ELECTRONIC ARTS
KULLANICI SÖZLEŞMESİOyunlarımızı veya hizmetlerimizi kullanırken bu koşulları kabul edersiniz.

EA'ya hoş geldiniz. Bu Sözleşme, EA ve iştirakleri ("EA") tarafından sunulan oyun yazılımı, ilgili güncellemeler, yükseltmeler ve özellikler gibi ürün, içerik ve hizmetlerle birlikte EA tarafından sunulan ya da EA ile bağlantılı tüm çevrimiçi ve mobil hizmetler, platformlar, web siteleri ve canlı etkinliklere (toplu olarak "EA Hizmetleri") erişiminizi ve kullanımınızı yönetir. Bu Sözleşme, sizin ve aşağıdaki Bölüm 13(B)’de listelenen EA teşekkülü arasındadır.

Kabul etmiyorsanız, lütfen oyunlarımızı yüklemeyin ve hizmetlerimizi kullanmayın.

EA HİZMETLERİNİ KULLANMAK SURETİYLE BU KOŞULLARI KABUL EDERSİNİZ. KABUL ETMİYORSANIZ, EA HİZMETLERİNİ KURMAYIN VEYA KULLANMAYIN. BELİRLİ ÜLKELERİN SAKİNLERİ, EA İLE OLAN HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN 15. BÖLÜMDE TANIMLANAN TAHKİM SÖZLEŞMESİ VE TOPLU DAVA FERAGATNAMESİNİ KABUL EDERSİNİZ.


İÇİNDEKİLER TABLOSU

 1. EA Hesabı
 2. Lisans
 3. İçerik ve Yetkiler
 4. EA Hizmetlerinin Bulunurluğu ve Güncellemeler
 5. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğiniz (UGC)
 6. Davranış Kuralları
 7. Oyunlar
 8. Sonlandırma ve diğer Müeyyideler
 9. Veri Kullanımı
 10. Diğer Yazılım, Yardımcı Programlar ve Araçlar
 11. Üçüncü Taraflar
 12. Garantiler; Sorumluluğun Sınırlandırılması
 13. Genel Koşullar
 14. Bu Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
 15. Anlaşmazlıkların Bağlayıcı Tahkimle Çözümleri
 16. PlayStation® için Ek Koşullar
 17. Mobil Cihazlarda Yapılan Satın Alımlar İçin Geçerli Ek Koşullar

1. EA Hesabı

Çoğu EA oyununu oynamak için EA Hesabı gerekir. EA Hesabı oluşturmak için en az minimum yaşta olmalısınız. Küçükseniz, ebeveynleriniz bu koşulları okumalı ve kabul etmelidir. Bu sözleşmeyi bozarsanız EA hesabınızı askıya alabilir veya kapatabilir. EA Hesabınızı veya EA aboneliklerinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Çevrimiçi oynama dahil birçok EA Hizmetine erişim ve kullanım için bir EA Hesabına ihtiyacınız vardır.

Bir EA Hesabı oluşturmak için geçerli bir e-posta adresine sahip olup gerçek ve doğru bilgiler sunmalısınız. Kaydolduğunuz EA Hizmetini kullanma hakkına sahip olmalı ve EA Hizmetlerinin kullanımına izin verilen bir ülkenin sakini olmalısınız.

EA Hesabı oluşturmak için en az 16 yaşında (veya yaşadığınız ülkede geçerli minimum yaşta) olmalısınız. Yaşınız minimum yaş ile 18 (veya yaşadığınız yerin rüşt yaşı) arasında bir yaşsa, bu Sözleşmeyi ebeveyniniz ya da velinizle birlikte incelemeli ve kabul etmelisiniz. EA Hizmetlerini kullanırlarken 18 yaşından küçük çocukların davranışlarından ebeveynleri veya velileri sorumludur. EA; ebeveyn ve velilere, kendilerini, çocuklarına sağladıkları cihazların ebeveyn kontrolleri ile aşina etmelerini önerir.

EA Hesabınızdaki tüm faaliyetlerden sadece siz sorumlu olursunuz; bu sizindir, paylaşmayın. Eğer bu Sözleşmeyi ihlal eden faaliyetlerde bulunmak için bir başkası tarafından kullanılırsa, EA Hesabınız askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.

EA Hesabınızı veya EA Hizmeti aboneliklerinizi istediğiniz zaman, help.ea.com/tr/ adresinden EA müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek iptal edebilirsiniz. EA, yasalar tarafından izin verildikçe talebinizi yerine getirmek amacıyla oluşan ücretleri veya masrafları ve üçüncü taraf satıcılar ya da içerik sağlayıcılarının alacaklarını tahsil edebilir.

2. Lisans

EA, oyunlarımıza ve hizmetlerimize kişisel eğlence amacıyla erişmeniz için size izin verir.

EA Hizmetleri size lisanslı olarak sağlanır, satılmaz. EA, size, bu Sözleşmeye uyumunuza bağlı olarak, ticari olmayan kullanımınız için erişiminiz olan EA Hizmetlerini kullanmanız amacıyla kişisel, sınırlı, devredilemez (ör. paylaşılamaz), geri alınabilir ve özel olmayan bir lisans sağlar. EA tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe veya yasalar tarafından izin verilmedikçe, herhangi bir EA Hizmetine, İçeriğine veya Yetkisine (bu koşullar aşağıda tanımlanmıştır) erişemez, kopyalayamaz, değiştirmez veya dağıtamazsınız. EA tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe veya yasalar tarafından izin verilmedikçe, EA Hizmetlerine ait kaynak kodlarına veya diğer verilere ters mühendislik uygulayamaz ya da EA Hizmetlerinden kaynak kodları veya diğer bilgileri çıkartmaya veya kullanmaya teşebbüs edemezsiniz. EA veya lisans verenleri, EA Hizmetleri ve bağlı fikri mülkiyet haklarındaki tüm hak, mülkiyet ve menfaatler de dahil diğer tüm hakların sahibidir ve bu hakları saklı tutarlar.

3. İçerik ve Yetkiler

EA, bir dizi yetki ile oyun, özellik ve içerik sağlar. Bazı yetkiler, oyunlarımızın dışında hiçbir değeri olmayan sanal para birimiyle açılır.

EA Hizmetlerine İçerik ve Yetkiler dahildir. İçerik; yazılım, teknoloji, metin, forum gönderileri, sohbet gönderileri, profiller, widget'lar, mesajlar, bağlantılar, e-postalar, müzik, ses, grafik, resimler, video, kod, tasarım ve web sitelerimizin görünümünün yanı sıra EA Hizmetlerinde gözüken veya bunlardan gelen tüm görsel ya da diğer materyalleri kapsamaktadır. İçerik, aynı zamanda kullanıcı tarafından oluşturulan İçeriği ("UGC") de kapsar. UGC; EA Hesabı karakter adları, forum gönderileri, profil içeriği, bir oyuncunun sesi veya EA Hizmetleri içinde ya da aracılığıyla sunulan sosyal özelliklerin bir parçası olarak iletilen diğer sesler, EA Hizmetlerine veya EA Hizmetleri aracılığıyla gönderilen veya başka bir şekilde katkıda bulunulan görseller veya diğer görsel materyaller ve kullanıcılar tarafından EA Hizmetlerine katkıda bulunulan diğer İçerikleri içerir. Tüm İçeriğin sahibi ya EA veya lisans verenleridir ya da İçerik, aşağıdaki 5. Bölüm uyarınca EA ve lisans verenlerine lisanslanmıştır.

