ELECTRONIC ARTS
THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNGKhi sử dụng các trò chơi hay bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Chào mừng bạn đến với EA. Thỏa thuận này điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng các sản phẩm, nội dung và dịch vụ mà EA và các công ty con của EA (“EA”) cung cấp, chẳng hạn như phần mềm trò chơi và các cập nhật, nâng cấp và các tính năng liên quan, cũng như các nền tảng, trang web, dịch vụ trực tuyến và trên thiết bị di động và các sự kiện trực tiếp do EA tổ chức hay liên quan đến EA (gọi chung là “Dịch vụ của EA”). Thỏa thuận này là giữa bạn và đơn vị EA được nêu trong Mục 13B bên dưới.

Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không cài đặt hay sử dụng các trò chơi hoặc dịch vụ của chúng tôi.

KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA EA, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, VUI LÒNG KHÔNG CÀI ĐẶT HAY SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA EA. ĐỐI VỚI CƯ DÂN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA, KHI CÓ BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO VỚI EA, BẠN ĐỒNG Ý XỬ LÝ THEO THỎA THUẬN PHÂN XỬ BẰNG TRỌNG TÀI VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ MÔ TẢ Ở MỤC 15.


MỤC LỤC

 1. Tài khoản EA
 2. Giấy phép
 3. Nội dung và các quyền
 4. Khả năng sử dụng Dịch vụ của EA và các bản cập nhật
 5. UGC của bạn
 6. Quy tắc ứng xử
 7. Trò chơi
 8. Chấm dứt và các quy định thưởng phạt khác
 9. Hoạt động sử dụng dữ liệu
 10. Phần mềm, tiện ích và các công cụ khác
 11. Bên thứ ba
 12. Bảo đảm; Giới hạn trách nhiệm pháp lý
 13. Điều khoản chung
 14. Các thay đổi đối với Thỏa thuận này
 15. Giải quyết tranh chấp thông qua phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc
 16. Các điều khoản bổ sung dành cho PlayStation®
 17. Điều khoản Bổ sung Áp dụng cho Giao dịch mua trên Thiết bị Di động

1. Tài khoản EA

Bạn cần Tài khoản EA để trải nghiệm đa số các trò chơi của EA. Để tạo Tài Khoản EA, bạn phải ít nhất đạt độ tuổi tối thiểu và phụ huynh của bạn phải đọc cũng như đồng ý với những điều khoản này nếu như bạn ở độ tuổi vị thành viên. EA có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm thỏa thuận này. Bạn có thể hủy Tài khoản EA của mình hoặc mọi gói đăng ký Dịch vụ của EA bất cứ lúc nào.

Bạn cần Tài khoản EA để truy cập và sử dụng nhiều Dịch vụ của EA, bao gồm cả chơi trực tuyến.

Để tạo Tài khoản EA, bạn phải có địa chỉ email hợp lệ và cung cấp thông tin trung thực, chính xác. Bạn phải đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ của EA mà bạn đăng ký cũng như phải cư trú tại quốc gia nơi cho phép sử dụng Dịch vụ của EA.

Để tạo Tài khoản EA, bạn phải ít nhất đủ 13 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu tại quốc gia bạn sinh sống). Nếu nằm trong độ tuổi tối thiểu và dưới 18 (hoặc độ tuổi thành niên tại nơi bạn sinh sống), bạn và phụ huynh/người giám hộ của bạn phải cùng nhau xem xét và đồng ý với Thỏa thuận này. Phụ huynh và người giám hộ chịu trách nhiệm cho các hoạt động của trẻ dưới 18 tuổi khi sử dụng Dịch vụ của EA. EA khuyến nghị phụ huynh và người giám hộ tìm hiểu các tùy chọn kiểm soát dành cho cha mẹ trên thiết bị mà họ cung cấp cho con mình.

Bạn chịu trách nhiệm về hoạt động trên Tài khoản EA của mình; Tài khoản là của bạn, đừng dùng chung với người khác. Tài khoản EA của bạn có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt nếu như người khác sử dụng nó để tham gia vào hoạt động vi phạm Thỏa thuận này.

Bạn có thể hủy tài khoản EA của mình hoặc gói đăng ký Dịch vụ của EA bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ Bộ phận dịch vụ khách hàng của EA theo địa chỉ help.ea.com. Để hoàn tất yêu cầu của bạn, EA có thể thu phí hoặc các chi phí phát sinh, nếu được pháp luật cho phép, cũng như mọi khoản tiền nợ nhà cung cấp nội dung hay bên cung cấp thứ ba.

2. Giấy phép

EA cấp cho bạn quyền truy cập vào các trò chơi và dịch vụ để sử dụng với mục đích giải trí cá nhân.

Các dịch vụ của EA được cấp phép chứ không phải bán cho bạn. EA cấp cho bạn một giấy phép cá nhân, hữu hạn, không thể chuyển nhượng (nghĩa là không thể dùng chung với người khác), có thể bị thu hồi và không độc quyền để sử dụng các Dịch vụ của EA mà bạn có quyền sử dụng cho mục đích phi thương mại, tùy thuộc vào mức độ tuân thủ của bạn đối với Thỏa thuận này. Bạn không được truy cập, sao chép, sửa đổi hay phân phối bất kỳ Quyền, Nội dung hay Dịch vụ nào của EA (theo định nghĩa của các từ này bên dưới); trừ khi được EA ủy quyền một cách rõ ràng hoặc được phép theo luật. Bạn không được thiết kế đối chiếu hoặc cố trích xuất hay sử dụng mã nguồn hoặc các dữ liệu khác từ các Dịch vụ của EA, trừ khi được EA ủy quyền một cách rõ ràng hoặc được phép theo luật. EA hoặc nhà cấp phép của EA sở hữu và bảo lưu mọi quyền khác, bao gồm tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong các Dịch vụ của EA cũng như các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.

3. Nội dung và các quyền

EA cung cấp các trò chơi, tính năng và nội dung thông qua một loạt các quyền. Một số quyền sẽ được mở khóa bằng cách sử dụng tiền ảo không có giá trị bên ngoài trò chơi của chúng tôi.

Dịch vụ của EA bao gồm Nội dung và các Quyền. Nội dung là phần mềm, công nghệ, văn bản, bài viết trong diễn đàn, bài viết trong cuộc trò chuyện, hồ sơ, tiện ích, tin nhắn, đường liên kết, email, nhạc, âm thanh, đồ họa, ảnh, video, mã và tất cả nội dung nghe nhìn hay nội dung khác xuất hiện trên hay đến từ Dịch vụ của EA, cũng như thiết kế và giao diện các trang web của chúng tôi. Nội dung cũng bao gồm cả Nội dung do người dùng tạo ("UGC"). UGC gồm có nhân vật liên kết với Tài khoản EA, bài viết trên diễn đàn, nội dung trong hồ sơ và Nội dung khác do người dùng đưa lên Dịch vụ của EA. Mọi Nội dung đều do EA hoặc nhà cấp phép của EA sở hữu hoặc được cấp phép cho EA và nhà cấp phép của EA theo Mục 5 bên dưới.

