ELECTRONIC ARTS
BRUKERAVTALE

Sist oppdatert: 8. September 2020


Velkommen til EA. Denne avtalen styrer tilgangen din til og bruken av produkter, innhold og tjenester som tilbys av EA og selskapets underselskaper ("EA"), som bl.a. spillprogramvare og tilhørende oppdateringer, oppgraderinger og funksjoner, og alle nett- og mobiltjenester, plattformer, nettsteder og livehendelser hvor EA er vertskap eller som gjøres i tilknytning til EA (samlet omtalt som "EA-tjenester"). Denne avtalen er mellom deg og EA-enheten som er oppført nedenfor i avsnitt 13B.

VED Å BRUKE EA-TJENESTER GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DEM, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUKE EA-TJENESTENE. FOR BEBOERE I VISSE LAND, GODTAR DU VOLDGIFTSAVTALEN OG GIR AVKALL PÅ RETT TIL GRUPPESØKSMÅL, SOM BESKREVET I AVSNITT 15, HVIS DET OPPSTÅR EVENTUELLE KONFLIKTER MED EA.

INNHOLD

 1. EA-konto
 2. Lisens
 3. Innhold og rettigheter
 4. Tilgjengeligheten til EA-tjenester og oppdateringer
 5. Ditt brukerskapte innhold
 6. Atferdsregler
 7. Spill
 8. Oppsigelse og andre sanksjoner
 9. Bruk av data
 10. Annen programvare, hjelpeprogrammer og verktøy
 11. Tredjeparter
 12. Garanti; Begrensning av erstatningsansvar
 13. Generelle betingelser
 14. Endringer i denne avtalen
 15. Løsning av tvister ved bindende voldgift
 16. Ekstra vilkår for PlayStation®

1. EA-konto

Du trenger en EA-konto for å få tilgang til og bruke mange EA-tjenester, bl.a. for å spille på nett.

For å opprette en EA-konto må du ha en gyldig e-postadresse og oppgi ærlig og nøyaktig informasjon. Du må være kvalifisert til å bruke de EA-tjenestene du har registrert deg for og du må være bosatt i et land der bruken av EA-tjenester er tillatt.

Du må være minst 13 år gammel (eller minimumsalderen) for å opprette en EA-konto. Om alderen din er mellom den relevante minimumsalderen og 18 år (eller myndighetsalderen der du bor), må du og dine foreldre/foresatte se gjennom denne avtalen sammen. Foreldre og verger er ansvarlige for handlingene til barn under 18 år i forbindelse med bruk av EA-tjenester. EA anbefaler at foreldre og foresatte gjør seg kjent med foreldrekontroll på enheter de gir barnet sitt tilgang til.

Du er selv ansvarlig for aktiviteten på EA-kontoen din. EA-kontoen din kan bli suspendert eller avsluttet hvis noen andre bruker den til å delta i aktivitet som bestrider denne avtalen.

Du kan til enhver tid kansellere EA-kontoen eller abonnement på en EA-tjeneste ved å kontakte EAs kundeserviceavdeling på help.ea.com/no/. For å fullføre forespørselen din, kan det hende EA må samle inn avgifter eller kostnader du har pådratt deg, hvis det er tillatt i henhold til lovverket, og eventuelle beløper du skylder til tredjeparter eller innholdstilbydere.

2. Lisens

EA-tjenesten lisensieres til deg, den selges ikke. EA gir deg en personlig, begrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke EA-tjenestene du har tilgang til, til ikke-kommersiell bruk, underlagt samsvar med denne avtalen. Du skal ikke ordne deg tilgang til, kopiere, endre eller distribuere noen EA-tjeneste, innhold eller rettigheter (disse begrepene er definert nedenfor), så fremt du ikke eksplisitt har fått tillatelse til dette av EA eller det er tillatt i henhold til lovverket. Du skal ikke foreta omvendt konstruksjon eller forsøke å trekke ut eller på annen måte bruke kildekode eller annen data fra EA-tjenestene, med mindre det er uttrykkelig autorisert av EA eller tillatt i henhold til lovverket. EA eller deres lisensgivere eier og forbeholder seg retten til alle andre rettigheter, inkludert alle rettigheter, eiendomsrettigheter til og interesser i EA-tjenestene og tilhørende immaterielle rettigheter.

