Electronic Arts Inc.
Chính sách Quyền riêng tư và Cookie


Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với EA và chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bạn một cách nghiêm túc. Chính sách này mô tả cách Electronic Arts Inc. ("EA"), xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn khi bạn sử dụng các sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn tham dự những sự kiện trực tiếp do EA tổ chức hay liên kết tổ chức (gọi chung là "Dịch vụ EA"). Trong một số trường hợp, các công ty con của chúng tôi có thể được xem là bên kiểm soát dữ liệu độc lập hoặc kết hợp cùng EA.


MỤC LỤC

 1. Thông tin chúng tôi thu thập
 2. Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn
 3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
 4. Người có thể nhận được thông tin của bạn
 5. Nơi chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn
 6. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn
 7. Trẻ em
 8. Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn
 9. Dịch vụ bên thứ ba
 10. Thông tin cho cư dân California
 11. Thay đổi về chính sách
 12. Liên hệ với chúng tôi
 13. Quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin chúng tôi thu thập phụ thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các dịch vụ đó.

A. Thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

ⓘ Chúng tôi thu thập thông tin bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo Tài khoản EA, thiết lập các câu hỏi bảo mật, thực hiện giao dịch mua hàng hoặc liên hệ với EA Help.

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như:

B. Thông tin bạn cung cấp khi chơi trực tuyến

ⓘ Khi bạn chơi trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập thông tin về hồ sơ của bạn, cách chơi của bạn hoặc cách bạn sử dụng các tính năng kết nối mạng xã hội.

Khi bạn sử dụng các tính năng mạng xã hội của chúng tôi, mọi nội dung văn bản, âm thanh, hình ảnh và/hoặc thông tin liên lạc điện tử khác mà bạn tiết lộ đều có thể được người chơi khác và EA đọc, sao chép, thu thập hoặc sử dụng cũng như có thể được công bố công khai và/hoặc có thể được EA xử lý cho các mục đích được mô tả trong Phần 2(D): Công nghệ chống gian lận, nội dung không phù hợp và lừa đảo. Vui lòng đảm bảo các cài đặt và lựa chọn của bạn về quyền riêng tư trong các tính năng bạn sử dụng thể hiện các lựa chọn ưu tiên của bạn.

Khi bạn chơi các trò chơi trực tuyến của chúng tôi, thông tin hồ sơ trong trò chơi, cách chơi và số liệu thống kê của bạn sẽ được thu thập; một số thông tin có thể hiển thị trong trò chơi, cũng như hiển thị cho người chơi bên ngoài trò chơi trong các Dịch vụ EA khác, chẳng hạn như RaceNet. Trong một số tựa game, chúng tôi có thể ghi lại cách chơi của bạn, rồi phát lại cho những người chơi khác trong trò chơi và/hoặc hiển thị cho những người chơi khác bên ngoài trò chơi trong các Dịch vụ EA khác. Những người chơi khác bên ngoài trò chơi trong các Dịch vụ EA khác cũng có thể thấy được bảng xếp hạng. Trong các chế độ chơi thi đấu, chúng tôi có thể ghi lại cách bạn chơi và sử dụng nút của bộ điều khiển rồi phát lại những nội dung này cùng với thông tin hồ sơ và số liệu thống kê của bạn trong trò chơi cho những người chơi khác trong trò chơi cũng như tại các sự kiện trực tiếp của EA hoặc đối tác.

C. Thông tin khác chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

ⓘ Chúng tôi có thể thu thập các thông tin khác khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin về thiết bị, phần cứng và phần mềm của bạn, địa chỉ IP hoặc thông tin trình duyệt.

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin khác khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

Chúng tôi cũng có thể thu thập và lưu trữ cục bộ thông tin trên thiết bị của bạn bằng các cơ chế như cookie, kho lưu web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ đệm dữ liệu ứng dụng.

D. Thông tin do bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi

ⓘ Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ bên thứ ba, chẳng hạn như Sony, Microsoft, Nintendo, Google, các nền tảng di động hoặc những trình xác thực của bên thứ ba mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các tài khoản người dùng của bên thứ ba khi bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến của EA trên hoặc thông qua các nền tảng trò chơi của bên thứ ba, chẳng hạn như những thông tin được liệt kê dưới đây. Thông tin này được cung cấp cho EA để phục vụ việc thiết lập hoặc liên kết Tài khoản EA, điều này là cần thiết để truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của EA. Việc bạn sử dụng Dịch vụ trực tuyến của EA thông qua các bên thứ ba này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chuyển giao thông tin nói trên. Ví dụ về thông tin chúng tôi nhận được khi tạo Tài khoản EA cho các tựa game mới phát hành gần đây của chúng tôi được cung cấp bên dưới. Chúng tôi không bao giờ tiếp nhận số thẻ tín dụng hay thông tin tài chính khác của bạn từ các bên thứ ba này để phục vụ việc thiết lập hoặc liên kết Tài khoản EA.

Các nền tảng trò chơi xã hội. Khi bạn sử dụng các nền tảng trò chơi xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Discord hoặc Twitch) để liên kết Tài khoản EA của mình, chúng tôi có thể nhận được thông tin được liên kết với tài khoản của bạn trên các nền tảng đó. Để biết chi tiết về những thông tin mà EA nhận được, vui lòng xem lại các thông báo xuất hiện khi bạn liên kết tài khoản của mình.

Các nền tảng di động. Nếu bạn chơi hay mua trò chơi của chúng tôi trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng, chúng tôi sẽ nhận được thông tin về bạn từ các cửa hàng ứng dụng và nhà cung cấp nền tảng di động khác. Thông tin này có thể bao gồm tên người dùng hoặc ID thiết bị của bạn và việc bạn đã thực hiện giao dịch mua, nếu áp dụng, nhưng không bao gồm bất kỳ thông tin tài chính nào. Một số nền tảng di động của chúng tôi có thể gửi cho chúng tôi những thông tin mà bạn cho phép họ cung cấp. Các trò chơi dành cho thiết bị di động của chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân khác, chẳng hạn như token thông báo đẩy hoặc danh sách liên hệ, tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin này nếu bạn cho phép.

