ELECTRONIC ARTS
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2020


Καλώς ορίσατε στην EA. Η παρούσα Σύμβαση διέπει την πρόσβαση και τη χρήση προϊόντων, περιεχομένου και υπηρεσιών που προσφέρονται από την EA και τις θυγατρικές της («EA»), όπως το λογισμικό παιχνιδιών και τις σχετικές ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και δυνατότητες, καθώς και όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες και υπηρεσίες για κινητά, πλατφόρμες, τοποθεσίες και τα ζωντανά γεγονότα που φιλοξενούνται από ή σε σύνδεση με την ΕΑ (συλλογικά «Υπηρεσίες EA»). Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και στο νομικό πρόσωπο της ΕΑ που παρατίθεται στην Ενότητα 13B κατωτέρω.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΑ. ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ EA.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. Λογαριασμός EA
 2. Άδεια
 3. Περιεχόμενο και Δικαιώματα
 4. Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών EA και των Ενημερώσεων
 5. Το δικό σας περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (UGC)
 6. Κανόνες συμπεριφοράς
 7. Παιχνίδια
 8. Καταγγελία και άλλες Κυρώσεις
 9. Χρήση δεδομένων
 10. Άλλο λογισμικό, βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία
 11. Τρίτα μέρη
 12. Εγγυήσεις, Περιορισμός ευθύνης
 13. Γενικοί Όροι
 14. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση
 15. Επίλυση διαφοράς μέσω δεσμευτικής διαιτησίας
 16. Συμπληρωματικοί όροι για PlayStation®

1. Λογαριασμός EA

Χρειάζεστε έναν Λογαριασμό EA για να προσπελάσετε και να χρησιμοποιήσετε πολλές Υπηρεσίες EA, όπως για να παίζετε στο διαδίκτυο.

Για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό EA, θα πρέπει να έχετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και να παράσχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες. Πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία EA για την οποία πραγματοποιείτε εγγραφή και πρέπει να είστε κάτοικος μιας χώρας στην οποία επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών EA.

Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον 15 ετών (ή το ελάχιστο όριο ηλικίας στη χώρα διαμονής σας) για τη δημιουργία ενός Λογαριασμού EA. Αν η ηλικία σας είναι μεταξύ της σχετικής ελάχιστης ηλικίας και των 18 ετών (ή της ηλικίας ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας), εσείς και ο γονέας σας ή ο κηδεμόνας σας πρέπει να μελετήσετε την παρούσα Σύμβαση μαζί. Οι γονείς και οι κηδεμόνες ευθύνονται για τις ενέργειες των παιδιών κάτω των 18 ετών όταν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες ΕΑ. Η EA συνιστά στους γονείς και στους κηδεμόνες να εξοικειώνονται με τους γονικούς ελέγχους των συσκευών που παρέχουν στο παιδί τους.

Είστε υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα στον Λογαριασμό σας EA. Ο Λογαριασμός σας EA ενδέχεται να ανασταλεί ή να τερματιστεί εάν κάποιος άλλος τον χρησιμοποιεί για να ασκήσει δραστηριότητα που παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση.

Μπορείτε να ακυρώσετε τον Λογαριασμό σας EA ή μια συνδρομή σε μια Υπηρεσία EA ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της EA στη διεύθυνση help.ea.com. Για να ολοκληρωθεί το αίτημά σας, η EA δύναται να εισπράξει τέλη ή κόστη που προκύπτουν, αν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, καθώς και τυχόν ποσά που οφείλονται σε τρίτους πωλητές ή σε παρόχους περιεχομένου.

2. Άδεια

Οι Υπηρεσίες EA σας παραχωρούνται, δεν πωλούνται σε εσάς. Η EA σας εκχωρεί προσωπική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA στις οποίες έχετε πρόσβαση για μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τη συμμόρφωσή σας με την παρούσα Σύμβαση. Δεν δύνασθε να έχετε πρόσβαση, να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε οποιαδήποτε Υπηρεσία EA, Περιεχόμενο ή Δικαιώματα (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται κατωτέρω), εκτός εάν ρητώς εξουσιοδοτείται διαφορετικά από την ΕΑ ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Απαγορεύεται η αντιστροφή του σχεδιασμού ή η απόπειρα να αντλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά πηγαίο κώδικα ή άλλα δεδομένα από τις Υπηρεσίες ΕΑ, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την ΕΑ ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η EA ή οι εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της έχουν και διατηρούν κάθε άλλο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί των Υπηρεσιών ΕΑ, καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Περιεχόμενο και Δικαιώματα

Οι Υπηρεσίες EA περιλαμβάνουν Περιεχόμενο και Δικαιώματα. Το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών EA περιλαμβάνει λογισμικό, τεχνολογία, κείμενο, αναρτήσεις σε φόρουμ, συνομιλίες, προφίλ, widgets, μηνύματα, συνδέσμους, μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, μουσική, ήχους, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κώδικα και όλο το οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό που εμφανίζεται ή προέρχεται από τις Υπηρεσίες EA, καθώς και τη σχεδίαση και την εμφάνιση των διαδικτυακών τοποθεσιών μας. Το Περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (User-generated Content – «UGC»). Το UGC περιλαμβάνει προσωπικότητες Λογαριασμών EA, αναρτήσεις σε φόρουμ, περιεχόμενο προφίλ και άλλο Περιεχόμενο στο οποίο συνεισφέρουν χρήστες στις Υπηρεσίες EA. Όλο το περιεχόμενο ανήκει είτε στην EA είτε στους εκχωρούντες άδεια χρήσης της, είτε έχει παραχωρηθεί στην EA και στους εκχωρούντες άδεια χρήσης της, σύμφωνα με την Ενότητα 5 κατωτέρω.