3. Innhold og rettigheter

EA-tjenesten inkluderer innhold og rettigheter. Innholdet er programvaren, teknologien, teksten, foruminnleggene, chattemeldingene, profilene, widgetene, meldingene, lenkene, e-postene, musikken, lyden, grafikken, bildene videoene, koden og alt det audiovisuelle innholder eller annet materiale som vises på eller kommer fra EA-tjenester, inklusiv våre nettsiders design og utseende. Innhold inkluderer brukerskapt innhold. Brukerskapt innhold inkluderer en EA-kontos profiler, innlegg på fora, profilinnhold og annet innhold brukere har bidratt med til EA-tjenester. Alt innhold eies enten av EA eller deres lisensgivere, eller er lisensiert til EA og deres lisensgivere i henhold til avsnitt 5 nedenfor.

Rettigheter er rettigheter som EA lisensierer til deg for å få tilgang til eller bruke de nettbaserte eller frakoblede elementene til EA-tjenester. Eksempler på rettigheter inkluderer tilgang til digitalt innhold eller innhold som kan låses opp og som gir deg ekstra eller forbedret funksjonalitet (inkludert flerspillertjenester), abonnement, virtuelle eiendeler, nøkler eller koder for å låse opp noe, seriekoder eller online autentisering, prestasjoner i spill, virtuelle poeng, mynter eller valuta.

Vi refererer til disse virtuelle poengene, myntene eller valuta som "virtuell EA-valuta". Når du mottar virtuell EA-valuta fra oss eller våre autoriserte partnere, får du en personlig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallbar lisens til å få tilgang til og velge rettighetene som EA uttrykkelig gjør tilgjengelig for deg.

Virtuell EA-valuta har ingen pengeverdi og har ingen verdi utenfor våre produkter og tjenester. Virtuelle EA-valuta kan ikke selges, handles med, overføres eller veksles inn i kontanter, den kan bare innløses mot rettigheter tilgjengelige for EA-tjenesten. Virtuell EA-valuta kan ikke refunderes, og du er ikke berettiget til en refusjon for ubrukt virtuell EA-valuta. Når du løser inn virtuell EA-valuta i en rettighet, kan denne rettigheten hverken returneres, byttes inn eller refunderes. Hvis du bor i Japan, samtykker du i å bruke virtuell EA-valuta i løpet av 180 dager fra kjøpsdatoen.

Du vil for egen regning ha ansvaret for utstyret, internett-tilkoblingen og gebyrene som kreves for å få tilgang til og bruke EA-tjenester.

4. Tilgjengeligheten til EA-tjenester og oppdateringer

Vi garanterer ikke at alle EA-tjenester, innhold eller rettigheter vil være tilgjengelig til enhver tid i alle land og/eller geografiske områder, eller på et gitt tidspunkt, eller at vi vil fortsette å tilby EA-tjenester, innhold og rettigheter i noen definert tidsperiode. EA garanterer ikke at EA-tjenester er tilgjengelig på alle enheter, ved hjelp av en spesifikk Internett- eller forbindelsesleverandør, eller på alle geografiske steder.

Fra tid til annen kan EA oppdatere, endre eller modifisere EA-tjenesten, innholdet eller rettighetene, uten varsel. Disse oppdateringene og modifikasjonene kan være nødvendige for å fortsette og bruke EA-tjenester.

EA må kanskje oppdatere eller tilbakestille enkelte parametere for å balansere spillopplevelsen og bruken av EA-tjenester. Disse oppdateringer eller "tilbakestillingene" kan føre til at du mister fremgang i de respektive spillverdenene, og kan påvirke karakterer, spill, grupper eller andre rettigheter under din kontroll.

5. Ditt brukerskapte innhold

Du er ansvarlig for ditt brukerskapte innhold. Du kan ikke laste opp brukerskapte innhold som krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter eller som står i strid med loven, denne avtalen eller en tredjeparts personvern eller rett til publisitet.

EA kan, etter eget skjønn, fjerne, redigere eller deaktivere brukerskapt innhold som de selv ønsker, dette også om EA etter all rimelighet mener at det brukerlagde innholdet bryter med denne avtalen. EA har ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for brukerskapt innhold, for å fjerne det, for ikke å fjerne det eller for annet innhold. EA forhåndssjekker ikke alt brukerskapt innhold og de hverken anbefaler eller godkjenner brukerskapt innhold tilgjengelig på EA-tjenestene.

Når du bidrar med brukerskapt innhold, gir du EA og dets lisensgivere en ikke-eksklusiv, vedvarende, overførbar, verdensomspennende og underlisensierbar rett til å bruke, hoste, lagre, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, sende og på annen måte kommunisere og offentlig vise og fremføre det brukerskapte innholdet eller enhver del av dette, på en hvilken som helst måte eller form og i ethvert medium eller forum, nåværende eller fremtidige, uten varsel, betaling eller godtgjørelse av noe slag til deg eller tredjeparter. Du gir også alle andre brukere som har tilgang til og bruker ditt brukerskapte innhold på en EA-tjenesten retten til å bruke, kopiere, endre, vise, utføre, lage avledet arbeid av og ellers kommunisere og distribuere ditt brukerlagde innhold på eller gjennom den relevante EA-tjenesten uten ytterligere varsel, erklæring eller kompensasjon til deg.

