Aiemmat Palveluehdot: VIIMEISIN PÄIVITYS: 09.  joulukuu 2011VIIMEISIN PÄIVITYS: [17.9.] 2012

ELECTRONIC ARTSIN PALVELUEHDOT


Nämä Palveluehdot ja kaikki lisäehdot, joita saatetaan muokata ajoittain, kattavat käyttäjän oikeudet Electronic Artsin tai sen tytäryhtiöiden ja toimipisteiden (”EA”) tarjoamien verkko- ja mobiilituotteiden ja -palveluiden (”EA:n Palvelut”) käyttämiseen PC-tietokoneessa, pelijärjestelmässä tai mobiililaitteessa, tuotteet tai palvelut, joiden käyttämiseen, asentamiseen tai pelaamiseen tarvitaan Internet-yhteys tai Origin-tili, sekä minkä tahansa Origin-tilin, jolla verkko- ja mobiilituotteita ja -palveluita käytetään. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa, nämä ehdot muodostavat käyttäjän ja Electronic Arts Inc:n välisen sopimuksen. Mikäli käyttäjä asuu jossakin muussa maassa, nämä ehdot muodostavat käyttäjän ja Electronic Arts Swiss Sàrlin välisen sopimuksen. Electronic Arts Swiss Sàrl on Geneven yritysrekisteriin rekisteröity yritys, jonka rekisteröintinumero on CH-660-2328005-8 ja jonka osoite on 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland. Mikäli käyttäjän käyttämiin EA-Palveluihin liittyy lisäehtoja ja/tai lisäsopimuksia, myös kyseiset lisäehdot ja/tai lisäsopimukset ovat voimassa EA:n Palveluita käytettäessä.  

Nämä Palveluehdot sekä EA:n tietosuojakäytäntö osoitteessa privacy.ea.com (sisältyy viitteenä) muodostavat käyttäjän ja EA:n välisen, laillisesti sitovan sopimuksen. Mikäli käyttäjä käyttää EA:n Palveluita, hän takaa olevansa vähintään 18-vuotias (tai täysi-ikäinen, jos täysi-ikäisyyden raja on käyttäjän asuinmaassa jotakin muuta kuin 18 vuotta) tai lukeneensa tämän Sopimuksen vanhempansa tai huoltajansa kanssa, niin että vanhempi tai huoltaja hyväksyy nämä Palveluehdot käyttäjän puolesta ja ottaa täyden vastuun Palveluehtojen noudattamisesta. Käyttäjä vahvistaa, että käyttäjä ja/tai käyttäjän vanhempi tai huoltaja voi täysivaltaisesti sitoutua näissä Palveluehdoissa määritettyihin ehtoihin, velvollisuuksiin, edustuksiin ja vastuisiin sekä noudattaa näitä Palveluehtoja.

Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan sivuston terms.ea.com/fi säännöllisesti ollakseen tietoinen uusista tiedoista ja ehdoista, jotka liittyvät EA:n Palveluiden käyttöön. EA voi muokata Palveluehtoja milloin tahansa. Käytössä olevien EA:n Palveluiden ehtoihin liittyvät muutokset tulevat voimaan kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu sivustolla terms.ea.com/fi. Uusien EA:n Palveluiden ehdot tulevat voimaan heti, kun niistä on ilmoitettu sivustolla terms.ea.com/fi.

Sisällysluettelo

1. Origin-tili
2. Sisältö
3. Sisältöoikeudet
4. Sisällön ja Sisältöoikeuksien käyttäminen ja vanheneminen / Yleiset lisenssirajoitukset
5. Sisällön ja Sisältöoikeuksien saatavuus
6. Kolmansien osapuolien Sisällön lähettäminen EA:n Palveluihin
7. KL-Sisällön lähettäminen EA:n Palveluihin; käyttöoikeuksien myöntäminen EA:lle ja muille
8. Maksulliset palvelut
9. EA:n Palveluiden irtisanominen
10. Tilin peruutus
11. Käyttäytymissäännöt
12. Palvelut, joita EA ei hallinnoi
13. Ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut
14. Vientirajoituksia koskevat lait
15. EA:n Palveluiden päivitykset
16. Takuu- ja vastuunrajoitukset
17. Hyvitys
18. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille
19. Yleiset ehdot
20. Riitatilanteiden ratkaisu sitovalla sovittelulla
21. Sopimuksen kattavuus
22. Huomautus Kalifornian asukkaille
23. Lisäehdot


1. Origin-tili

Joidenkin EA:n Palveluiden käyttöön saatetaan tarvita Origin-tili (aiemmin EA-tili) (”Tili”). Tilin rekisteröintiin liittyviin kysymyksiin on vastauksia osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic).

Tilin luontiin tarvitaan sähköpostiosoite, ja käyttäjän on annettava tarkat ja totuudenmukaiset tiedot. Käyttäjän on täytettävä kaikki vaatimukset, jotka koskevat sitä EA:n Palvelua, johon hän rekisteröityy. Joidenkin EA:n Palveluiden käyttämistä varten on mahdollisesti myös luotava käyttäjätunnus tai persoona, joka näkyy pelissä ja verkossa. Käyttäjätunnukset ja persoonat liittyvät käyttäjän tiliin. Käyttäjätunnus tai persoona ei saa olla kenenkään muun käytössä eikä se saa olla rivo tai loukkaava tai muuten rikkoa Palveluehtoja.

Käyttäjä on yksin vastuussa tilin kaikesta käytöstä. Tili voidaan irtisanoa, jos joku muu käyttää sitä tarkoituksiin, jotka rikkovat Palveluehtoja tai ovat muuten asiattomia tai laittomia. Tilin salasanaa ei pidä paljastaa muille. EA ei pyydä käyttäjiä paljastamaan salasanaansa eikä ota käyttäjiin yhteyttä saadakseen vastauksen salasanan turvakysymyksiin.

2. Sisältö

EA:n Palveluiden ”Sisältöön” kuuluvat ohjelmistot, tekniikka, tekstit, foorumiviestit, keskusteluviestit, profiilit, vimpaimet, viestit, linkit, sähköpostiviestit, musiikki, äänet, grafiikat, kuvat, videot, koodit ja kaikki audiovisuaalinen tai muu materiaali, joka esiintyy EA:n Palveluissa ja/tai on lähtöisin EA:n Palveluista, sekä EA:n verkkosivujen rakenne ja ulkoasu. Sisältöön kuuluu myös käyttäjien luoma Sisältö (”KL-Sisältö”). KL-Sisältö sisältää muun muassa tilipersoonat, foorumiviestit, profiilisisällön ja kaiken muun käyttäjien EA:n Palveluille tarjoaman Sisällön. EA-Sisältöön ja KL-Sisältöön viitataan yhdessä nimityksellä ”Sisältö”. EA tai sen toimipisteet, tytäryhtiöt, lisenssinhaltijat tai toimittajat omistavat kaiken Sisällön – lukuun ottamatta jäljempänä osioissa 6 ja 7 tarkoitettua KL-Sisältöä. EA:n Palveluissa olevan KL-Sisällön kokonaisuuteen, tarkkuuteen ja/tai hyödyllisyyteen liittyvät riskit jäävät kokonaan käyttäjän vastuulle.

3. Sisältöoikeudet

”Sisältöoikeudet” ovat käyttäjän saamia, käyttäjälle myönnettyjä, käyttäjän voittamia ja/tai käyttäjän ostamia lisenssioikeuksia, jotka oikeuttavat EA:n Palveluiden ja/tai tuotteiden verkko- tai paikallisten osien tai ominaisuuksien käyttöön. Sisältöoikeuksia ovat muun muassa maksettu ja ilmainen ladattava sisältö, avautuva sisältö, digitaaliset ja/tai virtuaaliset kohteet, avaamiskoodeihin tai -avaimiin liittyvät käyttöoikeudet, kaikenlaiset sarjanumerot ja/tai verkkovarmennukset, pelinsisäiset saavutukset sekä virtuaalinen ja kuvitteellinen valuutta, jota tai joita Digitaalisia palveluita koskeva sopimus ei kata.

4. Sisällön ja Sisältöoikeuksien käyttäminen ja vanheneminen / Yleiset lisenssirajoitukset

EA myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, rajoitetun ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää käyttöönsä saamaa Sisältöä ja Sisältöoikeuksia henkilökohtaisesti, yksityisesti, ei-kaupallisesti, ei-siirrettävästi ja rajoitetusti ainoastaan tavoilla, jotka on kuvattu tässä Sopimuksessa ja mahdollisissa muissa käyttäjän käyttämien EA:n Palveluiden dokumentaatioissa ja/tai sopimuksissa. EA:n Palveluiden Sisällön ja Sisältöoikeudet, kaikki muut immateriaalioikeudet sekä EA:n Palveluiden kautta tarjotut tuotteet ja palvelut omistaa EA:n tai EA:n kolmansien osapuolien lisenssinhaltija, ja niitä suojaavat Yhdysvaltain lainsäädännön ja kansainväliset tekijänoikeuksiin, visuaaliseen imagoon, patentteihin ja tavaramerkkeihin liittyvät lait, kansainväliset säädökset sekä muut immateriaalista oikeutta ja vastaavia omistusoikeuksia suojaavat lait. Käyttäjä ei saa kopioida tai ladata Sisältöä ja/tai Sisältöoikeuksia EA:n Palvelusta, ellei käyttäjälle ole erikseen myönnetty siihen oikeutta. Ellei EA ole erikseen myöntänyt siihen oikeutta, käyttäjä ei saa jakaa, esittää julkisesti, pitkäaikaisvuokrata, myydä, välittää, siirtää, julkaista, muokata, kopioida, vuokrata eikä jaella Sisältöä tai Sisältöoikeuksia, myöntää alikäyttölupia Sisältöön tai Sisältöoikeuksiin, tutkia Sisällön tai Sisältöoikeuksien valmistustapaa eikä luoda Sisältöön tai Sisältöoikeuksiin pohjautuvia töitä tai muuten käyttää luvattomasti Sisältöä tai Sisältöoikeuksia. Kaikki kaupallinen käyttö on kiellettyä. Käyttäjä suostuu siihen, että hän ei poista, piilota tai muuta Sisältöön liitettyjä tekijänoikeuksiin, patentteihin, tavaramerkkeihin tai muihin omistusoikeuksiin liittyviä ilmoituksia. Käyttäjän oikeudet edellyttävät näiden Palveluehtojen sekä käytettävään EA:n Palveluun liittyvien muiden sopimusten noudattamista.

