ELECTRONIC ARTS
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18 Ιουλίου 2019


Καλώς ήρθατε στην EA. Η παρούσα Σύμβαση διέπει την πρόσβαση και τη χρήση προϊόντων λογισμικού εκ μέρους σας, όπως το λογισμικό παιχνιδιών που περιλαμβάνεται σε δίσκο ή λαμβάνεται ηλεκτρονικά, προσφέρεται από την EA και τις θυγατρικές της («EA»), καθώς και τις σχετικές ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και δυνατότητες, τις υπηρεσίες, τις δυνατότητες, το περιεχόμενο σε σύνδεση και τις διαδικτυακές τοποθεσίες που προσφέρονται από την EA ή/και τα ζωντανά γεγονότα που φιλοξενούνται από ή σε σύνδεση με την ΕΑ (συλλογικά «Υπηρεσίες EA»). Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και το νομικό πρόσωπο της ΕΑ που παρατίθεται στην παρακάτω Ενότητα 13B. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EA, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΑ. ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ EA.

Πίνακας περιεχομένων

 1. Λογαριασμός EA
 2. Άδεια
 3. Περιεχόμενο και Δικαιώματα
 4. Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών EA και των Ενημερώσεων
 5. Το δικό σας περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (UGC)
 6. Κανόνες συμπεριφοράς
 7. Προϊόντα PC
 8. Καταγγελία και άλλες Κυρώσεις
 9. Χρήση δεδομένων
 10. Άλλο λογισμικό, βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία
 11. Τρίτα μέρη
 12. Αποποίηση εγγυήσεων, περιορισμός ευθύνης
 13. Γενικοί Όροι
 14. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση
 15. Επίλυση διαφοράς μέσω δεσμευτικής διαιτησίας
 16. Συμπληρωματικοί όροι για PlayStation®


1. Λογαριασμός EA

Είναι απαραίτητο να έχετε Λογαριασμό ΕΑ προκειμένου να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε πολλές Υπηρεσίες EA, συμπεριλαμβανομένου του να παίξετε σε σύνδεση.

Για να δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό ΕΑ, πρέπει να έχετε έγκυρη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και να παρέχετε αληθείς και ακριβείς πληροφορίες. Πρέπει να είστε επιλέξιμος για να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία EA για την οποία εγγράφεστε και πρέπει να είστε κάτοικος χώρας στην οποία επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών EA.

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών (ή να έχετε την ελάχιστη ηλικία που ισχύει στην χώρα διαμονής σας) προκειμένου να δημιουργήσετε Λογαριασμό ΕΑ. Αν είστε μεταξύ της σχετικής ελάχιστης ηλικίας και των 18 ετών (ή της ηλικίας ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας), εσείς και ο γονέας σας ή ο κηδεμόνας σας πρέπει να μελετήσετε την παρούσα Σύμβαση μαζί. Οι γονείς και οι κηδεμόνες ευθύνονται για τις ενέργειες των παιδιών κάτω των 18 ετών όταν χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες ΕΑ. Η EA συστήνει οι γονείς και οι κηδεμόνες να εξοικειώνονται με τους γονικούς ελέγχους στις συσκευές που παρέχουν στα παιδιά τους.

Φέρετε την ευθύνη για τη δραστηριότητα στον Λογαριασμό σας ΕΑ. Ο Λογαριασμός σας EA δύναται να ανασταλεί ή να καταγγελθεί αν κάποιος άλλος τον χρησιμοποιήσει για δραστηριότητα που παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση.

Μπορείτε να ακυρώσετε τον Λογαριασμό σας EA ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια συνδρομή σε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία EA ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της EA στη διεύθυνση help.ea.com/en/ για να ακυρώσετε τον Λογαριασμό σας EA. Για να ολοκληρωθεί το αίτημά σας, η EA δύναται να εισπράξει τέλη ή κόστη που προκύπτουν, αν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, καθώς και τυχόν ποσά που οφείλονται σε τρίτους πωλητές ή σε παρόχους περιεχομένου.

2. Άδεια

Οι Υπηρεσίες EA σας παραχωρούνται, δεν πωλούνται σε εσάς. Η EA σας εκχωρεί προσωπική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή και μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA στις οποίες έχετε πρόσβαση για μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τη συμμόρφωσή σας με την παρούσα Σύμβαση. Δεν δύνασθε να έχετε πρόσβαση, να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να διανείμετε οποιαδήποτε Υπηρεσία EA, Περιεχόμενο ή Δικαιώματα (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται κατωτέρω), εκτός εάν ρητώς εξουσιοδοτείται διαφορετικά από την ΕΑ ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Απαγορεύεται η αντιστροφή του σχεδιασμού ή η απόπειρα να αντλήσετε ή να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά πηγαίο κώδικα ή άλλα δεδομένα από τις Υπηρεσίες ΕΑ, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την ΕΑ ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η EA ή οι εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της έχουν και διατηρούν κάθε άλλο δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί των Υπηρεσιών ΕΑ, καθώς και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3. Περιεχόμενο και Δικαιώματα

Οι Υπηρεσίες EA περιλαμβάνουν Περιεχόμενο και Δικαιώματα. Το Περιεχόμενο των Υπηρεσιών EA περιλαμβάνει λογισμικό, τεχνολογία, κείμενο, αναρτήσεις σε φόρουμ, συνομιλίες, προφίλ, widgets, μηνύματα, συνδέσμους, μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, μουσική, ήχους, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κώδικα και όλο το οπτικοακουστικό ή άλλο υλικό που εμφανίζεται ή προέρχεται από τις Υπηρεσίες EA, καθώς και τη σχεδίαση και την εμφάνιση των διαδικτυακών τοποθεσιών μας. Το Περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (User-generated Content – «UGC»). Το UGC περιλαμβάνει προσωπικότητες Λογαριασμών EA, αναρτήσεις σε φόρουμ, περιεχόμενο προφίλ και άλλο Περιεχόμενο στο οποίο συνεισφέρουν χρήστες στις Υπηρεσίες EA. Όλο το Περιεχόμενο είτε κατέχεται από την ΕΑ ή τους οι εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της, ή εκχωρείται στην EA και τους οι εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της σύμφωνα με την παρακάτω Ενότητα 5.

