Electronic Arts Inc. en de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Frameworks

TRUSTe

Electronic Arts Inc. neemt deel aan en heeft verklaard zich te houden aan de EU-Amerikaanse en Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Frameworks. EA streeft ernaar om de van toepassing zijnde Privacy Shield Principles toe te passen op alle persoonlijke gegevens die zijn ontvangen van lidstaten van respectievelijk de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, op basis van elk Privacy Shield Framework, volgens de van toepassing zijnde principes van het Framework. Bij conflicten tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles prevaleren de Privacy Shield Principles. Voor meer informatie over de Privacy Shield Frameworks en om onze certificeringen weer te geven, bezoekt u de Privacy Shield List van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

De aansprakelijkheid van EA voor persoonlijke gegevens die zij ontvangt krachtens het EU Privacy Shield en het Zwitserse Privacy Shield en vervolgens overdraagt aan een derde wordt beschreven in de Privacy Shield Principles. EA blijft in het bijzonder verantwoordelijk krachtens de Privacy Shield Principes indien externe agenten die zij inhuurt om de persoonlijke gegevens namens haar te verwerken dit op een wijze doen die inconsistent is met de Principles, tenzij EA bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor het incident dat de schade veroorzaakt.

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die zijn ontvangen of overgedragen krachtens de Privacy Shield Frameworks valt EA onder de regulerende handhavende gezagsdragers van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties moet EA mogelijk persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken van openbare autoriteiten, ook om aan de eisen te voldoen van de nationale veiligheid of wetshandhavende instanties.

Zoals verder uiteen wordt gezet in de sectie "Contact opnemen" van het privacy- en cookiebeleid van EA, raden wij u aan om contact met ons op te nemen via ons Privacy-portaal indien u klachten heeft die zijn gerelateerd aan het EU Privacy Shield/Zwitserse Privacy Shield of indien u algemene klachten heeft die zijn gerelateerd aan privacy. Indien u een probleem heeft op het gebied van privacy of gegevensgebruik dat wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u contact opnemen met onze Amerikaanse externe instantie voor het oplossen van geschillen (kosteloos) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. In bepaalde omstandigheden, die vollediger worden beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u zich beroepen op bindende arbitrage als andere procedures voor de oplossing van geschillen zijn uitgeput.

Deelname van EA aan het EU Privacy Shield en het Zwitserse Privacy Shield is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die onder het privacy- en cookiebeleid van EA vallen en worden ontvangen van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. EA houdt zich aan de Privacy Shield Principles met betrekking tot deze persoonlijke gegevens.