ELECTRONIC ARTS
BRUKERAVTALE

SIST OPPDATERT: 29. mars 2019


Velkommen til EA. Denne avtalen styrer tilgangen din til og bruken av programvareprodukter, som spill-programvare du har kjøpt på en plate eller lastet ned, som tilbys av EA og selskapets underselskaper ("EA"), og tilknyttede oppdateringer, oppgraderinger og funksjoner, tjenester på nett og mobil, funksjoner, innhold og nettsteder som tilbys av EA og/eller livehendelser hvor EA er vertskap, eller som gjøres i tilknytning til EA (samlet omtalt som "EA-tjenester"). Denne avtalen er mellom deg og EA-enheten som er oppført i Avsnitt 13B nedenfor.

VED Å BRUKE EA-TJENESTER GODTAR DU DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE GODTAR DEM, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUKE EA-TJENESTENE. FOR BEBOERE I VISSE LAND, GODTAR DU VOLDGIFTSAVTALEN OG GIR AVKALL PÅ RETT TIL GRUPPESØKSMÅL, SOM BESKREVET I AVSNITT 15, HVIS DET OPPSTÅR EVENTUELLE KONFLIKTER MED EA.

Innholdsfortegnelse

 1. EA-konto
 2. Lisens
 3. Innhold og rettigheter
 4. Tilgjengeligheten til EA-tjenester og oppdateringer
 5. Ditt brukerskapte innhold
 6. Atferdsregler
 7. PC-produkter
 8. Oppsigelse og andre sanksjoner
 9. Bruk av data
 10. Annen programvare, hjelpeprogrammer og verktøy
 11. Tredjeparter
 12. Ansvarsfraskrivelse i henhold til garanti og begrensning av erstatningsansvar
 13. Generelle vilkår
 14. Endringer i denne avtalen
 15. Løsning av tvister ved bindende voldgift
 16. Ekstra vilkår for PlayStation®


1. EA-konto

Du må ha en EA-konto for å få tilgang til og bruke mange EA-tjenester, inkludert muligheten til å spille online.

For å opprette en EA-konto, må du ha en gyldig e-postadresse, og du må oppgi sannferdig og nøyaktig informasjon. Du må være berettiget til å bruke EA-tjenesten du registrerer deg for, og du må være innbygger i et land hvor bruk av EA-tjenester er tillatt.

I Norge må du være minst 15 år gammel for å opprette en EA-konto. Hvis du er mellom 15 og 18 år, må du og foreldrene, eventuelt vergen din, se gjennom denne avtalen sammen. Foreldre og verger er ansvarlige for handlingene til barn under 18 år i forbindelse med bruk av EA-tjenester. EA anbefaler at foreldre og vektere gjør seg kjent med foreldrekontroller på enhetene de lar barnet bruke.

Du er alene ansvarlig for all aktivitet på EA-kontoen din. EA-kontoen din kan ha blitt suspendert eller terminert hvis noen andre har brukt den til å bedrive aktiviteter som er i strid med denne avtalen.

Du kan slette EA-kontoen din når som helst. Du kan også kansellere et abonnement på en gitt EA-tjeneste når som helst. Kontakt EAs kundestøtteavdeling på help.ea.com/no hvis du vil slette EA-kontoen din. For å fullføre forespørselen din, kan det hende EA må samle inn avgifter eller kostnader du har pådratt deg, hvis det er tillatt i henhold til lovverket, og eventuelle beløper du skylder til tredjeparter eller innholdstilbydere.

2. Lisens

EA-tjenesten lisensieres til deg, den selges ikke. EA gir deg en personlig, begrenset, ikke-overførbar, gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke EA-tjenestene du har tilgang til, til ikke-kommersiell bruk, underlagt samsvar med denne avtalen. Du skal ikke ordne deg tilgang til, kopiere, endre eller distribuere noen EA-tjeneste, innhold eller rettigheter (disse begrepene er definert nedenfor), så fremt du ikke eksplisitt har fått tillatelse til dette av EA eller det er tillatt i henhold til lovverket. Du skal ikke foreta omvendt konstruksjon eller forsøke å trekke ut eller på annen måte bruke kildekode eller annen data fra EA-tjenestene, med mindre det er uttrykkelig autorisert av EA eller tillatt i henhold til lovverket. EA eller deres lisensgivere eier og forbeholder seg retten til alle andre rettigheter, inkludert alle rettigheter, eiendomsrettigheter til og interesser i EA-tjenestene og tilhørende immaterielle rettigheter.