Quyền là những quyền mà EA cấp cho bạn để truy cập hoặc sử dụng các thành phần trực tuyến hay ngoại tuyến trong Dịch vụ của EA. Ví dụ về Quyền bao gồm quyền truy cập vào Nội dung số hay nội dung có thể mở khóa; chức năng nâng cao hoặc bổ sung (bao gồm các dịch vụ nhiều người chơi); gói đăng ký; tài sản ảo; mã bản quyền hoặc mã mở khóa, mã sê-ri hoặc thông tin xác thực trực tuyến; thành tựu trong trò chơi; và điểm, tiền hoặc xu ảo.

Chúng tôi gọi điểm, tiền hay xu ảo này là "Tiền ảo EA". Khi nhận Tiền ảo EA từ chúng tôi hoặc các đối tác được chúng tôi ủy quyền, bạn nhận được một giấy phép cá nhân, có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể bị hủy bỏ để truy cập và lựa chọn các Quyền mà EA cấp một cách rõ ràng cho bạn.

Tiền ảo EA không có giá trị tiền tệ cũng như không có giá trị khi sử dụng bên ngoài các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn không thể bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc đổi Tiền ảo EA để lấy tiền mặt. Bạn chỉ có thể dùng Tiền ảo EA để đổi lấy các Quyền có trong Dịch vụ của EA. Tiền ảo EA là loại tiền không thể hoàn lại và bạn không có quyền yêu cầu hoàn lại bất kỳ Tiền ảo EA nào chưa sử dụng. Sau khi dùng Tiền ảo EA để đổi lấy một Quyền, bạn sẽ không thể trả lại, đổi Quyền đó hoặc yêu cầu hoàn lại tiền. Nếu sinh sống tại Nhật Bản, bạn đồng ý sử dụng mọi khoản Tiền ảo EA trong vòng 180 ngày kể từ ngày mua.

Bạn phải tự mình chi trả cho thiết bị, kết nối Internet cùng những khoản phí cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ của EA.

4. Khả năng sử dụng Dịch vụ của EA và các bản cập nhật

Không phải lúc nào các trò chơi hay dịch vụ của chúng tôi cũng luôn có sẵn hoặc hoạt động trên mọi thiết bị. Chúng tôi cũng có thể sẽ thực hiện cập nhật hoặc thay đổi các trò chơi và dịch vụ của mình, điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới hoạt động sử dụng hoặc tiến trình trò chơi của bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng mọi Quyền, Nội dung hoặc Dịch vụ của EA đều luôn được cung cấp ở mọi vị trí hay vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp một Dịch vụ, Nội dung hoặc Quyền cụ thể của EA trong bất kỳ khoảng thời gian xác định nào. EA không đảm bảo rằng Dịch vụ của EA có thể truy cập được trên tất cả các thiết bị, thông qua một nhà cung cấp dịch vụ Internet hay kết nối cụ thể, hoặc tại mọi vị trí địa lý.

Đôi khi, EA có thể cập nhật, thay đổi hoặc sửa đổi Nội dung, Quyền hay Dịch vụ của EA mà không cần phải thông báo với bạn. Các bản cập nhật và sửa đổi này có thể là cần thiết để tiếp tục sử dụng Dịch vụ của EA.

EA có thể sẽ cần cập nhật hoặc đặt lại các thông số nhất định để cân bằng cách chơi và hoạt động sử dụng Dịch vụ của EA. Các quy trình cập nhật hoặc "đặt lại" này có thể làm chậm tiến trình của bạn trong thế giới trò chơi có liên quan và có thể ảnh hưởng đến các nhân vật, trò chơi, nhóm hoặc các Quyền khác mà bạn kiểm soát.

EA cũng có thể sẽ áp dụng biện pháp đối với Tài khoản EA và các Quyền của bạn mà không cần thông báo cho bạn để bảo vệ bạn hoặc EA, chẳng hạn như ngăn chặn truy cập trái phép, đặt lại mật khẩu Tài khoản EA, đình chỉ truy cập Tài khoản EA, xóa dữ liệu hay xóa Tài khoản EA khỏi Dịch vụ của EA. Khả năng sử dụng Dịch vụ của EA của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng do hành vi vi phạm hoặc hành vi bị nghi ngờ là vi phạm Bộ quy tắc ứng xử, như được mô tả thêm trong Mục 6.

5. UGC của bạn

Bạn cho phép EA cũng như những người chơi khác sử dụng miễn phí bất kỳ nội dung nào bạn tải lên hoặc tạo (UGC) trong các trò chơi và dịch vụ của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm cho UGC của mình, nội dung đó phải là nội dung của bạn hoặc nội dung bạn được phép sử dụng.

Bạn chịu trách nhiệm cho UGC của mình. Bạn không được tải lên UGC vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc vi phạm pháp luật, Thỏa thuận này hoặc quyền riêng tư hay quyền nhân thân của bên thứ ba.

EA có thể (theo quyết định riêng của mình) xóa, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa UGC vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả trường hợp EA xác định một cách hợp lý rằng UGC vi phạm Thỏa thuận này. EA không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với UGC, đối với việc xóa hay không xóa UGC hoặc Nội dung khác. EA không sàng lọc trước mọi UGC và không chứng thực hay phê duyệt bất kỳ UGC nào có trên Dịch vụ của EA.

Khi đóng góp UGC, bạn cấp cho EA, nhà cấp phép của EA và những người được cấp phép một giấy phép vĩnh viễn, có hiệu lực trên toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại để sử dụng, lưu, lưu trữ, sao chép, sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, trình diễn, hiển thị công khai hoặc truyền, trao đổi về UGC hay bất kỳ phần nào của nó, theo bất kỳ phương cách hoặc hình thức nào, bằng mọi phương tiện hay diễn đàn nào, dù là hiện có hay được tạo ra sau này, mà không cần thông báo, ghi nhận hoặc thanh toán cho bạn hay bên thứ ba theo bất kỳ cách nào. Bạn cũng cấp cho tất cả những người dùng khác có thể truy cập và dùng UGC của bạn trên Dịch vụ của EA quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hiển thị, trình diễn, tạo sản phẩm phái sinh cũng như trao đổi và phân phối UGC của bạn trên hoặc thông qua Dịch vụ có liên quan của EA mà không cần thông báo thêm, ghi nhận hay trả thù lao cho bạn.

