ELECTRONIC ARTS
BRUGERAFTALEDu accepterer disse vilkår, når du benytter vores spil eller en af vores tjenester.

Velkommen til EA. Denne aftale styrer din adgang til og brug af produkter, indhold og tjenester, som tilbydes af EA og dets datterselskaber ("EA"). Det gælder eksempelvis spilsoftware og relaterede opdateringer, opgraderinger og funktioner såvel som alle online og mobile tjenester, platforme, websites og liveevents afholdt af eller i forbindelse med EA (kollektivt "EA-tjenester"). Denne aftale gælder mellem dig og den i afsnit 13B herunder anførte repræsentant for EA.

Hvis du ikke accepterer, må du ikke installere eller benytte vores spil eller tjenester.

VED AT BENYTTE EA-TJENESTER, ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER, SKAL DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE EA-TJENESTER. INDBYGGERE I VISSE LANDE SKAL ACCEPTERE VOLDGIFTSAFTALEN OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVE SØGSMÅL I AFSNIT 15 SOM LØSNING AF EVENTUELLE TVISTER MED EA.


INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. EA-konto
 2. Licens
 3. Indhold og rettigheder
 4. Tilgængelighed af EA-tjenester og opdateringer
 5. Dit UGC
 6. Brugsbetingelser
 7. Spil
 8. Opsigelse og øvrige sanktioner
 9. Brug af data
 10. Andet software, hjælpeprogrammer og værktøjer
 11. Tredjeparter
 12. Garantier; Ansvarsbegrænsning
 13. Generelle betingelser
 14. Ændringer af denne aftale
 15. Afgørelser af tvister ved bindende voldgift
 16. Supplerende vilkår for PlayStation®
 17. Supplerende vilkår, der gælder for køb til mobile enheder

1. EA-konto

Du skal have en EA-konto for at spille de fleste EA-spil. For at oprette en skal du mindst være minimumsalderen, og dine forældre skal læse og acceptere disse vilkår, hvis du er mindreårig. EA kan suspendere eller lukke din konto, hvis du bryder denne aftale. Du kan annullere din EA-konto eller alle EA-abonnementer når som helst.

Du skal bruge en EA-konto for at få adgang til og bruge mange EA-tjenester – herunder muligheden for at spille online.

Hvis du vil oprette en EA-konto, skal du have en gyldig e-mailadresse og afgive sandfærdige og nøjagtige oplysninger. Du skal være berettiget til at bruge den EA-tjeneste, for hvilken du registrerer dig, og du skal være indbygger i et land, hvor brugen af EA-tjenester er tilladt.

Du skal være mindst 13 år gammel (eller den gældende minimumsalder i dit bopælsland) for at oprette en EA-konto. Hvis din alder er mellem den relevante minimumsalder og 18 år (eller myndighedsalderen, hvor du bor), skal du og din forælder eller værge gennemgå og acceptere denne aftale sammen. Forældre og værger er ansvarlige for opførsel af børn under 18 år, når de bruger EA-tjenester. EA anbefaler, at forældre og værger sætter sig ind i forældrestyring på enheder, de tilbyder deres barn.

Du er ansvarlig for al aktivitet på din EA-konto. Din EA-konto kan blive sat i bero eller lukket, hvis en anden bruger den til nogen aktivitet, der er i strid mod denne aftale.

Du kan til enhver tid annullere din EA-konto eller et abonnement til en EA-tjeneste ved at kontakte EA's kundeserviceafdeling på help.ea.com/dk/. For at gennemføre din anmodning, kan EA indkræve gebyrer eller omkostninger, der er pålagt, hvis loven tillader det, og ethvert gældsbeløb for tredjepartsforhandlere eller indholdsudbydere.

2. Licens

EA giver dig adgang til vores spil og tjenester til din personlige nydelse.

EA-tjenester er licenseret til dig, ikke solgt. EA tildeler dig en personlig, begrænset, ikke-overdragelig, genkaldelig og ikke-eksklusiv licens til at bruge EA-tjenesterne, som du har adgang til, til dit ikke-kommercielle brug, som er underlagt din overholdelse af denne aftale. Du må ikke opnå adgang til, kopiere, ændre eller distribuere nogen EA-tjeneste, indhold eller rettigheder (som disse vilkår er defineret forneden), medmindre EA eller loven udtrykkeligt tillader det. Du må ikke foretage reverse engineering af eller forsøge at udtrække eller på anden måde bruge kildekoden eller andre data fra EA-tjenester, medmindre EA eller loven udtrykkeligt tillader det. EA eller deres licenshavere ejer og forbeholder sig ret til alle andre rettigheder – herunder alle rettigheder, titel og interesser i EA-tjenesterne og associerede intellektuelle ophavsrettigheder.

3. Indhold og rettigheder

EA leverer spil, funktioner og indhold via en række rettigheder. Nogle rettigheder låses op med virtuelle møntfod, som ikke har nogen værdi uden for vores spil.

EA-tjenesterne inkluderer indhold og rettigheder. ”Indhold” omfatter software, teknologi, tekst, forumindlæg, chatindlæg, profiler, widgets, beskeder, links, e-mails, musik, lyd, grafik, billeder, video, kode og alt audiovisuelt eller andet materiale, der kan ses på eller stammer fra EA-tjenester – såvel som designet og udseendet af vores websider. Indhold omfatter brugergenereret indhold ("UGC"). UGC inkluderer EA-konto-figurer, forumindlæg, profilindhold og andet indhold bidraget til EA-tjenester af brugere. Alt indhold er enten ejet af EA eller deres licenshavere eller er licenseret til EA og deres licenshavere ifølge afsnit 5 forneden.

