Electronic Arts
ข้อตกลงผู้ใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด: 8 กันยายน 2563


ยินดีต้อนรับสู่ EA ข้อตกลงนี้จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการ ซึ่ง EA และบริษัทในเครือ ("EA") เป็นผู้นำเสนอ เช่น ซอฟต์แวร์เกมและการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริการ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และกิจกรรมสดทั้งทางออนไลน์และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งจัดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ EA (รวมเรียกว่า "บริการของ EA") ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท EA ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 13B ด้านล่าง

เมื่อใช้บริการของ EA ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับ อย่าติดตั้งหรือใช้บริการของ EA สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบางประเทศ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 15 เพื่อระงับข้อพิพาทใด ๆ กับ EA

สารบัญ

 1. บัญชี EA
 2. ใบอนุญาต
 3. เนื้อหาและสิทธิตามสัญญา
 4. ความพร้อมใช้งานสำหรับบริการของ EA และการอัปเดต
 5. UGC ของคุณ
 6. หลักปฏิบัติ
 7. เกม
 8. การยกเลิกและการลงโทษอื่น ๆ
 9. การใช้ข้อมูล
 10. ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่น ๆ
 11. บุคคลภายนอก
 12. การรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด
 13. ข้อกำหนดทั่วไป
 14. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้
 15. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี
 16. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ PlayStation®

1. บัญชี EA

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี EA เพื่อเข้าถึงและใช้บริการของ EA ต่าง ๆ รวมถึงการเล่นออนไลน์

ในการสร้างบัญชี EA คุณต้องมีอีเมลที่ใช้ได้ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง คุณต้องมีสิทธิ์ในการใช้บริการของ EA ที่คุณกำลังลงทะเบียนและต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ EA

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรืออายุขั้นต่ำตามประเทศที่คุณพักอาศัย) จึงจะสร้างบัญชี EA ได้ หากคุณมีอายุระหว่างอายุขั้นต่ำถึง 18 ปี (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณพักอาศัย) คุณและบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องตรวจสอบข้อตกลงนี้ร่วมกัน บิดามารดาและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อใช้บริการของ EA EA ขอแนะนำให้บิดามารดาและผู้ปกครองทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครองบนอุปกรณ์ที่ให้บุตรหลานใช้

คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมในบัญชี EA ของคุณ บัญชี EA ของคุณอาจถูกระงับหรือถูกยกเลิกหากมีผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ละเมิดข้อตกลงนี้

คุณสามารถยกเลิกบัญชี EA ของคุณหรือการสมัครใช้งานกับบริการของ EA ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ EA ที่ help.ea.com ในการดำเนินการตามคำขอของคุณให้สมบูรณ์ EA อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่ค้างอยู่กับผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก

2. ใบอนุญาต

บริการของ EA อนุญาตให้คุณใช้งาน ไม่ใช่การขายให้ EA จะให้ใบอนุญาตส่วนบุคคลแบบมีข้อจำกัด ไม่สามารถถ่ายโอน เพิกถอน และไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแก่คุณ เพื่อให้คุณใช้บริการของ EA ซึ่งคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ โดยจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของคุณ คุณไม่สามารถเข้าถึง คัดลอก ดัดแปลง หรือแจกจ่ายบริการ เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาใด ๆ ของ EA (คำเหล่านี้มีการกำหนดนิยามไว้ด้านล่าง) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณไม่สามารถทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกส่วนต่าง ๆ หรือใช้รหัสต้นทางหรือข้อมูลอื่น ๆ จากบริการของ EA เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย EA หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของและขอสงวนสิทธิ์อื่นใดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทุกประการที่ได้รับจากบริการของ EA ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

3. เนื้อหาและสิทธิตามสัญญา

บริการของ EA รวมถึงเนื้อหาและสิทธิตามสัญญา เนื้อหา หมายถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ข้อความ โพสต์กระดานสนทนา การแชท ข้อมูลโปรไฟล์ วิดเจต ข่าวสาร ลิงก์ อีเมล ดนตรี เสียง กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ รหัส และโสตทัศน์หรือวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในหรือมาจากบริการของ EA รวมถึงการออกแบบและลักษณะเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เนื้อหายังรวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ("UGC") UGC รวมถึง อัตลักษณ์ของบัญชี EA โพสต์กระดานสนทนา เนื้อหาโปรไฟล์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในบริการของ EA เนื้อหาทั้งหมดเป็นของ EA หรือของผู้ออกใบอนุญาต หรือมีการอนุญาตให้แก่ EA และผู้ออกใบอนุญาตตามส่วนที่ 5 ด้านล่าง

