Electronic Arts
ข้อตกลงผู้ใช้งาน

อัปเดตล่าสุด 29 มีนาคม 2562

ยินดีต้อนรับสู่ EA ข้อตกลงนี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคุณ เช่น ซอฟต์แวร์เกมที่อยู่ในแผ่นดิสก์หรือที่ดาวน์โหลด ซึ่ง EA และบริษัทในเครือ ("EA") เป็นผู้นำเสนอ รวมถึงการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบริการ คุณสมบัติ เนื้อหา และเว็บไซต์ออนไลน์และอุปกรณ์พกพาที่ EA เป็นผู้นำเสนอ และ/หรือกิจกรรมสดที่จัดโดยหรือเชื่อมโยงกับ EA (เรียกรวมกันว่า "บริการของ EA") ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA ดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 13B ด้านล่าง 

ในการใช้งานบริการของ EA จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับ อย่าติดตั้งหรือใช้งานบริการของ EA เหล่านี้ ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศที่มีชื่อในข้อตกลงนี้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการและตกลงไม่นำการดำเนินคดีแบบกลุ่มซึ่งได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 15 มาใช้เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับ EA

สารบัญ

 1. บัญชี EA
 2. ใบอนุญาต
 3. เนื้อหาและสิทธิตามสัญญา
 4. ความพร้อมใช้งานของบริการและอัปเดตของ EA
 5. UGC ของท่าน
 6. กฎการปฏิบัติ
 7. ผลิตภัณฑ์สำหรับพีซี
 8. การยกเลิกและการลงโทษอื่น ๆ
 9. การใช้งานข้อมูล
 10. ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่น ๆ
 11. บุคคลภายนอก
 12. การปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด
 13. เงื่อนไขทั่วไป
 14. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้
 15. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 16. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ PlayStation®


1. บัญชี EA

ท่านจะเป็นต้องมีบัญชี EA เพื่อเข้าถึงและใช้งานบริการต่าง ๆ ของ EA ร่วมถึงการเล่นออนไลน์

ในการสร้างบัญชี EA ท่านต้องมีที่อยู่อีเมลและต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ท่านต้องมีคุณสมบัติในการใช้งานบริการของ EA ที่ตนเองกำลังจะลงทะเบียนและต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการของ EA ได้

ท่านต้องอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุขั้นต่ำอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในประเทศที่อาศัยของท่าน) จึงจะสร้างบัญชี EA ได้ หากท่านมีอายุระหว่างอายุขั้นต่ำและ 18 ปี (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่) ท่านกับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องตรวจสอบข้อตกลงนี้ร่วมกัน บิดามารดาและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อใช้บริการของ EA EA ขอแนะนำให้บิดามารดาและผู้ปกครองทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครองในอุปกรณ์ที่ท่านให้บุตรหลานใช้

ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อกิจกรรมทั้งปวงในบัญชี EA ของท่าน บัญชี EA ของท่านอาจถูกระงับหรือยกเลิกหากมีใครนำไปใช้ในกิจกรรมที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

ท่านสามารถยกเลิกบัญชี EA ของตัวเองได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นท่านยังสามารถยกเลิกการสมัครใช้งานบริการของ EA ใด ๆ ได้ตลอดเวลาเช่นกัน ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ EA ได้ที่ https://help.ea.com/en/ เพื่อยกเลิกบัญชี EA ของท่าน เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่านให้สมบูรณ์ EA อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่ค้างอยู่กับผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก

2. ใบอนุญาต

การบริการของ EA อนุญาตให้ท่านใช้งาน ไม่ใช่การขายให้ EA จะให้ใบอนุญาตแบบส่วนตัวแบบมีข้อจำกัด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เพิกถอนได้ และไม่ได้ผููกขาดแต่เพียงผู้เดียวแก่ท่านเพื่อให้ท่านใช้บริการของ EA ซึ่งท่านจะมีสิทธิ์์เข้าใช้งานโดยไม่ได้เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของท่าน ท่านไม่สามารถเข้าถึง คัดลอก ดัดแปลง หรือแจกจ่ายบริการ เนื้อหา หรือสิทธิ์ใด ๆ ของ EA (คำเหล่านี้จะมีการกำหนดนิยามไว้ด้านล่างนี้) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ท่านไม่สามารถทำการวิศวกรรมผันกลับ (Reverse Engineer) หรือพยายามแยกส่วนต่าง ๆ หรือใช้รหัสต้นทาง (Source Code) หรือข้อมูลอื่นใดจากบริการของ EA เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก EA หรือมีกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ EA หรือผู้ออกใบอนุญาตให้แก่ EA เป็นเจ้าของและขอสงวนสิทธิ์อื่นใดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ทุกชนิด, กรรมสิทธิ์, ดอกผลหรือประโยชน์ที่ได้รับจากบริการของ EAและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย

