PRIVACY- EN COOKIEBELEID ELECTRONIC ARTS

Ingangsdatum: 17 mei 2016


TRUSTe Privacy Certification


Door u te registreren voor een EA-account (voorheen Origin-account genoemd) (account) en deze site en/of online of mobiele producten en diensten van EA te gebruiken, gaat u akkoord met het privacybeleid van EA en geeft u toestemming voor de overdracht en opslag van uw gegevens in de VS. Door u te registreren, verklaart u dat EA uw gegevens mag verwerken volgens het onderstaande privacybeleid en dat u de algemene voorwaarden van EA zult naleven.

INDIEN U HET NIET MET DIT BELEID EENS BENT, MOET U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN SITES EN ONLINE OF MOBIELE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN EA. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, plaatsen wij deze wijzigingen in deze privacyverklaring, op de homepage of op andere plekken, zodat u weet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en in welke omstandigheden wij deze eventueel openbaar maken. Wij behouden het recht voor om de privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, dus neem deze regelmatig door. Indien wij wezenlijke of aanzienlijke wijzigingen in dit beleid of het gebruik van de gegevens van uw kinderen aanbrengen, informeren wij u of de ouder/voogd hier, via e-mail of via een kennisgeving op onze homepage, vóórdat de wijzigingen van kracht worden. Voortgezet gebruik van onze online en mobiele producten en diensten geeft aan dat u akkoord gaat met de wijzigingen in ons online privacybeleid.

INHOUDSOPGAVE

I.         Privacybeleid EA online: Inleiding
II.        De site van EA is gecertificeerd door TRUSTe
III.      Wat zijn persoonlijke gegevens en wanneer verzamelt EA deze?
IV.       Wat zijn niet-persoonlijke gegevens en wanneer verzamelt EA deze?
V.        Gegevens die door derden aan EA worden verstrekt.
VI.      Wat gebeurt er met de gegevens die EA verzamelt?
VII.     Waar wordt de informatie bewaard?
VIII.    Hoe beschermt EA uw persoonlijke gegevens?
IX.       Inzage/correcties in uw gegevens, verzoeken om verwijdering uit mailinglists en deactivering van uw account
X.        Een speciale opmerking over kinderen
XI.      Openbare gegevens, waaronder door gebruikers gegenereerde content, online forums, blogs en profielen
XII.     Externe sites
XIII.    Producten die in samenwerking met derden worden aangeboden
XIV.    Contactgegevens
XV.      Inwoners van Californië: Uw privacyrechten in Californië
XVI.    Oplossing van geschillen via bindende arbitrage


I.    Privacybeleid EA online en mobiel: Inleiding

EA en haar dochtermaatschappijen weten dat u belang hecht aan de manier waarop uw gegevens worden gebruikt en uitgewisseld. Wij zijn dan ook dankbaar dat u ons uw vertrouwen schenkt en ervan uitgaat dat we zorgvuldig en verstandig met deze informatie zullen omgaan. Wij respecteren de privacyrechten van consumenten en erkennen het belang van de bescherming van gegevens die over u worden verzameld. Wij hebben dit wereldwijde online privacybeleid geïmplementeerd om uitleg te geven over de opslag en het gebruik van persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die wij online verzamelen op onze websites, tijdens gebruik uwerzijds van onze online producten en/of diensten (waaronder online gameplay) en op mobiele platforms. Dit beleid heeft geen betrekking op gegevens die online worden verstrekt ten behoeve van vacatures. Zie de privacyverklaring van EA inzake vacaturegegevens op de vacaturesite van EA (www.jobs.ea.com) voor meer informatie.

Indien u woonachtig bent in de Verenigde Staten, Canada of Japan, zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Electronic Arts Inc. Indien u woonachtig bent in een ander land, zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en Electronic Arts Swiss Sàrl.

Dit beleid is tevens van toepassing op websites van EA die zijn gecertificeerd door TRUSTe. Om een lijst van deze gevalideerde websites van EA weer te geven, bezoekt u www.TRUSTe.com. Daarnaast bezit EA diverse andere domeinnamen die naar de hierboven vermelde websites verwijzen. Wij voegen mogelijk tevens nieuwe sites toe die onder dit privacybeleid vallen, en deze zullen dan ook worden opgenomen in dezelfde lijst. Merk op dat dit beleid alleen van toepassing is op sites die worden onderhouden door EA, en niet op websites die worden onderhouden door andere bedrijven of organisaties waarnaar wij linken.

II.    De site van EA is gecertificeerd door TRUSTe

EA is bekroond met het Privacy Seal van TRUSTe, dat aangeeft dat ons privacybeleid en onze werkmethoden volgens TRUSTe voldoen aan de vereisten voor het privacyprogramma van TRUSTe op truste.com. Deze vereisten hebben onder andere betrekking op transparantie, aansprakelijkheid en keuze inzake de vergaring en het gebruik van uw persoonlijke gegevens. De missie van TRUSTe als externe partij is de versnelde en wereldwijde opbouw van vertrouwen in online transacties bij consumenten en organisaties via haar toonaangevende betrouwbaarheidsmerk voor privacy en innovatieve oplossingen op het gebied van betrouwbaarheid.

III.    Wat zijn persoonlijke gegevens en wanneer verzamelt EA deze?

EA verzamelt zowel persoonlijke als niet- persoonlijke consumentengegevens. Persoonlijke door EA verzamelde gegevens worden in de onderstaande sectie besproken. Niet-persoonlijke gegevens worden hieronder in Sectie IV besproken.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die persoonlijk naar u kunnen worden herleid en die zelfstandig kunnen worden gebruikt om online of offline contact met u op te nemen. EA kan persoonlijke gegevens van onze online bezoekers verzamelen tijdens:

-    Registratie voor wedstrijden en ontvangst van prijzen;
-    Registratie voor garantie en garantieverzoeken;
-    Verzoeken aan de klantenservice en/of technische dienst;
-    Het vinden van passende medespelers en andere online duels;
-    Registratie voor games en/of speciale gamespecifieke evenementen;
-    Abonnementen op nieuwsbrieven, doorverwijzingen en andere marketingonderzoeken en e-mailacties;
-    Registratie voor Origin en/of andere serviceaccounts;
-    Aanmaak van een persoonlijk profiel;
-    Bestellingen van producten/diensten en/of afsluiting van abonnementen;
-    Serviceverzoeken van externe dienstverleners op onze site;
-    Toegang tot onze producten en/of diensten op sociale netwerken of andere externe diensten; en
-    Anders via het gebruik van onze software, mobiele diensten of online diensten waarbij persoonlijke gegevens worden vereist voor gebruik en/of deelname.

