Electronic Arts Inc.
Privacy- en cookiebeleid


Uw privacy is belangrijk voor EA, en wij nemen onze verantwoordelijkheid voor privacy-zorg serieus. Dit beleid beschrijft hoe Electronic Arts Inc. ("EA") de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen verwerkt wanneer u gebruikmaakt van onze producten en diensten of wanneer u live events bijwoont die worden georganiseerd door of in verband staan met EA (samen "diensten" of "EA-diensten"). In sommige gevallen kunnen onze dochtermaatschappijen als gegevensbeheerders worden beschouwd, zowel samen met EA als zelfstandig.


INHOUDSOPGAVE

 1. Gegevens die wij verzamelen
 2. Hoe wij uw gegevens verzamelen
 3. Hoe wij uw gegevens gebruiken
 4. Wie uw gegevens kan ontvangen
 5. Waar wij uw gegevens bewaren
 6. Hoe wij uw gegevens beschermen
 7. Kinderen
 8. Uw keuzes en controle
 9. Diensten van derden
 10. Informatie voor inwoners van Californië
 11. Wijzigingen in ons beleid
 12. Contact opnemen
 13. Recht om contact op te nemen met een autoriteit voor gegevensbescherming

1. Gegevens die wij verzamelen

De gegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en de wijze waarop u deze gebruikt.

A. Gegevens die u ons direct verstrekt

ⓘ Wij verzamelen gegevens die u ons direct verstrekt, bijvoorbeeld tijdens het aanmaken van een EA-account, het configureren van beveiligingsvragen, het verrichten van aankopen of het opnemen van contact met EA Help.

Wij verzamelen gegevens die u ons verstrekt, zoals:

B. Informatie die u verstrekt wanneer u online speelt

ⓘ Wanneer u online speelt, verzamelen wij mogelijk gegevens over uw spelprofiel, uw gameplay of het gebruik van sociale features.

Wanneer u onze sociale features gebruikt, kunnen tekstgegevens, audiogegevens, visuele gegevens en/of andere elektronische communicatiegegevens die u verstrekt worden gelezen, gekopieerd, verzameld of gebruikt door andere spelers, en kunnen deze openbaar beschikbaar komen. Controleer of uw privacy-instellingen overeenkomen met uw voorkeuren.

Wanneer u onze online games speelt, worden uw in-game profielgegevens, gameplay en statistieken verzameld en kunnen sommige gegevens zichtbaar zijn in het spel en voor spelers buiten het spel in andere EA-diensten, zoals RaceNet. In sommige van onze titels registreren we mogelijk uw gameplay en herhalen we deze voor andere spelers in het spel en/of maken we deze zichtbaar voor andere spelers buiten het spel in andere EA-diensten. Klassementen kunnen ook zichtbaar zijn voor andere spelers buiten het spel in andere EA-diensten. In competitieve game modes kunnen we de gameplay en de knopinvoer van de controller registreren, en deze samen opnieuw afspelen met uw in-game profielgegevens en spelstatistieken voor andere spelers in het spel en op live events van EA of partners.

C. Andere gegevens die wij verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt

ⓘ Wij verzamelen mogelijk andere gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, zoals gegevens over uw apparatuur, hardware en software, IP-adres of browsergegevens.

Wij verzamelen mogelijk automatisch andere gegevens wanneer u onze diensten gebruikt, zoals:

Wij kunnen gegevens tevens lokaal op uw apparaat verzamelen en opslaan via mechanismen zoals cookies, browserwebopslag (met inbegrip van HTML 5) en caches voor toepassingsgegevens.

D. Gegevens die door derden aan ons worden verstrekt

ⓘ Wij ontvangen mogelijk gegevens over u van derden, zoals Sony, Microsoft, Nintendo, Google, mobiele platforms of externe authenticators waarmee u zich aanmeldt bij onze diensten.

Wij ontvangen mogelijk gegevens over u uit gebruikersaccounts van derden wanneer u gebruikmaakt van online diensten van EA of via spelplatforms van derden, zoals de diensten die hieronder worden vermeld. Deze gegevens worden aan EA verstrekt als onderdeel van het opzetten of koppelen van een EA-account, dat noodzakelijk is om toegang te krijgen tot de online diensten van EA. Het gebruik uwerzijds van online diensten van EA via deze derden geeft aan dat u akkoord gaat met de overdracht van deze gegevens. Hieronder vindt u voorbeelden van de informatie die wij ontvangen. Wij ontvangen nooit uw creditcardnummer of andere financiële gegevens van deze derden als onderdeel van het opzetten of koppelen van een EA-account.

Social gaming platforms. Wanneer u gebruikmaakt van externe social gaming platforms (zoals Discord of Twitch) en u uw EA-account koppelt, ontvangen we mogelijk gegevens die zijn gekoppeld aan uw account op deze platforms. Lees de kennisgevingen die aan u worden gepresenteerd als u uw accounts koppelt voor meer informatie over de gegevens die EA ontvangt.

