Aktuel brugeraftale


SENEST OPDATERET: 17. september 2012

ELECTRONIC ARTS' SERVICEBETINGELSER


Disse servicebetingelser og alle supplerende vilkår, som bliver rettet fra tid til anden, dækker din brug af alle online– eller mobile produkter eller tjenester, som du har adgang til, og som kræver en internetforbindelse eller en Origin-konto at åbne, installere eller spille, såvel som alle Origin-konti, du bruger, når du åbner online– eller mobile produkter eller tjenester ("EA-tjenester"), der tilbydes af Electronic Arts eller nogen af deres underfirmaer eller partnere (samlet "EA") til pc, spilsystemer eller mobile enheder. Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, er disse betingelser en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. Hvis du bor i et andet land, er disse betingelser en aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, et firma registreret i Geneve-firmaregisteret med firmaregistreringsnummeret: CH-660-2328005-8 og med kontorer på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland. Hvis yderligere betingelser og/eller aftaler er gældende for de EA-tjenester, du benytter, vil disse betingelser og/eller aftaler også være gældende for din brug af EA-tjenesterne.   

Disse servicebetingelser, såvel som EA's fortrolighedspolitik, som du kan finde på privacy.ea.com  (indeholdt heri pr. reference) udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig og EA. Ved at benytte EA-tjenester bekræfter du, at du er minimum 18 år gammel (eller er nået myndighedsalderen, hvis denne ikke er 18 år der, hvor du bor), eller at du har gennemlæst denne aftale med din forælder eller værge, og at han eller hun accepterer servicebetingelserne på dine vegne, og tager det fulde ansvar for, at du overholder dem. Du accepterer, at du og/eller din forælder eller værge er fuldt ud kompetente og i stand til at imødekomme de betingelser, vilkår, forpligtelser, repræsentationer og ansvar, der er angivet i disse servicebetingelser, og disse servicebetingelser bliver overholdet.

Du accepterer at besøge terms.ea.com/da løbende for at kontrollere eventuelle nye oplysninger og nye betingelser, der er gældende for din brug af EA-tjenester. EA kan ændre servicebetingelserne på et hvilket som helst tidspunkt. Revideringer af de eksisterende betingelser gældende for EA-tjenester træder i kraft tredive (30) dage efter, at de er offentliggjort på terms.ea.com/da. Betingelserne for nye EA-servicer træder i kraft, umiddelbart efter de er offentliggjort på terms.ea.com/da.

Indhold

1. Origin-konto
2. Indhold
3. Berettigelser
4. Brug af og ophørsdato for indhold og Berettigelser/Generelle licensbegrænsninger
5. Tilgængelighed af indhold og rettigheder
6. Bidrag af tredjepartsindhold til EA-tjenester
7. Bidrag med dit eget indhold til EA-tjenester; Licensbevilling til EA og andre
8. Betalingstjenester
9. Ophør af EA-tjenester
10. Opsigelse af din Konto
11. Brugsbetingelser
12. Tjenester, der ikke kontrolleres af EA
13. Software, hjælpeprogrammer og værktøjer
14. Eksportkontrollove
15. Opdateringer af EA-tjenester
16. Begrænsninger af garanti og ansvar
17. Skadesfriholdelse
18. Links til tredjeparters websider
19. Generelle betingelser
20. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling.
21. Hele aftalen
22. Besked til borgere i Californien
23. Supplerende betingelser


1. Origin-konto

En Origin-konto (tidligere kendt som en EA-konto) ("konto") kan være påkrævet for at åbne og anvende visse EA-tjenester. Hvis du har spørgsmål vedrørende kontooprettelse, skal du kontakte os ved at gå til help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic).

Hvis du vil oprette en konto, skal du have en e-mail-adresse og afgive sandfærdige og nøjagtige oplysninger. Du skal være berettiget til at bruge den EA-tjeneste, du registrerer dig til. Nogle EA-tjenester kræver muligvis, at du opretter et "brugernavn” eller "persona". Brugernavne og personær er forbundet til din konto. Du må ikke bruge et brugernavn eller en persona, der bruges af andre, er vulgært eller stødende eller på anden måde er i strid mod Servicebetingelserne.

Du alene er ansvarlig for al aktivitet på din Konto. Din Konto kan blive lukket, hvis andre bruger den til nogen aktivitet, der er i strid mod Servicebetingelserne eller på anden måde er upassende eller ulovlig. Du bør ikke fortælle din kontos kodeord til andre. EA vil ikke spørge dig om dit kodeord eller tage kontakt til dig for at spørge dig om dine sikkerhedsspørgsmål til kodeordet.

2. Indhold 

”Indhold” på EA-tjenester omfatter software, teknologi, tekst, forumindlæg, profiler, widgets, beskeder, links, e-mails, musik, lyd, grafik, billeder, video, kode og alt audiovisuelt eller andet materiale, der kan ses på eller stammer fra og/eller bruges til EA-tjenester, såvel som designet og udseendet på vores websider. Indhold omfatter brugergenereret Indhold (“UGC”). Brugerindhold omfatter, men er ikke begrænset til, kontopersonaer, indlæg i debatfora, chatindlæg, profilindhold og andet materiale, som leveres af brugere til EA-tjenester. EA-indhold og brugerindhold bliver samlet omtalt som "indhold". Alt indhold – undtagen brugerindhold, omtalt nedenfor i sektion 6 og 7 – ejes af EA eller dets datterselskaber, samarbejdspartnere, licenshavere eller leverandører. Det er helt på egen risiko at bruge brugerindhold på EA-tjenester, hvad angår fuldstændighed, nøjagtighed og brugbarhed.

3. Berettigelser

“Rettigheder" er licensrettigheder, der er tildelt, belønnet, leveret og/eller købt af dig for at få adgang til og/eller bruge online– eller offline-elementer eller funktioner i EA-tjenester og/eller produkter. Berettigelser omfatter, men er ikke begrænset til, betalt og gratis indhold, der kan downloades, indhold, der kan låses op, digitale og/eller virtuelle aktiver, brugsrettigheder knyttet til nøgler eller koder, der låser op for indhold, serienumre og/eller onlinebekræftelse af nogen form, bedrifter i spillet og virtuel eller fiktiv valuta, der ellers ikke er styres af af en Serviceaftale for digitale tjenester.

