Electronic Arts Inc.
Ochrona danych osobowych i pliki cookie


EA bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony prywatności i zobowiązuje się zapewniać ją na odpowiednim poziomie. Niniejsze zasady opisują sposób, w jaki Electronic Arts Inc. („EA”) przetwarza dane osobowe użytkownika, które gromadzi, kiedy korzysta on z naszych produktów i usług bądź uczestniczy w wydarzeniach na żywo organizowanych przez EA lub związanych z EA (łącznie zwanych „Usługami” lub „Usługami EA”). W niektórych przypadkach inne podmioty zależne EA mogą być uznane za administratorów danych, wspólnie z EA lub samodzielnie.


SPIS TREŚCI

 1. Jakie dane gromadzimy
 2. W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników
 3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników
 4. Kto może otrzymywać dane użytkowników
 5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników
 6. Jak chronimy dane użytkowników
 7. Dzieci
 8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru
 9. Usługi stron trzecich
 10. Informacje dla mieszkańców Kalifornii
 11. Zmiany dot. naszych zasad
 12. Kontakt
 13. Prawo skontaktowania się z organem ds. ochrony danych

1. Jakie dane gromadzimy

Gromadzone przez nas dane zależą od Usług, z których korzysta dany użytkownik, oraz sposobu, w jaki z nich korzysta.

A. Dane, które otrzymujemy bezpośrednio od użytkownika

ⓘ Gromadzimy dane, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio, na przykład podczas zakładania Konta EA, tworzenia pytania zabezpieczającego, zakupu produktów czy kontaktu z Pomocą EA.

Gromadzimy dane, które otrzymujemy od użytkownika, takie jak:

B. Informacje podawane podczas gry w trybie online

ⓘ Kiedy użytkownik gra online, możemy zbierać informacje na temat jego profilu, rozgrywki lub korzystania z funkcji społecznościowych.

W przypadku korzystania z funkcji społecznościowych wszelkie podane przez użytkownika informacje tekstowe, dźwiękowe i wizualne i/lub komunikacja elektroniczna mogą zostać odczytane, skopiowane, zebrane lub wykorzystane przez innych graczy bądź EA, mogą stać się publicznie dostępne i/lub mogą być przetwarzane przez EA do celów opisanych w sekcji 2(D): Technologie zapobiegania oszustwom, niestosownym treściom i nadużyciom. Należy się upewnić, że ustawienia prywatności i wybory w zakresie wykorzystywanych funkcji są zgodne z preferencjami użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik gra w nasze gry w trybie online, zbierane są informacje dotyczące jego profilu w grze i rozgrywki oraz dane statystyczne, a niektóre z nich mogą być widoczne w grze oraz widoczne dla graczy poza grą w innych Usługach EA, takich jak RaceNet. W niektórych naszych grach możemy rejestrować rozgrywkę użytkownika i odtwarzać ją innym graczom w trakcie gry i/lub prezentować ją innym graczom poza grą w innych Usługach EA. Rankingi mogą być również dostępne do wglądu dla innych graczy poza grą w innych Usługach EA. W trybach rywalizacji możemy rejestrować sposób gry użytkownika i dane wejściowe z przycisków urządzenia sterującego oraz odtwarzać je wraz z danymi nt. profilu w grze i statystykami gry innym graczom w trakcie gry, a także podczas wydarzeń na żywo organizowanych przez firmę EA lub jej partnera.

C. Inne dane gromadzone podczas korzystania z naszych Usług

ⓘ Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług możemy gromadzić również dane dotyczące: urządzenia, sprzętu i oprogramowania, adresu IP, przeglądarki itp.

Podczas korzystania przez użytkownika z naszych Usług możemy automatycznie gromadzić inne dane, m.in.:

Możemy również gromadzić i przechowywać dane lokalnie na urządzeniu użytkownika za pomocą mechanizmów takich jak pliki cookie, pamięć przeglądarki (w tym HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

D. Dane przekazywane nam przez strony trzecie

ⓘ Możemy otrzymywać dane od stron trzecich, takich jak Sony, Microsoft, Nintendo, Google, platformy mobilne lub uwierzytelnienia stron trzecich, których użytkownik używa, aby logować się do naszych Usług.

Możemy otrzymywać dane o użytkowniku zawarte na kontach posiadanych w ramach usług stron trzecich, kiedy użytkownik korzysta z Usług sieciowych EA za pośrednictwem platform gamingowych stron trzecich, w tym wymienionych poniżej. Dane te są udostępniane EA w ramach zakładania lub powiązania Konta EA, które jest niezbędne do korzystania z usług sieciowych EA. Korzystanie z Usług sieciowych EA za pośrednictwem usług stron trzecich oznacza zgodę użytkownika na przekazanie tych danych. Poniżej podano przykładowe informacje, jakie możemy otrzymywać podczas tworzenia Konta EA na potrzeby naszych niedawno wydanych tytułów. Nigdy nie otrzymujemy od stron trzecich numeru karty kredytowej ani innych danych finansowych użytkownika podanych w ramach zakładania lub powiązania Konta EA.

Platformy do gier społecznościowych. Jeśli użytkownik korzysta z platform społecznościowych stron trzecich (np. Discord, Twitch) i powiąże z nimi swoje Konto EA, możemy otrzymywać dane związane z jego kontem na tych platformach. Aby uzyskać szczegóły na temat danych, które otrzymuje EA, należy się zapoznać z informacjami przedstawionymi podczas łączenia kont.

Platformy mobilne. W przypadku używania lub nabywania naszych gier na urządzeniu mobilnym lub tablecie otrzymujemy dane na temat użytkownika od sklepów z aplikacjami i innych dostawców platform mobilnych. Dane te obejmują między innymi nazwę użytkownika lub identyfikator urządzenia oraz informację o dokonaniu zakupu, z wyłączeniem wszelkich danych finansowych. Niektóre z naszych platform mobilnych mogą wysyłać do nas dane pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę. Nasze gry mobilne mogą również wymagać od użytkownika podania dodatkowych danych osobowych, takich jak tokeny aktywnych powiadomień lub lista kontaktów, jednak tego typu dane będziemy zbierać wyłącznie za zgodą użytkownika.

