ELECTRONIC ARTS
KÄYTTÄJÄSOPIMUSHyväksyt nämä ehdot, kun käytät pelejämme tai mitä tahansa palveluistamme.

EA toivottaa sinut tervetulleeksi. Tämä Sopimus säätelee EA:n ja sen tytäryhtiöiden (”EA”) tuotteiden, sisällön ja palveluiden, kuten peliohjelmistojen sekä niihin liittyvien päivitysten, lisäosien ja ominaisuuksien sekä verkko- ja mobiilipalveluiden, alustojen ja verkkosivustojen ja EA:n järjestämien tai siihen liittyvien livetapahtumien (yhdessä ”EA-palvelut”), käsittelyä ja käyttöä. Tämän Sopimuksen osapuolet ovat käyttäjä ja alla kohdassa 13(B) määritetty EA-yhtiö.

Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä asenna tai käytä pelejämme tai palveluitamme.

KÄYTTÄMÄLLÄ EA-PALVELUITA SUOSTUT NÄIHIN EHTOIHIN. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ ASENNA TAI KÄYTÄ EA-PALVELUITA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU JOSSAKIN TIETYISTÄ MAISTA, HÄN HYVÄKSYY KOHDASSA 15 KUVATUN SOPIMUKSEN VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA LUOPUMISEN RYHMÄKANTEESTA MAHDOLLISTEN EA:N JA KÄYTTÄJÄN VÄLISTEN RIITATILANTEIDEN RATKAISEMISESSA.


SISÄLLYSLUETTELO

 1. EA-tili
 2. Lisenssi
 3. Sisältö ja oikeutukset
 4. EA-palveluiden saatavuus ja päivitykset
 5. Käyttäjänä kehittämäsi sisältö (UGC)
 6. Käyttäytymissäännöt
 7. Pelit
 8. Sopimuksen päättäminen ja muut sanktiot
 9. Tietojen käyttö
 10. Muut ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut
 11. Kolmannet osapuolet
 12. Takuut; Vahingonkorvausvastuun rajoitus
 13. Yleiset ehdot
 14. Sopimusmuutokset
 15. Riitatilanteiden ratkaisu sitovassa välimiesmenettelyssä
 16. PlayStation® – täydentävät ehdot
 17. Mobiililaitteilla tehtyihin ostoihin sovellettavat täydentävät ehdot

1. EA-tili

Useimpien EA-pelien pelaamiseen tarvitaan EA-tili. Tilin luomiseksi sinun on ylitettävä vähimmäisikä, ja vanhempiesi on luettava ja hyväksyttävä nämä ehdot, jos olet alaikäinen. EA voi jäädyttää tai sulkea tilisi, jos rikot tätä sopimusta. Voit peruuttaa EA-tilisi tai minkä tahansa EA-tilauksesi milloin tahansa.

Monien tarjoamien EA-palveluiden käyttöön, mukaan lukien verkkopelaamiseen, tarvitaan EA-tili.

EA-tiliä luodessasi tarvitset sähköpostiosoitteen, ja tiedot on ilmoitettava oikein ja täsmällisesti. Sinulla tulee olla oikeus EA-palveluihin, joiden käyttöön olet rekisteröitymässä, ja asua maassa, jossa EA-palveluiden käyttö on sallittua.

Sinun tulee olla vähintään 13-vuotias (tai ylittää asuinmaasi määrittämä vähimmäisikä) luodaksesi EA-tilin. Jos ikäsi on asiaankuuluvan vähimmäisiän ja 18:n (tai asuinmaasi täysi-ikäisyyden) välillä, sinun ja vanhempasi tai huoltajasi on käytävä Sopimus läpi ja hyväksyttävä se yhdessä. Vanhemmat ja huoltajat ovat vastuussa alle 18-vuotiaiden lasten tekemisistä, kun he käyttävät EA-palveluita. EA suosittelee, että vanhemmat ja huoltajat tutustuvat lapsilleen hankkimiensa laitteiden valvontavälineisiin.

Olet yksin vastuussa kaikista EA-tilisi tapahtumista. Se on sinun, älä jaa sitä. EA-tilisi saatetaan poistaa väliaikaisesti tai lopullisesti, jos joku toinen käyttää sitä ja osallistuu Sopimuksen vastaisiin tapahtumiin.

Voit peruuttaa EA-tilisi tai jonkin tietyn EA-palvelun tilauksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä EA:n asiakaspalveluosastoon osoitteessa help.ea.com/fi/. EA saattaa pyynnön toteuttamiseksi periä lain niin salliessa maksuja tai kulukorvauksia sekä kolmansiin osapuoliin kuuluville myyjille tai sisällöntarjoajille velkaa oltavia summia.

2. Lisenssi

EA myöntää sinulle henkilökohtaisen käyttöoikeuden peleihimme ja palveluihimme.

Sinulla on käyttöoikeus EA-palveluihin, niitä ei myydä sinulle. EA myöntää sinulle henkilökohtaisen, rajallisen, ei-siirrettävän (eli sitä ei saa jakaa), peruutettavissa olevan ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden EA-palveluihin, joita saat käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että noudatat tätä Sopimusta. Et saa käyttää, kopioida, muokata tai jakaa mitään EA-palvelua, sisältöä tai oikeutuksia (siten kuin termit on määritelty jäljempänä), ellei EA nimenomaisesti anna lupaa siihen tai ellei laki salli sitä. Et saa muuttaa EA-palveluiden lähdekoodia tai muuten yrittää saada tai muulla tavalla käyttää EA-palveluiden lähdekoodia tai muita palveluista peräisin olevia tietoja, ellei EA nimenomaisesti anna lupaa siihen tai ellei laki salli sitä. EA tai sen lisenssinhaltijat omistavat ja pidättävät kaikki muut oikeudet, mukaan lukien kaikki EA-palveluiden omistus- ja muut oikeudet sekä niihin liittyvät immateriaalioikeudet.

3. Sisältö ja oikeutukset

EA tarjoaa pelejä, ominaisuuksia ja sisältöä erilaisten oikeutuksien kautta. Jotkin oikeutukset voi avata virtuaalivaluutalla, jolla ei ole arvoa peliemme ulkopuolella.