EA pidättää kaikki Sisältöön ja Sisältöoikeuksiin liittyvät oikeudet, oikeusvaatimukset ja osuudet, mukaan lukien kaikki näihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalisen omaisuuden muodot, joita ei erikseen ole näissä Palveluehdoissa myönnetty käyttäjälle. Yllä kuvattua Sisällön ja Sisältöoikeuksien sallittua käyttöä rajoittavat EA:n immateriaalioikeudet, ja sallittuun käyttöön ei sisälly mitään oikeuksia muihin patentteihin tai immateriaaliseen omaisuuteen. EA:n Palveluissa olevan Sisällön ja/tai Sisältöoikeuksien luvaton kopiointi tai jakelu saattaa johtaa käyttäjän tilin tai tilien irtisanomiseen, EA:n Palveluiden käyttökieltoon ja muihin oikeustoimiin. Sisällönhaltijat ja/tai Sisältöoikeuksien haltijat saattavat nostaa kanteen käyttäjää vastaan, jos tämä käyttää immateriaalista omaisuutta luvatta. Käyttäjä lupautuu hyvittämään EA:lle sellaisen luvattoman tai laittoman käytöksen, jonka aiheuttaa joko käyttäjä tai käyttäjän Tilin käyttö EA:n Palveluissa, ja vapauttamaan EA:n vastuusta tällaisen käytöksen osalta.

5. EA:n Palvelujen, Sisällön ja Sisältöoikeuksien saatavuus

Sisältöoikeuksia voi olla vain tileillä, jotka kuuluvat laillisille asukkaille maissa, joissa Sisältöön ja Sisältöoikeuksiin pääsy ja niiden käyttö sallitaan. Sisältöoikeuksia voi ostaa tai hankkia vain EA:lta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. EA pidättää oikeuden kieltäytyä Sisältöoikeuksien hankkimispyynnöstä ja oikeuden rajoittaa tai estää Sisältöoikeuksien hankintaan liittyvä pyyntö minkä tahansa syyn nojalla.

EA ei takaa minkään Sisällön tai Sisältöoikeuden saatavuutta kaikkina aikoina, kaikissa maissa ja/tai maantieteellisissä sijainneissa eikä minään tiettynä ajankohtana eikä sitä, että minkään Sisällön tai Sisältöoikeuksien saatavuutta jatketaan minkään tietyn ajanjakson ajan. EA pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää Sisältöä ja Sisältöoikeuksia ilman erillistä ilmoitusta. Kun käyttäjä on lunastanut Sisältöoikeuksia, kyseistä sisältöä ei voi enää palauttaa tai vaihtaa eikä sitä hyvitetä Sisältöoikeuksia, rahaa tai muita tuotteita tai palveluja vastaan.

6. KL-Sisällön lähettäminen EA:n Palveluihin

EA ei etukäteen valvo kaikkea KL-Sisältöä eikä erikseen salli tai hyväksy KL-Sisältöä, jota käyttäjä ja muut käyttäjät voivat lähettää EA:n Palveluihin. Käyttäjä on yksin vastuussa omasta KL-Sisällöstään, ja hänet voidaan asettaa vastuuseen lähettämästään KL-Sisällöstä.

EA kunnioittaa muiden immateriaalisia omistusoikeuksia. Käyttäjällä on oltava lainmukainen oikeus siirtää KL-Sisältöä EA:n Palveluihin. Käyttäjä ei saa siirtää tai lähettää EA:n Palveluihin KL-Sisältöä, joka rikkoo kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä tai muita immateriaalioikeuksia, eikä käyttäjä saa siirtää EA:n Palveluihin KL-Sisältöä, joka rikkoo lakia, näitä palveluehtoja ja/tai jonkin kolmannen osapuolen yksityisyyttä tai julkisuutta. Käyttäjä saa siirtää Palveluihin vain KL-Sisältöä, jonka siirtämiseen hänellä on omistajan myöntämä tai lainmukainen oikeus. EA voi oman harkintansa mukaan ja ilman erillistä ilmoitusta poistaa KL-Sisältöä, joka saattaa rikkoa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia. Jos käyttäjä on toistuvasti loukannut EA:n tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, EA voi irtisanoa käyttäjän Tilin ilman erillistä varoitusta. Jos käyttäjän Tili(t) irtisanotaan, käyttäjällä ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan maksuja ja käyttäjä menettää Tiliin liittyvät Sisältöoikeudet.

EA pidättää oikeuden (mutta sillä ei ole muuta velvollisuutta kuin lakisääteinen velvollisuus) poistaa, estää, muokata, siirtää tai poistaa käytöstä mistä tahansa syystä KL-Sisältöä, myös silloin kun KL-sisältö EA:n mielestä rikkoo näitä ehtoja. KL-Sisällön tai muun Sisällön poistamispäätös on täysin EA:n harkinnassa, ja päätös on lopullinen. Sikäli kuin sovellettavan lain pakottavista säädöksistä ei muuta johdu, EA ei ole missään vastuussa KL-Sisällöstä eikä KL-Sisällön tai muun Sisällön poistamatta jättämisestä tai viivästyneestä poistamisesta.

7. KL-Sisällön käyttöoikeuksien myöntäminen EA:lle ja muille

Lähettäessään KL-Sisältöä EA:n Palveluun käyttäjä myöntää EA:lle ja sen lisenssinhaltijoille ei-yksinomaisen, päättymättömän, maailmanlaajuisen, täydellisen, alilisensoitavan ja peruuttamattoman oikeuden lainata, uudelleenlähettää, julkaista, käyttää, muuntaa, kääntää, arkistoida, säilyttää, jäljentää, muokata, yhdistää, painaa, jaella, välittää, lähettää tai muuten tuoda julkisuuteen sekä julkisesti esittää KL-Sisältöä tai sen osia, myöntää KL-Sisältöön tai sen osiin käyttölupia tai alikäyttölupia tai luoda näihin pohjautuvia töitä millä tahansa tavalla tai missä tahansa muodossa, mitä tahansa tietovälinettä tai foorumia käyttäen, olipa se nykyään tunnettu tai myöhemmin kehitetty, ilman ilmoitusta tai korvausta käyttäjälle tai minkäänlaista ilmoitusta käyttäjän tai jonkin kolmannen osapuolen osuudesta KL-Sisältöön. Käyttäjä antaa EA:lle ja sen lisenssihaltijoille kaikki oikeudet, myöntymykset ja luvat, joita EA ja sen lisenssinhaltijat tarvitsevat käyttääkseen KL-Sisältöä edellä kuvattuihin tarkoituksiin. Käyttäjä luopuu kaikista KL-Sisältöä koskevista moraalisista ja vastaavista oikeuksista ja näitä oikeuksia koskevista vaatimuksista.

Jos EA:n Palvelu, johon käyttäjä toimittaa KL-Sisältöä, sallii muiden käyttäjien käyttää KL-Sisältöä osana kyseistä EA:n Palvelua, käyttäjä myöntää kaikille muille kyseisen EA:n Palvelun käyttäjille oikeuden käyttää, kopioida, muokata, näyttää, esittää sekä muuten viestiä ja jakaa käyttäjän toimittamaa KL-Sisältöä tai luoda KL-Sisältöön pohjautuvia töitä kyseisessä EA:n Palvelussa tai kyseisen EA:n Palvelun kautta ilman ilmoitusta tai korvausta käyttäjälle tai ilmoitusta käyttäjän osallisuudesta.

8. Maksulliset palvelut

Joidenkin EA:n Palveluiden käyttäminen vaatii maksun suorittamista. Tällöin käyttäjällä on oltava Tili, ja hänen on maksettava tilausmaksu tai muita maksuja voidakseen käyttää näitä toimintoja. Lisätietoja tilausmaksusta ja muista maksuista on osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic).

MAKSUT TULEE MAKSAA ENNAKKOON EIKÄ NIITÄ PALAUTETA KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN.

EA pidättää oikeuden muuttaa maksuja tai laskutusmenetelmiä milloin tahansa. Jos käyttäjä maksaa EA:n Palvelusta säännöllisen (esim. kuukausittaisen) tilausmaksun, EA tiedottaa maksujen tai laskutusmenetelmien muutoksista vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen ilmoittamalla muutoksista EA:n Palvelussa. Käyttäjän vastuulla on tarkistaa EA:n Palvelu, jotta hän saa ajoissa tiedon muutoksista. Jos käyttäjä jatkaa EA:n Palvelun käyttöä kolmekymmentä (30) päivää muutosilmoituksen julkaisun jälkeen, käyttäjä hyväksyy muutokset. Jos käyttäjä ei hyväksy muutosta, käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa tilauksensa, mutta EA ei palauta käyttäjän tilille ennen tilauksen peruutusta mahdollisesti maksettuja maksuja eikä EA jaa minkään tilauksen kuluja suhteellisesti. Jos EA:n Palveluiden käyttö on arvonlisäveron tai muun veron alaista, EA saattaa veloittaa tilausmaksun tai muiden kulujen lisäksi myös kyseiset verokulut. Lisätietoja on osoitteessa support.ea.com.

A. Maksutavat.  Maksujen maksamiseen voi käyttää kyseiseen EA:n Palveluun liittyviä menetelmiä, ja käyttäjä hyväksyy valitsemaansa maksumenetelmään liittyvät ehdot. Maksumenetelmät määräytyvät EA:n Palvelun mukaan. Kun käyttäjä antaa EA:lle luottokorttitiedot tai muut maksutiedot, hänen edellytetään olevan kyseisen luottokortin tai muun maksumenetelmän valtuutettu käyttäjä. Kun käyttäjä hyväksyy palveluehdot, hän sallii sen, että EA uusii käyttäjän suorittaman EA:n Palvelun tilauksen automaattisesti veloittamalla tilausmaksun luottokortilta, jonka numeron käyttäjä on toimittanut EA:lle. Tilaus uusiutuu automaattisesti kolmekymmentä (30) päivää ennen tilauskauden päättymistä ja aina vuoden välein tästä eteenpäin, niin ettei perittävä maksu ylitä EA:n silloista hintaa kampanja- ja alennushintoja lukuun ottamatta, ellei käyttäjä peruuta tilaustaan. Käyttäjän tulee antaa laskutustilin ajantasaiset, täydelliset ja tarkat tiedot. Käyttäjän tulee viipymättä päivittää kaikki tiedot, jotta laskutustili pysyy ajantasaisena, täydellisenä ja tarkkana (esimerkiksi laskutusosoitteen, luottokortin numeron tai luottokortin vanhentumispäivän muuttuessa), ja käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa EA:lle, jos luottokortti peruutetaan (esimerkiksi luottokortin katoamisen tai varastamisen vuoksi). Tällaiset muutokset tietoihin voidaan tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic). Jos käyttäjä ei anna EA:lle edellä mainittuja tietoja, käyttäjä hyväksyy, että EA voi jatkaa automaattisesti uudistetun tilauksen veloittamista, ellei käyttäjä peruuta tilaustaan vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen tilauskauden päättymistä. EA pidättää oikeuden hankkia kolmannen osapuolen toimittamien luottokortin päivityspalveluiden avulla sellaisten luottokorttien ajantasaiset vanhenemispäivät, joiden tiedot käyttäjä on antanut EA:lle. Muita maksumenetelmiä kuin luottokorttia käyttäviltä asiakkailta saatetaan periä erilliset maksunkäsittelykulut, ja tällöin tilausten automaattinen uudistaminen ei välttämättä ole mahdollista. Lisätietoja on osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic).

