Electronic Arts Inc. og EU-U.S. og Swiss-U.S. Privacy Shield-rammeverk

Electronic Arts Inc. og dets kontrollerte amerikanske underselskaper, det vil si EA Mobile Inc. og PopCap Games LLC (EA), deltar i og har sertifisert samsvaret sitt med EU-US og Sveits-US Privacy Shield-rammeverk. EA er forpliktet til å følge de gjeldende Privacy Shield-prinsippene for alle personlige data som mottas fra medlemsland av det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia og Sveits, i henhold til hvert Privacy Shielt-rammeverk, til rammeverkets gjeldende prinsipper. For å lære mer om Privacy Shield-rammeverkene, og for å se våre sertifiseringer, kan du gå til den amerikanske Department of Commerces Privacy Shield-listen.

EAs ansvar for personlige data som mottas under EU Privacy Shield og sveitsisk Pricacy Shield, og deretter overføres til en tredjepart, er beskrevet i Privacy Shield-prinsippene. Spesielt kan vi nevne at EA forblir ansvarlig under Privacy Shield-prinsippene dersom tredjepartsagenter, som er leid inn for å behandle personlige data på EAs vegne, gjør dette på en måte som ikke samsvarer med prinsippene, med mindre EA beviser at de ikke er ansvarlig for hendelsen som førte til skaden.

Med hensyn til personlige data mottatt eller overført i samsvar med Privacy Shield-rammeverket, er EA underlagt håndhevelsen av rammeverket, som gjøres av U.S. Federal Trade Commission. I visse situasjoner kan EA måtte offentliggjøre personlige data i henhold til en lovlig forespørsel fra offentlige myndigheter, inkludert det å imøtekomme forespørsler forbundet med nasjonal sikkerhet eller etter krav fra offentlige myndigheter.

Som nærmere forklart i «Kontakt oss»-avsnittet i EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss hvis du har en EU Privacy Shield-relatert, sveitsisk Pricacy Shield-relatert, eller generell personverns-relatert klage ved å sende en e-post til privacy_policy@ea.com. Hvis du har en bekymring omkring personvern eller databruk som vi ikke får løst for deg eller som du mener at vi ikke har håndtert på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte vår tvisteleverandør i USA som er en tredjepart (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under visse forhold, mer fullstendig beskrevet på Privacy Shield-nettstedet, kan du be om bindende voldgift når andre prosedyrer for konfliktløsning har blitt brukt.

EAs deltakelse i EU Privacy Shield og sveitsisk Privacy Shield gjelder for alle personlige data som er underlagt EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler og mottas fra EØS, Storbritannia og Sveits. EA vil opptre i samsvar med Privacy Shield-prinsippene hva angår denne typen personlige data.