ELECTRONIC ARTS
KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Viimeisin päivitys: 8. syyskuuta 2020


EA toivottaa sinut tervetulleeksi. Tämä Sopimus säätelee EA:n ja sen tytäryhtiöiden (”EA”) tuotteiden, sisällön ja palveluiden, kuten peliohjelmistojen sekä niihin liittyvien päivitysten, lisäosien ja ominaisuuksien sekä verkko- ja mobiilipalveluiden, alustojen ja verkkosivustojen ja EA:n järjestämien tai siihen liittyvien livetapahtumien (yhdessä ”EA-palvelut”), käsittelyä ja käyttöä. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat käyttäjä ja alla osiossa 13B määritetty EA-yhtiö.

KÄYTTÄMÄLLÄ EA-PALVELUITA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ ASENNA TAI KÄYTÄ EA-PALVELUITA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU JOSSAKIN TIETYISTÄ MAISTA, HÄN HYVÄKSYY OSIOSSA 15 KUVATUN SOPIMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA LUOPUMISEN RYHMÄKANTEESTA MAHDOLLISTEN EA:N JA KÄYTTÄJÄN VÄLISTEN RIITATILANTEIDEN RATKAISEMISESSA.

SISÄLLYSLUETTELO

 1. EA-tili
 2. Lisenssi
 3. Sisältö ja oikeutukset
 4. EA-palveluiden saatavuus ja päivitykset
 5. Käyttäjän luoma sisältö (UGC)
 6. Käyttäytymissäännöt
 7. Pelit
 8. Sopimuksen päättäminen ja muut sanktiot
 9. Tietojen käyttö
 10. Muut ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut
 11. Kolmannet osapuolet
 12. Takuut; Vahingonkorvausvastuun rajoitus
 13. Yleiset ehdot
 14. Sopimusmuutokset
 15. Riitatilanteen ratkaisu sitovassa välimiesmenettelyssä
 16. PlayStation® – täydentävät ehdot

1. EA-tili

Monien EA:n tarjoamien palveluiden, mukaan lukien verkkopelaamisen, käyttöön tarvitaan EA-tili.

EA-tiliä luodessasi tarvitset sähköpostiosoitteen, ja tiedot on ilmoitettava oikein ja täsmällisesti. Sinulla tulee olla oikeus EA-palveluihin, joiden käyttöön olet rekisteröitymässä, ja asua maassa, jossa EA-palveluiden käyttö on sallittua.

Sinun tulee olla vähintään 13-vuotias (tai ylittää asuinmaasi määrittämä vähimmäisikä) luodaksesi EA-tilin. Jos ikäsi on asiaankuuluvan vähimmäisiän ja 18:n (tai asuinmaan täysi-ikäisyyden) välillä, sinun ja vanhempasi tai huoltajasi on käytävä Sopimus läpi yhdessä. Vanhemmat ja huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaiden lasten tekemisistä, kun he käyttävät EA-palveluita. EA suosittelee, että vanhemmat ja huoltajat tutustuvat lapsilleen hankkimiensa laitteiden valvontavälineisiin.

Olet yksin vastuussa kaikista EA-tilisi tapahtumista. EA-tilisi saatetaan poistaa väliaikaisesti tai lopullisesti, jos joku toinen käyttää sitä ja osallistuu Sopimuksen vastaiseen toimintaan.

Voit peruuttaa EA-tilisi tai jonkin tietyn EA-palvelun tilauksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä EA:n asiakaspalveluosastoon osoitteessa help.ea.com/fi/. EA saattaa pyynnön toteuttamiseksi periä lain niin salliessa maksuja tai kulukorvauksia sekä kolmansiin osapuoliin kuuluville myyjille tai sisällöntarjoajille velkaa oltavia summia.

2. Lisenssi

Sinulla on käyttöoikeus EA-palveluihin, niitä ei myydä sinulle. EA myöntää sinulle henkilökohtaisen, rajallisen, ei-siirrettävän, peruutettavissa olevan ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden EA-palveluihin, joita saat käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että noudatat tätä Sopimusta. Et saa käyttää, kopioida, muokata tai jakaa mitään EA-palveluita, sisältöä tai oikeutuksia (määritelty alla), ellei EA nimenomaisesti anna lupaa siihen tai ellei laki salli sitä. Et saa muuttaa EA-palveluiden lähdekoodia tai muuten yrittää saada tai muulla tavalla käyttää EA-palveluiden lähdekoodia tai muita palveluista peräisin olevia tietoja, ellei EA nimenomaisesti anna lupaa siihen tai ellei laki salli sitä. EA tai sen lisenssinhaltijat omistavat ja pidättävät kaikki muut oikeudet, mukaan lukien kaikki EA-palveluiden omistus- ja muut oikeudet sekä siihen liittyvät immateriaalioikeudet.

3. Sisältö ja oikeutukset

EA-palveluihin kuuluva sisältö ja oikeutukset. Sisältöä ovat ohjelmistot, tekninen toteutus, tekstit, foorumi- ja verkkokeskustelut, profiilit, sovelmat, ilmoitukset, linkit, sähköpostiviestit, musiikki, äänet, grafiikka, kuvat, video, koodi ja kaikki EA-palveluiden yhteydessä esitettävä tai niistä tuleva audiovisuaalinen tai muu aineisto sekä nettisivujemme rakenne ja ulkoasu. Sisältöön kuuluu myös käyttäjien kehittämä sisältö (”UGC”). UGC sisältää EA-tilien profiilit, foorumikeskustelut, profiilisisällöt ja muu EA-palveluiden käyttäjien tuottama sisältö. Kaikki sisältö joko kuuluu EA:lle tai sen lisenssinhaltijoille, tai se on lisensoitu EA:lle ja sen lisenssinhaltijoille alla kuvatun kohdan 5 mukaisesti.

