Společnost Electronic Arts Inc. a rámce EU-USA a Swiss-USA na ochranu soukromí

Společnost Electronic Arts Inc. a její ovládané dceřiné spolešnosti v USA, jmenovitě společnosti EA Mobile Inc. a PopCap Games LLS (EA), jsou součástí rámců štítů na ochranu osobních údajů EU-USA a Švýcarsko-USA, příčemž disponují osvědčením o jejich dodržování. Společnost EA se zavazuje uplatňovat platné zásady štítů na ochranu soukromí při nakládání se všemi osobními údaji získanými od členských zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojeného království a Švýcarska, přičemž se bude opírat o jednotlivé rámce štítů na ochranu soukromí a jejich platné zásady. Více informací o těchto rámcích a našich osvědčeních naleznete v seznamu Ministerstva obchodu USA s názvem Privacy Shield List.

Odpovědnost společnosti EA za osobní údaje, které obdrží prostřednictvím rámce na ochranu soukromí pro EU a rámce na ochranu soukromí pro Švýcarsko a následně předá třetí straně, je popsána v zásadách rámce na ochranu soukromí. V souvislosti s rámcem na ochranu soukromí nese společnost EA odpovědnost zejména také v případě, že zástupce třetí strany, které společnost zadala zpracování osobních údajů svým jménem, provede tento úkon způsobem neodpovídajícím zásadám, pokud společnost EA neprokáže, že za událost vedoucí ke vzniku škody neodpovídá.

S ohledem na osobní údaje obdržené nebo předané v souladu s rámci na ochranu soukromí podléhá společnost EA regulačním donucovacím orgánům Federální obchodní komise USA. V určitých situacích může mít společnost EA povinnost zpřístupnit osobní údaje v reakci na zákonný požadavek veřejných orgánů, například požadavek související s národní bezpečností nebo vymáháním práva.

Jak je dále uvedeno v oddíle „Kontaktujte nás“ Zásad nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA, v případě stížnosti související s rámcem na ochranu soukromí pro EU, rámcem na ochranu soukromí pro Švýcarsko nebo týkající se ochrany soukromí obecně vám doporučujeme kontaktovat nás e-mailem na adrese privacy_policy@ea.com. Pokud máte nějaký nevyřešený problém související se soukromím nebo používáním dat, kterému jsme se dostatečně nevěnovali, obraťte se prosím (bezplatně) na našeho externího poskytovatele řešení sporů se sídlem v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webových stránkách rámce na ochranu soukromí, se můžete po vyčerpání ostatních možností řešení sporu odvolat k závazné arbitráži.

Zapojení společnosti EA do rámce štítu na ochranu soukromí pro EU a rámce štítu na ochranu soukromí pro Švýcarsko se vztahuje na všechny osobní údaje, které jsou předmětem Zásad nakládání s osobními údaji a soubory cookie společnosti EA a které společnost obdrží z EHP, Spojeného království a Švýcarska. U těchto osobních údajů bude společnost EA dodržovat zásady štítu na ochranu soukromí.