4. Brug af og ophørsdato for indhold og Berettigelser/Generelle licensbegrænsninger 

Du tildeles og bevilges af EA en personlig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Indhold og Berettigelser, som du har adgang til, til personlige, private, ikke-kommercielle, ikke overførlige, begrænsede formål udelukkende i henhold til denne Licens’ betingelser og den ledsagende dokumentation og/eller aftaler, der er gældende for de EA-tjenester, du har adgang til. Indhold og rettigheder og alle andre former for intellektuel ejendomsret samt de produkter og tjenester, der tilbydes gennem EA-tjenester, er ejet af EA eller EA’s tredjepartslicenshavere og er beskyttet af amerikansk og international lovgivning om ophavsret, varelogo, patent og varemærker, internationale konventioner og andre love, der beskytter intellektuel ejendom og er relateret til intellektuelle rettigheder. Du må ikke kopiere eller downloade noget Indhold og/eller Berettigelser fra en EA-tjeneste, med mindre du udtrykkeligt er blevet autoriseret til noget sådant. Derudover må du ikke, undtagen ved udtrykkelig tilladelse givet af EA, distribuere, offentligt fremvise, lease, sælge, udsende, overføre, offentliggøre, redigere, kopiere, lave kopiarbejder fra, udleje, sublicensere, distribuere, dekompilere, adskille, reverse engineer eller på andre måder gøre ulovlig brug af Indholdet eller Berettigelser.   Enhver form for kommerciel brug er forbudt. Du accepterer ikke at fjerne, ødelægge eller tilpasse copyright, patent, varemærke eller andre beskeder om ejendomsrettigheder, der følger Indholdet. Dine rettigheder er styret af din accept af disse Servicebetingelser samt alle andre aftaler, der er gældende for de EA-tjenester, du bruger.

EA forbeholder sig retten til alle rettigheder, titel og interesser i Indhold, Berettigelser og alle former for tilknyttede copyrights, varemærker og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet til dig i disse Servicebetingelser. Din tilladte brug af Indhold og Berettigelser, der er beskrevet herover, er begrænset af EA's intellektuelle ejendomsrettigheder, og omfatter ingen rettigheder til andre patenter eller intellektuel ejendom. Ulovlig kopiering af indhold og/eller rettigheder, der kan findes i EA-tjenester, kan resultere i lukning af din(e) konto(er), forbud mod at bruge EA-tjenester og yderligere retslig forfølgelse. Indholdsejere kan anlægge strafferetlig eller civilretlig sag imod dig for ulovlig brug af intellektuel ejendom. Du erklærer dig enig i at yde erstatning til EA og holde EA skadesløse fra enhver uautoriseret eller ulovlig adfærd fra dig eller igennem brugen af din konto på EA-tjenester.

5. Tilgængelighed af EA-tjenester, indhold and rettigheder

Rettigheder må kun ejes af konti, der tilhører juridiske borgere i lande, hvor adgang til og brug af indhold og rettigheder er tilladt. Berettigelser må kun købes og hentes fra EA eller en autoriseret forhandler. EA forbeholder sig retten til at nægte dine anmodninger om at anskaffe sig Berettigelser, og EA forbeholder sig retten til at begrænse eller blokere enhver anmodning om at anskaffe sig Berettigelser, uanset årsag.

Vi garanterer ikke, at noget indhold eller rettigheder er tilgængeligt hele tiden eller på ethvert givet tidspunkt, eller at vi vil fortsætte med at tilbyde bestemt indhold eller rettigheder i nogen bestemt tidsperiode. Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere Indhold og Berettigelser uden nogen form for varsling. Når du har anskaffet dig dine Berettigelser, kan det indhold ikke returneres, byttes eller refunderes til andre Berettigelser eller til penge, andre varer eller tjenester.

6. Bidrag med dit eget brugerindhold til EA-tjenester

EA screener ikke alt brugerindhold på forhånd, og støtter ikke, godkender eller screener ikke det brugerindhold, som du eller andre brugere bidrager med til EA-tjenester. Du alene hæfter for dit Indhold og kan blive holdt ansvarlig for Indhold, du bidrager med. 

EA respekterer andres intellektuelle ejendomsret. Du skal være i besiddelse af juridiske rettigheder for at uploade brugerindhold til EA-tjenester. Du må ikke uploade eller lægge noget brugerindhold op på EA-tjenester, der er beskyttet med copyright, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret tilhørende tredjepart. Du må heller ikke uploade brugerindhold, der forbryder sig mod tredjeparts fortrolighedsret eller udgivelsesret.   Du må kun uploade indhold, som du har fået tilladelse til af ejeren eller som følge af lovgivningen. EA kan, uden at varsle dig og udelukkende efter egen vurdering, fjerne brugerindhold, der kan overtræde en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du gentagne gange krænker EA’s eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, kan EA lukke din konto uden varsel. Hvis din(e) konto(er) er lukket, vil du ikke være berettiget til erstatning for nogen af de gebyrer, du har betalt, og du vil miste adgang til berettigelse og aktiver, der er forbundet med din konto.

EA forbeholder sig retten (men har ingen forpligtelse, bortset fra hvor loven kræver det) til at fjerne, blokere, redigere, flytte eller deaktivere brugerindhold af nogen årsag, deriblandt når EA skønner, at brugerindhold overtræder disse betingelser. Beslutningen om at fjerne indhold er en skønsmæssig vurdering, der alene og endeligt afgøres af EA. EA påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for indhold, der er fremstillet af tredjeparter, eller for nogen fejl eller forsinkelse, der er forårsaget af fjernelsen af sådant indhold.

7. Licensbevilling for brugerindhold til EA og andre

Når du bidrager med brugerindhold til en EA-tjeneste, giver du udtrykkeligt EA ret til at citere, genoplægge, bruge, reproducere, ændre, lave kopiarbejder fra, sammenslutte, licensere, trykke, sublicensere, distribuere, transmittere, sende og på anden måde kommunikere og offentligt fremvise og udføre UGC eller nogen del deraf, på enhver måde og i hvilken som helst form og medie eller forum, uanset om det allerede er kendt eller udviklet senere, uden varsel, betaling eller tilskrivning til dig eller nogen tredjepart. Du giver EA og deres licenshavere alle licenser, samtykker og godkendelser, der lader EA og deres licenshavere bruge brugerindhold til sådanne formål. Du frasiger dig og erklærer dig enig i ikke at hævde nogen moralsk eller lignende rettighed, du måtte have til sådan et brugerindhold.