Mobiele platforms. Indien u onze games speelt of koopt op uw mobiele apparatuur of tablet, ontvangen wij informatie over u van de app stores en andere leveranciers van mobiele platforms. Deze informatie bevat mogelijk uw gebruikersnaam of apparaat-ID en eventueel het feit dat u een aankoop heeft verricht, maar geen financiële gegevens. Een aantal van onze mobiele platforms kan gegevens naar ons sturen indien u toestemming heeft gegeven om deze te verstrekken. Onze mobiele games kunnen tevens om extra persoonlijke gegevens vragen, zoals push-meldingstokens of uw contactenlijst, maar wij verzamelen deze gegevens alleen indien u ons daarvoor toestemming geeft.

Andere externe partijen

Wij ontvangen mogelijk gegevens van andere externe partijen, zoals Facebook of Apple Game Center, indien u deze diensten in combinatie met onze games gebruikt. Wij ontvangen mogelijk tevens informatie over u als andere spelers ervoor kiezen om hun contactlijsten met ons of via openbaar beschikbare websites te delen.

E. Wettelijke basis voor verwerking

ⓘ Afhankelijk van waar u woonachtig bent, vertrouwen wij mogelijk op verschillende juridische grondslagen om uw gegevens te verwerken.

Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is afhankelijk van het type gegevens dat wij verzamelen, de context waarin wij deze vergaren en het land waarin u woonachtig bent, zoals wordt aangegeven wanneer u uw EA-account configureert of, indien u niet bent aangemeld met een EA-account, uw locatie zoals deze wordt bepaald door uw IP-adres en/of het registratieland van uw apparatuur.

Indien u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) of een rechtsgebied waarin gelijksoortige wettelijke eisen van toepassing kunnen zijn, zoals Brazilië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, vertrouwen wij op een aantal juridische grondslagen om gegevens over u te verwerken. Wij verwerken gegevens over u indien wij uw toestemming hebben, indien wij daartoe een legitiem belang hebben, indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, en/of indien wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken. We vertrouwen bijvoorbeeld normaliter op:

Indien u woonachtig bent in een gebied waarin onze bovengenoemde legitieme belangen niet worden erkend als een rechtmatige grondslag onder het toepasselijk recht, zullen wij andere passende rechtmatige grondslagen vaststellen en gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zoals contractuele noodzaak of uw toestemming.

2. Hoe wij uw gegevens verzamelen

ⓘ Wij gebruiken diverse technologieën om de effectiviteit van onze diensten te leveren en te meten, advertenties te plaatsen en uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze technologieën omvatten cookies en gelijksoortige technologieën, alsmede analyses, advertenties, anticheat- en antifraude-technologieën.

Wij en derden gebruiken de hieronder beschreven technologieën om informatie te verzamelen voor de levering van onze diensten.

A. Cookies en gelijksoortige technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw internetbrowser zijn opgeslagen. Wij en onze externe partners gebruiken cookies en gelijksoortige volgtechnologieën om inzicht te krijgen in zaken als de webpagina's, features of advertenties die u bekijkt en de games die u speelt. Met deze informatie kunnen we uw winkelwagen volgen, de effectiviteit van onze advertenties meten, ervoor zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertentie ziet en uw ervaring anderszins verbeteren. Zie Sectie 8: Uw keuzes en controle voor informatie over hoe u uw cookievoorkeuren kunt beheren.

Wij gebruiken mogelijk volgpixels of transparante GIF's om gegevens te verzamelen over het gebruik van onze diensten en uw respons op onze marketingmails. Wij gebruiken internet-logboekbestanden (met technische gegevens zoals uw IP-adres) om verkeer op onze diensten te observeren, technische problemen op te lossen, fraude te detecteren en te voorkomen, en onze gebruikersovereenkomst te handhaven.

Wij gebruiken tevens analyse-, advertentie-, anticheat- en antifraudechnologieën in onze diensten. Deze technologieën kunnen gebruikmaken van dezelfde cookies of gelijksoortige mechanismen, zoals hieronder verder wordt beschreven.

B. Analyse-technologieën

Wij gebruiken interne en externe analyse-technologieën om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten, uw computer of apparatuur en de gezondheid van onze diensten.

Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens van uw computer of apparaat verzamelen en opslaan wanneer u gebruikmaakt van onze diensten. Deze gegevens omvatten technische en gerelateerde gegevens over uw computer, apparaat en besturings- en/of netwerksystemen (zoals IP-adres en apparaatkenmerken); gegevens over uw betrokkenheid bij bepaalde features en diensten; gameplay- en gebruiksstatistieken; alsmede systeeminteracties en randapparatuur. We kunnen ook gegevens van uw apparaat verzamelen en opslaan om waarschijnlijkheidskenmerken te maken voor het analyseren van de diensten die onze spelers op verschillende apparaten gebruiken. Indien u een spel offline speelt zonder verbinding met internet te maken, worden deze gegevens opgeslagen op uw apparaat en verzonden naar ons als uw apparaat verbinding maakt met internet. Indien u deelneemt aan online diensten, kunnen wij tevens uw persoonlijke en/of statistische gegevens over uw gameplay (met inbegrip van scores, klassementen en prestaties) vergaren, gebruiken, opslaan, verzenden en openbaar weergeven, of content vaststellen die door u is aangemaakt en met andere spelers wordt gedeeld.