3. Innhold og rettigheter

EA-tjenesten inkluderer innhold og rettigheter. Innhold i programvare, teknologi, tekst, innlegg på fora eller i chat, profiler, miniprogrammer, meldinger, lenker, e-poster, musikk, lyd, grafikk, bilder, video, kode og alt visuelt og annet materiale som vises på eller kommer til og/eller fra EA-tjenester, inkludert designet og utseendet på våre nettsider. Innhold inkluderer brukerskapt innhold. Brukerskapt innhold inkluderer en EA-kontos profiler, innlegg på fora, profilinnhold og annet innhold brukere har bidratt med til EA-tjenester. Alt innhold eies enten av EA eller deres lisensgivere, eller er lisensiert til EA og deres lisensgivere i henhold til avsnitt 5 nedenfor.

Rettigheter er rettigheter som EA lisensierer til deg, som gir deg tilgang til eller lar deg bruke elementer av EA-tjenester online og/eller offline. Eksempler på rettigheter inkluderer tilgang til digitalt innhold eller innhold som kan låses opp og som gir deg ekstra eller forbedret funksjonalitet (inkludert flerspillertjenester), abonnementer, virtuelle eiendeler, nøkler eller koder for å låse opp noe, seriekoder eller online autentisering, prestasjoner i spill, virtuelle poeng, mynter eller valutaer.

Vi omtaler disse virtuelle poengene, myntene eller valutaene som "virtuell EA-valuta". Når du skaffer deg virtuell EA-valuta fra oss eller våre autoriserte partnere, mottar du en personlig, begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, gjenkallelig lisens som gir deg tilgang til og lar deg velge rettighetene som EA uttrykkelig gjør tilgjengelige for deg.

EAs virtuelle valuta har ingen pengeverdi og har ingen verdi utover våre tjenester og produkter. Virtuelle EA-valuta kan ikke selges, handles med, overføres eller veksles inn i kontanter, den kan bare innløses mot rettigheter tilgjengelige for EA-tjenesten. Virtuell EA-valuta kan ikke refunderes, og du er ikke berettiget til en refusjon for ubrukt virtuell EA-valuta. Når du løser inn EAs virtuelle valuta i en rettighet, kan den rettigheten ikke returneres, byttes inn eller refunderes. Hvis du bor i Japan samtykker du i at du vil bruke EA virtuell valuta innen 180 dager fra kjøpsdatoen.

Du vil for egen regning skaffe utstyret, Internett-tilkoblingen og eventuelle utgifter som kreves for å få tilgang til og bruke EA-tjenester.

4. Tilgjengeligheten til EA-tjenester og oppdateringer

Vi garanterer ikke at alle EA-tjenester, innhold eller rettigheter vil være tilgjengelig til enhver tid i alle land og/eller geografiske områder, eller på et gitt tidspunkt, eller at vi vil fortsette å tilby EA-tjenester, innhold og rettigheter i noen definert tidsperiode. EA garanterer ikke at du får tilgang til EA-tjenester på alle enheter, ved hjelp av en spesifikk Internett-tilkobling eller tilbyder av Internett, eller i alle geografiske områder.

Fra tid til annen kan EA oppdatere, endre eller modifisere en EA-tjenesten, innhold eller rettigheter uten varsel til deg. Disse oppdateringene og endringene kan være nødvendige for å kunne fortsette å bruke EA-tjenester.

EA må kanskje oppdatere eller tilbakestille enkelte parametere for å balansere spilling og bruk av EA-tjenester. Disse oppdateringer eller "tilbakestillingene" kan føre til at du mister fremgang i de respektive spillverdenene, og kan påvirke karakterer, spill, grupper eller andre rettigheter under din kontroll.

5. Ditt brukerskapte innhold

Du er ansvarlig for ditt brukerskapte innhold. Du kan ikke laste opp brukerskapt innhold som krenker en tredjeparts intellektuelle rettigheter eller som bryter loven, denne avtalen eller en tredjeparts personvern eller rett til publisering.

EA kan, etter eget skjønn, fjerne, endre eller deaktivere brukerskapt innhold uansett grunn, inkludert det at EA etter en rimelig vurdering finner at det brukerskapte innholdet bryter denne avtalen. EA har ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for brukerskapt innhold, for å fjerne det, for ikke å fjerne det eller for annet innhold. EA går ikke gjennom alt brukerskapt innhold, og støtter eller godkjenner ikke noe brukerskapt innhold tilgjengelig gjennom EA-tjenester.

Når du bidrar med brukerskapt innhold, gir du EA, deres lisensgivere og lisensinnehavere en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, verdensomspennende og underlisensierbar rett til å bruke, hoste, lagre, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, sende og på annen måte kommunisere og offentlig vise og fremføre det brukerskapte innholdet eller enhver del av dette, på en hvilken som helst måte eller form og i ethvert medium eller forum, nåværende eller fremtidige, uten varsel, betaling eller godtgjørelse av noe slag til deg eller en tredjepart. Du gir også alle andre brukere som kan få tilgang til og bruke ditt brukerskapte innhold på en EA-tjenesten retten til å bruke, kopiere, endre, vise, utføre, lage avledet arbeid av og ellers kommunisere og distribuere ditt brukerskapte innhold på eller gjennom den relevante EA-tjenesten uten ytterligere varsel, erklæring eller kompensasjon til deg.

