ELECTRONIC ARTS
KÄYTTÄJÄSOPIMUS

VIIMEISIN PÄIVITYS: 18. heinäkuuta 2019


EA toivottaa sinut tervetulleeksi. Tämä Sopimus säätelee EA:n ja sen tytäryhtiöiden (”EA”) ohjelmistotuotteiden, kuten levyllä tai ladattavana saatavilla olevien peliohjelmistojen, sekä EA:n tarjoamien niihin liittyvien päivitysten, lisäosien ja ominaisuuksien sekä verkko- ja mobiilipalveluiden, -ominaisuuksien, -sisältöjen ja -verkkosivustojen ja/tai EA:n järjestämien tai siihen liittyvien livetapahtumien (yhdessä ”EA-palvelut”), käsittelyä ja käyttöä. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat käyttäjä ja alla osiossa 13B määritelty EA-yhtiö.

KÄYTTÄMÄLLÄ EA-PALVELUITA SUOSTUT NÄIHIN EHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ ASENNA TAI KÄYTÄ EA-PALVELUITA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU JOSSAKIN TIETYISTÄ MAISTA, HÄN HYVÄKSYY OSIOSSA 15 KUVATUN SOPIMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA LUOPUMISEN RYHMÄKANTEESTA MAHDOLLISTEN EA:N JA KÄYTTÄJÄN VÄLISTEN RIITATILANTEIDEN RATKAISEMISESSA.

Sisällysluettelo

 1. EA-tili
 2. Lisenssi
 3. Sisältö ja oikeutukset
 4. EA-palveluiden saatavuus ja päivitykset
 5. Käyttäjän luoma sisältö (UGC)
 6. Käyttäytymissäännöt
 7. PC-tuotteet
 8. Sopimuksen päättäminen ja muut sanktiot
 9. Tietojen käyttö
 10. Muut ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut
 11. Kolmannet osapuolet
 12. Vastuuvapautus; Vastuun rajaaminen
 13. Yleiset ehdot
 14. Sopimusmuutokset
 15. Riitatilanteen ratkaisu sitovassa välimiesmenettelyssä
 16. PlayStation® – täydentävät ehdot


1. EA-tili

Monien EA:n tarjoamien palveluiden, mukaan lukien verkkopelaamisen, käyttöön tarvitaan EA-tili.

EA-tiliä luodessasi tarvitset sähköpostiosoitteen, ja tiedot on ilmoitettava oikein ja täsmällisesti. Sinulla tulee olla oikeus EA-palveluihin, joiden käyttöön olet rekisteröitymässä, ja asua maassa, jossa EA-palveluiden käyttö on sallittua.

Sinun tulee olla vähintään 13-vuotias (tai ylittää asuinmaansa määrittämä vähimmäisikä) luodaksesi EA-tilin. Jos olet iältäsi asiaankuuluvan vähimmäisiän ja 18:n (tai asuinmaan täysi-ikäisyyden) välillä, sinun ja vanhempiesi on käytävä Sopimus läpi yhdessä. Vanhemmat ja huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaiden lasten tekemisistä, kun he käyttävät EA-palveluita. EA suosittelee, että vanhemmat ja huoltajat tutustuvat lapsilleen hankkimiensa laitteiden valvontavälineisiin.

Olet yksin vastuussa kaikista EA-tilisi tapahtumista. EA-tilisi saatetaan poistaa väliaikaisesti tai lopullisesti, jos joku toinen käyttää sitä ja osallistuu Sopimuksen vastaisiin tapahtumiin.

Voit peruuttaa EA-tilisi milloin tahansa. Voit myös peruuttaa jonkin tietyn EA-palvelun tilauksen milloin tahansa. Ota yhteyttä EA:n asiakaspalveluosastoon osoitteessa help.ea.com/fi EA-tilin peruuttamiseksi. EA saattaa pyynnön toteuttamiseksi periä lain niin salliessa maksuja tai kulukorvauksia sekä kolmansiin osapuoliin kuuluville myyjille tai sisällöntarjoajille velkaa oltavia summia.

2. Lisenssi

Sinulla on käyttöoikeus EA-palveluihin, niitä ei myydä sinulle. EA myöntää sinulle henkilökohtaisen, rajallisen, ei-siirrettävän, peruutettavissa olevan ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden EA-palveluihin, joita saat käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että noudatat tätä Sopimusta. Et saa käyttää, kopioida, muokata tai jakaa mitään EA-palveluita, sisältöä tai oikeutuksia (määritelty alla), ellei EA nimenomaisesti anna lupaa siihen tai ellei laki salli sitä. Et saa muuttaa EA-palveluiden lähdekoodia tai muuten yrittää saada tai muulla tavalla käyttää EA-palveluiden lähdekoodia tai muita palveluista peräisin olevia tietoja, ellei EA nimenomaisesti anna lupaa siihen tai ellei laki salli sitä. EA tai sen lisenssinhaltijat omistavat ja pidättävät kaikki muut oikeudet, mukaan lukien kaikki EA-palveluiden omistus- ja muut oikeudet sekä siihen liittyvät immateriaalioikeudet.

