ELECTRONIC ARTS
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗΌταν χρησιμοποιείτε τα παιχνίδια μας ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους.

Καλώς ήρθατε στην EA. Η παρούσα Σύμβαση διέπει την πρόσβαση και τη χρήση προϊόντων, περιεχομένου και υπηρεσιών που προσφέρονται από την EA και τις θυγατρικές της («EA»), όπως το λογισμικό παιχνιδιών και τις σχετικές ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και δυνατότητες, καθώς και όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες και υπηρεσίες για κινητά, πλατφόρμες, τοποθεσίες και τα ζωντανά γεγονότα που φιλοξενούνται από ή σε σύνδεση με την ΕΑ (συλλογικά «Υπηρεσίες EA»). Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και το νομικό πρόσωπο της ΕΑ που παρατίθεται στην παρακάτω Ενότητα 13B.

Εάν δεν συμφωνείτε, ούτε να εγκαταστήσετε ούτε να χρησιμοποιήσετε τα παιχνίδια ή τις υπηρεσίες μας.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΑ. ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ EA.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1. Λογαριασμός EA
 2. Άδεια
 3. Περιεχόμενο και Δικαιώματα
 4. Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών EA και των Ενημερώσεων
 5. Το δικό σας περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (UGC)
 6. Κανόνες συμπεριφοράς
 7. Παιχνίδια
 8. Καταγγελία και άλλες Κυρώσεις
 9. Χρήση δεδομένων
 10. Άλλο λογισμικό, βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία
 11. Τρίτα μέρη
 12. Εγγυήσεις, Περιορισμός ευθύνης
 13. Γενικοί όροι
 14. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση
 15. Επίλυση διαφορών μέσω δεσμευτικής διαιτησίας
 16. Συμπληρωματικοί όροι για PlayStation®
 17. Συμπληρωματικοί όροι που ισχύουν για αγορές για κινητές συσκευές

1. Λογαριασμός EA

Χρειάζεστε έναν λογαριασμό EA για να παίξετε τα περισσότερα παιχνίδια της EA. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, πρέπει να έχετε συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ελάχιστης ηλικίας και οι γονείς σας πρέπει να διαβάσουν και να συμφωνήσουν με αυτούς τους όρους, εάν είστε ανήλικος. Η EA μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας, εάν παραβιάσετε αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να ακυρώσετε τον Λογαριασμό σας EA ή τις συνδρομές σας EA, ανά πάσα στιγμή.

Είναι απαραίτητο να έχετε Λογαριασμό ΕΑ προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις Υπηρεσίες EA, συμπεριλαμβανομένου του να παίξετε σε σύνδεση.

Για να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό ΕΑ, πρέπει να έχετε έγκυρη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και να παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες. Θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία EA για την οποία εγγράφεστε και πρέπει να είστε κάτοικος χώρας στην οποία επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών EA.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 15 ετών (ή να έχετε την ελάχιστη ηλικία που ισχύει στην χώρα διαμονής σας) προκειμένου να δημιουργήσετε Λογαριασμό ΕΑ. Αν η ηλικία σας είναι μεταξύ της σχετικής ελάχιστης ηλικίας και των 18 ετών (ή της ηλικίας ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας), εσείς και ο γονέας σας ή ο κηδεμόνας σας πρέπει να μελετήσετε την παρούσα Σύμβαση μαζί. Οι γονείς και οι κηδεμόνες ευθύνονται για τις ενέργειες των παιδιών κάτω των 18 ετών όταν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες ΕΑ. Η EA συστήνει οι γονείς και οι κηδεμόνες να εξοικειώνονται με τους γονικούς ελέγχους στις συσκευές που παρέχουν στα παιδιά τους.

Φέρετε την ευθύνη για τη δραστηριότητα στον Λογαριασμό σας ΕΑ. Είναι δικός σας, μην τον μοιράζεστε. Ο Λογαριασμός σας EA δύναται να ανασταλεί ή να καταγγελθεί αν κάποιος άλλος τον χρησιμοποιήσει για δραστηριότητα που παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση.

Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας EA ή μια συνδρομή σε κάποια Υπηρεσία EA ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της EA στο help.ea.com. Για να ολοκληρωθεί το αίτημά σας, η EA δύναται να εισπράξει τέλη ή κόστη που προκύπτουν, αν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, καθώς και τυχόν ποσά που οφείλονται σε τρίτους πωλητές ή σε παρόχους περιεχομένου.

2. Άδεια

Η EA σάς παρέχει πρόσβαση στα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας, για την προσωπική σας απόλαυση.

Οι Υπηρεσίες EA σάς παραχωρούνται, δεν πωλούνται σε εσάς. Η EA σάς εκχωρεί προσωπική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη (δηλ. δεν προορίζεται για από κοινού χρήση), ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA στις οποίες έχετε πρόσβαση για μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τη συμμόρφωσή σας με την παρούσα Σύμβαση. Δεν δύνασθε να έχετε πρόσβαση, να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε οποιαδήποτε Υπηρεσία EA, Περιεχόμενο ή Δικαιώματα (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται κατωτέρω), εκτός εάν ρητώς εξουσιοδοτείται διαφορετικά από την ΕΑ ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση (reverse engineering) ή η απόπειρα να αντλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά πηγαίο κώδικα ή άλλα δεδομένα από τις Υπηρεσίες ΕΑ, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την ΕΑ ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η EA ή οι εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της έχουν και διατηρούν κάθε άλλο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί των Υπηρεσιών ΕΑ, καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Περιεχόμενο και Δικαιώματα

Η EA παρέχει παιχνίδια, διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες, καθώς και περιεχόμενο μέσω μιας σειράς δικαιωμάτων. Ορισμένα δικαιώματα ξεκλειδώνονται χρησιμοποιώντας εικονικό νόμισμα, το οποίο δεν έχει καμία αξία εκτός των παιχνιδιών μας.

Οι Υπηρεσίες EA περιλαμβάνουν Περιεχόμενο και Δικαιώματα. Το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών EA περιλαμβάνει λογισμικό, τεχνολογία, κείμενο, αναρτήσεις σε φόρουμ, συνομιλίες, προφίλ, widgets, μηνύματα, συνδέσμους, μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, μουσική, ήχους, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κώδικα και όλο το οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό που εμφανίζεται ή προέρχεται από τις Υπηρεσίες EA, καθώς και τη σχεδίαση και την εμφάνιση των διαδικτυακών τοποθεσιών μας. Το Περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (User-generated Content – «UGC»). Το περιεχόμενο UGC περιλαμβάνει προσωπικότητες Λογαριασμών EA, αναρτήσεις σε φόρουμ, περιεχόμενο προφίλ και άλλο Περιεχόμενο στο οποίο συνεισφέρουν χρήστες στις Υπηρεσίες EA. Όλο το Περιεχόμενο είτε κατέχεται από την ΕΑ ή τους οι εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της, ή εκχωρείται στην EA και τους οι εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της σύμφωνα με την παρακάτω Ενότητα 5.

