Electronic Arts Inc.
Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie


Vaše soukromí je pro společnost EA důležité a svou odpovědnost za jeho ochranu bereme vážně. Tyto zásady popisují, jakým způsobem společnost Electronic Arts Inc. („EA“) zpracovává osobní údaje, které shromažďujeme, když používáte naše produkty a služby nebo když navštěvujete živé události pořádané společností EA nebo v souvislosti s ní (souhrnně „služby“ nebo „služby EA“). V některých případech mohou být za správce dat považovány naše dceřiné společnosti, a to buď společně s EA, nebo samostatně.


OBSAH

 1. Shromažďované údaje
 2. Jak vaše údaje shromažďujeme
 3. Jak vaše údaje využíváme
 4. Kdo může vaše údaje obdržet
 5. Kde údaje uchováváme
 6. Jak vaše údaje chráníme
 7. Děti
 8. Vaše možnosti volby a kontroly
 9. Služby třetích stran
 10. Informace pro obyvatele Kalifornie
 11. Změny našich zásad
 12. Kontaktujte nás
 13. Právo na kontaktování úřadu pro ochranu osobních údajů

1. Shromažďované údaje

Údaje, které shromažďujeme, se odvíjejí od toho, jaké služby používáte a jak je používáte.

A. Údaje, které nám poskytnete přímo

ⓘ Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete přímo, například při založení účtu EA, nastavení bezpečnostních otázek, nákupech či kontaktování Nápovědy EA.

Shromažďujeme údaje, které nám poskytnete, například:

B. Údaje, které nám poskytnete při hraní online

ⓘ Když hrajete online, můžeme shromažďovat údaje o vašem herním profilu, hraní nebo používání sociálních funkcí.

Když využíváte naše sociální funkce, mohou být jakékoliv vámi poskytnuté textové, zvukové, obrazové či další údaje elektronické komunikace prohlíženy, kopírovány, shromažďovány nebo používány jinými hráči a mohou se tak stát veřejně dostupnými. Ujistěte se prosím, že vaše nastavení ochrany osobních údajů odpovídá vašim požadavkům.

Při hraní našich online her se shromažďují údaje o vašem herním profilu, průběhu hry a statistikách, z nichž některé mohou být viditelné ve hře a také hráčům mimo hru prostřednictvím dalších služeb EA, jako je například RaceNet. V některých z našich titulech můžeme vaši hru zaznamenávat a následně ji přehrávat ostatním hráčům ve hře či ji prostřednictvím dalších služeb EA zviditelnit ostatním hráčům mimo hru. Prostřednictvím dalších služeb EA mohou být ostatním hráčům mimo hru viditelné i žebříčky. V soutěžních herních režimech můžeme nahrávat průběh hry a vaše ovládání tlačítek a přehrávat je spolu s údaji vašeho hráčského profilu a herními statistikami jiným hráčům ve hře a na živých událostech společnosti EA nebo jejích partnerů.

C. Další údaje, které shromažďujeme při vašem používání našich služeb

ⓘ Když používáte naše služby, můžeme shromažďovat další údaje, například údaje o vašem zařízení, hardwaru a softwaru, IP adrese nebo prohlížeči.

Když používáte naše služby, můžeme automaticky shromažďovat další údaje, například:

Údaje můžeme také shromažďovat a uchovávat lokálně na vašem zařízení pomocí mechanismů, jako jsou soubory cookie, data uložená ve webovém prohlížeči (včetně HTML 5) a data aplikací uložená v mezipaměti.

D. Údaje poskytnuté třetími stranami

ⓘ Údaje o vás můžeme obdržet od třetích stran, jako jsou Sony, Microsoft, Nintendo, Google, mobilní platformy nebo ověřovací prostředky třetích stran, které používáte k přihlášení k našim službám.

V případech, kdy používáte online služby EA na herních platformách třetích stran nebo jejich prostřednictvím, například níže uvedených, můžeme o vás získat údaje, které jsou součástí uživatelských účtů třetích stran. Tyto údaje jsou společnosti EA poskytovány v rámci zřízení nebo propojení účtu EA, které je pro přístup k online službám EA nezbytné. Používáním online služeb EA prostřednictvím těchto třetích stran vyjadřujete svůj souhlas s předáváním těchto údajů. Níže jsou uvedeny příklady údajů, které obdržíme. V rámci zřízení nebo propojení účtu EA od těchto třetích stran nikdy nezískáváme číslo vaší kreditní karty ani jiné finanční údaje.

Sociální herní platformy. Používáte-li sociální herní platformy třetích stran (jako jsou například Discord nebo Twitch) s využitím propojení svého účtu EA, můžeme obdržet údaje spojené s vaším účtem na těchto platformách. Podrobnosti o údajích, které EA takto obdrží, naleznete v oznámeních, jež vám budou předložena v rámci propojení vašich účtů.

