ELECTRONIC ARTS
ANVÄNDARAVTALDu godkänner dessa villkor när du använder våra spel eller någon av våra tjänster.

Välkommen till EA. Detta avtal reglerar din tillgång till, och användning av produkter, innehåll och tjänster som erbjuds av EA och dess dotterbolag (”EA”), såsom spelmjukvara och tillhörande uppdateringar, uppgraderingar och funktioner samt alla onlinetjänster och mobila tjänster, plattformar, webbplatser och liveevenemang som anordnas av eller i samarbete med EA (kallas gemensamt för ”EA-tjänster”). Denna licens är ett avtal mellan dig och den EA-enhet som anges i avsnitt 13B nedan.

Installera inte och använd inte våra spel eller tjänster om du inte godkänner det.

GENOM ATT ANVÄNDA EA-TJÄNSTERNA, ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA EA-TJÄNSTERNA. FÖR INVÅNARE I VISSA LÄNDER GÄLLER ATT DU GER DITT GODKÄNNANDE TILL AVTALET OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE SAMT FRISKRIVNINGEN FRÅN GEMENSAM TALAN SOM BESKRIVS I AVSNITT 15 FÖR ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER MED EA.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. EA-konto
 2. Licens
 3. Innehåll och Tillgodohavanden
 4. Tillgänglighet för EA-tjänster och uppdateringar
 5. Ditt UGC
 6. Förhållningsregler
 7. Spel
 8. Uppsägning och andra sanktioner
 9. Användning av data
 10. Annan mjukvara, stödprogram och verktyg
 11. Tredje part
 12. Garantier; Begränsat ansvar
 13. Allmänna villkor
 14. Ändringar i detta avtal
 15. Tvistlösningar genom bindande skiljedom
 16. Tilläggsvillkor för PlayStation®
 17. Tilläggsvillkor för köp till mobila enheter

1. EA-konto

Du behöver ett EA-konto för att spela de flesta EA-spel. För att skapa ett måste du uppfylla minimiåldern och dina föräldrar måste läsa och godkänna dessa villkor om du är minderårig. EA kan stänga av eller säga upp ditt konto om du bryter mot det här avtalet. Du kan avsluta ditt EA-konto eller dina EA-prenumerationer när som helst.

Du behöver ett EA-konto för att komma åt och använda många EA-tjänster, bland annat för att spela online.

För att skapa ett EA-konto måste du ha en e-postadress och lämna sanningsenlig och korrekt information. Du måste ha rätt att använda EA-tjänsten som du registrerar och måste vara bosatt i ett land där användning av EA-tjänster är tillåten.

Du måste vara minst 13 år gammal (eller annan sådan minimiålder som gäller i ditt hemland) för att skapa ett EA-konto. Om du är i åldern mellan den relevanta minimiåldern och 18 (eller myndighetsåldern där du bor), måste du och din förälder eller vårdnadshavare se över och godkänna detta avtal tillsammans. Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för handlingar av barn under 18 år vid deras användning av EA-tjänster. EA rekommenderar att föräldrar och vårdnadshavare bekantar sig med föräldrakontrollfunktioner på enheter de ger sina barn.

Du är ansvarig för aktiviteten på ditt EA-konto; det är ditt, dela det inte. Ditt EA-konto kan stängas eller avslutas om någon annan använder det för att ägna sig åt sådant som strider mot detta avtal.

Du kan när som helst avsluta ditt EA-konto eller en prenumeration på en EA-tjänst genom att kontakta EA:s kundtjänst på help.ea.com/se/. För att slutföra din begäran kan EA ta ut avgifter eller kräva kostnader, om det är tillåtet enligt lag, och eventuella skulder till tredjepartsleverantörer eller innehållsleverantörer.

2. Licens

EA ger dig tillgång till våra spel och tjänster för eget personligt åtnjutande.

EA-tjänsterna säljs inte, utan licensieras till dig. EA ger dig en personlig, begränsad, icke-överförbar (dvs. inte att delas), återkallelig och icke-exklusiv licens att använda EA-tjänster som du har tillgång till för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att det följer detta avtal. Du får inte skaffa tillgång till, kopiera, ändra eller distribuera någon EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavanden (såsom dessa termer definieras nedan), om det inte uttryckligen godkänts av EA eller är tillåtet enligt lag. Du får inte utföra ”reverse engineering” eller försöka extrahera eller på något annat sätt använda källkod eller andra data från EA-tjänster, såvida detta inte uttryckligen godkänts av EA eller tillåts enligt lag. EA eller dess licensgivare äger och förbehåller sig alla övriga rättigheter, inklusive alla rättigheter, äganderätt och intressen i EA-tjänster samt tillhörande immateriella rättigheter.

3. Innehåll och Tillgodohavanden

EA tillhandahåller spel, funktioner och innehåll genom en rad tillgodohavanden. Vissa tillgodohavanden låses upp med virtuell valuta som inte har något värde utanför våra spel.

EA-tjänsterna omfattar Innehåll och Tillgodohavanden. ”Innehåll” på EA inkluderar mjukvara, teknologi, text, forumposter, chattinlägg, profiler, widgetar, meddelanden, länkar, e-post, musik, ljud, grafik, bilder, video, kod och allt audiovisuellt eller annat material som visas på eller kommer från EA-tjänster samt våra webbplatsers design och utseende. Innehåll inkluderar användargenererat Innehåll (”UGC”, user-generated content). UGC innehåller EA-kontoprofiler, foruminlägg, profilinnehåll och annat innehåll som användare bidragit med i EA-tjänster. Allt Innehåll antingen ägs av EA eller dess licensgivare, eller licensieras till EA och dess licensgivare enligt avsnitt 5 nedan.