Inne strony trzecie

Możemy otrzymywać dane od stron trzecich, takich jak Facebook lub Apple Game Center, jeśli użytkownik korzysta z tych usług w naszych grach. Możemy również otrzymywać dane dotyczące użytkownika, gdy inni gracze udostępnią nam swoje listy kontaktów lub będą one umieszczone na ogólnodostępnych stronach.

E. Podstawa prawna przetwarzania danych

ⓘ W zależności od miejsca zamieszkania użytkownika możemy się kierować różnymi podstawami prawnymi przetwarzania danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych użytkownika zależy od rodzaju zbieranych przez nas danych, kontekstu, w którym je zbieramy, a także kraju zamieszkania podanego przez użytkownika przy zakładaniu Konta EA lub, jeśli użytkownik nie jest zalogowany na Konto EA, jego lokalizacji określonej na podstawie adresu IP i/lub kraju rejestracji urządzenia.

Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub kraju, w którym mogą obowiązywać podobne wymogi prawne, takiego jak Brazylia, Szwajcaria czy Wielka Brytania, podczas przetwarzania jego danych opieramy się na szeregu podstaw prawnych. Dane przetwarzamy za zgodą użytkownika, mając w tym uzasadniony interes, jeśli przetwarzanie danych jest konieczne do celów umowy zawartej z użytkownikiem lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych o użytkowniku. Zwykle działamy w oparciu o:

Jeśli miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się na terytorium, na którym nasze uzasadnione interesy, o których mowa powyżej, nie są uznawane za podstawę prawną na mocy obowiązującego prawa, będziemy identyfikować i wykorzystywać inne odpowiednie podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych użytkownika, takie jak konieczność zawarcia umowy lub zgoda użytkownika.

2. W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników

ⓘ Wykorzystujemy różne technologie, które pozwalają nam dostarczać Usługi, mierzyć skuteczność reklam i ulepszać doświadczenia graczy. Obejmują one pliki cookie i podobne technologie, a także narzędzia analityczne, reklamowe oraz przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom.

Wraz ze stronami trzecimi możemy wykorzystywać pewne rozwiązania techniczne opisane poniżej do gromadzenia danych w celu świadczenia naszych Usług.

A. Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. EA oraz związane z nami strony trzecie wykorzystują pliki cookie i podobne technologie śledzące, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakich stron internetowych, funkcji i reklam korzysta użytkownik oraz w jakie gry gra. Dzięki tym danym możemy: lepiej monitorować koszyk użytkownika, mierzyć skuteczność naszych reklam, dbać o ich różnorodność, by nie powtarzać wciąż tej samej reklamy, a także w inny sposób doskonalić obsługę użytkownika. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie znajduje się w sekcji 8: „Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru”.

Możemy stosować piksele śledzące lub czyste pliki GIF w celu gromadzenia danych na temat sposobu korzystania z naszych Usług przez użytkownika oraz jego reakcji na nasze wiadomości marketingowe przesyłane pocztą elektroniczną. Używamy internetowych plików dziennika (które zawierają dane techniczne, takie jak adres IP użytkownika) w celu monitorowania ruchu w obrębie naszych Usług, rozwiązywania problemów technicznych, wykrywania oszustw i przeciwdziałania im oraz egzekwowania postanowień „Umowy użytkownika”.

W ramach naszych Usług wykorzystujemy również technologie analityczne, reklamowe oraz przeciwdziałające oszustwom i nadużyciom. Technologie te wykorzystują te same pliki cookie lub mechanizmy podobne do tych, które opisano poniżej.

B. Technologie analityczne

Wykorzystujemy nasze własne technologie analityczne, a także technologie analityczne stron trzecich, w celu gromadzenia danych o sposobie korzystania z naszych Usług przez użytkownika, jego komputerze lub urządzeniu oraz jakości działania naszych Usług.

Przykładowo EA może gromadzić i przechowywać dane z komputera lub urządzenia użytkownika w trakcie korzystania przez niego z naszych Usług. Dane te obejmują dane techniczne i powiązane dane na temat komputera, urządzenia oraz systemu operacyjnego i/lub sieciowego użytkownika (w tym adres IP i identyfikatory urządzenia), dane na temat interakcji z określonymi funkcjami i usługami, statystyki dotyczące rozgrywek i użytkowania, a także interakcji z systemem oraz urządzeń peryferyjnych. Możemy również gromadzić i przechowywać dane z urządzenia użytkownika w celu utworzenia probabilistycznych identyfikatorów służących analizie usług, z których nasi gracze korzystają na różnych urządzeniach. W przypadku grania w dowolną grę w trybie offline, bez połączenia z Internetem, dane te będą przechowywane na urządzeniu użytkownika i przesyłane do EA po nawiązaniu przez urządzenie połączenia z Internetem. Jeżeli użytkownik korzysta z Usług sieciowych, możemy również gromadzić, wykorzystywać, przechowywać, przekazywać i podawać do wiadomości publicznej jego dane osobowe i/lub dane statystyczne dotyczące rozgrywki (w tym wyniki, rankingi i wyzwania), a także identyfikować treści, które zostały stworzone i udostępnione przez użytkownika innym graczom.

Technologie analityczne stron trzecich zintegrowane z naszymi Usługami (w tym SDK [Software Development Kit] oraz API [Application Program Interface]) mogą łączyć dane zebrane w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług EA z danymi, które zostały przez nie zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych platform. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje dane na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz stanowiących strony trzecie firm analitycznych działających w ramach naszych Usług, jak również informacje o tym, w jaki sposób zrezygnować z gromadzenia przez nie danych w dostępnym zakresie, można znaleźć pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.