6. Atferdsregler

Når du får tilgang til eller bruker en EA-tjeneste, godtar du at du ikke vil:

Hvis du eller noen som bruker din EA-konto bryter disse reglene, og unnlater å rette opp dette bruddet etter en advarsel, kan EA iverksette tiltak mot deg, inkludert å oppheve tilgangen til enkelte eller alle EA-tjenester, innhold eller rettigheter, eller avslutte din EA-konto som beskrevet i avsnitt 8. Ved alvorlige brudd kan EA iverksette disse tiltakene uten forvarsel. Noen eksempler på alvorlige brudd inkluderer, men er ikke begrenset til: fremme, oppmuntre til eller delta i hacking, selge EA-kontoer eller rettigheter (inkludert virtuelle valutaer og varer) uten EAs tillatelse, ekstrem trakassering eller truende og ulovlige aktiviteter. Når det er praktisk mulig, vil EA varsle deg om tiltaket som tas i forbindelse med brudd på disse reglene eller på denne avtalen.

Spesifikke EA-tjenester kan også ha andre atferdsregler som gjelder for disse tjenestene.

Hvis du møter på en annen bruker som opptrer i strid med noen av disse reglene, må du rapportere denne aktiviteten til EA ved hjelp av "Hjelp"- eller "Rapporter misbruk"-funksjonene i den relevante EA-tjenesten, hvis tilgjengelig, eller kontakte kundestøtten på help.ea.com/no.

EA kan, etter eget skjønn, overvåke eller ta opp nettaktivitet eller innhold på EA-tjenester. EA kan også fjerne innhold fra en EA-tjeneste etter eget skjønn. Husk at kommunikasjonen din og det brukerskapte innholdet ditt i en EA-tjeneste er offentlig og vil bli sett av andre.

Din bruk av EA-tjenester er underlagt EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no, som er innlemmet i denne avtalen via referanse.

7. PC-produkter

Dette avsnittet gjelder for EA-tjenester som brukes til spilling på en personlig datamaskin ("EA PC-produkter"). For å få tilgang til pg bruke EA-tjenester assosiert med et EA PC-produkt, må du først kanskje registrere deg med seriekoden som følger med EA PC-produktet.

 1. Tekniske beskyttelsestiltak og beskyttelse av innhold

  EA benytter visse tekniske beskyttelsestiltak og/eller beskyttelse av innhold for å hindre piratkopiering og uautorisert kopiering eller bruk av et EA PC-produkt. EA PC-produkter bruker Origin Online Activation og/eller Sony DADC Austria AGs Denuvo-teknologi for beskyttelse av innhold. For å se hvilke spill som bruker Denuvo, kan du gå til https://www.ea.com/nb-no/legal. En EA-konto, inkludert godkjenning av denne avtalen og EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no, installasjon av Origin-klienten (https://www.origin.com/no-no/about), godkjenning av lisensavtalen for sluttbruker for Origin og en Internett-tilkobling er påkrevd for å verifisere EA PC-produktet og verifisere lisensen din første gang du bruker EA PC-produktet på en unik maskin ("verifiser" eller "verifisering"). Seriekoden som følger med dette EA PC-produktet vil kontrolleres under verifiseringen. Verifiseringen er begrenset til én EA-konto per seriekode, noe som betyr at EA PC-produkter ikke kan overføres til andre. EA kan validere lisensen din ved å kreve en verifisering online i etterkant. Det er ingen grense på hvor mange maskiner EA PC-produkter kan bli verifisert for, men du kan ikke bruke et EA PC-produkt på flere enn fem (5) unike maskiner i løpet av en 24-timers periode. Hvis du prøver å omgå, deaktivere eller tukle med disse tekniske beskyttelsestiltakene, vil ikke EA PC-produktet fungere ordentlig. I tillegg vil denne lisensen opphøre ved overtredelsen. Ta vare på seriekoden din, siden du trenger den for å kunne installere EA PC-produktet på andre maskiner. Denne teknologien kan forstyrre enkelte programmer, for eksempel feilfjerningsprogrammer, som kan brukes til å omgå tilgangkontrollteknologi.

 2. Overvåking

  EA benytter visse teknologier for å oppdage og forhindre juks i forbindelse med bruk av EA PC-produkter. Disse er beskrevet nedenfor. Du kan gå til https://www.ea.com/nb-no/legal for å finne ut hvilke teknologier som brukes i hvert EA PC-produkt.

