ELECTRONIC ARTS
BRUKERAVTALEDu godtar disse vilkårene når du bruker spillene våre eller tjenestene våre.

Velkommen til EA. Denne avtalen styrer tilgangen din til og bruken av produkter, innhold og tjenester som tilbys av EA og selskapets underselskaper ("EA"), som bl.a. spillprogramvare og tilhørende oppdateringer, oppgraderinger og funksjoner, og alle nett- og mobiltjenester, plattformer, nettsteder og livehendelser hvor EA er vertskap eller som gjøres i tilknytning til EA (samlet omtalt som "EA-tjenester"). Denne avtalen er mellom deg og EA-enheten som er oppført i Avsnitt 13B nedenfor.

Hvis du ikke godtar betingelsene, må du ikke installere eller bruke spillene eller tjenestene våre.

VED Å BRUKE EA-TJENESTER GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DEM, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUKE EA-TJENESTENE. FOR BEBOERE I VISSE LAND, GODTAR DU VOLDGIFTSAVTALEN OG GIR AVKALL PÅ RETT TIL GRUPPESØKSMÅL, SOM BESKREVET I AVSNITT 15, VED EVENTUELL TVIST MED EA.


INNHOLD

 1. EA-konto
 2. Lisens
 3. Innhold og rettigheter
 4. Tilgjengeligheten til EA-tjenester og oppdateringer
 5. Ditt brukerskapte innhold
 6. Atferdsregler
 7. Spill
 8. Oppsigelse og andre sanksjoner
 9. Bruk av data
 10. Annen programvare, hjelpeprogrammer og verktøy
 11. Tredjeparter
 12. Garanti; Begrensning av erstatningsansvar
 13. Generelle vilkår
 14. Endringer i denne avtalen
 15. Løsning av tvister ved bindende voldgift
 16. Ekstra vilkår for PlayStation®
 17. Ekstra vilkår for kjøp på mobile enheter

1. EA-konto

Du trenger en EA-konto for å spille de fleste EA-spill. For å opprette en konto må du oppfylle alderskravet, og foreldrene dine må lese og godta disse vilkårene hvis du er mindreårig. EA kan suspendere eller avslutte kontoen din hvis du bryter denne avtalen. Du kan når som helst kansellere EA-kontoen din eller eventuelle EA-abonnementer.

Du må ha en EA-konto for å kunne bruke mange EA-tjenester, inkludert muligheten til å spille på nettet.

For å opprette en EA-konto, må du ha en gyldig e-postadresse, og du må oppgi sannferdig og nøyaktig informasjon. Du må være berettiget til å bruke EA-tjenesten du registrerer deg for, og du må være innbygger i et land hvor bruk av EA-tjenester er tillatt.

I Norge må du være minst 13 år gammel for å opprette en EA-konto. Aldersgrensen kan variere avhengig av bostedsland. Om alderen din er mellom den relevante minimumsalderen og 18 år (eller myndighetsalderen der du bor), må du og dine foreldre/foresatte se gjennom og godta denne avtalen sammen. Foreldre og foresatte er ansvarlige for handlingene til barn under 18 år i forbindelse med bruk av EA-tjenester. EA anbefaler at foreldre og foresatte gjør seg kjent med foreldrekontroller på enhetene de lar barnet bruke.

Du er ansvarlig for aktiviteten på EA-kontoen din. Det er din personlige konto, ikke del den. EA-kontoen din kan ha blitt suspendert eller terminert hvis noen andre har brukt den til å bedrive aktiviteter som er i strid med denne avtalen.

Du kan når som helst kansellere EA-kontoen eller et abonnement på en EA-tjeneste ved å kontakte EAs kundestøtteavdeling på help.ea.com/no. For å fullføre forespørselen din, kan det hende EA må samle inn avgifter eller kostnader du har pådratt deg, hvis det er tillatt i henhold til lovverket, og eventuelle beløper du skylder til tredjeparter eller innholdstilbydere.

2. Lisens

Tilgang til EAs spill og tjenester gis til deg personlig og til eget bruk.

EA-tjenesten lisensieres til deg, den selges ikke. EA gir deg en personlig, begrenset, ikke-overførbar (dvs. kan ikke deles), gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke EA-tjenestene du har tilgang til, til ikke-kommersiell bruk, underlagt samsvar med denne avtalen. Du skal ikke ordne deg tilgang til, kopiere, endre eller distribuere noen EA-tjeneste, innhold eller rettigheter (disse begrepene er definert nedenfor), så fremt du ikke eksplisitt har fått tillatelse til dette av EA eller det er tillatt i henhold til lovverket. Du skal ikke foreta omvendt konstruksjon eller forsøke å trekke ut eller på annen måte bruke kildekode eller annen data fra EA-tjenestene, med mindre det er uttrykkelig autorisert av EA eller tillatt i henhold til lovverket. EA eller deres lisensgivere eier og forbeholder seg alle andre rettigheter, inkludert alle rettigheter, eiendomsrettigheter til og interesser i EA-tjenestene og tilhørende immaterielle rettigheter.

3. Innhold og rettigheter

EA tilbyr spill, funksjoner og innhold gjennom en rekke rettigheter. Noen rettigheter låses opp med virtuell valuta som ikke har noen verdi utenfor spillene våre.