Mobilní platformy. Pokud hrajete nebo kupujete naše hry na mobilním zařízení či tabletu, obdržíme o vás údaje z obchodů s aplikacemi a od dalších poskytovatelů mobilních platforem. Mezi tyto údaje může patřit vaše uživatelské jméno či identifikátor zařízení a v příslušných případech skutečnost, že jste provedli nákup, ale nepatří sem žádné finanční údaje. Některé z našich mobilních platforem nám mohou posílat údaje, které jim povolíte poskytovat. Naše mobilní hry od vás mohou vyžadovat také další osobní údaje, například tokeny nabízených oznámení nebo seznam kontaktů. Tyto údaje však shromažďujeme pouze v případě, že nám k tomu poskytnete svolení.

Další třetí strany

Používáte-li ve spojitosti s našimi hrami služby dalších třetích stran, jako jsou Facebook nebo Apple Game Center, můžeme obdržet údaje od jejich provozovatelů. Údaje o vás můžeme obdržet také v případě, kdy se jiní hráči rozhodnou sdílet s námi svůj seznam kontaktů nebo z veřejně dostupných webových stránek.

E. Právní důvod pro zpracování

ⓘ V závislosti na místě vašeho bydliště se můžeme při zpracování vašich údajů opírat o různé právní důvody.

Naše právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů se mohou lišit v závislosti na typu shromažďovaných údajů a na kontextu, v němž je shromažďujeme, stejně jako na zemi vašeho trvalého pobytu, jak je ostatně uvedeno při založení vašeho účtu EA nebo, pokud nejste přihlášeni k účtu EA, na vaší poloze určené podle vaší IP adresy či země registrace vašeho zařízení.

V případě, že jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHP), případně jurisdikce s obdobnými platnými právními požadavky, jakou jsou například Brazílie, Švýcarsko či Spojené království, spoléháme se na celou řadu právních důvodů pro zpracování vašich osobních údajů. Vaše údaje budeme zpracovávat, pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas, pokud k tomu máme oprávněný zájem, pokud je takové zpracování nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pokud máme zákonnou povinnost vaše údaje zpracovat. Například se obvykle spoléháme na:

V případě, že jste obyvatelem území, kde naše výše uvedené oprávněné zájmy nejsou uznávány jako právní základ podle platných zákonů, určíme a použijeme pro zpracování vašich osobních údajů jiné vhodné právní základy, jako je smluvní potřeba nebo váš souhlas.

2. Jak vaše údaje shromažďujeme

ⓘ K poskytování a měření efektivity našich služeb, zobrazování inzerce a vylepšování zážitků hráčů používáme různé technologie. Mezi tyto technologie patří soubory cookie a podobné technologie, jakož i technologie pro analýzu, reklamu, odhalování cheatování a podvodů.

My i třetí strany také ke shromažďování údajů pro zajištění našich služeb používáme některé níže uvedené technologie.

A. Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do internetového prohlížeče. Soubory cookie a podobné sledovací technologie nám a našim partnerům třetích stran pomáhají s analýzou vámi zobrazených webových stránek a reklamy, využívaných prvků a her, které hrajete. Tyto údaje nám pomáhají sledovat váš nákupní košík, měřit efektivitu reklamy, zamezit opakovanému zobrazování reklam a dále vylepšovat váš uživatelský dojem. Viz článek 8. Možnosti volby a kontroly, kde naleznete informace o tom, jak spravovat své předvolby pro soubory cookie.

Ke shromažďování údajů o tom, jak používáte naše služby a jakým způsobem reagujete na propagační e-maily, můžeme využívat sledovací pixely nebo prázdné obrázky GIF. K monitorování provozu našich služeb, řešení technických problémů, odhalování a prevenci podvodů a vynucování naší Uživatelské smlouvy používáme soubory internetového protokolu (které obsahují technická data, jako je vaše IP adresa).

V našich službách rovněž využíváme technologie pro analýzu, reklamu, odhalování cheatování a podvodů. Tyto technologie mohou využívat stejných souborů cookie či obdobných mechanismů, jak je dále popsáno níže.

B. Analytické technologie

Ke shromažďování údajů o tom, jak používáte naše služby, o vašem počítači či zařízení a o stavu našich služeb využíváme interní analytické technologie i analytické technologie třetích stran.

Když používáte naše služby, můžeme například shromažďovat a uchovávat data z vašeho počítače nebo zařízení. Mezi tyto údaje patří technické a související údaje o vašem počítači, zařízení a operačních či síťových systémech (například IP adresa a identifikátory zařízení), údaje o vašem využívání konkrétních funkcí, statistikách o průběhu her a použití a také interakcích se systémem a periferním hardwarem. Pokud hrajete hru offline bez připojení k internetu, budou tyto údaje uloženy ve vašem zařízení a nám odeslány v okamžiku, kdy se vaše zařízení připojí k internetu. Pokud se účastníte online služeb, můžeme také shromažďovat, používat, uchovávat, přenášet či veřejně zobrazovat vaše osobní a statistická data týkající se vašeho hraní (včetně dosažených výsledků, pozic a úspěchů) nebo identifikovat obsah, který jste vytvořili a sdíleli s dalšími hráči.

