ELECTRONIC ARTS
BRUGERAFTALE

SENEST OPDATERET: 29. marts 2019


Velkommen til EA. Denne aftale styrer din adgang til og brug af softwareprodukter, såsom spilsoftware på skiver eller som download, tilbudt af EA og dets datterselskaber ("EA") og relaterede opdateringer, opgraderinger og funktioner, såvel som online og mobile tjenester, funktioner, indhold og websites tilbudt af EA og/eller liveevents afholdt af eller i forbindelse med EA (kollektivt "EA-tjenester"). Denne aftale gælder mellem dig og den i afsnit 13B herunder anførte repræsentant for EA.

VED AT BENYTTE EA-TJENESTER, ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE EA-TJENESTER. INDBYGGERE I VISSE LANDE SKAL ACCEPTERE MÆGLINGSAFTALEN OG FRALÆGGELSE AF RETTIGHEDER TIL GRUPPESØGSMÅL I AFSNIT 15 SOM LØSNING AF EVENTUELLE TVISTER MED EA.

Indhold

 1. EA-konto
 2. Licens
 3. Indhold og rettigheder
 4. Tilgængelighed af EA-tjenester og opdateringer
 5. Dit UGC
 6. Brugsbetingelser
 7. PC-produkter
 8. Opsigelse og øvrige sanktioner
 9. Brug af data
 10. Andet software, hjælpeprogrammer og værktøjer
 11. Tredjeparter
 12. Garantifralæggelse; Ansvarsbegrænsning
 13. Generelle betingelser
 14. Ændringer af denne aftale
 15. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling
 16. Supplerende vilkår for PlayStation®


1. EA-konto

Du skal bruge en EA-konto for at få adgang til og bruge en del EA-tjenester, herunder muligheden for at spille online.

Hvis du vil oprette en EA-konto, skal du have en gyldig e-mailadresse og afgive sandfærdige og nøjagtige oplysninger. Du skal være berettiget til at bruge den EA-tjeneste, for hvilken du registrerer dig for, og du skal være bosat i et land, hvor brugen af EA-tjenester er tilladt.

Du skal være mindst 16 år gammel (eller den gældende minimumsalder i dit bopælsland) for at oprette en EA-konto. Hvis du er mellem den relevante minimumsalder og 18 (eller myndighedsalderen, hvor du bor), skal du og din forælder eller værge gennemgå denne aftale sammen. Forældre og værger er ansvarlige for opførsel af børn under 18 år, når de bruger EA-tjenester. EA anbefaler, at forældre og værger sætter sig ind i forældrestyring på enheder, de tilbyder deres barn.

Du er ansvarlig for al aktivitet på din EA-konto. Din EA-konto kan blive sat i bero eller lukket, hvis en anden bruger den til nogen aktivitet, der er i strid mod denne aftale.

Du kan annullere din EA-konto når som helst. Du kan også annullere et abonnement til en bestemt EA-tjeneste når som helst. Kontakt EA's Kundeserviceafdeling på help.ea.com/dk for at annullere din EA-konto. For at gennemføre din anmodning, kan EA indkræve gebyrer eller omkostninger, der er pålagt, hvis loven tillader det, og ethvert gældsbeløb for tredjepartsforhandlere eller indholdsudbydere.

2. Licens

EA-tjenester er licenseret til dig, ikke solgt. EA tildeler dig en personlig, begrænset, ikke-overdragelig, genkaldelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge EA-tjenesterne, som du har adgang til, til dit ikke-kommercielle brug, som er underlagt din overholdelse af denne aftale. Du må ikke opnå adgang til, kopiere, ændre eller distribuere nogen EA-tjeneste, indhold eller rettigheder (som disse termer er defineret forneden), medmindre EA eller loven udtrykkeligt tillader det. Du må ikke foretage reverse engineering af eller forsøge at udtrække eller på anden måde bruge kildekoden eller andre data fra EA-tjenester, medmindre EA eller loven udtrykkeligt tillader det. EA eller dets licenshavere ejer eller forbeholder sig ret til alle andre rettigheder, inklusive alle rettigheder, titel og interesser i EA-tjenesterne og associerede intellektuelle ophavsrettigheder.

3. Indhold og rettigheder

EA-tjenesterne inkluderer indhold og rettigheder. ”Indhold” omfatter software, teknologi, tekst, forumindlæg, chatindlæg, profiler, widgets, beskeder, links, e-mails, musik, lyd, grafik, billeder, video, kode og alt audiovisuelt eller andet materiale, der kan ses på eller stammer fra og/eller bruges til EA-tjenester, såvel som designet og udseendet af vores websider. Indhold omfatter brugergenereret indhold ("UGC"). UGC inkluderer EA-konto-figurer, forumindlæg, profilindhold og andet indhold bidraget til EA-tjenester af brugere. Alt indhold er enten ejet af EA eller dets licenshavere eller er licenseret til EA og dets licenshavere ifølge afsnit 5 forneden.

