Electronic Arts Inc.
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie


Vaše súkromie je pre spoločnosť EA dôležité a berieme našu zodpovednosť za starostlivosť o ňu vážne. Tieto zásady popisujú, akým spôsobom spoločnosť Electronic Arts Inc. („EA“) spracúva osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše produkty a služby, alebo keď sa zúčastňujete živých podujatí organizovaných spoločnosťou EA alebo v súvislosti s nimi (súhrnne „služby“ alebo „služby EA). V niektorých prípadoch môžu byť za správcu dát považované naše dcérske spoločnosti, a to buď spoločne s EA, alebo samostatne.


OBSAH

 1. Údaje, ktoré zhromažďujeme
 2. Ako zhromažďujeme vaše údaje
 3. Ako používame vaše údaje
 4. Kto môže dostať vaše informácie
 5. Kde uchovávame vaše údaje
 6. Ako chránime vaše údaje
 7. Deti
 8. Vaše voľby a kontroly
 9. Služby tretích strán
 10. Informácie pre obyvateľov Kalifornie
 11. Zmeny našich zásad
 12. Kontaktujte nás
 13. Právo kontaktovať orgán na ochranu údajov

1. Údaje, ktoré zhromažďujeme

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od toho, aké služby používate a ako ich používate.

A. Údaje, ktoré nám poskytnete priamo

ⓘ Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete priamo, napríklad pri založení účtu EA, nastavení bezpečnostných otázok, nákupoch či kontaktovaní EA Help.

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad:

B. Údaje, ktoré nám poskytnete pri hraní online

ⓘ Keď hráte online, môžeme zhromažďovať údaje o vašom hernom profile, hraní alebo používaní sociálnych funkcií.

Keď používate naše sociálne funkcie, môžu byť akékoľvek vami poskytnuté textové, zvukové, obrazové alebo iné údaje elektronickej komunikácie zobrazené, skopírované, zhromaždené alebo použité inými hráčmi a môžu sa tak stať verejne dostupnými. Uistite sa, že nastavenie ochrany osobných údajov je vyjadrením vašich preferencií.

Keď hráte naše online hry, zhromažďujú sa údaje o vašom profile, priebehu hry a štatistikách, z ktorých niektoré môžu byť viditeľné v hre a pre hráčov mimo hry prostredníctvom iných služieb EA, ako je napríklad RaceNet. V niektorých našich tituloch môžeme vašu hru zaznamenať a potom ju prehrať ostatným hráčom v hre alebo ju zviditeľniť ostatným hráčom mimo hry prostredníctvom iných služieb EA. Rebríčky môžu byť k dispozícii aj na zobrazenie iným hráčom mimo hry v iných službách EA. V režimoch súťažných hier môžeme zaznamenávať vašu hru a vstupy vašich ovládacích tlačidiel, a prehrať ich spolu s vašimi profilovými informáciami v rámci hry a hernými štatistikami ostatným hráčom v hre a na podujatiach EA alebo partnerov naživo.

C. Ďalšie údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb

ⓘ Keď používate naše služby, môžeme zhromažďovať ďalšie údaje, napríklad údaje o vašom zariadení, hardvéru a softvéru, IP adrese alebo prehliadači.

Keď používate naše služby, môžeme automaticky zhromažďovať ďalšie údaje, napríklad:

Údaje môžeme tiež zhromažďovať a uchovávať lokálne na vašom zariadení pomocou mechanizmov, ako sú súbory cookie, dáta uložené vo webovom prehliadači (vrátane HTML 5) a dáta aplikácií vo vyrovnávacej pamäti.

D. Údaje poskytnuté tretími stranami

ⓘ Údaje o vás môžeme získať od tretích strán, ako sú Sony, Microsoft, Nintendo, Google, mobilné platformy alebo overovacie prostriedky tretích strán, ktoré používate na prihlásenie k našim službám.

V prípadoch, ak používate online služby EA na herných platformách tretích strán alebo ich prostredníctvom, napríklad nižšie uvedených, môžeme o vás získať údaje, ktoré sú súčasťou používateľských účtov tretích strán. Tieto údaje sú spoločnosti EA poskytované v rámci zriadenia alebo prepojenia účtu EA, ktorý je pre prístup k online službám EA nevyhnutný. Používaním online služieb EA prostredníctvom týchto tretích strán vyjadrujete svoj súhlas s odovzdávaním týchto údajov. Nižšie sú uvedené príklady údajov, ktoré dostávame. V rámci zriadenia alebo prepojenia účtu EA od týchto tretích strán nikdy nezískavame číslo vašej kreditnej karty alebo iné finančné údaje.

Sociálne herné platformy. Keď používate sociálne herné platformy tretích strán (ako sú napríklad Discord alebo Twitch) s využitím prepojenia svojho účtu EA, môžeme dostať údaje spojené s vašim účtom na týchto platformách. Podrobnosti o údajoch, ktoré EA takto dostane, nájdete v oznámeniach, ktoré vám budú predložené v rámci prepojenia vašich účtov.

Mobilné platformy. Ak naše hry hráte alebo kupujete na mobilnom zariadení alebo tablete, obchody s aplikáciami a iní poskytovatelia mobilných platforiem nám poskytnú vaše údaje. Medzi tieto údaje môže patriť vaše používateľské meno alebo identifikátor zariadenia a v príslušných prípadoch skutočnosť, že ste vykonali nákup, ale nepatria medzi ne žiadne citlivé ani finančné informácie. Niektoré z našich mobilných platforiem nám môžu posielať informácie, ktoré im povolíte poskytovať. Naše mobilné hry od vás môžu tiež vyžadovať ďalšie osobné údaje, ako napr. tokeny ponúkaných oznámení alebo zoznam kontaktov. Tieto údaje budeme zhromažďovať, len ak nám na to udelíte svoj súhlas.

