Electronic Arts Inc.
Chính sách Quyền riêng tư và Cookie


Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với EA và chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bạn một cách nghiêm túc. Chính sách này mô tả cách Electronic Arts Inc. ("EA"), xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn tham dự những sự kiện trực tiếp do EA tổ chức hay liên kết tổ chức (gọi chung là "Dịch vụ"). Trong một số trường hợp, các công ty con của chúng tôi có thể được xem là bên kiểm soát dữ liệu độc lập hoặc kết hợp cùng EA.


MỤC LỤC

 1. Thông tin chúng tôi thu thập
 2. Cách chúng tôi thu thập thông tin
 3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
 4. Thông tin chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba
 5. Nơi chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn
 6. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
 7. Trẻ em
 8. Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn
 9. Dịch vụ bên thứ ba
 10. Thay đổi về chính sách
 11. Liên hệ với chúng tôi
 12. Quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập phụ thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các dịch vụ đó.

A. Thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo Tài khoản EA, thiết lập các câu hỏi bảo mật, thực hiện giao dịch mua hàng hoặc liên hệ với EA Help.

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như:

B. Thông tin bạn cung cấp khi chơi trực tuyến

Khi bạn chơi trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hồ sơ của bạn, cách chơi của bạn hoặc cách bạn sử dụng các tính năng kết nối mạng xã hội.

Khi bạn tham gia vào các tính năng kết nối mạng xã hội như trò chuyện, thì bất cứ thông tin nào ở dạng âm thanh, hình ảnh và/hoặc điện tử mà bạn tiết lộ đều có thể được người chơi khác đọc, sao chép, thu thập hay sử dụng và có thể trở thành thông tin công khai. Vui lòng đảm bảo các cài đặt quyền riêng tư của bạn tương ứng với tùy chọn của mình.

Khi bạn tham gia vào các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, mọi người đều xem được thông tin hồ sơ, cách chơi và số liệu thống kê của bạn trong trò chơi đó. Trong một số trò chơi của chúng tôi, khi bạn chơi những chế độ nhiều người chơi nhất định, chúng tôi có thể sẽ ghi lại cách bạn chơi rồi phát lại cho người chơi khác. Trong các chế độ chơi thi đấu, chúng tôi có thể ghi lại cách bạn chơi và sử dụng nút của bộ điều khiển rồi phát lại những nội dung này cùng với thông tin hồ sơ và số liệu thống kê của bạn trong trò chơi cho những người chơi khác trong trò chơi cũng như tại các sự kiện trực tiếp của EA hoặc đối tác.

C. Thông tin khác chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin khác khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về thiết bị, phần cứng và phần mềm của bạn, địa chỉ IP hoặc thông tin trình duyệt.

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin khác khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

Chúng tôi cũng có thể thu thập và lưu trữ cục bộ thông tin trên thiết bị của bạn bằng các cơ chế như cookie, kho lưu web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ đệm dữ liệu ứng dụng.

D. Thông tin do bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ bên thứ ba, chẳng hạn như Sony, Microsoft, Nintendo, Google, các nền tảng di động hoặc những trình xác thực của bên thứ ba mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các tài khoản người dùng của bên thứ ba khi bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến của EA trên hoặc thông qua các nền tảng trò chơi của bên thứ ba, chẳng hạn như những thông tin được liệt kê dưới đây. Thông tin này được cung cấp cho EA để phục vụ việc thiết lập hoặc liên kết Tài khoản EA, điều này là cần thiết để truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của EA. Việc bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến của EA thông qua các bên thứ ba này cho thấy bạn đã đồng ý với việc chuyển giao thông tin nói trên. Dưới đây là các ví dụ về thông tin chúng tôi nhận được. Chúng tôi không bao giờ tiếp nhận số thẻ tín dụng hay thông tin tài chính khác của bạn từ các bên thứ ba này để phục vụ việc thiết lập hoặc liên kết Tài khoản EA.

Các nền tảng trò chơi xã hội. Khi bạn sử dụng các nền tảng trò chơi xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Discord hoặc Twitch) và liên kết tài khoản EA của mình, chúng tôi có thể nhận được thông tin liên kết với tài khoản của bạn trên các nền tảng đó. Để biết chi tiết về những thông tin mà EA nhận được, vui lòng xem lại các thông báo xuất hiện khi bạn liên kết tài khoản của mình.

