Stávající zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookieZÁSADY ELECTRONIC ARTS V OBLASTI OCHRANY SOUKROMÍ


Datum platnosti: 5. prosince 2011

TRUSTe
Registrací účtu EA (známým také pod označením Origin), použitím tohoto webu a/nebo on-line nebo mobilních produktů a služeb EA poskytujete souhlas se zásadami EA v oblasti ochrany soukromí a s převodem a uložením údajů o vašem účtu v USA. Registrací poskytujete svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů EA v souladu s následujícími zásadami ochrany soukromí a zavazujete se dodržovat podmínky EA.

POKUD S TĚMITO ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE WEB EA ANI ON-LINE NEBO MOBILNÍ PRODUKTY NEBO SLUŽBY. Pokud naše zásady ochrany soukromí změníme, uvedeme tyto změny v tomto sdělení o ochraně soukromí, na domovské stránce a na jiných místech, abyste věděli, jaké údaje shromažďuje, jakým způsobem je využíváme a za jakých podmínek je případně zpřístupňujeme. Vyhrazujeme si právo toto sdělení o ochraně soukromí kdykoliv změnit, proto do něj často opakovaně nahlížejte. Pokud provedeme významné nebo zásadní změny těchto zásad nebo změny ve způsobu využívání údajů vašeho dítěte, informujeme vás nebo vaše rodiče/zákonné zástupce o této skutečnosti e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce. Dalším užíváním on-line a mobilních produktů vyjadřujete svůj souhlas se změnami našich zásad ochrany soukromí on-line.

OBSAH

I.    Ochrana soukromí na EA Online: Úvod
II.    Web EA má certifikaci TRUSTe
III.    Co jsou osobní údaje a kdy je EA shromažďuje?
IV.    Co jsou osobní údaje a kdy je EA shromažďuje?
V.    Údaje předané společnosti EA třetími osobami.
VI.    Co se děje s údaji, které EA shromažďuje?
VII.    Kde jsou tyto údaje uchovávány?
VIII.    Jakým způsobem EA chrání vaše osobní údaje?
IX.    Kontrola, oprava vašich údajů, žádost o odstranění z poštovního seznamu a deaktivace účtu
X.    Zvláštní upozornění ve vztahu k dětem.
XI.    Veřejné informace obsahující obsah vytvořený uživatelem, on-line fóra, blogy a profily
XII.    Weby třetích osob
XIII.    Produkty nabízené ve spolupráci se třetí osobou (třetími osobami)
XIV.    Kontaktní údaje
XV.    Obyvatelé státu Kalifornie: kalifornská práva na soukrom
í

XVI.    Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení.I.    Zásady ochrany osobních údajů platné pro internet a mobilní zařízení: Úvod

Společnost EA a její dceřiné společnosti si uvědomují, že je pro vás důležité vědět, jakým způsobem se používají a sdílí informace o vaší osobě, a oceňujeme vaši důvěru v to, že tyto činnosti provedeme pečlivě a rozumně. Ctíme práva svých zákazníků na soukromí a uvědomujeme si význam ochrany údajů, které o vás shromažďujeme. Přijali jsme tyto celosvětové zásady ochrany soukromí na internetu, abychom vám vysvětlili, jakým způsobem uchováváme a využíváme osobní a neosobní údaje, které shromažďujeme on-line na našich webech během vašeho užívání našich on-line produktů a/nebo služeb (včetně on-line hraní her) a na mobilních platformách. Tyto zásady se nevztahují na informace poskytnuté on-line v reakci na naši nabídku pracovních příležitostí. Bližší informace najdete v dokumentu EA Jobs Data Privacy Statement na webu pracovních příležitostí EA na www.jobs.ea.com. 

Jestliže je vaše trvalé bydliště ve Spojených státech amerických, Kanadě nebo Japonsku, pak tyto podmínky představují smluvní ujednání mezi vámi a společností Electronic Arts Inc. Jestliže je vaše trvalé bydliště v jakékoli jiné zemi, pak tyto podmínky představují smluvní ujednání mezi vámi a společností Electronic Arts Swiss Sàrl.

Tyto zásady se vztahují i na weby EA s certifikací TRUSTe. Seznam těchto ověřených webů EA naleznete na webu www.TRUSTe.com. EA dále vlastní několik dalších názvů domén, které odkazují na výše zmíněné weby. Také můžeme přidat další weby, které budou podléhat těmto zásadám v oblasti ochrany soukromí a které mohou být do přidány do zmíněného seznamu. Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady se vztahují pouze na weby provozované EA a nikoliv na weby provozované jinými společnostmi nebo organizacemi, na které odkazují.

Společnost EA postupuje při shromažďování, používání a ukládání dat z členských zemí Evropské unie a Švýcarska dle směrnic U.S.-EU Safe Harbor Framework a U.S.-Swiss Safe Harbor Framework vydaných Ministerstvem obchodu USA.   Společnost EA doložila, že při oznamování, výběru, předávání, zabezpečení, integritě dat, přístupu a vymáhání postupuje dle principů směrnice na ochranu osobních údajů Safe Harbor Privacy. Náhled certifikace společnosti EA a další informace o programu Safe Harbor najdete na webu http://export.gov/safeharbor.

II.    Web EA má certifikaci TRUSTe

Společnost EA získala certifikaci Privacy Seal společnosti TRUSTe, která stvrzuje, že společnost TRUSTe prověřila, zda jsou tyto zásady a postupy v oblasti ochrany soukromí v souladu s požadavky programu TRUSTe, včetně požadavků na průhlednost, odpovědnost a metody shromažďování a využívání osobních údajů. Cílem společnosti TRUSTe, která je nezávislou třetí stranou, je podpořit vztahy důvěry mezi spotřebiteli a organizacemi on-line na celém světě prostřednictvím špičkové certifikace a inovativních řešení v oblasti důvěry.

III.    Co jsou osobní údaje a kdy je EA shromažďuje?

EA shromažďuje osobní a neosobní údaje o zákaznících. Osobním údajům shromažďovaným EA se věnuje následující oddíl. Neosobními údaji se zabývá oddíl IV. níže.

Osobní údaje jsou informace, jejichž prostřednictvím lze určit vaši totožnost a které lze využít k tomu, abyste byli kontaktováni on-line nebo off-line. EA může od svých on-line návštěvníků shromažďovat osobní údaje při:

●    registracích do soutěží a přebírání cen;
●    registraci záruky a reklamačních nárocích;
●    zákaznické podpoře a/nebo žádostech o technické služby;
●    hrách hráčů nebo jiných vzájemných utkáních on-line;
●    registraci ke hrám a/nebo zvláštních akcích souvisejících se hrami;
●    objednávkách zpravodaje, doporučovací službě a dalších marketingových průzkumech a e-mailových kampaních;
-    registraci k účtu EA/Origin nebo k dalším účtům;
●    vytváření osobního profilu;
●    objednávkách produktů, služeb a/nebo předplatného;
●    žádostech o službu ze strany externích poskytovatelů služeb na našem webu; 
●    přístupu k našim produktům a/nebo službám v sociálních sítích nebo prostřednictvím služeb externích poskytovatelů; a
●    jinak při užívání našeho softwaru, mobilních nebo on-line služeb, kde jsou osobní údaje nezbytné pro užití a/nebo účast.