Iné tretie strany

Ak používate v spojitosti s našimi hrami služby ďalších tretích strán, ako sú Facebook alebo Apple Game Center, môžeme dostať údaje od ich prevádzkovateľov. Vaše údaje nám môžu poskytnúť aj iní hráči, ak sa rozhodnú s nami zdieľať svoje zoznamy kontaktov alebo z verejne dostupných webových stránok.

E. Právny dôvod na spracovanie

ⓘ V závislosti na mieste vášho bydliska sa môžeme pri spracovaní vašich údajov opierať o rôzne právne dôvody.

Naše právne dôvody pre spracovanie vašich osobných údajov sa môžu líšiť v závislosti od typu údajov, ktoré zhromažďujeme, a od kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme, rovnako ako od krajiny vášho trvalého pobytu, ako sa uvádza aj pri založení vášho účtu EA alebo, ak nie ste prihlásení k účtu EA, od vašej polohy určenej podľa vašej IP adresy či krajiny registrácie vášho zariadenia.

V prípade, že ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) prípadne jurisdikcie s obdobnými platnými právnymi požiadavkami, ako sú napríklad Brazília, Švajčiarsko či Spojené kráľovstvo, pri spracovávaní vašich osobných údajov sa spoliehame na určité právne základy. Vaše údaje budeme spracovávať, pokiaľ nám k tomu udelíte svoj súhlas, pokiaľ k tomu máme oprávnený záujem, pokiaľ je takéto spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej s vami alebo ak máme zákonnú povinnosť vaše údaje spracovať. Obvykle sa spoliehame napríklad na:

Ak máte bydlisko na území, kde naše oprávnené záujmy uvedené vyššie nie sú uznané ako zákonný základ podľa platných zákonov, určíme a použijeme iné vhodné zákonné základy na spracovanie vašich osobných údajov, ako je zmluvná nevyhnutnosť alebo váš súhlas.

2. Ako zhromažďujeme vaše údaje

ⓘ Na poskytovanie a meranie efektivity našich služieb, zobrazovanie reklamy a vylepšovanie zážitkov hráčov používame rôzne technológie. Medzi tieto technológie patria súbory cookie a podobné technológie, ako aj technológie na analýzu, reklamu, odhaľovanie cheatovania a podvodov.

My aj tretie strany tiež na zhromažďovanie informácií pre zabezpečenie našich služieb používame niektoré nižšie uvedené technológie.

A. Súbory cookie a podobné technológie

Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v internetovom prehliadači. Súbory cookie a podobné sledovacie technológie nám a našim partnerom tretích strán pomáhajú s analýzou vami zobrazených webových stránok a reklám, využívaných prvkov a hier, ktoré hráte. Tieto údaje nám pomáhajú sledovať váš nákupný košík, merať efektivitu reklamy, zamedziť opakovanému zobrazovaniu reklám a ďalej vylepšovať váš používateľský dojem. Podrobnejšie informácie o tom, ako spravovať svoje predvoľby pre súbory cookie, nájdete v časti 8: Vaše voľby a kontroly.

Na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše služby, a o reakciách na marketingové e-maily, môžeme využívať sledovacie pixely alebo prázdne obrázky GIF. Na monitorovanie prenosu údajov našich služieb, riešenie technických problémov, zisťovanie a zabraňovanie podvodov a presadzovanie našej zmluvy s používateľom využívame internetové súbory denníka (obsahujú technické údaje, ako napr. adresu IP).

V našich službách používame aj analytické technológie, reklamné technológie a technológie na zabránenie podvádzaniu a podvodom. Tieto technológie môžu využívať rovnaké súbory cookie alebo podobné mechanizmy, ako je ďalej popísané nižšie.

B. Analytické technológie

K zhromažďovaniu informácií o tom, ako používate naše služby, o vašom počítači či zariadení a o stave našich služieb využívame interné analytické technológie a analytické technológie tretích strán.

Keď používate naše služby, môžeme napríklad zhromažďovať a uchovávať dáta z vášho počítača alebo zariadenia. Medzi tieto údaje patria technické a súvisiace údaje o vašom počítači alebo zariadení a operačných a/alebo sieťových systémoch (ako napr. IP adresa a identifikátor zariadenia), údaje o vašom využívaní konkrétnych funkcií a služieb, štatistiky o priebehu hier a používaní a údaje o interakciách so systémom a periférnym hardvérom. Môžeme tiež zhromažďovať a ukladať údaje z vášho zariadenia, aby sme vytvorili pravdepodobnostné identifikátory na účely analýzy služieb, ku ktorým naši hráči pristupujú na rôznych zariadeniach. Ak hráte hru v režime offline bez pripojenia na internet, budú tieto údaje uložené vo vašom zariadení a nám odoslané v okamihu, keď sa vaše zariadenie pripojí na internet. Ak sa zúčastňujete online služieb, môžeme tiež zhromažďovať, používať, ukladať, prenášať a verejne zobrazovať vašu osobu a/alebo štatistické údaje týkajúce sa vášho hrania hier (vrátane skóre, rebríčkov a úspechov) alebo identifikovať obsah, ktorý je vami vytvorený a zdieľaný s inými hráčmi.

Analytické technológie tretích strán integrované do našich služieb (vrátane integrácie sád vývojových nástrojov SDK a rozhrania pre programovanie aplikácií API) môžu kombinovať informácie, ktoré zhromažďujú v súvislosti so službami EA, s informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili v priebehu času a/alebo na rôznych platformách. Mnohé z týchto spoločností zhromažďujú a využívajú údaje v zhode so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Zoznam analytických spoločností tretích strán, ktoré využívame v našich službách, ako aj informácie o tom, ako sa z týchto služieb v určitej miere odhlásiť, nájdete na adrese privacyappendix.ea.com.

