ELECTRONIC ARTS
FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSÖn a játékaink vagy bármely szolgáltatásunk használatával elfogadja ezeket a feltételeket.

Köszönti az EA. Ez a szerződés szabályozza az EA és leányvállalatai („EA”) által kínált olyan termékek, tartalmak és szolgáltatások Ön általi elérését és használatát, mint a játéktermékek; valamint az ezekkel kapcsolatos frissítések, fejlesztések és funkciók, online és mobiltelefonos szolgáltatások, platformok és honlapok, valamint az EA által vagy hozzá kapcsolódóan rendezett élő események (közösen „EA szolgáltatások”) igénybevételét. Jelen szerződés Ön, azaz a felhasználó és az alábbiakban található 13B. szakaszban felsorolt EA jogalany közötti viszonyra vonatkozik.

Amennyiben Ön a szerződést nem fogadja el, kérjük, ne telepítse és használja játékainkat és szolgáltatásainkat.

AZ EA SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL ŐKET, NE TELEPÍTSE ÉS NE HASZNÁLJA AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKAT. BIZONYOS ORSZÁGOK LAKOSAI EGYIDEJŰLEG AZ EA-VEL FENNÁLLÓ VITÁK MEGOLDÁSÁVAL KAPCSOLATBAN A 15. SZAKASZBAN LEÍRT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSI SZERZŐDÉST ÉS A CSOPORTOS KERESETRŐL VALÓ LEMONDÁST IS ELFOGADJÁK.


TARTALOMJEGYZÉK

 1. EA-fiók
 2. Licenc
 3. Tartalom és jogosultságok
 4. EA szolgáltatások és frissítések elérhetősége
 5. Az ön FHT-je
 6. Magatartási szabályok
 7. Játékok
 8. Megszüntetés és egyéb szankciók
 9. Adatok felhasználása
 10. Egyéb szoftverek, segédprogramok és eszközök
 11. Harmadik felek
 12. Garanciák; A felelősség korlátozása
 13. Általános feltételek
 14. Jelen szerződés változtatásai
 15. Jogvitak rendezése választottbíráskodás által
 16. Kiegészítő rendelkezések PlayStation® rendszerekhez
 17. A mobileszközök vásárlására vonatkozó kiegészítő rendelkezések

1. EA-fiók

A legtöbb EA-játék futtatásához EA-fiók szükséges. A fiók létrehozásához a felhasználónak el kell érnie az alsó korhatárt, valamint kiskorú felhasználó esetén a szülőknek is el kell fogadniuk ezeket a feltételeket. Amennyiben Ön a szerződést megszegi, az EA felfüggesztheti vagy megszüntetheti a fiókját. EA-fiókját és bármely EA-előfizetését bármikor megszüntetheti.

Számos EA szolgáltatás eléréséhez és használatához, beleértve az online játékot is, EA-fiók szükséges.

EA-fiók létrehozásához érvényes e-mail-címmel kell rendelkeznie, valamint valós és pontos adatokat kell megadnia. Jogosultnak kell lennie az EA szolgáltatás használatára, amelyre regisztrál, és olyan ország lakosának kell lennie, ahol az EA szolgáltatások használata megengedett.

EA-fiókot csak a 16. életévüket (vagy az adott országban érvényes minimális korhatárt) betöltött felhasználók hozhatnak létre. Az olyan felhasználók esetében, akiknek az életkora a vonatkozó alsó korhatár és 18 év (vagy a nagykorúság a lakóhely szerinti országban érvényes korhatár) között van, a felhasználónak és szülőjének vagy gondviselőjének együtt kell a jelen szerződést áttekinteniük és elfogadniuk. Az EA szolgáltatások használata során 18 év alatti gyermekeik tetteiért a szülők és gondviselők tartoznak felelősséggel. Az EA javasolja a szülők és gondviselők számára, hogy ismerkedjenek meg a gyermekeik használatában lévő eszközeik szülői ellenőrzési funkcióival.

Ön felelős az EA-fiókjával kapcsolatos tevékenységért; az Öné, ne ossza meg. Amennyiben valaki olyan tevékenységre használja, amely sérti a jelen szerződésben foglaltakat, EA-fiókja felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerülhet.

EA-fiókját vagy valamely EA szolgáltatásra való előfizetését bármikor megszüntetheti, ha ezügyben felveszi a kapcsolatot az EA ügyfélszolgálatával a help.ea.com/hu/ címen. A kérés teljesítése során az EA a felmerülő díjakat és költségeket beszedheti, ha ezt a törvény lehetővé teszi, valamint az esetleges harmadik feleknek minősülő beszállítóknak vagy tartalomszolgáltatóknak járó összegeket is.

2. Licenc

Az EA a játékaihoz és szolgáltatásaihoz személyes használatra biztosít Önnek hozzáférést.

Az EA szolgáltatásokhoz Ön csak használati engedélyt kap, azok tulajdonjogát meg nem vásárolja. Amennyiben a jelen szerződést Ön elfogadja, az EA személyes, korlátozott, át nem ruházható (pl. nem megosztható), visszavonható és nem kizárólagos licencet biztosít önnek az EA szolgáltatások használatára, amelyekhez így nem kereskedelmi célú hozzáférést kap. Semmilyen EA szolgáltatáshoz, tartalomhoz vagy jogosultsághoz (e feltételek alább meghatározott definíciója szerint) nem férhet hozzá, azokat nem másolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti, amennyiben erre az EA Önt kifejezetten fel nem jogosítja, vagy a törvény azt az Ön számára nem engedélyezi. Ön a forráskódot vagy egyéb adatokat nem fejtheti vissza vagy kísérelheti meg kiemelni vagy egyéb módon felhasználásni az EA szolgáltatásokból, amennyiben erre az EA Önt kifejezetten fel nem jogosítja, vagy a törvény azt az Ön számára nem engedélyezi. Minden egyéb jogot az EA és licenctulajdonosai birtokolnak és maguknak fenntartanak, beleértve az EA szolgáltatásokra, valamint a kapcsolódó szellemi tulajdonra vonatkozó minden jogot, jogosultságot és érdeket.

3. Tartalom és jogosultságok

Az EA jogosultságok egy halmazán keresztül biztosítja a játékokat, szolgáltatásokat és tartalmakat. Egyes ilyen jogosultságok virtuális fizetőeszközzel oldhatóak fel, amelynek a játékainkon kívül semmi értéke nincs.