EA-palveluihin kuuluva sisältö ja oikeutukset. Sisältöä ovat ohjelmistot, tekninen toteutus, tekstit, foorumi- ja verkkokeskustelut, profiilit, sovelmat, ilmoitukset, linkit, sähköpostiviestit, musiikki, äänet, grafiikka, kuvat, video, koodi ja kaikki EA-palveluiden yhteydessä esitettävä tai niistä tuleva audiovisuaalinen tai muu aineisto sekä nettisivujemme rakenne ja ulkoasu. Sisältöön kuuluu myös käyttäjien kehittämä sisältö (”UGC”). UGC sisältää EA-tilien profiilit, foorumikeskustelut, profiilisisällöt, pelaajan äänen ja muut äänet, jotka lähetetään osana EA-palveluissa tai niiden kautta saatavilla olevia yhteisöominaisuuksia, kuvat ja muut visuaaliset materiaalit, jotka lähetetään tai muulla tavalla annetaan EA-palveluiden käyttöön tai niiden kautta, ja muut EA-palveluiden käyttäjien tuottamat sisällöt. Kaikki sisältö kuuluu joko EA:lle tai sen lisenssinhaltijoille, tai se on lisensoitu EA:lle ja sen lisenssinhaltijoille alla kuvatun kohdan 5 mukaisesti.

Oikeutukset ovat EA:n sinulle myöntämiä oikeuksia, joiden avulla pääset käsiksi tai voit käyttää EA-palveluiden online- tai offline-ominaisuuksia. Oikeutuksiin kuuluvat pääsy digitaaliseen tai avattavaan sisältöön, lisätoiminnot tai parannetut toiminnot (mukaan lukien moninpelipalvelut), tilaukset, virtuaaliset resurssit, avaustunnukset ja -koodit, sarjakoodit tai verkkotunnistautuminen, pelihaasteet sekä virtuaalipisteet, -kolikot tai -valuutat.

Näihin virtuaalipisteisiin, -rahoihin ja -valuuttoihin viitataan ”EA-virtuaalivaluttana”. Kun saat EA-virtuaalivaluuttaa meiltä tai valtuutetulta kumppaniltamme, saat henkilökohtaisen, rajallisen, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen, peruttavissa olevan luvan käyttää ja valita oikeutuksia, jotka EA on nimenomaisesti antanut käyttöösi.

EA-virtuaalivaluutalla ei ole rahallista arvoa eikä sillä ole arvoa tuotteidemme ja palvelujemme ulkopuolella. EA-virtuaalivaluuttaa ei voi myydä, kaupata, siirtää tai vaihtaa käteiseksi. Sillä voi vain lunastaa EA-palvelussa saatavilla olevia oikeutuksia. EA-virtuaalivaluuttaa ei palauteta, eikä sinulla ole oikeutta EA-virtuaalivaluuttahyvityksiin. Kun lunastat EA-virtuaalivaluutalla Oikeutuksia, ei kyseistä oikeutusta voi enää palauttaa tai vaihtaa eikä sitä hyvitetä. Jos asut Japanissa hyväksyt, että käytät kaiken EA-virtuaalivaluutan 180 päivän kuluessa ostopäivästä.

Olet vastuussa EA-palveluiden käyttöön tarvittavien laitteiden ja Internet-yhteyden hankkimisesta sekä maksujen hoitamisesta.

4. EA-palveluiden saatavuus ja päivitykset

Pelimme ja palvelumme eivät välttämättä aina ole käytettävissä tai toimi kaikilla laitteilla. Saatamme myös tehdä peleihimme ja palveluihimme päivityksiä tai muutoksia, jotka voivat vaikuttaa niiden käyttöön tai pelisi edistymiseen.

Emme takaa, että EA-palvelut, sisällöt tai oikeutukset olisivat saatavilla jatkuvasti, kaikkialla tai jonain tiettynä ajankohtana tai että jatkaisimme jonkin tietyn EA-palvelun, sisällön tai oikeutuksen tarjoamista tietyn ajan. EA ei takaa, että EA-palveluihin on pääsy kaikilta laitteilta, minkä tahansa Internet- tai yhteyspalveluntarjoajan kautta tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

EA voi aika ajoin päivittää tai muokata jotakin EA-palvelua, sisältöä tai oikeutuksia, ja/tai saatat menettää pääsyn tiettyyn sisältöön tai oikeutuksiin ilman ilmoitusta, jos meidän on harkintamme mukaan poistettava tällainen sisältö tai oikeutukset EA-palveluista laillisten, sopimuksellisten tai lisensointiin liittyvien velvoitteiden tai teknisten rajoitusten takia, tai jos sisältö tai oikeutukset voivat vahingoittaa EA:n mainetta. Päivitykset ja muokkaukset saattavat olla välttämättömiä EA-palveluiden käytön jatkamiseksi.

EA:n täytyy mahdollisesti päivittää tai nollata tiettyjä parametreja tasapainottaakseen peliä tai EA-palveluiden käyttöä. Tällaiset päivitykset ja ”nollaukset” voivat kyseisessä pelimaailmassa tuntua takaiskuilta ja vaikuttaa hahmoihin, peleihin, ryhmiin tai muihin käyttäjän hallitsemiin oikeutuksiin.

EA voi myös puuttua EA-tiliisi ja oikeutuksiisi ilman erillistä ilmoitusta sinun tai EA:n suojaamiseksi, esimerkiksi estääkseen luvattoman käytön, nollatakseen EA-tilin salasanat, jäädyttääkseen EA-tilin, poistaakseen tietoja tai poistaakseen EA-tilejä EA-palveluista. Myös todetut tai epäillyt käyttäytymissääntörikkomukset voivat vaikuttaa EA-palveluiden saatavuuteen kohdassa 6 tarkemmin kuvatulla tavalla.

5. Käyttäjänä kehittämäsi sisältö (UGC)

Sallit EA:n ja pelaajiemme käyttää kaikkea lähettämääsi tai luomaasi sisältöä (UGC) ilmaiseksi peleissämme ja palveluissamme. Olet vastuussa luomastasi UGC-sisällöstä. Sen on oltava omaa sisältöäsi tai sisältöä, jonka käyttämiseen sinulla on lupa.

Olet vastuussa luomastasi UGC-sisällöstä. Et saa ladata palvelimelle sellaista UGC-sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai rikkoo lakia, tätä Sopimusta tai kolmansien osapuolten oikeutta yksityisyyteen tai julkisuuteen.

EA saattaa yksinomaisen harkintansa mukaan siirtää, muokata tai poistaa käytöstä UGC-sisältöä mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos EA kohtuuden rajoissa katsoo kyseisen UGC-sisällön rikkovan tätä Sopimusta. EA ei ole minkäänlaisessa vastuussa tai korvausvelvollinen UGC-sisällöstä, sen poistamisesta tai sen tai muun sisällön poistamatta jättämisestä. EA ei ennakkotarkasta kaikkea UGC-sisältöä tai hyväksy EA-palveluissa saatavilla olevaa UGC-sisältöä.

