Electronic Arts Inc.
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie


Vaše súkromie je pre spoločnosť EA dôležité a berieme našu zodpovednosť za starostlivosť o ňu vážne. Tieto zásady popisujú, akým spôsobom spoločnosť Electronic Arts Inc. („EA“) spracúva osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, alebo keď sa zúčastňujete živých podujatí organizovaných spoločnosťou EA alebo v súvislosti s nimi (súhrnne „služby“). V niektorých prípadoch môžu byť za správcu dát považované naše dcérske spoločnosti, a to buď spoločne s EA, alebo samostatne.


OBSAH

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme
 2. Ako zhromažďujeme údaje
 3. Ako používame vaše údaje
 4. Údaje, ktoré zdieľame s tretími stranami
 5. Kde uchovávame vaše údaje
 6. Ako chránime vaše údaje
 7. Deti
 8. Vaše voľby a kontroly
 9. Služby tretích strán
 10. Zmeny našich zásad
 11. Kontaktujte nás
 12. Právo kontaktovať orgán na ochranu údajov

1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od toho, aké služby používate a ako ich používate.

A. Údaje, ktoré nám poskytnete priamo

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete priamo, napríklad pri založení účtu EA, nastavení bezpečnostných otázok, nákupoch či kontaktovaní EA Help.

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad:

B. Údaje, ktoré nám poskytnete pri hraní online

Keď hráte online, môžeme zhromažďovať údaje o vašom hernom profile, hraní alebo používaní sociálnych funkcií.

Ak využijete sociálne funkcie, napríklad chat, môžu byť akékoľvek vami poskytnuté zvukové, obrazové a elektronické údaje prehliadané, kopírované, zhromažďované alebo používané inými hráčmi, a môžu sa tak stať verejne dostupnými. Uistite sa, že nastavenie ochrany osobných údajov je vyjadrením vašich preferencií.

Keď sa zúčastňujete online hier pre viacerých hráčov, vaše profilové údaje v rámci hry, vaša hra a štatistiky sú viditeľné ostatným. V niektorých z našich titulov, kde je možné hrať v určitých režimoch hry pre viacerých hráčov, môžeme vašu hru zaznamenávať a následne ju prehrávať ostatným hráčom. V režimoch súťažných hier môžeme zaznamenávať vašu hru a vstupy vašich ovládacích tlačidiel, a prehrať ich spolu s vašimi profilovými informáciami v rámci hry a hernými štatistikami ostatným hráčom v hre a na podujatiach EA alebo partnerov naživo.

C. Ďalšie údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb

Keď používate naše služby, môžeme zhromažďovať ďalšie údaje, napríklad údaje o vašom zariadení, hardvéru a softvéru, IP adrese alebo prehliadači.

Keď používate naše služby, môžeme automaticky zhromažďovať ďalšie údaje, napríklad:

Údaje môžeme tiež zhromažďovať a uchovávať lokálne na vašom zariadení pomocou mechanizmov, ako sú súbory cookie, dáta uložené vo webovom prehliadači (vrátane HTML 5) a dáta aplikácií vo vyrovnávacej pamäti.

D. Údaje poskytnuté tretími stranami

Údaje o vás môžeme získať od tretích strán, ako sú Sony, Microsoft, Nintendo, Google, mobilné platformy alebo overovacie prostriedky tretích strán, ktoré používate na prihlásenie k našim službám.

V prípadoch, ak používate online služby EA na herných platformách tretích strán alebo ich prostredníctvom, napríklad nižšie uvedených, môžeme o vás získať údaje, ktoré sú súčasťou používateľských účtov tretích strán. Tieto údaje sú spoločnosti EA poskytované v rámci zriadenia alebo prepojenia účtu EA, ktorý je pre prístup k online službám EA nevyhnutný. Používaním online služieb EA prostredníctvom týchto tretích strán vyjadrujete svoj súhlas s odovzdávaním týchto údajov. Nižšie sú uvedené príklady údajov, ktoré dostávame. V rámci zriadenia alebo prepojenia účtu EA od týchto tretích strán nikdy nezískavame číslo vašej kreditnej karty alebo iné finančné údaje.

Sociálne herné platformy. Keď používate sociálne herné platformy tretích strán (ako sú napríklad Discord alebo Twitch) s využitím prepojenia svojho účtu EA, môžeme dostať údaje spojené s vašim účtom na týchto platformách. Podrobnosti o údajoch, ktoré EA takto dostane, nájdete v oznámeniach, ktoré vám budú predložené v rámci prepojenia vašich účtov.