Analyse-technologieën van derden die in onze diensten zijn geïntegreerd (met inbegrip van SDK [Software Development Kit]- en API [Application Program Interface]-integraties) combineren de gegevens die zij verzamelen in verband met het gebruik uwerzijds van de diensten van EA met gegevens die zij in de loop der tijd onafhankelijk en/of op verschillende platforms hebben verzameld. Veel van deze bedrijven verzamelen en gebruiken gegevens volgens hun eigen privacybeleid. Een lijst met externe analysebedrijven die binnen onze diensten werken en informatie over afmelding voor zover dat mogelijk is, is te vinden op privacyappendix.ea.com/nl.

C. Technologieën voor de plaatsing van advertenties

Een aantal van onze diensten maakt gebruik van technologie voor de plaatsing van advertenties, die op hun beurt weer gebruikmaken van cookies, transparante GIF's, webbakens, volgpixels, SDK, API en andere gelijksoortige technologieën om aanbiedingen en advertenties aan u te presenteren binnen de diensten van EA alsmede externe platforms en sites, en om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten. Sommige van deze technologieën kunnen gedrag synchroniseren of koppelen tussen verschillende websites, mobiele apps en apparatuur om aanbiedingen en advertenties af te stemmen op uw interesses. U krijgt bijvoorbeeld een aanbieding voor een spel dat u volgens ons misschien leuk zult vinden. Of indien u uitdrukkelijk geïnteresseerd bent in een spel, ontvangt u later mogelijk een advertentie voor dat spel of gelijksoortige diensten op sites van EA of derden. Andere in-game advertentietechnologieën kunnen ervoor zorgen dat aanbiedingen tijdelijk worden geüpload naar uw spel, webbrowser of mobiele apparatuur, om later te worden vervangen als u online bent.

Deze technologieën verzamelen en gebruiken gegevens, zodat wij gepaste aanbiedingen en advertenties aan u kunnen presenteren, de effectiviteit en verspreiding van deze aanbiedingen en advertenties kunnen meten en kunnen begrijpen hoe gebruikers met onze diensten communiceren. Naast kenmerken en bepaalde gegevens uit Sectie 1(C): Andere gegevens die wij verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt hierboven, kunnen deze gegevens het volgende omvatten:

Advertentiebedrijven van derden kunnen de verzamelde gegevens combineren in de context van de weergave van een aanbieding via onze diensten met andere gegevens die ze in de loop der tijd onafhankelijk en/of op verschillende websites hebben verzameld. Veel van deze bedrijven verzamelen en gebruiken gegevens volgens hun eigen privacybeleid. Op privacyappendix.ea.com/nl vindt u een lijst met advertentiebedrijven die hun eigen netwerken op onze diensten beheren, hun privacy-kennisgevingen en informatie over hoe u zich kunt afmelden voor zover dat mogelijk is.

Voor meer informatie over de werkmethoden van deze advertentienetwerken of afmeldingen voor gerichte advertenties van derden kunt u ook www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca of www.youronlinechoices.eu bezoeken. Een afmelding betekent niet dat u geen advertenties ziet; het betekent eerder dat de advertenties die u ziet voor u minder relevant kunnen zijn.

D. Anticheat- en fraudepreventietechnologieën

Wij streven naar een veilige en eerlijke spelomgeving voor alle spelers. Indien u gebruikmaakt van onze diensten, kunnen wij of derden gebruikmaken van cookies en gelijksoortige technologieën, en gegevens over uw machine of apparaat verzamelen om een "vingerafdruk" of "hash" van uw machinecomponenten te maken voor fraudepreventie-, beveiligings- en verificatiedoeleinden. Wij monitoren mogelijk tevens openbaar verkrijgbare informatie en sites van derden en/of maken mogelijk gebruik van anticheat-technologie binnen onze diensten, met inbegrip van geautomatiseerde antifraude- en antimisbruik-algoritmes. Indien u van mening bent dat uw toegang tot onze games en/of diensten abusievelijk door deze technologie is geblokkeerd, neemt u contact met ons op via EA Help.

3. Hoe wij uw gegevens gebruiken

ⓘ Wij gebruiken uw gegevens om onze diensten te beheren, uw spelervaring te verbeteren, klantenondersteuning te bieden, advertenties te plaatsen en de effectiviteit daarvan te meten, en om onze communicatie met u af te stemmen.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens, zowel apart als gecombineerd, op de volgende manieren.

Om ons bedrijf aan te sturen en uw spelervaring te verbeteren en naar wens aan te passen, onder andere voor de volgende doeleinden:

Het bieden van ondersteuning, ten behoeve van onder andere:

Personalisering van onze correspondentie met u, ten behoeve van onder andere:

Bewaring. Wij bewaren de gegevens die wij verzamelen zolang dat nodig is om onze diensten te leveren, en wij bewaren deze gegevens mogelijk langer dan die periode indien dat nodig is vanwege wettelijke, operationele of andere legitieme redenen.

Waar mogelijk kunnen we de gegevens die we verzamelen ook niet-herleidbaar maken, anonimiseren of aggregeren, of zodanig verzamelen dat deze niet direct naar u kan worden herleid. Wij gebruiken en delen dergelijke gegevens zoals nodig voor onze zakelijke doeleinden en zoals toegestaan door het van toepassing zijnde recht.

4. Wie uw gegevens kan ontvangen

ⓘ Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de categorieën ontvangers die wij in deze sectie beschrijven, bijvoorbeeld om onze diensten te leveren en advertenties te plaatsen.