Kun luot UGC-sisältöä, annat EA:lle, sen lisenssinantajille ja lisenssinhaltijoille rajoittamattoman, jatkuvan, siirrettävän, maailmanlaajuisen ja alilisensoitavan lisenssin UGC-sisällön tai jonkin sen osan käyttöön, ylläpitämiseen, säilyttämiseen, jäljentämiseen ja muokkaamiseen, johdannaisten luomiseen siitä sekä sen julkiseen esittämiseen, julkiseen näyttämiseen tai muuhun lähettämiseen tai viestimiseen millä tahansa tavalla tai missä tahansa muodossa tai millä tahansa välineellä tai alustalla, riippumatta siitä, onko se tällä hetkellä tiedossa tai vasta myöhemmin kehitetty, ilman ilmoitusta, maksua tai huomionosoitusta sinulle tai kolmannelle osapuolelle. Annat myös kaikille luomaasi UGC-sisältöön jossakin EA-palvelussa käsiksi pääseville ja sitä käyttämään pystyville muille käyttäjille oikeuden käyttää, kopioida, muokata, näyttää tai esittää luomaasi UGC-sisältöä, luoda siitä johdannaisia tai muuten viestiä tai jakaa sitä asiaankuuluvassa EA-palvelussa tai niiden kautta ilman erillistä ilmoitusta, huomionosoitusta tai korvausta.

6. Käyttäytymissäännöt

Haluamme, että sinulla on hauskaa peliemme parissa. Odotamme siis, että kunnioitat EA:ta, työntekijöitämme ja edustajiamme sekä kanssapelaajiasi, kuten muutkin pelaajat tekevät. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että noudatat lakia, et huijaa, et ole loukkaava, et hakkeroi ohjelmistoamme, et lähetä roskapostia tai käytä botteja etkä valehtele EA:lle tai pelaajillemme. Nämä ovat vain esimerkkejä. Käyttäytymissäännöistä voit lukea täydellisen luettelon siitä, mitä et saa tehdä.

Kun olet yhteydessä EA-palveluun tai käytät sitä, lupaat ettet:

Sääntöjen valvomiseksi saatamme seurata toimintaasi ja poistaa minkä tahansa UGC-sisällön. Jos et noudata näitä sääntöjä, saatamme poistaa UGC-sisältösi, varoittaa sinua, jäädyttää tilisi väliaikaisesti tai pysyvästi, tai asettaa muita rajoituksia EA-tiliisi, peleihin tai niihin liittyviin palveluihin.

Jos sinä tai joku muu EA-tiliäsi käyttävä rikkoo näitä sääntöjä (tai muita tiettyjen EA-palveluiden ilmoittamia sääntöjä, jotka koskevat käyttäytymistäsi kyseisissä palveluissa), EA voi lähettää sinulle varoituksen tai antaa jonkin rangaistuksen, sisältäen pääsyn estämisen joihinkin tai kaikkiin EA-palveluihin, Sisältöön tai Oikeutuksiin, tai EA-tilisi sulkemisen kuten kohdassa 8 on kuvattu. EA ilmoittaa sinulle tämän Sopimuksen tai näiden sääntöjen rikkomiseen johtaneesta toiminnasta, kun se on käytännöllistä.

Jos kohtaat toisen käyttäjän, joka rikkoo näitä sääntöjä, ilmoita tällaisista tapahtumista EA:lle ”Apu”- tai ”Ilmoita väärinkäytöksestä”- toimintojen avulla asiaankuuluvaan EA-palveluun, jos tällainen mahdollisuus on saatavilla, tai ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa help.ea.com/fi/.

EA saattaa seurata, tallentaa, tarkistaa ja säilyttää ääni- tai tekstiviestejäsi (yhdessä "viestintä") ja muuta UGC-sisältöä ja ryhtyä toimiin sopimattoman UGC-sisällön vuoksi. Jos havaitsemme sopimatonta UGC-sisältöä, saatamme rangaista sen lähettänyttä pelaajaa ja tarvittaessa poistaa sen harkintamme mukaan mistä tahansa EA-palvelusta. Lisätietoja on kohdassa Sisällön moderointi ja sääntöjen täytäntöönpano. Muista, että viestintäsi, mukaan lukien EA-palveluissa tuottamasi UGC-sisältö, näkyy muille, kuten pelaajille ja EA:lle.

Maissa, alueilla tai muilla lainkäyttöalueilla, joissa vaaditaan suostumus tai erityinen ilmoitus viestinnän valvontaan tai tallentamiseen, annat täten nimenomaisen suostumuksesi tai vahvistat, että tällaisesta valvonnasta tai tallennuksesta on ilmoitettu, hyväksymällä tämän käyttäjäsopimuksen ja valitsemalla sisältösi lisäämisen.

EA-palvelun käyttöä koskevat EA:n tietosuoja- ja evästekäytäntö, jotka löytyvät osoitteesta privacy.ea.com/fi. Se on sisällytetty tähän sopimukseen.

7. Pelit

Tämä osio koskee pelejämme, erityisesti PC-pelejä ja EA:n omistamia pelialustoja, kuten EA app.

Tämä osio koskee EA:n pelejä ja pelitilauksia (”EA-pelit”), mukaan lukien EA-pelejä, jotka toimivat tietokoneella (”EA:n PC-pelit”), sekä EA:n omistamaa asiakassovellusta ja siihen liittyvää palvelua, joka jakelee EA:n PC-pelejä (”EA app” tällä hetkellä osoitteessa https://www.ea.com/ea-app).

A. Tekniset menetelmät ja sisällönsuojaustoimenpiteet

Käytämme tiettyjä turvallisuusohjelmistoja taistellaksemme piratismia ja huijaamista vastaan, ja sen peukalointi voi johtaa peliemme käyttöoikeuden menettämiseen.

EA käyttää EA-palveluissa EA:n tai kolmannen osapuolen kumppaneiden kehittämiä teknisiä menetelmiä tai sisällönsuojaustoimenpiteitä ehkäistäkseen piratismia ja EA-pelien luvatonta kopioimista tai käyttöä. Jos yrität kiertää, poistaa käytöstä tai peukaloida näitä toimenpiteitä, tämän lisenssin voimassaolo päättyy.

B. EA app

Jos haluat pelata PC-pelejämme, saatat joutua asentamaan PC:n jakelualustaohjelmistomme. Saatamme päivittää ohjelmiston automaattisesti. Annamme ohjeet, jotta voit poistaa peliemme ja ohjelmistojemme asennuksen.

EA saattaa vaatia sinua asentamaan EA app -asiakassovelluksen tai sen seuraajan, ja käyttämään sitä EA:n PC-pelien pelaamiseen. EA app vaatii EA-tilin, tämän sopimuksen hyväksymisen ja internetyhteyden, jotta se voi todentaa ja vahvistaa EA:n PC-pelin käyttöoikeutesi ("todennus" tai "todennus").