Mobilné platformy. Ak naše hry hráte alebo kupujete na mobilnom zariadení alebo tablete, obchody s aplikáciami a iní poskytovatelia mobilných platforiem nám poskytnú vaše údaje. Medzi tieto údaje môže patriť vaše používateľské meno alebo identifikátor zariadenia a v príslušných prípadoch skutočnosť, že ste vykonali nákup, ale nepatria medzi ne žiadne citlivé ani finančné informácie. Niektoré z našich mobilných platforiem nám môžu posielať informácie, ktoré im povolíte poskytovať. Naše mobilné hry od vás môžu tiež vyžadovať ďalšie osobné údaje, ako napr. tokeny ponúkaných oznámení, presnú polohu vášho zariadenia alebo zoznam kontaktov. Tieto údaje budeme zhromažďovať, len ak nám na to udelíte svoj súhlas.

Iné tretie strany

Ak používate v spojitosti s našimi hrami služby ďalších tretích strán, ako sú Facebook alebo Apple Game Center, môžeme dostať údaje od ich prevádzkovateľov. Vaše údaje nám môžu poskytnúť aj iní hráči, ak sa rozhodnú s nami zdieľať svoje zoznamy kontaktov alebo z verejne dostupných webových stránok.

E. Kategórie spracúvaných osobných údajov

V závislosti na vašom používaní našich služieb mohli byť v predchádzajúcich 12 mesiacoch zhromaždené, zdieľané, predané alebo zverejnené nasledujúce kategórie osobných údajov (v zmysle spracovateľských činností definovaných v platných zákonoch o ochrane osobných údajov, ako je napríklad California Consumer Privacy Act „CCPA“):

Zhromažďovať môžeme aj doplnkové údaje, napríklad:

F. Právny dôvod na spracovanie

V závislosti na mieste vášho bydliska sa môžeme pri spracovaní vašich údajov opierať o rôzne právne dôvody.

Naše právne dôvody pre spracovanie vašich osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od typu údajov, ktoré zhromažďujeme, a od kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme, rovnako ako od krajiny vášho trvalého pobytu, ako sa uvádza aj pri založení vášho účtu EA alebo, ak nie ste prihlásení k účtu EA, od vašej polohy určenej podľa vašej IP adresy či krajiny registrácie vášho zariadenia.

V prípade, že ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru prípadne jurisdikcie s obdobnými platnými právnymi požiadavkami, ako sú napríklad Brazília, Švajčiarsko či Spojené kráľovstvo, pri spracovávaní vašich osobných údajov sa spoliehame na určité právne základy. Vaše údaje budeme spracovávať, pokiaľ nám k tomu udelíte svoj súhlas, pokiaľ k tomu máme oprávnený záujem, pokiaľ je takéto spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo ak máme zákonnú povinnosť vaše údaje spracovať. Obvykle sa spoliehame napríklad na:

2. Ako zhromažďujeme údaje

Na poskytovanie a meranie efektivity našich služieb, zobrazovanie inzercie a vylepšovanie zážitkov hráčov používame rôzne technológie. Medzi tieto technológie patria súbory cookie a podobné technológie, ako aj technológie na analýzu, inzerciu, odhaľovanie cheatovania a podvodov.

My aj tretie strany tiež na zhromažďovanie informácií pre zabezpečenie našich služieb používame niektoré nižšie uvedené technológie.

A. Súbory cookie a podobné technológie

Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v internetovom prehliadači. Súbory cookie a podobné sledovacie technológie nám a našim partnerom tretích strán pomáhajú s analýzou vami zobrazených webových stránok a reklám, využívaných prvkov a hier, ktoré hráte. Tieto údaje nám pomáhajú sledovať váš nákupný košík, merať efektivitu inzercie, zamedziť opakovanému zobrazovaniu reklám a ďalej vylepšovať váš používateľský dojem. Súbory cookie môžete zakázať, obmedziť ich typy, ktoré povoľujete alebo nastaviť svoj prehliadač, aby vás upozornil, keď sa súbory cookie odosielajú. Ak by ste potrebovali pomoc so správou preferencií týkajúcich sa súborov cookie, prečítajte si usmernenie poskytované vaším individuálny webovým prehliadačom. V niektorých regiónoch tiež ponúkame nástroje pre schvaľovanie súborov cookie, ktoré vám pomôžu s ich správou.

Na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše služby, a o reakciách na marketingové e-maily, môžeme využívať sledovacie pixely alebo prázdne obrázky GIF. Na monitorovanie prenosu údajov našich služieb, riešenie technických problémov, zisťovanie a zabraňovanie podvodov a presadzovanie našej zmluvy s používateľom využívame internetové súbory denníka (obsahujú technické údaje, ako napr. adresu IP). V súčasnosti neodpovedáme na signály Nesledovať (Do Not Track – DNT). Nastavením predvolieb pre súbory cookie v prehliadači či pomocou našich nástrojov pre udeľovanie súhlasu máte možnosť zastaviť niektore typy meraní aktivity na webe, vrátane určitých typov analýz a prispôsobených inzertných oznámení.