Τα Δικαιώματα αποτελούν δικαιώματα που η ΕΑ σας εκχωρεί προκειμένου να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία των Υπηρεσιών EA σε σύνδεση ή εκτός σύνδεσης. Παραδείγματα Δικαιωμάτων αποτελούν η πρόσβαση σε ψηφιακό ή απασφαλιζόμενο Περιεχόμενο, επιπρόσθετη ή βελτιωμένη λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών για πολλούς παίχτες), εγγραφές, εικονικά στοιχεία, κλειδιά ή κωδικοί ξεκλειδώματος, σειριακοί κωδικοί ή έλεγχος ταυτότητας σε σύνδεση, αποτελέσματα σε παιχνίδι, εικονικοί πόντοι, κέρματα ή νομίσματα.

Αναφερόμαστε σε αυτούς τους εικονικούς πόντους, τα κέρματα ή τα νομίσματα ως το «Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ». Όταν λάβετε από εμάς ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας ένα Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ, λαμβάνετε μια προσωπική, περιορισμένη, μη εκχωρήσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για πρόσβαση και επιλογή των Δικαιωμάτων που ρητώς διαθέτει σε εσάς η EA.

Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ δεν έχει οικονοµική αξία και δεν έχει αξία εκτός των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας. Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ δεν δύναται να πωληθεί, αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγής, μεταφερθεί ή να ανταλλαχθεί για μετρητά, μπορεί μόνο να χρησιμοποιηθεί για εξαγορά Δικαιωμάτων που διατίθενται για την Υπηρεσία EA. Το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ είναι μη επιστρέψιμο και δεν δικαιούστε επιστροφής για τυχόν μη χρησιμοποιημένο Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ. Αφού εξοφλήσετε το Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ για ένα Δικαίωμα, το Δικαίωμα αυτό είναι μη επιστρέψιμο, ανταλλάξιμο, ή επιστρεπτέο. Εάν ζείτε στην Ιαπωνία, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε Εικονικό Νόμισμα της ΕΑ μέσα σε 180 μέρες από την ημερομηνία αγοράς.

Θα διαθέτετε με δικά σας έξοδα τον εξοπλισμό, τη σύνδεση στο διαδίκτυο και τις χρεώσεις που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών EA.

4. Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών EA και των Ενημερώσεων

Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες EA και οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Δικαίωμα θα είναι διαθέσιμο πάντα, σε όλες τις τοποθεσίες, ή ανά πάσα στιγμή ή ότι θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία ΕΑ, συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή Δικαιώματα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η EA δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες EA δύνανται να είναι προσβάσιμες σε όλες τις συσκευές, μέσω συγκεκριμένου παρόχου διαδικτύου ή σύνδεσης ή σε όλες τις γεωγραφικές τοποθεσίες.

Από καιρού εις καιρόν, η ΕΑ δύναται να ενημερώσει, αλλάξει ή τροποποιήσει μια Υπηρεσία EA, Περιεχόμενο ή Δικαιώματα, χωρίς να σας ειδοποιήσει. Οι εν λόγω ενημερώσεις και τροποποιήσεις δύναται να απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA.

Η EA ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσει ή να προβεί σε ρυθμίσεις επαναφοράς σε ορισμένες παραμέτρους προκειμένου να εξισορροπήσει το παίξιμο των παιχνιδιών και τη χρήση των Υπηρεσιών EA. Αυτές οι ενημερώσεις ή «ρυθμίσεις επαναφοράς» πιθανώς να σας προκαλέσουν προβλήματα εντός του σχετικού κόσμου του παιχνιδιού και ενδέχεται να επηρεάσουν χαρακτήρες, παιχνίδια, ομάδες ή άλλα Δικαιώματα που έχετε υπό τον έλεγχό σας.

5. Το δικό σας περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες (UGC)

Εσείς φέρετε την ευθύνη για το δικό σας UGC. Δεν δύνασθε να αποστείλετε UGC που παραβαίνει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή που παραβαίνει τη νομοθεσία, την παρούσα Σύμβαση ή το δικαίωμα απορρήτου ή το δικαίωμα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Η EA δύναται, με τη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει, επεξεργαστεί ή να απενεργοποιήσει το UGC για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων και αν η ΕΑ εύλογα κρίνει ότι το UGC παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση. Η EA δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για το UGC, για την αφαίρεσή του ή για τη μη αφαίρεσή αυτού ή άλλου Περιεχομένου. Η EA δεν υποβάλει σε διαλογή όλα τα UGC και δεν υποστηρίζει ή εγκρίνει οποιοδήποτε UGC διατίθεται στις Υπηρεσίες EA.

Όταν συνεισφέρετε με UGC, εκχωρείτε στην ΕΑ, τους δικαιοπαρόχους και τους δικαιοδόχους της, μη αποκλειστική, διαρκή, μεταβιβαζόμενη, παγκόσμια, εκχωρούμενη άδεια να χρησιμοποιήσουν, φιλοξενήσουν, αποθηκεύσουν, αναπαραγάγουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγα έργα, να εκτελέσουν δημόσια, να εκθέσουν δημόσια ή να μεταδώσουν και να επικοινωνήσουν διαφορετικά το UGC, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, και σε οποιοδήποτε μέσο ή φόρουμ, είτε είναι γνωστό τώρα είτε επινοηθεί στο μέλλον, χωρίς ειδοποίηση, πληρωμή ή απόδοση οποιουδήποτε είδους σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Επίσης εκχωρείτε σε όλους τους άλλους χρήστες που μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν το UGC σας σε μια Υπηρεσία EA το δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, έκθεσης, εκτέλεσης, δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτό και να διανείμουν το UGC σας στη σχετική Υπηρεσία EA ή μέσω αυτής χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, αντίτιμο ή αποζημίωση προς εσάς.