"Rettigheder" er rettigheder, som EA licenserer til dig, så du kan få adgang til eller bruge online- eller offline-elementerne i EA-tjenester. Eksempler på rettigheder inkluderer adgang til digitalt indhold eller indhold der kan låses op, ekstra eller forbedrede funktioner (inklusive multiplayertjenester), abonnementer, virtuelle aktiver, nøgler eller koder, der låser op for indhold, serienumre eller onlinebekræftelse, bedrifter i spil, virtuelle point, mønter eller valuta.

Vi refererer til disse virtuelle point, mønter eller valutaer som "EA's virtuelle møntfod". Når du modtager EA's virtuelle møntfod fra os eller vores godkendte samarbejdspartnere, modtager du en personlig, begrænset, ikke-overførbar, opsigelig licens til at tilgå og vælge de rettigheder, som EA udtrykkeligt gør tilgængelige for dig.

EA's virtuelle møntfod har ingen monetær værdi og har ingen værdi uden for vores produkter og tjenesteydelser. EA's virtuelle møntfod kan ikke sælges, handles overføres eller ombyttes til kontanter; den kan kun indløses til rettigheder tilgængelige i EA-tjenesten. EA's virtuelle møntfod kan ikke refunderes, og du er ikke berettiget til refusion af et ubenyttet beløb af EA Virtuel møntfod. Når du indløser en EA's virtuelle møntfod til en rettighed, vil den pågældende rettighed ikke kunne returneres, ombyttes eller refunderes. Hvis du er bosiddende i Japan, accepterer du at benytte en sådan EA's virtuelle møntfod inden for 180 dage regnet fra købsdatoen.

Du skal for egen regning tilvejebringe udstyr, internetforbindelse og gebyrer, der er nødvendige for at få adgang til og bruge EA-tjenester.

4. Tilgængelighed af EA-tjenester og opdateringer

Vores spil og tjenester er muligvis ikke altid tilgængelige eller fungerer på alle enheder. Vi kan også foretage opdateringer eller ændringer i vores spil og tjenester, hvilket kan påvirke din brug eller dine fremskridt i spillet.

Vi garanterer ikke, at nogen EA-tjeneste, noget indhold eller nogen rettighed er tilgængelig hele tiden eller på ethvert givet tidspunkt, eller at vi vil fortsætte med at tilbyde en bestemt EA-tjeneste, indhold eller rettighed i nogen bestemt tidsperiode. EA garanterer ikke, at EA-tjenester kan tilgås på alle enheder ved brug af en specifik internet- eller forbindelsesudbyder eller i alle geografiske områder.

EA kan fra tid til anden opdatere eller ændre en EA-tjeneste, indhold eller rettigheder, uden at oplyse dig om det. Disse opdateringer og ændringer kan være påkrævet for at fortsætte med at bruge EA-tjenester.

EA kan være nødsaget til at opdatere eller nulstille visse parametre for at balancere gameplay og brug af EA-tjenester. Disse opdateringer eller "nulstillinger" kan muligvis medføre, at du sættes tilbage i forhold til dine opnåede fremskridt i den relevante spilverden, og de kan påvirke figurer, spil, grupper eller andre af rettigheder under din kontrol.

EA kan også træffe foranstaltninger mod din EA-konto og dine rettigheder uden varsel til dig for at beskytte dig eller EA. Dette omfatter eksempelvis hindring af uautoriseret adgang, nulstilling af adgangskoder til EA-konto, suspendering af adgang til EA-konto, sletning af data eller fjernelse af EA-konti fra EA-tjenester. Din tilgængelighed til EA-tjenester kan også blive påvirket som følge af faktiske eller mistænkte overtrædelser af Brugsbetingelser, som det er yderligere beskrevet i afsnit 6.

5. Dit UGC

Du giver EA og vores spillere tilladelse til at benytte alt, du uploader eller opretter (UGC), gratis i vores spil og tjenester. Du er ansvarlig for dit UGC. Det skal være dit eget indhold eller indhold, du har tilladelse til at bruge.

Du er ansvarlig for dit UGC. Du må ikke uploade UGC, der forbryder sig mod en tredjeparts intellektuelle ejendomsret, eller som forbryder sig mod loven, denne aftale eller en tredjeparts fortrolighedsret eller udgivelsesret.

EA kan på eget skøn fjerne, ændre eller deaktivere UGC af hvilken som helst årsag, inklusiv hvis EA med rimelighed skønner, at UGC forbryder sig mod denne aftale. EA påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for UGC, for fjernelsen af UGC, eller for ikke at fjerne UGC eller andet indhold. EA screener ikke alt UGC på forhånd og hverken støtter eller godkender noget UGC tilgængeligt på EA-tjenester.

