REGULAMIN USŁUGI EA PLAY


Niniejszy regulamin opisuje zasady dostępu użytkowników do usługi EA Play. EA może zmienić treść niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian zmieniamy podaną poniżej datę „ostatniej aktualizacji”, a treść zaktualizowanego regulaminu zamieszczamy na stronie https://tos.ea.com/legalapp/eaplay/US/pl/PC/. Zmiany regulaminu mające wpływ na wykupione abonamenty EA Play wchodzą w życie po 30 dniach od ich opublikowania na stronie https://tos.ea.com/legalapp/eaplay/US/pl/PC/.

Abonament EA Play można wykupić na następujących platformach („platformy”):
Aby wykupić abonament, dokończ proces zakupu na wybranej platformie; wymagane jest konto na platformie oraz zaakceptowanie regulaminu platformy. Płatności z tytułu przedłużenia abonamentu będą pobierane za pomocą wybranej przez ciebie metody płatności, której użyłeś do zakupu abonamentu. Więcej informacji na ten temat, w tym opis twoich praw w zakresie anulowania abonamentu, znajdziesz na stronie operatora platformy. Nabycie abonamentu EA Play na danej platformie nie umożliwia użytkownikowi korzystania z usług EA Play na innych platformach. Po anulowaniu abonamentu możliwe jest dalsze granie do końca bieżącego okresu abonamentowego.

Zastosowanie mogą mieć warunki, ograniczenia i wyłączenia. Dostępność przywilejów dla posiadaczy abonamentu i tytułów z Play List może się różnić w zależności od platformy i terytorium i może ulec zmianie. Niektóre gry mogą być niedostępne dla niektórych graczy z powodu ograniczeń wiekowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie www.ea.com/pl-pl/ea-play.

Wymagane są połączenie z internetem, konto EA (obowiązują ograniczenia wiekowe, patrz https://o.ea.com/ea/child-access-pl), zaakceptowanie albo przyjęcie do wiadomości obowiązywania (w zależności od kraju zamieszkania użytkownika) zasad Ochrony danych osobowych i plików cookie EA (privacy.ea.com/pl) i Umowy użytkownika (terms.ea.com/pl), a także odpowiednie oprogramowanie z The Play List. Zastrzeżenia prawne dotyczące poszczególnych tytułów oraz inne zastrzeżenia prawne dostępne są pod adresem www.ea.com/pl-pl/legal.

Tytuły z Play List wymagają połączenia z internetem, by potwierdzić posiadanie ważnego abonamentu EA Play w chwili pierwszego uruchomienia tytułu z Play List oraz w późniejszym okresie w odniesieniu do gry w trybach online i offline.

Przywileje dla posiadaczy abonamentu: ograniczone wersje próbne wymagają stałego połączenia z internetem. W określonych wypadkach bezpłatne wersje próbne umożliwiają tymczasowy bezpłatny dostęp do określonych tytułów z Play List. Konieczne może być określenie metody płatności. Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego pobrana zostanie wybrana opłata abonamentowa EA Play – miesięczna, roczna albo inna. Anulowanie abonamentu w trakcie bezpłatnego okresu próbnego nie wiąże się z żadnymi kosztami. Niektóre wersje próbne mogą być ograniczone do jednej wersji na jedno konto EA na jedną grę w ramach abonamentów na różne platformy. Kiedy abonament EA Play lub okres ważności wersji próbnej dobiegnie końca, użytkownik utraci dostęp do korzyści związanych z abonamentem, w tym tytułów z Play List, ulepszeń gry oraz zakupów dokonanych w grze z Play List, chyba że dostęp do danego tytułu z Play List na daną platformę przysługuje mu z innego tytułu. Dostępne nagrody odnawialne dotyczą poszczególnych tytułów i wymagają aktywnego abonamentu EA Play oraz gry zainstalowanej z The Play List w ostatnim dniu miesiąca, by kolejna nagroda odnawialna była dostępna w grze w kolejnym miesiącu. Korzyści z zawartości nie są gwarantowane i mogą być zmieniane, dodawane lub usuwane w dowolnym momencie. Rabaty 10% dla posiadaczy abonamentu: nie obejmuje Star Wars: The Old Republic, niektórych tytułów partnerskich, których dystrybucję prowadzi EA, kodów czasowych do gier i abonamentów na komputery PC. Nie obejmuje wstecznie kompatybilnych z Xbox tytułów na Xbox360.

EA może wycofać usługę EA Play po upływie co najmniej 30 dni od zamieszczenia stosownej informacji na stronach www.ea.com/pl-pl/service-updates oraz https://www.ea.com/pl-pl/ea-play/terms/service-games-updates.


OSTATNIA AKTUALIZACJA: 14 KWIETNIA 2021