V našich službách používame aj analytické technológie, inzertné technológie a technológie na zabránenie podvádzaniu a podvodom. Tieto technológie môžu využívať rovnaké súbory cookie alebo podobné mechanizmy, ako je ďalej popísané nižšie.

B. Analytické technológie

K zhromažďovaniu informácií o tom, ako používate naše služby, o vašom počítači či zariadení a o stave našich služieb využívame interné analytické technológie a analytické technológie tretích strán.

Keď používate naše služby, môžeme napríklad zhromažďovať a uchovávať dáta z vášho počítača alebo zariadenia. Medzi tieto informácie patria technické a súvisiace informácie o vašom počítači alebo zariadení a operačných a/alebo sieťových systémoch (ako napr. IP adresa a identifikátor zariadenia), informácie o vašom využívaní konkrétnych funkcií, priebehu hier a štatistikách použitia, interakciách so systémom a periférnym hardvérom na účely uvedené v nižšie uvedenom článku 3. Ak hráte hru v režime offline bez pripojenia na internet, budú tieto údaje uložené vo vašom zariadení a nám odoslané v okamihu, keď sa vaše zariadenie pripojí na internet. Ak sa zúčastňujete online služieb, môžeme tiež zhromažďovať, používať, ukladať, prenášať a verejne zobrazovať vašu osobu a/alebo štatistické údaje týkajúce sa vášho hrania hier (vrátane skóre, rebríčkov a úspechov) alebo identifikovať obsah, ktorý je vami vytvorený a zdieľaný s inými hráčmi.

Analytické technológie tretích strán integrované do našich služieb (vrátane integrácie sád vývojových nástrojov SDK a rozhrania pre programovanie aplikácií API) môžu kombinovať údaje, ktoré zhromažďujú v súvislosti so službami EA, s údajmi, ktoré nezávisle zhromaždili v priebehu času a/alebo na rôznych platformách. Mnohé z týchto spoločností zhromažďujú a využívajú údaje v zhode so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Zoznam analytických spoločností tretích strán, ktoré využívame v našich službách, ako aj informácie o tom, ako sa z týchto služieb v určitej miere odhlásiť, nájdete na adrese privacyappendix.ea.com.

C. Technológie zobrazovania reklám

Niektoré z našich služieb využívajú technológie zobrazovania reklám, ktoré využívajú súbory cookie, prázdne obrázky GIF, webové signály, sledovacie pixely, SDK, API a ďalšie podobné technológie, ktoré nám umožňujú zobrazovať vám ponuky a inzertné oznámenia v rámci služieb EA aj na platformách a webových stránkach tretích strán a merať výkonnosť našich inzertných kampaní. Niektoré z týchto technológií sa môžu synchronizovať alebo prepájať medzi rôznymi webovými stránkami, mobilnými aplikáciami a zariadeniami, a prispôsobiť tak ponuky a inzertné oznámenia vašim záujmom. Napríklad vám môžeme predstaviť ponuku na hru, o ktorej sa domnievame, že by vás bavila. Prípadne, ak prejavíte záujem o hru, môže sa vám neskôr na stránkach spoločnosti EA alebo tretích strán zobrazovať inzercia na túto hru alebo podobné služby. Ďalšie inzertné technológie v hrách umožňujú dočasné nahranie ponúk do hry, webového prehliadača alebo mobilného zariadenia a ich neskoršie nahradenie, akonáhle sa pripojíte online.

Tieto technológie zhromažďujú a využívajú údaje tak, aby sme vám mohli zobrazovať zodpovedajúce ponuky a inzertné oznámenia, merať efektivitu a distribúciu týchto ponúk a oznámení a porozumieť, ako používatelia s našimi službami pracujú. Okrem identifikátorov a určitých údajov uvedených v článku 1(C) vyššie môžu tieto údaje zahŕňať:

D. Inzertné spoločnosti tretích strán

Inzertné spoločnosti tretích strán môžu kombinovať zhromaždené informácie v kontexte zobrazovania ponúk prostredníctvom našich služieb s inými informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili v priebehu času a/alebo na rôznych webových stránkach. Mnohé z týchto spoločností zhromažďujú a využívajú údaje v zhode so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Zoznam inzertných spoločností, ktoré v našich službách prevádzkujú svoje vlastné siete, a tiež informácie o tom, ako sa z týchto služieb v určitej miere odhlásiť, nájdete na adrese privacyappendix.ea.com.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o týchto praktikách zobrazovania reklamy alebo sa odhlásiť z odberu cielenej inzercie tretej strany, môžete navštíviť stránky www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca, or www.youronlinechoices.eu. Poznámka: Odhlásenie neznamená, že sa vám reklamy prestanú zobrazovať, ale že inzercia, ktorú uvidíte, môže menej zodpovedať vašim záujmom.