6. Κανόνες συμπεριφοράς

Όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία EA, συμφωνείτε ότι δεν θα:

Εάν εσείς ή άλλος που χρησιμοποιεί το Λογαριασμό EA παραβιάζει αυτούς τους κανόνες και δεν λάβει διορθωτικά μέτρα για την εν λόγω παραβίαση μετά από προειδοποίηση, η EA μπορεί να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα εναντίον σας, συµπεριλαµβανοµένη την ανάκληση πρόσβασης σε μερικές ή όλες τις Υπηρεσίες EA, Περιεχόμενο ή Δικαίωμα, ή να καταργήσει το Λογαριασμό ΕΑ όπως περιγράφεται στο Ενότητα 8. Σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων, η EA μπορεί να λάβει τα μέτρα αυτά χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένα παραδείγματα σοβαρών παραβιάσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: προώθηση, ενθάρρυνση ή διεξαγωγή πειρατείας, πώληση Λογαριασμών EA ή δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανόμενα τα εικονικά νομίσματα και αντικείμενα) χωρίς άδεια της EA, ακραία παρενόχληση, ή απειλή παράνοµων δραστηριοτήτων. Όταν είναι πρακτικά δυνατό, η EA θα σας ενημερώσει για τα μέτρα που θα λάβει ως απόκριση στις παραβιάσεις των εν λόγω κανόνων ή της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους σας.

Ορισμένες Υπηρεσίες EA ενδέχεται επίσης να αναρτούν πρόσθετους κανόνες που ισχύουν για τη συμπεριφορά σας στο πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών.

Αν συναντήσετε κάποιον άλλο χρήστη που παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες κανόνες, παρακαλούμε να αναφέρετε αυτή τη δραστηριότητα στην EA χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες «Βοήθεια» και «Αναφορά Κατάχρησης» στη σχετική Υπηρεσία EA, εφόσον υφίσταται, ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση help.ea.com/en/.

Η EA δύναται, με τη διακριτική της ευχέρεια, να παρακολουθεί ή να καταγράφει τη δραστηριότητα σε σύνδεση ή το Περιεχόμενο στις Υπηρεσίες EA και δύναται να αφαιρεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία EA, σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια. Να θυμάστε ότι οι επικοινωνίες σας και το UGC σας σε μια Υπηρεσία EA είναι δημόσια και θα τα βλέπουν τρίτοι.

Η χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών EA υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookie της ΕΑ στη διεύθυνση privacy.ea.com/el, που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής στην παρούσα Σύμβαση.

7. Προϊόντα PC

Η παρούσα Ενότητα ισχύει στις Υπηρεσίες EA για παιχνίδι σε Προσωπικό Υπολογιστή («Προϊόντα PC ΕΑ»). Για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες EA που σχετίζονται με κάποιο Προϊόν PC ΕΑ, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε με τον σειριακό κωδικό που περιλαμβάνεται στο Προϊόν PC ΕΑ.

 1. Τεχνικά Μέτρα και Μέτρα Προστασίας Περιεχομένου

  Η EA χρησιμοποιεί ορισμένα τεχνικά μέτρα ή μέτρα προστασίας περιεχομένου για την πρόληψη της πειρατείας και της μη εξουσιοδοτημένης αντιγραφής ή χρήσης κάποιου Προϊόντος PC ΕΑ. Τα Προϊόντα PC ΕΑ χρησιμοποιούν την Ενεργοποίηση Σε Σύνδεση Origin και ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν την τεχνολογία προστασίας περιεχομένου Denuvo της Sony DADC Austria AG. Για να δείτε ποια παιχνίδια χρησιμοποιούν την τεχνολογία Denuvo, μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.ea.com/legal. Για να υποβληθείτε σε έλεγχο ταυτότητας του Προϊόντος PC ΕΑ και να επαληθεύσετε την άδειά σας κατά την πρώτη εκκίνηση των Προϊόντων PC ΕΑ σε οποιονδήποτε μοναδικό υπολογιστή («Έλεγξε Ταυτότητα» ή «Έλεγχος Ταυτότητας») είναι απαραίτητος ένας Λογαριασμός EA, η αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και της Πολιτικής Απορρήτου και Cookie της ΕΑ στη διεύθυνση privacy.ea.com/el, η εγκατάσταση της εφαρμογής Origin client (https://www.origin.com/en-us/about), η αποδοχή της ΆΧΤΧ της Origin, και μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο σειριακός κωδικός που παρέχεται μαζί με αυτά τα Προϊόντα PC ΕΑ θα επαληθευτεί κατά τον Έλεγχο ταυτότητας. Ο Έλεγχος Ταυτότητας περιορίζεται σε έναν Λογαριασμό EA ανά σειριακό κωδικό, που σημαίνει ότι το Προϊόν PC ΕΑ δεν είναι μεταβιβάσιμο. Η EA δύναται να επικυρώσει την άδειά σας με μετέπειτα Έλεγχο Ταυτότητας σε σύνδεση. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον συνολικό αριθμό των υπολογιστών στους οποίους μπορεί να γίνει Έλεγχος Ταυτότητας για τα Προϊόντα PC ΕΑ, ωστόσο δύνασθε να εκκινήσετε και να έχετε πρόσβαση στον Προϊόν PC ΕΑ σε έως πέντε μοναδικούς υπολογιστές σε ένα κυλιόμενο διάστημα 24-ωρών. Αν επιχειρήσετε να παρακάμψετε, απενεργοποιήσετε ή αλλοιώσετε αυτά τα τεχνικά μέτρα προστασίας, το Προϊόν PC ΕΑ ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά και η παρούσα Άδεια θα καταγγελθεί λόγω της σημαντικής σας παραβίασης. Φυλάξτε τον σειριακό κωδικό σας διότι ενδέχεται να τον χρειαστείτε για να εγκαταστήσετε το Προϊόν PC ΕΑ σε άλλους υπολογιστές. Αυτή η τεχνολογία δύναται να επηρεάζει ορισμένες εφαρμογές, όπως προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων, που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την παράκαμψη της τεχνολογίας ελέγχου πρόσβασης.