Các bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể nhận được thông tin từ các bên thứ ba khác, như Facebook hoặc Apple Game Center, khi bạn sử dụng những dịch vụ này trong trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin về bạn khi những người chơi khác lựa chọn chia sẻ danh sách liên hệ của họ với chúng tôi hoặc từ các trang web công khai.

E. Cơ sở pháp lý để xử lý

ⓘ Tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, chúng tôi có thể dựa vào các căn cứ pháp lý khác nhau để xử lý thông tin của bạn.

Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn khác nhau tùy thuộc vào loại thông tin thu thập, bối cảnh thu thập thông tin đó, cũng như quốc gia cư trú – do bạn chọn trong quá trình thiết lập Tài khoản EA, hoặc nếu không đăng nhập vào Tài khoản EA thì vị trí sẽ được xác định theo địa chỉ IP của bạn và/hoặc quốc gia nơi đăng ký thiết bị của bạn.

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc thuộc khu vực tài phán nơi có thể áp dụng các yêu cầu pháp lý tương tự như Brazil, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, chúng tôi sẽ căn cứ vào nhiều cơ sở pháp lý để xử lý thông tin về bạn. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin về bạn khi được bạn chấp thuận, khi chúng tôi có quyền lợi hợp pháp để làm vậy, khi cần phải xử lý thông tin để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với bạn, và/hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý thông tin của bạn. Chẳng hạn, chúng tôi thường dựa trên:

Nếu bạn là cư dân tại lãnh thổ không công nhận những quyền lợi chính đáng đề cập ở trên của chúng tôi là cơ sở hợp pháp theo quy định của luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ xác định và sử dụng các cơ sở hợp pháp thích hợp khác để xử lý thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như sự cần thiết theo hợp đồng hoặc sự chấp thuận ý của bạn.

2. Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn

ⓘ Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để cung cấp và đo lường mức độ hiệu quả mà Dịch vụ của chúng tôi đem lại để hiển thị quảng cáo cũng như tăng cường trải nghiệm chơi trò chơi cho bạn. Những công nghệ này bao gồm cookie và các công nghệ tương tự khác, cũng như những công nghệ phân tích, quảng cáo, chống gian lận và chống lừa đảo.

Chúng tôi và các bên thứ ba dùng những công nghệ theo mô tả bên dưới để thu thập thông tin nhằm cung cấp Dịch vụ của mình.

A. Cookie và các công nghệ tương tự

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt Internet của bạn. Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của mình sử dụng cookie cùng những công nghệ theo dõi tương tự để hỗ trợ chúng tôi hiểu được các hoạt động như bạn xem trang web, tính năng hoặc quảng cáo gì và bạn chơi trò chơi nào. Thông tin này giúp chúng tôi theo dõi giỏ hàng của bạn, đo lường mức độ hiệu quả mà quảng cáo của chúng tôi đem lại, đảm bảo bạn không nhìn thấy cùng một quảng cáo nhiều lần và tăng cường trải nghiệm của bạn. Vui lòng tham khảo Phần 8: Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn để biết thông tin về cách quản lý các tùy chọn cookie.

Chúng tôi có thể sử dụng pixel theo dõi hoặc ảnh GIF trong suốt để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ và cách bạn phản hồi email tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi dùng các tệp nhật ký Internet (chứa dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP của bạn) để theo dõi lưu lượng truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, khắc phục sự cố kỹ thuật, phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo cũng như thực thi Thỏa thuận người dùng của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ Phân tích, Quảng cáo, Chống gian lận và Chống lừa đảo trong Dịch vụ của mình. Những công nghệ này có thể sử dụng cùng cookie hoặc các cơ chế tương tự như mô tả cụ thể ở dưới đây.

B. Công nghệ phân tích

Chúng tôi sử dụng các công nghệ phân tích nội bộ và của bên thứ ba để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, máy tính hoặc thiết bị của bạn và tình trạng Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu từ máy tính hoặc thiết bị của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin liên quan về máy tính, thiết bị, cũng như hệ điều hành và/hoặc hệ thống mạng của bạn (như Địa chỉ IP và mã nhận dạng thiết bị); thông tin về hoạt động tương tác của bạn với một số tính năng và dịch vụ; cách chơi và số liệu thống kê về mức sử dụng; cũng như hoạt động tương tác với hệ thống và phần cứng ngoại vi. Chúng tôi cũng có thể thu thập và lưu trữ dữ liệu từ thiết bị của bạn để tạo thông tin nhận dạng xác suất nhằm mục đích phân tích dịch vụ mà người chơi của chúng tôi truy cập trên các thiết bị. Nếu bạn chơi trò chơi mà không kết nối với Internet, dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và truyền đến chúng tôi khi thiết bị của bạn kết nối với Internet. Nếu bạn tham gia vào Dịch vụ trực tuyến, chúng tôi cũng có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ, truyền đi và hiển thị công khai dữ liệu cá nhân và/hoặc dữ liệu thống kê về cách bạn chơi (bao gồm điểm số, thứ hạng và thành tựu) hay xác định nội dung do bạn tạo và chia sẻ với người chơi khác.

Những công nghệ phân tích của bên thứ ba được tích hợp vào Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm SDK [Bộ công cụ Phát triển Phần mềm] và API [Giao diện Lập trình Ứng dụng]) có thể kết hợp những thông tin mà họ thu thập được liên quan đến hoạt động sử dụng Dịch vụ EA của bạn với thông tin mà họ tự thu thập theo thời gian và/hoặc trên các nền tảng khác nhau. Nhiều công ty trong số này thu thập và sử dụng thông tin theo các chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Bạn có thể xem danh sách các công ty phân tích bên thứ ba hoạt động trong Dịch vụ của chúng tôi, cũng như cách từ chối trong phạm vi áp dụng tại privacyappendix.ea.com.