De verzamelde gegevens zijn afhankelijk van de activiteit en kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres, geboortedatum, mobiele nummer en creditcardgegevens. Bezoekers van EA Mobile kan worden gevraagd naar de naam van hun mobiele telecomaanbieder, het model van hun mobiele telefoon en een geldig mobiel nummer, zodat we aankoopinstructies direct naar hun mobiele telefoon kunnen verzenden. In die context wordt uw mobiele nummer uitsluitend gebruikt om u een SMS te sturen met een downloadlink voor het spel. Het nummer wordt niet bewaard voor andere doeleinden. Prijswinnaars dienen mogelijk tevens een BSN-nummer of ander identificatienummer te verstrekken voor fiscale doeleinden. Dit nummer wordt uitsluitend gebruikt voor de uitreiking van prijzen.

IV.    Wat zijn niet-persoonlijke gegevens en wanneer verzamelt EA deze?

Niet-persoonlijke gegevens kunnen in geïsoleerde vorm niet naar u worden herleid of worden gebruikt om contact met u op te nemen. EA verzamelt niet-persoonlijke gegevens over het gebruik uwerzijds van onze online en mobiele producten en diensten zowel op onze website als tijdens het spelen van games en het gebruik van software (op de pc, mobiele platforms en spelsystemen).

Wij bewaren deze gegevens zolang uw EA-account actief blijft of zolang als nodig is om u diensten te verlenen. Indien u uw EA-account wilt annuleren of ons wilt verzoeken om uw gegevens niet langer te gebruiken, kunt u contact opnemen met de privacybeleidsbeheerder in uw land die staat vermeld op onze site op privacyadmin.ea.com, of indien uw land niet wordt vermeld, de privacybeleidsbeheerder in de Verenigde Staten.   In bepaalde gevallen kan wettelijk worden vereist dat wij uw gegevens toch bewaren.

A.    Welke soorten niet-persoonlijke gegevens verzamelt EA?

Wanneer u gebruikmaakt van online en mobiele producten en diensten van EA, of wanneer u onze games speelt op uw pc of spelsysteem, verzamelt EA mogelijk niet persoonlijk herleidbare informatie om onze producten en diensten te verbeteren, bugs op te lossen, diensten te verlenen, de levering van software-updates, dynamisch verzorgde content en productondersteuning mogelijk te maken, en met u te communiceren.   Onder de verzamelde niet-persoonlijke gegevens vallen mogelijk demografische gegevens, waaronder uw geslacht, uw leeftijd, uw postcode, gegevens over uw computer, hardware, software, platform, spelsysteem, media en mobiele apparatuur, met inbegrip van unieke apparatuur-ID's of andere apparatuurkenmerken, incidentgegevens, uw Internet Protocol (IP)-adres, het Media Access Control (MAC)-adres van uw netwerk en uw verbinding. Wij verzamelen tevens andere niet-persoonlijke gegevens, zoals uw gebruikersnaam, gebruikers-ID of persona, het gebruik van functies, statistieken over gameplay, scores en trofeeën, gebruikersklassementen, de tijd die u heeft doorgebracht in onze games, en klikpaden, alsmede andere gegevens die u mogelijk verstrekt in enquêtes en via uw accountvoorkeuren en online profielen, zoals bijvoorbeeld vriendenlijsten of aankopen. Wij ontvangen mogelijk tevens gegevens van derden in verband met marktonderzoeken en demografische onderzoeken en/of andere gegevens die wij gebruiken ter aanvulling van persoonlijke gegevens die direct door u zijn verstrekt.

B.    Hoe verzamelt EA niet-persoonlijke gegevens?

EA verzamelt niet-persoonlijke gegevens samen met persoonlijke gegevens wanneer u deze actief verstrekt in de context van diverse online en mobiele activiteiten, waaronder bijvoorbeeld online en mobiele aankopen, de registratie van games en marketingonderzoeken. Daarnaast gebruiken wij en andere derden cookies en andere technologieën om op passieve wijze niet-persoonlijke demografische gegevens te verzamelen, de gebruikerservaring op onze sites aan te passen, en advertenties en andere activiteiten te observeren, zoals hieronder wordt beschreven. Wij leiden mogelijk tevens andere feiten van de gegevens af, zoals de van toepassing zijnde BTW op basis van uw IP-adres.

1.    Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw internetbrowser worden toegepast om bewegingen op websites te volgen. Wij koppelen cookiegegevens mogelijk aan persoonlijke gegevens. Cookies bevatten koppelingen naar gegevens over de artikelen die u heeft geselecteerd voor aankoop in onze winkel, pagina's die u heeft weergegeven of games die u heeft gespeeld. Deze gegevens worden gebruikt om uw winkelwagen te volgen en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat u niet steeds dezelfde advertentie ziet. Daarnaast gebruiken wij cookies om content te leveren die specifiek is afgestemd op uw interesses en om het gebruik van websites of games te observeren. Wij en derden verzamelen informatie over de gespeelde games, de tijd die met het spelen van games wordt doorgebracht en de advertenties of links waarop wordt geklikt. Sommige sites van ons maken gebruik van een extern advertentiebedrijf om advertenties weer te geven. Deze advertenties bevatten cookies. Cookies die u bij banneradvertenties ontvangt, worden toegepast door onze advertentiebedrijven. EA heeft geen toegang tot deze gegevens. De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren als u een website bezoekt. U kunt cookies uitschakelen of uw browser instellen om te waarschuwen als er cookies worden verzonden. Sommige zones op onze sites zullen in dat geval echter niet meer juist functioneren. U kunt uw webbrowser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd voor pogingen om cookies op uw computer te plaatsen, of dat het type toegestane cookies wordt beperkt. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies bezoekt u www.support.ea.com.

Wij en andere derden gebruiken mogelijk flash-cookies, ook wel 'lokale gedeelde objecten' genoemd, op onze sites die gebruikmaken van Flash-technologie. Flash-cookies zijn kleine bestanden die lijken op browsercookies. Ze worden gebruikt om de instellingen van de site te onthouden en om de look en feel van de site aan te passen. Net als normale cookies vindt u Flash-cookies op uw computer in de vorm van kleine bestanden. U kunt de plaatsing van Flash-cookies bijvoorbeeld voorkomen door uw voorkeuren aan te passen in het Macromedia Website Privacy Settings Panel op www.macromedia.com.

Als u cookies uitschakelt, raakt u tijdens het spelen mogelijk een aantal functies kwijt, omdat cookies nodig zijn om uw spelactiviteiten te volgen en te verbeteren. Merk op dat bedrijven die advertenties plaatsen in onze games of op onze websites mogelijk ook cookies of andere technologieën gebruiken en dat deze werkmethoden onder hun eigen beleid vallen.

Merk op dat dit privacybeleid uitsluitend betrekking heeft op het gebruik van cookies door EA en niet op het gebruik van cookies door adverteerders.

2.    Clear GIF's en trackingpixels

Clear GIF's (ook wel webbugs, beacons of tags genoemd) zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina, in een webdocument of in een e-mailbericht. Clear GIF's zijn onzichtbaar voor de gebruiker, omdat ze normaliter erg klein zijn (slechts 1 bij 1 pixel) en dezelfde kleur hebben als de achtergrond van de webpagina, het document of het e-mailbericht. Wij gebruiken geen clear GIF's om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Wij gebruiken echter mogelijk clear GIF's om statistische gebruiksinformatie te verkrijgen voor onze webpagina's, functies of andere elementen op een webpagina. Wij correleren deze informatie aan gebruikers om de gebruikerservaring aan te passen en ten behoeve van statistische analyse van gebruikerservaringen op onze webpagina's.