Τα Δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που σας παραχωρεί η EA για να προσπελάσετε ή να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία των Υπηρεσιών EA εντός ή εκτός σύνδεσης. Παραδείγματα Δικαιωμάτων αποτελούν η πρόσβαση σε ψηφιακό ή απασφαλιζόμενο Περιεχόμενο, επιπρόσθετη ή βελτιωμένη λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για πολλούς παίχτες), εγγραφές, εικονικά στοιχεία, κλειδιά ή κωδικοί ξεκλειδώματος, σειριακοί κωδικοί ή έλεγχος ταυτότητας σε σύνδεση, επιτεύγματα εντός του παιχνιδιού, εικονικοί πόντοι, κέρματα ή νομίσματα.

Αποκαλούμε αυτούς τους εικονικούς πόντους, τα κέρματα ή τα νομίσματα «Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ». Όταν αποκτάτε το Εικονικό Νόμισμα της EA από εμάς ή από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας, λαμβάνετε μια προσωπική, περιορισμένη, μη εκχωρηθείσα, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για να προσπελάσετε και να επιλέξετε τα Δικαιώματα που η EA καθιστά αποκλειστικά διαθέσιμα σε εσάς.

Το Εικονικό Νόμισμα της EA δεν έχει καμία νομισματική αξία και δεν έχει καμία αξία εκτός των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ δεν δύναται να πωληθεί, αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής, μεταφερθεί ή να ανταλλαχθεί για μετρητά, μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για εξαγορά Δικαιωμάτων που διατίθενται για την Υπηρεσία EA. Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ είναι μη επιστρέψιμο και δεν δικαιούστε επιστροφής για τυχόν μη χρησιμοποιημένο Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ. Αφού εξοφλήσετε το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ για ένα Δικαίωμα, το Δικαίωμα αυτό είναι μη επιστρέψιμο, ανταλλάξιμο, ή επιστρεπτέο. Εάν ζείτε στην Ιαπωνία, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε Εικονικό Νόμισμα της EA εντός 180 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Θα παρέχετε με δικά σας έξοδα τον εξοπλισμό, τη σύνδεση στο διαδίκτυο και τις χρεώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών EA.

4. Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών EA και των Ενημερώσεων

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες EA και οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Δικαίωμα θα είναι διαθέσιμο πάντα, σε όλες τις τοποθεσίες, ή ανά πάσα στιγμή ή ότι θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία ΕΑ, συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή Δικαιώματα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η EA δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες EA είναι προσβάσιμες σε όλες τις συσκευές, μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή σύνδεσης, ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες.

Κατά καιρούς, η EA δύναται να ενημερώνει, να αλλάζει ή να τροποποιεί μια Υπηρεσία, Περιεχόμενο ή Δικαιώματα EA, χωρίς να σας προειδοποιήσει. Αυτές οι ενημερώσεις και τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA.

Η EA ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσει ή να επαναφέρει ορισμένες παραμέτρους, προκειμένου να εξισορροπήσει το παιχνίδι και τη χρήση των Υπηρεσιών EA. Αυτές οι ενημερώσεις ή «ρυθμίσεις επαναφοράς» πιθανώς να σας προκαλέσουν προβλήματα εντός του σχετικού κόσμου του παιχνιδιού και ενδέχεται να επηρεάσουν χαρακτήρες, παιχνίδια, ομάδες ή άλλα Δικαιώματα που έχετε υπό τον έλεγχό σας.

5. Το δικό σας περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (UGC)

Εσείς φέρετε την ευθύνη για το δικό σας UGC. Απαγορεύεται η αποστολή του UGC που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή που παραβιάζουν τη νομοθεσία, την παρούσα Σύμβαση ή το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το δικαίωμα δημοσιότητας τρίτου μέρους.

Η EA δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταργήσει, να επεξεργαστεί ή να απενεργοποιήσει το UGC για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η EA κρίνει ευλόγως ότι το UGC παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση. Η EA δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το UGC, για την αφαίρεσή του ή για τη μη αφαίρεσή αυτού ή άλλου Περιεχομένου. Η EA δεν πραγματοποιεί προέλεγχο του UGC και δεν επιδοκιμάζει ή εγκρίνει τυχόν UGC που είναι διαθέσιμο στις Υπηρεσίες EA.