C. Công nghệ phân phát quảng cáo

Một số Dịch vụ của chúng tôi áp dụng các công nghệ phân phát quảng cáo có sử dụng cookie, GIF trong suốt, tập tin chỉ báo, pixel theo dõi, SDK, API và những công nghệ tương tự khác để cung cấp các đề xuất và quảng cáo cho bạn trong Dịch vụ EA cũng như trên nền tảng và trang web của bên thứ ba, đồng thời để đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Một số công nghệ trong số này có thể đồng bộ hoặc kết nối hành vi trên các trang web, ứng dụng di động và thiết bị khác nhau để điều chỉnh đề xuất cũng như quảng cáo theo mối quan tâm của bạn. Ví dụ: bạn có thể nhận được quảng cáo cho một trò chơi mà chúng tôi nghĩ bạn có thể thích. Mặt khác, nếu bạn thể hiện sự quan tâm đến một trò chơi, thì sau này, bạn có thể nhận được quảng cáo cho trò chơi đó hoặc Dịch vụ tương tự trên các trang của EA hay của bên thứ ba. Các công nghệ quảng cáo trong trò chơi khác cho phép tạm thời tải đề xuất vào trò chơi, trình duyệt web hoặc thiết bị di động của bạn, sau đó sẽ được thay thế khi bạn đang trực tuyến.

Những công nghệ này thu thập và sử dụng thông tin để chúng tôi có thể hiển thị các đề xuất và quảng cáo phù hợp cho bạn, để đo lường hiệu quả và mức độ phân phối các đề xuất cũng như quảng cáo này, đồng thời để hiểu cách người dùng tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài các thông tin nhận dạng và một số thông tin được liệt kê tại Phần 1(C): Thông tin khác chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi ở trên, thông tin này có thể bao gồm:

Các công ty quảng cáo bên thứ ba có thể kết hợp thông tin thu thập được trong bối cảnh đưa ra một đề xuất cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi với những thông tin khác mà họ tự thu thập theo thời gian và/hoặc trên các trang web khác nhau. Nhiều công ty trong số này thu thập và sử dụng thông tin theo các chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Bạn có thể xem danh sách các công ty phân phát quảng cáo có vận hành mạng riêng trong Dịch vụ của chúng tôi, thông báo về quyền riêng tư của các công ty này, cũng như cách từ chối trong phạm vi áp dụng tại privacyappendix.ea.com.

Để tìm hiểu thêm về một số phương thức của những mạng quảng cáo này hoặc từ chối quảng cáo nhắm mục tiêu của bên thứ ba, bạn có thể truy cập vào www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca hoặc www.youronlinechoices.eu. Lưu ý rằng việc từ chối không có nghĩa là bạn sẽ không thấy quảng cáo nữa; thay vào đó, điều này có nghĩa quảng cáo bạn nhìn thấy có thể sẽ không phù hợp với bạn.

D. Công nghệ chống gian lận, nội dung không phù hợp và lừa đảo

Chúng tôi nỗ lực đem đến cho tất cả người chơi một môi trường trò chơi an toàn và công bằng. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi hoặc bên thứ ba có quyền sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, thu thập dữ liệu về hoặc từ máy hoặc thiết bị của bạn, có thể bao gồm "thông tin nhận dạng" máy hoặc "hàm băm" về các thành phần máy của bạn cũng như thu thập bằng chứng khác về quá trình chơi, trạng thái máy hoặc sự tham gia của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi nhằm các mục đích phòng chống lừa đảo, bảo mật, phát hiện gian lận và xác thực. Chúng tôi cũng có thể theo dõi các thông tin công khai, trang của bên thứ ba và/hoặc sử dụng công nghệ chống gian lận trong Dịch vụ của mình, bao gồm cả thuật toán tự động chống lừa đảo và lạm dụng. Nếu bạn tin rằng quyền truy cập của bạn vào các trò chơi và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi đã bị chặn bởi công nghệ này do lỗi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua EA Help.

Chúng tôi cũng có quyền theo dõi, ghi lại, xem xét và giữ lại nội dung trao đổi bằng giọng nói hoặc văn bản cũng như các Nội dung do người dùng tạo khác (viết tắt là "UGC", như được định nghĩa trong Thỏa thuận Người dùng của chúng tôi), trong Dịch vụ của chúng tôi nhằm phục vụ các mục đích kiểm duyệt Nội dung không phù hợp vi phạm các chính sách của chúng tôi (như Positive Play Charter của chúng tôi). Việc kiểm duyệt bao gồm phát hiện, điều tra và loại bỏ UGC không phù hợp, cũng như có khả năng xử phạt những người chơi có hoạt động mà chúng tôi thấy là đã vi phạm chính sách của mình.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

ⓘ Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để vận hành Dịch vụ của chúng tôi, cải thiện trải nghiệm trò chơi của bạn, cung cấp sự hỗ trợ cho khách hàng, hiển thị cũng như đo lường mức độ hiệu quả mà quảng cáo của chúng tôi đem lại và cá nhân hóa hoạt động trao đổi thông tin với bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cả riêng rẽ và kết hợp với nhau, theo những cách sau.

Để vận hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi và nâng cao cũng như cá nhân hóa trải nghiệm trò chơi của bạn, bao gồm:

Để hỗ trợ cho bạn, bao gồm:

Để cá nhân hóa các thông tin trao đổi với bạn, bao gồm:

Lưu giữ thông tin. Chúng tôi lưu giữ thông tin thu thập được trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ của mình và có thể giữ lại thông tin đó sau khoảng thời gian này nếu cần thiết vì các lý do pháp lý, vận hành hoặc chính đáng khác.

Nếu được, chúng tôi có thể loại bỏ thông tin nhận dạng, che giấu danh tính hoặc tổng hợp những thông tin chúng tôi thu thập được, hoặc thu thập thông tin theo cách không trực tiếp nhận dạng bạn. Chúng tôi có thể sử dụng, chia sẻ những thông tin như vậy nếu cần thiết cho mục đích kinh doanh của chúng tôi và được pháp luật hiện hành cho phép.