Τα Δικαιώματα αποτελούν δικαιώματα που η ΕΑ σας εκχωρεί προκειμένου να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία των Υπηρεσιών EA σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Παραδείγματα Δικαιωμάτων αποτελούν η πρόσβαση σε ψηφιακό Περιεχόμενο ή Περιεχόμενο που «ξεκλειδώνεται» (unlockable), επιπρόσθετη ή βελτιωμένη λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για πολλούς παίκτες), εγγραφές, εικονικά στοιχεία, κλειδιά ή κωδικοί ξεκλειδώματος, σειριακοί κωδικοί ή έλεγχος ταυτότητας σε σύνδεση, κατορθώματα εντός του παιχνιδιού, εικονικοί πόντοι, κέρματα ή νομίσματα.

Αναφερόμαστε σε αυτούς τους εικονικούς πόντους, τα κέρματα ή τα νομίσματα ως το «Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ». Όταν λάβετε από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας ένα Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ, λαμβάνετε μια προσωπική, περιορισμένη, μη εκχωρήσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για πρόσβαση και επιλογή των Δικαιωμάτων που ρητώς διαθέτει σε εσάς η EA.

Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ δεν έχει οικονοµική αξία και δεν έχει αξία εκτός των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας. Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ δεν δύναται να πωληθεί, να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής, να μεταφερθεί ή να ανταλλαχθεί για μετρητά. Μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για εξαγορά Δικαιωμάτων που διατίθενται για την Υπηρεσία EA. Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ είναι μη επιστρέψιμο και δεν δικαιούστε επιστροφής για τυχόν μη χρησιμοποιημένο Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ. Αφού εξοφλήσετε το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ για ένα Δικαίωμα, το Δικαίωμα αυτό είναι μη επιστρέψιμο, ανταλλάξιμο, ή επιστρεπτέο. Εάν ζείτε στην Ιαπωνία, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ μέσα σε 180 μέρες από την ημερομηνία αγοράς.

Θα διαθέτετε με δικά σας έξοδα τον εξοπλισμό, τη σύνδεση στο διαδίκτυο και τις χρεώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών EA.

4. Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών EA και των Ενημερώσεων

Τα παιχνίδια και οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην είναι πάντα διαθέσιμα ή να λειτουργούν σε όλες τις συσκευές. Ενδέχεται επίσης να πραγματοποιήσουμε ενημερώσεις ή αλλαγές στα παιχνίδια και τις υπηρεσίες μας, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρήση ή την πρόοδο του παιχνιδιού σας.

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες EA και οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Δικαίωμα θα είναι διαθέσιμο πάντα, σε όλες τις τοποθεσίες, ή ανά πάσα στιγμή ή ότι θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία ΕΑ, συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή Δικαιώματα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η EA δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες EA δύνανται να είναι προσβάσιμες σε όλες τις συσκευές, μέσω συγκεκριμένου παρόχου διαδικτύου ή σύνδεσης ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες.

Από καιρού εις καιρόν, η ΕΑ δύναται να ενημερώσει, αλλάξει ή τροποποιήσει μια Υπηρεσία EA, Περιεχόμενο ή Δικαιώματα, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Οι εν λόγω ενημερώσεις και τροποποιήσεις δύναται να απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA.

Η EA ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσει ή να προβεί σε ρυθμίσεις επαναφοράς σε ορισμένες παραμέτρους προκειμένου να εξισορροπήσει το παίξιμο των παιχνιδιών και τη χρήση των Υπηρεσιών EA. Αυτές οι ενημερώσεις ή «ρυθμίσεις επαναφοράς» πιθανώς να σας προκαλέσουν προβλήματα εντός του σχετικού κόσμου του παιχνιδιού και ενδέχεται να επηρεάσουν χαρακτήρες, παιχνίδια, ομάδες ή άλλα Δικαιώματα που έχετε υπό τον έλεγχό σας.

Η EA ενδέχεται, επίσης, να λάβει μέτρα σχετικά με τον λογαριασμό EA και τα δικαιώματά σας χωρίς προειδοποίηση για την προστασία εσάς ή της EA, όπως η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, η επαναφορά των κωδικών πρόσβασης λογαριασμού EA, η αναστολή της πρόσβασης στον λογαριασμό EA, η διαγραφή δεδομένων ή η κατάργηση λογαριασμών EA από τις Υπηρεσίες EA. Η διαθεσιμότητά σας στις Υπηρεσίες EA ενδέχεται επίσης να επηρεαστεί ως απόρροια πραγματκών ή ενδεχόμενων παραβιάσεων των Κανόνων συμπεριφοράς, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Ενότητα 6.

5. Το δικό σας περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (UGC)

Επιτρέπετε στην EA και τους παίκτες μας να χρησιμοποιούν οτιδήποτε μεταφορτώνετε ή δημιουργείτε (περιεχόμενο UGC) δωρεάν, στο πλαίσιο των παιχνιδιών και των υπηρεσιών μας. Είστε υπεύθυνοι για το δικό σας περιεχόμενο UGC: πρέπει να πρόκειται όντως για δικό σας περιεχόμενο ή για περιεχόμενο που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε.

Εσείς φέρετε την ευθύνη για το δικό σας UGC. Δεν δύνασθε να αποστείλετε UGC που παραβαίνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή που παραβαίνει τη νομοθεσία, την παρούσα Σύμβαση ή το δικαίωμα απορρήτου ή το δικαίωμα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Η EA δύναται, με τη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει, επεξεργαστεί ή να απενεργοποιήσει το UGC για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων και αν η ΕΑ εύλογα κρίνει ότι το UGC παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση. Η EA δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το UGC, για την αφαίρεσή του ή για τη μη αφαίρεσή αυτού ή άλλου Περιεχομένου. Η EA δεν υποβάλει σε διαλογή όλα τα UGC και δεν υποστηρίζει ή εγκρίνει οποιοδήποτε UGC διατίθεται στις Υπηρεσίες EA.