3. Sisältö ja oikeutukset

EA-palveluihin kuuluva sisältö ja oikeutukset. Sisältöä ovat ohjelmistot, tekninen toteutus, tekstit, foorumi- ja verkkokeskustelut, profiilit, sovelmat, ilmoitukset, linkit, sähköpostiviestit, musiikki, äänet, grafiikka, kuvat, video, koodi ja kaikki EA-palveluiden yhteydessä esitettävä audiovisuaalinen tai muu aineisto sekä nettisivujemme rakenne ja ulkoasu. Sisältöön kuuluu myös käyttäjien kehittämä sisältö (”UGC”). UGC sisältää EA-tilien profiilit, foorumikeskustelut, profiilisisällöt ja muu EA-palveluiden käyttäjien tuottama sisältö. Kaikki sisältö kuuluu joko EA:lle tai sen lisenssinhaltijoille, tai se on lisensoitu EA:lle ja sen lisenssinhaltijoille alla kuvatun kohdan 5 mukaisesti.

Oikeutukset ovat EA:n sinulle myöntämiä oikeuksia, joiden avulla pääset käsiksi tai voit käyttää EA-palveluiden online- tai offline-ominaisuuksia. Oikeutuksiin kuuluvat pääsy digitaaliseen tai avattaviin lisäsisältöihin tai lisätoimintoihin (mukaan lukien moninpelipalvelut), tilaukset, virtuaaliset omaisuudet, avaustunnukset ja -koodit, sarjakoodit tai verkkotunnistautuminen, pelisaavutukset, virtuaalipisteet tai -valuutat.

Näihin virtuaalipisteisiin, -rahoihin ja -valuuttoihin viitataan ”EA-virtuaalivaluttana”. Kun saat EA-virtuaalivaluuttaa meiltä tai valtuutetulta kumppaniltamme, saat henkilökohtaisen, rajallisen, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruttavissa olevan luvan käyttää ja valita oikeutuksia, jotka EA on nimenomaisesti antanut käyttöösi.

EA-virtuaalivaluutalla ei ole rahallista arvoa eikä sillä ole arvoa tuotteidemme ja palvelujemme ulkopuolella. EA-virtuaalivaluuttaa ei voida myydä, kaupata, siirtää tai vaihtaa käteiseksi, sillä voidaan vain lunastaa EA:n palvelussa saatavilla olevia Oikeutuksia. EA-virtuaalivaluuttaa ei palauteta, eikä sinulla ole oikeutta EA-virtuaalivaluuttahyvityksiin. Kun lunastat EA-virtuaalivaluutalla Oikeutuksia, ei kyseistä oikeutusta voi enää palauttaa tai vaihtaa eikä sitä hyvitetä. Jos asut Japanissa hyväksyt, että käytät kaiken EA-virtuaalivaluutan 180 päivän kuluessa ostopäivästä.

Olet vastuussa EA-palveluiden käyttöön tarvittavien laitteiden ja Internet-yhteyden hankkimisesta sekä maksujen hoitamisesta.

4. EA-palveluiden saatavuus ja päivitykset

Emme takaa, että EA-palvelut, sisällöt tai oikeutukset olisivat saatavilla jatkuvasti, kaikkialla tai jonain tiettynä ajankohtana tai että jatkaisimme jonkin tietyn EA-palvelun, sisällön tai oikeutuksen tarjoamista tietyn ajan. EA ei takaa, että EA-palveluihin on pääsy kaikilta laitteilta, minkä tahansa Internet- tai yhteyspalveluntarjoajan kautta tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

EA tulee ajoittain päivittämään, muuttamaan tai muokkaamaan jotakin EA-palvelua, sisältöä tai oikeutusta ilman erillistä ilmoitusta. Nämä päivitykset ja muokkaukset saattavat olla välttämättömiä EA-palveluiden käytön jatkamiseksi.

EA:n täytyy mahdollisesti päivittää tai nollata tiettyjä parametreja tasapainottaakseen peliä tai EA-palveluiden käyttöä. Tällaiset päivitykset ja ”nollaukset” voivat kyseisessä pelimaailmassa tuntua takaiskuilta ja vaikuttaa hahmoihin, peleihin, ryhmiin tai muihin käyttäjän hallitsemiin oikeutuksiin.

5. Käyttäjän luoma sisältö (UGC)

Olet vastuussa luomastasi sisällöstä. Et saa ladata palvelimelle sellaista luomaasi sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai rikkoo lakia, tätä Sopimusta tai kolmansien osapuolten oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen.

EA voi yksinomaisen harkintansa mukaisesti siirtää, muokata tai poistaa käytöstä käyttäjän luoman sisällön mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos EA kohtuuden rajoissa katsoo käyttäjän luoman sisällön rikkovan tätä Sopimusta. EA ei ole minkäänlaisessa vastuussa tai korvausvelvollinen käyttäjän luomista sisällöistä, niiden poistamisesta tai niiden poistamatta jättämisestä tai muusta sisällöstä. EA ei esitarkista kaikkea käyttäjien luomaa sisältöä tai hyväksy EA-palveluissa saatavilla olevaa käyttäjien luomaa sisältöä.

Kun luot omaa sisältöä, annat EA:lle, sen lisenssinantajille ja lisenssinhaltijoille rajoittamattoman, jatkuvan, siirrettävän, maailmanlaajuisen ja alilisensoitavan lisenssin luomasi sisällön tai jonkin sen osan käyttöön, ylläpitämiseen, säilyttämiseen, jäljentämiseen ja muokkaamiseen, siitä johdannaisten luomiseen sekä sen julkiseen esittämiseen, julkiseen näyttämiseen tai muuhun lähettämiseen tai viestimiseen millä tahansa tavalla tai missä tahansa muodossa tai millä tahansa välineellä tai alustalla, riippumatta siitä, onko se tällä hetkellä tiedossa tai vasta jälkeenpäin laadittu, ilman ilmoitusta, maksua tai huomionosoitusta sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Annat myös kaikille luomaasi sisältöön jossakin EA-palvelussa käsiksi pääseville ja sitä käyttämään pystyville muille käyttäjille oikeuden käyttää, kopioida, muokata, näyttää tai esittää luomaasi sisältöä, luoda siitä johdannaisia tai muuten viestiä tai jakaa sitä asiaankuuluvassa EA-palvelussa tai niiden kautta ilman erillistä ilmoitusta, huomionosoitusta tai korvausta.