สิทธิตามสัญญาเป็นสิทธิ์ที่ EA อนุญาตให้คุณเข้าถึงหรือใช้งานองค์ประกอบออนไลน์หรือออฟไลน์ต่าง ๆ ในบริการของ EA ตัวอย่างสิทธิตามสัญญา ได้แก่ การเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลหรือเนื้อหาที่ปลดล็อกไม่ได้ ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมหรือที่เสริมเข้ามา (รวมถึงบริการแบบผู้เล่นหลายคน) การสมัครใช้งาน สินทรัพย์เสมือน คีย์หรือรหัสปลดล็อก รหัสซีเรียลหรือการรับรองความถูกต้องออนไลน์ ความสำเร็จในเกมและคะแนนเสมือน เหรียญ หรือสกุลเงิน

เราเรียกคะแนนเสมือน เหรียญ หรือสกุลเงินเหล่านี้ว่า "หน่วยเงินเสมือนของ EA" เมื่อคุณได้รับหน่วยเงินเสมือนของ EA จากเราหรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเรา คุณจะได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคลแบบมีข้อจำกัด มอบหมายไม่ได้ ไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงและเลือกสิทธิตามสัญญาที่ EA ทำให้คุณมีโดยชัดแจ้ง

หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่มีมูลค่าทางการเงินและไม่มีค่าใด ๆ นอกผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่สามารถจำหน่าย ซื้อขาย ถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งสามารถแลกได้เฉพาะสิทธิตามสัญญาที่มีให้สำหรับบริการของ EA หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่สามารถชำระคืนเป็นเงินได้ และคุณไม่มีสิทธิ์ขอคืนหน่วยเงินเสมือนของ EA ที่ไม่ได้ใช้ เมื่อคุณแลกหน่วยเงินเสมือนของ EA เพื่อรับสิทธิตามสัญญาแล้ว สิทธิตามสัญญานั้นจะไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน หรือขอคืนเงินได้ หากคุณพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้หน่วยเงินเสมือนของ EA ใด ๆ ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ

คุณจะต้องจัดหาอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าถึงและใช้บริการของ EA ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

4. ความพร้อมใช้งานสำหรับบริการของ EA และการอัปเดต

เราไม่ขอรับประกันว่าบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาใด ๆ จะพร้อมให้บริการตลอดเวลา ในทุกสถานที่ หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือไม่รับประกันว่าเราจะยังคงให้บริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาที่เฉพาะเจาะจงต่อไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง EA ไม่รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึงบริการของ EA ได้บนอุปกรณ์ทั้งหมดโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการการเชื่อมต่อที่เฉพาะเจาะจง หรือในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด

บางครั้ง EA อาจอัปเดต เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ อาจต้องมีการอัปเดตและการแก้ไขเหล่านี้เพื่อใช้บริการของ EA ต่อไป

EA อาจจำเป็นต้องอัปเดตหรือตั้งค่าพารามิเตอร์บางรายการใหม่เพื่อสร้างความสมดุลให้การเล่นเกมและการใช้บริการของ EA การอัปเดตหรือ "การตั้งค่าใหม่" เหล่านี้อาจทำให้คุณล้าหลังในโลกของเกมที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบต่อตัวละคร เกม กลุ่ม หรือสิทธิตามสัญญาอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของคุณ

5. UGC ของคุณ

คุณต้องรับผิดชอบต่อ UGC ของตนเอง คุณไม่สามารถอัปโหลด UGC ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือที่ละเมิดกฎหมาย ข้อตกลงนี้ หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ของบุคคลภายนอกได้

EA อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการลบ แก้ไข หรือปิดใช้งาน UGC ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงหาก EA พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่า UGC ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ EA ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อ UGC ในการลบหรือไม่ลบ UGC หรือเนื้อหาอื่น ๆ EA ไม่ได้คัดกรอง UGC ทั้งหมดไว้ล่วงหน้า และไม่รับรองหรืออนุมัติ UGC ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการของ EA

เมื่อคุณสร้าง UGC ขึ้น ถือว่าคุณให้สิทธิ์แก่ EA ผู้ออกใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตโดยไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว แบบถาวร สามารถถ่ายโอนได้ ใช้ได้ทั่วโลก และให้อนุญาตช่วงในการใช้งาน โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ หรือส่งและสื่อสารในลักษณะอื่นเกี่ยวกับ UGC หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ รวมถึงในสื่อกลางหรือกระดานสนทนาใด ๆ ทั้งที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือคิดค้นขึ้นภายหลัง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ การชำระเงิน หรือการแสดงที่มาใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ นอกจากนี้ คุณยังมอบสิทธิ์แก่ผู้ใช้คนอื่นทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงและใช้งาน UGC ของคุณในบริการของ EA ในการใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง แสดง เผยแพร่ สร้างรูปแบบผลงานลอกเลียนแบบ รวมทั้งสื่อสารและแจกจ่าย UGC ของคุณในหรือผ่านบริการของ EA ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม แสดงที่มา หรือมอบสิ่งตอบแทนแก่คุณ