EA-tjenesten inkluderer innhold og rettigheter. Innholdet er programvaren, teknologien, teksten, foruminnleggene, chattemeldingene, profilene, widgetene, meldingene, lenkene, e-postene, musikken, lyden, grafikken, bildene videoene, koden og alt det audiovisuelle innholder eller annet materiale som vises på eller kommer fra EA-tjenester, inklusiv våre nettsiders design og utseende. Innhold inkluderer brukerskapt innhold. Brukerskapt innhold inkluderer en EA-kontos profiler, innlegg på fora, profilinnhold og annet innhold brukere har bidratt med til EA-tjenester. Alt innhold eies enten av EA eller deres lisensgivere, eller er lisensiert til EA og deres lisensgivere i henhold til avsnitt 5 nedenfor.

Rettigheter er rettigheter som EA lisensierer til deg, som gir deg tilgang til eller lar deg bruke elementer av EA-tjenester online og/eller offline. Eksempler på rettigheter inkluderer tilgang til digitalt innhold eller innhold som kan låses opp og som gir deg ekstra eller forbedret funksjonalitet (inkludert flerspillertjenester), abonnementer, virtuelle eiendeler, nøkler eller koder for å låse opp noe, seriekoder eller online autentisering, bragder i spill, virtuelle poeng, mynter eller valutaer.

Vi omtaler disse virtuelle poengene, myntene eller valutaene som "virtuell EA-valuta". Når du skaffer deg virtuell EA-valuta fra oss eller våre autoriserte partnere, mottar du en personlig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig lisens som gir deg tilgang til og lar deg velge rettighetene som EA uttrykkelig gjør tilgjengelige for deg.

Virtuell EA-valuta har ingen pengeverdi og har ingen verdi utover våre tjenester og produkter. Virtuell EA-valuta kan ikke selges, handles med, overføres eller veksles inn i kontanter, den kan bare innløses mot rettigheter tilgjengelige for EA-tjenesten. Virtuell EA-valuta kan ikke refunderes, og du er ikke berettiget til en refusjon for ubrukt virtuell EA-valuta. Når du løser inn virtuell EA-valuta i en rettighet, kan denne rettigheten hverken returneres, byttes inn eller refunderes. Hvis du bor i Japan samtykker du i at du vil bruke virtuell EA-valuta innen 180 dager fra kjøpsdatoen.

Du vil for egen regning skaffe utstyret, Internett-tilkoblingen og eventuelle utgifter som kreves for å få tilgang til og bruke EA-tjenester.

4. Tilgjengeligheten til EA-tjenester og oppdateringer

Spillene og tjenestene våre er kanskje ikke alltid tilgjengelige eller fungerende på alle enheter. Vi kan også komme med oppdateringer eller endringer av spillene og tjenestene våre, noe som kan påvirke bruken din eller fremdriften i spillet.

Vi garanterer ikke at alle EA-tjenester, innhold eller rettigheter vil være tilgjengelig til enhver tid i alle land og/eller geografiske områder, eller på et gitt tidspunkt, eller at vi vil fortsette å tilby EA-tjenester, innhold og rettigheter i noen definert tidsperiode. EA garanterer ikke at du får tilgang til EA-tjenester på alle enheter, ved hjelp av en spesifikk Internett-tilkobling eller tilbyder av Internett, eller i alle geografiske områder.

Fra tid til annen kan EA oppdatere, endre eller modifisere en EA-tjenesten, innhold eller rettigheter uten varsel til deg. Disse oppdateringene og endringene kan være nødvendige for å kunne fortsette å bruke EA-tjenester.

EA må kanskje oppdatere eller tilbakestille enkelte parametere for å balansere spilling og bruk av EA-tjenester. Disse oppdateringer eller "tilbakestillingene" kan føre til at du mister fremgang i de respektive spillverdenene, og kan påvirke karakterer, spill, grupper eller andre rettigheter under din kontroll.

EA kan også iverksette tiltak for EA-kontoen din og rettighetene dine, uten at du varsles, for å beskytte deg eller EA, som for eksempel å forhindre uautorisert tilgang, tilbakestille passord for EA-kontoen, suspendere tilgang til EA-kontoen, slette data eller fjerne EA-kontoer fra EA-tjenester. Din tilgang til EA-tjenester kan også påvirkes som følge av faktiske eller mistenkte brudd på atferdsreglene, som nærmere beskrevet i avsnitt 6.

5. Ditt brukerskapte innhold

Du lar EA og spillerne våre bruke alt du laster opp eller lager (brukerskapt innhold) gratis i spillene og tjenestene våre. Du er ansvarlig for ditt brukerskapte innhold, det må være ditt eget innhold eller innhold du har lov til å bruke.

Du er ansvarlig for ditt brukerskapte innhold. Du kan ikke laste opp brukerskapt innhold som krenker en tredjeparts intellektuelle rettigheter eller som bryter loven, denne avtalen eller en tredjeparts personvern eller rett til publisering.

EA kan, etter eget skjønn, fjerne, endre eller deaktivere brukerskapt innhold uansett grunn, inkludert det at EA etter en rimelig vurdering finner at det brukerskapte innholdet bryter denne avtalen. EA har ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for brukerskapt innhold, for å fjerne det, for ikke å fjerne det eller for annet innhold. EA går ikke gjennom alt brukerskapt innhold, og støtter eller godkjenner ikke noe brukerskapt innhold tilgjengelig gjennom EA-tjenester.