Όταν συνεισφέρετε με δικό σας περιεχόμενο UGC, εκχωρείτε στην ΕΑ, τους δικαιοπαρόχους και τους δικαιοδόχους της, μη αποκλειστική, διαρκή, μεταβιβαζόμενη, παγκόσμια, εκχωρούμενη άδεια να χρησιμοποιήσουν, φιλοξενήσουν, αποθηκεύσουν, αναπαραγάγουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγα έργα, να εκτελέσουν δημόσια, να εκθέσουν δημόσια ή να μεταδώσουν και να επικοινωνήσουν διαφορετικά το UGC, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, και σε οποιοδήποτε μέσο ή φόρουμ, είτε είναι γνωστό τώρα είτε επινοηθεί στο μέλλον, χωρίς ειδοποίηση, πληρωμή ή απόδοση οποιουδήποτε είδους σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Επίσης, εκχωρείτε σε όλους τους άλλους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν το UGC σας σε μια Υπηρεσία EA το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, έκθεσης, εκτέλεσης, δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτό και να διανείμουν το UGC σας στη σχετική Υπηρεσία EA ή μέσω αυτής χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, αντίτιμο ή αποζημίωση προς εσάς.

6. Κανόνες συμπεριφοράς

Θέλουμε να διασκεδάζετε παίζοντας τα παιχνίδια μας. Έτσι, αναμένουμε εσάς, όπως και από όλους τους παίκτες, να σέβεστε την EA, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους μας, καθώς και τους συμπαίκτες σας. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, να υπακούτε στον νόμο, να μην κλέβετε στα παιχνίδια, να μην είστε προσβλητικοί, να μην κάνετε χάκινγκ στο λογισμικό μας, να μην αποστέλλετε ανεπιθύμητο περιεχόμενο (spam), να μην κάνετε χρήση bot, καθώς και να μη λέτε ψέματα στην EA ή στους παίκτες μας. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία. Διαβάστε τον πλήρη κατάλογο των όσων δεν πρέπει να κάνετε, στους Κανόνες Συμπεριφοράς.

Όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία EA, συμφωνείτε ότι δεν θα:

Για να επιβάλουμε αυτούς τους κανόνες, ενδέχεται να παρακολουθούμε τη δραστηριότητά σας και να καταργήσουμε τυχόν περιεχόμενο UGC. Εάν δεν τηρήσετε αυτούς τους κανόνες, ενδέχεται να στείλουμε προειδοποίηση, να θέσουμε τον λογαριασμό σας σε αναστολή, να σας απαγορεύσουμε οριστικά να παίζετε τα παιχνίδια μας ή να θέσουμε άλλους περιορισμούς στον λογαριασμό σας EA, τα παιχνίδια ή τις σχετικές υπηρεσίες.

Εάν εσείς ή άλλος που χρησιμοποιεί το Λογαριασμό EA παραβιάζει αυτούς τους κανόνες και δεν λάβει διορθωτικά μέτρα για την εν λόγω παραβίαση μετά από προειδοποίηση, η EA μπορεί να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα εναντίον σας, συµπεριλαµβανοµένη την ανάκληση πρόσβασης σε μερικές ή όλες τις Υπηρεσίες EA, Περιεχόμενο ή Δικαίωμα, ή να καταργήσει το Λογαριασμό ΕΑ όπως περιγράφεται στο Ενότητα 8. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων, η EA μπορεί να λάβει τα μέτρα αυτά χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένα παραδείγματα σοβαρών παραβιάσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: προώθηση, ενθάρρυνση ή διεξαγωγή πειρατείας, πώληση λογαριασμών EA ή δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανόμενα τα εικονικά νομίσματα και αντικείμενα) χωρίς την άδεια της EA, ακραία παρενόχληση, ή απειλή παράνομων δραστηριοτήτων. Όταν είναι πρακτικά δυνατό, η EA θα σας ενημερώσει για τα μέτρα που θα λάβει ως απόκριση στις παραβιάσεις των εν λόγω κανόνων ή της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους σας.

Ορισμένες Υπηρεσίες EA ενδέχεται επίσης να αναρτούν πρόσθετους κανόνες που ισχύουν για τη συμπεριφορά σας στο πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών.

Αν συναντήσετε κάποιον άλλο χρήστη που παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες κανόνες, παρακαλούμε να αναφέρετε αυτή τη δραστηριότητα στην EA χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες «Βοήθεια» και «Αναφορά Κατάχρησης» στη σχετική Υπηρεσία EA, εφόσον υφίσταται, ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση help.ea.com.

Η EA δύναται, με τη διακριτική της ευχέρεια, να παρακολουθεί ή να καταγράφει τη δραστηριότητα σε σύνδεση ή το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες EA και δύναται να αφαιρεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία EA, σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια. Να θυμάστε ότι οι επικοινωνίες σας και το UGC σας σε μια Υπηρεσία EA είναι δημόσια και θα τα βλέπουν τρίτοι.

Η χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών EA υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookie της ΕΑ στη διεύθυνση privacy.ea.com/el, που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στην παρούσα Σύμβαση.

7. Παιχνίδια

Αυτή η ενότητα ισχύει για τα παιχνίδια μας, ιδίως για τα παιχνίδια σε PC και τις πλατφόρμες παιχνιδιών που ανήκουν στην EA, όπως η εφαρμογή EA app ή το Origin.

Αυτή η Ενότητα ισχύει για τα παιχνίδια και τις συνδρομές παιχνιδιών της EA («Παιχνίδια EA»), συμπεριλαμβανομένων των Παιχνιδιών EA που εκτελούνται σε προσωπικό υπολογιστή («Παιχνίδια PC EA»), καθώς και της εφαρμογής-πελάτη που ανήκει στην EA και των σχετικών υπηρεσιών που διανέμει τα Παιχνίδια PC EA (επί του παρόντος, «EA app» https://www.origin.com/en-us/about).

A. Τεχνικά Μέτρα και Μέτρα Προστασίας Περιεχομένου

Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο λογισμικό ασφαλείας για την καταπολέμηση της πειρατείας και της εξαπάτησης και τυχόν παραποίησή του ή παρεμβολή στη λειτουργία του από εσάς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να χάσετε την πρόσβαση στα παιχνίδια μας.