  Punkbuster. EA kan bruke Punkbuster Anti-Cheat-teknologi fra Even Balance, Inc. Du kan velge å installere Punkbuster under installasjonen av et EA PC-produkt. Hvis det installeres, vil Punkbuster, når du kobler til en online spillserver som bruker Punkbuster, overvåke datamaskinens RAM (Random Access Memory) på jakt etter uautoriserte tredjepartsprogrammer som kjører samtidig som EA PC-produktet og eventuelle modifikasjoner av EA PC-produktets filer, som tillater juksing. Et uautorisert tredjepartsprogram er et tredjepartsprogram eller fil (for eksempel et "tillegg", en "mod", "hack", "instruktør" eller "juks") som EA mener (i) gjør det mulig å foreta hvilken som helst type juks; (ii) lar brukere endre eller hacke spillets grensesnitt, miljø og/eller opplevelse på en måte som ikke er uttrykkelig godkjent av EA; eller (iii) avskjære, grave etter eller på annen måte samle inn informasjon fra eller gjennom spillet. Hvis du avinstallerer EA PC-produktet, vil Punkbuster bli værende på datamaskinen din. For å avinstallere Punkbuster, kjører du filen som du finner på https://www.evenbalance.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe.

  EA kan bruke sin egen eller tredjeparts teknologier mot juks.

  EAs teknologier mot juks. EA kan bruke sine egne teknologier mot juks. Når du kobler til en spillserver på nett aktiveres disse teknologiene og overvåker spilløkten din, filene på datamaskinen din som assosieres med EA PC-produktet, annen tilgang til serverne våre og datamaskinens minne, kun med det formål å oppdage og forebygge juksing.

  Hvis noen av disse teknologiene mot juks oppdager juks, kan vi samle inn relevant informasjon som er nødvendig for etterforsknings- og iverksettelsesformål, deriblant kontonavnet ditt, detaljer om et uautorisert tredjepartsprogram og endrede EA PC-produktfiler samt dato og tidspunkt det ble oppdaget. Vi kan også oppheve lisensen din og slette EA-kontoen din hvis vi finner ut at du har jukset.


  Når du kobler deg fra spillserveren, vil disse teknologiene mot juks deaktiveres.

 3. Avinstallere

  Du kan avinstallere EA PC-produkter når som helst i spillinnstillingene dine i Origin-klienten. Enkelte lokalt lagrede filer kan forbli på datamaskinen etter avinstalleringen. Du kan slette disse filene manuelt ved å søke etter spilltittelen i Mine dokumenter-mappen på en datamaskin eller via File finder på en Mac.

8. Oppsigelse og andre sanksjoner

Denne avtalen er i kraft helt til den blir sagt opp av deg eller EA. EA kan terminere tilgangen din til og bruken din av hvilken som helst EA-tjeneste eller EA-kontoen din hvis EA finner at du har brutt denne avtalen eller at det har vært annen ulovlig bruk, uforsvarlig bruk eller svindel knyttet til EA-tjenester assosiert med EA-kontoen din. Når det er praktisk, vil EA varsle deg om slik terminering. Du kan miste brukernavnet og profilen din som et resultat av termineringen av EA-kontoen. Hvis du har mer enn én EA-konto, avhengig av typen brudd eller misbruk, kan EA terminere alle EA-kontoer og alle relaterte rettigheter. Hvis EA-kontoen din termineres vil du ikke ha tilgang til EA-kontoen eller rettigheter, og du kan utestenges fra å få tilgang til eller bruke noen EA-tjeneste igjen. Ved terminering vil lisensen din mottatt under denne avtalen også opphøre.

Istedenfor en oppsigelse og før et eventuelt opphør kan EA gi deg en advarsel, suspendere eller endre tilgangen din til bestemte EA-tjenester eller EA-kontoen din, fjerne eller tilbakekalle rettigheter i en EA-konto eller på enhetsnivå, fjerne eller slette alt innhold som er i strid med denne avtalen eller nekte enheten eller maskinen din tilgang til bestemte EA-tjenester. Hvis EA gjennomfører noen tiltak som beskrevet i dette avsnittet, vil du ikke ha rett til en refusjon (underlagt alle lovfestede rettigheter om refusjon) og ingen rettigheter vil bli kreditert deg eller omgjort til kontanter eller andre former for refusjon.

EA kan terminere enhver EA-tjeneste når som helst. Det eneste som kreves er 30 dagers varsel gitt enten via e-post (hvis tilgjengelig), innen den berørte EA-tjenesten og/eller på siden med nettjenesteoppdateringer på EAs nettsted (https://www.ea.com/nb-no/service-updates). Etter oppsigelsen av nettjenesten vil spillene våre ikke oppdateres med ny programvare, og vi kan ikke garantere at våre mobilspill fortsatt vil være tilgjengelige som nedlasting via iCloud (eller andre aktuelle cloud-tjenester). Det er mulig at alle spill som kan fås via iCloud fjernes fra iCloud uten at du får advarsel om dette etter at nettjenesten har blitt oppsagt.