"Rettigheder" er rettigheder, som EA licenserer til dig, så du kan få adgang til eller bruge online- eller offline-elementerne i EA-tjenester. Eksempler på rettigheder inkluderer adgang til digitalt indhold eller indhold der kan låses op eller forbedrede funktioner, abonnementer, virtuelle aktiver, nøgler eller koder, der låser op for indhold, serienumre eller onlinebekræftelse, præstationer i spil, virtuelle point, mønter eller valuta.

Vi refererer til disse virtuelle point, mønter eller valuta som "EA's virtuelle møntfod". Når du modtager EA's virtuelle møntfod fra os eller vores godkendte samarbejdspartnere, modtager du en personlig, begrænset, ikke-overførbar, opsigelig licens til at tilgå og vælge de rettigheder, som EA udtrykkeligt gør tilgængelige for dig.

EA's virtuelle møntfod har ingen monetær værdi og har ingen værdi uden for vores produkter og tjenesteydelser. EA's virtuelle møntfod kan ikke sælges, handles overføres eller ombyttes til kontanter; den kan kun indløses til rettigheder tilgængelige i EA-tjenesten. EA's virtuelle møntfod kan ikke refunderes, og du er ikke berettiget til refusion af et ubenyttet beløb af EA Virtuel Møntfod. Når du indløser en EA's virtuelle møntfod til en rettighed, vil den pågældende rettighed ikke kunne returneres, ombyttes eller refunderes. Hvis du er bosiddende i Japan, accepterer du at benytte en sådan virtuel møntfod inden for 180 dage regner fra købsdatoen.

Du skal for egen regning tilvejebringe udstyr, internetforbindelse og gebyrer, der er nødvendige for at få adgang til og bruge EA-tjenester.

4. Tilgængelighed af EA-tjenester og opdateringer

Vi garanterer ikke, at nogen EA-tjeneste, noget indhold eller nogen rettighed er tilgængelig hele tiden eller på ethvert givet tidspunkt, eller at vi vil fortsætte med at tilbyde en bestemt EA-tjeneste, indhold eller rettighed i nogen bestemt tidsperiode. EA garanterer ikke, at EA-tjenester kan tilgås på alle enheder ved brug af en specifik internet- eller forbindelsesudbyder eller i alle geografiske områder.

EA kan fra tid til anden opdatere eller ændre en EA-tjeneste, indhold eller rettigheder, uden at oplyse dig om det. Disse opdateringer og ændringer kan være påkrævet for at fortsætte med at bruge EA-tjenester.

EA kan være nødsaget til at opdatere eller nulstille visse parametre for at balancere gameplay og brug af EA-tjenester. Disse opdateringer eller "nulstillinger" kan muligvis medføre, at du sættes tilbage i forhold til dine opnåede fremskridt i den relevante spilverden, og de kan påvirke figurer, spil, grupper eller andre af rettigheder under din kontrol.

5. Dit UGC

Du er ansvarlig for dit UGC. Du må ikke uploade UGC, der forbryder sig mod en tredjeparts intellektuelle ejendomsret, eller som forbryder sig mod loven, denne aftale eller en tredjeparts fortrolighedsret eller udgivelsesret.

EA kan på eget skøn fjerne, ændre eller deaktivere UGC af hvilken som helst årsag, inklusiv hvis EA med rimelighed skønner, at UGC forbryder sig mod denne aftale. EA påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for UGC, for fjernelsen af UGC, eller for ikke at fjerne UGC eller andet indhold. EA screener ikke alt UGC på forhånd og hverken støtter eller godkender noget UGC tilgængeligt på EA-tjenester.

Når du bidrager UGC, giver du EA, dets licensgivere og dets licenstagere en ikke-eksklusiv, uophørlig, overførbar, verdensomspændende, underlicenserbar licens til at bruge, hoste, opbevare, reproducere, ændre, lave afledte arbejder fra, fremføre offentligt, udstille offentligt eller på anden vis transmittere og kommunikere UGC, eller dele deraf, på en hvilken som helst måde og gennem ethvert medium eller forum, hvad end det på nuværende tidspunkt er kendt eller senere bliver udtænkt, uden at nogen form for varsel, betaling eller tilskrivning til dig eller nogen tredjepart. Du giver også alle andre brugere, som kan tilgå og bruge dit UGC på en EA-tjeneste, retten til at bruge, kopiere, ændre, udstille, fremføre, lave afledte arbejder fra og på anden vis kommunikere og distribuere dit UGC på eller gennem den relevante EA-tjeneste uden videre varsel, tilskrivning eller kompensation til dig.