Wij en derden gebruiken mogelijk ook trackingpixels om efficiënter te kunnen adverteren, door onze huidige gebruikers uit te sluiten van bepaalde berichten over acties of om de bron van een nieuwe installatie te identificeren.

3.    Logbestanden op internet

EA en derden onderhouden mogelijk tevens logboekbestanden met IP-adressen. Een IP-adres is een numeriek adres dat door uw internet service provider aan uw computer kan worden toegewezen. Over het algemeen gebruiken wij logboekbestanden om verkeer op onze websites te observeren, technische problemen op te lossen en te controleren of gebruikers downloadlicenties hebben voor onze producten. Indien gebruikers echter misbruik van onze websites maken, kunnen wij overgaan tot het blokkeren van bepaalde IP-adressen of ID's van spelsystemen die onze gelicenseerde hardwarefabrikanten hebben verstrekt. IP-adressen en ID's van spelsystemen kunnen worden gebruikt om onze dienstvoorwaarden te handhaven.

4.    Analytische hulpmiddelen voor metriek en andere technologieën

Als u gebruikmaakt van onze online producten en diensten en/of onze games op uw pc, spelsysteem en/of mobiele apparatuur speelt, maakt EA tevens gebruik van eigen eigendomsrechtelijke analytische hulpmiddelen voor metriek en andere analytische technologieën van derden om gegevens te verzamelen. Deze hulpmiddelen en technologieën maken gebruik van serverlogbestanden, webbakens, cookies, trackingpixels en andere technologieën om bepaalde soorten gegevens te verzamelen en te analyseren, waaronder cookies, IP-adressen (ook om bij benadering uw geografische locatie te bepalen), mobiele ID's, ID's van andere hardwareapparaten of andere apparaatkenmerken, browsertypen, browsertaal, eventuele informatie die door uw browser wordt doorgegeven, doorverwijzings- en uitgangspagina's, URL's, platformtypen, klikgegevens, gegevens over uw media, randapparatuur, software en/of toepassingen die op uw machine en/of apparatuur zijn geïnstalleerd, domeinnamen en -typen, landingspagina's, weergegeven pagina's en de volgorde van die pagina's, conversiepercentages van advertenties, de datum en de tijd die op bepaalde pagina's is doorgebracht, andere gegevens over internet en websitegebruik, de status van games en de datum en het tijdstip van activiteiten op onze website of in onze games, gegevens over het gebruik van games, met inbegrip van spelmetriek en -statistieken, functiegebruik en aankoopgeschiedenis, alsmede unieke hardwarekenmerken, zoals MAC-adressen, unieke mobiele apparaat-ID's (indien van toepassing) en andere gelijksoortige gegevens.

De analytische externe bedrijven die gegevens verzamelen op onze sites en in de context van onze online en mobiele producten en/of diensten combineren de verzamelde gegevens mogelijk met andere gegevens die ze zelfstandig hebben verzameld op andere websites en/of andere online of mobiele producten en diensten gerelateerd aan uw activiteiten op hun netwerk of websites, alsmede online en/of mobiele producten en diensten. Veel van deze bedrijven verzamelen en gebruiken gegevens volgens hun eigen privacybeleid.

Sommige websites en diensten van EA maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die worden bewaard op uw pc en die de analyse mogelijk maken van uw gebruik van deze website. De informatie over uw gebruik van websites die via deze cookies wordt verzameld, wordt verzonden naar en bewaard op servers van Google in de VS. Google gebruikt deze informatie namens EA om uw gebruik van deze websites te evalueren, rapporten over websiteactiviteiten op te stellen en/of andere diensten aan de websitebeheerder te verlenen die gerelateerd zijn aan deze websites. Uw IP-adres, dat Google Analytics heeft opgevraagd, wordt niet vergeleken met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browserinstellingen aan te passen. Als u cookies uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functionaliteit op de websites van EA gebruiken. U kunt tevens verhinderen dat cookies uw gegevens verzamelen en opslaan door de volgende browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Een niet-volledige lijst van de andere analytische bedrijven die hun eigen technologieën gebruiken voor onze sites, online en/of mobiele producten en/of diensten is te vinden op privacyappendix.ea.com/nl.

5.    Technologie voor plaatsing advertenties

Websites, online of mobiele producten of diensten van EA maken mogelijk gebruik van eigendomsrechtelijke of externe technologie voor de plaatsing van advertenties. Deze technologie maakt gebruik van cookies, clear GIF's, webbeacons, trackingpixels of andere technologieën om gegevens te verzamelen door plaatsing van advertenties via onze producten of diensten en ten behoeve van de tracering van resultaten. Bij sommige technologie voor de dynamische plaatsing van advertenties in het spel kunnen advertenties tijdelijk worden geüpload naar uw webbrowser of mobiele apparatuur en worden vervangen terwijl u online bent. Wij of derden die de technologie voor de plaatsing van advertenties inzetten, maken mogelijk gebruik van gegevens, zoals leeftijd en geslacht, alsmede gegevens die zijn geregistreerd op uw hardware of apparatuur om te waarborgen dat de juiste advertenties worden gepresenteerd op de site of de online of mobiele producten of diensten, om het aantal unieke en herhaalde weergaven van een bepaalde advertentie te berekenen of aan te sturen, om advertenties te plaatsen die zijn gerelateerd aan uw interesses en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.   Wij of derden kunnen voor dit doeleinde gegevens verzamelen, waaronder het IP-adres (ook om uw geografische locatie bij benadering te bepalen), de apparaat-ID's, gegevens over uw software, toepassingen en hardware, browsergegevens (en/of gegevens die via uw browser worden doorgegeven), het merk en model van de hardware, machine of apparatuur, de geplaatste advertentie(s), de locatie in het spel, de weergaveduur van een advertentie, andere gegevens over het gebruik van internet en websites, webpagina's en mobiele internetsites die u heeft bekeken (inclusief datum en tijd), het domeintype, de grootte van de advertentie, de (eventuele) respons op advertenties en de kijkhoek. De voorgaande gegevens worden mogelijk gebruikt en openbaar gemaakt volgens dit beleid en het privacybeleid van het bedrijf dat de technologie voor de plaatsing van advertenties levert.  

De advertentiebedrijven die advertenties voor ons plaatsen, combineren de verzamelde of van EA verkregen gegevens mogelijk met andere gegevens die ze zelfstandig hebben verzameld van andere websites en/of andere online of mobiele producten en diensten gerelateerd aan de activiteiten in uw webbrowser op hun netwerk of websites. Veel van deze bedrijven verzamelen en gebruiken gegevens volgens hun eigen privacybeleid.

Een niet-volledige lijst van advertentiebedrijven die hun eigen netwerken gebruiken voor onze sites en online en/of mobiele producten en/of diensten is te vinden op privacyappendix.ea.com/nl.