Yetkiler, EA Hizmetlerinin çevrimiçi veya çevrimdışı ögelerini kullanabilmeniz ve bu ögelere erişebilmeniz için EA'in size lisansını verdiği haklardır. Yetkilere örneklere, dijital veya açılabilir İçerik, ilave veya gelişmiş işlevsellik (çok oyunculu hizmetler dahil); abonelikler; sanal varlıklar; açık anahtar veya kodlar, seri kodlar ya da çevrimiçi kimlik doğrulama; oyun içi kazanımlar ile sanal puanlar, jetonlar veya para birimleri dahildir.

Bu sanal puanlar, jetonlar ve para birimlerini "EA Sanal Para Birimi" olarak adlandırıyoruz. EA'dan veya EA'nın onaylı ortaklarından EA Sanal Para Birimi elde ettiğinizde, EA'nın sizin için açıkça kullanılabilir kıldığı Yetkilere erişmek ve seçmek için kişisel, sınırlı, devredilemez, geri alınabilir lisans elde edersiniz.

EA Sanal Para Biriminin parasal değeri ve ürünlerimiz ve hizmetlerimiz dışında herhangi bir değeri yoktur. EA Sanal Para Birimi satılamaz, ticareti yapılamaz, devredilemez veya nakde çevrilemez; sadece EA Hizmetine mahsus Yetkiler için kullanılabilir. EA Sanal Para Birimi iade edilmez ve kullanılmamış olan herhangi bir EA Sanal Para Birimi için geri ödeme hakkına sahip değilsiniz. EA Sanal Para Birimini bir Yetki için kullandığınızda o Yetki iade edilemez, değiştirilemez veya Yetki için para iadesi yapılamaz. Japonya'da yaşıyorsanız kazandığınız EA Sanal Para Birimi varsa bunları satın alma tarihinden itibaren 180 gün içinde kullanmanız gerektiğini kabul edersiniz.

EA Hizmetlerine erişmek ve kullanmak için gerekli ekipman, İnternet bağlantısı ve ücretleri masrafları kendinize ait olmak üzere sağlayacaksınız.

4. EA Hizmetlerinin Bulunurluğu ve Güncellemeler

Oyunlarımız ve hizmetlerimiz her zaman mevcut olmayabilir veya tüm cihazlarda kullanılamayabilir. Ayrıca oyunlarımızda ve hizmetlerimizde kullanımınızı veya oyun ilerlemenizi etkileyecek güncellemeler veya değişiklikler de olabilir.

Herhangi bir EA Hizmetinin, İçeriğin veya Yetkinin her zaman, tüm konumlarda veya belirli bir zamanda mevcut olacağını veya belirli bir EA Hizmetini, İçeriğini veya Yetkisini belirli bir süre için sunmaya devam edeceğimizi garanti etmiyoruz. EA, EA Hizmetlerine tüm cihazlardan belirli bir İnternet bağlantısı veya bağlantı sağlayıcı aracılığıyla ya da tüm coğrafi konumlardan erişilebileceğini garanti etmez.

EA, zaman zaman bir EA Hizmetini, İçeriğini veya Yetkilerini güncelleyebilir veya değiştirebilir ve/veya kendi takdirimize bağlı olarak yasal, sözleşmeye dayalı ve lisans yükümlülükleri, teknik sınırlamalar veya İçerik ya da Yetkilerin EA’in itibarına zarar verebilecek olması nedeniyle söz konusu İçeriği veya Yetkileri EA Hizmetlerinden kaldırmamız gerekirse bir bildirimde bulunmaksızın belirli İçeriğe veya Yetkilere erişiminizi kaybedebilirsiniz. EA Hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz için bu güncellemeler ve değişiklikler gerekebilir.

EA, oyunu ve EA Hizmetlerinin kullanımını dengelemek için bazı ayarları güncellemeyi veya sıfırlamayı gerekli görebilir. Bu güncellemeler veya "sıfırlamalar" ilgili oyun dünyasında yenilgiye uğramanıza neden olabilir ve kontrolünüzdeki karakterleri, oyunları, grupları ve diğer Yetkileri etkileyebilir.

EA, sizi veya EA'i korumak için, haber vermeksizin EA Hesabınızla ve Yetkilerle ilgili işlem yapabilir; örneğin yetkisiz erişimi engelleme, EA Hesabı parolalarını sıfırlama, EA Hesabı erişimini askıya alma, veri silme veya EA Hesaplarını EA Hizmetlerinden kaldırma gibi. Bölüm 6'da açıklandığı üzere, EA Hizmetleri kullanımınız, gerçek veya şüpheli Davranış Kuralları ihlalleri nedeniyle de olumsuz etkilenebilir.

5. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğiniz (UGC)

Oyunlarımızda ve hizmetlerimizde yüklediğiniz veya oluşturduğunuz her şeyi (UGC) EA'in ve oyuncularımızın ücretsiz kullanmasına izin verirsiniz. UGC’niz ile ilgili sorumluluk sizindir. Bu içerik, kendi içeriğiniz veya kullanımınıza izin verilen bir içerik olmak zorundadır.

UGC'nizden siz sorumlusunuz. Bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet hakkını çiğneyen veya yasaları, bu Sözleşmeyi ya da bir üçüncü tarafın gizlilik hakkını veya tanıtım hakkını ihlal eden bir UGC'yi yükleyemezsiniz.

EA, EA'nın UGC'nin bu sözleşmeyi ihlal ettiğini makul bir şekilde belirlemesi de dahil, UGC'yi herhangi bir sebepten dolayı kendi takdirine göre kaldırabilir, düzenleyebilir veya devre dışı bırakabilir. EA; UGC, onun kaldırılması veya onun ya da başka bir İçeriğin kaldırılmamasından dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. EA, tüm UGC'lere ön gösterim yapmaz ve EA Hizmetlerinde mevcut her UGC'yi uygun bulmaz ve onaylamaz.

Bir UGC katkısında bulunduğunuzda EA’e, onun lisans verenlerine ve lisans sahiplerine herhangi bir şekilde ve biçimde ve şu anda bilinen veya gelecekte çıkacak bir ortamda veya forumda, size veya üçüncü bir tarafa ödeme, bildirim veya atıfta bulunulmaksızın UGC'yi veya bir bölümünü kullanmak, depolamak, yeniden üretmek, üzerinde değişiklik yapmak, türetme çalışmaları oluşturmak, kamuya açık şekilde kullanmak, görüntülemek veya başka bir şekilde aktarmak ve iletmek için özel olmayan, daimi, devredilebilir, dünya genelinde, alt lisansı verilebilir bir lisans verirsiniz. Aynı zamanda, bir EA Hizmetinde UGC'nize erişebilen ve kullanabilen diğer tüm kullanıcılara, UGC'nizi, ilgili EA Hizmeti üzerinde veya vasıtasıyla, size bildirmeden, size atıfta veya telafide bulunmadan kullanma, üzerinde değişiklik yapma, gösterme, uygulama, türetme çalışmaları oluşturma ve başka bir şekilde iletme ve dağıtma hakkı sağlarsınız.