”Tillgodohavanden” är rättigheter som EA licenser till dig att få tillgång till eller använda online- eller offlinedelar av EA-tjänster. Exempel på tillgodohavanden inkluderar tillgång till digitalt eller upplåsningsbart innehåll, tilläggsfunktioner eller förbättrade funktioner (inklusive multiplayer-tjänster); abonnemang; virtuella tillgångar; upplåsningsnycklar eller koder, serienummer eller online-autentisering; bedrifter i spelet; och virtuella poäng, mynt eller valutor.

Vi hänvisar till dessa virtuella poäng, mynt och valutor som ”EA:s virtuella valuta". När du får EA:s virtuella valuta från oss eller våra auktoriserade partners får du en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallelig licens att komma åt och välja de Tillgodohavanden som EA uttryckligen gör tillgängliga för dig.

EA:s virtuella valuta har inget penningvärde och har inget värde utöver för våra produkter och tjänster. EA:s virtuella valuta kan inte säljas, bytas, överlåtas eller bytas mot kontanter; den kan bara lösas in mot tillgodohavanden som finns i EA-tjänsten. EA:s virtuella valuta kan inte lösas in, och du har inte rätt till återbetalning för oanvänd virtuell valuta. När du löser in EA:s virtuella valuta mot ett tillgodohavande, är det tillgodohavandet inte återlämningsbart, utbytbart eller återbetalningsbart. Om du bor i Japan samtycker du till att använda EA:s virtuella valuta inom 180 dagar från inköpsdatum.

Du får på egen bekostnad stå för utrustningen, internetanslutning och avgifter som krävs för att få tillgång till och använda EA-tjänster.

4. Tillgänglighet för EA-tjänster och uppdateringar

Våra spel och tjänster kanske inte alltid är tillgängliga eller fungerar på alla enheter. Vi kan också göra uppdateringar eller ändringar av våra spel och tjänster, vilket kan påverka din användning eller dina spelframsteg.

Vi kan inte garantera att någon EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavande kommer att finnas tillgängligt vid alla tidpunkter, på alla platser, eller vid en viss tidpunkt eller att vi kommer att fortsätta att erbjuda en viss EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavande för någon viss tidsperiod. EA garanterar inte att EA-tjänster kan nås på alla enheter, med hjälp av en särskild internet- eller annan operatör, eller på alla geografiska platser.

Då och då kan EA uppdatera, ändra eller modifiera en EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavande, utan förvarning. Dessa uppdateringar och modifieringar kan krävas för att fortsätta att använda EA-tjänsterna.

EA kan behöva uppdatera eller återställa vissa parametrar för att balansera spelet och användning av EA-tjänsterna. Dessa uppdateringar eller ”återställningar” kan leda till bakslag för dig inom berörd spelvärld och kan påverka karaktärer, spel, grupper eller andra Tillgodohavanden som tillhör dig.

EA kan också vidta åtgärder mot ditt EA-konto och dina tillgodohavanden utan föregående meddelande, för att skydda dig eller EA, till exempel för att förhindra obehörig åtkomst, återställa lösenord till EA-konto, stänga av åtkomst till EA-konto, radera data eller ta bort EA-konton från EA-tjänster. Din tillgänglighet för EA-tjänster kan också påverkas som respons på faktiska eller misstänkta brott mot förhållningsreglerna, vilket beskrivs närmare i avsnitt 6.

5. Ditt UGC

Du tillåter EA och våra spelare använda allt du laddar upp eller skapar (UGC) kostnadsfritt i våra spel och tjänster. Du är ansvarig för ditt UGC, det måste vara ditt eget innehåll eller innehåll som du har tillstånd att använda.

Du är ansvarig för ditt UGC. Du får inte ladda upp UGC som kränker en tredje parts immateriella rättigheter eller som bryter mot lagen, detta avtal eller kränker en tredje parts integritet.

EA kan efter eget gottfinnande, ta bort, redigera eller inaktivera UGC av vilken anledning som helst, inklusive om EA skäligen fastställt att UGC bryter mot detta avtal. EA tar inget ansvar för UGC, för att ta bort det, eller för att inte ta bort det eller annat Innehåll. EA granskar inte UGC före publicering och varken stödjer eller godkänner någon UGC som finns på några EA-tjänster.

När du bidrar med UGC ger du EA, dess licensgivare och licensinnehavare en icke-exklusiv, evig, överförbar, världsomfattande, underlicensierbar licens att använda, tillhandahålla, lagra, reproducera, modifiera, skapa härledda verk, offentligt framföra, offentligt visa eller på annat sätt överföra och kommunicera UGC, eller någon del av det, på vilket sätt eller i vilken form som helst, och i vilket medium eller forum som helst, idag kända eller senare uppfunna, utan förvarning, betalning eller tillskrivning av något slag till dig eller någon tredje part. Du ger också alla andra användare som kan komma åt och använda ditt UGC på en EA-tjänst rätt att använda, kopiera, modifiera, visa, utföra, skapa härledda verk från, och på annat sätt kommunicera och distribuera UGC på eller genom den relevanta EA-tjänsten utan meddelande eller ersättning till dig.