Όταν συνεισφέρετε με UGC, εκχωρείτε στην ΕΑ, στους εκχωρούντες άδεια χρήσης και στους δικαιοδόχους της μια μη αποκλειστική, διαρκή, μεταβιβαζόμενη, παγκόσμια, εκχωρούμενη άδεια για να χρησιμοποιήσουν, φιλοξενήσουν, αποθηκεύσουν, αναπαράγουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγα έργα, να εκτελέσουν δημόσια, να εκθέσουν δημόσια ή να μεταδώσουν και να επικοινωνήσουν διαφορετικά το UGC, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, και σε οποιοδήποτε μέσο ή φόρουμ, είτε είναι γνωστό τώρα είτε επινοηθεί στο μέλλον, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πληρωμή ή απόδοση οποιουδήποτε είδους σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Επίσης, εκχωρείτε σε όλους τους άλλους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν το UGC σας σε μια Υπηρεσία EA το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, έκθεσης, εκτέλεσης, δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτό και να διανείμουν το UGC σας στη σχετική Υπηρεσία EA ή μέσω αυτής χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, αντίτιμο ή αποζημίωση προς εσάς.

6. Κανόνες συμπεριφοράς

Όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία EA, συμφωνείτε ότι δεν θα:
Εάν εσείς ή άλλος που χρησιμοποιεί το Λογαριασμό EA παραβιάζει αυτούς τους κανόνες και δεν λάβει διορθωτικά μέτρα για την εν λόγω παραβίαση μετά από προειδοποίηση, η EA μπορεί να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα εναντίον σας, συµπεριλαµβανοµένη την ανάκληση πρόσβασης σε μερικές ή όλες τις Υπηρεσίες EA, Περιεχόμενο ή Δικαίωμα, ή να καταργήσει το Λογαριασμό ΕΑ όπως περιγράφεται στο Ενότητα 8. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων, η EA μπορεί να λάβει τα μέτρα αυτά χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένα παραδείγματα σοβαρών παραβιάσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: προώθηση, ενθάρρυνση ή διεξαγωγή πειρατείας, πώληση λογαριασμών EA ή δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανόμενα τα εικονικά νομίσματα και αντικείμενα) χωρίς την άδεια της EA, ακραία παρενόχληση, ή απειλή παράνομων δραστηριοτήτων. Όταν είναι πρακτικά δυνατό, η EA θα σας ειδοποιεί για τη δράση που θα λάβει για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των εν λόγω κανόνων ή την παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

Συγκεκριμένες Υπηρεσίες EA ενδέχεται να δημοσιεύουν πρόσθετους κανόνες που ισχύουν για τη συμπεριφορά σας σε αυτές τις υπηρεσίες.

Εάν συναντήσετε κάποιον άλλο χρήστη που παραβιάζει οποιονδήποτε από αυτούς τους κανόνες, αναφέρετε αυτήν τη δραστηριότητα στην EA, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες «Βοήθεια» ή «Αναφορά κατάχρησης» στη σχετική Υπηρεσία EA, εάν είναι διαθέσιμη, ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση help.ea.com.

Η EA δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να παρακολουθεί ή να καταγράφει τη διαδικτυακή δραστηριότητα ή το Περιεχόμενο σε Υπηρεσίες EA και μπορεί να καταργήσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία EA κατά την διακριτική της ευχέρεια. Να έχετε υπόψη ότι οι επικοινωνίες σας και το UGC σας σε μια Υπηρεσία EA είναι δημόσια και θα είναι ορατά σε άλλους.

Η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών EA υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookie της EA στη διεύθυνση privacy.ea.com/el, η οποία ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στην παρούσα Σύμβαση.

7. Παιχνίδια

Αυτή η Ενότητα ισχύει για τα παιχνίδια και τις συνδρομές παιχνιδιών της EA («Παιχνίδια EA»), συμπεριλαμβανομένων των Παιχνιδιών EA που εκτελούνται σε προσωπικό υπολογιστή («Παιχνίδια PC EA»), καθώς και της εφαρμογής-πελάτη που ανήκει στην EA και των σχετικών υπηρεσιών που διανέμει τα Παιχνίδια PC EA (επί του παρόντος το «EA Desktop» https://www.origin.com/en-us/about).

 1. Τεχνικά μέτρα και μέτρα προστασίας περιεχομένου

  Η EA χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα ή μέτρα προστασίας περιεχομένου, τα οποία αναπτύχθηκαν από την EA ή από τρίτους συνεργάτες, για τις Υπηρεσίες EA, προκειμένου να αποτραπεί η πειρατεία και η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή χρήση των Παιχνιδιών EA. Η απόπειρα παράκαμψης, απενεργοποίησης ή παραποίησης των εν λόγω μέτρων θα προκαλέσει την καταγγελία της παρούσας άδειας χρήσης.

 2. EA Desktop

  Για να παίξετε Παιχνίδια PC EA, η EA ενδέχεται να σας ζητήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή-πελάτη ή την εφαρμογή-απόγονο του EA Desktop. Για τον έλεγχο της ταυτότητας και την επαλήθευση της άδειας χρήσης σας στο Παιχνίδι PC ΕΑ από το EA Desktop («Έλεγχος ταυτότητας»), απαιτείται ένας Λογαριασμός EA, η αποδοχή από εσάς της παρούσας Σύμβασης και μια σύνδεση στο διαδίκτυο.

  Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες EA που σχετίζονται με ένα Παιχνίδι PC ΕΑ, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να εγγραφείτε με τον σειριακό κωδικό που περιέχεται σε ένα Παιχνίδι PC ΕΑ. Ο σειριακός κωδικός που παρέχεται μαζί με το Παιχνίδι PC ΕΑ θα επαληθευτεί κατά τον Έλεγχο ταυτότητας. Ο Έλεγχος Ταυτότητας περιορίζεται σε έναν Λογαριασμό EA ανά σειριακό κωδικό, που σημαίνει ότι το Παιχνίδι PC ΕΑ δεν είναι μεταβιβάσιμο. Μπορείτε να εκκινήσετε και να προσπελάσετε ένα Παιχνίδι PC ΕΑ σε έως και πέντε μοναδικά μηχανήματα σε οποιοδήποτε κυλιόμενο χρονικό διάστημα 24 ωρών.

  Το EA Desktop και τα Παιχνίδια PC EA ενδέχεται να πραγματοποιήσουν λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και πρόσθετων δυνατοτήτων που η EA θεωρεί δικαιολογημένες, ωφέλιμες για εσάς ή/και ευλόγως απαραίτητες, με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η EA δεν έχει καμία υποχρέωση να υποστηρίξει προηγούμενες εκδόσεις του EA Desktop όταν καταστεί διαθέσιμη μια ενημέρωση, αναβάθμιση ή/και υλοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων. Η EA ενδέχεται να σας προσφέρει την επιλογή να πραγματοποιήσετε λήψη, εγκατάσταση και χρήση μιας έκδοσης alpha ή beta του EA Desktop σύμφωνα με τους ίδιους όρους.

  Οδηγίες για την απεγκατάσταση της εφαρμογής-πελάτη του EA Desktop μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία βοήθειας της EA, στη διεύθυνση help.ea.com.

  Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τα Παιχνίδια PC EA ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας του EA Desktop και διαγράφοντας τυχόν τοπικά αποθηκευμένα αρχεία που παραμένουν. Το Punkbuster ενδέχεται να παραμείνει στον υπολογιστή σας μετά την απεγκατάσταση. Για να απενεργοποιήσετε το Punkbuster, εκτελέστε το εκτελέσιμο στη διεύθυνση https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.


 3. Μέτρα παρακολούθησης και καταπολέμησης της απάτης

  Η EA χρησιμοποιεί τεχνολογίες για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης κατά τη χρήση των Υπηρεσιών EA και, συγκεκριμένα, των Παιχνιδιών EA. Οι τεχνολογίες αυτές ενδέχεται να αναπτυχθούν από την EA ή από τρίτο μέρος.

  Όταν εκκινείτε ένα παιχνίδι με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, αυτές οι τεχνολογίες ενδέχεται να ενεργοποιήσουν τη χρήση των δικαιωμάτων του πυρήνα, του διαχειριστή ή του χρήστη και να παρακολουθούν τη μνήμη RAM, τις διεργασίες, τις επικοινωνίες και την αποθήκευση αρχείων του παιχνιδιού και της συσκευής σας, με σκοπό την ανίχνευση παραβιάσεων και την επιβολή του κώδικα συμπεριφοράς στην Ενότητα 6, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων τρίτων. Ένα Μη εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή είναι ένα πρόγραμμα ή αρχείο τρίτου κατασκευαστή (όπως ένα "add-on", "mod", "hack", "trainer" ή "cheat"), το οποίο η EA θεωρεί ότι (i) επιτρέπει ή διευκολύνει την απάτη οποιουδήποτε τύπου, (ii) επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιήσουν ή να παραβιάσουν τη διεπαφή παιχνιδιού, το περιβάλλον ή/και την εμπειρία με οποιονδήποτε τρόπο για τον οποίο δεν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την EA ή (iii) υποκλέπτει, «εξορύσσει», ή κατ’ άλλον τρόπο συλλέγει πληροφορίες από ή μέσω του παιχνιδιού.

  Η EA δύναται να συλλέγει σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς της έρευνας και της επιβολής, όπως τα στοιχεία του λογαριασμού σας, τα στοιχεία που σχετίζονται με ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή, τυχόν αρχεία Παιχνιδιού PC ΕΑ που τροποποιήθηκαν, καθώς και τις ώρες κατά τις οποίες εντοπίστηκε η απάτη. Ενδέχεται επίσης να καταγγείλουμε την Άδεια χρήσης και τον Λογαριασμό EA που διαθέτετε, εάν προσδιορίσουμε ότι έχετε προβεί σε απάτη.

  Όταν εξέλθετε από ένα παιχνίδι με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, αυτές οι τεχνολογίες προστασίας από απάτη θα απενεργοποιούνται.

8. Καταγγελία και άλλες κυρώσεις

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει έως την καταγγελία της από εσάς ή από την ΕΑ. Η EA δύναται να τερματίσει την πρόσβασή σας και τη χρήση εκ μέρους σας οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών EA ή τον Λογαριασμό σας ΕΑ, εάν η ΕΑ διαπιστώσει ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Σύμβαση ή ότι έχει πραγματοποιηθεί άλλη παράνομη, ακατάλληλη ή δόλια χρήση των Υπηρεσιών EA που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας EA. Όταν είναι πρακτικά δυνατό, η EA θα σας ειδοποιεί σχετικά με την καταγγελία. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας ενός Λογαριασμού EA, ενδέχεται να χάσετε το όνομα χρήστη και την εικονική προσωπικότητά σας. Εάν έχετε πάνω από έναν Λογαριασμό EA, ανάλογα με τον τύπο της παραβίασης ή κατάχρησης, η ΕΑ δύναται να καταγγείλει όλους τους Λογαριασμούς σας και όλα τα σχετικά Δικαιώματα. Εάν ο Λογαριασμός σας EA καταγγελθεί, δεν θα έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας EA ούτε στα Δικαιώματα και ενδέχεται να αποκλειστείτε από την πρόσβαση ή τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας EA ξανά. Η καταγγελία επιφέρει επίσης την καταγγελία της άδειας χρήσης σας βάσει της παρούσας Σύμβασης.