Η EA χρησιμοποιεί τεχνικά μέτρα ή μέτρα προστασίας περιεχομένου, τα οποία αναπτύχθηκαν από την EA ή από τρίτους συνεργάτες, για τις Υπηρεσίες EA, προκειμένου να αποτραπεί η πειρατεία και η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή χρήση των Παιχνιδιών EA. Η απόπειρα παράκαμψης, απενεργοποίησης ή παραποίησης των εν λόγω μέτρων θα προκαλέσει την καταγγελία της παρούσας άδειας χρήσης.

B. EA app

Για να παίξετε τα παιχνίδια μας για PC EA, ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε το λογισμικό πλατφόρμας διανομής για PC. Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτόματα αυτό το λογισμικό. Παρέχουμε οδηγίες, ώστε να μπορείτε να απεγκαταστήσετε τα παιχνίδια και το λογισμικό μας.

Για να παίξετε Παιχνίδια PC EA, η EA ενδέχεται να σας ζητήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή-πελάτη EA app ή τον διάδοχό της. Απαιτείται λογαριασμός EA, αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και σύνδεση στο Διαδίκτυο, προκειμένου το EA app να εκτελέσει έλεγχο ταυτότητας και επαλήθευση της άδειας χρήσης σας για το εκάστοτε Παιχνίδι PC EA («Έλεγχος ταυτότητας»).

Για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες EA που σχετίζονται με κάποιο Παιχνίδι PC EA, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε με τον σειριακό κωδικό που περιλαμβάνεται στο Παιχνίδι της ΕΑ για PC. Ο σειριακός κωδικός που παρέχεται μαζί με το Παιχνίδι PC ΕΑ θα επαληθευτεί κατά τον Έλεγχο ταυτότητας. Ο Έλεγχος Ταυτότητας περιορίζεται σε έναν Λογαριασμό EA ανά σειριακό κωδικό, που σημαίνει ότι το Παιχνίδι PC ΕΑ δεν είναι μεταβιβάσιμο. Μπορείτε να ξεκινήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα Παιχνίδι PC EA το πολύ έως σε πέντε μοναδικά μηχανήματα, σε οποιοδήποτε κυλιόμενο 24ωρο.

Το EA app και τα Παιχνίδια PC EA ενδέχεται να πραγματοποιούν λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και πρόσθετων λειτουργιών. Συμφωνείτε ότι η EA δεν έχει καμία υποχρέωση να υποστηρίξει προηγούμενες εκδόσεις του EA app όταν καταστεί διαθέσιμη μια ενημέρωση, αναβάθμιση ή/και υλοποίηση πρόσθετων δυνατοτήτων. Η EA μπορεί να σας παρέχει την επιλογή για λήψη, εγκατάσταση και χρήση μια έκδοσης alpha ή beta του EA app, με τους ίδιους όρους.

Οδηγίες για την απεγκατάσταση του προγράμματος-πελάτη EA app μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο βοήθειας της EA, help.ea.com.

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τα Παιχνίδια PC EA ανά πάσα μέσω του περιβάλλοντος χρήσης του EA app και διαγράφοντας τυχόν τοπικά αποθηκευμένα αρχεία που απομένουν. Το Punkbuster ενδέχεται να παραμείνει στον υπολογιστή σας μετά την απεγκατάσταση. Για να απενεργοποιήσετε το Punkbuster, εκτελέστε το εκτελέσιμο στη διεύθυνση https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Μέτρα παρακολούθησης και καταπολέμησης της απάτης

Η EA εγκαθιστά λογισμικό για τον εντοπισμό απάτης ή εισβολής (hacking). Αυτά τα προγράμματα στέλνουν δεδομένα από τον υπολογιστή σας στην EA.

Η EA χρησιμοποιεί τεχνολογίες για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης κατά τη χρήση των Υπηρεσιών EA και, συγκεκριμένα, των Παιχνιδιών EA. Οι τεχνολογίες αυτές ενδέχεται να αναπτυχθούν από την EA ή από τρίτο μέρος.

Όταν εκκινείτε ένα παιχνίδι με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, αυτές οι τεχνολογίες ενδέχεται να ενεργοποιήσουν τη χρήση των δικαιωμάτων του πυρήνα, του διαχειριστή ή του χρήστη και να παρακολουθούν τη μνήμη RAM, τις διεργασίες, τις επικοινωνίες και την αποθήκευση αρχείων του παιχνιδιού και της συσκευής σας, με σκοπό την ανίχνευση παραβιάσεων και την επιβολή του κώδικα συμπεριφοράς στην Ενότητα 6, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης Μη εξουσιοδοτημένων προγραμμάτων τρίτων. Ένα Μη εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή είναι ένα πρόγραμμα ή αρχείο τρίτου κατασκευαστή (όπως ένα "add-on", "mod", "hack", "trainer" ή "cheat"), το οποίο η EA θεωρεί ότι (i) επιτρέπει ή διευκολύνει την απάτη οποιουδήποτε τύπου, (ii) επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιήσουν ή να παραβιάσουν τη διεπαφή χρήσης του παιχνιδιού, το περιβάλλον ή/και την εμπειρία με οποιονδήποτε τρόπο για τον οποίο δεν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την EA ή (iii) υποκλέπτει, «εξορύσσει», ή κατ’ άλλον τρόπο συλλέγει πληροφορίες από ή μέσω του παιχνιδιού.

Η EA δύναται να συλλέγει σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς της έρευνας και της επιβολής, όπως τα στοιχεία του λογαριασμού σας, τα στοιχεία που σχετίζονται με ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή, τυχόν αρχεία Παιχνιδιού PC EA που τροποποιήθηκαν, καθώς και τις ώρες κατά τις οποίες εντοπίστηκε η απάτη. Επίσης δυνάμεθα να τερματίσουμε την Άδειά σας και τον Λογαριασμό σας EA αν διαπιστώσουμε ότι έχετε προβεί σε απάτη.

Όταν εξέλθετε από ένα παιχνίδι με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, αυτές οι τεχνολογίες προστασίας από απάτη θα απενεργοποιούνται.

8. Καταγγελία και άλλες κυρώσεις

Εάν παραβιάσετε την παρούσα σύμβαση ή τον νόμο, η EA μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση των παιχνιδιών και των υπηρεσιών μας από εσάς, χωρίς οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

Αν αποφασίσουμε να τερματίσουμε τη λειτουργία κάποιου παιχνιδιού ή υπηρεσίας, θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα.

