Electronic Arts Inc. ve AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesine dahildir

TRUSTe

Electronic Arts Inc. AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçeveleri’ne dahildir ve bunlarla uyumluluğunu tasdik etmiştir. EA kendini, geçerli Gizli Kalkanı İlkelerini, her bir Gizlilik Kalkanı Çerçevesini temel alarak sırasıyla Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık ve İsviçre'den alınan tüm kişisel verilere ve Çerçeve'nin geçerli ilkelerine uygulamaya adamıştır. Bu gizlilik ilkesindeki şartlar ile Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında herhangi bir uyuşmazlık varsa Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerlidir. Gizlilik Kalkanı Çerçevesi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikalarımızı görmek için ABD Ticaret Bakanlığı'nın Gizlilik Kalkanı Listesi'ni ziyaret edin.

EA’nın AB Gizlilik Kalkanı ve İsviçre Gizlilik Kalkanı çerçevesinde aldığı ve ardından üçüncü bir tarafa aktardığı kişisel veriler konusundaki sorumluluğu Gizlilik Kalkanı İlkelerinde açıklanmaktadır. Özellikle, kendisi adına kişisel verileri işlemek üzere birlikte çalıştığı üçüncü taraf temsilciler söz konusu işlemi İlkelere uygun olmayan şekilde gerçekleştirdiği takdirde, EA hasara neden olan olaydan sorumlu olmadığını kanıtlamadığı sürece, Gizlilik Kalkanı İlkeleri kapsamında sorumlu olmaya devam edecektir.

EA, Gizlilik Kalkanı Çerçevesi uyarınca alınan ve aktarılan kişisel verilerle ilgili olarak ABD Federal Ticaret Komisyonunun düzenleyici yaptırım yetkilerine tabidir. Belirli durumlarda, ulusal güvenlik veya kanun uygulama gerekliliklerinin karşılanması da dâhil olmak üzere, kamu otoritelerinin yasal taleplerine cevaben EA’nın kişisel verileri açıklaması gerekebilir.

EA Gizlilik ve Çerez Politikasının “Bize Ulaşın” bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, AB Gizlilik Kalkanı, İsviçre Gizlilik Kalkanı veya genel gizlilik ile ilgili herhangi bir şikayetiniz olması durumunda lütfen Privacy Portal’ı kullanarak bizimle iletişime geçin. Tatmin edici şekilde yanıtlamadığımız, açıklığa kavuşmamış bir gizlilik veya veri kullanımı endişeniz varsa lütfen https://feedback-form.truste.com/watchdog/request adresinden, ABD'deki üçüncü taraf ihtilaf çözüm sağlayıcımızla iletişim kurun (ücretsizdir). Gizlilik Kalkanı web sitesinde daha ayrıntılı olarak açıklanan bazı durumlarda, diğer tüm anlaşmazlık çözüm prosedürleri tükendiğinde bağlayıcı hakem heyetine başvurabilirsiniz.

EA'in AB Gizlilik Kalkanı ve İsviçre Gizlilik Kalkanı'na katılması, EA'in Gizlilik ve Çerez Politikası'na tabi olan ve EEA, Birleşik Krallık ve İsviçre'den alınan tüm kişisel veriler için geçerlidir. EA, söz konusu kişisel verilerle ilgili olarak Gizlilik Kalkanı İlkelerine uyacaktır.