6. Atferdsregler

Når du får tilgang til eller bruker en EA-tjeneste, godtar du at du ikke vil:
Hvis du eller noen som bruker din EA-konto bryter disse reglene, og unnlater å rette opp dette bruddet etter en advarsel, kan EA iverksette tiltak mot deg, inkludert å oppheve tilgangen til enkelte eller alle EA-tjenester, innhold eller rettigheter, eller avslutte din EA-konto som beskrevet i avsnitt 8. Ved alvorlige brudd kan EA iverksette disse tiltakene uten forvarsel. Eksempler på alvorlige brudd inkluderer, men er ikke begrenset til: Fremme, oppmuntre til eller delta i hacking, salg av EA-kontoer eller rettigheter (inkludert virtuelle valutaer og gjenstander) uten tillatelse fra EA, ekstrem trakassering eller trusler om ulovlige handlinger. Når det er praktisk, vil EA varsle deg om handlinger som vil bli tatt ved brudd på disse reglene eller brudd på denne avtalen.

Spesifikke EA-tjenester kan legge ut ekstra regler som gjelder for oppførselen din på disse tjenestene.

Hvis du støter på en annen bruker som bryter noen av disse reglene, ber vi deg om å rapportere denne aktiviteten til EA med "Hjelp"- eller "Rapporter misbruk"-funksjonene i den aktuelle EA-tjenester, hvis tilgjengelig, eller kontakte kundestøtten på help.ea.com/no/.

EA kan, etter eget skjønn, overvåke eller registrere nettaktivitet eller innhold på EA-tjenester, og kan etter eget skjønn fjerne innhold fra EA-tjenester. Husk at kommunikasjonen din og det brukerskapte innholdet i en EA-tjeneste er offentlige og kan bli sett av andre.

Din bruk av EA-tjenester er underlagt EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no, som er inkorporert ved henvisning i denne avtalen.

7. Spill

Dette avsnittet gjelder for EAs spill og spillabonnementer ("EA-spill"), inkludert EA-spill som kjører på en personlig datamaskin ("EA PC-spill") og den EA-eide klientprogramvaren og relaterte tjenester som distribuerer EA PC-spill (for øyeblikket "EA Desktop" https://www.origin.com/no-no/about).

 1. Tekniske beskyttelsestiltak og beskyttelse av innhold

  EA benytter seg av tekniske eller innholdsbeskyttende tiltak, utviklet av EA eller tredjeparter, på sine EA-tjenester for å hindre piratkopiering og uautorisert kopiering eller bruk av EA-spill. Forsøk på å omgå, deaktivere eller manipulere disse tiltakene vil medføre at lisenser avsluttes.

 2. EA Desktop

  For å spille EA PC-spill kan EA kreve at du installerer og bruker klientprogramvaren EA Desktop eller etterfølgende programvare. En EA-konto, din aksept av denne avtalen og en internett-tilkobling kreves for at EA Desktop skal kunne godkjenne og verifisere lisensen din til EA PC-spill ("Verifisere" eller "Godkjenne").

  For å få tilgang til og bruke EA-tjenester knyttet til EA PC-spill, må du kanskje først registrere deg med seriekoden vedlagt et EA PC-spill. Seriekoden som følger med dette EA PC-spillet vil bli kontrollert under verifiseringen. Verifisering er begrenset til én EA-konto per seriekode, noe som innebærer at EA PC-spillet ikke kan overføres til andre. Du kan kun starte og ha tilgang til EA PC-spill på maksimalt fem unike maskiner i en periode på 24 timer.

  EA Desktop og EA PC-spill kan laste ned og installere oppdateringer, oppgraderinger og tilleggsfunksjoner som EA anser som forsvarlige, nyttige for deg og/eller nødvendige, med eller uten varsel. Du samtykker i at EA ikke har noen forpliktelse til å støtte tidligere versjon (er) av EA Desktop når en oppdatering, oppgradering og/eller implementering av tilleggsfunksjoner er tilgjengelig. EA kan gi deg muligheten til å laste ned, installere og bruke en alfa- eller betaversjon av EA Desktop under de samme vilkårene.