Käyttäjä on Tilin haltijana vastuussa kaikista aiheutuneista kuluista, sovellettavat verot mukaan lukien, sekä kaikista ostoksista, joita tekevät käyttäjä tai Tilin muut käyttäjät, kuten perhe tai ystävät.

B. Kokeilutilaukset. EA saattaa tarjota ilmaisen kokeilutilauksen joihinkin EA:n Palveluihin. Jos käyttäjä hyväksyy ilmaisen kokeilutilauksen, EA alkaa periä käyttäjän Tililtä kyseisen EA:n Palvelun hinnan, kun ilmainen kokeilutilaus päättyy, ellei käyttäjä peruuta tilaustaan sitä ennen. Käyttäjä on aina vastuussa kaikista Internet-palveluntarjoajan kustannuksista sekä puhelinmaksuista, langattoman yhteyden maksuista ja muista EA:n Palveluiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista yhteysmaksuista, myös ilmaista kokeilutilausta käytettäessä. Kokeilutilauksia ei voi siirtää käyttäjältä toiselle.

C. Kolmansien osapuolien sivustojen ja jälleenmyyjien veloittamat maksut. EA saattaa tarjota linkkejä muille verkkosivuille. Jotkin verkkosivut saattavat veloittaa erillisiä maksuja, jotka eivät sisälly käyttäjän EA:lle maksamiin tilausmaksuihin tai muihin maksuihin. Kaikki erilliset kulut tai velvoitteet, joita aiheutuu kolmannen osapuolen kanssa asioinnista, ovat käyttäjän vastuulla.

9. EA:n Palveluiden irtisanominen

EA voi milloin tahansa irtisanoa minkä tahansa verkko- tai mobiilituotteen ja/tai EA:n Palvelun (ja/tai jonkin sen osan) antamalla käyttäjälle irtisanomisilmoituksen kyseiseen EA:n Palveluun liityttäessä määritetyn ajanjakson varoitusajalla tai, jos irtisanomisaikaa ei ole määritetty, kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun ilmoitus on (EA:n harkinnan mukaan) joko lähetetty sähköpostitse käyttäjälle tai se on jätetty kyseiseen tuotteeseen tai EA:n Palveluun tai sivustolle http://www.ea.com/2/service-updates.

EA voi myös irtisanoa EA:n Palveluiden käyttöoikeuden, jos näitä palveluehtoja on rikottu, jos EA (oman harkintansa mukaan) katsoo, että käyttäjän EA:n Palveluiden käyttö aiheuttaa sen, että EA:n Palveluiden turvallinen käyttö muiden ja/tai alaikäisten kannalta heikkenee tai jos EA:n Palveluita, Sisältöä, Sisältöoikeuksia, tuotteita tai EA:n immateriaalioikeuksia on EA:n yksipuolisen tulkinnan mukaan käytetty laittomasti tai sopimattomasti. Irtisanomisen seurauksena käyttäjä saattaa menettää käyttäjätunnuksensa ja persoonansa. Jos käyttäjällä on enemmän kuin yksi (1) Tili, EA saattaa irtisanoa kaikki Tilit ja kaikki niihin liittyvät Sisältöoikeudet. Jos käyttäjä rikkoo näitä Palveluehtoja tai muuta käyttämiinsä EA:n Palveluihin liittyvää sopimusta, EA voi antaa käyttäjälle varoituksen, estää käyttäjän Tilin käytön, poistaa, peruuttaa tai ulosmitata Tiliin ja/tai laitteeseen liittyviä yksittäisiä Sisältöoikeuksia, irtisanoa välittömästi kaikki käyttäjän Tilit ja/tai estää kaikkien tai tiettyjen EA:n Palveluiden käytön käyttäjän laitteella ja/tai tietokoneella väliaikaisesti tai pysyvästi. Käyttäjä hyväksyy sen, että EA:lla ei ole tässä tapauksessa velvollisuutta antaa käyttäjälle ilmoitusta ennen Tilin estämistä tai irtisanomista, kaikkien tai joidenkin EA:n Palveluiden käytön estämistä käyttäjän laitteella tilapäisesti tai pysyvästi tai Tiliin liittyvien yksittäisten Sisältöoikeuksien poistamista, peruuttamista tai ulosmittausta. Jos EA irtisanoo käyttäjän Tilin, käyttäjä ei saa osallistua EA:n Palveluun uudelleen ilman EA:n erikseen myöntämää lupaa. EA pidättää oikeuden kieltäytyä Tilin myöntämisestä tai EA:n Palveluiden välittämisestä kenelle tahansa yksityishenkilölle. Käyttäjä ei saa sallia Tilinsä käyttöä yksityishenkilöille, joiden Tilin EA on irtisanonut.

Jos käyttäjän Tili tai Tiliin liittyvä tietyn EA:n Palvelun tilaus irtisanotaan tai estetään ja/tai yksittäisiä Sisältöoikeuksia poistetaan, peruutetaan tai ulosmitataan tililtä ja/tai jos joidenkin tai kaikkien EA:n Palveluiden käyttö estetään käyttäjän laitteella tilapäisesti tai pysyvästi, käyttäjälle ei palauteta rahoja, käyttäjä ei saa Sisältöoikeuksia sellaisenaan tai rahana tai muuna korvauksena eikä käyttäjä voi enää käyttää Tiliään tai Tiliin tai tiettyyn EA:n Palveluun liittyviä Sisältöoikeuksia. Jos käyttäjä uskoo, että hänen Tiliinsä tai laitteeseensa on kohdistettu toimia virheellisesti, käyttäjä voi ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic).

10. Tilin peruutus

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa Tilinsä tai tietyn EA:n Palvelun tilaus. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä Palveluehtoja, käyttäjän ainoa vaihtoehto on olla käyttämättä EA:n Palveluita sekä peruuttaa Tilinsä tai siihen liittyvät tilaukset. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Tilin tai tietyn tilauksen peruuttaminen on käyttäjän ainoa vaihtoehto riitatilanteissa EA:n kanssa, mukaan lukien riitatilanteet, jotka liittyvät seuraaviin tai aiheutuvat seuraavista: (1) jokin näiden Palveluehtojen ehto tai EA:n suorittama ehdon toimeenpano; (2) EA:n Palveluissa saatavilla oleva Sisältö tai Sisältöoikeus tai EA:n Palveluissa saatavilla olevan Sisällön tai Sisältöoikeuden muutos; (3) käyttäjän mahdollisuus käyttää EA:n Palveluita ja/tai niihin liittyvää Sisältöä tai Sisältöoikeuksia; tai (4) EA:n Palveluiden ja/tai niiden Sisällön tai Sisältöoikeuksien maksujen, lisämaksujen, kustannusten ja laskutusmenetelmien määrät tai laadut tai maksuihin, lisämaksuihin, kustannuksiin tai laskutusmenetelmiin liittyvät muutokset.

Peruuttaakseen tilinsä käyttäjän on otettava yhteys asiakaspalveluun osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic). EA pidättää oikeuden periä maksut, lisämaksut tai kustannukset, jotka ovat kertyneet ennen kuin käyttäjä peruuttaa Tilinsä tai EA:n Palvelun tilauksen. Käyttäjä on vastuussa myös kaikista maksuista, joita kolmansien osapuolien jälleenmyyjät tai sisällöntuottajat ovat laskuttaneet ennen tilin peruuttamista. Kaikki erääntyneet tai maksamattomat maksut ja muut EA:n Palveluiden keskeneräiset riitakysymykset on ratkaistava, ennen kuin käyttäjä perustaa uuden Tilin.

11. Käyttäytymissäännöt

Käyttäjä saattaa rikkoa Palveluehtoja, jos hän toimii EA:n yksinomaisen tulkinnan mukaan jollakin seuraavista tavoista:

- Lähettää, välittää, mainostaa tai jakaa laitonta Sisältöä.
- Ahdistaa, uhkailee tai nöyryyttää toista pelaajaa, lähettää toiselle pelaajalle roskapostia tai toimii muuten toisen pelaajan toiveiden vastaisesti, kuten lähettää jatkuvasti ei-toivottuja viestejä tai herjaa toista henkilökohtaisesti tai kommentoi rotua, seksuaalista suuntautumista, uskontoa, perimää tai muuta vastaavaa.
- Järjestää tai toteuttaa sellaista toimintaa tai osallistuu sellaiseen toimintaan, ryhmään tai seuraan, jonka toiminta on haitallista, halventavaa, vihaa lietsovaa, rodullisesti, uskonnollisesti, etnisesti tai muuten loukkaavaa, säädytöntä, uhkaavaa, kiusaavaa, alatyylistä, siveetöntä, yksityisyyttä tai julkisuutta loukkaavaa tai joka rohkaisee lainvastaiseen toimintaan tai on kohtuudella katsottuna paheksuttavaa ja/tai epäsopivaa. Kansanryhmiä vastaan kohdistuvaa kiihotusta ei sallita.
- Käyttää halventavia, loukkaavia tai säädyttömiä näyttönimiä ja/tai persoonia.
- Häiritsee keskustelu- ja pelialueiden, foorumien ja muiden EA:n Palveluiden alueen tai toiminnan toimintaa. Häiritseväksi käytökseksi katsotaan muun muassa käytös, joka häiritsee EA:n Palveluiden normaalia pelin tai keskustelun kulkua. Häiritseväksi käyttäytymiseksi katsotaan myös rajoituksetta kaupallisessa tarkoituksessa lähetetyt postitukset, pyynnöt ja mainokset.
- Häiritsee keskustelualueen keskusteluja alatyylisellä kielellä, solvauksilla, ENTER-näppäimen toistuvalla painelulla tai lisäämällä suuria kuvia, niin että ruudulla olevia tekstejä ei ehdi lukea, ylenmääräisellä huutamisella (CAPS LOCK -näppäin käytössä), mainosviesteillä tai saman tekstin toistuvalla lähettämisellä.
- Esiintyy toisena henkilönä (kuten julkisuuden henkilönä), valehtelee olevansa EA:n työntekijä tai EA:n edustaja tai yrittää hämätä muita käyttäjiä ilmoittamalla edustavansa EA:n yhteistyökumppaneita tai osakkuus- tai tytäryhtiöitä.
- Yrittää hankkia kenen tahansa toisen EA:n Palveluiden käyttäjän salasanan, tilitietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.
- Siirtää ohjelmia tai Sisältöä, jota käyttäjä ei omista tai jonka vapaaseen jakeluun käyttäjällä ei ole lupaa.
- Rikkoo mahdollisia muita Käyttäytymissääntöjä, jotka liittyvät käytettävään EA:n Palveluun.
- Edistää tai kannustaa mitä tahansa laitonta toimintaa, kuten hakkerointia, tietomurtoja, tietojenkalastelua, huijausohjelmien hyödyntämistä ja/tai laittomien ohjelmistokopioiden ja/tai virtuaalirahan/-tavaroiden jakelua, tai osallistuu tällaiseen toimintaan.
- Lataa palveluun tiedostoja, jotka sisältävät viruksen, madon, vakoiluohjelman, aikapommin, viallisia tietoja tai muita tietokoneohjelmia, jotka saattavat vaurioittaa tai häiritä EA:n Palveluita.
- Lähettää viestejä, joiden tarkoitus on jokin muu kuin henkilökohtainen viestintä, kuten mainonta, ketjukirje, pyramidihuijaus tai muu kaupallinen toiminta.
- Käyttää pelin tukitoimintoa tai valituspainikkeita asiattomasti tai lähettää virheellisiä raportteja EA:n työntekijöille.
- Käyttää tai jakelee luvattomia automatisoivia ohjelmia, makro-ohjelmia tai muita huijaukseen käytettäviä ohjelmia tai sovelluksia.
- Käyttää pelin hakkerointi-, muutos- tai huijausohjelmistoja tai työkaluja.
- Muokkaa tai yrittää muokata jotakin tiedostoa tai sellaista EA:n Palvelun osaa, jonka muokkaamiseen EA ei erikseen ole myöntänyt lupaa.
- Lähettää toisen henkilön henkilötietoja EA:n Palvelua käyttäen.
- Yrittää häiritä, murtaa tai tulkita lähetyksiä, joita EA:n Palvelut lähettävät palvelimiin tai vastaanottavat palvelimista.
- Käyttää ja esittelee huijausohjelmia.
- Yrittää käyttää EA:n Ohjelmistoa jossakin sellaisessa palvelussa tai jonkin sellaisen palvelun kautta, joka ei ole Electronic Artsin hallussa tai jolle Electronic Arts ei ole myöntänyt valtuuksia. Käyttäjä käyttää tällaisia palveluita omalla vastuullaan, ja palveluihin saattaa liittyä lisää tai muita ehtoja. EA ei ole vastuussa käyttäjän suorittamasta EA:n Ohjelmiston käytöstä minkään sellaisen palvelun kautta, joka ei ole Electronic Artsin hallussa.
- Häiritsee muiden mahdollisuutta nauttia EA:n Palvelusta tai ryhtyy toimiin, jotka häiritsevät EA:n Palvelua tai kasvattavat EA:n Palvelun tuotantokustannuksia.
- Ellei EA ole erikseen myöntänyt siihen oikeutta, käyttäjä ei saa myydä, ostaa, kaupata tai muuten siirtää Tiliään tai mitään henkilökohtaisia EA:n Palveluiden, Sisällön tai Sisältöoikeuksien, mukaan lukien huutokauppasivustojen, käyttöoikeuksia.
- Käyttäjä ei saa harjoittaa mitään toimia, jotka rikkovat minkään lainkäyttöalueen lakeja, mukaan lukien muun muassa tekijänoikeuksien rikkominen, tavaramerkin rikkominen, säädyttömyys, yksityisyyden loukkaaminen, identiteettivarkaus, tietomurto, vaaniminen, petos ja laittomien ohjelmistokopioiden jakelu.
- Lähettää tai siirtää minkäänlaista ei-toivottua mainosmateriaalia pelin aikana tai foorumeilla.
- Väärinkäyttää tai hyödyntää virheitä, dokumentoimattomia ominaisuuksia, suunnitteluvirheitä tai pelin ongelmia.
- Roolipelaaminen ei oikeuta rikkomaan näitä tai muita käytäntöjä.

Joillakin EA:n Palveluilla saattaa myös olla omia erikoissääntöjä, jotka koskevat käyttäjien toimintaa näissä palveluissa.

Käyttäjien on myös noudatettava kaikkia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä, jotka liittyvät EA:n Palveluiden käyttämiseen. EA pidättää oikeuden irtisanoa käyttäjän Tili ja estää käyttäjältä EA:n Palveluiden käyttö, jos käyttäjän Tiliä käytetään laittomiin toimintoihin tai näiden Palveluehtojen rikkomiseen.

Ellei toisin ole ilmoitettu, EA:n ei tarvitse valvoa tai tallentaa eikä EA:n oleteta valvovan tai tallentavan mitään EA:n Palveluiden verkkotoimintaa. Tämä koskee myös viestintää. EA pidättää kuitenkin oikeuden valvoa ja/tai tallentaa EA:n Palveluiden verkkotoimintaa, ja käyttäjä myöntää EA:lle erikseen oikeuden valvoa ja tallentaa käyttäjän toimintoja. EA pidättää oikeuden poistaa EA:n Palveluista mitä tahansa sisältöä EA:n yksinomaisen harkinnan mukaan. EA ei ole vastuussa käyttäjän tai minkään kolmannen osapuolen sopimusrikkomuksista.

Jos käyttäjä kohtaa toisen käyttäjän, joka rikkoo Käyttäytymissääntöjä, rike tulee ilmoittaa EA:lle käyttämällä kyseisen EA:n Palvelun ohjetoimintoa tai väärinkäytön ilmoitustoimintoa, jos se on käytettävissä, tai ottamalla yhteys asiakastukeen osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic).

12. Palvelut, joita EA ei hallinnoi

Joidenkin tuotteiden yhteydessä käyttäjä voi mahdollisesti käyttää EA:n Ohjelmistoa sellaisen palvelun kautta, jota EA ei hallinnoi. Käyttäjä saattaa esimerkiksi voida pelata EA:n Ohjelmistoa verkossa palvelimella, jota EA ei omista eikä hallinnoi. EA ei ole vastuussa siitä, kuinka käyttäjä käyttää EA:n Ohjelmistoa tällaisessa palvelussa, eikä EA voi hallinnoida sitä, miten kyseisiä palveluita tarjotaan, hallitaan tai käytetään. Muiden kuin EA:n hallinnoimien palveluiden käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, ja tällaisten palveluiden käyttöön saattaa liittyä palvelua hallinnoivan kolmannen osapuolen asettamia muita ehtoja ja rajoituksia.

13. Ohjelmistot, apuohjelmat ja työkalut

EA:n Palvelut saattavat edellyttää tai sallia, että käyttäjä lataa tietokoneeseensa, viihdejärjestelmäänsä tai laitteeseensa EA:n tai sen lisenssinhaltijoiden ohjelmia, ohjelmapäivityksiä tai muutostiedostoja tai muita apuohjelmia ja työkaluja (”EA:n Ohjelmisto”). EA myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, rajoitetun oikeuden käyttää EA:n Ohjelmistoa pelkästään siihen tarkoitukseen, jonka EA on ilmoittanut, kun EA:n ohjelmisto on toimitettu käyttäjälle. Jos EA:n Ohjelmistoon liittyy Käyttöoikeussopimus tai Käyttöoikeus- ja saatavuussopimus, EA:n Ohjelmiston käyttö on kyseisen sopimuksen ehtojen alaista. Käyttäjä ei saa myöntää alisopimuksia eikä veloittaa muilta maksuja EA:n Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjä ei saa kääntää, purkaa tai hajottaa EA:n Ohjelmistoa eikä tutkia EA:n ohjelmiston valmistustapaa tai luoda EA:n Ohjelmistoon liittyviä töitä. Käyttäjä ei saa muokata EA:n Ohjelmistoa eikä käyttää sitä tavalla, johon EA ei erikseen ole myöntänyt kirjallista oikeutta. Käyttäjä ymmärtää, että EA ei välttämättä käytä eri tekniikoita yhteneväisesti kaikilla alustoilla ja että EA:n Ohjelmiston ja siihen liittyvien EA:n Palveluiden suorituskyky saattaa vaihdella käyttäjän tietokoneen ja muun laitteiston mukaisesti.

Electronic Arts saattaa ajoittain toimittaa käyttäjälle päivityksiä tai muokkauksia EA:n Ohjelmistoon. Käyttäjä ymmärtää, että tietyt päivitykset ja muokkaukset saattavat olla pakollisia, jotta käyttäjä voi jatkaa EA:n Ohjelmiston ja EA:n Palveluiden käyttöä.

14. Vientirajoituksia koskevat lait

EA:n Ohjelmistoa saattavat koskea Yhdysvaltain vientirajoitukset ja muiden lainsäädäntöalueiden vientirajoitukset. Jos käyttäjä lataa EA:lta EA:n Ohjelmiston, hän vakuuttaa, ettei ole sellaisessa maassa tai vie EA:n Ohjelmistoa sellaiselle henkilölle tai sellaiseen maahan, joka kuuluu Yhdysvaltojen, Euroopan unionin tai muun lainsäädäntöalueen vientirajoitusten piiriin.

Käyttäjä suostuu noudattamaan Yhdysvaltain ja muiden soveltuvien alueiden vientirajoituksia, eikä käyttäjä sähköisesti tai muuten siirrä vientirajoitusten piiriin kuuluvaa Sisältöä tai EA:n ohjelmistoa maahan, johon vienti on näiden vientirajoitusten mukaan kiellettyä, ellei käyttäjä ensin hanki tarvittavaa hallituksen myöntämää lupaa ja noudata sitä. Käyttäjä hyväksyy myös, että hän ei saa siirtää EA:n Palveluihin tietoja tai ohjelmia, joiden vienti ilman ennakkoon hankittua hallituksen kirjallisesti myöntämää valtuutusta on kielletty, mukaan lukien tietyt salausohjelmat. Tässä osiossa olevat sitoumukset jäävät voimaan Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

15. EA:n Palveluiden päivitykset

TÄRKEÄÄ: EA SAATTAA TODETA, ETTÄ TIETTYJÄ PARAMETREJA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ PÄIVITTÄÄ TAI PALAUTTAA PELAAMISEN JA EA:N PALVELUIDEN KÄYTÖN TASAPAINOTTAMISEKSI. NÄMÄ PÄIVITYKSET TAI ”PALAUTUKSET” SAATTAVAT AIHEUTTAA KÄYTTÄJÄLLE VASTOINKÄYMISIÄ KYSEISESSÄ PELIMAAILMASSA, JA NE SAATTAVAT VAIKUTTAA PELAAJAN HALLITSEMIIN HAHMOIHIN, PELEIHIN, RYHMIIN TAI MUIHIN OIKEUTUKSIIN. EA VARAA OIKEUDEN TEHDÄ NÄITÄ PÄIVITYKSIÄ EIKÄ EA OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE NÄISTÄ MUUTOKSISTA.