Az EA szolgáltatások tartalmakat és jogosultságokat foglalnak magukba. A tartalom magában foglalja a szoftvert, technológiákat, szövegeket, fórum- és chat-hozzászólásokat, profilokat, widgeteket, üzeneteket, linkeket, e-maileket, zenéket, hangokat, grafikát, képeket, videókat, kódot, valamint az EA szolgáltatásokon megjelenő vagy onnan kimenő minden anyagot, weboldalaink kialakítását és megjelenését is beleértve. A tartalom felhasználó által létrehozott tartalmakat („FHT”) is magában foglal. Az FHT körébe tartoznak az EA-fiókbeli személyiségek, a fórumbejegyzések, a profiltartalmak és egyéb, a felhasználók által az EA szolgáltatásokban közzétett tartalmak. Minden tartalom vagy az EA vagy licenctulajdonosai tulajdonát képezi, vagy az EA és licenctulajdonosai az alábbi 5. szakasz értelmében engedélyezetten használják.

A jogosultságok olyan jogok, amelyek biztostásával az EA engedélyezi Önnek az EA szolgáltatások online és offline elemeihez való hozzáférést, illetve azok használatát. Jogosultságok lehetnek a digitális vagy feloldható tartalmakhoz való hozzáférés, a további vagy bővített funkciók (beleértve a többszemélyes szolgáltatásokat), az előfizetések, a virtuális eszközök a feloldókulcsok vagy -kódok, a sorozatszámok vagy az online hitelesítés, a játékbeli teljesítmények, a virtuális pontok, érmék és fizetőeszközök.

Az ilyen virtuális pontokra, érmékre és fizetőeszközökre „EA virtuális fizetőeszköz” néven hivatkozunk. Amikor tőlünk vagy erre felhatalmazott partnereinktől EA virtuális fizetőeszközt kap, ezzel személyes, korlátozott, hozzá nem ruházható, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt kap az olyan jogosultságokhoz való hozzáférésre, azol kiválasztására, amelyeket az EA kifejezetten elérhetővé tesz az Ön számára.

Az EA virtuális fizetőeszköznek nincs pénzbeli értéke, továbbá a termékeink és szolgáltatásaink körén kívül semmilyen egyéb értéke nincs. Az EA virtuális fizetőeszköz nem adható vagy cserélhető el, nem ruházható át és nem váltható készpénzre, csakis az EA szolgáltatáshoz elérhető jogosultságokra váltható be. Az EA virtuális fizetőeszköz nem téríthető vissza, és Ön a fel nem használt EA virtuális fizetőeszközök tekintetében visszatérítésre nem jogosult. Miután az EA virtuális fizetőeszközt valamely jogosultságra beváltotta, az adott jogosultság nem adható vissza, váltható be vagy téríthető vissza. Amennyiben Ön Japánban él, beleegyezik, hogy az EA virtuális fizetőeszközt a vásárlás napjától számított 180 napon belül felhasználja.

Ön az EA szolgáltatások eléréséhez és használatához szükséges felszereléseket, internetkapcsolatot és a vonatkozó díjak megfizetését saját költségén biztosítja.

4. EA szolgáltatások és frissítések elérhetősége

Játékaink és szolgáltatásaink nem feltétlenül elérhetőek és működnek minden eszközön. Játékainkban és szolgáltatásainkban továbbá olyan frissítéseket vagy módosításokat is eszközlhetünk, amelyek hatással lehetnek azok használatára vagy a játékállásokra.

Nem garantáljuk, hogy bármely EA szolgáltatás, tartalom vagy jogosultság minden időpontban elérhető lesz, és minden helyen, vagy bármely adott pillanatban, illetve azt sem, hogy egy adott EA szolgáltatás, tartalom vagy jogosultság adott időtartamig rendelkezésre áll. Az EA nem garantálja, hogy az EA szolgáltatások minden eszközön, egy bizonyos internet- vagy kapcsolatszolgáltatón keresztül, illetve minden földrajzi helyen elérhetőek.

Az EA időről időre frissítheti, megváltoztathatja vagy módosíthatja az EA szolgáltatásokat, tartalmaakat vagy jogosultságokat anélkül, hogy erről Önt értesítené. Az ilyen frissítésekre és módosításokra szükség lehet az EA szolgáltatások folytatólagos használatához.

Esetenként szükség lehet rá, hogy az EA frissítsen vagy visszaállítson bizonyos paramétereket a játékmenet és az EA szolgáltatások használatának kiegyensúlyozása érdekében. Az ilyen frissítések vagy „visszaállítások” negatv hatással lehetnek a játékállására az adott játékvilágban, és befolyásolhatják az Ön karaktereit, játékait, csoportjait vagy jogosultságait.

Az EA további lépéseket tehet az EA-fiókjával és jogosultságaival kapcsolatban az Ön értesítése nélkül is az Ön vagy az EA védelme érdekében, például a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása, az EA-fiók jelszavainak visszaállítása, az EA-fiók hozzáférésének felfüggesztése, az adatok törlése vagy az EA-fiókok az EA szolgáltatásokból való eltávolítása révén. Az EA szolgáltatásokhoz való hozzáférését a Magatartási szabályok tényleges vagy gyanítható megszegésére adott válaszként is korlátozhatjuk, amint azt a 6. szakasz tárgyalja.

5. Az ön FHT-je

Ön engedélyezi az EA és a játékosaink számára a játékainkban és szolgáltatásainkban Ön által feltöltött vagy létrehozott tartalmak (FHT) ingyenes felhasználását. Saját FHT tartalmaiért a felelősség Önt terheli, azoknak a saját tulajdonát kell képezniük, vagy a használatukhoz engedéllyel kell rendelkeznie.

Saját FHT tartalmaiért a felelősség Önt terheli. Nem tölthet fel olyan FHT tartalmat, amely harmadik felek szellemi tulajdonjogait csorbítja, illetve a törvényt, ezt a szerződést vagy valamely harmadik fél adatainak védelmét vagy nyilvánossághoz való jogát megsérti.

Az EA az FHT tartalmakat saját belátása szerint bármilyen okból eltávolíthatja, módosíthatja vagy letilthatja, beleértve azt az esetet is, ha az EA ésszerű megítélése szerint az FHT tartalom a jelen szerződést sérti. Az EA az FHT tartalmakért, azok és egyéb tartalmak eltávolításáért vagy el nem távoltásáért semmiféle felelősséget nem vállal. Az EA minden FHT tartalmat előzetesen nem ellenőriz, és nem propagálja vagy hagyja jóvá az EA szolgáltatásokon elérhető FHT tartalmakat.

Amikor Ön FHT tartalmat tesz közzé valamely szolgáltatásban, az EA és licencpartnerei számára nem kizárólagos, állandó, átruházható, az egész világra kiterjedő, továbbadható engedélyt ad az FHT tartalom vagy annak bármely része használatára, futtatéására, tárolására, reprodukálására, módosítására, abból származtatott művek készítésére, nyilvános előadására, nyilvános bemutatására vagy más módon való közvetítésére és kommunikálására bármely módon és formában és bármely médiumon vagy fórumon, legyen az jelenleg ismert vagy ezután létrehozott, és mindezt akár az Ön vagy harmadik felek értesítése, megfizetése vagy megemlítése nélkül. Ön ezenkívül minden más felhasználónak, aki az Ön FHT tartalmait valamely EA szolgáltatáson keresztül elérheti vagy használhatja, jogot biztosít az adott tartalom használatára, másolására, módosítására, bemutatására, előadására, abból származtatott művek készítésére, illetve egyéb módon való kommunikálására és terjesztésére a vonatkozó EA szolgáltatásban vagy azon keresztül, és mindezt az Ön bármilyen további értesítése, megemlítése vagy kompenzálása nélkül.