6. Davranış Kuralları

Oyunlarımızı oynarken eğlenmenizi istiyoruz. Tüm oyunculardan beklediğimiz gibi sizden de EA'e, çalışanlarımıza, temsilcilerimize ve diğer oyunculara saygı göstermenizi bekliyoruz. Yasalara uymanız, hile yapmamanız, saldırgan olmamanız, yazılımımızı hacklememeniz, istenmeyen e-posta göndermemeniz, bot kullanmamanız ve EA'e veya oyuncularımıza yalan söylememeniz bu beklentiler arasındadır. Bunlar beklentilerimizin sadece bir kısmıdır. Yapılmaması gerekenlerin tam listesi için Davranış Kurallarını okuyun.

Bir EA Hizmetine eriştiğinizde ve kullandığınızda aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

Bu kuralları uygulamak için, faaliyetlerinizi izleyebilir ve herhangi bir UGC'yi kaldırabiliriz. Bu kurallara uymazsanız UGC’nizi kaldırabilir, sizi uyarabilir, uzaklaştırabilir, kalıcı olarak yasaklayabilir veya EA Hesabınıza, oyunlarınıza ya da ilgili hizmetlere başka kısıtlamalar koyabiliriz.

Siz veya EA Hesabınızı kullanan biri bu kuralları (veya belirli EA Hizmetleri tarafından yayınlanan ve bu hizmetlerdeki davranışlarınız için geçerli olan ek kuralları) ihlal ederse EA size bir uyarı gönderebilir ya da belirli veya tüm EA Hizmetlerine, İçeriğine ve Yetkilerine erişimi geri almak veya Bölüm 8’de açıklandığı şekilde EA Hesabınızı sonlandırmak dahil olmak üzere başka bir yaptırım uygulayabilir. EA, uygulanabilir olduğunda, bu Sözleşmenin kurallarına uyulmamasına veya ihlaline karşı alacağı tedbirleri size bildirecektir.

Davranış Kurallarını ihlal eden başka bir kullanıcıyla karşılaşırsanız, lütfen ilgili EA Hizmetindeki "Yardım" veya "Kötüye Kullanım Bildir" fonksiyonlarını kullanarak bu faaliyeti EA'ya bildirin veya varsa help.ea.com/tr/ adresinden Müşteri Destek bölümü ile iletişim kurun.

EA, sesli veya yazılı iletişimlerinizi (topluca “iletişimler”) ve diğer UGC’nizi izleyebilir, kaydedebilir, inceleyebilir veya muhafaza edebilir ve uygunsuz UGC’ye karşı işlem yapabilir. Uygunsuz UGC tespit edersek, gönderen oyuncuya yaptırım uygulayabiliriz ve uygunsa kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir EA Hizmetinden kaldırabiliriz. Ayrıntılar için lütfen Content Moderation and Enforcement bilgilerimize göz atın. Bir EA Hizmetindeki UGC’niz dahil olmak üzere iletişimlerinizin oyuncular ve EA dahil olmak üzere başkaları tarafından görülebileceğini veya duyulabileceğini unutmayın.

İletişimlerin izlenmesi veya kaydedilmesi için izin veya özel bildirimin gerekli olduğu ülkelerde, bölgelerde veya diğer yargı alanlarında, işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul ederek ve İçeriğiniz ile katkıda bulunmayı seçerek bu tür izleme veya kayıt için açık onayınızı verir veya bildirimde bulunulduğunu onaylarsınız.

EA Hizmetlerini kullanımınız, EA'nın privacy.ea.com/tr adresinde bulunan ve referans olarak bu Sözleşmede bir araya getirilen Gizlilik ve Çerez Politikasına bağlıdır.

7. Oyunlar

Bu bölüm, oyunlarımız (özellikle PC oyunlarımız) ve EA app gibi EA'e ait oyun platformları için geçerlidir.

Bu bölüm, Kişisel Bilgisayarda çalıştırılan EA Oyunları ("EA PC Oyunları") ve EA PC Oyunlarını dağıtan EA'e ait istemci uygulaması (halihazırda "EA app" https://www.ea.com/ea-app) ve onunla alakalı hizmetler dahil olmak üzere, EA'in oyunları ve oyun abonelikleri ("EA Oyunları") için geçerlidir.

A. Teknik ve İçerik Koruma Tedbirleri

Korsanlık ve hileyle mücadele etmek için bazı güvenlik yazılımları kullanırız. Bu yazılıma müdahale etmeniz, oyunlarımıza erişiminizi kaybetmenize neden olabilir.

EA, korsanlığı ve EA oyunlarının yetkisiz kopyalanmasını veya kullanılmasını engellemek amacıyla EA ya da üçüncü taraf ortakları tarafından geliştirilen, EA Hizmetlerine yönelik teknik tedbirlerden veya içerik koruma tedbirlerinden yararlanır. Bu tedbirleri atlatmak, devre dışı bırakmak veya tedbirlere müdahale etmek, bu lisansın sona ereceği anlamına gelir.

B. EA app

PC oyunlarımızı oynamak için, PC dağıtım platform yazılımımızı yüklemeniz gerekebilir. Bu yazılımı otomatik olarak güncelleyebiliriz. Oyunlarımızı ve yazılımlarımızı kaldırmanız için gereken talimatları veririz.

EA, EA PC Oyunlarını oynayabilmeniz için EA app istemci uygulamasını ya da sonra çıkabilecek bir uygulamayı yüklemenizi ve kullanmanızı zorunlu kılabilir. EA app'in kimliğinizi ve EA PC Oyunu lisansınızı doğrulaması ("Doğrulama" veya "Kimlik Doğrulama") için EA Hesabı, bu Sözleşmeyi kabul etmeniz ve internet bağlantısı gerekir.

Bir EA PC Oyunu ile bağlantılı EA Hizmetlerine erişmek ve bu hizmetleri kullanmak için, öncelikle EA PC Oyunu ile birlikte verilen seri kodunu kullanarak kayıt yaptırmanız gerekebilir. EA PC Oyunu ile sağlanmış olan seri kodu, Kimlik Doğrulama sırasında doğrulanacaktır. Kimlik Doğrulama, her bir seri kodu için bir EA Hesabı ile sınırlıdır ki bu, EA PC Oyununun devredilemez olduğu anlamına gelir. Bir EA PC Oyununa 24 saatlik bir dönemde en fazla beş ayrı makineyle erişebilirsiniz.

EA app ve EA PC Oyunları, güncellemeleri, yükseltmeleri ve ek özellikleri kendiliğinden indirip kurabilir. EA’in, yeni bir güncellemenin, yükseltmenin çıkması ve/veya ek özelliğin uygulanması sonrasında EA app’in önceki sürümlerini destekleme yükümlülüğü yoktur. EA, size EA app'in bir alfa veya beta sürümünü aynı koşullar altında indirme, yükleme ve kullanma seçeneği sunabilir.