Shromažďované údaje se budou lišit v závislosti na činnosti a mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště, datum narození, číslo mobilního telefonu a údaje o kreditní kartě. Návštěvníci EA Mobile mohou být vyzváni k poskytnutí názvu svého mobilního operátora, modelu svého mobilního telefonu a platného čísla mobilního telefonu, abychom jim mohli pokyny pro nákup poslat přímo do jejich mobilního telefonu. V tomto smyslu bude číslo mobilního telefonu použito pouze k zaslání textové zprávy s odkazem na hru ke stažení a nebude uchováváno pro žádné jiné účely. Vítězové cen mohou být nuceni poskytnout pro daňové účely své číslo sociálního zabezpečení nebo jiné identifikační číslo s tím, že tato čísla budou použita výhradně k předání ceny.

IV.    Co jsou neosobní údaje a kdy je EA shromažďuje?

Neosobní údaje samy o sobě ke zjištění vaší totožnosti ani k tomu, aby vás někdo kontaktoval, nestačí. EA shromažďuje neosobní údaje o způsobu vašeho užívání našich on-line a mobilních produktů a služeb na našem webu a při hře a užití softwaru (na PC, mobilních platformách a na platformách herních systémů).

Vaše údaje budeme uchovávat, dokud bude váš účet aktivní nebo po dobu, po kterou to bude nutné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby. Pokud si přejete svůj účet zrušit nebo nás chcete požádat, abychom již vaše údaje nevyužívali, obraťte se na správce ochrany soukromí ve své zemi uvedeného na našem webu na adrese privacyadmin.ea.com nebo, není-li vaše země na tomto seznamu uvedena, kontaktujte správce ochrany soukromí v USA.   Mohou existovat případy, kdy máme ze zákona povinnost vaše údaje uchovávat.

A.    Jaký druh neosobních údajů EA shromažďuje?

Používáte-li produkty a služby on-line či produkty pro mobilní zařízení společnosti EA nebo hrajete naše hry v PC či herním systému, můžeme shromažďovat určité informace, podle nichž nelze identifikovat osoby, a to mimo jiné za účelem zlepšení našich produktů a služeb, odstranění chyb, poskytování služeb, usnadnění poskytování aktualizací softwaru, poskytování dynamicky načítaného obsahu a za účelem prodejní podpory a komunikace s vámi. Neosobní informace mohou zahrnovat demografické údaje včetně pohlaví, věku, PSČ, informace o počítači, hardwaru, softwaru, platformě, herním systému, médiích, mobilním zařízení, a to včetně jedinečných identifikátorů zařízení nebo jiných identifikátorů zařízení, náhodných dat, IP adresy (Internet Protocol), síťové adresy MAC (Media Access Control) a připojení. Rovněž shromažďujeme další neosobní údaje, jako jsou uživatelské jméno nebo ID uživatele, užívání funkcí, herní statistiky, výsledky a úspěchy, pořadí uživatele na žebříčcích a cesta pohybu po internetu, jakož i další údaje, které nám můžete poskytnout při průzkumech, prostřednictvím nastavení svého účtu a on-line profilů, jako jsou například seznamy přátel nebo nákupy. Od třetích osob můžeme rovněž získávat další neosobní údaje nebo veřejné informace v souvislosti s tržními a demografickými studiemi a/nebo údaji, které využíváme k doplnění osobních údajů, které jste nám poskytli přímo.

B.    Jakým způsobem EA shromažďuje neosobní údaje?

EA shromažďuje neosobní údaje společně s osobními údaji, pokud je aktivně poskytnete v kontextu různých on-line a mobilních aktivit, včetně on-line a mobilních nákupů, registrace ke hrám a marketingových průzkumů. Kromě toho společně s dalšími třetími osobami používáme k pasivnímu shromažďování neosobních demografických údajů, přizpůsobení našich webů osobním preferencím a sledování reklam a dalších aktivit popsaných níže soubory cookie a další technologii. Ze shromážděných údajů můžeme také odvozovat další skutečnosti, například na základě vaší IP adresy určovat použitou sazbu daně.

1.    Soubory cookies

Cookies jsou malé soubory vložené do internetového prohlížeče pro sledování pohybu na webových stránkách. Informace o souborech cookies můžeme spojovat s osobními údaji. Soubory cookies jsou připojeny k informacím o tom, jaké položky jste si vybrali v našem obchodě, které stránky jste navštívili nebo jaké hry jste hráli. Tyto informace se používají ke sledování vašeho nákupního košíku a zajišťují například to, abyste stejnou věc neviděli dvakrát. Soubory cookies rovněž používáme k doručování obsahu, který odpovídá vašemu zájmu, a ke sledování způsobu užívání webu a her. Společně s třetími osobami shromažďujeme informace o tom, jaké hry hrajete, kolik času při jejich hraní strávíte a na které reklamy nebo odkazy klikáte. Některé z našich webů využívají pro zobrazování reklam služby externích reklamních společností. Tyto reklamy obsahují soubory cookies. Soubory cookies přijaté s bannerovými reklamami jsou používány našimi reklamními společnostmi a EA nemá k těmto informacím přístup. Většina prohlížečů je automaticky nastavena na přijímání souborů cookies při každé návštěvě webové stránky. Cookies můžete vypnout nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na odeslání cookies. Pokud to však učiníte, některé oblasti našeho webu nebudou fungovat správně. Svůj webový prohlížeč můžete nastavit, aby při pokusech o umístění souborů cookie do vašeho počítače zobrazil varování, nebo v něm omezit typy povolených souborů cookie. Bližší informace o vypnutí cookies najdete na 
help.ea.com, support.popcap.com (pro výrobky PopCap) nebo swtor.com/support (pro Star Wars™: The Old Republic).
 
Rovněž můžeme společně s třetími osobami na našich webech používat soubory flash cookie, které jsou rovněž známé jako „místní sdílené objekty“ a které využívají technologii Flash. Flash cookies jsou malé soubory podobné souborům cookies v prohlížeči a používají se k zapamatování nastavení webu pro přizpůsobení vzhledu a chování stránky. Podobně jako běžné cookies, i flash cookies představují malé soubory ve vašem počítači. Jednou z metod, jak zabránit umístění flash cookies ve vašem počítači, je úprava nastavení na panelu nastavení osobních údajů Macromedia Website (Macromedia Website Privacy Settings Panel) na adrese www.macromedia.com.

Pokud soubory cookie zakážete, můžete přijít o některé funkce a možnosti při hraní našich her, jelikož soubory cookie jsou nezbytné při sledování a podpoře vašich herních aktivit. Vezměte prosím na vědomí, že společnosti, které zajišťují poskytování reklam v našich hrách nebo na našich webech, mohou také používat soubory cookie nebo další technologie, přičemž tyto postupy se řídí jejich vlastními zásadami.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na užití cookies EA a nevztahují se na cookies jiných poskytovatelů reklamy.

2.    Soubory Clear GIF a sledovací pixely

Clear GIF (neboli webové bugy, beacony nebo tagy) jsou malé grafické obrázky umístěné na webové stránce, ve webových dokumentech nebo v e-mailové zprávě. Clear GIFs jsou uživateli neviditelné, protože jsou obvykle velmi malé (pouze 1 x 1 pixel) a mají stejnou barvu jako pozadí webové stránky, dokumentu nebo e-mailové stránky. Pro shromažďování údajů o vás soubory Clear GIFs nepoužíváme. Soubory Clear GIFs však můžeme používat k zachycení statistických údajů o užívání našich webových stránek, obsahu či dalších prvků na našem webu. Tyto informace spojujeme s uživatelem, abychom přizpůsobili užívání webu jeho preferencím a pro účely statistické analýzy užívání našeho webu uživateli. 