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει έως την καταγγελία της από εσάς ή από την ΕΑ. Η EA δύναται να τερματίσει την πρόσβασή σας και τη χρήση εκ μέρους σας οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών EA ή τον Λογαριασμό σας ΕΑ, εάν η ΕΑ διαπιστώσει ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Σύμβαση ή ότι έχει πραγματοποιηθεί άλλη παράνομη, ακατάλληλη ή δόλια χρήση των Υπηρεσιών EA που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας EA. Όταν είναι πρακτικά δυνατό, η EA θα σας ειδοποιεί σχετικά με την καταγγελία. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας ενός Λογαριασμού EA, ενδέχεται να χάσετε το όνομα χρήστη και την εικονική προσωπικότητά σας. Εάν έχετε πάνω από έναν Λογαριασμό EA, ανάλογα με τον τύπο της παραβίασης ή κατάχρησης, η ΕΑ δύναται να καταγγείλει όλους τους Λογαριασμούς σας και όλα τα σχετικά Δικαιώματα. Εάν ο Λογαριασμός σας EA καταγγελθεί, δεν θα έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας EA ούτε στα Δικαιώματα και ενδέχεται να αποκλειστείτε από την πρόσβαση ή τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας EA ξανά. Κατά την καταγγελία, θα καταγγελθεί και η άδειά σας δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Αντί της καταγγελίας και πριν από κάθε καταγγελία, η EA ενδέχεται να σας προειδοποιήσει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τη πρόσβασή σας σε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία EA ή στον Λογαριασμό σας EA, να καταργήσει ή να ανακαλέσει Δικαιώματα σε έναν Λογαριασμό EA ή επίπεδο συσκευής, να καταργήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει αυτήν τη Σύμβαση, ή να αποκλείσει τη συσκευή σας ή το μηχάνημά σας από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες EA. Εάν η EA λάβει οποιοδήποτε μέτρο από αυτά που περιγράφονται σε αυτήν την Ενότητα, δεν θα δικαιούστε επιστροφής (σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα επιστροφής) και κανένα Δικαίωμα δεν θα σας πιστώνεται ή θα μετατρέπεται σε μετρητά ή σε άλλες μορφές αποζημίωσης.

Η EA ενδέχεται να καταγγείλει οποιαδήποτε Υπηρεσία EA ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα ημερών είτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου (εφόσον διατίθεται), εντός της επηρεαζόμενης Υπηρεσίας ΕΑ, είτε στη σελίδα ενημερώσεων υπηρεσιών του ιστοτόπου της ΕΑ (https://www.ea.com/service-updates). Μετά τη διακοπή της διαδικτυακής υπηρεσίας, τα παιχνίδια μας δεν θα λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα παιχνίδια μας θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε νεότερα ή ενημερωμένα λειτουργικά συστήματα ή να είναι διαθέσιμα προς λήψη μέσω υπηρεσιών διανομής εφαρμογών, όπως το iOS App Store και το Google Play Store. Μετά την καταγγελία των διαδικτυακών υπηρεσιών, όλα τα παιχνίδια που διατίθενται μέσω τέτοιων υπηρεσιών διανομής εφαρμογών ενδέχεται να καταργηθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Εάν πιστεύετε ότι έχει ληφθεί εσφαλμένα οποιοδήποτε μέτρο εναντίον του Λογαριασμού σας ή της συσκευής σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση help.ea.com.

Εάν καταγγείλετε την παρούσα σύμβαση, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση των Υπηρεσιών EA.

Οι Ενότητες 5, 8-9, 11-15 της παρούσας Σύμβασης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και κατόπιν της καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.

9. Χρήση δεδομένων

Η EA συλλέγει διάφορες πληροφορίες όταν παίζετε τα παιχνίδια μας (ακόμα και εκτός σύνδεσης) για τη λειτουργία της επιχείρησής μας, για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για την επιβολή των κανόνων μας, καθώς και για επικοινωνία μαζί σας. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου και Cookie της EA στη διεύθυνση privacy.ea.com/el.

Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ΕΑ, η EA μπορεί να συλλέγει και να αποθηκεύει δεδομένα από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, το υλικό, το εγκατεστημένο λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα (όπως η Διεύθυνση IP και το Αναγνωριστικό συσκευής), των πληροφοριών σχετικά με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ΕΑ, των στατιστικών στοιχείων παιχνιδιού και χρήσης, αλληλεπιδράσεων συστήματος και περιφερειακού υλικού. Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία EA εκτός σύνδεσης, τα εν λόγω δεδομένα θα αποθηκεύονται στη συσκευή σας και θα μεταβιβάζονται στην EA όταν η συσκευή σας συνδέεται στο Διαδίκτυο. Η EA χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη λειτουργία της, για να βελτιώνει το λογισμικό και τις υπηρεσίες της, να παρέχει υπηρεσίες σε εσάς και να επικοινωνεί μαζί σας (και για σκοπούς προώθησης), να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού, περιεχόμενο που παρέχεται δυναμικά και υποστήριξη λογισμικού, για την επιβολή της παρούσας Σύμβασης, καθώς και για να επιλύει προβλήματα σχετικά με σφάλματα ή για να βελτιώνει την εμπειρία σας. Εάν συμμετέχετε σε διαδικτυακές υπηρεσίες, η ΕΑ ενδέχεται επίσης να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει, να μεταφέρει και να εκθέσει δημόσια στατιστικά δεδομένα σε σχέση με το παίξιμο παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών, των κατατάξεων και των κατορθωμάτων σας), ή να ταυτοποιήσει περιεχόμενο το οποίο δημιουργείτε και κοινοποιείτε εσείς σε άλλους παίχτες.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται από την EA Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Cookie της ΕΑ στη διεύθυνση privacy.ea.com/el.

Μπορείτε να διαχειριστείτε ορισμένες προτιμήσεις συλλογής δεδομένων στην καρτέλα Ρυθμίσεις του προγράμματος-πελάτη για Παιχνίδια PC EA.

10. Άλλο λογισμικό, βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία

Εάν ενημερώσουμε τα παιχνίδια μας, ενδέχεται να χρειαστείτε νέο λογισμικό για να συνεχίσετε να παίζετε τα παιχνίδια μας.