Hvis du mener eventuelle tiltak foretatt mot kontoen eller enheten din er gjort ved en feil, må du ta kontakt med kundestøtten på help.ea.com/no/.

Avsnittene 5, 8‒9 og 11‒15 i denne avtalen påvirkes ikke av termineringen av denne avtalen.

9. Bruk av data

Når du bruker en EA-tjeneste, kan EA kan samle inn og lagre data fra datamaskinen eller enheten, inkludert informasjon om datamaskinen eller enheten og operativsystemet (for eksempel IP-adresse og enhets-ID), informasjon om din bruk av EA-tjenesten, spilling og statistikk for bruk, systemsamhandling og ekstern maskinvare (Eksempel: For å beskytte spillstatistikken din, kan EA plassere et tilfeldig generert ID-nummer på nøkkelringen til enheten din. Denne identifikatoren fjernes når du tilbakestiller enheten din). Hvis du bruker en EA-tjeneste offline, vil data lagres på enheten og overføres til EA når enheten kobler seg til Internett. EA bruker denne informasjonen til å drive virksomheten sin, forbedre produktene og tjenestene sine, tilby tjenester til og kommunisere med deg (inkludert markedsføring), forenkle leveringen av programvareoppdateringer, dynamisk innhold og støtte i forbindelse med programvaren og til å finne ut av programvarefeil eller på annen måte forbedre opplevelsen din. Hvis du benytter nettjenester, kan EA også samle inn, bruke, lagre og offentliggjøre statistikk fra selve spillet (som poengsummer, rangeringer og prestasjoner) eller identifisere innhold som lages og deles med andre spillere av deg.

Dataene samles inn, brukes og lagres og overføres av EA Inc. i USA, i samsvar med EAs retningslinjer om personvern og informasjonskapsler på privacy.ea.com/no.

10. Annen programvare, hjelpeprogrammer og verktøy

EA-tjenester kan kreve at du laster ned eller tillate deg å laste ned programvare, programvareoppdateringer eller andre verktøy fra EA eller EAs lisenstilbydere til datamaskinen, underholdningssystemet eller enheten din. Disse teknologiene kan være forskjellige på tvers av plattformer, og ytelsen til EA-tjenester kan variere avhengig av datamaskinen og annet utstyr. Du forstår at enkelte oppdateringer av disse teknologiene kan være nødvendig for å kunne fortsette å bruke EA-tjenester. Noen av disse oppdateringene kan inneholde låste funksjoner eller innhold som krever at du betaler en ekstra sum for å få tilgang til dem. Du samtykker til at EA automatisk kan installere alle tilgjengelige oppdateringer for EA-tjenester. Dersom du ikke installerer tilgjengelige oppdateringer, kan det føre til at EA-tjenester, inkludert EA PC-produkter, ikke lenger kan spilles.

11. Tredjeparter

Noen EA-tjenester kan gi deg muligheten til å spille på servere som ikke eies eller kontrolleres av EA. EA kontrollerer ikke disse tjenestene og er ikke ansvarlig for bruken din av EA-tjenesten på eller gjennom dem. Disse tredjepartstjenestene kan pålegge deg ytterligere eller andre vilkår og begrensninger.

EA-tjenester kan inkludere koblinger til tredjeparters nettsteder. Disse nettstedene kan samle inn data eller be om personlig informasjon fra deg. EA kontrollerer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlig for innholdet eller for deres innhenting, bruk av eller deling av personlig informasjon.