Společně s třetími osobami můžeme rovněž používat sledovací pixely, které nám umožňují efektivnější poskytování reklam vyřazením aktuálních uživatelů z některých propagačních zpráv nebo identifikací zdroje nové instalace.

3.    Internetové žurnálové soubory

EA a další třetí osoby mohou rovněž uchovávat žurnálové soubory, které obsahují IP adresy. IP adresa je číselná adresa, která může být přiřazena k vašemu počítači vaším poskytovatelem internetových služeb. Obecně používáme žurnálové soubory k monitorování provozu na našich webech, odstraňování technických problémů a ověřování oprávnění uživatelů k užívání našich produktů. V případě zneužití našeho webu ze strany uživatele však můžeme zablokovat určité IP adresy nebo identifikační čísla herních systémů, která vám byla přidělena výrobci námi licencovaného hardwaru. Jsou-li dostupné, mohou být IP adresy a identifikační čísla herních systémů použity k vaší osobní identifikaci k vymáhání našich podmínek poskytování služeb.

4.    Nástroje pro analytické měření a další technologie

EA ke shromažďování neosobních údajů při použití on-line produktů a služeb a/nebo při hraní her na vašem PC, herním systému a/nebo mobilním zařízení rovněž využívá vlastní nástroj pro analytické měření a další analytické technologie externích poskytovatelů. V těchto nástrojích a technologiích se využívají protokolovací soubory serveru, webové signály, soubory cookie, sledování pixelů a další technologie sledování, pomocí nichž se shromažďují a analyzují určité typy informací, a to včetně souborů cookie, IP adres (včetně použití za účelem stanovení vaší přibližné geografické polohy), identifikátorů mobilního zařízení či jiného hardwaru a dalších identifikátorů zařízení, webového prohlížeče v mobilním či jiném zařízení, typů webového prohlížeče, jazyka webového prohlížeče, informací předávaných z vašeho prohlížeče (jsou-li takové k dispozici), odkazů a ukončení webových stránek, adres URL, typu platformy, počtu kliknutí, informací o vašem médiu, softwaru a/nebo aplikacích instalovaných ve vašem počítači či zařízení, názvů a typů domén, cílových stránek, prohlížených stránek a jejich pořadí, datu a objemu času stráveného na určitých stránkách, dalších informací týkajících se používání internetu či webových stránek, informací o stavu hry a datu a čase aktivity na našich webech či ve hrách, informací o způsobu používání vaší hry včetně herní metriky a statistiky, používání funkcí a historie nákupů a také jedinečných identifikátorů hardwaru, jako je například adresa MAC, jedinečný identifikátor mobilního zařízení (je-li k dispozici) a další podobné informace. 

Externí analytické společnosti, které shromažďují údaje na našich webech a v souvislosti s našimi on-line a mobilními produkty a/nebo službami, mohou shromážděné údaje spojit s dalšími údaji, které nezávisle shromáždily z jiných webů a/nebo jiných on-line nebo mobilních produktů a služeb v souvislosti s vašimi aktivitami v jejich síti webů a v jejich online a/nebo mobilních produktech a službách. Mnohé z těchto společností shromažďují a využívají údaje v souladu s vlastními zásadami v oblasti ochrany soukromí. 

Některé weby EA a služby používají službu Google Analytics, což je služba webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, tj. textové soubory uložené v PC, díky nimž je možné provést analýzu užívání tohoto webu. Informace o používání webů, které se shromažďují prostřednictvím těchto souborů cookie, se předávají a ukládají v serveru společnosti Google v USA. Společnost Google využívá tyto informace jménem společnosti EA k vyhodnocení způsobu užívání těchto webů, vytváření záznamů o webových aktivitách či k poskytování dalších služeb souvisejících s těmito weby provozovateli webu. IP adresa, kterou získá služba Google Analytics, se neporovnává s jinými daty společnosti Google. Úpravou nastavení souborů cookies webového prohlížeče můžete zablokovat instalaci souborů cookies. Upozorňujeme, že pokud zablokujete soubory cookies, nemusí weby společnosti EA poskytovat úplnou funkcionalitu. Kromě toho můžete stažením a instalací doplňku webového prohlížeče z odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de zabránit souborům cookies shromažďovat a ukládat informace.

Nevýlučný seznam dalších analytických společností, které na našich webech a v našich on-line a/nebo mobilních produktech a/nebo službách provozují vlastní technologie je k dispozici na adrese privacyappendix.ea.com

5.    Technologie doručování reklam třetích osob 

Weby, on-line nebo mobilní produkty nebo služby EA mohou využívat externí technologie doručování reklam, které používají soubory cookie, soubory clear GIF, webové beacony, sledovací pixely nebo dalších technologie, ke shromažďování informací vyplývajících z doručování reklam v našich produktech nebo službách nebo k podpoře sledování. Některé technologie dynamického doručování reklam ve hrách poskytované externími dodavateli umožňují dočasné načtení reklam do vašeho webového prohlížeče nebo mobilního zařízení a jejich náhradu během vaší aktivity on-line. My nebo třetí osoby provozující technologii doručování reklam můžeme na základě demografických informací, jako je věk a pohlaví, i informací získaných z vašeho hardwaru nebo zařízení kontrolovat, zda jsou v rámci webu, on-line nebo mobilního produktu nebo služby prezentovány vhodné reklamní materiály, počítat nebo řídit počet jedinečných nebo opakovaných zobrazení určité reklamy a/nebo zobrazovat reklamy související s vašimi zájmy a měřit efektivitu reklamních kampaní.   My nebo třetí strany můžeme za tímto účelem protokolovat data, a to včetně IP adresy (včetně použití za účelem stanovení vaší přibližné geografické polohy), jedinečného identifikátoru zařízení, informací o vašem softwaru, aplikacích a hardwaru, informací o prohlížeči (a/nebo informací předávaných prostřednictvím prohlížeče), hardwaru, počítači či výrobci zařízení a modelu, informací o zobrazené reklamě, poloze ve hře, délce zobrazení reklamy a dalších informací o používání internetu či webových stránek, vámi prohlížených webových stránkách či mobilních internetových stránkách (včetně data a času), typu domény, velikosti reklamy, reakci na reklamu (je-li k dispozici) a úhlu zobrazení. Uvedené údaje mohou být v souladu s těmito zásadami a zásadami v oblasti ochrany soukromí společnosti poskytující technologii doručování reklam používány a zpřístupněny dalším třetím osobám v podobě, která neumožňuje vaši osobní identifikaci.   

Reklamní společnosti, které pro nás zajišťují doručování reklam, mohou kombinovat údaje shromážděné od společnosti EA s dalšími údaji, které nezávisle shromáždily z jiných webů a/nebo jiných on-line nebo mobilních produktů a služeb v souvislosti s aktivitami vašeho webového prohlížeče v jejich síti webů. Mnohé z těchto společností shromažďují a využívají údaje v souladu s vlastními zásadami v oblasti ochrany soukromí. 