Αντί της καταγγελίας και πριν από κάθε καταγγελία, η EA ενδέχεται να σας προειδοποιήσει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τη πρόσβασή σας σε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία EA ή στον Λογαριασμό σας EA, να καταργήσει ή να ανακαλέσει Δικαιώματα σε έναν Λογαριασμό EA ή επίπεδο συσκευής, να καταργήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει αυτήν τη Σύμβαση, ή να αποκλείσει τη συσκευή σας ή το μηχάνημά σας από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες EA. Εάν η EA αναλάβει οποιαδήποτε δράση που περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων (με την επιφύλαξη τυχόν νόμιμων δικαιωμάτων επιστροφής χρημάτων) και δεν θα πιστωθούν Δικαιώματα σε εσάς ή θα μετατραπούν σε μετρητά ή σε άλλες μορφές αποζημίωσης.

Η EA δύναται να καταγγείλει οποιαδήποτε Υπηρεσία EA ανά πάσα στιγμή, με προειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα ημερών, είτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου (εάν υπάρχει), εντός της Υπηρεσίας EA που επηρεάζεται είτε από τη σελίδα ενημερώσεων υπηρεσιών της τοποθεσίας της EA (https://www.ea.com/service-updates). Μετά τη διακοπή της διαδικτυακής υπηρεσίας, τα παιχνίδια μας δεν θα λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα παιχνίδια μας θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε νεότερα ή ενημερωμένα λειτουργικά συστήματα ή να είναι διαθέσιμα προς λήψη μέσω υπηρεσιών διανομής εφαρμογών, όπως το iOS App Store και το Google Play Store. Τυχόν παιχνίδια που είναι διαθέσιμα μέσω αυτών των υπηρεσιών διανομής εφαρμογών μετά τη λήξη της διαδικτυακής υπηρεσίας ενδέχεται να καταργηθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Εάν θεωρείτε ότι οποιαδήποτε ενέργεια έχει ληφθεί εσφαλμένα κατά του Λογαριασμού ή της συσκευής σας , επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών στη διεύθυνση help.ea.com.

Εάν καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών EA.

Οι Ενότητες 5, 8-9, 11-15 της παρούσας Σύμβασης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

9. Χρήση δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ΕΑ, η EA μπορεί να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, το υλικό, το εγκατεστημένο λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα (όπως η Διεύθυνση IP και το Αναγνωριστικό συσκευής), των πληροφοριών σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ΕΑ, των στατιστικών στοιχείων παιχνιδιού και χρήσης, αλληλεπιδράσεων συστήματος και περιφερειακού υλικού. Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία EA εκτός σύνδεσης, τα εν λόγω δεδομένα θα αποθηκεύονται στη συσκευή σας και θα μεταβιβάζονται στην EA όταν η συσκευή σας συνδέεται στο Διαδίκτυο. Η EA χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη λειτουργία της, για να βελτιώνει το λογισμικό και τις υπηρεσίες της, να παρέχει υπηρεσίες σε εσάς και να επικοινωνεί μαζί σας (και για σκοπούς προώθησης), να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού, περιεχόμενο που παρέχεται δυναμικά και υποστήριξη λογισμικού, για την επιβολή της παρούσας Σύμβασης, καθώς και για να επιλύει προβλήματα σχετικά με σφάλματα ή για να βελτιώνει την εμπειρία σας. Εάν συμμετέχετε σε διαδικτυακές υπηρεσίες, η EA δύναται επίσης να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να αποθηκεύει, να διαβιβάζει και να προβάλλει δημοσίως στατιστικά δεδομένα σχετικά με το παιχνίδι (συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών, των κατατάξεων και των επιτευγμάτων) ή να αναγνωρίζει περιεχόμενο που δημιουργήθηκε και κοινοποιήθηκε από εσάς σε άλλους παίκτες.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και διαβιβάζονται από την EA Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Cookie της EA στη διεύθυνση privacy.ea.com/el.

Μπορείτε να διαχειριστείτε συγκεκριμένες προτιμήσεις συλλογής δεδομένων στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" του προγράμματος-πελάτη του Παιχνιδιού PC ΕΑ.