  Instrukser for hvordan du avinstallerer EA Desktop Client finner du på EAs hjelpeside, help.ea.com/no/.

  Du kan avinstallere EA PC-spill når du selv ønsker det ved å bruke grensesnittet til EA Desktop og slette eventuelle gjenværende lokalt lagrede filer. Det kan hende Punkbuster forblir værende på datamaskinen din etter avinstalleringen. For å avinstallere Punkbuster, kjører du filen som du finner på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.


 3. Tiltak for overvåkning og beskyttelse mot juks

  EA benytter seg av teknologi for å oppdage og forhindre juks i bruken av EA-tjenester. Dette spesifikt i EA-spill. Disse teknologiene kan være utviklet av EA eller en tredjepart.

  Når du starter et spill med nettfunksjonalitet, kan disse teknologiene aktiveres ved bruk av kernel, administrator eller brukerprivilegier og følge med på spillopplevelsen og enhetens RAM, prosesser, kommunikasjon og fillagring for å avdekke brudd på, og håndheve, atferdsreglene i avsnitt 6, inkludert bruk av uautoriserte tredjepartsprogrammer. Et uautorisert tredjepartsprogram er et tredjepartsprogram eller en fil (som en "add-on", "mod", "hack", "trainer" eller "juks") som EA mener (i) muliggjør eller tilrettelegger for juks av enhver type. (ii) tillater brukere å modifisere eller hacke spillgrensesnittet, miljøet og/eller opplevelsen på en måte som ikke er uttrykkelig autorisert av EA; eller (iii) fanger opp, "innhenter" eller på andre måter samler informasjon fra eller gjennom spillet.

  EA kan samle inn relevant informasjon som kreves for etterforskningen og håndhevingsformål, som kontoinformasjonen din, detaljer knyttet til et uautorisert tredjepartsprogram, alle EA PC-spillfiler som har blitt modifisert og antallet ganger juksing har blitt oppdaget. Vi kan også avslutte lisensen og EA-kontoen din hvis vi avgjør at du har jukset.

  Når du avslutter et spill med nettfunksjonalitet, deaktiveres disse beskyttelsene mot juks.

8. Oppsigelse og andre sanksjoner

Denne avtalen er i kraft helt til den blir sagt opp av deg eller EA. EA kan terminere tilgangen din til og bruken din av hvilken som helst EA-tjeneste eller EA-kontoen din hvis EA finner at du har brutt denne avtalen eller at det har vært annen ulovlig bruk, uforsvarlig bruk eller svindel knyttet til EA-tjenester assosiert med EA-kontoen din. Når det er praktisk, vil EA varsle deg om slik terminering. Du kan miste brukernavnet og profilen din som et resultat av termineringen av EA-kontoen. Hvis du har mer enn én EA-konto, avhengig av typen brudd eller misbruk, kan EA terminere alle EA-kontoer og alle relaterte rettigheter. Hvis EA-kontoen din termineres vil du ikke ha tilgang til EA-kontoen eller rettigheter, og du kan utestenges fra å få tilgang til eller bruke noen EA-tjeneste igjen. Ved termineringer vil lisensen din i henhold til denne avtalen også bli terminert.

Som et alternativ til en terminering og før eventuell terminering finner sted kan EA gi deg en advarsel, suspendere eller endre tilgangen din til bestemte EA-tjenester eller EA-kontoen din, fjerne eller tilbakekalle rettighetene til en EA-konto eller på enhetsnivå, fjerne eller slette alt innhold som er i strid med denne avtalen eller nekte enheten eller maskinen din tilgang til bestemte EA-tjenester. Hvis EA gjør en handling beskrevet i dette avsnittet, vil du ikke ha rett til refusjon (underlagt lovbestemte refusjonsrettigheter), og ingen rettigheter vil krediteres deg eller konverteres til kontanter eller andre former for refusjon.

EA kan avslutte alle EA-tjenester når som helst ved å gi minst tretti dagers varsel enten per e-post (hvis tilgjengelig), i den berørte EA-tjenesten, eller på tjenesteoppdateresiden på EAs nettsted (https://www.ea.com/nb-no/service-updates). Etter oppsigelsen av nettjenesten vil ingen programvareoppdateringer brukes for spillene våre, og vi kan ikke garantere at spillene våre fortsetter å fungere på nyere eller oppdaterte operativsystemer eller være tilgjengelige for nedlasting via programdistribueringstjenester som iOS App Store og Google Play-butikken. Alle spill som er tilgjengelige via slike programdistribueringstjenester etter oppsigelse av nettjenester, kan fjernes uten ytterligere varsel.