16. Takuu- ja vastuunrajoitukset

SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄDÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, EA:N PALVELUIDEN, EA:N OHJELMISTON JA INTERNETIN KÄYTÖSTÄ MAHDOLLISESTI AIHEUTUVAT RISKIT OVAT TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EA:N PALVELUT, EA:N OHJELMISTOT, EA:N TUOTTEET SEKÄ KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PALVELUT JA TUOTTEET TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA, PAITSI JOS TÄLLAISIA TAKUITA EI LAIN MUKAAN VOI JÄTTÄÄ POIS. EA:N OHJELMISTON TAI EA:N PALVELUIDEN LAADUSTA, TOIMIVUUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI SUORITUSKYVYSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA. EA EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄN SISÄLLÖN, SISÄLTÖOIKEUKSIEN, TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ. EA TOIMITTAA EA:N PALVELUT SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE ON TALOUDELLISESTI MAHDOLLISTA EIKÄ TAKAA SITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ VOISI KÄYTTÄÄ EA:N PALVELUITA JUURI HALUAMAANSA AIKAAN JA JUURI HALUAMASSAAN PAIKASSA TAI ETTÄ EA:LLA ON RIITTÄVÄSTI KAPASITEETTIA EA:N PALVELUIHIN KOKONAISUUDESSAAN TAI TIETYLLÄ MAANTIETEELLISELLÄ ALUEELLA.

SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, KÄYTTÄJÄN AINOA VAIHTOEHTO EA:N PALVELUIHIN JA/TAI EA:N TUOTTEISIIN LIITTYVÄSSÄ KIISTASSA EA:N TAI SEN LISENSSINHALTIJOIDEN KANSSA ON LOPETTAA EA:N PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN JA PERUUTTAA TILI. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ EA, SEN LISENSSINHALTIJAT, LISENSSINKÄYTTÄJÄT JA OSAKKUUS- JA/TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN OMISTA TAI MUIDEN HENKILÖIDEN TOIMISTA TAI NIIDEN PUUTTEESTA, JOTKA LIITTYVÄT EA:N PALVELUISSA KÄYTTÄYTYMISEEN, VIESTIMISEEN TAI EA:N PALVELUIDEN SISÄLTÖÖN TAI EA:N OHJELMISTON KÄYTTÄMISEEN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA EA:N TAI SEN LISENSSINHALTIJOIDEN, LISENSSINKÄYTTÄJIEN, OSAKKUUS- JA/TAI TYTÄRYHTIÖIDEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, TOIMIHENKILÖIDEN TAI ESIMIESTEN (YHTEISESTI ”EA:N OSAKKUUS- JA/TAI TYTÄRYHTIÖT”) VAHINGONKORVAUSVASTUU EI YLITÄ HINTAA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT EA:N PALVELUISTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA EA, SEN LISENSSINHALTIJAT TAI EA:N OSAKKUUS- JA/TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON KÄYTTÄNYT EA:N PALVELUITA, EA:N OHJELMISTOA TAI INTERNETIÄ, TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT EA:N PALVELUIDEN TAI TILIEN KÄYTTÖÖN. VAIKKA EA SUOJAA HENKILÖKOHTAISIA TIETOJA SIINÄ MÄÄRIN KUIN SE ON TALOUDELLISESTI KOHTUULLISTA, EA TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SELLAISESTA KÄYTTÄJÄLLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE AIHEUTUNEESTA TIETOJEN MENETYKSESTÄ, OHJELMISTON TAI LAITTEISTON VAURIOITUMISESTA TAI MUUSTA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI SATUNNAISESTA VAHINGOSTA, JOKA AIHEUTUU TIETOKONEELLE JA/TAI LAITTEELLE MINKÄ TAHANSA EA:N PALVELUN, SISÄLLÖN TAI EA:N OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ.

JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA, JA TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA EA:N, EA:N LISENSSINHALTIJOIDEN JA EA:N OSAKKUUS- JA/TAI TYTÄRYHTIÖIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUUTA ON RAJOITETTU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN. EA EI TUE TAI TAKAA MITÄÄN EA:N TARJOAMIA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TUOTTEITA TAI PALVELUITA, EIKÄ EA OLE OSAPUOLENA TAI MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA KÄYTTÄJÄN JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TUOTE- TAI PALVELUNTOIMITTAJIEN OIKEUSTOIMISTA.

17. Hyvitys

EA:n ja/tai sen lisenssinhaltijoiden pyynnöstä käyttäjä myöntyy puolustamaan EA:ta, sen lisenssinhaltijoita sekä EA:n osakkuus- ja/tai tytäryhtiöitä, alihankkijoita, jälleenmyyjiä ja sisällöntuottajia, hyvittämään näille ja vapauttamaan nämä vastuusta kaikkien sellaisten vahingonkorvausvaatimusten, vaatimusten ja kulujen osalta, mukaan lukien asianajajapalkkiot, jotka aiheutuvat sellaisesta näiden Palveluehtojen rikkeestä tai liittyvät sellaiseen näiden Palveluehtojen rikkeeseen, josta käyttäjä on vastuussa, tai liittyen käyttäjän jakamaan Sisältöön EA:n Palveluissa tai EA:n Palvelujen kautta. Edellisen kohdan yleispätevyyttä rajoittamatta käyttäjä suostuu hyvittämään EA:lle ja sen lisenssinhaltijoille ja vapauttamaan EA:n ja sen lisenssinhaltijat vastuusta käyttäjän Tilin laittoman tai asiattoman käytön suhteen, mukaan lukien sellaisen henkilön suorittama Tilin laiton tai asiaton käyttö, jolle käyttäjä on myöntänyt luvan käyttää Tiliä. Käyttäjä hyväksyy, että hän on henkilökohtaisesti vastuussa EA:n Palveluiden käytöstään ja kaikesta EA:n Palveluissa suorittamastaan viestinnästä ja toiminnasta, myös lisäämästään Sisällöstä, ja suostuu hyvittämään EA:lle, EA:n lisenssinhaltijoille ja EA:n osakkuus- ja/tai tytäryhtiöille sekä vapauttamaan vastuusta EA:n, EA:n lisenssinhaltijat ja EA:n osakkuus- ja/tai tytäryhtiöt kaiken sellaisen vahingon suhteen, joka aiheutuu käyttäjän toiminnasta EA:n Palveluissa, mukaan lukien käyttäjän lisäämä Sisältö.

EA ja sen lisenssinhaltijat varaavat oikeuden ottaa hoitaakseen omalla kustannuksellaan minkä tahansa sellaisen asian täydellisen puolustuksen ja hallinnan, mistä käyttäjältä voitaisiin muuten vaatia hyvitys. Tällaisessa tapauksessa käyttäjällä ei enää ole velvoitetta antaa hyvitystä EA:lle ja/tai sen lisenssinhaltijoille. Tämä osio pysyy voimassa Palveluehtojen irtisanomisen jälkeenkin.

18. Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

EA:n Palvelut saattavat sisältää hyperlinkkejä sellaisille verkkosivuille, joiden ylläpitäjät ovat kolmansia osapuolia, kuten mainostajia tai muita sisällöntoimittajia. Tällaisilla sivustoilla saatetaan kerätä tietoja tai pyytää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja. EA ei hallitse tällaisia verkkosivuja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, tietosuojakäytännöistä tai sivustojen mahdollisesti keräämien tietojen keräämisestä, käytöstä tai paljastamisesta.

19. Yleiset ehdot

A. Oikeudet. Käyttäjä hyväksyy, että näiden Palveluehtojen ei ole tarkoitus siirtää eivätkä ne siirrä mitään oikeuksia muille henkilöille kuin näiden Palveluehtojen osapuolille. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy myös, että näiden Palveluehtojen, EA:n tietosuojakäytännön ja Palveluehtoihin sisältyvien Lisäehtojen, mukaan lukien EA:n suorittama käytäntöjen toimeenpano, ei ole tarkoitus siirtää eivätkä ne siirrä mitään oikeuksia kenellekään.

B. Sopimuksen osien poistaminen. Jos näiden Palveluehtojen jotakin osaa pidetään virheellisenä tai sellaisena, ettei sitä voida panna toimeen, kyseinen osa tulkitaan sovellettavan lainsäädännön mukaisella tavalla niin, että se vastaa mahdollisimman hyvin EA:n alkuperäistä tarkoitusta, ja muut osat säilyvät täysin voimassa.

C. Oikeuksien luovutus. Jos EA jättää jonkin näissä Palveluehdoissa ilmoitetun oikeuden tai sopimusmääräyksen käyttämättä, se ei tarkoita, että EA luopuisi oikeudesta tai sopimusmääräyksestä. Näissä Palveluehdoissa esitetystä sopimusmääräyksestä luopuminen on voimassa vain, jos luopumisesta on kirjallinen ja EA:n edustajan allekirjoittama ilmoitus.

D. Sovellettava laki. Jos käyttäjä asuu Euroopan unionin jäsenvaltiossa: (i) näihin Palveluehtoihin ja käyttäjän Tiliin tai Tileihin pätevät Englannin lait, lukuun ottamatta lainvalintatilanteisiin liittyviä sääntöjä; ja (ii) käyttäjä tunnustaa Englannin oikeusistuimien määräysvallan tilanteessa, jossa käyttäjä nostaa kanteen EA:ta vastaan tai joka millään tavalla liittyy käyttäjän Tiliin tai Tileihin tai EA:n Palveluiden käyttöön, minkä lisäksi käyttäjä tunnustaa Englannin oikeusistuimien määräysvallan sellaisissa riitatilanteissa, joihin liittyvään vahingonkorvausvastuuseen liittyy EA tai sen osakkuus- ja/tai tytäryhtiöitä, työntekijöitä, alihankkijoita, toimihenkilöitä, esimiehiä, jälleenmyyjiä tai sisällöntuottajia. Jos käyttäjä asuu Korean tasavallassa, (i) myyntiehtoihin pätevät Korean tasavallan lait lukuun ottamatta sen lainvalintatilanteita; ja (ii) käyttäjä erityisesti tunnustaa ainoastaan Korean tasavallan oikeusistuimien määräysvallan tilanteessa, jossa nostetaan vaade tai kanne, joka millään tavalla liittyy myyntiehtoihin, minkä lisäksi käyttäjä erityisesti tunnustaa kyseisten oikeusistuimien itseään koskevan määräysvallan tällaisissa riitatilanteissa. Jos käyttäjä asuu muualla: (i) näihin Palveluehtoihin ja käyttäjän Tiliin tai Tileihin pätevät Kalifornian osavaltion lait, lukuun ottamatta lainvalintatilanteisiin liittyviä sääntöjä ja (ii) jäljempänä olevan osion 20 mukaisesti käyttäjä tunnustaa Kalifornian osavaltion Yhdysvaltain oikeuslaitoksen määräysvallan tilanteessa, jossa käyttäjä nostaa kanteen EA:ta vastaan tai joka millään tavalla liittyy käyttäjän Tiliin tai Tileihin tai EA:n Palveluiden käyttöön, minkä lisäksi käyttäjä tunnustaa (jäljempänä olevan osion 20 mukaisesti) näiden oikeusistuimien määräysvallan tällaisissa riitatilanteissa, joihin liittyvään vahingonkorvausvastuuseen liittyy EA tai EA:n osakkuus- ja/tai toimipisteitä, tytäryhtiöitä, alihankkijoita, jälleenmyyjiä tai sisällöntuottajia ja joita jäljempänä oleva osio 20 ei sulje pois. Kuten edellä on mainittu, käyttäjän toimintaan saattavat vaikuttaa myös muut kansalliset ja kansainväliset lait.