C. Technologie reklamowe

Niektóre z naszych Usług zawierają technologie reklamowe wykorzystujące pliki cookie, czyste pliki GIF, sygnalizatory sieciowe, piksele śledzące, SDK, API i inne podobne technologie w celu prezentowania ofert i reklam w ramach Usług EA, na platformach i w serwisach stron trzecich, a także w celu mierzenia wyników naszych kampanii reklamowych. Niektóre z tych technologii mogą synchronizować lub kojarzyć zachowania w obrębie różnych stron internetowych, urządzeń i aplikacji mobilnych w celu dopasowania ofert do zainteresowań użytkownika. Możemy na przykład wyświetlać użytkownikowi ofertę dotyczącą gry, która według nas go zainteresuje. A jeśli użytkownik wyrazi zainteresowanie grą, może otrzymać w późniejszym czasie reklamę tej gry bądź podobnych Usług na stronie EA lub strony trzeciej. Inne technologie wyświetlania reklam w grach umożliwiają tymczasowe wysyłanie treści reklamowych do gry użytkownika, przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich późniejszą wymianę, gdy użytkownik połączy się z Internetem.

Technologie te gromadzą i wykorzystują dane w celu przekazywania przez nas użytkownikowi odpowiednich ofert i reklam, mierzenia ich skuteczności i rozpowszechniania oraz zrozumienia sposobów interakcji z naszymi Usługami. Poza identyfikatorami i określonymi informacjami wymienionymi w sekcji 1(C): „Inne dane gromadzone podczas korzystania z naszych Usług” powyżej informacje te mogą obejmować:

Firmy reklamowe stanowiące strony trzecie mogą łączyć dane zgromadzone w ramach wyświetlania danej oferty użytkownikowi za pośrednictwem naszych Usług z innymi danymi, które zostały przez te firmy zgromadzone oddzielnie na przestrzeni czasu i/lub w obrębie różnych stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje dane na podstawie własnych zasad ochrony danych. Wykaz dostarczających reklamy firm, które prowadzą działalność w ramach naszych Usług, stosowane przez te firmy zasady ochrony danych oraz informacje o tym, jak zrezygnować z gromadzenia przez nie danych w dostępnym zakresie, można znaleźć na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

Aby dowiedzieć się więcej na temat działania tych sieci reklamowych lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam partnerów zewnętrznych, można również odwiedzić strony: www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca lub www.youronlinechoices.eu. Należy pamiętać, iż wykluczenie personalizacji reklam nie oznacza, że użytkownik nie będzie ich widzieć; zamiast tego wyświetlane reklamy będą w mniejszym stopniu dopasowane do użytkownika.

D. Technologie zapobiegania oszustwom, niestosownym treściom i nadużyciom

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznych i uczciwych warunków rozgrywki dla wszystkich graczy. Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, możemy wraz ze stronami trzecimi wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie, gromadzić dane na temat urządzenia użytkownika lub dane pochodzące z tego urządzenia, które mogą obejmować tzw. ślad lub skrót tego urządzenia albo jego komponentów (fingerprinting lub hashing), a także gromadzić innego rodzaju ewidencję rozgrywki użytkownika, stanu urządzenia lub korzystania z naszych Usług na potrzeby przeciwdziałania oszustwom, wykrywania oszustw, zapewnienia bezpieczeństwa i uwierzytelniania. Możemy także monitorować publicznie dostępne dane i strony internetowe stron trzecich i/lub wykorzystywać technologię zapobiegania oszustwom w ramach naszych Usług, włącznie ze zautomatyzowanymi algorytmami zapobiegającymi oszustwom i nadużyciom. W przypadku błędnego zablokowania przez tę technologię dostępu do naszych gier i/lub Usług skontaktuj się z Pomocą EA.

Możemy również monitorować, rejestrować, analizować i przechowywać komunikację głosową lub tekstową oraz inną zawartość tworzoną przez Użytkownika („UGC”, zgodnie z definicją zawartą w Umowie użytkownika) w ramach naszych Usług na potrzeby moderowania niestosownej zawartości naruszającej naszą politykę (np. naszą Kartę Przyjaznej Gry). Moderowanie obejmuje wykrywanie, sprawdzanie i usuwanie niestosownej UGC oraz potencjalne nakładanie kar na graczy, których działania uznamy za naruszające naszą politykę.

3. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników

ⓘ Dane użytkownika wykorzystujemy do obsługi naszych Usług, poprawy wrażeń z gry, udzielania pomocy technicznej, obsługi i mierzenia skuteczności reklam oraz do personalizacji naszej komunikacji z użytkownikiem.

Dane osobowe i inne dane użytkownika wykorzystujemy, zarówno oddzielnie, jak i zbiorczo, w sposób opisany poniżej.

W celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej oraz poprawiania i personalizowania doświadczeń i wrażeń użytkowników związanych z grami, w tym:

W celu udzielania wsparcia użytkownikowi, w tym:

W celu personalizowania naszych form komunikacji z użytkownikiem, w tym:

Przechowywanie danych. Zebrane dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać nasze Usługi. Dane te możemy przechowywać przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne ze względów prawnych, operacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

W przypadkach, gdy jest to możliwe, możemy również anonimizować zebrane przez nas dane, pozbawiać je elementów pozwalających na identyfikację lub łączyć w sposób, który nie będzie bezpośrednio identyfikować użytkownika. Możemy wykorzystywać i przekazywać takie dane w koniecznym zakresie w celach biznesowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Kto może otrzymywać dane użytkowników

ⓘ Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika kategoriom odbiorców, które opisujemy w niniejszej sekcji, na przykład w celu udostępniania naszych Usług i reklam.