C. Technológie zobrazovania reklám

Niektoré z našich služieb využívajú technológie zobrazovania reklám, ktoré využívajú súbory cookie, prázdne obrázky GIF, webové signály, sledovacie pixely, SDK, API a ďalšie podobné technológie, ktoré nám umožňujú zobrazovať vám ponuky a reklamu v rámci služieb EA aj na platformách a webových stránkach tretích strán a merať výkonnosť našich reklamných kampaní. Niektoré z týchto technológií sa môžu synchronizovať alebo prepájať medzi rôznymi webovými stránkami, mobilnými aplikáciami a zariadeniami, a prispôsobiť tak ponuky a reklamu vašim záujmom. Napríklad vám môžeme predstaviť ponuku na hru, o ktorej sa domnievame, že by vás bavila. Prípadne, ak prejavíte záujem o hru, môže sa vám neskôr na stránkach spoločnosti EA alebo tretích strán zobrazovať reklama na túto hru alebo podobné služby. Ďalšie reklamné technológie v hrách umožňujú dočasné nahranie ponúk do hry, webového prehliadača alebo mobilného zariadenia a ich neskoršie nahradenie, akonáhle sa pripojíte online.

Tieto technológie zhromažďujú a využívajú údaje tak, aby sme vám mohli zobrazovať zodpovedajúce ponuky a reklamy, merať efektivitu a distribúciu týchto ponúk a porozumieť, ako používatelia s našimi službami pracujú. Okrem identifikátorov a určitých údajov uvedených vyššie v časti 1(C): Ďalšie údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich služieb môžu tieto údaje obsahovať:

Reklamné spoločnosti tretích strán môžu kombinovať zhromaždené informácie v kontexte zobrazovania ponúk prostredníctvom našich služieb s inými informáciami, ktoré nezávisle zhromaždili v priebehu času a/alebo na rôznych webových stránkach. Mnohé z týchto spoločností zhromažďujú a využívajú údaje v zhode so svojimi vlastnými zásadami ochrany osobných údajov. Zoznam reklamných spoločností, ktoré v našich službách prevádzkujú svoje vlastné siete, ich oznámenia o ochrane súkromných údajov a tiež informácie o tom, ako sa z týchto služieb v určitej miere odhlásiť, nájdete na adrese privacyappendix.ea.com.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o niektorých praktikách týchto reklamných sietí alebo sa odhlásiť z cielenej reklamy tretích strán, môžete taktiež navštíviť stránky www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca, alebo www.youronlinechoices.eu. Poznámka: Odhlásenie neznamená, že sa vám reklamy prestanú zobrazovať, ale že reklama, ktorú uvidíte, môže menej zodpovedať vašim záujmom.

D. Technológie proti cheatovaniu a pre predchádzanie podvodom

Usilujeme o zabezpečenie bezpečného a spravodlivého herného prostredia pre všetkých hráčov. Keď používate naše služby, môžeme my alebo tretie strany použiť súbory cookies a podobné technológie, resp. zhromaždiť údaje o vašom počítači alebo zariadení, na vytvorenie „odtlačku“ počítača alebo hodnoty „hash“ súčastí počítača za účelom predchádzania podvodom, zabezpečenia a overenia. Taktiež môžeme monitorovať verejne dostupné informácie a stránky tretích strán či používať v našich službách technológiu, ktorá zabraňuje podvádzaniu, a to vrátane automatizovaných algoritmov proti podvodom a zneužívaniu. Ak sa domnievate, že váš prístup k našim hrám a/alebo službám bol zablokovaný touto technológiou omylom, kontaktujte nás prostredníctvom nástroja EA Help.

3. Ako používame vaše údaje

ⓘ Vaše údaje používame na prevádzkovanie našich služieb, zlepšovanie vašich herných zážitkov, poskytovanie zákazníckej podpory, zobrazovanie a meranie účinnosti reklamy a personalizáciu našej komunikácie s vami.

Vaše osobné údaje využívame jednotlivo aj v kombinácii, a to nasledujúcimi spôsobmi.

K prevádzkovaniu našej obchodnej činnosti a vylepšeniu a personalizácii vášho herného zážitku vrátane týchto účelov:

Na poskytovanie našej technickej podpory, aj na:

Na personalizáciu vašej komunikácie s nami, aj na:

Zadržiavanie. Informácie, ktoré zhromažďujeme, uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich služieb, a tieto informácie môžeme uchovávať aj po tomto období, ak je to potrebné z právnych, prevádzkových alebo iných oprávnených dôvodov.

Tam, kde je to možné, môžeme zhromažďované informácie taktiež deidentifikovať, anonymizovať alebo zhromažďovať, a to spôsobom, ktorý vás priamo neidentifikuje. Tieto informácie môžeme používať a zdieľať, ako je to nevyhnutné pre naše obchodné účely, a to v súlade s platnými zákonmi.

4. Kto môže dostať vaše informácie

ⓘ Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť príjemcom z kategórií, ktoré sme opísali v tejto časti; napríklad za účelom poskytovania našich služieb a doručovania reklamy.

Poskytovatelia služieb. Vaše osobné údaje môžu získať dodávatelia a iní poskytovatelia služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať naše podnikanie a poskytovať vám služby. Požadujeme, aby každý poskytovateľ služieb, ktorý spracúva vaše osobné údaje, tak robil iba v našom mene a na účely, ktoré sú v súlade s týmito zásadami, ako sú napríklad účely opísané v časti 3: Ako používame vaše údaje.

Obchodní partneri. Osobné údaje môžeme poskytnúť obchodným partnerom, s ktorými spoločne ponúkame služby. Medzi týchto partnerov patria spoločnosti poskytujúce platformu, na ktorej hráte naše hry; napríklad Sony (systém PlayStation®4 alebo konzola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) a ďalšie.