Bezoek www.networkadvertising.org voor meer informatie over de werkmethoden van andere grote advertentiebedrijven die mogelijk gegevens verzamelen op basis van uw interactie met advertenties op deze site, in onze mobiele producten en andere sites of producten die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door EA, of om u af te melden voor gerichte advertenties die worden geleverd door advertentienetwerken die lid zijn van het National Advertising Initiative (NAI).

Zie de appendix van dit beleid op privacyappendix.ea.com/nl voor meer informatie over afmeldingen of gerichte advertenties in onze mobiele producten.

Deze technologieën voor de plaatsing van advertenties zijn geïntegreerd op onze sites en in onze online of mobiele producten en diensten; speel niet indien u deze technologie niet wenst te gebruiken.

6. Anticheat- en fraudepreventietechnologieën

EA streeft naar de levering van een veilige en eerlijke speelomgeving voor alle spelers van haar games. Om frauduleuze activiteiten en gedragingen te voorkomen die een negatieve invloed kunnen hebben op de ervaringen van een speler, is EA gemachtigd om "anticheatsoftware" of toepassingen voor fraudepreventie te gebruiken voor onze aanwezigheid op internet, tijdens het gebruik van onze online producten en/of diensten (met inbegrip van online games) en op mobiele platforms.

Wanneer u zich aanmeldt voor online producten en/of diensten van EA, tijdens het instellen van een EA-account en/of op het moment van aankoop kan EA gegevens over uw apparaat verzamelen om een hash van de machinecomponenten te creëren. Informatie die voor dit doeleinde wordt verzameld, wordt niet in een archief opgeslagen. EA gebruikt de verzamelde gegevens voor fraudepreventie en verificatiedoeleinden. EA kan de machinehash die voor dit doeleinde is gecreëerd consolideren met uw EA-account; gegevens die op deze manier zijn geconsolideerd, worden niet gedeeld met derden en worden door EA uitsluitend gebruikt voor beveiliging, fraudepreventie en verificatiedoeleinden.

V.    Gegevens die door derden aan EA worden verstrekt.

EA verkrijgt tevens persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens van derden, zoals hieronder uiteen wordt gezet. EA gebruikt deze gegevens uitsluitend voor doeleinden die consistent zijn met dit beleid.

1.    PlayStation®3 en PlayStation®4-systemen

Indien u zich aanmeldt om games van EA te spelen via een PlayStation®3 of PlayStation®4-systeem, worden de gegevens van het Sony Entertainment Network-account aan EA verstrekt, zodat we een EA-account voor u kunnen aanmaken. U heeft een EA-account nodig om titels van EA online te spelen. Door u aan te melden voor het spelen van titels van EA, verklaart u dat gegevens over gebruikersaccounts in beperkte mate kunnen worden overgedragen aan EA. Gegevens die aan EA worden overgedragen, zijn onder andere uw naam, e-mailadres, online-ID, land en geboortedatum. Onder deze gegevens vallen in ieder geval geen creditcardnummers of andere financiële accountgegevens.

2.    Xbox Live

Indien u zich aanmeldt om games van EA te spelen via de dienst Xbox Live van Microsoft, verstrekt Microsoft de gegevens van het Xbox Live-gebruikersaccount aan EA, zodat we een EA Online-account voor u kunnen aanmaken. U heeft een EA-account nodig om Xbox Live-titels van EA te spelen. Door u aan te melden voor het spelen van Xbox Live-titels van EA, verklaart u dat Microsoft gegevens over uw gebruikersaccounts kan overgedragen aan EA. Gegevens die door Microsoft aan EA worden overgedragen, zijn onder andere uw gamertag, e-mailadres, staat of provincie, land, taal en leeftijd. Onder deze gegevens vallen in ieder geval geen creditcardnummers of andere financiële accountgegevens.

3.  Wii U

Indien u zich aanmeldt om games van EA te spelen via een Nintendo Wii U-systeem, worden de gegevens van het Nintendo-account aan EA verstrekt, zodat we een EA-account voor u kunnen aanmaken. U heeft een EA-account nodig om titels van EA online te spelen. Door u aan te melden voor het spelen van titels van EA, verklaart u dat gegevens over gebruikersaccounts in beperkte mate kunnen worden overgedragen aan EA. Gegevens die aan EA worden overgedragen, zijn onder andere uw Mii-personage, e-mailadres, Nintendo Network ID, vriendenlijst, land en geboortedatum. Onder deze gegevens vallen in ieder geval geen creditcardnummers of andere financiële accountgegevens.

4.    Andere gegevens die zijn verzameld via derden

EA ontvangt mogelijk tevens andere gegevens van derden (ook in verband met de exploitatie en verspreiding van onze producten en diensten), alsmede marktonderzoeken en demografische onderzoeken die wij gebruiken ter aanvulling van persoonlijke en anonieme gegevens die zijn verzameld of direct door u zijn verstrekt. Sommige externe diensten, zoals Twitter en Facebook, kunnen ons ook voorzien van accountgegevens, mits u daar toestemming voor geeft.

Door een spel van EA te spelen via een sociaal netwerk of andere externe platformen of diensten, of door verbinding te maken met dergelijke externe netwerken, platformen of diensten via een van onze producten en/of diensten, geeft u EA toestemming om alle gegevens die het sociale netwerk of andere externe platform van u aan EA mocht verstrekken via de Application Programming Interface (API) van het sociale netwerk/externe platform te verzamelen, op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en op basis van uw instellingen op het externe sociale netwerk of platform. De overeenkomst wordt gesloten als u verbinding maakt met de externe netwerken, platformen of diensten via onze producten en/of diensten, en/of als u verbinding maakt met een van onze toepassingen via een sociaal netwerk of andere externe platformen of diensten, of deze “accepteert” of “toestaat” (dit geldt tevens voor andere gelijksoortige termen).

EA verzamelt of ontvangt mogelijk tevens gegevens over u van andere gebruikers van EA die hun e-mailcontactpersonen en andere contactpersonen uploaden. Deze gegevens worden door ons opgeslagen en voornamelijk gebruikt om u in contact te brengen met uw vrienden.

EA ontvangt mogelijk tevens gegevens van derden in verband met marktonderzoeken en demografische onderzoeken en/of andere gegevens die wij gebruiken ter aanvulling van persoonlijke gegevens die direct door u zijn verstrekt.

VI. Wat gebeurt er met de gegevens die EA verzamelt?

A. Hoe EA uw gegevens gebruikt

EA gebruikt uw gegevens om aan uw specifieke verzoeken en inkooporders te voldoen en om u aankoopgegevens en andere accountgerelateerde gegevens te sturen. Met de persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen wij u daarnaast berichten sturen over nieuwe producten, functies, uitbreidingen, speciale aanbiedingen, upgrademogelijkheden, wedstrijden en interessante evenementen. U kunt zich later ook afmelden voor dergelijke mailcorrespondentie.