Når du bidrager UGC, giver du EA, dets licensgivere og dets licenstagere en ikke-eksklusiv, uophørlig, overførbar, verdensomspændende, underlicensérbar licens til at bruge, hoste, opbevare, reproducere, ændre, lave afledte arbejder fra, fremføre offentligt, udstille offentligt eller på anden vis transmittere og kommunikere UGC, eller dele deraf, på en hvilken som helst måde (eller i en hvilken som helst form) og gennem ethvert medium eller forum, hvad end det på nuværende tidspunkt er kendt eller senere bliver udtænkt, uden at nogen form for varsel, betaling eller tilskrivning til dig eller nogen tredjepart. Du giver også alle andre brugere, som kan tilgå og bruge dit UGC på en EA-tjeneste, retten til at bruge, kopiere, ændre, udstille, fremføre, skabe afledte arbejder fra og på anden vis kommunikere og distribuere dit UGC på eller gennem den relevante EA-tjeneste uden videre varsel, tilskrivning eller kompensation til dig.

6. Brugsbetingelser

Vi vil gerne have, at du har en god oplevelse, når du spiller vores spil. Derfor forventer vi, at du – som alle andre spillere – respekterer EA og dine medspillere. Det betyder eksempelvis, at du skal overholde loven, ikke snyde, ikke være stødende, ikke hacke vores software, ikke spamme eller bot'te og ikke lyve for EA eller vores spillere. Det er det vigtigste. Læs hele listen, over hvad du ikke skal gøre, i Brugsbetingelserne.

Når du tilgår eller bruger en EA-tjeneste, accepterer du, at du ikke vil:

For at håndhæve disse regler vil vi muligvis overvåge din aktivitet og fjerne ethvert UGC. Hvis du ikke følger disse regler, kan vi advare dig, suspendere dig eller udelukke dig permanent fra at spille vores spil.

Hvis du eller en anden, der benytter din EA-konto, overtræder disse vilkår og undlader at udbedre denne overtrædelser efter at være blevet varslet heromkring, kan EA handle overfor dig, herunder i form af tilbagetrækkelse af adgang til indhold eller rettigheder i visse eller alle EA-tjenester eller opsige din EA-konto, således som det fremgår af afsnit 8. I tilfælde af alvorlige overtrædelser kan EA gennemføre disse sanktioner uden at advare på forhånd. Eksempler på alvorlige overtrædelser omfatter, men er ikke begrænset til: Promovering af, opfordring til eller deltagelse i hacking, salg af EA-konti eller rettigheder (herunder virtuelle valutaer og genstande) uden EA's tilladelse, ekstrem chikane eller truende, ulovlige aktiviteter. Når det er praktisk, vil EA notificere dig om den handling, de vil gøre brug af, i respons til dine overtrædelser disse regler eller brud på denne aftale.

Bestemte EA-tjenester kan indeholde ekstra regler, der gælder for din adfærd på de tjenester.

Hvis du støder på en anden bruger, som handler i strid mod nogen af disse regler, bedes du indberette denne aktivitet til EA med funktionen "Hjælp" eller "Indberet misbrug" i den relevante EA-tjeneste, eller kontakte Kundesupport på help.ea.com/dk.

EA kan, efter eget skøn, overvåge og dokumentere online-aktivitet eller indhold på EA-tjenester og kan fjerne ethvert indhold fra en hvilken som helst EA-tjeneste efter eget skøn. Husk, at din kommunikation og dit UGC i en EA-tjeneste er offentlig og vil blive set af andre.

Dit brug af EA-tjenester er underlagt EA's Fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da, som er indeholdt heri denne aftale pr. reference.

7. Spil

Dette afsnit gælder for vores spil – især PC-spil, og spilplatforme, der er ejet af EA, såsom EA app eller Origin.

Dette afsnit gælder for EA's spil og spilabonnementer ("EA-spil"), herunder EA-spil, der kører på en personlig computer ("EA PC-spil"), og den EA-ejede klientapplikation og relaterede tjenester, der distribuerer EA PC-spil ("EA app" – i øjeblikket https://www.origin.com/da-dk/about).

A. Tekniske og indholdsbeskyttende foranstaltninger

Vi benytter særlig sikkerhedssoftware til at bekæmpe piratkopiering og snyd, og hvis du påvirker det, kan det medføre, at du mister adgang til vores spil.

EA anvender tekniske eller indholdsbeskyttende foranstaltninger, der er udviklet af EA eller tredjepartspartnere, til EA-tjenester for at forhindre piratkopiering og uautoriseret kopiering eller brug af EA-spil. Hvis du forsøger at omgå, deaktivere eller manipulere med disse foranstaltninger, vil denne licens blive opsagt.

B. EA app

For at spille vores PC-spil skal du muligvis installere vores software til pc-distributionsplatformen. Vi opdaterer muligvis automatisk softwaren. Vi giver dig en vejledning, så du kan afinstallere vores spil og software.

For at du kan spille EA PC-spil, kan EA kræve, at du installerer og bruger EA app-klientapplikationen eller efterfølgende applikation. En EA-konto, din accept af denne aftale og en internetforbindelse er påkrævet for at EA app kan godkende og bekræfte din licens til EA PC-spillet ("godkend" eller "godkendelse").

For at få adgang til og bruge EA-tjenester associeret med et EA PC-spil, kan du være nødt til først at registrere med et serienummer, der følger med et EA PC-spil. Serienummeret, der følger med EA PC-spillet, vil blive verificeret under bekræftelsen. Bekræftelse er begrænset til én EA-konto pr. serienummer, hvilket betyder, at EA PC-spillet ikke kan overføres. Du kan muligvis kun starte og få adgang til et EA PC-spil på maksimalt fem unikke maskiner inden for en periode på 24 timer.