Spriaznené a dcérske spoločnosti. Osobné údaje môžeme zdieľať s ďalšími spoločnosťami, v ktorých máme vlastnícky podiel, ak je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách.

Reklamní partneri. V rámci našich služieb môžeme dovoliť tretím stranám z radov reklamných partnerov používať technológie a ďalšie sledovacie nástroje na zber údajov ohľadom vášho používania služieb EA a vášho zariadenia (napr. vaša IP adresa, mobilné identifikátory, navštívené stránky, údaje o lokalite, prehliadači a dennej dobe). Môžeme tiež zdieľať informácie týkajúce sa vášho zariadenia a vášho používania našich služieb s našimi reklamnými partnermi tretích strán, aby vám mohli doručovať cielené reklamy, keď navštívite služby a webové stránky tretích strán v rámci ich sietí. Táto technika býva označovaná ako „záujmovo orientovaná reklama“ alebo „reklama podľa online správania“ či „cielená reklama“.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa online reklamy nájdete v časti 2(C): Technológie zobrazovania reklám a v časti 8: Vaše voľby a kontroly, ktorá sa týka vašich relevantných volieb a kontroly.

Oznámenia na ochranu nás alebo iných subjektov. Údaje, ktoré máme uložené u vašej osoby, môžeme sprístupniť, uchovať a poskytnúť vonkajším stranám, ak sa v dobrej viere domnievame, že je to potrebné alebo vhodné na tieto účely: splnenie požiadaviek výkonnej moci, záujem národnej bezpečnosti, vyhovenie súdnemu konaniu, napríklad formou súdneho príkazu alebo predvolania; ochrana vašich, našich alebo cudzích práv, majetku alebo bezpečnosti; vymáhanie našich zásad alebo zmlúv; výber dlžných prostriedkov; pomoc s vyšetrovaním alebo stíhaním predpokladanej alebo skutočnej nelegálnej činnosti. Najmä ak obdržíme hlásenie o tom, že ste porušili naše zásady (ako je naša Positive Play Charter), môžeme takúto správu a ďalšie dôležité údaje zverejniť na platforme, na ktorej hráte naše hry.

Zverejnenie v prípade zlúčenia, predaja alebo iného prevodu majetku. V prípade reorganizácie, rozdelenia, zlúčenia, predaja alebo bankrotu spoločnosti však môžeme previesť všetky zhromaždené údaje príslušnej tretej strane, k čomu si vyžiadame váš súhlas, ak to vyžaduje zákon alebo zmluva.

Zásuvné moduly tretích strán. Ak sa do našich služieb integrujú technológie alebo sociálne nástroje tretích strán, tak tieto tretie strany môžu zhromažďovať údaje počas doby, kedy naše služby používate. Príkladom je tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku.

V určitých prípadoch (napríklad na našich webových stránkach) naše služby zahŕňajú videá YouTube. Táto integrácia podlieha zmluvným podmienkam služby YouTube a môže viesť k zhromažďovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google, a to v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Ak ste nás oprávnili na prijímanie vašich informácií z YouTube alebo iných služieb spoločnosti Google, napríklad prihlásením sa do našich služieb prostredníctvom vášho účtu Google, môžete svoje oprávnenie (vrátane odvolania) spravovať prostredníctvom nastavení zabezpečenia Google. Môžete mať aj ďalšie práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré sme zhromaždili, ako je uvedené v časti 8: Vaše voľby a kontroly.

Zdieľanie naprieč platformami. Niektoré naše hry vám umožňujú spojiť sa a hrať s priateľmi a členmi hernej komunity bez ohľadu na to, na akej platforme hrajú. Niekto z Xbox by sa napríklad mohol pripojiť k zápasu s hráčom, ktorý používa systém PlayStation®4 alebo konzolu PlayStation®5. Túto možnosť spoločného hrania hráčov naprieč platformami nazývame „Cross-Play“. Ak máte povolené hranie v režime Cross-Play a hráte s niekým na inej platforme, môže na túto inú platformu dôjsť k prenosu ID vašej platformy (napríklad Xbox gamertag alebo online ID vášho účtu pre PlayStation™Network) spolu s ďalšími informáciami potrebnými na prevádzkovanie režimu Cross-Play. Okrem toho môžeme platforme, na ktorej hráte naše hry, poskytovať informácie o tom, ako využívate funkcie Cross-Play. Predvoľby režimu Cross-Play môžete upraviť v ponuke nastavení hry alebo na platforme, ktorú používate.

Pri niektorých našich hrách môže byť vďaka tomu možné pokračovať v hre na rôznych platformách a zároveň existuje možnosť, aby vaše nákupy na jednej platforme boli dostupné na inej platforme. Vaše údaje budeme medzi platformami zdieľať v takom rozsahu, ktorý nám umožní tieto funkcie prevádzkovať.

Medzi ďalšie platformy, ktoré obdržia vaše údaje, môžu patriť spoločnosti Sony (systém PlayStation®4 alebo konzola PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Valve (Steam), Epic a ďalšie platformy, ktoré tieto funkcie sprevádzkujú. Vaše údaje prijaté týmito platformami môžu podliehať ich príslušným oznámeniam o ochrane osobných údajov.

S vaším súhlasom. Vaše informácie môžeme s vaším výslovným súhlasom sprístupniť iným príjemcom, pokiaľ nie je uvedené inak. Môžete napríklad súhlasiť s tým, že budeme zdieľať vaše údaje s určitou spoločnosťou alebo organizáciou, aby ste sa dozvedeli o jej produktoch, službách alebo propagačných akciách, alebo ak nás požiadate o prepojenie vášho účtu EA so službami inej spoločnosti. Títo príjemcovia budú spracovávať údaje, s ktorých zdieľaním súhlasíte, v súlade s ich príslušnými oznámeniami o ochrane osobných údajov.