Dienstverleners. Leveranciers en andere dienstverleners die ons helpen bij het aansturen van ons bedrijf en het verlenen van diensten kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen. Wij vereisen dat elke dienstverlener die uw persoonlijke gegevens verwerkt, dit alleen namens ons doet en voor doeleinden die consistent zijn met dit beleid, zoals de doeleinden die worden beschreven in Sectie 3: Hoe wij uw gegevens gebruiken.

Zakelijke partners. Wij verstrekken mogelijk persoonlijke gegevens aan zakelijke partners waarmee wij samen diensten aanbieden. Deze partners omvatten de bedrijven die het platform bieden waarop u onze games speelt, zoals Sony (PlayStation®4-systeem of PlayStation®5-console), Microsoft (Xbox) of anderen.

Partners en dochtermaatschappijen. We kunnen persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere bedrijven waarin we een eigendomsbelang hebben, voor zover dat nodig is voor de doeleinden die in dit beleid uiteen worden gezet.

Advertentiepartners. Via onze diensten kunnen externe advertentiepartners technologieën en andere volghulpmiddelen gebruiken om gegevens te verzamelen over gebruik uwerzijds van EA-diensten en uw apparatuur (zoals uw IP-adres, mobiele kenmerken, bezochte pagina's, locatie, browsergegevens, tijd van de dag). We kunnen ook gegevens met betrekking tot uw apparaat en gebruik uwerzijds van onze diensten delen met onze externe advertentiepartners, zodat deze gerichte advertenties aan u kunnen leveren wanneer u services en websites van derden binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk wordt normaliter "advertenties op basis van interesse", "advertenties op basis van online gedrag" of "gerichte advertenties" genoemd.

Zie Sectie 2(C): Technologieën voor de plaatsing van advertenties voor meer informatie over online advertenties en Sectie 8: Uw keuzes en controle over uw relevante keuzes en controle.

Openbaarmakingen om ons of anderen te beschermen. Wij kunnen alle gegevens die wij in verband met u opslaan inzien, bewaren en openbaar maken aan externe partijen indien wij in goed vertrouwen geloven dat dit vereist of gepast is ten behoeve van de volgende doeleinden: naleving van verzoeken in verband met wetshandhaving of nationale veiligheid en gerechtelijke procedures, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding; bescherming van de rechten, eigendommen en veiligheid van u of anderen; handhaving van ons beleid of onze contracten; inning van bedragen die u aan ons verschuldigd bent; of assistentie bij een onderzoek of vervolging vanwege verdachte of daadwerkelijke illegale activiteiten. Met name indien wij een rapport ontvangen waaruit blijkt dat u ons beleid heeft overtreden (zoals ons Positive Play Charter), maken wij dat rapport en andere relevante gegevens mogelijk openbaar aan het platform waarop u onze games speelt.

Openbaarmaking bij fusie, verkoop of andere overdracht van activa. Bij een reorganisatie, afsplitsing, fusie, verkoop of faillissement kunnen wij alle gegevens die wij vergaren aan de betreffende externe partij overdragen, en wij zullen hiervoor om toestemming vragen indien dat door de wet of het contract wordt vereist.

Plug-ins van derden. Indien technologieën of sociale tools van derden in onze diensten worden geïntegreerd, verzamelen deze derden mogelijk gegevens over het gebruik uwerzijds van onze diensten. Een voorbeeld is de Facebook-knop "Vind ik leuk".

In bepaalde gevallen (zoals op onze websites) bevatten onze diensten YouTube-video's. Deze integratie is onderworpen aan de servicevoorwaarden van YouTube en kan leiden tot verzameling van uw persoonlijke gegevens door Google volgens het privacybeleid van Google. Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw YouTube- of andere Google-gegevens te ontvangen, bijvoorbeeld door u aan te melden bij onze diensten via uw Google-account, kunt u uw toestemming (inclusief intrekking) beheren via de Google-beveiligingsinstellingen. U kunt ook andere rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die we hebben verzameld, zoals wordt beschreven in Sectie 8: Uw keuzes en controle.

Delen op andere platforms. In sommige games kunt u contact houden met vrienden en leden van de community van een spel, ongeacht het platform waarop ze spelen. Iemand op een Xbox kan bijvoorbeeld meedoen aan een match met een speler die gebruikmaakt van een PlayStation®4-systeem of PlayStation®5-console. We noemen deze mogelijkheid om tegen spelers op andere platforms te spelen "Cross-Play". Als Cross-Play is ingeschakeld en u met iemand op een ander platform speelt, kan het andere platform het ID van uw platform (zoals de Xbox gamertag of het online-ID van uw account voor PlayStation™Network) en andere informatie ontvangen die nodig is om Cross-Play in te schakelen. Daarnaast geven we mogelijk informatie over het gebruik uwerzijds van Cross-Play features op het platform waarop u onze games speelt. U kunt uw voorkeuren voor Cross-Play wijzigen door naar de instellingenmenu's van het spel of uw platform te gaan.

In sommige van onze games kunt u uw voortgang voortzetten op andere platforms en ervoor zorgen dat aankopen op één platform ook beschikbaar zijn op een ander platform. Wij delen uw informatie met platforms voor zover dat nodig is om deze features in te schakelen.