Oikeutukset ovat EA:n sinulle myöntämiä oikeuksia, joiden avulla pääset käsiksi tai voit käyttää EA-palveluiden online- tai offline-ominaisuuksia. Oikeutuksiin kuuluvat pääsy digitaaliseen tai avattaviin lisäsisältöihin tai lisätoimintoihin (mukaan lukien moninpelipalvelut), tilaukset, virtuaaliset omaisuudet, avaustunnukset ja -koodit, sarjakoodit tai verkkotunnistautuminen, pelisaavutukset ja virtuaalipisteet, -rahat tai -valuutat.

Näistä virtuaalipisteistä, -rahoista ja -valuuttoista käytetään nimitystä ”EA-virtuaalivaluutta”. Kun saat EA-virtuaalivaluuttaa meiltä tai valtuutetulta kumppaniltamme, saat henkilökohtaisen, rajallisen, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruttavissa olevan luvan käyttää ja valita oikeutuksia, jotka EA on nimenomaisesti antanut käyttöösi.

EA-virtuaalivaluutalla ei ole rahallista arvoa eikä sillä ole arvoa tuotteidemme ja palvelujemme ulkopuolella. EA-virtuaalivaluuttaa ei voida myydä, kaupata, siirtää tai vaihtaa käteiseksi, sillä voidaan vain lunastaa EA:n palvelussa saatavilla olevia Oikeutuksia. EA-virtuaalivaluuttaa ei palauteta, eikä sinulla ole oikeutta EA-virtuaalivaluuttahyvityksiin. Kun lunastat EA-virtuaalivaluutalla Oikeutuksia, ei kyseistä oikeutusta voi enää palauttaa tai vaihtaa eikä sitä hyvitetä. Jos asut Japanissa hyväksyt, että käytät kaiken EA-virtuaalivaluutan 180 päivän kuluessa ostopäivästä.

Olet vastuussa EA-palveluiden käyttöön tarvittavien laitteiden ja Internet-yhteyden hankkimisesta sekä maksujen hoitamisesta.

4. EA-palveluiden saatavuus ja päivitykset

Emme takaa, että EA-palvelut, sisällöt tai oikeutukset olisivat saatavilla jatkuvasti, kaikkialla tai jonain tiettynä ajankohtana tai että jatkaisimme jonkin tietyn EA-palvelun, sisällön tai oikeutuksen tarjoamista tietyn ajan. EA ei takaa, että EA-palveluihin on pääsy kaikilta laitteilta, minkä tahansa Internet- tai yhteyspalveluntarjoajan kautta tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

EA tulee ajoittain päivittämään, muuttamaan tai muokkaamaan jotakin EA-palvelua, sisältöä tai oikeutusta ilman erillistä ilmoitusta. Nämä päivitykset ja muokkaukset saattavat olla välttämättömiä EA-palveluiden käytön jatkamiseksi.

EA:n täytyy mahdollisesti päivittää tai nollata tiettyjä parametreja tasapainottaakseen peliä tai EA-palveluiden käyttöä. Tällaiset päivitykset ja ”nollaukset” voivat kyseisessä pelimaailmassa tuntua takaiskuilta ja vaikuttaa hahmoihin, peleihin, ryhmiin tai muihin käyttäjän hallitsemiin oikeutuksiin.

5. Käyttäjän luoma sisältö (UGC)

Olet vastuussa luomastasi sisällöstä. Et saa ladata palvelimelle sellaista luomaasi UGC-sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai rikkoo lakia, tätä Sopimusta tai kolmansien osapuolten oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen.

EA voi yksinomaisen harkintansa mukaisesti siirtää, muokata tai poistaa käytöstä käyttäjän luoman UGC-sisällön mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos EA kohtuuden rajoissa katsoo käyttäjän luoman sisällön rikkovan tätä Sopimusta. EA ei ole minkäänlaisessa vastuussa tai korvausvelvollinen käyttäjän luomista sisällöistä, niiden poistamisesta tai niiden poistamatta jättämisestä tai muusta sisällöstä. EA ei esitarkista kaikkea käyttäjien luomaa sisältöä tai hyväksy EA-palveluissa saatavilla olevaa käyttäjien luomaa sisältöä.

Kun luot UGC-sisältöä, annat EA:lle ja sen lisenssinantajille ja lisenssinhaltijoille ei-yksiomaisen, jatkuvan, siirrettävän, maailmanlaajuisen, alilisensoitavan lisenssin luomasi UGC-sisällön tai jonkin sen osan käyttöön, ylläpitämiseen, säilyttämiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen, johdannaisten luomiseen, julkiseen esittämiseen tai muuhun lähettämiseen tai viestimiseen millä tahansa tavalla tai missä tahansa muodossa tai millä tahansa välineellä tai alustalla, oli se sitten tällä hetkellä tiedossa tai myöhemmin laadittu, ilman ilmoitusta, maksua tai huomionosoitusta sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Annat myös kaikille luomaasi UGC-sisältöön jossakin EA-palvelussa käsiksi pääseville ja sitä käyttämään pystyville muille käyttäjille oikeuden käyttää, kopioida, muokata, näyttää tai esittää luomaasi UGC-sisältöä, luoda siitä johdannaisia tai muuten viestiä tai jakaa sitä asiaankuuluvassa EA-palvelussa tai niiden kautta ilman erillistä ilmoitusta, huomionosoitusta tai korvausta.