5. Kde uchovávame vaše údaje

ⓘ Vaše údaje ukladáme a spracovávame v Spojených štátoch a ďalších krajinách, v ktorých pôsobíme. Pri tom používame technické, fyzické a administratívne zabezpečenia, aby sme splnili požiadavky na prenos dát stanovené rôznymi zákonmi o ochrane osobných údajov, ako je napríklad európske General Data Protection Regulation (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Keď pristupujete k službám EA, a to aj vtedy, keď sú k dispozícii na platformách tretích strán, vaše osobné údaje vo všeobecnosti zhromažďuje spoločnosť EA priamo a spracúva ich v Spojených štátoch. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť ukladané a spracovávané na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie v USA a ďalších krajinách, v ktorých spoločnosť EA, jej pobočky alebo zástupcovia tretích strán pôsobia. Súhlasom s prevodom svojich osobných údajov mimo krajiny vášho trvalého bydliska beriete na vedomie, že vaše osobné údaje sa môžu prenášať príjemcom v Spojených štátoch a ďalších krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako zákony v mieste vášho bydliska alebo krajine, ktorej občianstvo máte.

Postupy spoločnosti EA v oblasti ochrany osobných údajov sú v súlade s pravidlami APEC (Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva) o cezhraničnej ochrane osobných údajov Cross-Border Privacy Rules (CBPR). Systém APEC CBPR poskytuje rámec pre organizácie na zaistenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami APEC. Viac informácií o rámci APEC nájdete tu: https://www.apec.org/about-us/about-apec/fact-sheets/what-is-the-cross-border-privacy-rules-system.

Spoločnosť EA dodržiava súlad s EU-U.S. Data Privacy Framework (rámcom ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, skrátene EU-U.S. DPF), rozšírením rámca EU-U.S. DPF v Spojenom kráľovstve a Swiss-U.S. Data Privacy Framework (rámcom ochrany osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA, skrátene Swiss-U.S. DPF), ako je stanovené U.S. Department of Commerce (ministerstvom obchodu USA). Spoločnosť EA potvrdila U.S. Department of Commerce (ministerstvu obchodu USA), že dodržuje EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (zásady rámca EU-U.S. DPF) v súvislosti so spracovaním osobných údajov získaných z Európskej únie na základe rámca EU-U.S. DPF a zo Spojeného kráľovstva (a Gibraltáru) na základe rozšírenia rámca EÚ-U.S. DPF v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť EA potvrdila U.S. Department of Commerce (ministerstvu obchodu USA), že dodržiava zásady rámca Swiss-U.S. Dáta Privacy Framework (Zásady Swiss-U.S. DPF) v súvislosti so spracovaním osobných údajov získaných zo Švajčiarska na základe rámca Swiss-U.S. DPF. Ak dôjde k akémukoľvek rozporu medzi podmienkami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov a v Zásadách rámca EU-U.S. DPF či Zásadách rámca Swiss-U.S. DPF, riadi sa rozpor Zásadami. Viac informácií o programe rámca pre ochranu osobných údajov Dáta Privacy Framework (DPF) a naše osvedčenie nájdete na https://www.dataprivacyframework.gov.

Spoločnosť EA je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré dostane v rámci EU-U.S. DPF a Swiss-U.S. DPF a ktoré následne odovzdá tretej strane konajúcej v jej mene ako sprostredkovateľ. Spoločnosť EA dodržiava Zásady rámcov EU-U.S. DPF a Swiss-U.S. DPF pri všetkých ďalších prenosoch osobných údajov z EÚ a Švajčiarska, a to vrátane ustanovení o zodpovednosti za ďalšie prenosy.

Federal Trade Commission má právomoc kontrolovať, či spoločnosť EA dodržiava rámec EU-U.S. DPF, rozšírenie rámca EU-U.S. DPF v Spojenom kráľovstve a rámec Swiss-U.S. DPF. V určitých situáciách sa môže od spoločnosti EA požadovať, aby zverejnila osobné údaje na základe žiadostí orgánov verejnej moci, vrátane splnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo vymáhateľnosť práva.

V súlade s rámcom EU-U.S. DPF, rozšírením rámca EU-U.S. DPF v Spojenom kráľovstve a rámcom Swiss-U.S. DPF sa spoločnosť EA zaväzuje postúpiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa nakladania s osobnými údajmi obdržanými na základe rámca EU-U.S. DPF, rozšírenie rámca EU-U.S. DPF v Spojenom kráľovstve a rámca Swiss-U.S. DPF spoločnosti TRUSTe, alternatívnemu poskytovateľovi riešenia sporov so sídlom v Spojených štátoch. Pokiaľ od nás nedostanete včasné potvrdenie vašej sťažnosti týkajúcej sa zásad DPF alebo ak sme vašu sťažnosť týkajúcu sa zásad DPF nevyriešili k vašej spokojnosti, navštívte prosím poskytovateľa riešení sporov so sídlom v USA, ktorý vám poskytne dodatočné informácie alebo umožní podať sťažnosť. Služby spoločnosti TrustArc sú vám poskytované bezplatne.

Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie popísané na webovej stránke rámca pre ochranu osobných údajov Data Privacy Framework, sa môžete odvolať na záväzné rozhodcovské konanie, ak sú vyčerpané iné postupy riešenia sporov.

6. Ako chránime vaše údaje

ⓘ Na zabezpečenie a ochranu vašich údajov používame množstvo bezpečnostných opatrení.