 2. Παρακολούθηση

  Η EA χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνολογίες για τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης σε σχέση με τη χρήση των Προϊόντων PC της ΕΑ. Οι εν λόγω τεχνολογίες περιγράφονται κατωτέρω. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.ea.com/legal προκειμένου να μάθετε ποια τεχνολογία χρησιμοποιείται σε κάθε Προϊόν PC της ΕΑ.

  Punkbuster. Η EA ενδέχεται να χρησιμοποιεί την τεχνολογία κατά της απάτης Punkbuster της Even Balance, Inc. Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε το Punkbuster κατά την εγκατάσταση ενός Προϊόντος PC ΕΑ. Αν εγκατασταθεί, όταν συνδέεστε online σε έναν διακομιστή παιχνιδιού χρησιμοποιώντας το Punkbuster, το Punkbuster θα παρακολουθεί τη Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) του υπολογιστή σας για Μη Εξουσιοδοτημένα Προγράμματα Τρίτων Μερών σε λειτουργία ταυτόχρονα με το Προϊόν PC ΕΑ και για οποιαδήποτε τροποποίηση στα αρχεία του Προϊόντος PC ΕΑ που να επιτρέπουν ή να διευκολύνουν την απάτη. Ένα Μη Εξουσιοδοτημένο Πρόγραμμα Τρίτων Μερών είναι ένα πρόγραμμα ή αρχείο τρίτου μέρους (όπως ένα «πρόσθετο», «πρόγραμμα τροποποίησης», «επίθεση», «πρόγραμμα εκμάθησης» ή «απάτη») που η EA πιστεύει ότι (i) επιτρέπει ή διευκολύνει την απάτη κάθε είδους, (ii) επιτρέπει στους χρήστες να τροποποιούν ή να αλλάζουν τη διασύνδεση, το περιβάλλον του παιχνιδιού ή/και την εμπειρία σας με οποιονδήποτε τρόπο δεν εξουσιοδοτείται ρητώς από την EA, ή (iii) παρεμβαίνει, «ανασύρει» ή συλλέγει διαφορετικά πληροφορίες από ή μέσω του παιχνιδιού. Αν απεγκαταστήσετε τον Προϊόν PC ΕΑ, το Punkbuster θα παραμείνει ανενεργό στον υπολογιστή σας. Για να απενεργοποιήσετε το Punkbuster, εκτελέστε το εκτελέσιμο στη διεύθυνση https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

  Η EA μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνολογίες κατά της απάτης είτε δικές της είτε Τρίτου.

  Τεχνολογίες κατά της απάτης της EA.  Η EA δύναται να χρησιμοποιεί τις δικές της τεχνολογίες κατά της απάτης. Όταν συνδέεστε στο Διαδίκτυο με έναν διακομιστή παιχνιδιού, αυτές οι τεχνολογίες θα ενεργοποιούν και θα παρακολουθούν το παιχνίδι σας, τα αρχεία στον υπολογιστή σας που σχετίζονται με το Προϊόν PC ΕΑ ή προσπελάζουν με διαφορετικό τρόπο τους διακομιστές μας, καθώς και τη μνήμη του υπολογιστή σας, αποκλειστικά για τους σκοπούς του εντοπισμού και της αποτροπής απάτης.

  Αν οποιαδήποτε από αυτές τις τεχνολογίες κατά της απάτης εντοπίσει απάτη, δυνάμεθα να συλλέξουμε σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς της έρευνας και της επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του λογαριασμού σας, των στοιχείων σχετικά με κάποιο Μη Εξουσιοδοτημένο Πρόγραμμα Τρίτων και της τροποποίησης των αρχείων του Προϊόντος PC ΕΑ που εντοπίστηκε, καθώς και της ώρας και της ημερομηνίας που εντοπίστηκε. Επίσης, δυνάμεθα να τερματίσουμε την Άδειά σας και τον Λογαριασμό σας EA αν διαπιστώσουμε ότι έχετε προβεί σε απάτη.


  Όταν αποσυνδέεστε από τον διακομιστή του παιχνιδιού, οι εν λόγω τεχνολογίες κατά της απάτης θα απενεργοποιούνται.

 3. Απεγκατάσταση

  Μπορείτε να απεγκαταστήσετε προϊόντα υπολογιστών EA οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις παιχνιδιών στο Origin client. Ορισμένα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί τοπικά μπορεί να παραμείνουν στον υπολογιστή σας μετά την απεγκατάσταση. Μπορείτε να διαγράψετε χειροκίνητα αυτά τα αρχεία αναζητώντας τον τίτλο του παιχνιδιού στο φάκελο του υπολογιστή "Τα έγγραφά μου" ή μέσω του εργαλείου εύρεσης αρχείων σε Mac.

