ELECTRONIC ARTS
FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS

Utoljára frissítve: 2020. szeptember 8.


Üdvözöljük az EA-nál. Ez a szerződés szabályozza az EA és leányvállalatai („EA”) által kínált olyan termékek, tartalmak és szolgáltatások Ön általi elérését és használatát, mint a játéktermékek; valamint az ezekkel kapcsolatos frissítések, fejlesztések és funkciók, online és mobiltelefonos szolgáltatások, platformok és honlapok, valamint az EA által vagy hozzá kapcsolódóan rendezett élő események (közösen „EA szolgáltatások”) igénybevételét. Ez a szerződés az Ön és az alábbi 13. B szakaszban megnevezett EA jogalany közötti viszonyra vonatkozik.

AZ EA SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL EZEKET, NE TELEPÍTSE ÉS NE HASZNÁLJA AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKAT. EGYES ORSZÁGOK LAKOSAI A TELEPÍTÉSSEL ELFOGADJÁK A 15. SZAKASZBAN LEÍRT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI MEGÁLLAPODÁST ÉS A CSOPORTOS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS FELADÁSÁT AZ EA-VAL FENNÁLLÓ VITÁK MEGOLDÁSÁRA.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. EA-fiók
 2. Licenc
 3. Tartalom és jogosultságok
 4. EA szolgáltatások és frissítések elérhetősége
 5. Az ön FHT-je
 6. Eljárási szabályok
 7. Játékok
 8. Megszüntetés és egyéb szankciók
 9. Adatok felhasználása
 10. Egyéb szoftverek, segédprogramok és eszközök
 11. Harmadik felek
 12. Garanciák; A felelősség korlátozása
 13. Általános feltételek
 14. Jelen szerződés változtatásai
 15. Jogvita rendezése választottbíróság által
 16. Kiegészítő rendelkezések PlayStation® rendszerekhez

1. EA-fiók

Számos EA szolgáltatás eléréséhez és használatához, többek között az online játékhoz szükség van egy EA-fiókra.

EA-fiókja létrehozásakor érvényes e-mail címmel kell rendelkeznie, és hiteles és pontos információkat kell megadnia. Önnek jogosultnak kell lennie a regisztráció tárgyát képező EA szolgáltatás használatára, és egy olyan országban kell lakóhellyel rendelkeznie, ahol az EA szolgáltatások használata engedélyezett.

EA-fiók létrehozásához az Ön életkora legalább 16 év (illetve a lakóhelye szerinti országban meghatározott alsó korhatár) kell, hogy legyen. Amennyiben az Ön életkora az érvényes alsó korhatár és 18 év (vagy a lakóhelye szerint a nagykorúság korhatára) között van, Önnek és szülőjének vagy gondviselőjének együtt kell áttekintenie ezt a szerződést. A szülők és gondviselők felelősek 18 év alatti gyermekeik tetteiért, amikor azok EA szolgáltatásokat használnak. Az EA azt ajánlja, hogy a szülők és gondviselők ismerkedjenek meg a szülői felügyeleti beállításokkal a gyermeküknek biztosított eszközökön.

Ön felelős az EA-fiókján folytatott tevékenységért. EA-fiókját felfüggesztheti vagy lemondhatja, ha azt valaki más olyan tevékenység folytatására használja, amely sérti ezt a szerződést.

Ön bármikor törölheti EA-fiókját vagy egy EA szolgáltatásra való előfizetését, ha felveszi a kapcsolatot az EA ügyfélszolgálati részlegével: help.ea.com/hu. Kérése teljesítéséhez az EA beszedheti a szükséges díjakat és költségeket, ha ezt a törvény lehetővé teszi, továbbá az esetleges külső beszállítóknak vagy tartalomszolgáltatóknak járó összegeket is.

2. Licenc

Az EA szolgáltatásoknak ön licencelője, azok nem kerülnek eladásra önnek. Az EA személyes, korlátozott, nem átruházható, visszavonható és nem kizárólagos licencet biztosít önnek az EA szolgáltatások használatára, amelyekhez nem kereskedelmi használatú hozzáférést kap, amennyiben elfogadja e szerződést. Ön nem érhet el, másolhat, módosíthat vagy terjeszthet semmiféle EA szolgáltatást, tartalmat vagy jogosultságot (e fogalmak alább meghatározott definíciója szerint), amennyiben erre az EA önt kifejezetten fel nem jogosítja, vagy a törvény azt nem engedélyezi. Csakis az EA kifejezett engedélyével, illetve törvény által engedélyezett módon fejtheti vissza vagy kísérelheti meg a forráskód vagy más adat kiemelését vagy másféle felhasználását EA szolgáltatásokból. Az EA és licenctulajdonosai birtokolnak és fenntartanak maguknak minden más jogot, beleértve az EA szolgáltatások minden jogát, címét és érdekeltségét, valamint a hozzá kapcsolódó szellemi jogokat.

3. Tartalom és jogosultságok

Az EA szolgáltatások tartalmakat és jogosultságokat foglalnak magukba. A tartalom magában foglalja a szoftvert, technológiát, szöveget, fórum- és chat-hozzászólásokat, profilokat, widgeteket, üzeneteket, linkeket, e-maileket, zenéket, hangokat, grafikát, képeket, videót, kódot, és minden, az EA szolgáltatásokon megjelenő vagy onnan kimenő anyagot, weboldalaink kialakítását és megjelenését is beleértve. A tartalom felhasználó által létrehozott tartalmakat („FHT”) is magában foglal. Az FHT magában foglalja az EA-fiókbeli személyiségeket, fórumbejegyzéseket, profiltartalmat és egyéb, felhasználók által az EA szolgáltatásokhoz tett hozzájárulásokat. Minden tartalom az EA vagy licencadói tulajdonát képezi, illetve azt az EA és licencadói számára az alábbi 5. szakasz szerint engedélyezik.