EA app og EA PC-spil kan downloade og installere opdateringer, opgraderinger og yderligere funktioner. Du erklærer dig indforstået med, at EA ikke er forpligtet til at understøtte tidligere version(er) af EA app, når der er adgang til en opdatering, opgradering og/eller implementering af yderligere funktioner. EA kan give dig muligheden for at downloade, installere og benytte en alfa- eller beta-version af EA app'en i henhold til disse samme vilkår.

Vejledninger i, hvordan du afinstallerer EA app-klienten, kan findes på EA's hjælpewebside help.ea.com/dk/.

Du kan til enhver tid afinstallere EA PC-spil via EA app-brugerfladen og slette eventuelle tilbageværende lokalt gemte filer. Punkbuster vil muligvis forblive på din computer efter afinstallation. For at afinstallere Punkbuster, skal du køre den eksekverbare fil på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Overvågnings- og antisnyd-foranstaltninger

EA installerer software for at opdage snyd eller hacking. Disse programmer sender data på din computer til EA.

EA anvender teknologier til at opdage og forhindre snyd under brugen af EA-tjenester – og især EA-spil. Disse teknologier kan udvikles af EA eller en tredjepart.

Når du starter et spil, der kan spilles online, kan disse teknologier aktiveres ved hjælp af kernel, admin eller brugerprivilegier og overvåge dit spil og din enheds RAM, processer, kommunikation og fillagring med det formål at afsløre overtrædelser af og håndhæve adfærdskodeksen i afsnit 6 – herunder brugen af uautoriserede tredjepartsprogrammer. Et uautoriseret tredjepartsprogram er et tredjepartsprogram eller en fil (fx en "add-on", "mod", "hack", "trainer" eller "cheat"), som EA mener (i) muliggør eller understøtter snyd af en hvilken som helst slags; (ii) giver brugerne mulighed for at modificere eller hacke spillets grænseflade, miljø og/eller oplevelse på en måde, der ikke er udtrykkeligt godkendt af EA; eller (iii) opfanger, "miner" eller på anden vis indsamler oplysninger fra eller gennem spillet.

EA kan indsamle relevante oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med vores undersøgelse og håndhævelse af reglerne – eksempelvis dine kontooplysninger, detaljer relateret til et uautoriseret tredjepartsprogram, alle EA PC-spilfiler, der er blevet ændret, og tidspunkter, hvor der blev opdaget snyd. Vi kan også lukke din licens og din EA-konto, hvis vi fastslår, at du har snydt.

Når du afslutter et spil, der kan bruges online, vil disse antisnydteknologier blive deaktiveret.

8. Opsigelse og øvrige sanktioner

Hvis du bryder denne aftale eller loven, kan EA suspendere eller opsige din brug af vores spil og tjenester uden refusion.

Hvis vi beslutter os for at lukke et spil eller en tjeneste, giver vi dig besked med mindst 30 dages varsel.

Aftalen gælder indtil den bringes til ophør af dig eller EA. EA kan opsige din adgang til og brug af enhver EA-tjeneste eller din EA-konto, hvis EA fastslår, at du har overtrådt denne aftale, eller hvis der på anden vis har været ulovlig, upassende eller bedragerisk brug af EA-tjenester på din EA-konto. EA vil gøre dig opmærksom på opsigelsen, når det er belejligt. Du kan miste dit brugernavn og din figur som følge af opsigelsen af en EA-konto. Hvis du har flere EA-konti, kan EA alt efter overtrædelsens eller misbrugets karakter opsige alle dine EA-konti og alle deres tilhørende rettigheder. Hvis din EA-konto opsiges, har du ikke længere adgang til din EA-konto eller rettigheder og kan blive forhindret i at få adgang til eller benytte en EA-tjeneste igen. Ved opsigelse vil din licens til denne aftale også ophøre.

I stedet for opsigelse, og før evt. opsigelse, kan EA tildele dig en advarsel, indstille eller ændre på din adgang til en bestemt EA-tjeneste eller din EA-konto, fjerne eller tilbagekalde rettigheder til en EA-konto eller på enhedsniveau, fjerne eller slette evt. indhold, som overtræder denne aftale, eller forbyde din enhed eller maskine adgang til specifikke EA-tjenester. Hvis EA foretager en handling beskrevet i dette afsnit, vil du ikke være berettiget til erstatning (underlagt lovbestemte erstatningsrettigheder), og ingen rettigheder vil blive krediteret til dig eller omvekslet til kontanter eller andre former for refusion.

EA kan opsige enhver EA-tjeneste når som helst med minimum 30-dages varsel, enten via e-mail (hvis muligt), i den pågældende EA-tjeneste eller på siden for serviceopdateringer på EA's website (https://www.ea.com/da-dk/service-updates). Efter opsigelse af onlinetjenesten vil der ikke blive tilføjet softwareopdateringer til vores spil, og vi kan ikke garantere, at vores spil vil fortsætte med at fungere på nyere eller opdaterede operativsystemer – eller at de vil være tilgængelige som download via applikationsdistributionstjenester som fx iOS App Store og Google Play Store. Alle spil, der er tilgængelige via denne form for distributionstjenester efter nedlæggelse af online-tjeneste, kan blive fjernet, uden at du varsles yderligere.

Hvis du mener, at der er truffet forholdsregler mod din konto eller enhed ved en fejl, skal du kontakte Kundesupport på help.ea.com/dk/.

Hvis du opsiger denne aftale, accepterer du at stoppe al brug af EA-tjenester.

Afsnit 5, 8-9, 11-15 i denne aftale vil fortsat gælde efter denne aftales opsigelse.