Hvis du mener at det er gjort en handling mot kontoen eller enheten din ved en feilretting, kan du kontakte kundestøtten på help.ea.com/no/.

Hvis du sier opp denne avtalen, samtykker du til å slutte å bruke EA-tjenester.

Avsnitt 5, 8-9, 11-15 av denne avtalen overlever oppsigelse av denne avtalen.

9. Bruk av data

Når du bruker en EA-tjeneste, kan EA samle inn og lagre data fra datamaskinen eller enheten, inkludert informasjon om datamaskinen eller enheten, maskinvare, installert programvare og operativsystemet (som f.eks. IP-adresse og enhets-ID), informasjon om din bruk av EA-tjenester, spilling og statistikk for bruk, systemsamhandling og ekstern maskinvare. Hvis du bruker en EA-tjeneste offline, vil data lagres på enheten og overføres til EA når enheten kobler seg til Internett. EA bruker denne informasjonen til å drive virksomheten sin, forbedre produktene og tjenestene sine, tilby tjenester til og kommunisere med deg (inkludert markedsføring), forenkle leveringen av programvareoppdateringer, dynamisk innhold og støtte i forbindelse med programvaren, opprettholdelse av denne avtalen, og til å finne ut av programvarefeil eller på annen måte forbedre opplevelsen din. Hvis du deltar i nettbaserte tjenester, kan EA også samle inn, bruke, lagre, overføre og offentliggjøre statistiske data om spilling (inkludert poengsummer, rangeringer og prestasjoner), eller identifisere innhold som er opprettet og delt av deg med andre spillere.

Dataene dine samles inn, brukes, lagres og overføres av EA Inc. i USA, i samsvar med EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no.

Du kan administrere bestemte datainnsamlingsinnstillinger i fanen innstillinger i EA PC-spillklient.

10. Annen programvare, hjelpeprogrammer og verktøy

EA-tjenester kan kreve at du laster ned eller tillate deg å laste ned programvare, programvareoppdateringer eller andre verktøy fra EA eller EAs lisenstilbydere til datamaskinen, underholdningssystemet eller enheten din. Disse teknologiene kan være forskjellige på tvers av plattformer, og ytelsen til EA-tjenester kan variere avhengig av datamaskinen og annet utstyr. Du forstår at enkelte oppdateringer av disse teknologiene kan være nødvendig for å kunne fortsette å bruke EA-tjenester. Noen av disse oppdateringene kan inneholde låste funksjoner eller innhold som krever at du betaler en ekstra sum for å få tilgang til dem. Du samtykker til at EA automatisk kan installere alle tilgjengelige oppdateringer for EA-tjenester. Dersom du ikke installerer tilgjengelige oppdateringer, kan det føre til at EA-tjenester, inkludert EA PC-spill, ikke lenger kan spilles.

11. Tredjeparter

Noen EA-tjenester kan gi deg muligheten til å spille på servere som ikke eies eller kontrolleres av EA. EA kontrollerer ikke disse tjenestene og er ikke ansvarlig for bruken din av EA-tjenesten på eller gjennom dem. Disse tredjepartstjenestene kan pålegge deg ytterligere eller andre vilkår og begrensninger.

EA-tjenester kan inkludere hyperlenkere til tredjeparters nettsider. Disse nettstedene kan samle inn data eller be om personlig informasjon fra deg. EA kontrollerer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlig for innholdet eller for deres innhenting, bruk av eller deling av personlig informasjon.

12. Garanti; Begrensning av erstatningsansvar

HVIS DU BOR I ET EØS-LAND, STORBRITANNIA ELLER SVEITS, VIL EA-TJENESTER TILBYS MED RIMELIG FORSIKTIGHET OG FERDIGHET, OG INGEN ANDRE LØFTER ELLER GARANTIER OM EA-TJENESTENE GIS. HVIS DU BOR UTENFOR EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS, ER EA-TJENESTER LISENSIERT OG TILBUDT "SOM DE ER". DU BRUKER DEM PÅ EGEN RISIKO. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, GIR EA INGEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE GARANTIER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER OG GARANTIER SOM OPPSTÅR FRA ET HANDLINGSFORLØP, BRUK ELLER PRAKSIS. EA GARANTERER IKKE FOR INTERFERENS MED DIN FORNØYELSE AV PRODUKTET ELLER EA-TJENESTER; AT EA-TJENESTER TILFREDSSTILLER DINE KRAV; AT DRIFTEN AV EA-TJENESTER VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FRI FOR FEIL, PROGRAMVAREFEIL, KORRUPSJON, TAP, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER VIRUS, ELLER AT EA-TJENESTER VIL FUNGERE SAMMEN ELLER VÆRE KOMPATIBELT MED ENHVER ANNEN PROGRAMVARE. EA GARANTERER IKKE FOR NOEN TREDJEPARTS PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS VIA EA DESKTOP-BUTIKKEN. SE https://help.ea.com/no-no/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR MER INFORMASJON OM LOVBESTEMTE GARANTIER OG ANDRE LOVBESTEMTE FORBRUKERRETTIGHETER I TERRITORIET DITT, OG https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR RETTIGHETER SOM ER TILGJENGELIGE FOR AUSTRALSKE FORBRUKERE.