Các nền tảng di động. Nếu bạn chơi hay mua trò chơi của chúng tôi trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về bạn từ các cửa hàng ứng dụng và nhà cung cấp nền tảng di động khác. Thông tin này có thể bao gồm tên người dùng hoặc ID thiết bị của bạn và việc bạn đã thực hiện giao dịch mua, nếu áp dụng, nhưng không bao gồm bất kỳ thông tin tài chính nào. Một số nền tảng di động của chúng tôi có thể gửi cho chúng tôi những thông tin mà bạn cho phép họ cung cấp. Các trò chơi di động của chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cá nhân, chẳng hạn như mã thông báo đẩy, vị trí chính xác của thiết bị hoặc danh sách liên hệ của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin này nếu bạn chấp thuận.

Các bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể nhận được thông tin từ các bên thứ ba khác, như Facebook hoặc Apple Game Center, khi bạn sử dụng những dịch vụ này trong trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn khi những người chơi khác lựa chọn chia sẻ danh sách liên hệ của họ với chúng tôi hoặc từ các trang web công khai.

E. Những loại thông tin cá nhân được xử lý

Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, các loại thông tin cá nhân sau đây có thể đã được thu thập, chia sẻ, bán hoặc tiết lộ trong 12 tháng vừa qua (theo định nghĩa của những hoạt động xử lý này trong luật về quyền riêng tư hiện hành, chẳng hạn như California Consumer Privacy Act [Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California] "CCPA"):

Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin, chẳng hạn như:

F. Căn cứ pháp lý cho hoạt động xử lý dữ liệu

Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, chúng tôi có thể dựa vào các căn cứ pháp lý khác nhau để xử lý thông tin của bạn.

Căn cứ pháp lý chúng tôi dựa vào để xử lý thông tin cá nhân của bạn thay đổi tùy thuộc vào loại thông tin chúng tôi thu thập và bối cảnh mà chúng tôi thu thập thông tin đó cũng như quốc gia nơi bạn cư trú, được biểu thị khi bạn đang thiết lập tài khoản EA của mình hoặc, khi không đăng nhập vào Tài khoản EA, vị trí của bạn như được xác định bởi địa chỉ IP và/hoặc quốc gia đăng ký thiết bị của bạn.

Nếu bạn là cư dân tại Khu vực Kinh tế Châu Âu hoặc tại khu vực pháp lý nơi có thể áp dụng các yêu cầu pháp lý tương tự như ở Brazil, Thụy Sĩ và Vương Quốc Anh, chúng tôi sẽ dựa trên một số cơ sở pháp lý để xử lý thông tin về bạn. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin về bạn khi được bạn chấp thuận, khi chúng tôi có quyền lợi hợp pháp để làm vậy, khi cần phải xử lý thông tin để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với bạn, và/hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý thông tin của bạn. Chẳng hạn, chúng tôi thường dựa trên:

2. Cách chúng tôi thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để cung cấp và đo lường mức độ hiệu quả mà Dịch vụ của chúng tôi đem lại để hiển thị quảng cáo cũng như tăng cường trải nghiệm chơi trò chơi cho bạn. Những công nghệ này bao gồm cookie và các công nghệ tương tự khác, cũng như những công nghệ phân tích, quảng cáo, chống lừa đảo và chống gian lận.

Chúng tôi và các bên thứ ba dùng những công nghệ theo mô tả bên dưới để thu thập thông tin nhằm cung cấp Dịch vụ của mình.

A. Cookie và các công nghệ tương tự

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt Internet của bạn. Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của mình sử dụng cookie cùng những công nghệ theo dõi tương tự để hỗ trợ chúng tôi hiểu được các hoạt động như bạn xem trang web, tính năng hoặc quảng cáo gì và bạn chơi trò chơi nào. Thông tin này giúp chúng tôi theo dõi giỏ hàng của bạn, đo lường mức độ hiệu quả mà quảng cáo của chúng tôi đem lại, đảm bảo bạn không nhìn thấy cùng một quảng cáo nhiều lần và tăng cường trải nghiệm của bạn. Bạn có thể tắt cookie, giới hạn loại cookie bạn cho phép hoặc thiết đặt trình duyệt để cảnh báo cho bạn khi cookie đang được gửi đi. Vui lòng xem hướng dẫn do từng trình duyệt web của bạn cung cấp nếu bạn muốn được trợ giúp trong việc quản lý tùy chọn cookie. Chúng tôi cũng cung cấp các công cụ chấp thuận cookie ở một số khu vực để giúp bạn quản lý cookie của mình.