EA app istemcisini kaldırma talimatları, help.ea.com/tr/ adresindeki EA'in yardım web sitesinde bulunabilir.

EA PC Oyunlarını EA app arayüzünü kullanarak istediğiniz zaman kaldırabilir ve yerel olarak kaydedilmiş kalan tüm dosyaları silebilirsiniz. Punkbuster, kaldırılmasının ardından bilgisayarınızda kalabilir. Punkbuster'ı kaldırmak için aşağıdaki adresten yürütülebilir dosyayı çalıştırın: https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. İzleme ve Hile Karşıtı Önlemler

EA, hile veya hack'leri tespit etmek için yazılım yükler. Bu programlar, bilgisayarınızdan EA'e veri gönderir.

EA, EA Hizmetlerinin ve özellikle de EA Oyunlarının kullanımı söz konusu olduğunda hileleri tespit edip engellemek için bazı teknolojilerden yararlanır. Bu teknolojiler, EA veya bir üçüncü taraf tarafından geliştirilmiş olabilir.

Çevrimiçi oynanabilen bir oyunu başlattığınızda bu teknolojiler; çekirdek, yönetici veya kullanıcı yetkileriyle etkinleştirilebilir ve oyununuzdan, cihazınızın RAM'inden ve diğer belleklerden, süreçlerden, görsellerden, iletişimlerden ve dosya depolamasından, Bölüm 6'daki Davranış Kurallarının (Yetkilendirilmemiş Üçüncü Taraf Programlarının kullanılmasını da içerir) ihlalini belirlemek ve bu kuralları uygulamak amacıyla izleme veya bilgi toplama yapabilir. Bir Yetkisiz Üçüncü Taraf Programı, EA’in (i) herhangi türden bir hileyi kolaylaştırdığına; (ii) kullanıcıların EA tarafından açıkça yetkilendirilmemiş bir şekilde oyun arayüzünü, ortamını, korumalarını ve/veya deneyimini atlatmasını, değiştirmesini veya hacklemesini sağlayan ya da buna zemin hazırlayan veya (iii) oyundan veya oyun üzerinden bilgi çalan, bilgi “madenciliği” yapan veya başka bir şekilde bilgi toplayan üçüncü taraf programı veya dosyasıdır (“eklenti”, “mod”, “hack”, “eğitmen” veya “hile” gibi).

EA, hesap bilgileriniz, Yetkisiz Üçüncü Taraf Programıyla ilgili detaylar, değiştirilmiş EA PC Oyun dosyaları ve hilenin tespit edilmiş olduğu zaman gibi, soruşturma ve takibat amacıyla gerekli olan ilgili bilgileri toplayabilir. Hile yaptığınızı tespit edersek, Lisansınızı ve EA Hesabınızı da sonlandırabiliriz.

Çevrimiçi oynanabilen oyundan çıktığınızda, bu hile karşıtı teknolojiler devre dışı kalır.

8. Sonlandırma ve diğer Müeyyideler

Bu sözleşmeyi bozar veya yasaları çiğnerseniz, EA, oyunlarımızı ve hizmetlerimizi kullanımınızı para iadesi olmadan askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Bir oyunu veya hizmeti kapatmaya karar verirsek, size en az 30 gün önceden haber veririz.

Bu Sözleşme, siz veya EA tarafından sonlandırılana kadar geçerlidir. EA, bu Sözleşmenin koşullarını ihlal ettiğinizi belirlerse veya EA Hesabınızla bağlantılı EA Hizmetlerinin başka bir şekilde yasa dışı, uygunsuz veya hileli kullanımı söz konusu olmuşsa, EA Hizmetlerine veya EA Hesabınıza erişiminizi ve kullanımınızı sonlandırabilir. EA, uygulanabilir olduğunda EA Hesabınızın herhangi bir şekilde sonlandırılmasını size bildirecektir ve bunun sonucunda kullanıcı adınızı ve karakter adınızı kaybedebilirsiniz. Birden fazla EA Hesabınız varsa, EA, ihlalin veya suistimalin çeşidine göre tüm EA Hesaplarınızı ve ilgili tüm Yetkilerinizi sonlandırabilir. Eğer EA Hesabınız sonlandırılmışsa, EA Hesabınıza veya Yetkilerinize erişiminiz olmayacak ve herhangi bir EA Hizmetine tekrar erişmeniz veya kullanmanız yasaklanabilir. Sonlandırmayla birlikte lisansınız da bu Sözleşme kapsamında sonlandırılacaktır.

EA Hesabınızı sonlandırmak yerine EA alternatif olarak sizi uyarabilir, belirli bir EA Hizmetine veya EA Hesabınıza erişiminizi askıya alabilir veya değiştirebilir, bir EA Hesabı veya cihaz düzeyinde Yetkileri kaldırabilir ya da geri alabilir, bu Sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir İçeriği kaldırabilir veya silebilir ya da cihazınızın veya makinenizin belirli EA Hizmetlerine erişimini yasaklayabilir. EA'nın, bu Bölümde tanımlanan herhangi bir işlemi gerçekleştirirse, geri ödeme hakkına sahip olmayacaksınız (herhangi bir yasal geri ödeme hakkına bağlı olarak) ve hiçbir Yetki, size kredi olarak verilmeyecek, nakde veya herhangi diğer iade biçimlerine çevrilmeyecek. Eylemler kümülatiftir ve tekrarlanan kural ihlalleri EA Hesabınızın sonlandırılmasına yol açabilir.

EA, en az otuz gün öncesinden, e-posta (eğer mevcutsa) ya da etkilenen EA Hizmeti içerisinde veya EA web sitesinin hizmet güncelleme sayfasında (https://www.ea.com/service-updates) bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir EA Hizmetini istediği zaman sonlandırabilir. Çevrimiçi hizmetin sonlandırılmasını takiben oyunlarımıza herhangi bir yazılım güncellemesi uygulanmaz, ayrıca oyunlarımızın yeni veya güncelleştirilmiş işletim sistemlerinde çalışmasını ya da iOS App Store ve Google Play Store gibi uygulama dağıtımı hizmetleri üzerinden indirilebilir olmaya devam etmesini garanti edemeyiz. Çevrimiçi hizmetin sonlandırılması sonrasında, uygulama dağıtım hizmetleri aracılığıyla kullanılabilen oyunlar, başka bir bildirimde bulunulmaksızın kaldırılabilir.

Eğer Hesabınıza veya cihazınıza karşı bir işlemin hata sonucu gerçekleştirildiğini düşünüyorsanız lütfen help.ea.com/tr/ adresinden Müşteri Destek bölümü ile iletişim kurun.

Bu sözleşmeyi feshederseniz, EA Hizmetlerini kullanmaya son vermeyi kabul edersiniz.

Bu Sözleşmenin 5, 8-9, 11-15. bölümleri Sözleşmenin sonlandırılmasından sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

9. Veri Kullanımı

EA olarak faaliyetlerimizi sürdürmek, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek, kurallarımızı uygulamak ve sizinle iletişim kurmak için oyunlarımızı (çevrimdışı bile) oynadığınızda çeşitli bilgiler toplarız. EA’in Gizlilik ve Çerez Politikasını privacy.ea.com/tr adresinden okumanızı tavsiye ederiz.