9. Brug af data

EA indsamler forskellige oplysninger, når du spiller vores spil (selv offline) for at drive vores forretning, forbedre vores produkter og tjenester, håndhæve vores regler og kommunikere med dig. Vi opfordrer dig til at læse EA's fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da.

Når du benytter en EA-tjeneste, kan EA indsamle og gemme data fra din computer eller enhed. Dette inkluderer oplysninger om din computer eller enhed, hardware, installeret software og operativsystem (såsom IP-adresse og enheds-id), oplysninger om din brug af EA-tjeneste, spil- og brugsstatistik, systeminteraktioner og hardwaretilbehør. Hvis du bruger en EA-tjeneste offline, vil disse data blive opbevaret på din enhed og sendt til EA, når din enhed opretter forbindelse til internettet. EA bruger disse oplysninger til at drive deres forretning, forbedre deres produkter og tjenester, levere tjenester til og kommunikere med dig (heriblandt til marketingformål), levere softwareopdateringer, dynamisk-leveret indhold og softwaresupport, håndhæve denne aftale samt udføre fejlsøgning eller på anden vis forbedre din oplevelse. Hvis du deltager i onlinetjenester, kan EA også indsamle, bruge, opbevare, overføre og offentligt fremvise statistiske data der vedrører gameplay (herunder score, placeringer på ranglister og bedrifter) eller identificere indhold der er oprettet og delt af dig med andre spillere.

Dine data bliver indsamlet, anvendt, opbevaret og sendt af EA Inc. i USA i overensstemmelse med EA’s Fortroligheds-/cookiepolitik på privacy.ea.com/da.

Du kan administrere bestemte indstillinger for dataindsamling ved fanen med Indstillinger i EA PC-spilklienten.

10. Andet software, hjælpeprogrammer og værktøjer

Hvis vi opdaterer vores spil, kan du få brug for ny software for at fortsætte med at spille vores spil.

EA-tjenester vil muligvis påkræve eller give dig lov til at downloade software, softwareopdateringer eller patches og andre hjælpeprogrammer og værktøjer fra EA eller deres licenshavere til din computer, underholdningssystem eller enhed. Disse teknologier kan variere mellem platforme, og ydelsen af EA-tjenester kan variere afhængig af din computer og andet udstyr. Du forstår, at visse opdateringer til disse teknologier kan være påkrævet for at kunne fortsætte med at benytte en EA-tjeneste. Nogle af disse opdateringer kan indeholde låste funktioner eller indhold, som kræver, at du betaler et ekstra gebyr for at få adgang til dem. Du giver samtykke til, at EA automatisk installerer tilgængelige opdateringer til EA-tjenester. At undlade at installere tilgængelige opdateringer kan gøre EA-tjenester, herunder EA PC-spil, umulige at spille.

11. Tredjeparter

Du er ansvarlig for din brug af spilservere og tjenester, der ikke er ejet af EA.

Nogen EA-tjenester kan give dig muligheden for at spille på servere, der ikke er ejet eller kontrolleret af EA. EA kontrollerer ikke disse tjenester og er ikke ansvarlig for dit brug af EA-tjenesten på eller gennem dem. Disse tredjepartstjenester kan underkaste dig yderligere eller andre vilkår og restriktioner.

EA-tjenester kan inkludere hyperlinks til tredjepartswebsider. Disse websider vil muligvis indsamle data eller anmode om personlige informationer fra dig. EA kontrollerer ikke disse websider og er ikke ansvarlig for deres indhold eller for deres indsamling, brug eller afsløring af personlige oplysninger.

12. Garantier; Ansvarsbegrænsning

EA giver ingen løfter om vores software, men den lokale lovgivning i dit land kan omfatte visse garantier. Der er begrænsninger for, hvilke skader, du kan få refunderet via juridiske krav.

HVIS DU BOR I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS), STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ, LEVERES EA-TJENESTERNE MED RIMELIG OMHU OG EVNE, MEN DER AFGIVES INGEN ANDRE LØFTER ELLER GARANTIER OM EA-TJENESTERNE. HVIS DU BOR UDEN FOR EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ, UDLICENSERES EA-TJENESTER OG LEVERES “SOM DE ER.” DU ANVENDER DEM PÅ EGET ANSVAR. I DET OMFANG, DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV, GIVER EA INGEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG GARANTIER, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDEL, BRUG ELLER ØVELSE. EA YDER INGEN GARANTI I FORHOLD TIL FORSTYRRELSE AF DIN EVENTUELLE GLÆDE VED PRODUKTET ELLER EA-TJENESTEN; AT EA-TJENESTEN LEVER OP TIL DINE KRAV; AT DRIFT AF EA-TJENESTEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FRI FOR FEJL, ØDELÆGGELSE, TAB, FORSTYRRELSE, HACKING ELLER VIRA, ELLER AT EA-TJENESTER VIL FUNGERE SAMMEN MED ELLER VÆRE KOMPATIBLE MED ANDEN SOFTWARE. EA STÅR HVERKEN INDE FOR ELLER GARANTERER NOGET TREDJEPARTSPRODUKT ELLER TJENESTER, DER TILBYDES VIA EA APP-BUTIKKEN. BESØG https://help.ea.com/da-dk/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR AT FÅ MERE AT VIDE OM LOVSIKRET GARANTI OG ANDRE LOVSIKREDE FORBRUGERRETTIGHEDER I DIT OMRÅDE, SAMT https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR RETTIGHEDER TILGÆNGELIGE FOR AUSTRALSKE FORBRUGERE.