A jogosultságok olyan jogok, amelyeket az EA az EA szolgáltatások online vagy offline elemeinek elérésére vagy használatára engedélyez az Ön számára. A jogosultságok magukban foglalják a digitális vagy feloldható tartalmakat, a további vagy bővített funkciókat (beleértve a többszemélyes szolgáltatásokat); előfizetéseket; virtuális eszközöket; feloldókulcsokat vagy -kódokat, sorozatkódokat vagy online hitelesítést; játékbeli eredményeket; virtuális pontokat, érméket vagy fizetőeszközöket.

Ezeket a virtuális pontokat, érméket vagy fizetőeszközöket „EA virtuális fizetőeszköznek” nevezzük. Amikor Ön megkapja az EA virtuális fizetőeszközt tőlünk vagy hivatalos partnereinktől, egy személyes, korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható licencet kap, amelynek segítségével kiválaszthatja azokat a jogosultságokat, amelyeket az EA kifejezetten elérhetővé tesz az Ön számára.

Az EA virtuális fizetőeszköznek nincs pénzbeli értéke, és nincs értéke a termékeinken és szolgáltatásainkon kívül. Az EA virtuális fizetőeszköz nem adható el, nem cserélhető, nem ruházható át és nem váltható készpénzre; csakis az EA szolgáltatáshoz elérhető jogosultságokra váltható be. Az EA virtuális fizetőeszköz nem visszatéríthető, és ön nem jogosult visszatérítésre semmiféle felhasználatlan EA virtuális fizetőeszközért. Miután az EA virtuális fizetőeszközt beváltotta egy jogosultságra, a jogosultság nem adható vissza, váltható be vagy téríthető vissza. Ha Ön Japánban él, elfogadja, hogy a vásárlás időpontjától számított 180 napon belül használ bármely EA virtuális fizetőeszközt.

Ön a saját költségén biztosítja a berendezést, az internetkapcsolatot és az EA szolgáltatások eléréséhez és használatához szükséges költségeket.

4. EA szolgáltatások és frissítések elérhetősége

Nem garantáljuk, hogy minden EA szolgáltatás, tartalom vagy jogosultság minden időpontban vagy egy adott időpontokban elérhető lesz minden országban és földrajzi helyen, illetve hogy adott EA szolgáltatás, tartalom vagy jogosultság adott időtartamig rendelkezésre áll. Az EA nem garantálja, hogy az EA szolgáltatásokat minden eszközön elérhetők egy adott internetes vagy hálózati szolgáltató segítségével, illetve minden földrajzi helyen.

Az EA időnként az Ön külön értesítése nélkül frissítheti, módosíthatja vagy módosíthatja az EA szolgáltatásokat, az EA tartalmait vagy jogosultságait. A szóban forgó frissítésekre és módosításokra az EA szolgáltatások további használata érdekében lehet szükség.

Az EA adott esetben bizonyos paramétereket kénytelen frissíteni vagy alaphelyzetbe állítani a játékmenet és az EA szolgáltatások kiegyenlítése érdekében. Ezen frissítések vagy „átállítások” hátráltathatják a játékmenetet és befolyásolhatják az ön által irányított szereplőket, játékokat, csoportokat vagy jogosultságokat.

5. Az ön FHT-je

Ön felelős az ön FHT-jéért. Ön nem tölthet fel olyan FHT-t, amelyek sértik egy harmadik fél szellemi tulajdonjogait, vagy sértik a törvényt, e szerződést, illetve harmadik fél magánélethez való jogát, illetve a nyilvánosság jogait.

Az EA saját belátása szerint bármilyen okból eltávolíthatja, szerkesztheti vagy letilthatja az FHT-t, beleértve azt is, ha észszerűen úgy dönt, hogy az FHT sérti ezt a szerződést. Az EA nem vállal semmiféle felelősséget FHT-ért, annak eltávolításáért vagy az FHT vagy más tartalom eltávolításának elmulasztásáért. Az EA nem szűr előzetesen valamennyi FHT-t, és nem támogatja vagy hagyja jóvá az EA szolgáltatásokon elérhető FHT-kat.

Amikor Ön FHT-val járul hozzá egy szolgáltatáshoz, az EA, licencadói és licencvevői számára nem kizárólagos, állandó, átruházható, világméretű, továbblicencelhető engedélyt ad az FHT vagy annak bármely része használatára, birtoklására, reprodukálására, módosítására, abból származtatott művek készítésére, nyilvános előadására, nyilvános bemutatására vagy más módon való közvetítésére és kommunikálására, bármilyen módon és formában és bármilyen médiumon vagy fórumon, legyen az jelenleg ismert vagy ezt követően létrehozott, mégpedig önnek vagy bármely külső félnek küldött értesítés, kifizetés vagy tulajdonlás elismerése nélkül. Ön ezenkívül minden más felhasználónak, aki az Ön FHT-ját elérheti vagy használhatja egy EA szolgáltatáson keresztül, jogot biztosít az Ön FHT-jának használatára, másolására, módosítására, bemutatására, előadására, abból származtatott mű készítésére vagy más módon való kommunikálására és terjesztésére a megfelelő EA szolgáltatáson keresztül vagy annak segítségével minden további értesítés, tulajdonlás elismerése vagy kompenzáció nélkül.