10. Άλλο λογισμικό, βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία

Οι Υπηρεσίες EA ενδέχεται να απαιτήσουν ή να σας επιτρέψουν να κάνετε λήψη λογισμικού, ενημερώσεων λογισμικού ή ενημερώσεων κώδικα, ή άλλων βοηθητικών προγραμμάτων και εργαλείων από την EA ή τους εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της στον υπολογιστή, το σύστημα ψυχαγωγίας ή τη συσκευή σας. Αυτές οι τεχνολογίες δύνανται να είναι διαφορετικές στις διαφορετικές πλατφόρμες και η απόδοση των Υπηρεσιών EA δύναται να ποικίλει ανάλογα με τον υπολογιστή και τον λοιπό εξοπλισμό. Κατανοείτε ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητες ορισμένες ενημερώσεις σε αυτές τις τεχνολογίες προκειμένου να συνεχίσετε τη χρήση μιας Υπηρεσίας EA. Ορισμένες από τις εν λόγω ενημερώσεις ενδέχεται να περιέχουν δυνατότητες ή περιεχόμενο για την πρόσβαση στα οποία να πρέπει να καταβάλλετε επιπρόσθετα τέλη. Δίνετε την συγκατάθεσή σας στην αυτόματη εγκατάσταση οποιασδήποτε διαθέσιμης ενημέρωσης των Υπηρεσιών EA από την ΕΑ. Η αδυναμία να εγκαταστήσετε διαθέσιμες ενημερώσεις μπορεί να καταστήσει τις Υπηρεσίες EA, συμπεριλαμβανομένων των Παιχνιδιών PC ΕΑ, μη αναπαράξιμες.

11. Τρίτα μέρη

Ορισμένες Υπηρεσίες EA ενδέχεται να σας δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε διακομιστές που δεν κατέχονται ή ελέγχονται από την ΕΑ. Η EA δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες και δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας EA σε αυτούς και μέσω αυτών. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων μερών ενδέχεται να σας επιβάλουν πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και περιορισμούς.

Οι Υπηρεσίες EA ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία από εσάς. Η EA δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τη συλλογή, τη χρήση ή την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων.

12. Εγγυήσεις, Περιορισμός ευθύνης

ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ), ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ή ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ EA ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ EA. ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ EA. ΌΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ EA ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΘΗ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, ΕΙΣΒΟΛΗ Ή ΙΟΥΣ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA ΘΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ EA DESKTOP. ΔΕΙΤΕ ΤΟ https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ή ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, Η EA ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΣ. ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η EA ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑ Ή ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (ΟΠΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ), ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ. ΙΣΧΥΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EA ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑ. Η EA ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΚΑΤΑΦΑΝΗ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αν έχετε αγοράσει φυσικό αντίγραφο μιας Υπηρεσίας EA από φυσικό κατάστημα λιανικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και δεν έχετε εγκαταστήσει ή χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία EA, δύνασθε να το επιστρέψετε με επιστροφή χρημάτων ή να το ανταλλάξετε εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο αρχικό σημείο αγοράς του, ακολουθώντας τις οδηγίες για τις επιστροφές που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://warrantyinfo.ea.com.

13. Γενικοί όροι

 1. Πλήρης Σύμβαση

  Η παρούσα Σύμβαση, σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους όρους της EA οι οποίοι διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ εκ μέρους σας, συνιστά την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την ΕΑ. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αλλαγή της Σύμβασης, εκτός εάν πραγματοποιηθεί γραπτώς και υπογραφεί από την ΕΑ. Η αδυναμία της ΕΑ να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί ανεφάρμοστο, όλα τα άλλα μέρη της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 2. Εφαρμοστέο δίκαιο

  Εάν ζείτε στον ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία, στη Βραζιλία, στο Χονγκ Κονγκ, στο Μεξικό ή στη Ρωσία, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την EA Swiss Sàrl, μια εταιρεία καταχωρημένη στο μητρώο εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στο 8 Place du Molard, 1204 Γενεύη, Ελβετία, (ii) οι νόμοι της χώρας διαμονής σας διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών EA, και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες EA θα είναι τα δικαστήρια της χώρας διαμονής σας.

  Εάν ζείτε στη Δημοκρατία της Κορέας, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την EA Swiss Sàrl, μια εταιρεία καταχωρημένη στο μητρώο εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στο 8 Place du Molard, 1204 Γενεύη, Ελβετία, (ii) οι νόμοι της Κορέας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών EA, και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες EA θα είναι τα δικαστήρια της Κορέας.

  Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά ή την Ιαπωνία, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, ΗΠΑ, (ii) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι στην περίπτωση αξιώσεων ή διαφορών, οι οποίες δεν υπόκεινται στην κατωτέρω σύμβαση διαιτησίας, η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες ΕΑ θα είναι τα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η Κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνιας και συναινείτε ρητά στην άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των εν λόγω δικαστηρίων.

  Εάν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την EA Swiss Sàrl, μια εταιρεία καταχωρημένη στο μητρώο εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στο 8 Place du Molard, 1204 Γενεύη, Ελβετία, (ii) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι στην περίπτωση αξιώσεων ή διαφορών, οι οποίες δεν υπόκεινται στην κατωτέρω σύμβαση διαιτησίας, η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες ΕΑ θα είναι τα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η Κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνιας και συναινείτε ρητά στην άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των εν λόγω δικαστηρίων.

  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (Βιέννη, 1980) δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση ή σε οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση.


 3. Εξαγωγή

  Συμφωνείτε να τηρείτε τη νομοθεσία των Η.Π.Α. και οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία περί ελέγχου των εξαγωγών, και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε μια Υπηρεσία ΕΑ σε ξένο υπήκοο ή σε εθνικό προορισμό που απαγορεύεται από τις συγκεκριμένες νομοθεσίες. Βεβαιώνετε ότι δεν είστε πρόσωπο με το οποίο η EA απαγορεύεται να πραγματοποιεί συναλλαγές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών.

14. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση

Η EA δύναται να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση κατά καιρούς και γι' αυτό τον λόγο να τη συμβουλεύεστε τακτικά. Για παίκτες της EA που έχουν αποδεχτεί μια προηγούμενη έκδοση αυτής της Σύμβασης, οι αναθεωρήσεις θα τεθούν σε ισχύ 30 ημέρες κατόπιν της ανάρτησής τους στη διεύθυνση terms.ea.com/el. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA αποδέχεστε τις αλλαγές. Αφότου αποδεχθείτε μια έκδοση της Σύμβασης, δεν θα επιβάλλουμε ουσιώδεις αλλαγές στο μέλλον χωρίς τη ρητή συμφωνία σας σε σχέση με αυτές. Εάν σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση και αρνηθείτε να το κάνετε, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τη χρήση της Υπηρεσίας ΕΑ που παρέχεται.

15. Επίλυση διαφορών μέσω δεσμευτικής διαιτησίας

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ. ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η EA ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα Ενότητα 15 προσφέρει έναν απλουστευμένο τρόπο επίλυσης των διαφορών μεταξύ μας, εάν προκύψουν. Οι περισσότεροι προβληματισμοί σας μπορούν να επιλυθούν γρήγορα και προς όφελός σας, εάν συνδεθείτε στο περιβάλλον χρήσης υποστήριξης πελατών της EA με τον Λογαριασμό σας στη διεύθυνση help.ea.com. Εάν η EA δεν μπορεί να επιλύσει τον προβληματισμό σας, εσείς και η EA συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα Ενότητα για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ μας.

Η παρούσα Ενότητα 15 αποτελεί μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την EA και ισχύει για τους αντίστοιχους αντιπροσώπους, εργαζομένους, θυγατρικές, προκατόχους, διαδόχους, δικαιούχους και εκχωρητές. Η παρούσα σύμβαση διαιτησίας καταδεικνύει μια συναλλαγή διαπολιτειακού εμπορίου και, ως εκ τούτου, ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την επιβολή της παρούσας Ενότητας 15 και οποιασδήποτε διαιτησίας που διενεργείται βάσει της παρούσας Ενότητας. Η παρούσα Ενότητα 15 θα υπόκειται σε διασταλτική ερμηνεία και θα ισχύει και μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.
 1. Αξιώσεις που καλύπτονται από διαιτησία

  Όλες οι διαφορές, αξιώσεις ή αντιπαραθέσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, οποιαδήποτε Υπηρεσία EA και την εμπορική της προώθηση ή τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και την ΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας, της εκτελεστότητας και του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Ενότητας 15 («Διαφορές»), θα επιλύονται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. Περιλαμβάνονται οι αξιώσεις που προέκυψαν προτού συνάψετε την παρούσα Σύμβαση. Οι μόνες Διαφορές που δεν καλύπτονται από την παρούσα Ενότητα 15 είναι οι αξιώσεις (i) που σχετίζονται με την παραβίαση, την προστασία ή την εγκυρότητα των εμπορικών μυστικών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων ή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της EA ή των εκχωρούντων άδεια χρήσης για λογαριασμό της ΕΑ, (ii) εάν κατοικείτε στην Αυστραλία, για την επιβολή ενός νόμιμου δικαιώματος του καταναλωτή σύμφωνα με το Αυστραλιανό δίκαιο για τους καταναλωτές και (iii) που ασκούνται ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

 2. Ανεπίσημες διαπραγματεύσεις

  Εσείς και η EA θα πρέπει να επιχειρήσετε πρώτα να επιλύσετε ανεπίσημα οποιαδήποτε Διαφορά για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας διαιτησίας. Οι ανεπίσημες διαπραγματεύσεις ξεκινούν κατά την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης που στέλνει ο ένας συμβαλλόμενος στον άλλο («Ειδοποίηση Διαφοράς»). Η Ειδοποίηση Διαφοράς πρέπει: (α) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος, (β) να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς και (γ) να ορίζει το συγκεκριμένο αίτημα που ζητείται. Η EA θα αποστείλει την Ειδοποίηση Διαφοράς στη διεύθυνση χρέωσής σας ή στη δική σας διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου. Στείλτε τη δική σας Ειδοποίηση διαφοράς στη διεύθυνση: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Δεσμευτική διαιτησία

  Εάν εσείς και η EA αδυνατείτε να επιλύσετε μια Διαφορά ανεπίσημα, εσείς ή η EA μπορείτε να επιλέξετε την οριστική και αποκλειστική επίλυση της Διαφοράς μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. Οποιαδήποτε επιλογή για διαιτησία από τον έναν συμβαλλόμενο θα είναι οριστική και δεσμευτική για τον έτερο συμβαλλόμενο. Η διαιτησία ασκείται από την αμερικανική ένωση διαιτησίας σύμφωνα με τους κανόνες διαιτησίας καταναλωτών της («Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA»), με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

  1. Τα τέλη και τα έξοδα διαιτησίας θα διέπονται από τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτών της AAA. Εάν τα εν λόγω έξοδα κριθούν υπερβολικά από τον διαιτητή ή εάν στείλετε στην EA μια ειδοποίηση στη διεύθυνση αποστολής της Ειδοποίησης Διαφοράς που αναφέρεται ανωτέρω, στην οποία αναφέρετε ότι δεν είστε σε θέση να καταβάλετε τα τέλη που απαιτούνται για την εκκίνηση της διαδικασίας διαιτησίας, η EA θα καταβάλλει όλα τα διοικητικά έξοδα της AAA.