3. เนื้อหาและสิทธิตามสัญญา

การบริการของ EA รวมถึงเนื้อหาและสิทธิตามสัญญาด้วย "เนื้อหา" หมายถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ข้อความ โพสต์กระดานสนทนา การแชท ข้อมูลโปรไฟล์ วิดเจต ข่าวสาร ลิงก์ อีเมล ดนตรี เสียง กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ รหัส และ โสตทัศน์หรือวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นบนหรือส่งผ่านออกไปยังหรือออกมาจากบริการของ EA รวมทั้งการออกแบบและลักษณะของเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เนื้อหายังรวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ("UGC") ด้วย UGC รวมถึง Persona ของบัญชี EA โพสต์ต่าง ๆ ในกระทู้ ข้อมูลโปรไฟล์ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นในการบริการของ EA เนื้อหาทั้งหมดเป็นของ EA หรือของผู้ออกใบอนุญาต หรือมีการอนุญาตให้แก่ EA และผู้ออกใบอนุญาตตามหัวข้อที่ 5 ด้านล่างนี้

สิทธิตามสัญญาเป็นสิทธิ์ที่ EA อนุญาตให้ท่านเข้าถึงหรือใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆ ของบริการของ EA แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ตัวอย่างของสิทธิตามสัญญา ได้แก่ การเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลหรือเนื้อหาที่ปลดล็อกไม่ได้, ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมหรือที่เสริมเข้ามา (รวมถึงบริการแบบหลายผู้เล่น), การสมัครใช้งาน, สินทรัพย์เสมือน, คีย์หรือรหัสปลดล็อก, รหัสซีเรียลหรือการรับรองความถูกต้องออนไลน์, ความสำเร็จภายในเกม, คะแนนเสมือน, เหรียญ หรือสกุลเงิน

เราเรียกคะแนนเสมือน เหรียญ หรือสกุลเงินเหล่านั้นว่า "หน่วยเงินเสมือนของ EA" เมื่อท่านได้รับหน่วยเงินเสมือนของ EA จากเราหรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเรา คุณจะได้รับการอนุญาตแบบส่วนตัว มีข้อจำกัด ไม่สามารถมอบหมายได้ ไม่ได้ผููกขาดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงและเลือกสิทธิตามสัญญาที่ EA เตรียมไว้ให้ท่านโดยชัดแจ้ง

หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน และไม่มีมูลค่านอกเหนือจากซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ ของเรา แลกเปลี่ยน โอน เป็นเงินได้ หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่สามารถชำระคืนเป็นเงินได้ และท่านไม่มีสิทธิ์ที่ขอคืนหน่วยเงินเสมือนของ EA เมื่อท่านแลกเปลี่ยนหน่วยเงินเสมือนของ EA สำหรับสิทธิตามสัญญา ซึ่งไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ หรือไม่สามารถชำระคืนเป็นเงินได้ หากท่านอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ท่านตกลงที่จะใช้ หน่วยเงินเสมือนของ EA ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ

ท่านจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าบริการต่าง ๆ ในการเข้าถึงและใช้งานบริการของ EA เอง

4. ความพร้อมใช้งานของบริการและอัปเดตของ EA

เราไม่ขอรับประกันว่าบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาใด ๆ จะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา หรือในตำแหน่งที่ตั้งทั้งหมด หรือในเวลาใด ๆ ตามที่กำหนด หรือรับประกันว่าเราจะเสนอบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาใดเป็นระยะเวลาต่าง ๆ EA ไม่รับประกันว่าบริการต่าง ๆ ของ EA จะสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกชนิด โดยวิธีการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อบางราย หรือในทุกสถานที่

บางครั้ง EA อาจทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ การอัปเดตและการแก้ไขเหล่านี้อาจจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการของ EA ได้ต่อไป

EA อาจจำเป็นต้องปรับปรุง หรือเปลี่ยนพารามิเตอร์บางอย่างใหม่เพื่อสร้างความสมดุลให้การเล่นเกมและการใช้บริการของ EA การอัปเดตหรือ "การตั้งค่าใหม่" นี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ท่านล้าหลังในโลกของเกมที่เกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่อตัวละคร เกม กลุ่ม หรือสิทธิตามสัญญาอื่นที่อยู่ภายใต้การควบคุมของท่าน

5. UGC ของท่าน

ท่านต้องรับผิดชอบต่อ UGC ของตนเอง ท่านจะต้องไม่อัปโหลด UGC ที่ละเมิดต่อสิทธิด้านในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อตกลงนี้ หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเผยแพร่ของบุคคลอื่น

EA อาจลบ แก้ไข หรือปิดการใช้งาน UGC ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงหาก EA พิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า UGC นั้นฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ EA ไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความผิดสำหรับการลบ หรือไม่ลบ UGC หรือเนื้อหาอื่น ๆ EA ไม่ได้กลั่นกรอง UGC ทั้งหมดล่วงหน้าและไม่ได้รับรองหรืออนุมัติ UGC ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการของ EA

