Electronic Arts Inc.
Ochrona danych osobowych i pliki cookie


EA bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności i zobowiązuje się zapewniać ją na odpowiednim poziomie. Niniejsza polityka opisuje sposób, w jaki Electronic Arts Inc. („EA”) przetwarza dane osobowe użytkownika, które gromadzi, kiedy korzysta on z naszych produktów i usług bądź uczestniczy w wydarzeniach na żywo organizowanych przez EA lub związanych z EA (łącznie zwanych „Usługami”). W niektórych przypadkach inne podmioty zależne EA mogą być uznane za administratorów danych, wspólnie z EA lub samodzielnie.


SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób gromadzimy dane
 3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników
 4. Jakie informacje udostępniamy stronom trzecim
 5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników
 6. Jak chronimy dane użytkowników
 7. Dzieci
 8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru
 9. Usługi stron trzecich
 10. Zmiany naszych zasad
 11. Kontakt
 12. Prawo skontaktowania się z organem ds. ochrony danych

1. Jakie dane gromadzimy

Gromadzone przez nas dane zależą od Usług, z których korzysta dany użytkownik, oraz sposobu, w jaki z nich korzysta.

A. Dane, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika

Gromadzimy dane, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, na przykład podczas zakładania Konta EA, tworzenia pytania zabezpieczającego, zakupu produktów czy kontaktu z Pomocą EA.

Gromadzimy informacje, które otrzymujemy od użytkownika, takie jak:

B. Informacje podawane podczas gry w trybie online

Kiedy użytkownik gra online, możemy zbierać informacje na temat jego profilu, rozgrywki lub korzystania z funkcji społecznościowych.

W przypadku korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak czat, wszelkie podane przez użytkownika informacje dźwiękowe, wizualne i/lub elektroniczne mogą zostać odczytane, skopiowane, zgromadzone lub wykorzystane przez innych graczy i mogą stać się publicznie dostępne. Należy się upewnić, że ustawienia prywatności są zgodne z preferencjami użytkownika.

W przypadku gdy użytkownik bierze udział w rozgrywce online w trybie wieloosobowym, informacje dotyczące jego profilu w grze i rozgrywki oraz dane statystyczne są widoczne dla wszystkich. W niektórych naszych grach, w określonych trybach gry wieloosobowej, możemy nagrywać rozgrywkę użytkownika i odtwarzać ją innym graczom. W trybach gry opartych na konkurencji możemy rejestrować sposób gry użytkownika i dane wejściowe z przycisków urządzenia sterującego oraz odtwarzać je wraz z informacjami o profilu w grze oraz statystykami gry innym graczom w trakcie gry, a także podczas wydarzeń na żywo organizowanych przez firmę EA lub jej partnera.

C. Inne informacje gromadzone podczas korzystania z naszych Usług

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług możemy gromadzić również inne informacje, takie jak informacje o urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu, adres IP, informacje o przeglądarce itp.

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług możemy automatycznie gromadzić inne informacje, w tym między innymi:

Możemy również gromadzić i przechowywać dane lokalnie na urządzeniu użytkownika za pomocą mechanizmów takich jak pliki cookie, pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

D. Informacje przekazywane nam przez strony trzecie

Możemy otrzymywać informacje od stron trzecich, takich jak Sony, Microsoft, Nintendo, Google, platformy mobilne lub uwierzytelnienia stron trzecich, których użytkownik używa do logowania się do naszych Usług.

Możemy otrzymywać informacje o użytkownikach zawarte na kontach posiadanych w ramach usług stron trzecich, kiedy użytkownik korzysta z Usług sieciowych EA za pośrednictwem platform gamingowych stron trzecich, w tym wymienionych poniżej. Informacje te są udostępniane EA w ramach zakładania lub powiązania Konta EA, które jest niezbędne do korzystania z usług sieciowych EA. Korzystanie z Usług sieciowych EA za pośrednictwem usług stron trzecich oznacza zgodę użytkownika na przekazanie tych danych. Poniżej podano przykładowe informacje, jakie możemy otrzymywać. Nigdy nie otrzymujemy od stron trzecich numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika podanych w ramach zakładania lub powiązania Konta EA.