E. Technológie proti cheatovaniu a pre predchádzanie podvodom

Usilujeme o zabezpečenie bezpečného a spravodlivého herného prostredia pre všetkých hráčov. Keď používate naše služby, môžeme my alebo tretie strany použiť súbory cookies a podobné technológie, resp. zhromaždiť údaje o vašom počítači alebo zariadení, na vytvorenie „odtlačku“ počítača alebo hodnoty „hash“ súčastí počítača pre účely zabránenia podvodom, zabezpečenia a overenia. Taktiež môžeme monitorovať verejne dostupné informácie a stránky tretích strán či používať v našich službách technológiu, ktorá zabraňuje podvádzaniu, a to vrátane automatizovaných algoritmov proti podvodom a zneužívaniu. Ak sa domnievate, že váš prístup k našim hrám a/alebo službám bol zablokovaný touto technológiou omylom, obráťte sa na EA Help na adrese help.ea.com.

3. Ako používame vaše údaje

Vaše údaje používame na prevádzkovanie našich služieb, zlepšovanie vašich herných zážitkov, poskytovanie zákazníckej podpory, zobrazovanie a meranie účinnosti inzercie a personalizáciu našej komunikácie s vami.

Vaše osobné údaje využívame jednotlivo aj v kombinácii, a to nasledujúcimi spôsobmi.

K prevádzkovaniu našej obchodnej činnosti a vylepšeniu a personalizácii vášho herného zážitku vrátane týchto účelov:

Na poskytovanie našej technickej podpory, aj na:

Na personalizáciu vašej komunikácie s nami, aj na:

Informácie, ktoré zhromažďujeme, uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich služieb, a tieto informácie môžeme uchovávať aj po tomto období, ak je to potrebné z právnych, prevádzkových alebo iných oprávnených dôvodov.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme tiež deidentifikovať, anonymizovať alebo zhromažďovať, a to spôsobom, ktorý vás priamo neidentifikuje. Tieto informácie môžeme používať a zdieľať, ako je to nevyhnutné pre naše obchodné účely, a to v súlade s platnými zákonmi.

4. Údaje, ktoré zdieľame s tretími stranami

Vaše osobné údaje nezverejňujeme ani nezdieľame s tretími stranami, s výnimkou prípadov opísaných v tomto článku, ako je poskytovanie našich služieb a doručovanie inzercie.

S výnimkou nižšie popísaných prípadov nezdieľame, nepredávame ani inak nesprístupňujeme osobné údaje tretím stranám (v zmysle spracovateľských činností definovaných v platných zákonoch o ochrane osobných údajov, ako je napríklad California Consumer Privacy Act):

Poskytovatelia služieb. Zamestnávame tretie strany nachádzajúce sa v krajine vášho bydliska aj mimo nej, vrátane subjektov nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), za účelom zhromažďovania alebo spracovania osobných údajov v náš prospech na účely opísané vo vyššie uvedenom článku 3. Medzi tieto účely patrí realizácia prieskumov trhu, poskytovanie informačno-technologických a súvisiacich služieb, zabezpečenie spracovania platobných kariet, poskytovanie živých udalostí, rozosielanie e-mailov alebo poskytovanie a optimalizácia našich služieb. Vyžadujeme, aby zástupcovia tretích strán využívali údaje len v našom mene a na účely, ktoré sú v súlade s týmito zásadami.

Obchodní partneri. Osobné informácie môžeme poskytnúť obchodným partnerom, s ktorými spoločne ponúkame služby. Medzi týchto partnerov patria spoločnosti, ktoré poskytujú platformu, na ktorej hráte naše hry; napríklad Sony (systém PlayStation®4 alebo konzola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) a ďalšie.

Spriaznené a dcérske spoločnosti. Osobné údaje môžeme zdieľať s našimi spoločnosťami, v ktorých máme vlastnícky podiel, ak je to potrebné na účely uvedené v tomto oznámení.