Når du bidrar med brukerskapt innhold, gir du EA, deres lisensgivere og lisensinnehavere en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, verdensomspennende og underlisensierbar rett til å bruke, hoste, lagre, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, offentlig fremføre, offentlig vise eller på andre måter sende og formidle det brukerskapte innholdet eller enhver del av dette, på en hvilken som helst måte eller form og i ethvert medium eller forum, nåværende eller fremtidige, uten varsel, betaling eller godtgjørelse av noe slag til deg eller en tredjepart. Du gir også alle andre brukere som har tilgang til og bruker ditt brukerskapte innhold på en EA-tjenesten retten til å bruke, kopiere, endre, vise, utføre, lage avledet arbeid av og ellers kommunisere og distribuere ditt brukerskapte innhold på eller gjennom den relevante EA-tjenesten uten ytterligere varsel, erklæring eller kompensasjon til deg.

6. Atferdsregler

Vi vil at du skal kose deg med spillene våre. Så vi forventer at du, og alle andre spillere, respekterer EA, våre ansatte og representanter, og medspillerne dine. Dette betyr for eksempel at du følger loven, ikke jukser, ikke opptrer støtende, ikke hacker programvaren vår, ikke spammer eller bruker bots og ikke lyver til EA eller spillerne våre. Dette er høydepunktene. Les hele listen over hva du ikke må gjøre i atferdsreglene.

Når du får tilgang til eller bruker en EA-tjeneste, godtar du at du ikke skal:

For å håndheve disse reglene, kan vi følge med på aktiviteten din og fjerne alt brukerskapt innhold. Hvis du ikke følger disse reglene, kan vi advare deg, suspendere deg, utestenge deg permanent eller legge andre restriksjoner på EA-kontoen din, spillene dine eller relaterte tjenester.

Hvis du eller noen som bruker din EA-konto bryter disse reglene, og unnlater å rette opp dette bruddet etter en advarsel, kan EA iverksette tiltak mot deg, inkludert å oppheve tilgangen til enkelte eller alle EA-tjenester, innhold eller rettigheter, eller avslutte din EA-konto som beskrevet i avsnitt 8. Ved alvorlige brudd kan EA iverksette disse tiltakene uten forvarsel. Eksempler på alvorlige brudd inkluderer, men er ikke begrenset til: Fremme, oppmuntre til eller delta i hacking, salg av EA-kontoer eller rettigheter (inkludert virtuelle valutaer og gjenstander) uten tillatelse fra EA, ekstrem trakassering eller trusler om ulovlige handlinger. Når det er praktisk mulig, vil EA varsle deg om tiltaket som tas i forbindelse med brudd på disse reglene eller på denne avtalen.

Spesifikke EA-tjenester kan også ha andre atferdsregler som gjelder for disse tjenestene.

Hvis du møter på en annen bruker som opptrer i strid med noen av disse reglene, må du rapportere denne aktiviteten til EA ved hjelp av "Hjelp"- eller "Rapporter misbruk"-funksjonene i den relevante EA-tjenesten, hvis tilgjengelig, eller kontakte kundestøtten på help.ea.com/no.

EA kan, etter eget skjønn, overvåke eller ta opp nettaktivitet eller innhold på EA-tjenester. EA kan også fjerne innhold fra en EA-tjeneste etter eget skjønn. Husk at kommunikasjonen din og det brukerskapte innholdet ditt i en EA-tjeneste er offentlig og vil bli sett av andre.

Din bruk av EA-tjenester er underlagt EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no, som er innlemmet i denne avtalen via referanse.

7. Spill

Dette avsnittet gjelder for våre spill, spesifikt PC-spill, og EA-eide spillplattformer som EA app eller Origin.

Dette avsnittet gjelder for EAs spill og spillabonnementer («EA-spill»), inkludert EA-spill som kjører på en personlig datamaskin («EA PC-spill») og den EA-eide klientprogramvaren og relaterte tjenester som distribuerer EA PC-spill (for øyeblikket «EA app» https://www.origin.com/no-no/about).

A. Tekniske beskyttelsestiltak og beskyttelse av innhold

Vi bruker spesifikk sikkerhetsprogramvare for å bekjempe piratkopiering og juks. Manipulering av denne programvaren kan føre til at du mister tilgang til spillene våre.

EA benytter seg av tekniske eller innholdsbeskyttende tiltak, utviklet av EA eller tredjeparter, på sine EA-tjenester for å hindre piratkopiering og uautorisert kopiering eller bruk av EA-spill. Forsøk på å omgå, deaktivere eller manipulere disse tiltakene vil medføre at lisenser avsluttes.

B. EA app

For å spille PC-spillene våre, må du kanskje installere distribusjonsplattformen vår for PC. Vi kan oppdatere programvaren automatisk. Vi gir deg instruksjoner slik at du kan avinstallere spillene og programvaren.

For å spille EA PC-spill kan EA kreve at du installerer og bruker klientprogramvaren EA app eller etterfølgende programvare. En EA-konto, ditt samtykke til denne avtalen og en Internett-tilkobling kreves for at EA app skal godkjenne og bekrefte lisensen din til EA PC-spillet («autentiser» eller «autentisering»).

For å få tilgang til og bruke EA-tjenester knyttet til et EA PC-spill, må du kanskje registrere deg først med seriekoden som følger med EA PC-spillet. Seriekoden som følger med dette EA PC-spillet vil bli kontrollert under verifiseringen. Verifisering er begrenset til én EA-konto per seriekode, noe som innebærer at EA PC-spillet ikke kan overføres til andre. Du kan starte og få tilgang til et EA PC-spill på maks fem unike maskiner i løpet av en 24-timers periode.