Hvis EA-tjenesten, som du bidrager med brugerindhold til, tillader andre brugere at have adgang til og bruge det brugerindhold, du har bidraget med, som en del af EA-tjenesten, giver du også alle andre brugere af den relevante EA-tjeneste ret til at bruge, kopiere, ændre, vise, udføre, lave kopiarbejder af og på anden måde kommunikere og distribuere det brugerindhold, du har bidraget med, på eller igennem EA-tjenesten uden noget yderligere varsel, tilskrivning eller kompensation til dig.

8. Betalingstjenester

Nogle af EA-tjenesterne kræver betaling. Du skal have en Konto og betale abonnementet eller andre gebyrer for at deltage i disse aktiviteter. Hvis du vil have oplysninger om abonnement og andre afgifter for visse tjenester, skal du gå til help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic).

GEBYRER SKAL BETALES FORUD OG KAN IKKE REFUNDERES, EJ HELLER DELE HERAF.

EA forbeholder sig retten til at ændre vores betalingsmetoder på et hvilket som helst tidspunkt.   Hvis du betaler et abonnement periodevist (for eksempel månedsvist) for en EA-tjeneste, vil EA give dig besked om alle ændringer i gebyrerne eller i betalingsmetoden mindst tredive (30) dage i forvejen ved at offentliggøre sådanne ændringer i EA-tjenesten. Du er ansvarlig for at kontrollere EA-tjenesten for at få rettidig besked om sådanne ændringer. Din fortsatte brug af EA-tjenesten tredive (30) dage eller mere efter, at ændringerne er lagt ud, betyder, at du har accepteret disse ændringer. Hvis en ændring ikke er acceptabel for dig, kan du på et hvilket som helst tidspunkt opsige dit abonnement, men EA vil ikke tilbagebetale nogen gebyrer, der er påbeløbet din konto før opsigelsen af dit abonnement, og vi vil ikke forholdsmæssigt beregne gebyrer for noget abonnement. Hvis din brug af EA-tjenester er underlagt moms eller omsætningsskat, vil EA muligvis også indkræve sådanne skatter udover abonnementet eller andre gebyrer. Du kan finde yderligere oplysninger på support.ea.com.

A. Betalingsmetoder.  Du kan betale gebyrer med de metoder, der er tilgængelige for den bestemte EA-tjeneste, og du accepterer de betingelser og vilkår, der er gældende for hver betalingsmetode, du bruger. Betalingsmetoderne varierer efter EA-tjenesten. Når du giver information om dit kreditkort eller anden betalingsmetode til EA, tilkendegiver du for EA, at du er den autoriserede bruger af kreditkortet eller anden betalingsmetode.   Du erklærer dig enig i, at EA er autoriseret til automatisk at hæve abonnementsgebyret på EA-tjenesten på dit betalingskort ved at bruge de kortoplysninger, du har givet til EA. Dit abonnement bliver automatisk fornyet tredive (30 dage før periodens udløb, og derefter årligt derefter til et beløb, der ikke er større end den aktuelle pris, EA kræver, eksklusive eventuelle promoveringspriser eller priser, undtagen hvis du opsiger dit abonnement. Du skal sørge for at oplyse en aktuel, komplet og præcis information om din betalingskonto. Du accepterer at informere EA straks, hvis der er sket ændringer i kontonummeret på dit kreditkort, dets udløbsdato og/eller din betalingsadresse eller anden betalingsinformation, og du accepterer at meddele EA straks, hvis dit kreditkort spærres (ved bortkomst eller tyveri). Ændringer af sådanne oplysninger kan foretages ved at kontakte kundeservice på help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic). Hvis du ikke formår at levere ovenstående informationer til EA, accepterer du, at EA må fortsætte med at opkræve for ethvert abonnement, der bliver automatisk fornyet, hvis du ikke opsiger dit abonnement minimum tredive (30) dage før udløb af abonnementet. EA forbeholder sig retten til at benytte tredjepartstjenester, der styrer opdatering af kreditkort, for at få oplyst aktuelle udløbsdatoer på kreditkort, du har givet EA oplysninger om. Kunder, der benytter en anden betalingsmetode end kreditkort, kan komme ud for at blive pålagt en ekstra betalingsomkostning, og vil muligvis ikke være i stand til at forny deres abonnement automatisk. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du gå til help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic).

Som ejer af kontoen holdes du ansvarlig for alle påbelagte gebyrer, inklusive gældende skatter samt alle køb, foretaget af dig eller nogen anden, der bruger din konto, herunder familie og venner.

B. Prøveperioder. Til nogle EA-tjenester vil EA muligvis tilbyde en gratis prøveperiode. Hvis du accepterer et abonnement med en gratis prøveperiode, vil EA begynde at opkræve din Konto for denne EA-tjeneste, når prøveperioden udløber, med mindre du opsiger abonnementet før denne tid. Du er altid ansvarlig for alle gebyrer vedrørende internetudbydere, telefonforbindelse, trådløs forbindelse eller nogen anden forbindelse, som du kan blive påbelagt, når du bruger EA-tjenester, også når vi tilbyder gratis prøveperioder. Prøveperioder kan ikke ombyttes.

C. Gebyrer opkrævet af websider og forhandlere tilhørende tredjeparter. Vi vil muligvis give links til andre websider. Nogle af disse websider vil muligvis opkræve separate gebyrer, der ikke er omfattet af noget abonnement eller nogen gebyrer, som du betaler til EA. Ethvert separat gebyr eller forpligtelser, der bliver påbelagt dig i omgang med tredjeparter er dit eget ansvar.

9. Ophør af EA-tjenester

EA kan afslutte en hvilken som helst EA-tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt ved at give dig besked herom inden for den tidsperiode, der er angivet i forbindelse med den specifikke EA-tjeneste, du tilmeldte dig. Hvis der ikke blev angivet nogen tidsperiode for varsel om ophør, vil det være tredive (30) dage gældende fra den dag, beskeden blev offentliggjort på den gældende EA-tjeneste eller på http://www.ea.com/2/service-updates.