6. Magatartási szabályok

Amikor elér vagy használ egy EA szolgáltatást, ön beleegyezik, hogy:
Amennyiben Ön vagy bárki, aki az Ön EA-fiókját használja, megszegi ezeket a szabályokat, és a szabályszegést a figyelmeztetést követően sem szünteti be, az EA lépéseket foganatosíthat Önnel szemben, beleértve az EA bizonyos vagy összes szolgáltatásához, tartalmához vagy jogosultságához való hozzáférésének visszavonását, illetve az EA-fiókjának megszüntetését a 8. szakaszban foglaltaknak megfelelően. A szabályok súlyos megszegése esetén az EA előzetes figyelmeztetés nélkül is megteheti ezeket a lépéseket. Súlyos szabályszegésnek minősülnek például, de nem kizárólagosan a következők: hackertevékenység elősegítése, ösztönzése vagy végrehajtása, EA-fiókok vagy -jogosultságok értékesítése (beleértve a virtuális fizetőeszközök és tételek értékesítését) az EA engedélye nélkül, a rendkívüli mértékű zaklatás vagy a fenyegető jellegű illegális tevékenységek. Az EA lehetőség szerint értesíti Önt a fenti szabályok vagy a jelen szerződés megsértése miatt általa megtett intézkedésekről.

Az egyes EA szolgáltatások további szabályokat is közzétehetnek, amelyek az Ön adott szolgáltatásokkal kapcsolatos magatartására vonatkoznak.

Ha Ön megállapítja, hogy egy másik felhasználó megsérti a fenti szabályokat, kérjük, jelentse ezt a tevékenységet az EA részére a „Súgó” vagy „Visszaélés bejelentése” funkciók felhasználásával az adott EA szolgáltatásban, ha van ilyen, vagy vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a help.ea.com/hu címen.

Az EA saját belátása szerint figyelemmel kísérheti vagy rögzítheti az online tevékenységeket vagy tartalmat az EA szolgáltatásokon, és bármilyen tartalmat eltávolíthat bármelyik EA szolgáltatásról a saját belátása szerint. Ne felejtse el, hogy az Ön által folytatott kommunikáció és az Ön FHT-ja egy EA szolgáltatásban nyilvános, és mások is láthatják.

Az EA szolgáltatások használatára az EA adatvédelmi és sütikezelési elvei vonatkoznak, amelyek a privacy.ea.com/hu oldalon elérhetők, és amelyeket ez a szerződés hivatkozás útján tartalmaz.

7. Játékok

Ez a rész az EA játékaira és játék-előfizetéseire („EA-játékok") vonatkozik, beleértve a személyi számítógépen futó EA-játékokat („EA PC játékok") és az EA tulajdonában lévő kliensalkalmazást és a kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek az EA PC játékokat forgalmazzák (az „EA Desktop” jelenleg: https://www.origin.com/en-us/about).

 1. Technikai és tartalmi védelmi intézkedések

  Az EA olyan technikai és tartalmi védelmi intézkedéseket alkalmaz, amelyeket az EA vagy harmadik fél partnerei fejlesztettek ki az EA szolgáltatásokhoz a kalózkodás, illetve az EA-játékok jogosulatlan másolásának és használatának megelőzése érdekében. A fenti intézkedések megkerülésére, letiltására vagy módosítására irányuló kísérlet eredményeként a licenc megszűnik.

 2. EA Desktop

  Az EA PC játékok futtatásához az EA megkövetelheti, hogy Ön telepítse és használja az EA Desktop kliensalkalmazást vagy a későbbi alkalmazást. Egy EA-fiók, a szerződés Ön általi elfogadása, valamint internetkapcsolat szükséges ahhoz, hogy az EA Desktop hitelesítse és ellenőrizze az Ön az EA PC játékhoz tartozó licencét („hitelesít” vagy „hitelesítés”).

  Az EA PC játékokhoz kapcsolódó EA szolgáltatások eléréséhez és használatához először regisztrálni kell az EA PC játékhoz mellékelt sorozatszámmal. Az EA PC játékhoz mellékelt sorozatszám ellenőrzésére a hitelesítéskor kerül sor. A hitelesítés sorozatszámonként egy EA-fiókra korlátozódik, ami annyit jelent, hogy az EA PC játék nem átruházható. Az EA PC játék csak öt egyedi gépen, bármely egybefüggő 24 órás időszakon keresztül indítható el és használható.

  Az EA Desktop és az EA PC játékok olyan frissítéseket, fejlesztéseket és további funkciókat tölthetnek le és telepíthetnek, amelyeket az EA észszerűnek és hasznosnak tart az Ön számára és/vagy észszerűen szükségesnek tart, külön értesítéssel vagy anélkül. Ön tudomásul veszi, hogy az EA nem köteles támogatni az EA Desktop korábbi verzióját (verzióit), amikor frissítéseket, fejlesztéseket és további funkciókat bocsát rendelkezésre. Az EA lehetőséget nyújthat az Ön számára az EA Desktop megegyező feltételek mellett történő, alfa vagy béta verziójának letöltésére, telepítésére és használatára.

  Az EA Desktop kliens eltávolítására vonatkozó instrukciókat az EA Súgó oldalán, a help.ea.com/hu címen találod.

  Az EA PC játékokat Ön bármikor eltávolíthatja az EA Desktop kezelőfelületén keresztül, és törölheti a fennmaradó, helyileg mentett fájlokat. A Punkbuster az eltávolítás után is ott maradhat az Ön számítógépén. A Punkbuster eltávolításához futtassa az itt található parancsfájlt: https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.


 3. Nyomon követés és csalás elleni intézkedések

  Az EA technológiákat alkalmaz az EA szolgáltatások és különösen az EA-játékok használata során történő csalás felderítésére és megelőzésére. . Ezeket a technológiákat az EA vagy harmadik fél fejleszti.