4. Người có thể nhận được thông tin của bạn

ⓘ Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho người nhận mà chúng tôi mô tả trong phần này, chẳng hạn như để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và để cung cấp quảng cáo.

Nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung ứng và nhà cung cấp dịch vụ khác giúp chúng tôi đảm bảo hoạt động kinh doanh và cung cấp Dịch vụ cho bạn có thể nhận được thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi yêu cầu mọi nhà cung cấp dịch vụ chỉ được xử lý thông tin cá nhân của bạn khi thay mặt chúng tôi và chỉ nhằm các mục đích phù hợp với chính sách này, chẳng hạn như các mục đích được mô tả trong Phần 3: Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tác kinh doanh mà chúng tôi cùng cung cấp Dịch vụ. Những đối tác này bao gồm các công ty cung cấp nền tảng để bạn chơi trò chơi, chẳng hạn như Sony (hệ thống PlayStation®4 hoặc máy chơi game PlayStation®5), Microsoft (Xbox) hay những nền tảng khác.

Công ty liên kết và công ty con. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty mà chúng tôi nắm quyền sở hữu khi cần thiết, nhằm phục vụ cho những mục đích được nêu trong chính sách này.

Đối tác quảng cáo. Thông qua Dịch vụ của mình, chúng tôi có thể cho phép các đối tác quảng cáo bên thứ ba sử dụng những công nghệ và công cụ theo dõi khác để thu thập thông tin liên quan đến hoạt động sử dụng Dịch vụ EA của bạn cũng như thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP, mã nhận dạng thiết bị di động, các trang đã truy cập, vị trí, thông tin về trình duyệt, thời gian trong ngày). Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin liên quan đến thiết bị của bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi với các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi để họ có thể cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu cho bạn khi bạn truy cập các dịch vụ và trang web của bên thứ ba trong mạng của họ. Cách làm này thường được gọi là "quảng cáo dựa trên sở thích", "quảng cáo theo hành vi trực tuyến" hoặc "quảng cáo nhắm mục tiêu".

Vui lòng tham khảo Phần 2(C): Công nghệ phân phát quảng cáo để biết thêm thông tin về hoạt động quảng cáo trực tuyến, cũng như Phần 8: Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn để biết những lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn.

Tiết lộ thông tin để bảo vệ chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi lưu trữ có liên quan đến bạn cho các bên khác nếu chúng tôi có cơ sở để cho rằng đó là hành động bắt buộc hoặc phù hợp để: tuân thủ yêu cầu hành pháp hoặc yêu cầu về an ninh quốc gia và quy trình pháp lý, chẳng hạn như án lệnh của thẩm phán hoặc trát đòi hầu tòa; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của bạn, của chúng tôi hoặc của người khác; thực thi các chính sách hoặc hợp đồng của chúng tôi; thu hồi số tiền còn nợ chúng tôi; hoặc hỗ trợ điều tra hay truy tố hoạt động bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ là bất hợp pháp. Cụ thể, nếu chúng tôi nhận được báo cáo rằng bạn đã vi phạm chính sách của chúng tôi (ví dụ như Positive Play Charter [Điều lệ Chơi Lành mạnh]), chúng tôi có thể tiết lộ báo cáo đó và các thông tin khác liên quan đến nền tảng bạn sử dụng để chơi trò chơi của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin trong trường hợp sáp nhập, bán hoặc chuyển nhượng tài sản khác. Trong trường hợp tái cơ cấu, thoái vốn, sáp nhập, bán hoặc phá sản, chúng tôi có thể chuyển giao tất cả thông tin mà chúng tôi thu thập cho bên thứ ba có liên quan. Chúng tôi sẽ xin phép bạn chấp thuận việc làm này nếu luật hoặc hợp đồng yêu cầu.

Phần bổ trợ của bên thứ ba. Khi Dịch vụ của chúng tôi tích hợp với các công nghệ hoặc công cụ mạng xã hội của bên thứ ba, các bên thứ ba đó có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Một ví dụ là nút "Thích" của Facebook.

Trong một số trường hợp nhất định (ví dụ như trên các trang web của chúng tôi), các Dịch vụ của chúng tôi có lồng ghép các video trên YouTube và sử dụng Dịch vụ API của YouTube. Việc tích hợp này tuân thủ Điều khoản dịch vụ của YouTube và có thể dẫn đến việc Google thu thập thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật của Google. Nếu bạn đã cho phép chúng tôi nhận thông tin YouTube hoặc thông tin khác của bạn trên Google, chẳng hạn như bằng việc đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi thông qua Tài khoản Google của bạn, bạn có thể quản lý ủy quyền của mình (bao gồm cả việc thu hồi quyết định ủy quyền) trong phần Cài đặt bảo mật của Google. Bạn cũng có thể có các quyền khác đối với thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập, như được mô tả trong Phần 8: Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn.

Chia sẻ giữa các nền tảng. Một số trò chơi của chúng tôi cho phép bạn kết nối và chơi với bạn bè cũng như các thành viên trong cộng đồng một trò chơi, bất kể họ chơi trên nền tảng nào. Ví dụ: một người nào đó chơi trên Xbox có thể tham gia một trận đấu với một người chơi đang sử dụng hệ thống PlayStation®4 hoặc máy chơi game PlayStation®5. Chúng tôi gọi khả năng ghép người chơi giữa các nền tảng này là "Cross-Play". Khi Cross-Play được bật và bạn chơi với một người nào đó trên một nền tảng khác, nền tảng khác đó có thể nhận được ID nền tảng của bạn (chẳng hạn như Xbox Gamertag hay ID trực tuyến của tài khoản dùng cho PlayStation™Network) cùng với các thông tin cần thiết khác để bật Cross-Play. Thêm vào đó, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng các chức năng Cross-Play cho nền tảng mà bạn dùng để chơi các trò chơi của chúng tôi. Bạn có thể thay đổi tùy chọn Cross-Play bằng cách truy cập menu cài đặt của trò chơi hoặc của nền tảng bạn sử dụng.