6. Käyttäytymissäännöt

Kun olet yhteydessä EA-palveluihin tai käytät niitä, lupaat ettet:
Jos sinä tai joku muu EA-tiliäsi käyttävä rikkoo näitä sääntöjä ja ei varoituksen jälkeen korjaa tätä rikkomusta, voi EA ryhtyä toimiin sinua vastaan, sisältäen pääsyn estämisen joihinkin tai kaikkiin EA-palveluihin, Sisältöön tai Oikeutuksiin, tai EA-tilisi sulkemisen kuten osiossa 8 on kuvattu. Vakavien rikkomusten tapauksessa EA voi ryhtyä näihin toimiin ilman edeltä käyvää varoitusta. Joitakin esimerkkejä vakavista rikkomuksista ovat mm. seuraavat: hakkerointi tai sen edistäminen tai siihen kannustaminen, EA-tilien tai oikeutusten myyminen (sisältäen virtuaalivaluutan ja -tuotteet) ilman EA:n lupaa, äärimmäinen häirintä tai uhkaava laiton toiminta. EA ilmoittaa sinulle toimista, joita se toteuttaa näiden sääntöjen rikkomisten tai tämän Sopimuksen rikkomisen johdosta, kun se on käytännöllistä.

Jotkin EA-palvelut voivat myös julkaista lisäsääntöjä, jotka koskevat käyttäytymistä kyseisissä palveluissa.

Jos kohtaat toisen käyttäjän, joka rikkoo näitä sääntöjä, ilmoita tällaisista tapahtumista EA:lle kyseisen EA-palvelun ”Apu”- tai ”Ilmoita väärinkäytöksestä”- toimintojen avulla, jos tällainen mahdollisuus on saatavilla, tai ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa help.ea.com/fi/.

EA saattaa harkintansa mukaisesti tarkkailla tai tallentaa EA-palveluiden verkkotapahtumia tai sisältöä, ja se voi poistaa sisältöä oman harkintansa mukaisesti. Muista, että viestintäsi EA-palveluissa ja siellä tuottamasi UGC-sisältö ovat julkisia ja muiden nähtävissä.

EA-palvelujen käyttöä koskee EA:n tietosuoja- ja evästekäytäntö, joka löytyy osoitteesta privacy.ea.com/fi. Se on sisällytetty tähän sopimukseen.

7. Pelit

Tämä osio koskee EA:n pelejä ja pelitilauksia ("EA-pelit"), mukaan lukien EA-pelejä, jotka toimivat tietokoneella ("EA:n PC-pelit"), ja EA:n omistamaa asiakassovellusta ja siihen liittyvää palvelua, joka jakelee EA:n PC-pelejä ("EA Desktop" tällä hetkellä https://www.origin.com/fi-fi/about).

 1. Tekniset ja sisällönsuojaustoimenpiteet

  EA käyttää EA:n tai kolmannen osapuolen partnereiden kehittämiä teknisiä tai sisällönsuojaustoimenpiteitä EA-palveluissa ehkäistäkseen piratismia ja EA-pelien luvatonta kopioimista tai käyttöä. Jos yrität kiertää, poistaa käytöstä tai peukaloida näitä toimenpiteitä, tämän lisenssin voimassaolo päättyy.

 2. EA Desktop

  EA voi vaatia sinua asentamaan EA Desktop -asiakassovelluksen tai sen seuraajan ja käyttämään sitä, jotta voit pelata EA:n PC-pelejä. Sinun on hyväksyttävä tämä Sopimus ja tarvitset EA-tilin ja Internet-yhteyden, jotta EA Desktop voi varmentaa ja vahvistaa, että sinulla on EA:n PC-pelin lisenssi ("Varmentaa" tai "Varmennus").

  Jotta pääset käyttämään EA:n PC-peliin liittyviä EA-palveluita, sinun on ehkä ensin rekisteröidyttävä EA:n PC-pelin mukana tulleen sarjakoodin avulla. EA:n PC-pelin mukana tuleva sarjakoodi vahvistetaan varmennuksen aikana. Varmennus on rajoitettu yhteen EA-tiliin sarjakoodia kohden, mikä tarkoittaa, että EA:n PC-peli ei ole siirrettävissä. Voit käynnistää ja käyttää EA:n PC-peliä enintään viidellä eri laitteella 24 tunnin sisällä.

  EA Desktop ja EA:n PC-pelit voivat ladata ja asentaa päivityksiä, lisäosia ja lisäominaisuuksia, joita EA pitää kohtuullisina, hyödyllisinä sinulle ja/tai kohtuudella välttämättöminä, ilmoituksella tai ilman ilmoitusta. Hyväksyt, että EA:lla ei ole velvollisuutta tukea EA Desktop -sovelluksen aiempia versioita, kun päivitys, lisäosa ja/tai lisäominaisuuksia tulee saataville. EA voi antaa sinulle mahdollisuuden ladata ja asentaa EA Desktop -sovelluksen alfa-tai betaversion ja käyttää sitä näiden samojen ehtojen mukaisesti.

  Ohjeet EA Desktop -asiakassovelluksen asennuksen poistamiseen on EA:n ohjesivustolla, help.ea.com/fi/.