6. Käyttäytymissäännöt

Kun olet yhteydessä EA-palveluihin tai käytät niitä, lupaat ettet:

Jos sinä tai joku muu EA-tiliäsi käyttävä rikkoo näitä sääntöjä ja ei varoituksen jälkeen korjaa tätä rikkomusta, voi EA ryhtyä toimiin sinua vastaan, sisältäen pääsyn estämisen joihinkin tai kaikkiin EA-palveluihin, Sisältöön tai Oikeutuksiin, tai EA-tilisi sulkemisen kuten osiossa 8 on kuvattu. Vakavien rikkomusten tapauksessa EA voi ryhtyä näihin toimiin ilman edeltä käyvää varoitusta. Joitakin esimerkkejä vakavista rikkomuksista ovat, rajoituksetta: kampanjointi, hakkerointiin kannustaminen, EA-tilien tai oikeutusten myyminen (sisältäen virtuaalivaluutan ja -tuotteet) ilman EA:n lupaa, äärimmäinen häirintä tai laittomilla toimilla uhkaaminen. EA ilmoittaa sinulle tämän Sopimuksen tai näiden sääntöjen rikkomiseen johtaneesta toiminnasta, kun se on käytännöllistä.

Jotkin EA-palvelut voivat myös julkaista käyttäytymisestä koskevia lisäsääntöjä kyseisissä palveluissa.

Jos kohtaat toisen käyttäjän, joka rikkoo näitä sääntöjä, ilmoita tällaisista tapahtumista EA:lle ”Apu”- tai ”Ilmoita väärinkäytöksestä”- toimintojen avulla asiaankuuluvaan EA-palveluun, jos tällainen mahdollisuus on saatavilla, tai ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa help.ea.com/fi.

EA saattaa harkintansa mukaisesti tarkkailla tai tallentaa EA-palveluiden verkkotapahtumia tai sisältöä, ja se voi poistaa sisältöä oman harkintansa mukaisesti. Muista, että viestintäsi EA-palvelussa ja siellä tuottamasi sisältö ovat julkisia ja muiden nähtävissä.

EA-palvelun käyttöä koskevat EA:n tietosuoja- ja evästekäytäntö, jotka löytyvät osoitteesta privacy.ea.com/fi. Se on sisällytetty tähän sopimukseen.

7. PC-tuotteet

Tämä osio koskee EA-palveluiden pelaamista omalla tietokoneella (”EA:n PC-tuotteet”). Käyttääksesi EA:n PC-tuotteeseen liittyviä EA-palveluita sinun on mahdollisesti ensin rekisteröitävä EA:n PC-tuotteen mukana tullut sarjakoodi.

 1. Tekniset ja sisällönsuojaustoimenpiteet

  EA käyttää tiettyjä teknisiä tai sisällönsuojaustoimenpiteitä taistellakseen piratismia sekä EA:n PC-tuotteiden luvatonta kopioimista tai käyttöä vastaan. EA:n PC-tuotteet käyttävät Origin Online -aktivointia sekä mahdollisesti myös Sony DADC Austria AG:n Denuvo-sisällönsuojausteknologiaa. Tarkista, mitä pelit käyttävät Denuvoa, osoitteessa https://www.ea.com/fi-fi/legal. EA:n PC-tuotteen todentaminen sekä lisenssin varmentaminen EA:n PC-tuotteen käyttöönoton yhteydessä millä tahansa yksilöllisellä laitteella (”Varmentaa” tai ”Varmennus”) vaativat EA-tilin, mukaan lukien tämän Sopimuksen ja osoitteesta privacy.ea.com/fi löytyvän EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön hyväksymisen, Origin-asiakasohjelmasovelluksen asentamisen (https://www.origin.com/fi-fi/about), Origin käyttöoiekussopimuksen hyväksynnän sekä Internet-yhteyden. EA:n PC-tuotteen mukana tuleva sarjakoodi vahvistetaan varmennuksen aikana. Varmennus on rajoitettu yhteen EA-tiliin sarjakoodia kohden, mikä tarkoittaa, että EA:n PC-tuotteet eivät ole siirrettävissä. EA voi vahvistaa lisenssisi verkkovarmennuksella. EA:n PC-tuotteet voidaan varmentaa rajattomalla määrällä laitteita, mutta voit käynnistää ja käyttää EA:n PC-tuotetta vain viidellä yksilöllisellä laitteella 24 tunnin sisällä. Jos yrität kiertää, poistaa käytöstä tai häiritä näitä teknisiä suojatoimenpiteitä tai kytkeä ne pois käytöstä, EA:n PC-tuote ei välttämättä toimi kunnolla ja tämä lisenssi irtisanotaan rikkomuksesi johdosta. Säilytä sarjakoodisi, sillä saatat tarvita sitä asentaessasi EA:n PC-palvelua toiselle laitteelle. Tämä teknologia saattaa häiritä joidenkin sellaisten sovellusten, kuten esimerkiksi debuggerin, toimintaa, joita voidaan käyttää käytönvalvontateknologian kiertämiseen.