Zabezpečenie vašich údajov je pre spoločnosť EA prioritou. Na tento účel sme prijali rad technických a organizačných opatrení vrátane šifrovania citlivých informácií. Napriek tomu si, prosím, uvedomte, že žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé. Nemôžeme teda zaručiť bezpečnosť vašich údajov za všetkých okolností. K ochrane svojich osobných údajov by ste preto vždy mali pristupovať s veľkou dôslednosťou. Prečítajte si viac o EA Security.

7. Deti

ⓘ Snažíme sa deťom poskytovať zážitky primerané ich veku. V závislosti od veku dieťaťa, ktoré pristupuje k našim online službám, môže byť potrebné, aby rodičia alebo opatrovníci udelili dieťaťu povolenie na prístup k určitým online funkciám našich služieb.

Hoci väčšina služieb EA je určená pre dospelých, spoločnosť EA si uvedomuje dôležitosť ochrany súkromia detí, ktoré môžu mať prístup k našim službám online. Snažíme sa zabezpečiť, aby deťom, ktoré majú prístup k našim službám, boli poskytované zážitky primerané ich veku, a to pomocou minimalizácie údajov, ochrany súkromia už v štádiu dizajnu a predvolených postupov. Pri určovaní vekovo primeraných zážitkov berieme do úvahy najlepší záujem detí a zohľadňujeme vývojovú zrelosť detí rôzneho veku. Keď deti dosiahnu plnoletosť vo svojej krajine alebo na svojom území, môžu im byť ponúknuté zážitky určené dospelým.

Keď sa hráči identifikujú ako deti, ktoré nedosiahli minimálny vek vyžadovaný na udelenie digitálneho súhlasu stanoveného právnymi predpismi jednotlivých krajín alebo území, budeme:

(1) Ak je to vyžadované platnými zákonmi, budeme požadovať súhlas rodičov s používaním osobných údajov ich detí. Rodičom napríklad umožňujeme na určitých službách založiť detský účet EA; s rodičovským súhlasom potom spoločnosť EA bude zhromažďovať a používať určité osobné údaje detí na riadenie takéhoto detského účtu EA;

(2) Deaktivujeme funkcie niektorých služieb, ktoré by mohli dieťaťu umožniť zdieľať údaje, ktoré ich priamo identifikujú, a to ak rodič nám alebo platforme tretej strany, na ktorej jeho dieťa hrá, neposkytol príslušný súhlas. Budeme napríklad rešpektovať rodičovskú kontrolu tretej strany (konzola), ak sa vzťahuje na herné funkcie, ktoré by mohli umožniť dieťaťu poskytovať osobné údaje v online hrách alebo hrách pre viacerých hráčov (napríklad prostredníctvom chatu alebo používateľmi vytvoreným obsahom);

(3) Budeme zhromažďovať a používať určité informácie len z obmedzených dôvodov. Môžeme vám napríklad v aplikáciách odoslať miestne oznámenia, ktoré sa neopierajú o zber osobných údajov. Ďalej môžu byť zhromažďované trvalé identifikátory, ako sú IP adresa alebo reklamný identifikátor zariadení, a to na účel podpory našich interných operácií, ako sú:

(4) Nebudeme podmieňovať účasť dieťaťa na určitej aktivite (ako sú herné súťaže) oznámením iných osobných údajov ako tých, ktoré sú primerane potrebné k účasti na danej aktivite. U niektorých aktivít súvisiacich so službami nemusíme deťom povoliť účasť vôbec, a to ani so súhlasom rodičov; a

(5) Ponúkať rodičovskú kontrolu a možnosti voľby. Ak ako rodič či zákonný zástupca chcete odvolať skôr udelený súhlas, skontrolovať údaje zhromaždené od vášho dieťaťa alebo tieto údaje nechať zmazať, kontaktujte nás prostredníctvom možností uvedených v časti 12: Kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme dostali osobné údaje od dieťaťa bez súhlasu rodiča, takéto osobné údaje zmažeme, ak nás zákonné ustanovenia nebudú zaväzovať k tomu, aby sme ich uchovali. Zároveň potom účet dieťaťa uzavrieme, prípadne podľa možností poskytneme zážitky určené deťom.

Ak vykonáme podstatné zmeny spôsobu, akým zhromažďujeme, používame, zdieľame alebo inak spracovávame osobné údaje vášho dieťaťa, uvedomíme rodiča, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Odporúčame vám porozprávať sa so svojimi deťmi o komunikácii s cudzími ľuďmi a rizikách spojených s komunikáciou osobných údajov na internete. Vy a vaše dieťa by ste si mali prečítať nastavenia ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na ich používanie našich služieb, ktorých súhrn je k dispozícii na našej stránke Player and Parental Tools (Hráčske a rodičovské nástroje).

8. Vaše voľby a kontroly

ⓘ Poskytujeme vám možnosť voľby a kontroly nad používaním vašich údajov, vrátane možnosti uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov.

Z hľadiska nášho zhromažďovania a používania vašich údajov vám ponúkame zmysluplné možnosti voľby. Ak napríklad od spoločnosti EA nechete dostávať marketingové e-maily, môžete kliknúť na odkaz pre odhlásenie odberu, ktorý sa nachádza na konci strany všetkých marketingových e-mailov, ktoré zasielame.

Informácie o tom, ako uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv na ochranu osobných údajov, nájdete na našom portáli My Privacy Rights (Moje práva na ochranu osobných údajov).

Proti nášmu rozhodnutiu týkajúcemu sa vašich práv na ochranu osobných údajov sa môžete odvolať. Ak tak chcete urobiť, navštívte náš portál My Privacy Rights (Moje práva na ochranu osobných údajov) a kliknite na „Other privacy enquiries“ (ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov).