20. Riitatilanteiden ratkaisu sitovalla sovittelulla

Tämän osion tarkoitus on tarjota yksinkertaistettu ratkaisumenetelmä mahdollisiin riitatilanteisiin. Kuten jäljempänä osiossa 20.e mainitaan, jos riitatilanteita ei saada ratkaistua epävirallisesti ja käyttäjälle myönnetään sovittelussa summa, joka on suurempi kuin EA:n käyttäjälle viimeksi esittämä sovittelutarjous (jos sellainen on tehty), EA maksaa käyttäjälle 150 % sovittelusummasta, kuitenkin enintään 5000 $ sovittelusumman lisäksi.

KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA TÄMÄ OSUUS HUOLELLISESTI. SE VAIKUTTAA HÄNEN OIKEUKSIINSA.

Useimmat käyttäjän huolenaiheet voidaan ratkaista nopeasti ja käyttäjää tyydyttävällä tavalla niin, että käyttäjä kirjautuu Origin-tilin asiakastuen käyttöliittymään osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic). Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että EA ei kykene ratkaisemaan ongelmaa käyttäjää tyydyttävällä tavalla (tai mikäli EA ei kykene ratkaisemaan omaa käyttäjään liittyvää huolenaihettaan yritettyään ensin hoitaa asian epävirallisesti), käyttäjä ja EA hyväksyvät, että kaikki mahdolliset käyttäjän ja EA:n väliset riitatilanteet ratkaistaan seuraavassa esitetyn käytännön mukaisesti. Tämä ehto pätee kaikkiin kuluttajiin, sikäli kuin sovellettavan lain pakottavista säännöksistä ei muuta johdu, mutta Quebecin, Venäjän, Sveitsin, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Korean tasavallan asukkaat jäävät nimenomaisesti tämän ehdon ulkopuolelle. Kun käyttäjä hyväksyy nämä ehdot, käyttäjä ja EA nimenomaisesti luopuvat oikeudesta oikeudenkäyntiin valamiehistön edessä ja oikeudesta ryhmäkanteeseen osallistumiseen. Tämä sopimus on tarkoitettu laajasti tulkittavaksi. Tämä kohta kattaa kaikki EA:n ja käyttäjän väliset riitatilanteet (”Riitatilanteet”), mukaan lukien rajoituksetta muun muassa seuraavat:

- vaatimukset, jotka aiheutuvat jostakin käyttäjän ja EA:n välisen suhteen tekijästä tai liittyvät siihen, olipa syynä sopimus, oikeudenloukkaus, säädös, petos, vilpillinen väärä tieto tai mikä tahansa muu lakiin liittyvä vaatimus;
- vaatimukset, jotka ovat saaneet alkunsa ennen tätä sopimusta tai mitä tahansa aiempaa sopimusta (mukaan lukien muun muassa mainontaan liittyvät vaatimukset);
- vaatimukset, jotka ovat parhaillaan sellaisen ryhmäkanteen kohteena, johon käyttäjä ei ole osallinen, ja
- vaatimukset, jotka saattavat saada alkunsa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Ainoat riitatilanteet, joita tämä osio ei kata, ovat seuraavat:
- vaatimus käyttäjän tai EA:n (tai EA:n lisenssinhaltijoiden) immateriaalioikeuksien noudattamisesta tai suojaamisesta tai näiden immateriaalioikeuksien sitovuuteen liittyvä vaatimus;
- varkaus- tai piratismisyytökseen tai luvattomasta käytöstä seuraavaan syytökseen liittyvä vaatimus tai näistä aiheutuva vaatimus;
- mikään tämän osion kohta ei estä kumpaakaan osapuolta aloittamasta oikeudenkäyntiä vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa (Small Claims Court).Nimitykset ”EA”, ”käyttäjä” ja ”me” sisältävät myös tytäryhtiöt, toimipisteet, asiamiehet, työntekijät, osuuksien aiemmat omistajat, seuraajat ja nimetyt henkilöt tai yritykset sekä kaikki palveluiden tai Ohjelmiston valtuutetut tai valtuuttamattomat käyttäjät tai edunsaajat tämän sopimuksen tai osapuolten aiempien sopimusten mukaisesti. Tämä sovitteluehto liittyy osavaltioiden väliseen kaupankäyntitapahtumaan, joten tämä ehto tulkitaan ja toimeenpannaan Yhdysvaltain lainsäädännön sovittelulain (Federal Arbitration Act) mukaisesti. Tämä sovitteluehto jää voimaan myös näiden Palveluehtojen irtisanomisen jälkeen.

a. Epäviralliset neuvottelut / Riitatilanneilmoitus. Käyttäjä ja EA hyväksyvät, että kaikkia Riitatilanteita yritetään ensin ratkaista epävirallisesti vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajan ennen sovittelun aloittamista. Tällaiset epäviralliset neuvottelut alkavat, kun toinen osapuoli saa toiselta kirjallisen ilmoituksen (”Riitatilanneilmoitus”). Riitatilanneilmoituksen tulee: (a) sisältää valittavan osapuolen koko nimi ja yhteystiedot; (b) kuvata vaatimuksen tai riitatilanteen luonne ja perusta; sekä (c) määrittää haluttu korvaus (”Vaatimus”). EA lähettää Riitatilanneilmoituksen käyttäjän laskutusosoitteeseen (jos käyttäjä on antanut sen EA:lle) tai käyttäjän EA:lle antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän tulee lähettää Riitatilanneilmoitus seuraavaan osoitteeseen: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

b. Sitova sovittelumenettely. Jos käyttäjä ja EA eivät onnistu ratkaisemaan Riitatilannetta epävirallisissa neuvotteluissa 30 päivän kuluessa Riitatilanneilmoituksen saapumisesta, joko käyttäjä tai EA voi halutessaan hakea Riitatilanteeseen lopullista ratkaisua sitovassa sovittelussa. Jommankumman osapuolen halutessa sovittelua päätös on lopullinen ja sitova myös toisen osapuolen osalta. KÄYTTÄJÄ YMMÄRTÄÄ TÄMÄN EHDON TARKOITTAVAN, ETTÄ KÄYTTÄJÄ JA EA LUOPUVAT OIKEUDESTA HAASTAA TOINEN OSAPUOLI OIKEUTEEN JA OIKEUDENKÄYNTIIN VALAMIEHISTÖN EDESSÄ. Sovittelu aloitetaan ja käydään noudattamalla American Arbitration Associationin (”AAA”) kaupallisten neuvottelutilanteiden sääntöjä (Commercial Arbitration Rules) ja tarvittaessa AAA:n asiakkaisiin liittyvien riitatilanteiden täydennyskäytäntöjä (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) (”AAA:n kuluttajasäännöt”). Molempien sääntöjen englanninkieliset versiot ovat saatavana AAA:n verkkosivustolla osoitteessa www.adr.org. Käyttäjän sovittelukulut ja käyttäjän osuus sovittelukorvauksista määräytyvät AAA:n sääntöjen mukaan, ja niitä rajoittavat tarvittaessa AAA:n kuluttajasäännöt. Jos sovittelija katsoo näiden kustannusten olevan ylenmääräisiä tai jos käyttäjä lähettää EA:lle yllä annettuun Riitatilanneilmoitus-osoitteeseen ilmoituksen siitä, että hän ei kykene maksamaan sovittelun aloittamiseen vaadittavia kustannuksia, EA maksaa kaikki sovitteluun liittyvät kustannukset. Sovittelu voidaan käydä henkilökohtaisesti, asiakirjojen välityksellä, puhelimitse tai verkon kautta. Sovittelija tekee kirjallisen päätöksen ja ilmoittaa päätöksen perusteet, jos jompikumpi osapuoli niitä pyytää. Sovittelijan tulee noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, ja mahdolliset sovittelukorvaukset voidaan haastaa, jos sovittelija ei näin tee. Käyttäjä ja EA voivat käräjöidä oikeussalissa sovittelun aikaansaamiseksi, vireillä olevan sovittelun lykkäämiseksi sekä sovittelijan ilmoittaman sovittelukorvauksen vahvistamiseksi, muokkaamiseksi, kumoamiseksi tai tuomitsemiseksi.

c. Rajoitukset. Käyttäjä ja EA hyväksyvät, että mahdollinen sovittelu rajoittuu EA:n ja käyttäjän väliseen Riitatilanteeseen. Sovellettavan lain sallimissa määrin: (1) sovitteluja ei yhdistetä toisiinsa, (2) mitään Riitatilannetta ei ole oikeus sovitella ryhmäkanteen kautta tai käyttämällä ryhmäkanteen käytäntöjä eikä (c) mitään Riitatilannetta ole oikeus tuoda edustukselliseen sovitteluun suuren yleisön tai minkään muun osapuolen puolesta. KÄYTTÄJÄ JA EA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ VAATIMUKSIA TOISTA OSAPUOLTA VASTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ TOIMIJANA, EI ASIANOMISTAJANA EIKÄ RYHMÄN JÄSENENÄ RYHMÄKANTEESSA. Elleivät käyttäjä ja EA molemmat toisin hyväksy, sovittelija ei voi vahvistaa enempää kuin toisen osapuolen vaatimukset eikä voi muulla tavalla johtaa mitään edustuksellista kannetta tai ryhmäkannetta. Jos tämä yksittäinen ehto todetaan sellaiseksi, ettei sitä voida panna toimeen, koko sovitteluun liittyvä ehto todetaan pätemättömäksi.

d. Sijainti. Jos käyttäjä on Yhdysvaltain asukas, sovittelu käydään missä tahansa käyttäjälle sopivassa paikassa. Yhdysvaltain ulkopuolella asuvien käyttäjien sovittelu aloitetaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion San Mateon piirikunnassa, ja käyttäjä ja EA hyväksyvät kyseisen tuomioistuimen päätäntävallan sovittelun aikaansaamiseen, vireillä olevan sovittelun lykkäämiseen tai sovittelijan ilmoittaman sovittelukorvauksen vahvistamiseen, muokkaamiseen, kumoamiseen tai tuomitsemiseen.

e. Korvaukset ja lakimiesten palkkiot. Jos sovittelija antaa päätöksensä käyttäjän hyväksi sen perusteella, mitä vaatimuksia käyttäjä esittää EA:ta vastaan, ja määrää käyttäjälle sovittelupalkkion, joka on suurempi kuin EA:n viimeksi kirjoittama sovittelutarjous ennen kirjallisten esitysten tekemistä sovittelijalle, EA tekee seuraavat toimet:

- Maksaa käyttäjälle 150 % tämän sovittelusummasta, enintään 5 000 $ sovittelusumman lisäksi; ja

- Maksaa käyttäjän mahdolliselle lakimiehelle asianajopalkkiot sekä korvaa kaikki kulut (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kustannukset), joita käyttäjä tai hänen lakimiehensä kohtuullisissa määrin veloittaa käyttäjän vaateen tutkimisesta, valmistelusta ja ajamisesta sovittelussa (”lakimiehen maksu”).