Käyttääksesi EA:n PC-peliin liittyviä EA-palveluita sinun on mahdollisesti ensin rekisteröitävä EA:n PC-pelin mukana tullut sarjakoodi. EA:n PC-pelin mukana tuleva sarjakoodi vahvistetaan varmennuksen aikana. Varmennus on rajoitettu yhteen EA-tiliin sarjakoodia kohden, mikä tarkoittaa, että EA:n PC-peli ei ole siirrettävissä. Voit käynnistää ja käyttää EA:n PC-peliä enintään viidellä eri laitteella minkä tahansa 24 tunnin jakson aikana.

EA app ja EA:n PC-pelit voivat ladata ja asentaa päivityksiä, päivityksiä ja lisäominaisuuksia. Hyväksyt sen, että EA:lla ei ole velvollisuutta tukea EA app -sovelluksen aiempia versioita, kun päivitys, lisäosa ja/tai lisäominaisuuksia tulee saataville. EA saattaa antaa sinulle vaihtoehdon ladata, asentaa ja käyttää EA app alfa- tai beetaversiota näiden ehtojen mukaisesti.

EA app asennusohjeet löytyvät EA:n tukisivuilta help.ea.com/fi/.

Voit poistaa EA:n PC-pelien asennuksen milloin tahansa EA app -käyttöliittymän avulla ja poistaa jäljellä olevat paikallisesti tallennetut tiedostot. Punkbuster saattaa jäädä tietokoneellesi asennuksen poistamisen jälkeen. Poistaaksesi Punkbusterin, aja osoitteesta https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe löytyvä suoritettava.

C. Valvonta ja huijauksenestotoimenpiteet

EA asentaa ohjelmistoa huijauksen tai hakkeroinnin havaitsemiseksi. Nämä ohjelmat lähettävät tietoja tietokoneeltasi EA:lle.

EA hyödyntää teknologioita, joilla havaitaan ja estetään EA-palveluiden ja erityisesti EA-pelien käyttöön liittyvää huijaamista. Teknologiat voivat olla EA:n tai kolmannen osapuolen kehittämiä.

Kun käynnistät pelin, jossa on verkko-ominaisuuksia, nämä teknologiat saattavat aktivoitua kernel-, järjestelmänvalvoja- tai käyttäjäoikeuksien avulla ja valvoa ja kerätä pelaamistasi sekä laitteen RAM-muistia tai muuta muistia, prosesseja, grafiikkaa, viestintää ja tiedostojen tallennusta, jotta ne voivat havaita kohdassa 6 mainittujen Käyttäytymissääntöjen rikkomukset, joihin sisältyy luvattomien kolmannen osapuolen ohjelmien käyttö, ja valvoa sääntöjen noudattamista. Luvaton kolmannen osapuolen ohjelma on kolmannen osapuolen ohjelma tai tiedosto (kuten esimerkiksi ”lisäosa”, ”modi”, ”hakkerointi”, ”traineri” tai ”huijaus”), jonka EA uskoo (i) mahdollistavan tai helpottavan jonkinlaisessa huijauksessa; (ii) mahdollistavan käyttäjien pelin käyttöliittymään, ympäristöön, suojaukseen ja/tai kokemukseen kohdistuvat ohitukset, modifioinnit tai hakkeroinnin tavalla, jonka EA on nimenomaisesti kieltänyt; tai (iii) sieppaa, ”kaivaa” tai muuten kerää tietoja pelistä tai sen kautta.

EA saattaa kerätä asian tutkimiseen ja täytäntöönpanoon tarvittavia tietoja, kuten tilitietoja, luvattomaan kolmannen osapuolen ohjelmaan liittyviä tietoja, muokattuja EA:n PC-pelitiedostoja ja huijaamisen havaitsemisaikoja. Saatamme myös perua käyttöoikeutesi ja lopettaa EA-tilisi, jos tulemme siihen lopputulokseen, että olet huijannut.

Kun poistut verkkopelistä, nämä huijauksenestoteknologiat kytkeytyvät pois päältä.

8. Sopimuksen päättäminen ja muut sanktiot

Jos rikot tätä sopimusta tai lakia, EA saattaa keskeyttää tai lopettaa peliemme ja palvelujemme käytön ilman hyvityksiä.

Jos päätämme sulkea pelin tai palvelun, kerromme siitä sinulle vähintään 30 päivää etukäteen.

Tämä Sopimus on voimassa, kunnes sinä tai EA irtisanotte sen. EA voi lopettaa pääsysi EA-palveluihin tai EA-tilillesi tai estää niiden käytön, jos EA tulee siihen tulokseen, että olet rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja tai että EA-tilisi on käyttänyt EA-palveluita laittomalla, sopimattomalla tai petollisella tavalla. Mahdollisuuksien mukaan EA ilmoittaa sinulle EA-tilin mahdollisesta sulkemisesta, jonka seurauksena voit menettää käyttäjätunnuksesi ja profiiliisi. Jos sinulla on useita EA-tilejä, EA saattaa rikkomuksen tai väärinkäytöksen luonteesta riippuen irtisanoa kaikki EA-tilisi sekä niihin liittyvät oikeutukset. Jos EA-tilisi irtisanotaan, sinulla ei enää ole mahdollisuutta käyttää EA-tiliäsi tai oikeutuksiasi etkä voi enää käyttää mitään EA-palvelua. Irtisanomisen yhteydessä myös tämän sopimuksen mukainen käyttöoikeutesi päättyy.

EA-tilisi sulkemisen sijaan EA saattaa vaihtoehtoisesti antaa varoituksen, estää pääsysi tiettyyn EA-palveluun tai EA-tilillesi tai muuttaa sitä, poistaa tai peruuttaa oikeutuksia EA-tilin tai laitteen tasolla, poistaa mitä tahansa sisältöä, joka on tämän sopimuksen vastaista, tai estää laitettasi tai konettasi käyttämästä tiettyjä EA-palveluja. Jos EA ryhtyy johonkin tässä osiossa kuvattuun toimeen, sinulla ei ole oikeutta hyvityksiin (riippuen lakisääteisestä hyvitysoikeudesta), eikä mitään oikeutuksia hyvitetä sinulle tai muuteta rahaksi tai muunlaiseksi korvaukseksi. Toimet ovat kumulatiivisia ja toistuva sääntöjen rikkominen saattaa johtaa EA-tilisi sulkemiseen.

EA saattaa lopettaa minkä tahansa EA-palvelun milloin tahansa ilmoittamalla asiasta vähintään 30 päivää ennen kyseisen EA-palvelun lopettamista sähköpostilla (jos saatavilla) tai EA:n verkkosivustolla palvelupäivityksiä käsittelevässä osiossa (https://www.ea.com/fi-fi/service-updates). Verkkopalvelun päätyttyä peleihimme ei sovelleta ohjelmistopäivityksiä emmekä voi taata, että pelimme toimivat uusissa tai päivitetyissä käyttöjärjestelmissä tai että ne ovat ladattavissa sovellusten jakelupalveluiden, kuten iOS App Storen ja Google Play Storen kautta. Verkkopalvelun päätyttyä jakelupalveluissa saatavilla olevat pelit saatetaan poistaa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos uskot tiliisi tai laitteeseesi kohdistuvien toimenpiteiden olevan virheellisiä, ota yhteys asiakastukeemme osoitteessa help.ea.com/fi/.