Nevýlučný seznam společností, které na našich webech a v našich on-line a/nebo mobilních produktech a/nebo službách provozují vlastní sítě je k dispozici na adrese privacyappendix.ea.com

Bližší informace o praxi dalších velkých společností, které se zabývají doručováním reklamy a které mohou shromažďovat informace na základě vaší interakce s těmito reklamami na tomto a jiných webech, a informace, jak odhlásit cílenou reklamu doručovanou reklamními sítěmi, které jsou členy asociace National Advertising Initiative (NAI), získáte na www.networkadvertising.org.

Tyto technologie doručování reklam jsou integrované do našich webů, on-line nebo mobilních produktů a služeb; pokud tuto technologii nechcete využívat, nehrajte naše hry. 

6.    Technologie pro prevenci podvodu

Společnost EA usiluje o bezpečné a spravedlivé herní prostředí pro všechny hráče našich her. Za účelem prevence podvodných aktivit a chování, jež mohou negativně ovlivňovat herní zážitek hráče, je společnost EA oprávněna používat software „proti podvádění“ nebo aplikace pro prevenci podvodu na našich webech, během používání on-line produktů a/nebo služeb (včetně on-line her) a mobilních platforem.

Společnost EA může při přihlášení k on-line produktům a/nebo službám společnosti EA, během vytvoření účtu EA/Origin a/nebo v místě prodeje shromažďovat data o vašem zařízení za účelem vytvoření hashového kódu součástí zařízení. Informace shromažďované za tímto účelem nebudou uloženy v čitelné formě. Společnost EA používá shromážděné informace za účelem prevence podvodu a při procesu ověřování. Společnost EA může za tímto účelem vytvořený hashový kód daného zařízení sloučit s účtem EA/Origin. Takto sloučená data se nebudou sdílet s žádnými třetími stranami a společnost EA je použije výhradně za účelem zabezpečení a ověřování.

V.    Údaje předané společnosti EA třetími osobami.

EA také získává osobní a neosobní údaje od třetích osob, jak je uvedeno níže. Tyto údaje EA používá pouze k účelům, které jsou v souladu s těmito zásadami.

1.    Systém PlayStation®3

Pokud se přihlásíte k hraní her společnosti EA prostřednictvím systému PlayStation®3, informace o účtu Sony Entertainment Network budou předány EA, abychom vám mohli založit účet EA Online (známý také jako účet Origin). Pro on-line hraní her EA potřebujete účet EA Online. Přihlášením k hraní her EA poskytujete svůj souhlas s tím, že EA mohou být předány určité informace o účtu uživatele. Informace předávané EA zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, online ID, zemi, jazyk a datum narození, ale neobsahují číslo kreditní karty nebo jiné finanční informace o účtu.

2.    Xbox LIVE

Pokud se přihlásíte k hraní her společnosti EA prostřednictvím služby Xbox LIVE společnosti Microsoft, společnost Microsoft poskytne EA informace o účtu uživatele služby Xbox LIVE, abychom vám mohli založit účet EA Online. Pro hraní titulů společnosti EA určených pro platformu Xbox LIVE budete potřebovat účet EA (známý také jako účet Origin). Přihlášením k hraní her Xbox LIVE společnosti EA poskytujete svůj souhlas s tím, že společnost Microsoft může EA předat informace o účtu uživatele. Informace předávané EA společností Microsoft zahrnují vaši jmenovku hráče, e-mailovou adresu, stát nebo kraj, zemi, jazyk a věk, ale neobsahují číslo kreditní karty nebo jiné finanční informace o účtu.

3.    Další osobní údaje shromažďované od třetích osob

Další údaje od třetích stran můžeme rovněž získávat v souvislosti s provozováním a distribucí našich produktů a služeb stejně tak jako v souvislosti s tržními a demografickými studiemi, které využíváme k doplnění osobních a anonymních údajů, jež jste nám poskytli přímo. Dále nám mohou externí služby jako Twitter a Facebook s vaším svolením poskytovat údaje z vašich účtů v těchto službách. 

Hraním některé z her společnosti EA prostřednictvím sociální sítě nebo jiné platformy či služby externího poskytovatele nebo připojením k takové síti, platformě nebo službě externího poskytovatele prostřednictvím některého z našich produktů a/nebo služeb dáváte společnosti EA souhlas k tomu, aby v souladu s těmito zásadami v oblasti ochrany soukromí shromažďovala, ukládala a používala veškeré údaje, s jejichž poskytnutím společnosti EA sociální sítí nebo jinou platformou externího poskytovatele prostřednictvím rozhraní API (Application Programming Interface) dané sociální sítě / platformy externího poskytovatele na základě vašeho nastavení sociální sítě nebo platformy externího poskytovatele jste souhlasili. Souhlas poskytujete při připojení k síti, platformě nebo službě externího poskytovatele prostřednictvím našich produktů a/nebo služeb, a/nebo při připojení k některé z našich aplikací prostřednictvím sociální sítě nebo jiné platformy či služby externího poskytovatele, nebo při jejím „přijetí“ nebo „povolení“ (nebo podobné akci).

Informace o vás můžeme také shromažďovat nebo přijímat od jiných uživatelů EA, kteří se rozhodnou odeslat své e-mailové či jiné kontakty. Tyto údaje budeme ukládat a používat především proto, abychom vám a vašim přátelům pomohli se spojit.

VI.    Co se stane s informacemi, které EA shromažďuje?

A. Jak EA zachází s vašimi informacemi


Společnost EA používá vaše informace k tomu, aby splnila vaše konkrétní požadavky, objednávky a aby vám mohla zaslat potvrzení objednávky a další informace týkající se účtu. Poskytnuté osobní údaje nám navíc umožní zasílat vám informace týkající se nových produktů, funkcí a vlastností, rozšíření, speciálních nabídek, možností aktualizace, soutěží a zajímavých událostí. Později navíc můžete zasílání těchto zpráv e-mailem zrušit.

V opačném případě bude společnost EA využívat informace osobní i neosobní povahy, jak samostatně, tak kombinovaně, ke zlepšení vašeho uživatelského prožitku, ke zlepšení svých produktů a služeb, k porozumění chování a preferencím zákazníků, k řešení technických problémů, ke zprostředkování reklamy, k autorizačním účelům, k prosazení svých podmínek služeb, k zajištění řádného fungování svých produktů a služeb a také jako prostředek k jejich zdokonalení. Informace neosobní povahy navíc kombinujeme s osobními informacemi (např. e-mailovou adresu k účelům zahrnujícím poskytování prvotřídních služeb zákazníkům, spravování věrnostních programů a přizpůsobení naší komunikace, nabídek, webových stránek nebo herního prožitku pro vás). 

Používáním nástrojů k vyhledávání přátel, jako je Facebook, Game Center nebo jiné služby třetích stran v našich online a mobilních produktech a službách, berete na vědomí, že používání těchto nástrojů k vyhledávání přátel vám umožní najít vaše kontakty a také povolí vašim kontaktům spojit si váš účet Origin (a příslušná herní oprávnění včetně her hraných na osobním počítači, mobilních nebo konzolových platformách) s vaším profilem na sociální síti a/nebo s e-mailovou adresou. Výsledný seznam vašich přátel, který může být přístupný napříč sociálními platformami EA, bude podléhat těmto zásadám ochrany osobních údajů. Povšimněte si, že přátele, které se rozhodnete zahrnout na všechny seznamy přátel EA nebo Origin, vás mohou nalézt a/nebo identifikovat v souvislosti s jinými produkty a službami EA a navštívit profily, které jste si vytvořili. Tito přátelé mohou vidět online persony, které používáte napříč řadou produktů a služeb EA. Své přátele si vybírejte pečlivě.