Analytické technologie třetích stran integrované do našich služeb (včetně integrace sad vývojových nástrojů SDK a rozhraní pro programování aplikací API) mohou kombinovat údaje, které shromáždí ve spojitosti se službami EA, s údaji nezávisle shromážděnými v průběhu času či na různých platformách. Mnoho z těchto společností údaje shromažďuje a využívá ve shodě se svými vlastními Zásadami nakládání s osobními údaji. Seznam analytických společností třetích stran, které využíváme v našich službách, a také informace o tom, jak se z těchto služeb v příslušném rozsahu odhlásit, najdete na adrese privacyappendix.ea.com/cs.

C. Technologie pro zobrazování reklam

Některé z našich služeb využívají technologie pro zobrazování reklam, které využívají soubory cookie, prázdné obrázky GIF, webové signály, sledovací pixely, SDK, API a další podobné technologie, které nám umožňují zobrazovat vám nabídky a reklamní sdělení v rámci služeb EA i na platformách a webových stránkách třetích stran a měřit výkonnost našich reklamních kampaní. Některé z těchto technologií se mohou synchronizovat nebo propojovat mezi různými webovými stránkami, mobilními aplikacemi a zařízeními, a přizpůsobit tak nabídky a reklamy vašim zájmům. Může se vám například zobrazit nabídka hry, o které se domníváme, že by se vám mohla líbit. Případně pokud dáte najevo zájem o hru, může se vám později zobrazit reklama na tuto hru nebo podobné služby na webu EA nebo webech třetích stran. Další reklamní technologie ve hrách umožňují dočasné nahrání nabídek do hry, webového prohlížeče nebo mobilního zařízení a jejich pozdější nahrazení, jakmile se připojíte online.

Tyto technologie shromažďují a využívají údaje tak, abychom vám mohli zobrazovat odpovídající nabídky a reklamu, měřit efektivitu a distribuci těchto nabídek a reklamy a porozumět, jak uživatelé s našimi službami pracují. Kromě identifikátorů a určitých údajů uvedených v článku 1(C) výše mohou tyto údaje obsahovat:

Reklamní společnosti třetích stran mohou kombinovat údaje shromažďované v kontextu zobrazování nabídek prostřednictvím našich služeb s jinými údaji shromažďovanými nezávisle postupem času či na různých webových stránkách. Mnoho z těchto společností údaje shromažďuje a využívá ve shodě se svými vlastními Zásadami nakládání s osobními údaji. Seznam reklamních společností, které v našich službách provozují své vlastní sítě, jejich oznámení o ochraně osobních údajů a také informace o tom, jak se z těchto služeb v příslušném rozsahu odhlásit, najdete na adrese privacyappendix.ea.com/cs.

Další informace o některých postupech těchto reklamních sítí a o tom, jak se odhlásit od cílené reklamy třetích stran, najdete také na webových stránkách www.networkadvertising.org, www.aboutads.info/choices, youradchoices.ca či www.youronlinechoices.eu. Poznámka: Odhlášení neznamená, že se vám reklamy přestanou zobrazovat, ale že reklama, kterou uvidíte, může méně odpovídat vašim zájmům.

D. Technologie proti cheatování a pro předcházení podvodům

Naším cílem je zajištění bezpečného a spravedlivého herního prostředí pro všechny hráče. Používáte-li naše služby, můžeme my nebo třetí strany využívat soubory cookie a podobné technologie či shromažďovat data o vašem zařízení k vytvoření „otisku“ nebo „hodnoty hash“ komponentů vašeho zařízení, a to pro účely prevence podvodů, zabezpečení a ověřování. Rovněž můžeme monitorovat veřejně dostupné údaje a stránky třetích stran či používat v našich službách technologii zabraňující cheatování, a to včetně automatizovaných algoritmů proti podvodům a zneužívání. Pokud se domníváte, že vám byl touto technologií omylem zablokován přístup k našim hrám nebo službám, kontaktujte nás prosím prostřednictvím nástroje Nápověda EA.

3. Jak vaše údaje využíváme

ⓘ Vaše údaje používáme k provozování našich služeb, zlepšování vašich herních zážitků, poskytování zákaznické podpory, zobrazování a měření účinnosti reklamy a personalizaci naší komunikace s vámi.

Vaše osobní údaje využíváme jednotlivě i v kombinaci, a to následujícími způsoby.

K provozování naší obchodní činnosti a vylepšení a personalizaci vašeho herního dojmu včetně těchto účelů:

K poskytování podpory, včetně těchto účelů:

K personalizaci naší komunikace s vámi, včetně těchto účelů:

Uchování. Údaje, které shromažďujeme, si ponecháváme po takovou dobu, která je nezbytně nutná pro poskytování našich služeb, a můžeme si takové údaje ponechávat i po této době, pokud je tak nutné ze zákonných, provozních nebo dalších legitimních důvodů.

Tam, kde je to možné, můžeme shromažďované údaje také deidentifikovat, anonymizovat nebo shromažďovat, a to způsobem, který vás přímo neidentifikuje. Tyto údaje můžeme používat a sdílet, jak je to nezbytné pro naše obchodní účely, a to v souladu s platnými zákony.