  Az online játékok indításakor ezek a technológiák kernel, adminisztrátori vagy felhasználói jogosultságok segítségével aktiválódnak, és nyomon követik az Ön játékát és az eszköz RAM-ját, folyamatait, kommunikációját és a fájltárolást a 6. szakaszban foglalt magatartási kódex megsértésének megállapítása és ennek érvényesítése céljából, jogosulatlan harmadik féltől származó programok használatával kapcsolatban is. Jogosulatlan harmadik féltől származó program olyan harmadik féltől származó program vagy fájl (például „bővítmény”, „mod”, „hack”, „trainer” vagy „cheat”), amely az EA szerint (i) bármilyen típusú csalást lehetővé tesz vagy elősegít; (ii) lehetővé teszi, hogy a felhasználók módosítsák vagy feltörjék a játék interfészét, környezetét és/vagy a játékkal kapcsolatos tapasztalatot bármilyen, az EA által kifejezetten nem engedélyezett módon; vagy (iii) a játékból vagy annak során információkat szereznek meg, bányásznak vagy egyéb módon gyűjtenek.

  Az EA olyan releváns információkat gyűjthet, amelyek a nyomozáshoz és a szabályok betartatásához szükségesek, ilyenek például az Ön fiókjához kapcsolódó információk, a jogosulatlan harmadik féltől származó programokkal kapcsolatos adatok, az EA PC játék módosított fájljai, valamint a csalás észlelésének időpontjai. Csalás megállapítása esetén megszüntethetjük az Ön licencét és EA-fiókját.

  Az online játékból való kilépéskor ezek a csalásellenes technológiák deaktiválódnak.

8. Megszüntetés és egyéb szankciók

A jelen szerződés a felhasználó vagy az EA általi megszüntetéséig hatályban marad. Az EA megszüntetheti bármely EA szolgáltatás Ön általi elérését és használatát, illetve az Ön által használt EA-fiókot, ha megállapítja, hogy Ön megszegte ezt a szerződést, vagy az Ön EA-fiókjával összefüggésben törvénytelenül, helytelenül vagy visszaélés-jellegűen használtak EA szolgáltatásokat. Amennyiben ez kivitelezhető, az EA értesíti a felhasználót a megszűnésről. Az EA-fiók megszüntetésével elveszítheti felhasználóneveit és személyiségeit. Ha önnek egynél több EA-fiókja van, a kihágástól vagy illetéktelen használattól függően az EA megszüntetheti az ön összes EA-fiókját és minden ezekkel kapcsolatos jogosultságát. Ha EA-fiókja megszűnik, nem tud majd hozzáférni EA-fiókjához és jogosultságaihoz, és megtilthatják, hogy ismét elérjen vagy használjon bármiféle EA szolgáltatást. Megszüntetés esetén az Ön e szerződés szerinti licence is megszűnik.

A megszüntetés helyett és bármely megszüntetést megelőzően az EA figyelmeztetheti Önt, felfüggesztheti vagy megváltoztathatja a hozzáférését egy adott EA szolgáltatáshoz vagy az EA-fiókjához, eltávolíthatja vagy visszavonhatja a jogosultságait az EA-fiók vagy az eszköz szintjén, eltávolíthat vagy törölhet bármely olyan tartalmat, amely sérti jelen szerződést, vagy letilthatja az eszköze vagy gépe számára adott EA szolgáltatások elérését. Ha az EA a jelen szakaszban leírt bármilyen intézkedést megtesz, Ön nem jogosult visszatérítésre (a törvényes visszatérítési jogokra is figyelemmel), és semmilyen jogosultság sem kerül jóváírásra és nem alakítható készpénzzé, illetve más visszafizetéssé.

Az EA bármikor megszüntethet bármilyen EA szolgáltatást, harminc nappal korábban e-mailben megküldött értesítéssel (ha elérhető), az érintett EA szolgáltatáson belül, illetve az EA weboldalának szolgáltatási frissítésekkel kapcsolatos oldalán (https://www.ea.com/service-updates). Az online szolgáltatás megszűnése után a játékainkhoz nem biztosítunk szoftverfrissítést, és nem tudjuk garantálni, hogy a játékaink továbbra is működni fognak újabb vagy frissített operációs rendszereken, illetve letölthetővé válnak az alkalmazás terjesztésével foglalkozó szolgáltatásokon keresztül, például az iOS App áruházban és a Google Play áruházban. Az ilyen alkalmazásterjesztési szolgáltatásokon keresztül elérhető játékok az online szolgáltatás megszűnése után további értesítés nélkül eltávolíthatók.

Ha Ön szerint a fiókja vagy a készüléke ellen hibás intézkedést hoztunk, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a következő címen: help.ea.com/hu.

Ha Ön megszünteti ezt a szerződést, azzal elfogadja az EA szolgáltatások bármilyen használatának megszűnését.

A szerződés 5., 8-9., 11-15. szakasza a szerződés megszűnését követően is hatályban marad.

9. Adatok felhasználása

EA szolgáltatás használatakor az EA összegyűjthet és tárolhat egyes, az Ön számítógépéről vagy eszközéről származó adatokat, beleértve a számítógépre, eszközre, a hardverre, a telepített szoftverre és operációs rendszerre vonatkozó információkat (például az IP-címet és az eszköz azonosítóját), az EA szolgáltatás használatára, a játékmenettel és a használattal kapcsolatos statisztikai adatokra, a rendszerkölcsönhatásokra és perifériákra vonatkozó információkat is. Amennyiben egy EA szolgáltatást internetkapcsolat nélkül vesz igénybe a felhasználó, az adatok az eszközén tárolódnak, és amikor az eszköz csatlakozik az internetre, eljutnak az EA-hoz. Az EA ezen információkat felhasználhatja termékei és szolgáltatásai minőségének javítása, bizonyos szolgáltatások biztosítása, a felhasználóval történő kommunikáció (beleértve a marketingcélú üzeneteket), a szoftverfrissítések eljuttatása, a dinamikus tartalomszolgáltatás, valamint szoftvertámogatás, e szerződés érvényesítése, a különféle hibák elhárítása, illetve a játékélmény egyéb módon történő fokozása céljából. Ha Ön online szolgáltatásokban vesz részt, az EA statisztikai adatokat gyűjthet, használhat, tárolhat, továbbíthat és nyilvánosan megjeleníthet a játékkal kapcsolatban (beleértve a pontszámokat, a rangsorokat és az eredményeket), illetve azonosíthatja az Ön által létrehozott és más játékosokkal megosztott tartalmakat.