EA kan også afbryde adgang til EA-tjenester på grund af overtrædelse af disse servicebetingelser, hvis EA (efter eget skøn) vurderer, at din brug af EA-tjenester gør dem mindre sikre for andre og/eller mindreårige, eller på grund af ulovlig eller upassende brug af EA-tjenester, indhold, rettigheder, produkter eller EA's intellektuelle ejendom som defineret udelukkende af EA. Du kan miste dine brugernavne og personaer som følge af lukning af kontoen. Hvis du har mere end én konto, kan EA lukke alle dine kontoer og de dertil hørende rettigheder. Som reaktion på overtrædelse af disse servicebetingelser eller andre aftaler, der gælder for EA-tjenester, du anvender, kan EA udsende en advarsel, suspendere din konto, selektivt fjerne eller tilbagekalde rettigheder på konto– eller enhedsniveau, øjeblikkeligt lukke alle kontoer, du har oprettet og/eller midlertidigt eller permanent blokere din enhed og/eller maskine fra at åbne alle EA-tjenester eller visse EA-tjenester. Du anerkender, at EA i disse tilfælde ikke behøver at give dig forudgående varsel, før de vælger at suspendere eller lukke din konto, midlertidigt eller permanent blokere din enhed fra nogle eller alle EA-tjenester eller selektivt fjerne eller tilbagekalde rettigheder tilknyttet din konto. Hvis EA lukker din konto, må du ikke deltage i en EA-tjeneste igen uden udtrykkelig tilladelse fra EA. EA forbeholder sig retten til at nægte brug af konti, samt levere EA-tjenester, til bestemte individer. Du må ikke lade individer, der har fået lukket deres konti af EA, at bruge din konto.

Hvis din konto eller et særligt abonnement på en EA-tjeneste tilknyttet din konto bliver lukket, suspenderet og/eller hvis rettigheder bliver fjernet fra din konto, vil du ikke modtage nogen tilbagebetaling, ingen bedrifter kan krediteres til dig eller omveksles til kontanter eller anden form for refusion, og du vil ikke længere have nogen adgang til din konto eller rettigheder tilknyttet din konto eller din specifikke EA-tjeneste. Hvis du mener, at der er truffet forholdsregler mod din konto ved en fejl, skal du kontakte kundeservice på help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic).

10. Opsigelse af din konto

Du har til enhver tid ret til at opsige din konto eller et bestemt abonnement på en EA-tjeneste. Hvis du ikke accepterer betingelserne i disse Servicebetingelser, er dit eneste retsmiddel ikke at bruge EA-tjenesterne eller at opsige din Konto eller gældende abonnementer. Du har forstået og accepterer, at opsigelsen af din konto eller et bestemt abonnement er dit eneste retsmiddel i forhold til enhver uoverensstemmelse med EA, inklusive enhver uoverensstemmelse relateret til, eller forårsaget af: (1) enhver betingelse i disse servicebetingelser eller EA’s håndhævelse eller brug af disse servicebetingelser; (2) indholdet tilgængeligt gennem EA-tjenester eller enhver ændring i indholdet, der udbydes igennem EA-tjenester; (3) din adgang til at anvende og/eller bruge EA-tjenester; eller (4) antallet eller typer af gebyrer, tillægsgebyrer, gældende skatter, betalingsmetoder eller nogen ændring af gebyrerne, gældende skatter, tillægsgebyrer eller betalingsmetoder for EA-tjenesterne.

Kontakt EA's kundeserviceafdeling på help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic) for at annullere din konto. EA forbeholder sig ret til at indkræve gebyrer, tillægsgebyrer eller omkomstninger, der er påbelagt, før du opsiger din konto eller abonnement på en EA-tjeneste. Du er også ansvarlig for ethvert beløb, du måtte skylde en tredjepartsforhandler eller indholdsudbyder før din opsigelse. Enhver overtrædelse, eller ethvert ubetalt gebyr og andre udeståender med EA-tjenester skal betales, før du kan oprette en ny konto.

11. Brugsbetingelser

Du vil muligvis overskride Servicebetingelserne, efter EA's vurdering, hvis du:

– Sender, transmitterer, promoverer eller distribuerer indhold, der er ulovligt.
– Chikanerer, truer, blamerer dig eller gør noget andet ved en anden spiller, der er uønsket, som for eksempel gentagne gange at sende uønskede beskeder eller udføre personlige angreb eller komme med kommentarer om race, seksuel orientering, religion, kulturarv etc.
– Organiserer, hjælper eller deltager i alle aktiviteter, grupper eller guilds, der er skadelige, misbrugende, hadefulde, racemæssigt, etnisk, religiøst eller på anden vis anstødelige, uanstændige, truende, chikanerende, vulgære, seksuelt refererende, nedladende, ulovlige, eller som truer privatlivets fred eller rettigheder, og som opfordrer til adfærd, der ville overtræde loven eller i en fornuftig persons optik ville være diskutabel og/eller upassende. Hadeangreb accepteres ikke.
– Bruger sårende, stødende eller krænkende skærmnavne og/eller personaer.
– Deltager i forstyrrende adfærd i chatområder, spilområder, debatfora eller andre områder eller aspekter af EA-tjenesterne. Forstyrrende adfærd omfatter, men er ikke begrænset til  adfærd, der forstyrrer den normale drift af spillet eller dialog på en EA-tjeneste. Forstyrrende adfærd omfatter også, men er ikke begrænset til, kommercielle indlæg, salgsforsøg og reklamer.
– Afbryder samtalen i chatrum med vulgært sprog, grovheder, trykker på Enter-tasten gentagne gange eller sender store billeder, så skærmen vil rulle for hurtigt til at kunne læses, brug af umådeholden råben [store bogstaver] i et forsøg på at forstyrre andre brugere, spam eller oversvømning [ved gentagne gange at sende den samme tekst].
– Giver dig ud for at være en anden person (inklusive berømtheder), falsk indikere, at du er ansat hos EA eller er en repræsentant for EA, eller forsøge at vildlede brugere ved at angive, at du repræsenterer EA eller nogen af EA’s partnere eller tilknyttede selskaber.
– Forsøger at få fat i adgangskoder, kontooplysninger eller andre private oplysninger fra andre på EA-tjenesterne.
– Uploader software eller indhold, som du ikke har rettigheder til at videregive gratis.
– Overtræder yderligere brugsbetingelser, der er gældende for den EA-tjeneste, du bruger.
– Fremmer, opfordrer til eller deltager i aktiviteter, såsom hacking, cracking, phishing, brug af exploit og snyd og/eller distribuerer ikke-lovlig software og/eller virtuel valuta/genstande.
– Uploader filer, der indeholder virus eller ødelagt data eller computerprogrammer, der kan skade, forstyrre eller afbryde EA-tjenester.
– Sender beskeder med andet formål end personlig kommunikation, herunder reklame eller promoverende beskeder, kædebreve, pyramidespil eller andre kommercielle aktiviteter.
– På upassende vis bruger support i spillet eller klageknapper, eller afgiver falske indberetninger til ansatte hos EA.
– Bruger eller distribuerer ”auto”-softwareprogrammer, ”makro”-softwareprogrammer eller andre ”snyderedskaber” i form af softwareprogrammer eller applikationer.
– Bruger software eller redskaber til hacking/modificering/snyd i spillet. Modificerer dele af EA-tjenesten, som EA ikke specifikt giver dig tilladelse til at modificere.
– Sender eller viderekommunikerer oplysninger om spilleres virkelige liv igennem en EA-tjeneste.
– Forsøger at blande dig i, hacke dig ind i eller decifrere nogen transmissioner til eller fra serverne til en EA-tjeneste.
– Bruger og videreformidler exploits og/eller snyd.
– Forsøger at bruge EA-software på eller igennem en tjeneste, der ikke er kontrolleret eller autoriseret af Electronic Arts. Enhver form for brug af den art er på egen risiko og kan styres af yderligere eller andre betingelser. EA tager intet ansvar for dit brug af EA Software på eller gennem en tjeneste, der ikke er styret af Electronic Arts.
– Forstyrrer andres evne til at kunne nyde at spille en EA-tjeneste eller udfører handlinger, der forstyrrer eller markant øger omkostningen ved at udbyde en EA-tjeneste til glæde for alle dens brugere.
– Hvis det ikke er udtrykkeligt autoriseret af EA, må du ikke sælge, købe, handle eller på andre måder overføre din konto eller enhver form for personlig adgang til EA-tjenester, indhold eller rettigheder, herunder gennem brug af auktionswebsider.
– Du må ikke udføre nogen aktiviteter, der overtræder gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til krænkelse af copyright, krænkelse af varemærke, krænkelse af privatlivets fred, identitetstyveri, hacking, forfølgelse, forfalskning og distribution af forfalsket software.
– Sender eller overfører reklamer, kampagnemateriale eller foretager andre former for salgsfremstød i spillet eller på vores debatfora.
– Misbruger fejl, udokumenterede funktioner, designfejl eller problemer i spillet.
– "Rollespil" er ikke nogen undskyldning for at overtræde denne eller andre politikker.