Platformy społecznościowe. Jeśli użytkownik korzysta z platform społecznościowych stron trzecich (np. Discord, Twitch) i powiąże z nimi swoje Konto EA, możemy otrzymywać informacje związane z jego kontem na tych platformach. Aby uzyskać szczegóły na temat danych, które otrzymuje EA, należy się zapoznać z informacjami przedstawionymi podczas łączenia kont.

Platformy mobilne. W przypadku używania lub nabywania naszych gier na urządzeniu mobilnym lub tablecie otrzymujemy informacje na temat użytkownika od sklepów z aplikacjami i innych dostawców platform mobilnych. Informacje te obejmują między innymi nazwę użytkownika lub identyfikator urządzenia oraz informację o dokonaniu zakupu, z wyłączeniem wszelkich danych finansowych. Niektóre z naszych platform mobilnych mogą wysyłać do nas informacje, pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Nasze gry mobilne mogą również wymagać od użytkownika podania dodatkowych danych osobowych, takich jak tokeny aktywnych powiadomień, dokładna lokalizacja urządzenia lub lista kontaktów. Tego typu dane będziemy gromadzić wyłącznie pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Inne strony trzecie

Możemy otrzymywać informacje od stron trzecich, takich jak Facebook lub Apple Game Center, gdy użytkownik korzysta z tych usług w naszych grach. Możemy również otrzymywać informacje o użytkowniku, gdy inni gracze udostępnią nam swoje listy kontaktów lub będą one umieszczone na ogólnodostępnych stronach.

E. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zależności od korzystania przez użytkownika z naszych Usług poniższe kategorie danych osobowych mogły zostać zebrane, udostępnione, sprzedane lub ujawnione w ciągu ostatnich 12 miesięcy (takie przetwarzanie zdefiniowane jest na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak California Consumer Privacy Act, „CCPA”):

Możemy również gromadzić dodatkowe informacje, na przykład:

F. Podstawa prawna przetwarzania danych

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownika możemy się kierować różnymi podstawami prawnymi przetwarzania danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika zależy od rodzaju gromadzonych przez nas informacji oraz kontekstu, w którym je zbieramy, a także kraju zamieszkania użytkownika podanego przy zakładaniu Konta EA lub, gdy użytkownik nie jest zalogowany na Konto EA, jego lokalizacji określonej na podstawie adresu IP i/lub kraju rejestracji urządzenia.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym mogą obowiązywać podobne wymogi prawne, takiego jak Brazylia, Szwajcaria czy Wielka Brytania, podczas przetwarzania jego danych opieramy się na szeregu podstaw prawnych. Informacje przetwarzamy za zgodą użytkownika, mając w tym uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie informacji jest konieczne do celów umowy zawartej z użytkownikiem lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania informacji o użytkowniku. Zwykle działamy w oparciu o:

2. W jaki sposób gromadzimy dane

Wykorzystujemy różne technologie, które pozwalają nam dostarczać Usługi, mierzyć skuteczność reklam i ulepszać doświadczenia graczy. Obejmują one pliki cookie i podobne technologie, a także narzędzia analityczne, reklamowe oraz przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom.

Wraz ze stronami trzecimi możemy wykorzystywać pewne rozwiązania techniczne opisane poniżej do gromadzenia danych w celu świadczenia naszych Usług.

A. Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. EA oraz związane z nami strony trzecie wykorzystują pliki cookie i podobne technologie śledzące, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakich stron internetowych, funkcji i reklam korzysta użytkownik oraz w jakie gry gra. Dzięki tym informacjom możemy lepiej monitorować koszyk użytkownika, mierzyć skuteczność naszych reklam, dbać o różnorodność reklam bez powtarzania jednej i tej samej reklamy, a także w inny sposób doskonalić obsługę użytkownika. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie, ograniczyć dozwolone rodzaje plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie. Aby uzyskać pomoc w zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie, należy się zapoznać ze wskazówkami podawanymi przez przeglądarkę internetową. Ponadto w niektórych regionach oferujemy narzędzia pomagające w zarządzaniu plikami cookie.