6. Förhållningsregler

Vi vill att du ska ha kul när du spelar våra spel. Så vi förväntar oss att du, liksom alla andra spelare, ska respektera EA, våra anställda och representanter, samt dina medspelare. Det betyder till exempel att du följer lagen, inte fuskar, inte uppträder stötande, inte hackar vår programvara, inte spammar eller bottar, och inte ljuger för EA eller våra spelare. Det är bara huvudpunkterna. Den fullständiga listan över saker du inte ska göra hittar du i våra förhållningsregler.

När du kommer åt eller använder en EA-tjänst, godkänner du att du inte kommer att:

För att upprätthålla dessa regler kan vi komma att övervaka din aktivitet och ta bort eventuellt UGC. Om du inte följer dessa regler kan vi varna dig, stänga av dig, spärra dig permanent eller lägga till andra begränsningar på ditt EA-konto, dina spel eller relaterade tjänster.

Om du eller någon annan som använder ditt EA-konto bryter mot dessa regler och inte åtgärdar detta brott efter en varning, kan EA vidta åtgärder mot dig, inklusive att återkalla tillgången till vissa eller alla EA-tjänster, innehåll eller tillgodohavanden, eller avsluta ditt EA-konto såsom beskrivs i avsnitt 8. Vid allvarliga brott kan EA vidta dessa åtgärder utan att utfärda en föregående varning. Några exempel på allvarliga överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till: att främja, uppmuntra eller delta i hackning, sälja EA-konton eller tillgodohavanden (inklusive virtuella valutor och objekt) utan EA:s tillstånd, extrema trakasserier eller hotande olaglig verksamhet. När det är praktiskt, kommer EA att meddela dig om vilka åtgärder som kommer att vidtas som svar på brott mot dessa regler eller brott mot detta avtal.

Specifika EA-tjänster kan publicera ytterligare regler som gäller för ditt uppförande på respektive tjänst.

Om du stöter på en annan användare som bryter mot någon av dessa regler, vänligen rapportera detta till EA med hjälp av "Hjälp”- eller "Rapportera missbruk”-funktionerna i respektive EA-tjänst, om sådana finns, eller kontakta kundtjänst på help.ea.com/se/.

EA kan i eget gottfinnande övervaka eller spela in online-aktivitet eller Innehåll på EA-tjänster och kan ta bort Innehåll från EA-tjänster efter eget tycke. Kom ihåg att din kommunikation och ditt UGC i en EA-tjänst är offentliga och kommer att kunna ses av andra.

Din användning av EA-tjänster är föremål för EA:s integritets- och cookiepolicy på privacy.ea.com/sv, som införlivas genom hänvisning i detta avtal.

7. Spel

Detta avsnitt gäller för våra spel, särskilt PC-spel, och spelplattformar som ägs av EA, som EA app eller Origin.

Det här avsnittet gäller EA:s spel och spelprenumerationer ("EA-spel"), inklusive EA-spel som körs på en persondator ("EA-datorspel"), samt EA:s egen klientapplikation och relaterade tjänster som distribuerar EA-datorspel ("EA app", för närvarande https://www.origin.com/sv-se/about).

A. Tekniska och innehållsskyddande åtgärder

Vi använder specifik säkerhetsprogramvara för att bekämpa piratkopiering och fusk, och manipulering av den kan resultera i att du förlorar tillgång till våra spel.

EA använder tekniska eller innehållsskyddande åtgärder som utvecklats av EA eller tredje part till EA-tjänster för att förhindra piratkopiering och otillåten kopiering eller användning av EA-spel. Om du försöker kringgå, avaktivera eller manipulera dessa åtgärder upphör denna licens.

B. EA app

För att spela våra PC-spel kan du behöva installera vår programvara för PC-distribution. Vi kan uppdatera programvaran automatiskt. Vi tillhandahåller instruktioner så att du kan avinstallera våra spel och mjukvara.

För att kunna spela EA-datorspel kan EA kräva att du installerar och använder klientapplikationen EA app eller en efterföljande applikation. Ett EA-konto, ditt godkännande av det här avtalet och en internetanslutning krävs för att EA app ska kunna autentisera och bekräfta din licens till EA-datorspel ("Autentisera" eller "Autentisering").

För att komma åt och använda EA-tjänster som anknyter till ett EA-datorspel, kan du först behöva registrera det med serienumret som följer med ett EA-datorspel. Serienumret som följer med detta EA-datorspel kommer att bekräftas under autentiseringen. Autentiseringen är begränsad till ett EA-konto per serienummer, vilket innebär att EA-datorspelet inte får överlåtas. Du får bara starta och komma åt ett EA-datorspel på högst fem unika datorer under en rullande 24-timmarsperiod.

EA app och EA-datorspel kan ladda ned och installera uppdateringar, uppgraderingar och ytterligare funktioner. Du samtycker till att EA inte har någon skyldighet att stödja tidigare versioner av EA app när det finns en uppdatering, uppgradering och/eller implementering av ytterligare funktioner. EA kan ge dig möjlighet att ladda ner, installera och använda en alfa- eller betaversion av EA app enligt samma villkor.

Instruktioner för att avinstallera klienten EA app finns på EA:s hjälpsida help.ea.com/se.

