Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Ireland. De vertegenwoordiger van Electronic Arts Inc. in het Verenigd Koninkrijk is Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, United Kingdom.

12. Recht om contact op te nemen met een autoriteit voor gegevensbescherming

U heeft mogelijk het recht om contact op te nemen met uw autoriteit voor gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. U heeft tevens het recht om contact op te nemen met de plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming indien dat uw voorkeur heeft. Contactgegevens voor autoriteiten voor gegevensbescherming in de EER zijn hier beschikbaar.

Om contact op te nemen met de Zwitserse autoriteiten, bezoekt u deze website. Om contact op te nemen met de Britse autoriteit, bezoekt u deze website. Indien van toepassing kan uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming de zaak tevens voorleggen aan het Department of Commerce of de FTC.

Indien u zich zorgen maakt over onze gegevenspraktijken die wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u hier (kosteloos) contact opnemen met onze externe zaakwaarnemer voor het oplossen van geschillen in Amerika.


Laatst bijgewerkt: 30 september 2021

Vorig privacy- en cookiebeleid

TRUSTe Privacy CertificationTRUSTe