HVIS DU BOR I EØS, STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ, ER EA OG DERES ANSATTE, LICENSHAVERE OG SAMARBEJDSPARTNERE IKKE ANSVARLIGE FOR DINE EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DINE HANDLINGER ELLER OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE, ELLER SOM OPSTÅR SOM FØLGE AF TREDJEPARTS (ELLER ANDRES) HANDLINGER ELLER FORSØMMELSE UDEN FOR VORES KONTROL. BOR DU UDEN FOR EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ, VIL EA OG DERES ANSATTE, LICENSHAVERE OG SAMARBEJDSPARTNERE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DIG I FORBINDELSE MED TAB, DER IKKE SKYLDES EA’S OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE, ELLER INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGENDE, STRAFBARE ELLER SÆRLIGE SKADER. SKADER, DER ER UNDTAGET, KUNNE EKSEMPELVIS VÆRE ØKONOMISK TAB (SÅSOM TAB AF INDKOMST ELLER FORTJENESTER), OMKOSTNINGER VED ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF VIRKSOMHED, TAB AF DATA, TAB AF GOODWILL OG COMPUTERFEJL ELLER -SAMMENBRUD. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER FOR ALLE KRAV, DER OPSTÅR UD AF ELLER I RELATION TIL DENNE LICENS ELLER EA-TJENESTE, UANSET OM DETTE HAR BASIS I KONTRAKT, RETSBRUD, STATUT, ANSVAR UDEN CULPA ELLER PÅ ANDEN VIS. DET GÆLDER OGSÅ, SELVOM EA KENDTE TIL ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DU KAN KUN INDDRIVE ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER INDEN FOR ET BELØB, DER IKKE OVERSTIGER DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR DEN PÅGÆLDENDE EA-TJENESTE. EA BEGRÆNSER IKKE SIT ANSVAR FOR SVINDEL, GROV FORSØMMELSE, BEVIDST UREDELIGHED ELLER DØDSFALD ELLER PERSONSKADE. VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE OVENSTÅENDE UDELADELSER OG BEGRÆNSNINGER, OG I SÅ FALD ER NOGLE ELLER ALLE AF OVENSTÅENDE UNDTAGELSER IKKE GÆLDENDE FOR DIG.

Hvis du købte en fysisk kopi af en EA-tjeneste fra en fysisk forhandler i USA, og du ikke erklærer dig enig med vilkårene for denne aftale og ikke har installeret eller brugt EA-tjenesten, kan du returnere den til refundering eller ombytning hos det oprindelige købssted inden for tredive (30) dage fra købsdatoen ved at følge returneringsinstruktionerne på https://help.ea.com/da-dk/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Generelle betingelser

A. Hele aftalen

Denne aftale kan kun ændres skriftligt og underskrevet af EA.

Denne aftale samt andre EA-vilkår, der dækker din brug af EA-tjenester, udgør hele aftalen mellem dig og EA. Aftalen må ikke rettes eller modificeres, medmindre det sker skriftligt og er underskrevet af EA. Såfremt EA undlader at udøve rettigheder i henhold til denne aftale, udgør det ikke en fraskrivelse af den pågældende ret eller andre rettigheder. Hvis en bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves, vil alle andre dele af aftalen fortsat være gyldige og kunne håndhæves fuldt ud.

B. Gældende lov

Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, gælder denne aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. Hvis du bor i et andet land, gælder denne aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl.

Hvis du bor i EØS, Storbritannien, Schweiz, Brasilien, Hong Kong, Mexico eller Rusland, (i) gælder denne aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, et selskab registreret i Geneva Companies Registry med virksomheds-registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) lovgivningen i dit bopælsland styrer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du accepterer udtrykkeligt, at den relevante retskreds i forbindelse med alle krav eller handlinger, der opstår som følge af eller i relation til denne aftale eller EA-tjenester, skal være domstolene i dit bopælsland.

Hvis du bor i Sydkorea, (i) gælder denne aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, et selskab, der er registreret i Geneva Companies Registry med virksomheds-registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) lovgivningen i Sydkorea, bortset fra deres regler om lovmæssige konflikter, regulerer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du accepterer udtrykkeligt, at eksklusiv jurisdiktion for alle krav eller handlinger, der opstår som følge af eller i relation til denne aftale eller EA-tjenester, skal være domstolene i Sydkorea.

Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, (i) gælder denne aftale mellem dig og Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) lovene i staten Californien, bortset fra deres regler om lovmæssige konflikter, regulerer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du accepterer udtrykkeligt, at det i forbindelse med erstatningskrav og tvister, der ikke er omfattet af voldgiftsaftalen nedenfor, eksklusiv jurisdiktion for alle krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller EA-tjenester, vil være de føderale eller statslige domstole, der regulerer San Mateo County, Californien. Og du anerkender udtrykkeligt den personretslige udøvelse under disse domstole.

Hvis du bor i et andet land, (i) gælder denne aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, et firma, et selskab, der er registreret i Geneva Companies Registry med virksomheds-registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Genève, Schweiz; (ii) lovene i staten Californien, bortset fra deres regler om lovmæssige konflikter, regulerer denne aftale og din brug af EA-tjenester; og (iii) du accepterer udtrykkeligt, at det i forbindelse med erstatningskrav og tvister, der ikke er omfattet af voldgiftsaftalen nedenfor, eksklusiv jurisdiktion for alle krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller EA-tjenester, vil være de føderale eller statslige domstole, der regulerer San Mateo County, Californien. Og du anerkender udtrykkeligt den personretslige udøvelse under disse domstole.