4. Kdo může vaše údaje obdržet

ⓘ Vaše osobní údaje můžeme poskytnout příjemcům z kategorií, které popisujeme v tomto článku; například za účelem poskytování našich služeb a doručování reklamy.

Poskytovatelé služeb. Vaše osobní údaje mohou obdržet prodejci a další poskytovatelé služeb, kteří nám pomáhají provozovat naši činnost a poskytovat vám služby. Vyžadujeme, aby poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, tak činili pouze naším jménem a pro účely, které jsou v souladu s těmito zásadami, například pro účely popsané v článku 3.

Obchodní partneři. Osobní údaje můžeme poskytovat obchodním partnerům, se kterými nabízíme služby společně. Mezi tyto partnery patří společnosti, které poskytují platformu, na které hrajete naše hry; například Sony (systém PlayStation®4 či konzole PlayStation®5), Microsoft (Xbox) a další.

Spřízněné a dceřiné společnosti. Osobní údaje můžeme poskytnout dalším společnostem, ve kterých máme vlastnický podíl, pokud je to nezbytné pro účely uvedené v těchto zásadách.

Reklamní partneři. V rámci našich služeb můžeme dovolit třetím stranám z řad reklamních partnerů používat technologie a další sledovací nástroje ke shromažďování údajů ohledně vašeho používání služeb EA a vašeho zařízení (např. vaše IP adresa, mobilní identifikátory, navštívené stránky, údaje o lokalitě, prohlížeči a denní době). Údaje týkající se vašeho zařízení a vašeho používání našich služeb můžeme sdílet také s třetími stranami z řad reklamních partnerů, a to za účelem zobrazování cílené reklamy, když navštívíte služby a weby třetích stran v rámci jejich sítí. Tato technika bývá označována jako „zájmově orientovaná reklama“, „reklama podle online chování“ nebo „cílená reklama

Podrobnější informace o online reklamě naleznete v článku 2(C) a v článku 8, který se týká vašich možností voleb a kontroly.

Zveřejnění za účelem ochrany nás nebo jiných subjektů. Údaje, které máme uloženy u vaší osoby, můžeme zpřístupnit, uchovat a poskytnout vnějším stranám, pokud se v dobré víře domníváme, že je to nutné nebo vhodné k těmto účelům: splnění požadavků výkonné moci, zájem národní bezpečnosti, vyhovění soudnímu řízení, například formou soudního příkazu nebo obsílky; ochrana vašich, našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti; vymáhání našich zásad nebo smluv; výběr dlužných prostředků; pomoc s vyšetřováním nebo stíháním domnělé nebo skutečné nelegální činnosti. Zejména pokud obdržíme hlášení o tom, že jste porušili naše zásady (jako je naše Charta pozitivního hraní), můžeme takovou zprávu a další důležité údaje zveřejnit na platformě, na které hrajete naše hry.

Zveřejnění v případě fúze, prodeje nebo jiného převodu majetku. V případě reorganizace, odprodeje, fúze, prodeje nebo bankrotu můžeme převést všechny údaje, které shromažďujeme, příslušné třetí straně, k čemuž si vyžádáme váš souhlas, vyžaduje-li to zákon.

Zásuvné moduly plug-in třetích stran. Pokud jsou do našich služeb integrovány technologie nebo sociální nástroje třetích stran, mohou tyto třetí strany shromažďovat údaje během doby, kdy naše služby používáte. Příkladem je tlačítko „To se mi líbí“ ve službě Facebook.

V některých případech (například na našich webových stránkách) jsou součástí našich služeb videa ze služby YouTube. Tato integrace podléhá smluvním podmínkám služby YouTube a může vést ke shromažďování vašich osobních údajů společností Google, a to v souladu se zásadami ochrany soukromí Google. Pokud jste nám umožnili přijímat vaše údaje z YouTube nebo jiných služeb společnosti Google, například přihlášením k našim službám prostřednictvím účtu Google, můžete taková oprávnění spravovat (včetně odvolání) prostřednictvím nastavení zabezpečení společnosti Google. Můžete mít také další práva týkající se vašich osobních údajů, které jsme shromáždili, jak je uvedeno v článku 8.

Sdílení napříč platformami. Některé naše hry vám umožňují spojit se a hrát s přáteli a členy herní komunity bez ohledu na to, na jaké platformě hrají. Například někdo z Xbox by se mohl připojit k zápasu s hráčem, který používá systém PlayStation®4 či konzoli PlayStation®5. Tuto možnost společného hraní hráčů napříč platformami nazýváme „Cross-Play“. Pokud máte povolené hraní v režimu „Cross-Play“ a hrajete s někým na jiné platformě, může na tuto jinou platformu dojít k přenosu ID vaší platformy (například jmenovky hráče na Xbox nebo online ID vašeho účtu pro síť PlayStation™Network) spolu s dalšími údaji nezbytnými k provozování režimu „Cross-Play“. Kromě toho můžeme platformě, na které hrajete naše hry, poskytovat údaje o tom, jak využíváte funkce Cross-Play. Předvolby režimu „Cross-Play“ lze upravit v nabídce nastavení hry nebo vámi používané platformy.