6. Brugsbetingelser

Når du tilgår eller bruger en EA-tjeneste, accepterer du, at du ikke vil:

Hvis du eller en anden, der benytter din EA-konto, overtræder disse vilkår og undlader at udbedre denne overtrædelser efter at være blevet varslet heromkring, kan EA handle på dine vegne, herunder i form af tilbagetrækkelse af adgang til visse eller alle af EA's tjenester, indhold eller rettigheder eller opsige din konto EA-konto, således som det fremgår af afsnit 8. I tilfælde af grovere overtrædelser kan EA tage disse tiltag uden forudgående varsling. Visse eksempler på grovere overtrædelser omfatter – men er ikke begrænset til – fremme af, opfordring til eller deltagelse i hacking, salg af EA-konti eller -rettigheder (herunder virtuelle møntfode og varer) uden EA's tilladelse, ekstrem chikane eller trusler om ulovlige aktiviteter. Når det er praktisk, vil EA notificere dig om den handling, de vil gøre brug af, i respons til dine overtrædelser disse regler eller brud på denne aftale.

Bestemte EA-tjenester kan indeholde ekstra regler, der gælder for din adfærd på de tjenester.

Hvis du støder på en anden bruger, som handler i strid mod nogen af disse regler, bedes du indberette denne aktivitet til EA med funktionen "Hjælp" eller "Indberet misbrug" i den relevante EA-tjeneste, eller kontakte Kundeservice på help.ea.com/dk.

EA kan, efter eget skøn, overvåge og dokumentere online-aktivitet eller indhold på EA-tjenester og kan fjerne ethvert indhold fra en hvilken som helst EA-tjeneste efter eget skøn. Husk, at din kommunikation og dit UGC i en EA-tjeneste er offentlig og vil blive set af andre.

Dit brug af EA-tjenester er underlagt EA's Fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da, som er indeholdt heri denne aftale pr. reference.

7. PC-produkter

Dette afsnit gælder for EA-tjenester til spil på en personlig computer ("EA PC-produkter"). For at få adgang til og bruge EA-tjenester associeret med et EA PC-produkt, kan du være nødt til først at registrere med et serienummer medfølgende EA PC-produktet.

 1. Tekniske og indholdsbeskyttende foranstaltninger

  EA gør brug af visse tekniske eller indholdsbeskyttende foranstaltninger for at forhindre pirateri og uautoriseret kopi eller brug af et EA PC-produkt. EA PC-produkter bruger Origin-onlineaktivering og kan også bruge Sony DADC Austria AG's Denuvo-indholdsbeskyttelsesteknologi. For at se hvilke spil der gør brug af Denuvo, så kig på https://www.ea.com/da-dk/legal. En EA-konto, herunder godkendelsen af denne aftale og EA's Fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da, installation af Origin-klientapplikationen (https://www.origin.com/da-dk/about), accept af Origin-EULA'en og internetforbindelse er påkrævet for at bekræfte EA PC-produktet og bekræfte din licens ved PC-produktets indledende lancering på nogen unik maskine ("Bekræft" eller "Bekræftelse"). Serienummeret, der følger med denne software, vil blive verificeret under bekræftelsen. Bekræftelse er begrænset til én EA-konto pr. serienummer, hvilket betyder, at EA PC-produktet ikke kan overføres. EA kan validere din licens ved efterfølgende onlinebekræftelse. Der er ingen begrænsning på antallet af maskiner, som EA PC-produktet kan blive bekræftet på, men du må ikke starte og anvende softwaren på mere end fem unikke maskiner inden for en periode på 24 timer. Hvis du prøver at omgå, afbryde eller manipulere ved disse tekniske beskyttelsesforanstaltninger, kan EA PC-produktet muligvis ikke fungere ordentligt, og din Licens bliver ophørt grundet dit aftalebrud. Husk at gemme dit serienummer, da du kan få brug for det, hvis du senere vil installere EA PC-tjenesten på andre maskiner. Denne teknologi kan komme i konflikt med visse applikationer, såsom debuggere, der kan blive brugt til at gå uden om teknologien til adgangskontrol.

