ELECTRONIC ARTS
BRUGERAFTALE

Senest opdateret: 8. September 2020


Velkommen til EA. Denne aftale styrer din adgang til og brug af produkter, indhold og tjenester, som tilbydes af EA og dets datterselskaber ("EA"). Det gælder eksempelvis spilsoftware og relaterede opdateringer, opgraderinger og funktioner såvel som alle online og mobile tjenester, platforme, websites og liveevents afholdt af eller i forbindelse med EA (kollektivt "EA-tjenester"). Denne aftale gælder mellem dig og den i afsnit 13B herunder anførte repræsentant for EA.

VED AT BENYTTE EA-TJENESTER ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE EA-TJENESTER. INDBYGGERE I VISSE LANDE SKAL ACCEPTERE MÆGLINGSAFTALEN OG FRALÆGGELSE AF RETTIGHEDER TIL GRUPPESØGSMÅL I AFSNIT 15 SOM LØSNING AF EVENTUELLE TVISTER MED EA.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. EA-konto
 2. Licens
 3. Indhold og rettigheder
 4. Tilgængelighed af EA-tjenester og opdateringer
 5. Dit UGC
 6. Brugsbetingelser
 7. Spil
 8. Opsigelse og øvrige sanktioner
 9. Brug af data
 10. Andet software, hjælpeprogrammer og værktøjer
 11. Tredjeparter
 12. Garantier; Ansvarsbegrænsning
 13. Generelle betingelser
 14. Ændringer af denne aftale
 15. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling
 16. Supplerende vilkår for PlayStation®

1. EA-konto

Du skal have en EA-konto for at få adgang til og kunne benytte mange EA-tjenester – herunder for at spille online.

Hvis du vil oprette en EA-konto, skal du have en gyldig e-mailadresse og udlevere sandfærdige og nøjagtige oplysninger. Du skal være berettiget til at bruge den EA-tjeneste, som du tilmelder dig, og skal være bosiddende i et land, hvor brugen af EA-tjenester er tilladt.

Du skal være mindst 13 år for at oprette en EA-konto (eller minimumsalderen for dit bopælsland). Hvis din alder er mellem den relevante minimumsalder og 18 år (eller myndighedsalderen, hvor du bor), skal du og din forælder eller værge gennemgå denne aftale sammen. Forældre og værger er ansvarlige for opførsel af børn under 18 år, når de bruger EA-tjenester. EA anbefaler, at forældre og værger gør sig bekendt med forældrekontrollen på enheder, som de giver deres barn adgang til.

Du er ansvarlig for aktiviteten på din EA-konto. Din EA-konto kan blive suspenderet eller lukket, hvis en anden bruger den til at deltage i en aktivitet, der overtræder denne aftale.

Du kan til enhver tid opsige din EA-konto eller et abonnement på en EA-tjeneste ved at kontakte EA's kundeservice på help.ea.com/dk/. For at gennemføre din anmodning, kan EA indkræve gebyrer eller omkostninger, der er pålagt, hvis loven tillader det, og ethvert gældsbeløb for tredjepartsforhandlere eller indholdsudbydere.

2. Licens

EA-tjenester er licenseret til dig, ikke solgt. EA tildeler dig en personlig, begrænset, ikke-overdragelig, genkaldelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge EA-tjenesterne, som du har adgang til, til dit ikke-kommercielle brug, som er underlagt din overholdelse af denne aftale. Du må ikke opnå adgang til, kopiere, ændre eller distribuere nogen EA-tjeneste, indhold eller rettigheder (som disse termer er defineret forneden), medmindre EA eller loven udtrykkeligt tillader det. Du må ikke foretage reverse engineering af eller forsøge at udtrække eller på anden måde bruge kildekoden eller andre data fra EA-tjenester, medmindre EA eller loven udtrykkeligt tillader det. EA eller dets licenshavere ejer eller forbeholder sig ret til alle andre rettigheder, inklusive alle rettigheder, titel og interesser i EA-tjenesterne og associerede intellektuelle ophavsrettigheder.

3. Indhold og rettigheder

EA-tjenesterne inkluderer indhold og rettigheder. ”Indhold” omfatter software, teknologi, tekst, forumindlæg, chatindlæg, profiler, widgets, beskeder, links, e-mails, musik, lyd, grafik, billeder, video, kode og alt audiovisuelt eller andet materiale, der kan ses på eller stammer fra EA-tjenester – såvel som designet og udseendet af vores websider. Indhold omfatter brugergenereret indhold ("UGC"). UGC inkluderer EA-konto-figurer, forumindlæg, profilindhold og andet indhold bidraget til EA-tjenester af brugere. Alt indhold er enten ejet af EA eller dets licensgivere, eller det er licenseret til EA og dets licensgivere i henhold til afsnit 5 nedenfor.

