ELECTRONIC ARTS
ข้อตกลงผู้ใช้งานเมื่อคุณใช้งานเกมของเราหรือบริการใด ๆ ของเรา ถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้

ยินดีต้อนรับสู่ EA ข้อตกลงนี้จะควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการ ซึ่ง EA และบริษัทในเครือ ("EA") เป็นผู้นำเสนอ เช่น ซอฟต์แวร์เกมและการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริการ แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ และกิจกรรมสดทั้งทางออนไลน์และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งจัดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับ EA (รวมเรียกว่า "บริการของ EA") ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท EA ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 13(B) ด้านล่าง

หากคุณไม่ยอมรับ กรุณาอย่าติดตั้งหรือใช้งานเกมหรือบริการของเรา

ในการใช้งานบริการของ EA จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับ อย่าติดตั้งหรือใช้บริการของ EA สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบางประเทศ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ซึ่งได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 15 เพื่อระงับข้อพิพาทใด ๆ กับ EA


สารบัญ

 1. บัญชี EA
 2. ใบอนุญาต
 3. เนื้อหาและสิทธิตามสัญญา
 4. ความพร้อมใช้งานสำหรับบริการของ EA และการอัปเดต
 5. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) ของคุณ
 6. หลักปฏิบัติ
 7. เกม
 8. การยกเลิกและการลงโทษอื่น ๆ
 9. การใช้ข้อมูล
 10. ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่น ๆ
 11. บุคคลภายนอก
 12. การรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด
 13. ข้อกำหนดทั่วไป
 14. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้
 15. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี
 16. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ PlayStation®
 17. ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับการซื้อสำหรับอุปกรณ์มือถือ

1. บัญชี EA

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี EA เพื่อเล่นเกมส่วนใหญ่ของ EA ในการสร้างบัญชี คุณต้องมีอายุขั้นต่ำ และบิดามารดาของคุณต้องอ่านและยอมรับข้อกําหนดเหล่านี้หากคุณเป็นผู้เยาว์ EA สามารถระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ คุณสามารถยกเลิกบัญชี EA ของคุณหรือการสมัครใช้งานกับ EA ได้ตลอดเวลา

คุณจำเป็นต้องมีบัญชี EA เพื่อเข้าถึงและใช้บริการของ EA ต่าง ๆ รวมถึงการเล่นออนไลน์

ในการสร้างบัญชี EA ท่านต้องมีที่อยู่อีเมลและต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง คุณต้องมีสิทธิ์ในการใช้บริการของ EA ที่คุณกำลังลงทะเบียนและต้องพักอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของ EA

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรืออายุขั้นต่ำตามประเทศที่คุณพักอาศัย) จึงจะสร้างบัญชี EA ได้ หากคุณมีอายุระหว่างอายุขั้นต่ำถึง 18 ปี (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณพักอาศัย) คุณและบิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงนี้ร่วมกัน บิดามารดาและผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเมื่อใช้บริการของ EA EA ขอแนะนำให้บิดามารดาและผู้ปกครองทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติการควบคุมโดยผู้ปกครองในอุปกรณ์ที่ท่านให้บุตรหลานใช้

ท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมในบัญชี EA ของท่าน บัญชีนี้เป็นของท่าน กรุณาอย่าแบ่งปันกับผู้อื่น บัญชี EA ของท่านอาจถูกระงับหรือยกเลิกหากมีใครนำไปใช้ในกิจกรรมที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

คุณสามารถยกเลิกบัญชี EA ของคุณหรือการสมัครใช้งานกับบริการของ EA ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ EA ที่ help.ea.com ในการดำเนินการตามคำขอของคุณให้สมบูรณ์ EA อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากได้รับอนุญาตตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่ค้างอยู่กับผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการเนื้อหาที่เป็นบุคคลภายนอก

2. ใบอนุญาต

EA มอบสิทธิ์ให้คุณได้เข้าถึงเกมและบริการต่าง ๆ ของเราเพื่อความเพลิดเพลินส่วนบุคคลของคุณ

บริการของ EA อนุญาตให้คุณใช้งาน ไม่ใช่การขายให้ EA จะให้ใบอนุญาตส่วนบุคคลแบบมีข้อจำกัด ไม่สามารถถ่ายโอน (เช่น ไม่อนุญาตให้แบ่งปันกับผู้อื่น) เพิกถอน และไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแก่คุณ เพื่อให้คุณใช้บริการของ EA ซึ่งคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ โดยจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ของคุณ คุณไม่สามารถเข้าถึง คัดลอก ดัดแปลง หรือแจกจ่ายบริการ เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาใด ๆ ของ EA (คำเหล่านี้มีการกำหนดนิยามไว้ด้านล่าง) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คุณไม่สามารถทำการวิศวกรรมย้อนกลับหรือพยายามแยกส่วนต่าง ๆ หรือใช้รหัสต้นทางหรือข้อมูลอื่น ๆ จากบริการของ EA เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย EA หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของและขอสงวนสิทธิ์อื่นใดทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทุกประการที่ได้รับจากบริการของ EA ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

3. เนื้อหาและสิทธิตามสัญญา

EA จัดหาเกม คุณสมบัติ และเนื้อหาต่างๆ ผ่านชุดสิทธิตามสัญญาต่าง ๆ สิทธิตามสัญญาบางประการจะได้รับการปลดล็อกโดยใช้หน่วยเงินเสมือนที่ไม่มีมูลค่าใด ๆ นอกเกมของเรา

บริการของ EA รวมถึงเนื้อหาและสิทธิตามสัญญา เนื้อหา หมายถึงซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ข้อความ โพสต์กระดานสนทนา การแชท ข้อมูลโปรไฟล์ วิดเจต ข่าวสาร ลิงก์ อีเมล ดนตรี เสียง กราฟิก รูปภาพ วิดีโอ รหัส และโสตทัศน์หรือวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในหรือมาจากบริการของ EA รวมถึงการออกแบบและลักษณะเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เนื้อหายังรวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ("UGC") UGC ประกอบด้วยอัตลักษณ์ของบัญชี EA, โพสต์ฟอรัม, เนื้อหาโปรไฟล์, เสียงของผู้เล่นหรือเสียงอื่น ๆ ที่ส่งต่อเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติทางสังคมที่มีให้ในหรือผ่านทางบริการของ EA รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งหรือมีส่วนร่วมในหรือผ่านทางบริการของ EA และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมในบริการของ EA เนื้อหาทั้งหมดเป็นของ EA หรือของผู้ออกใบอนุญาต หรือมีการอนุญาตให้แก่ EA และผู้ออกใบอนุญาตตามส่วนที่ 5 ด้านล่างนี้