Du kan när som helst avinstallera EA-datorspel via gränssnittet i EA app och radera kvarvarande lokalt sparade filer. Punkbuster kan finnas kvar på din dator efter avinstallation. För att avinstallera Punkbuster kör du den exekverbara filen på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Övervakning och antifuskåtgärder

EA installerar programvara för att upptäcka fusk eller hackning. Dessa program skickar data på din dator till EA.

EA använder teknik för att upptäcka och förhindra fusk vid användning av EA-tjänster, och EA-spel i synnerhet. Dessa tekniker kan utvecklas av EA eller en tredje part.

När du startar ett spel med onlinefunktioner kan dessa tekniker aktiveras med användning av kernel-, admin- eller användarrättigheter samt övervaka ditt spelande och enhetens RAM-minne, processer, kommunikation och fillagringsutrymme i syfte att upptäcka överträdelser mot och för att verkställa förhållningsreglerna i avsnitt 6, inklusive användning av otillåtna tredjepartsprogram. Ett otillåtet tredjepartsprogram är ett tredjepartsprogram- eller en tredjepartsfil (som ”tillägg”, ”mod”, ”hack”, ”trainer” eller ”fusk”) som EA anser (i) möjliggör eller underlättar fusk av något slag; (ii) tillåter användare att modifiera eller hacka spelets gränssnitt, miljö och/eller upplevelse på något sätt som inte uttryckligen godkänts av EA; eller (iii) uppfångar, "utvinner" eller på annat sätt samlar in information från eller genom spelet.

EA kan samla in relevant information som är nödvändig för att utreda ärendet och vidta åtgärder, såsom din kontoinformation, detaljer relaterade till ett otillåtet tredjepartsprogram, eventuella filer till EA-datorspel som modifierats och tider när fusk upptäcktes. Vi kan också säga upp din licens och ditt EA-konto om vi fastställer att du har fuskat.

När du avslutar ett spel som kan användas online avaktiveras dessa anti-fusktekniker.

8. Uppsägning och andra sanktioner

Om du bryter mot detta avtal eller lagen kan EA stänga av eller avbryta din användning av våra spel och tjänster, utan återbetalning.

Om vi väljer att stänga ned ett spel eller en tjänst så meddelar vi dig om det minst 30 dagar i förväg.

Det här avtalet gäller tills det sägs upp av dig eller EA. EA kan avbryta din åtkomst och användning av EA-tjänster eller ditt EA-konto om EA fastställer att du har brutit mot detta avtal eller att det på annat sätt skett olaglig, felaktig eller bedräglig användning av EA-tjänster i anknytning till ditt EA-konto. När så är praktiskt kommer EA att meddela dig om uppsägningen av avtalet. Du kan förlora ditt användarnamn och din spelkaraktär till följd av avslutande av EA-konto. Om du har mer än ett EA-konto, beroende på vilken typ av brott eller missbruk, kan EA avsluta alla dina EA-konton och alla relaterade Tillgodohavanden. Om ditt EA-konto avslutas kommer du inte att ha tillgång till ditt EA-konto och dina Tillgodohavanden, och kan bli avstängd från att komma åt eller använda EA-tjänsten igen. Vid uppsägning upphör även din licens enligt detta avtal att gälla.

I stället för uppsägning och innan eventuell uppsägning kan EA utfärda en varning, stänga av eller ändra din tillgång till en viss EA-tjänst eller ditt EA-konto, ta bort eller återkalla tillgodohavanden på EA-konto eller enhetsnivå, ta bort eller radera eventuellt innehåll som bryter mot detta avtal, eller stänga av enheten eller maskinen från åtkomst till specifika EA-tjänster. Om EA vidtar åtgärder som beskrivs i detta avsnitt, kommer du inte ha rätt till återbetalning (med förbehåll för eventuella lagstadgade återbetalningsrätter) och inga Tillgodohavanden kommer att krediteras till dig eller omvandlas till kontanter eller andra former av ersättning.

EA kan avsluta en EA-tjänst när som helst genom att ge åtminstone trettio dagars varsel, antingen via e-post (om sådan finns), via den drabbade EA-tjänsten, eller via uppdateringar på sidan för nyheter om tjänsterna på EA:s webbplats (https://www.ea.com/sv-se/service-updates). Efter att du avslutat onlinetjänsten kommer inga programvaruuppdateringar att tillämpas på våra spel, och vi kan inte garantera att våra spel kommer att fortsätta att fungera på nyare eller uppdaterade operativsystem eller vara tillgängliga för nedladdning via applikationsdistribueringstjänster som iOS App Store och Google Play Store. Spel som är tillgängliga via sådan applikationsdistribueringstjänst efter uppsägning av online-tjänst kan komma att tas bort utan föregående meddelande till dig.

Om du tror att någon åtgärd felaktigt har vidtagits mot ditt konto eller enhet ber vi dig kontakta kundtjänst på help.ea.com/se/.

Om du säger upp detta avtal, godkänner du att avsluta all användning av EA-tjänster.

Avsnitt 5, 8–9, 11–15 av detta avtal gäller även efter att avtalet upphört.

9. Användning av data

EA samlar in olika uppgifter när du spelar våra spel (även offline) för att bedriva vår verksamhet, förbättra våra produkter och tjänster, upprätthålla våra regler och kommunicera med dig. Vi uppmuntrar dig att läsa EA:s integritets- och cookiepolicy på privacy.ea.com/sv.