Inzertní partneri. V rámci našich služieb môžeme dovoliť tretím stranám z radov inzertných partnerov používať technológie a ďalšie sledovacie nástroje na zber údajov ohľadom vášho používania služieb EA a vášho zariadenia (napr. vaša IP adresa, mobilné identifikátory, navštívené stránky, údaje o lokalite, prehliadači a dennej dobe). Tieto a ďalšie informácie (napríklad anonymizované informácie o účte, demografické údaje, hardvérové špecifikácie a históriu nákupov) môžeme tiež kombinovať a zdieľať s tretími stranami z radov našich reklamných partnerov. Títo reklamní partneri môžu dané údaje (a podobné údaje zozbierané z iných webov) používať na účely zobrazovania cielenej reklamy, keď navštívite weby tretích strán v rámci ich sietí. Táto technika býva označovaná ako „záujmovo orientovaná inzercia“ alebo „inzercia podľa online správania“. Môžeme tiež povoliť prístup k ďalším dátam zozbieraným službami na účely zdieľania údajov, ktoré môžu byť užitočné, relevantné, cenné alebo inak pre vás zaujímavé.

Ak si neželáte zdieľať vaše osobné údaje poskytnuté EA s tretími stranami z radov inzertných partnerov, môžete toto nastavenie zmeniť podľa návodu na tejto adrese.

Viac informácií o možných voľbách týkajúcich sa online inzercie nájdete tiež v článku 2(D).

Oznámenia za účelom ochrany nás alebo iných subjektov. Údaje, ktoré máme uložené u vašej osoby, môžeme sprístupniť, uchovať a poskytnúť vonkajším stranám, ak sa v dobrej viere domnievame, že je to potrebné alebo vhodné na tieto účely: splnenie požiadaviek výkonnej moci, záujem národnej bezpečnosti, vyhovenie súdnemu konaniu, napríklad formou súdneho príkazu alebo predvolania; ochrana vašich, našich alebo cudzích práv, majetku alebo bezpečnosti; vymáhanie našich zásad alebo zmlúv; výber dlžných prostriedkov; pomoc s vyšetrovaním alebo stíhaním podozrivej alebo skutočnej nelegálnej činnosti. Najmä ak obdržíme hlásenie o tom, že ste porušili naše zásady (ako je naša Positive Play Charter), môžeme takúto správu a ďalšie dôležité údaje zverejniť na platforme, na ktorej hráte naše hry.

Zverejnenie v prípade zlúčenia, predaja alebo iného prevodu majetku. V prípade reorganizácie, rozdelenia, zlúčenia, predaja alebo bankrotu spoločnosti však môžeme previesť všetky zhromaždené údaje príslušnej tretej strane, k čomu si vyžiadame váš súhlas, ak to vyžaduje zákon.

Zásuvné moduly tretích strán. Ak sa do našich služieb integrujú technológie alebo sociálne nástroje tretích strán, tak tieto tretie strany môžu zhromažďovať údaje počas doby, kedy naše služby používate. Príkladom je tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku.

Zdieľanie naprieč platformami. Niektoré naše hry vám umožňujú spojiť sa a hrať s priateľmi a členmi hernej komunity bez ohľadu na to, na akej platforme hrajú. Niekto z Xbox by sa napríklad mohol pripojiť k zápasu s hráčom, ktorý používa systém PlayStation®4 alebo konzolu PlayStation®5. Túto možnosť spoločného hrania hráčov naprieč platformami nazývame „Cross-Play“. Ak máte povolené hranie v režime Cross-Play a hráte s niekým na inej platforme, môže na túto inú platformu dôjsť k prenosu ID vašej platformy (napríklad Xbox gamertag alebo online ID vášho účtu pre PlayStation™Network) spolu s ďalšími informáciami potrebnými na prevádzkovanie režimu Cross-Play. Okrem toho môžeme platforme, na ktorej hráte naše hry, poskytovať informácie o tom, ako využívate funkcie Cross-Play. Predvoľby režimu Cross-Play je možné upraviť v ponuke nastavenia hry.

U niektorých z našich hier môže byť vďaka tomu možné pokračovať v hre na rôznych platformách a zároveň existuje možnosť, aby vaše nákupy na jednej platforme boli dostupné na inej platforme. Vaše údaje budeme medzi platformami zdieľať v takom rozsahu, ktorý nám umožní tieto prvky a funkcie prevádzkovať.

Medzi ďalšie platformy, ktoré obdržia vaše údaje, môžu patriť spoločnosti Sony (systém PlayStation®4 alebo konzola PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Google (Stadia), Valve (Steam), Epic a ďalšie platformy, ktoré tieto prvky a funkcie sprevádzkujú. Vaše údaje prijaté týmito platformami môžu podliehať ich príslušným oznámeniam o ochrane osobných údajov.