Bestemte EA-tjenester kan indeholde ekstra regler, der gælder for din opførsel på de tjenester.

Du skal også overholde alle føderale, statslige og lokale love, regulationer og regler, der er gældende for dine aktiviteter, når du bruger EA-tjenester. EA forbeholder sig retten til at lukke din konto og forhindre din brug af enhver og alle EA-tjenester, hvis din konto benyttes til ulovlig virksomhed eller forbryder sig mod disse Servicebetingelser.

Medmindre andet er angivet, er der intet krav eller nogen forventning om, at EA vil overvåge og dokumentere onlineaktivitet på EA-tjenester, deriblandt kommunikation. EA forbeholder sig dog retten til at overvåge og/eller optage enhver form for onlineaktivitet på EA-tjenester, og du giver EA dit udtrykkelige samtykke til, at dine aktiviteter kan overvåges og optages. EA forbeholder sig retten til at fjerne ethvert form for indhold fra enhver EA-tjeneste efter EA's forgodtbefindende. EA kan ikke holdes til ansvar for dine eller tredjeparts overtrædelser af denne aftale.

Hvis du møder en anden bruger, der handler i strid mod nogen af brugsbetingelserne, beder vi dig indberette denne aktivitet til EA med funktionen ”Hjælp” eller ”Indberet misbrug” i den relevante EA-tjeneste eller kontakte kundeservice på help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars(TM): The Old Republic).

12. Tjenester, der ikke kontrolleres af EA

Enkelte produkter giver dig mulighed for at benytte EA-software på eller via en tjeneste, der ikke er styret af EA. For eksempel får du muligvis muligheden for at spille EA-software online på servere, der ikke er ejet af eller styret af EA. EA er ikke ansvarlige for dit bruge af EA-software på eller gennem enhver tjeneste af den art, og har ingen kontrol over, hvordan disse tjenester bliver udbudt, administreret eller drevet. Enhver brug af tjenester, der ikke styret af EA, sker på egen risiko, og yderligere eller andre betingelser og vilkår fra tredjepart, der kører tjenesten, kan være gældende.

13. Software, hjælpeprogrammer og værktøjer

EA-tjenester vil muligvis kræve eller give dig lov til at downloade softwareopdateringer, patches eller andre hjælpeprogrammer og redskaber fra EA eller deres licenshavere til din computer ("EA-software"). EA giver dig en ikke-eksklusiv, begrænset licens til at anvende EA-software udelukkende til det formål, der er tilkendegivet af EA på det tidspunkt, softwaren gøres tilgængelig for dig. Hvis der findes en Slutbrugerlicensaftale til EA-softwaren, er din brug af EA-softwaren underlagt betingelserne i denne licensaftale. Du må ikke sub-licensere eller tage betaling fra andre for at anvende eller få adgang til EA-software. Du må ikke oversætte, tilbage-konstruere, tilbage-kompilere eller dekompilere, adskille eller udvikle afledte arbejder af noget EA-software på nogen måde.   Du må ikke modificere EA-software eller bruge den på nogen måde, som ikke er udtrykkeligt autoriseret skriftligt af EA. Du er klar over, at EA’s introduktion af forskellige teknologier ikke nødvendigvis er ensartet på tværs af alle platforme, og at ydelsen i EA-softwaren og relaterede EA-tjenester kan variere afhængigt af din computer og andet udstyr.

Fra tid til anden vil Electronic Arts muligvis tilbyde dig opdateringer eller modifikationer til EA-softwaren. Du har forstået at visse opdateringer og modifikationer muligvis er nødvendige for at kunne fortsætte med at bruge EA-softwaren og EA-tjenester.

14. Eksportkontrollove

EA-software er muligvis underlagt USA’s eksportkontrol og eksportkontrol i andre jurisdiktioner. Når du downloader EA-software fra EA, garanterer du, at du ikke befinder dig et land eller eksporterer EA-software til en person eller et sted, som USA, Den Europæiske Union eller andre jurisdiktioner har handelsforbud imod.