Chúng tôi có thể sử dụng pixel theo dõi hoặc ảnh GIF trong suốt để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ và cách bạn phản hồi email tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi dùng các tệp nhật ký Internet (chứa dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP của bạn) để theo dõi lưu lượng truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, khắc phục sự cố kỹ thuật, phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo cũng như thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi không hồi đáp các tín hiệu Do Not Track (Không theo dõi, DNT). Bạn có thể từ chối những loại hình theo dõi nhất định trên web (bao gồm một số nội dung phân tích và quảng cáo được điều chỉnh riêng) bằng cách thay đổi cài đặt cookie trên trình duyệt của bạn hoặc thông qua các công cụ chấp thuận của chúng tôi, nếu áp dụng.

Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ Phân tích, Quảng cáo, Chống Lừa đảo và Chống Gian lận trong Dịch vụ của mình. Những công nghệ này có thể sử dụng cùng cookie hoặc các cơ chế tương tự như mô tả cụ thể ở dưới đây.

B. Công nghệ phân tích

Chúng tôi sử dụng các công nghệ phân tích nội bộ và của bên thứ ba để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, máy tính hoặc thiết bị của bạn và tình trạng Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu từ máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin liên quan về máy tính hoặc thiết bị, cũng như hệ điều hành và/hoặc mạng máy tính của bạn (như Địa chỉ IP và ID thiết bị), thông tin về hoạt động tương tác với một số tính năng, cách chơi và thống kê mức sử dụng, hoạt động tương tác với hệ thống và phần cứng ngoại vi cho các mục đích được mô tả trong Phần 3 bên dưới. Nếu bạn chơi trò chơi mà không kết nối với Internet, dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và truyền đến chúng tôi khi thiết bị của bạn kết nối với Internet. Nếu bạn tham gia vào Dịch vụ trực tuyến, chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, truyền đi và hiển thị công khai dữ liệu cá nhân và/hoặc dữ liệu thống kê về cách bạn chơi (bao gồm điểm số, thứ hạng và thành tựu) hay xác định nội dung do bạn tạo và chia sẻ với người chơi khác.

Thông qua việc tích hợp công nghệ phân tích vào Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm tiện ích tích hợp SDK [Bộ công cụ Phát triển Phần mềm] và API [Giao diện Chương trình Ứng dụng]), các bên thứ ba có thể kết hợp thông tin họ thu thập được liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA với thông tin mà họ đã tự thu thập theo thời gian và/hoặc trên các nền tảng khác nhau. Nhiều công ty trong số này thu thập và sử dụng thông tin theo các chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Bạn có thể xem danh sách các công ty phân tích bên thứ ba hoạt động trong Dịch vụ của chúng tôi cũng như cách từ chối trong phạm vi áp dụng tại privacyappendix.ea.com.

C. Công nghệ hiển thị quảng cáo

Một số Dịch vụ của chúng tôi áp dụng các công nghệ hiển thị quảng cáo có sử dụng cookie, GIF trong suốt, tập tin chỉ báo, pixel theo dõi, SDK, API và những công nghệ tương tự khác để cung cấp các đề xuất và quảng cáo cho bạn trong Dịch vụ EA cũng như trên nền tảng và trang web của bên thứ ba, đồng thời để đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Một số công nghệ trong số này có thể đồng bộ hoặc kết nối hành vi trên các trang web, ứng dụng di động và thiết bị khác nhau để điều chỉnh đề xuất cũng như quảng cáo theo mối quan tâm của bạn. Ví dụ: bạn có thể thấy được đề xuất cho một trò chơi mà chúng tôi nghĩ bạn có thể thích. Mặt khác, nếu bạn thể hiện sự quan tâm đến một trò chơi, thì sau này, bạn có thể nhận được quảng cáo cho trò chơi đó hoặc Dịch vụ tương tự trên các trang của EA hay của bên thứ ba. Các công nghệ quảng cáo trong trò chơi khác cho phép tạm thời tải đề xuất vào trò chơi, trình duyệt web hoặc thiết bị di động của bạn, sau đó sẽ được thay thế khi bạn đang trực tuyến.

Những công nghệ này thu thập và sử dụng thông tin để chúng tôi có thể hiển thị các đề xuất và quảng cáo phù hợp cho bạn, để đo lường hiệu quả và mức độ phân phối các đề xuất cũng như quảng cáo này, đồng thời để hiểu cách người dùng tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài các thông tin nhận dạng và một số thông tin được liệt kê trong phần 1(C) ở trên, thông tin này có thể bao gồm:

D. Công ty Quảng cáo Bên thứ ba

Các công ty quảng cáo bên thứ ba có thể kết hợp thông tin thu thập được trong bối cảnh đưa ra một đề xuất cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi với những thông tin khác mà họ tự thu thập theo thời gian và/hoặc trên các trang web khác nhau. Nhiều công ty trong số này thu thập và sử dụng thông tin theo các chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Bạn có thể xem danh sách các công ty hiển thị quảng cáo vận hành mạng riêng trong Dịch vụ của chúng tôi cũng như cách từ chối trong phạm vi áp dụng tại privacyappendix.ea.com.