Pokud se rozhodnete využít naši doporučující službu, abyste „doporučili kamarádovi/kamarádce” produkt nebo stránku EA, tak vás požádáme o jméno a e-mailovou adresu vašeho/vaší kamaráda/kamarádky. Vaším jménem pošleme e-mail vašemu/vaší kamarádovi/kamarádce a pozveme jej/jí, aby navštívil/navštívila stránku a vyzkoušel/vyzkoušela náš produkt. Po krátkou dobu EA uchovává jméno a e-mail vašeho/vaší kamaráda/kamarádky, a to pouze z důvodu zaslání tohoto e-mailu a kvůli kontrole nadbytečnosti. Tím se zajistí, že váš/vaše kamarád/kamarádka neobdrží několik kopií stejné e-mailové zprávy. My tyto informace neuchováváme ani je nepoužíváme k jakýmkoli jiným účelům.
Vaše účast na turnajích nebo v jiných online herních disciplínách je také podmíněna naším shromažďováním, používáním, uchováváním, zasíláním a publikováním statistických údajů (například skóre, umístění a výsledků), které se prostřednictvím vaší účasti generují.

B.    Bude EA sdílet moje údaje se třetími osobami?

EA nebude nikdy bez vašeho souhlasu sdílet vaše osobní údaje se třetími osobami.   S třetími osobami však smíme sdílet neosobní, agregované a/nebo veřejné informace. Za některých okolností můžete údaje sdílet sami. Podrobnější informace o vašich právech na veřejné sdílení údajů na webech EA a dalších webech a fórech externích poskytovatelů naleznete v oddílu XI. Svým svolením můžete rovněž EA umožnit sdílet vaše osobní údaje se společnostmi a organizacemi, které používají produkty nebo služby, o nichž se domníváme, že o ně můžete mít zájem. Chcete-li odhlásit další sdělení od marketingového partnera nebo dodavatele, s nimiž jsme vaše údaje sdíleli, obraťte se prosím přímo na tohoto partnera nebo dodavatele.

EA nezpřístupňuje třetím osobám osobní údaje dětí do 18 let věku, které se zaregistrovaly na našich webech, ani nesdílím ani nezpřístupňuje jiné osobní údaje než údaje vymezené v těchto zásadách, avšak za předpokladu, že v případě fúze, akvizice nebo ve velmi nepravděpodobném případě úpadku může být správa EA zákaznických údajů přenesena na její nástupnickou organizaci nebo nabyvatele bez ohledu na toto věkové omezení.

EA využívá průběžně shromažďování osobních údajů jejím jménem pro doručování e-mailů, produktů, cen nebo propagačních materiálů, správu obsahu, zpracování kreditních karet, přepravu nebo jiné služby na našem webu externí dodavatele. Pokud si tyto služby vyžádáte, můžete být vyzváni k poskytnutí jména, poštovní adresy, telefonního čísla nebo e-mailové adresy našim dodavatelům. Některé externí dodavatele, jako jsou například firmy působící v oblasti kreditních karet, analýzy dat nebo marketingových průzkumů, žádáme, aby nám předali vámi poskytnuté osobní údaje pro naše vlastní marketingové a demografické studie, abychom mohli neustále zlepšovat naše weby a související inzerci a mohli lépe vyhovět potřebám a preferencím návštěvníků. Abychom lépe porozuměli našim jednotlivým zákazníkům, spojujeme tyto informace s osobními údaji, které jste nám poskytli.

Když naši externí agenti nebo poskytovatelé služeb shromažďují jakékoli jiné údaje než neosobní, anonymní a/nebo agregované údaje a/nebo k nim mají přístup, EA od nich vyžaduje, aby tyto údaje používali v souladu s uvedenými zásadami v oblasti ochrany soukromí a chránili důvěrnou povahu osobních údajů, které během své práce pro společnost EA shromáždí nebo k nim získají přístup. Těmto třetím osobám je zakázáno využívat bez vašeho výslovného svolení osobní údaje pro jakýkoliv jiný účel.

Před shromažďováním osobních údajů třetí osobou, která není naším zprostředkovatelem/poskytovatelem služeb, budete informováni tak, abyste mohli učinit informované rozhodnutí o tom, zda chcete s touto osobou sdílet své osobní údaje.

K osobním údajům včetně osobní komunikace můžeme dále přistupovat a zpřístupňovat je v souvislosti s funkcemi ohlašování porušení pravidel v našich produktech a službách, pro účely prosazování práva a vymáhání zákonných práv nebo kvůli dodržení nařízení orgánu státní správy nebo pokud máme důvod se domnívat, že je toto zpřístupnění nezbytné pro řešení potenciální nebo skutečné újmy nebo zásahu do našich práv, majetku, provozu, práv uživatelů nebo jiných subjektů, kterým může vzniknout újma, škoda nebo ztráta, nebo pokud se domníváme že je toto zpřístupnění nezbytné pro ochranu našich práv, boj proti podvodu a/nebo splnění požadavků soudního řízení, nařízení soudu nebo právního sporu vedeného EA. Vezměte na vědomí, že některé veřejně dostupné informace, které zveřejníte a sdělíte v rámci našich i externích webů a služeb, jsou veřejnými informacemi, u nichž nemůžete očekávat zachování soukromí. Podrobnější informace naleznete v oddílu XI.

VII.    Kde jsou tyto údaje uchovávány?

EA je celosvětová organizace a většina počítačových systémů, v nichž EA shromažďuje, uchovává a využívá údaje, které shromažďuje nebo získává, se nachází ve Spojených státech amerických a Nizozemsku. Ve výjimečných případech můžeme využívat datová úložiště, která se nacházejí v Asii, Kanadě a/nebo Evropské unii. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny, využívány, zpracovávány nebo uchovávány společností EA v USA nebo v jiných zemích, včetně zemí mimo zemi vašeho pobytu, v Evropské unii i mimo ni, a v Asii a využívány pro účely vymezené v našich zásadách ochrany soukromí.

Servery a zařízení, v nichž se ukládají a zpracovávají vaše data mohou být vlastněny a provozovány třetími stranami, s nimiž společnost EA uzavřela smlouvu o příjmu, ukládání a zpracování osobních a neosobních informací. Kromě toho může společnost EA a jí určené třetí strany dále přenášet, ukládat a zpracovávat osobní informace v serverech a zařízeních umístěných v dalších zemích. Měli byste věnovat pozornost skutečnosti, že zákony na ochranu dat nemusí být v jiných zemích stejné jako zákony na ochranu dat v zemi vašeho pobytu. Odesláním osobních informací společnosti EA souhlasíte s přenosem, uložením a zpracováním osobních údajů dle popisu v této části.