Az Ön adatait az EA Inc. az EA privacy.ea.com/hu oldalon elérhető adatvédelmi és sütikezelési elveivel összhangban gyűjti össze, használja, tárolja és továbbítja az Egyesült Államokban.

Az EA PC játékkliens beállítások fülén kezelhetők az egyes adatgyűjtési beállítások.

10. Egyéb szoftverek, segédprogramok és eszközök

Az EA szolgáltatások szükségessé vagy lehetővé tehetik szoftverek, szoftverfrissítések, javítócsomagok vagy egyéb segédprogramok és eszközök letöltését az EA vállalattól vagy licencpartnereitől az Ön szórakoztató rendszerére, eszközére vagy számítógépére. Ezek a technológiák a különféle platformokon más-más jellegűek lehetnek, és az EA szolgáltatások teljesítménye az ön számítógépétől és egyéb felszerelésétől függ. Ön tudomásul veszi, hogy e technológiákhoz bizonyos frissítésekre lehet szükség egy EA szolgáltatás használatának folytatásához. E frissítések némelyike zárolt funkciókat vagy tartalmakat foglalhat magában, melyek eléréséhez további díj fizetése szükséges. Ön beleegyezik abba, hogy az EA automatikusan telepítsen minden elérhető frissítést az EA szolgáltatásokhoz. A rendelkezésre álló frissítések telepítésének elmaradása játszhatatlanná teheti az EA szolgáltatásokat, beleértve az EA PC játékokat.

11. Harmadik felek

Egyes EA szolgáltatások lehetőséget adhatnak arra, hogy ön az EA által nem birtokolt vagy ellenőrzött szervereken játsszon. Az EA nem ellenőrzi ezeket a szolgáltatásokat, és nem felelős az EA szolgáltatás ezeken vagy ezek segítségével történő, ön általi használatáért. Ezek a harmadik fél által biztosított szolgáltatások további vagy eltérő feltételeket és korlátozásokat írhatnak elő Önre.

Az EA szolgáltatások harmadik felek weboldalaira mutató hiperlinkeket tartalmazhatnak. E honlapok adatokat gyűjthetnek, vagy személyes információkat kérhetnek Öntől. Az EA nem ellenőrzi ezeket az oldalakat, és nem felelős a tartalmukért, sem azért, ha személyes információkat gyűjtenek, használnak vagy tesznek közzé.

12. Garanciák; A felelősség korlátozása

AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN (EGT), AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN VAGY SVÁJCBAN ÉL, AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKAT ELVÁRHATÓ GONDOSSÁGGAL ÉS HOZZÁÉRTÉSSEL BIZTOSÍTJÁK A SZÁMÁRA, ÉS AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN EGYÉB ÍGÉRVÉNYRE ILLETVE GARANCIAVÁLLALÁSRA NEM KERÜL SOR. AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ NEM AZ EGT TERÜLETÉN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN VAGY SVÁJCBAN ÉL, AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKAT „ÖNMAGUKBAN” BIZTOSÍTJÁK A SZÁMÁRA. A FELHASZNÁLÓ SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA EZEKET. AZ EA A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEK SZERINTI MÉRTÉKIG NEM AD SEMMIFÉLE KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY JOGSZABÁLYBA FOGLALT GARANCIÁT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, HARMADIK FELEK JOGAINAK CSORBÍTATLANSÁGÁRA VONATKOZÓKAT, ÉS MINDEN, ÜGYLETTEL, HASZNÁLATTAL VAGY GYAKORLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ GARANCIÁT. AZ EA NEM VÁLLAL GARANCIÁT A TERMÉK VAGY AZ EA SZOLGÁLTATÁS ÉLVEZETÉVEL VALÓ INTERFERENCIA ELLEN; AZ EA SZOLGÁLTATÁS ELEGET TESZ AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; AZ EA SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE ZAVARTALANUL VAGY HIBAMENTES, HIBA, SÉRÜLÉS, VESZTESÉG, INTERFERENCIA, HACKELÉS VAGY VÍRUSOK MIATT, ILLETVE AZ EA SZOLGÁLTATÁSAI EGYÜTTMŰKÖDNEK, VAGY BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERREL KOMPATIBILISEK LEGYENEK. AZ EA NEM SZAVATOL ÉS NEM AD GARANCIÁT SEMMILYEN, AZ EA DESKTOP ÁRUHÁZBAN ELÉRHETŐ, HARMADIK FÉL ÁLTAL KÉSZÍTETT TERMÉKRE VAGY SZOLGÁLTATÁSRA. A https://help.ea.com/hu-hu/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ OLDALON TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS ÉRHETŐ A TÖRVÉNYES GARANCIÁLIS ÉS EGYÉB TÖRVÉNYES FOGYASZTÓI JOGOKRÓL, ÉS A https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ OLDALON AZ AUSZTRÁL FOGYASZTÓK RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ JOGOKRÓL.