EA app og EA PC-spill kan laste ned og installere oppdateringer, oppgraderinger og ekstra funksjoner. Du samtykker i at EA ikke har noen forpliktelse til å støtte tidligere versjon(er) av EA app når en oppdatering, oppgradering og/eller implementering av tilleggsfunksjoner er tilgjengelig. EA kan gi deg muligheten til å laste ned, installere og bruke en alfa- eller betaversjon av EA app under disse samme vilkårene.

Instruksjoner for å avinstallere EA app finner du på EAs hjelpeside, help.ea.com/no.

Du kan avinstallere EA PC-spill når som helst ved å bruke grensesnittet i EA app og slette gjenværende, lokalt lagrede filer. Det kan hende Punkbuster forblir værende på datamaskinen din etter avinstalleringen. For å avinstallere Punkbuster, kjører du filen som du finner på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

C. Overvåkning og tiltak mot juks

EA installerer programvare for å oppdage juks eller hacking. Disse programmene sender informasjon om datamaskinen din til EA.

EA benytter seg av teknologi for å oppdage og forhindre juks i bruken av EA-tjenester. Dette spesifikt i EA-spill. Disse teknologiene kan utvikles av EA eller en tredjepart.

Når du starter et spill med nettfunksjonalitet, kan disse teknologiene aktiveres ved bruk av kernel-, administrator- eller brukerprivilegier og følge med på spillopplevelsen og enhetens RAM, prosesser, kommunikasjon og fillagring for å avdekke brudd på, og håndheve, atferdsreglene i avsnitt 6, inkludert bruk av uautoriserte tredjepartsprogrammer. Et uautorisert tredjepartsprogram er et tredjepartsprogram eller en fil (som en "add-on", "mod", "hack", "trainer" eller "juks") som EA mener (i) muliggjør eller tilrettelegger for juks av enhver type; (ii) lar brukere modifisere eller hacke spillgrensesnittet, omgivelsene og/eller opplevelsen på noen måte som ikke er uttrykkelig autorisert av EA; eller (iii) avskjærer, «miner» eller på annen måte samler inn informasjon fra eller gjennom spillet.

EA kan samle inn relevant informasjon som trengs for etterforskningen og håndhevelsesformål, som kontoinformasjon, detaljer knyttet til et uautorisert tredjepartsprogram, eventuelle EA PC-spillfiler som ble modifisert, og ganger juks ble oppdaget. Vi kan også oppheve lisensen din og slette EA-kontoen din hvis vi finner ut at du har jukset.

Når du avslutter et nettbasert spill, vil disse teknologiene mot juks deaktiveres.

8. Oppsigelse og andre sanksjoner

Hvis du bryter denne avtalen eller loven, kan EA suspendere eller avslutte bruken din av våre spill og tjenester uten refusjon.

Hvis vi bestemmer oss for å avslutte et spill eller en tjeneste, vil vi fortelle deg det minst 30 dager på forhånd.

Denne avtalen er i kraft helt til den blir sagt opp av deg eller EA. EA kan terminere tilgangen din til og bruken din av hvilken som helst EA-tjeneste eller EA-kontoen din hvis EA finner at du har brutt denne avtalen eller at det har vært annen ulovlig bruk, uforsvarlig bruk eller svindel knyttet til EA-tjenester assosiert med EA-kontoen din. Når det er praktisk, vil EA varsle deg om slik terminering. Du kan miste brukernavnet og profilen din som et resultat av termineringen av EA-kontoen. Hvis du har mer enn én EA-konto, avhengig av typen brudd eller misbruk, kan EA terminere alle EA-kontoer og alle relaterte rettigheter. Hvis EA-kontoen din termineres vil du ikke ha tilgang til EA-kontoen eller rettigheter, og du kan utestenges fra å få tilgang til eller bruke noen EA-tjeneste igjen. Ved terminering vil lisensen din mottatt under denne avtalen også opphøre.

Istedenfor en oppsigelse og før et eventuelt opphør kan EA gi deg en advarsel, suspendere eller endre tilgangen din til bestemte EA-tjenester eller EA-kontoen din, fjerne eller tilbakekalle rettigheter i en EA-konto eller på enhetsnivå, fjerne eller slette alt innhold som er i strid med denne avtalen eller nekte enheten eller maskinen din tilgang til bestemte EA-tjenester. Hvis EA gjennomfører noen tiltak som beskrevet i dette avsnittet, vil du ikke ha rett til en refusjon (underlagt alle lovfestede rettigheter om refusjon) og ingen rettigheter vil bli kreditert deg eller omgjort til kontanter eller andre former for refusjon.

EA kan terminere enhver EA-tjeneste når som helst. Det eneste som kreves er 30 dagers varsel gitt enten via e-post (hvis tilgjengelig), innen den berørte EA-tjenesten og/eller på siden med nettjenesteoppdateringer på EAs nettsted (https://www.ea.com/nb-no/service-updates). Etter oppsigelsen av nettjenesten vil ingen programvareoppdateringer brukes for spillene våre, og vi kan ikke garantere at spillene våre fortsetter å fungere på nyere eller oppdaterte operativsystemer eller være tilgjengelige for nedlasting via programdistribueringstjenester som iOS App Store og Google Play Store. Det er mulig at spill som er tilgjengelig via slike programdistribueringstjenester fjernes uten at du får advarsel om dette etter at nettjenesten har blitt oppsagt.