Để tìm hiểu thêm về một số phương thức của những mạng quảng cáo này hoặc từ chối quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba, bạn có thể truy cập vào www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca hoặc www.youronlinechoices.eu. Lưu ý rằng việc từ chối không có nghĩa là bạn sẽ không thấy quảng cáo nữa; thay vào đó, quảng cáo bạn nhìn thấy có thể không phù hợp với bạn.

E. Công nghệ Chống Lừa đảo và Gian lận

Chúng tôi nỗ lực đem đến cho tất cả người chơi một môi trường trò chơi an toàn và công bằng. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi hoặc bên thứ ba có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cũng như thu thập dữ liệu về máy hay thiết bị của bạn, từ đó tạo ra "thông tin nhận dạng" máy hoặc "hàm băm" về các cấu phần trong máy của bạn, nhằm mục đích chống lừa đảo, bảo mật và xác thực. Chúng tôi cũng có thể theo dõi các thông tin công khai, trang của bên thứ ba và/hoặc sử dụng công nghệ chống gian lận trong Dịch vụ của mình, bao gồm cả thuật toán tự động chống lừa đảo và lạm dụng. Nếu bạn cho rằng công nghệ này đã chặn quyền truy cập vào các trò chơi và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi do nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với bộ phận EA Help tại help.ea.com.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để vận hành Dịch vụ của chúng tôi, cải thiện trải nghiệm trò chơi của bạn, cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng, hiển thị cũng như đo lường mức độ hiệu quả mà quảng cáo của chúng tôi đem lại và cá nhân hóa hoạt động trao đổi thông tin với bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cả riêng rẽ và kết hợp với nhau, theo những cách sau.

Để vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và nâng cao cũng như cá nhân hóa trải nghiệm trò chơi của bạn, bao gồm:

Để hỗ trợ cho bạn, bao gồm:

Để cá nhân hóa các thông tin chúng tôi trao đổi với bạn, bao gồm:

Chúng tôi lưu giữ thông tin thu thập được trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ của mình và có thể giữ lại thông tin đó sau khoảng thời gian này nếu cần thiết vì các lý do pháp lý, vận hành hoặc chính đáng khác.

Chúng tôi cũng có thể loại bỏ thông tin nhận dạng, che giấu danh tính hoặc tổng hợp thông tin chúng tôi thu thập được hay thu thập thông tin theo cách không trực tiếp nhận dạng bạn. Chúng tôi có thể sử dụng, chia sẻ những thông tin như vậy nếu là cần thiết cho mục đích kinh doanh của chúng tôi và được pháp luật hiện hành cho phép.

4. Thông tin chúng tôi chia sẻ với bên thứ ba

Chúng tôi không tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp được mô tả tại phần này, chẳng hạn như để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và hiển thị quảng cáo.

Chúng tôi không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba (theo định nghĩa của những hoạt động xử lý này trong luật về quyền riêng tư hiện hành, chẳng hạn như California Consumer Privacy Act [Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California]), trừ khi được mô tả ở phần bên dưới:

Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi thuê các bên thứ ba ở trong và ngoài quốc gia bạn cư trú, bao gồm cả bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), để thay mặt chúng tôi thu thập hoặc xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích được mô tả tại Phần 3. Những mục đích này bao gồm việc tiến hành khảo sát thị trường, cung cấp dịch vụ CNTT và những dịch vụ liên quan, tạo điều kiện xử lý thẻ tín dụng, tạo điều kiện cho các sự kiện trực tiếp, gửi email hoặc cung cấp và tối ưu hóa Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu mọi bên thứ ba chỉ được sử dụng dữ liệu thay mặt chúng tôi và cho các mục đích phù hợp với chính sách này.

Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tác kinh doanh mà chúng tôi cùng cung cấp Dịch vụ. Những đối tác này bao gồm các công ty cung cấp nền tảng để bạn chơi trò chơi, chẳng hạn như Sony (hệ thống PlayStation®4 hoặc máy chơi game PlayStation®5), Microsoft (Xbox) hay những nền tảng khác.

Công ty liên kết và Công ty con. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty mà chúng tôi nắm quyền sở hữu khi cần thiết cho những mục đích được nêu trong thông báo này.