8. Καταγγελία και άλλες Κυρώσεις

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει έως την καταγγελία της από εσάς ή από την ΕΑ. Η EA δύναται να τερματίσει την πρόσβασή σας και τη χρήση εκ μέρους σας οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών EA ή τον Λογαριασμό σας ΕΑ, εάν η ΕΑ διαπιστώσει ότι έχετε παραβιάσει την παρούσα Σύμβαση ή ότι έχει πραγματοποιηθεί άλλη παράνομη, ακατάλληλη ή δόλια χρήση των Υπηρεσιών EA που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας EA. Όταν είναι πρακτικά δυνατό, η EA θα σας ειδοποιεί σχετικά με την καταγγελία. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας ενός Λογαριασμού EA, ενδέχεται να χάσετε το όνομα χρήστη και την εικονική προσωπικότητά σας. Εάν έχετε πάνω από έναν Λογαριασμό EA, ανάλογα με τον τύπο της παραβίασης ή κατάχρησης, η ΕΑ δύναται να καταγγείλει όλους τους Λογαριασμούς σας και όλα τα σχετικά Δικαιώματα. Εάν ο Λογαριασμός σας EA καταγγελθεί, δεν θα έχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας EA ούτε στα Δικαιώματα και ενδέχεται να αποκλειστείτε από την πρόσβαση ή τη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας EA ξανά. Κατά την καταγγελία, θα καταγγελθεί και η άδειά σας δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

Αντί της καταγγελίας και πριν από κάθε καταγγελία, η EA ενδέχεται να σας προειδοποιήσει, να αναστείλει ή να τροποποιήσει τη πρόσβασή σας σε μια συγκεκριμένη Υπηρεσία EA ή στον Λογαριασμό σας EA, να καταργήσει ή να ανακαλέσει Δικαιώματα σε έναν Λογαριασμό EA ή επίπεδο συσκευής, να καταργήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει αυτήν τη Σύμβαση, ή να αποκλείσει τη συσκευή σας ή το μηχάνημά σας από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες EA. Εάν η EA λάβει οποιοδήποτε μέτρο από αυτά που περιγράφονται σε αυτήν την Ενότητα, δεν θα δικαιούστε επιστροφής (σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα επιστροφής) και κανένα Δικαίωμα δεν θα σας πιστώνεται ή θα μετατρέπεται σε μετρητά ή σε άλλες μορφές αποζημίωσης.

Η EA ενδέχεται να καταγγείλει οποιαδήποτε Υπηρεσία EA ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα ημερών είτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου (εφόσον διατίθεται), εντός της επηρεαζόμενης Υπηρεσίας ΕΑ, είτε στη σελίδα ενημερώσεων υπηρεσιών του ιστοτόπου της ΕΑ (https://www.ea.com/service-updates). Μετά την καταγγελία των online υπηρεσιών, δεν θα πραγματοποιούνται ενημερώσεις λογισμικού στα παιχνίδια μας και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα παιχνίδια φορητών συσκευών θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω του iCloud (ή άλλων υπηρεσιών cloud σε ισχύ). Μετά την καταγγελία των online υπηρεσιών, όλα τα παιχνίδια που διατίθενται μέσω iCloud ενδέχεται να καταργηθούν από το iCloud χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Εάν πιστεύετε ότι έχει ληφθεί εσφαλμένα οποιοδήποτε μέτρο εναντίον του Λογαριασμού σας ή της συσκευής σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών στη διεύθυνση help.ea.com/en/.

Οι Ενότητες 5, 8-9, 11-15 της παρούσας Σύμβασης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και κατόπιν της καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.

9. Χρήση δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία EA, η EA δύναται να συλλέξει και να αποθηκεύσει δεδομένα από τον υπολογιστή σας ή τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας και το λειτουργικό σας σύστημα (όπως για παράδειγμα Διεύθυνση IP και ταυτότητα συσκευής), πληροφοριών σχετικά με τη χρήση σας της Υπηρεσίας ΕΑ, των στατιστικών του παιξίματός σας και της χρήσης σας, των συναλλαγών συστήματος και του περιφερικού υλικού σας (για παράδειγμα να προστατέψει τις στατιστικές του παιχνιδιού σας, η ΕΑ ίσως τοποθετήσει έναν τυχαία δημιουργημένο αριθμό ταυτότητας στον χώρο αποθήκευσης κλειδιών της συσκευής σας. Αυτό το αναγνωριστικό θα αφαιρεθεί όταν προβείτε σε ρύθμιση επαναφοράς της συσκευής σας). Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία EA εκτός σύνδεσης, τα εν λόγω δεδομένα θα αποθηκεύονται στη συσκευή σας και θα μεταβιβάζονται στην EA όταν η συσκευή σας συνδέεται στο Διαδίκτυο. Η EA χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τη λειτουργία της, για να βελτιώνει το λογισμικό και τις υπηρεσίες της, να παρέχει υπηρεσίες σε εσάς και να επικοινωνεί μαζί σας (και για σκοπούς προώθησης), να παρέχει ενημερώσεις λογισμικού, περιεχόμενο που παρέχεται δυναμικά και υποστήριξη λογισμικού, καθώς και να επιλύει προβλήματα σχετικά με σφάλματα ή για να βελτιώνει την εμπειρία σας. Εάν συμμετέχετε σε υπηρεσίες σε σύνδεση, η ΕΑ ενδέχεται επίσης να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει, να μεταφέρει και να εκθέσει δημόσια στατιστικά δεδομένα σε σχέση με το παίξιμο παιχνιδιών (συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών, των κατατάξεων και των επιτευγμάτων), ή να ταυτοποιήσει περιεχόμενο το οποίο δημιουργείτε και κοινοποιείτε εσείς σε άλλους παίχτες.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και μεταφέρονται από την EA Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Cookie της ΕΑ στη διεύθυνση privacy.ea.com/el.