Overenie vlastníctva účtu. V záujme ochrany zabezpečenia vášho účtu a osobných údajov vás môžeme pred spracovaním vašej žiadosti o uplatnenie vašich práv na ochranu osobných údajov požiadať o overenie vlastníctva vášho účtu. Metódy overenia zahŕňajú prihlásenie do vášho účtu EA, potvrdenie vlastníctva a prístupu k e-mailovej adrese priradenej k vášmu účtu a/alebo potvrdenie ďalších jedinečných podrobností o účte.

Oprávnení zástupcovia. Na podanie žiadosti o uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov môžete využiť oprávneného zástupcu. Na podanie žiadosti nás prosím kontaktuje prostredníctvom nástroja EA Help. Ak na uplatnenie svojho práva na vymazanie, prístup alebo opravu použijete oprávneného zástupcu, budeme požadovať, aby ste overili vlastníctvo svojho účtu priamo u nás, pokiaľ ste svojmu zástupcovi neposkytli platnú plnú moc v súlade s kalifornskými zákonmi, ktorá obsahuje porovnateľný dôkaz o vlastníctve účtu.

Ak použijete oprávneného zástupcu na odoslanie žiadosti o odhlásenie z predaja alebo zdieľania vašich osobných údajov na cielené marketingové účely, budeme vyžadovať vaše podpísané povolenie, ktoré preukáže, že ste zástupcu splnomocnili, aby konal vo vašom mene.

Vaše právo na vymazanie. Ak chcete deaktivovať svoj účet EA či vymazať osobné údaje so svojím účtom spojené, kontaktujte nás prostredníctvom nástroja EA Help. V takom prípade už nebudete mať prístup ku hrám alebo službám spoločnosti EA spojeným s vaším účtom. Upozorňujeme, že spoločnosť EA si môže ponechať údaje potrebné na riešenie sporov, presadzovanie našich zmluv s používateľom, ochranu našich zákonných práv, a vyhovenie technickým a právnym požiadavkám a obmedzeniam súvisiacim so zabezpečením, integritou a prevádzkovaním našich služieb. V opačnom prípade si ponecháme vaše osobné údaje po primerane dlhú dobu, ktorá bude potrebná, aby sme vám mohli poskytovať, vytvárať a vylepšovať naše služby a dodržali platné zákony.

Vaše právo na prístup (či informácie). Máte prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, vrátane kategórií zhromaždených osobných údajov, odkiaľ ich zhromažďujeme, prečo a ako ich používame a kto môže tieto informácie získať (vrátane toho, komu sa môžu predávať alebo zdieľať, pretože tieto podmienky sú definované v platných zákonoch). Všeobecne platné podrobnosti o našom spracovaní sú uvedené v týchto zásadách. Pokiaľ ide o údaje týkajúce sa nášho spracovania vašich údajov, môžete si stiahnuť kópiu vašich údajov z účtu EA navštívením svojho účtu EA a kliknutím na záložku „Your EA Data" (Vaše údaje u EA). Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, kontaktuje nás prostredníctvom nástroja EA Help.

Vaše právo na opravu. Máte právo požiadať o opravu osobných údajov, ak sú tieto údaje nepresné. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytnúť samoobslužné nástroje, napríklad tie, ktoré sú dostupné na zákazníckom portáli účtu EA. Tieto nástroje vám umožňujú niektoré vaše osobné údaje aktualizovať.

Vaše právo odhlásiť sa alebo namietať proti určitému spracovaniu. Môžete sa odhlásiť z cielenej reklamy alebo namietať proti spracovaniu vašich údajov na základe našich oprávnených záujmov, ak príslušné právne predpisy ustanovujú takéto práva. Ak chcete uplatniť tieto práva, prečítajte si ďalšie pokyny na našom portáli My Privacy Rights (Moje práva na ochranu osobných údajov) vrátane časti Targeted Advertising Provided by Third Parties (Cielená reklama poskytovaná tretími stranami).

Ovládacie nástroje pre súbory cookie. Ak sa nachádzate na mieste, ktorého zákony môžu vyžadovať ďalšie voľby, môžete súbory cookie a podobné technológie používané na väčšine webových stránok spoločnosti EA na určité voliteľné účely funkčnej a reklamnej analýzy a cielenej reklamy ovládať pomocou banneru, ktorý sa zobrazí v dolnej časti webovej stránky počas vašej prvej návštevy. Súbory cookie môžete zakázať, obmedziť typy, ktoré povoľujete alebo nastaviť svoj prehliadač, aby vás upozornil, keď sa súbory cookie odosielajú. Ak by ste potrebovali pomoc so správou preferencií týkajúcich sa súborov cookie, prečítajte si usmernenie poskytované vaším individuálny webovým prehliadačom.

OBYVATELIA KALIFORNIE: Máte právo odhlásiť sa z predaja alebo zdieľania vašich osobných údajov nami na účely cielenej reklamy. Viac informácii o tomto práve a o tom, ako ho uplatniť, nájdete na našom portáli My Privacy Rights (Moje práva na ochranu osobných údajov) vrátane časti Targeted Advertising Provided by Third Parties (Cielená reklama poskytovaná tretími stranami).

Účinok vašej voľby bude závisieť od kontextu, v ktorom ho uplatníte:

Globálna kontrola ochrany osobných údajov (Global Privacy Control). V určitých regiónoch rozpoznávame preferenčný signál odhlásenia odoslaný vaším webovým prehliadačom (niekedy označovaný ako Global Privacy Control alebo „GPC) ako platnú žiadosť o odhlásenie sa z predaja a zdieľania osobných údajov spracovaných prostredníctvom prehliadača, ktorý používate. V praxi to určuje, či váš prehliadač načítava súbory cookie tretích strán na webové stránky našich služieb, ktoré sa používajú na cielenú reklamu, alebo ich možno inak považovať za "predaj" osobných údajov. Tento signál spracovávame iba na základe nastavení prehliadača, takže by ste ich museli nastaviť samostatne pre rôzne prehliadače na rovnakom zariadení a medzi zariadeniami. Prečítajte si zoznam prehliadačov, ktoré podporujú GPC, a súvisiace pokyny, ako ju povoliť. GPC nekontroluje cielenú reklamu v našich hrách pre PC, konzole alebo mobilné zariadenie. Takýto úkon je potrebné vykonať prostredníctvom nastavenia vášho účtu alebo hry, ako je opísané vyššie.

