Electronic Arts Inc. en de Europees-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Frameworks

TRUSTe

Electronic Arts Inc. neemt deel aan en heeft verklaard zich te houden aan de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Frameworks. EA streeft ernaar om de van toepassing zijnde Privacy Shield Principles toe te passen op alle persoonlijke gegevens die zijn ontvangen van lidstaten van respectievelijk de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, op basis van elk Privacy Shield Framework, volgens de van toepassing zijnde principes van het Framework. Bij conflicten tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles prevaleren de Privacy Shield Principles. Voor meer informatie over de Privacy Shield Frameworks en om onze certificeringen weer te geven, bezoekt u de Privacy Shield List van het Amerikaanse Department of Commerce.

De aansprakelijkheid van EA voor persoonlijke gegevens die EA ontvangt krachtens het EU Privacy Shield en het Zwitserse Privacy Shield en vervolgens overdraagt aan een derde partij, wordt beschreven in de Privacy Shield Principles. EA blijft krachtens de Privacy Shield Principles in het bijzonder verantwoordelijk indien externe zaakwaarnemers die EA inschakelt om de persoonlijke gegevens namens EA te verwerken, dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met de Principles, tenzij EA bewijst dat EA niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Met betrekking tot persoonsgegevens die worden ontvangen of overgedragen op grond van de Privacy Shield Frameworks is EA onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan EA worden verplicht om persoonsgegevens openbaar te maken als reactie op wettige verzoeken van openbare autoriteiten, ook om te voldoen aan vereisten voor nationale veiligheid of wetshandhaving.

Zoals verder uiteen wordt gezet in de sectie "Contact opnemen" van het privacy- en cookiebeleid van EA, raden wij u aan om contact met ons op te nemen via ons portaal Mijn privacy-rechten indien u klachten heeft die zijn gerelateerd aan het EU Privacy Shield/Zwitserse Privacy Shield of indien u algemene klachten heeft die zijn gerelateerd aan privacy. Indien u een probleem heeft op het gebied van privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u contact opnemen met onze Amerikaanse externe instantie voor het oplossen van geschillen (kosteloos) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. In bepaalde omstandigheden, die vollediger worden beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u zich beroepen op bindende arbitrage als andere procedures voor de oplossing van geschillen zijn uitgeput.

De deelname van EA aan het EU Privacy Shield en het Zwitserse Privacy Shield is van toepassing op alle persoonsgegevens waarop het privacy- en cookiebeleid van EA van toepassing is en die vanuit de EER en Zwitserland worden ontvangen. EA houdt zich aan de Privacy Shield Principles met betrekking tot deze persoonlijke gegevens.