Jos irtisanot tämän sopimuksen, suostut lopettamaan kaiken EA-palveluiden käytön.

Tämän sopimuksen osiot 5, 8-9, 11-15 ovat voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

9. Tietojen käyttö

EA kerää erilaisia tietoja pelatessasi pelejämme (jopa offline-tilassa) liiketoimintamme harjoittamiseksi, tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseksi, sääntöjemme täytäntoonpanemiseksi ja kanssasi viestimiseksi. Suosittelemme lukemaan EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön osoitteesta privacy.ea.com/fi/.

Kun käytät EA-palvelua, EA voi kerätä ja tallentaa tietoja tietokoneestasi tai laitteestasi, mukaan lukien tietokonetta tai laitetta, laitteistoa, asennettuja ohjelmia ja käyttöjärjestelmää koskevia tietoja (kuten IP-osoite ja laitetunnus) sekä tietoja, jotka koskevat EA-palvelujen käyttöäsi, pelaamistasi, käyttötilastojasi, toimintaasi järjestelmässä ja oheislaitteitasi. Jos käytät EA-palvelua offline-tilassa, nämä tiedot tallennetaan laitteeseesi ja lähetetään EA:lle, kun laite muodostaa internetyhteyden. EA käyttää näitä tietoja liiketoimintansa harjoittamiseen, ohjelmistojensa ja palveluidensa parantamiseen, palveluiden tarjoamiseen sinulle ja viestimiseen kanssasi (mukaan lukien markkinointitarkoituksissa), ohjelmistopäivitysten toimittamiseen, sisällön ja ohjelmistotuen tarjoamiseen dynaamisesti, Sopimuksen noudattamisen valvontaan sekä virheiden vianmääritykseen tai käyttökokemuksen parantamiseen muulla tavalla. Jos osallistut verkkopalveluihin, EA saattaa myös kerätä, käyttää, tallentaa, lähettää ja näyttää julkisesti pelaamiseen liittyviä tilastotietoja (mukaan lukien pisteet, sijoitukset ja haasteet) tai tunnistaa luomaasi ja muiden pelaajien kanssa jakamaasi sisältöä.

EA Inc. kerää, käyttää, säilyttää ja siirtää käyttäjän tietoja Yhdysvalloissa EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti privacy.ea.com/fi.

Voit hallita tiettyjä tiedonkeräysasetuksia EA:n PC-peliohjelman Asetukset-välilehden kautta.

10. Muut ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut

Jos päivitämme pelejämme, saatat tarvita uusia ohjelmistoja voidaksesi jatkaa pelaamista.

EA-palvelut voivat edellyttää sitä tai mahdollistaa sen, että lataat ohjelmistoja, ohjelmistopäivityksiä tai -korjauksia tai muita apuohjelmia ja työkaluja EA:lta tai sen lisenssinantajilta tietokoneellesi, viihdejärjestelmääsi tai laitteeseesi. Nämä teknologiat saattavat olla erilaisia eri alustoilla, ja EA-palveluiden suorituskyky saattaa vaihdella tietokoneestasi ja muista laitteistasi riippuen. Ymmärrät, että näihin teknologioihin saatetaan vaatia tiettyjä päivityksiä, jotta voit jatkaa EA-palvelun käyttöä. Osa näistä päivityksistä saattaa sisältää lukittuja toimintoja tai lukittua sisältöä, joiden käyttäminen edellyttää lisämaksun maksamista. Suostut siihen, että EA asentaa automaattisesti kaikki saatavilla olevat EA-palveluiden päivitykset. Saatavilla olevien päivitysten asentamatta jättäminen saattaa tehdä EA-palveluista, mukaan lukien EA:n PC-peleistä, pelaamiskelvottomia.

11. Kolmannet osapuolet

Olet vastuussa muiden kuin EA:n omistamien pelipalvelinten ja -palveluiden käytöstäsi.

Sinulla saattaa joissakin EA-palveluissa tulla eteen mahdollisuus pelata jonkun muun kuin EA:n omistamalla tai hallitsemalla palvelimella. EA ei hallitse näitä palveluita eikä se ole vastuussa EA-palveluista näissä palveluissa tai niiden kautta tapahtuvasta käytöstäsi. Nämä kolmansien osapuolten palvelut saattavat edellyttää sinun noudattavan lisäehtoja tai -rajoituksia, jotka voivat poiketa näistä.

EA-palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä sivustot voivat kerätä käyttötietoja tai kysellä käyttäjältä tämän henkilökohtaisia tietoja. EA ei voi vaikuttaa näihin sivustoihin eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai niiden tavasta kerätä, käyttää tai luovuttaa henkilötietoja.

12. Takuut; Vahingonkorvausvastuun rajoitus

EA ei anna mitään lupauksia ohjelmistostamme, mutta maasi paikallinen laki saattaa sisältää tiettyjä takuita. Oikeusvaateilla saatavat vahingonkorvaukset ovat rajallisia.

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEELLA (ETA), YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI SVEITSISSÄ, EA-PALVELUT TOIMITETAAN KOHTUULLISELLA HUOLELLA JA TAIDOLLA, EIKÄ EA-PALVELUILLE ANNETA MUITA LUPAUKSIA TAI TAKUITA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA SVEITSIN ULKOPUOLELLA, EA-PALVELUT LISENSOIDAAN JA TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN”. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ OMALLA VASTUULLAAN EA EI SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA, OLETETTUJA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN OLETETTUJA TAKUITA SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA TAI TAKUITA, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPANKÄYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÄNNÖSTÄ. EA EI TAKAA, ETTÄ VOIT NAUTTIA TUOTTEESTA TAI EA-PALVELUSTA HÄIRIÖTTÄ; ETTÄ EA-PALVELU VASTAA VAATIMUKSIASI; ETTÄ EA-PALVELU TOIMII HÄIRIÖTTÖMÄSTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI ILMAN VIKOJA, KORRUPTOITUMISTA, MENETYKSIÄ, HÄIRIÖITÄ, HAKKEROINTIA TAI VIRUKSIA, TAI ETTÄ EA-PALVELUT TOIMIVAT YHDESSÄ TAI OVAT YHTEENSOPIVIA MUIDEN OHJELMISTOJEN KANSSA. EA EI ANNA TAKUITA MILLEKÄÄN EA APP -KAUPAN KAUTTA TARJOTUILLE KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEILLE TAI PALVELUILLE. LUE https://help.ea.com/fi-fi/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ SAADAKSESI LISÄTIETOA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUUSTA JA MUISTA LAKISÄÄTEISISTÄ KULUTTAJIEN OIKEUKSISTA ALUEELLASI JA https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ AUSTRALIALAISTEN KULUTTAJIEN OIKEUKSISTA.