Możemy stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszych Usług przez użytkownika oraz jego reakcji na nasze wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Używamy internetowych plików dziennika (które zawierają dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie naszych Usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień Umowy użytkownika. Aktualnie nie reagujemy na sygnały typu DNT (ang. Do Not Track). Użytkownik może wyłączyć określone formy śledzenia w sieci, w tym niektóre dane analityczne i spersonalizowane reklamy, poprzez zmianę ustawień plików cookie w swojej przeglądarce lub za pomocą naszych narzędzi do wyrażania zgody na stosowanie plików cookie (jeżeli dotyczy).

W ramach naszych Usług wykorzystujemy również technologie analityczne, reklamowe oraz przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom. Technologie te wykorzystują te same pliki cookie lub podobne mechanizmy, które opisano poniżej.

B. Technologie analityczne

Wykorzystujemy nasze własne technologie analityczne, a także technologie analityczne stron trzecich, w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszych Usług przez użytkownika, jego komputerze lub urządzeniu oraz prawidłowości działania naszych Usług.

Przykładowo EA może gromadzić i przechowywać dane z komputera lub urządzenia użytkownika w trakcie korzystania przez niego z naszych Usług. Informacje te obejmują dane techniczne i powiązane informacje na temat komputera lub urządzenia i systemu operacyjnego użytkownika (w tym adres IP i identyfikator urządzenia), informacje na temat interakcji z określonymi funkcjami, rozgrywki i statystyk użytkowania, interakcji z systemem oraz urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych w celach przedstawionych w sekcji 3 poniżej. W przypadku grania w dowolną grę w trybie offline, bez połączenia z Internetem, dane te będą przechowywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług sieciowych, możemy również gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przekazywać i podawać do wiadomości publicznej jego dane osobowe i/lub dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi i wyzwania), a także identyfikować treści, które zostały stworzone i udostępnione przez użytkownika innym graczom.

Technologie analityczne stron trzecich zintegrowane z naszymi Usługami (w tym SDK [Software Development Kit] oraz API [Application Program Interfaces]) mogą łączyć dane zebrane w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług EA z informacjami, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych platform. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz stanowiących strony trzecie firm analitycznych działających w ramach naszych Usług, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować z gromadzenia przez nie danych w dostępnym zakresie, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

C. Technologie reklamowe

Niektóre z naszych Usług zawierają technologie reklamowe wykorzystujące pliki cookie, czyste pliki GIF, sygnalizatory sieciowe, piksele śledzące, SDK, API i inne podobne technologie w celu prezentowania ofert i reklam w ramach Usług EA, na platformach i w serwisach stron trzecich, a także w celu mierzenia wyników naszych kampanii reklamowych. Niektóre z tych technologii mogą synchronizować lub kojarzyć zachowania w obrębie różnych stron internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych w celu dopasowania ofert do zainteresowań użytkownika. Możemy na przykład wyświetlać użytkownikowi ofertę dotyczącą gry, która według nas go zainteresuje. Podobnie, jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie grą, może otrzymać w późniejszym czasie reklamę tej gry lub podobnych Usług na stronie EA lub strony trzeciej. Inne technologie wyświetlania reklam w grach umożliwiają tymczasowe wysyłanie treści reklamowych do gry użytkownika, przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich późniejszą wymianę, gdy użytkownik połączy się z Internetem.

Technologie te gromadzą i wykorzystują informacje w celu przekazywania przez nas użytkownikowi odpowiednich ofert i reklam, mierzenia ich skuteczności i rozpowszechniania oraz zrozumienia sposobów interakcji z naszymi Usługami. Poza identyfikatorami i określonymi informacjami wymienionymi w sekcji 1(C) powyżej informacje te mogą obejmować:

D. Firmy reklamowe stanowiące strony trzecie

Firmy reklamowe stanowiące strony trzecie mogą łączyć informacje zgromadzone w ramach wyświetlania danej oferty użytkownikowi za pośrednictwem naszych Usług z innymi informacjami, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz firm dostarczających reklamy, które prowadzą działalność w ramach naszych Usług, a także informacje o tym, jak zrezygnować z gromadzenia przez nie danych w dostępnym zakresie, można znaleźć na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działania tych sieci reklamowych lub zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam stron trzecich, można odwiedzić strony www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca lub www.youronlinechoices.eu. Należy pamiętać, iż wykluczenie personalizacji reklam nie oznacza, że użytkownik nie będzie ich widzieć; zamiast tego wyświetlane reklamy będą mniej dopasowane do użytkownika.