När du använder en EA-tjänst kan EA samla in och lagra data från din dator eller enhet, även omfattande information om datorn eller enheten, hårdvara, installerad programvara och operativsystem (som IP-adress och enhets-ID), information om din användning av EA-tjänsten, spelande och användningsstatistik, systeminteraktioner och kringutrustning. Om du använder en EA-tjänst offline lagras dessa data på enheten och överförs till EA när enheten ansluts till internet. EA använder denna information för att bedriva sin verksamhet, förbättra program och tjänster, leverera tjänster till dig och kommunicera med dig (även i marknadsföringssyfte), tillhandahålla programuppdateringar, dynamiskt levererat innehåll och programvarusupport, verkställa detta avtal samt felsöka programfel eller i övrigt förbättra din upplevelse. Om du deltar i online-tjänster, kan EA också samla in, använda, lagra, överföra och offentligt visa statistik om spelet (inklusive poäng, ranking och bedrifter), eller identifiera innehåll som skapas och delas av dig med andra spelare.

Dina data samlas in, används, lagras och överförs av EA Inc. i USA, i enlighet med EA:s integritets- och cookiepolicy (privacy.ea.com/sv).

Du kan hantera vissa inställningar för datasamling på fliken Inställningar i EA-datorspelets klient.

10. Annan mjukvara, stödprogram och verktyg

Om vi uppdaterar våra spel kan du behöva ny programvara för att fortsätta spela våra spel.

EA-tjänster kan innebära att du måste, eller kan tillåtas, ladda ner mjukvara, uppdateringar eller reparationsfiler eller andra verktyg från EA eller dess licensgivare till din dator, ditt underhållningssystem eller annan enhet. Dessa tekniker kan vara olika på olika plattformar, och resultatet för EA-tjänsten kan variera beroende på din dator och annan utrustning. Du förstår att vissa uppdateringar till dessa tekniker kan krävas för att fortsätta att använda en EA-tjänst. Vissa av dessa uppdateringar kan innehålla låsta funktioner eller innehåll som du måste betala en extra avgift för att komma åt. Du samtycker till att EA installerar alla tillgängliga uppdateringar för EA-tjänster automatiskt. Underlåtenhet att installera tillgängliga uppdateringar kan göra EA-tjänster, inklusive EA-datorspel, ospelbara.

11. Tredje part

Du är ansvarig för din användning av spelservrar och tjänster som inte ägs av EA.

Vissa EA-tjänster kan ge dig möjlighet att spela på servrar som inte ägs eller kontrolleras av EA. EA kontrollerar inte dessa tjänster och är inte ansvarig för din användning av EA-tjänsten på eller genom dem. Dessa tredjepartstjänster kan utsätta dig för ytterligare eller andra villkor och/eller begränsningar.

EA-tjänster kan inkludera webblänkar till tredjeparts-webbplatser. Dessa webbplatser kan samla in data eller begära personlig information från dig. EA styr inte över dessa webbplatser och är inte ansvarig för innehållet på dem eller för deras insamling, användning eller avslöjande av personlig information.

12. Garantier; Begränsat ansvar

EA ger inga löften om vår programvara, men den lokala lagstiftningen i ditt land kan inkludera vissa garantier. Den ersättning du kan få för juridiska anspråk är begränsad.

OM DU BOR I ETT EES-LAND (EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET), STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ KOMMER EA-TJÄNSTER ATT TILLHANDAHÅLLAS MED SKÄLIG AKTSAMHET OCH SKICKLIGHET, OCH INGA ANDRA LÖFTEN ELLER UTFÄSTELSER GÖRS OM EA-TJÄNSTER. OM DU BOR UTANFÖR EES, STORBRITANNIEN OCH SCHWEIZ LICENSIERAS OCH TILLHANDAHÅLLS EA-TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK. DU ANVÄNDER DEM PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE UTFÄSTELSER, VILKET ÄVEN OMFATTAR UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FRIHET FRÅN INTRÅNG I TREDJE - PARTS RÄTTIGHETER, SAMT UTFÄSTELSER SOM UPPSTÅR VID HANTERING, ANVÄNDNING ELLER PRAKTIK. EA GARANTERAR INTE STÖRNINGSFRI ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER EA-TJÄNSTEN; ATT EA-TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, ATT DRIFTEN AV EA-TJÄNSTEN SKER UTAN AVBROTT, FEL, FÖRLUST, STÖRNINGAR, HACKNING ELLER VIRUS ELLER ATT EA-TJÄNSTER KAN SAMVERKA ELLER VARA KOMPATIBEL MED NÅGON ANNAN PROGRAMVARA. EA GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER FÖR NÅGON TREDJE PARTS PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ERBJUDS VIA EA APP-BUTIKEN. PÅ https://help.ea.com/sv-se/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FINNS MER INFORMATION OM LAGSTADGADE GARANTIER OCH ANDRA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER I DIN REGION, OCH PÅ https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FINNS RÄTTIGHETER SOM GÄLLER AUSTRALIENSISKA KONSUMENTER.