 2. Valvonta

  EA käyttää tiettyjä teknologioita tunnistaakseen ja estääkseen EA:n PC-tuotteisiin liittyvät huijaukset. Nämä on kuvattu alla. Käy osoitteessa https://www.ea.com/fi-fi/legal tarkastaaksesi, mitkä teknologiat ovat käytössä minkäkin EA:n PC-tuotteen kohdalla.

  Punkbuster. EA saattaa käyttää Even Balance, Inc.:in huijaustenesto-ohjelma Punkbusteria. Sinun kannattaa ehkä asentaa Punkbuster EA:n PC-tuotteen asennuksen yhteydessä. Jos Punkbuster on asennettuna yhdistäessäsi verkossa olevalle pelipalvelimelle, Punkbuster valvoo, etteivät samaan aikaan EA:n PC-tuotteen kanssa käytössä olevat luvattomat kolmansien osapuolten ohjelmat pääse käsiksi tietokoneesi RAM-muistiin, ja että EA:n PC-tuotteiden tiedostoihin tehdyt muokkaukset eivät mahdollista tai helpota huijaamista. Luvaton kolmannen osapuolen ohjelma on kolmannen osapuolen ohjelma tai tiedosto (kuten esimerkiksi ”lisäosa”, ”modi”, ”hakkerointi”, ”traineri” tai ”huijaus”), jonka EA uskoo (i) mahdollistavan tai helpottavan jonkinlaisessa huijauksessa; (ii) mahdollistavan käyttäjien pelin käyttöliittymään, ympäristöön ja/tai kokemukseen kohdistuvat modifioinnit tai hakkeroinnin tavalla, jonka EA on nimenomaisesti kieltänyt; tai (iii) sieppaa, ”kaivaa” tai muuten kerää tietoja pelistä tai sen kautta. Jos poistat EA:n PC-tuotteen laitteeltasi, Punkbuster jää lepotilaan tietokoneeseesi. Poistaaksesi Punkbusterin, aja osoitteesta https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe löytyvä suoritettava.

  EA saattaa käyttää omia tai kolmansien osapuolten huijauksenestoteknologioita.

  EA:n huijauksenestoteknologiat. EA saattaa käyttää omia huijauksenestoteknologioitaan. Kun yhdistät pelipalvelimeen, nämä teknologiat aktivoituvat ja valvovat pelaamistasi, tietokoneellasi olevia EA:n PC-tuotteeseen liittyviä tai muilla tavoin palvelintamme käyttäviä tiedostoja ja tietokoneesi muistia ainoastaan huijaamisen havaitsemis- ja ehkäisytarkoituksessa.

  Jos nämä huijauksenestoteknologiat havaitsevat huijaamista, saatamme kerätä siihen liittyvää asian tutkimisen ja siihen puuttumisen kannalta välttämätöntä tietoa, mukaan lukien tilisi nimen sekä tietoja luvattomasta kolmannen osapuolen ohjelmasta ja EA:n PC-tuotteen tiedostoihin tehdyistä muokkauksista sekä ajan ja päivän, jolloin huijaus huomattiin. Saatamme myös perua käyttöoikeutesi ja lopettaa EA-tilisi, jos tulemme siihen lopputulokseen, että olet huijannut.


  Kun katkaiset yhteyden pelipalvelimeen, nämä huijauksenestoteknologiat kytkeytyvät pois päältä.

 3. Asennuksen poistaminen

  Voit poistaa EA:n PC-tuotteiden asennuksen milloin vain Origin-asiakasohjelman peliasetuksista. Tietyt paikallisesti tallennetut tiedostot voivat jäädä tietokoneellesi asennuksen poistamisen jälkeen. Voit poistaa nämä tiedostot manuaalisesti tekemällä haun pelin nimellä PC:si Omat tiedostot -kansiossa tai Macin tiedostohaun avulla.

8. Sopimuksen päättäminen ja muut sanktiot

Tämä sopimus on voimassa, kunnes sinä tai EA irtisanoo sen. EA voi lopettaa pääsysi EA-palveluihin tai EA-tilillesi tai estää niiden käytön, jos EA tulee siihen tulokseen, että olet rikkonut tämä sopimuksen ehtoja tai että tilisi on käyttänyt EA-palveluita laittomalla, sopimattomalla tai petollisella tavalla. EA ilmoittaa käyttöoikeuden irtisanomisesta mahdollisuuksien mukaan. EA-tilin sulkeminen voi johtaa siihen, että menetät käyttäjätunnuksesi ja profiiliisi. Jos sinulla on useita EA-tilejä, EA saattaa rikkomuksen tai väärinkäytöksen luonteesta riippuen irtisanoa kaikki EA-tilisi sekä niihin liittyvät oikeutukset. Jos EA-tilisi irtisanotaan, sinulla ei enää ole mahdollisuutta käyttää EA-tiliäsi tai oikeutuksiasi etkä voi enää käyttää mitään EA-palvelua. Irtisanomisen yhteydessä myös tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeutesi päättyy.

Irtisanomisen sijaan ja ennen mitään irtisanomista EA voi antaa varoituksen, estää pääsysi tiettyyn EA-palveluun tai EA-tilillesi tai muuttaa sitä, poistaa tai peruuttaa oikeutuksia EA-tililtä tai laitetasolta, poistaa tai tuhota mitä tahansa sisältöä, joka on tämän sopimuksen vastaista, tai estää laitettasi tai konettasi käyttämästä tiettyjä EA-palveluja. Jos EA ryhtyy johonkin tässä osiossa kuvattuun toimeen, sinulla ei ole oikeutta hyvityksiin (riippuen lakisääteisestä hyvitysoikeudesta), eikä mitään oikeutuksia hyvitetä sinulle tai muuteta rahaksi tai muunlaiseksi korvaukseksi.