Du accepterer at overholde USA's og andre anvendelige eksportkontrollove og ikke overføre, enten elektronisk eller på anden måde, noget indhold eller EA Online-software, som hører under restriktioner beskrevet i sådanne love, til et land, som det ifølge sådanne love er forbudt, uden først at indhente og derefter følge alle nødvendige bemyndigelser og krav fra statsmagten. Du accepterer endvidere ikke at uploade nogen data eller software til EA-tjenester, som ikke kan eksporteres uden forudgående skriftlig bemyndigelse fra statsmagten, inkluderende, men ikke begrænset til, bestemte typer af krypteringssoftware. Forsikringerne og forpligtelserne i dette afsnit vil fortsat gælde efter denne Aftales opsigelse.

15. Opdateringer af EA-tjenester 

VIGTIGT: EA VIL MULIGVIS FINDE DET NØDVENDIGT AT OPDATERE ELLER NULSTILLE VISSE PARAMETRE FOR AT AFBALANCERE SPILLET OG BRUGEN AF EA-TJENESTER. DISSE OPDATERINGER ELLER ”NULSTILLINGER” KAN MULIGVIS MEDFØRE, AT DU SÆTTES TILBAGE I FORHOLD TIL DINE OPNÅEDE FREMSKRIDT I SPILVERDENEN, OG KAN PÅVIRKE FIGURER, SPIL, GRUPPER ELLER ANDRE AF DINE RETTIGHEDER. EA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT FORETAGE DISSE OPDATERINGER OG ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG I FORHOLD TIL DISSE ÆNDRINGER.

16. Begrænsninger af garanti og ansvar

I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT UNDER RELEVANT LOVGIVNING, ACCEPTERER DU UDTRYKKELIGT, AT ANVENDELSEN AF EA-TJENESTER, EA-SOFTWARE OG INTERNETTET SKER PÅ EGEN RISIKO. EA-TJENESTER, EA-SOFTWARE, EA’S PRODUKTER OG SERVICES LEVERET AF EN TREDJEPART LEVERES ”SOM DEN FORELIGGER” OG "SOM TILGÆNGELIGT" TIL DIN ANVENDELSE UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MEDMINDRE SÅDANNE GARANTIER AF LOVMÆSSIGE ÅRSAGER IKKE KAN UDELUKKES. DER GIVES INGEN GARANTI FOR KVALITETEN, FUNKTIONALITETEN, TILGÆNGELIGHEDEN ELLER PRÆSTATIONEN AF EA-SOFTWARE ELLER EA-TJENESTER. EA KAN IKKE HOLDES SKADESANSVARLIGE FOR MANGLENDE EVNE TIL AT SKAFFE ELLER BRUGE ETHVERT FORM FOR INDHOLD, BERETTIGELSER, VARER ELLER TJENESTER. EA TILBYDER EA-TJENESTER PÅ ET ANSTÆNDIGT, KOMMERCIELT GRUNDLAG OG GARANTERER IKKE, AT DU VIL KUNNE FÅ ADGANG TIL ELLER ANVENDE EA-TJENESTER PÅ TIDSPUNKTER ELLER STEDER EFTER EGET VALG, ELLER AT EA VIL HAVE DEN NØDVENDIGE KAPACITET TIL EA-TJENESTER SOM HELHED ELLER I ET BESTEMT GEOGRAFISK OMRÅDE.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT UNDER RELEVANT LOVGIVNING ER DU INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED EN TVIST MED EA ELLER DERES LICENSHAVERE ER AT STOPPE ANVENDELSEN AF EA-TJENESTERNE OG AT OPSIGE DIN KONTO. DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT EA OG DETS DATTERSELSKABER, LICENSHOLDERE OG PARTNERE IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN HANDLINGER ELLER DERES, ELLER NOGEN ANDEN PERSONS, MANGEL PÅ HANDLING I FORBINDELSE MED OPFØRSEL, KOMMUNIKATION ELLER INDHOLD PÅ EA-TJENESTERNE ELLER VED ANVENDELSEN AF EA-SOFTWARE.   I INTET TILFÆLDE KAN EA ELLER DETS DATTERSELSKABER, LICENSHOLDERE, PARTNERES, MEDARBEJDERES, LEDERES ELLER DIREKTØRERS (SAMLET BETEGNET "EA-PARTNERE") FORPLIGTELSE OVER FOR DIG VÆRE MERE END DET BELØB, DU HAR BETALT EA FOR EA-SERVICERNE. I INTET TILFÆLDE KAN EA ELLER EA-TILKNYTTEDE STILLES TIL ANSVAR FOR TILFÆLDIG ELLER AFLEDT SKADE OPSTÅET PÅ GRUND AF ANVENDELSEN AF EA-TJENESTERNE, EA-SOFTWARE, INTERNET ELLER FOR NOGET ANDET KRAV, DER ER RELATERET TIL DIN ANVENDELSE AF EA-TJENESTERNE ELLER KONTOERNE. EA KAN IKKE HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR MISTEDE DATA, SKADER PÅ DIN SOFTWARE ELLER HARDWARE, ELLER ANDRE TAB ELLER SKADER, DU ELLER TREDJEPART ER UDSAT FOR, UANSET OM DISSE OPSTÅR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGT, UNDER SPECIELLE VILKÅR, SOM FØLGE AF, ELLER PÅ NOGEN ANDRE MÅDER OPSTÅR SOM RESULTAT AF ADGANG TIL ELLER BRUG AF EN EA-TJENESTE, INDHOLD ELLER EA-SOFTWARE PÅ DIN COMPUTER OG/ELLER ENHED.

DA NOGLE STATER ELLER RETSKREDSE IKKE TILLADER FRALÆGGELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR AFLEDTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, VIL EA OG EA-PARTNERES ANSVAR I DISSE STATER ELLER RETSKREDSE VÆRE BEGRÆNSET TIL LOVENS VIDESTE OMFANG. EA HVERKEN GODKENDER, INDESTÅR FOR ELLER GARANTERER FOR NOGET TREDJEPARTSPRODUKT ELLER SERVICE, SOM TILBYDES GENNEM EA OG VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE VÆRE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER SERVICES.

17. Skadesfriholdelse

På EA’s anmodning accepterer du at værne om og holde EA og dets partnere, datterselskaber, medarbejdere, konsulenter, ledere, direktører, leverandører og indholdsleverandører skadesløse for alt ansvar, krav og udgifter, herunder advokatudgifter, der måtte opstå ved et brud på disse Servicebetingelser, som du er ansvarlig for, eller i forbindelse med din overførsel af indhold af enhver art på eller igennem EA-tjenester. Uden at begrænse det generelle i det foregående erklærer du dig enig i at holde EA skadesløs for enhver upassende eller ulovlig brug af din Konto, herunder den ulovlige eller urimelige brug af din konto af nogen, du har givet tilladelse til at bruge din konto.    Du accepterer, at du vil blive holdt personligt ansvarlig for din brug af EA-tjenester og for al din kommunikation og aktivitet på EA-tjenesterne, herunder ethvert Indhold, du bidrager med, og at du vil holde EA og dets datterselskaber, medarbejdere, konsulenter, ledere og direktører skadesløse for ethvert ansvar og alle skader, der måtte forårsages af din omgang med EA-tjenester, herunder ethvert indhold, du måtte bidrage med.