HVIS DU BOR I EØS, STORBRITANNIA ELLER SVEITS, VIL EA OG DETS ANSATTE, LISENSGIVERE OG FORRETNINGSPARTNERE IKKE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DINE HANDLINGER ELLER BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, ELLER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV EN TREDJEPARTS (ELLER ANDRE) HANDLINGER ELLER UTELATELSER UTENFOR VÅR KONTROLL. HVIS DU BOR UTENFOR EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS, SKAL EA OG DETS ANSATTE, LISENSGIVERE OG FORRETNINGSPARTNERE, I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, IKKE HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP SOM IKKE BLE FORÅRSAKET AV EAs BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, ELLER INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER SPESIELLE SKADER. TYPEN EKSKLUDERTE SKADER INKLUDERER, FOR EKSEMPEL, ØKONOMISK TAP (SOM TAPT INNTEKT ELLER PROFITT), KOSTNADEN FOR ALTERNATIVER VARER ELLER TJNESTER, AVBRUDD ELLER STOPP AV DRIFTEN, TAP AV DATA, TAP AV GOODWILL OG DATAMASKINER SOM SVIKTER ELLER FEILER. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE LISENSEN ELLER EA-TJENESTEN ‒ ENTEN BASERT PÅ KONTRAKTSRETT, ERSTATNINGSRETT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET. DEN GJELDER OGSÅ SELV OM EA VISSTE OM ELLER BURDE VISST OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. DU KAN BARE FÅ TILBAKE DIREKTE TAP, SOM UANSETT IKKE KAN VÆRE STØRRE ENN DET DU FAKTISK BETALTE FOR DEN AKTUELLE EA-TJENESTEN. EA BEGRENSER IKKE SITT ERSTATNINGSANSVAR FOR SVINDEL, GROV UAKTSOMHET, EGEN UAKTSOMHET, VANSKJØTSEL ELLER FOR DØD ELLER PERSONSKADE. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE DE OVENFORNEVNTE EKSKLUDERINGENE OG BEGRENSNINGENE, SÅ DET KAN HENDE AT ENKELT E ELLER ALLE IKKE GJELDER FOR DEG.

Hvis du kjøpte en fysisk kopi av en EA-tjeneste fra en fysisk butikk i USA, og du ikke godtar vilkårene i denne avtalen og ikke har installert eller brukt EA-tjenesten, kan du returnere den fysiske kopien for å få en refusjon eller bytte den innen tretti (30) dager fra datoen du kjøpte den ved å gå til det opprinnelige stedet for kjøpet. Følg instruksjonene på https://help.ea.com/no-no/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Generelle betingelser

 1. Hele avtalen

  Denne avtalen, sammen med eventuelle andre EA-vilkår som gjelder for bruken din av EA-tjenester, utgjør hele avtalen mellom deg og EA. Avtalen kan ikke endres eller modifiseres så fremt det ikke er gjort skriftlig og endringen eller modifiseringen er signert av EA. Dersom EA ikke benytter seg av en rettighet under denne avtalen, betyr ikke det at EA frasier seg denne rettigheten eller noen andre rettigheter. Hvis noen del av denne avtalen ikke er rettskraftig, skal alle andre deler av denne avtalen fortsette å være gjeldende.

 2. Gjeldende lov

  Hvis du bor i EØS, Storbritannia, Sveits, Brasil, Hong Kong, Mexico eller Russland, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Genève-selskapregisteret med firmaregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits; (ii) lovene i landet der du bor, styrer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; og (iii) du samtykker uttrykkelig til at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester, skal være domstolene i landet du bor i.

  Hvis du bor i Republikken Korea, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Genève-selskapregisteret med firmaregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits; (ii) lovene i Korea, med unntak av de lovkonflikter som gjelder, styrer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; og (iii) du samtykker uttrykkelig til at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester, skal være domstolene i Korea.

  Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, (i) er denne avtalen mellom deg og Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) lovene i staten California, med unntak av de lovkonflikter som gjelder, styrer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; og (iii) samtykker du uttrykkelig i at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester skal være den føderale eller statlige domstolene i San Mateo County i California, og du godtar uttrykkelig at din personlige jurisdiksjon er underlagt disse domstolene.

  Om du bor i et annet land, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Genève-selskapregisteret med firmaregistreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits; (ii) lovene i delstaten California, med unntak av de lovkonflikter som gjelder, styrer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; og (iii) du samtykker uttrykkelig til at for krav og tvister som ikke er underlagt voldgiftsavtalen nedenfor, eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester skal være de føderale eller statlige domstolene som styrer San Mateo County i California, og du samtykker uttrykkelig til utøvelse av personlig jurisdiksjon av slike domstoler.

  FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien, 1980) skal ikke gjelde for denne avtalen eller tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen.


 3. Eksport

  Du samtykker i å følge amerikanske og andre eksportlover, og ikke å overføre en EA-tjeneste til noen utelandske, eller en nasjonal destinasjon, dersom dette er forbudt ved lov. Du bekrefter også at du ikke er en person som EA ikke har lov til å drive virksomhet med under disse eksportlovene.

14. Endringer i denne avtalen

EA kan endre denne avtalen fra tid til annen, så les den ofte. For EA-spillere som har godtatt en versjon av denne avtalen før den ble endret, vil endringene gjelde 30 dager etter publisering på terms.ea.com/no/. Din fortsatte bruk av EA-tjenester innebærer at du godtar endringene. Når du godtar en versjon av avtalen, vil vi ikke håndheve fremtidige materielle endringer uten at du har godtatt dem. Hvis du blir bedt om å godta materielle endringer av denne avtalen, og du avslår å gjøre det, kan du ikke fortsette å bruke EA-tjenesten.

15. Løsning av tvister ved bindende voldgift

DETTE AVSNITTET GJELDER FOR ALLE FORBRUKERE OG PERSONER SOM HAR GODTATT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. DET UTELUKKER BEBOERE I QUEBEC, RUSSLAND, SVEITS, STORBRITANNIA, MEDLEMSLANDENE I EØS, BRASIL, MEXICO OG SØR-KOREA. VED Å GODTA VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, SIER DU OG EA FRA DERE RETTIGHETENE TIL EN RETTSSAK MED JURY OG RETTEN TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL.

Avsnitt 15 tilbyr en strømlinjeformet måte å løse tvister på mellom partene hvis de oppstår. De fleste problemer kan løses kjapt ved å logge deg inn på EAs kundestøtte med kontoen din på help.ea.com/no/. Hvis EA ikke kan løse problemet ditt, samtykker du og EA i å være bundet av prosedyren som er angitt i dette avsnittet for å løse alle tvister mellom oss.

Avsnitt 15 er en avtale mellom deg og EA, og gjelder for våre respektive agenter, ansatte, underselskaper, forgjengere, etterfølgere, begunstigede og stedfortredere. Dette avsnittet gjelder transaksjoner som krysser statsgrenser, og dette avsnittet er således underlagt de amerikanske føderale voldgiftslovene og håndhevelse av avsnitt 15 og enhver voldgift utført under denne seksjonen. Avsnitt 15 skal tolkes vidt, og skal gjelde selv om denne avtalen termineres.
 1. Krav som omfattes av voldgiften

  Alle tvister, krav eller kontroverser som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen, enhver EA-tjeneste og tilhørende markedsføring, eller forholdet mellom deg og EA, inkludert gyldigheten, gjennomførbarheten og omfanget av avsnitt 15 ("Tvister"), skal avgjøres utelukkende av bindende voldgift. Dette inkluderer krav som oppsto før du inngikk denne avtalen. De eneste tvistene som ikke dekkes av avsnitt 15, er krav (i) vedrørende krenkelse, beskyttelse eller gyldigheten av dine, EAs eller EAs LISENSGIVEREs forretningshemmeligheter, opphavsrett, varemerker eller patentrettigheter; (ii) Hvis du bor i Australia, for å håndheve en lovfestet forbrukerrettighet under australsk forbrukerlovgivning; og (iii) brakt inn en liten forliksdomstol.