 2. Overvågning

  EA gør brug af visse teknologier til at opdage og forhindre snyd i forbindelse med brugen af et EA PC-produkt. Disse er beskrevet forneden. Du kan besøge https://www.ea.com/da-dk/legal for at se hvilke teknologier, der bliver brugt med hvert EA PC-produkt.

  Punkbuster. EA kan bruge Punkbuster antisnydsteknologi fra Even Balance, Inc. Du kan vælge at installere Punkbuster under installationen af et EA PC-produkt. Hvis det er installeret, når du forbinder online til en spilserver ved brug af Punkbuster, vil Punkbuster overvåge din computers random access memory (RAM) for uautoriserede tredjepartsprogrammer, der kører samtidig med EA PC-produktet, og enhver modificering af EA PC-produktets filer, der muliggør eller gør det lettere at snyde. Et uautoriseret tredjepartsprogram, er et tredjepartsprogram eller en tredjepartsfil (såsom en "addon", "mod", "hack", "trainer" eller "snyd"), som EA mener (i) muliggør eller gør det lettere at snyde af nogen art; (ii) gør det muligt for brugere at modificere eller hacke spillets interface, miljø og/eller oplevelse på en måde, som ikke udtrykkeligt er godkendt af EA; eller som (iii) opsnapper, "miner" eller på anden vis indsamler information fra eller gennem spillet. Hvis du afinstallerer EA PC-produktet, vil Punkbuster forblive i dvale på din computer. For at afinstallere Punkbuster, skal du køre den eksekverbare fil på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

  EA kan benytte sin egen eller tredjeparts antisnydsteknologi.

  EA antisnydsteknologier.  EA kan bruge deres egne antisnydsteknologier. Når du forbinder dig online til en spilserver, vil disse teknologier blive aktiveret og overvåge dit gameplay, filerne på din computer, som er tilknyttet PC-produktet fra EA eller på anden måde får adgang til vores servere, samt din computers hukommelse – udelukkende med det formål at opdage og forhindre snyd.

  Hvis nogen af disse antisnydsteknologier opdager snyd, kan vi indsamle relevante oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med vores undersøgelser og håndhævelse af regler. Disse oplysninger inkluderer dit kontonavn, detaljer omkring et uautoriseret tredjepartsprogram og EA PC-produktfilsmodificeringerne, der blev opdaget, samt tidspunkt og dato for opdagelsen. Vi kan også lukke din licens og din EA-konto, hvis vi fastslår, at du har snydt.


  Når du afbryder forbindelsen til en spilserver, vil disse antisnydsteknologier blive deaktiveret.

 3. Afinstallering

  Du kan altid afinstallere EA PC produkter fra dit spil indstillinger i den Origin-klient. Nogle lokalt gemte filer kan blive tilbage på din computer efter afinstallationen. Du kan slette disse filer manuelt ved at søge efter spillets titel i din dokumentmappe på pc eller via filfinder på en Mac.

8. Opsigelse og øvrige sanktioner

Aftalen gælder, indtil den bringes til ophør af dig eller EA. EA kan opsige din adgang til og brug af enhver EA-tjeneste eller din EA-konto, hvis EA fastslår, at du har overtrådt denne aftale, eller hvis der på anden vis har været ulovlig, upassende eller bedragerisk brug af EA-tjenesten associeret med din EA-konto. EA vil gøre dig opmærksom på opsigelsen, når det er belejligt. Du kan miste dit brugernavn og din figur som følge af opsigelsen af en EA-konto. Hvis du har flere EA-konti, kan EA alt efter overtrædelsens eller misbrugets karakter opsige alle dine EA-konti og alle deres tilhørende rettigheder. Hvis din EA-konto opsiges, har du ikke længere adgang til din EA-konto eller rettigheder og kan blive forhindret i at få adgang til eller benytte en EA-tjeneste igen. Ved opsigelse vil din licens til denne aftale også ophøre.

I stedet for opsigelse, og før evt. opsigelse, kan EA tildele dig en advarsel, indstille eller ændre på din adgang til en bestemt EA-tjeneste eller din EA-konto, fjerne eller tilbagekalde rettigheder til en EA-konto eller på enhedsniveau, fjerne eller slette evt. indhold, som er overtræder denne aftale, eller forbyde din enhed eller maskine adgang til specifikke EA-tjenester. Hvis EA foretager en handling beskrevet i dette afsnit, vil du ikke være berettiget til erstatning (underlagt lovbestemte erstatningsrettigheder), og ingen rettigheder vil blive krediteret til dig eller omvekslet til kontanter eller andre former for refusion.