Dostawcy usług. Dane osobowe użytkownika mogą otrzymywać sprzedawcy i inni dostawcy usług, którzy wspomagają naszą działalność i świadczenie Usług na rzecz użytkownika. Wymagamy, aby każdy dostawca usług przetwarzał dane osobowe użytkownika wyłącznie w naszym imieniu i w celach zgodnych z niniejszą polityką, takich jak cele opisane w sekcji 3: „W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników”.

Partnerzy biznesowi. Możemy przekazywać dane osobowe partnerom biznesowym, z którymi wspólnie oferujemy Usługi. Do partnerów należą firmy udostępniające platformę, z której użytkownik korzysta, by grać w nasze gry, na przykład Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox) lub inne.

Podmioty powiązane i zależne. Możemy ujawniać dane osobowe innym podmiotom, jeżeli posiadamy w nich udziały własnościowe, o ile jest to niezbędne dla celów opisanych w niniejszym dokumencie.

Partnerzy reklamowi. W ramach naszych Usług możemy zezwalać partnerom reklamowym stanowiącym strony trzecie na stosowanie technologii i innych narzędzi śledzących w celu gromadzenia danych dotyczących korzystania przez użytkownika z Usług EA oraz jego urządzenia (np. adresu IP, identyfikatorów mobilnych, odwiedzonych stron, lokalizacji, informacji o przeglądarce, pory dnia). Możemy również udostępniać dane dotyczące urządzenia użytkownika i korzystania przez niego z naszych Usług naszym partnerom reklamowym stanowiącym strony trzecie w celu wyświetlania użytkownikowi ukierunkowanych reklam w czasie, gdy odwiedza on serwisy i strony internetowe stron trzecich w ich sieciach. Praktyka ta nazywana jest powszechnie „reklamą opartą na zainteresowaniach”, „internetową reklamą behawioralną” lub „reklamą ukierunkowaną”.

Więcej informacji na temat reklam online można znaleźć w sekcji 2(C): „Technologie reklamowe”. Więcej informacji na temat stosownych możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru dostępnych jest w sekcji 8: „Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru”.

Ujawnianie danych w celu ochrony EA lub innych osób. Możemy uzyskiwać dostęp do danych dotyczących użytkownika oraz utrwalać i ujawniać je podmiotom zewnętrznym, jeśli w dobrej wierze uznamy, że jest to konieczne lub właściwe w celu: zastosowania się do wniosku organów ścigania bądź organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe lub do wymogów postępowania prawnego, np. decyzji sądu lub wezwania do sądu; ochrony praw, majątku lub bezpieczeństwa użytkownika bądź innych osób; egzekwowania naszych zasad i zawartych przez nas umów; egzekwowania należnych nam płatności lub udzielenia pomocy w śledztwie bądź ściganiu w przypadku działań, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem, albo które faktycznie są niezgodne z prawem. Jeśli otrzymamy zgłoszenie o naruszeniu przez użytkownika naszych zasad (np. Karty Przyjaznej Gry), możemy ujawnić takie zgłoszenie i inne istotne dane właścicielowi platformy, na której użytkownik gra w nasze gry.

Ujawnianie danych w przypadku fuzji, zbycia lub innej formy przeniesienia majątku. W przypadku restrukturyzacji, zbycia udziałów, fuzji, sprzedaży lub upadłości możemy przekazać wszystkie gromadzone przez nas dane odpowiedniej stronie trzeciej, uzyskawszy wcześniej zgodę użytkownika na takie działanie, jeśli jest ona wymagana na mocy prawa lub umowy.

Wtyczki stron trzecich. W przypadku zintegrowania z naszymi Usługami narzędzi społecznościowych lub technologii należących do stron trzecich strony te mogą gromadzić dane dotyczące sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych Usług. Przykładem jest przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.

W niektórych przypadkach (np. na naszych stronach internetowych) nasze Usługi zawierają filmy z serwisu YouTube i korzystają z usług API YouTube. Integracja podlega Warunkom korzystania z usługi YouTube i może skutkować zbieraniem danych osobowych użytkownika przez Google zgodnie z Polityką prywatności Google. Jeśli użytkownik upoważnił nas do otrzymywania informacji z serwisu YouTube lub innych informacji od Google, na przykład poprzez zalogowanie się do naszych Usług za pośrednictwem swojego konta Google, może zarządzać swoim upoważnieniem (w tym dokonać jego odwołania) w „Ustawieniach bezpieczeństwa Google”. Użytkownikowi mogą również przysługiwać inne prawa w odniesieniu do zebranych przez nas danych osobowych, zgodnie z opisem zawartym w sekcji 8: „Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru”.

Udostępnianie między platformami. Niektóre nasze gry umożliwiają łączenie się oraz granie ze znajomymi i członkami społeczności danej gry, niezależnie od tego, jakiej platformy używają. Na przykład osoba grająca na konsoli Xbox może dołączyć do meczu z graczem korzystającym z systemu PlayStation®4 lub konsoli PlayStation®5. Tę możliwość łączenia graczy korzystających z różnych platform nazywamy „Cross-Play”. W przypadku gdy tryb Cross-Play jest aktywny i użytkownik gra z osobą używającą innej platformy, platforma ta może otrzymywać dane dotyczące identyfikatora platformy użytkownika (np. gamertag Xbox lub identyfikator internetowy jego konta w PlayStation™Network) oraz inne dane niezbędne do umożliwienia rozgrywki w trybie Cross-Play. Dodatkowo możemy przekazać dane dotyczące korzystania przez użytkownika z funkcji trybu Cross-Play operatorowi platformy, za pomocą której może on grać w nasze gry. Właściwości trybu Cross-Play można zmienić w menu ustawień gry lub platformy.

Dzięki temu użytkownik może osiągać dalsze postępy w grze pomiędzy platformami, a także dokonywać zakupów na jednej platformie i korzystać z nich także na innych platformach. Dane udostępniamy platformom w zakresie koniecznym do umożliwienia korzystania z tych funkcji.