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEELLA, YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA TAI SVEITSISSÄ, EA JA SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA LIIKEKUMPPANIT EIVÄT OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT KÄYTTÄJÄN TOIMISTA TAI KÄYTTÄJÄN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI JOTKA JOHTUVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN (TAI MUUN TAHON) TOIMISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ, JOIHIN EA EI VOI VAIKUTTAA. JOS KÄYTTÄJÄ ASUU EUROOPAN TALOUSALUEEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA SVEITSIN ULKOPUOLELLA, EA JA SEN TYÖNTEKIJÄT, LISENSSINHALTIJAT JA LIIKEKUMPPANIT EIVÄT SUURIMMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE MENETYKSISTÄ, JOTKA EIVÄT AIHEUTUNEET EA:N SOPIMUSRIKKOMUKSESTA, TAI EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA. POISSULJETTUJA VAHINKOJA OVAT ESIMERKIKSI TALOUDELLISET TAPPIOT (KUTEN TULOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYS), KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI SEISAUS, TIETOJEN MENETTÄMINEN, LIIKEARVON MENETTÄMINEN SEKÄ TIETOKONEEN VIKAANTUMINEN TAI TOIMINTAHÄIRIÖ. TÄMÄ RAJOITUS KOSKEE KAIKKIA VAATIMUKSIA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI EA-PALVELUSTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, LAKIIN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN. RAJOITUS PÄTEE, VAIKKA EA OLISI OLLUT TIETOINEN TAI JOS SEN OLISI PITÄNYT OLLA TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SAAMASI VÄLITTÖMÄT VAHINGONKORVAUKSET EIVÄT VOI YLITTÄÄ SUMMAA, JONKA TOSIASIASSA MAKSOIT KYSEESSÄ OLEVASTA EA-PALVELUSTA. EA EI RAJOITA VASTUUTAAN PETOKSESTA, TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA, TAHALLISESTA LAIMINLYÖNNISTÄ, KUOLEMANTAPAUKSESTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA. JOTKIN OIKEUSTOIMIPAIKAT EIVÄT SALLI EDELLÄ MAINITTUJA POISSULKEMISIA JA RAJOITUKSIA, JOTEN JOTKIN TAI KAIKKI NIISTÄ EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

Jos ostit EA-palvelun fyysisen kopion kivijalkakaupasta Yhdysvalloissa etkä hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja etkä ole asentanut tai käyttänyt kyseistä EA-palvelua, voit palauttaa sen hyvitystä tai vaihtoa varten kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ostopäivästä alkuperäiseen ostopaikkaan noudattamalla osoitteessa https://help.ea.com/fi-fi/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ olevia palautusohjeita.

13. Yleiset ehdot

A. Sopimuskokonaisuus

Tätä sopimusta voi muuttaa vain kirjallisesti ja EA:n allekirjoituksella.

Tämä Sopimus yhdessä mahdollisten muiden EA:n ehtojen kanssa, joita sovelletaan käyttäjän EA-palveluiden käyttöön, muodostaa sinun ja EA:n välisen koko sopimuksen. Sopimusta ei voida muuttaa tai muokata, paitsi kirjallisesti ja EA:n allekirjoituksella. Mikäli EA ei harjoita jotain tämän Sopimuksen mukaista oikeuttaan, tätä ei katsota EA:n luopumiseksi kyseisestä tai mistään muusta oikeudesta. Jos jokin tämän Sopimuksen osa katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kaikki muut tämän Sopimuksen osat pysyvät voimassa.

B. Sovellettava laki

Jos asut Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa, tämä sopimus on sinun ja Electronic Arts Inc:n välinen. Jos asut jossakin muussa maassa, tämä sopimus on sinun ja EA Swiss Sàrlin välinen.

Jos asut Euroopan talousalueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Sveitsissä, Brasiliassa, Hong Kongissa, Meksikossa tai Venäjällä, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on rekisteröity Geneven kaupparekisteriin numerolla: CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan asuinmaasi lainsäädäntöä, ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti, että asuinmaasi oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tästä Sopimuksesta tai EA-palveluista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä vaatimuksissa tai kanteissa.

Jos asut Korean tasavallassa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on rekisteröity Geneven kaupparekisteriin numerolla: CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Korean lainsäädäntöä, pois lukien sen lainvalintasäännöt, ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti, että Korean oikeusistuimilla on yksinomainen tuomiovalta tästä Sopimuksesta tai EA-palveluista aiheutuvissa tai niihin liittyvissä vaatimuksissa tai kanteissa.

Jos asut Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä, pois lukien sen lainvalintasääntöjä, ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa toimivien liittovaltion tai osavaltion oikeusistuinten yksinomaisen tuomiovallan vaatimuksissa ja riitatilanteissa, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai EA-palveluista tai liittyvät niihin ja joihin ei sovelleta jäljempänä kuvattua sopimusta välimiesmenettelystä, ja lisäksi suostut nimenomaisesti kyseisten oikeusistuinten itseään koskevaan määräysvaltaan.

Jos asut jossakin muussa maassa, (i) tämän Sopimuksen osapuolet olette sinä ja EA Swiss Sàrl, joka on rekisteröity Geneven kaupparekisteriin numerolla: CH-660-2328005-8 rekisteröity yhtiö, jonka toimipaikka on 8 Place du Molard, 1204 Geneve, Sveitsi, (ii) tähän Sopimukseen ja EA-palveluiden käyttöön sovelletaan Kalifornian osavaltion lainsäädäntöä, pois lukien sen lainvalintasääntöjä, ja (iii) hyväksyt nimenomaisesti Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa toimivien liittovaltion tai osavaltion oikeusistuinten yksinomaisen tuomiovallan vaatimuksissa ja riitatilanteissa, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai EA-palveluista tai liittyvät niihin ja joihin ei sovelleta jäljempänä kuvattua sopimusta välimiesmenettelystä, ja lisäksi suostut nimenomaisesti kyseisten oikeusistuinten itseään koskevaan määräysvaltaan.

YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (Wien 1980) ei päde tähän Sopimukseen tai mihinkään tästä Sopimuksesta aiheutuvaan tai siihen liittyvään riitatilanteeseen.

C. Vienti

Sinun on noudatettava kaikkia vientilakeja, ja vakuutat, ettet ole kielletty henkilö vientilakien mukaan.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yhdysvaltain ja muita sovellettavia vientivalvontalakeja ja sitoutuu olemaan siirtämättä mitään EA-palvelua ulkomaan kansalaiselle tai tiettyyn maahan sen ollessa kiellettyä tällaisten lakien puitteissa. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hän ei ole sellainen henkilö, jonka kanssa EA ei saisi näiden vientivalvontalakien mukaan harjoittaa liiketoimintaa.