HA ÖN AZ EGT-BEN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN VAGY SVÁJCBAN ÉL, AZ EA ÉS ALKALMAZOTTAI, LICENCADÓI ÉS ÜZLETI PARTNEREI NEM FELELNEK OLYAN VESZTESÉGEK VAGY KÁROK TEKINTETÉBEN, AMELYEK E SZERZŐDÉS ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSE MIATT MERÜLNEK FEL, ILLETVE AMELYEK HARMADIK FÉL (VAGY BÁRKI MÁS) CSELEKMÉNYE VAGY MULASZTÁSA KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZNEK, MŰKÖDÉSI ÉRDEKKÖRÜNKÖN KÍVÜL. AMENNYIBEN A FELHASZNÁLÓ AZ EGT, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VAGY SVÁJC TERÜLETÉN KÍVÜL ÉL, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT AZ EA ÉS ALKALMAZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI VALAMINT ÜZLETI PARTNEREI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEK NEM ABBÓL EREDNEK, HOGY AZ EA MEGSÉRTETTE JELEN MEGÁLLAPODÁST, VALAMINT KÖZVETETT, VÉLETLENÜL BEKÖVETKEZŐ, KÖVETKEZMÉNYKÉNT MEGJELENŐ, BÜNTETÉSNEK MINŐSÜLŐ VAGY KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ KÁROKÉRT. KIZÁRT TÍPUSÚ KÁR PÉLDÁUL A PÉNZÜGYI VESZTESÉG (MINT AMILYEN AZ ELVESZTETT BEVÉTEL VAGY HASZON), A HELYETTESÍTÉSÜL SZOLGÁLÓ TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS, AZ ÜZEMSZÜNET VAGY LEÁLLÁS, ADATVESZTÉS, HÍRNÉVVESZTÉS, SZÁMÍTÓGÉPES HIBA VAGY MEGHIBÁSODÁS. EZ A KORLÁTOZÁS ÉRVÉNYES JELEN LICENCSZERZŐDÉSBŐL VAGY EA SZOLGÁLTATÁSBÓL FAKADÓ VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KERESETRE, LEGYEN AZ ALAPJA SZERZŐDÉS, JOGELLENES KÁROKOZÁS, RENDELKEZÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY MÁS. AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA AZ EA TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ EMLÍTETT KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELHASZNÁLÓ CSAKIS KÖZVETLEN KÁRÉRT KAPHAT TÉRÍTÉST, AMELYNEK ÉRTÉKE NEM HALADHATJA MEG A VONATKOZÓ EA SZOLGÁLTATÁSÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGET. AZ EA NEM KORLÁTOZZA FELELŐSSÉGÉT A CSALÁSSAL, SÚLYOS HANYAGSÁGGAL, SZÁNDÉKOS FÉLREVEZETÉSSEL, HALÁLLAL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓAN. EGYES ORSZÁGOKBAN A FENTI KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM ENGEDÉLYEZETTEK, EZÉRT A FENTIEK KÖZÜL NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE MINDEN RENDELKEZÉS.

Ha Ön egy EA szolgáltatás fizikai példányát vásárolta meg egy fizikai kiskereskedelmi üzletben az Egyesült Államokban, és nem ért egyet e szerződés feltételeivel, továbbá nem telepítette és nem használta az EA szolgáltatást, a vásárlás dátumát követően harminc (30) napig visszaviheti az érintett példányt visszatérítés vagy csere céljából az eredeti vásárlás helyszínére, a https://help.ea.com/hu-hu/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ cmen elérhető instrukciókat betartva.

13. Általános feltételek

 1. A teljes szerződés

  Ez a szerződés, és bármely más EA feltétel, amely az EA szolgáltatás használatát szabályozza, alkotja a felhasználó és az EA közötti teljes megállapodást. A szerződés kizárólag írásban, az EA aláírásával módosítható vagy javítható. A tény, hogy az EA nem gyakorol valamilyen, jelen megállapodás hatálya alá eső jogot, nem jelenti, hogy lemond az adott jogáról vagy bármely másikról. Amennyiben jelen megállapodás bármely részét betarthatatlannak ítélik meg, a megállapodás összes többi része továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

 2. Alkalmazandó jog

  Ha Ön az EGT-ben, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Brazíliában, Hongkongban, Mexikóban vagy Oroszországban él, (i) ez a szerződés Ön és az EA Swiss Sàrl, a genfi cégjegyzékben bejegyzett társaság között jön létre, amelynek cégjegyzékszáma: CH-660-2328005-8 és irodával 8 Place du Molard, 1204 Genf, Svájc; (ii) a lakóhelye szerinti ország törvényei vonatkoznak erre a szerződésre és az EA szolgáltatásainak használatára; továbbá (iii) Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy az e szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen követelés vagy per tekintetében kizárólag a lakóhelye szerinti ország bíróságai illetékesek.

  Ha Ön a Koreai Köztársaság területén él, (i) ez a szerződés Ön és az EA Swiss Sàrl, a genfi cégjegyzékben nyilvántartásában bejegyzett társaság között jön létre, amelynek cégjegyzékszáma: CH-660-2328005-8 és irodával 8 Place du Molard, 1204 Genf, Svájc; (ii) Korea törvényei vonatkoznak erre a szerződésre és az EA szolgáltatásainak használatára, a kollíziós szabályok kivételével; továbbá (iii) Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy az e szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen követelés vagy per tekintetében kizárólag Korea bíróságai illetékesek.

  Ha Ön az Egyesült Államok, Kanada vagy Japán területén él, (i) ez a szerződés Ön és az Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA között jön létre; (ii) Kalifornia állam törvényei vonatkoznak erre a szerződésre és az EA szolgáltatásainak használatára, a kollíziós szabályok kivételével; továbbá (iii) Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alábbi vitarendezési megállapodás hatálya alá nem tartozó követelésekre és jogvitákra vonatkozóan az e szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen követelés vagy per tekintetében kizárólag a kaliforniai San Mateo megye állami vagy szövetségi bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és Ön kifejezetten elfogadja e bíróságok személyes illetékességét.