VIII.    Jakým způsobem EA chrání vaše osobní údaje?

Společnost EA si uvědomuje důležitost bezpečného a zabezpečeného uložení vašich informací. Společnost EA se v rámci komerčně přiměřeného úsilí vynasnaží ochránit osobní informace a zajistit bezpečnost svých systémů. Žádný způsob přenosu po internetu ani metoda elektronického uložení však nejsou stoprocentně bezpečné. Nemůžeme přijmout odpovědnost či riziko za neautorizovaný přístup k našim serverům a systémům.

IX.    Kontrola, oprava vašich údajů, žádost o odstranění z poštovního seznamu a deaktivace účtu


Údaje o svém účtu můžete kdykoliv upravovat nebo aktualizovat, pokud se přihlásíte na náš web a přejdete do oddílu „Můj účet“, „Prohlížet profil nebo jiná nastavení účtu“. Pokud se nemůžete přihlásit nebo chcete svůj účet (účty) deaktivovat, obraťte se na správce ochrany soukromí ve své zemi, která je uvedena na seznamu na privacyadmin.ea.com, nebo, není-li vaše země na seznamu uvedena, kontaktujte správce ochrany soukromí v USA. Rádi tyto údaje zkontrolujeme, aktualizujeme nebo odstraníme. Vaše osobní údaje si přesto můžeme ponechat v našich archivech pro účely řešení sporů, vymáhání naší smlouvy s uživatelem a kvůli technickým a právním požadavkům a omezením, jež souvisejí s bezpečností, integritou a provozem našich webových stránek.

Některé weby a služby EA mohou shromažďovat osobní údaje, které nejsou přístupné prostřednictvím našeho webu. V takových případech však budeme mít možnost přístupu k těmto údajům jiným způsobem nebo můžete napsat našemu místnímu správci ochrany soukromí na privacyadmin.ea.com, který vás ohledně vaší žádosti kontaktuje do třiceti dnů.

Jestliže jste společnosti EA umožnili přístup k informacím o svém účtu Facebook prostřednictvím aplikace EA či Playfish, můžete společnost EA vyzvat k odstranění informací o účtu Facebook postupem dle pokynů na webu http://help.ea.com/article/deleting-facebook-data-from-EA nebo kontaktováním správce zásad ochrany osobních údajů, který je uveden na webu privacyadmin.ea.com, a upřesněním informací o používané aplikaci služby Facebook. Upozorňujeme, že v důsledku odstranění dat souvisejících s aplikací služby Facebook ztratíte k takové aplikaci další přístup.

X.    Zvláštní upozornění ve vztahu k dětem

Mnoho on-line či mobilních produktů a služeb společnosti EA je určeno obecné veřejnosti a takové produkty či služby záměrně neshromažďují žádné osobní informace od dětí. Shromažďuje-li určitý on-line či mobilní produkt nebo služba společnosti EA informace o věku a uživatelé se identifikují jako osoby mladší 13 let, produkt či služba takovým uživatelům buď zabrání poskytnout osobní informace, nebo zajistí souhlas rodičů se shromažďováním, používáním a sdílením osobních informací svých dětí. Vědomě nepožádáme děti mladší 13 let o více informací, než je v rozumné míře nutné k poskytování našich služeb.

Upozorňujeme, že pokud dítěti poskytnete souhlas s používáním on-line či mobilních produktů a služeb společnosti EA, bude se takový souhlas vztahovat na obecné komunikační služby určené pro širokou veřejnost, jako jsou například e-mail, rychlé zasílání zpráv či on-line skupiny, a vaše dítě tak bude moci komunikovat a sdělovat osobní informace jiným uživatelům bez rozdílu věku. Rodiče mohou změnit či odvolat dříve udělený souhlas a prozkoumat, upravit nebo si vyžádat odstranění osobních informací dítěte, a to odesláním e-mailu příslušnému správci zásad ochrany osobních údajů na webu privacyadmin.ea.com.

Změníme-li tyto zásady ochrany osobních údajů způsobem, který rozšiřuje rodiči dříve poskytnutý rozsah souhlasu se shromažďováním, používáním a sdělováním osobních údajů dítěte, rodiče o této skutečnosti uvědomíme a vyžádáme si jejich dodatečný souhlas.

Doporučujeme si s dětmi promluvit o komunikaci s cizími osobami a sdělování osobních údajů on-line. Spolu s dítětem byste si měli prohlédnout webovou stránku věnovanou bezpečnosti na internetu, kde najdete další informace o bezpečném používání internetu.

Shromažďované údaje jsou zabezpečeny způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí (viz oddíl VIII výše). Pokud změníme způsob, jakým nakládáme s údaji vašeho dítěte, vyrozumíme vás v souladu s těmito zásadami.

Za žádných okolností nepodmiňujeme účast dítěte na jakékoliv aktivitě – například v soutěžích – jeho zpřístupněním osobnějších informací, než je přirozeně nezbytné pro účast na této aktivitě. Na určitých webech nemusíme dětem umožňovat účast bez ohledu na souhlas.

XI.    Veřejné informace obsahující obsah vytvořený uživatelem, on-line fóra, blogy a profily

Při přispívání obsahem vytvářeným uživatelem na stránkách EA, ve hrách nebo v našich on-line chatovacích místnostech, na blozích, nástěnkách, v uživatelských profilech k veřejnému nahlédnutí nebo na obdobných fórech na našich webech nebo webech externích poskytovatelů můžete zpřístupnit informace o sobě. Vámi sdělované informace na jakýchkoli takových fórech nejsou šifrované a jedná se o veřejné informace, které mohou být vyhodnocovány a zaznamenávány zaměstnanci společnosti EA. Nelze zde očekávat soukromí ani diskrétnost. 

Měli byste si být vědomi, že jakékoliv osobně identifikovatelné informace, které poskytnete při těchto veřejných aktivitách, lze číst, shromažďovat nebo využívat jinými uživateli těchto fór a mohly by být využívány k zasílání nevyžádaných zpráv. Neneseme odpovědnost za osobně identifikovatelné údaje, které se v jakémkoliv z těchto fór rozhodnete zveřejnit.

Dále vezměte na vědomí, že při běžných aktivitách na internetu mohou být z vašeho prohlížeče odesílány určité informace třetím osobám, například inzertním sítím a analytickým společnostem. Společnost EA nemá nad informacemi odesílanými z vašeho prohlížeče do těchto sítí nebo třetím osobám žádnou kontrolu a doporučuje, abyste zkontrolovali, zda nastavení vašeho prohlížeče brání zpřístupnění informací, které nemáte v úmyslu sdílet.

Pokud na některých z našich webů umístíte video, obrázek nebo fotografii k veřejnému nahlédnutí, měli byste si být vědomi, že je lze prohlížet, shromažďovat, kopírovat a/nebo využívat jinými uživateli bez vašeho souhlasu. Neodpovídáme za videa, obrázky nebo fotografie, které se rozhodnete umístit na webu EA. Bližší informace k tomuto tématu a další pokyny pro umísťování obsahu na naše weby najdete v našich podmínkách poskytování služeb na terms.ea.com.