S vaším súhlasom. Ak nie je uvedené inak, môžeme s vaším výslovným súhlasom zdieľať informácie s inými tretími stranami. Môžete napríklad súhlasiť s tým, že budeme zdieľať vaše údaje s určitou spoločnosťou alebo organizáciou, aby ste sa dozvedeli o jej produktoch, službách alebo propagačných akciách, alebo ak nás požiadate o prepojenie vášho účtu EA so službami inej spoločnosti. Používanie informácií, ktorých zdieľaním súhlasíte, bude podliehať príslušným oznámeniam o ochrane osobných údajov týchto tretích strán.

5. Kde uchovávame vaše údaje

Vaše údaje ukladáme a spracovávame v Spojených štátoch a ďalších krajinách, v ktorých pôsobíme. Pri tom používame technické, fyzické a administratívne zabezpečenia, aby sme splnili požiadavky na prenos dát stanovené rôznymi zákonmi o ochrane osobných údajov, ako je napríklad európske General Data Protection Regulation (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť ukladané a spracovávané na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie v USA a ďalších krajinách, v ktorých spoločnosť EA, jej pobočky alebo zástupcovia tretích strán pôsobia. Súhlasom s prevodom svojich osobných údajov mimo krajiny vášho trvalého bydliska beriete na vedomie, že vaše osobné údaje sa môžu prenášať príjemcom v Spojených štátoch a ďalších krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako zákony v mieste vášho bydliska alebo krajine, ktorej občianstvo máte.

Postupy spoločnosti EA na ochranu osobných údajov sú v súlade s APEC Cross Border Privacy Rules System (systém pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC). Systém APEC CBPR poskytuje rámec pre organizácie na zaistenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami APEC. Viac informácií o rámci APEC nájdete na tejto stránke.

Spoločnosť Electronic Arts Inc. je držiteľom certifikácií v rámci (niekdajšieho) štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, ktoré sú k dispozícii na www.privacyshield.gov. Ak spoločnosť Electronic Arts Inc. odovzdáva údaje z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Spojeného kráľovstva a Švajčiarska iným spriazneným spoločnostiam, prevádzkovateľom alebo poskytovateľom služieb, ktorí sa nachádzajú mimo územia EHP, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska, robí tak v súlade so zásadou štítu na ochranu osobných údajov „Zodpovednosť za ďalší prenos“ („Accountability for Onward Transfer“). Spoločnosť EA sa bude v prípade potreby spoliehať na štandardné zmluvné klauzuly EÚ a ďalšie ochranné opatrenia umožňujúce presuny mimo EHP, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska. V súlade s rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie z 16. júla 2020 vo vzťahu k štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a usmerneniam Európskej rady pre ochranu osobných údajov spoločnosť EA naďalej posudzuje právny režim krajín, do ktorých sú údaje prevádzané, a v prípade potreby aktualizuje opatrenia, ktoré zabezpečia primeranú úroveň ochrany. Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

6. Ako chránime vaše údaje

Na zabezpečenie a ochranu vašich údajov používame množstvo bezpečnostných opatrení.

Zabezpečenie vašich údajov je pre spoločnosť EA prioritou. Pre tento účel sme prijali rad technických a organizačných opatrení vrátane šifrovania citlivých informácií. Napriek tomu si, prosím, uvedomte, že žiadne bezpečnostné opatrenie nie je 100 % dokonalé. Nemôžeme teda zaručiť bezpečnosť vašich údajov za všetkých okolností. K ochrane svojich osobných údajov by ste preto vždy mali pristupovať s veľkou dôslednosťou.

7. Deti

Deti môžu hrať naše hry s povolením rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak je to možné, snažíme sa ochrániť ich zážitok z online hrania vypnutím niektorých funkcií. Rodičom alebo zákonným zástupcom tiež poskytujeme kontrolu a možnosť voľby ohľadom spracovania údajov ich detí.

Hoci väčšina online a mobilných hier a služieb EA určená pre dospelých, spoločnosť EA si uvedomuje dôležitosť ochrany detí v online svete. Pri určovaní veku, ktorým je podmienený prístup detí k určitým funkciám našich služieb, sa snažíme o dodržiavanie rozdielnej minimálnej vekovej smernice ustanovenej zákonmi jednotlivých krajín alebo oblastí.