Οι Υπηρεσίες EA ενδέχεται να απαιτήσουν ή να σας επιτρέψουν να κάνετε λήψη λογισμικού, ενημερώσεων λογισμικού ή ενημερώσεων κώδικα, ή άλλων βοηθητικών προγραμμάτων και εργαλείων από την EA ή τους εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της στον υπολογιστή, το σύστημα ψυχαγωγίας ή τη συσκευή σας. Αυτές οι τεχνολογίες δύνανται να είναι διαφορετικές στις διαφορετικές πλατφόρμες και η απόδοση των Υπηρεσιών EA δύναται να ποικίλει ανάλογα με τον υπολογιστή και τον λοιπό εξοπλισμό. Κατανοείτε ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητες ορισμένες ενημερώσεις σε αυτές τις τεχνολογίες προκειμένου να συνεχίσετε τη χρήση μιας Υπηρεσίας EA. Ορισμένες από τις εν λόγω ενημερώσεις ενδέχεται να περιέχουν δυνατότητες ή περιεχόμενο για την πρόσβαση στα οποία να πρέπει να καταβάλλετε επιπρόσθετα τέλη. Δίνετε την συγκατάθεσή σας στην αυτόματη εγκατάσταση οποιασδήποτε διαθέσιμης ενημέρωσης των Υπηρεσιών EA από την ΕΑ. Η αδυναμία να εγκαταστήσετε διαθέσιμες ενημερώσεις μπορεί να καταστήσει τις Υπηρεσίες EA, συμπεριλαμβανομένων των Παιχνιδιών PC ΕΑ, μη αναπαράξιμες.

11. Τρίτα μέρη

Είστε υπεύθυνοι για τυχόν χρήση από μέρους σας διακομιστών και υπηρεσιών παιχνιδιών που δεν ανήκουν στην EA.

Ορισμένες Υπηρεσίες EA ενδέχεται να σας δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε διακομιστές που δεν κατέχονται ή ελέγχονται από την ΕΑ. Η EA δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες και δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας EA σε αυτούς και μέσω αυτών. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων μερών ενδέχεται να επιβάλουν επιπρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και περιορισμούς.

Οι Υπηρεσίες EA ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπερ-συνδέσεις σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων μερών. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία από εσάς. Η EA δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τη συλλογή, τη χρήση ή την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων.

12. Εγγυήσεις, Περιορισμός ευθύνης

Η EA δεν δίνει υποσχέσεις σχετικά με το λογισμικό μας, αλλά ο τοπικός νόμος στη χώρα σας ίσως να περιλαμβάνει ορισμένες εγγυήσεις. Οι αποζημιώσεις που μπορείτε να λάβετε για τυχόν νομικές αξιώσεις είναι περιορισμένες.

ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ), ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ή ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA. ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ EA. ΌΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ EA ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EA ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΛΑΘΗ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, ΕΙΣΒΟΛΗ Ή ΙΟΥΣ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA ΘΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ EA APP STORE. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ή ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, Η ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΡΙΤΟΥ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η EA ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑ Ή ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (ΟΠΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ), ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ. ΙΣΧΥΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EA ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑ. Η EA ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΚΑΤΑΦΑΝΗ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αν έχετε αγοράσει φυσικό αντίγραφο Υπηρεσίας EA από φυσικό κατάστημα λιανικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και δεν έχετε εγκαταστήσει ή χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία EA, δύνασθε να την επιστρέψετε με επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο σημείο που την αγοράσατε σύμφωνα με τις οδηγίες για τις επιστροφές στη διεύθυνση https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Γενικοί όροι

Α. Πλήρης σύμβαση

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο γραπτώς και υπογεγραμμένη από την EA.

Η παρούσα Σύμβαση, σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους όρους της EA οι οποίοι διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ εκ μέρους σας, συνιστά την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την ΕΑ. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αλλαγή της Σύμβασης, εκτός εάν πραγματοποιηθεί γραπτώς και υπογραφεί από την ΕΑ. Η αδυναμία της ΕΑ να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί ανεφάρμοστο, όλα τα άλλα μέρη της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Β. Εφαρμοστέο δίκαιο

Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά ή στην Ιαπωνία, η παρούσα σύμβαση αφορά εσάς και την Electronic Arts Inc. Εάν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η παρούσα σύμβαση αφορά εσάς και την EA Swiss Sàrl.

Εάν ζείτε στον ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία, στη Βραζιλία, στο Χονγκ Κονγκ, στο Μεξικό ή στη Ρωσία, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την EA Swiss Sàrl, εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στο 8 Place du Molard, 1204 Γενεύη, Ελβετία, (ii) οι νόμοι της χώρας διαμονής σας διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών EA από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες ΕΑ υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας διαμονής σας.

Εάν ζείτε στη Δημοκρατία της Κορέας, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την EA Swiss Sàrl, εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στο 8 Place du Molard, 1204 Γενεύη, Ελβετία, (ii) οι νόμοι της Κορέας, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες ΕΑ υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κορέας.

Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά ή στην Ιαπωνία, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, ΗΠΑ. (ii) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι στην περίπτωση αξιώσεων ή διαφορών, οι οποίες δεν υπόκεινται στην κατωτέρω σύμβαση διαιτησίας, η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες ΕΑ θα είναι τα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η Κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνιας και συναινείτε ρητά στην άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των εν λόγω δικαστηρίων.

Εάν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, (i) η παρούσα Σύμβαση αφορά εσάς και την EA Swiss Sàrl, εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στο 8 Place du Molard, 1204 Γενεύη, Ελβετία, (ii) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι στην περίπτωση αξιώσεων ή διαφορών, οι οποίες δεν υπόκεινται στην κατωτέρω σύμβαση διαιτησίας, η αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες ΕΑ θα είναι τα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά δικαστήρια στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η Κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνιας και συναινείτε ρητά στην άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των εν λόγω δικαστηρίων.

Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών (Βιέννη, 1980) δεν ισχύει για την παρούσα Σύμβαση ή για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση.

C. Εξαγωγή

Πρέπει να ακολουθήσετε όλους τους νόμους περί εξαγωγών και συμφωνείτε ότι δεν είστε απαγορευμένο πρόσωπο σύμφωνα με τους νόμους περί εξαγωγών.

Συμφωνείτε να τηρείτε τη νομοθεσία των Η.Π.Α. και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία περί ελέγχου των εξαγωγών, και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε την Υπηρεσία ΕΑ σε ξένο υπήκοο ή σε εθνικό προορισμό που απαγορεύεται από τις συγκεκριμένες νομοθεσίες. Βεβαιώνετε ότι δεν είστε πρόσωπο με το οποίο η EA απαγορεύεται να πραγματοποιεί συναλλαγές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών.

14. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να επικαιροποιηθεί από την EA ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με ορισμένες ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να μην μπορείτε να παίξετε τα παιχνίδια μας.