Một số trò chơi của chúng tôi cũng có thể cho phép bạn tiếp tục tiến trình trên một trò chơi giữa các nền tảng cũng như cho phép khả năng sử dụng vật phẩm bạn đã mua ở một nền tảng trên một nền tảng khác. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các nền tảng trong phạm vi cần thiết để kích hoạt những tính năng này.

Các nền tảng khác nhận được thông tin của bạn có thể bao gồm Sony (hệ thống PlayStation®4 hoặc máy chơi game PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Valve (Steam), Epic và những nền tảng khác khi các nền tảng đó sử dụng được tính năng này. Những thông tin của bạn mà các nền tảng này nhận được có thể phải tuân theo những thông báo về quyền riêng tư tương ứng của họ.

Có sự chấp thuận của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho những người nhận khác khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn, trừ khi có quy định khác ở phần trên. Ví dụ, bạn có thể đồng ý cho chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với công ty hoặc tổ chức nhất định để biết thông tin về những sản phẩm, dịch vụ, hoặc chương trình khuyến mại của họ, hoặc nếu bạn cho chúng tôi biết rằng bạn muốn liên kết Tài khoản EA của mình với dịch vụ của một công ty khác. Những người nhận này sẽ xử lý thông tin bạn đồng ý chia sẻ theo thông báo về quyền riêng tư tương ứng của họ.

5. Nơi chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn

ⓘ Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin của bạn tại Hoa Kỳ cũng như ở những quốc gia khác nơi chúng tôi hoạt động. Khi thực hiện hoạt động này, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ về mặt kỹ thuật, vật lý và hành chính để đáp ứng những yêu cầu truyền dữ liệu do nhiều luật về quyền riêng tư khác nhau đặt ra, chẳng hạn như General Data Protection Regulation (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu) của Châu Âu.

Khi bạn truy cập Dịch vụ EA, kể cả trên các nền tảng của bên thứ ba, thông tin cá nhân của bạn thường được EA trực tiếp thu thập và xử lý tại Hoa Kỳ. Sau đó, chúng tôi có thể lưu trữ và xử lý những thông tin cá nhân mà mình thu thập cho các mục đích nêu trong Chính sách Quyền riêng tư và Cookie này tại Hoa Kỳ hoặc tại bất kỳ quốc gia nào mà EA, các công ty con hoặc đại diện bên thứ ba của EA hoạt động. Khi chấp thuận chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài quốc gia bạn cư trú, bạn xác nhận rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho người nhận ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác mà có thể không cung cấp mức độ bảo vệ quyền riêng tư như luật pháp ở quốc gia bạn cư trú hoặc mang quốc tịch.

Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của EA tuân thủ Cross-Border Privacy Rules System (Hệ thống các Quy tắc Quyền riêng tư Xuyên biên giới) của Asia-Pacific Economic Cooperation (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương) (CBPR của APEC). Hệ thống CBPR của APEC đưa ra khuôn khổ cho các tổ chức nhằm đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân được chuyển giao giữa các nền kinh tế tham gia APEC. Tìm hiểu thêm về khuôn khổ APEC tại đây: https://cbprs.org.

EA tuân thủ EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), UK Extension to the EU-U.S. DPF và Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) theo quy định của U.S. Department of Commerce. EA đã xác nhận với U.S. Department of Commerce rằng EA tuân thủ khung nguyên tắc EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) trong việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Liên minh Châu Âu theo EU-U.S. DPF và từ Vương quốc Anh (và Gibraltar) theo UK Extension to the EU-U.S. DPF. EA đã xác nhận với U.S. Department of Commerce rằng EA tuân thủ khung nguyên tắc Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) trong việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ theo Swiss-U.S. DPF. Nếu có nội dung mâu thuẫn giữa các điều khoản trong chính sách quyền riêng tư này và bộ nguyên tắc EU-U.S. DPF Principles và/hoặc bộ nguyên tắc Swiss-U.S. DPF Principles thì các Bộ Nguyên Tắc này sẽ được ưu tiên áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Data Privacy Framework (DPF) và để xem thông tin chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.dataprivacyframework.gov/. Các công ty con tại Hoa Kỳ của EA, được xác định tại https://www.dataprivacyframework.gov/list, cũng tuân thủ DPF Principles.

EA có trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân EA nhận được theo quy định của EU-U.S. DPF, UK Extension to the EU-U.S. DPF, và Swiss-U.S. DPF, sau đó chuyển cho một bên thứ ba đóng vai trò là bên đại diện thay mặt cho EA. EA tuân thủ EU-U.S. DPF và Swiss-U.S. DPF Principles đối với mọi hoạt động chuyển tiếp dữ liệu cá nhân từ Liên minh Châu Âu, Vương Quốc Anh và Thụy Sĩ, bao gồm các điều khoản về việc chuyển tiếp trách nhiệm pháp lý.

Federal Trade Commission có thẩm quyền tài phán đối với nghĩa vụ tuân thủ EU-U.S. DPF, UK Extension to the EU-U.S. DPF và Swiss-U.S. DPF của EA. Trong một số trường hợp nhất định, EA có thể phải tiết lộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền nhằm đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Nhằm đảm bảo tuân thủ EU-U.S. DPF, UK Extension to the EU-U.S. DPF và Swiss-U.S. DPF, EA cam kết sẽ chuyển những yêu cầu khiếu nại chưa được giải quyết liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nhận được theo EU-U.S. DPF, UK Extension to the EU-U.S. DPF và Swiss-U.S. DPF cho TRUSTe – đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết khiếu nại thay thế có trụ sở tại Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được thông tin xác nhận kịp thời về yêu cầu khiếu nại liên quan đến bộ nguyên tắc DPF Principles từ phía chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng yêu cầu khiếu nại liên quan đến bộ nguyên tắc DPF Principles của bạn, vui lòng liên hệ đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết khiếu nại bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ để được biết thêm thông tin hoặc để nộp đơn khiếu nại. Các dịch vụ của TrustArc sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn.