เมื่อท่านสร้าง UGC ขึ้น เท่ากับว่าท่านได้ทำการอนุญาตแก่ EA รวมถึงผู้ออกใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาต แบบไม่ได้ผููกขาดแต่เพียงผู้เดียว แบบถาวร ถ่ายโอนได้ ใช้ได้ทั่วโลก และให้อนุญาตช่วงได้ให้แก่ EA และผู้ออกใบอนุญาตในการใช้งาน โฮสต์ เก็บรักษา ทำซ้ำ แก้ไข สร้างงานต่อยอด ทำการแสดงอย่างเปิดเผย จัดแสดงอย่างเปิดเผย หรือไม่ก็ถ่ายโอนและสื่อสาร UGC หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ด้วยวิธีการหรือรูปแบบอื่นใด ในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ และในสื่อหรือกระทู้ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือคิดค้นขึ้นภายหลัง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ต้องชำระเงิน หรือมอบสิ่งตอบแทนให้แก่ท่านหรือบุคคลภายนอกทั้งสิ้น นอกจากนั้นท่านยังได้มอบสิทธิ์แก่ผู้ใช้คนอื่นทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงและใช้งาน UGC ของท่านในบริการของ EA ในการคัดลอก แก้ไข และสื่อสารและเผยแพร่ UGC ของท่านด้วยวิธีการอื่นใดผ่านทางบริการของ EA ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องมอบสิ่งตอบแทน

6. กฎการปฏิบัติ

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการของ EA เท่ากับว่าคุณยอมรับว่าจะไม่กระทำการต่าง

หากท่านหรือผู้อื่นที่ใช้บัญชี EA ฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ และไม่แก้ไขการฝ่าฝืนกฎหลังได้รับคำเตือน EA อาจดำเนินการกับท่าน รวมถึงยกเลิกการเข้าถึงบริการของ EA บางส่วนหรือทั้งหมด เนื้อหาหรือสิทธิตามสัญญา หรือการยกเลิกบัญชี EA ดังระบุในหัวข้อที่ 8 ในกรณีการฝ่าฝืนร้ายแรง EA อาจดำเนินการโดยไม่ออกคำเตือนล่วงหน้า ตัวอย่างการฝ่าฝืนร้ายแรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การยุยงส่งเสริมหรือมีส่วนในการเจาะ ขายบัญชี EA หรือสิทธิตามสัญญา (รวมถึงสกุลเงินเสมือนและรายการสินค้า) โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก EA การคุกคามร้ายแรง หรือการข่มขู่กิจกรรมทางกฎหมาย เมื่อทำได้ EA จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในการตอบสนองต่อการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้หรือการละเมิดข้อตกลงนี้

บริการของ EA บางอย่างยังอาจประกาศกฎเพิ่มเติมที่ท่านต้องปฏิบัติตามเพื่อใช้บริการเหล่านั้น

หากท่านพบเห็นผู้ใช้อื่นกำลังฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้อยู่ โปรดรายงานกิจกรรมนี้ให้ EA ทราบ โดยใช้ฟังก์ชัน "ส่วนช่วยเหลือ" หรือ "รายงานการใช้ในทางที่ผิด" ในบริการของ EA ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com/en/

EA อาจติดตามหรือบันทึกกิจกรรมออนไลน์หรือเนื้อหาในบริการของ EA และอาจลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากบริการของ EA ตามดุลยพินิจของตน อย่าลืมว่าการสื่อสารและ UGC ของท่านในบริการของ EA นั้นเป็นสาธารณะและผู้อื่นสามารถดูได้

การใช้งานบริการของ EA ของท่านอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA ที่ privacy.ea.com/th ซึ่งนำมาเป็นส่วนอ้างอิงประกอบภายในข้อตกลงนี้

7. ผลิตภัณฑ์สำหรับพีซี

หัวข้อนี้จะบังคับใช้กับบริการของ EA สำหรับการเล่นในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“ผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA”) ในการเข้าถึงและใช้บริการของ EA ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA นั้น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยรหัสซีเรียลที่แนบมากับผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ก่อน

 1. มาตรการป้องกันเนื้อหาและเทคนิค

  EA ใช้มาตรการป้องกันเนื้อหาและเทคนิคบางอย่างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและการคัดลอกหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ใช้การเปิดใช้งานออนไลน์ของ Origin นอกจากนั้นยังใช้เทคโนโลยีป้องกันเนื้อหา Denuvo ของ Sony DADC Austria AG อีกด้วย ดูว่าเกมใดบ้างที่ใช้ Denuvo ได้ที่ https://www.ea.com/legal บัญชี EA รวมทั้งการยอมรับข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA ที่privacy.ea.com/th การติดตั้งแอปพลิเคชันไคลเอนต์ Origin (https://www.origin.com/th-th/about) การยอมรับ EULA ของ Origin และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นจำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้องผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA และการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตเมื่อมีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA เป็นครั้งแรกในแต่ละเครื่อง (“รับรองความถูกต้อง” หรือ “การรับรองความถูกต้อง”) รหัสซีเรียลที่ให้ไว้กับผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA นี้จะถูกตรวจสอบระหว่างการรับรองความถูกต้อง การรับรองความถูกต้องจะจำกัดเพียงหนึ่งบัญชี EA ต่อรหัสซีเรียล ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ไม่สามารถโอนย้ายได้ EA อาจตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตของท่านด้วยการรับรองความถูกต้องออนไลน์ในภายหลัง จำนวนเครื่องทั้งหมดที่สามารถรับรองความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA นั้นไม่มีขีดจำกัด แต่ท่านสามารถเปิดใช้งานและเข้าถึงผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ได้ไม่เกินห้าเครื่องภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกัน หากท่านพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือทำลายมาตรการป้องกันทางเทคนิคเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA อาจทำงานได้ไม่ถูกต้องและต้องยกเลิกใบอนุญาตนี้จากการฝ่าฝืนของท่าน เก็บรหัสซีเรียลของท่านไว้เพราะอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ในเครื่องอื่นอีก เทคโนโลยีนี้อาจรบกวนแอปพลิเคชั่นบางอย่าง เช่น โปรแกรมตรวจสอบจุดบกพร่อง ที่สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีควบคุมการเข้าถึงได้