Hvis du mener eventuelle tiltak foretatt mot kontoen eller enheten din er gjort ved en feil, må du ta kontakt med kundestøtten på help.ea.com/no/.

Hvis du avbryter denne avtalen, samtykker du til å slutte å bruke EA-tjenester.

Avsnittene 5, 8‒9 og 11‒15 i denne avtalen påvirkes ikke av termineringen av denne avtalen.

9. Bruk av data

EA samler inn diverse informasjon når du spiller spillene våre (også frakoblet) for å drive virksomheten vår, forbedre produktene og tjenestene våre, håndheve reglene våre og kommunisere med deg. Vi oppfordrer deg til å lese EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no.

Når du bruker en EA-tjeneste, kan EA samle inn og lagre data fra datamaskinen eller enheten, inkludert informasjon om datamaskinen eller enheten, maskinvare, installert programvare og operativsystemet (som f.eks. IP-adresse og enhets-ID), informasjon om din bruk av EA-tjenester, spilling og statistikk for bruk, systemsamhandling og ekstern maskinvare. Hvis du bruker en EA-tjeneste offline, vil data lagres på enheten og overføres til EA når enheten kobler seg til Internett. EA bruker denne informasjonen til å drive virksomheten sin, forbedre produktene og tjenestene sine, tilby tjenester til og kommunisere med deg (inkludert markedsføring), forenkle leveringen av programvareoppdateringer, dynamisk innhold og støtte i forbindelse med programvaren, opprettholdelse av denne avtalen, og til å finne ut av programvarefeil eller på annen måte forbedre opplevelsen din. Hvis du benytter nettjenester, kan EA også samle inn, bruke, lagre og offentliggjøre statistiske data fra selve spillet (som poengsummer, rangeringer og bragder) eller identifisere innhold som lages og deles med andre spillere av deg.

Dataene samles inn, brukes og lagres og overføres av EA Inc. i USA, i samsvar med EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no.

Du kan administrere enkelte innstillinger for datainnsamling under Innstillinger-fanen i EA PC-spillklienten.

10. Annen programvare, hjelpeprogrammer og verktøy

Hvis vi oppdaterer spillene våre, trenger du kanskje ny programvare for å fortsette å spille spillene våre.

EA-tjenester kan kreve at du laster ned eller tillate deg å laste ned programvare, programvareoppdateringer eller andre verktøy fra EA eller EAs lisenstilbydere til datamaskinen, underholdningssystemet eller enheten din. Disse teknologiene kan være forskjellige på tvers av plattformer, og ytelsen til EA-tjenester kan variere avhengig av datamaskinen og annet utstyr. Du forstår at enkelte oppdateringer av disse teknologiene kan være nødvendig for å kunne fortsette å bruke EA-tjenester. Noen av disse oppdateringene kan inneholde låste funksjoner eller innhold som krever at du betaler en ekstra sum for å få tilgang til dem. Du samtykker til at EA automatisk kan installere alle tilgjengelige oppdateringer for EA-tjenester. Dersom du ikke installerer tilgjengelige oppdateringer, kan det føre til at EA-tjenester, inkludert EA PC-spill, ikke lenger kan spilles.

11. Tredjeparter

Du er ansvarlig for din bruk av spillservere og -tjenester som ikke eies av EA.

Noen EA-tjenester kan gi deg muligheten til å spille på servere som ikke eies eller kontrolleres av EA. EA kontrollerer ikke disse tjenestene og er ikke ansvarlig for bruken din av EA-tjenesten på eller gjennom dem. Disse tredjepartstjenestene kan pålegge deg ytterligere eller andre vilkår og begrensninger.

EA-tjenester kan inkludere koblinger til tredjeparters nettsteder. Disse nettstedene kan samle inn data eller be om personlig informasjon fra deg. EA kontrollerer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlig for innholdet eller for deres innhenting, bruk av eller deling av personlig informasjon.

12. Garanti; Begrensning av erstatningsansvar

EA gir ingen løfter om programvaren vår, men den lokale loven i landet ditt kan inkludere visse garantier. Erstatning ved juridiske krav er begrenset.

HVIS DU BOR I ET EØS-LAND, STORBRITANNIA ELLER SVEITS, VIL EA-TJENESTER TILBYS MED RIMELIG FORSIKTIGHET OG FERDIGHET, OG INGEN ANDRE LØFTER ELLER GARANTIER OM EA-TJENESTENE GIS. HVIS DU BOR UTENFOR EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS, ER EA-TJENESTER LISENSIERT OG TILBUDT "SOM DE ER". DU BRUKER DEM PÅ EGEN RISIKO. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, GIR EA INGEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE GARANTIER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER OG GARANTIER SOM OPPSTÅR FRA ET HANDLINGSFORLØP, BRUK ELLER PRAKSIS. EA GARANTERER IKKE FOR INTERFERENS MED DIN FORNØYELSE AV PRODUKTET ELLER EA-TJENESTER; AT EA-TJENESTER TILFREDSSTILLER DINE KRAV; AT DRIFTEN AV EA-TJENESTER VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FRI FOR FEIL, PROGRAMVAREFEIL, KORRUPSJON, TAP, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER VIRUS, ELLER AT EA-TJENESTER VIL FUNGERE SAMMEN ELLER VÆRE KOMPATIBELT MED ENHVER ANNEN PROGRAMVARE. EA GARANTERER IKKE FOR NOEN TREDJEPARTS PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS VIA EA APP. SE https://help.ea.com/no-no/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR MER INFORMASJON OM LOVFESTET GARANTI OG ANDRE LOVFESTEDE FORBRUKERRETTIGHETER I DITT TERRITORIUM, OG https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR RETTIGHETER TILGJENGELIGE FOR AUSTRALSKE KUNDER.