Bir EA Hizmetini kullandığınızda EA, bilgisayarınız veya cihazınızdan; bilgisayar ya da cihazınız, donanımınız, yüklü yazılımlar ve bunların işletim sistemi hakkındaki bilgiler (IP Adresi ve cihaz kimliği gibi), EA Hizmetini kullanımınız, oyun ve kullanım istatistikleriniz, sistem etkileşimleri ve çevresel donanımlar hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere veri toplayıp saklayabilir. Eğer bir EA Hizmetini çevrimdışı olarak oynarsanız, bu veri, cihazınızda depolanacak ve cihazınız İnternete bağlandığında EA'ya iletilecektir. EA, bu bilgiyi işini yürütmek, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, size hizmet sağlamak ve sizinle iletişim kurmak (pazarlama amaçları dahil), yazılım güncellemeleri, dinamik olarak sunulan içerik ve yazılım desteği sağlamak, bu Sözleşmeyi uygulamak, arızaları gidermek veya başka bir şekilde deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanır. Çevrimiçi hizmetlere katılırsanız, EA, aynı zamanda, oyun (skorlar, sıralamalar ve kazanımlar da dahil) ile ilgili istatistiksel verileri toplayabilir, kullanabilir, depolayabilir, iletebilir ve kamuya açık şekilde kullanabilir ya da sizin tarafınızdan oluşturulan ve diğer oyuncularla paylaşılan içeriği tanımlayabilir.

Verileriniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde EA Inc. tarafından privacy.ea.com/tr adresindeki EA'nın Gizlilik ve Çerez Politikasına göre toplanmakta, kullanılmakta, depolanmakta ve iletilmektedir.

Bazı veri toplama tercihlerini EA PC Oyunu istemcisinin Ayarlar sekmesinden yönetebilirsiniz.

10. Diğer Yazılım, Yardımcı Programlar ve Araçlar

Oyunlarımızı güncellersek, oyunlarımızı oynamaya devam edebilmek için yeni yazılıma ihtiyaç duyabilirsiniz.

EA Hizmetleri, EA'den veya lisans verenlerinden bilgisayarınıza, eğlence sisteminize veya cihazınıza yazılım, yazılım güncellemeleri veya yamaları ya da diğer yardımcı programlar ve araçlar indirmenizi gerektirebilir veya indirmenize izin verebilir. Bu teknolojiler, farklı platformlar arasında farklılık gösterebilir ve EA Hizmetlerinin performansı, bilgisayarınız ve diğer ekipmana bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bir EA Hizmetini kullanmaya devam etmek için bu teknolojilerin belirli güncellemelere tabi tutulması gerektiğini bilirsiniz. Bu güncellemelerin bazıları, bunlara erişmeniz için ilave ücret ödemenizi gerektiren kilitli özellikler içerebilir. EA'nın, EA Hizmetleri için herhangi bir mevcut güncellemeyi otomatik olarak kurmasına izin verirsiniz. Mevcut güncellemelerin kurulmaması, EA PC Oyunlarını oynanamaz kılmak da dahil olmak üzere EA Hizmetlerini kullanılamaz hale getirebilir.

11. Üçüncü Taraflar

EA'e ait olmayan oyun sunucularını ve hizmetleri kullanımınız sizin sorumluluğunuzdadır.

Bazı EA Hizmetleri size, EA'nın sahip olmadığı veya kontrol etmediği sunucular üzerinde oynama seçeneği sunabilir. EA, bu hizmetleri kontrol etmez ve bu hizmetler üzerinde veya vasıtasıyla EA Hizmetini kullanımınızdan sorumlu değildir. Bu üçüncü taraf hizmetleri, sizi ilave veya farklı koşullara ya da sınırlamalara tabi tutabilir.

EA Hizmetleri, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu siteler veri toplayabilir veya sizden kişisel bilgiler isteyebilir. EA, bu web sitelerini kontrol etmez ve bunların içeriklerinden veya bu sitelerin kişisel bilgileri toplamasından, kullanmasından veya ifşa etmesinden sorumlu değildir.

12. Garantiler; Sorumluluğun Sınırlandırılması

EA, yazılımımız hakkında herhangi bir garanti vermez, ancak ülkenizdeki yerel yasalar bazı garantiler içerebilir. Yasal tazminat talepleri karşılığında alabileceğiniz tazminat sınırlıdır.

EĞER AVRUPA EKONOMİK ALANI'NDA (EAA) BİRLEŞİK KRALLIK'TA VEYA İSVİÇRE'DE YAŞIYORSANIZ, EA HİZMETLERİ MAKUL ÖZEN VE BECERİ GÖSTERİLEREK SAĞLANACAKTIR VE EA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BAŞKA BİR SÖZ VEYA GARANTİ VERİLMEZ. EĞER EAA, BİRLEŞİK KRALLIK VE İSVİÇRE DIŞINDA YAŞIYORSANIZ EA HİZMETLERİ LİSANSLIDIR VE "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. BUNLARIN KULLANIMININ RİSKİ SİZE AİTTİR. EA, GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ ÇİĞNENMEMESİ GİBİ ZIMNİ GARANTİLER İLE ALIŞVERİŞ, KULLANIM VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN GARANTİLER DAHİL HİÇBİR AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL GARANTİ VERMEZ. EA, ÜRÜN VEYA EA HİZMETLERİNİN KEYFİNİ SÜRMENİZE HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLMAYACAĞININ GARANTİSİNİ VERMEZ; EA HİZMETİNİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI; EA HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASININ HATASIZ OLACAĞINI VE HATALAR, BUG'LAR, BOZULMA, KAYIP, MÜDAHALE, HACKLEME VE VİRÜSLERDEN UZAK OLACAĞINI YA DA EA HİZMETLERİNİN KENDİ İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞINI VEYA BAŞKA BİR YAZILIM İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞININ GARANTİSİNİ VERMEZ. EA, EA APP STORE ARACILIĞI İLE SUNULAN HİÇBİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜN VEYA HİZMET İLE İLGİLİ OLARAK HERHANGİ BİR TEMİNAT VEYA GARANTİ VERMEZ. YASAL GARANTİ VE BULUNDUĞUNUZ BÖLGEDE GEÇERLİ DİĞER YASAL TÜKETİCİ HAKLARI İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ADRESİNE BAKIN VE AVUSTRALYA'DAKİ TÜKETİCİLER İÇİN MEVCUT HAKLAR İÇİN https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ADRESİNE BAKIN.