Ak využijete tieto práva, nesmie sa s vami jednať diskriminačným spôsobom.

9. Služby tretích strán

ⓘ Naše weby a služby môžu obsahovať reklamy alebo odkazy na služby a stránky tretích strán.

Naše webové stránky a služby môžu obsahovať reklamy či odkazy na služby tretích strán (ako napr. tlačidlo „Páči sa mi to“ na Facebooku alebo prepojenia na webové stránky tretích strán). Pokiaľ na takéto odkazy kliknete, a to vrátane odkazov reklamných, opustíte službu EA a prejdete na vybranú službu alebo stránku tretej strany. Ak prejdete na webovú stránku tretej strany alebo využijete službu tretej strany, mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov daného webu alebo služby, pretože používanie webu alebo služieb tretích strán sa riadi ich vlastnými zásadami.

10. Informácie pre obyvateľov Kalifornie

ⓘ Kalifornské zákony vyžadujú určité ďalšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje.

A. Oznámenie pri zbere

V závislosti od vášho používania našich služieb mohli byť v predchádzajúcich 12 mesiacoch zhromaždené a zverejnené nasledujúce kategórie osobných údajov, pretože tieto kategórie sú definované v California Consumer Privacy Act (Kalifornskom zákone o ochrane osobných údajov spotrebiteľov alebo „CCPA“):

Za určitých okolností môžeme zhromažďovať a zverejňovať aj ďalšie informácie, ako napríklad:

Môžeme zhromažďovať a zverejňovať ďalšie kategórie osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytnete prostredníctvom herného chatu, fór alebo prostredníctvom našich kanálov podpory hráčov.

Zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie týchto informácií sa uskutočňuje na jeden alebo viacero obchodných alebo komerčných účelov uvedených v časti 3: Ako používame vaše údaje.

Nasledujúce kategórie osobných údajov môžu byť „predané“ alebo „zdieľané“ tak, ako sú tieto pojmy definované v zákone CCPA na účely cielenej reklamy:

Tieto informácie mohli byť predané alebo zdieľané s našimi reklamnými partnermi na účely opísané v príslušnom odseku časti 4: Kto môže dostať vaše informácie.

Osobné údaje spotrebiteľov mladších ako 16 rokov „nepredávame“ ani „nezdieľame“, a to v zmysle definície týchto pojmov v zákone CCPA.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie našich služieb, a tieto informácie môžeme uchovávať aj po tomto období, ak je to potrebné z právnych, prevádzkových alebo iných oprávnených dôvodov.

Overte si vaše voľby týkajúce sa predaja a zdieľania vašich osobných údajov na účely cielenej reklamy.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich celkových zásadách ochrany osobných údajov a súborov cookie.

B. Doplňujúce oznámenie o ochrane osobných údajov v Kalifornii

Nižšie nájdete ďalšie podrobnosti o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, vrátane oznámenia bezprostredne vyššie.

Pre každú z kategórií osobných údajov, na ktoré sa odkazuje vyššie:

C. Vaše práva

Pre zhrnutie vašich práv na ochranu osobných údajov v Kalifornii a spôsobu ich uplatnenia prosím navštívte časť 8. Vaše voľby a kontroly.

11. Zmeny našich zásad

ⓘ Tieto zásady budú čas od času aktualizované a my vás o podstatných zmenách budeme informovať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Až sa tak stane, upravíme dátum „Posledná aktualizácia“ na konci zásad. Ak dôjde k podstatnej zmene týchto zásad, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás upozornili buď uverejnením oznámenia o týchto zmenách pred ich vstupom do platnosti, alebo zaslaním oznámenia priamo vám.

12. Kontaktujte nás

ⓘ V prípade otázok týkajúcich sa týchto zásad nás môžete kontaktovať.

Ak máte otázku týkajúcu sa týchto zásad, využite prosím náš portál My Privacy Rights (Moje práva na ochranu osobných údajov), ktorý vám umožní kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov.

Ak chcete kontaktovať spoločnosť EA, vrátane nášho poverenca pre ochranu osobných údajov, môžete tiež použiť túto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Zástupcom spoločnosti Electronic Arts Inc. v Európskej únii je spoločnosť Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Írsko. Zástupcom spoločnosti Electronic Arts Inc. v Spojenom kráľovstve je spoločnosť Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Veľká Británia.

13. Právo kontaktovať orgán na ochranu údajov

ⓘ Môžete mať právo obrátiť sa na svoj orgán na ochranu údajov.

Ak máte obavy týkajúce sa toho, ako zhromažďujeme a používame informácie, kontaktujte nás, prosím. Máte tiež právo kontaktovať miestny orgán na ochranu údajov, ak to uprednostňujete.

Kde je to vhodné, môže váš miestny orgán na ochranu údajov záležitosť postúpiť na posúdenie „Department of Commerce“ alebo FTC.

Ak máte akýkoľvek nevyriešený problém týkajúci sa našich postupov pri spracovaní dát, ktorému sme sa dostatočne nevenovali, môžete sa obrátiť (bezplatne) na nášho poskytovateľa riešení sporov tretej strany so sídlom v USA.


Posledná aktualizácia: 10. októbra 2023

Predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie

TRUSTeTRUSTe