ELECTRONIC ARTS
ANVÄNDARAVTAL

Senast uppdaterad: 8 september 2020


Välkommen till EA. Detta avtal reglerar din tillgång till, och användning av produkter, innehåll och tjänster som erbjuds av EA och dess dotterbolag (”EA”), såsom spelmjukvara och tillhörande uppdateringar, uppgraderingar och funktioner samt alla onlinetjänster och mobila tjänster, plattformar, webbplatser och liveevenemang som anordnas av eller i samarbete med EA (kallas gemensamt för ”EA-tjänster”). Detta avtal är mellan dig och den EA-enhet som anges i avsnitt 13B nedan.

GENOM ATT ANVÄNDA EA-TJÄNSTERNA GODKÄNNER DU DESSA VILLKOR. OM DU INTE ACCEPTERAR SKA DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA EA-TJÄNSTERNA. FÖR INVÅNARE I VISSA LÄNDER GÄLLER ATT DU GER DITT GODKÄNNANDE TILL AVTALET OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE SAMT FRISKRIVNINGEN FRÅN GEMENSAM TALAN SOM BESKRIVS I AVSNITT 15 FÖR ATT LÖSA EVENTUELLA TVISTER MED EA.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. EA-konto
 2. Licens
 3. Innehåll och Tillgodohavanden
 4. Tillgänglighet för EA-tjänster och uppdateringar
 5. Ditt UGC
 6. Förhållningsregler
 7. Spel
 8. Uppsägning och andra sanktioner
 9. Användning av data
 10. Annan mjukvara, stödprogram och verktyg
 11. Tredje part
 12. Garantier; Begränsat ansvar
 13. Allmänna villkor
 14. Ändringar i detta avtal
 15. Tvistlösning genom bindande skiljedom
 16. Tilläggsvillkor för PlayStation®

1. EA-konto

Du behöver ett EA-konto för att komma åt och använda många EA-tjänster, bland annat för att spela online.

För att skapa ett EA-konto måste du ha en giltig e-postadress och tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information. Du måste ha rätt att använda EA-tjänsten som du registrerar och måste vara bosatt i ett land där användning av EA-tjänster är tillåten.

Du måste vara minst 13 år gammal (eller annan sådan minimiålder som gäller i ditt hemland) för att skapa ett EA-konto. Om du är i åldern mellan den relevanta minimiåldern och 18 (eller myndighetsåldern där du bor), måste du och din förälder eller vårdnadshavare se över detta avtal tillsammans. Föräldrar och vårdnadshavare ansvarar för handlingar av barn under 18 år vid deras användning av EA-tjänster. EA rekommenderar att föräldrar och vårdnadshavare bekantar sig med föräldrakontrollfunktioner på enheter de ger sina barn.

Du är ansvarig för aktiviteten på ditt EA-konto. Ditt EA-konto kan stängas eller avslutas om någon annan använder det för att ägna sig åt sådant som strider mot detta avtal.

Du kan när som helst säga upp ditt EA-konto eller en prenumeration på en EA-tjänst genom att kontakta EA:s kundtjänstavdelning på help.ea.com/se/. För att slutföra din begäran kan EA ta ut avgifter eller kräva kostnader, om det är tillåtet enligt lag, och eventuella skulder till tredjepartsleverantörer eller innehållsleverantörer.

2. Licens

EA-tjänsterna säljs inte, utan licensieras till dig. EA ger dig en personlig, begränsad, icke-överförbar, återkallelig och icke-exklusiv licens att använda EA-tjänster som du har tillgång till för ditt eget icke-kommersiella bruk, förutsatt att det följer detta avtal. Du får inte skaffa tillgång till, kopiera, ändra eller distribuera någon EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavanden (såsom dessa termer definieras nedan), om det inte uttryckligen godkänts av EA eller är tillåtet enligt lag. Du får inte utföra ”reverse engineering” eller försöka extrahera eller på något annat sätt använda källkod eller andra data från EA-tjänster, såvida detta inte uttryckligen godkänts av EA eller tillåts enligt lag. EA eller dess licenstagare äger och förbehåller sig alla övriga rättigheter, inklusive alla rättigheter, äganderätt och intressen i EA-tjänster samt tillhörande immateriella rättigheter.

3. Innehåll och Tillgodohavanden

EA-tjänsterna omfattar Innehåll och Tillgodohavanden. ”Innehåll” på EA inkluderar mjukvara, teknologi, text, forumposter, chattinlägg, profiler, widgetar, meddelanden, länkar, e-post, musik, ljud, grafik, bilder, video, kod och allt audiovisuellt eller annat material som visas på eller kommer från EA-tjänster samt våra webbplatsers design och utseende. Innehåll inkluderar användargenererat Innehåll (”UGC”, user-generated content). UGC innehåller EA-kontoprofiler, foruminlägg, profilinnehåll och annat Innehåll i EA-tjänster som användare bidragit med. Allt Innehåll antingen ägs av EA eller dess licensgivare, eller licensieras till EA och dess licensgivare enligt avsnitt 5 nedan.