E. Technologie zapobiegania oszustwom i nadużyciom

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznych i uczciwych warunków rozgrywki dla wszystkich graczy. Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, możemy wraz ze stronami trzecimi wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie lub gromadzić dane na temat urządzenia użytkownika w celu stworzenia tzw. „śladu” lub „skrótu” tego urządzenia albo jego komponentów (fingerprinting lub hashing) na potrzeby przeciwdziałania oszustwom, bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Możemy także monitorować publicznie dostępne informacje i strony internetowe stron trzecich i/lub wykorzystywać technologię zapobiegania oszustwom w ramach naszych Usług, włącznie ze zautomatyzowanymi algorytmami zapobiegającymi oszustwom i nadużyciom. W przypadku błędnego zablokowania przez tę technologię dostępu do naszych gier i/lub Usług prosimy o kontakt z Pomocą EA pod adresem help.ea.com/pl.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników

Wykorzystujemy dane użytkownika do obsługi naszych Usług, poprawy wrażeń z gry, udzielania pomocy technicznej, obsługi i mierzenia skuteczności reklam oraz do personalizacji naszej komunikacji z użytkownikiem.

Wykorzystujemy dane osobowe i inne dane użytkownika, zarówno oddzielnie, jak i zbiorczo, w sposób pisany poniżej.

W celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej oraz poprawiania i personalizowania doświadczeń i wrażeń użytkowników związanych z grami, w tym:

W celu udzielania wsparcia użytkownikowi, w tym:

W celu personalizowania naszych form komunikacji z użytkownikiem, w tym:

Zebrane dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać nasze Usługi. Dane te możemy przechowywać przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne ze względów prawnych, operacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

Możemy również anonimizować zebrane przez nas informacje, pozbawiać je elementów pozwalających na identyfikację lub łączyć w sposób, który nie będzie bezpośrednio identyfikować użytkownika. Możemy wykorzystywać i przekazywać takie informacje w koniecznym zakresie w celach biznesowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Jakie informacje udostępniamy stronom trzecim

Nie ujawniamy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że opisujemy to w niniejszej sekcji, na przykład w celu udostępniania naszych Usług i reklam.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w inny sposób danych osobowych stronom trzecim (zgodnie z definicjami tych działań na mocy obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, takich jak California Consumer Privacy Act):

Dostawcy usług. Zlecamy stronom trzecim mającym siedzibę w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim, w tym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gromadzenie lub przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu do celów opisanych w sekcji 3. Cele te obejmują prowadzenie badań rynku, świadczenie usług informatycznych i usług powiązanych, ułatwianie przetwarzania kart kredytowych, ułatwianie organizacji wydarzeń na żywo, wysyłanie wiadomości e-mail, dostarczanie i optymalizację naszych Usług. Wymagamy, aby strony trzecie wykorzystywały te dane wyłącznie w naszym imieniu i w celach zgodnych z niniejszymi zasadami.

Partnerzy biznesowi. Możemy przekazywać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy Usługi. Do partnerów należą firmy, które udostępniają platformę, z której użytkownik korzysta do grania w nasze gry, na przykład Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) lub inne.

Podmioty stowarzyszone i zależne. Możemy udostępniać dane osobowe naszym podmiotom, w których mamy udziały we własności, jeżeli jest to niezbędne dla celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Partnerzy reklamowi. W ramach naszych Usług możemy zezwalać partnerom reklamowym stanowiącym strony trzecie na stosowanie technologii i innych narzędzi śledzących w celu gromadzenia informacji dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług EA oraz jego urządzenia (np. adresu IP, identyfikatorów mobilnych, odwiedzonych stron, lokalizacji, informacji o przeglądarce, pory dnia). Możemy również łączyć i udostępniać te informacje i inne informacje (takie, jak dane o koncie użytkownika w formie uniemożliwiającej jego identyfikację, dane demograficzne, specyfikacje sprzętowe oraz historię zakupów) partnerom reklamowym stanowiącym strony trzecie. Partnerzy ci mogą wykorzystywać te informacje (oraz podobne informacje zebrane na innych stronach internetowych) w celu wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam w czasie, gdy odwiedza on witryny internetowe stron trzecich w ich sieciach. Praktyka ta nazywana jest powszechnie „reklamą opartą na zainteresowaniach” lub „internetową reklamą behawioralną”. Możemy zezwolić na dostęp do innych danych zgromadzonych w ramach Usług w celu udostępnienia użytkownikowi informacji, które mogą być dla niego użyteczne, istotne, cenne lub w inny sposób interesujące.