  Voit poistaa EA:n PC-pelien asennuksen milloin tahansa käyttämällä EA Desktop -käyttöliittymää ja poistamalla mahdolliset paikallisesti tallennetut tiedostot. Punkbuster saattaa jäädä tietokoneellesi asennuksen poistamisen jälkeen. Poistaaksesi Punkbusterin, aja osoitteesta https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe löytyvä suoritettava.


 3. Seuranta ja huijauksenestotoimenpiteet

  EA hyödyntää teknologioita, joilla havaitaan ja estetään EA-palveluiden ja erityisesti EA-pelien käyttöön liittyvää huijaamista. Teknologiat voivat olla EA:n tai kolmannen osapuolen kehittämiä.

  Kun käynnistät pelin, jossa on verkko-ominaisuuksia, nämä teknologiat, joilla on 0-tason (kernel), järjestelmänvalvojan tai käyttäjän oikeudet, voivat aktivoitua ja valvoa pelaamistasi ja laitteen RAM-muistia, prosesseja, viestintää ja tiedostojen tallennusta, jotta ne voivat valvoa ja havaita, rikotaanko osiossa 6 mainittuja Käyttäytymissääntöjä, joihin sisältyy luvattomien kolmannen osapuolen ohjelmien käyttö. Luvaton kolmannen osapuolen ohjelma on kolmannen osapuolen ohjelma tai tiedosto (kuten "lisäosa", "modi", "hack", "traineri tai "huijauskoodi"), jonka EA uskoo (i) mahdollistavan tai helpottavan mitä tahansa huijaamista; (ii) antavan käyttäjien muokata tai hakkeroida pelin käyttöliittymää, peliympäristöä, ja/tai pelikokemusta millään tavalla, jota EA ei ole nimenomaisesti sallinnut; tai (iii) sieppaavan, "louhivan" tai muuten keräävän tietoja pelistä tai sen kautta.

  EA voi kerätä tutkinnan ja sääntöjen noudattamisen valvonnan kannalta tarvittavia tietoja, kuten tilitietosi, luvattomaan kolmannen osapuolen ohjelmaan liittyvät tiedot, muokatut EA:n PC-pelin tiedostot ja ajat, jolloin huijaamista havaittiin. Voimme myös irtisanoa lisenssisi ja lopettaa EA-tilisi, jos katsomme, että olet huijannut.

  Kun poistut pelistä, jossa on verkko-ominaisuuksia, huijauksenestoteknologiat kytkeytyvät pois päältä.

8. Sopimuksen päättäminen ja muut sanktiot

Tämä Sopimus on voimassa, kunnes sinä tai EA irtisanotte sen. EA voi lopettaa pääsysi EA-palveluihin tai EA-tilillesi tai estää niiden käytön, jos EA tulee siihen tulokseen, että olet rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja tai että tilisi on käyttänyt EA-palveluita laittomalla, sopimattomalla tai petollisella tavalla. EA ilmoittaa käyttöoikeuden irtisanomisesta mahdollisuuksien mukaan. EA-tilin sulkeminen voi johtaa siihen, että menetät käyttäjätunnuksesi ja profiiliisi. Jos sinulla on useita EA-tilejä, EA saattaa rikkomuksen tai väärinkäytöksen luonteesta riippuen irtisanoa kaikki EA-tilisi sekä niihin liittyvät oikeutukset. Jos EA-tilisi irtisanotaan, sinulla ei enää ole mahdollisuutta käyttää EA-tiliäsi tai oikeutuksiasi etkä voi enää käyttää mitään EA-palvelua. Irtisanomisen yhteydessä myös tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeutesi päättyy.

Irtisanomisen sijaan ja ennen mitään irtisanomista EA voi antaa varoituksen, estää pääsysi tiettyyn EA-palveluun tai EA-tilillesi tai muuttaa sitä, poistaa tai peruuttaa oikeutuksia EA-tililtä tai laitetasolta, poistaa tai tuhota mitä tahansa Sisältöä, joka on tämän Sopimuksen vastaista, tai estää laitettasi tai konettasi käyttämästä tiettyjä EA-palveluja. Jos EA ryhtyy johonkin tässä osiossa kuvattuun toimeen, sinulla ei ole oikeutta hyvityksiin (riippuen lakisääteisestä hyvitysoikeudesta), eikä mitään oikeutuksia hyvitetä sinulle tai muuteta rahaksi tai muunlaiseksi korvaukseksi.

EA saattaa lopettaa minkä tahansa EA-palvelun milloin tahansa ilmoittamalla asiasta vähintään 30 päivää ennen kyseisen EA-palvelun lopettamista sähköpostilla (jos saatavilla), kyseissä EA-palvelussa tai EA:n verkkosivustolla palvelupäivityksiä käsittelevässä osiossa (https://www.ea.com/fi-fi/service-updates). Verkkopalvelun päätyttyä peleihimme ei sovelleta ohjelmistopäivityksiä emmekä voi taata, että pelimme toimivat uusissa tai päivitetyissä käyttöjärjestelmissä tai että ne ovat ladattavissa sovellusten jakelupalveluiden, kuten iOS App Storen ja Google Play Storen kautta. Verkkopalvelun päätyttyä sovellusten jakelupalveluissa saatavilla olevat pelit saatetaan poistaa näistä palveluista ilman erillistä ilmoitusta.