Tillgodohavanden är rättigheter som EA licensierar till dig för att få tillgång till eller använda online- eller offline-delar av EA-tjänster. Exempel på Tillgodohavanden inkluderar tillgång till digital eller ej låsbart Innehåll, tilläggsfunktioner eller förbättrade funktioner (inklusive multiplayer-tjänster); abonnemang; virtuella tillgångar; upplåsningsnycklar eller koder, serienummer eller online-autentisering; spelprestationer (in-game achievements); och virtuella poäng, mynt eller valutor.

Vi hänvisar till dessa virtuella poäng, mynt och valutor som ”EA:s virtuella valuta”. När du får EA:s virtuella valuta från oss eller våra auktoriserade partners får du en personlig, begränsad, icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallelig licens att komma åt och välja de Tillgodohavanden som EA uttryckligen gör tillgängliga för dig.

EA:s virtuella valuta har inget penningvärde och har inget värde utöver för våra produkter och tjänster. EA:s virtuella valuta kan inte säljas, bytas, överlåtas eller bytas mot kontanter; Den kan bara lösas in mot Tillgodohavanden som finns inom EA-tjänster. EA:s virtuella valuta kan inte lösas in, och du har inte rätt till återbetalning för oanvänd virtuell valuta. När du löser in EA:s virtuella valuta mot en Rättighet, är den Rättigheten inte återlämningsbar, utbytbar eller återbetalningsbar. Om du bor i Japan samtycker du till att använda EA:s virtuella valuta inom 180 dagar från inköpsdatum.

Du får på egen bekostnad stå för utrustningen, internetanslutning och avgifter som krävs för att få tillgång till och använda EA-tjänster.

4. Tillgänglighet för EA-tjänster och uppdateringar

Vi kan inte garantera att någon EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavande kommer att finnas tillgängligt vid alla tidpunkter, på alla platser, eller vid en viss tidpunkt eller att vi kommer att fortsätta att erbjuda en viss EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavande för någon viss tidsperiod. EA garanterar inte att EA-tjänster kan nås på alla enheter, med hjälp av en särskild internet- eller annan operatör, eller på alla geografiska platser.

Då och då kan EA uppdatera, ändra eller modifiera en EA-tjänst, Innehåll eller Tillgodohavande, utan förvarning. Dessa uppdateringar och modifieringar kan krävas för att fortsätta att använda EA-tjänsterna.

EA kan behöva uppdatera eller återställa vissa parametrar för att balansera spelet och användning av EA-tjänsterna. Dessa uppdateringar eller ”återställningar” kan leda till bakslag för dig inom berörd spelvärld och kan påverka karaktärer, spel, grupper eller andra Tillgodohavanden som tillhör dig.

5. Ditt UGC

Du är ansvarig för din UGC. Du får inte ladda upp UGC som kränker en tredje parts immateriella rättigheter eller som bryter mot lagen, detta avtal eller kränker en tredje parts integritet.

EA kan efter eget gottfinnande ta bort, redigera eller inaktivera UGC av vilken anledning som helst, inklusive om EA skäligen fastställt att UGC bryter mot detta avtal. EA tar inget ansvar för UGC, för att ta bort det, eller för att inte ta bort det eller annat Innehåll. EA granskar inte UGC före publicering och varken stödjer eller godkänner någon UGC som finns på några EA-tjänster.

När du bidrar med UGC ger du EA, dess licensgivare och licensinnehavare en icke-exklusiv, evig, överförbar, världsomfattande, underlicensierbar licens att använda, tillhandahålla, lagra, reproducera, modifiera, skapa härledda verk, offentligt framföra, offentligt visa eller på annat sätt överföra och kommunicera UGC, eller någon del därav, på vilket sätt eller i vilken form som helst, och i vilket medium eller forum som helst, kända idag eller ej, utan förvarning, betalning eller fördelning av något slag till dig eller någon tredje part. Du ger också alla andra användare som kan komma åt och använda ditt UGC på en EA-tjänst rätt att använda, kopiera, modifiera, visa, utföra, skapa härledda verk från, och på annat sätt kommunicera och distribuera UGC på eller genom den relevanta EA-tjänsten utan meddelande eller ersättning till dig.