Jeżeli użytkownik nie chce udostępniać swoich danych osobowych EA partnerom reklamowym stanowiącym strony trzecie, może zmienić swoje ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie.

Więcej informacji na temat wyborów dotyczących reklam online można znaleźć w sekcji 2(D).

Ujawnianie informacji w celu ochrony EA lub innych osób. Możemy uzyskiwać dostęp do informacji dotyczących użytkownika oraz utrwalać i ujawniać je podmiotom zewnętrznym, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu zastosowania się do wniosku organów ścigania lub organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe lub do wymogów postępowania prawnego, np. decyzji sądu lub wezwania do sądu; ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób; egzekwowania naszych zasad i zawartych przez nas umów; egzekwowania należnych nam płatności lub udzielenia pomocy w śledztwie lub ściganiu działań, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem, albo które faktycznie są niezgodne z prawem. Jeśli otrzymamy zgłoszenie o naruszeniu przez użytkownika naszych zasad (np. Karty Przyjaznej Gry), możemy ujawnić takie zgłoszenie i inne istotne informacje właścicielowi platformy, na której użytkownik gra w nasze gry.

Ujawnianie informacji w przypadku fuzji, zbycia lub innej formy przeniesienia majątku. W przypadku restrukturyzacji, zbycia udziałów, fuzji, sprzedaży lub upadłości możemy przekazać wszystkie gromadzone przez nas informacje odpowiedniej stronie trzeciej, uzyskując wcześniej zgodę użytkownika na takie działanie, jeśli jest ona wymagana na mocy prawa lub umowy.

Wtyczki stron trzecich. W przypadku zintegrowania z naszymi Usługami narzędzi społecznościowych lub technologii należących do stron trzecich, strony te mogą gromadzić informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług. Przykładem jest przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.

Udostępnianie między platformami. Niektóre nasze gry umożliwiają łączenie się i granie ze znajomymi i członkami społeczności danej gry, niezależnie od tego, jakiej platformy używają. Na przykład ktoś grający na konsoli Xbox może dołączyć do meczu z graczem korzystającym z systemu PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5. Tę możliwość łączenia graczy korzystających z różnych platform nazywamy „Cross-Play”. W przypadku gdy tryb Cross-Play jest aktywny i użytkownik gra z kimś używającym innej platformy, platforma ta może otrzymywać informacje o identyfikatorze platformy użytkownika (np. gamertag Xbox lub identyfikator internetowy jego konta w PlayStation™Network) oraz inne informacje niezbędne do umożliwienia rozgrywki w trybie Cross-Play. Dodatkowo możemy przekazać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji trybu Cross-Play operatorowi platformy, za pomocą której może on grać w nasze gry. Właściwości trybu Cross-Play można zmienić w menu ustawień gry.

Dzięki temu użytkownik może kontynuować postępy w grze pomiędzy platformami, a także dokonywać zakupów na jednej platformie i korzystać z nich także na innych platformach. Informacje udostępniamy platformom w zakresie koniecznym do umożliwienia korzystania z tych funkcji.

Inne platformy, którym udostępniamy informacje użytkowników, mogą obejmować Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Google (Stadia), Valve (Steam), Epic oraz platformy dodatkowe – od chwili, gdy będą one obsługiwać te funkcje. Dane użytkownika przekazane tym platformom podlegają stosowanym przez nie zasadom ochrony danych.

Za zgodą użytkownika. Informacje mogą być przekazywane innym stronom trzecim za wyraźną zgodą użytkownika, chyba że powyżej określono inaczej. Przykładowo użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie przez nas jego danych określonym spółkom lub organizacjom, by otrzymywać informacje o ich produktach, usługach lub promocjach lub poprosić nas o powiązanie jego Konta EA z usługą oferowaną przez inną spółkę. Wykorzystywanie danych, na których udostępnienie użytkownik wyrazi zgodę, będzie podlegać odpowiednim zasadom ochrony danych osobowych stosowanym przez strony trzecie.