Jos uskot tiliisi tai laitteeseesi kohdistuvien toimenpiteiden olevan virheellisiä, ota yhteys asiakastukeemme osoitteessa help.ea.com/fi/.

Jos irtisanot tämän Sopimuksen, suostut lopettamaan EA-palveluiden käytön kokonaan.

Tämän Sopimuksen osiot 5, 8-9, 11-15 ovat voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

9. Tietojen käyttö

Kun käytät EA-palvelua, EA voi kerätä ja tallentaa tietoja tietokoneestasi tai laitteestasi, mukaan lukien tietokonetta tai laitetta, laitteistoa, asennettuja ohjelmia ja käyttöjärjestelmää koskevia tietoja (kuten IP-osoite ja laitetunnus) sekä tietoja, jotka koskevat EA-palvelujen käyttöäsi, pelaamistasi, käyttötilastojasi, toimintaasi järjestelmässä ja oheislaitteitasi. Jos käytät EA-palvelua offline-tilassa, nämä tiedot tallennetaan laitteeseesi ja lähetetään EA:lle, kun laite muodostaa internetyhteyden. EA käyttää näitä tietoja liiketoimintansa harjoittamiseen, ohjelmistojensa ja palveluidensa parantamiseen, palveluiden tarjoamiseen sinulle ja viestimiseen kanssasi (mukaan lukien markkinointitarkoituksissa), ohjelmistopäivitysten toimittamiseen, sisällön ja ohjelmistotuen tarjoamiseen dynaamisesti, Sopimuksen noudattamisen valvontaan sekä virheiden vianmääritykseen tai käyttökokemuksen parantamiseen muulla tavalla. Jos osallistut verkkopalveluihin, EA saattaa myös kerätä, käyttää, säilyttää, lähettää ja näyttää julkisesti pelaamiseen liittyviä statistiikkatietoja (mukaan lukien pisteet, sijoitukset ja saavutukset) tai tunnistaa luomaasi ja muiden pelaajien kanssa jakamaasi sisältöä.

EA Inc. kerää, käyttää, säilyttää ja siirtää käyttäjän tietoja Yhdysvalloissa EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti, katso privacy.ea.com/fi.

Voit vaikuttaa joihin tiedonkeräyksen vaihtoehtoihin EA:n PC-pelin asiakassovelluksen Asetukset-välilehdellä.

10. Muut ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut

EA-palvelut voivat edellyttää sitä tai mahdollistaa sen, että lataat ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä tai -korjauksia tai muita apuohjelmia ja työkaluja EA:lta tai sen lisenssinantajilta tietokoneellesi, viihdejärjestelmääsi tai laitteeseesi. Nämä teknologiat saattavat olla erilaisia eri alustoilla, ja EA-palveluiden suorituskyky saattaa vaihdella tietokoneestasi ja muista laitteistasi riippuen. Ymmärrät, että tietyt näiden teknologioiden tiettyjä päivityksiä saatetaan vaatia, jotta voit jatkaa EA-palveluiden käyttöä. Osa näistä päivityksistä voi sisältää lukittuja toimintoja tai lukittua sisältöä, joiden käyttäminen edellyttää lisämaksun maksamista. Suostut siihen, että EA asentaa automaattisesti kaikki saatavilla olevat EA-palveluiden päivitykset. Saatavilla olevien päivitysten asentamatta jättäminen saattaa tehdä EA-palveluista, mukaan lukien EA:n PC-peleistä, pelaamiskelvottomia.

11. Kolmannet osapuolet

Sinulla saattaa joissakin EA-palveluissa tulla eteen mahdollisuus pelata jonkun muun kuin EA:n omistamalla tai hallitsemalla palvelimella. EA ei hallitse näitä palveluita eikä se ole vastuussa EA-palveluista näissä palveluissa tai niiden kautta tapahtuvasta käytöstäsi. Nämä kolmansien osapuolten palvelut saattavat johtaa siihen, että sinun on noudatettava muita lisäehtoja tai -rajoituksia.

EA-palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä sivustot voivat kerätä käyttötietoja tai kysellä käyttäjältä tämän henkilökohtaisia tietoja. EA ei voi vaikuttaa näihin sivustoihin eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai niiden tavasta kerätä, käyttää tai luovuttaa henkilötietoja.

12. Takuut; Vahingonkorvausvastuun rajoitus

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEELLA (ETA), YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI SVEITSISSÄ, EA-PALVELUT TOIMITETAAN KOHTUULLISELLA HUOLELLA JA TAIDOLLA, EIKÄ EA-PALVELUILLE ANNETA MUITA LUPAUKSIA TAI TAKUITA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA SVEITSIN ULKOPUOLELLA, EA-PALVELUT LISENSOIDAAN JA TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ OMALLA VASTUULLAAN EA EI SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA, OLETETTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN OLETETTUJA TAKUITA SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI TAKUITA, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPANKÄYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÄNNÖSTÄ. EA EI TAKAA, ETTÄ VOIT NAUTTIA TUOTTEESTA TAI EA-PALVELUSTA HÄIRIÖTTÄ; ETTÄ EA-PALVELU VASTAA VAATIMUKSIASI; ETTÄ EA-PALVELU TOIMII HÄIRIÖTTÖMÄSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI ILMAN VIKOJA, KORRUPTOITUMISTA, MENETYKSIÄ, HÄIRIÖITÄ, HAKKEROINTIA TAI VIRUKSIA, TAI ETTÄ EA-PALVELUT TOIMIVAT YHDESSÄ TAI OVAT YHTEENSOPIVIA MUIDEN OHJELMISTOJEN KANSSA. EA EI ANNA TAKUITA MILLEKÄÄN EA DESKTOP-KAUPAN KAUTTA TARJOTUILLE KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEILLE TAI PALVELUILLE. LUE https://help.ea.com/fi-fi/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ SAADAKSESI LISÄTIETOA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUUSTA JA MUISTA LAKISÄÄTEISISTÄ KULUTTAJIEN OIKEUKSISTA ALUEELLASI JA https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ AUSTRALIALAISTEN KULUTTAJIEN OIKEUKSISTA.