Keď sa hráči identifikujú ako deti, potom:

(1) Ak je to vyžadované platnými zákonmi, budeme požadovať súhlas rodičov s používaním osobných údajov ich detí. Napríklad rodičom umožňujeme na určitých službách založiť detský účet EA; s rodičovským súhlasom potom spoločnosť EA bude zhromažďovať a používať určité osobné údaje detí na riadenie takéhoto detského účtu EA;

(2) Deaktivujeme funkcie niektorých služieb, ktoré by mohli dieťaťu umožniť zdieľať údaje, ktoré ich priamo identifikujú, a to ak rodič nám alebo platforme tretej strany, na ktorej jeho dieťa hrá, neposkytol príslušný súhlas. Napríklad budeme rešpektovať rodičovskú kontrolu tretej strany (konzola), ak sa vzťahuje na herné funkcie, ktoré by mohli umožniť dieťaťu poskytovať osobné údaje v online hrách alebo hrách pre viacerých hráčov (napríklad prostredníctvom chatu alebo používateľmi vytvoreným obsahom).

(3) Budeme zhromažďovať a používať určité informácie len z obmedzených dôvodov. Môžeme vám napríklad v aplikáciách odoslať miestne oznámenia, ktoré sa neopierajú o zber osobných údajov. Ďalej môžu byť zhromažďované trvalé identifikátory ako sú IP adresa alebo inzertný identifikátor zariadení, a to na účel podpory našich interných operácií, ako sú:

(4) Nebudeme podmieňovať účasť dieťaťa na určitej aktivite (ako sú herné súťaže) oznámením iných osobných údajov ako tých, ktoré sú primerane potrebné k účasti na danej aktivite. U niektorých aktivít súvisiacich so službami nemusíme deťom povoliť účasť vôbec, a to ani so súhlasom rodičov.

Rodičovská kontrola a možnosti:

Ak ako rodič či zákonný zástupca chcete odvolať skôr udelený súhlas, skontrolovať údaje zhromaždené od vášho dieťaťa alebo tieto údaje nechať zmazať, kontaktujte nás prostredníctvom možností uvedených v článku 11. Ak sa dozvieme, že sme dostali osobné údaje od dieťaťa bez súhlasu rodiča, takéto osobné údaje zmažeme, ak nás zákonné ustanovenia nebudú zaväzovať k tomu, aby sme ich uchovali. Zároveň potom účet dieťaťa uzavrieme, prípadne podľa možností poskytneme služby určené deťom.

Ak vykonáme podstatné zmeny spôsobu, akým zhromažďujeme, používame, zdieľame alebo inak spracovávame osobné údaje vášho dieťaťa, uvedomíme rodiča, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Odporúčame vám porozprávať sa so svojimi deťmi o komunikácii s cudzími ľuďmi a rizikách spojených s komunikáciou osobných údajov na internete. Dieťaťu i vám ďalej odporúčame pozrieť si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú používania našich služieb, ktorých zhrnutie je dostupné tu, a našu webovú stránku venovanú online bezpečnosti, kde nájdete ďalšie informácie o bezpečnom používaní internetu.

8. Vaše voľby a kontroly

Poskytujeme vám možnosť voľby a kontroly nad používaním vašich údajov, vrátane možnosti uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov.

Z hľadiska nášho zhromažďovania a používania vašich údajov vám ponúkame zmysluplné možnosti voľby. Ak napríklad od spoločnosti EA nechete dostávať marketingové e-maily, môžete kliknúť na odkaz pre odhlásenie odberu, ktorý sa nachádza na konci strany všetkých marketingových e-mailov, ktoré zasielame.

Akákoľvek zo svojich práv na ochranu osobných údajov môžete uplatniť cez Privacy Portal. Kvôli ochrane zabezpečenia vášho účtu a osobných údajov môžete byť vyzvaní na overenie vlastníctva vášho účtu. Po overení, že účet skutočne vlastníte, môžeme po vás tiež vyžadovať zaslanie potvrdenia, ktoré oprávni inú osobu na využitie spomínaných práv vaším menom. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa uplatňovania vašich práv na ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom help.ea.com. Ak hráte tituly spoločnosti Codemasters, nájdete počas integrácie našich činností informácie o tom, ako využiť svoje práva tu.

Vaše právo na vymazanie. Ak chcete deaktivovať svoj účet EA či vymazať osobné údaje so svojím účtom spojené, kontaktujte nás na tomto odkaze. V takom prípade už nebudete mať prístup ku hrám alebo službám spoločnosti EA spojeným s vaším účtom. Upozorňujeme, že spoločnosť EA si môže ponechať údaje potrebné na riešenie sporov, presadzovanie našich zmluv s používateľom, ochranu našich zákonných práv, a vyhovenie technickým a právnym požiadavkám a obmedzeniam súvisiacim so zabezpečením, integritou a prevádzkovaním našich služieb. V opačnom prípade si ponecháme vaše osobné údaje po primerane dlhú dobu, ktorá bude potrebná, aby sme vám mohli poskytovať, vytvárať a vylepšovať naše služby a dodržali platné zákony. Akýkoľvek účet, ktorý ste si u spoločnosti Codemasters zaregistrovali, môžete tiež zrušiť, a to prihlásením sa do svojho účtu Codemasters, otvorením nastavení účtu a výberom možnosti „delete account (zmazať konto)“, ktorá je k dispozícii na záložke správy dát.