สิทธิตามสัญญาเป็นสิทธิ์ที่ EA อนุญาตให้ท่านเข้าถึงหรือใช้งานองค์ประกอบต่าง ๆ ของบริการของ EA แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ตัวอย่างสิทธิตามสัญญา ได้แก่ การเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลหรือเนื้อหาที่ปลดล็อกได้ ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมหรือที่เสริมเข้ามา (รวมถึงบริการแบบผู้เล่นหลายคน) การสมัครใช้งาน สินทรัพย์เสมือน คีย์หรือรหัสปลดล็อก รหัสซีเรียลหรือการรับรองความถูกต้องออนไลน์ รางวัลความสำเร็จในเกม และคะแนน เหรียญ หรือสกุลเงินเสมือน

เราเรียกคะแนน เหรียญ หรือสกุลเงินเสมือนเหล่านี้ว่า "หน่วยเงินเสมือนของ EA" เมื่อท่านได้รับหน่วยเงินเสมือนของ EA จากเราหรือพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเรา คุณจะได้รับการอนุญาตแบบส่วนตัว มีข้อจำกัด ไม่สามารถมอบหมายได้ ไม่ได้ผููกขาดแต่เพียงผู้เดียว และเพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงและเลือกสิทธิตามสัญญาที่ EA เตรียมไว้ให้ท่านโดยชัดแจ้ง

หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่มีมูลค่าทางการเงินและไม่มีค่าใด ๆ นอกผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่สามารถจำหน่าย ซื้อขาย ถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งสามารถแลกได้เฉพาะสิทธิตามสัญญาที่มีให้สำหรับบริการของ EA หน่วยเงินเสมือนของ EA ไม่สามารถชำระคืนเป็นเงินได้ และคุณไม่มีสิทธิ์ขอคืนหน่วยเงินเสมือนของ EA ที่ไม่ได้ใช้ เมื่อคุณแลกหน่วยเงินเสมือนของ EA เพื่อรับสิทธิตามสัญญาแล้ว สิทธิตามสัญญานั้นจะไม่สามารถขอคืน แลกเปลี่ยน หรือขอคืนเงินได้ หากคุณพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ถือว่าคุณยินยอมที่จะใช้หน่วยเงินเสมือนของ EA ใด ๆ ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ

ท่านจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และค่าบริการต่าง ๆ ในการเข้าถึงและใช้งานบริการของ EA เอง

4. ความพร้อมใช้งานสำหรับบริการของ EA และการอัปเดต

เกมและบริการของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้เสมอหรือไม่สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ทั้งหมด นอกจากนี้ เราอาจทําการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงเกมและบริการของเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้งานหรือความคืบหน้าในเกมของคุณ

เราไม่ขอรับประกันว่าบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาใด ๆ จะพร้อมให้บริการตลอดเวลา ในทุกสถานที่ หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือไม่รับประกันว่าเราจะยังคงให้บริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาที่เฉพาะเจาะจงต่อไปในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง EA ไม่รับประกันว่าบริการต่าง ๆ ของ EA จะสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกชนิด โดยวิธีการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อบางราย หรือในทุกสถานที่

บางครั้ง EA อาจปรับปรุงหรือแก้ไขบริการของ EA เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญา และ/หรือคุณอาจสูญเสียการเข้าถึงเนื้อหาหรือสิทธิตามสัญญาบางรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเป็นไปตามดุลยพินิจของเรา เราจะต้องลบเนื้อหาหรือสิทธิตามสัญญาดังกล่าวออกจากบริการของ EA เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย สัญญา และใบอนุญาต ข้อจํากัดทางเทคนิค หรือหากเนื้อหาหรือสิทธิตามสัญญาอาจเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงของ EA การอัปเดตและการแก้ไขเหล่านี้อาจจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการของ EA ได้ต่อไป

EA อาจจำเป็นต้องปรับปรุง หรือเปลี่ยนพารามิเตอร์บางอย่างใหม่เพื่อสร้างความสมดุลให้การเล่นเกมและการใช้บริการของ EA การอัปเดตหรือ "การตั้งค่าใหม่" เหล่านี้อาจทำให้คุณล้าหลังในโลกของเกมที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบต่อตัวละคร เกม กลุ่ม หรือสิทธิตามสัญญาอื่น ๆ ภายใต้การควบคุมของคุณ

นอกจากนี้ EA อาจดําเนินการกับบัญชี EA และสิทธิตามสัญญาของคุณโดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเพื่อปกป้องคุณหรือ EA เช่น การป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต, การตั้งค่ารหัสผ่านบัญชี EA ใหม่, การระงับการเข้าถึงบัญชี EA, การลบข้อมูล หรือการลบบัญชี EA ออกจากบริการของ EA ความพร้อมใช้งานสําหรับบริการของ EA ของคุณอาจได้รับผลกระทบจากการตอบสนองต่อการละเมิดหลักปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องสงสัย ดังที่อธิบายเพิ่มเติมไว้ใน ส่วนที่ 6

5. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) ของคุณ

คุณอนุญาตให้ EA และผู้เล่นของเราใช้รายการใด ๆ ที่คุณอัปโหลดหรือสร้าง (UGC) ได้ฟรีภายในเกมและบริการของเรา คุณต้องรับผิดชอบต่อ UGC ของคุณ ซึ่งต้องเป็นเนื้อหาของคุณหรือเนื้อหาที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้

คุณต้องรับผิดชอบต่อ UGC ของตนเอง คุณต้องไม่อัปโหลด UGC ที่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือที่ละเมิดกฎหมาย ข้อตกลงนี้ หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิในการเผยแพร่ของบุคคลภายนอก

EA อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการลบ แก้ไข หรือปิดใช้งาน UGC ด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงหาก EA พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่า UGC ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ EA ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อ UGC ในการลบหรือไม่ลบ UGC หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ได้กลั่นกรอง UGC ทั้งหมดล่วงหน้าและไม่ได้รับรองหรืออนุมัติ UGC ใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการของ EA