Berettigelser er rettigheder, som EA licenserer til dig, så du kan få adgang til eller benytte on- eller offline-elementer i EA-tjenester. Eksempler på rettigheder inkluderer adgang til digitalt indhold eller indhold, der kan låses op, ekstra eller forbedrede funktioner (herunder multiplayer-tjenester), abonnementer, virtuelle aktiver, nøgler eller koder, der låser op for indhold, serienumre eller onlinebekræftelse, gennemførelser i spil samt virtuelle point, mønter eller valutaer.

Vi henviser til disse virtuelle point, mønter eller valutaer som "EA's virtuelle møntfod". Når du indhenter EA's virtuelle møntfod fra os eller fra vores autoriserede partnere, modtager du en personlig, begrænset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og genkaldelig licens til at tilgå og vælge de rettigheder, som EA udtrykkeligt stiller til rådighed for dig.

EA's virtuelle møntfod har ingen monetær værdi og har ingen værdi uden for vores produkter og tjenester. EA's virtuelle møntfod kan ikke sælges, handles overføres eller ombyttes til kontanter; den kan kun indløses til rettigheder tilgængelige i EA-tjenesten. EA's virtuelle møntfod kan ikke refunderes, og du er ikke berettiget til refusion af et ubenyttet beløb af EA Virtuel Møntfod. Når du indløser en EA's virtuelle møntfod til en rettighed, vil den pågældende rettighed ikke kunne returneres, ombyttes eller refunderes. Hvis du bor i Japan, accepterer du at bruge en vilkårlige udgave af EA's virtuelle møntfod inden for 180 dage fra købsdatoen.

Du vil for egen regning sørge for udstyr, internetforbindelse og betaling af krævede gebyrer for at tilgå og benytte EA-tjenester.

4. Tilgængelighed af EA-tjenester og opdateringer

Vi garanterer ikke, at nogen EA-tjeneste, noget indhold eller nogen rettighed er tilgængelig hele tiden eller på ethvert givet tidspunkt, eller at vi vil fortsætte med at tilbyde en bestemt EA-tjeneste, indhold eller rettighed i nogen bestemt tidsperiode. EA garanterer ikke, at EA-tjenester kan tilgås på alle enheder, ved hjælp af en specifik internet- eller forbindelsesudbyder eller på alle geografiske placeringer.

Fra tid til anden kan EA opdatere, ændre eller modificere en EA-tjeneste, indhold eller rettigheder uden forudgående varsel til dig. Disse opdateringer og modifikationer kan være påkrævede, hvis du vil fortsætte med at benytte EA-tjenester.

EA skal muligvis opdatere eller nulstille visse parametre for at balancere gameplay og brug af EA-tjenester. Disse opdateringer eller "nulstillinger" kan muligvis medføre, at du sættes tilbage i forhold til dine opnåede fremskridt i den relevante spilverden, og de kan påvirke figurer, spil, grupper eller andre af rettigheder under din kontrol.

5. Dit UGC

Du er ansvarlig for dit UGC. Du må ikke uploade UGC, der krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, eller som overtræder loven, denne aftale eller en tredjeparts ret til beskyttelse af privatlivets fred eller ret til offentliggørelse.

EA kan efter eget skøn fjerne, redigere eller deaktivere UGC af en hvilken som helst årsag – herunder hvis EA med rimelighed afgør, at UGC overtræder denne aftale. EA påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for UGC, for fjernelsen af UGC, eller for ikke at fjerne UGC eller andet indhold. EA forhåndstjekker ikke alt UGC og hverken understøtter eller godkender noget UGC, der er tilgængeligt i EA-tjenester.

Når du bidrager med UGC, giver du EA og dets licenshavere en ikke-eksklusiv, uophørlig, overførbar, verdensomspændende, underlicenserbar licens til at bruge, hoste, opbevare, reproducere, ændre, skabe afledte arbejder fra, fremføre offentligt, udstille offentligt eller på anden vis transmittere og kommunikere UGC, eller dele deraf, på en hvilken som helst måde og gennem ethvert medium eller forum, hvad end det på nuværende tidspunkt er kendt eller senere bliver udtænkt, uden nogen form for varsel, betaling eller tilskrivning til dig eller nogen tredjepart. Du giver også alle andre brugere, som kan tilgå og bruge dit UGC på en EA-tjeneste, retten til at bruge, kopiere, ændre, udstille, fremføre, skabe afledte arbejder fra og på anden vis kommunikere og distribuere dit UGC på eller gennem den relevante EA-tjeneste uden videre varsel, tilskrivning eller kompensation til dig.