6. Förhållningsregler

När du öppnar eller använder en EA-tjänst, godkänner du att du inte kommer att:
Om du eller någon annan som använder ditt EA-konto bryter mot dessa regler och misslyckas med att åtgärda detta brott efter en varning, kan EA vidta åtgärder mot dig, inklusive återkalla tillgången till vissa eller alla EA-tjänster, innehåll eller ersättningar, eller avsluta ditt EA-konto såsom beskrivs i avsnitt 8. Vid allvarliga brott kan EA vidta dessa åtgärder utan att utfärda en föregående varning. Några exempel på allvarliga överträdelser inkluderar, men är inte begränsade till: att främja, uppmuntra eller delta i hackning, sälja EA-konton eller rättigheter (inklusive virtuella valutor och objekt) utan EA:s tillstånd, extrema trakasserier eller hotande olaglig verksamhet. När det är praktiskt kommer EA att meddela dig om vilka åtgärder som kommer att vidta som svar på brott mot dessa regler eller brott mot detta avtal.

Specifika EA-tjänster kan publicera ytterligare regler som gäller för ditt uppförande på respektive tjänst.

Om du stöter på en annan användare som bryter mot någon av dessa regler, vänligen rapportera detta till EA med hjälp av ”Hjälp”- eller ”Rapportera missbruk”-funktionerna i respektive EA-tjänst, om sådana finns, eller kontakta kundtjänst på help.ea.com/se/.

EA kan efter eget gottfinnande övervaka eller spela in online-aktivitet eller Innehåll på EA-tjänster och kan ta bort Innehåll från EA-tjänster efter eget gottfinnande. Kom ihåg att din kommunikation och din UGC i en EA-tjänst är offentliga och kommer att kunna ses av andra.

Din användning av EA-tjänster är föremål för EA:s integritets- och cookiepolicy på privacy.ea.com/sv, som införlivas genom hänvisning till detta avtal.

7. Spel

Det här avsnittet gäller EA:s spel och spelprenumerationer (”EA-spel”), inklusive EA-spel som körs på en persondator ("EA-datorspel”), samt EA:s egen klientapplikation och relaterade tjänster som distribuerar EA-datorspel (”EA Desktop”, för närvarande https://www.origin.com/sv-se/about).

 1. Tekniska och innehållsskyddande åtgärder

  EA använder tekniska eller innehållsskyddande åtgärder som utvecklats av EA eller tredje part för EA-tjänster för att förhindra piratkopiering och otillåten kopiering eller användning av EA-spel. Om du försöker kringgå, avaktivera eller manipulera dessa åtgärder upphörs denna licens.

 2. EA Desktop

  För att kunna spela EA-datorspel kan EA kräva att du installerar och använder EA Desktop-klientapplikationen eller en efterföljande applikation. Ett EA-konto, ditt godkännande av detta avtal och en internetanslutning krävs för att EA Desktop ska kunna autentisera och bekräfta din licens till EA-datorspelet (”autentisera” eller ”autentisering”).

  För att komma åt och använda EA-tjänster som är kopplade till ett EA-datorspel kan du först behöva registrera dig med serienumret som medföljer ett EA-datorspel. Serienumret som följer med detta EA-datorspel kommer att bekräftas under autentiseringen. Autentiseringen är begränsad till ett EA-konto per serienummer, vilket innebär att EA-datorspelet inte får överlåtas. Du får bara starta och få åtkomst till EA-datorspelet på högst fem unika datorer under en 24-timmarsperiod.

  EA Desktop och EA-datorspel kan komma att ladda ner och installera uppdateringar, uppgraderingar och andra funktioner som EA bedömer vara rimliga, fördelaktiga för dig och/eller rimligen nödvändiga, med eller utan förvarning. Du samtycker till att EA inte har någon skyldighet att stödja tidigare versioner av EA Desktop när det finns en uppdatering, uppgradering och/eller implementering av ytterligare funktioner. EA kan förse dig med möjligheten att ladda ner, installera och använda en alfa- eller betaversion av EA Desktop enligt samma villkor.

  Instruktioner för att avinstallera EA Desktop-klienten finns på EA:s hjälpsida, help.ea.com/se/.

  Du kan när som helst avinstallera EA-datorspel med EA Desktop-gränssnittet och radera eventuella kvarvarande lokalt sparade filer. Punkbuster kan finnas kvar på din dator efter avinstallation. För att avinstallera Punkbuster kör du den exekverbara filen på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.


 3. Övervakning och antifuskåtgärder

  EA använder teknik för att upptäcka och förhindra fusk vid användning av EA-tjänster, i synnerhet, EA-spel. Dessa tekniker kan utvecklas av EA eller en tredje part.