Inne platformy, którym udostępniamy dane użytkowników, mogą obejmować: Sony (system PlayStation®4 lub konsola PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Valve (Steam), Epic oraz platformy dodatkowe – od chwili, gdy będą one obsługiwać te funkcje. Dane użytkownika przekazane tym platformom podlegają stosowanym przez nie zasadom ochrony danych.

Za zgodą użytkownika. Dane użytkownika mogą być ujawniane innym odbiorcom za jego wyraźną zgodą, chyba że powyżej określono inaczej. Przykładowo użytkownik może wyrazić zgodę na udostępnianie przez nas jego danych określonym spółkom lub organizacjom, by otrzymywać informacje o ich produktach, usługach bądź promocjach lub poprosić nas o powiązanie jego Konta EA z usługą oferowaną przez inną spółkę. Odbiorcy ci będą przetwarzać dane, które użytkownik zgodzi się udostępnić, na podstawie swoich zasad ochrony danych.

5. Gdzie przechowujemy dane użytkowników

ⓘ Przechowujemy i przetwarzamy dane użytkownika w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz innych krajach, w których działamy. Stosujemy zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne, by spełnić wymagania odnośnie do przenoszenia danych, określone w różnych przepisach dotyczących ochrony danych, takich jak europejskie rozporządzenie General Data Protection Regulation (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

W przypadku korzystania z Usług EA, gdy są one dostępne na platformach stron trzecich, dane osobowe użytkownika są co do zasady gromadzone bezpośrednio przez EA i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Zbierane przez nas dane osobowe mogą być następnie przechowywane i przetwarzane do celów określonych w niniejszej polityce ochrony danych osobowych i plików cookie na terytorium Stanów Zjednoczonych bądź jakiegokolwiek innego kraju, w którym EA, podmioty zależne firmy lub agenci będący stronami trzecimi prowadzą działalność. Poprzez wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych poza kraj zamieszkania użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane mogą zostać przekazane do odbiorców w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, których systemy prawne mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności jak prawo w kraju zamieszkania użytkownika.

Praktyki EA w zakresie ochrony danych są zgodne z systemem Transgranicznych Zasad Ochrony Prywatności Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (Asia-Pacific Economic Cooperation Cross-Border Privacy Rules System - APEC CBPR). System Transgranicznych Zasad Ochrony Prywatności APEC zapewnia ramy działania dla firm gwarantujące ochronę danych osobowych przekazywanych pomiędzy krajami należącymi do APEC. Więcej informacji o systemie APEC można znaleźć tutaj: https://cbprs.org.

EA przestrzega Ram Ochrony Prywatności Danych UE–USA (EU–U.S. Data Privacy Framework, DPF EU–USA), brytyjskiego dodatku do DPF EU–USA oraz szwajcarsko-amerykańskich Ram Ochrony Prywatności Danych (Swiss–U.S. Data Privacy Framework, DPF Szwajcaria–USA) ustanowionych przez U.S. Department of Commerce. EA poświadczyła U.S. Department of Commerce, że przestrzega zasad Ram Ochrony Prywatności Danych UE–USA (zasady DPF EU–USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej w oparciu o DPF EU–USA oraz ze Zjednoczonego Królestwa (i Gibraltaru) w oparciu o brytyjski dodatek do DPF EU–USA. EA poświadczyła U.S. Department of Commerce, że przestrzega zasad szwajcarsko-amerykańskich Ram Ochrony Prywatności Danych (zasady DPF Szwajcaria–USA) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych otrzymanych ze Szwajcarii w oparciu o DPF Szwajcaria–USA. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszych zasad ochrony danych osobowych a zasadami DPF EU–USA / DPF Szwajcaria–USA pierwszeństwo mają te drugie. Więcej informacji o programie Ram Ochrony Prywatności Danych (DPF) oraz o naszym certyfikacie znajduje się na stronie https://www.dataprivacyframework.gov/. Podmioty zależne EA z siedzibą w Stanach Zjednoczonych wymienione na stronie internetowej https://www.dataprivacyframework.gov/list również przestrzegają zasad DPF.

EA jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje, zgodnie z postanowieniami DPF EU–USA, brytyjskiego dodatku do DPF EU–USA oraz DPF Szwajcaria–USA, i które następnie przekazuje stronom trzecim działającym w imieniu EA. EA przestrzega zasad DPF EU–USA i DPF Szwajcaria–USA w zakresie dalszego przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za przekazywanie danych.

Kwestia przestrzegania przez EA zasad DPF EU–USA, brytyjskiego dodatku do DPF EU–USA oraz DPF Szwajcaria–USA pozostaje w jurysdykcji Federal Trade Commission (Federalnej Komisji Handlu). W pewnych sytuacjach EA może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów administracji publicznej, w tym w celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

Zgodnie z postanowieniami DPF EU–USA, brytyjskiego dodatku do DPF EU–USA oraz DPF Szwajcaria–USA EA zobowiązuje się kierować nierozstrzygnięte skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych, otrzymanych na mocy DPF EU–USA, brytyjskiego dodatku do DPF EU–USA oraz DPF Szwajcaria–USA, do TRUSTe, zewnętrznego podmiotu zajmującego się rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W przypadku nieotrzymania przez użytkownika w stosownym czasie potwierdzenia wniesienia skargi związanej z zasadami DPF lub jeśli nasza reakcja na wniesioną skargę go nie zadowala, powinien on zwrócić się do zewnętrznego podmiotu zajmującego się rozstrzyganiem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w celu uzyskania dalszych informacji lub wniesienia skargi. TrustArc nie pobiera opłat od użytkowników za swoje usługi.

Po spełnieniu określonych warunków, które szczegółowo opisano na stronie internetowej programu Ram Ochrony Prywatności Danych, w przypadku wyczerpania innych procedur rozwiązywania sporów można wystąpić o wiążący arbitraż.

6. Jak chronimy dane użytkowników

ⓘ Aby zapewnić ochronę danych użytkownika, stosujemy szereg środków bezpieczeństwa.