Andere platforms die uw gegevens ontvangen, zijn mogelijk Sony (PlayStation®4-systeem of PlayStation®5-console), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Valve (Steam), Epic en andere platforms zodra deze beschikbaar komen voor deze features. Uw gegevens die door deze platforms worden ontvangen, vallen mogelijk onder de betreffende privacy-kennisgevingen.

Met uw toestemming. Wij kunnen uw gegevens bekendmaken aan andere ontvangers na uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij hierboven anders wordt beschreven. U kunt bijvoorbeeld akkoord gaan met het delen van uw gegevens met bepaalde bedrijven of organisaties om te horen over hun producten, diensten of acties, of indien u ons laat weten dat u uw EA-account wilt koppelen aan de diensten van een ander bedrijf. Deze ontvangers verwerken de gegevens die u verklaart te delen volgens de betreffende privacy-kennisgevingen.

5. Waar wij uw gegevens bewaren

ⓘ Wij bewaren en verwerken uw gegevens in de Verenigde Staten en andere landen waarin wij actief zijn. In dat geval maken wij gebruik van technische, fysieke en administratieve veiligheidscontroles om te voldoen aan de eisen voor gegevensoverdracht zoals die zijn vastgesteld door diverse privacywetten, waaronder de Europese General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wanneer u toegang krijgt tot EA-diensten, ook wanneer deze beschikbaar zijn op platforms van derden, worden uw persoonlijke gegevens over het algemeen direct door EA verzameld en verwerkt in de Verenigde Staten. Persoonlijke gegevens die wij vergaren, kunnen vervolgens worden opgeslagen en verwerkt voor de in dit Privacy- en Cookiebeleid uiteengezette doeleinden in de Verenigde Staten of andere landen waarin EA, haar dochtermaatschappijen of externe zaakwaarnemers actief zijn. Door toestemming te geven voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten het land waarin u woonachtig bent, bevestigt u dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan ontvangers in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als de wetten in het land waarin u woonachtig bent of staatsburgerschap geniet.

De privacypraktijken van EA voldoen aan het Asia-Pacific Economic Cooperation Cross-Border Privacy Rules System (APEC CBPR). Het APEC CBPR System biedt een kader voor organisaties dat bescherming garandeert van persoonlijke gegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader is hier beschikbaar: https://www.apec.org/about-us/about-apec/fact-sheets/what-is-the-cross-border-privacy-rules-system.

EA voldoet aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), de UK Extension voor het EU-U.S. DPF, en het Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) zoals vastgesteld door het U.S. Department of Commerce. EA heeft aan het U.S. Department of Commerce verklaard dat zij zich houdt aan de EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie in het kader van het EU-U.S. DPF en van het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) in het kader van de UK Extension voor het EU-U.S. DPF. EA heeft aan het U.S. Department of Commerce verklaard dat zij zich houdt aan de Swiss-U.S. Data Privacy Framework Principles (Swiss-U.S. DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van Zwitserland in het kader van het Swiss-U.S. DPF. Bij conflicten tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-U.S. DPF Principles en/of de Swiss-U.S. DPF Principles prevaleren de Principles. Voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering weer te geven, bezoekt u https://www.dataprivacyframework.gov/.

EA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die EA ontvangt, krachtens de EU-U.S. DPF en Swiss-U.S. DPF, en die EA vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens EA optreedt als zaakwaarnemer. EA voldoet aan de EU-U.S. DPF en Swiss-U.S. DPF Principles voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens vanuit de EU en Zwitserland, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdracht.

De Federal Trade Commission heeft rechtsbevoegdheid over de naleving door EA van de EU-U.S. DPF, de UK Extension voor het EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF. In bepaalde situaties kan EA worden verplicht om persoonsgegevens openbaar te maken als reactie op wettige verzoeken van openbare autoriteiten, ook om te voldoen aan vereisten voor nationale veiligheid of wetshandhaving.

In overeenstemming met de EU-U.S. DPF, de UK Extension voor het EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF verbindt EA zich ertoe om onopgeloste klachten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens ontvangen in het kader van de EU-U.S. DPF, de UK Extension voor het EU-U.S. DPF en de Swiss-U.S. DPF door te verwijzen naar TRUSTe, een zaakwaarnemer voor het oplossen van geschillen gevestigd in de Verenigde Staten. Indien u geen tijdige bevestiging van ons ontvangt met betrekking tot uw aan DPF Principles gerelateerde klacht, of indien wij uw aan DPF Principles gerelateerde klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u voor meer informatie of om een klacht in te dienen een bezoek brengen aan de in de VS gevestigde externe zaakwaarnemer voor het oplossen van geschillen. De diensten van TrustArc worden kosteloos aan u geleverd.

In bepaalde omstandigheden, die volledig worden beschreven op de website van Data Privacy Framework, heeft u mogelijk het recht om bindende arbitrage in te roepen als andere procedures voor het oplossen van geschillen zijn uitgeput.

6. Hoe wij uw gegevens beschermen

ⓘ Wij gebruiken diverse beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen en te beschermen.