  När du startar ett spel med onlinefunktioner kan dessa tekniker aktiveras med användning av kernel-, admin- eller användarrättigheter samt övervaka ditt spelande och enhetens RAM-minne, processer, kommunikation och fillagringsutrymme i syfte att upptäcka överträdelser mot och för att verkställa förhållningsreglerna i avsnitt 6, inklusive användning av otillåtna tredjepartsprogram. Ett otillåtet tredjepartsprogram är ett tredjepartsprogram- eller en tredjepartsfil (som ”tillägg”, ”mod”, ”hack”, ”trainer” eller ”fusk”) som EA anser (i) möjliggör eller underlättar fusk av något slag; (ii) tillåter användare att modifiera eller hacka spelets gränssnitt, miljö och/eller upplevelse på något sätt som inte uttryckligen godkänts av EA; eller (iii) fångar upp, ”skördar” eller på annat sätt samlar in information från eller genom spelet.

  EA kan samla in relevant information som behövs för våra utredningar och verkställighetsändamål, såsom din kontoinformation, information relaterad till ett otillåtet tredjepartsprogram, eventuella EA-datorspelsfiler som har ändrats och antalet gånger fusk upptäcktes. Vi kan också säga upp din licens och ditt EA-konto om vi fastställer att du har fuskat.

  När du avslutar ett spel med onlinefunktioner inaktiveras dessa antifusktekniker.

8. Uppsägning och andra sanktioner

Den här licensen gäller tills den sägs upp av dig eller EA. EA kan avbryta din åtkomst och användning av EA-tjänster eller ditt EA-konto om EA fastställer att du har brutit mot detta avtal eller att det på annat sätt skett olaglig, felaktig eller bedräglig användning av EA-tjänster i anknytning till ditt EA-konto. När så är praktiskt kommer EA att meddela dig om uppsägningen av avtalet. Du kan förlora ditt användarnamn och din spelkaraktär till följd av avslutande av EA-konto. Om du har mer än ett EA-konto, beroende på vilken typ av brott eller missbruk, kan EA avsluta alla dina EA-konton och alla relaterade Tillgodohavanden. Om ditt EA-konto avslutas kommer du inte att ha tillgång till ditt EA-konto och dina Tillgodohavanden, och kan bli avstängd från att komma åt eller använda EA-tjänsten igen. Vid uppsägning upphör även din licens enligt detta avtal att gälla.

I stället för uppsägning och innan eventuell uppsägning kan EA utfärda en varning, stänga av eller ändra din tillgång till en viss EA-tjänst eller ditt EA-konto, ta bort eller återkalla rättigheter på EA-konto eller enhetsnivå, ta bort eller radera innehåll som bryter mot detta avtal, eller stänga av enheten eller maskin från åtkomst till specifika EA-tjänster. Om EA vidtar åtgärder som beskrivs i detta avsnitt, kommer du inte ha rätt till återbetalning (med förbehåll för eventuella lagstadgade återbetalningsrätter) och inga Tillgodohavanden kommer att krediteras till dig eller omvandlas till kontanter eller andra former av ersättning.

EA kan avsluta en EA-tjänst när som helst genom att ge åtminstone trettio dagars varsel, antingen via e-post (om sådan finns), via den drabbade EA-tjänsten, eller via uppdateringar på sidan för nyheter om tjänsterna på EA:s webbplats (https://www.ea.com/sv-se/service-updates). Efter att du avslutat onlinetjänsten kommer inga programvaruuppdateringar att tillämpas på våra spel, och vi kan inte garantera att våra spel kommer att fortsätta att fungera på nyare eller uppdaterade operativsystem eller vara tillgängliga för nedladdning via applikationsdistribueringstjänster som iOS App Store och Google Play Store. Alla spel som är tillgängliga via sådana applikationsdistributionstjänster efter avslutande av onlinetjänsten kan komma att tas bort utan före meddelande till dig.

Om du tror att någon åtgärd felaktigt har vidtagits mot ditt konto eller enhet ber vi dig kontakta kundtjänst på help.ea.com/se/.

Om du säger upp detta avtal samtycker du till att upphöra med all användning av EA-tjänster.

Avsnitt 5, 8–9, 11–15 i detta avtal gäller även efter att avtalet upphört.

9. Användning av data

När du använder en EA-tjänst kan EA samla in och lagra data från din dator eller enhet, även omfattande information om datorn eller enheten, hårdvara, installerad programvara och operativsystem (som IP-adress och enhets-ID), information om din användning av EA-tjänsten, spelande och användningsstatistik, systeminteraktioner och kringutrustning. Om du använder en EA-tjänst offline lagras dessa data på enheten och överförs till EA när enheten ansluts till internet. EA använder denna information för att bedriva sin verksamhet, förbättra program och tjänster, leverera tjänster till dig och kommunicera med dig (även i marknadsföringssyfte), tillhandahålla programuppdateringar, dynamiskt levererat innehåll och programvarusupport, verkställa detta avtal samt felsöka programfel eller i övrigt förbättra din upplevelse. Om du deltar i online-tjänster, kan EA också samla in, använda, lagra, överföra och offentligt visa statistik om spelet (inklusive poäng, ranking och prestationer), eller identifiera innehåll som skapas och delas av dig med andra spelare.