Sovittelija voi tehdä päätöksiä ja ratkaista riitatilanteita, jotka liittyvät kulujen, kustannuksien, vaihtoehtoisten maksujen ja lakimiehen maksun maksamiseen ja korvaamiseen milloin tahansa menettelyn aikana ja kumman tahansa osapuolen pyytäessä neljäntoista (14) päivän sisällä siitä, kun sovittelija on tehnyt asiakysymykseen liittyvän päätöksensä.
Edellä kuvattu oikeus lakimiesten palkkioihin ja kustannuksiin täydentää niitä käyttäjän mahdollisia oikeuksia lakimiesten palkkioihin ja kustannuksiin, joita käyttäjällä saattaa sovellettavan lainsäädännön mukaan olla, joskaan käyttäjä ei voi saada kaksinkertaisia korvauksia lakimiesten palkkioista tai kustannuksista. EA luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan lakimiesten palkkioiden ja kustannusten korvausvaatimuksiin mahdollisissa käyttäjän ja EA:n välisissä sovittelutilanteissa.

f. Sovittelijan päätäntävaltaa koskeva rajoitus. Sovittelija voi vaatia tuomioistuinta vahvistamaan tai määräämään välitoimia vain välitoimia hakevan yksittäisen osapuolen puolesta ja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen osapuolen yksittäiseen vaatimukseen liittyvän välitoimen toimittamiseksi.

g. Ehtoon tehtävät muutokset. Huolimatta mahdollisista Sopimuksen toisin määräävistä osista osapuolet hyväksyvät, että jos EA tekee tulevaisuudessa muutoksia tähän sovitteluehtoon (lukuun ottamatta Riitatilanneilmoitus-osoitteen muutosta), käyttäjä voi hylätä kyseiset muutokset lähettämällä EA:lle kirjallisen ilmoituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutoksesta edellä mainittuun Riitatilanneilmoitus-osoitteeseen. Jos käyttäjä kieltäytyy mahdollisista tulevista muutoksista, hän hyväksyy, että mahdolliset käyttäjän ja EA:n väliset riitatilanteet sovitellaan näiden ehtojen mukaisesti.

21. Sopimuksen kattavuus

Palveluehdot (mukaan lukien EA:n tietosuojakäytäntö ja muut Lisäehdot, jotka on lisätty tähän asiakirjaan viitteenä) ja mahdolliset tiettyyn peliin, toimintoon, kilpailuun tai arvontaan liittyvät ilmoitetut säännöt tai ohjeet sisältävät kaiken sen, mitä käyttäjän ja EA:n välillä on sovittu EA:n Palveluihin liittyvistä käyttäjän oikeuksista ja velvollisuuksista. Jos Palveluehtojen ja mahdollisten muiden EA:n Palveluun lähetettyjen sääntöjen tai ohjeiden välillä on ristiriitoja, EA ratkaisee ristiriidan täysin oman harkintansa mukaan.

22. Huomautus Kalifornian asukkaille

Kalifornian siviililain pykälän 1789.3 mukaisesti käyttäjän tulee huomata, että (a) EA:n osoite on 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA, (b) EA:n Palveluiden maksut ja kulut määräytyvät käyttäjän valitsemien palveluiden mukaisesti ja (c) jos käyttäjä haluaa esittää EA:n Palveluihin liittyvän valituksen tai haluaa lisätietoja EA:n Palveluiden käytöstä, hänen tulee tehdä se EA:n asiakaspalvelun verkkosivuilla osoitteessa help.ea.com, support.popcap.com (PopCap-tuotteet) tai swtor.com/support (Star Wars™: The Old Republic). Valitustilanteessa käyttäjä voi ottaa yhteyttä myös kuluttajapalveluiden valitusyksikköön lähettämällä englanninkielisen kirjeen osoitteeseen Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs, 400 ”R” Street, Sacramento, CA 95814, tai soittamalla englanninkielisen puhelun numeroon (916) 445-1254 tai (800) 952-5210.

Lisää sivusto terms.ea.com/fi kirjanmerkkeihin ja käy sivustolla säännöllisesti tarkistamassa EA:n Palveluehtojen päivitykset.

23. Lisäehdot

Tiettyihin EA:n Palveluihin liittyvät lisäehdot

Tiettyjen EA:n Palveluiden käyttämistä varten käyttäjän on mahdollisesti luettava ja hyväksyttävä kyseiseen EA:n Palveluun liittyvät ehdot. Käyttäjän kyseistä EA:n Palvelua koskevat oikeudet määräytyvät kyseisten ehtojen ja näiden Palveluehtojen perusteella. Jos palvelukohtaiset ehdot ja nämä ehdot eroavat toisistaan, EA ratkaisee ristiriidat oman harkintansa mukaan.

Beta-testit

EA saattaa oman harkintansa mukaan ottaa yhteyttä käyttäjään ja tarjota tälle mahdollisuutta testata ja arvioida yhtä tai useaa peliä, pelin osaa tai verkkotoimintoa ennen kaupallista julkaisua ohjelmointivirheiden havaitsemista varten. Käyttäjää pyydetään antamaan EA:lle (ja vain EA:lle) tietynlaista palautetta ja ehdotuksia käyttäjän kokemusten perusteella, kun käyttäjä tutkii ja arvostelee peliä/pelejä tai sivuston ominaisuuksia. Tätä kutsutaan ”Beta-testaukseksi”. Käyttäjän on allekirjoitettava ja palautettava EA:lle erillinen Julkaisemattoman Ohjelmiston Salassapitosopimus (”Salassapitosopimus”) kustakin Beta-testistä, ENNEN kuin käyttäjä hyväksytään testaajaksi (”Testaaja”) ja ENNEN kuin käyttäjä saa ohjelmiston käyttöönsä. Käyttäjän toimintaa Testaajana koskevat Salassapitosopimus sekä seuraavat ehdot.

Beta-testauksen yhteydessä EA saattaa toimittaa käyttäjälle väliaikaiseen käyttöön pelin ennakkojulkaisuversion tai mahdollisuuden käyttää tiettyä EA-sivuston ominaisuutta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ennakkojulkaisuversio ja kaikki käyttäjän saama muu materiaali ovat EA:n omistamaa luottamuksellista tietoa ja materiaalia. Käyttäjä hyväksyy sen, että Beta-testaukseen osallistuessaan hän (i) ei kopioi tai jäljennä ennakkojulkaisuversiota eikä luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja, (ii) vartioi ennakkojulkaisuversiota ja luottamuksellisia tai omistusoikeudellisia tietoja sekä estää ennakkojulkaisuversion ja luottamuksellisten tai omistusoikeudellisten tietojen luvattoman käytön, jäljennyksen, paljastuksen ja/tai luvattoman käytön, ja (iii) noudattaa täysin Salassapitosopimuksen ehtoja.

Käyttäjä suorittaa testauksen henkilökohtaisesti eikä päästä muita henkilöitä käsittelemään ennakkojulkaisumateriaalia. Käyttäjä myöntää, että yllä esitettyjen velvollisuuksien rikkominen aiheuttaa EA:lle korvaamatonta vahinkoa ja että EA on oikeutettu (muiden käytettävissä olevien oikeuksien lisäksi) kieltomääräysten rikkomisesta aiheutuviin korvauksiin sitoumuksetta estääkseen käyttäjän velvollisuuksien rikkomisen tai uhkaavan rikkomisen. Käyttäjän velvollisuus pitää beta-pelit luottamuksellisina jatkuu siihen asti, että EA aloittaa pelin ja kaiken käyttäjän testaaman sisällön julkisen levityksen tai julkistaa nämä käyttäjästä riippumattomista syistä.

Pyydettäessä käyttäjä palauttaa välittömästi EA:lle kaikki ennakkojulkaisuversion kopiot sekä EA:n käyttäjälle antamat luottamukselliset tai omistusoikeudelliset tiedot.

Testaajana käyttäjä voi pelata beta-pelejä niin, että ainoana tarkoituksena on pelien arvioiminen ja virheiden havaitseminen. Mikään näissä ohjeissa tai tällä sivustolla ei anna käyttäjälle mitään beta-peleihin tai täällä olevaan sisältöön liittyviä oikeuksia. Beta-pelit toimitetaan testaukseen ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”, ja niihin ei liity minkäänlaisia oletettuja tai ilmoitettuja takuita.

Joitakin beta-pelejä pelattaessa käyttäjä saattaa kerätä aarteita, kokemuspisteitä, varusteita tai muuta arvoa osoittavaa materiaalia. Nämä tiedot saatetaan poistaa missä tahansa vaiheessa testausta, ja ne saatetaan poistaa, kun pelin testausvaihe loppuu. Tällöin pelaajan historia ja tiedot poistetaan, ja kukin pelaaja palaa aloittelevan pelaajan tilaan.

Kun käyttäjä napsauttaa pelipainiketta ja aloittaa beta-pelin, hän hyväksyy, että: (i) beta-pelien pelaamiseen liittyvät riskit ovat käyttäjän vastuulla, ja pelit saattavat sisältää tunnettuja tai tuntemattomia virheitä, (ii) pelin aikana hankitut arvoa osoittavat kohteet saatetaan poistaa milloin tahansa, (iii) EA:lla ei ole velvollisuutta tuoda pelejä pelattavaksi veloituksetta tai tuoda pelejä lainkaan käytettäväksi, (iv) pelit saattavat olla käytettävissä vain tilaajille, kun beta-testaus on suoritettu tai missä tahansa tulevassa vaiheessa; (v) EA:n Palveluehdot ovat voimassa testausvaiheen aikana, ja (vi) jos kyseessä on suljettu beta-testaus, käyttäjä pitää kaikki beta-peleihin liittyvät tiedot salassa yllä kuvatulla tavalla eikä paljasta tällaisia tietoja kenellekään.