6. Magatartási szabályok

Szeretnénk, ha a játékainkkal való játék során jól szórakozna. Ezért elvárjuk, hogy a többi játékoshoz hasonlóan Ön is tisztelje az EA-t, alkalmazottainkat és képviselőinket, illetve játékostársait. Ez például azt jelenti, hogy tisztelje a törvényt, ne csaljon, ne legyen sértő, ne törje fel a szoftvereinket, ne információszemeteljen, ne használjon botokat, ne hazudjon az EA-nak vagy játékostársainak. Ezek csak a legfontosabbak. A tiltott tevékenységek teéjes listáját a Magatartási szabályokban tekintheti át.

Az EA szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel vagy azok használatával Ön beleegyezik, hogy:

Ezeknek a szabályoknak a betartatása érdekében figyelemmel kísérhetjük az Ön tevékenységeit, és eltávolíthatunk FHT tartalmait. Ha nem tartja be ezeket a szabályokat, figyelmeztethetjük, felfüggeszthetjük, véglegesen letilthatjuk, illetve egyéb korlátozásokat eszközölhetünk EA-fiókján, játékain vagy az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokon.

Amennyiben Ön vagy bárki, aki az Ön EA-fiókját használja, megszegi ezeket a szabályokat, és a szabályszegést a figyelmeztetést követően sem szünteti be, az EA lépéseket foganatosíthat Önnel szemben, beleértve az EA bizonyos vagy összes szolgáltatásához, tartalmához vagy jogosultságához való hozzáférésének visszavonását, illetve az EA-fiókjának megszüntetését a 8. szakaszban foglaltaknak megfelelően. A szabályok súlyos megszegése esetén az EA előzetes figyelmeztetés nélkül is megteheti ezeket a lépéseket. Súlyos szabályszegésnek minősülnek például, de nem kizárólagosan a következők: a hackertevékenységek elősegítése, ösztönzése vagy végrehajtása, az EA-fiókok vagy -jogosultságok értékesítése (beleértve a virtuális fizetőeszközök és tételek értékesítését) az EA engedélye nélkül, a rendkívüli mértékű zaklatás vagy a fenyegető jellegű illegális tevékenységek. Az EA az általa a jelen szabályok vagy a szerződés megszegésére adott válaszként tett lépésekről megfelelő időben értesíteni fogja.

Egyes EA szolgáltatások további szabályokat is közzétehetnek, amelyek az Ön az adott szolgáltatásban való viselkedését szabályozzák.

Amennyiben olyan felhasználóval találkozik, aki megsérti a jelen szabályok bármelyikét, kérjük, jelentse az ilyen tevékenységet az EA számára a vonatkozó EA szolgáltatás „Súgó” vagy „Visszaélés bejelentése” funkciójával, ha lehetséges, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a help.ea.com/hu címen.

Az EA saját belátása szerint megfigyelheti vagy rögzítheti az online tevékenységeket vagy tartalmakat az EA szolgáltatásokban, és saját belátása szerint eltávolíthat bármely tartalmat bármely EA szolgáltatásból. Ne feledje, hogy kommunikációja és FHT tartalmai az EA szolgáltatásokban nyilvánosak, és mások látni fogják azokat.

Az EA szolgáltatások használata az EA Adatvédelmi és sütikezelési elvek hatálya alá esik, amely megtalálható a privacy.ea.com/hu címen, és behivatkozva a jelen szerződés részét képezi.

7. Játékok

Ez a szakasz a játékainkra vonatkozik, különösen a PC-s játékokra, valamint az EA tulajdonában lévő játékplatformokra, amilyen az EA app alkalmazás vagy az Origin.

Ez a szakasz az EA játékaira és játék-előfizetéseire („EA-játékok") vonatkozik, beleértve a személyi számítógépen futó EA-játékokat („EA PC játékok") és az EA tulajdonában lévő kliensalkalmazást és a kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek az EA PC játékokat terjesztik (az „EA app alkalmazás” jelenleg: https://www.origin.com/en-us/about).

A. Technikai és tartalomvédelmi eljárások

A kalózkodás és csalás ellen egy biztonsági célszoftvert alkalmazunk, amelynek illetéktelen módosítása a játékainkhoz való hozzáférés visszavonását eredményezheti.

Az EA saját vagy harmadik felek által fejlesztett technikai és tartalomvédelmi eljárásokat alkalmaz az EA szolgáltatásokban a kalózkodás, illetve az EA-játékok jogosulatlan másolása és használata megelőzésének érdekében. Amennyiben megksérli ezeket megkerülni, letiltani vagy módosítani, a jelen használati engedély megszűnik.

B. EA app alkalmazás

A PC-s játékaink használatához esetleg telepítenie kell a PC-s terjesztési platformszoftverünket. A szoftvert automatikusan frissíthetjük. Útmutatást adunk a játékaink és szoftvereink eltávolítását illetően.

Az EA PC játékok futtatásához az EA megkövetelheti, hogy Ön telepítse és használja az EA app kliensalkalmazást vagy annak valamely utódját. Egy EA-fiók, jelen szerződés elfogadása és internetkapcsolat szükséges ahhoz, hogy az EA app alkalmazás hitelesítse és megerősítse az EA PC játékhoz kapcsolódó licencet ("Authenticate" vagy "Authentication").

Az EA PC játékaival kapcsolatos EA szolgáltatások eléréséhez és használatához először szükség lehet egy regisztrációra az EA PC játékhoz mellékelt sorozatszámmal. Az EA PC játékhoz mellékelt sorozatszám ellenőrzésére a hitelesítéskor kerül sor. A hitelesítés sorozatszámonként egy EA-fiókkal lehetséges, ami annyit jelent, hogy az EA PC játékai nem átruházhatók. Minden adott 24 órás időszakban egy adott EA PC játékot legfeljebb öt külön gépen indíthat és használhat.

Az EA app alkalmazás és az EA PC játékok frissítéseket, fejlesztéseket és további szolgáltatásokat tölthetnek le és telepíthetnek. Ön tudomásul veszi, hogy a frissítések, fejlesztések és további szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával az EA nem köteles az EA app alkalmazás korábbi verzióit támogatni. Az EA ugyanezen feltételek mellett lehetővé teheti az EA app alkalmazás alfa- vagy bétaverziójának letöltését, telepítését és használatát is.