12. Garantier og begrensning av erstatningsansvar

HVIS DU BOR I ET EØS-LAND, STORBRITANNIA ELLER SVEITS, VIL EA-TJENESTER TILBYS MED RIMELIG FORSIKTIGHET OG FERDIGHET, OG INGEN ANDRE LØFTER ELLER GARANTIER OM EA-TJENESTENE GIS. HVIS DU BOR UTENFOR EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS, ER EA-TJENESTER LISENSIERT OG TILBUDT "SOM DE ER". DU BRUKER DEM PÅ EGEN RISIKO. I SÅ STOR GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, GIR EA INGEN UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVPÅLAGTE GARANTIER, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER OG GARANTIER SOM OPPSTÅR FRA ET HANDLINGSFORLØP, BRUK ELLER PRAKSIS. EA GARANTERER IKKE MOT FORSTYRRELSE I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV PRODUKTET ELLER EA-TJENESTEN, AT EA-TJENESTEN OPPFYLLER DINE KRAV, AT DRIFT AV EA-PROGRAMVAREN ELLER -TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER UTEN FEIL, PROGRAMMERINGSFEIL, MAGNETLUS, TAP, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER VIRUS, ELLER AT EA-TJENESTEN VIL FUNGERE ELLER VÆRE KOMPATIBLE MED NOEN ANNEN PROGRAMVARE. EA GARANTERER IKKE FOR NOEN TREDJEPARTS PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM TILBYS VIA ORIGIN-BUTIKKEN. SE https://help.ea.com/no-no/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR MER INFORMASJON OM LOVFESTET GARANTI OG ANDRE LOVFESTEDE FORBRUKERRETTIGHETER I DITT TERRITORIUM, OG https://help.ea.com/en-au/help/account/electronic-arts-warranty-policy/ FOR RETTIGHETER TILGJENGELIGE FOR AUSTRALSKE KUNDER.

HVIS DU BOR I EØS, STORBRITANNIA ELLER SVEITS, VIL IKKE EA OG DETS ANSATTE, LISENSGIVERE OG FORRETNINGSPARTNERE VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER SOM OPPSTÅR FRA DINE HANDLINGER ELLER BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, ELLER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV EN TREDJEPARTS (ELLER NOEN ANDRE) SINE HANDLINGER ELLER UNNLATELSER UTENFOR VÅR KONTROLL. HVIS DU BOR UTENFOR EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS, SKAL EA OG DETS ANSATTE, LISENSGIVERE OG FORRETNINGSPARNERE, I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, IKKE HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE TAP SOM IKKE BLE FORÅRSAKET AV EAs BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, ELLER INDIREKTE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER SPESIELLE SKADER. TYPEN EKSKLUDERTE SKADER INKLUDERER, FOR EKSEMPEL, ØKONOMISK TAP (SOM TAPT INNTEKT ELLER PROFITT), KOSTNADEN FOR ALTERNATIVER VARER ELLER TJNESTER, AVBRUDD ELLER STOPP AV DRIFTEN, TAP AV DATA, TAP AV GOODWILL OG DATAMASKINER SOM SVIKTER ELLER FEILER. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER RELATERT TIL DENNE LISENSEN ELLER EA-TJENESTEN ‒ ENTEN BASERT PÅ KONTRAKTSRETT, ERSTATNINGSRETT, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET. DEN GJELDER OGSÅ SELV OM EA VISSTE OM ELLER BURDE VISST OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. DU KAN BARE FÅ TILBAKE DIREKTE TAP, SOM UANSETT IKKE KAN VÆRE STØRRE ENN DET DU FAKTISK BETALTE FOR DEN AKTUELLE EA-TJENESTEN. EA BEGRENSER IKKE SITT ERSTATNINGSANSVAR FOR SVINDEL, GROV UAKTSOMHET, EGEN UAKTSOMHET, VANSKJØTSEL ELLER FOR DØD ELLER PERSONSKADE. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE ANSVARSFRASKRIVELSENE OG BEGRENSNINGENE OVENFOR, SÅ DET ER IKKE SIKKERT NOEN ELLER ALLE GJELDER FOR DEG.

Hvis du kjøpte en fysisk kopi av en EA-tjeneste fra en fysisk butikk i USA, og du ikke godtar vilkårene i denne avtalen og ikke har installert eller brukt EA-tjenesten, kan du returnere den fysiske kopien for å få en refusjon eller bytte den innen tretti (30) dager fra datoen du kjøpte den ved å gå til det opprinnelige stedet for kjøpet. Følg instruksjonene på https://help.ea.com/no-no/help/account/electronic-arts-warranty-policy/.

13. Generelle vilkår

 1. Hele avtalen

  Denne avtalen, sammen med eventuelle andre EA-vilkår som gjelder for bruken din av EA-tjenester, utgjør hele avtalen mellom deg og EA. Avtalen kan ikke endres eller modifiseres så fremt det ikke er gjort skriftlig og endringen eller modifiseringen er signert av EA. Dersom EA ikke benytter seg av en rettighet under denne avtalen, betyr ikke det at EA frasier seg denne rettigheten eller noen andre rettigheter. Hvis noen del av denne avtalen ikke er rettskraftig, skal alle andre deler av denne avtalen fortsette å være gjeldende.

 2. Gjeldende lov

  Hvis du bor i EØS, Storbritannia, Sveits, Brasil, Hongkong, Mexico eller Russland, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Geneva Companies Registry med registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits, (ii) er det lovene i det landet du bor i som regulerer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; (iii) samtykker du uttrykkelig i at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester skal være domstolene i det landet du bor i.