Đối tác quảng cáo. Thông qua Dịch vụ của mình, chúng tôi có thể cho phép các đối tác quảng cáo bên thứ ba sử dụng công nghệ và những công cụ theo dõi khác để thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của EA cũng như thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin nhận dạng di động, các trang đã truy cập, vị trí, thông tin trình duyệt, thời gian trong ngày). Chúng tôi cũng có thể kết hợp và chia sẻ thông tin đó cũng như thông tin khác (như thông tin tài khoản đã ẩn danh, thông tin nhân khẩu học, thông số phần cứng và lịch sử mua hàng trước đây) với các đối tác quảng cáo bên thứ ba. Các đối tác quảng cáo này có thể sử dụng thông tin đó (và thông tin tương tự được thu thập từ các trang web khác) nhằm mục đích phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu cho bạn khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba trong mạng của họ. Cách làm này thường được gọi là “quảng cáo dựa trên sở thích” hoặc “quảng cáo theo hành vi trực tuyến”. Chúng tôi có thể cho phép truy cập vào dữ liệu khác mà Dịch vụ thu thập để chia sẻ thông tin có thể hữu ích, có liên quan, có giá trị hoặc thông tin khác mà bạn quan tâm.

Nếu không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình mà EA thu thập được với các đối tác quảng cáo bên thứ ba, thì bạn có thể làm theo hướng dẫn trên trang này để thay đổi tùy chọn cài đặt của mình.

Vui lòng tham khảo thêm Phần 2(D) để biết thêm chi tiết về lựa chọn của bạn liên quan đến quảng cáo trực tuyến.

Tiết lộ thông tin để bảo vệ chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi lưu trữ có liên quan đến bạn cho các bên khác nếu chúng tôi có cơ sở để cho rằng làm như vậy là bắt buộc hoặc phù hợp để: tuân thủ yêu cầu hành pháp hoặc yêu cầu về an ninh quốc gia và quy trình pháp lý, chẳng hạn như án lệnh của thẩm phán hoặc trát đòi hầu tòa; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, của chúng tôi hoặc của người khác; thực thi các chính sách hoặc hợp đồng của chúng tôi; thu hồi số tiền còn nợ chúng tôi; hoặc hỗ trợ điều tra hay truy tố hoạt động bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ là bất hợp pháp. Cụ thể, nếu chúng tôi nhận được báo cáo rằng bạn đã vi phạm chính sách của chúng tôi (ví dụ như Positive Play Charter [Điều lệ Chơi Lành mạnh]), chúng tôi có thể tiết lộ báo cáo đó và các thông tin khác liên quan đến nền tảng bạn sử dụng để chơi trò chơi của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin trong trường hợp sáp nhập, bán hoặc chuyển nhượng tài sản khác. Trong trường hợp tái cơ cấu, thoái vốn, sáp nhập, bán hoặc phá sản, chúng tôi có thể chuyển giao tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập cho bên thứ ba có liên quan. Chúng tôi sẽ xin phép bạn chấp thuận việc làm này nếu luật hoặc hợp đồng yêu cầu.

Phần bổ trợ của bên thứ ba. Khi Dịch vụ của chúng tôi tích hợp với các công nghệ hoặc công cụ mạng xã hội của bên thứ ba, các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Một ví dụ là nút "Thích" của Facebook.

Chia sẻ giữa các nền tảng. Một số trò chơi của chúng tôi cho phép bạn kết nối và chơi với bạn bè cũng như các thành viên trong cộng đồng một trò chơi, bất kể họ chơi trên nền tảng nào. Ví dụ: một người nào đó chơi trên Xbox có thể tham gia một trận đấu với một người chơi đang sử dụng hệ thống PlayStation®4 hoặc máy chơi game PlayStation®5. Chúng tôi gọi khả năng ghép nối người chơi giữa các nền tảng này là "Cross-Play". Khi Cross-Play được bật và bạn chơi với một người nào đó trên một nền tảng khác, nền tảng khác đó có thể nhận được ID nền tảng của bạn (chẳng hạn như Xbox Gamertag hay ID trực tuyến của tài khoản của bạn dùng cho PlayStation™Network) cùng với các thông tin cần thiết khác để bật Cross-Play. Thêm vào đó, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các chức năng Cross-Play cho nền tảng mà bạn dùng để chơi các trò chơi của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi tùy chọn Cross-Play bằng cách truy cập menu cài đặt của trò chơi.

Một số trò chơi của chúng tôi cũng có thể cho phép bạn tiếp tục tiến trình trên một trò chơi giữa các nền tảng cũng như cho phép khả năng sử dụng vật phẩm bạn đã mua ở một nền tảng trên một nền tảng khác. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các nền tảng trong phạm vi cần thiết để kích hoạt những tính năng này.