Az EA app alkalmazás kliens eltávolítására vonatkozó útmutatást az EA támogató webhelyén, az help.ea.com/hu/ címen talál.

Az EA PC játékokat bármikor eltávolíthatja az EA app alkalmazás kezelőfelületén, majd a megmaradt helyi mentéseket is törölve. A Punkbuster az eltávolítás után is ott maradhat az Ön számítógépén. A Punkbuster eltávolításához futtassa az itt található parancsfájlt: https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Nyomon követés és csalásellenes eljárások

Az EA a csalást és a hackelésr észlelő szoftvereket is telepíthet a gépére. Ezek a programok adatokat küldhetnek a számítógépéről az EA számára.

Az EA technológiákat alkalmaz az EA szolgáltatások és különösen az EA-játékok használata során a csalások felderítésére és megelőzésére. Ezek lehetnek saját vagy harmadik felek által fejlesztett technológiák.

Az online játékok indításakor ezek a technológiák kernel, adminisztrátori vagy felhasználói jogosultságokkal aktiválódnak, és nyomon követik az Ön játékát és az eszköz RAM-használatát, folyamatait, kommunikációját és fájltárhelyét a 6. szakaszban foglalt magatartási szabályok megsértésének megállapítása és a szabályok érvényesítése céljából, többek közt a jogosulatlan, harmadik féltől származó készített programok használatával kapcsolatban is. A jogosulatlan harmadik féltől származő program olyan harmadik féltől származő program vagy fájl (például „bővítmény”, „mod”, „hack”, „trainer” vagy „cheat”), amely az EA szerint (i) valamilyen típusú csalást lehetővé tesz vagy elősegít, (ii) lehetővé teszi, hogy a felhasználók bármilyen, az EA által kifejezetten nem engedélyezett módon módosítsák vagy feltörjék a játék kezelőfelületét, környezetét és/vagy használatát, vagy (iii) elfog, „bányász” vagy egyéb módon információkat gyűjt a játékból vagy a játékon keresztül.

Az EA gyűjtheti a vizsgálataihoz és a szabályok betartatásához szükséges vonatkozó információkat, például az Ön fiókadatait, a jogosulatlan harmadik féltől származő programokkal kapcsolatos adatokat, a módosított EA PC játékfájlokat, valamint az észlelt csalások időpontjait. Licencét és EA-fiókját egyaránt megszüntethetjük, amennyiben megállapítjuk, hogy Ön csalt.

Amikor kilép az online játékból, ezek a csalásellenes technológiák deaktiválódnak.

8. Megszüntetés és egyéb szankciók

Amennyiben Ön a jelen szerződést vagy a törvényeket megszegi, az EA visszatérítés nélkül felfüggeheti vagy megszüntetheti a játékok és a szolgáltatások használatának engedélyezését.

Amennyiben úgy döntünk, hogy valamely játékot vagy szolgáltatást megszüntetünk, erről legalább 30 nappal előre tájékoztatjuk.

A jelen szerződés a felhasználó vagy az EA általi megszüntetéséig hatályban marad. Az EA bármely EA szolgáltatáshoz való hozzáférését, illetve az Ön által használt EA-fiókot is megszüntetheti, amennyiben megállapítja, hogy Ön a jelen szerződést megszegte, vagy az EA-fiókján az EA szolgáltatásokat törvénytelenül, helytelenül vagy visszaélés-jellegűen használták. Amennyiben ez kivitelezhető, az EA a megszüntetésről értesíti. Az EA-fiók megszüntetésével felhasználónevét és virtuális személyiségét elveszítheti. Amennyiben egynél több EA-fiókkal rendelkezik, a kihágástól vagy az illetéktelen használattól függően az EA az összes EA-fiókját és minden azokkal kapcsolatos jogosultságát megszüntetheti. Amennyiben az EA-fiókja megszűnik, a fiókjához és jogosultságaihoz nem fog majd hozzáférni, és az is elképzelhető, hogy az EA szolgáltatások igénybevételétől örökre el lesz tiltva. A megszüntetéssel a jelen szerződés szerinti licence is megszűnik.

A megszüntetés helyett és bármely megszüntetést megelőzően az EA figyelmeztetheti Önt, felfüggesztheti vagy módosthatja a hozzáférését egy adott EA szolgáltatáshoz vagy az EA-fiókjához, eltávolíthatja vagy visszavonhatja a jogosultságait az EA-fiók vagy az eszköz szintjén, eltávolíthat vagy törölhet bármely olyan tartalmat, amely sérti a jelen szerződést, vagy letilthatja az eszköze vagy gépe hozzáférést az adott EA szolgáltatásokhoz. Ha az EA a jelen szakaszban leírt bármely lépéshez folyamodik, Ön nem jogosult visszatérítésre (természetesen a visszatérítésre vonatkozó törvényeknek megfelelően), a jogosultságai nem maradnak meg, nem válthatók készpénzre vagy egyéb kompenzációra.

Az EA bármely EA szolgáltatást bármikor megszüntethet, ha a felhasználókat erről legalább harminc nappal korábban értesíti e-mailben (ha ez lehetséges), az érintett EA szolgáltatásban vagy az EA webhelyén a szolgáltatáshírek oldalán (https://www.ea.com/service-updates). Az online szolgáltatás megszűntével játékainkhoz nem biztosítunk szoftverfrissítést, és nem tudjuk garantálni, hogy a játékaink továbbra is működni fognak az újabb vagy frissített operációs rendszereken, illetve hogy letölthetőek lesznek az alkalmazásterjesztő szolgáltatásokon keresztül, amilyen az iOS App Store és a Google Play Store. Az ilyen alkalmazásterjesztő szolgáltatásokról az online szolgáltatás megszüntével a játékokat további értesítés nélkül eltávolíthatjuk.

Amennyiben úgy véli, hogy a fiókja megszüntetésével kapcsolatban tévesen léptünk fel, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a help.ea.com/hu/ címen.

Amennyiben a jelen szerződést megszünteti, Ön beleegyezik, hogy az EA szolgáltatások bárminemű használatát beszünteti.

A szerződés 5., 8–9. és 11–15. szakaszai a szerződés megszűnése esetén is érvényben maradnak.

9. Adatok felhasználása

Amikor Ön a játékainkkal játszik (akár offline is), az EA különféle adatokat gyűjt üzleti tevékenységeink működtetése, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése, szabályaink betartatása és az Önnel való kommunikáció érdekében. Javasoljuk, hogy olvassa el az EA Adatvédelmi és sütikezelési elveit a privacy.ea.com/hu címen.