OM DU BOR I EES-OMRÅDET, STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ KAN EA OCH DESS ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE OCH AFFÄRSPARTNERS INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN DINA HANDLINGAR ELLER BROTT MOT DETTA AVTAL, ELLER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV EN TREDJE PARTS (ELLER NÅGON ANNANS) HANDLINGAR ELLER UNDERLÅTENHETER UTOM VÅR KONTROLL. OM DU BOR UTANFÖR EES, STORBRITANNIEN OCH SCHWEIZ KOMMER EA OCH DESS ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE OCH AFFÄRSPARTNER I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE ATT ANSVARA FÖR NÅGRA SOM HELST FÖRLUSTER SOM INTE HAR ORSAKATS AV EA:S BROTT MOT DETTA AVTAL, ELLER INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, DÄRAV FÖLJANDE, ALLMÄNNA ELLER SÄRSKILDA SKADOR. TYPERNA AV UNDANTAGNA SKADOR OMFATTAR TILL EXEMPEL FINANSIELLA FÖRLUSTER (SOM FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINSTER), KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, AVBROTT ELLER STOPP I NÄRINGSVERKSAMHET, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, OCH DATORFEL ELLER BRISTER. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ALLA KRAV SOM ORSAKAS AV ELLER ÄR RELATERADE TILL DENNA LICENS ELLER EN EA-PROGRAMVARA ELLER EA-TJÄNST, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT. DETTA GÄLLER ÄVEN OM EA KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA. DU KAN ENDAST FÅ DIREKT ERSÄTTNING I NÅGOT BELOPP SOM INTE ÖVERSTIGER DET DU FAKTISKT HAR BETALAT FÖR TILLÄMPLIG EA-PROGRAMVARA ELLER EA-TJÄNST. EA BEGRÄNSAR INTE SITT SKADESTÅNDSANSVAR FÖR BEDRÄGERI, GROV FÖRSUMLIGHET, UPPSÅTLIG VANSKÖTSEL ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR. I VISSA DOMSAGOR TILLÅTS INTE OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR, VARFÖR VISSA ELLER ALLA KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Om du har köpt en fysisk kopia av en EA-tjänst från en fysisk butik i USA och du inte samtycker till villkoren i detta avtal och inte har installerat eller användt EA-tjänsten, kan du returnera och få pengarna tillbaka eller byta inom trettio (30) dagar från inköpsdatum, vid den ursprungliga inköpsstället, genom att följa instruktionerna för retur på https://help.ea.com/sv-se/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Allmänna villkor

A. Hela avtalet

Detta avtal kan bara ändras skriftligen signerat av EA.

Denna licens, samt övriga EA-villkor som reglerar din användning av EA:s program eller tjänster, utgör hela avtalet mellan dig och EA. Avtalet får inte kompletteras eller modifieras om det inte sker skriftligt och undertecknat av EA. EA:s undlåtenhet att hävda någon rättighet under detta avtal ska inte utgöra en avsägelse av rättigheten eller någon annan rättighet. Om någon del av detta avtal befinns vara omöjligt att verkställa ska alla övriga delar av detta avtal fortsätta att gälla med maximal verkan och effekt.

B. Tillämplig lag

Om du bor i USA, Kanada eller Japan är detta avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. Om du bor i ett annat land gäller detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl.

Om du bor i EES, Storbritannien, Schweiz, Brasilien, Hongkong, Mexiko eller Ryssland, (i) är detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, ett företag registrerat i Genèves företagsregister med företagsregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 och med kontor på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) lagarna i ditt hemland reglerar detta avtal och din användning av EA-tjänster; och (iii) du godkänner uttryckligen att exklusiv jurisdiktion för alla krav och åtgärder som uppstår av eller i samband med detta avtal eller EA-tjänster tillfaller domstolarna i ditt hemland.

Om du bor i Sydkorea, (i) är detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, ett företag registrerat i Genèves företagsregister med företagsregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 och med kontor på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) Sydkoreas lagar, exklusive lagar som reglerar konflikter mellan lagstiftningar, reglerar detta avtal och din användning av EA-tjänster; och (iii) du samtycker uttryckligen till att den exklusiva domsrätten över en tvist med EA som gäller detta avtal eller EA-tjänster tillfaller domstolarna i Sydkorea.

Om du bor i USA, Kanada eller Japan, (i) är detta avtal mellan dig och Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) delstaten Kaliforniens lagar, exklusive lagar som reglerar konflikter mellan lagstiftningar, reglerar detta avtal och din användning av EA-tjänster, och (iii) du samtycker uttryckligen till att skadeståndsanspråk och tvister som inte lyder under skiljedomsavtalet nedan, exklusive jurisdiktion över ett anspråk eller en tvist som uppstår genom eller relaterat till detta avtal eller EA-tjänster skall vara federal domstol eller delstatsdomstol som gäller San Mateo County, Kalifornien, och du ger uttryckligen ditt medgivande till att lyda under personlig jurisdiktion för sådan domstol.

Om du bor i ett annat land, (i) är detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, ett företag registrerat i Genèves företagsregister med företagsregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 och med kontor på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) delstaten Kaliforniens lagar, exklusive lagar som reglerar konflikter mellan lagstiftningar, reglerar detta avtal och din användning av EA-tjänster, och (iii) du samtycker uttryckligen till att skadeståndsanspråk och tvister som inte lyder under skiljedomsavtalet nedan, exklusive jurisdiktion över ett anspråk eller en tvist som uppstår genom eller relaterat till detta avtal eller EA-tjänster skall vara federal domstol eller delstatsdomstol som gäller San Mateo County, Kalifornien, och du ger uttryckligen ditt medgivande till att lyda under personlig jurisdiktion för sådan domstol.