Các nền tảng khác nhận được thông tin của bạn có thể bao gồm Sony (hệ thống PlayStation®4 hoặc máy chơi game PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Google (Stadia), Valve (Steam), Epic và những nền tảng khác khi các nền tảng đó sử dụng được tính năng này. Những thông tin của bạn mà các nền tảng này nhận được có thể phải tuân theo những thông báo về quyền riêng tư tương ứng của họ.

Có sự chấp thuận của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba khác khi được bạn chấp thuận rõ ràng, trừ trường hợp mô tả khác bên trên. Ví dụ, bạn có thể đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với công ty hoặc tổ chức nhất định để biết thông tin về những sản phẩm, dịch vụ, hoặc chương trình khuyến mại của họ, hoặc nếu bạn cho chúng tôi biết rằng bạn muốn liên kết Tài khoản EA của mình với dịch vụ của một công ty khác. Việc sử dụng thông tin mà bạn đồng ý chia sẻ sẽ phải tuân thủ thông báo về quyền riêng tư tương ứng của những bên thứ ba đó.

5. Nơi chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin của bạn tại Hoa Kỳ cũng như ở những quốc gia khác nơi chúng tôi hoạt động. Khi thực hiện hoạt động này, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật, vật lý và hành chính để đáp ứng những yêu cầu truyền dữ liệu do nhiều luật về quyền riêng tư khác nhau đặt ra, chẳng hạn như General Data Protection Regulation (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu) của Châu Âu.

Chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý những thông tin cá nhân mà mình thu thập cho các mục đích nêu trong Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào mà EA, các công ty con hoặc đại diện bên thứ ba hoạt động. Khi chấp thuận chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài quốc gia bạn cư trú, bạn ghi nhận rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho người nhận ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác mà có thể không cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư như luật pháp ở quốc gia bạn cư trú hoặc mang quốc tịch.

Các cách thức bảo vệ quyền riêng tư của EA tuân thủ Hệ thống Cross Border Privacy Rules (Quy tắc về Quyền riêng tư Xuyên Biên giới) của APEC. Hệ thống APEC CBPR đưa ra khuôn khổ cho các tổ chức nhằm đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giao giữa các nền kinh tế tham gia APEC. Bạn có thể xem thêm thông tin về khuôn khổ APEC tại trang này.

Electronic Arts Inc. được cấp chứng nhận theo Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư (cũ) giữa Liên minh Châu Âu - Hoa Kỳ và Thụy Sĩ - Hoa Kỳ, có tại www.privacyshield.gov. Khi chuyển thông tin từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ đến các đơn vị liên kết, đại diện hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác ở bên ngoài EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, Electronic Arts Inc. sẽ tuân thủ nguyên tắc ‘Accountability for Onward Transfer (Trách nhiệm về Chuyển tiếp)’ của Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư. Nếu thích hợp, EA sẽ căn cứ vào các điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu và những biện pháp bảo vệ khác để cho phép chuyển giao thông tin bên ngoài EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ. Tuân thủ quyết định ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Tòa án Công lý Liên minh Châu Âu về Khuôn khổ Bảo vệ Quyền riêng tư giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và hướng dẫn từ Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu, EA tiếp tục đánh giá chế độ pháp lý của các quốc gia nhận dữ liệu, và khi cần thiết, cập nhật các biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp mức độ bảo vệ đầy đủ. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào trang này.

6. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp an ninh để bảo mật và bảo vệ thông tin của bạn.

EA coi việc bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức để giúp bảo vệ thông tin đó, bao gồm mã hóa thông tin nhạy cảm. Mặc dù vậy, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hiệu quả tuyệt đối. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn mọi lúc. Bạn cần phải luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

7. Trẻ em

Trẻ em có thể chơi các trò chơi của chúng tôi với sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ. Chúng tôi nỗ lực bảo vệ trải nghiệm chơi trò chơi trực tuyến của trẻ em bằng cách vô hiệu hóa một số tính năng, khi có thể. Chúng tôi cũng cung cấp cho phụ huynh hoặc người giám hộ các quyền kiểm soát và lựa chọn đối với việc xử lý thông tin của con cái họ.

Mặc dù phần lớn các Dịch vụ và trò chơi trực tuyến cũng như di động của EA nhắm đến đối tượng là người lớn, EA nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng. Chúng tôi cố gắng tuân thủ các nguyên tắc về độ tuổi tối thiểu khác nhau do luật pháp của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ quy định khi xác định độ tuổi mà trẻ em có thể truy cập một số tính năng trong Dịch vụ của chúng tôi.