FN-konventionen for kontrakter for internationale salgsvarer (Wien, 1980) er ikke gældende for denne aftale eller nogen tvist opstået som følge af denne aftale.

C. Eksport

Du skal følge alle eksportlove, og du accepterer, at du ikke er underlagt personlige forbud i henhold til eksportlovgivningen.

Du accepterer at overholde USA's og andre gældende eksportkontrollove, og du indvilger i ikke at overføre en EA-tjeneste til et udenlandsk eller nationalt bestemmelsessted, der er forbudt af sådanne love. Du bekræfter også, at du ikke er en person, som EA har forbud mod at handle med under gældende eksportlovgivning.

14. Ændringer af denne aftale

Denne aftale kan når som helst blive opdateret af EA. Hvis du ikke accepterer visse meningsfulde ændringer, vil du muligvis ikke kunne spille vores spil.

EA kan ændre denne aftale fra tid til anden, så sørg venligst for at læse den igennem med jævne mellemrum. For EA-spillere, der har accepteret en tidligere version af denne aftale, vil justeringerne træde i kraft 30 dage efter opslag på terms.ea.com/da. Dit fortsatte brug af EA-tjenester betyder, at du accepterer ændringerne. Når du har accepteret en version af aftalen, vil vi ikke håndhæve yderligere ændringer af materialer uden først at bede om dit udtrykkelige samtykke. Hvis du bliver bedt om at acceptere afgørende ændringer af denne aftale, og du efterfølgende afviser dem, har du ikke lov til fortsat at bruge den leverede EA-tjeneste.

15. Afgørelser af tvister ved bindende voldgift

Dette afsnit gælder kun, hvis du bor uden for Quebec, Rusland, Schweiz, Brasilien, Mexico, EØS-medlemsstaterne, Storbritannien og Sydkorea.

Hvis du har en tvist, accepterer du at sende oplysninger skriftligt til EA og derefter voldgift. Du accepterer, at ethvert krav, du retter mod EA, er omfattet af dine individuelle rettigheder og ikke sker som del af en gruppe, grupperepræsentant eller som del af et kollektivt søgsmål.

DETTE AFSNIT GÆLDER ALLE FORBRUGERE OG PERSONER, SOM ACCEPTEREDE VILKÅRENE FOR DENNE AFTALE. DET GÆLDER IKKE FOR INDBYGGERE I QUEBEC, RUSLAND, SCHWEIZ, BRASILIEN, MEXICO, EØS-MEDLEMSSTATERNE, STORBRITANNIEN OG SYDKOREA. VED AT ACCEPTERE VILKÅRENE FOR DENNE AFTALE, FRALÆGGER DU OG EA JER UDTRYKKELIGT RETTEN TIL EN RETSSAG MED JURY OG RETTEN TIL DELTAGELSE I KOLLEKTIVE SØGSMÅL.

Dette afsnit 15 tilbyder en letanvendelig metode til løsning af tvister mellem os, såfremt de måtte opstå. De fleste af dine spørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende ved at logge på EA-kundesupport-brugerfladen med din konto på help.ea.com/dk. Hvis EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis, indvilger du og EA jer i at være bundet af proceduren, der beskrives i dette afsnit, for at løse alle tvister mellem os.

Dette afsnit 15 er en aftale mellem dig og EA og gælder for vores respektive agenter, medarbejdere, underfirmaer, forgængere, efterfølgere, beneficianter og assignatarer. Denne aftale om voldgift er beviset for en transaktion i interstatslig handel, og dermed er fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit 15 og enhver voldgift, som gennemføres i henhold til dette afsnit, underlagt Federal Arbitration Act (den amerikanske voldgiftslov). Dette afsnit 15 skal fortolkes i videst mulige forstand og vil fortsat gælde efter denne aftales ophør.

A. Krav dækket under voldgift

Alle tvister, krav eller uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i relation til denne aftale, enhver EA-tjeneste og dens markedsføring eller forholdet mellem dig og EA (herunder gyldigheden, håndhævelsen og omfanget af dette afsnit 15 ("tvister")), skal udelukkende afgøres ved bindende voldgift. Dette omfatter krav, der er påløbet, inden du vedgik denne aftale. De eneste tvister, der ikke er omfattet af dette afsnit 15, er erstatningskrav (i) vedrørende krænkelse, beskyttelse eller gyldighed af dine, EA's eller EA's licenshaveres forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, varemærker eller patenter; (ii) hvis du bor i Australien, for at håndhæve en lovfæstet forbrugerrettighed i henhold til australsk forbrugerlovgivning; og (iii) indkaldt til fogedretten.