Η EA δύναται να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση κατά καιρούς και γι' αυτό τον λόγο να τη συμβουλεύεστε τακτικά. Για παίκτες της EA που έχουν αποδεχτεί μια προηγούμενη έκδοση αυτής της Σύμβασης, οι αναθεωρήσεις θα τεθούν σε ισχύ 30 ημέρες κατόπιν της ανάρτησής τους στη διεύθυνση terms.ea.com/el. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA αποδέχεστε τις αλλαγές. Αφότου αποδεχθείτε μια έκδοση της Σύμβασης, δεν θα επιβάλλουμε ουσιώδεις αλλαγές στο μέλλον χωρίς τη ρητή συμφωνία σας σε σχέση με αυτές. Εάν σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση και αρνηθείτε να το κάνετε, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τη χρήση της Υπηρεσίας ΕΑ που παρέχεται.

15. Επίλυση διαφορών μέσω δεσμευτικής διαιτησίας

Αυτή η ενότητα ισχύει μόνον εάν ζείτε εκτός Κεμπέκ, Ρωσίας, Ελβετίας, Βραζιλίας, Μεξικού, των κρατών μελών του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Κορέας.

Εάν έχετε μια διαφορά, συμφωνείτε να στείλετε λεπτομέρειες γραπτώς στην EA και, στη συνέχεια, να μπείτε σε διαδικασία διαιτησίας. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αξίωση εγείρετε κατά της ΕΑ γίνεται με βάση την ατομική σας ιδιότητα και όχι ως ενάγων, συμμετέχων ή εκπρόσωπος στο πλαίσιο μιας ομαδικής αγωγής.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα Ενότητα 15 παρέχει μια εξορθολογισμένη μέθοδο για την επίλυση διαφορών ανάμεσά μας σε περίπτωση που προκύψουν. Οι περισσότεροι προβληματισμοί σας μπορούν να επιλυθούν γρήγορα και προς όφελός σας, εάν συνδεθείτε στο περιβάλλον χρήσης υποστήριξης πελατών της EA με τον Λογαριασμό σας στη διεύθυνση help.ea.com. Σε περίπτωση που η ΕΑ δεν είναι σε θέση να επιλύσει το πρόβλημά σας, εσείς και η EA συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τη διαδικασία όπως ορίζεται στην παρούσα Ενότητα για την επίλυση οποιωνδήποτε και όλων των μεταξύ μας διαφορών.

Η παρούσα Ενότητα 15 συνιστά μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την EA, και ισχύει για τους αντίστοιχους αντιπροσώπους, εργαζομένους, θυγατρικές, προκατόχους, διαδόχους, δικαιούχους υπηρεσιών και εκδοχείς της εταιρείας μας. Η παρούσα σύμβαση διαιτησίας καταδεικνύει μια συναλλαγή διαπολιτειακού εμπορίου και, ως εκ τούτου, ο νόμος Federal Arbitration Act (Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας) διέπει την ερμηνεία και την επιβολή της παρούσας Ενότητας 15 και οποιασδήποτε διαιτησίας που διενεργείται βάσει της παρούσας Ενότητας. Η παρούσα Ενότητα 15 θα υπόκειται σε διασταλτική ερμηνεία και θα ισχύει και μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

A. Αξιώσεις που καλύπτονται από τη Διαιτησία

Όλες οι διαφορές, αξιώσεις ή αντιπαραθέσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση, οποιαδήποτε Υπηρεσία EA και την εμπορική της προώθηση ή τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και την ΕΑ, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας, της εκτελεστότητας και του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Ενότητας 15 («Διαφορές»), θα επιλύονται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. Περιλαμβάνονται οι αξιώσεις που προέκυψαν προτού συνάψετε την παρούσα Σύμβαση. Οι μόνες Διαφορές που δεν καλύπτονται από την παρούσα Ενότητα 15 είναι οι αξιώσεις (i) που σχετίζονται με την παραβίαση, την προστασία ή την εγκυρότητα των εμπορικών μυστικών, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των εμπορικών σημάτων ή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της EA ή των εκχωρούντων άδεια χρήσης για λογαριασμό της ΕΑ, (ii) εάν κατοικείτε στην Αυστραλία, για την επιβολή ενός νόμιμου δικαιώματος του καταναλωτή σύμφωνα με το Αυστραλιανό δίκαιο για τους καταναλωτές και (iii) που ασκούνται ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

B. Ανεπίσημες διαπραγματεύσεις

Εσείς και η EA θα πρέπει να επιχειρήσετε πρώτα να επιλύσετε ανεπίσημα οποιαδήποτε Διαφορά για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας διαιτησίας. Οι ανεπίσημες διαπραγματεύσεις ξεκινούν κατά την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης που στέλνει ο ένας συμβαλλόμενος στον άλλο («Ειδοποίηση Διαφοράς»). Η Ειδοποίηση Διαφοράς πρέπει: (a) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος, (b) να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς και (c) να ορίζει το συγκεκριμένο αίτημα που ζητείται. Η EA θα αποστείλει την Ειδοποίηση Διαφοράς στη διεύθυνση χρέωσής σας ή στη δική σας διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου. Στείλτε τη δική σας Ειδοποίηση Διαφοράς στη διεύθυνση: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C. Δεσμευτική διαιτησία

Εάν εσείς και η EA αδυνατείτε να επιλύσετε μια Διαφορά ανεπίσημα, εσείς ή η EA μπορείτε να επιλέξετε την οριστική και αποκλειστική επίλυση της Διαφοράς μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. Οποιαδήποτε επιλογή για διαιτησία από τον έναν συμβαλλόμενο θα είναι οριστική και δεσμευτική για τον έτερο συμβαλλόμενο. Η διαιτησία θα ξεκινήσει και θα διεξαχθεί με βάση τους Κανονισμούς Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association – «AAA») σύμφωνα με τους κανονισμούς της Consumer Arbitration Rules («AAA Consumer Rules»), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.adr.org ή αν καλέσετε στο 1-800-778-7879, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Τα τέλη και τα έξοδα διαιτησίας θα διέπονται από τους AAA Consumer Rules. Εάν τα εν λόγω έξοδα κριθούν υπερβολικά από τον διαιτητή ή εάν στείλετε στην EA μια ειδοποίηση στη διεύθυνση αποστολής της Ειδοποίησης Διαφοράς που αναφέρεται ανωτέρω, στην οποία αναφέρετε ότι δεν είστε σε θέση να καταβάλετε τα τέλη που απαιτούνται για την εκκίνηση της διαδικασίας διαιτησίας, η EA θα καταβάλλει όλα τα διοικητικά έξοδα της AAA.