6. หลักปฏิบัติ

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของ EA ถือว่าคุณยอมรับว่าจะไม่:
หากคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้บัญชี EA ของคุณละเมิดกฎเหล่านี้และไม่แก้ไขการละเมิดนี้หลังจากมีคำเตือน EA อาจดำเนินการกับคุณ รวมถึงเพิกถอนการเข้าถึงบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด หรือยกเลิกบัญชี EA ของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 8 ในกรณีที่มีการละเมิดร้ายแรง EA อาจดำเนินการเหล่านี้โดยไม่ต้องส่งคำเตือนล่วงหน้า ตัวอย่างบางประการของการละเมิดที่รุนแรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมในการเจาะเข้าระบบ การขายบัญชี EA หรือสิทธิตามสัญญา (รวมถึงหน่วยเงินและไอเท็มเสมือนต่าง ๆ) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก EA การก่อกวนอย่างรุนแรง หรือกิจกรรมการคุกคามที่ผิดกฎหมาย เมื่อทำได้ EA จะแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการที่จะกระทำเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดกฎเหล่านี้หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

บริการของ EA ที่เฉพาะเจาะจงอาจโพสต์กฎเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับการกระทำของคุณในบริการเหล่านั้น

หากคุณพบผู้ใช้อื่นที่ละเมิดกฎเหล่านี้ กรุณารายงานกิจกรรมนี้ไปยัง EA โดยใช้ฟังก์ชัน "ช่วยเหลือ" หรือ "รายงานการใช้ในทางที่ผิด" ในบริการของ EA ที่เกี่ยวข้อง หากสามารถทำได้ หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com

EA อาจติดตามหรือบันทึกกิจกรรมออนไลน์หรือเนื้อหาในบริการของ EA และอาจลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากบริการของ EA ตามดุลยพินิจ อย่าลืมว่าการสื่อสารและ UGC ของคุณในบริการของ EA นั้นเป็นสาธารณะและผู้อื่นสามารถดูได้

การใช้บริการของ EA ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA ที่ privacy.ea.com/th ซึ่งนำมาเป็นส่วนอ้างอิงประกอบในข้อตกลงนี้

7. เกม

ส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้กับเกมและการสมัครใช้งานเกมของ EA ("เกมของ EA") รวมถึงเกมของ EA ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ("เกมสำหรับพีซีของ EA") รวมถึงแอปพลิเคชันไคลเอนต์ที่เป็นของ EA และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งจำหน่ายเกมสำหรับพีซีของ EA ("EA Desktop" ในปัจจุบัน https://www.origin.com/th-th/about)

 1. มาตรการทางเทคนิคและการป้องกันเนื้อหา

  EA ใช้มาตรการทางเทคนิคและการป้องกันเนื้อหาที่พัฒนาโดย EA หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกสำหรับบริการของ EA เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการคัดลอกหรือการใช้เกมของ EA โดยไม่ได้รับอนุญาต การพยายามหลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือบิดเบือนมาตรการเหล่านี้จะเป็นการยกเลิกใบอนุญาตนี้

 2. EA Desktop

  ในการเล่นเกมสำหรับพีซีของ EA อาจกำหนดให้คุณติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไคลเอนต์ EA Desktop หรือแอปพลิเคชันรุ่นต่อมา จำเป็นต้องมีบัญชี EA การยอมรับข้อตกลงนี้ของคุณ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับ EA Desktop เพื่อรับรองความถูกต้องและยืนยันใบอนุญาตของคุณต่อเกมสำหรับพีซีของ EA ("รับรองความถูกต้อง" หรือ "การรับรองความถูกต้อง")

  เมื่อต้องการเข้าถึงและใช้บริการของ EA ที่เกี่ยวข้องกับเกมสำหรับพีซีของ EA คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยรหัสซีเรียลที่แนบมากับเกมสำหรับพีซีของ EA ก่อน รหัสซีเรียลที่มาพร้อมกับเกมสำหรับพีซีของ EA จะได้รับการยืนยันระหว่างการรับรองความถูกต้อง การรับรองความถูกต้องจะจำกัดบัญชี EA เพียงหนึ่งบัญชีต่อรหัสซีเรียล ซึ่งหมายความว่าเกมสำหรับพีซีของ EA ไม่สามารถถ่ายโอนได้ คุณสามารถเปิดและเข้าถึงเกมสำหรับพีซีของ EA ได้ไม่เกินห้าเครื่องในช่วงเวลาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