HVIS DU BOR I EØS, STORBRITANNIA ELLER SVEITS, VIL IKKE EA OG DETS ANSATTE, LISENSGIVERE OG FORRETNINGSPARTNERE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR FRA DINE HANDLINGER ELLER BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, ELLER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV EN TREDJEPART (ELLER NOEN ANDRE) SINE HANDLINGER ELLER UNNLATELSER UTENFOR VÅR KONTROLL. HVIS DU BOR UTENFOR EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS, SKAL EA OG DETS ANSATTE, LISENSGIVERE OG FORRETNINGSPARTNERE, I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, IKKE HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP SOM IKKE BLE FORÅRSAKET AV EAs BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, ELLER INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER SPESIELLE SKADER. TYPEN EKSKLUDERTE SKADER INKLUDERER, FOR EKSEMPEL, ØKONOMISK TAP (SOM TAPT INNTEKT ELLER PROFITT), KOSTNADEN FOR ALTERNATIVE VARER ELLER TJENESTER, AVBRUDD ELLER STOPP AV DRIFTEN, TAP AV DATA, TAP AV GOODWILL OG DATAMASKINER SOM SVIKTER ELLER FEILER. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE LISENSEN ELLER EA-TJENESTEN ‒ ENTEN BASERT PÅ KONTRAKTSRETT, ERSTATNINGSRETT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET. DEN GJELDER OGSÅ SELV OM EA VISSTE OM ELLER BURDE VISST OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. DU KAN BARE FÅ TILBAKE DIREKTE TAP, SOM UANSETT IKKE KAN VÆRE STØRRE ENN DET DU FAKTISK BETALTE FOR DEN AKTUELLE EA-TJENESTEN. EA BEGRENSER IKKE SITT ERSTATNINGSANSVAR FOR SVINDEL, GROV UAKTSOMHET, EGEN UAKTSOMHET, VANSKJØTSEL ELLER FOR DØD ELLER PERSONSKADE. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE OVENFOR, SÅ DET ER IKKE SIKKERT NOEN ELLER ALLE GJELDER FOR DEG.

Hvis du kjøpte en fysisk kopi av en EA-tjeneste fra en fysisk butikk i USA, og du ikke godtar vilkårene i denne avtalen og ikke har installert eller brukt EA-tjenesten, kan du returnere den fysiske kopien for å få en refusjon eller bytte den innen tretti (30) dager fra datoen du kjøpte den ved å gå til det opprinnelige stedet for kjøpet. Følg instruksjonene på https://help.ea.com/no-no/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Generelle vilkår

A. Hele avtalen

Denne avtalen kan bare endres skriftlig, signert av EA.

Denne avtalen, sammen med eventuelle andre EA-vilkår som gjelder for bruken din av EA-tjenester, utgjør hele avtalen mellom deg og EA. Avtalen kan ikke endres eller modifiseres så fremt det ikke er gjort skriftlig og endringen eller modifiseringen er signert av EA. Dersom EA ikke benytter seg av en rettighet under denne avtalen, betyr ikke det at EA frasier seg denne rettigheten eller noen andre rettigheter. Hvis noen del av denne avtalen ikke er rettskraftig, skal alle andre deler av denne avtalen fortsette å være gjeldende.

B. Gjeldende lov

Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, er denne avtalen mellom deg og Electronic Arts Inc. Hvis du bor i et annet land, er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl.

Hvis du bor i EØS, Storbritannia, Sveits, Brasil, Hongkong, Mexico eller Russland, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Genève-selskapregisteret med firmaregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits; (ii) er denne avtalen og din bruk av EA-tjenester underlagt lovene i bostedslandet ditt; og (iii) gir du uttrykkelig samtykke til at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller tiltak som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller EA-tjenestene, skal være rettsvesenet i landet du bor i.

Hvis du bor i Sør-Korea, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Genève-selskapregisteret med firmaregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits; (ii) er denne avtalen og din bruk av EA-tjenester underlagt gjeldende lovverk i Sør-Korea, unntatt reglene for juridiske konflikter; og (iii) gir du uttrykkelig samtykke til at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller tiltak som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen eller EA-tjenestene, skal være rettsvesenet i Sør-Korea.

Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, (i) er denne avtalen mellom deg og Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) er denne avtalen og din bruk av EA-tjenester underlagt lovene i delstaten California, med unntak av reglene for juridiske konflikter; og (iii) samtykker du uttrykkelig til at for krav og tvister som ikke er underlagt voldgiftsavtalen nedenfor, skal eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester være de føderale eller statlige domstolene i San Mateo County i California, og du samtykker uttrykkelig til utøvelse av personlig jurisdiksjon av slike domstoler.