FN-konventionen gällande avtal om internationella köp av varor (Wien, 1980) är inte tillämplig på detta avtal och inte kan åberopas vid tvister som uppstår vid eller i samband med detta avtal.

C. Export

Du måste följa alla exportlagar och du godkänner att du inte är en förbjuden person enligt exportlagstiftningen.

Du samtycker till att följa USA:s exportlagstiftning samt övriga tillämpliga exportregler, och kommer inte att överföra EA-tjänsten till ett land eller en person från ett land som inte är tillåtet enligt denna lagstiftning. Du intygar härmed att du inte är en person som EA är förbjudna att handla med enligt denna exportlagstiftning.

14. Ändringar i detta avtal

Detta avtal kan när som helst uppdateras av EA. Om du inte godkänner vissa betydande ändringar kan du kanske inte spela våra spel.

EA kan ibland modifiera detta avtal, så läs igenom det regelbundet. För EA-spelare som godkände en tidigare version av detta avtal kommer revisionerna att träda i kraft 30 dagar efter publicering på terms.ea.com/sv. Din fortsatta användning av EA-tjänster innebär att du godkänner ändringarna. När du godkänt en version av avtalet kommer vi inte att hävda framtida större ändringar utan att du uttryckligen godkänt dem. Om du blir ombedd att godkänna betydande ändringar av detta avtal och avböjer att göra det kan du kanske inte fortsätta använda den tillhandahållna EA-tjänsten.

15. Tvistlösningar genom bindande skiljedom

Detta avsnitt gäller bara om du bor utanför Quebec, Ryssland, Schweiz, Brasilien, Mexiko, medlemsstaterna i EES, Storbritannien och Sydkorea.

Om du har en tvist godkänner du att skicka information skriftligen till EA och till ett skiljedomsförfarande. Du samtycker till att alla krav du ställer mot EA är i din individuella kapacitet, och inte som gruppmedlem, grupprepresentant eller som en del av en gemensam talan.

DETTA AVSNITT GÄLLER ALLA KONSUMENTER OCH PERSONER SOM GODKÄNT VILLKOREN I DETTA AVTAL. UNDANTAGNA ÄR BOENDE I QUEBEC, RYSSLAND, SCHWEIZ, BRASILIEN, MEXIKO, MEDLEMSSTATERNA I EES, STORBRITANNIEN OCH SYDKOREA. GENOM ATT GODKÄNNA VILLKOREN I DETTA AVTAL AVSÄGER DU OCH EA ER UTTRYCKLIGEN RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG SAMT RÄTTEN ATT DELTA I EN GEMENSAM TALAN.

I detta avsnitt 15 beskrivs ett smidigt sätt att lösa tvister mellan oss om de skulle uppstå. De flesta av dina frågor kan lösas snabbt och tillfredsställande genom att du loggar in på EA:s kundtjänst med ditt konto på help.ea.com/se/. Om EA inte kan lösa ditt problem godkänner du och EA att lyda under den procedur som anges i detta avsnitt för att lösa alla tvister oss emellan.

Detta avsnitt 15 är ett avtal mellan dig och EA, och gäller våra respektive representanter, anställda, dotterbolag, föregångare, efterföljare, förmånstagare och förordnade. Detta avtal om att lösa tvister via skiljedom utgör en transaktion i handel mellan stater, och därför styrs tolkningen och upprätthållandet av detta avsnitt 15 och eventuella skiljedomsförfaranden som utförs enligt detta avsnitt av Federal Arbitration Act. Detta avsnitt 15 ska ha en vid tolkning och ska fortsätta gälla även när detta avtal har sagts upp.

A. Anspråk som omfattas av skiljedom

Alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår av eller i samband med detta avtal, eventuella EA-tjänster och deras marknadsföring, eller förhållandet mellan dig och EA, inklusive giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 15 ("Tvister") ska avgöras uteslutande genom bindande skiljedom. Detta omfattar även anspråk som uppstått innan du godkände detta avtal. De enda tvister som inte omfattas av detta avsnitt 15 är anspråk (i) som gäller intrång, skydd eller giltighet för dina, EA:s eller EA:s licensgivares affärshemligheter eller upphovsrätt, varumärkes- eller patenträttigheter; (ii) om du bor i Australien för hävdande av lagstadgade konsumenträttigheter under Australiens konsumentlagstiftning och (iii) som förs i domstol för förenklade tvistemål.

B. Informella förhandlingar

Du och EA godkänner att först försöka lösa alla tvister informellt i minst 30 dagar innan skiljedomsförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar börjar vid det första skriftliga meddelandet från en av parterna till den andra (”meddelande om tvist”). Meddelandet om tvist måste: (a) innehålla hela namnet och kontaktinformationen för den klagande parten; (b) beskriva typen av tvist och grunden för tvisten samt (c) klargöra den specifika kompensation som söks. EA skickar sitt meddelande om tvist till din faktureringsadress eller e-postadress. Du skickar ditt meddelande om tvist till: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department.