Az EA szolgáltatások használatakor az EA gyűjthet és tárolhat egyes, az Ön számítógépéről vagy eszközéről származó adatokat, beleértve a számítógépre, az eszközre, a hardverre, a telepített szoftverre és az operációs rendszerre vonatkozó információkat (például az IP-címet és az eszköz azonosítóját), az adott EA szolgáltatás használatára, a játékmenettel és a használattal kapcsolatos statisztikai adatokra, a rendszerkölcsönhatásokra és perifériákra vonatkozó információkat is. Amennyiben egy EA szolgáltatást internetkapcsolat nélkül vesz igénybe, az adatok az eszközén tárolódnak, és amikor az eszköz csatlakozik az internetre, továbbtva lesznek az EA részére. Az EA ezeket az információkat a termékei és szolgáltatásai minőségének javítása, bizonyos szolgáltatások biztosítása, a felhasználóval történő kommunikáció (beleértve a marketingcélú üzeneteket), a szoftverfrissítések eljuttatása, a dinamikus tartalomszolgáltatás, valamint szoftvertámogatás, a jelen szerződés érvényesítése, a különféle hibák elhárítása, illetve a játékélmény egyéb módon történő fokozása céljából használhatja. Online szolgáltatások igénybevétele esetén az EA a játékmenettel kapcsolatos statisztikai adatokat (többek közt pontszámokat, besorolást és elért teljesítményeket) gyűjthet, használhat fel, tárolhat, továbbíthat vagy tehet közzé, valamint azonosíthat olyan tartalmakat, melyeket a felhasználó létrehozott és más játékosokkal megosztott.

Az Ön adatait az EA Inc. az Amerikai Egyesült Államokban az Adatvédelmi és sütikezelési elveknek (privacy.ea.com/hu) megfelelően gyűjti, használja, tárolja és továbbítja.

Egyes adatgyűjtési beállításokat az EA PC Game kliens Settings (Beállítások) lapján adhat meg.

10. Egyéb szoftverek, segédprogramok és eszközök

Ha frissítjük a játékainkat, esetleg új szoftverekre lesz szüksége, ha továbbra is játszani szeretne a játékokkal.

Az EA szolgáltatások szükségessé vagy lehetővé tehetik szoftverek, szoftverfrissítések, javítócsomagok vagy egyéb segédprogramok és eszközök letöltését az EA vállalattól vagy licencpartnereitől az Ön szórakoztató rendszerére, eszközére vagy számítógépére. Ezek a technológiák a különféle platformokon más-más jellegűek lehetnek, és az EA szolgáltatások teljesítménye az Ön számítógépétől és egyéb felszerelésétől függően változhat. Ön tudomásul veszi, hogy esetenként szükség lehet a technológiák frissítésére az EA szolgáltatások használatának folytatásához. Az ilyen frissítések némelyike zárolt szolgáltatásokat vagy tartalmakat foglalhat magában, melyek eléréséhez további díjak megfizetése lehet szükséges. Ön beleegyezik abba, hogy az EA az EA szolgáltatásokhoz elérhető minden frissítést automatikusan telepítsen. Az elérhető frissítések telepítésének elmaradása esetán az EA szolgáltatások játszhatatlanná válhatnak, beleértve az EA PC játékokat is.

11. Harmadik felek

A nem az EA tulajdonában lévő játékszerverek és szolgáltatások használatáért Önt terheli a felelősség.

Egyes EA szolgáltatások lehetőséget adhatnak arra, hogy ön az EA által nem birtokolt vagy ellenőrzött szervereken játsszon. Ezek a szolgáltatások nem az EA ellenőrzése alá tartoznak, és az EA nem tehető felelőssé, amennyiben Ön az EA szolgáltatásokat ezeken vagy ezek segítségével használja. Az ilyen harmadik felek által biztosított szolgáltatások esetében további vagy eltérő feltételek és korlátozások vonatkozhatnak Önre.

Az EA szolgáltatások harmadik felek webhelyeire mutató hiperhivatkozásokat tartalmazhatnak. Az ilyen webhelyek adatokat gyűjthetnek, vagy személyes információkat kérhetnek Öntől. Ezek a helyek nem az EA ellenőrzése alá tartoznak, és az EA nem felelős a tartalmukért, sem azért, ha személyes információkat gyűjtenek, használnak vagy tesznek közzé.

12. Garanciák; A felelősség korlátozása

Az EA nem vállal garanciákat a szoftverekkel kapcsolatban, de az Ön országának helyi törvényei tartalmazhatnak bizonyos garanciákat. A jogi követelésekért igényelhető kártérítés mértéke korlátozott.

AMENNYIBEN ÖN AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBEN (EGT), AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN VAGY SVÁJCBAN ÉL, AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKAT ELVÁRHATÓ GONDOSSÁGGAL ÉS HOZZÁÉRTÉSSEL BIZTOSÍTJUK AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS AZ EA-SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN SEMMILYEN EGYÉB ÍGÉRETET NEM TESZÜNK, ILLETVE GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK. AMENNYIBEN ÖN NEM AZ EGT TERÜLETÉN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN VAGY SVÁJCBAN ÉL, AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT FORMÁJUKBAN” BIZTOSÍTJUK AZ ÖN SZÁMÁRA. ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA EZEKET. AZ EA A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEK SZERINTI MÉRTÉKIG NEM AD SEMMIFÉLE KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY JOGSZABÁLYBAN FOGLALT GARANCIÁT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, HARMADIK FELEK JOGAINAK CSORBÍTATLANSÁGÁRA VONATKOZÓAKAT, ÉS MINDEN ÜGYLETTEL, HASZNÁLATTAL VAGY GYAKORLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ GARANCIÁT. AZ EA NEM VÁLLAL GARANCIÁT, HOGY A TERMÉK VAGY AZ EA SZOLGÁLTATÁS ÉLVEZETÉT NEM CSORBÍTJA SEMMI; HOGY AZ EA SZOLGÁLTATÁS MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK; HOGY AZ EA SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBÁKTÓL, SÉRÜLÉSEKTŐL, VESZTESÉGEKTŐL, INTERFERENCIÁTÓL, HACKELÉSTÓL VAGY VÍRUSOKTÓL MENTES, VALAMINT HOGY AZ EA SZOLGÁLTATÁSAI EGYÜTTMŰKÖDNEK VAGY KOMPATIBILISEK BÁRMELY MÁS SZOFTVERREL. AZ EA NEM SZAVATOL ÉS NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ EA APP ALKALMAZÁS ÁRUHÁZBAN ELÉRHETŐ SEMMILYEN HARMADIK FELEK ÁLTAL KÉSZÍTETT TERMÉKKEL VAGY SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN. A LAKHELYE SZERINTI TERÜLETEN A TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT SZAVATOSSÁGI ÉS EGYÉB FOGYASZTÓI JOGOKRA VONATKOZÓAN BŐVEBB INFORMÁCIÓKÉRT LÁSD https://help.ea.com/hu-hu/help/account/electronic-arts-warranty-policy/, AZ AUSZTRÁL FOGYASZTÓK JOGAAIVAL KAPCSOLATBAN PEDIG LÁSD https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