 2. การติดตาม

  EA ใช้เทคโนโลยีบางอย่างเพื่อตรวจสอบและป้องกันการโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA เทคโนโลยีเหล่านี้จะอธิบายไว้ข้างล่างนี้ ท่านสามารถเข้าไปที่ https://www.ea.com/legal เพื่อดูว่าเทคโนโลยีใดใช้กับแต่ละผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA บ้าง

  Punkbuster EA อาจใช้ Punkbuster ซึ่งเป็นเทคโนโลยีต่อต้านการโกงจากบริษัท Even Balance Inc. ท่านสามารถเลือกที่จะติดตั้ง Punkbuster ระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ได้ หากติดตั้ง เมื่อท่านเชื่อมต่อออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์เกมด้วย Punkbuster โปรแกรม Punkbuster นี้จะติดตามหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ของคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อหาโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งทำงานพร้อมกันกับผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA อยู่ ตลอดจนการแก้ไขไฟล์ใด ๆ ของผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ที่ทำให้หรือช่วยให้โกงได้ โปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตคือโปรแกรมหรือไฟล์ของบุคคลภายนอก (เช่น “addon”, “mod”, “hack”, “trainer” หรือ “cheat”) ที่ EA เชื่อว่า (i) ทำให้หรือหรือช่วยให้โกงในรูปแบบใดก็ตามได้ (ii) ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเจาะเข้าสู่อินเทอร์เฟส สิ่งแวดล้อม และ/หรือ ประสบการณ์ของเกมด้วยวิธีใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือ (iii) ขัดขวาง, “ทำเหมือง (mines)” หรือเก็บข้อมูลจากหรือผ่านเกมนั้น ๆ หากท่านถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA แล้ว Punkbuster จะยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่มีการดำเนินการใด ๆ หากต้องการถอนการติดตั้ง Punkbuster ให้ใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจากลิงก์ต่อไปนี้ https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe

  EA อาจใช้เทคโนโลยีต่อต้านการโกงของตัวเองหรือบุคคลภายนอก

  เทคโนโลยีต่อต้านการโกงของ EA EA อาจใช้เทคโนโลยีต่อต้านการโกงของตัวเอง เมื่อคุณเชื่อมต่อทางออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์เกม เทคโนโลยีเหล่านี้จะเปิดใช้งานและตรวจสอบการเล่นเกมของคุณ ไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำหรับ PC ของ EA หรืออื่นใดที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา และหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งหมดนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจหาและการป้องกันการโกงเท่านั้น

  หากเทคโนโลยีต่อต้านการโกงใดเหล่านี้ตรวจพบการโกง เราอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบและด้านการบังคับใช้ของเรา รวมถึงชื่อบัญชีของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต และการแก้ไขไฟล์ผลิตภัณฑ์สำหรับ PC ของ EA ตลอดจนเวลาและวันที่ตรวจพบ นอกจากนี้ เราอาจยกเลิกใบอนุญาตและบัญชี EA ของคุณหากพิจารณาแล้วพบว่าคุณโกงจริง


  เมื่อท่านเลิกเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เกม เทคโนโลยีต่อต้านการโกงเหล่านี้ก็จะยุติการทำงานลง

 3. การถอนการติดตั้ง

  คุณสามารถถอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ PC ของ EA ได้ตลอดเวลา ผ่านการตั้งค่าเกมในโปรแกรมไคลเอนต์ Origin หลังถอนการติดตั้ง อาจมีไฟล์ที่บันทึกไว้หลงเหลืออยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลบไฟล์เหล่านี้ออกได้ โดยค้นหาชื่อของเกมดังกล่าวในโฟลเดอร์ My Documents สำหรับ PC หรือในระบบการค้นหาไฟล์สำหรับ Mac

8. การยกเลิกและการลงโทษอื่น ๆ

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าท่านหรือ EA จะยกเลิก EA อาจยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานบริการของ EA ต่าง ๆ หรือบัญชี EA ของท่าน หาก EA ตัดสินว่าท่านฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือมีการใช้งานบริการของ EA โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฉ้อโกงโดยเกี่ยวข้องกับบัญชี EA ของท่าน เมื่อดำเนินการแล้ว EA จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิก ท่านอาจสูญเสียชื่อผู้ใช้และชื่อบุคคลเป็นผลมาจากการยกเลิกบัญชี EA หากท่านมีบัญชี EA มากกว่าหนึ่งบัญชี EA อาจยกเลิกบัญชี EA และสิทธิตามสัญญาที่เกี่ยวข้องของท่านทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการฝ่าฝืนหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสมนั้น ๆ หากบัญชี EA ของท่านถูกยกเลิก ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี EA หรือสิทธิตามสัญญาของท่าน และอาจถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงหรือใช้งานบริการของ EA ต่าง ๆ อีกครั้ง เมื่อมีการยกเลิก การให้ใช้สิทธิ์ของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้จะยกเลิกเช่นกัน