6. Quy tắc ứng xử

Chúng tôi muốn bạn tận hưởng khoảng thời gian trải nghiệm các trò chơi của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi mong bạn, tương tự như mọi người chơi, thể hiện sự tôn trọng EA, nhân viên và đại diện của chúng tôi cũng như những người chơi khác. Điều này nghĩa là, ví dụ như, tuân thủ pháp luật, không gian lận, không xúc phạm, không can thiệp trái phép vào phần mềm của chúng tôi, không spam tin nhắn hay sử dụng bot, không lừa gạt EA hay những người chơi khác của chúng tôi. Đây là những ví dụ điển hình. Hãy đọc danh sách đầy đủ những điều không nên làm trong Bộ quy tắc ứng xử.

Khi truy cập hoặc sử dụng một Dịch vụ của EA, bạn đồng ý rằng mình sẽ không:

Để thực thi các quy tắc này, chúng tôi có thể sẽ giám sát hoạt động của bạn và xóa mọi UGC. Nếu bạn không tuân thủ các quy tắc này, chúng tôi có thể cảnh báo, đình chỉ, cấm bạn vĩnh viễn hoặc áp đặt các biện pháp hạn chế khác đối với Tài khoản EA, trò chơi hoặc các dịch vụ liên quan của bạn.

Nếu bạn hoặc ai đó sử dụng Tài khoản EA của bạn vi phạm các quy tắc này và không khắc phục được sau khi bị cảnh cáo, EA có thể sẽ đưa ra biện pháp xử lý đối với bạn, bao gồm cả việc thu hồi quyền truy cập vào một số hoặc tất cả Quyền, Nội dung hoặc Dịch vụ của EA, hoặc chấm dứt Tài khoản EA của bạn như mô tả trong Mục 8. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng, EA có thể đưa ra những biện pháp xử lý nói trên mà không cần cảnh báo trước. Một số ví dụ về các trường hợp vi phạm nghiêm trọng bao gồm nhưng không giới hạn ở: quảng bá, khuyến khích hoặc tham gia tấn công, bán các quyền hoặc Tài khoản EA (bao gồm cả các vật phẩm và tiền ảo) mà không có sự cho phép của EA, các hoạt động quấy rối hoặc đe dọa mang tính nghiêm trọng và bất hợp pháp. EA sẽ thông báo cho bạn về biện pháp xử lý mà EA áp dụng cho hành vi vi phạm các quy tắc nói trên hoặc hành vi vi phạm Thỏa thuận này, khi nào có thể.

Các Dịch vụ cụ thể của EA có thể đăng những quy tắc bổ sung áp dụng cho việc bạn ứng xử trên các dịch vụ đó.

Nếu bạn bắt gặp người dùng khác đang vi phạm bất kỳ quy tắc nào nói trên, vui lòng báo cáo hoạt động vi phạm này cho EA thông qua chức năng "Trợ giúp" hoặc "Báo cáo sai phạm” trong Dịch vụ có liên quan của EA, nếu có, hoặc liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng theo địa chỉ help.ea.com.

Theo quyết định riêng của mình, EA có thể giám sát và ghi lại hoạt động trực tuyến hay Nội dung trên Dịch vụ của EA cũng như có thể xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ của EA, nếu muốn. Lưu ý rằng nội dung trao đổi và UGC của bạn trong Dịch vụ của EA được hiển thị công khai với những người khác.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA phải tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của EA có tại privacy.ea.com/vi. Chính sách đó là một phần của Thỏa thuận này.

7. Trò chơi

Mục này áp dụng cho các trò chơi của chúng tôi, cụ thể là các trò chơi dành cho PC và những nền tảng trò chơi thuộc quyền sở hữu của EA như EA app hay Origin.

Mục này áp dụng cho các trò chơi và gói đăng ký trò chơi của EA ("Trò chơi của EA"), bao gồm Trò chơi của EA chạy trên Máy tính cá nhân ("Trò chơi của EA dành cho PC"), ứng dụng khách của EA và các dịch vụ liên quan phân phối Trò chơi của EA dành cho PC (hiện nay là "EA app" hiện có trên https://www.origin.com/en-us/about).

A. Các biện pháp bảo vệ nội dung và biện pháp kỹ thuật

Chúng tôi sử dụng phần mềm bảo mật cụ thể để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền và gian lận, đồng thời can thiệp vào phần mềm đó có thể dẫn đến việc mất quyền truy cập vào trò chơi của chúng tôi.

EA sử dụng các biện pháp bảo vệ nội dung và biện pháp kỹ thuật, do EA hoặc các đối tác bên thứ ba phát triển, cho Dịch vụ của EA để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền và hoạt động sao chép hay sử dụng trái phép Trò chơi của EA. Cố gắng phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc giả mạo các biện pháp này sẽ chấm dứt giấy phép này.

B. EA app

Để chơi các trò chơi trên PC của chúng tôi, bạn sẽ cần cài đặt phần mềm nền tảng phân phối dành cho PC. Chúng tôi có thể sẽ tự động cập nhật phần mềm. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn để bạn có thể gỡ cài đặt các trò chơi và phần mềm của chúng tôi.

Để chơi các Trò chơi của EA dành cho PC, EA có thể yêu cầu bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng khách hoặc ứng dụng kế nhiệm của EA app. EA app yêu cầu một Tài khoản EA, sự chấp nhận của bạn với Thỏa thuận này và kết nối Internet để xác thực và xác minh giấy phép của bạn cho Trò chơi của EA dành cho PC (“Xác thực” hoặc “Sự xác thực”).

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ của EA được liên kết với Trò chơi của EA dành cho PC, đầu tiên bạn cần đăng ký với mã sê-ri đi kèm với một Trò chơi của EA dành cho PC. Mã sê-ri đi kèm với Trò chơi của EA dành cho PC này sẽ được xác minh trong quá trình Xác thực. Mỗi mã sê-ri chỉ có thể Xác thực một Tài khoản EA. Điều đó có nghĩa là bạn không thể chuyển nhượng Trò chơi của EA dành cho PC. Bạn chỉ có thể khởi chạy và truy cập vào một Trò chơi của EA dành cho PC trên tối đa năm máy khác nhau trong khoảng thời gian 24 giờ.

EA app và Trò chơi của EA dành cho PC có thể tải xuống và cài đặt các bản cập nhật, nâng cấp và các tính năng bổ sung. Bạn đồng ý rằng EA không có nghĩa vụ hỗ trợ các phiên bản trước đó của EA app khi có sẵn bản cập nhật, nâng cấp và/hoặc thực hiện các tính năng bổ sung. EA có thể sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để tải về, cài đặt và sử dụng một phiên bản alpha hoặc beta của EA app theo các điều khoản này.