U některých z našich her může být díky tomu možné pokračovat ve hře na různých platformách a zároveň existuje možnost, aby vaše nákupy na jedné platformě byly dostupné na jiné platformě. Vaše údaje budeme mezi platformami sdílet v takovém rozsahu, který nám umožní tyto prvky a funkce provozovat.

Mezi další platformy, které obdrží vaše údaje, mohou patřit společnosti Sony (systém PlayStation®4 či konzole PlayStation®5), Microsoft (Xbox), Nintendo (Nintendo Switch), Valve (Steam), Epic a další platformy, které tyto prvky a funkce zprovozní. Vaše údaje obdržené těmito platformami mohou podléhat jejich příslušným oznámením o ochraně osobních údajů.

S vaším souhlasem. Pokud není výše uvedeno jinak, můžeme vaše údaje s vaším výslovným souhlasem poskytnout dalším příjemcům. Můžete například souhlasit s tím, že budeme sdílet vaše údaje s určitou společností nebo organizací, abyste se dozvěděli o jejích produktech, službách nebo propagačních akcích, nebo pokud nás požádáte o propojení vašeho účtu EA se službami jiné společnosti. Tito příjemci budou zpracovávat údaje, s jejichž sdílením souhlasíte, v souladu se svými příslušnými oznámeními o ochraně osobních údajů.

5. Kde údaje uchováváme

ⓘ Vaše údaje ukládáme a zpracováváme ve Spojených státech a dalších zemích, ve kterých působíme. Při tom používáme technická, fyzická a administrativní zabezpečení, abychom splnili požadavky na přenos dat stanovené různými zákony o ochraně osobních údajů, jako je například evropské General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Když přistupujete ke službám EA, a to včetně těch, které jsou dostupné na platformách třetích stran, zpravidla vaše osobní údaje shromažďuje přímo společnost EA a zpracovává je ve Spojených státech. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být následně uloženy a zpracovávány pro účely uvedené v Zásadách nakládání s osobními údaji a soubory cookie na území Spojených států amerických nebo v jakékoliv jiné zemi, ve které působí společnost EA, její dceřiné společnosti nebo zástupci třetí strany. Souhlasem s převodem svých osobních údajů mimo zemi vašeho trvalého bydliště berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být předány příjemcům na území Spojených států amerických a dalších zemí, které nemusejí nabízet stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jako je ochrana dle zákonů v zemi vašeho trvalého pobytu nebo v zemi, v níž máte občanství.

Postupy společnosti EA v oblasti ochrany osobních údajů jsou v souladu se systémem APEC (Asijsko-pacifického hospodářského společenství) přeshraniční ochrany osobních údajů Cross-Border Privacy Rules (CBPR). Systém APEC CBPR poskytuje organizacím rámec pro zajištění ochrany osobních údajů přenášených mezi členskými ekonomikami APEC. Více informací o rámci APEC naleznete na této stránce.

Společnost Electronic Arts Inc. je držitelem osvědčení na základě štítu EU-USA a Švýcarsko–USA na ochranu soukromí, která jsou k dispozici na www.privacyshield.gov. Pokud společnost Electronic Arts Inc. předává údaje z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska jiným spřízněným společnostem, provozovatelům nebo poskytovatelům služeb, kteří se nacházejí mimo území EHP a Švýcarska, činí tak v souladu se zásadou štítu na ochranu soukromí „Accountability for Onward Transfer (Odpovědnost za další přenos)“. Další informace naleznete v našich prohlášeních o štítu na ochranu soukromí.

V souladu s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. července 2020 týkajícím se štítu EU-USA na ochranu soukromí, jakož i s pokyny Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, úřadu britského komisaře pro informace Information Commissioner’s Office a dalších příslušných regulačních orgánů, se společnost EA může v případě potřeby spoléhat také na standardní smluvní doložky EU, britskou dohodu o mezinárodním přenosu dat International Data Transfer Agreement a další záruky umožňující přenos údajů mimo EHP, Spojené království, Švýcarsko a další země. Společnost EA nadále posuzuje právní režim zemí, do nichž jsou údaje přenášeny, a podle potřeby aktualizuje opatření, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany.

6. Jak vaše údaje chráníme

ⓘ K zabezpečení a ochraně vašich údajů používáme řadu bezpečnostních opatření.

Zabezpečení vašich údajů je pro společnost EA prioritou. Pro tento účel jsme přijali řadu technických a organizačních opatření včetně šifrování citlivých údajů. Přesto mějte na paměti, že žádné bezpečnostní opatření není dokonalé. Nemůžeme tedy zaručit bezpečnost vašich údajů za všech okolností. K ochraně svých osobních údajů byste proto vždy měli přistupovat nanejvýš svědomitě. Přečtěte si víc o EA Security.

7. Děti

ⓘ Snažíme se poskytovat dětem zážitky odpovídající jejich věku. V závislosti na věku dítěte, které přistupuje k našim online službám, může být nutné, aby rodiče nebo zákonní zástupci udělili svolení k přístupu dítěte k některým online funkcím našich služeb.