C. Bindande skiljedom

Om du och EA inte kan lösa en tvist informellt kan du eller EA välja att låta dispyten slutgiltigt och exklusivt lösa tvisten genom ett bindande skiljedomsförfarande. Om den ena parten väljer ett skiljedomsförfarande ska detta beslut vara slutgiltigt och bindande för den andra parten. Skiljedom ska administreras av American Arbitration Association under dess Consumer Arbitration Rules ("AAA Consumer Rules"), som är tillgängliga på www.adr.org eller genom att ringa +1-800-778-7879, med följande modifieringar:

1. Avgifter och kostnader för skiljedom ska regleras av AAA Consumer Rules (AAA:s konsumentregler). Om sådana kostnader avgörs vara orimligt höga av skiljedomaren, eller om du skickar EA ett meddelande om tvist till ovanstående adress som anger att du inte kan betala de administrativa avgifter som krävs för att initiera ett skiljedomsförfarande, kommer EA att betala samtliga AAA:s administrativa avgifter.

2. Om tvisten inte överstiger $25 000 kommer skiljedomen endast att genomföras på grundval av skriftliga yttranden.

3. Parterna kan framföra eventuella rättsyrkanden under förfarandets gång.

4. Skiljedomaren ska fatta ett skriftligt beslut, vilket kommer att innehålla de domskäl och slutsatser som ligger till grund för beslutet. Skiljedomaren har befogenhet att utfärda all ersättning som är tillåten enligt tillämplig lag, men skiljedomaren ska inte ha någon befogenhet att utfärda ersättning på annan grund än individuell sådan. Skiljedomaren kan tilldela förklarande eller påbjudande ersättning endast till fördel för den individuella part som söker ersättning och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge den ersättning som är garanterad för denna parts individuella krav.

Skiljedomaren måste följa gällande lagstiftning och alla utslag kan överklagas om så inte sker. Du och EA kan processa i rätten för att driva skiljedomsförfarandet, fortgå med pågående tvist i väntan på skiljedom, eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för den ersättning som angetts av skiljedomaren.

D. Begränsningar

DU OCH EA GODTAR ATT BÅDA PARTER ENDAST KAN LÄGGA FRAM KRAV MOT DEN ANDRA PARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER MEDLEM I EN PÅSTÅDD GEMENSAM TALAN ELLER REPRESENTATIV FÖRHANDLING VID ALLA TVISTER. Skiljedomaren ska inte sammanföra någon annan persons krav med dina krav och ska inte sitta som ordförande för någon typ av representativ förhandling eller kollektiv talan. Om denna paragraf D inte är verkställbar ska hela detta avtal om att hänskjuta tvist till skiljeförfarande förklaras ogiltigt.

E. Plats

Om du bor i USA kommer skiljedomen att äga rum i den delstat där du bor. För invånare utanför USA ska skiljedomsförfarandet initieras av San Mateo County, delstaten Kalifornien, USA. Du och EA godkänner att underkasta er denna domstols personliga domsaga för att behandla tvisten, fortgå med pågående tvist eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för den ersättning som anges av skiljedomaren.

F. Återvinnande

Om skiljedomarens beslut utfaller till din fördel beträffande de krav som du ställt gentemot EA och tilldömer dig en ersättning som är större i monetärt värde än EA:s senast skriftliga förslag till uppgörelse innan överlämnandet till skiljedomaren kommer EA att:

1. Betala dig 150 procent av din skiljedomsersättning, upp till $5 000 över din skiljedomsersättning; och

2. Ersätta dig för de skiljedomsavgifter du betalat till AAA.

G. Ändringar i detta skiljedomsavtal

EA kommer inte att hävda större ändringar av detta avtal om skiljedomsförfarande om du inte uttryckligen godkänner ändringarna.

H. Särskiljande

Om någon klausul i detta avsnitt 15 (förutom klausulen om friskrivning från gemensam talan i paragraf D ovan) konstateras vara omöjlig att verkställa eftersom det skulle förhindra ett särskilt krav eller rättsmedel (såsom offentligt föreläggande av ersättning), måste denna ersättning eller gottgörelse (och endast denna ersättning eller gottgörelse) särskiljas från skiljedomen och kan väckas i domstol , medan eventuella återstående anspråk eller gottgörelser ska lösas genom skiljedom. Om någon klausul i detta avsnitt 15 (förutom klausulen om friskrivning från gemensam talan i paragraf D ovan) konstateras vara omöjlig att verkställa av annat skäl, ska denna klausul särskiljas från detta avsnitt 15 och återstoden av detta avsnitt 15 behåller sin giltighet och verkställbarhet.

16. Tilläggsvillkor för PlayStation®

Ytterligare villkor gäller för köp från PlayStation™Store.

Köp på PlayStation™Store i Europa

Innehåll som köps inuti spel köps från Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) och är föremål för tjänstevillkoren och användaravtalet för PlayStation™Network som finns tillgängligt i PlayStation™Store. Var vänlig kontrollera användningsrättigheter för varje köp, eftersom dessa kan variera från föremål till föremål. Innehåll som tillhandahålls inuti spel har samma åldersgräns som spelet, om inte annat anges.

17. Tilläggsvillkor för köp till mobila enheter

Ytterligare villkor gäller för köp till mobila enheter.

Om du bor i USA, Kanada eller Japan är Electronic Arts Inc. säljare av innehåll och tillgodohavanden köpta från EA för användning på en mobil enhet. Om du bor i ett annat land är EA Swiss Sàrl säljare av sådant innehåll och tillgodohavanden köpta från EA. Alla dotterbolag till EA som identifieras som säljare av innehåll och tillgodohavanden i mobilappsbutiken agerar i egenskap av ombud för antingen Electronic Arts Inc. eller EA Swiss Sàrl.Senast uppdaterad: 7 november 2022

Tidigare användaravtal/användarvillkor