Electronic Arts Inc. og EU-USA og Sveits-USA Privacy Shield-rammeverkene

TRUSTe

Electronic Arts Inc. deltar i og har sertifisert samsvaret sitt med EU-USA og Sveits-USA Privacy Shield-rammeverkene. EA er forpliktet til å følge de gjeldende Privacy Shield-prinsippene for alle personlige data som mottas fra medlemsland av det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits, i henhold til gjeldende prinsipper for det aktuelle områdets Privacy Shield-rammeverk. Ved eventuelle konflikter mellom vilkårene i disse retningslinjene om personvern og Privacy Shield-prinsippene, er det Privacy Shield-prinsippene som gjelder. For å lære mer om Privacy Shield-rammeverkene, og for å se våre sertifiseringer, kan du besøke det amerikanske Department of Commerce sin Privacy Shield-liste.

EAs ansvar for personlige data som de mottar under EU eller sveitsisk Privacy Shield og senere overfører til en tredjepart, er beskrevet i Privacy Shield-prinsippene. Merk at EA holdes ansvarlig under Privacy Shield-prinsippene hvis tredjeparter som behandler personlige data på EAs vegne, gjør det på en måte som ikke samsvarer med prinsippene, med mindre EA kan bevise at de ikke er ansvarlig for hendelsen som forårsaker skaden.

Med hensyn til personlige data som mottas eller overføres under Privacy Shield-rammeverkene, er EA regulatorisk pålagt å etterkomme krav fra Federal Trade Commission i USA. I visse situasjoner er EA pålagt å utlevere personlige data på forespørsel fra myndigheter, blant annet ved krav som fremmes av hensyn til nasjonal sikkerhet eller i forbindelse med politietterforskning.

Som nærmere forklart i «Kontakt oss»-avsnittet i EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler, oppfordrer vi deg dersom du har en EU Privacy Shield-relatert, sveitsisk Privacy Shield-relatert, eller generell personverns-relatert klage, til å ta kontakt med oss gjennom portalen vår Mine personvernrettigheter. Hvis du har en bekymring omkring personvern eller databruk som vi ikke får løst for deg eller som du mener at vi ikke har håndtert på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte vår tvisteleverandør i USA som er en tredjepart (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under visse forhold, mer fullstendig beskrevet på Privacy Shield-nettstedet, kan du be om bindende voldgift når andre prosedyrer for konfliktløsning har blitt brukt.

EAs deltakelse i EU Privacy Shield og sveitsisk Privacy Shield gjelder for alle personlige data som er underlagt EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler, og som mottas fra EØS eller Sveits. EA vil opptre i samsvar med Privacy Shield-prinsippene hva angår denne typen personlige data.