Trong một số điều kiện nhất định, được mô tả cụ thể hơn trên trang web của Data Privacy Framework, bạn có thể có quyền yêu cầu giải quyết trọng tài mang tính chất ràng buộc khi đã sử dụng hết những thủ tục giải quyết khiếu nại khác.

6. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

ⓘ Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp an ninh để bảo mật và bảo vệ thông tin của bạn.

EA coi việc bảo mật thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi thực hiện một loạt các biện pháp về mặt kỹ thuật và tổ chức để giúp bảo vệ thông tin đó, bao gồm mã hóa thông tin nhạy cảm. Mặc dù vậy, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hiệu quả tuyệt đối. Vì vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn mọi lúc. Bạn cần phải luôn cẩn trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Tìm hiểu thêm về EA Security (Chế độ bảo mật của EA).

7. Trẻ em

ⓘ Chúng tôi nỗ lực cung cấp trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi cho trẻ em. Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ truy cập Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi mà cha mẹ hoặc người giám hộ có thể cần phải cung cấp quyền để cho phép con trẻ truy cập các tính năng trực tuyến nhất định của Dịch vụ của chúng tôi.

Mặc dù phần lớn các Dịch vụ EA là dành cho người lớn, EA thừa nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của những trẻ em vốn có thể sẽ sử dụng Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo rằng những trẻ em sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nhận được trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi bằng cách áp dụng biện pháp giảm thiểu dữ liệu, đảm bảo quyền riêng tư từ khâu thiết kế và các phương pháp mặc định. Chúng tôi cân nhắc những lợi ích tốt nhất cho trẻ em khi xây dựng trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi cho trẻ, và tính đến mức độ trưởng thành về mặt phát triển của trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Khi trẻ em đến tuổi trưởng thành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi trẻ sinh sống, trẻ có thể nhận được trải nghiệm dành cho người lớn.

Khi người chơi tự nhận mình là trẻ em dưới độ tuổi tối thiểu theo nguyên tắc chấp thuận kỹ thuật số do luật của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đặt ra, chúng tôi sẽ:

(1) xin phép cha mẹ chấp thuận để sử dụng thông tin cá nhân của con họ, theo yêu cầu của luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi cho phép cha mẹ lập một Tài khoản EA cho con mình trên một số Dịch vụ và, với sự chấp thuận của cha mẹ, EA sẽ thu thập và sử dụng một số thông tin cá nhân của trẻ để quản lý Tài khoản EA của trẻ;

(2) tắt các tính năng trong một số Dịch vụ vốn có thể cho phép trẻ chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng trẻ, trừ khi cha mẹ đã cung cấp sự chấp thuận thích hợp cho chúng tôi hoặc cho nền tảng của bên thứ ba mà trẻ đang chơi. Ví dụ: chúng tôi sẽ tôn trọng quyền kiểm soát do bên thứ ba (máy chơi game) cung cấp cho phụ huynh như khi áp dụng vào những tính năng trò chơi có thể cho phép trẻ cung cấp thông tin cá nhân trong các trò chơi trực tuyến hoặc nhiều người chơi (chẳng hạn như thông qua tin nhắn hoặc nội dung do người dùng tạo);

(3) chỉ thu thập và sử dụng một số thông tin cho một số mục đích. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi thông báo trong nội bộ ứng dụng, đây là việc không cần phải thu thập thông tin cá nhân. Ngoài ra, các thông tin nhận dạng thiết bị thường trực như địa chỉ IP hoặc thông tin nhận dạng thiết bị quảng cáo có thể được thu thập để hỗ trợ những hoạt động trong nội bộ của chúng tôi, chẳng hạn như:

(4) không được đưa ra điều kiện rằng để được tham gia vào một hoạt động (chẳng hạn như thi đấu trò chơi) thì trẻ phải cung cấp thông tin cá nhân nhiều hơn mức cần thiết một cách hợp lý. Với một số hoạt động nhất định liên quan đến Dịch vụ, chúng tôi có thể không cho phép trẻ em tham gia, ngay cả khi chúng tôi có sự chấp thuận; và

(5) cung cấp quyền kiểm soát và lựa chọn dành cho phụ huynh. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và muốn thu hồi sự chấp thuận trước đó, xem lại thông tin đã thu thập từ trẻ của bạn hoặc xóa thông tin đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các cách được nêu trong Phần 12: Liên hệ với chúng tôi. Nếu biết rằng có trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi chưa có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa mọi thông tin cá nhân đã thu thập, trừ phi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại thông tin đó, đồng thời chấm dứt tài khoản của trẻ và/hoặc chuyển tài khoản về trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi, nếu có thể.

Nếu có sự thay đổi cơ bản về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ hay xử lý bằng cách thức khác đối với thông tin cá nhân của trẻ, chúng tôi sẽ thông báo cho phụ huynh theo yêu cầu của luật hiện hành.

Bạn nên nói chuyện với con về việc giao tiếp với người lạ và rủi ro tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng. Bạn và trẻ của bạn nên xem xét các chế độ cài đặt về quyền riêng tư áp dụng cho việc trẻ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bản tóm tắt có trên trang Player and Parental Tools ("Công cụ dành cho người chơi và cha mẹ").

8. Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn

ⓘ Chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn cũng như quyền kiểm soát việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, bao gồm khả năng thực hiện quyền riêng tư về dữ liệu của bạn.

Chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn có ý nghĩa đối với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Ví dụ: nếu không muốn nhận email tiếp thị từ EA nữa, bạn có thể nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở phần chân của mỗi email tiếp thị chúng tôi gửi.

Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào của mình bằng cách truy cập cổng thông tin My Privacy Rights (Quyền riêng tư của tôi).