Dina data samlas in, används, lagras och överförs av EA Inc. i USA, i enlighet med EA:s integritets- och cookiepolicy på privacy.ea.com/sv.

Du kan hantera vissa inställningar för datainsamling på fliken Inställningar i EA-datorspelsklienten.

10. Annan mjukvara, stödprogram och verktyg

EA-tjänster kan innebära att du måste, eller kan tillåtas, ladda ner mjukvara, uppdateringar eller reparationsfiler eller andra verktyg från EA eller dess licensgivare till din dator, ditt underhållningssystem eller annan enhet. Dessa tekniker kan vara olika på olika plattformar, och resultatet för EA-tjänsten kan variera beroende på din dator och annan utrustning. Du förstår att vissa uppdateringar till dessa tekniker kan krävas för att fortsätta att använda en EA-tjänst. Vissa av dessa uppdateringar kan innehålla låsta funktioner eller innehåll som du måste betala en extra avgift för att kunna utnyttja. Du samtycker till att EA installerar alla tillgängliga uppdateringar för EA-tjänster automatiskt. Underlåtenhet att installera tillgängliga uppdateringar kan göra EA-tjänster, inklusive EA-datorspel, ospelbara.

11. Tredje part

Vissa EA-tjänster kan ge dig möjlighet att spela på servrar som inte ägs eller kontrolleras av EA. EA kontrollerar inte dessa tjänster och är inte ansvarig för din användning av EA-tjänsten på eller genom dem. Dessa tredjepartstjänster kan utsätta dig för ytterligare eller andra avtalsvillkor och/eller begränsningar.

EA-tjänster kan inkludera webblänkar till tredjeparts-webbplatser. Dessa webbplatser kan samla in data eller begära personlig information från dig. EA styr inte över dessa webbplatser och är inte ansvarig för innehållet på dem eller för deras insamling, användning eller avslöjande av personlig information.

12. Garantier; Begränsat ansvar

OM DU BOR I ETT EES-LAND (EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET), STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ KOMMER EA-TJÄNSTER ATT TILLHANDAHÅLLAS MED SKÄLIG AKTSAMHET OCH SKICKLIGHET, OCH INGA ANDRA LÖFTEN ELLER UTFÄSTELSER GÖRS OM EA-TJÄNSTER. OM DU BOR UTANFÖR EES, STORBRITANNIEN OCH SCHWEIZ LICENSIERAS OCH TILLHANDAHÅLLS EA-TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK. DU ANVÄNDER DEM PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE UTFÄSTELSER, VILKET ÄVEN OMFATTAR UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FRIHET FRÅN INTRÅNG I TREDJE - PARTS RÄTTIGHETER, SAMT UTFÄSTELSER SOM UPPSTÅR VID HANTERING, ANVÄNDNING ELLER PRAKTIK. EA GARANTERAR INTE STÖRNINGSFRI ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER EA-TJÄNSTEN; ATT EA-TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV; ATT EA-TJÄNSTEN UPPFYLLER DINA KRAV, ATT DRIFTEN AV EA-TJÄNSTEN SKER UTAN AVBROTT, FEL, FÖRLUST, STÖRNINGAR, HACKNING ELLER VIRUS ELLER ATT EA-TJÄNSTER KAN SAMVERKA ELLER VARA KOMPATIBEL MED NÅGON ANNAN PROGRAMVARA. EA GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER FÖR NÅGON TREDJE PARTS PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ERBJUDS VIA EA DESKTOP-BUTIKEN. SE https://help.ea.com/sv-se/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FÖR MER INFORMATION OM LAGSTADGADE GARANTIER OCH ANDRA LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER I DIN REGION, OCH https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FÖR RÄTTIGHETER SOM GÄLLER AUSTRALIENSISKA KONSUMENTER.