เมื่อคุณสร้าง UGC ขึ้น ถือว่าคุณให้สิทธิ์แก่ EA ผู้ออกใบอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตโดยไม่ได้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว แบบถาวร สามารถถ่ายโอนได้ ใช้ได้ทั่วโลก และให้อนุญาตช่วงในการใช้งาน โฮสต์ จัดเก็บ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างผลงานลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ หรือส่งและสื่อสารในลักษณะอื่นเกี่ยวกับ UGC หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ รวมถึงในสื่อกลางหรือกระดานสนทนาใด ๆ ทั้งที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือคิดค้นขึ้นภายหลัง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ การชำระเงิน หรือการแสดงที่มาใด ๆ ต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ นอกจากนี้ คุณยังมอบสิทธิ์แก่ผู้ใช้คนอื่นทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงและใช้งาน UGC ของคุณในบริการของ EA ในการใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง แสดง เผยแพร่ สร้างรูปแบบผลงานลอกเลียนแบบ รวมทั้งสื่อสารและแจกจ่าย UGC ของคุณในหรือผ่านบริการของ EA ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม แสดงที่มา หรือมอบสิ่งตอบแทนแก่คุณ

6. หลักปฏิบัติ

เราต้องการให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีในการเล่นเกมของเรา ดังนั้นเราจึงหวังว่าคุณและผู้เล่นอื่น ๆ จะเคารพในบริษัท EA พนักงานของเราและตัวแทนของเรา รวมทั้งเพื่อนผู้เล่นของคุณด้วย กล่าวคือ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าโกง อย่าก้าวร้าว อย่าเจาะเข้าระบบซอฟต์แวร์ของเรา อย่าสแปมหรืออย่าใช้บอท อย่าโกหก EA หรือผู้เล่นของเรา ทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นประเด็นที่สําคัญ อ่านรายการทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่ห้ามทําในหลักปฏิบัติ

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของ EA ถือว่าคุณยอมรับว่าจะไม่:

เพื่อบังคับใช้กฎเหล่านี้ เราอาจตรวจสอบกิจกรรมของคุณและลบ UGC ใด ๆ หากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ เราอาจลบ UGC ของคุณ เตือนคุณ ระงับ ห้ามคุณอย่างถาวร หรือใช้ข้อจํากัดอื่น ๆ ในบัญชี EA เกม หรือบริการที่เกี่ยวข้องของคุณ

หากคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ใช้บัญชี EA ของคุณฝ่ากฎเหล่านี้ (หรือกฎเพิ่มเติมใด ๆ ที่โพสต์โดยบริการของ EA ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งใช้กับบริการเหล่านั้น) EA อาจส่งคําเตือนหรือออกมาตรการคว่ำบาตรแก่คุณ รวมถึงเพิกถอนการเข้าถึงบริการ เนื้อหา หรือสิทธิตามสัญญาของ EA บางรายการหรือทั้งหมด หรือยกเลิกบัญชี EA ของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนที่ 8 เมื่อทำได้ EA จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในการตอบสนองต่อการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้หรือการละเมิดข้อตกลงนี้

หากท่านพบเห็นผู้ใช้อื่นกำลังฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้อยู่ โปรดรายงานกิจกรรมนี้ให้ EA ทราบ โดยใช้ฟังก์ชัน "ส่วนช่วยเหลือ" หรือ "รายงานการใช้ในทางที่ผิด" ในบริการของ EA ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com

EA อาจตรวจสอบ บันทึก ตรวจสอบ และเก็บรักษาการสื่อสารด้วยเสียงหรือข้อความของคุณ (รวมกันเป็น "การสื่อสาร") และ UGC อื่น ๆ และดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อ UGC ที่ไม่เหมาะสม หากเราตรวจพบ UGC ที่ไม่เหมาะสม เราอาจลงโทษผู้เล่นที่ส่ง UGC และลบ EA ออกจากบริการของ EA ตามดุลยพินิจของเราหากมี กรุณาดูรายละเอียดในข้อมูล Content Moderation and Enforcement ของเรา โปรดจําไว้ว่าการสื่อสารของคุณ รวมถึง UGC ของคุณในบริการของ EA อาจมองเห็นเห็นและได้ยินโดยผู้อื่น รวมถึงผู้เล่นและ EA

ในประเทศ อาณาเขต หรือเขตอํานาจศาลอื่น ๆ เมื่อจําเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือการแจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะสําหรับการติดตามหรือการบันทึกการสื่อสาร คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือรับทราบว่ามีการแจ้งให้ดําเนินการตรวจสอบหรือบันทึกโดยยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานนี้และเลือกที่จะมีส่วนร่วมในเนื้อหาของคุณ

การใช้งานบริการของ EA ของท่านอยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA ที่ privacy.ea.com/th ซึ่งนำมาเป็นส่วนอ้างอิงประกอบภายในข้อตกลงนี้

7. เกม

หัวข้อนี้จะบังคับใช้กับเกมของเรา โดยเฉพาะเกม PC และแพลตฟอร์มเกมที่ EA เป็นเจ้าของเช่น EA app

ส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้กับเกมและการสมัครใช้งานเกมของ EA ("เกมของ EA") รวมถึงเกมของ EA ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ("เกมสำหรับพีซีของ EA") รวมถึงแอปพลิเคชันไคลเอนต์ที่เป็นของ EA และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งจำหน่ายเกมสำหรับพีซีของ EA ("EA app" ในปัจจุบัน https://www.ea.com/ea-app)

A. มาตรการทางเทคนิคและการป้องกันเนื้อหา

เราใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงเพื่อต่อสู้กับการละเมิดลิขสิทธิ์และการโกง และการแทรกแซงซอฟต์แวร์นี้อาจส่งผลให้สูญเสียสิทธิ์เข้าถึงเกมของเรา

EA ใช้มาตรการทางเทคนิคและการป้องกันเนื้อหาที่พัฒนาโดย EA หรือพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกสำหรับบริการของ EA เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการคัดลอกหรือการใช้เกมของ EA โดยไม่ได้รับอนุญาต การพยายามหลีกเลี่ยง ปิดการใช้งาน หรือบิดเบือนมาตรการเหล่านี้จะเป็นการยกเลิกใบอนุญาตนี้

B. EA app

ในการเล่นเกมพีซีของเรา คุณอาจจําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายบนพีซีของเรา เราอาจอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ เราให้คําแนะนําเพื่อที่คุณจะสามารถถอนการติดตั้งเกมและซอฟต์แวร์ของเราได้