EA saattaa lopettaa minkä tahansa EA-palvelun milloin tahansa ilmoittamalla asiasta vähintään 30 päivää ennen kyseisen EA-palvelun lopettamista sähköpostilla (jos saatavilla) tai EA:n verkkosivustolla palvelupäivityksiä käsittelevässä osiossa (https://www.ea.com/fi-fi/service-updates). Verkkopalvelun päätyttyä peleihimme ei sovelleta ohjelmistopäivityksiä emmekä voi taata, että mobiilipelimme olisivat edelleen ladattavissa iCloud-palvelun kautta (tai muiden vastaavien pilvipalvelujen kautta). Verkkopalvelun päätyttyä iCloud-palvelussa saatavilla olevat pelit saatetaan poistaa iCloud-verkkopalvelusta ilman erillistä ilmoitusta.

Jos uskot tiliisi tai laitteeseesi kohdistuvien toimenpiteiden olevan virheellisiä, ota yhteys asiakastukeemme osoitteessa help.ea.com/fi/.

Tämän sopimuksen osiot 5, 8-9, 11-15 ovat voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

9. Tietojen käyttö

EA saattaa kerätä ja varastoida tietoa EA-palvelun käyttösi yhteydessä tietokoneeltasi tai laitteeltasi, mukaan lukien tietoa tietokoneestasi tai laitteestasi tai käyttöjärjestelmästäsi (mukaan lukien IP-osoite ja laitetunnus), tietoa EA-palvelun käytöstäsi, pelaamisestasi ja käyttötilastoista, järjestelmäviestinnästä ja reunalaitteistostasi (EA saattaa esimerkiksi laittaa satunnaisesti luodun tunnusnumeron laitteesi keychain-tallennustilaan suojellakseen pelitilastojasi. Tämä tunnus poistetaan, kun tyhjäät laitteesi). Jos käytät EA-palvelua offline-tilassa, nämä tiedot tallennetaan laitteeseesi ja lähetetään EA:lle, kun laite muodostaa internetyhteyden. EA käyttää näitä tietoja liiketoimintansa harjoittamiseen, ohjelmistojensa ja palveluidensa kehittämiseen, palveluiden tarjoamiseen käyttäjälle ja viestimiseen kanssasi (mukaan lukien markkinointitarkoituksissa), ohjelmistopäivitysten toimittamiseen, dynaamisesti annetun sisällön ja ohjelmistojen tuen toimittamiseen sekä virheiden vianmääritykseen tai käyttökokemuksen parantamiseen muulla tavalla. Jos osallistut online-palveluihin, EA saattaa myös kerätä, käyttää, säilyttää, lähettää ja näyttää julkisesti pelaamiseen liittyviä statistiikkatietoja (mukaan lukien pisteet, sijoitukset ja saavutukset) tai tunnistaa luomaasi ja muiden pelaajien kanssa jakamaasi sisältöä.

EA Inc. kerää, käyttää, säilyttää ja siirtää käyttäjän tietoja Yhdysvalloissa EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti privacy.ea.com/fi.

10. Muut ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut

EA-palvelut voivat edellyttää sitä tai mahdollistaa sen, että lataat ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä tai -korjauksia tai muita apuohjelmia ja työkaluja EA:lta tai sen lisenssinantajilta tietokoneellesi, viihdejärjestelmääsi tai laitteeseesi. Nämä teknologiat saattavat olla erilaisia eri alustoilla, ja EA-palveluiden suorituskyky saattaa vaihdella tietokoneestasi ja muista laitteistasi riippuen. Ymmärrät, että tietyt näiden teknologioiden tiettyjä päivityksiä saatetaan vaatia, jotta voit jatkaa EA-palveluiden käyttöä. Osa näistä päivityksistä voi sisältää lukittuja toimintoja tai lukittua sisältöä, joiden käyttäminen edellyttää lisämaksun maksamista. Suostut siihen, että EA asentaa automaattisesti kaikki saatavilla olevat EA-palveluiden päivitykset. Saatavilla olevien päivitysten asentamatta jättäminen saattaa tehdä EA-palveluista, mukaan lukien EA:n PC-tuotteista, pelaamiskelvottomia.

11. Kolmannet osapuolet

Sinulla saattaa joissakin EA-palveluissa tulla eteen mahdollisuus pelata jonkun muun kuin EA:n omistamalla tai hallitsemalla palvelimella. EA ei hallitse näitä palveluita eikä se ole vastuussa EA-palveluista näissä palveluissa tai niiden kautta tapahtuvasta käytöstäsi. Nämä kolmansien osapuolten palvelut saattavat johtaa siihen, että sinun on noudatettava muita lisäehtoja tai -rajoituksia.

EA-palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä sivustot voivat kerätä käyttötietoja tai kysellä käyttäjältä tämän henkilökohtaisia tietoja. EA ei voi vaikuttaa näihin sivustoihin eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai niiden tavasta kerätä, käyttää tai luovuttaa henkilötietoja.