Hướng dẫn gỡ cài đặt client EA app có thể được tìm thấy trên trang web hỗ trợ của EA, help.ea.com.

Bạn có thể gỡ cài đặt Trò chơi của EA dành cho PC bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng giao diện EA app và xóa bất cứ tệp được lưu cục bộ còn lại nào. Punkbuster có thể vẫn tồn tại trên máy tính của bạn sau khi gỡ bỏ cài đặt. Để gỡ bỏ cài đặt Punkbuster, chạy tệp thực thi tại https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Các biện pháp Giám sát và Chống gian lận

EA cài đặt phần mềm để phát hiện gian lận hoặc hoạt động can thiệp phần mềm trái phép. Những chương trình này gửi dữ liệu trên máy tính của bạn đến cho EA.

EA sử dụng các công nghệ để phát hiện và ngăn chặn tình trạng gian lận khi sử dụng Dịch vụ của EA và đặc biệt là Trò chơi của EA. Các công nghệ này có thể do EA hoặc một bên thứ ba phát triển.

Khi bạn khởi chạy một trò chơi có khả năng trực tuyến, các công nghệ này có thể kích hoạt sử dụng đặc quyền kernel, quản trị viên hoặc người dùng và giám sát hoạt động chơi của bạn cũng như RAM của thiết bị, các quy trình, nội dung liên lạc và lưu trữ tệp cho các mục đích phát hiện vi phạm và thực thi Quy tắc Ứng xử ở Mục 6, bao gồm cả việc sử dụng các Chương trình trái phép của bên thứ ba. Chương trình trái phép của bên thứ ba là tệp hoặc chương trình bên thứ ba (chẳng hạn như "tiện ích bổ sung", "sửa đổi", "tấn công", "trình đào tạo" hoặc "gian lận") mà EA cho là (i) kích hoạt hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ hình thức gian lận nào; (ii) cho phép người dùng sửa đổi hoặc can thiệp trái phép vào giao diện, môi trường và/hoặc trải nghiệm trong trò chơi theo bất kỳ cách nào không được EA ủy quyền rõ ràng; hoặc (iii) chặn, "khai thác" hay thu thập thông tin từ hoặc thông qua trò chơi.

EA có thể sẽ thu thập thông tin liên quan cần thiết cho các mục đích điều tra và thực thi của chúng tôi chẳng hạn như thông tin tài khoản của bạn, các chi tiết liên quan đến Chương trình trái phép của bên thứ ba và tất cả các tệp Trò chơi của EA dành cho PC đã bị sửa đổi, cũng như những lần phát hiện gian lận. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt Giấy phép và Tài khoản EA của bạn nếu chúng tôi xác định bạn đã gian lận.

Khi bạn thoát khỏi một trò chơi có khả năng trực tuyến, các công nghệ chống gian lận này sẽ được ngừng kích hoạt.

8. Chấm dứt và các quy định thưởng phạt khác

Nếu bạn vi phạm thỏa thuận hoặc pháp luật, EA có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng các trò chơi và dịch vụ do chúng tôi cung cấp của bạn, mà không hoàn lại tiền.

Nếu chúng tôi quyết định ngừng hỗ trợ một trò chơi hoặc dịch vụ, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất 30 ngày.

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc EA chấm dứt. EA có thể chấm dứt việc bạn truy cập và sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của EA hoặc Tài khoản EA của bạn nếu EA xác định rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc đã sử dụng Dịch vụ của EA trên Tài khoản EA theo cách bất hợp pháp, không phù hợp hoặc gian lận. Khi áp dụng, EA sẽ thông báo cho bạn về việc chấm dứt này. Bạn có thể mất tên người dùng và nhân vật của mình nếu Tài khoản EA bị chấm dứt. Nếu bạn có nhiều Tài khoản EA, tùy vào loại vi phạm hoặc lạm dụng, EA có thể chấm dứt tất cả các Tài khoản EA của bạn và mọi Quyền có liên quan. Nếu Tài khoản EA của bạn bị chấm dứt, bạn sẽ không có khả năng truy cập vào các Quyền hay Tài khoản EA đó hoặc có thể bị cấm truy cập hoặc sử dụng lại bất kỳ dịch vụ nào của EA. Khi bị chấm dứt, giấy phép của bạn theo Thỏa thuận này cũng sẽ chấm dứt.

Thay vì chấm dứt và trước mọi quyết định chấm dứt, EA có thể gửi cảnh cáo, đình chỉ hoặc thay đổi quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ cụ thể của EA hay vào Tài khoản EA, xóa/thu hồi các Quyền ở cấp độ Tài khoản EA hoặc thiết bị, gỡ hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào vi phạm Thỏa thuận này hay cấm thiết bị/máy của bạn truy cập vào các Dịch vụ cụ thể của EA. Nếu EA áp dụng bất kỳ biện pháp xử lý nào mô tả trong Mục này, bạn sẽ không có quyền yêu cầu hoàn lại tiền (theo bất kỳ quyền được hoàn lại tiền nào như pháp luật quy định) và không Quyền nào được công nhận cho bạn hoặc được chuyển thành tiền mặt hay các hình thức bồi thường khác.

EA có thể chấm dứt Dịch vụ bất kỳ của mình vào bất cứ lúc nào bằng cách thông báo trước ít nhất ba mươi ngày qua email (nếu có), trong Dịch vụ bị ảnh hưởng của EA hoặc trên trang cập nhật dịch vụ của trang web EA (https://www.ea.com/service-updates). Sau khi chấm dứt dịch vụ trực tuyến, cập nhật phần mềm sẽ không áp dụng cho trò chơi của chúng tôi và chúng tôi không thể đảm bảo trò chơi của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trên hệ điều hành đã được cập nhật hay mới hơn hoặc có sẵn để tải xuống qua các dịch vụ phân phối ứng dụng như iOS App Store và Google Play Store. Mọi trò chơi có sẵn thông qua các dịch vụ phân phối ứng dụng đó sau khi chấm dứt dịch vụ trực tuyến có thể bị xóa mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Nếu bạn cho rằng bất cứ biện pháp xử lý nào được áp dụng cho Tài khoản hoặc thiết bị của bạn là do nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng theo địa chỉ help.ea.com.

Nếu bạn chấm dứt Thỏa thuận này, bạn đồng ý ngừng sử dụng mọi Dịch vụ của EA.

Các Mục 5, 8-9, 11-15 của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực khi Thỏa thuận này chấm dứt.