AMENNYIBEN ÖN AZ EGT, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VAGY SVÁJC TERÜLETÉN ÉL, AZ EA ÉS ALKALMAZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI ÉS ÜZLETI PARTNEREI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ AZ ÖN TETTEIBŐL, ILLETVE A JELEN SZERZŐDÉS MEGSÉRTÉSÉBŐL, VALAMINT HARMADIK FELEK (VAGY BÁRKI MÁS) ELLENŐRZÉSÜNKÖN KÍVÜL ESŐ TEVÉKENYSÉGÉBŐL ÉS HANYAGSÁGÁBÓL EREDŐ VESZTESÉGEKÉRT ÉS KÁROKÉRT. AMENNYIBEN ÖN AZ EGT, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG VAGY SVÁJC TERÜLETÉN KÍVÜL ÉL, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT AZ EA ÉS ALKALMAZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI, VALAMINT ÜZLETI PARTNEREI NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEK NEM ABBÓL EREDNEK, HOGY AZ EA MEGSÉRTETTE JELEN SZERZŐDÉST, VALAMINT A KÖZVETETT, VÉLETLENÜL BEKÖVETKEZŐ, KÖVETKEZMÉNYKÉNT MEGJELENŐ, BÜNTETÉSNEK MINŐSÜLŐ VAGY KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ KÁROKÉRT. KIZÁRT KÁROK ESETEI PÉLDÁUL A PÉNZÜGYI VESZTESÉG (MINT AMILYEN A KIESETT BEVÉTEL VAGY HASZON), A HELYETTESÍTÉSÜL SZOLGÁLÓ TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS, AZ ÜZEMSZÜNET VAGY LEÁLLÁS, AZ ADATVESZTÉS, A HÍRNÉVVESZTÉS, A SZÁMÍTÓGÉPES HIBA VAGY A MEGHIBÁSODÁS. EZ A KORLÁTOZÁS ÉRVÉNYES A JELEN LICENCSZERZŐDÉSBŐL VAGY AZ EA SZOLGÁLTATÁSOKBÓL FAKADÓ VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KERESETEKRE, LEGYEN AZOK ALAPJA SZERZŐDÉS, JOGELLENES KÁROKOZÁS, RENDELKEZÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG VAGY MÁS. AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA AZ EA TUDOTT VAGY TUDNIA KELLETT VOLNA AZ EMLÍTETT KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. ÖN CSAKIS A KÖZVETLEN KÁRAIÉRT KAPHAT TÉRÍTÉST, AMELYNEK ÉRTÉKE NEM HALADHATJA MEG A VONATKOZÓ EA SZOLGÁLTATÁSÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGET. AZ EA A CSALÁSSAL, SÚLYOS HANYAGSÁGGAL, SZÁNDÉKOS FÉLREVEZETÉSSEL, HALÁLLAL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL JÁRÓ ESEMÉNYEKRE VONATKOZÓAN NEM KORLÁTOZZA A FELELŐSSÉGÉT NEM KORLÁTOZZA A FELELŐSSÉGÉT. EGYES JOGHATÓSÁGOK A FENTI KIZÁRÁSOKAT ÉS MEGSZORÍTÁSOKAT NEM ENGEDÉLYEZIK, EZÉRT AZOK ÖNRE ESETLEG RÉSZBEN VAGY EGÉSZÉBEN NEM VONATKOZNAK.

Ha Ön egy EA szolgáltatás fizikai példányát vásárolta meg egy fizikai kiskereskedelmi üzletben az Egyesült Államokban, és nem ért egyet a jelen szerződés feltételeivel, és nem telepítette vagy használta az EA szolgáltatást, a vásárlás dátumát követő harminc (30) napon belül visszaviheti a példányt visszatérítés vagy beváltás fejében az eredeti vásárlás helyszínére a visszaviteli instrukciók betartásával, amelyeket itt érhet el: https://help.ea.com/hu-hu/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Általános feltételek

A. A teljes szerződés

A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható, az EA aláírásával ellátva.

A jelen szerződés és az EA szolgáltatások használatát szabályozó bármely egyéb EA feltétel alkotják a felhasználó és az EA közötti teljes szerződést. A szerződés kizárólag írásban, az EA aláírásával módosítható vagy javítható. Az a tény, hogy az EA nem él a jelen szerződés hatálya alá eső valamely jogával, nem jelenti, hogy az EA lemondana az adott vagy bármely más jogáról. Amennyiben jelen szerződés bármely része betarthatatlannak ítéltetik is, a megállapodás többi része továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

B. Az alkalmazandó jog

Amennyiben Ön az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Japánban él, jelen szerződés Ön és az Electronic Arts Inc. között jön létre. Amennyiben a Ön bármely más országban él, a jelen szerződés Ön és az EA Swiss Sàrl között jön létre.

Amennyiben Ön az EGT területén, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Brazíliában, Hongkongban, Mexikóban vagy Oroszországban él, (i) a jelen szerződés Ön és a genfi cégjegyzékben jegyzett EA Swiss Sàrl társaság között jön létre (cégjegyzékszám: CH-660-2328005-8, székhely: 8 Place du Molard, 1204 Genf, Svájc); (ii) az Ön lakóhelye szerinti ország törvényei szabályozzák ezt a szerződést és az EA szolgáltatások használatát; és (iii) Ön kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból fakadó vagy azokkal kapcsolatos követelések vagy keresetek kizárólagos joghatósága az Ön lakóhelye szerinti ország joghatósága.

Amennyiben Ön a Koreai Köztársaságban él, (i) a jelen szerződés Ön és a genfi cégjegyzékben jegyzett EA Swiss Sàrl társaság között jön létre (cégjegyzékszám: CH-660-2328005-8, székhely: 8 Place du Molard, 1204 Genf, Svájc); (ii) Korea törvényei szabályozzák ezt a szerződést és az EA szolgáltatások használatát, a kollíziós szabályokat nem beleértve; és (iii) Ön kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból fakadó vagy azokkal kapcsolatos követelések vagy keresetek kizárólagos joghatósága Korea joghatósága.

Amennyiben Ön az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Japánban él, (i) a jelen szerződés Ön és az Electronic Arts Inc. között jön létre (209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA); (ii) Kalifornia állam törvényei szabályozzák ezt a szerződést és az EA szolgáltatások használatát, a kollíziós szabályokat nem beleértve; és (iii) Ön kifejezetten elfogadja, hogy az alábbi választottbíráskodási szerződés hatálya alá nem tartozó követelésekre és jogvitákra vonatkozóan a jelen szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen követelés vagy per tekintetében kizárólag a kaliforniai San Mateo megye állami vagy szövetségi bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és Ön kifejezetten elfogadja e bíróságok személyes illetékességét.