14. Sopimusmuutokset

EA voi päivittää tämän sopimuksen milloin tahansa. Jos et hyväksy tiettyjä merkittäviä muutoksia, et välttämättä pysty pelaamaan pelejämme.

EA voi tehdä tähän Sopimukseen muutoksia aika ajoin, joten käyttäjän tulee tutustua siihen säännöllisesti. Niille EA-pelaajille, jotka hyväksyivät tämän Sopimuksen aiemman version, tiedoksi, että muutokset tulevat voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu osoitteessa terms.ea.com/fi. Jos jatkat EA-palveluiden käyttöä, sinun katsotaan hyväksyneen muutokset. Kun olet hyväksynyt jonkin tämän Sopimuksen version, EA ei pane täytäntöön olennaisia myöhempiä muutoksia, ellei käyttäjä nimenomaisesti hyväksy niitä. Jos sinua pyydetään hyväksymään tähän Sopimukseen tehdyt olennaiset muutokset ja kieltäydyt siitä, et välttämättä voi jatkaa toimitetun EA-palvelun käyttöä.

15. Riitatilanteiden ratkaisu sitovassa välimiesmenettelyssä

Tämä osio pätee vain, jos asut Quebecin, Venäjän, Sveitsin, Brasilian, Meksikon, ETA-alueen jäsenvaltioiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Korean tasavallan ulkopuolella.

Jos sinulla on riitatilanne, suostut lähettämään tiedot kirjallisesti EA:lle ja osallistumaan välimiesmenettelyyn. Suostut siihen, että esität kaikki vaateesi EA:lle yksityishenkilönä, et ryhmän jäsenenä, ryhmän edustajana tai osana ryhmäkannetta.

TÄMÄ OSIO PÄTEE KAIKKIIN KULUTTAJIIN JA HENKILÖIHIN, JOTKA OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. SE EI KOSKE QUEBECIN, VENÄJÄN, SVEITSIN, BRASILIAN, MEKSIKON, EUROOPAN TALOUSALUEEN JÄSENVALTIOIDEN, YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN JA KOREAN TASAVALLAN ASUKKAITA. HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT KÄYTÄJÄ JA EA NIMENOMAISESTI LUOPUVAT OIKEUDESTA OIKEUDENKÄYNTIIN VALAMIEHISTÖN EDESSÄ JA OIKEUDESTA OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN.

Tämä osio 15 tarjoaa tehokkaan tavan ratkaista mahdolliset osapuolten väliset riitatilanteet. Useimmat huolenaiheesi voidaan ratkaista nopeasti ja tyydyttävällä tavalla niin, että kirjaudut tililläsi EA:n asiakastuen käyttöliittymään osoitteessa help.ea.com/fi/. Jos EA ei pysty ratkaisemaan huolenaihettasi, käyttäjä ja EA sitoutuvat tässä osiossa esitettyyn menettelytapaan osapuolten välisten kaikkien riitatilanteiden ratkaisemisessa.

Tämä osio 15 on käyttäjän ja EA:n välinen sopimus, ja se koskee EA:n edustajia, työntekijöitä, tytäryhtiöitä, edeltäjiä, seuraajia, edunsaajia ja oikeudenhaltijoita. Tämä sopimus välimiesmenettelystä liittyy osavaltioiden väliseen kaupankäyntiin, joten Federal Arbitration Act -laki säätelee tämän osion 15 tulkintaa ja täytäntöönpanoa sekä sen alaisena suoritettavaa välimiesmenettelyä. Tätä osiota15 tulee tulkita laajasti, ja se pysyy voimassa, vaikka Sopimus irtisanottaisiin.

A. Välimiesmenettelyn kattamat vaatimukset

Kaikki riitatilanteet, vaatimukset tai ristiriidat, jotka aiheutuvat tästä Sopimuksesta, mistä tahansa EA-palvelusta ja sen markkinoinnista tai sinun ja EA:n välisestä suhteesta, mukaan lukien tämän osion 15 (”Riitatilanteet”) pätevyys, täytäntöönpanokelpoisuus ja laajuus, tai liittyvät niihin, ratkaistaan yksinomaan tällä sitovalla välimiesmenettelyllä. Tämä koskee myös vaatimuksia, jotka on esitetty ennen tämän Sopimuksen solmimista. Ainoat Riitatilanteet, joita tämä osio 15 ei kata, ovat vaatimukset, (i) jotka liittyvät käyttäjän, EA:n tai EA:n lisenssinhaltijoiden liikesalaisuuksien, tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai patenttioikeuksien rikkomuksiin, suojaamiseen tai pätevyyteen, (ii) joiden tarkoituksena on täytäntöönpanna Australian kuluttajansuojalakiin perustuva lakisääteinen kuluttajan oikeus, mikäli käyttäjä asuu Australiassa, ja (iii) jotka on otettu käsittelyyn vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä oikeusistuimessa.

B. Epäviralliset neuvottelut

Käyttäjän ja EA:n tulee aina ensin yrittää ratkaista Riitatilanne epävirallisesti vähintään 30 päivän ajan, ennen kuin välimiesmenettely aloitetaan. Tällaiset epäviralliset neuvottelut alkavat, kun toinen osapuoli saa toiselta kirjallisen ilmoituksen (”Riitatilanneilmoitus”). Riitatilanneilmoituksen täytyy (a) sisältää valituksen tekevän osapuolen koko nimi ja yhteystiedot, (b) kuvata vaatimuksen tai Riitatilanteen luonne ja perusta sekä (c) määrittää haluttu korvaus. EA lähettää Riitatilanneilmoituksen käyttäjän laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän on lähetettävä riitatilanneilmoitus seuraavaan osoitteeseen: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C. Sitova välimiesmenettely

Jos käyttäjä ja EA eivät pysty ratkaisemaan Riitatilannetta epävirallisesti, käyttäjä tai EA voi halutessaan hakea Riitatilanteeseen lopullista ratkaisua sitovassa välimiesmenettelyssä. Mikäli jompikumpi osapuoli toivoo välimiesmenettelyä, päätös on lopullinen ja sitova myös toisen osapuolen kannalta. Välimiesmenettely tapahtuu American Arbitration Associationin (”Amerikan välimiesyhdistys”) johdolla sen Consumer Arbitration Rules -sääntöjen (”AAA Consumer Rules”) mukaisesti. Nämä säännöt ovat saatavilla osoitteessa www.adr.org tai puhelinnumerosta 1-800-778-7879, ja niitä sovelletaan seuraavin muokkauksin:

1. Käyttäjälle välimiesmenettelystä aiheutuvat maksut ja kulut määräytyvät AAA Consumer Rules -sääntöjen (”AAA:n kuluttajasäännöt”) mukaan. Jos välimies katsoo näiden kustannusten olevan ylenmääräisiä tai jos käyttäjä lähettää EA:lle edellä annettuun riitatilanneilmoitusosoitteeseen ilmoituksen siitä, ettei pysty maksamaan välimiesmenettelyn aloittamiseen vaadittavia hallinnollisia maksuja, EA maksaa kaikki AAA:n hallinnolliset maksut.