Beveiliging van uw gegevens heeft prioriteit bij EA, en wij nemen diverse technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen, met inbegrip van encryptie van gevoelige gegevens. Wees u er echter van bewust dat geen enkele veiligheidsmaatregel perfect is. Daarom kunnen wij de beveiliging van uw gegevens niet te allen tijde garanderen. U moet altijd zorgvuldig zijn als het gaat om de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over EA Security.

7. Kinderen

ⓘ Wij streven ernaar kinderen leeftijdsgebonden ervaringen te bieden. Afhankelijk van de leeftijd van het kind dat toegang heeft tot onze online diensten, moeten ouders of voogden mogelijk toestemming geven om hun kind toegang te geven tot bepaalde online features van onze diensten.

Hoewel de meeste EA-diensten bedoeld zijn voor volwassenen, erkent EA het belang van bescherming van de privacy van kinderen die online toegang hebben tot onze diensten. Wij streven ernaar dat kinderen die toegang krijgen tot onze diensten een aan hun leeftijd aangepaste ervaring krijgen, door gebruik te maken van gegevensminimalisering, ingebouwde privacy en standaardpraktijken. Wij houden rekening met de belangen van kinderen bij het bepalen van de leeftijdsgebonden ervaring die zij krijgen en de ontwikkelingsrijpheid van kinderen van verschillende leeftijden. Wanneer kinderen meerderjarig zijn in hun land of regio, kunnen ze de ervaring van een volwassene krijgen.

Wanneer spelers zich identificeren als zijnde kinderen onder de minimumleeftijd voor digitale toestemming die is vastgelegd in de wetgeving van individuele landen of regio's, zullen wij het volgende doen:

(1) toestemming van ouders verkrijgen voor het gebruik van de persoonlijke gegevens van hun kinderen, indien dit wordt vereist door het toepasselijk recht. Wij staan ouders bijvoorbeeld toe om voor bepaalde diensten een EA-account voor kinderen aan te maken, en met ouderlijke toestemming verzamelt en gebruikt EA de persoonlijke gegevens van bepaalde kinderen om het EA-account van een kind te beheren;

(2) features in bepaalde diensten uitschakelen waarmee kinderen gegevens kunnen delen die direct naar hen kunnen worden herleid, tenzij een ouder ons of het externe platform waarvoor hun kind speelt relevante toestemming heeft gegeven. Wij respecteren bijvoorbeeld het ouderlijk toezicht van derden (console) als dit van toepassing is op game features waarmee kinderen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld via chat of door gebruikers gegenereerde content) kunnen verstrekken in online games of multiplayergames;

(3) bepaalde gegevens uitsluitend voor beperkte doeleinden verzamelen en gebruiken. We sturen bijvoorbeeld lokale in-app meldingen, die niet afhankelijk zijn van het verzamelen van persoonlijke gegevens. Ook persistente apparaatkenmerken, zoals het IP-adres of het kenmerk van advertentieapparatuur, kunnen worden verzameld om onze interne bedrijfsvoering te ondersteunen, zoals:

(4) de deelname van kinderen aan activiteiten (zoals game-wedstrijden) niet verbinden aan de openbaarmaking van meer persoonlijke gegevens dan redelijkerwijze noodzakelijk is om aan de activiteit deel te nemen. Bij bepaalde service-gerelateerde activiteiten staan wij kinderen mogelijk helemaal niet toe om mee te doen, zelfs niet indien wij hiervoor toestemming hebben; en

(5) ouderlijk toezicht en keuzemogelijkheden aanbieden. Indien u ouder of voogd bent en eerder verstrekte toestemming wilt intrekken, gegevens wilt bekijken die van uw kind zijn verzameld of deze gegevens wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de opties in Sectie 12: Contact opnemen. Indien wij erachter komen dat een kind ons zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen wij alle persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren, en beëindigen we het account van het kind en/of draaien wij dit zodanig terug dat het kind weer de leeftijdsconforme gebruikservaring krijgt, wat van toepassing is.

Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop wij de persoonlijke gegevens van uw kind vergaren, gebruiken, delen of anderszins verwerken, informeren wij ouders zoals vereist door het toepasselijk recht.

Wij raden u aan om met uw kinderen te praten over online communicatie met vreemden en de risico's voor het online openbaar maken van persoonlijke gegevens. U en uw kind moeten de privacy-instellingen bekijken die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten (waarvan u een overzicht vindt op onze pagina Tools voor spelers en ouderlijk toezicht).

8. Uw keuzes en controle

ⓘ Wij bieden u de keuze en controle over het gebruik van uw gegevens, met inbegrip van de mogelijkheid om uw privacy-rechten voor gegevens uit te oefenen.

Wij bieden u zinnige keuzes voor de vergaring en het gebruik van uw gegevens. Indien u bijvoorbeeld geen marketingmails meer van EA wilt ontvangen, kunt u op de opzeglink klikken die is opgenomen in de voettekst van een verzonden marketingmail.

U kunt ontdekken hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen door ons portaal Mijn privacy-rechten te bezoeken.

U kunt bezwaar maken tegen onze beslissing met betrekking tot uw privacyrechten. Om dit te doen, gaat u naar ons portaal Mijn privacy-rechten en klikt u op "Andere vragen over privacy".