  EA Desktop และเกมสำหรับพีซีของ EA อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต อัปเกรด และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ EA เห็นว่าสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับคุณ และ/หรือมีความจำเป็นเป็นตามสมควร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณยอมรับว่า EA ไม่มีข้อผูกมัดที่จะสนับสนุนเวอร์ชันก่อนหน้าของ EA Desktop เมื่อมีการอัปเดต อัปเกรด และ/หรือการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม EA อาจให้ตัวเลือกในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ EA Desktop เวอร์ชันอัลฟาหรือเบต้าภายใต้ข้อกำหนดเดียวกันนี้

  คำแนะนำในการถอนการติดตั้งโปรแกรมไคลเอนต์ EA Desktop สามารถดูได้ในเว็บไซต์ช่วยเหลือของ EA ที่ help.ea.com

  คุณสามารถถอนการติดตั้งเกมสำหรับพีซีของ EA ได้ทุกเมื่อโดยใช้อินเทอร์เฟซของ EA Desktop และลบไฟล์ใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเครื่องที่เหลือ Punkbuster อาจยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากถอนการติดตั้ง หากต้องการถอนการติดตั้ง Punkbuster ให้ใช้ไฟล์ประมวลผลได้ที่ดาวน์โหลดจาก https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe


 3. มาตรการติดตามและป้องกันการโกง

  EA ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับและป้องกันการโกงในการใช้บริการของ EA และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมของ EA เทคโนโลยีเหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดย EA หรือบุคคลภายนอก

  เมื่อคุณเปิดเกมที่สามารถออนไลน์ได้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจเปิดใช้งานโดยใช้เคอร์เนล สิทธิ์ของผู้ดูแลหรือของผู้ใช้ และตรวจสอบการเล่นเกมของคุณและ RAM ของอุปกรณ์ การประมวลผล การสื่อสาร และการจัดเก็บไฟล์ เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับการละเมิดและการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณในส่วนที่ 6 รวมถึงการใช้โปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตคือโปรแกรมหรือไฟล์ของบุคคลภายนอก (เช่น "ส่วนเสริม" "ม็อด" "การเจาะระบบ" "เทรนเนอร์" หรือ "การโกง") ที่ EA เชื่อว่า (i) ทำให้หรือช่วยให้โกงในรูปแบบใดก็ตามได้ (ii) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดัดแปลงหรือเจาะเข้าระบบอินเทอร์เฟซของเกม สภาพแวดล้อม และ/หรือประสบการณ์ในรูปแบบใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือ (iii) ขัดขวาง "การทำเหมือง" หรือการรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านเกม

  EA อาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการบังคับใช้ของเรา เช่น ข้อมูลบัญชีของคุณ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ไฟล์เกมสำหรับพีซีของ EA ที่มีการดัดแปลง และเวลาที่ตรวจพบการโกง นอกจากนี้ เราอาจยกเลิกใบอนุญาตและบัญชี EA ของคุณ หากเราพิจารณาแล้วว่าคุณโกง

  เมื่อคุณออกจากเกมที่สามารถออนไลน์ได้ เทคโนโลยีต่อต้านการโกงเหล่านี้จะยุติการทำงาน

8. การยกเลิกและการลงโทษอื่น ๆ

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือ EA จะยกเลิก EA อาจยกเลิกการเข้าถึงและการใช้บริการของ EA ใด ๆ หรือบัญชี EA ของคุณ หาก EA พิจารณาว่าคุณละเมิดข้อตกลงนี้ หรือมีการใช้บริการของ EA ในทางที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฉ้อโกงในบัญชี EA ของคุณ เมื่อทำได้ EA จะแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิก คุณจะสูญเสียชื่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ อันเป็นผลมาจากการยกเลิกบัญชี EA หากคุณมีบัญชี EA มากกว่าหนึ่งบัญชี EA อาจยกเลิกบัญชี EA และสิทธิตามสัญญาที่เกี่ยวข้องของคุณทั้งหมด โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของการฝ่าฝืนและการใช้ในทางที่ผิด หากบัญชี EA ของคุณถูกยกเลิก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี EA และสิทธิตามสัญญาของคุณได้ รวมถึงอาจถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงหรือใช้งานบริการของ EA ใด ๆ อีก เมื่อยกเลิก ใบอนุญาตของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกไปด้วย