EA kan opsige enhver EA-tjeneste når som helst med minimum 30-dages varsel, enten via e-mail (hvis muligt), i den pågældende EA-tjeneste eller på siden for serviceopdateringer på EA's website (https://www.ea.com/da-dk/service-updates). Efter nedlæggelse af online-tjeneste vil der ikke blive tilføjet softwareopdateringer til vore spil, ligesom vi ikke kan garantere, at vore mobilspil fortsat vil være mulige at downloade via iCloud (eller andre gældende cloud-tjenester). Alle spil, der er tilgængelige via iCloud efter nedlæggelse af online-tjeneste, kan blive fjernet fra iCloud, uden at du varsles yderligere.

Hvis du mener, at der er truffet forholdsregler mod din konto eller enhed ved en fejl, skal du kontakte Kundeservice på help.ea.com/dk/.

Afsnit 5, 8-9, 11-15 i denne aftale vil fortsat gælde efter denne aftales opsigelse.

9. Brug af data

Når du bruger en EA-tjeneste, kan EA indsamle og opbevare data fra din computer eller enhed, herunder oplysninger om din computer eller enhed og operativsystem (såsom IP-adresse og enheds-ID), oplysninger om dit brug af EA-tjenesten, gameplay og brugsstatistik, systeminteraktioner og periferisk hardware (for eksempel, for at beskytte dine spilstatistikker, kan EA placere et tilfældigt genereret identifikationsnummer i nøgleringsopbevaringen på din enhed. Det identifikationsnummer bliver fjernet, når du nulstiller din enhed). Hvis du bruger en EA-tjeneste offline, vil disse data blive opbevaret på din enhed og sendt til EA, når din enhed opretter forbindelse til internettet. EA bruger disse oplysninger til at drive deres forretning, forbedre deres produkter og tjenester, levere tjenester til og kommunikere med dig (heriblandt til marketingformål), levere softwareopdateringer, dynamisk-leveret indhold og softwaresupport samt fejlsøgning eller på anden vis forbedre din oplevelse. Hvis du deltager i onlinetjenester, kan EA også indsamle, bruge, opbevare, overføre og offentligt fremvise statistiske data der vedrører gameplay (herunder score, placeringer på ranglister og præstationer) eller identificere indhold der er oprettet og delt af dig med andre spillere.

Dine data bliver indsamlet, anvendt, opbevaret og sendt af EA Inc. i USA i overensstemmelse med EA’s Fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da.

10. Andet software, hjælpeprogrammer og værktøjer

EA-tjenester vil muligvis påkræve eller give dig lov til at downloade softwareopdateringer, patches eller andre hjælpeprogrammer og redskaber fra EA eller deres licenshavere til din computer eller enhed. Disse teknologier kan variere mellem platforme, og ydelsen af EA-tjenester kan variere afhængig af din computer og andet udstyr. Du forstår, at visse opdateringer til disse teknologier kan være påkrævet for at kunne fortsætte med at bruge en EA-tjeneste. Nogle af disse opdateringer kan indeholde låste funktioner eller indhold, som kræver, at du betaler et ekstra gebyr for at få adgang til dem. Du giver samtykke til, at EA automatisk installerer tilgængelige opdateringer til EA-tjenester. At undlade at installere tilgængelige opdateringer kan gøre EA-tjenester, herunder EA PC-produkter, umulige at spille.

11. Tredjeparter

Nogen EA-tjenester kan give dig muligheden for at spille på servere, der ikke er ejet eller kontrolleret af EA. EA kontrollerer ikke disse tjenester og er ikke ansvarlig for dit brug af EA-tjenesten på eller gennem dem. Disse tredjeparter kan underkaste dig yderligere eller andre vilkår og restriktioner.

EA-tjenester kan inkludere hyperlinks til tredjepartswebsites. Disse websider vil muligvis indsamle data eller anmode om personlige informationer fra dig. EA kontrollerer ikke de websider og er ikke ansvarlig for deres indhold eller for deres indsamling, brug eller afsløring af personlige oplysninger.