6. Brugsbetingelser

Når du tilgår eller bruger en EA-tjeneste, accepterer du, at du ikke vil:
Hvis du eller en anden, der benytter din EA-konto, overtræder disse vilkår og undlader at udbedre denne overtrædelser efter at være blevet varslet heromkring, kan EA handle overfor dig, herunder i form af tilbagetrækkelse af adgang til visse eller alle af EA's tjenester, indhold eller rettigheder eller opsige din konto EA-konto, således som det fremgår af afsnit 8. I tilfælde af alvorlige overtrædelser kan EA gennemføre disse sanktioner uden at advare på forhånd. Eksempler på alvorlige overtrædelser omfatter, men er ikke begrænset til: Promovering af, opfordring til eller deltagelse i hacking, salg af EA-konti eller rettigheder (herunder virtuelle valutaer og genstande) uden EA's tilladelse, ekstrem chikane eller truende, ulovlige aktiviteter. Når det giver praktisk mening, vil EA give dig besked om, hvilken konsekvenser der udløses som reaktion på overtrædelser af disse regler eller brud på denne aftale.

Specifikke EA-tjenester kan offentliggøre yderligere regler, der gælder for din adfærd på disse tjenester.

Hvis du støder på en anden bruger, der overtræder nogen af disse regler, bedes du anmelde denne aktivitet til EA ved hjælp af funktionerne "Hjælp" eller "Anmeld misbrug" i den relevante EA-tjeneste, hvis dette er tilgængeligt, eller kontakte kundesupport på help.ea.com/dk/.

EA kan efter eget skøn overvåge eller registrere onlineaktivitet eller indhold på EA-tjenester og kan efter eget skøn fjerne alle former for indhold fra en hvilken som helst EA-tjeneste. Husk, at din kommunikation og dit UGC i en EA-tjeneste er offentlig og vil blive set af andre.

Din brug af EA-tjenester er underlagt EA's fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da, der er inkorporeret ved henvisning i denne aftale.

7. Spil

Dette afsnit gælder for EA's spil og spilabonnementer ("EA-spil"), herunder EA-spil, der kører på en personlig computer ("EA PC-spil"), og den EA-ejede klientapplikation og relaterede tjenester, der distribuerer EA PC-spil ("EA Desktop" – i øjeblikket https://www.origin.com/da-dk/about).

 1. Tekniske og indholdsbeskyttende foranstaltninger

  EA anvender tekniske eller indholdsbeskyttende foranstaltninger, der er udviklet af EA eller tredjepartspartnere, til EA-tjenester for at forhindre piratkopiering og uautoriseret kopiering eller brug af EA-spil. Hvis du forsøger at omgå, deaktivere eller manipulere med disse foranstaltninger, vil denne licens blive opsagt.

 2. EA Desktop

  For at du kan spille EA PC-spil kan EA kræve, at du installerer og bruger EA Desktop-klientapplikationen eller efterfølgende applikation. En EA-konto, din accept af denne aftale og en Internetforbindelse er påkrævet, for at EA Desktop kan godkende og bekræfte din licens til EA PC-spil ("godkend" eller "godkendelse").

  Hvis du vil have adgang til og benytte EA-tjenester i forbindelse med et EA PC-spil, skal du muligvis først registrere dig med serienummeret, der følger med et EA PC-spil. Serienummeret, der følger med EA PC-spillet, vil blive verificeret under bekræftelsen. Bekræftelse er begrænset til én EA-konto pr. serienummer, hvilket betyder, at EA PC-spillet ikke kan overføres. Du kan maksimalt starte og få adgang til et EA PC-spil på fem unikke maskiner indenfor en hvilken som helst løbende 24-timers periode.

  EA Desktop- og EA PC-spil kan downloade og installere opdateringer, opgraderinger og ekstrafunktioner, som EA anser for rimelige, fordelagtige for dig og/eller rimeligt nødvendige, med eller uden varsel. Du erklærer dig indforstået med, at EA ikke er forpligtet til at understøtte tidligere versioner af EA Desktop, når der er adgang til en opdatering, opgradering og/eller implementering af yderligere funktioner. EA kan give dig mulighed for at downloade, installere og bruge en alfa- eller betaversion af EA Desktop under de samme betingelser.

  Instruktioner i, hvordan du afinstallerer EA Desktop-klienten, kan findes på EA's hjælpe-hjemmeside, help.ea.com/dk/.