Přestože je většina služeb EA určena pro dospělé, společnost EA si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů dětí, které mohou mít přístup k našim službám online. Naším cílem je zajistit, aby byly dětem, které mají k našim službám přístup, poskytovány zážitky odpovídající jejich věku, a to prostřednictvím minimalizace dat, záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Při určování zážitků přiměřených věku dětí zohledňujeme jejich nejlepší zájem a přihlížíme k vývojové vyspělosti dětí různého věku. Jakmile děti ve své zemi nebo na svém území dosáhnou plnoletosti, mohou jim být nabídnuty zážitky určené dospělým.

Pokud se hráči identifikují jako děti mladší minimálního věku pro digitální souhlas stanoveného zákony jednotlivých zemí nebo území, pak:

(1) Je-li to vyžadováno platnými zákony, budeme požadovat souhlas rodičů s používáním osobních údajů jejich dětí. Například rodičům umožňujeme na určitých službách založit dětský účet EA; s rodičovským souhlasem pak společnost EA bude shromažďovat a používat určité osobní údaje dětí ke správě takového dětského účtu EA.

(2) Deaktivujeme funkce některých služeb, které by mohly dítěti umožnit sdílet údaje, které je přímo identifikují, a to pokud rodič nám nebo platformě třetí strany, na které jeho dítě hraje, neposkytl příslušný souhlas. Například budeme respektovat rodičovskou kontrolu třetí strany (konzole), pokud se vztahuje na herní funkce, které by mohly umožnit dítěti poskytovat osobní údaje v online hrách nebo hrách pro více hráčů (například prostřednictvím chatu nebo uživatelem generovaného obsahu).

(3) Budeme shromažďovat a používat určité údaje pouze z omezených důvodů. Můžeme vám například v aplikacích odeslat místní oznámení, která se neopírají o sběr osobních údajů. Dále mohou být shromažďovány trvalé identifikátory zařízení, jako jsou IP adresa nebo inzertní identifikátor zařízení, a to za účelem podpory našich interních operací, jako jsou:

(4) Nebudeme podmiňovat účast dítěte na určité aktivitě (jako jsou herní soutěže) sdělením jiných osobních údajů než těch, které jsou přiměřeně nutné k účasti na dané aktivitě. U některých aktivit souvisejících se službami nemusíme dětem povolit účast vůbec, a to ani se souhlasem rodičů; a

(5) Nabídneme rodičovskou kontrolu volby. Pokud jako rodič či zákonný zástupce chcete odvolat dříve udělený souhlas, zkontrolovat údaje shromážděné od vašeho dítěte nebo tyto údaje nechat smazat, kontaktujte nás prosím prostřednictvím možností uvedených v článku 12. Pokud se dozvíme, že jsme obdrželi osobní údaje od dítěte bez souhlasu rodiče, takovéto osobní údaje smažeme, pokud nás zákonná ustanovení nebudou zavazovat k tomu, abychom je uchovali. Zároveň pak účet dítěte uzavřeme, případně dle možností poskytneme zážitky odpovídající jeho věku.

Provedeme-li podstatné změny způsobu, jakým shromažďujeme, používáme, sdílíme nebo jinak zpracováváme osobní údaje vašeho dítěte, uvědomíme rodiče, jak to vyžadují příslušné právní předpisy.

Doporučujeme promluvit si s dítětem o komunikaci s cizími lidmi a riziky spojenými se sdělováním osobních údajů na internetu. Dítěti i vám dále doporučujeme prohlédnout si příslušná nastavení ochrany osobních údajů týkající se používání našich služeb, jejichž shrnutí je dostupné zde.

8. Vaše možnosti volby a kontroly

ⓘ Poskytujeme vám možnost volby a kontroly nad používáním vašich údajů, včetně možnosti uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

Z hlediska našeho shromažďování a používání vašich údajů vám nabízíme smysluplné možnosti volby. Pokud si například od společnosti EA nepřejete dostávat marketingové e-maily, můžete kliknout na odkaz pro odhlášení odběru, který se nachází v zápatí veškerých marketingových e-mailů, jež zasíláme.

Informace o tom, jak uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů naleznete na portálu Má práva na ochranu osobních údajů.

Ověření vlastnictví účtu. Kvůli ochraně zabezpečení vašeho účtu a osobních údajů můžete být před zpracováním vaší žádosti o uplatnění práv na ochranu osobních údajů vyzváni k ověření vlastnictví vašeho účtu. Mezi metody ověření patří přihlášení k účtu EA, potvrzení vlastnictví a přístupu k e-mailové adrese spojené s vaším účtem či potvrzení dalších jedinečných údajů o účtu.

Zplnomocnění zástupci. K podání žádosti o uplatnění práv na ochranu osobních údajů můžete využít zplnomocněného zástupce. K podání žádosti použijte možnost Kontaktujte nás nástroje Nápověda EA. Pokud k uplatnění svého práva na smazání, přístup nebo opravu využijete zplnomocněného zástupce, budeme vyžadovat, abyste si vlastnictví účtu ověřili přímo u nás, a to pokud svému zmocněnci neposkytnete platnou plnou moc v souladu s kalifornskými zákony, která obsahuje srovnatelný doklad o vlastnictví účtu.