Anderszins gebruikt EA persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens zowel los als in combinatie om uw gebruikerservaring en onze producten en diensten te verbeteren, meer inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van onze klanten, om technische problemen op te lossen, om advertenties te plaatsen, ten behoeve van verificatiedoeleinden, om onze servicevoorwaarden te handhaven, om te waarborgen dat onze producten en diensten juist functioneren en om onze producten en diensten te verbeteren. Daarnaast combineren wij niet-persoonlijke gegevens met persoonlijke gegevens, zoals e-mailadressen, om bijvoorbeeld klanten nog betere diensten te bieden, loyaliteitsprogramma's te beheren, of communicatie, aanbiedingen, webpagina's of gameplay op u af te stemmen.

Door in onze online en mobiele producten en diensten gebruik te maken van hulpmiddelen voor het vinden van vrienden, zoals Facebook, Game Center of andere externe diensten, verklaart u dat het gebruik van deze hulpmiddelen u helpt om contactpersonen te vinden, en contactpersonen tevens in staat stelt om uw EA-account (en gerelateerde spelrechten, met inbegrip van gespeelde games op pc's, mobiele platforms en consoleplatforms) te koppelen aan uw sociale netwerkprofiel en/of e-mailadres. Uw resulterende vriendenlijst, die mogelijk toegankelijk is via sociale platforms van EA indien deze beschikbaar zijn, valt onder dit privacybeleid. Merk op dat de vrienden die u opneemt in een vriendenlijst van EA of Origin u kunnen vinden, u kunnen herkennen in de context van verschillende producten en diensten van EA, en de profielen kunnen zien die u heeft aangemaakt. Deze vrienden kunnen mogelijk tevens de online persona's zien die u gebruikt voor de producten en diensten van EA. Kies uw vrienden zorgvuldig uit.

Indien u onze doorverwijzingsdienst gebruikt om "vrienden te vertellen" over producten of sites van EA, vragen wij u naar de naam en het e-mailadres van uw vrienden. Wij sturen uw vriend namens u een e-mail, waarin hij of zij wordt uitgenodigd om de sites te bezoeken of ons product te bekijken. EA slaat de naam en het e-mailadres van uw vriend gedurende een korte periode op, uitsluitend om deze e-mail te verzenden en een controle op redundantie uit te voeren, zodat we er zeker van zijn dat uw vriend geen meerdere exemplaren van hetzelfde e-mailbericht ontvangt. Wij bewaren of gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.
U kunt alleen aan toernooien of andere online game-evenementen deelnemen indien wij statistische gegevens die middels uw deelname worden gegenereerd (zoals uw scores, posities in klassementen en trofeeën) kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan, verzenden en openbaar weergeven.

B.    Deelt EA mijn gegevens met derden?

EA zal uw persoonlijk herleidbare gegevens nooit zonder uw toestemming met derden delen.   Wij kunnen echter wel niet persoonlijk herleidbare gegevens en/of openbare gegevens met derden delen in samengevoegde vorm. Er kunnen omstandigheden zijn waarin u zelf gegevens deelt. Zie sectie XI voor meer informatie over uw rechten op gegevens die u openbaar deelt via EA, waaronder door gebruikers gegenereerde content, forums, blogs en profielen. U kunt EA tevens toestemming geven om uw persoonlijke gegevens te delen met bedrijven en organisaties die producten of diensten leveren die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Om u af te melden voor verdere correspondentie van een marketingpartner of sponsor waarmee uw gegevens zijn gedeeld, neemt u direct contact op met deze partner of sponsor.

EA openbaart geen persoonlijke gegevens aan derden over kinderen jonger dan 18 jaar die zich op onze websites hebben geregistreerd, noch deelt of openbaart zij persoonlijke gegevens anders dan zoals uiteengezet in dit beleid, mits het beheer van klantgegevens van EA bij een fusie, overname of een (onwaarschijnlijk) faillissement mag worden overgedragen aan een opvolger of cessionaris, ongeacht de leeftijd.

EA kan op gezette tijden gebruik maken van de diensten van externe contractanten om namens ons persoonlijke gegevens te verzamelen, prijzen uit te reiken of acties te voeren, wedstrijden te verzorgen, creditcardgegevens te verwerken, materiaal te verzenden of andere diensten op onze sites te verrichten. Bij het afnemen van deze diensten wordt er mogelijk gevraagd om uw naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres aan onze contractanten te verstrekken. Wij vragen sommige externe contractanten, zoals kredietmaatschappijen en bureaus voor gegevensanalyse/ marktonderzoek, om persoonlijke gegevens die u aan ons heeft verstrekt aan te vullen voor onze eigen marketingonderzoeken en demografische onderzoeken, zodat wij onze sites en gerelateerde advertenties consistent kunnen verbeteren en beter kunnen inspelen op de behoeften en voorkeuren van onze bezoekers. Om meer inzicht in individuele klanten te verkrijgen, koppelen wij deze gegevens aan de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Wanneer onze externe agenten of leveranciers gegevens (anders dan niet-persoonlijke/anonieme gegevens en/of gegevens in samengevoegde vorm) verzamelen, of wanneer zij hiertoe toegang hebben, vereist EA dat zij de gegevens gebruiken in overeenstemming met ons vermelde privacybeleid. Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw specifieke toestemming gebruiken voor andere doeleinden.

Indien uw persoonlijke gegevens worden verzameld door derden die geen agent/dienstverlener van ons zijn, wordt u hierover geïnformeerd, zodat u een geïnformeerd besluit kunt nemen over het wel of niet delen van uw gegevens met de betreffende partij.

Wij lezen en openbaren mogelijk tevens persoonlijke gegevens, met inbegrip van persoonlijke correspondentie, in verband met de functies voor het melden van misbruik in onze producten en diensten, teneinde wettelijke rechten te handhaven en de wet na te leven, of teneinde te voldoen aan een bevel van een overheidsinstantie of een andere bevoegde instantie, of wanneer wij reden hebben om te geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is vanwege potentiële of feitelijke schade of obstructie van onze rechten, eigendommen, activiteiten, gebruikers of anderen die mogelijk schade worden berokkend of verliezen of schade lijden, of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, fraude tegen te gaan en/of een gerechtelijke procedure of een gerechtelijk bevel na te leven. Merk op dat bepaalde openbaar beschikbare gegevens die u plaatst en publiceert op onze en externe sites en diensten openbare gegevens zijn. U kunt er niet van uitgaan dat deze privé blijven. Zie Sectie XI voor meer informatie.

VII.    Waar wordt de informatie bewaard?

Persoonlijke gegevens die wij verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt voor de doeleinden die worden uiteengezet in dit privacybeleid in de Verenigde Staten of alle andere landen waarin EA, haar dochtermaatschappijen, of externe agenten actief zijn. Door gebruik te maken van onze producten, verklaart u dat uw persoonlijke gegevens mogen worden overgedragen aan ontvangers in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als de wet in uw land van verblijf of staatsburgerschap.