2. Εάν η Διαφορά δεν υπερβαίνει τα 25.000 δολάρια Η.Π.Α. ($) η διαιτησία θα διεξάγεται αποκλειστικά βάσει γραπτών υποβολών.

3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα μέρη δύνανται να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα ή αιτήματα έκδοσης συνοπτικής αποφάσεως.

4. Ο διαιτητής θα λάβει γραπτή απόφαση, η οποία θα περιλαμβάνει τα πορίσματα και τα συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση. Ο διαιτητής δύναται να επιδικάσει οποιαδήποτε απόφαση επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αλλά ο διαιτητής δεν έχει την εξουσία να επιδικάσει απόφαση σε οποιαδήποτε βάση πέραν της ατομικής. Ο διαιτητής δύναται να επιδικάζει αναγνωριστική απόφαση ή ασφαλιστικά μέτρα μόνον υπέρ του μεμονωμένου συμβαλλομένου που επιδιώκει αποζημίωση και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή αποζημίωσης, η οποία επιβεβαιώνεται από την ατομική αξίωση του εν λόγω συμβαλλομένου.

Ο διαιτητής πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, και οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση δύναται να αμφισβητηθεί εάν ο διαιτητής δεν τηρήσει τη νομοθεσία. Εσείς και η EA δύναστε να προσφύγετε στο δικαστήριο, προκειμένου να επιβληθεί η απόφαση της διαιτησίας, να ανασταλεί η δικαστική διαδικασία της εκκρεμούσας διαιτησίας ή να επιβεβαιωθεί, να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να εκδοθεί δικαστική απόφαση σε σχέση με την απόφαση του διαιτητή.

D. Περιορισμοί

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η EA ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΥΝΑΣΘΕ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ο ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΑ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο διαιτητής απαγορεύεται να ενοποιήσει αξιώσεις άλλου προσώπου με τις δικές σας αξιώσεις, και απαγορεύεται να προΐσταται σε οποιαδήποτε μορφή αντιπροσωπευτικής ή συλλογικής δικαστικής διαδικασίας. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτή η παρούσα παράγραφος (D) είναι ανεφάρμοστη, τότε το σύνολο της παρούσας Σύμβασης διαιτησίας θα καταστεί άκυρο και μη γενόμενο.

E. Τοποθεσία

Εάν ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η διαιτησία θα διεξαχθεί στην κομητεία όπου κατοικείτε. Εάν δεν είστε κάτοικοι Η.Π.Α., η διαιτησία θα εκκινηθεί στην Κομητεία του Σαν Ματέο, στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και εσείς και η EA συμφωνείτε να υπόκεισθε στην προσωπική δικαιοδοσία του συγκεκριμένου δικαστηρίου, προκειμένου να επιβληθεί η απόφαση της διαιτησίας, να ανασταλεί η δικαστική διαδικασία της εκκρεμούσας διαιτησίας ή να επιβεβαιωθεί, να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να εκδοθεί δικαστική απόφαση σε σχέση με την απόφαση του διαιτητή.

F. Είσπραξη

Εάν ο διαιτητής αποφανθεί προς όφελός σας ως προς την ουσία οποιασδήποτε αξίωσης εγείρετε έναντι της EA και εκδώσει απόφαση με χρηματική αξία υψηλότερη από την τελευταία γραπτή προσφορά διακανονισμού της EA που πραγματοποιήθηκε, προτού η ΕΑ υποβάλλει τις οριστικές γραπτές προτάσεις της στον διαιτητή, τότε η EA:

1. Θα σας καταβάλει το 150% της διαιτητικής απόφασης, έως και 5.000 δολάρια Η.Π.Α. ($) πλέον του ποσού της διαιτητικής απόφασης, και

2. Θα καλύψει τα τέλη διαιτησίας που καταβάλατε στην AAA.

G. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση Διαιτησίας

H EA δεν θα επιβάλλει ουσιώδεις αλλαγές επί της παρούσας σύμβασης διαιτησίας χωρίς τη ρητή συμφωνία σας σε σχέση με τις αλλαγές.

H. Διαιρετότητα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα εντός της παρούσας Ενότητας 15 (εκτός της ρήτρας παραίτησης από την ομαδική αγωγή στην ανωτέρω παράγραφο D) κριθεί ανεφάρμοστη, επειδή θα απέκλειε συγκεκριμένη αξίωση ή επανόρθωση (όπως αίτηση ασφαλιστικών μέτρων), η εν λόγω αξίωση ή επανόρθωση (και αποκλειστικά αυτή) πρέπει να διαχωριστεί από το πλαίσιο περί διαιτησίας και μπορεί να επιλυθούν δικαστικώς, ενώ τυχόν λοιπές διεκδικήσεις ή επανορθώσεις θα επιλυθούν μέσω διαιτησίας. Εάν οποιαδήποτε ρήτρα εντός της παρούσας Ενότητας 15 (εκτός της ρήτρας παραίτησης από την ομαδική αγωγή που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο D) κριθεί ανεφάρμοστη για οιονδήποτε άλλον λόγο, η εν λόγω ρήτρα θα διαχωριστεί από την παρούσα Ενότητα 15 και το υπόλοιπο της παρούσας Ενότητας 15 θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

16. Συμπληρωματικοί όροι για PlayStation®

Για αγορές από το PlayStation™Store ισχύουν πρόσθετοι όροι.

Για αγορές στο PlayStation™Store στην Ευρώπη

Any content purchased in an in-game store will be purchased from Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) and be subject to PlayStation™Network Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation™Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.

17. Συμπληρωματικοί όροι που ισχύουν για αγορές για κινητές συσκευές

Για αγορές για κινητές συσκευές ισχύουν πρόσθετοι όροι.

Εάν διαμένετε στις Η.Π.Α., στον Καναδά ή στην Ιαπωνία, ο πωλητής Περιεχομένου και Δικαιωμάτων που αγοράζονται από την EA για χρήση σε κινητές συσκευές είναι η Electronic Arts Inc. Εάν διαμένετε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ο πωλητής τέτοιου Περιεχομένου και Δικαιωμάτων που αγοράζονται από την EA είναι η EA Swiss Sàrl. Οποιαδήποτε θυγατρική της EA που προσδιορίζεται ως πωλήτρια του Περιεχομένου και των Δικαιωμάτων στο κατάστημα εφαρμογών για κινητές συσκευές ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως αντιπρόσωπος είτε της Electronic Arts Inc. είτε της EA Swiss Sàrl.Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2022

Προηγούμενη σύμβαση χρήστη / όροι της υπηρεσίας