แทนการยกเลิกและก่อนการยกเลิกใด ๆ EA อาจออกคำเตือน ระงับ หรือปรับเปลี่ยนการเข้าถึงบริการที่เจาะจงของ EA หรือบัญชี EA ของท่าน ถอดถอนหรือเพิกถอนสิทธิตามสัญญาในบัญชี EA หรือระดับอุปกรณ์ ย้ายหรือลบเนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือห้ามใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรเข้าถึงบริการที่เฉพาะเจาะจงของ EA หาก EA ดำเนินการใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้แล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน (ขึ้นอยู่กับสิทธิในการคืนเงินตามกฎหมาย) และไม่ได้รับสิทธิตามสัญญา หรือแปลงเป็นเงินสด หรือการชำระเงินคืนรูปแบบอื่น ๆ

EA อาจยกเลิกบริการของ EA ได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อยสามสิบวันทางอีเมล (หากมี) ภายในบริการของ EA ที่ได้รับผลกระทบ หรือทางหน้าอัปเดตการบริการของเว็บไซต์ EA (https://www.ea.com/service-updates) หลังการยกเลิกบริการออนไลน์ จะไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใด ๆ ในเกมของเรา และไม่สามารถรับประกันว่าเกมโทรศัพท์มือถือจะยังคงเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน iCloud (หรือบริการคลาวด์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เกมใด ๆ ที่เปิดให้บริการผ่าน iCloud หลังการยกเลิกบริการออนไลน์ อาจถูกลบจาก iCloud โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม

หากท่านเชื่อว่ามีการดำเนินการใด ๆ ที่สร้างข้อผิดพลาดกับบัญชีหรืออุปกรณ์ของท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com/en/

ส่วนที่ 5, 8-9, 11-15 ในข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้มีการยกเลิกข้อตกลงนี้ก็ตาม

9. การใช้งานข้อมูล

เมื่อท่านใช้งานบริการของ EA ทาง EA อาจรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์และระบบปฏิบัติการของท่าน (เช่น ที่อยู่ IP และ ID อุปกรณ์) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ EA สถิติการเล่นเกมและการใช้งาน การโต้ตอบกับระบบและฮาร์ดแวร์ต่อพ่วง (ตัวอย่างเช่น เพื่อปกป้องสถิติเกมของท่าน EA อาจวางหมายเลขระบุตัวตนที่สุ่มสร้างขึ้นไว้ในพื้นที่เก็บคีย์เชนของอุปกรณ์ของท่าน ข้อมูลระบุตัวตนนั้นจะถูกลบออกเมื่อคุณรีเซ็ตอุปกรณ์ใหม่) หากท่านใช้งานบริการของ EA แบบออฟไลน์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่านก่อน และจะถูกส่งต่อไปยัง EA เมื่ออุปกรณ์ของท่านเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว EA สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ, จัดทำบริการต่าง ๆ ให้แก่ท่าน, ติดต่อสื่อสารกับท่าน (รวมถึงดำเนินการด้านการตลาด), จัดหาอัปเดตของซอฟต์แวร์ เนื้อหาที่ถูกจัดให้แบบไดนามิก และการสนับสนุนซอฟต์แวร์, และแก้ปัญหาหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมถึงให้บริการอื่น ๆ ที่จะทำให้การใช้งานของท่านดีกว่าเดิม หากท่านมีส่วนร่วมในการบริการออนไลน์ EA ก็อาจรวบรวม ใช้งาน เก็บรักษา ส่งต่อ หรือแสดงข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างเปิดเผย (รวมถึงคะแนน อันดับ และความสำเร็จ) หรือระบุเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นและแบ่งปันกับผู้เล่นอื่นด้วยเช่นกัน

ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวม, ใช้งาน, จัดเก็บ และถ่ายโอนโดย EA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA (privacy.ea.com/th)

10. ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่น ๆ

บริการของ EA อาจกำหนดหรืออนุญาตให้ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ อัปเดตหรือแพตช์ปรับปรุงของซอฟแวร์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออื่นจาก EA หรือผู้ให้อนุญาตของ EA ลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน ระบบเพื่อความบันเทิง หรืออุปกรณ์ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม และประสิทธิภาพของบริการของ EA ก็อาจแปรผันไปตามคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ของท่านได้ ท่านเข้าใจว่าอาจจำเป็นต้องทำการอัปเดตบางอย่างให้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้สามารถใช้บริการของ EA ได้ต่อไป การอัปเดตเหล่านี้บางส่วนอาจมีคุณสมบัติหรือเนื้อหาที่ล็อกไว้ซึ่งท่านจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ ท่านยินยอมให้ EA ติดตั้งการอัปเดตใด ๆ ของบริการของ EA ที่มีอยู่ได้โดยอัตโนมัติ การไม่ติดตั้งอัปเดตที่มีอยู่อาจทำให้เล่นบริการของ EA รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับพีซีของ EA ไม่ได้

11. บุคคลภายนอก

บริการบางอย่างของ EA อาจให้ท่านเลือกเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ EA ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ควบคุม EA ไม่ได้ควบคุมบริการเหล่านั้นและไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานบริการของ EA ของท่านผ่านทางบริการเหล่านั้นด้วย การบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจทำให้ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไปได้