9. Hoạt động sử dụng dữ liệu

EA thu thập nhiều thông tin khác nhau khi bạn chơi trò chơi của chúng tôi (ngay cả khi ngoại tuyến) để vận hành hoạt động kinh doanh, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, thực thi các quy tắc của chúng tôi và liên lạc với bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của EA tại privacy.ea.com/vi.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của EA, EA có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu từ máy tính hoặc thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về máy tính hoặc thiết bị, phần cứng, phần mềm đã cài đặt và hệ điều hành (chẳng hạn như địa chỉ IP và ID thiết bị), thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA, việc chơi trò chơi và số liệu thống kê mức sử dụng, các tương tác với hệ thống và phần cứng ngoại vi. Nếu bạn chơi trò chơi ngoại tuyến trong một Dịch vụ của EA, dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và truyền đến EA khi thiết bị đó kết nối Internet. EA sử dụng các thông tin này để vận hành hoạt động kinh doanh, cải thiện sản phẩm và dịch vụ, cung cấp dịch vụ cho bạn, liên lạc với bạn (bao gồm cả cho mục đích tiếp thị), cung cấp các bản cập nhật phần mềm, chủ động phân phối nội dung và hỗ trợ phần mềm, thực thi Thỏa thuận này cũng như khắc phục lỗi hay nâng cao trải nghiệm của bạn. Nếu bạn tham gia các dịch vụ trực tuyến, EA cũng có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, truyền và hiển thị công khai dữ liệu thống kê liên quan đến hoạt động chơi (bao gồm điểm số, thứ hạng và thành tựu) hoặc xác định nội dung do bạn tạo và chia sẻ với những người chơi khác.

Dữ liệu của bạn được EA Inc. thu thập, sử dụng, lưu trữ và truyền đi ở Hoa Kỳ, tuân theo Chính sách Quyền riêng tư và Cookie của EA có tại privacy.ea.com/vi.

Bạn có thể quản lý một số tùy chọn thu thập dữ liệu trong thẻ Cài đặt của client Trò chơi của EA dành cho PC.

10. Phần mềm, tiện ích và các công cụ khác

Nếu chúng tôi cập nhật các trò chơi, bạn có thể cần cài đặt các phần mềm mới để tiếp tục trải nghiệm các trò chơi của chúng tôi.

Dịch vụ của EA có thể yêu cầu hoặc cho phép bạn tải phần mềm, bản cập nhật phần mềm, bản vá hoặc các tiện ích và công cụ khác từ EA hoặc nhà cấp phép của EA xuống máy tính, hệ thống hay thiết bị giải trí của bạn. Các công nghệ này có thể khác nhau giữa các nền tảng và hiệu suất Dịch vụ của EA có thể thay đổi tùy vào máy tính và thiết bị khác của bạn. Bạn hiểu rằng để tiếp tục sử dụng Dịch vụ của EA, có thể cần phải có một số bản cập nhật cho các công nghệ này. Một số các bản cập nhật nói trên có thể chứa những tính năng hoặc nội dung bị khóa, đòi hỏi bạn phải trả thêm phí để truy cập. Bạn đồng ý để EA tự động cài đặt bất kỳ bản cập nhật hiện có nào cho các Dịch vụ của EA. Việc không cài đặt các bản cập nhật hiện có có thể khiến bạn không chơi được các trò chơi trong Dịch vụ của EA, bao gồm cả Trò chơi của EA dành cho PC.

11. Bên thứ ba

Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các máy chủ và dịch vụ không thuộc quyền sở hữu của EA.

Một số Dịch vụ của EA có thể cung cấp cho bạn lựa chọn chơi trên các máy chủ không phải do EA sở hữu hoặc kiểm soát. EA không kiểm soát các dịch vụ đó và không chịu trách nhiệm đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA trên hoặc thông qua các máy chủ nói trên. Các dịch vụ bên thứ ba này có thể yêu cầu bạn phải tuân thủ những hạn chế và điều khoản bổ sung khác.

Dịch vụ của EA có thể bao gồm các đường siêu liên kết đến trang web của bên thứ ba. Những trang web đó có thể thu thập dữ liệu hoặc tìm cách lấy được thông tin cá nhân của bạn. EA không kiểm soát những trang web đó và không chịu trách nhiệm cho nội dung trên đó hay việc những trang web đó thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

12. Bảo đảm; Giới hạn trách nhiệm pháp lý

EA không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào về phần mềm của chúng tôi, nhưng pháp luật địa phương tại quốc gia của bạn có thể sẽ bao gồm những bảo đảm nhất định. Có giới hạn cho những thiệt hại mà bạn có thể được đền bù thông qua khiếu nại pháp lý.

NẾU BẠN SỐNG Ở KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU (EEA), VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC THỤY SĨ, CHÚNG TÔI SẼ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA EA VỚI SỰ CẨN TRỌNG VÀ KỸ NĂNG Ở MỨC HỢP LÝ, ĐỒNG THỜI KHÔNG ĐƯA RA HỨA HẸN HAY BẢO ĐẢM NÀO KHÁC VỀ DỊCH VỤ CỦA EA. NẾU BẠN SỐNG BÊN NGOÀI EEA, VƯƠNG QUỐC ANH VÀ THỤY SĨ, CÁC DỊCH VỤ CỦA EA SẼ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ CUNG CẤP "NHƯ NGUYÊN TRẠNG”. BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NÀY. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, EA KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA VÀ CÁC BẢO ĐẢM PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, SỬ DỤNG HOẶC THỰC HIỆN. EA KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG BẠN SẼ KHÔNG GẶP TRỞ NGẠI NÀO KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA EA; CŨNG NHƯ KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ CỦA EA SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN; VÀ RẰNG VIỆC VẬN HÀNH DỊCH VỤ CỦA EA SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG CÓ LỖI, TRỤC TRẶC, TỔN THẤT, KHÔNG BỊ CAN THIỆP, TẤN CÔNG HOẶC CÓ VI-RÚT, HOẶC RẰNG DỊCH VỤ CỦA EA SẼ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC HAY TƯƠNG THÍCH VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO KHÁC. EA KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA CỬA HÀNG EA APP. HÃY XEM https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ SỰ BẢO ĐẢM VÀ CÁC QUYỀN KHÁC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO LUẬT ĐỊNH Ở LÃNH THỔ CỦA BẠN, VÀ https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ĐỂ BIẾT CÁC QUYỀN DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở ÚC.