OM DU BOR I EES, STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ KOMMER EA OCH DESS ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE OCH AFFÄRSPARTNER INTE ATT ANSVARA FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV DINA ÅTGÄRDER ELLER BROTT MOT DETTA AVTAL, ELLER SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV HANDLINGAR ELLER UNDERLÅTELSER FRÅN TREDJE PART (ELLER NÅGON ANNAN) SOM ÄR UTANFÖR VÅR KONTROLL. OM DU BOR UTANFÖR EES, STORBRITANNIEN OCH SCHWEIZ KOMMER EA OCH DESS ANSTÄLLDA, LICENSGIVARE OCH AFFÄRSPARTNER I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE ATT ANSVARA FÖR NÅGRA SOM HELST FÖRLUSTER SOM INTE HAR ORSAKATS AV EA:S BROTT MOT DETTA AVTAL, ELLER INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, DÄRAV FÖLJANDE, ALLMÄNNA ELLER SÄRSKILDA SKADOR. TYPERNA AV UNDANTAGNA SKADOR OMFATTAR TILL EXEMPEL FINANSIELLA FÖRLUSTER (SOM FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINSTER), KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, AVBROTT ELLER STOPP I NÄRINGSVERKSAMHET, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, OCH DATORFEL ELLER BRISTER. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ALLA KRAV SOM ORSAKAS AV ELLER ÄR RELATERADE TILL DENNA LICENS ELLER EN EA-PROGRAMVARA ELLER EA-TJÄNST, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGOT ANNAT. DETTA GÄLLER ÄVEN OM EA KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA. DU KAN ENDAST FÅ DIREKT ERSÄTTNING I NÅGOT BELOPP SOM INTE ÖVERSTIGER DET DU FAKTISKT HAR BETALAT FÖR TILLÄMPLIG EA-PROGRAMVARA ELLER EA-TJÄNST. EA BEGRÄNSAR INTE SITT SKADESTÅNDSANSVAR FÖR BEDRÄGERI, GROV FÖRSUMLIGHET, UPPSÅTLIG VANSKÖTSEL ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR. I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR, VARFÖR VISSA ELLER ALLA KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

Om du har köpt en fysisk kopia av en EA-tjänst från en fysisk butik i USA och du inte samtycker till villkoren i detta avtal och inte har installerat eller använt EA-tjänsten, kan du returnera och få pengarna tillbaka eller byta inom trettio (30) dagar från inköpsdatum, vid den ursprungliga inköpsstället, genom att följa instruktionerna för retur på https://help.ea.com/sv-se/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Allmänna villkor

 1. Hela avtalet

  Detta avtal, samt övriga EA-villkor som reglerar din användning av EA-tjänster, utgör hela avtalet mellan dig och EA. Licensen får inte kompletteras eller modifieras om det inte är skriftligt och underskrivet av EA. EA:s undlåtenhet att hävda någon rättighet under detta avtal ska inte utgöra en avsägelse av rättigheten eller någon annan rättighet. Om någon del av detta avtal befinns vara omöjligt att verkställa ska alla övriga delar av detta avtal fortsätta att gälla med maximal verkan och effekt.

 2. Tillämplig lag

  Om du bor i EES, Storbritannien, Schweiz, Brasilien, Hongkong, Mexiko eller Ryssland, (i) gäller detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, ett företag registrerat i Genèves företagsregister med företagsregistreringsnummer: CH – 660-2328005-8 och med kontor på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) reglerar lagstiftningen i ditt land detta avtal och din användning av EA-tjänster, och (iii) godkänner du uttryckligen att den exklusiva jurisdiktionen över ett anspråk eller en tvist som uppstår av din användning av eller i samband med detta avtal eller EA-tjänster ska vara domstol i det land du bor i.

  Om du bor i Sydkorea (i) gäller detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, ett företag registrerat i Genèves företagsregister med företagsregistreringsnummer: CH – 660-2328005-8 och med kontor på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) reglerar lagstiftningen i Sydkorea, exklusive regler för internationell privaträtt, detta avtal och din användning av EA-tjänster, och (iii) godkänner du uttryckligen att den exklusiva domsagan över ett anspråk eller en tvist som uppstår av din användning av eller i samband med detta avtal eller EA-tjänster ska vara domstol i Sydkorea.

  Om du bor i USA, Kanada eller Japan (i) gäller detta avtal mellan dig och Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) reglerar lagstiftningen i delstaten Kalifornien, exklusive dess lagar som reglerar internationell privaträtt, denna licens och din användning av EA-tjänsten, och (iii) godkänner du uttryckligen att skadeståndsanspråk och dispyter som inte lyder under skiljeförfarandet nedan, den exklusiva domsagan över ett anspråk eller en tvist som uppstår av din användning av eller i samband med denna licens eller EA-tjänsten ska vara federal domstol eller delstatsdomstol som gäller San Mateo County, Kalifornien, och du ger uttryckligen ditt medgivande till att lyda under domsagan för sådan domstol.