  Hvis du bor i Sør-Korea, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Geneva Companies Registry med registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits, (ii) er det lovene i Korea, sett bort fra reglene om internasjonal privatrett, som regulerer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; (iii) samtykker du uttrykkelig i at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester skal være domstolene i Sør-Korea.

  Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, (i) er denne avtalen mellom deg og Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) er det lovene i staten California, sett bort fra reglene om internasjonal privatrett, som regulerer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; (iii) samtykker du uttrykkelig i at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester skal være den føderale eller statlige domstolene i San Mateo County i California, og du godtar uttrykkelig at din personlige jurisdiksjon er underlagt disse domstolene.

  Hvis du bor i et annet land, (i) er denne avtalen mellom deg og EA Swiss Sàrl, et selskap registrert i Geneva Companies Registry med registreringsnummer: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Sveits; (ii) er det lovene i staten California, sett bort fra reglene om internasjonal privatrett, som regulerer denne avtalen og din bruk av EA-tjenester; (iii) samtykker du uttrykkelig i at eksklusiv jurisdiksjon for ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen eller EA-tjenester skal være den føderale eller statlige domstolene i San Mateo County i California, og du godtar uttrykkelig at din personlige jurisdiksjon er underlagt disse domstolene.

  FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien, 1980) skal ikke gjelde denne avtalen eller tvister som oppstår som følge av avtalen.

 3. Eksport

  Du samtykker i å følge amerikanske og andre eksportlover, og ikke å overføre en EA-tjeneste til et utenlands nasjonalt, eller nasjonalt, sted dersom dette er forbudt ved lov. Du bekrefter også at du ikke er en person som EA ikke har lov til å drive virksomhet med under disse lovene om eksport.

14. Endringer i denne avtalen

EA kan endre denne avtalen fra tid til annen, så les den ofte. For EA-spillere som godtok en versjon av denne avtalen før den ble endret, vil endringene gjelde 30 dager etter publisering på terms.ea.com/no. Din fortsatte bruk av EA-tjenester innebærer at du godtar endringene. Når du godtar en versjon av avtalen, vil vi ikke håndheve fremtidige materielle endringer uten at du har godtatt dem. Hvis du blir bedt om å godta materielle endringer av denne avtalen, og du avslår å gjøre det, kan du ikke fortsette å bruke EA-tjenesten.

15. Løsning av tvister ved bindende voldgift

DETTE AVSNITTET GJELDER FOR ALLE FORBRUKERE OG PERSON SOM HAR GODTATT VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. DET UTELUKKER BEBOERE I QUEBEC, RUSSLAND, SVEITS, STORBRITANNIA, MEDLEMSLANDENE I EØS, BRASIL, MEXICO OG SØR-KOREA. VED Å GODTA VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, SIER DU OG EA FRA DERE RETTIGHETENE TIL EN RETTSSAK MED JURY OG RETTEN TIL Å DELTA I GRUPPESØKSMÅL.

Dette avsnittet gir en strømlinjeformet måte å løse konflikter mellom oss på, hvis de oppstår. De fleste problemer kan løses kjapt ved å logge deg inn på EAs kundestøtte med kontoen din på help.ea.com/no. Hvis EA ikke kan løse bekymringen din, samtykker du og EA i å være bundet av den prosedyren som er beskrevet i dette avsnittet for å løse alle tvister mellom oss.

Dette avsnittet er en avtale mellom deg og EA, og gjelder for våre respektive agenter, ansatte, datterselskaper, forgjengere, etterfølgende og begunstigede. Dette avsnittet gjelder transaksjoner som går over statsgrenser, og dette avsnittet er således underlagt de amerikanske føderale voldgiftslovene. Dette avsnittet skal tolkes vidt, og skal gjelde selv om denne avtalen termineres.

 1. Krav dekket av voldgift

  Alle eventuelle konflikter, krav eller kontroverser som oppstår som følge av eller i tilknytning til denne avtalen, noen EA-tjeneste og dens markedsføring, eller forholdet mellom deg og EA ("tvister"), skal avgjøres utelukkende av bindende voldgift. Dette inkluderer krav som oppsto før du inngikk denne avtalen. De eneste tvistene som ikke dekkes av dette avsnittet, er krav (i) vedrørende krenkelse, beskyttelse eller gyldigheten av EAs eller EAs lisensgiveres forretningshemmeligheter eller opphavsrett, varemerke eller patentrettigheter; (ii) hvis du bor i Australia, for å håndheve en lovbestemt forbrukerrett under Australia forbrukerlov; (iii) ført i forliksretten.