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEELLA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI SVEITSISSÄ, EA JA SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA LIIKEKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄJÄN TOIMISTA TAI KÄYTTÄJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI JOTKA JOHTUVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN (TAI MUUN TAHON) TOIMISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, JOIHIN EA EI VOI VAIKUTTAA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA SVEITSIN ULKOPUOLELLA, EA JA SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA LIIKEKUMPPANIT EIVÄT SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MENETYKSISTÄ, JOTKA EIVÄT AIHEUTUNEET EA:N SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, TAI EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA. POISSULJETTUJA VAHINKOJA OVAT ESIMERKIKSI TALOUDELLISET TAPPIOT (KUTEN TULOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYS), KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI SEISAUS, TIETOJEN MENETTÄMINEN, LIIKEARVON MENETTÄMINEN SEKÄ TIETOKONEEN VIKAANTUMINEN TAI TOIMINTAHÄIRIÖ. TÄMÄ RAJOITUS KOSKEE KAIKKIA VAATIMUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI EA-PALVELUSTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, LAKIIN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN. RAJOITUS PÄTEE, VAIKKA EA OLISI OLLUT TIETOINEN TAI JOS SEN OLISI PITÄNYT OLLA TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SAAMASI VÄLITTÖMÄT VAHINGONKORVAUKSET EIVÄT VOI YLITTÄÄ SUMMAA, JONKA TOSIASIASSA MAKSOIT KYSEESSÄ OLEVASTA EA-PALVELUSTA. EA EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSESTA, TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA, TAHALLISESTA LAIMINLYÖNNISTÄ, KUOLEMANTAPAUKSESTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA. JOTKIN OIKEUSTOIMIPAIKAT EIVÄT SALLI EDELLÄ MAINITTUJA POISSULKEMISIA JA RAJOITUKSIA, JOTEN JOTKIN TAI KAIKKI NIISTÄ EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

Jos ostit EA-palvelun fyysisen kopion kivijalkakaupasta Yhdysvalloissa etkä hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja etkä ole asentanut tai käyttänyt kyseistä EA-palvelua, voit palauttaa sen hyvitystä tai vaihtoa varten kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ostopäivästä alkuperäiseen ostopaikkaan seuraamalla osoitteesta https://help.ea.com/fi-fi/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ löytyviä palautusohjeita.

13. Yleiset ehdot

 1. Sopimuskokonaisuus

  Tämä Sopimus yhdessä mahdollisten muiden EA:n ehtojen kanssa, joita sovelletaan käyttäjän EA-palveluiden käyttöön, muodostaa sinun ja EA:n välisen koko sopimuksen. Sopimusta ei voida muuttaa tai muokata, paitsi kirjallisesti ja EA:n allekirjoituksella. Mikäli EA ei harjoita jotain tämän Sopimuksen mukaista oikeuttaan, tätä ei katsota EA:n luopumiseksi kyseisestä tai mistään muusta oikeudesta. Jos jokin tämän Sopimuksen osa katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kaikki muut tämän Sopimuksen osat pysyvät voimassa.

 2. Sovellettava laki

  Jos asut Euroopan talousalueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsissä, Brasiliassa, Hong Kongissa, Meksikossa tai Venäjällä, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on Geneven kaupparekisteriin numerolla CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan asuinmaasi lainsäädäntöä, ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti, että asuinmaasi oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tästä Sopimuksesta tai EA-palveluista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä vaatimuksissa tai kanteissa.

  Jos asut Korean tasavallassa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on Geneven kaupparekisteriin numerolla CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Korean lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasääntöjä ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti, että Korean oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tästä Sopimuksesta tai EA-palveluista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä vaatimuksissa tai kanteissa.

  Jos asut Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasääntöjä ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa toimivien liittovaltion tai osavaltion oikeusistuinten yksinomaisen tuomiovallan vaatimuksissa ja kanteissa, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai EA-palveluista tai liittyvät niihin ja joihin ei sovelleta jäljempänä kuvattua sopimusta välimiesmenettelystä, ja lisäksi hyväksyt nimenomaisesti kyseisten oikeusistuinten itseään koskevan määräysvallan.

  Jos asut jossakin muussa maassa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on Geneven kaupparekisteriin numerolla CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä pois lukien sen lainvalintasääntöjä ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa toimivien liittovaltion tai osavaltion oikeusistuinten yksinomaisen tuomiovallan vaatimuksissa ja kanteissa, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai EA-palveluista tai liittyvät niihin ja joihin ei sovelleta jäljempänä kuvattua sopimusta välimiesmenettelystä, ja lisäksi hyväksyt nimenomaisesti kyseisten oikeusistuinten itseään koskevan määräysvallan.

  YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (Wien 1980) ei päde tähän Sopimukseen tai mihinkään tästä Sopimuksesta aiheutuvaan tai siihen liittyvään riitatilanteeseen.