  Om du bor i ett annat land (i) gäller detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, ett företag registrerat i Genèves företagsregister med företagsregistreringsnummer: CH – 660-2328005-8 och med kontor på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) reglerar lagstiftningen i delstaten Kalifornien, exklusive dess lagar som reglerar internationell privaträtt, denna licens och din användning av EA-tjänsten, och (iii) godkänner du uttryckligen att skadeståndsanspråk och dispyter som inte lyder under skiljeförfarandet nedan, den exklusiva domsagan över ett anspråk eller en tvist som uppstår av din användning av eller i samband med denna licens eller EA-tjänsten ska vara federal domstol eller delstatsdomstol som gäller San Mateo County, Kalifornien, och du ger uttryckligen ditt medgivande till att lyda under domsagan för sådan domstol.

  FN-konventionen gällande avtal om internationella köp av varor (Wien, 1980) är inte tillämplig på detta avtal och kan inte åberopas vid tvister som uppstår vid eller i samband med detta avtal.


 3. Export

  Du samtycker till att följa USA:s exportlagstiftning samt övriga tillämpliga exportregler, och kommer inte att överföra EA-tjänsten till ett land eller en person från ett land som inte är tillåtet enligt denna lagstiftning. Du intygar härmed att du inte är en person som EA är förbjudna att handla med enligt denna exportlagstiftning.

14. Ändringar i detta avtal

EA kan ibland modifiera denna licens, så granska den regelbundet. För EA-spelare som godkände en tidigare version av detta avtal kommer revisionerna att träda i kraft 30 dagar efter publicering på terms.ea.com/sv. Din fortsatta användning av EA-tjänster innebär att du godkänner ändringarna. När du godkänt en version av licensen kommer vi inte att hävda framtida större ändringar utan att du uttryckligen godkänt dem. Om du ombes att godkänna större ändringar av denna licens och avböjer att göra det kan du kanske inte fortsätta använda EA-tjänsten.

15. Tvistlösning genom bindande skiljedom

DETTA AVSNITT GÄLLER ALLA KONSUMENTER OCH PERSONER SOM GODKÄNT VILLKOREN I DENNA LICENS. UNDANTAGNA ÄR BOENDE I QUEBEC, RYSSLAND, SCHWEIZ, BRASILIEN, MEXIKO, MEDLEMSSTATERNA I EES, STORBRITANNIEN OCH SYDKOREA. GENOM ATT GODKÄNNA VILLKOREN I DENNA LICENS AVSÄGER DU OCH EA ER UTTRYCKLIGEN RÄTTEN TILL EN JURYRÄTTEGÅNG SAMT RÄTTEN ATT DELTA I EN GRUPPTALAN.

I detta avsnitt 15 beskrivs ett smidigt sätt att lösa tvister mellan oss om de skulle uppstå. De flesta av dina frågor kan lösas snabbt och tillfredsställande genom att du loggar in på EA:s kundtjänst med ditt konto på help.ea.com/se/. Om EA inte kan lösa ditt problem godkänner du och EA att lyda under den procedur som anges i detta avsnitt för att lösa alla tvister oss emellan.

This Detta avsnitt 15 är ett avtal mellan dig och EA, och gäller våra respektive representanter, anställda, dotterbolag, föregångare, efterföljare, förmånstagare och förordnade. Detta avtal om att lösa tvister via skiljedom utgör en transaktion i handel mellan stater, och därför styrs tolkningen och upprätthållandet av detta avsnitt 15 och eventuella skiljedomsförfaranden som utförs enligt detta avsnitt av Federal Arbitration Act. Detta avsnitt 15 ska ha en vid tolkning och ska fortsätta gälla även när detta avtal har sagts upp.
 1. Anspråk som omfattas av skiljedomsförfarande

  Alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår av eller i samband med detta avtal, dess tillämpning och marknadsföring, alla EA-tjänster eller förhållandet mellan dig och EA, inklusive giltighet, verkställbarhet och omfattning av detta avsnitt 15 (”Tvister”) ska avgöras uteslutande genom bindande skiljedomsförfarande. Detta omfattar även anspråk som uppstått innan du godkände detta avtal. De enda tvister som inte omfattas av detta avsnitt 15 är anspråk (i) som gäller intrång, skydd eller giltighet för dina, EA:s eller EA:s licensgivares affärshemligheter eller upphovsrätt, varumärkes- eller patenträttigheter; om du bor i Australien för hävdande av lagstadgade konsumenträttigheter under Australiens konsumentlagstiftning och (iii) som förs i domstol för förenklade tvistemål.

 2. Informella förhandlingar

  Du och EA godkänner att först försöka lösa alla tvister informellt i minst 30 dagar innan skiljedomsförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar börjar vid det första skriftliga meddelandet från en av parterna till den andra (”meddelande om tvist”). Meddelandet om tvist måste: (a) innehålla hela namnet och kontaktinformationen för den klagande parten; (b) beskriva typen av tvist och grunden för tvisten samt (c) klargöra den specifika kompensation som söks. EA skickar sitt meddelande om tvist till din faktureringsadress eller e-postadress. Du skickar ditt meddelande om tvist till: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department.