Amennyiben Ön bármely más országban él, (i) a jelen szerződés Ön és a genfi cégjegyzékben jegyzett EA Swiss Sàrl társaság között jön létre (cégjegyzékszám: CH-660-2328005-8, székhely: 8 Place du Molard, 1204 Genf, Svájc); (ii) Kalifornia állam törvényei szabályozzák ezt a szerződést és az EA szolgáltatások használatát, a kollíziós szabályokat nem beleértve; és (iii) Ön kifejezetten elfogadja, hogy az alábbi választottbíráskodási szerződés hatálya alá nem tartozó követelésekre és jogvitákra vonatkozóan a jelen szerződésből vagy az EA szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármilyen követelés vagy per tekintetében kizárólag a kaliforniai San Mateo megye állami vagy szövetségi bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és Ön kifejezetten elfogadja e bíróságok személyes illetékességét.

Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ Egyezmény (Bécs, 1980.) a jelen szerződésre vagy a jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitára nem alkalmazandó.

C. Export

Az összes exporttörvényt köteles betartani, és kijelenti, hogy az exporttörvények értelmében Ön nem tiltott személy.

Ön elfogadja, hogy követi az Egyesült Államok és mások vonatkozó export-ellenőrzési törvényeit, és vállalja, hogy az EA szolgáltatásokat az ilyen jogszabályok által tiltott külföldi állampolgároknak vagy államokba nem adja tovább. Ön kijelenti továbbá, hogy nem olyan személy, akivel az EA az ilyen export-ellenőrzési törvények alapján nem kereskedhet.

14. Jelen szerződés változtatásai

A szerződést az EA bármikor módosíthatja. Amennyiben bizonyos érdemi változtatásokat nem fogad el, a játékainkkal esetleg nem tud majd játszani.

Az EA időről időre módosíthatja a jelen szerződést, így kérjük, gyakran tekintse át. A jelen szerződés korábbi verzióját elfogadó EA játékosok számára a módosított rendelkezések 30 nappal azután lépnek életbe, hogy itt közzétettük őket: terms.ea.com/hu. Amennyiben az EA szolgáltatásokat tovább használja, az azt jelenti, hogy elfogadta a változtatásokat. Miután a szerződés egy változatát elfogadja, lényeges változtatásokat nem fogunk az Ön kifejezett beleegyezése nélkül. Amennyiben a jelen szerződésre vonatkozóan lényeges változtatásokat kell elfogadnia, amit Ön visszautasít, az EA szolgáltatások használatát a Továbbiakban esetleg nem folytathatja.

15. Jogvitak rendezése választottbíráskodás által

Ez a szakasz csak abban az esetben vonatkozik, ha Ön nem Quebecben, Oroszországban, Svájcban, Brazíliában, Mexikóban, az EGT tagállamaiban, az Egyesült Királyságban vagy a Koreai Köztársaságban él.

Amennyiben vita merülne fel, Ön beleegyezik, hogy a részleteket írásban megküldi az EA számára, majd választottbírósági tárgyalásra kötelezi magát. Ön beleegyezik, hogy csakis egyéni minőségben hoz fel követeléseket az EA ellen, és nem mint perközösség tagja vagy annak képviselője, vagy bármely csoportos kereset keretében.

EZ A SZAKASZ AZ ÖSSZES FOGYASZTÓRA VONATKOZIK ÉS MINDENKIRE, AKI ELFOGADTA A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. NEM VONATKOZIK AZONBAN QUEBEC, OROSZORSZÁG, SVÁJC, BRAZÍLIA, MEXIKÓ, AZ EGT TAGÁLLAMAI, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ÉS A KOREAI KÖZTÁRSASÁG LAKOSAIRA. JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁVAL ÖN ÉS AZ EA KIFEJEZETTEN LEMONDANAK AZ ESKÜDTSZÉKI TÁRGYALÁS ÉS A CSOPORTOS KERESETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL.

A jelen 15. szakasz egyszerű módot kínál a felek között esetlegesen felmerülő viták rendezésére. A legtöbb probléma gyorsan és kielégítően megoldható a fiókjával az EA ügyfélszolgálati kezelőfelületére bejelentkezve a help.ea.com/hu címen. Arra az esetre, ha az EA nem tudná megoldani a problémát, Ön és az EA megállapodnak, hogy a jelen szakaszban meghatározott eljárást követik minden köztünk fennálló vitás kérdés megoldására.

A jelen 15. szakasz egy szerződés Ön és az EA között, amely a mindenkori képviselőinkre, alkalmazottainkra, leányvállalatainkra, jogelődeinkre, jogutódainkra és a kedvezményezetteinkre egyaránt vonatkozik. Ez a választottbírósági eljárásokra vonatkozó szerződés államközi kereskedelmi tranzakciónak minősül, ezért a jelen 15. szakasz értelmezését és foganatosítását, valamint a jelen szakasz szerinti bármely választottbírósági eljárást a Federal Arbitration Act (Szövetségi Választottbíráskodási Törvény) szabályozza. A jelen 15. szakaszt általánosan kell értelmezni, és a rendelkezései a jelen szerződés megszűnése után is hatályban maradnak.

A. Választottbíráskodással érintett követelések

A jelen szerződésből, bármely EA szolgáltatásból és annak marketingjéből, illetve az Ön és az EA közötti kapcsolatból fakadó vagy azzal kapcsolatos minden vita, követelés vagy ellentmondás, ideértve a jelen 15. szakasz érvényességét, végrehajthatóságát és alkalmazási körét (a továbbiakban „Vita”) kizárólag kötelező érvényű választottbíráskodás útján rendezhető. Ez azokra a keresetekre is érvényes, amelyek a jelen szerződés hatálybalépése előtt merültek fel. A jelen 15. szakasz hatálya alá nem tartozó jogviták (i) az EA vagy az EA licencadói kereskedelmi titkainak, szerzői jogának, védjegyének vagy szabadalmi jogainak megsértésére, védelmére vagy érvényességére vonatkozó követelések; (ii) amennyiben Ön Ausztráliában él, az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében érvényesíthető törvényes fogyasztói jogokkal kapcsolatos jogviták; és (iii) a kisértékű követelésekkel foglalkozó bíróságon érvényesített jogviták.

B. Peren kívüli tárgyalások

Ön és az EA minden Vita tekintetében kötelesek először legalább 30 napon keresztül peren kívül egyezkedni, mielőtt választottbíráskodást kezdeményeznének. A peren kívüli tárgyalások az egyik fél részéről a másiknak küldött írott nyilatkozat kézhezvételekor veszik kezdetüket („Egyeztetési felhívás”). Az Egyeztetési felhívásnak a következőket kell tartalmaznia: (a) a panaszos fél teljes nevét és kapcsolattartási adatait; (b) a követelés vagy jogvita jellegét és alapját; és (c) a konkrét kártérítési követelést. Az EA az Egyeztetési felhívást az Ön számlázási, illetve e-mail címére küldi meg. Önnek az Egyeztetési felhívást a következő címre kell küldenie: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department.