Khi người chơi tự nhận mình là trẻ em, chúng tôi sẽ:

(1) xin phép cha mẹ chấp thuận để sử dụng thông tin cá nhân của con họ, theo yêu cầu của luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi cho phép cha mẹ lập một Tài khoản EA cho con mình trên một số Dịch vụ và, với sự chấp thuận của cha mẹ, EA sẽ thu thập và sử dụng một số thông tin cá nhân của trẻ để quản lý Tài khoản EA của trẻ;

(2) tắt các tính năng trong một số Dịch vụ mà có thể cho phép trẻ chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng trẻ, trừ khi cha mẹ đã cung cấp sự chấp thuận thích hợp cho chúng tôi hoặc cho nền tảng của bên thứ ba mà trẻ đang chơi. Ví dụ: chúng tôi sẽ tôn trọng quyền kiểm soát do bên thứ ba (máy chơi game) cung cấp cho phụ huynh như khi áp dụng vào những tính năng trò chơi có thể cho phép trẻ cung cấp thông tin cá nhân trong các trò chơi trực tuyến hoặc nhiều người chơi (chẳng hạn như thông qua trò chuyện hoặc nội dung do người dùng tạo);

(3) chỉ thu thập và sử dụng một số thông tin cho các mục đích giới hạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi thông báo trong nội bộ ứng dụng, đây là việc không cần phải thu thập thông tin cá nhân. Ngoài ra, các thông tin nhận dạng thiết bị thường trực như địa chỉ IP hoặc thông tin nhận dạng thiết bị quảng cáo có thể được thu thập để hỗ trợ những hoạt động trong nội bộ của chúng tôi, chẳng hạn như:

(4) không được đưa ra điều kiện rằng để được tham gia vào một hoạt động (chẳng hạn như thi đấu trò chơi) thì trẻ phải cung cấp thông tin cá nhân nhiều hơn mức cần thiết một cách hợp lý. Với một số hoạt động liên quan đến Dịch vụ, chúng tôi có thể không cho phép trẻ em tham gia ngay cả khi chúng tôi có được sự chấp thuận.

Quyền kiểm soát và lựa chọn của phụ huynh:

Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và muốn rút lại sự chấp thuận đã đưa ra trước đó, muốn xem lại thông tin được thu thập từ con mình hoặc yêu cầu xóa bỏ thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cách thức nêu tại Phần 11. Nếu biết rằng có trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa mọi thông tin cá nhân đã thu thập được, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại thông tin đó, đồng thời chấm dứt tài khoản của trẻ và/hoặc chuyển thành trải nghiệm vị thành niên, nếu áp dụng.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi căn bản về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ hay xử lý bằng cách thức khác đối với thông tin cá nhân của trẻ, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh theo yêu cầu của luật hiện hành.

Bạn nên nói chuyện với con về việc giao tiếp với người lạ và rủi ro tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng. Bạn và con bạn nên xem xét những cài đặt quyền riêng tư áp dụng khi con bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (bản tóm tắt các cài đặt này có sẵn tại đây) cũng như trang web Online Safety (An toàn Trực tuyến) của chúng tôi để biết thêm thông tin về việc sử dụng Internet an toàn.

8. Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn cũng như quyền kiểm soát việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, bao gồm khả năng thực hiện quyền riêng tư về dữ liệu của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa đối với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Ví dụ: nếu không muốn nhận email tiếp thị từ EA nữa, bạn có thể nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở phần chân của mỗi email tiếp thị chúng tôi gửi.

Bạn có thể thực hành bất kỳ quyền riêng tư nào của mình bằng cách truy cập vào Privacy Portal (Cổng thông tin về Quyền riêng tư) của chúng tôi. Để bảo mật tài khoản và thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể được yêu cầu xác minh quyền sở hữu tài khoản của mình. Sau khi xác minh quyền sở hữu tài khoản, bạn cũng có thể được yêu cầu xác nhận việc cho phép đại diện thay mặt bạn thực hiện các quyền này. Nếu còn có câu hỏi nào về việc thực hiện quyền riêng tư của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua trang help.ea.com. Nếu bạn là người chơi Codemasters, trong khi chúng tôi tiếp tục tích hợp các hoạt động của mình, bạn có thể tìm hiểu về cách thực hiện các quyền của mình tại đây.