 3. Bindande skiljedom

  Om du och EA inte kan lösa en tvist informellt kan du eller EA välja att låta dispyten slutgiltigt och exklusivt lösa tvisten genom ett bindande skiljedomsförfarande. Om den ena parten väljer ett skiljedomsförfarande ska detta beslut vara slutgiltigt och bindande för den andra parten. Skiljedomsförfarandet ska administreras av American Arbitration Association under dess regler för konsumenttvister (”AAA Consumer Rules”), med följande modifieringar:

  1. Avgifter och kostnader för skiljedomsförfarandet ska regleras av AAA:s konsumentregler. Om sådana kostnader avgörs vara orimligt höga av skiljedomaren, eller om du skickar EA ett meddelande om tvist till ovanstående adress som anger att du inte kan betala de administrativa avgifter som krävs för att initiera ett skiljedomsförfarande, kommer EA att betala samtliga AAA:s administrativa avgifter.

  2. Om tvisten inte överstiger 25 000 USD kommer skiljedomsförfarandet endast att genomföras på grundval av skriftliga yttranden.

  3. Parterna kan framföra en eller flera s.k. ”dispositive motions” (begäran om påskyndat domslut) under förfarandets gång.

  4. Skiljedomaren ska fatta ett skriftligt beslut, vilket kommer att innehålla de upptäckter och slutsatser som ligger till grund för beslutet. Skiljedomaren har befogenhet att utfärda all form av befrielse enligt gällande lag, men kan tilldela förklarande eller påbjudande ersättning endast till fördel för den individuella part som söker ersättning och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge den ersättning som är garanterad för denna parts individuella krav.

  Skiljedomaren måste följa tillämplig lag, och ersättningen kan utebli om detta inte sker. Du och EA kan processa i rätten för att driva skiljedomsförfarandet, fortgå med pågående tvist i väntan på skiljedom, eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för den ersättning som angetts av skiljedomaren.

 4. Begränsningar

  DU OCH EA GODTAR ATT BÅDA PARTER ENDAST KAN LÄGGA FRAM KRAV MOT DEN ANDRA PARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER MEDLEM I EN PÅSTÅDD KOLLEKTIV TALAN ELLER REPRESENTATIV FÖRHANDLING LIKSOM FÖR ALLA TVISTER. Skiljedomaren ska inte sammanföra någon annan persons krav med dina krav och ska inte sitta som ordförande för någon typ av representativ förhandling eller kollektiv talan. Om denna paragraf D inte är verkställbar ska hela detta avtal om att hänskjuta tvist till skiljeförfarande förklaras ogiltigt.

 5. Plats

  Om du bor i USA kommer skiljedomsförfarandet att äga rum i den delstat där du bor. För invånare utanför USA ska skiljedomsförfarandet initieras av San Mateo County, delstaten Kalifornien, USA. Du och EA godkänner att underkasta er denna domstols personliga domsaga för att behandla tvisten, fortgå med pågående tvist eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för den ersättning som anges av skiljedomaren.

 6. Återställning

  Om skiljedomarens beslut utfaller till din fördel beträffande de krav som du ställt gentemot EA och tilldömer dig en ersättning som är större i monetärt värde än EA:s senast skriftliga förslag till uppgörelse innan överlämnandet till skiljedomaren kommer EA att:

  1. Betala dig 150 procent av din skiljedomsersättning, upp till 5 000 dollar över din skiljedomsersättning; och
  2. Betala tillbaka de avgifter du betalat till AAA för skiljedomsförfarandet.

 7. Ändringar av detta avtal om skiljedomsförfarande

  EA kommer inte att hävda större ändringar av detta avtal om skiljedomsförfarande om du inte uttryckligen godkänner ändringarna.

 8. Särskiljande

  Om någon klausul i detta avsnitt 15 (förutom klausulen om grupptalan om avsägelse enligt paragraf D ovan) konstateras vara omöjlig att verkställa kommer denna klausul att skiljas från detta avsnitt 15 och återstoden av detta avsnitt 15 kommer att behålla sin giltighet och verkställbarhet.

16. Tilläggsvillkor för PlayStation®

Köp på PlayStation™Store i Europa

Innehåll som köps inuti spel köps från Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) och är föremål för tjänstevillkoren och användaravtalet för PlayStation™Network som finns tillgängligt i PlayStation™Store. Var vänlig kontrollera användningsrättigheter för varje köp, eftersom dessa kan variera från föremål till föremål. Innehåll som tillhandahålls inuti spel har samma åldersgräns som spelet, om inte annat anges.


Föregående användaravtal / användarvillkor