ในการเล่นเกมสำหรับพีซีของ EA อาจกำหนดให้คุณติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไคลเอนต์ EA app หรือแอปพลิเคชันรุ่นต่อมา จำเป็นต้องมีบัญชี EA การยอมรับข้อตกลงนี้ของคุณ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับ EA app เพื่อรับรองความถูกต้องและยืนยันใบอนุญาตของคุณต่อเกมสำหรับพีซีของ EA ("รับรองความถูกต้อง" หรือ "การรับรองความถูกต้อง")

เมื่อต้องการเข้าถึงและใช้บริการของ EA ที่เกี่ยวข้องกับเกมสำหรับพีซีของ EA คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยรหัสซีเรียลที่แนบมากับเกมสำหรับพีซีของ EA ก่อน รหัสซีเรียลที่มาพร้อมกับเกมสำหรับพีซีของ EA จะได้รับการยืนยันระหว่างการรับรองความถูกต้อง การรับรองความถูกต้องจะจำกัดบัญชี EA เพียงหนึ่งบัญชีต่อรหัสซีเรียล ซึ่งหมายความว่าเกมสำหรับพีซีของ EA ไม่สามารถถ่ายโอนได้ คุณสามารถเปิดและเข้าถึงเกมสำหรับพีซีของ EA ได้ไม่เกินห้าเครื่องในช่วงเวลาต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

EA app และเกมสําหรับพีซีของ EA อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต การอัปเกรด และคุณสมบัติเพิ่มเติมต่าง ๆ คุณยอมรับว่า EA ไม่มีข้อผูกมัดที่จะสนับสนุนเวอร์ชันก่อนหน้าของ EA app เมื่อมีการอัปเดต อัปเกรด และ/หรือการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม EA อาจมอบตัวเลือกในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งาน EA app เวอร์ชันอัลฟ่าหรือเบต้าแก่คุณภายใต้ข้อกําหนดเดียวกันนี้

คําแนะนําในการถอนการติดตั้งโปรแกรมไคลเอนต์ EA app สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ความช่วยเหลือของ EA help.ea.com

คุณสามารถถอนการติดตั้งเกมสําหรับพีซีของ EA ได้ตลอดเวลาโดยใช้อินเทอร์เฟซ EA app และลบไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องใดๆ Punkbuster อาจยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากถอนการติดตั้ง หากต้องการถอนการติดตั้ง Punkbuster ให้ใช้ไฟล์ประมวลผลได้ที่ดาวน์โหลดจาก https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe

C. มาตรการติดตามและป้องกันการโกง

EA ติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อตรวจหาการโกงหรือการเจาะระบบ โปรแกรมเหล่านี้จะส่งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง EA

EA ใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจจับและป้องกันการโกงในการใช้บริการของ EA และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมของ EA เทคโนโลยีเหล่านี้อาจได้รับการพัฒนาโดย EA หรือบุคคลภายนอก

เมื่อคุณเปิดเกมที่สามารถออนไลน์ได้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจเปิดใช้งานโดยใช้เคอร์เนล สิทธิ์ของผู้ดูแลหรือของผู้ใช้ และตรวจสอบการเล่นเกมของคุณและ RAM ของอุปกรณ์ การประมวลผล การสื่อสาร และการจัดเก็บไฟล์ เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจจับการละเมิดและการบังคับใช้หลักจรรยาบรรณในส่วนที่ 6 รวมถึงการใช้โปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตคือโปรแกรมหรือไฟล์ของบุคคลภายนอก (เช่น "ส่วนเสริม" "ม็อด" "การเจาะระบบ" "เทรนเนอร์" หรือ "การโกง") ที่ EA เชื่อว่า (i) ทำให้หรือช่วยให้โกงในรูปแบบใดก็ตามได้ (ii) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดัดแปลงหรือเจาะเข้าระบบอินเทอร์เฟซของเกม สภาพแวดล้อม และ/หรือประสบการณ์ในรูปแบบใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก EA หรือ (iii) ขัดขวาง "การทำเหมือง" หรือการรวบรวมข้อมูลจากหรือผ่านเกม

EA อาจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการบังคับใช้ของเรา เช่น ข้อมูลบัญชีของคุณ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ไฟล์เกมสำหรับพีซีของ EA ที่มีการดัดแปลง และเวลาที่ตรวจพบการโกง นอกจากนั้นเรายังอาจยกเลิกใบอนุญาตและบัญชี EA ของท่านหากพิจารณาแล้วว่าท่านโกงจริง

เมื่อคุณออกจากเกมที่สามารถออนไลน์ได้ เทคโนโลยีต่อต้านการโกงเหล่านี้จะยุติการทำงาน

8. การยกเลิกและการลงโทษอื่น ๆ

หากคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือกฎ EA อาจระงับหรือยกเลิกการใช้เกมและบริการของเราโดยไม่มีการขอคืนเงิน

หากเราตัดสินใจปิดเกมหรือบริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือ EA จะยกเลิก EA อาจยกเลิกการเข้าถึงและการใช้บริการของ EA ใด ๆ หรือบัญชี EA ของคุณ หาก EA พิจารณาว่าคุณละเมิดข้อตกลงนี้ หรือมีการใช้บริการของ EA ในทางที่ผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฉ้อโกงในบัญชี EA ของคุณ EA จะแจ้งคุณหากมีการยกเลิกบัญชี EA ของคุณ ซึ่งอาจส่งผลให้คุณสูญเสียชื่อผู้ใช้และอัตลักษณ์ หากคุณมีบัญชี EA มากกว่าหนึ่งบัญชี EA อาจยกเลิกบัญชี EA และสิทธิตามสัญญาที่เกี่ยวข้องของคุณทั้งหมด โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของการฝ่าฝืนและการใช้ในทางที่ผิด หากบัญชี EA ของคุณถูกยกเลิก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี EA และสิทธิตามสัญญาของคุณได้ รวมถึงอาจถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงหรือใช้งานบริการของ EA ใด ๆ อีก เมื่อมีการยกเลิก ใบอนุญาตของท่านภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิกไปด้วยเช่นกัน