 3. Vienti

  Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yhdysvaltain ja muita sovellettavia vientivalvontalakeja ja sitoutuu olemaan siirtämättä mitään EA-palvelua ulkomaan kansalaiselle tai tiettyyn maahan sen ollessa kiellettyä tällaisten lakien puitteissa. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hän ei ole sellainen henkilö, jonka kanssa EA ei saisi näiden vientivalvontalakien mukaan harjoittaa liiketoimintaa.

14. Sopimusmuutokset

EA voi tehdä tähän Sopimukseen muutoksia aika ajoin, joten käyttäjän tulee tutustua siihen säännöllisesti. Niille EA-pelaajille, jotka hyväksyivät tämän Sopimuksen aiemman version, tiedoksi, että muutokset tulevat voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu osoitteessa terms.ea.com/fi. Jos jatkat EA-palveluiden käyttöä, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset. Kun olet hyväksynyt jonkin tämän Sopimuksen version, EA ei pane täytäntöön olennaisia myöhempiä muutoksia, ellei käyttäjä nimenomaisesti hyväksy niitä. Jos sinua pyydetään hyväksymään tähän Sopimukseen tehdyt olennaiset muutokset ja kieltäydyt siitä, et välttämättä voi jatkaa toimitetun EA-palvelun käyttöä.

15. Riitatilanteiden ratkaisu sitovassa välimiesmenettelyssä

TÄMÄ OSIO PÄTEE KAIKKIIN KULUTTAJIIN JA HENKILÖIHIN, JOTKA OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. SE EI KOSKE QUEBECIN, VENÄJÄN, SVEITSIN, BRASILIAN, MEKSIKON, EUROOPAN TALOUSALUEEN JÄSENVALTIOIDEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA KOREAN TASAVALLAN ASUKKAITA. HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT KÄYTTÄJÄ JA EA NIMENOMAISESTI LUOPUVAT OIKEUDESTA OIKEUDENKÄYNTIIN VALAMIEHISTÖN EDESSÄ JA OIKEUDESTA OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN.

Tämä osio 15 tarjoaa tehokkaan tavan ratkaista mahdolliset osapuolten väliset riitatilanteet. Useimmat huolenaiheesi voidaan ratkaista nopeasti ja tyydyttävällä tavalla niin, että kirjaudut tililläsi EA:n asiakastuen käyttöliittymään osoitteessa help.ea.com/fi/. Jos EA ei pysty ratkaisemaan huolenaihettasi, sinä ja EA sitoudutte tässä osiossa esitettyyn menettelytapaan osapuolten välisten kaikkien riitatilanteiden ratkaisemisessa.

Tämä osio 15 on käyttäjän ja EA:n välinen sopimus, ja se koskee kummankin edustajia, työntekijöitä, tytäryhtiöitä, edeltäjiä, seuraajia, edunsaajia ja oikeudenhaltijoita. Tämä sopimus välimiesmenettelystä liittyy osavaltioiden väliseen kaupankäyntiin, joten tätä osiota 15 tulkitaan ja se täytäntöönpannaan ja sen alainen välimiesmenettely suoritetaan Yhdysvaltain lainsäädännön välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Tätä osiota15 tulee tulkita laajasti, ja se pysyy voimassa, vaikka Sopimus irtisanottaisiin.
 1. Välimiesmenettelyn kattamat vaatimukset

  Kaikki riitatilanteet, vaatimukset tai ristiriidat, jotka aiheutuvat tästä Sopimuksesta, mistä tahansa EA-palvelusta ja sen markkinoinnista tai sinun ja EA:n välisestä suhteesta, mukaan lukien tämän osion 15 pätevyys, täytäntöönpanokelpoisuus ja laajuus (”Riitatilanteet”), tai liittyvät niihin, ratkaistaan yksinomaan tällä sitovalla välimiesmenettelyllä. Tämä koskee myös vaatimuksia, jotka on esitetty ennen tämän Sopimuksen solmimista. Ainoat Riitatilanteet, joita tämä osio 15 ei kata, ovat vaatimukset, (i) jotka liittyvät käyttäjän, EA:n tai EA:n lisenssinhaltijoiden liikesalaisuuksien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai patenttioikeuksien rikkomuksiin, suojaamiseen tai pätevyyteen, (ii) joiden tarkoituksena on täytäntöönpanna Australian kuluttajansuojalakiin perustuva lakisääteinen kuluttajan oikeus, mikäli käyttäjä asuu Australiassa, ja (iii) jotka on otettu käsittelyyn vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä oikeusistuimessa.

 2. Epäviralliset neuvottelut

  Käyttäjän ja EA:n tulee aina ensin yrittää ratkaista Riitatilanne epävirallisesti vähintään 30 päivän ajan, ennen kuin välimiesmenettely aloitetaan. Tällaiset epäviralliset neuvottelut alkavat, kun toinen osapuoli saa toiselta kirjallisen ilmoituksen (”Riitatilanneilmoitus”). Riitatilanneilmoituksen täytyy (a) sisältää valituksen tekevän osapuolen koko nimi ja yhteystiedot, (b) kuvata vaatimuksen tai Riitatilanteen luonne ja perusta sekä (c) määrittää haluttu korvaus. EA lähettää Riitatilanneilmoituksen käyttäjän laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän on lähetettävä riitatilanneilmoitus seuraavaan osoitteeseen: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Sitova välimiesmenettely