  Du kan til enhver tid afinstallere EA PC-spil ved hjælp af brugerfladen i EA Desktop og slette alle resterende lokalt gemte filer. Punkbuster vil muligvis forblive på din computer efter afinstallation. For at afinstallere Punkbuster, skal du køre den eksekverbare fil på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.


 3. Overvågnings- og antisnyd-foranstaltninger

  EA anvender teknologier til at opdage og forhindre snyd under brugen af EA-tjenester – og især EA-spil. Disse teknologier kan blive udviklet af EA eller en tredjepart.

  Når du starter et spil, der kan spilles online, kan disse teknologier aktiveres ved hjælp af kernel, admin eller brugerprivilegier og overvåge dit spil og din enheds RAM, processer, kommunikation og fillagring med det formål at afsløre overtrædelser af og håndhæve adfærdskodeksen i afsnit 6 – herunder brugen af uautoriserede tredjepartsprogrammer. Et uautoriseret tredjepartsprogram er et tredjepartsprogram eller en fil (fx en "add-on", "mod", "hack", "trainer" eller "cheat"), som EA mener (i) muliggør eller understøtter snyd af en hvilken som helst slags; (ii) giver brugere mulighed for at ændre eller hacke spillets grænseflade, miljø og/eller spiloplevelse på nogen måde, der ikke udtrykkeligt er godkendt af EA; eller (iii) aflytter, "graver efter" eller på anden måde indsamler oplysninger fra eller gennem spillet.

  EA kan indsamle relevante oplysninger, der er nødvendige for vores efterforskning og håndhævelse, såsom dine kontooplysninger, information med relation til et uautoriseret tredjepartsprogram, alle EA PC-spilfiler, der blev ændret, og antallet af gange, snyd blev registreret. Vi kan også opsige din licens og din EA-konto, hvis vi konstaterer, at du har snydt.

  Når du afslutter et spil, der kan spilles online, bliver disse antisnydsteknologier deaktiveret.

8. Opsigelse og øvrige sanktioner

Aftalen gælder indtil den bringes til ophør af dig eller EA. EA kan opsige din adgang til og brug af enhver EA-tjeneste eller din EA-konto, hvis EA fastslår, at du har overtrådt denne aftale, eller hvis der på anden vis har været ulovlig, upassende eller bedragerisk brug af EA-tjenester på din EA-konto. EA vil gøre dig opmærksom på opsigelsen, når det er belejligt. Du kan miste dit brugernavn og din figur som følge af opsigelsen af en EA-konto. Hvis du har flere EA-konti, kan EA alt efter overtrædelsens eller misbrugets karakter opsige alle dine EA-konti og alle deres tilhørende rettigheder. Hvis din EA-konto opsiges, har du ikke længere adgang til din EA-konto eller rettigheder og kan blive forhindret i at få adgang til eller benytte en EA-tjeneste igen. Ved opsigelse vil din licens i henhold til denne aftale også ophøre.

I stedet for en opsigelse, og før nogen form for ophør, kan EA tildele dig en advarsel, indstille eller ændre på din adgang til en bestemt EA-tjeneste eller din EA-konto, fjerne eller tilbagekalde rettigheder til en EA-konto eller på enhedsniveau, fjerne eller slette evt. indhold, som overtræder denne aftale, eller forbyde din enhed eller maskine adgang til specifikke EA-tjenester. Hvis EA foretager en handling, der er beskrevet i dette afsnit, vil du ikke være berettiget til refundering (underlagt lovbestemte refusionsrettigheder), og ingen rettigheder vil blive krediteret dig eller konverteret til kontanter eller andre former for godtgørelse.

EA kan til enhver tid opsige alle EA-tjenester ved at give mindst 30 dages varsel enten via e-mail (hvis dette er tilgængeligt) inden for den pågældende EA-tjeneste eller på siden med serviceopdateringer på EA's hjemmeside (https://www.ea.com/da-dk/service-updates). Efter opsigelse af onlinetjenesten vil der ikke blive tilføjet softwareopdateringer til vores spil, og vi kan ikke garantere, at vores spil vil fortsætte med at fungere på nyere eller opdaterede operativsystemer – eller at de vil være tilgængelige som download via applikationsdistributionstjenester som fx iOS App Store og Google Play Store. Alle spil, der er tilgængelige via sådanne applikationsdistributionstjenester efter opsigelse af onlinetjenesten, kan blive fjernet uden yderligere varsel til dig.

Hvis du mener, der er gennemført sanktioner overfor din konto eller enhed ved en fejl, bedes du kontakte kundesupport på help.ea.com/dk/.

Hvis du opsiger denne aftale, accepterer du at indstille al brug af EA-tjenester.

