Electronic Arts Inc. og EU-US samt Schweiz' og USA's Privacy Shield Frameworks

TRUSTe

Electronic Arts Inc. deltager i og har bekræftet sin overholdelse af EU-US samt Schweiz' og USA's Privacy Shield Frameworks. EA har forpligtet sig til at anvende de gældende Privacy Shield-principper over for alle personlige oplysninger modtaget fra henholdsvis medlemslande af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), Storbritannien og Schweiz med baggrund i hvert Privacy Shield Framework og det pågældende Frameworks gældende principper. Hvis der en konflikt mellem betingelserne i denne fortrolighedspolitik og principperne i Privacy Shield, vil principperne i Privacy Shield være gældende. Hvis du vil vide mere om Privacy Shield Frameworks og se vores certificeringer, henvises du til det amerikanske handelsministeriums Privacy Shield-liste.

EA's ansvar for personlige data, som det modtager under EU's Privacy Shield og Schweiz' Privacy Shield, og som det efterfølgende overfører til en tredjepart, er beskrevet i Privacy Shield-principperne. Under Privacy Shield-principperne forbliver EA særligt ansvarlig i tilfælde af, at tredjepartsrepræsentanter, som EA ansætter til at bearbejde de personlige data på EA's vegne, gør dette på en måde, som ikke overholder principperne, medmindre EA beviser, at EA ikke er ansvarlig for den begivenhed, der førte til skaden.

Med hensyn til personlige data modtaget eller overført i henhold til Privacy Shield Framework er EA underlagt den amerikanske handelskommissions håndhævelsesbeføjelser hvad angår regulativer. I visse situationer kan EA være påkrævet at offentliggøre personlige data under hensyntagen til retmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder, inklusive at leve op til krav for national sikkerhed eller retshåndhævelse.

Som yderligere forklaret i afsnittet "Kontakt os" i EA's fortroligheds-/cookiepolitik, opfordrer vi dig til at kontakte os, hvis du har en klage relateret til EU's Privacy Shield, Schweiz' Privacy Shield eller almen fortrolighed, ved at benytte vores fortrolighedsportal. Hvis du har et anliggende, vi ikke har håndteret på tilfredsstillende vis, bedes du kontakte vores tredjepartsinstans til tvistbilæggelser i USA (uden vederlag) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Under visse forhold, der er udførligt beskrevet på Privacy Shields hjemmeside, kan du påberåbe dig bindende voldgift, når andre tvistbilæggelsesprocedurer er blevet udtømt.

EA's deltagelse i EU's Privacy Shield og Schweiz' Privacy Shield gælder for alle personlige oplysninger, der er underlagt EA's fortroligheds-/cookiepolitik og som modtages fra EØS, Storbritannien og Schweiz. EA vil overholde principperne i Privacy Shield, hvad angår sådanne personlige data.