NẾU BẠN SỐNG Ở KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU (EEA), VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC THỤY SĨ, THÌ EA VÀ NHÂN VIÊN, NHÀ CẤP PHÉP VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA EA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN HOẶC VIỆC BẠN VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, HOẶC PHÁT SINH DO HÀNH ĐỘNG HAY SƠ SUẤT CỦA BÊN THỨ BA (HAY BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC) NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA CHÚNG TÔI. NẾU BẠN SỐNG Ở BÊN NGOÀI EEA, VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC THỤY SĨ, THÌ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, EA VÀ NHÂN VIÊN, NHÀ CẤP PHÉP CŨNG NHƯ ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA EA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT NÀO MÀ KHÔNG PHẢI DO VIỆC EA VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY GÂY RA, HOẶC VỀ CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HAY THEO CHẾ TÀI. VÍ DỤ VỀ CÁC KIỂU THIỆT HẠI ĐƯỢC LOẠI TRỪ BAO GỒM THUA LỖ VỀ TÀI CHÍNH (CHẲNG HẠN NHƯ MẤT THU NHẬP/LỢI NHUẬN), CHI PHÍ CHO HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, VIỆC DỪNG HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT DỮ LIỆU, MẤT UY TÍN VÀ VIỆC MÁY TÍNH BỊ HỎNG HAY GẶP TRỤC TRẶC. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP NÀY HOẶC DỊCH VỤ CỦA EA, CHO DÙ DỰA THEO HỢP ĐỒNG, HÀNH VI VI PHẠM NGOÀI HỢP ĐỒNG, QUY CHẾ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY QUY ĐỊNH KHÁC. GIỚI HẠN NÀY CŨNG ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI EA ĐÃ BIẾT HOẶC ĐÁNG LẼ PHẢI BIẾT VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI NHƯ VẬY. BẠN CHỈ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP VÀ SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ BẠN ĐÃ CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA EA. EA KHÔNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIAN LẬN, XẢY RA SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG, HÀNH VI SAI PHẠM CÓ CHỦ Ý HOẶC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG HAY THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN NÊU TRÊN. DO ĐÓ, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN NÀY CÓ THỂ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

Nếu bạn mua một bản sao vật lý Dịch vụ của EA từ một cửa hàng bán lẻ ngoài đời thực ở Hoa Kỳ và không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này cũng như chưa cài đặt hay sử dụng Dịch vụ đó của EA, thì bạn có thể trả lại bản sao đó để được hoàn lại tiền hoặc đổi lấy một mặt hàng khác trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày mua tại nơi mua đầu tiên, bằng cách làm theo hướng dẫn trả hàng có tại https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Điều khoản chung

A. Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận này chỉ có thể được thay đổi khi thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của EA.

Thỏa thuận này, cùng với bất kỳ điều khoản nào khác của EA điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và EA. Không được phép sửa đổi hoặc chỉnh sửa thỏa thuận này trừ khi thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của EA. Trường hợp EA không thực thi bất kỳ quyền nào theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền đó hay bất cứ quyền nào khác. Nếu một phần bất kỳ của Thỏa thuận này được xem là không thể thi hành, thì tất cả các phần khác của Thỏa thuận sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực.

B. Luật điều chỉnh

Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Nhật Bản, Thỏa thuận này là giữa bạn và Electronic Arts Inc. Nếu bạn sống ở bất kỳ quốc gia nào khác, Thỏa thuận này là giữa bạn và EA Swiss Sàrl

Nếu bạn sống ở EEA, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Brazil, Hồng Kông, Mexico hoặc Nga, (i) Thỏa thuận này là giữa bạn và EA Swiss Sàrl, một công ty được đăng ký tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Geneva, có mã số công ty: CH-660-2328005-8 và văn phòng ở địa chỉ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Thụy Sĩ; (ii) luật của quốc gia nơi bạn cư trú điều chỉnh Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA; và (iii) bạn đồng ý một cách rõ ràng rằng các tòa án ở quốc gia nơi bạn cư trú sẽ có thẩm quyền riêng biệt đối với mọi khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hay Dịch vụ của EA.

Nếu bạn sống ở Hàn Quốc, (i) Thỏa thuận này là giữa bạn và EA Swiss Sàrl, một công ty được đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Geneva, có mã số công ty: CH-660-2328005-8 và văn phòng ở địa chỉ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Thụy Sĩ; (ii) luật của Hàn Quốc, ngoại trừ các quy tắc về xung đột pháp luật, điều chỉnh Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA; và (iii) bạn đồng ý một cách rõ ràng rằng các tòa án của Hàn Quốc sẽ có thẩm quyền riêng biệt đối với mọi khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hay Dịch vụ của EA.

Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Nhật Bản, (i) Thỏa thuận này là giữa bạn và Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) luật của Tiểu bang California, ngoại trừ các quy tắc về xung đột pháp luật, điều chỉnh Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA; và (iii) bạn đồng ý một cách rõ ràng rằng đối với những khiếu nại và tranh chấp nằm ngoài thỏa thuận phân xử bằng trọng tài bên dưới, các tòa án liên bang hoặc tiểu bang quản lý Quận San Mateo, California sẽ có thẩm quyền riêng biệt đối với mọi khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh từ/liên quan đến Thỏa thuận này hay Dịch vụ của EA, và bạn đồng ý một cách rõ ràng với việc thực thi thẩm quyền về nhân thân của các tòa án này.

Nếu bạn sống ở bất kỳ quốc gia nào khác, (i) Thỏa thuận này là giữa bạn và EA Swiss Sàrl, một công ty được đăng ký tại Cơ quan Đăng ký Doanh nghiệp Geneva, có mã số công ty: CH-660-2328005-8 và văn phòng ở địa chỉ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Thụy Sĩ; (ii) luật của Tiểu bang California, ngoại trừ các quy tắc về xung đột pháp luật, điều chỉnh Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA; và (iii) bạn đồng ý một cách rõ ràng rằng đối với những khiếu nại và tranh chấp nằm ngoài thỏa thuận phân xử bằng trọng tài bên dưới, các tòa án liên bang hoặc tiểu bang quản lý Quận San Mateo, California sẽ có thẩm quyền riêng biệt đối với mọi khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh từ/liên quan đến Thỏa thuận này hay Dịch vụ của EA, và bạn đồng ý một cách rõ ràng với việc thực thi thẩm quyền về nhân thân của các tòa án này.

Công ước LHQ về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế (Vienna, 1980) sẽ không áp dụng cho Thỏa thuận này hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hay liên quan đến Thỏa thuận này.

C. Xuất khẩu

Bạn phải tuân thủ tất cả luật xuất khẩu và bạn đồng ý rằng bạn không nằm trong danh sách các cá nhân bị cấm theo luật xuất khẩu.

Bạn đồng ý tuân thủ các luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và quốc gia khác cũng như đồng ý không chuyển Dịch vụ của EA đến một địa điểm trong hoặc ngoài nước bị những luật như vậy nghiêm cấm. Bạn cũng xác nhận rằng mình không phải là cá nhân mà EA bị nghiêm cấm hợp tác làm ăn theo các luật kiểm soát xuất khẩu này.