  Jos käyttäjä ja EA eivät pysty ratkaisemaan Riitatilannetta epävirallisesti, käyttäjä tai EA voi halutessaan hakea Riitatilanteeseen lopullista ratkaisua sitovassa välimiesmenettelyssä. Mikäli jompikumpi osapuoli toivoo välimiesmenettelyä, päätös on lopullinen ja sitova myös toisen osapuolen kannalta. Välimiesmenettely tapahtuu American Arbitration Associationin johdolla sen kuluttajasääntöjen (”AAA:n kuluttajasäännöt”) mukaisesti, ja seuraavat muutokset ovat voimassa:

  1. Käyttäjälle välimiesmenettelystä aiheutuvat maksut ja kulut määräytyvät AAA:n kuluttajasääntöjen mukaan. Jos välimies katsoo näiden kustannusten olevan ylenmääräisiä tai jos käyttäjä lähettää EA:lle edellä annettuun riitatilanneilmoitusosoitteeseen ilmoituksen siitä, ettei pysty maksamaan välimiesmenettelyn aloittamiseen vaadittavia hallinnollisia maksuja, EA maksaa kaikki AAA:n hallinnolliset maksut.

  2. Jos riita on enintään 25 000 $, välimiesmenettely tehdään pelkästään kirjallisten lausumien perusteella.

  3. Osapuolet voivat tehdä dispositiivisen ehdotuksen tai ehdotuksia menettelyn aikana.

  4. Välimies tekee kirjallisen päätöksen, johon sisältyvät päätöksen perusteena olevat havainnot ja päätelmät. Välimiehellä on valtuudet antaa sovellettavan lain sallimia lievennyksiä, mutta hän voi antaa vahvistavan tai kieltävän ratkaisun vain lievennystä hakevan osapuolen hyväksi ja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen osapuolen yksittäisen vaatimuksen perusteella.

  Välimiehen on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, ja mikäli näin ei tapahdu, mahdolliset korvaukset voidaan riitauttaa. Käyttäjä ja EA voivat käräjöidä oikeussalissa välimiesmenettelyyn velvoittamiseksi, vireillä olevan menettelyn lykkäämiseksi tai välimiehen ilmoittaman korvauksen vahvistamiseksi, muokkaamiseksi, kumoamiseksi tai tuomitsemiseksi.

 4. Rajoitukset

  KÄYTTÄJÄ JA EA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ KAIKISSA RIITA-ASIOISSA VAATIMUKSIA TOISELLE OSAPUOLELLE VAIN YKSITTÄISENÄ TOIMIJANA, EI ASIANOMISTAJANA TAI RYHMÄN JÄSENENÄ RYHMÄKANTEESSA. Välimies ei saa yhdistää toisen osapuolen vaatimuksia käyttäjän vaatimuksiin, eikä voi johtaa minkäänlaista ryhmäkannetta. Jos tämä kohta D todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, koko sopimus välimiesmenettelystä mitätöityy.

 5. Sijainti

  Jos käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettely järjestetään piirikunnassa, jossa hän asuu. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella, välimiesmenettely käynnistyy Amerikan yhdysvaltain Kalifornian osavaltion San Mateon piirikunnassa, ja käyttäjä ja EA hyväksyvät kyseisen oikeusistuimen päätäntävallan välimiesmenettelyyn velvoittamiseen, vireillä olevan välimiesmenettelyn lykkäämiseen tai välimiehen ilmoittaman korvauksen vahvistamiseen, muokkaamiseen, kumoamiseen tai tuomitsemiseen.

 6. Korvaukset

  Mikäli välimies ratkaisee riitatilanteen käyttäjän hyväksi sen mukaisesti, mitä vaatimuksia käyttäjällä on EA:lle, ja määrää käyttäjälle maksettavaksi korvauksen, joka on suurempi kuin EA:n viimeinen kirjallinen tarjous ennen lopullisten kirjallisten esitysten tekemistä välimiehelle, EA ryhtyy seuraaviin toimiin:

  1. Käyttäjälle maksetaan 150 prosenttia tälle määrätystä korvauksesta, kuitenkin enintään 5 000 $ yli määrätyn korvauksen, ja
  2. Käyttäjälle maksetaan hänen AAA:lle maksamansa maksut välimiesmenettelystä.

 7. Muutokset tähän sopimukseen välimiesmenettelystä

  EA ei täytäntöönpane olennaisia muutoksia tähän sopimukseen välimiesmenettelystä, ellei käyttäjä nimenomaisesti hyväksy muutoksia.

 8. Erotettavuus

  Jos jokin tämän osion 15 ehdoista (muu kuin yllä olevassa kohdassa D esitetty luopuminen ryhmäkanteesta) todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto erotetaan tästä osiosta 15 ja tämän osion 15 muut osat pysyvät täysimääräisesti voimassa.

16. PlayStation® – täydentävät ehdot

PlayStation™Store -kaupassa tehtäviin ostoksiin Euroopassa

Kaikki pelin sisäisestä kaupasta ostettu sisältö ostetaan Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (”SIENE”), ja se on PlayStation™Network –palvelun käyttöehtojen alaista. Nämä käyttöehdot saa PlayStation™Store-kaupasta. Tarkista kunkin ostoksen käyttöoikeudet, sillä ne voivat vaihdella kohteesta toiseen. Ellei toisin ilmoiteta, pelin sisäisessä kaupassa myytävien sisältöjen ikäluokitus on sama kuin pelin.


Edellinen käyttäjäsopimus / palveluehdot