Hvis du bor i et annet land, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Genève-selskapregisteret med firmaregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits; (ii) er denne avtalen og din bruk av EA-tjenester underlagt lovene i delstaten California, med unntak av reglene for juridiske konflikter; og (iii) samtykker du uttrykkelig til at for krav og tvister som ikke er underlagt voldgiftsavtalen nedenfor, skal eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester være de føderale eller statlige domstolene i San Mateo County i California, og du samtykker uttrykkelig til utøvelse av personlig jurisdiksjon av slike domstoler.

FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien, 1980) skal ikke gjelde denne avtalen eller tvister som oppstår som følge av avtalen.

C. Eksport

Du må følge alle eksportlovene, og du bekrefter at du under gjeldende eksportlover ikke er underlagt personlige forbud.

Du samtykker i å følge amerikanske og andre eksportlover, og ikke å overføre en EA-tjeneste til et utenlandsk individ eller nasjonalt sted dersom dette er forbudt ved lov. Du bekrefter også at du ikke er en person som EA ikke har lov til å drive virksomhet med under disse eksportlovene.

14. Endringer i denne avtalen

Denne avtalen kan oppdateres når som helst av EA. Hvis du ikke samtykker til vesentlige endringer, kan du kanskje ikke spille spillene våre.

EA kan endre denne avtalen fra tid til annen, så les den ofte. For EA-spillere som har godtatt en versjon av denne avtalen før den ble endret, vil endringene gjelde 30 dager etter publisering på terms.ea.com/no. Din fortsatte bruk av EA-tjenester innebærer at du godtar endringene. Når du godtar en versjon av avtalen, vil vi ikke håndheve fremtidige materielle endringer uten at du har godtatt dem. Hvis du blir bedt om å godta materielle endringer av denne avtalen, og du avslår å gjøre det, kan du ikke fortsette å bruke EA-tjenesten.

15. Løsning av tvister ved bindende voldgift

Dette avsnittet gjelder bare hvis du bor utenfor Quebec, Russland, Sveits, Brasil, Mexico, medlemsstatene i EØS, Storbritannia og Sør-Korea.

Ved eventuell tvist, samtykker du til å sende skriftlig informasjon til EA, og at tvisten deretter løses ved voldgift. Du samtykker i at alle krav du fremmer mot EA har individuell kapasitet, og ikke fremmes som medlem av eller representant for en gruppe, eller som en del av et gruppesøksmål.

DETTE AVSNITTET GJELDER FOR ALLE FORBRUKERE OG PERSONER SOM HAR GODTATT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. DET UTELUKKER BEBOERE I QUEBEC, RUSSLAND, SVEITS, STORBRITANNIA, MEDLEMSLANDENE I EØS, BRASIL, MEXICO OG SØR-KOREA. VED Å GODTA VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, SIER DU OG EA FRA DERE RETTIGHETENE TIL EN RETTSSAK MED JURY OG RETTEN TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL.

Dette avsnittet, avsnitt 15, gir en strømlinjeformet måte å løse tvister mellom oss på, hvis de oppstår. De fleste problemer kan løses kjapt ved å logge deg inn på EAs kundestøtte med kontoen din på help.ea.com/no/. Hvis EA ikke kan løse bekymringen din, samtykker du og EA i å være bundet av den prosedyren som er beskrevet i dette avsnittet for å løse alle tvister mellom oss.

Dette avsnittet, avsnitt 15, er en avtale mellom deg og EA, og gjelder for våre respektive agenter, ansatte, datterselskaper, forgjengere, etterfølgende og begunstigede. Denne avtalen gjelder transaksjoner som krysser statsgrenser, og dette avsnittet er således underlagt Federal Arbitration Act (amerikansk voldgiftslov) og håndhevelse av avsnitt 15 og enhver voldgift utført under denne seksjonen. Avsnitt 15 skal tolkes vidt, og skal gjelde selv om denne avtalen termineres.

A. Krav dekket av voldgift

Alle tvister, krav eller kontroverser som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen, enhver EA-tjeneste og tilhørende markedsføring, eller forholdet mellom deg og EA, inkludert gyldigheten, gjennomførbarheten og omfanget av avsnitt 15 («Tvister»), skal avgjøres utelukkende av bindende voldgift. Dette inkluderer krav som oppsto før du inngikk denne avtalen. De eneste tvistene som ikke dekkes av avsnitt 15, er krav (i) vedrørende krenkelse, beskyttelse eller gyldigheten av dine, EAs eller EAs LISENSGIVEREs forretningshemmeligheter, opphavsrett, varemerker eller patentrettigheter; (ii) Hvis du bor i Australia, for å håndheve en lovfestet forbrukerrettighet under australsk forbrukerlovgivning; og (iii) brakt inn for en forliksomdomstol.

B. Uformelle forhandlinger

Du og EA skal først prøve å løse eventuelle tvister uformelt i minst 30 dager før voldgiften iverksettes. Slike uformelle forhandlinger starter ved mottak av skriftlig varsel fra én part til den andre ("Varsel om tvist"). Varsel om tvist må: (a) inkludere det fullstendige navnet og kontaktinformasjonen til den klagende parten; (b) beskrive innholdet og grunnlaget for kravet eller tvisten; og (c) sette frem den spesifikke lettelsen søkt etter. EA sender sitt varsel om tvist til fakturaadressen eller e-postadressen din. Du sender varsel om tvist til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C. Bindende voldgift

Hvis du og EA ikke kan løse en tvist uformelt, kan du eller EA velge å få tvisten endelig og eksklusivt løst ved hjelp av bindende voldgift. Et valg om å iverksette voldgift av den ene parten skal være endelig og bindende for den andre. Voldgiften skal administreres av American Arbitration Association under Consumer Arbitration Rules (regler for forbrukervoldgift, «AAA Consumer Rules»), som er tilgjengelig på www.adr.org eller ved å ringe 1-800-778-7879, med følgende endringer:

1. Voldgiftsgebyrer og -kostnader skal styres av AAAs forbrukerregler. Hvis slike kostnader vurderes av voldgiftsmannen å være for høye, eller hvis du sender EA en merknad til adressen for varsel om tvist som indikerer at du ikke kan betale avgiftene som kreves for å sette i gang voldgift, betaler EA administrative utgifter til AAA i forbindelse med voldgiften.