12. Garantier, Ansvarsfraskrivelse

HVIS DU BOR I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ, LEVERES EA-TJENESTERNE MED RIMELIG OMHU OG EVNE, MEN DER AFGIVES INGEN ANDRE LØFTER ELLER GARANTIER OM EA-TJENESTERNE. HVIS DU BOR UDEN FOR EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ, UDLICENSERES EA-TJENESTERNE OG LEVERES "SOM DE ER". DU ANVENDER DEM PÅ EGET ANSVAR. I DET OMFANG, DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV, GIVER EA INGEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG GARANTIER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDEL, BRUG ELLER BYTTE. EA GIVER INGEN GARANTI MOD FORSTYRRELSER AF DIN BRUG AF PRODUKTET ELLER EA-TJENESTEN; AT EA-TJENESTEN OPFYLDER DINE KRAV; AT DRIFTEN AF EA-TJENESTEN IKKE VIL BLIVE AFBRUDT ELLER VÆRE FRI FOR FEJL, BUGS, KORRUPTION, TAB, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER VIRA, ELLER AT EA-TJENESTER VIL ARBEJDE SAMMEN MED ELLER VÆRE KOMPATIBLE MED NOGEN ANDEN SOFTWARE. EA STÅR HVERKEN INDE FOR ELLER GARANTERER NOGET TREDJEPARTSPRODUKT ELLER TJENESTER, DER TILBYDES VIA ORIGIN-BUTIKKEN. BESØG https://help.ea.com/da-dk/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR AT FÅ MERE AT VIDE OM LOVSIKRET GARANTI OG ANDRE LOVSIKREDE FORBRUGERRETTIGHEDER I DIT OMRÅDE, SAMT https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR RETTIGHEDER TILGÆNGELIGE FOR AUSTRALSKE FORBRUGERE.

HVIS DU BOR I EØS, STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ, ER EA OG DERES ANSATTE, LICENSHAVERE OG SAMARBEJDSPARTNERE IKKE ANSVARLIGE FOR DINE EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DINE HANDLINGER ELLER OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE, ELLER SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF TREDJEPARTS (ELLER ANDRES) HANDLINGER ELLER FORSØMMELSE UDEN FOR VORES KONTROL. BOR DU UDEN FOR EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ, ER EA OG DERES ANSATTE, LICENSHAVERE OG SAMARBEJDSPARTNERE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV IKKE ANSVARLIGE FOR TAB, DER IKKE SKYLDES EA’S OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE, ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGENDE, STRAFBARE ELLER SÆRLIGE SKADER. SKADER, DER ER UNDTAGET, KUNNE EKSEMPELVIS VÆRE ØKONOMISK TAB (SÅSOM TAB AF INDKOMST ELLER FORTJENESTER), OMKOSTNINGER VED ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF VIRKSOMHED, TAB AF DATA, TAB AF GOODWILL OG COMPUTERFEJL ELLER -SAMMENBRUD. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE KRAV, DER OPSTÅR UD AF ELLER I RELATION TIL DENNE LICENS ELLER EA-TJENESTE, UANSET OM DETTE HAR BASIS I KONTRAKT, RETSBRUD, STATUT, ANSVAR UDEN CULPA ELLER PÅ ANDEN VIS. DET GÆLDER OGSÅ, SELVOM EA KENDTE TIL ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DU KAN KUN INDDRIVE ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER INDEN FOR ET BELØB, DER IKKE OVERSTIGER DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR DEN PÅGÆLDENDE EA-TJENESTE. EA BEGRÆNSER IKKE SIT ANSVAR FOR SVINDEL, GROV FORSØMMELSE, BEVIDST UREDELIGHED ELLER DØDSFALD ELLER PERSONSKADE. VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELADELSER OG BEGRÆNSNINGER, OG I SÅ FALD ER NOGLE ELLER ALLE AF OVENSTÅENDE UNDTAGELSER IKKE GÆLDENDE FOR DIG.

Hvis du købte en fysisk kopi af en EA-tjeneste fra en fysisk forhandler i USA, og du ikke erklærer dig enig med betingelserne for denne aftale og ikke har installeret eller brugt EA-tjenesten, kan du returnere den til refundering eller ombytning inden for tredive (30) dage fra købsdatoen ved at følge instruktionerne på https://help.ea.com/da-dk/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Generelle betingelser

 1. Hele aftalen

  Denne aftale samt andre EA-betingelser, der dækker din brug af EA-tjenester, udgør hele aftalen mellem dig og EA. Aftalen må ikke rettes eller modificeres, medmindre det sker skriftligt og er underskrevet af EA. Såfremt EA undlader at udøve rettigheder i henhold til denne aftale, udgør det ikke en fraskrivelse af den pågældende ret eller andre rettigheder. Hvis en bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves, vil alle andre dele af aftalen fortsat være gyldige og kunne håndhæves fuldt ud.

 2. Gældende lov

  Hvis du bor i EØS, Storbritannien, Schweiz, Brasilien, Hong Kong, Mexico eller Rusland, (i) gælder denne aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, som er en virksomhed, der er registreret i Geneva Companies Registry med virksomhedsregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med adresse på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) lovene for det land, du er bosiddende i, styrer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du accepterer udtrykkeligt domstolenes autoritet i alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne aftale eller EA-tjenester, for det land, som du er bosiddende i.