Afsnit 5, 8-9 og 11-15 af denne aftale overlever opsigelse af denne aftale.

9. Brug af data

Når du benytter en EA-tjeneste, kan EA indsamle og gemme data fra din computer eller enhed. Dette inkluderer oplysninger om din computer eller enhed, hardware, installeret software og operativsystem (såsom IP-adresse og enheds-id), oplysninger om din brug af EA-tjeneste, spil- og brugsstatistik, systeminteraktioner og hardwaretilbehør. Hvis du bruger en EA-tjeneste offline, vil disse data blive opbevaret på din enhed og sendt til EA, når din enhed opretter forbindelse til internettet. EA bruger disse oplysninger til at drive deres forretning, forbedre deres produkter og tjenester, levere tjenester til og kommunikere med dig (heriblandt til marketingformål), levere softwareopdateringer, dynamisk-leveret indhold og softwaresupport, håndhæve denne aftale samt udføre fejlsøgning eller på anden vis forbedre din oplevelse. Hvis du deltager i onlinetjenester, kan EA også indsamle, bruge, lagre, overføre og offentligt fremvise statistiske data om spillet (herunder point, ranglister og gennemførelser) eller identificere indhold, der er oprettet og delt af dig med andre spillere.

Dine data indsamles, bruges, gemmes og overføres af EA Inc. i USA i overensstemmelse med EA's fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da.

Du kan administrere visse indstillinger vedrørende dataindsamling under fanen "Indstillinger" i EA PC-spil klienten.

10. Andet software, hjælpeprogrammer og værktøjer

EA-tjenester vil muligvis påkræve eller give dig lov til at downloade software, softwareopdateringer eller patches og andre hjælpeprogrammer og værktøjer fra EA eller deres licenshavere til din computer, underholdningssystem eller enhed. Disse teknologier kan variere mellem platforme, og ydelsen af EA-tjenester kan variere afhængig af din computer og andet udstyr. Du forstår, at visse opdateringer til disse teknologier kan være påkrævet for at kunne fortsætte med at bruge en EA-tjeneste. Nogle af disse opdateringer kan indeholde låste funktioner eller indhold, som kræver, at du betaler et ekstra gebyr for at få adgang til dem. Du giver samtykke til, at EA automatisk installerer tilgængelige opdateringer til EA-tjenester. At undlade at installere tilgængelige opdateringer kan gøre EA-tjenester, herunder EA PC-spil, umulige at spille.

11. Tredjeparter

Nogen EA-tjenester kan give dig muligheden for at spille på servere, der ikke er ejet eller kontrolleret af EA. EA kontrollerer ikke disse tjenester og er ikke ansvarlig for dit brug af EA-tjenesten på eller gennem dem. Disse tredjeparter kan underkaste dig yderligere eller andre vilkår og restriktioner.

EA-tjenester kan inkludere hyperlinks til tredjepartshjemmesider. Disse websider vil muligvis indsamle data eller anmode om personlige informationer fra dig. EA kontrollerer ikke de websider og er ikke ansvarlig for deres indhold eller for deres indsamling, brug eller afsløring af personlige oplysninger.

12. Garantier; Ansvarsbegrænsning

HVIS DU BOR I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ, LEVERES EA-TJENESTERNE MED RIMELIG OMHU OG EVNE, MEN DER AFGIVES INGEN ANDRE LØFTER ELLER GARANTIER OM EA-TJENESTERNE. HVIS DU BOR UDEN FOR EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ, UDLICENSERES EA-TJENESTER OG LEVERES “SOM DE ER.” DU ANVENDER DEM PÅ EGET ANSVAR. I DET OMFANG, DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV, GIVER EA INGEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG GARANTIER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDEL, BRUG ELLER ØVELSE. EA YDER INGEN GARANTI I FORHOLD TIL FORSTYRRELSE AF DIN EVENTUELLE GLÆDE VED PRODUKTET ELLER EA-TJENESTEN; AT EA-TJENESTEN LEVER OP TIL DINE KRAV; AT DRIFT AF EA-TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FRI FOR FEJL, ØDELÆGGELSE, TAB, FORSTYRRELSE, HACKING ELLER VIRA, ELLER AT EA-TJENESTER VIL FUNGERE SAMMEN MED ELLER VÆRE KOMPATIBLE MED ANDEN SOFTWARE. EA STÅR HVERKEN INDE FOR ELLER GARANTERER NOGET TREDJEPARTSPRODUKT ELLER TJENESTER, DER TILBYDES VIA EA DESKTOP-BUTIKKEN. SE NÆRMERE DETALJER OM LOVPLIGTIG GARANTI OG ANDRE LOVPLIGTIGE FORBRUGERRETTIGHEDER I DIT OMRÅDE PÅ https://help.ea.com/da-dk/help/account/electronic-arts-warranty-policy/. OG BESØG https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR AT SE DE RETTIGHEDER, DER ER TILGÆNGELIGE FOR AUSTRALSKE FORBRUGERE.