EA neemt deel aan het Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor Framework voor de verzameling, het gebruik en de bewaring van gegevens uit Zwitserland. Hoewel EA op diverse mechanismen vertrouwt voor de grensoverschrijdende overdracht van gegevens, blijven wij ons houden aan de Safe Harbor Privacy Principles van kennisgeving, keuze, voortgaande overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en onze verklaring bezoekt u http://www.export.gov/safeharbor.

VIII.    Hoe beschermt EA uw persoonlijke gegevens?

EA begrijpt hoe belangrijk het is dat uw gegevens veilig worden bewaard. EA verricht commercieel tot op redelijke hoogte inspanningen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en de veiligheid van onze systemen te waarborgen. Wanneer u gevoelige financiële gegevens opgeeft (zoals uw creditcardnummer) in onze bestelformulieren, coderen wij de transmissie van deze gegevens tot op redelijke hoogte via commerciële methoden. Er is echter geen enkele verzendmethode voor internet of elektronische opslagmethode die 100% veilig is. Wij kunnen niet garanderen dat uw gegevens niet worden ingezien, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door een inbreuk op onze fysieke, technische of beheerstechnische voorzorgsmaatregelen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeoorloofde toegang tot onze servers en systemen.

IX.    Inzage/correcties in uw gegevens, verzoeken om verwijdering uit mailinglists en deactivering van uw account

U kunt uw accountgegevens te allen tijde corrigeren of bijwerken door uzelf aan te melden op onze site, te navigeren naar “Mijn account”, en “Basisgegevens” of andere accountinstellingen weer te geven. Indien u zich niet kunt aanmelden of uw account(s) wilt deactiveren, kunt u contact opnemen met de privacybeleidsbeheerder in uw land die staat vermeld op onze site op privacyadmin.ea.com, of indien uw land niet wordt vermeld, de privacybeleidsbeheerder in de Verenigde Staten. Wij zullen de gegevens vervolgens controleren, bijwerken of verwijderen. Wij bewaren uw gegevens mogelijk nog steeds in onze archieven om geschillen op te lossen, onze gebruikersovereenkomst ten uitvoer te brengen en vanwege technische en juridische eisen en beperkingen met betrekking tot de beveiliging, integriteit en exploitatie van onze websites.

Sommige sites of diensten van EA verzamelen mogelijk persoonlijke gegevens die niet toegankelijk zijn via onze site. In dergelijke gevallen kunt u echter mogelijk toegang tot deze gegevens krijgen via alternatieve toegangsmiddelen die worden beschreven door de dienst of door te schrijven naar uw plaatselijke privacybeleidsbeheerder op privacyadmin.ea.com. In dat geval wordt er binnen 30 dagen contact met u opgenomen over het verzoek.

Indien u EA toegang heeft gegeven tot de gegevens van uw Facebook-account via een EA- of Playfish-toepassing, kunt u EA vragen om uw Facebook-gegevens te verwijderen door contact op te nemen met de privacybeleidsbeheerder op privacyadmin.ea.com onder vermelding van de gebruikte Facebook-toepassing. Indien u de gegevens verwijdert die aan een toepassing op Facebook zijn gekoppeld, heeft u geen toegang tot deze toepassing meer.

X.    Een speciale opmerking over kinderen

Veel online of mobiele producten en diensten van EA zijn bedoeld voor een algemeen publiek en verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Indien online of mobiele producten of diensten van EA leeftijdsgegevens verzamelen en gebruikers aangeven dat ze jonger zijn dan 16 jaar, zorgen de producten of diensten ervoor dat deze gebruikers geen persoonlijke gegevens kunnen opgeven, of wordt er toestemming van de ouders verkregen voor het verzamelen, gebruiken en delen van de persoonlijke gegevens van hun kinderen. Wij vragen kinderen jonger dan 16 jaar niet bewust om meer gegevens dan redelijkerwijze noodzakelijk is om onze diensten te verlenen.

Indien u uw kind toestemming geeft voor het gebruik van de online of mobiele producten en diensten van EA, vallen hieronder tevens communicatiediensten voor een algemeen publiek, zoals e-mail, instant messaging en online groepen, en kan uw kind communiceren met en persoonlijke gegevens prijsgeven aan andere gebruikers van alle leeftijden. Ouders kunnen de eerder gemaakte keuzes voor toestemming wijzigen of intrekken, de persoonlijke gegevens van hun kinderen inzien en bewerken, of om verwijdering van persoonlijke gegevens van hun kinderen verzoeken door een e-mail te sturen naar de betreffende privacybeleidsbeheerder via privacyadmin.ea.com.

Indien wij deze privacyverklaring zodanig wijzigen dat de definitie voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens van kinderen waarvoor een ouder eerder toestemming heeft verleend wordt verbreed, wordt de ouder hiervan in kennis gesteld en dient de ouder opnieuw toestemming te geven.

Wij raden u aan om met uw kinderen te praten over online communicatie met vreemden en het online openbaar maken van persoonlijke gegevens. U en uw kind dienen onze webpagina over online veiligheid door te lezen voor extra informatie over veilig gebruik van internet.

De verzamelde gegevens worden beveiligd op een wijze die consistent is met dit privacybeleid (zie Sectie VIII hierboven). Indien wij de gegevens van uw kind op een andere wijze gaan verwerken, informeren wij u hierover op een wijze die consistent is met dit beleid.

Onder geen beding stellen wij als voorwaarde voor deelname van het kind aan activiteiten – zoals wedstrijden – dat het kind meer persoonlijke gegevens openbaar moet maken dan redelijkerwijze noodzakelijk is om aan de activiteit deel te nemen. Op bepaalde sites staan wij kinderen mogelijk niet toe om deel te nemen, ongeacht eventuele toestemming.

XI.    Openbare gegevens, waaronder door gebruikers gegenereerde content, online forums, blogs en profielen

Indien u zelf gegenereerde content bijdraagt aan sites of games van EA of in onze online chatruimten, blogs, prikborden, openbaar weergegeven gebruikersprofielen of op gelijksoortige forums op onze sites en/of op externe sites, kunt u ervoor kiezen om gegevens over uzelf openbaar te maken. Gegevens die u openbaar maakt op deze forums zijn niet-gecodeerde openbare gegevens die door werknemers van EA kunnen worden bekeken of geregistreerd. U kunt er niet van uitgaan dat deze privé of vertrouwelijk blijven.

U dient zich te realiseren dat alle persoonlijk herleidbare gegevens die u tijdens deze openbare activiteiten indient, kunnen worden gelezen, verzameld of gebruikt door andere gebruikers van deze forums, en kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijk herleidbare gegevens die u op deze forums openbaar maakt.

Ook bij normale activiteiten op internet kunnen bepaalde gegevens vanuit uw browser worden verzonden naar derden, zoals advertentienetwerken en bedrijven voor gegevensanalyse. EA heeft geen invloed op de gegevens die vanuit uw browser naar deze netwerken of andere externe partijen worden verzonden en raadt aan om te controleren of de instellingen van uw browser voorkomen dat gegevens die u niet wilt delen openbaar worden gemaakt.