14. Các thay đổi đối với Thỏa thuận này

EA có thể cập nhật Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu bạn không đồng ý với một số thay đổi quan trọng, bạn sẽ không thể chơi các trò chơi của chúng tôi.

Vui lòng thường xuyên xem lại Thỏa thuận này vì EA có thể sửa đổi Thỏa thuận bất cứ lúc nào. Đối với những người chơi EA đã chấp nhận một phiên bản trước của Thỏa thuận này, thì các bản sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 30 ngày đăng tại terms.ea.com/vi. Nếu tiếp tục sử dụng Dịch vụ của EA, tức là bạn chấp nhận các thay đổi đó. Sau khi bạn chấp nhận một phiên bản của Thỏa thuận, chúng tôi sẽ không thực thi các thay đổi quan trọng trong tương lai khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Nếu được yêu cầu chấp nhận các thay đổi quan trọng đối với Thỏa thuận này và bạn từ chối làm vậy, thì bạn có thể sẽ không được tiếp tục sử dụng Dịch vụ đã cung cấp của EA nữa.

15. Giải quyết tranh chấp thông qua phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc

Mục này chỉ áp dụng nếu bạn không phải cư dân tại Quebec, Nga, Thụy Sĩ, Brazil, Mexico, các quốc gia thành viên của EEA, Vương Quốc Anh và Hàn Quốc.

Nếu bạn có tranh chấp, bạn đồng ý gửi thông tin chi tiết bằng văn bản cho EA và sau đó phân xử. Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào mà bạn đưa ra chống lại EA đều với tư cách cá nhân bạn và không phải với tư cách là thành viên trong một vụ kiện tập thể, người đại diện cho một vụ kiện tập thể, hoặc người tham gia vào một vụ kiện tập thể.

MỤC DƯỚI ĐÂY ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. TRONG ĐÓ, LOẠI TRỪ CƯ DÂN CỦA QUEBEC, NGA, THỤY SĨ, BRAZIL, MEXICO, CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA EEA, VƯƠNG QUỐC ANH VÀ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN. KHI CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, BẠN VÀ EA TỪ BỎ MỘT CÁCH RÕ RÀNG QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ QUYỀN THAM GIA VÀO VỤ KIỆN TẬP THỂ.

Mục 15 này cung cấp cách thức hợp lý để giải quyết tranh chấp nảy sinh giữa bạn và chúng tôi, nếu có. Hầu hết các lo ngại của bạn đều có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và thỏa đáng bằng cách dùng Tài khoản của bạn để đăng nhập vào giao diện hỗ trợ khách hàng của EA tại địa chỉ help.ea.com. Nếu EA không thể giải quyết mối lo ngại của bạn, bạn và EA đồng ý chịu ràng buộc bởi thủ tục được quy định tại Mục này để giải quyết bất kỳ và mọi tranh chấp giữa bạn và EA.

Mục 15 này là thỏa thuận giữa bạn và EA, đồng thời áp dụng cho các đại lý, nhân viên, công ty con, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, người hưởng lợi và người hưởng quyền của chúng tôi. Thỏa thuận này dùng trọng tài để phân xử các bằng chứng của một giao dịch thương mại liên tiểu bang. Do đó, Federal Arbitration Act (Đạo luật phân xử bằng trọng tài của liên bang) sẽ điều chỉnh việc diễn giải và thực thi Mục 15 này và bất kỳ sự phân xử nào được thực hiện theo Mục này. Mục 15 này sẽ được diễn giải một cách chung chung và sẽ vẫn còn hiệu lực khi Thỏa thuận này chấm dứt.

A. Khiếu nại do trọng tài phân xử

Mọi tranh chấp, khiếu nại hay tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, Dịch vụ của EA bất kỳ và hoạt động tiếp thị cho Dịch vụ đó hay mối quan hệ giữa bạn và EA, bao gồm hiệu lực, khả năng thực thi và phạm vi của Mục 15 này ("Tranh chấp"), sẽ chỉ được giải quyết thông qua hình thức phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc. Ở đây bao gồm cả những khiếu nại phát sinh trước khi bạn tham gia vào Thỏa thuận này. Tranh chấp duy nhất không thuộc phạm vi của Mục 15 này là những khiếu nại (i) liên quan đến việc vi phạm, bảo vệ, hiệu lực của bí mật thương mại, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bản quyền sáng chế của bạn, của EA hoặc của nhà cấp phép bên phía EA; (ii) để thực thi quyền của người tiêu dùng theo luật tiêu dùng của Úc (nếu bạn sinh sống ở Úc); và (iii) đã được đưa ra tòa án xét xử các khiếu nại nhỏ.

B. Đàm phán không chính thức

Bạn và EA trước hết sẽ cố gắng tự giải quyết với nhau bất kỳ Tranh chấp nào trong ít nhất 30 ngày trước khi đưa ra phân xử bằng trọng tài. Quá trình đàm phán không chính thức bắt đầu khi nhận được thông báo bằng văn bản từ một bên gửi cho bên kia ("Thông báo về tranh chấp"). Thông báo về tranh chấp phải: (a) bao gồm tên đầy đủ và thông tin liên hệ của bên khiếu nại; (b) mô tả bản chất và căn cứ của khiếu nại hay tranh chấp đó; và (c) nêu ra biện pháp khắc phục cụ thể mong muốn. EA sẽ gửi Thông báo về tranh chấp của mình đến địa chỉ lập hóa đơn hoặc địa chỉ email của bạn. Còn bạn sẽ gửi Thông báo về tranh chấp của mình đến địa chỉ: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C. Phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc

Nếu bạn và EA không thể tự giải quyết Tranh chấp với nhau, bạn hoặc EA có thể chọn giải quyết Tranh chấp đó thông qua hình thức phân xử bằng trọng tài có tính ràng buộc. Đây là hình thức phân xử cuối cùng và duy nhất. Quyết định chọn phân xử bằng trọng tài của bất cứ bên nào đều là quyết định cuối cùng và có tính ràng buộc đối với bên kia. Hoạt động trọng tài sẽ do American Arbitration Association (Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ) thực hiện theo Consumer Arbitration Rules ("AAA Consumer Rules") [các Quy tắc phân xử bằng trọng tài cho người tiêu dùng - "Quy tắc về tranh chấp tiêu dùng của AAA"], có tại địa chỉ www.adr.org hoặc bằng cách gọi tới 1-800-778-7879, với những sửa đổi sau đây:

1. Lệ phí trọng tài và chi phí phân xử sẽ được điều chỉnh bởi AAA Consumer Rules. Nếu các khoản phí do trọng tài viên xác định quá cao hoặc nếu bạn gửi cho EA thông báo đến địa chỉ nhận Thông báo về tranh chấp ở trên và cho biết rằng bạn không thể trả các khoản phí hành chính cần thiết để phân xử bằng trọng tài, thì EA sẽ thanh toán tất cả các khoản chi phí hành chính của AAA.