EA traktuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników priorytetowo. Aby je chronić, stosujemy wiele różnych środków technicznych i organizacyjnych, w tym szyfrowanie danych wrażliwych. Należy jednak mieć świadomość, że żaden ze środków bezpieczeństwa nie jest doskonały. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych w każdej sytuacji. Należy zawsze zachowywać ostrożność w zakresie ochrony swoich danych osobowych. Więcej informacji o EA Security jest dostępnych na naszej stronie internetowej dotyczącej bezpieczeństwa.

7. Dzieci

ⓘ Staramy się zapewniać dzieciom wrażenia i doświadczenia dostosowane do wieku. W zależności od wieku dziecka korzystającego z naszych Usług sieciowych konieczne może być wyrażenie zgody przez rodziców lub opiekunów na udzielenie dziecku dostępu do niektórych funkcji sieciowych naszych Usług.

Mimo że większość Usług EA jest przeznaczona dla osób dorosłych, EA zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony prywatności dzieci, które mogą korzystać z naszych Usług w Internecie. Staramy się zapewnić dzieciom korzystającym z naszych Usług wrażenia i doświadczenia dopasowane do wieku poprzez stosowanie minimalizacji danych, zasad uwzględniania prywatności w fazie projektowania oraz praktyk w zakresie domyślnej ochrony danych. Przy określaniu wrażeń i doświadczeń dostosowanych do wieku dziecka uwzględniamy najlepszy interes dziecka oraz dojrzałość rozwojową dzieci w różnym wieku. Po osiągnięciu przez dzieci pełnoletniości w swoim kraju lub na swoim terytorium mogą one korzystać z funkcji przeznaczonych dla osób dorosłych.

W przypadku, gdy gracz określi się jako dziecko zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wieku uprawniającego do wyrażenia zgody drogą cyfrową, określonymi przez prawo poszczególnych krajów lub terytoriów, podejmujemy następujące działania:

(1) Uzyskanie zgody rodziców na wykorzystanie danych osobowych dzieci, gdy wymaga tego obowiązujące prawo. Przykładowo umożliwiamy rodzicom stworzenie Konta EA dla dzieci w ramach niektórych Usług, a za zgodą rodziców EA będzie gromadzić i wykorzystywać określone dane osobowe dziecka do zarządzania jego Kontem EA.

(2) Wyłączenie funkcji w określonych Usługach, które mogłyby pozwolić dziecku na udostępnianie danych bezpośrednio je identyfikujących, chyba że rodzic udzielił odpowiedniej zgody nam lub platformie strony trzeciej, na której gra jego dziecko. Przykładowo będziemy przestrzegać ustawień kontroli rodzicielskiej strony trzeciej (konsola) dotyczących funkcji gry, które mogłyby umożliwić dziecku zamieszczanie danych osobowych w grach sieciowych i wieloosobowych (np. poprzez czat czy zawartość generowaną przez użytkowników).

(3) Gromadzenie i wykorzystywanie określonych danych wyłącznie w ograniczonych celach. Przykładowo możemy wysyłać lokalne powiadomienia w aplikacji, które nie są oparte na gromadzeniu danych osobowych. Ponadto stałe identyfikatory urządzeń, np. adresy IP i identyfikatory urządzeń do celów reklamy, mogą być gromadzone w celu wsparcia naszych działań wewnętrznych, takich jak:

(4) Nie uzależniamy uczestnictwa dziecka w danej aktywności (np. w konkursach) od podania większej ilości danych osobowych, niż jest to racjonalnie konieczne do wzięcia udziału w tej aktywności. W przypadku niektórych aktywności związanych z Usługami możemy nie zezwolić dzieciom na uczestniczenie w nich, nawet jeśli mamy na to zgodę.

(5) Oferowanie ustawień kontroli rodzicielskiej i możliwości podjęcia decyzji dotyczących przetwarzania danych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz odwołać uprzednio udzieloną zgodę, skontrolować dane zebrane o swoim dziecku lub poprosić o ich usunięcie, skontaktuj się z nami w sposób opisany w sekcji 12: „Kontakt”. Jeśli dowiemy się, że dziecko dostarczyło nam dane osobowe bez zgody rodzica lub opiekuna, usuniemy zgromadzone przez nas dane, chyba że mamy prawny obowiązek je zachować, a także zlikwidujemy konto dziecka i/lub przywrócimy przekazywanie mu treści odpowiednich do wieku, w zależności od sytuacji.

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w sposobie gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania lub innego przetwarzania danych osobowych dzieci powiadomimy o tym rodziców pocztą elektroniczną lub w inny sposób wymagany na podstawie obowiązujących przepisów.

Zachęcamy rodziców, aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat komunikowania się z nieznajomymi i ujawniania danych osobowych przez Internet. Rodzice wraz z dziećmi powinni zapoznać się z mającymi zastosowanie podczas korzystania z naszych Usług ustawieniami dotyczącymi prywatności, których podsumowanie jest dostępne na stronie z narzędziami dla graczy i rodziców.

8. Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru

ⓘ Zapewniamy możliwość podejmowania wyborów oraz kontroli w zakresie wykorzystywania przez nas danych użytkownika, w tym możliwość korzystania z prawa do ochrony danych.

W odniesieniu do metod gromadzenia i wykorzystywania jego danych zapewniamy użytkownikowi konkretne możliwości wyboru. Przykładowo jeżeli użytkownik nie chce dłużej otrzymywać wiadomości marketingowych od EA, może kliknąć odpowiedni odsyłacz zawarty w stopce każdej z tych wiadomości.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać ze swoich praw do ochrony danych, należy odwiedzić nasz portal Moja prywatność.

Użytkownik może odwołać się od naszej decyzji związanej z ochroną danych osobowych. W tym celu należy odwiedzić nasz portal Moja prywatność i kliknąć „Inne pytania o ochronę danych”.