แทนการยกเลิกและก่อนการยกเลิกใด ๆ EA อาจส่งคำเตือน ระงับ หรือปรับเปลี่ยนการเข้าถึงบริการของ EA ที่เฉพาะเจาะจงหรือบัญชี EA ของคุณ ลบหรือเพิกถอนสิทธิตามสัญญาในบัญชี EA หรือในระดับอุปกรณ์ ลบหรือถอดถอนเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดข้อตกลงนี้ หรือแบนอุปกรณ์หรือเครื่องของคุณจากการเข้าถึงบริการของ EA ที่เฉพาะเจาะจง หาก EA ดำเนินการใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ให้หัวข้อนี้แล้ว ท่านจะไม่มีสิทธิ์รับเงินคืน (ขึ้นอยู่กับสิทธิในการคืนเงินตามกฎหมาย) และไม่ได้รับสิทธิตามสัญญาหรือแปลงเป็นเงินสดหรือการชำระเงินคืนรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น การดําเนินการจะสะสมเอาไว้และการฝ่าฝืนกฎซ้ำ ๆ อาจส่งผลให้บัญชี EA ของคุณถูกยกเลิก

EA อาจยกเลิกบริการของ EA ได้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบวันทางอีเมล (หากมี) ภายในบริการของ EA ที่ได้รับผลกระทบ หรือทางหน้าอัปเดตการบริการของเว็บไซต์ EA (https://www.ea.com/service-updates) หลังจากยกเลิกบริการออนไลน์ จะไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่จะนำไปใช้กับเกมของเรา และเราไม่สามารถรับประกันว่าเกมของเราจะดำเนินการต่อในระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่าหรือที่ได้รับการอัปเดต หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางบริการจัดจำหน่ายแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น iOS App Store และ Google Play Store เกมใดก็ตามที่มีในบริการจัดจำหน่ายแอปพลิเคชันดังกล่าว หลังจากการยกเลิกบริการออนไลน์อาจถูกลบออกโดยไม่มีการแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

หากท่านเชื่อว่าการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ หรืออุปกรณ์ของท่านนั้นผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ help.ea.com

หากคุณยกเลิกข้อตกลงนี้ ถือว่าคุณยินยอมที่จะหยุดใช้บริการของ EA ทั้งหมด

ส่วนที่ 5, 8-9, 11-15 ในข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้มีการยกเลิกข้อตกลงนี้ก็ตาม

9. การใช้ข้อมูล

EA รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เมื่อคุณเล่นเกมของเรา (แม้แต่ออฟไลน์) เพื่อดําเนินธุรกิจ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บังคับใช้กฎของเรา และสื่อสารกับคุณ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA ที่ privacy.ea.com/th

เมื่อคุณใช้บริการของ EA ทาง EA อาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ และระบบปฏิบัติการของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP และ ID อุปกรณ์) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ EA สถิติการเล่นเกมและการใช้งาน การโต้ตอบกับระบบ และฮาร์ดแวร์ต่อพ่วง หากคุณใช้บริการของ EA แบบออฟไลน์ ข้อมูลนี้จะจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ และจะส่งต่อไปยัง EA เมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต EA ใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินธุรกิจ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ จัดหาบริการให้กับคุณ สื่อสารกับคุณ (รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) จัดหาอัปเดตของซอฟต์แวร์ การสนับสนุนเนื้อหาและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการแบบไดนามิก บังคับใช้ข้อตกลงนี้ แก้ไขจุดบกพร่อง หรือยกระดับประสบการณ์ของคุณ หากคุณมีส่วนร่วมในบริการออนไลน์ ทาง EA อาจรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ ส่งต่อ และแสดงข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเล่นเกมอย่างเปิดเผย (รวมถึงคะแนน อันดับ และรางวัลความสำเร็จ) หรือระบุเนื้อหาที่คุณสร้างและแบ่งปันกับผู้เล่นคนอื่นด้วยเช่นกัน

ข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวม, ใช้งาน, จัดเก็บ และถ่ายโอนโดย EA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของ EA (privacy.ea.com/th)

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าการรวบรวมข้อมูลบางรายการได้ในแถบการตั้งค่าของโปรแกรมไคลเอนต์เกมสำหรับพีซีของ EA

10. ซอฟต์แวร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมืออื่น ๆ

หากเราอัปเดตเกมของเรา คุณอาจจําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อเล่นเกมของเราต่อไป

บริการของ EA อาจกำหนดหรืออนุญาตให้คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ อัปเดตหรือแพตช์ปรับปรุงของซอฟแวร์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมืออื่น ๆ จาก EA หรือผู้ออกใบอนุญาตลงในคอมพิวเตอร์ ระบบความบันเทิง หรืออุปกรณ์ของคุณ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม และประสิทธิภาพบริการของ EA ก็อาจแปรผันไปตามคอมพิวเตอร์ของคุณและอุปกรณ์อื่น ๆ คุณเข้าใจว่าอาจจำเป็นต้องอัปเดตบางส่วนสำหรับเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้ใช้บริการของ EA ต่อไปได้ การอัปเดตเหล่านี้บางส่วนอาจมีคุณสมบัติหรือเนื้อหาที่ล็อกไว้ ซึ่งคุณจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง คุณยินยอมให้ EA ติดตั้งการอัปเดตใด ๆ ที่มีอยู่สำหรับบริการของ EA โดยอัตโนมัติ การไม่ติดตั้งการอัปเดตที่มีอยู่อาจทำให้ไม่สามารถเล่นบริการของ EA รวมถึงเกมสำหรับพีซีของ EA

11. บุคคลภายนอก

คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้เซิร์ฟเวอร์และบริการเกมของคุณที่ EA ไม่ได้เป็นเจ้าของ

บริการของ EA บางรายการอาจให้คุณเลือกเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ที่ EA ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ควบคุม EA ไม่ได้ควบคุมบริการเหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการใช้บริการของ EA ผ่านทางบริการเหล่านั้นเช่นกัน บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อจำกัดเพิ่มเติมหรือแตกต่างออกไป

บริการของ EA อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลภายนอก เว็บไซต์เหล่านั้นอาจรวบรวมข้อมูลหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ EA ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา ตลอดจนการรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเว็บไซต์เหล่านั้น

12. การรับประกัน ข้อจำกัดความรับผิด

EA ไม่ได้ให้คํามั่นสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของเรา แต่กฎหมายท้องถิ่นในประเทศของคุณอาจมีการรับประกันบางประการ ความเสียหายที่คุณสามารถได้รับการเยียวยาสําหรับข้อเรียกร้องทางกฎหมายมีจํากัด

หากคุณพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะได้รับบริการของ EA ด้วยความใส่ใจและด้วยทักษะตามสมควร โดยไม่มีคำมั่นสัญญาหรือการรับประกันอื่นใดเกี่ยวกับบริการของ EA หากคุณพักอาศัยอยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ คุณจะได้รับอนุญาตและได้รับบริการของ EA "ตามสภาพ" ซึ่งคุณต้องแบกรับความเสี่ยงในการใช้บริการด้วยตนเอง EA ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย รวมถึงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขาย ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ตลอดจนการรับประกันใด ๆ อันเกิดจากแนวทางการจัดการ การใช้งาน หรือการปฏิบัติตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต EA ไม่รับประกันสำหรับการแทรกแซงต่อความเพลิดเพลินของผลิตภัณฑ์หรือบริการของ EA โดยที่ บริการของ EA จะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ การดำเนินการสำหรับบริการของ EA จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง การทุจริต การสูญเสีย การแทรกแซง การเจาะเข้าระบบ หรือไวรัส หรือบริการของ EA จะสามารถใช้งานหรือเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ EA ไม่รับรองหรือรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เสนอผ่านทางร้านค้า EA APP โปรดดู https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันตามกฎหมายและสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายอื่น ๆ ในอาณาเขตของคุณ และ https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ สำหรับสิทธิที่มีให้แก่ผู้บริโภคของออสเตรเลีย

หากคุณพักอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ EA และพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาตและพันธมิตรธุรกิจ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ของคุณ หรือที่เกิดจากผลการกระทำหรือการละเลยของบุคคลภายนอก (หรือบุคคลอื่นใด) นอกเหนือการควบคุม หากคุณพักอาศัยอยู่นอก EEA สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ EA และพนักงาน ผู้ออกใบอนุญาต รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ หรือความเสียหายโดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยสืบเนื่อง เชิงลงโทษ หรือเป็นพิเศษของ EA ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ประเภทความเสียหายที่มีการยกเว้น รวมถึง การสูญเสียทางการเงิน (เช่น การสูญเสียรายได้หรือผลกำไร) ค่าใช้จ่ายในการหาสินค้าหรือบริการอื่นมาทดแทน ความไม่ต่อเนื่องหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียความนิยม ตลอดจนความล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การจำกัดความรับผิดนี้บังคับใช้กับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตฉบับนี้หรือบริการของ EA ไม่ว่าจะมาจากสัญญา การละเมิด ผลตามกฎหมาย ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ทั้งยังบังคับใช้ได้แม้ว่า EA ได้รู้แล้วหรือน่าจะรู้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว คุณอาจได้รับการเยียวยาเฉพาะความเสียหายโดยตรง เป็นจำนวนเงินไม่มากเกินกว่าจำนวนที่คุณจ่ายจริงเพื่อใช้บริการของ EA EA ไม่จำกัดความรับผิดสำหรับการฉ้อโกง การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การจงใจประพฤติมิชอบ หรือสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล เขตอำนาจศาลในบางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังกล่าวข้างต้นได้ ดังนั้น การยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดทั้งหมดหรือบางส่วนอาจไม่มีผลบังคับใช้กับท่าน

หากท่านซื้อบริการของ EA เป็นแผ่น จากร้านค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาและไม่ได้ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ รวมถึงไม่ได้ติดตั้งหรือใช้งานบริการของ EA นั้น ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ ณ ร้านค้าเดิมที่ซื้อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการคืนสินค้าที่อยู่ใน https://help.ea.com/en-us/help/account/electronic-arts-warranty-policy/

13. ข้อกำหนดทั่วไป

A. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษรที่ EA ลงนามเท่านั้น

ใบอนุญาตนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ของ EA ที่บังคับใช้กับการใช้งานบริการของ EA นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างท่านกับ EA ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่จะจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย EA การไม่ใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ของ EA จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวหรือสิทธิ์อื่น ๆ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะยังคงบังคับใช้ได้และมีผลอย่างเต็มที่

B. กฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือญี่ปุ่น ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ Electronic Arts Inc. หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ EA Swiss Sàrl

หากคุณพักอาศัยอยู่ใน EEA สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล ฮ่องกง เม็กซิโก หรือรัสเซีย (i) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่จะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าเขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลของประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี (i) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของเกาหลี ไม่รวมกฎด้านความขัดแย้งของกฎหมาย จะควบคุมข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าเขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลของเกาหลี

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือญี่ปุ่น (i) ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA (ii) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่รวมกฎด้านความขัดแย้งของกฎหมาย จะบังคับใช้กับข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าสำหรับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการด้านล่าง เขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐที่ควบคุมเขตซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงคุณยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าว

หากคุณพักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น (i) ข้อตกลงนี้จะเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ EA Swiss Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในสำนักงานทะเบียนบริษัทประจำกรุงเจนีวา (Geneva Companies Registry) หมายเลขทะเบียนบริษัท: CH-660-2328005-8 โดยมีสำนักงานอยู่ที่ 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland (ii) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่รวมกฎด้านความขัดแย้งของกฎหมาย จะบังคับใช้กับข้อตกลงนี้และการใช้บริการของ EA ของคุณ และ (iii) คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าสำหรับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการด้านล่าง เขตอำนาจศาลเด็ดขาดสำหรับข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือบริการของ EA จะเป็นศาลรัฐบาลกลางหรือศาลของรัฐที่ควบคุมเขตซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงคุณยินยอมโดยชัดแจ้งให้ใช้อำนาจศาลเหนือตัวบุคคลของศาลดังกล่าว

คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่นำอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ (กรุงเวียนนา, 1980) มาใช้บังคับกับข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อพิพาทใด ๆ ที่จะเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้

C. การส่งออก

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายส่งออกทั้งหมด และคุณยอมรับว่าคุณไม่ใช่บุคคลต้องห้ามตามกฎหมายการส่งออก

ท่านตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายควบคุมการส่งออกอื่นที่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่โอนบริการของ EA ไปยังต่างประเทศหรือสถานที่ภายในประเทศที่มีกฎหมายห้ามไว้ นอกจากนี้ คุณรับรองว่าคุณมิได้เป็นบุคคลที่ EA ห้ามไม่ให้ทำธุรกิจด้วยภายใต้กฎหมายควบคุมการส่งออกเหล่านี้

14. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

EA สามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายบางประการ คุณอาจไม่สามารถเล่นเกมของเราได้