2. Nếu tranh chấp không vượt quá 25.000 USD, phân xử trọng tài sẽ được tiến hành chỉ trên cơ sở đệ trình bằng văn bản.

3. Các bên có thể đưa ra bất cứ đề nghị kết thúc sớm vụ việc hoặc đề nghị nào khác trong quá trình tố tụng.

4. Trọng tài viên sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản, trong đó bao gồm những phát hiện và kết luận làm căn cứ để đưa ra quyết định. Trọng tài viên có thẩm quyền đưa ra bất kỳ biện pháp khắc phục nào được luật hiện hành cho phép, nhưng không có thẩm quyền đưa ra biện pháp khắc phục nào dựa trên bất kỳ cơ sở nào khác ngoài cơ sở cá nhân. Trọng tài chỉ được ra phán quyết xác định quyền lợi hoặc phán quyết buộc dừng một hành động cụ thể có lợi cho bên cá nhân đang tìm kiếm biện pháp khắc phục và chỉ trong phạm vi cần thiết để cung cấp biện pháp khắc phục cho khiếu nại cá nhân của bên đó.

Trọng tài phải tuân thủ luật hiện hành và nếu không làm vậy, bất cứ quyết định nào đưa ra đều có thể không được thừa nhận. Bạn và EA có thể kiện ra tòa để bắt buộc phải phân xử bằng trọng tài, để tạm dừng quá trình phân xử bằng trọng tài đang diễn ra hoặc để xác nhận, sửa đổi, hủy bỏ hay ra phán quyết về quyết định mà trọng tài đưa ra.

D. Các giới hạn

BẠN VÀ EA ĐỒNG Ý RẰNG MỖI BÊN CHỈ CÓ THỂ ĐƯA RA CÁC KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI BÊN KIA VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN CHỨ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH NGUYÊN ĐƠN HAY THÀNH VIÊN TRONG BẤT KỲ VỤ KIỆN NÀO ĐƯỢC CHO LÀ DƯỚI HÌNH THỨC TẬP THỂ HOẶC THÔNG QUA NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI MỌI TRANH CHẤP. Trọng tài sẽ không được hợp nhất các khiếu nại của người khác với khiếu nại của bạn và không được chủ trì mọi hình thức kiện tụng tập thể hoặc thông qua người đại diện. Nếu đoạn D này được cho là không thể thi hành, thì toàn bộ thỏa thuận về phân xử bằng trọng tài này sẽ không có hiệu lực.

E. Vị trí

Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, việc phân xử bằng trọng tài sẽ diễn ra tại quận nơi bạn cư trú. Đối với những người không sinh sống ở Hoa Kỳ, việc phân xử bằng trọng tài sẽ được thực hiện ở Hạt San Mateo, Tiểu bang California, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời bạn và EA đồng ý chấp nhận thẩm quyền về nhân thân của tòa án đó, để bắt buộc phải phân xử bằng trọng tài, để tạm dừng quá trình phân xử bằng trọng tài đang diễn ra hoặc để xác nhận, sửa đổi, hủy bỏ hay ra phán quyết về quyết định mà trọng tài đưa ra.

F. Bồi thường

Nếu trọng tài viên ra quyết định có lợi cho bạn trên cơ sở bất kỳ khiếu nại nào mà bạn đưa ra nhằm vào EA, và bạn được nhận một khoản bồi thường có giá trị tiền tệ lớn hơn mức EA đưa ra trong đề nghị dàn xếp gần nhất bằng văn bản trước khi EA gửi tài liệu biện hộ cuối cùng lên trọng tài viên, thì EA sẽ:

1. Trả cho bạn số tiền bằng 150% số tiền theo quyết định của trọng tài viên, vượt quá số tiền ghi trong phán quyết trọng tài tối đa là 5.000 USD; và

2. Hoàn lại cho bạn các khoản phí mà bạn đã thanh toán cho AAA để phân xử bằng trọng tài.

G. Các thay đổi đối với Thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này

EA sẽ không thực thi các thay đổi quan trọng đối với thỏa thuận phân xử bằng trọng tài này trừ khi bạn đồng ý một cách rõ ràng với những thay đổi đó.

H. Hiệu lực từng phần

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Mục 15 này (trừ điều khoản Khước từ vụ kiện tập thể quy định tại đoạn D ở trên) được coi là không thể thi hành bởi vì điều khoản đó sẽ loại trừ một khiếu nại hay biện pháp khắc phục cụ thể (chẳng hạn như biện pháp khẩn cấp tạm thời công cộng), khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục (và chỉ khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục đó) phải được tách khỏi việc phân xử thông qua trọng tài và có thể được đưa ra tòa án, trong khi mọi khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục còn lại sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Mục 15 này (trừ điều khoản Khước từ vụ kiện tập thể quy định tại đoạn D ở trên) được coi là không thể thi hành vì bất cứ lý do gì, điều khoản đó sẽ bị tách khỏi Mục 15 này và phần còn lại của Mục 15 này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực.

16. Các điều khoản bổ sung dành cho PlayStation®

Các điều khoản bổ sung áp dụng cho những giao dịch mua trên PlayStation™Store.

A. Đối với các giao dịch mua trên PlayStation™Store ở Bắc Mỹ

Purchase and use of items are subject to the Network Terms of Service and User Agreement. This online service has been sublicensed to you by Sony Interactive Entertainment America.

B. Đối với các giao dịch mua trên PlayStation™Store ở châu Âu

Any content purchased in an in-game store will be purchased from Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) and be subject to PlayStation™Network Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation™Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.

17. Điều khoản Bổ sung Áp dụng cho Giao dịch mua trên Thiết bị Di động

Điều khoản bổ trợ áp dụng cho giao dịch mua trên thiết bị di động.

Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Nhật Bản, người bán Nội dung và Quyền được mua từ EA để sử dụng trên thiết bị di động là Electronic Arts Inc. Nếu bạn sống ở bất kỳ quốc gia nào khác, người bán Nội dung và Quyền đó được mua từ EA là EA Swiss Sàrl. Bất kỳ công ty con nào của EA được xác định là người bán Nội dung và Quyền trên cửa hàng ứng dụng di động đều hoạt động với tư cách là đại lý của Electronic Arts Inc. hoặc EA Swiss Sàrl.Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 7 tháng 11 năm 2022

Thỏa thuận người dùng trước đây