5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników

Przechowujemy i przetwarzamy dane użytkownika w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach, w których działamy. Stosujemy zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne, by spełnić wymagania dotyczące przenoszenia danych określone w różnych przepisach dotyczących ochrony danych, takich jak europejskie rozporządzenie General Data Protection Regulation (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Zbierane przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane do celów określonych w niniejszych zasadach ochrony danych osobowych i plików cookie na terytorium Stanów Zjednoczonych bądź jakiegokolwiek innego kraju, w którym EA, jej podmioty zależne lub związane z nią strony trzecie prowadzą działalność. Poprzez wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych poza kraj zamieszkania użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane mogą zostać przekazane do odbiorców w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, których systemy prawne mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności jak prawo w kraju zamieszkania użytkownika.

Praktyki EA dotyczące ochrony danych są zgodne z systemem Cross Border Privacy Rules (systemem zasad ochrony danych w relacjach transgranicznych) APEC. System CBPR APEC zapewnia ramy działania dla organizacji zapewniające ochronę danych osobowych przesyłanych pomiędzy gospodarkami uczestniczącymi w systemie APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć na tej stronie.

Electronic Arts Inc. posiada certyfikaty w ramach (dawnych) programów Privacy Shield UE–USA i Szwajcaria–USA, które są dostępne pod adresem www.privacyshield.gov. W wypadku gdy spółka Electronic Arts Inc. przekaże informacje pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii swoim podmiotom powiązanym, agentom lub usługodawcom mającym siedzibę poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią, odbędzie się to zgodnie z zasadą „odpowiedzialności za wtórne przekazanie” (ang. Accountability for Onward Transfer) programu Privacy Shield. W stosownych przypadkach EA będzie się opierać na standardowych klauzulach umownych UE oraz innych zabezpieczeniach w celu umożliwienia transferów poza EOG, Zjednoczonym Królestwem i Szwajcarią. Zgodnie z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 16 lipca 2020 roku w odniesieniu do Privacy Shield UE–USA i wytycznych Europejskiej Rady ochrony danych EA nadal ocenia system prawny krajów, do których przekazywane są dane, oraz, w miarę konieczności, aktualizuje środki mające na celu zapewnienie odpowiednich poziomów ochrony. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

6. Jak chronimy dane użytkowników

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika, stosujemy szereg środków bezpieczeństwa.

EA traktuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników priorytetowo. Stosujemy wiele różnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ich ochrony, w tym szyfrowanie wrażliwych danych. Należy jednak mieć świadomość, że żaden ze środków bezpieczeństwa nie jest w 100% skuteczny. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych w każdej sytuacji. Należy zawsze zachowywać ostrożność w zakresie ochrony swoich danych osobowych.

7. Dzieci

Dzieci mogą grać w nasze gry za zgodą rodzica lub opiekuna. Staramy się dbać o ich bezpieczeństwo w czasie gry sieciowej, w miarę możliwości wyłączając niektóre funkcje. Zapewniamy również rodzicom lub opiekunom ustawienia kontroli rodzicielskiej i możliwość podjęcia decyzji dotyczących przetwarzania danych ich dzieci.

Mimo że większość gier i Usług EA na urządzenia mobilne jest przeznaczona dla dorosłych, EA uznaje znaczenie ochrony prywatności dzieci w Internecie. Staramy się brać pod uwagę różne zasady dotyczące minimalnego wieku ustalone zgodnie z prawem poszczególnych krajów lub terytoriów podczas określania wieku dzieci, które mogą korzystać z niektórych funkcji naszych Usług.

W sytuacji gdy gracz określi się jako dziecko, podejmujemy następujące działania:

(1) Uzyskanie zgody rodziców na wykorzystanie danych osobowych dzieci, gdy wymaga tego obowiązujące prawo. Przykładowo umożliwiamy rodzicom stworzenie Konta EA dla dzieci w ramach niektórych Usług, a za zgodą rodziców EA będzie gromadzić i wykorzystywać określone dane osobowe dziecka do zarządzania jego Kontem EA.