Bạn có thể khiếu nại quyết định chúng tôi đưa ra liên quan đến quyền riêng tư của bạn. Để khiếu nại, vui lòng truy cập cổng thông tin My Privacy Rights (Quyền riêng tư của tôi), rồi nhấp vào "Other privacy enquiries" (Câu hỏi khác về quyền riêng tư).

Xác minh quyền sở hữu tài khoản. Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản và thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu tài khoản trước khi xử lý yêu cầu thực hiện quyền riêng tư về dữ liệu của bạn. Các phương thức xác minh bao gồm đăng nhập vào Tài khoản EA của bạn, xác nhận quyền sở hữu và quyền truy cập vào địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn và/hoặc xác nhận các thông tin đặc thù khác của tài khoản.

Đại diện được ủy quyền. Bạn có thể đưa ra yêu cầu thực thi quyền riêng tư về dữ liệu thông qua một đại diện được ủy quyền. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua EA Help để gửi yêu cầu. Nếu bạn thông qua đại diện được ủy quyền để thực thi quyền xóa, truy cập hoặc chỉnh sửa, chúng tôi sẽ trực tiếp yêu cầu bạn xác minh quyền sở hữu tài khoản, trừ phi bạn đã cung cấp cho người đại diện giấy ủy quyền hợp lệ theo luật của California, trong đó bao gồm bằng chứng tương đương về quyền sở hữu tài khoản.

Nếu bạn thông qua đại diện được ủy quyền để gửi yêu cầu từ chối bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị nhắm mục tiêu, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp giấy cho phép có chữ ký của bạn chứng minh rằng bạn đã ủy quyền cho đại diện hành động thay mặt mình.

Quyền xóa của bạn. Bạn có thể hủy kích hoạt Tài khoản EA của mình hoặc xóa thông tin cá nhân được liên kết với tài khoản của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua EA Help. Nếu sử dụng quyền này, thì bạn sẽ không có quyền truy cập vào các trò chơi hoặc Dịch vụ EA liên kết với tài khoản của bạn nữa. Lưu ý rằng EA có thể giữ lại thông tin cần thiết để giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận người dùng của chúng tôi, bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý cũng như những ràng buộc liên quan đến tính bảo mật, tính toàn vẹn và việc vận hành Dịch vụ của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hợp lý để tạo ra, cải thiện và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn cũng như để tuân thủ luật pháp.

Quyền truy cập (hoặc "được biết") của bạn. Bạn có thể truy cập những thông tin cá nhân về mình mà chúng tôi nắm giữ, bao gồm danh mục của các thông tin cá nhân được thu thập, nơi chúng tôi thu thập thông tin đó, lý do và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và ai có thể nhận được thông tin đó (bao gồm cả những người mà thông tin đó có thể được bán cho hoặc chia sẻ cho, theo các điều khoản đã được luật hiện hành định nghĩa). Các thông tin áp dụng chung về hoạt động xử lý của chúng tôi có trong Chính sách này. Đối với thông tin liên quan đến việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có thể tải xuống một bản thông tin về Tài khoản EA của mình bằng cách truy cập Tài khoản EA, rồi nhấp vào tab "Dữ liệu EA của bạn". Để nhận thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua EA Help.

Quyền chỉnh sửa của bạn. Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình nếu thông tin đó không chính xác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp các công cụ tự phục vụ, chẳng hạn như các công cụ trên cổng thông tin khách hàng của Tài khoản EA, cho phép bạn cập nhật một số thông tin cá nhân của mình.

Quyền từ chối hoặc phản đối một số hoạt động xử lý. Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo nhắm mục tiêu hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu của bạn trên cơ sở quyền lợi chính đáng của chúng tôi, nếu luật hiện hành có quy định về các quyền đó. Để thực thi các quyền này, vui lòng xem hướng dẫn thêm trong cổng thông tin My Privacy Rights (Quyền riêng tư của tôi), trong đó có phần Targeted Advertising Provided by Third Parties (Quảng cáo nhắm mục tiêu do bên thứ ba cung cấp).

Kiểm soát cookie. Nếu bạn đang ở một địa điểm mà luật pháp có thể yêu cầu các lựa chọn bổ sung, bạn có thể kiểm soát cookie và các công nghệ tương tự được sử dụng trên hầu hết các trang web của EA nhằm mục đích thu thập một số thông tin phân tích về chức năng và quảng cáo, cũng như nhằm mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu thông qua biểu ngữ xuất hiện ở phần cuối trang web trong lần truy cập đầu tiên. Bạn có thể tắt một số cookie, giới hạn loại cookie bạn cho phép hoặc cài đặt để trình duyệt thông báo cho bạn khi cookie đang được gửi đi. Vui lòng xem hướng dẫn được trình duyệt cá nhân của bạn cung cấp nếu bạn muốn được trợ giúp trong việc quản lý tùy chọn cookie.

CƯ DÂN CALIFORNIA: Bạn có quyền không cho phép chúng tôi bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình nhằm mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu. Vui lòng truy cập cổng thông tin My Privacy Rights (Quyền riêng tư của tôi), trong đó có phần Targeted Advertising Provided by Third Parties (Quảng cáo nhắm mục tiêu do bên thứ ba cung cấp).