  Hvis du bor i Sydkorea, (i) gælder denne aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, som er en virksomhed, der er registreret i Geneva Companies Registry med virksomhedsregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med adresse på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) Sydkoreas love styrer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du accepterer udtrykkeligt domstolene i Sydkoreas autoritet i alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne aftale eller EA-tjenester.

  Hvis du bor i USA Canada eller Japan, (i) gælder denne aftale mellem dig og Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) Staten Californiens lovgivning, bortset fra dens bestemmelser om lovmæssige konflikter, vil gælde for denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du indvilger udtrykkeligt i, at alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne aftale eller EA-tjenester, vil blive håndhævet af de føderale og statslige domstole, der dækker San Mateo County i Californien, og du accepterer udtrykkeligt disse domstoles autoritet.

  Hvis du bor i et andet land, (i) gælder denne aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, som er en virksomhed, der er registreret i Geneva Companies Registry med virksomhedsregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med adresse på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland; (ii) Staten Californiens lovgivning, bortset fra dens bestemmelser om lovmæssige konflikter, vil gælde for denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du indvilger udtrykkeligt i, at alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne aftale eller EA-tjenester, vil blive håndhævet af de føderale og statslige domstole, der dækker San Mateo County i Californien, og du accepterer udtrykkeligt i disse domstoles autoritet.

  FN-konventionen for kontrakter for internationale salgsvarer (Wien, 1980) er ikke gældende for denne aftale eller nogen tvist opstået som følge af denne aftale.

 3. Eksport

  Du accepterer at overholde USA's og andre gældende eksportkontrollove, og du indvilger i ikke at overføre en EA-tjeneste til et udenlandsk eller nationalt bestemmelsessted, der er forbudt af sådanne love. Du bekræfter også, at du ikke er en person, som EA har forbud mod at handle med under gældende eksportlovgivning.

14. Ændringer af denne aftale

EA kan ændre denne aftale fra tid til anden, så sørg venligst for at læse den igennem med jævne mellemrum. For EA-spillere, der har accepteret en version af denne aftale før ændring, vil justeringerne træde i kraft 30 dage efter opslag på terms.ea.com/da. Dit fortsatte brug af EA-tjenester betyder, at du accepterer ændringerne. Når du har accepteret en version af aftalen, vil vi ikke håndhæve yderligere ændringer af materialer uden først at bede om dit udtrykkelige samtykke. Hvis du bliver bedt om at acceptere afgørende ændringer af denne aftale, og du efterfølgende afviser dem, har du ikke lov til fortsat at bruge den leverede EA-tjeneste.

15. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling

DETTE AFSNIT GÆLDER ALLE FORBRUGERE OG PERSONER, SOM ACCEPTEREDE BETINGELSERNE FOR DENNE AFTALE. DET GÆLDER IKKE FOR INDBYGGERE I QUEBEC, RUSLAND, SCHWEIZ, BRASILIEN, MEXICO, EØS-MEDLEMSSTATERNE, STORBRITANNIEN OG SYDKOREA. VED AT ACCEPTERE BETINGELSERNE FOR DENNE AFTALE, FRALÆGGER DU OG EA JER UDTRYKKELIGT RETTEN TIL EN RETSSAG MED JURY OG RETTEN TIL DELTAGELSE I GRUPPESØGSMÅL.

Dette afsnit tilbyder en let anvendelig metode til løsning af uoverensstemmelser mellem os, såfremt de måtte opstå. De fleste af dine spørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende ved at logge på EA-kundeservicebrugerfladen med din konto på https://help.ea.com/dk. Hvis EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis, indvilger du og EA i at binde jer til følgende procedure for at løse alle uoverensstemmelser.

Dette afsnit er en aftale mellem dig og EA og gælder for vores respektive agenter, medarbejdere, underfirmaer, forgængere, efterfølgere, beneficianter og assignatarer. Denne voldgiftsaftale er beviset for en transaktion i interstatslig handel, og dermed er fortolkningen og håndhævelsen af denne bestemmelse underlagt Federal Arbitration Act (den amerikanske voldgiftslov). Dette afsnit skal fortolkes i videst mulige forstand og vil fortsat gælde efter denne aftales ophør.