10. Άλλο λογισμικό, βοηθητικά προγράμματα και εργαλεία

Οι Υπηρεσίες EA ενδέχεται να απαιτήσουν ή να σας επιτρέψουν να κάνετε λήψη λογισμικού, ενημερώσεων λογισμικού ή ενημερώσεων κώδικα, ή άλλων βοηθητικών προγραμμάτων και εργαλείων από την EA ή τους εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της στον υπολογιστή, το σύστημα ψυχαγωγίας ή τη συσκευή σας. Αυτές οι τεχνολογίες δύνανται να είναι διαφορετικές στις διαφορετικές πλατφόρμες και η απόδοση των Υπηρεσιών EA δύναται να ποικίλει ανάλογα με τον υπολογιστή και τον λοιπό εξοπλισμό. Κατανοείτε ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητες ορισμένες ενημερώσεις σε αυτές τις τεχνολογίες προκειμένου να συνεχίσετε τη χρήση μιας Υπηρεσίας EA. Ορισμένες από τις εν λόγω ενημερώσεις ενδέχεται να περιέχουν δυνατότητες ή περιεχόμενο για την πρόσβαση στα οποία να πρέπει να καταβάλλετε επιπρόσθετα τέλη. Δίνετε την συγκατάθεσή σας στην αυτόματη εγκατάσταση οποιασδήποτε διαθέσιμης ενημέρωσης των Υπηρεσιών EA από την ΕΑ. Η αδυναμία να εγκαταστήσετε διαθέσιμες ενημερώσεις μπορεί να καταστήσει τις Υπηρεσίες EA, συμπεριλαμβανομένων των Προϊόντων PC ΕΑ, μη αναπαράξιμες.

11. Τρίτα μέρη

Ορισμένες Υπηρεσίες EA ενδέχεται να σας δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε διακομιστές που δεν κατέχονται ή ελέγχονται από την ΕΑ. Η EA δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες και δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας EA σε αυτούς και μέσω αυτών. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων μερών ενδέχεται να επιβάλουν επιπρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και περιορισμούς.

Οι Υπηρεσίες EA ενδέχεται να περιλαμβάνουν υπερ-συνδέσεις σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων μερών. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικά στοιχεία από εσάς. Η EA δεν ελέγχει αυτές τις τοποθεσίες και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή για τη συλλογή, τη χρήση ή την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων.

12. Εγγυήσεις, Περιορισμός της ευθύνης

ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ), ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ή ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ EA ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΥΛΟΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ EA. ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ EA ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΑ Ή ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΑ, ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, BUGS, ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ Ή ΙΩΝ, Ή ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΑ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 'Η ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η EA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ORIGIN. ΑΝΑΤΕΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΑΛΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

ΕΑΝ ΔΙΕΜΕΝΕΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ή ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, Η ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΡΙΤΟΥ (Ή ΑΛΛΩΝ), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΕΑΝ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η EA ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΕΣ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑ Ή ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (ΟΠΩΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΕΡΔΩΝ), ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ, ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ. ΙΣΧΥΕΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EA ΓΝΩΡΙΖΕ Ή ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΑ. Η EA ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ, ΚΑΤΑΦΑΝΗ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΗΘΕΛΗΜΕΝΗ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ή ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Αν έχετε αγοράσει φυσικό αντίγραφο Υπηρεσίας EA από φυσικό κατάστημα λιανικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και δεν έχετε εγκαταστήσει ή χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία EA, δύνασθε να την επιστρέψετε με επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο σημείο που την αγοράσατε σύμφωνα με τις οδηγίες για τις επιστροφές στη διεύθυνση https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Γενικοί Όροι

 1. Πλήρης σύμβαση

  Η παρούσα Σύμβαση, σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους όρους της EA οι οποίοι διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ εκ μέρους σας, συνιστά την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την ΕΑ. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση ή η αλλαγή της Σύμβασης, εκτός εάν πραγματοποιηθεί γραπτώς και υπογραφεί από την ΕΑ. Η αδυναμία της ΕΑ να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Σύμβασης θεωρηθεί ανεφάρμοστο, όλα τα άλλα μέρη της παρούσας Σύμβασης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 2. Ισχύουσα νομοθεσία

  Εάν διαμένετε εντός του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Βραζιλίας, του Χονγκ Κονγκ, του Μεξικού ή της Ρωσίας, (i) η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την EA Swiss Sàrl, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στη διεύθυνση 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland, (ii) οι νόμοι της χώρας διαμονής σας διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς, και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή Υπηρεσίες ΕΑ, θα έχουν τα δικαστήρια της χώρας διαμονής σας.

  Εάν διαμένετε στη Δημοκρατία της Κορέας, (i) η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την EA Swiss Sàrl, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στη διεύθυνση 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland, (ii) οι νόμοι της Κορέας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς, και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή Υπηρεσίες ΕΑ, θα έχουν τα δικαστήρια της Κορέας.

  Εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά ή στην Ιαπωνία, (i) η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA, (ii) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι στην περίπτωση αξιώσεων ή αγωγών, οι οποίες δεν υπόκεινται στην κατωτέρω σύμβαση σχετικά με τη διαιτησία, την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή τις Υπηρεσίες ΕΑ, θα έχουν τα ομοσπονδιακά ή τα πολιτειακά δικαστήρια στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η Κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνιας και συγκατατίθεστε ρητά στην άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των εν λόγω δικαστηρίων.

  Εάν διαμένετε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, (i) η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και την EA Swiss Sàrl, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Γενεύης με αριθμό μητρώου εταιρείας: CH-660-2328005-8 και με γραφεία στη διεύθυνση 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland, (ii) οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν την παρούσα Σύμβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών ΕΑ από εσάς και (iii) συμφωνείτε ρητά ότι στην περίπτωση αξιώσεων ή διαφορών, οι οποίες δεν υπόκεινται στην κατωτέρω σύμβαση σχετικά με τη διαιτησία, την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση ή Υπηρεσίες ΕΑ, θα έχουν τα ομοσπονδιακά ή τα πολιτειακά δικαστήρια στη δικαιοδοσία των οποίων υπάγεται η Κομητεία Σαν Ματέο της Καλιφόρνιας και συγκατατίθεστε ρητά στην άσκηση της προσωπικής δικαιοδοσίας των εν λόγω δικαστηρίων.

  Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών (Βιέννη, 1980) δεν ισχύει για την παρούσα Σύμβαση ή για οποιαδήποτε διαφωνία προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση.