Verificatie van accounteigendom. Om de veiligheid van uw account en uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan u worden gevraagd om uw accounteigendom te verifiëren voordat wij uw verzoek tot uitoefening van uw privacy-rechten voor gegevens verwerken. Verificatiemethoden omvatten aanmelding op uw EA-account, bevestiging van het eigendom van en de toegang tot het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, en/of bevestiging van andere unieke accountgegevens.

Gemachtigden. U kunt via een gemachtigde een verzoek indienen om uw privacy-rechten voor gegevens uit te oefenen. Neem contact met ons op via EA Help om dat verzoek te initiëren. Indien u via een gemachtigde uw recht op verwijdering, toegang of correctie uitoefent, vereisen we dat u uw accounteigendom rechtstreeks bij ons verifieert, tenzij u uw zaakwaarnemer een geldig volmacht heeft gegeven die in overeenstemming is met de Californische wet en een vergelijkbaar bewijs van accounteigendom bevat.

Indien u via een gemachtigde een verzoek indient om u af te melden voor de verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens voor gerichte marketingdoeleinden, hebben we uw ondertekende toestemming nodig om aan te tonen dat u de agent heeft gemachtigd om namens u op te treden.

Uw recht op verwijdering. U kunt uw EA-account deactiveren of de persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld verwijderen door contact met ons op te nemen via EA Help. In dat geval heeft u geen toegang meer tot de games of diensten van EA die zijn gekoppeld aan uw account. EA kan gegevens bewaren die nodig zijn om geschillen op te lossen, onze gebruikersovereenkomsten te handhaven, onze wettelijke rechten te beschermen en te voldoen aan technische en wettelijke eisen en beperkingen die gerelateerd zijn aan de beveiliging, integriteit en werking van onze diensten. Anders bewaren wij uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijze noodzakelijk is om onze diensten te leveren, te creëren en te verbeteren, en om aan de wet te voldoen.

Uw recht op toegang (of "informatie"). U kunt toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief de categorieën persoonlijke gegevens die worden verzameld, waar we deze verzamelen, waarom en hoe we deze gebruiken en wie deze gegevens kan ontvangen (inclusief aan wie deze kunnen worden verkocht of met wie deze kunnen worden gedeeld, zoals deze voorwaarden zijn gedefinieerd onder de toepasselijke wetgeving). De algemeen toepasselijke details over onze verwerking staan in dit beleid. Met betrekking tot de gegevens die specifiek zijn voor onze verwerking van uw gegevens, kunt u een kopie van uw EA-accountgegevens downloaden door uw EA-account te bezoeken en op het tabblad "Jouw EA-gegevens" te klikken. Neem contact met ons op via EA Help voor meer informatie.

Uw recht op correctie. U kunt vragen om correctie van uw persoonlijke gegevens indien deze onnauwkeurig zijn. In sommige gevallen kunnen we self-service tools leveren, zoals de tools op het klantenportaal voor EA-accounts, waarmee u een aantal persoonlijke gegevens kunt bijwerken.

Uw recht op afmelding voor of bezwaar tegen bepaalde verwerking. U kunt zich afmelden voor gerichte advertenties of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van onze legitieme belangen, indien de toepasselijke wetgeving in dergelijke rechten voorziet. Om deze rechten uit te oefenen, raadpleegt u verdere instructies op ons portaal Mijn privacy-rechten, inclusief de sectie Gerichte advertenties geleverd door derden.

Cookie-beheer. Indien u zich op een locatie bevindt waarvan de wetgeving aanvullende keuzes vereist, kunt u cookies en soortgelijke technologieën die op de meeste EA-websites worden gebruikt voor bepaalde optionele functionele en advertentieanalyses en gerichte advertentiedoeleinden beheren via de banner die onder aan de webpagina wordt weergegeven tijdens uw eerste bezoek. U kunt ook sommige cookies uitschakelen, de soorten cookies beperken die u toestaat, of uw browser instellen om u te waarschuwen als cookies worden verzonden. Zie de richtlijnen van uw eigen webbrowser indien u hulp wilt bij het beheren van uw cookie-voorkeuren.

INWONERS VAN CALIFORNIË: U heeft het recht om u af te melden voor de verkoop of het delen van uw persoonlijke gegevens door ons voor gerichte advertentiedoeleinden. Lees de tekst op het portaal Mijn privacy-rechten, inclusief de sectie Gerichte advertenties geleverd door derden, over dit recht en hoe u dit kunt uitoefenen.

Het effect van uw keuze is afhankelijk van de context waarin u deze uitoefent:

Global Privacy Control. In bepaalde regio's erkennen wij een door uw webbrowser verzonden voorkeurssignaal voor afmelding (soms aangeduid als de Global Privacy Control of "GPC") als een geldig verzoek om af te zien van de verkoop en het delen van de persoonlijke gegevens die worden verwerkt via de browser die u gebruikt. In de praktijk bepaalt dit of uw browser cookies van derden laadt op de websites van onze diensten die worden gebruikt voor gerichte advertenties, of anderszins kunnen worden beschouwd als een "verkoop" van persoonlijke gegevens. We verwerken dit signaal alleen op basis van browserinstellingen, dus u moet dit signaal apart instellen voor verschillende browsers op hetzelfde apparaat en op verschillende apparaten. Bekijk de lijst met browsers die GPC ondersteunen en bijbehorende instructies voor het inschakelen ervan. GPC heeft geen controle over gerichte advertenties in onze pc-games, console-games of mobiele games en moet worden gewijzigd via uw account of de instellingen van het spel, zoals hierboven wordt beschreven.