XII.    Weby třetích stran.

Náš web může obsahovat reklamu nebo služby, které odkazují na jiné weby, jako je například Twitter, Facebook a YouTube. Skutečnost, že odkazujeme na jiný web, není propagací, pověřením nebo prohlášením o našem propojení s touto třetí osobou. Pokud kliknete na odkaz na web třetí osoby, včetně reklamy, opouštíte web EA a přecházíte na zvolenou stránku. Vzhledem k tomu, že nemůžeme mít kontrolu nad činností třetích osob, nemůžeme přijmout odpovědnost za jakékoliv využívání vašich osobních údajů těmito třetími osobami a nemůžeme zaručit, že budou uplatňovat stejné zásady ochrany soukromí jako EA. Důrazně vám doporučujeme se seznámit se zásadami ochrany osobních údajů jakéhokoli poskytovatele služeb, od kterého požadujete služby. Pokud navštívíte web třetí osoby, na nějž odkazuje EA, měli byste dříve, než poskytnete jakékoliv osobní údaje, nahlédnout do zásad ochrany soukromí na tomto webu.

XIII.    Produkty nabízené ve spolupráci se třetí osobou (třetími osobami)

Členové se na našem webu (na našich webech) mohou zaregistrovat k využívání dalších služeb. Určité produkty a/nebo služby, které jsou na našem webu dostupné, jsou vám poskytovány ve spolupráci se třetími osobami a mohou pro registraci nebo přístup k těmto produktům a/nebo službám vyžadovat zpřístupnění osobně identifikovatelných údajů. Tyto produkty a/nebo služby budou v místě registrace označovat externí partnery. Pokud se rozhodnete zaregistrovat k využívání těchto produktů a/nebo služeb, vaše osobně identifikovatelné údaje budou přeneseny k těmto třetím osobám a budou podléhat ochraně soukromí a zvyklostem této třetí osoby. Neodpovídáme za zvyklosti a zásady v oblasti ochrany soukromí těchto třetích osob, a proto byste se měli dříve, než v souvislosti s těmito produkty nebo službami poskytnete osobně identifikovatelné údaje, seznámit s jejími zvyklostmi a zásadami v oblasti ochrany soukromí. 

XIV.    Kontaktní údaje

Máte-li nějaké dotazy ohledně tohoto prohlášení, obraťte se na správce ochrany soukromí společnosti EA působícího v místě vašeho bydliště na e-mailové nebo poštovní adrese uvedené na privacyadmin.ea.com. Není-li vaše země uvedena v seznamu, obraťte se poštou na správce ochrany soukromí v USA na této adrese: Privacy Policy Administrator, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City CA 94065. Nebude-li vaše žádost uspokojivým způsobem vyřešena, obraťte se na společnost TRUSTe dle pokynů výše. Společnost TRUSTe pak bude působit jako prostředník při řešení vašich připomínek. Vezměte na vědomí, že program společnosti TRUSTe se vztahuje pouze na údaje shromažďované tímto webem a netýká se údajů shromažďovaných jakýmkoliv softwarem staženým z tohoto webu.

Bližší informace a aktuální znění našich on-line zásad v oblasti ochrany soukromí najdete na adrese privacy.ea.com.

XV.    Obyvatelé státu Kalifornie: kalifornská práva na soukromí

 

Podle kalifornského práva mohou obyvatelé Kalifornie, kteří vstoupili do obchodního vztahu se společností Electronic Arts Inc. (EA) nebo její libovolnou dceřinou společností, odmítnout zpřístupnění svých osobních údajů třetím osobám pro přímé marketingové účely. Jak je uvedeno výše, účelem našich zásad není on-line zpřístupnění shromážděných osobních údajů třetí osobě pro přímé marketingové účely bez vašeho svolení. Pokud se rozhodnete kdykoliv po udělení souhlasu tento souhlas zrušit, pošlete e-mail na privacy_policy@ea.com nebo napište správci ochrany soukromí na Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, CA 94065.

XVI.    Řešení sporů v závazném rozhodčím řízení.

Účelem tohoto článku je stanovit snadný způsob řešení vzájemných sporů, pokud se takové vyskytnou. V souladu s níže uvedeným ustanovením se tímto stanovuje, že v případě, kdy nebudeme moci naše spory vyřešit neformální cestou a v rámci rozhodčího řízení získáte nárok na částku převyšující poslední nabídku finančního vyrovnání společnosti EA (byla-li taková nabídka učiněna), zaplatí vám společnost EA 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD.

TYTO INFORMACE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKAJÍ SE VAŠICH PRÁV.

Většinu stížností uživatelů lze vyřešit rychle a k vaší spokojenosti přihlášením se do rozhraní podpory zákazníků prostřednictvím účtu EA na stránkách 
help.ea.com, support.popcap.com (pro výrobky PopCap) nebo swtor.com/support (pro Star Wars™: The Old Republic). V nepravděpodobném případě, že by společnost EA nedokázala vyřešit nějakou stížnost k vaší spokojenosti (nebo nedokázala vyřešit vlastní stížnost na vaši osobu neformální cestou), souhlasíte vy i společnost EA s tím, že budete dodržovat následující závazný postup pro vyřešení případných sporů, které mezi vámi vzniknou. Toto ustanovení se vztahuje na všechny spotřebitele v nejvyšším možném rozsahu povoleném zákonem, avšak výslovně vylučuje občany Québecu, Ruska, Švýcarska a členských států Evropské unie. Souhlasem s těmito podmínkami se vy i společnost EA výslovně zříkáte práva na soudní řízení s porotou nebo na účast ve skupinové žalobě. Tato smlouva je určena k volnému výkladu. Tento článek se vztahuje na veškeré spory mezi vámi a společností EA (dále jen „spory“), včetně, nikoliv však výhradně, těchto nároků:

- nároky vyplývající nebo související s jakýmkoli aspektem vztahu mezi námi, ať už se zakládají na smlouvě, úmyslném porušení práva, právních předpisech, podvodu, chybném výkladu, či jakékoli jiné právní teorii;
- nároky, které vznikly ještě před uzavřením této smlouvy nebo jakékoli předchozí smlouvy (včetně například nároků souvisejících s reklamou);
- nároky, které jsou v současné době předmětem domnělé skupinové žaloby, u níž nejste členem certifikované skupiny;
- nároky, které mohou vzniknout po ukončení platnosti této smlouvy.

Jediné spory, na které se tento článek nevztahuje, jsou tyto:

- spor týkající se vymáhání, ochrany nebo platnosti jakýchkoli práv duševního vlastnictví patřících vám nebo společnosti EA (nebo libovolnému poskytovateli licence společnosti EA);
- spor týkající se podezření z krádeže, pirátství či nepovoleného užívání nebo z nich vyplývající;
- žádné ustanovení tohoto článku dále nemůže kterékoli ze stran zabránit v podání soudní žaloby kvůli drobnému nároku.

Zmínky o „společnosti EA“, „vás“ a „nás“ se vztahují na naše příslušné pobočky, přidružené společnosti, agenty, zaměstnance, právní předchůdce, právní nástupce a nabyvatele, jakož i na všechny autorizované či neautorizované uživatele nebo příjemce služeb nebo softwaru v souladu s touto nebo předchozími smlouvami mezi námi. Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem dokládá mezistátní obchodní transakci, proto se výklad a vymáhání tohoto ustanovení řídí zákonem USA Federal Arbitration Act. Toto ustanovení o rozhodčím řízení zůstane v platnosti i po ukončení platnosti těchto smluvních podmínek.