Weryfikacja własności konta. Aby zapewnić ochronę konta i danych osobowych użytkownika, zanim rozpoczniemy przetwarzanie wniosku użytkownika o realizację jego praw związanych z ochroną danych osobowych, użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie, że jest właścicielem konta. Metody weryfikacji obejmują zalogowanie się na Konto EA, potwierdzenie własności konta i dostępu do adresu e-mail powiązanego z kontem i/lub potwierdzenie innych unikalnych danych konta.

Upoważnieni agenci. Użytkownik może skorzystać z usług upoważnionego agenta w celu złożenia wniosku o realizację praw związanych z ochroną danych osobowych. Aby złożyć wniosek, skontaktuj się z Pomocą EA. Jeśli użytkownik korzysta z usług upoważnionego agenta w celu realizacji prawa do usunięcia, dostępu lub sprostowania danych, będziemy wymagać potwierdzenia przez użytkownika, że jest właścicielem konta, w drodze bezpośredniego kontaktu z nami, chyba że użytkownik udzielił upoważnionemu agentowi ważnego pełnomocnictwa zgodnego z przepisami prawa stanu Kalifornia, które przewiduje porównywalny dowód weryfikacji własności konta.

Jeśli użytkownik korzysta z usług upoważnionego agenta w celu złożenia wniosku o rezygnację ze sprzedaży lub udostępnienia swoich danych osobowych dla celów ukierunkowanego marketingu, będziemy wymagać podpisanej zgody użytkownika potwierdzającej upoważnienie agenta do działania w jego imieniu.

Prawo do usunięcia danych. Użytkownik może dezaktywować swoje Konto EA lub usunąć dane osobowe powiązane z tym kontem, kontaktując się z Pomocą EA. W takim przypadku użytkownik utraci dostęp do gier lub Usług EA powiązanych z jego kontem. Należy pamiętać o tym, że EA może zachować dane wymagane do rozstrzygania sporów, egzekwowania warunków naszych umów użytkownika, ochrony naszych praw, a także wypełniania technicznych i prawnych wymogów oraz ograniczeń powiązanych z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych Usług. W innych przypadkach będziemy zachowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do dostarczania użytkownikowi, tworzenia i doskonalenia naszych Usług oraz przestrzegania prawa.

Prawo dostępu do danych. Użytkownik może uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas jego danych osobowych, w tym kategorii zebranych danych osobowych, źródeł, z których uzyskujemy dane, powodu i sposobu wykorzystywania danych oraz tego, kto może otrzymywać takie dane (w tym komu mogą być one sprzedawane lub udostępniane, zgodnie z definicjami określonymi w obowiązujących przepisach prawa). Niniejszy dokument zawiera ogólnie obowiązujące szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. W zakresie informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych użytkownika może on pobrać kopię swoich danych związanych z Kontem EA, logując się na Konto EA i klikając kartę „Twoje dane EA”. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Pomocą EA.

Prawo do poprawiania danych. Użytkownik może się do nas zwrócić z prośbą o poprawienie jego danych osobowych, jeśli są one błędne. W niektórych przypadkach możemy udostępnić narzędzia samoobsługowe, takie jak te dostępne na Koncie EA. W ten sposób możesz zaktualizować część swoich danych osobowych.

Prawo do rezygnacji lub sprzeciwu wobec określonej formy przetwarzania danych. Użytkownik może zrezygnować z ukierunkowanych reklam lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, w przypadku gdy obowiązujące prawo przewiduje taką możliwość. Aby skorzystać z tych praw, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami dostępnymi na portalu Moja prywatność, w tym w sekcji „Ukierunkowane reklamy partnerów zewnętrznych”.

Kontrola plików cookie. Jeśli użytkownik znajduje się w miejscu, w którym przepisy prawa mogą wymagać dokonywania dodatkowych wyborów, użytkownik może kontrolować pliki cookie i podobne technologie stosowane na większości stron EA dla celów określonych opcjonalnych statystyk funkcjonalnych i reklamowych oraz ukierunkowanych reklam za pomocą banera, który pojawia się na dole strony, kiedy użytkownik odwiedza ją po raz pierwszy. Użytkownik może również wyłączyć niektóre pliki cookie, ograniczyć dozwolone rodzaje plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by informowała użytkownika o wysyłaniu plików cookie. Aby uzyskać pomoc w zarządzaniu preferencjami dotyczącymi plików cookie, należy się zapoznać ze wskazówkami podawanymi przez przeglądarkę internetową.

MIESZKAŃCY KALIFORNII: Użytkownik ma prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania przez nas jego danych osobowych w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam. Prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na portalu Moja prywatność, w tym w sekcji „Ukierunkowane reklamy partnerów zewnętrznych”, dotyczącymi powyższego prawa i sposobu jego egzekwowania.

Efekt wyboru dokonanego przez użytkownika będzie zależeć od kontekstu zrealizowania powyższego prawa:

Globalna kontrola prywatności (Global Privacy Control). W niektórych regionach uznajemy sygnał o preferencjach w zakresie rezygnacji wysłany przez przeglądarkę użytkownika (zwany czasami „Globalną kontrolą prywatności” lub „GPC”) za ważny wniosek dotyczący rezygnacji ze sprzedaży i udostępniania danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem przeglądarki, z której korzysta użytkownik. W praktyce powyższe rozwiązanie pozwala kontrolować, czy przeglądarka użytkownika przesyła pliki cookie stron trzecich do stron internetowych naszych Usług, które są wykorzystywane do wyświetlania ukierunkowanych reklam, lub w innym przypadku może zostać uznane za „sprzedaż” danych osobowych. Sygnał ten przetwarzamy wyłącznie na podstawie ustawień przeglądarki, w związku z tym należy dokonać ich wyboru oddzielnie dla różnych przeglądarek na tym samym urządzeniu i na różnych urządzeniach. Należy zapoznać się z listą przeglądarek obsługujących GPC i instrukcjami związanymi z GPC w celu włączenia tej funkcji. GPC nie kontroluje ukierunkowanych reklam na PC lub konsoli użytkownika ani w grach mobilnych i należy ją zmienić na swoim koncie lub w ustawieniach gry, jak opisano powyżej.