C. Kötelező választottbírráskodás

Ha Ön és az EA nem tudják a Vitát peren kívül rendezni, Ön vagy az EA dönthetnek úgy, hogy a Vitát véglegesen és kizárólagosan kötelező választottbíréskodás útján zárják le. Amennyiben bármelyik fél úgy dönt, hogy választottbíróság bevonására szorítkozik, ez a döntés végleges és a másik fél számára kötelező érvényű. A választottbíráskodást az Amerikai Választottbíráskodási Szövetség (American Arbitration Association, „AAA”) intézi a saját Consumer Arbitration Rules (fogyasztóvédelmi választottbírósági szabályok, „AAA Consumer Rules”) hatálya alatt (bővebben a www.adr.org címen vagy a +1-800-778-7879 telefonszámon), az alábbi módosításokkal:

1. A választottbíráskodási díjakat és költségeket az AAA Consumer Rules (az AAA fogyasztóvédelmi szabályai) szabályozzák. Amennyiben a választottbíró a költségeket magasnak ítélné, vagy amennyiben Ön az EA részére az Egyeztetési felhívás kézbestési címére egy értestést küld, amelyben jelzi, hogy a választottbíráskodás kezdeményezéséhez szükséges adminisztrációs költségeket nem tudja megfizetni, az EA az AAA teljes választottbírósági díját téríti.

2. Ha a Vita kártérítési összege nem haladja meg a 25 000 amerikai dollár értéket, a választottbíráskodás lefolytatása kizátólag írásos beadványok alapján történik.

3. A felek élhetnek az eljárás során döntő indítvánnyal vagy indítványokkal.

4. A választottbíró írásban hozza meg határozatát, amely a határozat alapjául szolgáló megállapításokat és következtetéseket is tartalmazza. A választottbíró az alkalmazandó jog által biztosított bármilyen jogorvoslatot kiszabhat, azonban nincs felhatalmazása bármilyen nem egyéni jogalapon alapuló jogorvoslatot kiszabni. A választottbíró csak a jogorvoslatért folyamodó egyéni fél javára, és csak a fél egyéni követeléséhez szükséges jogorvoslat mértékéig ítélhet meg gyorsított bírósági vagy deklaratív jogorvoslatot.

A választottbírónak be kell tartania az ide vonatkozó törvényt, és mindenféle döntés megkérdőjelezhető, ha a választottbíró ezt nem teszi meg. Ön és az EA a választottbíráskodás előmozdítása, a folyamatban levő választottbíráskodás megállítása, vagy a választottbíró végzésének megerősítése, módosítása, hatálytalanítása vagy az azzal kapcsolatos ítélethozatal érdekében bírósági pert indíthatnak.

D. Korlátozások

ÖN ÉS AZ EA BELEEGYEZNEK, HOGY MINDKÉT FÉL CSAKIS EGYÉNI MINŐSÉGÉBEN HOZ FEL KÖVETELÉSEKET A MÁSIK ELLEN, ÉS NEM MINT FELPERES VAGY PERKÖZÖSSÉG TAGJA BÁRMILYEN KÖZÖS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN BÁRMELY VITA ESETÉN. A választottbíró nem vonhatja össze más személyek követeléseit az Ön követeléseivel, és folytathat képviselői vagy perközösségi eljárásokat. Amennyiben a jelen D bekezdés nem végrehajtható, abban az esetben a teljes választottbíráskodási szerződés érvénytelennek és semmisnek tekintendő.

E. A választottbírósági eljárás helye

Amennyiben Ön az Egyesült Államokban él, a választottbíráskodásra abban a megyében kerül sor, ahol lakik. Az Egyesült Államokon kívül élők számára a választottbíráskodás kezdeményezésére az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában, San Mateo megyében kerül sor, és Ön és az EA beleegyeznek, hogy alávetik magukat ezen bíróság személyes joghatóságának a választottbíráskodás elősegítése, a folyamatban levő választottbíráskodás megállítása, vagy a választottbíró végzésének megerősítése, módosítása, hatálytalanítása vagy az azzal kapcsolatos ítéletethozatal érdekében.

F. Behajtás

Amennyiben a választottbíró az Ön javára dönt bármiféle, az Ön által az EA ellen felhozott követelés elbírálását illetően, és olyan ítéletet hoz, amelynek pénzbeli értéke nagyobb, mint az EA a választottbírónak benyújtott írásos nyilatkozatok előtt tett utolsó írásos megegyezési ajánlata, ebben az esetben az EA:

1. Megfizeti Önnek a választottbíráskodási megítélt összeg 150%-át, de a megítélt összegen felül legfeljebb 5000 amerikai dollárt; valamint

2. Megtéríti a választottbíráskodási díjakat, amelyeket Ön az AAA (Amerikai Választottbírósági Egyesület) részére megfizetett.

G. A jelen választottbíráskodási szerződés módostása

Az EA a jelen választottbírósági szerződésben lényeges változtatásokat az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem érvényesít.

H. Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen 15. szakaszban foglalt valamely kikötés (a fenti D bekezdésben a csoportos keresetről való lemondáson kívül) nem végrehajtható, mert az valamely követelést vagy jogorvoslatot (például nyilvános deklaratív jogorvoslatot) tartalmazna, a keresetet vagy jogorvoslatot (és kizárólag ezt a követelést vagy jogorvoslatot) a választottbíráskodástól külön kell választani, és az a bírósági elé vihető, míg minden fennmaradó követelést és jogorvoslati igényt választottbíráskodás útján kell rendezni. Amennyiben a jelen 15. szakaszban foglalt valamely kikötés (a fenti D bekezdésben a csoportos kereset lemondásán kívül) bármely más okból nem végrehajtható, az adott kikötés a 15. szakasztól különválasztható, és a 15. szakasz fennmaradó része teljes mértékben hatályban és érvényes marad.

16. Kiegészítő rendelkezések PlayStation® rendszerekhez

A PlayStation™Store-beli vásárlásokra további feltételek vonatkoznak.

A PlayStation™Store rendszerében történő vásárlások esetén (Európa)

Any content purchased in an in-game store will be purchased from Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) and be subject to PlayStation™Network Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation™Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.

17. A mobileszközök vásárlására vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A mobileszközök vásárlására további rendelkezések vonatkoznak.

Ha ön az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Japánban él, az EA-tól mobileszközön való használat céljából vásárolt tartalmak és jogosultságok eladója az Electronic Arts Inc. Ha bármely más országban él, az EA-tól vásárolt tartalom és jogosultságok eladója az EA Swiss Sàrl. A mobilalkalmazás-áruházban a tartalom és jogosultságok eladójaként azonosított EA-leányvállalat vagy az Electronic Arts Inc. vagy az EA Swiss Sàrl ügynökeként jár el.Utoljára frissítve: 2022. november 7.

Korábbi Felhasználói szerződés / Szolgáltatási feltételek