  2. Εάν η Διαφορά δεν υπερβαίνει τα $25.000, η διαιτησία θα διεξάγεται αποκλειστικά βάσει γραπτών υποβολών.

  3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα μέρη δύνανται να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα ή αιτήματα έκδοσης συνοπτικής αποφάσεως.

  4. Ο διαιτητής θα λάβει γραπτή απόφαση, η οποία θα περιλαμβάνει τα πορίσματα και τα συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση. Ο διαιτητής δύναται να επιδικάσει οποιαδήποτε απόφαση επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά μπορεί να επιδικάσει αναγνωριστική απόφαση ή ασφαλιστικά μέτρα μόνον υπέρ του μεμονωμένου συμβαλλομένου που επιδιώκει αποζημίωση και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή αποζημίωσης, η οποία επιβεβαιώνεται από την ατομική αξίωση του εν λόγω συμβαλλομένου.

  Ο διαιτητής πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, και οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση δύναται να αμφισβητηθεί εάν ο διαιτητής δεν τηρήσει τη νομοθεσία. Εσείς και η EA δύναστε να προσφύγετε στο δικαστήριο, προκειμένου να επιβληθεί η απόφαση της διαιτησίας, να ανασταλεί η δικαστική διαδικασία της εκκρεμούσας διαιτησίας ή να επιβεβαιωθεί, να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να εκδοθεί δικαστική απόφαση σε σχέση με την απόφαση του διαιτητή.

 4. Περιορισμοί

  ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η EA ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ο ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΑ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο διαιτητής απαγορεύεται να ενοποιήσει αξιώσεις άλλου προσώπου με τις δικές σας αξιώσεις, και απαγορεύεται να προΐσταται σε οποιαδήποτε μορφή αντιπροσωπευτικής ή συλλογικής δικαστικής διαδικασίας. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτή η παρούσα παράγραφος (D) είναι ανεφάρμοστη, τότε το σύνολο της παρούσας Σύμβασης διαιτησίας θα καταστεί άκυρο και μη γενόμενο.

 5. Τοποθεσία

  Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η διαιτησία θα διεξαχθεί στο νομό στον οποίο κατοικείτε. Εάν δεν είστε κάτοικοι Η.Π.Α., η διαιτησία θα εκκινηθεί στην Κομητεία του Σαν Ματέο, στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και εσείς και η EA συμφωνείτε να υπόκεισθε στην προσωπική δικαιοδοσία του συγκεκριμένου δικαστηρίου, προκειμένου να επιβληθεί η απόφαση της διαιτησίας, να ανασταλεί η δικαστική διαδικασία της εκκρεμούσας διαιτησίας ή να επιβεβαιωθεί, να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να εκδοθεί δικαστική απόφαση σε σχέση με την απόφαση του διαιτητή.

 6. Είσπραξη

  Εάν ο διαιτητής αποφανθεί προς όφελός σας ως προς την ουσία οποιασδήποτε αξίωσης εγείρεται έναντι της EA και εκδώσει απόφαση με χρηματική αξία υψηλότερη από την τελευταία γραπτή προσφορά διακανονισμού της EA που πραγματοποιήθηκε, προτού η ΕΑ υποβάλλει τις οριστικές γραπτές προτάσεις της στον διαιτητή, τότε η EA:

  1. Θα σας καταβάλει το 150% της διαιτητικής απόφασης, έως και 5.000 δολάρια Η.Π.Α. πλέον του ποσού της διαιτητικής απόφασης, και
  2. Θα καλύψει τα τέλη διαιτησίας που καταβάλατε στην AAA.

 7. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση Διαιτησίας

  H EA δεν θα επιβάλλει ουσιώδεις αλλαγές επί της παρούσας Σύμβασης διαιτησίας χωρίς τη ρητή συμφωνία σας σε σχέση με τις αλλαγές.

 8. Διαιρετότητα

  Εάν οποιαδήποτε ρήτρα εντός της παρούσας Ενότητας 15 (εκτός της ρήτρας απαλλαγής από τη συλλογική αγωγή που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο D) κριθεί ανεφάρμοστη, η εν λόγω ρήτρα θα διαχωριστεί από την παρούσα Ενότητα 15 και το υπόλοιπο της παρούσας Ενότητας 15 θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

16. Συμπληρωματικοί όροι για PlayStation®

Για αγορές στο PlayStation™Store στην Ευρώπη

Οποιοδήποτε περιεχόμενο αγοράζεται από κατάστημα εντός του παιχνιδιού, θα αγοράζεται από την Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) και θα υπόκειται στους Όρους της Υπηρεσίας και στη Σύμβαση Χρήσης της PlayStation™Network που είναι διαθέσιμα στο PlayStation™Store. Ελέγχετε τα δικαιώματα χρήσης για κάθε αγορά, καθώς μπορεί να διαφέρουν για κάθε προϊόν. Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε κατάστημα εντός του παιχνιδιού έχει την ίδια ηλικιακή διαβάθμιση με το παιχνίδι, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


Προηγούμενη σύμβαση χρήστη / όροι της υπηρεσίας