Indien u video's, afbeeldingen of foto's plaatst op een van onze sites om deze openbaar weer te geven, dient u zich te realiseren dat deze zonder uw toestemming kunnen worden weergegeven, verzameld, gekopieerd en/of gebruikt door andere gebruikers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de video's, afbeeldingen of foto's die u verzendt naar de site van EA. Zie voor dit punt en andere richtlijnen inzake de plaatsing van content op onze websites onze dienstvoorwaarden op terms.ea.com/nl.

XII.    Externe sites.

Onze websites bevatten mogelijk advertenties of diensten die linken naar andere websites, zoals Twitter, Facebook en YouTube. Het feit dat we naar een website linken, wil niet zeggen dat we deze externe partij onderschrijven/autoriseren of aan deze externe partij zijn gelieerd. Indien u op een link naar een externe site klikt, zoals een advertentie, verlaat u de site van EA die u bezoekt en gaat u naar de site die u heeft geselecteerd. Omdat wij geen invloed hebben op de activiteiten van derden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden en kunnen wij niet garanderen dat deze dezelfde werkmethoden voor privacy en beveiliging hanteren als EA. Wij moedigen u aan om het privacybeleid te bestuderen van andere dienstverleners waarvan u diensten afneemt. Indien u een website van derden bezoekt die is gekoppeld aan een site van EA, dient u het privacybeleid van de betreffende site te raadplegen alvorens persoonlijke gegevens te verstrekken.

XIII.    Producten die in samenwerking met derden worden aangeboden

Leden kunnen zich vanaf onze site(s) voor andere diensten registreren. Bepaalde producten en/of diensten die beschikbaar zijn op onze site worden aan u geleverd in samenwerking met derden. Mogelijk moet u persoonlijk herleidbare gegevens openbaar maken om u te kunnen registreren voor en toegang te krijgen tot dergelijke producten en/of diensten. Bij dergelijke producten en/of diensten worden tijdens de registratie de externe partners vermeld. Indien u zich registreert voor dergelijke producten en/of diensten, worden uw persoonlijk herleidbare gegevens overgedragen aan deze externe partij(en) en vallen deze onder het privacybeleid en de werkmethoden van deze externe partij(en). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het (privacy)beleid van deze externe partij(en), en daarom moet u het (privacy)beleid van deze externe partij(en) doornemen alvorens uw persoonlijk herleidbare gegevens te verstrekken in verband met dergelijke producten en/of diensten. AnchorAnchor

XIV.    Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze verklaring, dient u in eerste instantie contact op te nemen met de privacybeleidsbeheerder van EA voor het land waarin u woonachtig bent via het e-mailadres of postadres dat wordt vermeld op privacyadmin.ea.com. Indien uw land niet wordt vermeld, neemt u contact op met de privacybeleidsbeheerder van de Verenigde Staten of schrijft u naar: Privacy Policy Administrator, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, CA 94065, USA. Indien uw vraag niet naar tevredenheid wordt beantwoord, dient u hier of via https://feedback.truste.com contact op te nemen met TRUSTe, zoals hierboven wordt aangegeven. TRUSTe zal dan als tussenpersoon optreden om uw problemen op te lossen. Merk op dat het programma van TRUSTe alleen betrekking heeft op gegevens die via deze website worden verzameld, en dus niet op gegevens die mogelijk worden verzameld via software die van deze website wordt gedownload.

Voor meer informatie en updates in ons online privacybeleid bezoekt u privacy.ea.com/nl.

XV.    Inwoners van Californië: Uw privacyrechten in Californië

Volgens het Californische recht mogen inwoners van Californië die een zakelijke relatie hebben met Electronic Arts Inc. (EA) of een van haar dochtermaatschappijen zich afmelden voor openbaarmaking van persoonlijke gegevens door EA aan derden voor direct-marketingdoeleinden. Zoals hierboven uiteen wordt gezet, is het ons beleid om online verzamelde persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden openbaar te maken voor direct-marketingdoeleinden. Indien u zich na het verlenen van toestemming wilt afmelden, e-mailt u naar privacy_policy@ea.com of schrijft u naar Privacy Policy Administrator, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, CA 94065, USA.

XVI. Oplossing van geschillen via bindende arbitrage

Het doel van deze sectie is het voorzien in een gestroomlijnde methode voor het oplossen van geschillen die zich tussen ons kunnen voordoen. Zoals hieronder wordt besproken, betaalt EA u 150% van de toegekende arbitragesom, met een maximum van $5000 boven op de toegekende arbitragesom, indien wij onze geschillen niet kunnen oplossen en aan u een arbitragesom wordt toegekend die groter is dan de laatste schikking die EA u eventueel heeft aangeboden.

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR. HET BETREFT UW RECHTEN. Anchor

De meeste problemen van gebruikers kunnen snel en naar tevredenheid worden opgelost door uzelf met uw EA-account aan te melden op de interface van onze klantenservice (http://support.ea.com/). In het onwaarschijnlijke geval waarin EA een probleem niet naar tevredenheid kan oplossen (of indien EA een probleem met u niet kan oplossen na een informele poging), verklaren u en EA gebonden te zijn aan de volgende procedure om alle geschillen tussen ons op te lossen. Deze bepaling is van toepassing op alle consumenten voor zover dat door de wet wordt toegestaan, maar sluit inwoners van Québec, Rusland, Zwitserland, de lidstaten van de Europese Unie en de Republiek Korea uitdrukkelijk uit. Door met deze voorwaarden akkoord te gaan, doen u en EA uitdrukkelijk afstand van het recht op een proces met een jury of deelname aan een representatieve actie.  Deze overeenkomst dient ruim te worden geïnterpreteerd. Deze sectie betreft alle geschillen tussen ons (geschillen), met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- claims voortvloeiende uit of gerelateerd aan aspecten van de relatie tussen ons, of deze nu gebaseerd zijn op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, valse voorstelling van zaken of ander rechtsbeginsel;
- claims die zijn ontstaan in de periode vóór deze overeenkomst of die voortvloeien uit eerdere overeenkomsten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot claims die zijn gerelateerd aan advertenties);
- claims die momenteel onderworpen zijn aan een voorgenomen representatieve actie waarbij u geen lid bent van een gecertificeerde klasse; en
- claims die kunnen ontstaan na beëindiging van deze overeenkomst.

De enige geschillen die niet onder deze sectie vallen, zijn:

- een claim die de geldigheid van de intellectuele-eigendomsrechten van u of EA (of een licentiegever van EA) betreft of die deze beoogt te handhaven of te beschermen;
- een claim gerelateerd aan of voortvloeiende uit beschuldigingen van diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik;
- Daarnaast weerhoudt niets in deze sectie de partijen ervan om een procedure voor geringe vorderingen te starten.