HVIS DU BOR I EØS, STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ, VIL EA OG DERES ANSATTE, LICENSHAVERE OG SAMARBEJDSPARTNERE IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DIG I FORBINDELSE MED EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DINE HANDLINGER ELLER OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE – ELLER SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF TREDJEPARTS (ELLER ANDRES) HANDLINGER ELLER FORSØMMELSE UDEN FOR VORES KONTROL. BOR DU UDEN FOR EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ, VIL EA OG DERES ANSATTE, LICENSHAVERE OG SAMARBEJDSPARTNERE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DIG I FORBINDELSE MED TAB, DER IKKE SKYLDES EA’S OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE, ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGENDE, STRAFBARE ELLER SÆRLIGE SKADER. SKADER, DER ER UNDTAGET, KUNNE EKSEMPELVIS VÆRE ØKONOMISK TAB (SÅSOM TAB AF INDKOMST ELLER FORTJENESTER), OMKOSTNINGER VED ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF VIRKSOMHED, TAB AF DATA, TAB AF GOODWILL OG COMPUTERFEJL ELLER -SAMMENBRUD. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE KRAV, DER OPSTÅR UD AF ELLER I RELATION TIL DENNE LICENS ELLER EA-TJENESTE, UANSET OM DETTE HAR BASIS I KONTRAKT, RETSBRUD, STATUT, ANSVAR UDEN CULPA ELLER PÅ ANDEN VIS. DET GÆLDER OGSÅ, SELVOM EA KENDTE TIL ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DU KAN KUN INDDRIVE ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER INDEN FOR ET BELØB, DER IKKE OVERSTIGER DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR DEN PÅGÆLDENDE EA-TJENESTE. EA BEGRÆNSER IKKE SIT ANSVAR FOR SVINDEL, GROV FORSØMMELSE, BEVIDST UREDELIGHED ELLER DØDSFALD ELLER PERSONSKADE. VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELADELSER OG BEGRÆNSNINGER. SÅ NOGLE ELLER ALLE AF DEM VIL MULIGVIS IKKE GÆLDE DIG.

Hvis du købte en fysisk kopi af en EA-tjeneste fra en fysisk forhandler i USA, og du ikke erklærer dig enig i betingelserne for denne aftale, og ikke har installeret eller brugt EA-tjenesten, kan du returnere den hos det oprindelige købssted til refundering eller ombytning inden for tredive (30) dage fra købsdatoen ved at følge returneringsinstruktionerne på https://help.ea.com/da-dk/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Generelle betingelser

 1. Hele aftalen

  Denne aftale samt andre EA-betingelser, der dækker din brug af EA-tjenester, udgør hele aftalen mellem dig og EA. Aftalen må ikke rettes eller modificeres, medmindre det sker skriftligt og er underskrevet af EA. Såfremt EA undlader at udøve rettigheder i henhold til denne aftale, udgør det ikke en fraskrivelse af den pågældende ret eller andre rettigheder. Hvis en bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves, vil alle andre dele af aftalen fortsat være gyldige og kunne håndhæves fuldt ud.

 2. Gældende lov

  Hvis du bor i EØS, Storbritannien, Schweiz, Brasilien, Hong Kong, Mexico eller Rusland, (i) denne aftale indgås mellem dig og EA Swiss Sàrl, et selskab registreret i Geneva Companies Registry med virksomheds-registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) lovgivningen i dit bopælsland er gældende for denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at eksklusiv jurisdiktion for alle krav eller handlinger, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller EA-tjenester, er domstolene i dit bopælsland.

  Hvis du bor i Sydkorea, (i) denne aftale indgås mellem dig og EA Swiss Sàrl, et selskab registreret i Geneva Companies Registry med virksomheds-registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) Sydkoreas lovgivning, bortset fra dens regler om lovmæssige konflikter, regulerer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at eksklusiv jurisdiktion for alle krav eller handlinger, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller EA-tjenester, er Sydkoreas domstole.

  Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, (i) denne aftale indgås mellem dig og Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) lovene i staten Californien, bortset fra deres regler om lovmæssige konflikter, regulerer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at det i forbindelse med erstatningskrav og tvister, der ikke er omfattet af voldgiftsaftalen nedenfor, eksklusiv jurisdiktion for alle krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller EA-tjenester, vil være de føderale eller statslige domstole, der regulerer San Mateo County, Californien. Og du anerkender udtrykkeligt den personretslige udøvelse under disse domstole.