12. Takuut; Vahingonkorvausvastuun rajoitus

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEELLA (ETA), YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI SVEITSISSÄ, EA-PALVELUT TOIMITETAAN KOHTUULLISELLA HUOLELLA JA TAIDOLLA, EIKÄ EA-PALVELUILLE ANNETA MUITA LUPAUKSIA TAI TAKUITA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA SVEITSIN ULKOPUOLELLA, EA-PALVELUT LISENSOIDAAN JA TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”, JA KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ OMALLA VASTUULLAAN. EA EI SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA, OLETETTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN OLETETTUJA TAKUITA SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI TAKUITA, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPANKÄYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÄNNÖSTÄ. EA EI TAKAA, ETTÄ NAUTIT TUOTTEESTA TAI EA-PALVELUSTA; ETTÄ EA-PALVELU VASTAA VAATIMUKSIASI; ETTÄ EA-PALVELU TOIMII HÄIRIÖTTÖMÄSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI ILMAN VIKOJA, KORRUPTOITUMISTA, MENETYKSIÄ, HÄIRIÖITÄ, HAKKEROINTIA TAI VIRUKSIA, TAI ETTÄ EA-PALVELUT TOIMIVAT YHDESSÄ TAI OVAT YHTEENSOPIVIA MUIDEN OHJELMISTOJEN KANSSA. EA EI ANNA TAKUITA MILLEKÄÄN ORIGIN-KAUPAN KAUTTA TARJOTUILLE KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEILLE TAI PALVELUILLE. LUE https://help.ea.com/fi-fi/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ SAADAKSESI LISÄTIETOA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUUSTA JA MUISTA LAKISÄÄTEISISTÄ KULUTTAJIEN OIKEUKSISTA ALUEELLASI JA https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ AUSTRALIALAISTEN KULUTTAJIEN OIKEUKSISTA.

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEELLA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI SVEITSISSÄ, EA JA SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA LIIKEKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄJÄN TOIMISTA TAI KÄYTTÄJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI JOTKA JOHTUVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN (TAI MUUN TAHON) TOIMISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, JOIHIN EA EI VOI VAIKUTTAA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA SVEITSIN ULKOPUOLELLA, EA JA SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA LIIKEKUMPPANIT EIVÄT SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MENETYKSISTÄ, JOTKA EIVÄT AIHEUTUNEET EA:N SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, TAI EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA. POISSULJETTUJA VAHINKOJA OVAT ESIMERKIKSI TALOUDELLISET TAPPIOT (KUTEN TULOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYS), KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI SEISAUS, TIETOJEN MENETTÄMINEN, LIIKEARVON MENETTÄMINEN SEKÄ TIETOKONEEN VIKAANTUMINEN TAI TOIMINTAHÄIRIÖ. TÄMÄ RAJOITUS KOSKEE KAIKKIA VAATIMUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI EA-PALVELUSTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, LAKIIN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN. RAJOITUS PÄTEE, VAIKKA EA OLISI OLLUT TIETOINEN TAI JOS SEN OLISI PITÄNYT OLLA TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SAAMASI VÄLITTÖMÄT VAHINGONKORVAUKSET EIVÄT VOI YLITTÄÄ SUMMAA, JONKA TOSIASIASSA MAKSOIT KYSEESSÄ OLEVASTA EA-PALVELUSTA. EA EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSESTA, TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA, TAHALLISESTA LAIMINLYÖNNISTÄ, KUOLEMANTAPAUKSESTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA. JOTKIN OIKEUSTOIMIPAIKAT EIVÄT SALLI EDELLÄ MAINITTUJA POISSULKEMISIA JA RAJOITUKSIA, JOTEN JOTKIN TAI KAIKKI NIISTÄ EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

Jos ostit EA-palvelun fyysisen kopion kivijalkakaupasta Yhdysvalloissa etkä hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja etkä ole asentanut tai käyttänyt kyseistä EA-palvelua, voit palauttaa sen hyvitystä tai vaihtoa varten kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ostopäivästä alkuperäiseen ostopaikkaan seuraamalla osoitteesta https://help.ea.com/fi-fi/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ löytyviä palautusohjeita.

13. Yleiset ehdot

 1. Sopimuskokonaisuus

  Tämä Sopimus yhdessä mahdollisten muiden EA:n ehtojen kanssa, joita sovelletaan käyttäjän EA-palveluiden käyttöön, muodostaa sinun ja EA:n välisen koko sopimuksen. Sopimusta ei voida muuttaa tai muokata, paitsi kirjallisesti ja EA:n allekirjoituksella. Mikäli EA ei harjoita jotain tämän Sopimuksen mukaista oikeuttaan, tätä ei katsota EA:n luopumiseksi kyseisestä tai mistään muusta oikeudesta. Jos jokin tämän Sopimuksen osa katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kaikki muut tämän Sopimuksen osat pysyvät voimassa.

 2. Sovellettava laki

  Jos asut Euroopan talousalueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsissä, Brasiliassa, Hong Kongissa, Meksikossa tai Venäjällä, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on Geneven kaupparekisteriin numerolla CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan asuinmaasi lainsäädäntöä, ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti, että asuinmaasi oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tästä Sopimuksesta tai EA-palveluista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä vaatimuksissa tai kanteissa.

  Jos asut Korean tasavallassa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on Geneven kaupparekisteriin numerolla CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Korean lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasääntöjä ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti, että Korean oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tästä Sopimuksesta tai EA-palveluista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä vaatimuksissa tai kanteissa.

  Jos asut Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasääntöjä ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa toimivien liittovaltion tai osavaltion oikeusistuinten yksinomaisen tuomiovallan vaatimuksissa ja kanteissa, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai EA-palveluista tai liittyvät niihin ja joihin ei sovelleta jäljempänä kuvattua sopimusta välimiesmenettelystä, ja lisäksi hyväksyt nimenomaisesti kyseisten oikeusistuinten itseään koskevan määräysvallan.