EĞER EEA'DA, BİRLEŞİK KRALLIK’TA VEYA İSVİÇRE'DE YAŞIYORSANIZ, EA VE ÇALIŞANLARI, LİSANS VERENLERİ VE İŞ ORTAKLARI SİZE KARŞI, EYLEMLERİNİZDEN VEYA BU SÖZLEŞMEYİ İHLALİNİZDEN YA DA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN (VEYA HERHANGİ DİĞER) KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ EYLEM VEYA İHLALLERİNDEN KAYNAKLANACAK HİÇBİR KAYIP VEYA ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. EĞER AEA, BİRLEŞİK KRALLIK VE İSVİÇRE DIŞINDA YAŞIYORSANIZ EA VE ÇALIŞANLARI, LİSANS VERENLERİ VE İŞ ORTAKLARI SİZE KARŞI, GEÇERLİ YASANIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EA'İN BU SÖZLEŞMEYİ İHLALİNDEN KAYNAKLANMAYAN HİÇBİR KAYIP VEYA DOLAYLI, KÜÇÜK, BÜYÜK, CEZA GEREKTİREN VEYA ÖZEL ZARARLARDAN ÖTÜRÜ SORUMLU OLMAYACAKTIR. HARİÇ TUTULAN ZARARLARA, ÖRNEĞİN, MALİ KAYIP (GELİR VEYA KAR KAYBI GİBİ), YEDEK MAL VEYA HİZMET MALİYETİ, İŞ AKSAMASI YA DA İŞİN DURMASI, VERİ KAYBI, İYİ NİYET KAYBI, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA ARIZALI ÇALIŞMASI DAHİLDİR. BU SINIRLAMA; SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, YÖNETMELİK, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR ŞEYE DAYANSIN, BU LİSANSTAN VEYA EA HİZMETİNDEN VEYA LİSANSLA YA DA EA HİZMETİ İLE İLGİLİ OLARAK KAYNAKLANACAK HER TÜRLÜ İDDİA İÇİN GEÇERLİDİR. BU DURUM, AYNI ZAMANDA, EA'NIN BÖYLE BİR ZARAR İHTİMALİNİN FARKINDA OLDUĞU VEYA FARKINDA OLMUŞ OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLAR İÇİN DE GEÇERLİDİR. GEÇERLİ EA HİZMETİ İÇİN ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ ASIL MİKTARDAN DAHA FAZLA OLMAMAK KAYDIYLA YALNIZCA HERHANGİ BİR MİKTARDAKİ DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. EA, DOLANDIRICILIK, AĞIR İHMAL, KASITLI SUİSTİMAL, ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA İÇİN SORUMLULUĞUNU SINIRLAMAZ. BAZI YARGI ALANLARI, YUKARIDA TANIMLANAN HARİÇ TUTMA VE SINIRLAMALARA İZİN VERMEDİĞİNDEN BUNLARIN BAZILARI VEYA TÜMÜ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir fiziksel bir perakende mağazasından EA Hizmetinin fiziksel bir kopyasını satın aldıysanız ve bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmiyorsanız ve EA Hizmetini kurmadıysanız veya kullanmadıysanız bunu, satın alım tarihinden itibaren (30) gün içerisinde, https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ adresinde mevcut talimatları uygulayarak satın aldığınız orijinal yere geri ödeme için iade edebilirsiniz.

13. Genel Koşullar

A. Tüm Sözleşme

Bu sözleşme, yalnızca EA tarafından imzalanarak yazılı olarak değiştirilebilir.

Bu Sözleşme, EA Hizmetlerini kullanımınızı yöneten herhangi diğer EA koşullarıyla birlikte sizin ve EA arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder. Sözleşme, EA tarafından yazılı olarak gerçekleştirilip imzalanmadıkça değiştirilemez veya üzerinde bir değişiklik yapılamaz. EA'nın, bu Sözleşme kapsamında herhangi bir hakkı kullanmaması, bu haktan veya başka herhangi bir haktan feragat oluşturmaz. Eğer bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünün uygulanamaz olduğu bulunursa, bu Sözleşmenin diğer tüm bölümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

B. Geçerli Kanunlar

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Japonya'da yaşıyorsanız, bu sözleşme siz ve Electronic Arts Inc. arasındadır. Eğer başka bir ülkede yaşıyorsanız, bu sözleşme siz ve EA Swiss Sàrl arasındadır.

EEA, Birleşik Krallık, İsviçre, Brezilya, Hong Kong, Meksika veya Rusya'da yaşıyorsanız, (i) bu Sözleşme, siz ve EA Swiss Sàrl arasındadır. Cenevre Ticaret Siciline kayıtlı olan bu şirketin kayıt numarası şu şekildedir: CH-660-2328005-8 ve 8 Place du Molard, 1204 Geneva, İsviçre; (ii) bu Sözleşme ve EA Hizmetlerini kullanımınız ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarına tabidir ve (iii) bu Sözleşme veya EA Hizmetleri hakkında veya bu Sözleşme veya EA Hizmetleriyle ilgili olarak ortaya çıkan talep ve davalar için münhasır yargı yetkisinin ikamet ettiğiniz ülkenin mahkemeleri olduğunu açıkça kabul edersiniz.

Kore Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız, (i) bu Sözleşme, siz ve EA Swiss Sàrl arasındadır. Cenevre Ticaret Siciline kayıtlı olan bu şirketin kayıt numarası şu şekildedir: CH-660-2328005-8 ve 8 Place du Molard, 1204 Geneva, İsviçre; (ii) bu Sözleşme ve EA Hizmetlerini kullanımınız, Kore’nin yasalar çatışması kuralları hariç, Kore’nin yasalarına tabidir ve (iii) bu Sözleşme veya EA Hizmetleri hakkında veya bu Sözleşme veya EA Hizmetleriyle ilgili olarak ortaya çıkan talep ve davalar için münhasır yargı yetkisinin Kore mahkemeleri olduğunu açıkça kabul edersiniz.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Japonya'da yaşıyorsanız, (i) bu Sözleşme, siz ve 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, ABD adresinde bulunan Electronic Arts Inc. arasındadır; (ii) bu Sözleşme ve EA Hizmetlerini kullanımınız, Kaliforniya Eyaletinin yasalar çatışması kuralları hariç, Kaliforniya Eyaletinin yasalarına tabidir ve (iii) aşağıdaki tahkim anlaşmasına tabi olmayan talep ve anlaşmazlıklar için bu Sözleşmeden veya EA Hizmetlerinden kaynaklanan ya da Sözleşme veya EA Hizmetleriyle ilgili olan talep ya da davalar için münhasır yargı yetkisinin Kaliforniya San Mateo County'e bakan federal veya eyalet mahkemelerine ait olduğunu açıkça kabul eder ve bu mahkemelerin şahsa bağlı yargı yetkilerini kullanmasına açıkça izin verirsiniz.

Başka bir ülkede yaşıyorsanız, (i) bu Sözleşme, siz ve EA Swiss Sàrl arasındadır. Cenevre Ticaret Siciline kayıtlı olan bu şirketin kayıt numarası şu şekildedir: CH-660-2328005-8 ve 8 Place du Molard, 1204 Geneva, İsviçre; (ii) bu Sözleşme ve EA Hizmetlerini kullanımınız, Kaliforniya Eyaletinin yasalar çatışması kuralları hariç, Kaliforniya Eyaletinin yasalarına tabidir ve (iii) aşağıdaki tahkim anlaşmasına tabi olmayan talep ve anlaşmazlıklar için bu Sözleşmeden veya EA Hizmetlerinden kaynaklanan ya da Sözleşme veya EA Hizmetleriyle ilgili olan talep ya da davalar için münhasır yargı yetkisinin Kaliforniya San Mateo County'e bakan federal veya eyalet mahkemelerine ait olduğunu açıkça kabul eder ve bu mahkemelerin şahsa bağlı yargı yetkilerini kullanmasına açıkça izin verirsiniz.

Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri ile ilgili BM Konvansiyonunun (Viyana, 1980) işbu Sözleşme için ya da işbu Sözleşmeden kaynaklanacak herhangi bir anlaşmazlık için geçerli olmayacaktır.

C. İhraç Etme

Tüm ihracat yasalarına uymalısınız. İhracat yasaları kapsamında yasaklı bir kişi olmadığınızı kabul edersiniz.

ABD ve diğer ihracat kontrol yasalarına uymayı kabul edersiniz ve bir EA Hizmetini yabancı uyruklu bir kişiye veya bu gibi yasalarca yasaklanmış olan ulusal destinasyona aktarmayacağınızı kabul edersiniz. EA'nın, bahsi geçen bu ihracat kontrol yasaları kapsamında iş yapmasının yasaklı olduğu birisi olmadığınızı da kabul edersiniz.

14. Bu Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Bu sözleşme EA tarafından herhangi bir zamanda güncellenebilir. Bazı ciddi değişiklikleri kabul etmezseniz, oyunlarımızı oynayamayabilirsiniz.

EA, bu Sözleşme üzerinde zaman zaman değişiklikler yapabileceğinden lütfen Sözleşmeyi sıklıkla inceleyin. Bu Sözleşmenin önceki versiyonunu kabul eden EA oyuncuları için, revizyonlar, terms.ea.com/tr adresinde yayınlandıktan sonra 30 gün içerisinde yürürlüğe girecektir. EA Hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Siz Sözleşmenin bir versiyonunu kabul ettikten sonra, sizin açık kabulünüz söz konusu olmadıkça başka maddi değişiklikler uygulamayacağız. Eğer bu Sözleşmede yapılan maddi değişiklikleri kabul etmeniz istenirse ve bunu reddederseniz, sağlanan EA Hizmetini kullanmaya devam etmeniz mümkün olmayabilir.

15. Anlaşmazlıkların Bağlayıcı Tahkimle Çözümleri

Bu bölüm yalnızca Quebec, Rusya, İsviçre, Brezilya, Meksika, EAA üye ülkeleri, Birleşik Krallık ve Kore Cumhuriyeti dışında bir yerde yaşıyorsanız geçerlidir.

Bir anlaşmazlık yaşarsanız, tahkim yoluna gitmeden önce ayrıntıları EA'e yazılı olarak göndermeyi kabul edersiniz. EA'e karşı bireysel talepte bulunacağınızı; toplu dava üyesi ya da toplu dava temsilcisi olarak ya da toplu dava kapsamında talepte bulunmayacağınızı kabul edersiniz.

BU BÖLÜM, BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI KABUL EDEN TÜM TÜKETİCİLER VE KİŞİLER İÇİN GEÇERLİDİR. QUEBEC, RUSYA, İSVİÇRE, BREZİLYA, MEKSİKA, EAA ÜYE DEVLETLERİ, BİRLEŞİK KRALLIK VE KORE CUMHURİYETİ SAKİNLERİNİ KAPSAMAZ. BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI KABUL EDEREK, SİZ VE EA, JÜRİ TARAFINDAN YARGILANMA VEYA BİR TOPLU DAVAYA KATILMA HAKKINIZDAN AÇIKÇA FERAGAT EDERSİNİZ.

Bu 15. Bölüm, doğmaları halinde aramızdaki anlaşmazlıkların çözümü için geliştirilmiş bir yol sunmaktadır. Çoğu endişeniz help.ea.com/tr/ Hesabınızla EA müşteri destek arayüzü üzerinde oturum açarak memnuniyetiniz doğrultusunda çabuk bir şekilde giderilebilir. EA endişenizi çözüme kavuşturamazsa, siz ve EA, aramızdaki herhangi ve tüm anlaşmazlıkların çözümü için bu Bölümde belirtilen prosedürlere bağlı olmayı kabul eder.

Bu 15. Bölüm, siz ve EA arasında bir sözleşme olup ilgili temsilcilerimiz, çalışanlarımız, iştiraklerimiz, seleflerimiz, haleflerimiz, hak sahipleri ve atadıklarımız için geçerlidir. Bu Sözleşme, eyaletler arası bir ticaret işlemini belgeler ve böylece Federal Arbitration Act (Federal Tahkim Yasası), buradaki Bölüm 15'in yorumlanmasını ve uygulanmasını, ayrıca Bölüm kapsamındaki tahkim süreçlerini yönetir. Bölüm 15, kapsamlı bir şeklide yorumlanacak ve bu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

A. Tahkim Kapsamındaki İddialar

Bu 15. Bölümün geçerliliği, uygulanabilirliği ve kapsamı da dahil olmak üzere, bu Sözleşme, herhangi bir EA Hizmeti ve pazarlaması veya sizinle EA arasındaki ilişkiden kaynaklanacak tüm anlaşmazlıklar, talepler ya da uyuşmazlıklar ("Anlaşmazlıklar") münhasıran bağlayıcı tahkim tarafından sonuca bağlanacaktır. Bu, siz bu Sözleşmeyi kabul etmeden önce tahakkuk etmiş olan iddiaları da kapsar. Bölüm 15'in kapsamında olmayan tek Anlaşmazlıklar, (i) EA veya lisans verenlerin ticari sırları, telif hakları, ticari markaları veya patent haklarıyla ilgili ihlal, koruma veya geçerliliği hakkındaki iddialar; (ii) Avustralya 'da ikamet ediyorsanız Avustralya'da geçerli olan tüketici yasaları kapsamındaki yasal tüketici haklarını uygulama konusundaki iddialar ve (iii) mahkemeye taşınan küçük iddialardır.

B. Gayri Resmi Görüşmeler

Siz ve EA, tahkime gitmeden önce en az otuz (30) gün boyunca Anlaşmazlıkların çözümü için öncelikle gayrı resmi görüşmeler yapma girişiminde bulunacaksınız. Gayrı resmi görüşmeler, bir tarafın diğerinden yazılı bir bildirim alması üzerine başlar ("Anlaşmazlık Bildirimi"). Anlaşmazlık Bildirimi: (a) şikayetçi tarafın tam adını ve iletişim bilgilerini içerir; (b) iddia veya anlaşmazlığın niteliği ve temellerini açıklar ve (c) ulaşılması istenen belirli bir telafiyi sunar. EA, Anlaşmazlık Bildirimini, fatura veya e-posta adresinize gönderecektir. Anlaşmazlık Bildiriminizi Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065 adresine ve ATTENTION: Legal Department (DİKKAT: Yasal Departman) ibaresiyle gönderin.