Pokud k podání žádosti o odhlášení z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů pro účely cíleného marketingu využijete zplnomocněného zástupce, budeme vyžadovat váš podepsaný souhlas prokazující, že jste takového zástupce pověřili, aby jednal vaším jménem.

Vaše právo na smazání. Chcete-li deaktivovat svůj účet EA či smazat osobní údaje se svým účtem spojené, použijte možnost Kontaktujte nás nástroje Nápověda EA. V takovém případě ztratíte přístup ke hrám či službám od EA spojeným s vaším účtem. Společnost EA si může potřebné údaje ponechat pro účely řešení sporů, prosazování uživatelských smluv, ochrany našich zákonných práv a dodržování technických a právních požadavků a omezení týkajících se bezpečnosti, integrity a fungování našeho podnikání. V opačném případě si ponecháme vaše osobní údaje po přiměřeně dlouhou dobu, která bude potřeba, abychom vám mohli poskytovat služby, vytvářet je a vylepšovat a dodržovat zákony.

Vaše právo na přístup (či na informace). K osobním údajům, které o vás uchováváme, máte přístup, a to včetně kategorií shromážděných osobních údajů, odkud je shromažďujeme, proč a jak je používáme a kdo může tyto údaje obdržet (včetně toho, komu mohou být prodány nebo s kým mohou být sdíleny, a to dle definice těchto pojmů v platných zákonech). Obecně platné podrobnosti o našem zpracování jsou uvedeny v těchto zásadách. Pokud jde o údaje týkající se našeho zpracování vašich údajů, můžete si stáhnout kopii vašich údajů z účtu EA navštívením svého účtu EA a kliknutím na záložku „Vaše EA data“ nebo navštívením této stránky. Chcete-li získat další podrobnosti, použijte možnost Kontaktujte nás nástroje Nápověda EA.

Vaše právo na opravu. Máte právo požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou tyto údaje nepřesné. V některých případech vám můžeme poskytnout samoobslužné nástroje, například ty, které jsou dostupné na zákaznickém portálu účtu EA na této stránce. Tyto nástroje vám umožňují některé vaše osobní údaje aktualizovat.

Vaše právo odhlásit se od určitého způsobu zpracování. Pokud taková práva stanoví platné zákony, můžete cílenou reklamu odhlásit nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů na základě našich oprávněných zájmů. Chcete-li tato práva uplatnit, přečtěte si další pokyny na našem portálu Má práva na ochranu osobních údajů včetně článku Cílená reklama poskytovaná třetími stranami.

Ovládací nástroje pro soubory cookie. Pokud se nacházíte v oblasti, kde místní zákony mohou vyžadovat další možnosti volby, můžete soubory cookie a podobné technologie používané na většině webových stránek společnosti EA pro určité volitelné funkční a reklamní analytické účely a cílenou reklamu spravovat prostřednictvím banneru, který se při vaší první návštěvě webové stránky zobrazí v její dolní části. Některé soubory cookie můžete rovněž zakázat, omezit povolené typy nebo nastavit prohlížeč na upozornění při odesílání souborů cookie. V případě, že budete potřebovat podporu při nastavení předvoleb pro soubory cookie, podívejte se do sekce nápovědy svého internetového prohlížeče.

OBYVATELÉ KALIFORNIE: Máte právo odhlásit se z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů pro účely cílené reklamy. Více informací o tomto právu a způsobu jeho uplatnění naleznete na portálu Má práva na ochranu osobních údajů včetně článku Cílená reklama poskytovaná třetími stranami.

Účinek vaší volby bude záviset na kontextu, ve kterém ji provedete:

Globální kontrola ochrany osobních údajů (Global Privacy Control). Jako platnou žádost o odhlášení z prodeje a sdílení osobních údajů zpracovávaných v prohlížeči, který používáte, v některých regionech uznáváme také signál předvolby odhlášení webového prohlížeče, označovaný také jako globální kontrola ochrany osobních údajů (Global Privacy Control) neboli „GPC“. V praxi se tímto způsobem kontroluje, zda váš prohlížeč na webových stránkách našich služeb načítá soubory cookie třetích stran, které slouží pro cílenou reklamu nebo mohou být jiným způsobem považovány za „prodej“ osobních údajů. Tento signál zpracováváme pouze v závislosti na nastavení konkrétního prohlížeče, takže by bylo třeba jej nastavit zvlášť pro různé prohlížeče na stejném zařízení a pro různá zařízení. Prohlédněte si seznam prohlížečů, které podporují GPC, a související pokyny, jak tuto funkci povolit. GPC nemá kontrolu nad cílenou reklamou v našich hrách pro PC, konzole nebo mobilní zařízení. Takové opatření je třeba provést prostřednictvím vašeho účtu nebo nastavení hry, jak je popsáno výše.

Pokud využijete těchto práv na ochranu soukromí, nesmí s vámi být jednáno diskriminačním způsobem.

9. Služby třetích stran

ⓘ Naše weby a služby mohou obsahovat reklamy nebo odkazy na služby a stránky třetích stran.