บริการของ EA อาจมีไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกได้ เว็บไซต์เหล่านั้นอาจเก็บรวมรวมข้อมูล หรือชี้ชวนขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน EA ไม่มีส่วนในการควบคุมการทำงานของเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหา ตลอดจนการเก็บรวมรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่าน

12. การรับประกันและการจำกัดความรับผิด

หากคุณพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะได้รับบริการจาก EA ด้วยความใส่ใจและด้วยทักษะตามสมควร โดยไม่มีคำมั่นสัญญาหรือการรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับบริการที่ EA ดำเนินการ หากคุณพักอาศัยอยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะได้รับการอนุญาตและบริการจาก EA "ตามสภาพ" และท่านต้องแบกรับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ด้วยตนเอง EA ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยผลของกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันทางการค้า, ความพึงพอใจในคุณภาพ, ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อเป้าหมายใด ๆ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ตลอดจนการประกันใด ๆ อันเกิดจากการดำเนินการ การใช้งาน หรือการติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง EA ไม่รับประกันว่าความสนุกในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ EA จะไม่ถูกขัดขวาง การบริการของ EA จะเป็นไปตามความต้องการของท่าน การดำเนินการของบริการของ EA จะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง การวิบัติ การสูญเสีย การแทรกแซง การเจาะเข้าระบบหรือไวรัส หรือบริการของ EA จะปฏิบัติงานหรือใช้งานร่วมกันกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้ EA ไม่รับรองหรือรับประกันสินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกใดที่เสนอผ่านทางร้านค้า Origin โปรดดู https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันตามกฎหมายหรือสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายอื่นๆ ในอาณาบริเวณที่ท่านพักอาศัย และโปรดดู https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

หากคุณพักอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ EA และพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตและพันธมิตรธุรกิจ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ของคุณ หรือที่เกิดจากผลการกระทำหรือการละเลยของบุคคลภายนอก (หรือบุคคลอื่นใด) นอกเหนือการควบคุม หากคุณพักอาศัยอยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ EA และพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตและพันธมิตรธุรกิจ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือความเสียหายโดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยสืบเนื่อง เชิงลงโทษ หรือเป็นพิเศษของ EA ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ความเสียหายที่เราไม่ต้องรับผิดนั้น ยกตัวอย่างเช่น ความสูญเสียทางการเงิน (เช่น การสูญเสียรายได้หรือค่าขาดประโยชน์), ค่าใช้จ่ายในการหาสินค้าหรือบริการอื่นมาทดแทน, ความไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงักทางธุรกิจ, การสูญเสียข้อมูล, การสูญเสียความนิยม ตลอดจนการที่คอมพิวเตอร์ทำงานผิดพลาดหรือล้มเหลว การจำกัดความรับผิดนี้ใช้บังคับกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฉบับนี้ รวมถึงบริการของ EA ด้วย และไม่ว่าจะมีฐานที่มาจากการผิดสัญญา, การละเมิด, ผลของกฎหมาย, ความรับผิดแบบเคร่งครัด หรือกรณีอื่นใดก็ตาม การจำกัดความรับผิดนี้ยังใช้บังคับได้แม้ว่า EA ได้รู้หรือควรรู้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้น ท่านอาจได้รับการเยียวยาเฉพาะความเสียหายโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนที่ท่านได้จ่ายไปเพื่อใช้บริการของ EA EA ไม่จำกัดความรับผิดในความรับผิดที่เกิดจากการทุจริต, ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติมิชอบ หรือกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เขตอำนาจศาลในบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นได้ ดังนั้น การยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

หากท่านซื้อบริการของ EA เป็นแผ่น จากร้านค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ รวมถึงไม่ได้ติดตั้งหรือใช้งานบริการของ EA นั้น ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ ณ ร้านค้าเดิมที่ซื้อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการคืนสินค้าที่อยู่ใน https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/

13. เงื่อนไขทั่วไป

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

  ใบอนุญาตนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ของ EA ที่บังคับใช้กับการใช้งานบริการของ EA นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับ EA ใบอนุญาตนี้ไม่อาจถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย EA การไม่ใช้สิทธิใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิแต่อย่างใด แม้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้จะไม่สามารถใช้บังคับได้ก็ตาม แต่ไม่กระทบถึงส่วนที่เหลือของข้อตกลง ซึ่งจะยังคงมีผลใช้บังคับได้ตามปกติ

 2. กฎหมายที่บังคับใช้

  หากคุณพักอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล ฮ่องกง เม็กซิโก หรือรัสเซียม็กซิโก หรือรัสเซีย (i) ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัยมีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าขอบเขตอำนาจพิเศษสำหรับการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือบริการของ EA จะเป็นของศาลของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่

  หากคุณพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี (i) ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของประเทศเกาหลีที่ไม่รวมถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าขอบเขตอำนาจพิเศษสำหรับการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือบริการของ EA จะเป็นของศาลประเทศเกาหลี