C. Bağlayıcı Tahkim

Eğer EA ve siz Anlaşmazlığı gayri resmi bir şekilde çözemezseniz, siz veya EA, Anlaşmazlığın nihai ve özel olarak bağlayıcı tahkim tarafından çözümlenmesini seçebilirsiniz. Bir tarafın tahkim seçimi diğer taraf için nihai ve bağlayıcı olabilir. Tahkim, American Arbitration Association (Amerikan Tahkim Birliği) tarafından, www.adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayarak erişebileceğiniz kendi Consumer Arbitration Rules’una (Tüketici Tahkim Kurallarına) ("AAA Consumer Rules” [AAA Tüketici Kuralları]) bağlı olarak aşağıdaki değişikliklere tabi olarak yönetilecektir:

1. Tahkim ücretleri ve masrafları AAA Consumer Rules’a göre belirlenir. Hakem, bu masrafların çok yüksek olduğuna karar verirse veya EA'in yukarıdaki Anlaşmazlık Bildirimi adresine tahkimi başlatmak için gerekli yönetim ücretlerini ödeyemeyeceğinize dair bir bildirim gönderirseniz EA, AAA ile ilişkili tüm yönetim ücretlerini ödeyecektir.

2. Anlaşmazlık bedeli $25.000 USD'yi aşmazsa tahkim, hakem bir duruşmanın gerekli olduğuna karar vermediği sürece yalnızca yazılı beyanların dikkate alınmasıyla yapılacaktır.

3. Taraflar, takibat süresince tasarruf taleplerinde bulunabilir.

4. Hakem; kararını, karar verilirken dikkate alınmış olan bulgular ve sonuçları da içerecek şekilde, yazılı olarak bildirir. Hakem, yürürlükteki yasaların izin verdiği herhangi bir çözüme karar verme yetkisine sahiptir, ancak hakemin, birey temelinde olmayan bir çözüme hükmetme yetkisi yoktur. Hakem, sadece muafiyet isteyen tek tarafın lehine ve o tarafın bireysel iddiasıyla teminatlı muafiyet sağlamak için sadece gereken kapsama kadar tespit veya ihtiyati tedbir tazminatı verebilir.

Hakem, yürürlükteki yasayı uygulamalıdır ve hakem tazminata itiraz etmemiş olsa dahi, herhangi bir tazminata itiraz edilebilir. Siz ve EA, tahkimi zorunlu kılmak, tahkim kararı bekleyen davada kalmak veya hakem tarafından belirlenen tazminatı onaylamak, değiştirmek, feshetmek ya da karar belirlemek için mahkemede dava açabilirsiniz.

D. Sınırlamalar

TÜM ANLAŞMAZLIKLARDA SİZ VE EA, HERHANGİ BİR TOPLU DAVADA VEYA BİR KİŞİNİN TOPLULUK ADINA AÇTIĞI DAVADA DAVACI OLARAK DEĞİL, SADECE BİREYSEL SIFATLARINIZLA BİRBİRİNİZE KARŞI TALEPTE BULUNMAYI KABUL EDERSİNİZ. Hakem, bir başkasının iddialarını sizin iddialarınızla birleştirmeyecek ve herhangi bir tür vekil veya toplu davaya başkanlık etmeyecektir. Bu D paragrafı uygulanamaz bulunursa bu sözleşmenin bütünlüğü anlamsız ve geçersiz olur.

E. Yer

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşıyorsanız, tahkim yaşadığınız ilçede yapılır. Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet edenler için tahkim, Kaliforniya yasalarına aşina bir hakemin atanabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Eyaleti, San Mateo İlçesinde başlatılacaktır ve hakem işlemlerin elektronik veya telefonla değil de şahsen yapılacağına karar verirse, hakem, seyahat etme imkanlarını ve diğer ilgili koşulları göz önünde bulundurarak her iki taraf için de makul ölçüde uygun bir konum seçecektir. Siz ve EA, tahkime zorlamak, tahkimi bekletmek veya hakem tarafından verilen kararı onaylamak, değiştirmek, iptal etmek veya karara bağlamak için Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Eyaleti, San Mateo İlçesindeki mahkemelerin şahsa bağlı yargı yetkilerini kullanmasına yargı yetkilerine tabi olmayı kabul edersiniz.

F. Tazmin

Hakem, EA’ya karşı herhangi bir iddianızda esasa ilişkin lehinize karar verirse ve EA’nın hakeme yaptığı nihai yazılı ibrazdan önceki son yazılı anlaşma teklifinden sizin için daha yüksek bir para değerindeki bir tazminat ödenmesi sonucuna varırsa, bu durumda EA:

1. Tahkim tazminatınızın üzerine $5.000 USD'ye kadar, tahkim tazminatınızın %150’sini size öder ve

2. AAA'ya ödediğiniz tahkim ücretlerini size geri öder.

G. Bu Tahkim Sözleşmesinde Yapılacak Değişiklikler

EA, bu tahkim sözleşmesinde, sizin tarafınızdan açıkça kabul edilmediği sürece önemli değişiklikler yapmayacaktır.

H. Bölünebilirlik

Bu Bölüm 15'te bulunan herhangi bir hüküm (yukarıdaki D paragrafında bulunan Toplu Dava Feragatnamesi hükmü hariç), belirli bir talep veya çözüme (ör. kamu adına ihtiyati tedbir) engel olduğundan ötürü uygulanamaz bulunursa, o talep ya da çözüm (diğer talep veya çözümler değil) tahkimden çıkarılmak zorunda olup, mahkemeye taşınabilir. Geri kalan tüm talepler ya da çözümler tahkimle çözülecektir. Bu Bölüm 15'te bulunan herhangi bir hüküm (yukarıdaki D paragrafında bulunan Toplu Dava Feragatnamesi hükmü hariç), başka bir nedenden ötürü uygulanamaz bulunursa, o hüküm Bölüm 15'ten çıkarılır ve Bölüm 15'in geri kalanı yürürlükte kalmaya ve geçerli olmaya devam eder.

16. PlayStation® için Ek Koşullar

PlayStation™Store alışverişleri için ek koşullar vardır.

Avrupa’da PlayStation™Store’da Satın Almalar İçin

Oyun içi mağaza içinden satın alınan tüm içerik Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ("SIENE") şirketinden satın alınacak olup, PlayStation™Store'da bulunan PlayStation™Network Hizmet Şartları'na tabidir. Öğeden öğeye farklılık gösterebileceği için lütfen her satın almaya ilişkin kullanım haklarını kontrol edin. Aksi belirtilmediği müddetçe, oyun içi mağazadan satın alınan içerik, oyunla aynı yaş sınıflandırmasına sahiptir.

17. Mobil Cihazlarda Yapılan Satın Alımlar İçin Geçerli Ek Koşullar

Mobil cihazlarda yapılan satın alımlar için geçerli olan ek koşullar vardır.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada veya Japonya’da yaşıyorsanız, bir mobil cihazda kullanmak üzere EA’den satın aldığınız İçerik ve Yetkilerin satıcısı Electronic Arts Inc.tir. Başka bir ülkede yaşıyorsanız, EA’den satın aldığınız bu tür İçerik ve Yetkilerin satıcısı EA Swiss Sàrl’dır. Mobil uygulama mağazasında İçerik ve Yetkilerin satıcısı olarak tanımlanan tüm EA iştirakleri, Electronic Arts Inc.in veya EA Swiss Sàrl’ın temsilcisi sıfatıyla faaliyet göstermektedir.Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024

Önceki Kullanıcı sözleşmesi̇ / Hizmet Şartlar