  Jos asut jossakin muussa maassa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on Geneven kaupparekisteriin numerolla CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasääntöjä ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa toimivien liittovaltion tai osavaltion oikeusistuinten yksinomaisen tuomiovallan vaatimuksissa ja kanteissa, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai EA-palveluista tai liittyvät niihin ja joihin ei sovelleta jäljempänä kuvattua sopimusta välimiesmenettelystä, ja lisäksi hyväksyt nimenomaisesti kyseisten oikeusistuinten itseään koskevan määräysvallan.

  YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (Wien 1980) ei päde tähän Sopimukseen tai mihinkään tästä Sopimuksesta aiheutuvaan tai siihen liittyvään riitatilanteeseen.

 3. Vienti

  Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yhdysvaltain ja muita sovellettavia vientivalvontalakeja ja sitoutuu olemaan siirtämättä mitään EA-palvelua ulkomaan kansalaiselle tai tiettyyn maahan sen ollessa kiellettyä tällaisten lakien puitteissa. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hän ei ole sellainen henkilö, jonka kanssa EA ei saisi näiden vientivalvontalakien mukaan harjoittaa liiketoimintaa.

14. Sopimusmuutokset

EA voi tehdä tähän Sopimukseen muutoksia aika ajoin, joten sinun tulee tutustua siihen säännöllisesti. Niille EA-pelaajille, jotka hyväksyivät tämän Sopimuksen ennen kuin siihen lisättiin muutoksia, tiedoksi, että muutokset tulevat voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu osoitteessa terms.ea.com/fi. Jos jatkat EA-palveluiden käyttöä, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset. Kun olet hyväksynyt jonkin tämän Sopimuksen version, EA ei pane täytäntöön olennaisia myöhempiä muutoksia, ellet sinä nimenomaisesti hyväksy niitä. Jos sinua pyydetään hyväksymään tähän Sopimukseen tehdyt olennaiset muutokset ja kieltäydyt siitä, et välttämättä voi jatkaa toimitetun EA-palvelun käyttöä.

15. Riitatilanteiden ratkaisu sitovassa välimiesmenettelyssä

TÄMÄ OSIO PÄTEE KAIKKIIN KULUTTAJIIN JA HENKILÖIHIN, JOTKA OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. SE EI KOSKE QUEBECIN, VENÄJÄN, SVEITSIN, BRASILIAN, MEKSIKON, EUROOPAN TALOUSALUEEN JÄSENVALTIOIDEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA KOREAN TASAVALLAN ASUKKAITA. HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT KÄYTÄJÄ JA EA NIMENOMAISESTI LUOPUVAT OIKEUDESTA OIKEUDENKÄYNTIIN VALAMIEHISTÖN EDESSÄ JA OIKEUDESTA OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN.

Tämä osio tarjoaa tehokkaan tavan ratkaista mahdolliset osapuolten väliset riitatilanteet. Useimmat huolenaiheesi voidaan ratkaista nopeasti ja tyydyttävällä tavalla niin, että kirjaudut tililläsi EA:n asiakastuen käyttöliittymään osoitteessa https://help.ea.com/fi/. Jos EA ei pysty ratkaisemaan huolenaihettasi, sinä ja EA sitoudutte tässä osiossa esitettyyn menettelytapaan osapuolten välisten kaikkien riitatilanteiden ratkaisemisessa.

Tämä osio on käyttäjän ja EA:n välinen sopimus, ja se koskee EA:n edustajia, työntekijöitä, tytäryhtiöitä, edeltäjiä, seuraajia, edunsaajia ja oikeudenhaltijoita. Tämä sopimus välimiesmenettelystä liittyy osavaltioiden väliseen kaupankäyntiin, joten tätä osiota tulkitaan ja se täytäntöönpannaan Yhdysvaltain lainsäädännön välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Tätä osiota tulee tulkita laajasti, ja se pysyy voimassa, vaikka Sopimus irtisanottaisiin.

 1. Välimiesmenettelyn kattamat vaatimukset

  Kaikki riitatilanteet, vaatimukset tai ristiriidat, jotka aiheutuvat tästä Sopimuksesta, mistä tahansa EA-palvelusta ja sen markkinoinnista tai sinun ja EA:n välisestä suhteesta (”Riitatilanteet”), tai liittyvät niihin, ratkaistaan yksinomaan tällä sitovalla välimiesmenettelyllä. Tämä koskee myös vaatimuksia, jotka on esitetty ennen tämän Sopimuksen solmimista. Ainoat Riitatilanteet, joita tämä osio ei kata, ovat vaatimukset, (i) jotka liittyvät käyttäjän, EA:n tai EA:n lisenssinhaltijoiden liikesalaisuuksien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai patenttioikeuksien rikkomuksiin, suojaamiseen tai pätevyyteen, (ii) joiden tarkoituksena on täytäntöönpanna Australian kuluttajansuojalakiin perustuva lakisääteinen kuluttajan oikeus, mikäli käyttäjä asuu Australiassa, ja (iii) jotka on otettu käsittelyyn vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä oikeusistuimessa.