Verwijzingen naar "EA", "u", "ons" en "onze" omvatten onze respectievelijke dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, agenten, werknemers, eerdere belanghebbenden, opvolgers en cessionarissen, alsmede bevoegde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of software onder deze of eerdere overeenkomsten tussen ons. Deze arbitragebepaling heeft betrekking op een transactie in interstatelijk handelsverkeer. Dientengevolge vallen de interpretatie en handhaving van deze bepaling onder de Federal Arbitration Act. Deze arbitragebepaling blijft geldig na beëindiging van deze dienstvoorwaarden.

A.    Informele onderhandelingen/kennisgeving van geschil. U en EA verklaren dat u eerst ten minste 30 dagen probeert om informeel over geschillen te onderhandelen alvorens uw toevlucht tot arbitrage te nemen. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na ontvangst van een schriftelijke mededeling van de ene persoon aan de ander (mededeling van geschil). De mededeling van geschil dient: (a) de volledige naam en contactgegevens van de klagende partij te bevatten; (b) de aard en basis van de claim of het geschil te beschrijven; en (c) het specifieke gewenste redres uiteen te zetten (eis). EA stuurt de mededeling van geschil naar uw factuuradres (indien u dat aan ons heeft verstrekt) of naar het e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt. U stuurt uw mededeling van geschil naar: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department.

B.    Bindende arbitrage. Als u en EA een geschil niet binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling van geschil kunnen oplossen via informele onderhandelingen, kunnen u of EA ervoor kiezen om het geschil definitief en uitsluitend te laten oplossen via bindende arbitrage. Elke keuze voor arbitrage door één partij is definitief en bindend voor de andere partij. U BEGRIJPT DAT U VIA DEZE BEPALING AFSTAND DOET VAN HET RECHT OM EEN RECHTZAAK AAN TE SPANNEN EN EEN PROCES MET EEN JURY OP TE STARTEN.  De arbitrage wordt gestart en uitgevoerd volgens de Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association (AAA) en indien van toepassing de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de AAA (AAA Consumer Rules), die beide beschikbaar zijn op de website van AAA op www.adr.org. Uw arbitragekosten en aandeel in bemiddelaarscompensatie vallen onder de AAA Rules en worden indien van toepassing beperkt door de AAA Consumer Rules. Indien de bemiddelaar bepaalt dat dergelijke kosten buitensporig zijn, of indien u via het bovenstaande adres voor mededelingen van geschil een mededeling naar EA stuurt waarin staat dat u de kosten voor het opstarten van een arbitrage niet kunt betalen, betaalt EA direct alle arbitragekosten. De arbitrage kan persoonlijk, via ingediende documenten, telefonisch of online plaatsvinden. De bemiddelaar maakt een schriftelijke beslissing en verstrekt op verzoek van een der partijen een motivatie. De bemiddelaar dient het toepasselijke recht te volgen, en alle uitspraken kunnen worden betwist indien de bemiddelaar dat niét doet. U en EA kunnen procederen in de rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

C.    Beperkingen.  U en EA verklaren dat alle arbitrage wordt beperkt tot het geschil tussen EA en u. Voor zover door de wet toegestaan: (1) wordt er geen arbitrage gekoppeld aan andere arbitrages; (2) is er geen recht of bevoegdheid om voor geschillen arbitrage op basis van representatieve actie in te zetten of gebruik te maken van procedures voor representatieve actie; en (3) is er geen recht of bevoegdheid om geschillen voor te leggen in een voorgenomen representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen. U EN EA VERKLAREN DAT BEIDE PARTIJEN ALLEEN CLAIMS TEGEN ELKAAR MOGEN INDINENEN IN HUN EIGEN HOEDANIGHEID EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN EEN KLASSE IN EEN VOORGENOMEN REPRESENTATIEVE ACTIE. Verder mag de bemiddelaar geen claims van meerdere personen samenvoegen of op andere wijze een representatieve actie voorzitten, tenzij zowel u als EA anders overeenkomen. Indien deze specifieke bepaling niet kan worden uitgevoerd, is deze gehele arbitragebepaling nietig en ongeldig.

D.    Locatie. Indien u inwoner bent van de Verenigde Staten, vindt de arbitrage plaats op een (in alle redelijkheid vastgestelde) voor u gunstige locatie. Voor inwoners buiten de Verenigde Staten wordt de arbitrage opgestart in de County of San Mateo, de staat Californië, de Verenigde Staten van Amerika, en u en EA verklaren u te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de betreffende rechtbank om arbitrage af te dwingen, te blijven procederen in afwachting van arbitrage, of om de uitspraak van de bemiddelaar te bevestigen, te wijzigen, nietig te verklaren of hierover vonnis te wijzen.

E.    Toewijzing schadevergoeding en kosten advocaat. Indien de bemiddelaar met betrekking tot de hoogte van een claim die u tegen EA heeft ingediend ten gunste van u beslist en u een bedrag toekent dat hoger is dan de geldelijke waarde van het laatste schriftelijke schikkingsaanbod dat EA heeft gedaan voordat de documenten zijn ingediend bij de bemiddelaar, verplicht EA zich tot het volgende:

- Zij betaalt u 150% van uw arbitragebedrag, tot maximaal $5000 extra en naast uw arbitragebedrag; en
- Zij betaalt uw eventuele advocaat en de advocaatkosten, en vergoedt alle kosten (met inbegrip van kosten voor expertgetuigen) die u en uw advocaat redelijkerwijze hebben gemaakt voor het verrichten van onderzoek voor, het voorbereiden van en het indienen van uw claim bij de arbitrage (de advocaatpremie).

De bemiddelaar kan tijdens de procedure en op verzoek van een der partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de bemiddelaar over de hoogte van de vergoeding altijd uitspraken doen over en geschillen oplossen met betrekking tot de betaling en vergoeding van kosten/onkosten, de alternatieve betaling en de advocaatpremie.

Het recht op advocaatkosten en onkosten dat hierboven is besproken, is een aanvulling op het recht op advocaatkosten en onkosten dat het toepasselijk recht u verleent, hoewel advocaatkosten niet dubbel aan u kunnen worden toegewezen. EA doet afstand van haar mogelijke recht om advocaatkosten en onkosten in verband met arbitrage tussen ons te laten toekennen.

F.    Beperking van bevoegdheid van bemiddelaar. De bemiddelaar kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen treffen ten gunste van de partij die om herstel van grieven vraagt en slechts voor zover dat noodzakelijk is om de grieven te herstellen die worden gerechtvaardigd door de claim van de betreffende partij.

G.    Wijzigingen in deze bepaling.  Niettegenstaande enige tegenstrijdige bepaling in deze overeenkomst verklaren wij dat indien EA toekomstige wijzigingen in deze arbitragebepaling aanbrengt (anders dan een wijziging in het adres voor kennisgevingen), u dergelijke wijzigingen kunt afwijzen door binnen 30 dagen na de wijziging een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het bovenstaande adres voor kennisgevingen inzake arbitrage. Door toekomstige wijzigingen af te wijzen, verklaart u dat u alle geschillen tussen ons aan arbitrage zult onderwerpen in overeenstemming met de taal van deze bepaling.

Versie 54402_11

Huidig privacy- en cookiebeleid