 3. Εξαγωγή

  Συμφωνείτε να τηρείτε τη νομοθεσία των Η.Π.Α. και οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία περί ελέγχου των εξαγωγών, και συμφωνείτε να μην μεταβιβάσετε την Υπηρεσία ΕΑ σε ξένο υπήκοο ή σε εθνικό προορισμό που απαγορεύεται από τις συγκεκριμένες νομοθεσίες. Βεβαιώνετε ότι δεν είστε πρόσωπο με το οποίο η EA απαγορεύεται να πραγματοποιεί συναλλαγές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών.

14. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση

Η EA δύναται να τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση κατά καιρούς και γι' αυτό το λόγο να τη συμβουλεύεστε τακτικά. Για παίκτες της EA που έχουν αποδεχτεί την έκδοση αυτής της Σύμβασης πριν από την τροποποίηση, οι αναθεωρήσεις θα τεθούν σε ισχύ 30 ημέρες κατόπιν της ανάρτησής τους στη διεύθυνση terms.ea.com/el. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες EA αποδέχεστε τις αλλαγές. Αφότου αποδεχθείτε μια έκδοση της Σύμβασης, δεν θα επιβάλλουμε ουσιώδεις αλλαγές στο μέλλον χωρίς τη ρητή συμφωνία σας σε σχέση με αυτές. Εάν σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση και αρνηθείτε να το κάνετε, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τη χρήση της Υπηρεσίας ΕΑ που παρέχεται.

15. Επίλυση διαφορών μέσω δεσμευτικής διαιτησίας

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΧ, ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΕ ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Η παρούσα Ενότητα παρέχει μια εξορθολογισμένη μέθοδο για την επίλυση διαφορών ανάμεσά μας σε περίπτωση που προκύψουν. Οι περισσότεροι προβληματισμοί σας μπορούν να επιλυθούν γρήγορα και προς όφελός σας, εάν συνδεθείτε στο περιβάλλον χρήσης υποστήριξης πελατών της EA με το Λογαριασμό σας στη διαδικτυακή τοποθεσία help.ea.com/en/. Σε περίπτωση που η ΕΑ δεν δύναται να επιλύσει το πρόβλημά σας, εσείς και η EA συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τη διαδικασία όπως ορίζεται στην παρούσα Ενότητα για την επίλυση οποιωνδήποτε και όλων των μεταξύ μας διαφορών.

Η παρούσα Ενότητα συνιστά μια συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την EA, και ισχύει για τους αντίστοιχους αντιπροσώπους, εργαζομένους, θυγατρικές, προκατόχους, διαδόχους, δικαιούχους υπηρεσιών και εκδοχείς της εταιρείας μας. Η παρούσα σύμβαση διαιτησίας καταδεικνύει μια συναλλαγή διαπολιτειακού εμπορίου και, ως εκ τούτου, ο Ομοσπονδιακός νόμος περί Διαιτησίας διέπει την ερμηνεία και την επιβολή της παρούσας Ενότητας. Η παρούσα Ενότητα θα υπόκειται σε διασταλτική ερμηνεία και θα ισχύει και μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

 1. Αξιώσεις που καλύπτονται από τη Διαιτησία

  Όλες οι διαφορές, αξιώσεις ή αντιπαραθέσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, οποιαδήποτε Υπηρεσία EA και την προώθησή της, ή τη σχέση ανάμεσα σε εσάς και την ΕΑ («Διαφορές») θα επιλύονται αποκλειστικά μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. Περιλαμβάνονται αξιώσεις που προέκυψαν προτού συνάψετε την παρούσα Σύμβαση. Οι μόνες Διαφορές που δεν καλύπτονται από την παρούσα Ενότητα είναι αξιώσεις (i) σχετικά με την παραβίαση, προστασία ή την εγκυρότητα των εμπορικών μυστικών ή πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που ανήκουν σε εσάς, στην ΕΑ ή στους εκχωρούντες άδεια χρήσης για λογαριασμό της ΕΑ (ii) εάν είστε κάτοικος της Αυστραλίας, αξιώσεις για την επιβολή τυχόν νόμιμων δικαιωμάτων του καταναλωτή βάσει του Νόμου περί καταναλωτών της Αυστραλίας και (iii) αξιώσεις που εγέρθηκαν ενώπιον δικαστηρίου για μικροδιαφορές.

 2. Ανεπίσημες διαπραγματεύσεις

  Εσείς και η EA θα πρέπει να επιχειρήσετε πρώτα να επιλύσετε ανεπίσημα οποιαδήποτε Διαφορά για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας διαιτησίας. Οι ανεπίσημες διαπραγματεύσεις ξεκινούν κατά την παραλαβή γραπτής ειδοποίησης που στέλνει ένα άτομο σε άλλο («Ειδοποίηση διαφοράς»). Η Ειδοποίηση διαφοράς πρέπει: (α) να συμπεριλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος συμβαλλομένου, (β) να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς και (γ) να διατυπώνει τη συγκεκριμένη αποζημίωση που επιδιώκεται. Η EA θα αποστείλει την Ειδοποίηση διαφοράς στη διεύθυνση χρέωσής σας ή στη δική σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στείλτε τη δική σας Ειδοποίηση διαφοράς στη διεύθυνση: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Δεσμευτική διαιτησία