 2. Epäviralliset neuvottelut

  Käyttäjän ja EA:n tulee aina ensin yrittää ratkaista Riitatilanne epävirallisesti vähintään 30 päivän ajan, ennen kuin välimiesmenettely aloitetaan. Tällaiset epäviralliset neuvottelut alkavat, kun toinen osapuoli saa toiselta kirjallisen ilmoituksen (”Riitatilanneilmoitus”). Riitatilanneilmoituksen täytyy (a) sisältää valituksen tekevän osapuolen koko nimi ja yhteystiedot, (b) kuvata vaatimuksen tai Riitatilanteen luonne ja perusta sekä (c) määrittää haluttu korvaus. EA lähettää Riitatilanneilmoituksen käyttäjän laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän on lähetettävä riitatilanneilmoitus seuraavaan osoitteeseen: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Sitova välimiesmenettely

  Jos käyttäjä ja EA eivät pysty ratkaisemaan Riitatilannetta epävirallisesti, käyttäjä tai EA voi halutessaan hakea Riitatilanteeseen lopullista ratkaisua sitovassa välimiesmenettelyssä. Mikäli jompikumpi osapuoli toivoo välimiesmenettelyä, päätös on lopullinen ja sitova myös toisen osapuolen kannalta. Välimiesmenettely tapahtuu American Arbitration Associationin (”AAA”) johdolla sen kaupallisten välityssääntöjen mukaisesti ja tarvittaessa noudattaen AAA:n täydentäviä kuluttajasääntöjä (”AAA:n kuluttajasäännöt”). Molemmat ovat saatavilla englanninkielisinä AAA:n verkkosivustolla osoitteessa www.adr.org. Käyttäjälle välimiesmenettelystä aiheutuvat maksut sekä osuus korvauksista määräytyvät AAA:n sääntöjen mukaan, ja niitä rajoittavat tarvittaessa AAA:n kuluttajasäännöt. Jos välimies katsoo näiden kustannusten olevan ylenmääräisiä tai jos käyttäjä lähettää EA:lle edellä annettuun riitatilanneilmoitusosoitteeseen ilmoituksen siitä, ettei pysty maksamaan välimiesmenettelyn aloittamiseen vaadittavia maksuja, EA maksaa kaikki välimiesmenettelyyn liittyvät maksut ja kulut. Välimiesmenettely voidaan hoitaa henkilökohtaisesti, asiakirjojen välityksellä, puhelimitse tai verkon kautta. Välimies tekee kirjallisen päätöksen ja ilmoittaa päätöksen perusteet, jos jompikumpi osapuoli tätä pyytää. Välimiehen on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, ja mikäli näin ei tapahdu, mahdolliset korvaukset voidaan riitauttaa. Käyttäjä ja EA voivat käräjöidä oikeussalissa välimiesmenettelyyn velvoittamiseksi, vireillä olevan menettelyn lykkäämiseksi tai välimiehen ilmoittaman korvauksen vahvistamiseksi, muokkaamiseksi, kumoamiseksi tai tuomitsemiseksi.

 4. Rajoitukset

  KÄYTTÄJÄ JA EA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ VAATIMUKSIA TOISELLE OSAPUOLELLE VAIN YKSITTÄISENÄ TOIMIJANA, EI ASIANOMISTAJANA TAI RYHMÄN JÄSENENÄ RYHMÄKANTEESSA. Välimies ei saa yhdistää toisen osapuolen vaatimuksia käyttäjän vaatimuksiin, eikä voi johtaa minkäänlaista ryhmäkannetta. Välimies voi määrätä vahvistavan tai kieltävän korvauksen vain korvausta hakevan osapuolen hyväksi ja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen osapuolen yksittäisen vaatimuksen perusteella. Jos tämä nimenomainen ehto todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, koko sopimus välimiesmenettelystä mitätöityy.

 5. Sijainti

  Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettely järjestetään missä tahansa käyttäjälle sopivassa paikassa. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella, välimiesmenettely käynnistyy Amerikan yhdysvaltain Kalifornian osavaltion San Mateon piirikunnassa, ja käyttäjä ja EA hyväksyvät kyseisen oikeusistuimen päätäntävallan välimiesmenettelyyn velvoittamiseen, vireillä olevan välimiesmenettelyn lykkäämiseen tai välimiehen ilmoittaman korvauksen vahvistamiseen, muokkaamiseen, kumoamiseen tai tuomitsemiseen.

 6. Korvaukset

  Mikäli välimies ratkaisee Riitatilanteen käyttäjän hyväksi sen mukaisesti, mitä vaatimuksia käyttäjällä on EA:lle, ja määrää käyttäjälle maksettavaksi korvauksen, joka on suurempi kuin EA:n viimeinen kirjallinen tarjous ennen lopullisten kirjallisten esitysten tekemistä välimiehelle, EA ryhtyy seuraaviin toimiin:

  1. Käyttäjälle maksetaan 150 prosenttia tälle määrätystä korvauksesta, kuitenkin enintään 5 000 USD yli määrätyn korvauksen, ja
  2. Käyttäjälle maksetaan hänen AAA:lle maksamansa maksut välimiesmenettelystä.

 7. Muutokset tähän sopimukseen välimiesmenettelystä

  EA ei täytäntöönpane olennaisia muutoksia tähän sopimukseen välimiesmenettelystä, ellei käyttäjä nimenomaisesti hyväksy muutoksia.

16. PlayStation® – täydentävät ehdot


PlayStation™Store -kaupassa tehtäviin ostoksiin Euroopassa

Kaikki pelin sisäisestä kaupasta ostettu sisältö ostetaan Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (”SIENE”), ja se on PlayStation™Network –palvelun käyttöehtojen alaista. Nämä käyttöehdot saa PlayStation™Store-kaupasta. Tarkista kunkin ostoksen käyttöoikeudet, sillä ne voivat vaihdella kohteesta toiseen. Ellei toisin ilmoiteta, pelin sisäisessä kaupassa myytävien sisältöjen ikäluokitus on sama kuin pelin.


Edellinen käyttäjäsopimus / palveluehdot