A.    Neformální jednání / oznámení o sporu. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že jakýkoli spor se budete nejprve pokoušet vyřešit neformální cestou, a to nejméně po dobu 30 dní před zahájením rozhodčího řízení. Takové neformální jednání začíná přijetím písemného oznámení zaslaného jednou stranou straně druhé („oznámení o sporu“). Oznámení o sporu musí splňovat tyto náležitosti: a) musí obsahovat celé jméno a úplné kontaktní údaje strany, která jednání zahájila; b) musí obsahovat popis povahy nároku či sporu a důvodu k němu; c) musí uvádět konkrétní požadovaný opravný prostředek („požadavek“). Společnost EA zašle své oznámení o sporu na vaši fakturační adresu (pokud jste nám ji poskytli) nebo na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Oznámení o sporu z vaší strany zasílejte na tuto adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

B.    Závazné rozhodčí řízení. Pokud vy a společnost EA nedokážete vyřešit případný spor při neformálním jednání probíhajícím po dobu 30 dní od přijetí oznámení o sporu, můžete vy nebo společnost EA postoupit spor do rozhodčího řízení ke konečnému a výhradnímu rozhodnutí. Rozhodnutí k zahájení rozhodčího řízení z jakékoli strany bude konečné a pro druhou stranu závazné. DÁVÁTE NA SROZUMĚNOU, ŽE TÍMTO USTANOVENÍM SE VY A SPOLEČNOST EA VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUD A SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU. Rozhodčí řízení bude zahájeno a vedeno v souladu s pravidly pro komerční rozhodčí řízení vydanými sdružením American Arbitration Association („sdružení AAA“), případně v souladu s doplňkovými postupy pro spory se spotřebiteli vydanými sdružením AAA („pravidla pro spory se spotřebiteli sdružení AAA“); oboje tato pravidla jsou k dispozici na webu sdružení AAA (www.adr.org). Poplatky za rozhodčí řízení a váš podíl na odměně pro rozhodce se budou řídit pravidly sdružení AAA, případně budou omezeny pravidly pro spory se spotřebiteli sdružení AAA. Bude-li rozhodce považovat tyto náklady za nepřiměřené nebo zašlete-li společnosti EA na výše uvedenou adresu, na kterou se má zasílat oznámení o sporu, oznámení s informací o tom, že nejste schopni uhradit poplatky nezbytné k zahájení rozhodčího řízení, společnost EA obratem uhradí všechny poplatky a výdaje za rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení může probíhat za osobní účasti stran, zasláním potřebných dokumentů, telefonicky nebo on-line. Rozhodce poskytne své rozhodnutí v písemné podobě a na žádost kterékoli ze stran uvede důvody, které ho k rozhodnutí vedly. Rozhodce se musí řídit příslušnými zákony, a pokud tak neučiní, může být libovolný nález zpochybněn. Vy a společnost EA můžete v zájmu vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení nebo vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce vést spor u soudu.

C.    Omezení. Vy a společnost EA souhlasíte s tím, že bude jakékoli rozhodčí řízení omezeno na jednotlivý spor mezi společností EA a vámi. V nejvyšším rozsahu povoleném zákonem platí tato pravidla: (1) k žádnému rozhodčímu řízení se nemůže připojit jiné; (2) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k rozhodčímu řízení s využitím skupinové žaloby ani k využití postupů skupinové žaloby; (3) u žádného sporu nevzniká právo ani oprávnění k domnělému zahájení v zastoupení jménem veřejnosti nebo jakýchkoli dalších osob. VY A SPOLEČNOST EA SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KTERÁKOLI STRANA MŮŽE VZNÉST NÁROK PROTI DRUHÉ STRANĚ POUZE Z POZICE JEDNOTLIVCE, A NIKOLI JAKO ŽALUJÍCÍ STRANA NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI DOMNĚLÉM SKUPINOVÉM NEBO ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ. Dále platí, že pokud se vy a společnost EA nedohodnete jinak, nemusí rozhodce provést konsolidaci nároků více osob a nemusí předsedat jakékoli formě zástupného nebo skupinového řízení. Pokud se toto ustanovení ukáže jako nevymahatelné, bude celé toto ustanovení o rozhodčím řízení považováno za zcela neplatné.

D.    Místo konání. Máte-li trvalé bydliště v USA, bude rozhodčí řízení probíhat v místě, které je pro vás přiměřeně dostupné. V případě osob žijících mimo USA bude rozhodčí řízení zahájeno v okrese San Mateo ve státě Kalifornie v USA a vy a společnost EA souhlasíte s tím, že se pro účely vynucení rozhodčího řízení, vynucení postupu nedokončeného rozhodčího řízení nebo potvrzení, změny, zrušení či vydání soudního rozhodnutí týkajícího se nálezu rozhodce podřídíte soudní pravomoci tohoto soudu.

E.    Náhrady a poplatky za právní zástupce. Pokud rozhodce rozhodne u jakéhokoli nároku, který vznesete ke společnosti EA, ve váš prospěch a výše finanční hodnoty nálezu přesáhne výši poslední písemné nabídky na finanční vyrovnání zaslané společností EA před zasláním písemných dokumentů rozhodci, bude společnost EA postupovat takto:

zaplatí vám 150 % z hodnoty rozhodčího nálezu, pokud rozdíl mezi rozhodčím nálezem a náhradou nepřesáhne 5000 USD; a
uhradí vašemu případnému právnímu zástupci všechny poplatky a uhradí také veškeré výdaje (včetně výdajů a nákladů na odborné posudky), které vám nebo vašemu právnímu nástupci přiměřeně vzniknou při vyšetřování, přípravě a obhajobě vašeho nároku v rozhodčím řízení („honorář právního zástupce“).

Kdykoli během řízení a na žádost, kterou libovolná strana podá do 14 dní ode dne, kdy rozhodce vydá rozhodnutí, může rozhodce učinit opatření a řešit spory týkající se úhrady a náhrady poplatků, výdajů, alternativních plateb a honorářů právních zástupců.

Výše popsané právo úhradu na poplatků a výdajů za právní zástupce doplňuje jakékoli právo na úhradu poplatků a výdajů za právní zástupce, které vám může plynout z příslušných zákonů, ačkoli vám nemusí být náhrada za poplatky a výdaje za právní zástupce vyplacena dvakrát. Společnost EA se vzdává jakéhokoli případného práva na náhradu poplatků a výdajů za právní zástupce v souvislosti s jakýmkoli rozhodčím řízením, které mezi společností EA a vámi proběhne.

F.    Omezení pravomoci rozhodce. Rozhodce smí uložit určující nebo přikazující nápravu pouze ve prospěch jednotlivé strany, která žádá o nápravu, a pouze v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nápravy stanoveném jednotlivým nárokem této strany.

G.    Změny tohoto ustanovení. Bez ohledu na jakékoli ustanovení v této smlouvě, které tomuto odporuje, souhlasíme s tím, že pokud společnost EA v budoucnu provede jakékoli změny tohoto ustanovení o rozhodčím řízení (jiné než změnu adresy pro zaslání oznámení o sporu), můžete tyto změny odmítnout tím, že nám do 30 dní od provedení změny zašlete písemné oznámení na výše uvedenou adresu pro zaslání oznámení o sporu. Odmítnutím jakékoli budoucí změny souhlasíte s tím, že se budou případné spory mezi námi řešit v rozhodčím řízení v souladu se zněním tohoto ustanovení.


Verze 54402_7