  Εάν εσείς και η EA αδυνατείτε να επιλύσετε μια Διαφορά ανεπίσημα, εσείς ή η EA μπορείτε να επιλέξετε την οριστική και αποκλειστική επίλυση της Διαφοράς μέσω δεσμευτικής διαιτησίας. Οποιαδήποτε επιλογή για διαιτησία από τον έναν συμβαλλόμενο θα είναι οριστική και δεσμευτική για τον έτερο συμβαλλόμενο. Η διαιτησία θα ξεκινήσει και θα διεξαχθεί με βάση τους Κανονισμούς Εμπορικής Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association – «AAA») και, όπου απαιτείται, με βάση τις Συμπληρωματικές Διαδικασίες της AAA για Διαφορές σχετικές με Θέματα Καταναλωτών («Κανονισμοί της ΑAA για τους Καταναλωτές»), που διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία της AAA www.adr.org. Τα τέλη διαιτησίας που σας αναλογούν και το μερίδιό σας σε σχέση με την αμοιβή του διαιτητή θα διέπονται από τους Κανονισμούς της AAA και, όπου χρειάζεται, θα περιορίζονται από τους Κανονισμούς της AAA για τους Καταναλωτές. Εάν τα εν λόγω έξοδα καθοριστούν από τον διαιτητή ως υπερβολικά, ή εάν στείλετε στην EA μια ειδοποίηση στη διεύθυνση αποστολής της Ειδοποίησης διαφοράς που αναφέρεται ανωτέρω, στην οποία θα υποδεικνύετε ότι δεν είστε σε θέση να καταβάλετε τα τέλη που απαιτούνται για την εκκίνηση της διαδικασίας διαιτησίας, η EA θα καταβάλλει όλα τα τέλη και τις δαπάνες διαιτησίας. Η διαιτησία μπορεί να διεξαχθεί αυτοπροσώπως, μέσω της υποβολής εγγράφων, τηλεφωνικά ή μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Ο διαιτητής θα διατυπώσει την απόφαση γραπτώς και θα παρέχει αιτιολογική έκθεση, εάν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους. Ο διαιτητής πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, και οποιαδήποτε διαιτητική απόφαση ενδέχεται να αμφισβητηθεί εάν ο διαιτητής δεν τηρήσει τη νομοθεσία. Εσείς και η EA δύναστε να προσφύγετε στο δικαστήριο προκειμένου να επιβληθεί η απόφαση της διαιτησίας, να ανασταλεί η δικαστική διαδικασία της εκκρεμούσας διαιτησίας ή να επιβεβαιωθεί, να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να εκδοθεί δικαστική απόφαση σε σχέση με την απόφαση του διαιτητή.

 4. Περιορισμοί

  ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η EA ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ο ΕΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΑ ΧΩΡΙΣΤΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Ο διαιτητής απαγορεύεται να ενοποιήσει αξιώσεις άλλου προσώπου με τις δικές σας αξιώσεις, και απαγορεύεται να προΐσταται σε οποιαδήποτε μορφή αντιπροσωπευτικής ή συλλογικής δικαστικής διαδικασίας. Ο διαιτητής μπορεί να επιδικάζει αναγνωριστική απόφαση ή ασφαλιστικά μέτρα μόνον υπέρ του μεμονωμένου συμβαλλομένου που επιδιώκει αποζημίωση και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή αποζημίωσης, η οποία επιβεβαιώνεται από την ατομική αξίωση του εν λόγω συμβαλλομένου. Εάν διαπιστωθεί ότι αυτή η συγκεκριμένη υποενότητα είναι ανεφάρμοστη, τότε το σύνολο της παρούσας σύμβασης διαιτησίας θα ακυρωθεί στο σύνολό της.

 5. Τοποθεσία

  Εάν διαμένετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαιτησία θα λάβει χώρα σε οποιαδήποτε εύλογη τοποθεσία σας εξυπηρετεί. Εάν δεν είστε κάτοικοι Η.Π.Α., η διαιτησία θα εκκινηθεί στην Κομητεία του Σαν Ματέο, στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και εσείς και η EA συμφωνείτε να υπόκειστε στην προσωπική δικαιοδοσία του συγκεκριμένου δικαστηρίου, προκειμένου να επιβληθεί η απόφαση της διαιτησίας, να ανασταλεί η δικαστική διαδικασία της εκκρεμούσας διαιτησίας ή να επιβεβαιωθεί, να τροποποιηθεί, να ακυρωθεί ή να εκδοθεί δικαστική απόφαση σε σχέση με την απόφαση του διαιτητή.

 6. Αποζημίωση

  Εάν ο διαιτητής αποφανθεί προς όφελός σας ως προς την ουσία οποιασδήποτε αξίωσης εγείρετε έναντι της EA και εκδώσει απόφαση με χρηματική αξία υψηλότερη από την τελευταία γραπτή προσφορά διακανονισμού της EA που πραγματοποιήθηκε προτού η ΕΑ υποβάλλει τις οριστικές γραπτές προτάσεις της στον διαιτητή, τότε η EA:

  1. Θα σας καταβάλει το 150% της διαιτητικής απόφασης, έως και 5.000 δολάρια Η.Π.Α. επιπλέον του ποσού της διαιτητικής απόφασης, και
  2. Θα καλύψει τις αμοιβές διαιτησίας που καταβάλατε στην AAA.

 7. Αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση Διαιτησίας

  H EA δεν θα επιβάλλει ουσιώδεις αλλαγές επί της παρούσας σύμβασης διαιτησίας χωρίς τη ρητή συμφωνία σας σε σχέση με τις αλλαγές.

16. Συμπληρωματικοί όροι για PlayStation®

Για αγορές στο PlayStation™Store στην Ευρώπη

Οποιοδήποτε περιεχόμενο αγοράζεται από κατάστημα εντός του παιχνιδιού, θα αγοράζεται από την Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) και θα υπόκειται στους Όρους της Υπηρεσίας και στη Σύμβαση Χρήσης της PlayStation™Network που είναι διαθέσιμα στο PlayStation™Store. Ελέγχετε τα δικαιώματα χρήσης για κάθε αγορά, καθώς μπορεί να διαφέρουν για κάθε προϊόν. Το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε κατάστημα εντός του παιχνιδιού έχει την ίδια ηλικιακή διαβάθμιση με το παιχνίδι, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.


Προηγούμενη σύμβαση χρήστη / όροι της υπηρεσίας