 1. Krav dækket under mægling

  Alle tvister, krav eller uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i relation til denne aftale, enhver EA-tjeneste og dens marketing eller forholdet mellem dig og EA ("Tvister") skal udelukkende afgøres ved bindende mægling. Dette omfatter krav, der er påløbet, inden du vedgik denne aftale. De eneste tvister, der ikke dækkes under dette afsnit, er krav (i) angående krænkelse, beskyttelse eller gyldighed af dine, EA’s eller EA’s licenshaveres forretningshemmeligheder eller copyrights, varemærker eller patentrettigheder; (ii) håndhævelse af lovsikrede forbrugerrettigheder i henhold til australsk forbrugerlovgivning, hvis du er bosiddende i Australien; og tvister, (iii) som søges afgjort ved retten for mindre krav.

 2. Uformelle forhandlinger

  Du og EA skal i først omgang forsøge at løse enhver uoverensstemmelse uformelt i mindst 30 dage, før en voldgift indledes. De uformelle forhandlinger vil starte med modtagelsen af et skriftligt varsel fra den ene person til den anden ("Tvistvarsel"). Tvistvarslet skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part; (b) beskrive naturen af og grundlaget for kravet eller tvisten; og (c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges. EA vil sende tvistvarslet til din postadresse eller e-mailadresse. Du skal sende din Tvistmeddelelse til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Bindende voldgift

  Hvis du og EA ikke kan afgøre en tvist uformelt, kan enten du eller EA vælge at få tvisten afgjort endeligt ved bindende voldgift. Alle valg om voldgift fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. Voldgiften administreres af American Arbitration Association (det amerikanske voldgiftsinstitut, "AAA") under deres Commercial Arbitration Rules (handelsretlige voldgiftsregler) og, hvis det er relevant, AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (AAA's tillægsprocedurer for forbrugerrelaterede tvister, "AAA Consumer Rules"), som begge kan findes på AAA's webside www.adr.org. Dine udgifter til voldgift og din del af vederlaget til voldgiftsmanden reguleres af AAA-reglerne og, hvis relevant, begrænses det af AAA Consumer Rules. Hvis sådanne udgifter af mægleren vurderes til at være for høje, eller hvis du sender en besked til mæglingsvarselsadressen herover til EA og meddeler, at du ikke kan betale udgifterne til mægling, vil EA betale alle mæglingsudgifter. Voldgiften kan foretages personligt via indsendelse af dokumenter, via telefon eller online. Mægleren vil træffe en afgørelse på skrift og vil give et grundlag for afgørelse, hvis en af parterne beder herom. Voldgiftsmanden skal følge gældende lovgivning, og i modsat fald kan alle kompensationer anfægtes. Du og EA kan via retten fremskynde voldgift, bremse en afventende voldgiftssag eller bekræfte, ændre, frasige jer eller vedgå en bedømmelse af kendelsen afsagt af voldgiftsmanden.

 4. Begrænsninger

  DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN GØRE KRAV GÆLDENDE OVER FOR HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Mægleren må ikke konsolidere dit personlige krav sammen med andres krav og må ikke påtage sig nogen former for repræsentative eller klassebaserede forhold. Mægleren kan give erstatning til den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, der er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav. Hvis dette specifikke underafsnit ikke kan håndhæves, er hele denne voldgiftsaftale ugyldig.

 5. Region

  Hvis du bor i USA, vil voldgift finde sted på et sted inden for rimelig afstand af din bopæl. For borgere uden for USA vil voldgift blive iværksat i San Mateo County i staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols personretlige autoritet til fremskyndelse af mægling eller bekræftelse, ændring, frasigelse eller diskussion af mæglerens kompensation.

 6. Erstatning

  Hvis mægleren træffer afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA og giver dig en kompensation, der har større monetær værdi end EA's seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før EA sender sine øvrige skriftlige indsendelser til mægleren, vil EA:

  1. Betale dig 150 % af din mæglingskompensation, op til 5.000 USD over din mæglingskompensation og
  2. Refundere dine udgifter i form af det beløb, du betalte til AAA i forbindelse med voldgiften.

 7. Ændringer af denne voldgiftsaftale

  EA vil ikke håndhæve væsentlige ændringer af denne voldgiftsaftale uden først at bede om dit udtrykkelige samtykke.

16. Supplerende vilkår for PlayStation®


Ved køb i PlayStation™Store i Europa:

Alt indhold, der købes fra en butik i et spil, købes gennem Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt PlayStation™Network Betingelser for tjenesteydelse, som findes på PlayStation™Store. Kontroller rettighederne til brug for hvert enkelt køb, da de kan være forskellige fra vare til vare. Medmindre andet er vist, har indhold, som er tilgængeligt i en butik i et spil, den samme aldersklassifikation som spillet.


Aktuel brugeraftale