  Ha Ön másik országban él, (i) ez a szerződés Ön és az EA Swiss Sàrl, a genfi cégjegyzékben nyilvántartásában bejegyzett társaság között jön létre, amelynek cégjegyzékszáma: CH-660-2328005-8 és irodával 8 Place du Molard, 1204 Genf, Svájc; (ii) Kalifornia állam törvényei vonatkoznak erre a szerződésre és az EA szolgáltatásainak használatára, a kollíziós szabályok kivételével; továbbá (iii) Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy az alábbi vitarendezési megállapodás hatálya alá nem tartozó követelésekre és jogvitákra vonatkozóan az e szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen követelés vagy per tekintetében kizárólag a kaliforniai San Mateo megye állami vagy szövetségi bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és Ön kifejezetten elfogadja e bíróságok személyes illetékességét.

  Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény (Bécs, 1980) nem vonatkozik erre a szerződésre vagy az e szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra.


 3. Export

  Ön beleegyezik, hogy követi az egyesült államokbeli és más vonatkozó export-ellenőrzési jogszabályokat, és beleegyezik, hogy nem ruházza át az EA szolgáltatásokat ezen jogszabályok által tiltott külföldi állampolgárnak vagy államba. Azt is kijelenti, hogy nem olyan személy, akivel az EA számára tilos kereskedni ezen export-ellenőrzési törvények alapján.

14. Jelen szerződés változtatásai

Az EA időről időre módosíthatja a jelen szerződést, így kérjük, gyakran tekintse át. A jelen szerződés korábbi verzióját elfogadó EA játékosok számára a módosított rendelkezések 30 nappal azután lépnek életbe, hogy itt közzétettük őket: terms.ea.com/hu. Amennyiben az EA szolgáltatásokat tovább használja, az azt jelenti, hogy elfogadta a változtatásokat. Miután elfogadja a szerződés egy változatát, nem fogunk lényeges változtatásokat érvényesíteni az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Ha lényeges változtatásokat kell elfogadnia a jelen szerződésre vonatkozóan, és ön ezt visszautasítja, akkor lehet, hogy nem folytathatja az EA szolgáltatások használatát.

15. Jogvita rendezése választott bíróság által.

EZ A SZAKASZ VONATKOZIK AZ ÖSSZES VÁSÁRLÓRA ÉS MINDENKIRE, AKI ELFOGADTA JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. NEM VONATKOZIK QUEBEC, OROSZORSZÁG, SVÁJC, BRAZÍLIA, MEXIKÓ, AZ EGT TAGÁLLAMAI, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS A KOREAI KÖZTÁRSASÁG LAKOSAIRA. E SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁVAL ÖN ÉS AZ EA KIFEJEZETTEN LEMOND AZ ESKÜDTBÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ÉS KOLLEKTÍV KERESET JOGÁRÓL.

E 15. szakasz egyszerűsített megoldást kínál a köztünk adott esetben felmerülő jogviták megoldására. A legtöbb probléma gyorsan és kielégítően megoldható a fiókjával az EA ügyfélszolgálati kezelőfelületére bejelentkezve a help.ea.com/hu/ címen. Ha az EA nem oldotta meg a problémát, Ön és az EA elfogadja, hogy az ebben a szakaszban foglalt eljárás kötelezi a köztünk fennálló esetleges jogviták megoldására.

Ez a 15. szakasz megállapodást jelent Ön és az EA között, és érvényes meghatalmazottainkra, munkatársainkra, a leányvállalatokra, a jogelődökre, a jogutódokra, a kedvezményezettekre és az átruházással érintett felekre. Ez a választottbírósági szerződés államközi kereskedelmi tranzakciónak minősül, ezért e 15. szakasz értelmezését és foganatosítását, valamint az e szakasz szerinti bármely választottbírósági eljárást a Szövetségi Választottbírósági Törvény szabályozza. E 15. szakaszt általánosan kell értelmezni, és rendelkezései jelen szerződés megszűnése után is hatályban maradnak.
 1. Választottbírósági eljárással érintett követelések

  Jelen szerződésből, bármely EA szolgáltatásból és annak marketingjéből, illetve az Ön és az EA közötti kapcsolatból fakadó vagy azzal kapcsolatos minden vita, követelés vagy ellentmondás, ideértve e 15. szakasz érvényességét, végrehajthatóságát és alkalmazási körét (a továbbiakban „Vita”) kizárólag kötelező választottbíróság útján rendezhető. Ez tartalmazza azokat a kereseteket is, amelyek jelen szerződés hatálybalépése előtt merültek fel. Az e 15. szakaszban nem tárgyalt jogviták (i) az EA vagy az EA licencadói kereskedelmi titkainak, szerzői jogának, védjegyének vagy szabadalmi jogainak megsértésére, védelmére vagy érvényességére vonatkozó követelések; (i) ha Ön Ausztráliában él, az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében érvényesíthető törvényes fogyasztói jogokkal kapcsolatos jogviták; és (iii) kisértékű követelésekkel foglalkozó bíróságon érvényesített jogviták.