U heeft het recht om geen discriminerende behandeling te krijgen tijdens de uitoefening van deze privacy-rechten.

9. Diensten van derden

ⓘ Onze websites en diensten kunnen advertenties of links naar diensten en sites van derden bevatten.

Onze websites en diensten kunnen advertenties van of links naar externe diensten bevatten (zoals de Facebook-knop "Vind ik leuk” of links naar externe websites). Indien u op deze links klikt, inclusief advertenties, verlaat u de dienst van EA en gaat u naar de externe dienst of de geselecteerde site. Indien u een externe website bezoekt of een externe dienst gebruikt, dient u het privacybeleid van de betreffende dienst of site te raadplegen, omdat het gebruik van externe sites of diensten onder hun privacybeleid valt.

10. Informatie voor inwoners van Californië

ⓘ De wet van Californië vereist bepaalde aanvullende verklaringen over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

A. Kennisgeving voor Vergaring

Afhankelijk van het gebruik uwerzijds van onze diensten kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens in de voorafgaande 12 maanden zijn verzameld en openbaar gemaakt, aangezien deze categorieën worden gedefinieerd onder de California Consumer Privacy Act ("CCPA"):

In bepaalde omstandigheden kunnen we ook aanvullende gegevens verzamelen en openbaar maken, zoals:

We kunnen andere categorieën persoonlijke gegevens verzamelen en openbaar maken voor zover u deze verstrekt via in-game chat, forums of via onze ondersteuningskanalen voor spelers.

Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van deze gegevens vindt plaats voor een of meer van de zakelijke of commerciële doeleinden die worden vermeld in Sectie 3: Hoe wij uw gegevens gebruiken.

De volgende categorieën persoonlijke gegevens kunnen worden "verkocht" of "gedeeld", zoals deze termen worden gedefinieerd onder de CCPA, voor gerichte advertenties:

Deze gegevens kunnen zijn verkocht of gedeeld met onze advertentiepartners voor de doeleinden die worden beschreven in de betreffende paragraaf van Sectie 4: Wie uw gegevens kan ontvangen.

Wij "verkopen" of "delen" geen persoonlijke gegevens van consumenten jonger dan 16 jaar, zoals deze termen worden gedefinieerd onder de CCPA.

Wij bewaren de gegevens die wij verzamelen zolang dat nodig is om onze diensten te leveren, en wij bewaren deze gegevens mogelijk langer dan die periode indien dat nodig is vanwege wettelijke, operationele of andere legitieme redenen.

Bekijk uw keuzes met betrekking tot de verkoop en het delen van uw persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties.

Raadpleeg ons algemene Privacy- en Cookiebeleid voor meer informatie.

B. Aanvullende privacy-kennisgeving voor Californië

Hieronder vindt u meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, waarbij de kennisgeving direct hierboven is opgenomen.

Voor elk van de categorieën persoonlijke gegevens waarnaar hierboven wordt verwezen:

C. Uw rechten

Zie Sectie 8: Uw keuzes en controle voor een overzicht van uw privacy-rechten in Californië en hoe u deze kunt uitoefenen.

11. Wijzigingen in ons beleid

ⓘ Dit beleid wordt op gezette tijden bijgewerkt, en wij zullen u informeren over wezenlijke wijzigingen.

Wij kunnen dit privacybeleid soms bijwerken. In dat geval herzien we de datum "laatst bijgewerkt" onder aan het beleid. Indien er wezenlijke wijzigingen in dit beleid zijn aangebracht, verrichten wij redelijke inspanningen om u hiervan op de hoogte te brengen middels een kennisgeving over dergelijke wijzigingen voordat ze van kracht worden, of door u direct een kennisgeving te sturen.

12. Contact opnemen

ⓘ Indien u vragen over dit beleid heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Indien u vragen heeft over dit beleid, kunt u ons portaal Mijn privacy-rechten gebruiken om contact op te nemen met onze beveiligingsfunctionaris voor gegevens.

Om contact op te nemen met EA, met inbegrip van onze beveiligingsfunctionaris voor gegevens, kunt u tevens het volgende adres gebruiken: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. De vertegenwoordiger van Electronic Arts Inc. in de Europese Unie is Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Ireland. De vertegenwoordiger van Electronic Arts Inc. in het Verenigd Koninkrijk is Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, United Kingdom.

13. Recht om contact op te nemen met een autoriteit voor gegevensbescherming

ⓘ U heeft mogelijk het recht om contact op te nemen met uw autoriteit voor gegevensbescherming.

Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. U heeft tevens het recht om contact op te nemen met de plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming indien dat uw voorkeur heeft, zoals:

Indien van toepassing kan uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming de zaak tevens voorleggen aan het Department of Commerce of de FTC.

Indien u zich zorgen maakt over gegevenspraktijken die wij niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe zaakwaarnemer voor het oplossen van geschillen in Amerika.


Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2023

Vorig privacy- en cookiebeleid

TRUSTe Privacy CertificationTRUSTe