B. Uformelle forhandlinger

Du og EA skal i først omgang forsøge at løse enhver tvist uformelt i mindst 30 dage, før en voldgift indledes. De uformelle forhandlinger starter, når den ene part modtager et skriftligt varsel fra den anden ("tvistvarsel"). Tvistvarsel skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part; (b) beskrive arten af og grundlaget for kravet eller tvisten; og (c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges. EA sender et eventuelt tvistvarsel til din post- eller e-mailadresse. Du skal sende dit tvistvarsel til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C. Bindende voldgift

Hvis du og EA ikke kan afgøre en tvist uformelt, kan enten du eller EA vælge at få tvisten afgjort endeligt ved bindende voldgift. Alle valg om voldgift fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. Voldgiften skal administreres af American Arbitration Association under dennes Consumer Arbitration Rules ("AAA Consumer Rules"), som findes på www.adr.org eller ved at ringe til 1-800-778-7879 med de følgende modifikationer:

1. Voldgiftsgebyrer og -omkostninger er underlagt AAA Consumer Rules. Hvis sådanne udgifter af voldgiftsmanden vurderes til at være for høje, eller hvis du sender en besked via tvistvarsel-adressen herover til EA og meddeler, at du ikke kan betale administrationsudgifterne, der er nødvendige for at indlede voldgiften, vil EA betale alle AAA-administrationsudgifter.

2. Hvis tvisten ikke overstiger 25.000 USD, vil voldgiften kun blive gennemført på grundlag af skriftligt indsendt materiale.

3. Parterne kan fremsætte afvisende eller anerkendende anmodninger under sagsbehandlingen.

4. Voldgiftsmanden træffer en skriftlig afgørelse, der vil indeholde de begrundelser og konklusioner, som beslutningen er baseret på. Voldgiftsmanden har bemyndigelse til at udstede enhver form for erstatning, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Men voldgiftsmanden har ingen bemyndigelse til at udstede nogen erstatning på noget andet grundlag end individuelt grundlag. Voldgiftsmanden kan kun give erstatning eller påbud til fordel for den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, det er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav.

Voldgiftsmanden skal følge gældende lovgivning, og hvis voldgiftsmanden ikke gør det, kan enhver kompensation blive anket. Du og EA kan via retten fremskynde voldgift, bremse en afventende voldgiftssag eller bekræfte, ændre, frasige jer eller vedgå en bedømmelse af kendelsen afsagt af voldgiftsmanden.

D. Begrænsninger

DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR VED ALLE TVISTER KUN KAN GØRE KRAV GÆLDENDE OVER FOR HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN GRUPPE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Voldgiftsmanden må ikke konsolidere dit personlige krav sammen med andres krav og må ikke påtage sig nogen former for repræsentative eller kollektive forhold. Hvis dette afsnit D ikke kan håndhæves, er hele denne voldgiftsaftale ugyldig.

E. Lokation

Hvis du bor i USA, vil voldgiften finde sted i det amt, hvor du er bosiddende. For borgere uden for USA vil voldgift blive iværksat i San Mateo County i staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols personretslige autoritet til fremskyndelse af mægling, afvente resultatet af voldgift eller bekræftelse, ændring, frasigelse eller afgørelse af den kompensation, der tildeles af voldgiftsmanden.

F. Udbetaling

Hvis voldgiftsmanden træffer afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA og giver dig en kompensation, der har større monetær værdi end EA's seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før EA sender sine øvrige skriftlige indsendelser til voldgiftsmanden, vil EA:

1. Betale dig 150 % af din voldgiftskompensation, op til 5.000 USD over din voldgiftskompensation og

2. Refundere dine udgifter i form af det beløb, du betalte til AAA i forbindelse med voldgiften.

G. Ændringer af denne voldgiftsaftale

EA vil ikke håndhæve væsentlige ændringer af denne voldgiftsaftale uden først at bede om dit udtrykkelige samtykke.

H. Adskillelighed

Hvis nogen klausul i dette afsnit 15 (bortset fra klausulen om afkald på kollektive søgsmål i afsnit D herover) anses for at være umulig at håndhæve, fordi den ville udelukke et bestemt krav eller en bestemt retsmiddel (såsom offentlig erstatning), vil dette krav eller retsmiddel (og kun dette krav eller retsmiddel) være afskåret fra voldgift og kan anlægges ved retten, mens eventuelle tilbageværende krav eller retsmidler afgøres ved voldgift. Hvis nogen klausul i dette afsnit 15 (bortset fra klausulen om afkald på kollektive søgsmål som beskrevet i afsnit D herover) viser sig at være umulig at håndhæve, vil denne klausul blive udskilt fra dette afsnit 15, og resten af dette afsnit 15 vil fortsat være i fuld effekt.

16. Supplerende vilkår for PlayStation®

Yderligere vilkår gælder for køb i PlayStation™Store.

Ved køb i PlayStation™Store i Europa

Alt indhold, der købes fra en butik i et spil, købes gennem Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt PlayStation™Network Betingelser for tjenesteydelse, som findes på PlayStation™Store. Kontroller rettighederne til brug for hvert enkelt køb, da de kan være forskellige fra vare til vare. Medmindre andet er vist, har indhold, som er tilgængeligt i en butik i et spil, den samme aldersklassifikation som spillet.

17. Supplerende vilkår, der gælder for køb til mobile enheder

Yderligere vilkår gælder for køb til mobile enheder.

Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, er sælgeren af indhold og rettigheder, der er købt fra EA til brug på en mobil enhed, Electronic Arts Inc. Hvis du bor i et andet land, er sælgeren af denne form for indhold og rettigheder, der er købt hos EA, EA Swiss Sàrl. Ethvert EA-datterselskab, der er identificeret som sælgeren af indhold og rettigheder i mobilappbutikken, handler i sin egenskab af agent for enten Electronic Arts Inc. eller EA Swiss Sàrl.Senest opdateret: 19. januar 2022

Aktuel brugeraftale