(2) Wyłączenie funkcji w określonych Usługach, które mogłyby pozwolić dziecku na udostępnianie informacji, które bezpośrednio je identyfikują, chyba że rodzic udzielił odpowiedniej zgody nam lub platformie strony trzeciej, na której gra jego dziecko. Przykładowo będziemy przestrzegać ustawień kontroli rodzicielskiej strony trzeciej (konsola) dotyczących funkcji gry, które mogłyby umożliwić dziecku zamieszczanie danych osobowych w grach sieciowych i wieloosobowych (np. poprzez czat czy zawartość generowaną przez użytkowników).

(3) Gromadzenie i wykorzystywanie określonych informacji wyłącznie w ograniczonych celach. Przykładowo możemy wysyłać lokalne powiadomienia w aplikacji, które nie są oparte na gromadzeniu danych osobowych. Ponadto stałe identyfikatory urządzeń, np. adresy IP i identyfikatory urządzeń do celów reklamy, mogą być gromadzone w celu wsparcia naszych działań wewnętrznych, takich jak:

(4) Nie uzależniamy uczestnictwa dziecka w danej aktywności (np. w konkursach) od podania większej ilości danych osobowych, niż jest to racjonalnie konieczne do wzięcia udziału w tej aktywności. W przypadku niektórych działań związanych z Usługami możemy nie zezwolić dzieciom na uczestniczenie w nich, nawet jeśli mamy na to zgodę.

Kontrola rodzicielska i wybory:

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz odwołać uprzednio udzieloną zgodę, skontrolować informacje zebrane o swoim dziecku lub poprosić o ich usunięcie, skontaktuj się z nami zgodnie z sekcją 11. Jeśli dowiemy się, że dziecko dostarczyło nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, usuniemy zgromadzone przez nas dane, chyba że mamy prawny obowiązek je zachować, a także zlikwidujemy konto dziecka i/lub przywrócimy przekazywanie mu treści odpowiednich dla osób niepełnoletnich, w zależności od sytuacji.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania lub innego przetwarzania danych osobowych dzieci powiadomimy o tym rodziców pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany na podstawie obowiązujących przepisów.

Zachęcamy rodziców, aby porozmawiali ze swoimi dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi i ujawniania danych osobowych przez Internet. Rodzice wraz z dziećmi powinni się zapoznać z ustawieniami dotyczącymi prywatności mającymi zastosowanie do korzystania z naszych Usług, których podsumowanie jest dostępne na tej stronie, a także naszą z stroną internetową dotyczącą bezpieczeństwa online, by uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu.

8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru

Zapewniamy możliwość podejmowania wyborów oraz kontroli w zakresie wykorzystywania przez nas danych użytkownika, w tym możliwość korzystania z prawa do ochrony danych.

W odniesieniu do metod gromadzenia i wykorzystywania jego danych zapewniamy użytkownikowi konkretne możliwości wyboru. Przykładowo jeżeli użytkownik nie chce dalej otrzymywać wiadomości marketingowych od EA, może kliknąć odpowiedni odnośnik zawarty w stopce każdej z tych wiadomości.

Aby skorzystać z praw do ochrony danych, należy odwiedzić nasz Portal ochrony danych osobowych. Aby zapewnić ochronę konta i danych osobowych użytkownika, zostanie on poproszony o potwierdzenie, że jest posiadaczem konta. Po potwierdzeniu posiadania konta możemy również wymagać potwierdzenia upoważniającego przedstawiciela użytkownika do wykonywania tych praw w jego imieniu. W razie dodatkowych pytań dotyczących korzystania z praw do ochrony danych można się z nami skontaktować za pośrednictwem strony help.ea.com/pl. Jeśli jesteś graczem Codemasters, podczas gdy my kontynuujemy integrację naszych działań, możesz dowiedzieć się o tym, jak korzystać ze swoich praw tutaj.

Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może dezaktywować swoje Konto EA lub usunąć dane osobowe powiązane z tym kontem, kontaktując się z nami za pośrednictwem tego odnośnika. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do gier lub Usług EA powiązanych z jego kontem. Należy pamiętać o tym, że EA może zachować dane wymagane do rozstrzygania sporów, egzekwowania warunków naszych umów użytkownika, ochrony naszych praw oraz wypełniania technicznych i prawnych wymogów oraz ograniczeń powiązanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych Usług. W innych przypadkach będziemy zachowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do dostarczania użytkownikowi, tworzenia i doskonalenia naszych Usług oraz przestrzegania prawa. Możesz również zamknąć konto założone w Codemasters poprzez zalogowanie się na swoje konto Codemasters, przejście do ustawień konta i wybranie opcji „Usuń konto” dostępnej w zakładce zarządzania danymi.