 2. Informális tárgyalások

  A felhasználó és az EA minden Vitát először peren kívül igyekszik rendezni legalább 30 napon át, mielőtt választottbíráskodást kezdeményezne. A peren kívüli tárgyalások az egyik fél részéről a másiknak küldött írott nyilatkozat kézhezvételekor veszik kezdetüket („Egyeztetési felhívás”). A vita tárgyát képező értesítésnek a következőket kell tartalmaznia: (a) a panaszos fél teljes nevét és kapcsolattartási adatait; (b) a követelés vagy jogvita jellegét és alapját; valamint (c) a kérelmezett egyedi mentességet. Az EA az Egyeztetési felhívást a felhasználó számlázási, illetve e-mail címére küldi el. Az egyeztetési felhívást a következő címre kell elküldenie: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Kötelező választottbíráskodás

  Ha a felhasználó és az EA nem tudja rendezni a Vitát peren kívül, akkor a felhasználó vagy az EA dönthet úgy, hogy a Vitát véglegesen és kizárólagosan kötelező választottbíróság zárja le. Bármelyik fél által hozott, választottbíróság bevonására vonatkozó döntés végleges és kötelező a másik fél számára. A választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség („AAA”) kezeli saját fogyasztóvédelmi választottbírósági szabályai („az AAA fogyasztóvédelmi szabályai”) keretében, az alábbi módosításokkal:

  1. A választottbírósági díjakat és költségeket az AAA fogyasztóvédelmi szabályok szabályozzák. Ha a választottbíróság által meghatározott költségek magasak, vagy ha a felhasználó az EA részére nyilatkozatot küld a Egyeztetési felhívás címre, melyben jelzi, hogy nem képes kifizetni a választottbíráskodás kezdeményezéséhez szükséges adminisztrációs költségeket, az EA kifizeti az AAA összes választottbírósági díját.

  2. Ha a vita értéke nem haladja meg a 25 000 USD-t, a választottbírósági eljárást csak írásos beadványok alapján hajtják végre.

  3. A felek az eljárás során döntő indítvánnyal (indítványokkal) élhetnek.

  4. A választottbíró írásban hoz határozatot, amely tartalmazza a határozat alapjául szolgáló megállapításokat és következtetéseket. A választottbíróság az alkalmazandó jog által biztosított bármilyen jogorvoslatot megállapíthat, ám csak a jogorvoslatot kívánó egyéni fél javára, és csak a fél egyéni követeléséhez szükséges jogorvoslat mértékéig ítélhet meg gyorsított bírósági vagy deklaratív jogorvoslatot.

  A választottbíróságnak be kell tartania az ide vonatkozó törvényt, és mindenféle döntés megkérdőjelezhető, ha a választottbíróság ezt nem teszi meg. A felhasználó és az EA bírósági pert indíthat a választottbíróság elősegítésére, a folyamatban levő választottbírósági eljárás megállítására, vagy hogy a választottbíróság végzését megerősítse, módosítsa, hatálytalanítsa vagy arról ítéletet hozzon.

 4. Korlátozások

  A FELHASZNÁLÓ ÉS AZ EA BELEEGYEZNEK, HOGY MINDKÉT FÉL CSAKIS EGYÉNI MINŐSÉGÉBEN HOZ FEL KÖVETELÉSEKET A MÁSIK ELLEN, ÉS NEM MINT FELPERES VAGY PERKÖZÖSSÉG TAGJA VALAMIFÉLE KÖZÖS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN. A választottbíró nem vonja össze másik személy követeléseit a felhasználó követeléseivel, és nem elnököl bármilyen képviselői vagy perközösségi eljárásban. Amennyiben ez a D. bekezdés nem végrehajtható, abban az esetben e teljes választottbíráskodási rendelkezés érvénytelennek és semmisnek tekintendő.

 5. A választottbírósági eljárás helye

  Ha Ön az Egyesült Államokban él, a választottbírósági eljárásra abban a megyében kerül sor, ahol lakik. Az Egyesült Államokon kívül élők számára a választottbíráskodás kezdeményezésére az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában, San Mateo megyében kerül sor, és a felhasználó és az EA beleegyeznek, hogy alávetik magukat ezen bíróság személyes joghatóságának a választottbíráskodás elősegítésére, a folyamatban levő választottbírósági eljárás megállítására, vagy hogy a választottbíróság végzését megerősítse, módosítsa, hatálytalanítsa vagy arról ítéletet hozzon.

 6. Visszafizetés

  Amennyiben a választottbíróság az Ön javára dönt bármiféle, az Ön által az EA ellen felhozott követelés elbírálását illetően, és olyan ítéletet hoz, mely pénzbeli értékében nagyobb, mint az EA utolsó írásos megegyezési ajánlata, melyet a választottbíróságnak benyújtott írásos nyilatkozatok előtt tett, abban az esetben az EA:

  1. Megfizeti a felhasználónak a választottbíróság által megítélt összeg 150%-át, de legfeljebb 5000 amerikai dollárt a megítélt összegen felül; valamint
  2. Visszatéríti a választottbírósági díjakat, amelyeket a felhasználó az AAA (Amerikai Választottbírósági Egyesület) részére kifizetett.

 7. E választottbírósági szerződés módosításai

  Az EA nem fogja a jelen választottbírósági szerződés lényeges változtatásait érvényesíteni a felhasználó kifejezett beleegyezése nélkül.

 8. Elválaszthatóság

  Ha az e 15. szakaszban foglalt (a fenti D. bekezdésben a kollektív keresetre vonatkozóan foglalt lemondási kikötésen kívüli) valamely kikötés nem végrehajtható, ez a kikötés a 15. szakasztól elválasztható, és a 15. szakasz fennmaradó részei teljes mértékben hatályban maradnak és érvényesek.

16. Kiegészítő rendelkezések PlayStation® rendszerekhez

A PlayStation™Store rendszerében történő vásárlások esetén (Európa)

Minden, játékbeli üzletben vásárolt tartalom eladója a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) és a PlayStation™Network Szolgáltatási feltételek és Felhasználói szerződés hatálya alá esnek, mely a PlayStation™Store honlapján elérhető. Kérjük, tekintse meg a használati jogokat minden vásárláskor, mivel ezek tételről tételre változhatnak. Ha nincs másként feltüntetve, a játékban megvásárolható tartalom korhatár-besorolása megegyezik a játékéval.


Korábbi Felhasználói szerződés / Szolgáltatási feltételek