EA อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้คุณตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้เล่นของ EA ที่ยอมรับข้อตกลงฉบับก่อนหน้านี้ การแก้ไขนี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากที่โพสต์ลงใน terms.ea.com/th การที่คุณใช้บริการของ EA ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงฉบับใดฉบับหนึ่ง เราจะไม่บังคับให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในอนาคต โดยปราศจากการยินยอมที่ชัดแจ้งของคุณต่อข้อตกลงดังกล่าว หากคุณได้รับคำขอให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้ และคุณปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้บริการของ EA ต่อไปได้

15. การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี

ส่วนนี้มีผลบังคับใช้หากคุณพักอาศัยอยู่นอกควิเบค รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล เม็กซิโก ประเทศสมาชิกของ EEA สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเกาหลี

หากคุณมีข้อพิพาท คุณยอมรับที่จะส่งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ EA แล้วอนุญาโตตุลาการ คุณยอมรับว่าการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณดำเนินการต่อ EA เป็นการดำเนินการในฐานะส่วนตัว และไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม ตัวแทนของกลุ่ม หรือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินคดีแบบกลุ่ม

ส่วนนี้มีผลบังคับใช้กับผู้บริโภคและบุคคลทั้งหมดที่ยอมรับข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้ ไม่รวมผู้ที่พักอาศัยอยู่ในควิเบค รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ บราซิล เม็กซิโก ประเทศสมาชิกของ EEA สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเกาหลี หากท่านยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ ย่อมหมายความว่า ท่านและ EA ได้สละสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยลูกขุนหรือสิทธิในการเข้าร่วมการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

ส่วนที่ 15 นี้เสนอวิธีที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการระงับข้อพิพาทระหว่างเราหากเกิดขึ้น ข้อกังวลส่วนใหญ่ของคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและเป็นที่น่าพอใจ โดยคุณสามารถเข้าสู่ระบบไปที่หน้าอินเตอร์เฟซของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ EA ผ่านบัญชีของคุณที่ help.ea.com หาก EA ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านได้ ท่านและ EA ตกลงที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการระงับข้อพิพาทที่จะกล่าวดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 15 นี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและ EA ซึ่งรวมถึงตัวแทนของเรา พนักงาน บริษัทย่อย ผู้ริเริ่มกำหนดสิทธิ ผู้สืบทอดสิทธิ ผู้รับผลประโยชน์ และผู้ได้รับมอบหมาย ข้อตกลงนี้เป็นการให้สิทธิ์อนุญาโตตุลาการในการชี้ขาดพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการค้าระหว่างมลรัฐ ดังนั้น การตีความและการบังคับใช้ส่วนที่ 15 นี้ และการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ที่ดำเนินการภายใต้ส่วนนี้ จึงต้องเป็นไปตาม Federal Arbitration Act (พระราชบัญญัติของสหพันธรัฐว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ) ส่วนที่ 15 นี้ต้องตีความในความหมายโดยกว้าง และยังคงมีผลบังคับใช้แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม

A. ข้อเรียกร้องที่อยู่ภายใต้การอนุญาโตตุลาการ

ข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ บริการของ EA และการตลาดใด ๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ EA รวมถึงความถูกต้อง ความสามารถในการบังคับใช้ และขอบเขตของส่วนที่ 15 นี้ ("ข้อพิพาท") ต้องกำหนดโดยการอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณีเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนที่คุณจะทำข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทเดียวที่ไม่ครอบคลุมในส่วนที่ 15 นี้คือข้อเรียกร้อง (i) เกี่ยวกับการละเมิด การคุ้มครอง หรือความถูกต้องของความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรของคุณ ของ EA หรือของผู้ออกใบอนุญาตของ EA (ii) หากคุณพักอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย จะไม่ครอบคลุมข้อเรียกร้องเพื่อบังคับใช้สิทธิ์ของผู้บริโภคตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย และ (iii) นำขึ้นศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย

B. การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ

ท่านและ EA ตกลงที่จะพยายามเจรจาระงับข้อพิพาทใด ๆ อย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ การเจรจาอย่างไม่เป็นทางการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่กรณีอีกฝ่าย ("หนังสือแจ้งข้อพิพาท") หนังสือแจ้งข้อพิพาทต้อง: (a) ระบุชื่อนามสกุลและข้อมูลติดต่อของฝ่ายที่ร้องเรียน (b) อธิบายลักษณะและพื้นฐานของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (c) กำหนดสิ่งบรรเทาทุกข์อันเฉพาะเจาะจงที่ประสงค์ EA จะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปยังที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินหรืออีเมลของคุณ คุณจะส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาทไปที่: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department

C. การอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณี

หากท่านและ EA ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทในขั้นตอนการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการได้ ท่านหรือ EA อาจเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการแบบผูกพันคู่กรณีมาระงับข้อพิพาทได้ การเลือกใช้การอนุญาโตตุลาการโดยฝ่ายหนึ่งจะมีผลเป็นที่สุดและผูกพันต่ออีกฝ่าย การอนุญาโตตุลาการจะได้รับการดำเนินการโดย American Arbitration Association (สมาคมการอนุญาโตตุลาการของอเมริกา) ภายใต้ Consumer Arbitration Rules (กฎการอนุญาโตตุลาการของผู้บริโภค) ("AAA Consumer Rules (กฎผู้บริโภค AAA)") ซึ่งสามารถดูได้ที่ www.adr.org หรือติดต่อไปที่ 1-800-778-7879 โดยมีการแก้ไขดังนี้:

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการจะได้รับการควบคุมโดย AAA Consumer Rules (กฎผู้บริโภค AAA) หากอนุญาโตตุลาการกำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าวในอัตราที่สูงเกินไป หรือหากคุณส่งการแจ้งเตือนเรื่องหนังสือแจ้งข้อพิพาทดังที่แจ้งไว้ข้างต้นให้กับ EA โดยระบุว่าคุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเพื่อเริ่มการอนุญาโตตุลาการได้ EA จะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ AAA ทั้งหมด

2. หากข้อพิพาทมีมูลค่าไม่เกิน $25,000 การอนุญาโตตุลาการจะดําเนินการโดยยึดตามการส่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เว้นแต่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาคดี

3. ทั้งสองฝ่ายอาจจะยกคำร้องจำหน่ายคดีหรือคำร้องใด ๆ ระหว่างการประชุมได้

4. อนุญาโตตุลาการจะต้องทำการตัดสินใจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะรวมถึงคำวินิจฉัยและข้อสรุปที่การตัดสินใจอ้างอิงตาม อนุญาโตตุลาการมีอํานาจในการให้การบรรเทาทุกข์ใด ๆ ที่อนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ แต่อนุญาโตตุลาการไม่มีอํานาจในการให้การบรรเทาทุกข์ใด ๆ เป็นรายบุคคล อนุญาโตตุลาการอาจวินิจฉัยให้บรรเทาทุกข์โดยแสดงสิทธิ์หรือมาตรการคุ้มครองชั่วคราว เพื่อประโยชน์ของฝ่ายที่ต้องการการบรรเทาทุกข์เท่านั้น และเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้การบรรเทาทุกข์ตามข้อเรียกร้องของฝ่ายนั้น ๆ

อนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการอาจถูกคัดค้านหากอนุญาโตตุลาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คุณและ EA อาจนำคดีขึ้นศาลเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อยืนยัน แก้ไข เพิกถอน หรือให้ศาลพิพากษาคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

D. ข้อจำกัดความรับผิด

คุณและ EA ตกลงว่าแต่ละฝ่ายจะใช้สิทธิเรียกร้องในฐานะส่วนตัวโดยมิใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่ม ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับทุกข้อพิพาท อนุญาโตตุลาการจะต้องไม่นำข้อเรียกร้องของบุคคลอื่นมาพิจารณารวมกับข้อเรียกร้องของคุณ และจะต้องไม่ดำเนินการไปในลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทน หากย่อหน้า D นี้ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ ข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดนี้ย่อมตกเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้

E. สถานที่

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะดำเนินในสถานที่ซึ่งคุณพักอาศัยอยู่ สําหรับผู้พักอาศัยนอกสหรัฐอเมริกา การอนุญาโตตุลาการจะเริ่มขึ้นในเขตซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา, เพื่อให้สามารถแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการที่คุ้นเคยกับกฎหมายแคลิฟอร์เนียได้ และหากอนุญาโตตุลาการพิจารณาว่าการดําเนินคดีจะเกิดขึ้นด้วยตนเองแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเทเลโฟนิก อนุญาโตตุลาการจะเลือกสถานที่ที่สะดวกพอสมควรสําหรับทั้งสองฝ่ายตามการพิจารณาความสามารถในการเดินทาง และสถานการณ์อื่น ๆ คุณและ EA ยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในเขตซานมาทีโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เพื่อหยุดการอนุญาโตตุลาการไว้ชั่วคราว หรือเพื่อยืนยัน แก้ไข เพิกถอน หรือให้ศาลพิพากษาคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ

F. การเยียวยา

หากอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้คุณชนะคดีโดยให้ EA ชดใช้เงินแก่คุณในจำนวนที่มากกว่าข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรฉบับล่าสุดของ EA ที่เสนอให้แก่คุณในกระบวนการใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ EA จะเริ่มการอนุญาโตตุลาการ ในการนี้ EA จะ:

1. ชำระเงินให้แก่คุณในอัตราร้อยละ 150 ของจำนวนเงินที่การอนุญาโตตุลาการได้ชี้ขาด แต่ส่วนต่างดังกล่าวต้องไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ

2. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการที่คุณได้จ่ายให้แก่ AAA

G. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการฉบับนี้

EA จะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการนี้ เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

H. การแยกออกจากภาระผูกมัด

หากพบว่าข้อสัญญาใดก็ตามที่อยู่ในส่วนที่ 15 นี้ (นอกเหนือจากข้อสัญญาการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่กำหนดไว้ในย่อหน้า D ข้างต้น) ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้เนื่องจากจะสิ้นสุดการเรียกร้องหรือการเยียวยาที่เฉพาะเจาะจง (เช่น การบรรเทาทุกข์โดยสาธารณะ) การเรียกร้องหรือการเยียวยานั้น (และเฉพาะข้อเรียกร้องหรือการเยียวยาดังกล่าว) จะต้องถูกแยกออกจากการอนุญาโตตุลาการและอาจถูกนําขึ้นศาล ขณะที่ข้อเรียกร้องหรือการเยียวยาที่เหลืออยู่จะได้รับการตัดสินโดยการอนุญาโตตุลาการ หากพบว่าข้อสัญญาใดก็ตามที่อยู่ในส่วนที่ 15 นี้ (นอกเหนือจากข้อสัญญาการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่กำหนดไว้ในย่อหน้า D ข้างต้น) ไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ข้อสัญญาดังกล่าวจะถูกแยกออกจากส่วนที่ 15 นี้ และส่วนที่เหลือของส่วนที่ 15 นี้จะยังคงบังคับใช้ได้และมีผลอย่างเต็มที่

16. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ PlayStation®

ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้สำหรับการซื้อ PlayStation™Store

A. สำหรับการซื้อใน PlayStation™Store ในอเมริกาเหนือ

Purchase and use of items are subject to the Network Terms of Service and User Agreement. This online service has been sublicensed to you by Sony Interactive Entertainment America.

B. สำหรับการซื้อใน PlayStation™Store ในยุโรป

Any content purchased in an in-game store will be purchased from Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) and be subject to PlayStation™Network Terms of Service and User Agreement which is available on the PlayStation™Store. Please check usage rights for each purchase as these may differ from item to item. Unless otherwise shown, content available in any in-game store has the same age rating as the game.

17. ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บังคับใช้กับการซื้อสำหรับอุปกรณ์มือถือ

ข้อกําหนดเสริมที่ใช้กับการซื้อสำหรับอุปกรณ์มือถือ

หากคุณพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือญี่ปุ่น ผู้ขายเนื้อหาและสิทธิตามสัญญาที่ซื้อจาก EA เพื่อใช้บนอุปกรณ์มือถือคือ Electronic Arts Inc. หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ผู้ขายเนื้อหาและสิทธิตามสัญญาดังกล่าวที่ซื้อจาก EA คือ EA Swiss Sàrl บริษัทในเครือของ EA ใด ๆ ที่ระบุว่าเป็นผู้ขายเนื้อหาและสิทธิตามสัญญาในร้านค้าแอปฯ บนมือถือจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของทั้ง Electronic Arts Inc. หรือ EA Swiss Sàrlปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2567

ข้อตกลงผู้ใช้งานก่อนหน้านี้ / ข้อกำหนดการบริการ