Vaše právo na prístup. K osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, môžete získať prístup. Ak si chcete stiahnuť kópiu vašich informácií z účtu EA, navštívte svoj účet EA a kliknite na záložku „Your EA Data“ (Vaše údaje u EA) alebo navštívte túto stránku. Pre vyžiadanie prístupu k dodatočným dátam nás prosím kontaktujte na tomto odkaze.

Vaše právo na opravu. Máte právo požiadať o opravu osobných údajov, ak sú tieto údaje nepresné. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytnúť samoobslužné nástroje, napríklad tie, ktoré sú dostupné na zákazníckom portáli účtu EA na tejto stránke. Tieto nástroje vám umožňujú niektoré vaše osobné údaje aktualizovať.

Vaše právo odhlásiť sa alebo namietať proti určitému spracovaniu. Je možné, že vám zákon dáva právo ohradiť sa proti sprístupneniu, zdieľaniu alebo predaju vašich osobných údajov tretím stranám, ak sa vás takáto skutočnosť týka, prípadne zastaviť určitý spôsob spracovania vašich údajov.

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.

Podľa popisu v článku 2 (A) môžete upraviť nastavenia prehliadača tak, aby blokoval určitý typ technológií online sledovania, napríklad súbory cookie.

Ak využijete tieto práva, nesmie sa s vami jednať diskriminačným spôsobom.

9. Služby tretích strán

Naše weby a služby môžu obsahovať reklamy alebo odkazy na služby a stránky tretích strán.

Naše webové stránky a služby môžu obsahovať reklamy či odkazy na služby tretích strán (ako napr. tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku alebo prepojenia na webové stránky tretích strán). Pokiaľ na takéto odkazy kliknete, a to vrátane odkazov inzertných, opustíte službu EA a prejdete na vybranú službu alebo stránku tretej strany. Ak prejdete na webovú stránku tretej strany alebo využijete službu tretej strany, mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov daného webu alebo služby, pretože používanie webu alebo služieb tretích strán sa riadi ich vlastnými zásadami.

10. Zmeny našich zásad

Tieto zásady budú čas od času aktualizované a my vás o podstatných zmenách budeme informovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Až sa tak stane, upravíme dátum „Posledná aktualizácia“ na konci zásad. Ak dôjde k podstatnej zmene týchto zásad, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás upozornili buď uverejnením oznámenia o týchto zmenách pred ich vstupom do platnosti, alebo zaslaním oznámenia priamo vám.

11. Kontaktujte nás

V prípade otázok týkajúcich sa týchto zásad nás môžete kontaktovať.

Ak máte otázku týkajúcu sa týchto zásad, využite prosím náš Privacy Portal, ktorý vám umožní kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ak chcete kontaktovať spoločnosť EA, vrátane nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, môžete tiež použiť túto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Zástupcom spoločnosti Electronic Arts Inc. v Európskej únii je spoločnosť Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Írsko. Zástupcom spoločnosti Electronic Arts Inc. v Spojenom kráľovstve je spoločnosť Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Veľká Británia.

12. Právo kontaktovať orgán na ochranu údajov

Môžete mať právo obrátiť sa na svoj orgán na ochranu údajov.

Ak máte obavy týkajúce sa toho, ako zhromažďujeme a používame informácie, kontaktujte nás, prosím. Máte tiež právo kontaktovať miestny orgán na ochranu údajov, ak to uprednostňujete. Kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov v rámci EHP sú k dispozícii tu.

Ak chcete kontaktovať švajčiarske úrady, navštívte túto webovú stránku. Ak sa chcete obrátiť na úrady Spojeného kráľovstva, navštívte túto webovú stránku. Kde je to vhodné, môže váš miestny orgán na ochranu údajov záležitosť postúpiť na posúdenie „Department of Commerce“ alebo FTC.

Ak máte akýkoľvek nevyriešený problém týkajúci sa našich postupov pri spracovaní dát, ktorému sme sa dostatočne nevenovali, môžete sa tu obrátiť (bezplatne) na nášho poskytovateľa riešení sporov tretej strany so sídlom v USA.


Posledná aktualizácia: 30. septembra 2021

Predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

TRUSTeTRUSTe