แทนการยกเลิกและก่อนการยกเลิกใด ๆ EA อาจส่งคำเตือน ระงับ หรือปรับเปลี่ยนการเข้าถึงบริการของ EA ที่เฉพาะเจาะจงหรือบัญชี EA ของคุณ ลบหรือเพิกถอนสิทธิตามสัญญาในบัญชี EA หรือในระดับอุปกรณ์ ลบหรือถอดถอนเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือสั่งห้ามอุปกรณ์หรือเครื่องของคุณจากการเข้าถึงบริการของ EA ที่เฉพาะเจาะจง หาก EA ดำเนินการใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ให้ส่วนนี้แล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน (ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ในการคืนเงินตามกฎหมาย) และไม่ได้รับสิทธิตามสัญญาเป็นเครดิตหรือแปลงเป็นเงินสดหรือการชำระเงินคืนรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น

EA อาจยกเลิกบริการของ EA ใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันทางอีเมล (หากมี) ภายในบริการของ EA ที่ได้รับผลกระทบ หรือทางหน้าอัปเดตการบริการในเว็บไซต์ของ EA (https://www.ea.com/service-updates) หลังจากยกเลิกบริการออนไลน์ จะไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะนำไปใช้กับเกมของเรา และเราไม่สามารถรับประกันว่าเกมของเราจะดำเนินการต่อในระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่าหรือที่ได้รับการอัปเดต หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางบริการจัดจำหน่ายแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น iOS App Store และ Google Play Store เกมใดก็ตามที่มีในบริการจัดจำหน่ายแอปพลิเคชันดังกล่าวหลังจากการยกเลิกบริการออนไลน์ อาจถูกลบออกโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

หากคุณเชื่อว่ามีการดำเนินการใด ๆ กับบัญชีหรืออุปกรณ์ของคุณจากข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com

หากคุณยกเลิกข้อตกลงนี้ ถือว่าคุณยินยอมที่จะหยุดใช้บริการของ EA ทั้งหมด

ส่วนที่ 5, 8-9, 11-15 ของข้อตกลงนี้จะมีผลต่อการยกเลิกข้อตกลงนี้

9. การใช้ข้อมูล

เมื่อคุณใช้บริการของ EA ทาง EA อาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ และระบบปฏิบัติการของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP และ ID อุปกรณ์) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ EA สถิติการเล่นเกมและการใช้งาน การโต้ตอบกับระบบ และฮาร์ดแวร์ต่อพ่วง หากคุณใช้บริการของ EA แบบออฟไลน์ ข้อมูลนี้จะจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ และจะส่งต่อไปยัง EA เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต EA ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ จัดหาบริการให้กับคุณ สื่อสารกับคุณ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) จัดหาอัปเดตของซอฟต์แวร์ การสนับสนุนเนื้อหาและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการแบบไดนามิก บังคับใช้ข้อตกลงนี้ แก้ไขจุดบกพร่อง หรือยกระดับประสบการณ์ของคุณ หากคุณมีส่วนร่วมในบริการออนไลน์ ทาง EA อาจรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ ส่งต่อ และแสดงข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างเปิดเผย (ได้แก่ คะแนน อันดับ และความสำเร็จ) หรือระบุเนื้อหาที่คุณสร้างและแบ่งปันกับผู้เล่นคนอื่นด้วยเช่นกัน

ข้อมูลของคุณจะมีการรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และส่งต่อโดย EA Inc. ในสหรัฐอเมริกาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA ที่ privacy.ea.com/th

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลบางรายการได้ในแถบการตั้งค่าของโปรแกรมไคลเอนต์เกมสำหรับพีซีของ EA

10. ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่น ๆ

บริการของ EA อาจกำหนดหรืออนุญาตให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ อัปเดตหรือแพตช์ปรับปรุงของซอฟแวร์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออื่น ๆ จาก EA หรือผู้ออกใบอนุญาตลงในคอมพิวเตอร์ ระบบความบันเทิง หรืออุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม และประสิทธิภาพบริการของ EA ก็อาจแปรผันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ คุณเข้าใจว่าอาจจำเป็นต้องอัปเดตบางส่วนสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้ใช้บริการของ EA ต่อไปได้ การอัปเดตเหล่านี้บางส่วนอาจมีคุณสมบัติหรือเนื้อหาที่ล็อกไว้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง คุณยินยอมให้ EA ติดตั้งการอัปเดตใด ๆ ที่มีอยู่สำหรับบริการของ EA โดยอัตโนมัติ การไม่ติดตั้งการอัปเดตที่มีอยู่อาจทำให้ไม่สามารถเล่นบริการของ EA รวมถึงเกมสำหรับพีซีของ EA

11. บุคคลภายนอก

บริการของ EA บางรายการอาจให้คุณเลือกเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ EA ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ควบคุม EA ไม่ได้ควบคุมบริการเหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้บริการของ EA ผ่านทางบริการเหล่านั้นเช่นกัน บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไป

บริการของ EA อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์เหล่านั้นอาจรวบรวมข้อมูลหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ EA ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา ตลอดจนการรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์เหล่านั้น

12. การรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด

หากคุณพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะได้รับบริการของ EA ด้วยความใส่ใจและด้วยทักษะตามสมควร โดยไม่มีคำมั่นสัญญาหรือการรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับบริการของ EA หากคุณพักอาศัยอยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะได้รับอนุญาตและได้รับบริการของ EA "ตามสภาพ" ซึ่งคุณต้องแบกรับความเสี่ยงในการใช้บริการด้วยตนเอง EA ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขาย ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ตลอดจนการรับประกันใด ๆ อันเกิดจากแนวทางการจัดการ การใช้งาน หรือการปฏิบัติตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต EA ไม่รับประกันสำหรับการแทรกแซงต่อความเพลิดเพลินของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ EA โดยที่ บริการของ EA จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ การดำเนินการสำหรับบริการของ EA จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง การทุจริต การสูญเสีย การแทรกแซง การเจาะเข้าระบบ หรือไวรัส หรือบริการของ EA จะสามารถใช้งานหรือเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ EA ไม่รับรองหรือรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เสนอผ่านทางร้านค้า EA DESKTOP โปรดดู https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันตามกฎหมายและสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายอื่น ๆ ในอาณาเขตของคุณ และ https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ สำหรับสิทธิที่มีให้แก่ผู้บริโภคของออสเตรเลีย

หากคุณพักอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ EA และพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ของคุณ หรือที่เกิดจากผลของการกระทำหรือการละเลยของบุคคลภายนอก (หรืออื่นใด) ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หากคุณพักอาศัยอยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ EA และพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือความเสียหายโดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยสืบเนื่อง เชิงลงโทษ หรือเป็นพิเศษของ EA ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ประเภทความเสียหายที่มีการยกเว้น รวมถึง การสูญเสียทางการเงิน (เช่น การสูญเสียรายได้หรือผลกำไร) ค่าใช้จ่ายในการหาสินค้าหรือบริการอื่นมาทดแทน ความไม่ต่อเนื่องหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียความนิยม ตลอดจนความล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การจำกัดความรับผิดนี้บังคับใช้กับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฉบับนี้หรือบริการของ EA ไม่ว่าจะมาจากสัญญา การละเมิด ผลตามกฎหมาย ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ทั้งยังบังคับใช้ได้แม้ว่า EA ได้รู้แล้วหรือน่าจะรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว คุณอาจได้รับการเยียวยาเฉพาะความเสียหายโดยตรง เป็นจำนวนเงินไม่มากเกินกว่าจำนวนที่คุณจ่ายจริงเพื่อใช้บริการของ EA EA ไม่จำกัดความรับผิดสำหรับการฉ้อโกง การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติมิชอบ หรือสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตสำหรับการยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้น ดังนั้น การยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดอาจสามารถบังคับใช้กับคุณ

หากคุณซื้อบริการของ EA เป็นแผ่นจากร้านค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ รวมถึงไม่ได้ติดตั้งหรือใช้บริการของ EA คุณสามารถคืนสินค้าเพื่อขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ ณ ร้านค้าเดิมที่ซื้อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการคืนสินค้าที่อยู่ใน https://warrantyinfo.ea.com

13. ข้อกำหนดทั่วไป

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

  ข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนดของ EA อื่นใดที่ควบคุมการใช้บริการของ EA ของคุณ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ EA ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย EA การไม่ใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ของ EA จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวหรือสิทธิ์อื่น ๆ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะยังคงบังคับใช้ได้และมีผลอย่างเต็มที่

 2. กฎหมายที่บังคับใช้

  หากคุณพักอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล ฮ่องกง เม็กซิโก หรือรัสเซีย (i) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 8 Place du Molard 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่จะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าเขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่

  หากคุณพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี (i) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 8 Place du Molard 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของเกาหลี ไม่รวมกฎด้านความขัดแย้งของกฎหมาย จะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าเขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่

  หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือญี่ปุ่น (i) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ Electronic Arts Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA (ii) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่รวมกฎด้านความขัดแย้งของกฎหมาย จะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าสำหรับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการด้านล่าง เขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐที่ควบคุมเขตซานมาทีโอ แคลิฟอร์เนีย รวมถึงคุณยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าว

  หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ (i) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 8 Place du Molard 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่รวมกฎด้านความขัดแย้งของกฎหมาย จะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าสำหรับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการด้านล่าง เขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐที่ควบคุมเขตซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงคุณยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าว

  อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ (กรุงเวียนนา ปี 1980) จะไม่บังคับใช้กับข้อตกลงนี้หรือกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้