Hiệu lực của lựa chọn bạn đưa ra phụ thuộc vào bối cảnh bạn thực thi lựa chọn đó:

Global Privacy Control (Biện pháp kiểm soát quyền riêng tư chung). Ở một số khu vực nhất định, chúng tôi công nhận tín hiệu từ chối mà trình duyệt web của bạn gửi đi (đôi khi được gọi là Global Privacy Control, GPC) là yêu cầu hợp lệ để từ chối việc bán và chia sẻ thông tin cá nhân được xử lý thông qua trình duyệt bạn đang sử dụng. Trên thực tế, chức năng này kiểm soát việc trình duyệt của bạn có nạp cookie của bên thứ ba trên các trang web của Dịch vụ được chúng tôi dùng để quảng cáo nhắm mục tiêu, hoặc có thể được xem là dùng để "bán" thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ xử lý tín hiệu này dựa trên tùy chọn cài đặt của trình duyệt, vì vậy bạn sẽ cần cài đặt riêng những tùy chọn này trên các trình duyệt khác nhau trên cùng thiết bị, cũng như trên nhiều thiết bị. Vui lòng xem danh sách các trình duyệt hỗ trợ GPC và thông tin hướng dẫn liên quan về cách bật tính năng này. GPC không kiểm soát quảng cáo nhắm mục tiêu trong các trò chơi của chúng tôi dành cho PC, máy chơi game hoặc thiết bị di động. Bạn phải thay đổi tuy chọn này trong tài khoản hoặc trong phần cài đặt của trò chơi như đã nêu ở trên.

Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền riêng tư này.

9. Dịch vụ bên thứ ba

ⓘ Các trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa quảng cáo hoặc liên kết tới dịch vụ cũng như trang web của bên thứ ba.

Các trang web và Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa quảng cáo hoặc liên kết tới dịch vụ của bên thứ ba (chẳng hạn như nút "Thích" của Facebook hay liên kết đến các trang web của bên thứ ba). Nếu nhấp vào các liên kết đó, kể cả một quảng cáo, bạn sẽ rời khỏi Dịch vụ EA và được chuyển đến dịch vụ hoặc trang của bên thứ ba bạn đã chọn. Nếu truy cập vào trang web hay sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, bạn nên tham khảo chính sách quyền riêng tư của dịch vụ hoặc trang đó, do việc bạn sử dụng trang hay dịch vụ của bên thứ ba được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của họ.

10. Thông tin cho cư dân California

ⓘ Luật pháp California yêu cầu khai báo bổ sung một số thông tin nhất định về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

A. Thông báo khi thu thập

Tùy thuộc vào mục đích của việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi mà thông tin cá nhân thuộc các danh mục sau đây có thể đã được thu thập và tiết lộ trong 12 tháng trước đó, vì các danh mục này được định nghĩa theo California Consumer Privacy Act (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng) ("CCPA"):

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có thể thu thập và tiết lộ thông tin bổ sung, chẳng hạn như:

Chúng tôi có thể thu thập và tiết lộ các loại thông tin cá nhân khác trong phạm vi bạn cung cấp thông tin này qua tin nhắn trong trò chơi, diễn đàn hoặc qua các kênh hỗ trợ người chơi của chúng tôi.

Thông tin này được thu thập, sử dụng và tiết lộ để phục vụ cho một hoặc nhiều mục đích kinh doanh hoặc thương mại được liệt kê trong Phần 3: Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Các danh mục thông tin cá nhân sau đây có thể được "bán" hoặc "chia sẻ" vì các thuật ngữ đó đã được định nghĩa theo CCPA cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu:

Thông tin này có thể đã được bán hoặc chia sẻ với các đối tác quảng cáo của chúng tôi phục vụ cho các mục đích được mô tả trong đoạn tương ứng của Phần 4: Người có thể nhận được thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ không "bán" hoặc "chia sẻ" vì các thuật ngữ đó đã được định nghĩa theo CCPA – thông tin cá nhân của người tiêu dùng dưới 16 tuổi.

Chúng tôi lưu giữ thông tin thu thập được trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ của mình và có thể giữ lại thông tin đó sau khoảng thời gian này nếu cần thiết vì các lý do pháp lý, vận hành hoặc chính đáng khác.

Vui lòng xem các Lựa chọn của bạn liên quan đến việc bán và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn phục vụ cho mục đích quảng cáo nhắm mục tiêu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư và cookie chung của chúng tôi.

B. Thông báo bổ sung về quyền riêng tư của California

Vui lòng xem bên dưới để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, kết hợp thông báo ngay ở trên.

Đối với mỗi danh mục thông tin cá nhân được dẫn chiếu ở trên:

C. Quyền của bạn

Vui lòng xem Phần 8: Các lựa chọn và quyền kiểm soát của bạn để biết thông tin tóm tắt về Quyền riêng tư của California và cách thực thi những quyền này.

11. Thay đổi về chính sách

ⓘ Đôi khi, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách này và sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi căn bản.

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này tùy từng thời kỳ. Khi làm vậy, chúng tôi sẽ sửa đổi "ngày cập nhật gần nhất" ở cuối chính sách. Nếu chính sách này có những thay đổi căn bản, chúng tôi sẽ cố gắng một cách hợp lý để cho bạn biết bằng cách đăng một thông báo dễ nhìn thấy về những thay đổi đó trước khi chúng có hiệu lực hoặc bằng cách trực tiếp gửi thông báo tới bạn.

12. Liên hệ với chúng tôi

ⓘ Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu như có thắc mắc về chính sách này.

Nếu có thắc mắc về chính sách này, vui lòng truy cập cổng thông tin My Privacy Rights (Quyền riêng tư của tôi) để liên hệ Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu.

Để liên hệ với EA, bao gồm Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, bạn cũng có thể sử dụng địa chỉ sau: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Đại diện của Electronic Arts Inc. tại Liên minh Châu Âu là Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Ireland. Đại diện của Electronic Arts Inc. tại Vương quốc Anh là Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, United Kingdom.

13. Quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu

ⓘ Bạn có thể có quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại địa phương.

Nếu bạn có thắc mắc về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có quyền liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại địa phương, chẳng hạn như:

Khi thích hợp, cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại địa phương của bạn cũng có thể chuyển tiếp vấn đề này đến Department of Commerce (Bộ Thương mại) hoặc FTC (Federal Trade Commission - Ủy ban Thương mại Liên bang) để xem xét.

Nếu bạn vẫn còn quan ngại chưa được giải quyết thỏa đáng về phương thức xử lý dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí).


Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 1 tháng năm 2024

Chính sách Quyền riêng tư và Cookie trước đây

TRUSTeTRUSTe