Prawo dostępu do danych. Użytkownik może uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych na jego temat. Użytkownik może pobrać kopię swoich danych związanych z Kontem EA, odwiedzając swoje Konto EA i klikając kartę „Twoje dane EA” lub odwiedzając tę stronę. Aby złożyć wniosek o dostęp do dodatkowych danych, należy się z nami skontaktować za pośrednictwem tego odnośnika.

Prawo do poprawiania danych. Użytkownik może się do nas zwrócić o poprawienie jego danych osobowych, jeśli są one niedokładne. W niektórych przypadkach możemy udostępnić narzędzia samoobsługowe, takie jak dostępne na Koncie EA pod tym adresem. W ten sposób użytkownik może zaktualizować część swoich danych osobowych.

Prawo do rezygnacji lub sprzeciwu wobec określonej formy przetwarzania danych. Użytkownik może mieć prawo do rezygnacji z ujawniania, udostępniania i sprzedaży swoich danych osobowych stronom trzecim w stosownych przypadkach lub sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, w przypadku gdy takie żądania są dozwolone przez prawo.

Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

Użytkownik może także dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby zablokować pewne typy śledzenia w Internecie, na przykład pliki cookie, co opisano w sekcji 2(A).

Użytkownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany z powodu wykonania swoich praw.

9. Usługi stron trzecich

Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy i odnośniki do usług i serwisów stron trzecich.

Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy lub odsyłacze do usług stron trzecich (takie, jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub odsyłacze do witryn internetowych stron trzecich). Kliknięcie tych odsyłaczy, w tym reklamy, spowoduje opuszczenie Usługi EA i przejście do wybranej usługi lub witryny strony trzeciej. Jeśli użytkownik wchodzi na witrynę internetową strony trzeciej lub korzysta z usługi strony trzeciej, powinien się zapoznać z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do danej strony internetowej lub usługi, jako że zasady te regulują korzystanie z tej strony internetowej lub usługi.

10. Zmiany naszych zasad

Niniejsza polityka będzie okresowo aktualizowana, a informacje o istotnych zmianach będą przez nas ogłaszane.

Możemy okresowo aktualizować niniejszy dokument. Kiedy to zrobimy, zmieni się data „Ostatniej aktualizacji” na dole strony. Jeśli w niniejszym dokumencie zostaną wprowadzone istotne zmiany, dołożymy racjonalnych wysiłków, by powiadomić o tym użytkownika poprzez opublikowanie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji, zanim zmiany wejdą w życie, albo bezpośrednio poprzez przesłanie mu powiadomienia.

11. Kontakt

Prosimy o kontakt w przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki.

W przypadku pytań dotyczących niniejszych zasad można skorzystać z serwisu Portal ochrony danych osobowych, aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Aby skontaktować się z EA, w tym z naszym inspektorem ochrony danych, można również użyć następującego adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Unii Europejskiej jest Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Irlandia. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Wielkiej Brytanii jest firma Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Wielka Brytania.

12. Prawo skontaktowania się z organem ds. ochrony danych

Użytkownikowi może przysługiwać prawo skontaktowania się ze swoim organem ds. ochrony danych.

W razie obaw dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane, można się z nami skontaktować. Możliwe jest również skontaktowanie się z lokalnym organem ds. ochrony danych, jeżeli użytkownik preferuje taką formę. Informacje na temat organów ds. ochrony danych w EOG są dostępne tutaj.

Aby skontaktować się z organami szwajcarskimi, należy odwiedzić tę stronę. Aby skontaktować się z organami brytyjskimi, należy odwiedzić tę stronę. W odpowiednich przypadkach lokalny organ ds. ochrony danych może także przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Department of Commerce lub FTC.

W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących naszych działań związanych z danymi, które nie zostały przez nas rozpatrzone w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt ze stroną trzecią świadczącą dla nas (bezpłatne) usługi w zakresie rozstrzygania sporów, mieszczącą się w USA, korzystając z tej strony.


Ostatnia aktualizacja: 30 września 2021 r.

Wcześniejszy dokument „Ochrona danych osobowych i pliki cookie”

TRUSTe Privacy CertificationTRUSTe