 3. การส่งออก

  คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายควบคุมการส่งออกอื่น รวมถึงคุณยินยอมที่จะไม่ถ่ายโอนบริการของ EA ไปยังต่างประเทศหรือสถานที่ภายในประเทศที่กฎหมายดังกล่าวห้ามไว้ นอกจากนี้ คุณรับรองว่าคุณมิได้เป็นบุคคลที่ EA ห้ามไม่ให้ทำธุรกิจด้วยภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกเหล่านี้

14. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

EA อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้คุณตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้เล่นของ EA ที่ยอมรับข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้ การแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ลงใน terms.ea.com/th การที่คุณใช้บริการของ EA ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงฉบับใดฉบับหนึ่ง เราจะไม่บังคับให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในอนาคต โดยปราศจากการยินยอมที่ชัดแจ้งของคุณต่อข้อตกลงดังกล่าว หากคุณได้รับคำขอให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้ และคุณปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้บริการของ EA ต่อไปได้

15. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี

ส่วนนี้มีผลบังคับใช้กับผู้บริโภคและบุคคลทั้งหมดที่ยอมรับข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้ ไม่รวมผู้ที่พักอาศัยอยู่ในควิเบค รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล เม็กซิโก ประเทศสมาชิกของ EEA สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้ ถือว่าคุณและ EA สละสิทธิ์อย่างชัดแจ้งในการรับการพิจารณาคดีโดยลูกขุน และสิทธิ์ในการเข้าร่วมการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ส่วนที่ 15 นี้เสนอวิธีที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการระงับข้อพิพาทระหว่างเราหากเกิดขึ้น ข้อกังวลส่วนใหญ่ของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจ โดยคุณสามารถเข้าสู่ระบบไปที่หน้าอินเตอร์เฟซของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ EA ผ่านบัญชีของคุณที่ help.ea.com หาก EA ไม่สามารถแก้ไขข้อกังวลของคุณได้ คุณและ EA ตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในส่วนนี้เพื่อระงับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างเรา

ส่วนที่ 15 นี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ EA ซึ่งรวมถึงตัวแทนของเรา พนักงาน บริษัทย่อย ผู้ริเริ่มกำหนดสิทธิ ผู้สืบทอดสิทธิ ผู้รับผลประโยชน์ และผู้ได้รับมอบหมาย ข้อตกลงนี้เป็นการให้สิทธิ์อนุญาโตตุลาการในการชี้ขาดพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการค้าระหว่างมลรัฐ ดังนั้น การตีความและการบังคับใช้ส่วนที่ 15 นี้ และการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้ส่วนนี้ จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติของสหพันธรัฐว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ส่วนที่ 15 นี้ต้องตีความในความหมายโดยกว้าง และยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม
 1. ข้อเรียกร้องที่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการ

  ข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ บริการของ EA และการตลาดใด ๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ EA รวมถึงความถูกต้อง ความสามารถในการบังคับใช้ และขอบเขตของส่วนที่ 15 นี้ ("ข้อพิพาท") ต้องกำหนดโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณีเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะทำข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทเดียวที่ไม่ครอบคลุมในส่วนที่ 15 นี้คือข้อเรียกร้อง (i) เกี่ยวกับการละเมิด การคุ้มครอง หรือความถูกต้องของความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรของคุณ ของ EA หรือของผู้ออกใบอนุญาตของ EA (ii) หากคุณพักอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย จะไม่ครอบคลุมข้อเรียกร้องเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย และ (iii) นำขึ้นศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย

 2. การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

  คุณและ EA ต้องพยายามเจรจาระงับข้อพิพาทใด ๆ อย่างไม่เป็นทางการเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่กรณีอีกฝ่าย ("หนังสือแจ้งข้อพิพาท") หนังสือแจ้งข้อพิพาทต้อง: (a) ระบุชื่อนามสกุลและข้อมูลติดต่อของฝ่ายที่ร้องเรียน (b) อธิบายลักษณะและพื้นฐานของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (c) กำหนดสิ่งบรรเทาทุกข์อันเฉพาะเจาะจงที่ประสงค์ EA จะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปยังที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรืออีเมลของคุณ คุณจะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปที่: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department

 3. การอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี

  หากคุณและ EA ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทได้อย่างไม่เป็นทางการ คุณหรือ EA อาจเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณีมาระงับข้อพิพาทในท้ายที่สุด การเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการโดยฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นที่สุดและผูกพันต่ออีกฝ่าย การอนุญาโตตุลาการจะได้รับการดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการของอเมริกาภายใต้กฎอนุญาโตตุลาการของผู้บริโภค ("กฎผู้บริโภค AAA") โดยมีการแก้ไขดังนี้:

  1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการจะได้รับการควบคุมโดยกฎผู้บริโภค AAA หากอนุญาโตตุลาการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในอัตราที่สูงเกินไป หรือหากคุณส่งการแจ้งเตือนเรื่องหนังสือแจ้งข้อพิพาทดังที่แจ้งไว้ข้างต้นให้กับ EA โดยระบุว่าคุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเพื่อเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ EA จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ AAA ทั้งหมด

  2. หากข้อพิพาทไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะดำเนินการอนุญาโตตุลาการตามเกณฑ์การส่งเรื่องที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว

  3. ทั้งสองฝ่ายอาจจะยกคำร้องจำหน่ายคดีหรือคำร้องใด ๆ ระหว่างการประชุมได้

  4. อนุญาโตตุลาการจะต้องทำการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะรวมถึงคำวินิจฉัยและข้อสรุปที่การตัดสินใจอ้างอิงตาม อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการให้การบรรเทาทุกข์ใด ๆ ที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ แต่อาจมอบคำพิพากษาให้การบรรเทาทุกข์โดยแสดงสิทธิ์หรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อประโยชน์ของฝ่ายที่ต้องการการบรรเทาทุกข์เท่านั้น และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ตามข้อเรียกร้องของฝ่ายนั้น

  อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านหากอนุญาโตตุลาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุณและ EA อาจนำคดีขึ้นศาลเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อยืนยัน แก้ไข เพิกถอน หรือให้ศาลพิพากษาคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

 4. ข้อจำกัดความรับผิด

  คุณและ EA ตกลงว่าแต่ละฝ่ายจะใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะส่วนตัวโดยมิใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่ม ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับทุกข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการจะต้องไม่นำข้อเรียกร้องของบุคคลอื่นมาพิจารณารวมกับข้อเรียกร้องของคุณ และจะต้องไม่ดำเนินการไปในลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทน หากย่อหน้า D นี้ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดนี้ย่อมตกเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้

 5. สถานที่

  หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินในสถานที่ซึ่งคุณพักอาศัยอยู่ หากคุณพักอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นในเขตซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยคุณและ EA ยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลดังกล่าว เพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อยืนยัน แก้ไข เพิกถอน หรือให้ศาลพิพากษาคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

 6. การเยียวยา

  หากอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คุณชนะคดีเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใด ๆ โดยให้ EA ชดใช้เงินแก่คุณในจำนวนที่มากกว่าข้อเสนอการชดเชยที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับล่าสุดของ EA ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ EA จะทำการส่งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับสุดท้ายให้กับอนุญาโตตุลาการ ในการนี้ EA จะ:

  1. ชำระเงินให้แก่คุณในอัตราร้อยละ 150 ของจำนวนเงินที่อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาด แต่ส่วนต่างดังกล่าวต้องไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ
  2. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการที่คุณได้จ่ายให้แก่ AAA

 7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการฉบับนี้

  EA จะไม่บังคับให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมต่อการเปลี่ยนแปลงโดยชัดแจ้ง

 8. การแยกออกจากภาระผูกมัด

  หากพบว่าข้อสัญญาใดก็ตามที่อยู่ในส่วนที่ 15 นี้ (นอกเหนือจากข้อสัญญาการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่กำหนดไว้ในย่อหน้า D ข้างต้น) ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ ข้อสัญญาดังกล่าวจะถูกแยกออกจากส่วนที่ 15 นี้ และส่วนที่เหลือของส่วนที่ 15 นี้จะยังคงบังคับใช้ได้และมีผลอย่างเต็มที่

16. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ PlayStation®

 1. สำหรับการซื้อใน PlayStation™Store ในอเมริกาเหนือ

  และการใช้สินค้าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงผู้ใช้ของ Network บริการออนไลน์นี้ได้ถูกส่งมอบสิทธิย่อยให้แก่ท่านโดย Sony Interactive Entertainment America

 2. สำหรับการซื้อใน PlayStation™Store ในยุโรป

  เนื้อหาใดๆ ที่ซื้อในร้านเกมจะถูกซื้อต่อจาก Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงผู้ใช้ของ PlayStation™Network ซึ่งมีอยู่ใน PlayStation™Store กรุณาตรวจสอบสิทธิในการใช้สำหรับการซื้อแต่ละครั้ง เนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละชิ้น หากไม่แสดงในกรณีอื่น เนื้อหาที่มีในร้านเกมจะมีระดับอายุผู้เล่นตามที่เกมนั้นกำหนดไว้

ข้อตกลงผู้ใช้งานก่อนหน้านี้ / ข้อกำหนดการบริการ