  หากท่านพักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา หรือญี่ปุ่น (i) ข้อตกลงนี้ถูกทำขึ้นระหว่างท่านกับ Electronic Arts Inc โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA (ii) กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA คือกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหลักว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย และ (iii) ท่านตกลงอย่างชัดแจ้งว่าสิทธิเรียกร้องและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนั้นจะตกอยู่ในเขตอำนาจศาลของสหพันธ์รัฐหรือศาลของมลรัฐที่มีอำนาจเหนือเขตซาน มาทีโอ (San Mateo County) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ ท่านยังยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าวด้วย

  หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ (i) ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่รวมถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณตกลงอย่างชัดแจ้งว่าสิทธิ์เรียกร้องและข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือบริการของ EA ซึ่งไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนั้นจะตกอยู่ในเขตอำนาจศาลของสหพันธ์รัฐหรือศาลของรัฐที่มีอำนาจเหนือเขตซาน มาทีโอ (San Mateo County) รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ คุณยังยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าวด้วย

  คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่นำอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (กรุงเวียนนา, 1980) มาใช้บังคับกับข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่จะเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

 3. การส่งออก

  ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายควบคุมการส่งออกอื่นที่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่โอนบริการของ EA ไปยังต่างประเทศหรือสถานที่ภายในประเทศที่มีกฎหมายห้ามไว้ ท่านรับรองว่าท่านมิได้เป็นบุคคลที่ EA ถูกกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกห้ามมิให้ติดต่อค้าขายด้วย

14. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้

EA อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้ท่านโปรดตรวจสอบข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้เล่นของ EA ที่ยอมรับข้อตกลงนี้ฉบับก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ลงใน terms.ea.com/th การที่ท่านใช้งานบริการของ EA ต่อไปหมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อท่านได้ตกลงยอมรับข้อตกลงแล้ว เราจะไม่บังคับท่านให้ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ เว้นแต่ท่านจะได้ตกลงยินยอมโดยชัดแจ้ง หากท่านปฏิเสธไม่ยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการของ EA ต่อไปได้

15. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ

ส่วนนี้จะมีผลกับลูกค้าทุกรายและผู้ที่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ไม่รวมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในควิเบค รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล เม็กซิโก ประเทศสมาชิกของ EEA สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเกาหลี หากท่านยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ ย่อมหมายความว่า ท่านและ EA ได้สละสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยลูกขุนหรือสิทธิในการเข้าร่วมการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ปัญหาเกือบทั้งหมดของท่านจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นที่พอใจโดยท่านสามารถเข้าระบบไปที่หน้าอินเทอร์เฟสของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ EA ผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านที่ https://help.ea.com/en/ หาก EA ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ ท่านและ EA ตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

ส่วนนี้คือข้อตกลงระหว่างท่านกับ EA ซึ่งรวมถึงตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง สาขา ผู้ให้กำเนิดสิทธิ ผู้สืบทอดสิทธิ ผู้รับประโยชน์ และผู้ได้รับมอบหมายของ EA ด้วย ข้อตกลงนี้เป็นการให้สิทธิอนุญาโตตุลาการในการชี้ขาดพยานหลักฐานเกียวกับการทำธุรกรรมระหว่างมลรัฐ ดังนั้น การตีความและการบังคับใช้ข้อกำหนดในส่วนนี้จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายของสหพันธรัฐว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (Federal Arbitration Act) ข้อกำหนดในส่วนนี้จะต้องถูกตีความในความหมายอย่างกว้าง และยังคงมีผลใช้บังคับ แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม

 1. ข้อเรียกร้องที่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการ

  บรรดาข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือข้อขัดแย้งใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง บริการของ EA และกิจกรรมการตลาด EA หรือความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างท่านกับ EA ("ข้อพิพาท") จะต้องถูกพิจารณาชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงสิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดมีขึ้นก่อนที่ท่านจะทำข้อตกลงฉบับนี้ด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในส่วนนี้ไม่ใช้บังคับกับ (i) ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน การป้องกัน หรือการพิสูจน์ยืนยันความมีผลของความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า หรือสิทธิบัตรของ EA หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก EA (ii) หากท่านพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ก็ให้ดำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ (iii) คดีมโนสาเร่

 2. การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

  ท่านและ EA ตกลงที่จะพยายามเจรจาระงับข้อพิพาทใด ๆ อย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่กรณีอีกฝ่าย ("หนังสือแจ้งข้อพิพาท") หนังสือแจ้งข้อพิพาทจะต้อง: (ก) ระบุชื่อเต็มและข้อมูลติดต่อของฝ่ายที่เรียกร้อง (ข) อธิบายลักษณะทั่วไปและสาเหตุของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (ค) แจ้งสิ่งที่ต้องการให้อีกฝ่ายเยียวยา EA จะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปยังที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรือที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านจะส่งคำบอกกล่าวข้อพิพาทไปที่: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department