 2. Uformelle forhandlinger

  Du og EA skal først prøve å løse eventuelle tvister uformelt i minst 30 dager før voldgiften iverksettes. Slike uformelle forhandlinger starter ved mottak av skriftlig varsel fra én person til den andre ("varsel om tvist"). Varselet om tvist må: (a) inkludere det fullstendige navnet og kontaktinformasjonen til den klagende parten; (b) beskrive arten og grunnlaget for kravet eller tvisten; og (c) beskrive den spesifikke oppreisningen det søkes om. EA sender sitt varsel om tvist til fakturaadressen eller e-postadressen din. Du sender eventuelle varsler om tvist til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

 3. Bindende voldgift

  Hvis du og EA ikke kan løse en tvist uformelt, kan du eller EA velge å få tvisten endelig og eksklusivt løst ved hjelp av bindende voldgift. Et valg om å iverksette voldgift av den ene parten skal være endelig og bindende for den andre. Voldgiften skal administreres av American Arbitration Association ("AAA") under dets kommersielle voldgiftsregler og eventuelt dets utfyllende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister ("AAA Consumer Rules"), som begge er tilgjengelige på AAAs hjemmeside www.adr.org. Dine kostnader for voldgift og din del av kompensasjonen til voldgiftsmannen skal reguleres av AAA-reglene og, der det er mulig, begrenses av AAA-forbrukerreglene. Hvis slike kostnader vurderes av voldgiftsmannen å være for høye, eller hvis du sender EA en merknad til adressen for varsel om tvist som indikerer at du ikke kan betale avgiftene som kreves for å sette i gang voldgift, kommer EA til å betale alle utgifter i forbindelse med voldgiften. Voldgiften kan gjøres personlig, via innsending av dokumenter, via telefon eller online. Voldgiftsmannen skal komme med en skriftlig kjennelse, og skal avgi en forklaring hvis dette ønskes av en av partene. Voldgiftsmannen må følge gjeldende lover, og alle avgjørelser kan bestrides hvis ikke voldgiftsmannen gjør dette. Du og EA kan møtes i retten for å fremtvinge voldgift eller for å bekrefte, modifisere, annullere eller gjøre vedtak om vedtaket til voldgiftsmannen.

 4. Begrensninger

  DU OG EA SIER DERE ENIGE I AT DERE KAN FREMSETTE KRAV MOT HVERANDRE SOM INDIVIDER, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER MEDLEM AV EN GRUPPE I GRUPPESØKSMÅL. Voldgiftsmannen skal ikke konsolidere en annen persons påstand med din påstand, og skal ikke ha kontroll over noen type representant eller gruppesøksmål. Voldgiftsmannen kan gi erstatning kun til parten som søker oppreisning og kun opp til beløpet parten krever. Hvis dette spesifikke avsnittet ikke kan håndheves, skal hele voldgiften regnes som ugyldig.

 5. Sted

  Hvis du bor i USA, skal voldgiften foregå på et sted som er praktisk for deg. For innbyggere som bor utenfor USA, skal voldgiften foregå i San Mateo i delstaten California i USA, og du og EA sier dere enige i at dere skal føye dere etter den personlige jurisdiksjonen til denne domstolen for å fremtvinge voldgift eller for å bekrefte, modifisere eller ta en avgjørelse i forbindelse med avgjørelsen tatt av voldgiftsmannen.

 6. Utgifter

  Hvis voldgiftsmannen dømmer i din favør i tvisten mot EA og gir deg mer enn EAs siste skriftlige tilbud før siste skriftlige innsending til voldgiftsmannen, vil EA:

  1. Betale deg 150 % av det du får ifølge voldgiften, opptil 5000 amerikanske dollar over det du får, og
  2. refundere alle voldgiftsavgifter som du har betalt til AAA.

 7. Endringer i denne voldgiftsavtalen

  EA vil ikke foreta vesentlige endringer i denne voldgiftsavtalen, så fremt du ikke uttrykkelig samtykker til endringene.

16. Ekstra vilkår for PlayStation®


Kjøp på PlayStation™Store i Europa

Alt innhold som blir kjøpt i en butikk i spillet, kjøpes fra Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) og er underlagt tjenestevilkårene til PlayStation™Network som kan leses på PlayStation™Store. Kontroller bruksrettighetene for hvert kjøp, da de kan variere for ulike gjenstander. Innholdet som er tilgjengelig i butikken har samme aldersgrense som spillet, med mindre noe annet er angitt.


Forrige brukeravtale / betingelser for bruk:
Sist oppdatert: 11. januar 2019
Sist oppdatert: 26. oktober 2018

Sist oppdatert: 17. mai 2018

Sist oppdatert: 22. februar 2018
Sist oppdatert: 18. august 2017
Sist oppdatert: 25. juli 2017
Sist oppdatert: 2. mars 2017
Sist oppdatert: 28. oktober 2016
Sist oppdatert: 31. juli 2015

Sist oppdatert: 17. september 2012
Sist oppdatert: 09. desember 2011