Naše weby a služby mohou obsahovat reklamu či odkazy na služby třetích stran (například tlačítko „To se mi líbí“ služby Facebook nebo odkazy na weby třetích stran). Pokud na takové odkazy kliknete, a to včetně odkazů reklamních, opustíte službu EA a přejdete na vybranou službu nebo stránku třetí strany. Pokud přejdete na webovou stránku třetí strany nebo využijete službu třetí strany, měli byste si přečíst zásady nakládání s osobními údaji daného webu nebo služby, neboť používání webu nebo služeb třetích stran se řídí jejich vlastními zásadami nakládání s osobními údaji.

10. Informace pro obyvatele Kalifornie

ⓘ Kalifornské zákony vyžadují určité další prohlášení o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

A. Oznámení o shromažďování

V závislosti na vašem používání našich služeb mohly být v předchozích 12 měsících shromážděny a poskytnuty následující kategorie osobních údajů, a to dle definice takových kategorií v kalifornském zákoně o ochraně osobních údajů spotřebitele California Consumer Privacy Act („CCPA“):

Za určitých okolností můžeme shromažďovat a zveřejňovat i doplňkové údaje, například:

Můžeme shromažďovat a zveřejňovat další kategorie osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém je poskytnete prostřednictvím herního chatu, fór nebo prostřednictvím kanálů naší podpory pro hráče.

Shromažďování, používání a zveřejňování těchto údajů se provádí pro jeden nebo více obchodních nebo komerčních účelů uvedených v článku 3. Jak vaše údaje využíváme.

Pro účely cílené reklamy mohou být „prodávány“ nebo „sdíleny“ následující kategorie osobních údajů, a to v souladu s jejich definicí v zákoně CCPA:

Tyto údaje mohly být prodány nebo sdíleny s našimi reklamními partnery pro účely popsané v příslušném odstavci článku 4. Kdo může vaše údaje obdržet.

Údaje, které shromažďujeme, si ponecháváme po takovou dobu, která je nezbytně nutná pro poskytování našich služeb, a můžeme si takové údaje ponechávat i po této době, pokud je tak nutné ze zákonných, provozních nebo dalších legitimních důvodů.

Ověřte si vaše volby týkající se prodeje nebo sdílení osobních údajů pro účely cílené reklamy.

Další podrobnosti naleznete v našich souhrnných Zásadách nakládání s osobními údaji a soubory cookie.

B. Doplňkové oznámení o ochraně osobních údajů v Kalifornii

Další podrobnosti o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete níže, včetně výše uvedeného oznámení.

Pro každou z výše uvedených kategorií osobních údajů:

C. Vaše práva

Viz článek 8. Možnosti volby a kontroly, kde naleznete shrnutí vašich práv na ochranu osobních údajů v Kalifornii a způsob jejich uplatnění.

11. Změny našich zásad

ⓘ Tyto zásady budou čas od času aktualizovány a my vás o podstatných změnách budeme informovat.

Tyto Zásady nakládání s osobními údaji můžeme příležitostně aktualizovat. Až se tak stane, upravíme datum „Poslední aktualizace“ na konci zásad. Dojde-li k podstatné změně těchto zásad, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás upozornili buď zveřejněním oznámení o těchto změnách před jejich vstupem v platnost, nebo zasláním oznámení přímo vám.

12. Kontaktujte nás

ⓘ V případě dotazů týkajících se těchto zásad nás můžete kontaktovat.

Pokud máte otázku týkající se těchto zásad, využijte prosím náš portál Má práva na ochranu osobních údajů, který vám umožní kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Chcete-li kontaktovat společnost EA, včetně našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete také použít následující adresu: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065. Zástupce společnosti Electronic Arts Inc. v Evropské unii je společnost Electronic Arts Ireland Limited, Parkmore West Business Park, 1, Ballybrit, Galway, H91 Y2R5, Irsko. Zástupce společnosti Electronic Arts Inc. ve Spojeném království je Electronic Arts Limited, Onslow House, Onslow Street, Guildford, GU1 4TN, Spojené království.

13. Právo na kontaktování úřadu pro ochranu osobních údajů

ⓘ Můžete mít právo obrátit se na svůj místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte pochybnosti o tom, jak shromažďujeme a používáme údaje, kontaktujte nás. Rovněž máte právo obrátit se na místní úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si to budete přát. Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v rámci EHP jsou k dispozici zde.

Chcete-li se obrátit na švýcarské úřady, navštivte tuto webovou stránku. Chcete-li se obrátit na úřady Spojeného království, navštivte tuto webovou stránku. Kde je to vhodné, může váš místní úřad pro ochranu osobních údajů záležitost rovněž postoupit k posouzení „Department of Commerce“ nebo FTC.

Pokud máte jakýkoliv nevyřešený problém týkající se našich postupů při zpracování dat, kterému jsme se dostatečně nevěnovali, můžete se zde obrátit (bezplatně) na našeho poskytovatele řešení sporů třetí strany se sídlem v USA.


Poslední aktualizace: 21. února 2023

Předchozí Zásady nakládání s osobními údaji a soubory cookie

TRUSTeTRUSTe