  Hvis du bor i et andet land, (i) denne aftale indgås mellem dig og EA Swiss Sàrl, et selskab registreret i Geneva Companies Registry virksomheds-registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) lovene i staten Californien, bortset fra deres regler om lovmæssige konflikter, regulerer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du erklærer dig udtrykkeligt indforstået med, at i forbindelse med erstatningskrav og tvister, der ikke er omfattet af voldgiftsaftalen nedenfor, eksklusiv jurisdiktion for alle krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller EA-tjenester, vil være de føderale eller statslige domstole, der regulerer San Mateo County, Californien. Og du anerkender udtrykkeligt den personretslige udøvelse under disse domstole.

  FN-konventionen om kontrakter for internationalt salg af varer (Wien, 1980) gælder ikke for denne aftale eller for andre tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale.


 3. Eksport

  Du accepterer at overholde USA's og andre eksportkontrollove, og du indvilger i ikke at overføre en EA-tjeneste til et udenlandsk eller nationalt bestemmelsessted, der er forbudt af sådanne love. Du bekræfter også, at du ikke er en person, som EA har forbud mod at handle med under gældende eksportlovgivning.

14. Ændringer af denne aftale

EA kan ændre denne aftale fra tid til anden, så sørg venligst for at læse den igennem med jævne mellemrum. For EA-spillere, der har accepteret en tidligere version af denne aftale, vil justeringerne træde i kraft 30 dage efter opslag på terms.ea.com/da. Dit fortsatte brug af EA-tjenester betyder, at du accepterer ændringerne. Når du har accepteret en version af aftalen, vil vi ikke håndhæve yderligere ændringer af materialer uden først at bede om dit udtrykkelige samtykke. Hvis du bliver bedt om at acceptere afgørende ændringer af denne aftale, og du efterfølgende afviser dem, har du ikke lov til fortsat at bruge den leverede EA-tjeneste.

15. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling

DETTE AFSNIT GÆLDER ALLE FORBRUGERE OG PERSONER, SOM ACCEPTEREDE BETINGELSERNE FOR DENNE AFTALE. DET GÆLDER IKKE FOR INDBYGGERE I QUEBEC, RUSLAND, SCHWEIZ, BRASILIEN, MEXICO, EØS-MEDLEMSSTATERNE, STORBRITANNIEN OG SYDKOREA. VED AT ACCEPTERE VILKÅRENE I DENNE AFTALE FRASIGER DU OG EA JER UDTRYKKELIGT RETTEN TIL EN RETSSAG MED JURY OG RETTEN TIL AT DELTAGE I KOLLEKTIVE SØGSMÅL.

Dette afsnit 15 byder på en strømlinet måde at løse uoverensstemmelser mellem os på, hvis de opstår. De fleste af dine spørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende ved at logge på EA-kundeservicebrugerfladen med din konto på help.ea.com/dk. Hvis EA ikke kan løse dit problem, indvilger du og EA i at være bundet af den fremgangsmåde, der er beskrevet i dette afsnit, for at løse alle uoverensstemmelser mellem os.

Dette afsnit 15 er en aftale mellem dig og EA og gælder for vores respektive agenter, medarbejdere, datterselskaber, forgængere, efterfølgere, modtagere og udpegelser. Denne aftale om voldgift er beviset for en transaktion i interstatslig handel, og dermed er fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit 15 og enhver voldgift, som gennemføres i henhold til dette afsnit, underlagt Federal Arbitration Act (den amerikanske voldgiftslov). Dette afsnit 15 skal fortolkes i videst mulige forstand og vil fortsat gælde efter denne aftales ophør.
 1. Erstatningskrav, der er omfattet af voldgift

  Alle tvister, krav eller uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i relation til denne aftale, enhver EA-tjeneste og dens markedsføring eller forholdet mellem dig og EA (herunder gyldigheden, håndhævelsen og omfanget af dette afsnit 15 ("tvister")), skal udelukkende afgøres ved tvungen mægling. Dette omfatter krav, der er påløbet, inden du vedgik denne aftale. De eneste tvister, der ikke er omfattet af dette afsnit 15, er erstatningskrav (i) vedrørende krænkelse, beskyttelse eller gyldighed af dine, EA's eller EA's licenshaveres forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, varemærker eller patenter; (ii) hvis du bor i Australien, for at håndhæve en lovfæstet forbrugerrettighed i henhold til australsk forbrugerlovgivning; og (iii) indkaldt til fogedretten.