 2. Uformelle forhandlinger

  Du og EA skal først prøve å løse eventuelle tvister uformelt i minst 30 dager før voldgiften iverksettes. Slike uformelle forhandlinger starter ved mottak av skriftlig varsel fra én part til den andre ("Varsel om tvist"). Innkalling til tvist må: (a) inkluderer det fullstendige navnet og kontaktinformasjonen til den klagende parten; (b) beskrive innholdet og grunnlaget for kravet eller tvisten; og (c) sette frem den spesifikke lettelsen søkt etter. EA sender sitt varsel om tvist til fakturaadressen eller e-postadressen din. Du sender eventuelle varsler om tvist til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Bindende voldgift

  Hvis du og EA ikke kan løse en tvist uformelt, kan du eller EA velge å få tvisten endelig og eksklusivt løst ved hjelp av bindende voldgift. Et valg om å iverksette voldgift av den ene parten skal være endelig og bindende for den andre. Voldgiften skal administreres av American Arbitration Association under deres Forbrukervoldgiftsregler ("AAA Consumer Rules"), med følgende modifikasjoner:

  1. Voldgiftsgebyrer og -kostnader skal styres av AAAs forbrukerregler. Hvis slike kostnader vurderes av voldgiftsmannen å være for høye, eller hvis du sender EA en merknad til adressen for varsel om tvist som indikerer at du ikke kan betale avgiftene som kreves for å sette i gang voldgift, kommer EA til å betale alle utgifter i forbindelse med voldgiften.

  2. Hvis tvisten ikke overstiger 25 000 amerikanske dollar, vil voldgiften gjennomføres utelukkende på grunnlag av skriftlige bidrag.

  3. Partene kan komme med disposisjoner eller forslag under forhandlingene.

  4. Voldgiftsmannen skal fremlegge en skriftlig beslutning, som vil inkludere funnene og konklusjonene avgjørelsen er basert på. Voldgiftsmannen har myndighet til å utstede en lettelse som tillates av gjeldende lov, men kan tildele deklaratorisk eller rettslig avlastning kun til fordel for den enkelte part som søker lettelse, og kun i den grad det er nødvendig for å yte lindring av den aktuelle partens individuelle krav.

  Voldgiftsmannen må følge gjeldende lover, og alle avgjørelser kan bestrides hvis ikke voldgiftsmannen gjør dette. Du og EA kan møtes i retten for å fremtvinge voldgift eller for å bekrefte, modifisere, annullere eller gjøre vedtak om vedtaket til voldgiftsmannen.

 4. Begrensninger

  DU OG EA SIER DERE ENIGE I AT DERE KAN FREMSETTE KRAV MOT HVERANDRE SOM INDIVIDER, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER MEDLEM AV EN GRUPPE I GRUPPESØKSMÅL. Voldgiftsmannen skal ikke konsolidere en annen persons påstand med din påstand, og skal ikke ha kontroll over noen type representant eller gruppesøksmål. Hvis paragraf D ikke kan håndheves, skal hele voldgiften regnes som ugyldig.

 5. Plassering

  Hvis du bor i USA, vil voldgiften foregå i fylket der du bor. For innbyggere som bor utenfor USA, skal voldgiften foregå i San Mateo i delstaten California i USA, og du og EA sier dere enige i at dere skal føye dere etter den personlige jurisdiksjonen til denne domstolen for å fremtvinge voldgift eller for å bekrefte, modifisere eller ta en avgjørelse i forbindelse med avgjørelsen tatt av voldgiftsmannen.

 6. Tilbakebetaling

  Hvis voldgiftsmannen dømmer i din favør i tvisten mot EA og gir deg mer enn EAs siste skriftlige tilbud før siste skriftlige innsending til voldgiftsmannen, vil EA:

  1. Betale deg 150 % av det du får ifølge voldgiften, opptil 5000 amerikanske dollar over det du får og
  2. refundere alle voldgiftsavgifter som du har betalt til AAA.

 7. Endringer på denne voldgiftsavtalen

  EA vil ikke foreta vesentlige endringer på denne voldgiftsavtalen, så fremt du ikke uttrykkelig samtykke til endringene.

 8. Ugyldighet

  Hvis en klausul i avsnitt 15 (annet enn oppsigelsesklausulen for gruppesøksmål angitt i paragraf D ovenfor) ikke er gjennomførbar, vil denne klausulen bli fjernet fra avsnitt 15 og resten av avsnitt 15 vil fortsatt være i full kraft og virkning.

16. Ekstra vilkår for PlayStation®

Kjøp på PlayStation™Store i Europa

Alt innhold som blir kjøpt i en butikk i spillet, kjøpes fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt tjenestevilkårene til PlayStation™Network som kan leses på PlayStation™Store. Kontroller bruksrettighetene for hvert kjøp, da de kan variere for ulike gjenstander. Innholdet som er tilgjengelig i butikken har samme aldersgrense som spillet, med mindre noe annet er angitt.


Forrige brukeravtale / betingelser for bruk