Beta-testauksen tilejä ei missään tilanteessa saa siirtää toiselle käyttäjälle.

Nintendo -verkkopalvelujen käyttäjäsopimus ja tietosuojakäytäntö
Nintendo -verkkopalvelujen käyttäjäsopimus ja tietosuojakäytäntö pysyvät täysin voimassa, kun käyttäjä käyttää EA:n Palveluita Wii U -konsolin kautta. Jos Nintendo -verkkopalvelujen käyttäjäsopimus on ristiriidassa EA:n Palveluehtojen kanssa, Nintendo -verkkopalvelujen käyttäjäsopimus on voimassa. EA on yksin vastuussa EA:n Palveluiden toiminnasta ja sisällöstä.

Xbox Live® -palvelun Käyttöehdot
Xbox Live® -palvelun Käyttöehdot pysyvät täysin voimassa, kun käyttäjä käyttää EA:n Palveluita Xbox Live® -palvelun kautta. Jos Xbox Live® -palvelun Käyttöehdot ovat ristiriidassa EA:n Palveluehtojen kanssa, Xbox Live® -palvelun Käyttöehdot ovat voimassa. EA on yksin vastuussa EA:n Palveluiden toiminnasta ja sisällöstä. Microsoft saattaa kerätä ja hyödyntää käyttäjän tietoja ja tietoja siitä, miten käyttäjä toimii Xbox Live® -palvelussa, kun hän käyttää EA:n Palveluita Xbox Live® -palvelun kautta. Microsoft käyttää ja kerää tällaisia tietoja Xbox Live® -tietosuojalausunnon mukaisesti (saatavilla osoitteessa xbox.com tai soittamalla puhelinnumeroon 1-800-4MY-XBOX). JOS KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ EA:N PALVELUITA Xbox Live® -PALVELUN KAUTTA, HÄN HYVÄKSYY, ETTÄ MICROSOFT EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JONKA KÄYTTÄJÄ SAATTAA KÄRSIÄ KÄYTTÄESSÄÄN EA:N PALVELUITA Xbox Live® -PALVELUN KAUTTA, JA KÄYTTÄJÄ LUOPUU TÄTEN KAIKISTA TOIMISTA JA VAATIMUKSISTA, JOITA KÄYTTÄJÄ SAATTAISI NOSTAA MICROSOFTIA VASTAAN TÄLLAISISTA VAHINGOISTA TAI KÄYTTÄJÄN KÄYTETTYÄ EA:N PALVELUITA. EA on yksin vastuussa kaikkien EA:n Palveluiden kautta hankittujen palveluiden asiakastuesta ja laskutuksesta.

EA-verkkopalvelu PlayStation®2-tietokoneviihdejärjestelmälle
- Ilmoittaja: Sony Computer Entertainment (Pohjois-Amerikka)
”DNAS”
Tässä ohjelmistossa käytetään ”DNAS” (Dynamic Network Authentication System) -sovellusta, joka on Sony Computer Entertainment Inc:n (”SCEI”) kehittämä todennusjärjestelmä. DNAS kerää tietoja käyttäjän laitteistosta ja ohjelmistosta sekä käyttää näitä tietoja käyttäjätunnistukseen, kopiointisuojaukseen, tilien estoon, järjestelmän, sääntöjen ja pelin hallintaan ja muihin tarkoituksiin. Käyttäjää ei voi tunnistaa kerättyjen tietojen perusteella eikä tietoja jaeta SCE:n ulkopuolisten yritysten kanssa. JULKAISIJA VOI YHDISTÄÄ NÄMÄ TIEDOT JULKAISIJAN ARKISTOISSA OLEVIIN TIETOIHIN, JOIDEN PERUSTEELLA KÄYTTÄJÄ VOIDAAN TUNNISTAA, MIKÄLI KÄYTTÄJÄ ILMOITTAA TIETOJA, JOIDEN PERUSTEELLA TUNNISTUS ON MAHDOLLISTA. KÄYTTÄJÄN TULEE TARKISTAA JULKAISIJAN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ JA KÄYTTÖEHDOT, ENNEN KUIN HÄN ILMOITTAA HENKILÖTIETOJAAN. KÄYTTÄJÄN EI PIDÄ ILMOITTAA JULKAISIJALLE HENKILÖTIETOJAAN, MIKÄLI HÄN EI HYVÄKSY TÄMÄN KÄYTTÖEHTOJA JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ. SCEI, Sony Computer Entertainment America (”SCEA”) ja näiden toimipisteet eivät voi taata DNAS-palvelimien jatkuvaa toimintaa. SCEA ei ole vastuussa DNAS-palvelimien mahdollisista toimintaviiveistä tai toimimattomuudesta. Jos käyttäjä saa sisäänkirjautumisen yhteydessä sanoman, jossa ilmoitetaan DNAS-tunnistusvirheestä, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä SCEA:n asiakaspalveluun, puh. 1-866-466-5333. Lisätietoa DNAS-toiminnosta on osoitteessa www.us.playstation.com/DNAS. Jos järjestelmä ei ole yhteensopiva tai ei toimi DNAS-toiminnon kanssa, SCEI:n, SCEA:n ja näiden toimipisteiden ainoa vastuu rajoittuu käyttäjän peliohjelmiston, järjestelmän tai lisälaitteiden korjaamiseen tai vaihtoon SCEA:n ratkaisun mukaan. SCEA, sen emoyhtiöt, toimipisteet tai lisensoidut Julkaisijat eivät ole vastuussa mistään viiveistä, järjestelmävirheistä, tunnistusvirheistä tai järjestelmäkatkoista, jotka saattavat ajoittain vaikuttaa verkkopelaamiseen tai sen käytettävyyteen.

- Ilmoittaja: Sony Computer Entertainment (Eurooppa)
Tässä ohjelmistossa käytetään ”DNAS” (Dynamic Network Authentication System) -sovellusta, joka on Sony Computer Entertainment Inc:n (”SCEI”) kehittämä todennusjärjestelmä. DNAS kerää tietoja käyttäjän laitteistosta ja ohjelmistosta sekä käyttää näitä tietoja käyttäjätunnistukseen, kopiointisuojaukseen, tilien estoon, järjestelmän, sääntöjen ja pelin hallintaan ja muihin tarkoituksiin. SCEI, Sony Computer Entertainment Europe (”SCEE”) ja näiden toimipisteet eivät voi taata DNAS-palvelimien jatkuvaa toimintaa. SCEE ei ole vastuussa DNAS-palvelimien mahdollisista toimintaviiveistä tai toimimattomuudesta. Jos käyttäjä saa sisäänkirjautumisen yhteydessä DNAS-tunnistusvirheeseen liittyvän virheilmoituksen, hänen tulee ottaa yhteyttä paikalliseen PlayStation-asiakaspalveluun soittamalla ohjelmiston käyttöoppaassa olevaan puhelinnumeroon. Lisätietoa DNAS-toiminnosta on sivustolla PlayStation.com. Jos järjestelmä ei ole yhteensopiva tai ei toimi DNAS-toiminnon kanssa, SCEI:n, SCEE:n ja näiden toimipisteiden ainoa vastuu rajoittuu käyttäjän peliohjelmiston, järjestelmän tai lisälaitteiden korjaamiseen tai vaihtoon SCEE:n päätöksellä. SCEE, sen emoyhtiöt, toimipisteet tai lisensoidut Julkaisijat eivät ole vastuussa mistään viiveistä, järjestelmävirheistä, tunnistusvirheistä tai järjestelmäkatkoista, jotka saattavat ajoittain vaikuttaa verkkopelaamiseen tai sen käytettävyyteen.

- Ilmoittaja: Sony Computer Entertainment (Japani), tietosuojakäytäntöjen ja verkkotoimintojen osasto
Tässä ohjelmistossa hyödynnetään käyttäjien verkkotunnistusjärjestelmää. Käyttäjien verkkotunnistusjärjestelmä kerää tietoja käyttäjän laitteistosta ja ohjelmistosta sekä käyttää näitä tietoja käyttäjätunnistukseen, kopiointisuojaukseen, tilien estoon, järjestelmän, sääntöjen ja pelin hallintaan ja muihin tarkoituksiin. Käyttäjää ei voi tunnistaa kerättyjen tietojen perusteella. Electronic Arts voi yhdistää nämä tiedot Electronic Artsin arkistoissa oleviin tietoihin, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa, mikäli käyttäjä ilmoittaa tietoja, joiden perusteella tunnistus on mahdollista. Käyttäjän tulee tarkistaa Electronic Artsin tietosuojakäytäntö ja palveluehdot, ennen kuin hän ilmoittaa henkilötietojaan Electronic Artsille. Käyttäjän ei pidä ilmoittaa henkilötietoja Electronic Artsille, mikäli hän ei hyväksy palveluehtoja ja tietosuojakäytännön ehtoja.

EA-verkkopalvelu PlayStation®3-tietokoneviihdejärjestelmälle
PlayStation™Network palveluehdot pysyvät täysin voimassa ja määräävät käyttäjän toimintaa, kun tämä käyttää EA Online -palveluita PlayStation™Network-verkon kautta. Jos EA Online -palvelun Palveluehtojen sekä PlayStation™Network-käyttöehtojen ja käyttäjäsopimuksen välillä on ristiriitoja, ne ratkaistaan PlayStation™Network-käyttöehtojen ja käyttäjäsopimuksen hyväksi.

PlayStation®Store-kaupan ostokset Euroopassa
Kaikki pelin sisäisestä kaupasta ostettu sisältö ostetaan Sony Network Entertainment Europe Limitediltä (”SNEE”), ja se on Sony Entertainment Network–palvelun käyttöehtojen alaista. Nämä käyttöehdot saa PlayStation®Store-kaupasta. Tarkista kunkin ostoksen käyttöoikeudet, sillä ne voivat vaihdella kohteesta toiseen. Ellei toisin ilmoiteta, pelin sisäisessä kaupassa myytävien sisältöjen ikäluokitus on sama kuin pelin.

PlayStation®Store-kaupan ostokset Yhdysvalloissa ja Kanadassa
Kohteiden ostamiseen ja käyttämiseen liittyvät PlayStation™Network-verkon palveluehdot ja käyttösopimus. Sony Computer Entertainment America on jälleenlisensoinut tämän verkkopalvelun käyttäjälle.

Adobe®-tuotteet
Adobe® Flash® Player. Tekijänoikeudet © 1996–2012. Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Patentteja anottu Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Adobe ja Flash ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Adobe® Shockwave® Player. Tekijänoikeudet © 1996–2012. Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe ja Shockwave ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Adobe® AIR™. Tekijänoikeudet © 2007–2012. Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe ja Adobe AIR ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.


Versio 45372_10