Quyền xóa của bạn. Bạn có thể hủy kích hoạt Tài khoản EA của mình hoặc xóa thông tin cá nhân được liên kết với tài khoản của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua liên kết này. Nếu sử dụng quyền này, thì bạn sẽ không có quyền truy cập vào các trò chơi hoặc Dịch vụ EA liên kết với tài khoản của bạn nữa. Lưu ý rằng EA có thể giữ lại thông tin cần thiết để giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận người dùng của chúng tôi, bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý cũng như những ràng buộc liên quan đến tính bảo mật, tính toàn vẹn và việc vận hành Dịch vụ của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hợp lý để tạo ra, cải thiện và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn cũng như để tuân thủ luật pháp. Bạn cũng có thể đóng bất kỳ tài khoản nào bạn đã đăng ký với Codemasters bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Codemasters của bạn , truy cập vào phần cài đặt tài khoản của bạn rồi chọn mục “xóa tài khoản” trong tab quản lý dữ liệu.

Quyền truy cập của bạn. Bạn có thể truy cập vào thông tin cá nhân chúng tôi đã lưu trữ về bạn. Bạn có thể tải xuống một bản sao thông tin Tài khoản EA của mình bằng cách truy cập vào Tài khoản EA rồi nhấp vào tab "Your EA Data" (Dữ liệu EA của bạn) hoặc truy cập vào trang này. Để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua liên kết này.

Quyền chỉnh sửa của bạn. Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình nếu thông tin đó không chính xác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp các công cụ tự phục vụ, chẳng hạn như những công cụ trên cổng thông tin khách hàng của Tài khoản EA tại trang này, cho phép bạn cập nhật một số thông tin cá nhân của mình.

Quyền từ chối hoặc phản đối một số hoạt động xử lý. Bạn có thể có quyền từ chối tiết lộ, chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba (nếu có) hay phản đối một số hoạt động xử lý dữ liệu của bạn trong trường hợp những yêu cầu đó được pháp luật cho phép.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang này.

Bạn cũng có thể điều chỉnh các cài đặt trình duyệt của mình để chặn một số công nghệ theo dõi trực tuyến, chẳng hạn như cookie, như được mô tả trong Phần 2(A).

Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền riêng tư này.

9. Dịch vụ bên thứ ba

Các trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa quảng cáo hoặc liên kết tới dịch vụ cũng như trang web của bên thứ ba.

Các trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa quảng cáo hoặc liên kết tới dịch vụ của bên thứ ba (chẳng hạn như nút "Thích" của Facebook hay liên kết đến các trang web của bên thứ ba). Nếu nhấp vào các liên kết đó, kể cả một quảng cáo, bạn sẽ rời khỏi Dịch vụ EA và được chuyển đến dịch vụ hoặc trang của bên thứ ba bạn đã chọn. Nếu truy cập vào trang web hay sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn nên tham khảo chính sách quyền riêng tư của dịch vụ hoặc trang đó, do việc bạn sử dụng trang hay dịch vụ của bên thứ ba được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của họ.

10. Thay đổi về chính sách

Đôi khi, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này và sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi căn bản.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này tùy từng thời kỳ. Khi làm vậy, chúng tôi sẽ sửa đổi "ngày cập nhật gần nhất" ở cuối chính sách. Nếu chính sách này có những thay đổi căn bản, chúng tôi sẽ cố gắng một cách hợp lý để cho bạn biết bằng cách đăng một thông báo dễ nhìn thấy về những thay đổi đó trước khi chúng có hiệu lực hoặc bằng cách trực tiếp gửi thông báo tới bạn.

11. Liên hệ với chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu như có thắc mắc về chính sách này.

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách này, vui lòng liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu qua Privacy Portal (Cổng thông tin Quyền riêng tư) của chúng tôi.

Để liên hệ với EA, bao gồm Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ sau: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Đại diện của Electronic Arts Inc. tại Liên minh Châu Âu là Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Ireland. Đại diện của Electronic Arts Inc. tại Vương quốc Anh là Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, United Kingdom.

12. Quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu

Bạn có thể có quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại địa phương.

Nếu bạn lo ngại về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại địa phương của mình nếu bạn muốn. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của các Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại EEA ở đây.

Để liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại Thụy Sĩ, vui lòng truy cập vào trang web này. Để liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại Vương quốc Anh, vui lòng truy cập vào trang web này. Khi thích hợp, cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn cũng có thể chuyển tiếp vấn đề này đến Department of Commerce (Bộ Thương mại) hoặc FTC (Federal Trade Commission - Ủy ban Thương mại Liên bang) để xem xét.

Nếu bạn có mối lo ngại chưa được giải quyết về phương thức thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi mà chúng tôi chưa xử lý thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) tại đây.


Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 30 tháng 09 năm 2021

Chính sách Quyền riêng tư và Cookie trước đây

TRUSTeTRUSTe