2. Jos riitatilanne on enintään 25 000 $, välimiesmenettely tehdään pelkästään kirjallisten lausumien perusteella, ellei välimies pidä kuulemista tarpeellisena.

3. Osapuolet voivat tehdä dispositiivisen ehdotuksen tai ehdotuksia menettelyn aikana.

4. Välimies tekee kirjallisen päätöksen, johon sisältyvät päätöksen perusteena olevat havainnot ja päätelmät. Välimiehellä on valtuudet antaa sovellettavan lain sallimia lievennyksiä, mutta hän voi antaa niitä vain yksittäisten vaatimusten perusteella. Välimies voi antaa vahvistavan tai kieltävän ratkaisun vain lievennystä hakevan osapuolen hyväksi ja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen osapuolen yksittäisen vaatimuksen perusteella.

Välimiehen on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, ja mikäli näin ei tapahdu, mahdolliset korvaukset voidaan riitauttaa. Käyttäjä ja EA voivat käräjöidä oikeussalissa välimiesmenettelyyn velvoittamiseksi, vireillä olevan menettelyn lykkäämiseksi tai välimiehen ilmoittaman korvauksen vahvistamiseksi, muokkaamiseksi, kumoamiseksi tai tuomitsemiseksi.

D. Rajoitukset

KÄYTTÄJÄ JA EA HYVÄKSYVÄT SEN, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ KAIKISSA RIITATILANTEISSA VAATIMUKSIA TOISELLE OSAPUOLELLE VAIN YKSITTÄISENÄ TOIMIJANA, EI ASIANOMISTAJANA TAI RYHMÄN JÄSENENÄ RYHMÄKANTEESSA. Välimies ei saa yhdistää toisen osapuolen vaatimuksia käyttäjän vaatimuksiin, eikä voi johtaa minkäänlaista ryhmäkannetta. Jos tämä kohta D todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, koko sopimus välimiesmenettelystä mitätöityy.

E. Sijainti

Jos käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettely järjestetään piirikunnassa, jossa hän asuu. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella, välimiesmenettely käynnistyy Amerikan yhdysvaltain Kalifornian osavaltion San Mateon piirikunnassa, jotta välimieheksi voidaan nimittää joku Kalifornian lakia tunteva, ja mikäli välimies päättää, että käsittely tapahtuu henkilökohtaisesti paikalle saapuen sähköisen tai puhelinviestinnän sijaan, välimies valitsee toimipaikan, joka sopii kohtuullisesti molemmille osapuolille ottaen huomioon heidän matkustusmahdollisuutensa ja muut olennaiset olosuhteet. Käyttäjä ja EA hyväksyvät Amerikan yhdysvaltain Kalifornian osavaltion San Mateon piirikunnan oikeusistuimen päätäntävallan välimiesmenettelyyn velvoittamiseen, vireillä olevan välimiesmenettelyn lykkäämiseen tai välimiehen ilmoittaman korvauksen vahvistamiseen, muokkaamiseen, kumoamiseen tai tuomitsemiseen.

F. Korvaukset

Mikäli välimies ratkaisee riitatilanteen käyttäjän hyväksi sen mukaisesti, mitä vaatimuksia käyttäjällä on EA:lle, ja määrää käyttäjälle maksettavaksi korvauksen, joka on suurempi kuin EA:n viimeinen kirjallinen tarjous ennen lopullisten kirjallisten esitysten tekemistä välimiehelle, EA ryhtyy seuraaviin toimiin:

1. Käyttäjälle maksetaan 150 prosenttia hänelle määrätystä korvauksesta, kuitenkin enintään 5 000 $ yli määrätyn korvauksen, ja

2. Käyttäjälle maksetaan hänen AAA:lle maksamansa maksut välimiesmenettelystä.

G. Muutokset tähän välimiesmenettelysopimukseen

EA ei täytäntöönpane olennaisia muutoksia tähän sopimukseen välimiesmenettelystä, ellei käyttäjä nimenomaisesti hyväksy muutoksia.

H. Erotettavuus

Jos jokin tämän osion 15 kohta (muu kuin edellä olevassa kohdassa D mainittu luopuminen ryhmäkanteesta) todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, koska se estäisi jonkin tietyn vaateen tai korvauksen (kuten julkisen kieltotuomion), kyseinen vaade tai korvaus (ja vain tämä vaade tai korvaus) on erotettava välimiesmenettelystä ja käsiteltävä oikeudessa, mutta kaikki jäljellä olevat vaateet ja korvaukset ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Jos jokin tämän osion 15 kohdista (muu kuin edellä olevassa kohdassa D mainittu luopuminen ryhmäkanteesta) todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi jostakin muusta syystä, kyseinen kohta erotetaan tästä osiosta 15, mutta muut tämän osion 15 osat pysyvät voimassa täysimääräisesti.

16. PlayStation® – täydentävät ehdot

PlayStation™Store-ostoihin sovelletaan lisäehtoja.

PlayStation™Store -kaupassa tehtäviin ostoksiin Euroopassa

Kaikki pelin sisäisestä kaupasta ostettu sisältö ostetaan Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (”SIENE”), ja se on PlayStation™Network –palvelun käyttöehtojen alaista. Nämä käyttöehdot saa PlayStation™Store-kaupasta. Tarkista kunkin ostoksen käyttöoikeudet, sillä ne voivat vaihdella kohteesta toiseen. Ellei toisin ilmoiteta, pelin sisäisessä kaupassa myytävien sisältöjen ikäluokitus on sama kuin pelin.

17. Mobiililaitteilla tehtyihin ostoihin sovellettavat täydentävät ehdot

Mobiililaitteilla tehtyihin ostoihin sovelletaan lisäehtoja.

Jos asut Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa, EA:lta mobiililaitteella ostetun sisällön ja oikeutusten myyjä on Electronic Arts Inc. Jos asut missä tahansa muussa maassa, EA:lta ostetun sisällön ja oikeutusten myyjä on EA Swiss Sàrl. Mikä tahansa EA:n tytäryhtiö, joka on nimetty mobiilisovelluskaupan sisällön ja oikeutusten myyjäksi, toimii joko Electronic Arts Inc:n tai EA Swiss Sàrlin edustajana.Viimeksi päivitetty: 1. toukokuuta 2024

Edellinen käyttäjäsopimus / palveluehdot