 2. Uformelle forhandlinger

  Du og EA skal i første omgang forsøge at løse enhver uoverensstemmelse uformelt i mindst 30 dage, før en voldgift indledes. De uformelle forhandlinger starter, når den ene part modtager et skriftligt varsel fra den anden ("tvistvarsel"). Tvistvarsel skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part; b) beskrive arten af og grundlaget for kravet eller tvisten; og c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges. EA sender et eventuelt tvistvarsel til din post- eller e-mailadresse. Du skal sende din Tvistmeddelelse til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Tvungen mægling

  Hvis du og EA ikke kan afgøre en tvist uformelt, kan enten du eller EA vælge at få tvisten afgjort endeligt og udelukkende ved tvungen mægling. Alle valg om voldgift fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. Voldgiften skal administreres af American Arbitration Association under dennes regler om forbrugermægling ("AAA Consumer Rules") med følgende modifikationer:

  1. Voldgiftsgebyrer og -omkostninger er underlagt AAA-forbrugerreglerne. Hvis sådanne udgifter af mægleren vurderes til at være for høje, eller hvis du sender en besked via mæglingsvarselsadressen herover til EA og meddeler, at du ikke kan betale administrationsudgifterne, der er nødvendige for at indlede mæglingen, vil EA betale alle AAA-administrationsudgifter.

  2. Hvis tvisten ikke overstiger 25.000 USD, vil voldgiften kun blive gennemført på grundlag af skriftligt indsendt materiale.

  3. Parterne kan fremsætte afvisende eller anerkendende anmodninger under sagsbehandlingen.

  4. Mægleren træffer en skriftlig afgørelse, der vil indeholde de begrundelser og konklusioner, som beslutningen er baseret på. Voldgiftsmanden har bemyndigelse til at udstede enhver form for erstatning, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning, men kan kun give erstatning til den individuelle part, der søger erstatning, og kun i det omfang, det er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav.

  Voldgiftsmanden skal følge gældende lovgivning, og i modsat fald kan alle kompensationer anfægtes. Du og EA kan via retten fremskynde voldgift, bremse en afventende voldgiftssag eller bekræfte, ændre, frasige jer eller vedgå en bedømmelse af kendelsen afsagt af voldgiftsmanden.

 4. Begrænsninger

  DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR VED ALLE TVISTER KUN KAN GØRE KRAV GÆLDENDE OVER FOR HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN GRUPPE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Mægleren må ikke konsolidere dit personlige krav sammen med andres krav og må ikke påtage sig nogen former for repræsentative eller kollektive forhold. Hvis dette afsnit D ikke kan håndhæves, er hele denne voldgiftsaftale ugyldig.

 5. Lokation

  Hvis du bor i USA, vil voldgiften finde sted i det amt, hvor du er bosiddende. For borgere uden for USA vil voldgift blive iværksat i San Mateo County i staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols personretslige autoritet til fremskyndelse af mægling, afvente resultatet af voldgift eller bekræftelse, ændring, frasigelse eller afgørelse af mæglerens kompensation.

 6. Udbetaling

  Hvis mægleren træffer afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA, og giver dig en kompensation, der har større monetær værdi end EA's seneste skriftlige forligstilbud, fremsendt før EA sender sine øvrige skriftlige indsendelser til mægleren, vil EA:

  1. Betale dig 150 % af din mæglingskompensation, op til 5.000 amerikanske dollars over din mæglingskompensation og
  2. Refundere dine udgifter i form af det beløb, du betalte til AAA i forbindelse med voldgiften.

 7. Ændringer af denne voldgiftsaftale

  EA vil ikke håndhæve væsentlige ændringer af denne voldgiftsaftale uden først at bede om dit udtrykkelige samtykke.

 8. Adskillelighed

  Hvis nogen klausul i dette afsnit 15 (bortset fra klausulen om afkald på kollektive søgsmål som beskrevet i afsnit D herover) viser sig at være umulig at håndhæve, vil denne klausul blive udskilt fra dette afsnit 15, og resten af dette afsnit 15 vil fortsat være i fuld effekt.

16. Supplerende vilkår for PlayStation®

Ved køb i PlayStation™Store i Europa:

Alt indhold, der købes fra en butik i et spil, købes gennem Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt PlayStation™Network Betingelser for tjenesteydelse, som findes på PlayStation™Store. Kontroller rettighederne til brug for hvert enkelt køb, da de kan være forskellige fra vare til vare. Medmindre andet er vist, har indhold, som er tilgængeligt i en butik i et spil, den samme aldersklassifikation som spillet.


Aktuel brugeraftale