 3. การอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี

  หากท่านและ EA ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทในขั้นตอนการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการได้ ท่านหรือ EA อาจเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณีมาระงับข้อพิพาทได้ การเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการโดยฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นที่สุดและผูกพันอีกฝ่าย สมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกา ("AAA") จะเป็นผู้บริหารจัดการอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎการอนุญาโตตุลาทางการค้า รวมทั้งกระบวนการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับผู้บริโภค ("ระเบียบว่าด้วยผู้บริโภคของ AAA") ถ้าเห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ AAA ที่ www.adr.org ค่าธรรมเนียมในการอนุญาโตตุลาการรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้อนุญาโตตุลาการนั้นจะเป็นไปตามกฎระเบียบของ AAA โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้ ไม่เกินจำนวนที่ระเบียบว่าด้วยผู้บริโภคของ AAA ได้จำกัดไว้ หากมีการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในอัตราที่สูงเกินความจำเป็น หรือหากท่านได้ส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทให้กับ EA ตามที่อยู่ข้างต้น โดยระบุว่าท่านไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ ในกรณีนี้ EA จะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด อนุญาโตตุลาการอาจพิจารณาคดีจากพยานบุคคล พยานเอกสาร ทั้งทางโทรศัพท์หรือทางสื่อออนไลน์ อนุญาโตตุลาการจะต้องทำคำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร และหากคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ อนุญาโตตุลาการจะต้องระบุเหตุผลแห่งคำชี้ขาดนั้นด้วย อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากอนุญาโตตุลาการไม่ปฏิบัติตาม คู่กรณีอาจโต้แย้งคำชี้ขาดได้ ท่านและ EA อาจนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อที่จะยืนยัน ดัดแปลง ยกเลิก หรือให้ศาลพิพากษาเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 4. ข้อจำกัดความรับผิด

  ท่านและ EA ตกลงว่าแต่ละฝ่ายจะใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะส่วนตัวโดยมิใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทนในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น อนุญาโตตุลาการจะต้องไม่นำข้อเรียกร้องของบุคคลอื่นมาพิจารณารวมกับข้อเรียกร้องของท่าน และจะต้องไม่ดำเนินการไปในลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทนใด ๆ ทั้งสิ้น อนุญาโตตุลาการอาจมีคำชี้ขาดในเชิงอธิบาย ตีความ ให้ความเห็น หรือในเชิงบังคับให้คู่กรณีกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่เกินข้อเรียกร้องของคู่กรณี ทั้งนี้ อาจมีการขยายขอบเขตออกไปได้เท่าที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองให้คู่กรณีได้รับการเยียวยาตามคำชี้ขาดนั้น หากข้อกำหนดเฉพาะนี้ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดย่อมตกเป็นโมฆะและไม่มีผลใช้บังคับเช่นกัน

 5. สถานที่

  หากท่านพักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะมีขึ้น ณ สถานที่ที่เหมาะสมและสะดวกแก่ท่าน หากท่านพักอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นในเขตซาน มาทีโอ (San Mateo) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่านและ EA ตกลงยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อที่จะยืนยัน ดัดแปลง ยกเลิก หรือให้ศาลพิพากษาเกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

 6. การเยียวยา

  หากอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ท่านชนะคดีโดยให้ EA ชดใช้เงินแก่ท่านในจำนวนที่มากกว่าข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับล่าสุดของ EA ที่เสนอให้แก่ท่านในกระบวนการใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ EA จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ ในการนี้ EA จะ:

  1. ชำระเงินให้แก่ท่านในอัตราร้อยละ 150 ของจำนวนเงินที่อนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาด แต่ส่วนต่างดังกล่าวต้องไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ; และ
  2. ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการที่ท่านได้จ่ายให้แก่ AAA

 7. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการฉบับนี้

  EA จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

16. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ PlayStation®

 1. สำหรับการซื้อใน PlayStation™Store ในอเมริกาเหนือ

  และการใช้สินค้าอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงผู้ใช้ของ Network บริการออนไลน์นี้ได้ถูกส่งมอบสิทธิย่อยให้แก่ท่านโดย Sony Interactive Entertainment America

 2. สำหรับการซื้อใน PlayStation™Store ในยุโรป

  เนื้อหาใดๆ ที่ซื้อในร้านเกมจะถูกซื้อต่อจาก Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและข้อตกลงผู้ใช้ของ PlayStation™Network ซึ่งมีอยู่ใน PlayStation™Store กรุณาตรวจสอบสิทธิในการใช้สำหรับการซื้อแต่ละครั้ง เนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละชิ้น หากไม่แสดงในกรณีอื่น เนื้อหาที่มีในร้านเกมจะมีระดับอายุผู้เล่นตามที่เกมนั้นกำหนดไว้

ข้อตกลงผู้ใช้งานก่อนหน้านี้ / ข้อกำหนดการบริการ
อัปเดตล่าสุด: 11 มกราคม 2562
อัปเดตล่าสุด: 26 ตุลาคม 2561

อัปเดตล่าสุด: 17 พฤษภาคม 2561

อัปเดตล่าสุด: 22 กุมภาพันธ์ 2561
อัปเดตล่าสุด: 18 สิงหาคม 2560
อัปเดตล่าสุด: 25 กรกฎาคม 2560
อัปเดตล่าสุด: 2 มีนาคม 2560
อัปเดตล่าสุด: 28 ตุลาคม 2559
อัปเดตล่าสุด: 31 กรกฎาคม 2558

อัปเดตล่าสุด: 18 พฤศจิกายน 2555
อัปเดตล่าสุด: 25 สิงหาคม 2554