Użytkownik nie może być w żaden sposób dyskryminowany z powodu egzekwowania swoich praw.

9. Usługi stron trzecich

ⓘ Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy i odsyłacze do usług oraz serwisów stron trzecich.

Nasze strony internetowe i Usługi mogą zawierać reklamy lub odsyłacze do usług stron trzecich (takie jak przycisk „Lubię to” serwisu Facebook lub odsyłacze do witryn internetowych stron trzecich). Kliknięcie tych odsyłaczy, w tym reklamy, spowoduje opuszczenie Usługi EA i przejście do wybranej usługi lub witryny strony trzeciej. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową strony trzeciej lub korzysta z usługi strony trzeciej, powinien się zapoznać z zasadami ochrony danych osobowych mającymi zastosowanie do danej strony internetowej lub usługi, jako że zasady te regulują korzystanie z tej strony internetowej lub usługi.

10. Informacje dla mieszkańców Kalifornii

ⓘ Prawo stanu Kalifornia wymaga udzielenia określonych dodatkowych informacji dotyczących sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe użytkowników.

A. Informacje dotyczące zbierania danych

W zależności od zakresu korzystania przez użytkownika z naszych Usług w ciągu ostatnich 12 miesięcy mogły zostać zebrane i ujawnione poniższe kategorie danych osobowych, zgodnie z definicjami tych kategorii określonymi na podstawie ustawy California Consumer Privacy Act („CCPA”):

W pewnych okolicznościach możemy również zbierać i ujawniać dodatkowe dane, takie jak:

Możemy zbierać i ujawniać inne kategorie danych osobowych w zakresie, w jakim użytkownik przekazuje je za pośrednictwem czatu w grze, forów lub naszych kanałów pomocy dla graczy.

Zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie takich danych odbywa się co najmniej dla jednego z celów biznesowych lub handlowych, o których mowa w sekcji 3: „W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników”.

Poniższe kategorie danych osobowych mogą być „sprzedawane” lub „udostępniane”, zgodnie z definicjami tych terminów określonymi na podstawie ustawy CCPA dla celów wyświetlania ukierunkowanych reklam:

Dane te mogły zostać sprzedane lub udostępnione naszym partnerom reklamowym do celów opisanych w odpowiednim ustępie sekcji 4: „Kto może otrzymywać dane użytkowników”.

Nie „sprzedajemy” ani nie „udostępniamy” – zgodnie z definicjami tych terminów określonymi na podstawie ustawy CCPA – danych osobowych graczy w wieku poniżej 16 lat.

Zebrane dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać nasze Usługi. Dane te możemy przechowywać przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne ze względów prawnych, operacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

Należy sprawdzić „Ustawienia wybrane przez użytkownika” związane ze sprzedażą i udostępnianiem danych osobowych do celów wyświetlania ukierunkowanych reklam.

Więcej szczegółowych informacji jest dostępnych w zestawieniu ogólnych zasad: „Ochrona danych osobowych i pliki cookie”.

B. Uzupełniające informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Kalifornii

Poniżej przedstawiono więcej szczegółowych informacji dotyczących tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników, obejmujących informacje przedstawione powyżej.

W odniesieniu do każdej z kategorii danych osobowych, o których mowa powyżej:

C. Prawa użytkownika

Podsumowanie informacji dotyczących praw do ochrony danych osobowych przysługujących w Kalifornii i sposobu ich egzekwowania znajduje się w sekcji 8: „Możliwości użytkownika w zakresie kontroli i wyboru”.

11. Zmiany dot. naszych zasad

ⓘ Niniejsze zasady będą okresowo aktualizowane. O wszelkich istotnych zmianach użytkownik zostanie poinformowany.

Możemy okresowo aktualizować niniejszy dokument. Kiedy to zrobimy, zmieni się data ostatniej aktualizacji na dole strony. Jeśli w niniejszym dokumencie zostaną wprowadzone istotne zmiany, dołożymy należytych starań, by powiadomić o tym użytkownika poprzez opublikowanie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji, zanim zmiany wejdą w życie, albo bezpośrednio poprzez przesłanie mu powiadomienia.

12. Kontakt

ⓘ Prosimy o kontakt w razie pytań dotyczących niniejszych zasad.

W razie pytań dotyczących niniejszych zasad należy skorzystać z portalu Moja prywatność, aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Aby skontaktować się z EA, w tym z naszym inspektorem ochrony danych, można również użyć następującego adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Unii Europejskiej jest firma Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Irlandia. Przedstawicielem Electronic Arts Inc. w Wielkiej Brytanii jest firma Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Wielka Brytania.

13. Prawo skontaktowania się z organem ds. ochrony danych

ⓘ Użytkownikowi może przysługiwać prawo skontaktowania się ze swoim organem ds. ochrony danych.

W razie obaw dotyczących sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane, proszę się z nami skontaktować. Użytkownikowi przysługuje również prawo skontaktowania się z lokalnym organem ds. ochrony danych, jeżeli użytkownik preferuje taką formę. Takimi organami są m.in.:

W określonych przypadkach lokalny organ ds. ochrony danych może także przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Department of Commerce lub FTC.

W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących naszych działań związanych z danymi, które nie zostały przez nas rozpatrzone w satysfakcjonujący sposób, prosimy o kontakt ze stroną trzecią z siedzibą w USA, która świadczy dla nas usługi w zakresie rozstrzygania sporów (bezpłatnie).


Ostatnia aktualizacja: 1 maja 2024 r.

Wcześniejszy dokument „Ochrona danych osobowych i pliki cookie”

TRUSTe Privacy CertificationTRUSTe