2. Hvis tvisten ikke overstiger 25 000 amerikanske dollar, vil voldgiften gjennomføres utelukkende på grunnlag av skriftlige bidrag.

3. Partene kan komme med disposisjoner eller forslag under forhandlingene.

4. Voldgiftsmannen skal fremlegge en skriftlig beslutning, som vil inkludere funnene og konklusjonene avgjørelsen er basert på. Voldgiftsmannen har myndighet til å utstede enhver oppreisning tillatt etter gjeldende lov, men skal ikke ha myndighet til å utstede oppreisning på annet grunnlag enn individuell basis. Voldgiftsmannen kan gi erstatning kun til parten som søker oppreisning og kun opp til beløpet parten krever.

Voldgiftsmannen må følge gjeldende lover, og alle avgjørelser kan bestrides hvis ikke voldgiftsmannen gjør dette. Du og EA kan møtes i retten for å fremtvinge voldgift eller for å bekrefte, modifisere, annullere eller gjøre vedtak om vedtaket til voldgiftsmannen.

D. Begrensninger

DU OG EA SIER DERE ENIGE I AT DERE KAN FREMSETTE KRAV MOT HVERANDRE KUN SOM INDIVIDER, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER MEDLEM AV EN GRUPPE I GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVE SØKSMÅL I FORBINDELSE MED TVIST. Voldgiftsmannen skal ikke konsolidere en annen persons påstand med din påstand, og skal ikke ha kontroll over noen type representant eller gruppesøksmål. Hvis paragraf D ikke kan håndheves, skal hele voldgiften regnes som ugyldig.

E. Sted

Hvis du bor i USA, vil voldgiften foregå i fylket der du bor. For innbyggere som bor utenfor USA, skal voldgiften foregå i San Mateo i delstaten California i USA, og du og EA sier dere enige i at dere skal føye dere etter den personlige jurisdiksjonen til denne domstolen for å fremtvinge voldgift eller for å bekrefte, modifisere eller ta en avgjørelse i forbindelse med avgjørelsen tatt av voldgiftsmannen.

F. Utgifter

Hvis voldgiftsmannen dømmer i din favør i tvisten mot EA og gir deg mer enn EAs siste skriftlige tilbud før siste skriftlige innsending til voldgiftsmannen, vil EA:

1. Betale deg 150 % av det du får ifølge voldgiften, opptil 5000 amerikanske dollar som overskrider beløpet, og

2. Refundere alle voldgiftsgebyrer du har betalt til AAA.

G. Endringer i denne voldgiftsavtalen

EA vil ikke foreta vesentlige endringer i denne voldgiftsavtalen, så fremt du ikke uttrykkelig samtykke til endringene.

H. Ugyldighet

Hvis en klausul i dette avsnitt 15 (annet enn klausulen om gruppesøksmål i paragraf D ovenfor) ikke kan håndheves fordi det ville utelukke et bestemt krav eller rettsmiddel (som offentlig pålegg om oppreisning), må kravet eller rettsmiddelet (og bare det kravet eller rettsmiddelet) fjernes fra voldgiften og eventuelt føres i rettssak, og eventuelle gjenværende krav eller rettsmidler løses da gjennom voldgift. Hvis en klausul i dette avsnitt 15 (annet enn klausulen om gruppesøksmål i paragraf D ovenfor) ikke er gjennomførbar av en annen grunn, vil denne klausulen bli fjernet fra avsnitt 15 og resten av avsnitt 15 vil fortsatt gjelde i full kraft og virkning.

16. Ekstra vilkår for PlayStation®

Ytterligere vilkår gjelder for kjøp i PlayStation™Store.

Kjøp på PlayStation™Store i Europa

Alt innhold som blir kjøpt i en butikk i spillet, kjøpes fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt tjenestevilkårene til PlayStation™Network som kan leses på PlayStation™Store. Kontroller bruksrettighetene for hvert kjøp, da de kan variere for ulike gjenstander. Innholdet som er tilgjengelig i butikken har samme aldersgrense som spillet, med mindre noe annet er angitt.

17. Ekstra vilkår for kjøp på mobile enheter

Ytterligere vilkår gjelder for kjøp på mobile enheter.

Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, er Electronic Arts Inc. selgeren av innhold og rettigheter kjøpt fra EA for bruk på en mobil enhet. Hvis du bor i et annet land, er EA Swiss Sàrl selgeren av slikt innhold og rettigheter kjøpt fra EA. Ethvert underselskap av EA som identifiseres som selgeren av innhold og/eller rettigheter i appbutikken for mobile enheter, handler da i sin rolle som representant for Electronic Arts Inc. eller EA Swiss Sàrl.Sist oppdatert: 7. november 2022

Forrige brukeravtale / betingelser for bruk