EA og deres licenshavere forbeholder sig retten til for egen udgift at påtage sig forsvaret af og kontrol over alle sager, som de kan holdes skadesløse for. I dette tilfælde vil du i denne sag ikke have yderligere forpligtelser til at holde EA skadesløs. Dette afsnit vil fortsat gælde ved opsigelse af denne Aftale.

18. Links til tredjeparters websider

EA-tjenester kan indeholde hyperlinks til websider, der drives af tredjeparter, herunder annoncører og andre indholdsleverandører. Disse websider vil muligvis indsamle data eller anmode om personlige informationer fra dig. EA har ingen kontrol over sådanne websider og er ikke ansvarlig for deres indhold, fortrolighedspolitiker eller for indsamling, brug eller offentliggørelse af nogen information, som disse websider måtte indhente.

19. Generelle betingelser

A. Retsmidler. Du erklærer dig enig i, at disse Servicebetingelser ikke har til hensigt at give, og ikke giver, nogen rettigheder eller retsmidler til nogen person andre end partnerne i disse Servicebetingelser. Du har desuden forstået og accepteret, at disse Servicebetingelser, EA Fortrolighedspolitik og de Supplerende Betingelser omfattet af disse Servicebetingelser, herunder EA’s håndhævelse af disse politikker, ikke har til hensigt at give, og ikke giver, nogen rettigheder eller retsmidler til nogen person.

B. Adskillelse. Hvis en bestemmelse i denne licens er ulovlig eller ikke kan håndhaeves under gaeldende lovgivning, vil denne del af licensens bestemmelser tolkes i overensstemmelse med gaeldende lov for så vidt muligt at imødekomme EA’s oprindelige hensigt. Alle andre bestemmelser forbliver gyldige og vil kunne håndhaeves fuldt ud.

C. Frafaldelse. EA’s manglende udførelse eller håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse Servicebetingelser vil ikke udgøre en frafaldelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Enhver frafaldelse af bestemmelser i disse servicebetingelser vil kun vaere gaeldende i skriftlig form underskrevet af EA.

D. Gældende lov. Hvis du er bosiddende i et medlemsland af den Europæiske Union: (i) Englands love, undtagen dets regler vedrørende modstridende lovgivninger, vil være gældende for disse Servicebetingelser og din(e) Konto(er); og (ii) du accepterer udtrykkeligt, at denne jurisdiktion som den eneste i tilfælde af ethvert krav eller enhver strid med EA eller i alle henseender, hvad angår din(e) konto(er) eller din brug af EA-tjenester, er gældende ved Englands domstole, og du accepterer desuden udtrykkeligt den personlige kompetence ved Englands domstole i forbindelse med enhver strid, herunder forlangender til EA, dets associerede selskaber, ansatte, entreprenører, ledere, direktører, forhandlere og indholdsudbydere. Hvis du er bosiddende i Republikken Korea, (i) Republikken Koreas love, undtagen dens regler vedrørende modstridende lovgivninger, er gældende for handlesbetingelserne; og (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at den eneste domsmyndighed for alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til disse handlesbetingelser er Republikken Koreas domstole, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet.   Hvis du er bosiddende andetsteds: (i) lovgivningen i staten Californien, undtagen dens regler vedrørende modstridende lovgivninger, er gældende for disse servicebetingelser og din(e) konto(er); og (ii) du accepterer udtrykkeligt, at denne retskreds som den eneste i tilfælde af ethvert krav eller enhver strid med EA eller i alle henseender, hvad angår din(e) konto(er) eller din brug af EA-tjenester, er gældende ved de føderale og statslige domstole inden for United States District Court for Northern District of Californias retskreds, og du accepterer desuden udtrykkeligt sådanne domstoles autoritet i forbindelse med enhver strid, herunder forlangender involverende EA, deres associerede selskaber, ansatte, entreprenører, ledere, direktører, forhandlere og indholdsudbydere. Som nævnt ovenfor kan din adfaerd også vaere underlagt andre lokale, statslige, nationale og internationale lovgivninger.

20. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling.

Formålet med dette afsnit er at give en letanvendelig metode til løsning af uoverensstemmelser mellem os, såfremt de måtte opstå. Som diskuteret herunder i afsnit 20.e: Hvis vi ikke kan afgøre vores uoverensstemmelser uformelt, og du modtager en mæglingssum, der er større end EA's seneste forligstilbud til dig (hvis afgivet), vil EA betale dig 150 procent af din mæglingssum, op til 5000 dollar over din mæglingssum.

LÆS VENLIGST FØLGENDE GRUNDIGT. DET VEDRØRER DINE RETTIGHEDER.

De fleste kundehenvendelser kan besvares hurtigt og tilfredsstillende ved at logge på kundeservice-brugerfladen med din Origin-konto på help.ea.com, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars(TM): The Old Republic). I det usandsynlige tilfælde, at EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis (eller hvis EA ikke på uformel vis kan løse en uoverensstemmelse med dig), indvilger du og EA i at binde jer til følgende procedure for at løse alle uoverensstemmelser. Denne regel gælder for alle brugere i lovens videste udstrækning, men gælder udtrykkeligt ikke for borgere i Quebec, Rusland, Schweiz, medlemsstaterne i EU og Republikken Korea. Ved at indgå denne aftale fralægger du og EA jer udtrykkeligt retten til retssager med juryer eller "class action"-retssager. Denne aftale skal forstås bredt. Dette afsnit dækker alle uoverensstemmelser mellem os (“Uoverensstemmelser”), deriblandt, men ikke begrænset til:

- Erstatningskrav opstået som følge af eller i forbindelse med aspekter ved forholdet mellem os, uanset om det er som følge af kontrakt, erstatningspligt, eksempel, svindel, falsk markedsføring eller andre juridiske teorier;
- erstatningskrav opstået før denne aftale eller tidligere aftaler (deriblandt, men ikke begrænset til, erstatningskrav baseret på reklamer);
- erstatningskrav i forbindelse med en påstået "class action"-retssag, hvori du ikke er medlem af en godkendt klasse; og
- erstatningskrav, der måtte opstå efter denne aftales ophævelse. De eneste uoverensstemmelser, der ikke er dækket af dette afsnit, er de følgende:
- Erstatningskrav om at håndhæve eller beskytte, eller i forhold til gyldigheden af nogen af dine eller EA's (eller EA's licenshaveres) intellektuelle ejendomsrettigheder;
- erstatningskrav i forbindelse med eller opstået som følge af anklager om tyveri, piratkopiering eller uautoriseret brug;
- derudover vil intet i dette afsnit forhindre nogen af parterne i at starte retssager med mindre krav.Referencer til "EA", "vi" og "dig" og "os" omfatter vores respektive underfirmaer, partnere, agenter, medarbejdere, tidligere interessehavere, efterfølgere og uddelegerede, såvel som autoriserede og ikke-autoriserede brugere eller tilgodesete af tjenester eller software underlagt denne eller tidligere aftaler mellem os. Denne mæglingsregel er beviset for en transaktion ifølge interstatslig handelspraksis, og dermed dækker Federal Arbitration Act fortolkningen og håndhævelsen af denne regel. Denne mæglingsregel vil overleve ophør af disse servicebetingelser.

a. Uformelle forhandinger/Uoverensstemmelsesvarsel. Du og EA indvilger i først at forsøge at afgøre uoverensstemmelser uformelt i mindst 30 dage, før I iværksætter mægling. Sådanne uformelle forhandlinger vil starte med modtagelsen af et skriftligt varsel fra den ene person til den anden (“uoverensstemmelsesvarsel”). Mæglingsvarsler skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part; (b) beskrive naturen af og grundlaget for kravet eller uoverensstemmelsen; og (c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges ("krav"). EA vil sende deres uoverensstemmelsesvarsel til din faktureringsadresse (hvis du har opgivet den) eller til den e-mail-adresse, du har opgivet. Du skal sende dit uoverensstemmelsesvarsel til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

b. Tvungen mægling. Hvis du og EA ikke kan afgøre en uoverensstemmelse via uformelle forhandlinger inden for 30 dage efter modtagelsen af et uoverensstemmelsesvarsel, skal enten du eller EA vælge at få afgjort uoverensstemmelsen gennem tvungen mægling. Alle forsøg på at mægle fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. DU FORSTÅR, AT DU OG EA MED DENNE AFTALE FRALÆGGER JER RETTEN TIL SØGSMÅL OG RETTSAGER MED JURY. Mæglingen vil blive startet og udført af Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association (“AAA”) og, hvis det er relevant, AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (“AAA Consumer Rules”), som begge kan findes på AAA's webside www.adr.org. Dine udgifter til mægling og din del af mæglerkompensationen er dækket af AAA-reglerne og, hvis relevant, begrænset af AAA Consumer Rules. Hvis sådanne udgifter af mægleren vurderes til at være for høje, eller hvis du sender en besked til mæglingsvarselsadressen herover til EA og meddeler, at du ikke kan betale udgifterne til mægling, vil EA betale alle mæglingsudgifter. Mæglingen kan foretages personligt via indsendelse af dokumenter via telefon eller online. Mægleren vil træffe en afgørelse på skrift og vil give et grundlag for afgørelse, hvis en af parterne beder herom. Mægleren skal følge gældende lovgivning, og alle afgørelser kan bestrides, hvis mægleren ikke har gjort dette. Du og EA kan ad retlig vej fremskynde mægling eller bekræfte, modificere, frasige sig eller diskutere mæglerens kompensation.

c. Begrænsninger. Du og EA accepterer, at alle mæglinger er begrænset til den individuelle uoverensstemmelse mellem dig og EA. I lovens videste udstrækning: (1) der vil ikke blive foretaget mægling med andre parter; (2) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan forsøges mæglet på "class action"-basis, eller hvor der kan anvendes "class action"-procedurer; og (3) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan siges at repræsentere den genelle offentlighed eller nogen andre personer. DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN REJSE KRAV MOD HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Ydermere, medmindre både du og EA træffer anden aftale, må mægleren ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden vis påtage sig nogen former for repræsentantative eller klassebaserede forhold. Hvis denne specifikke regel ikke kan håndhæves, annulleres hele denne mæglingsregel.

d. Placering. Hvis du er borger i USA, vil mægling finde sted på et sted inden for rimelig afstand af din bopæl. For borgere uden for USA vil mægling blive iværksat i San Mateo County i Staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols personretlige autoritet til fremskyndelse af mægling eller bekræftelse, modificering, frasigelse eller diskussion af mæglerens kompensation.

e. Gældsinddrivelse og advokathonorar. Hvis mægleren træffer afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA og giver dig en kompensation, der har større monetær værdi end EA's seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før øvrige skriftlige indsendelser til mægleren, vil EA:

– Betale dig 150 % af din mæglingskompensation, op til 5.000 dollar over din mæglingskompensation; og

– betale din advokat, hvis relevant, hans eller hendes honorar og godtgøre alle udgifter (deriblandt omkostninger i forbindelse med ekspertvidner), som du eller din advokat med rimelighed har anvendt i forbindelse med efterforskning og forberedelse af dit mæglingskrav ("advokatudgiften").

Mægleren kan træffe afgørelse og løse uoverensstemmelser i forhold til betaling og godtgørelse af honorarer, udgifter og alternativ betaling af advokatudgiften når som helst i løbet af processen og på anmodning af en af parterne inden for 14 dage efter mæglerens afgørelse.
Retten til advokathonorarer og -udgifter diskuteret herover ledsager alle rettigheder til advokathonorarer og -udgifter, du måtte have under gældende lovgivning, selvom du muligvis ikke kan inddrive dobbelt dækning af advokatudgifter. EA fralægger sig retten til at få kompensation for advokathonorar og udgifter i forbindelse med alle mæglinger, vi er involveret i.

f. Begrænsning af mæglerens autoritet. Mægleren kan give erstatning til den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, der er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav.

g. Ændringer i denne aftale. Desuagtet alle regler i denne aftale, der måtte erklære det modsatte, indvilger EA i, at alle fremtidige ændringer af dene mæglingsregel (ud over ændringer af adressen til indsendelse af uoverensstemmelsesvarsel) kan blive nægtet af dig, hvis du sender os en skriftlig meddelelse inden for 30 dage efter ændringen til adressen til uoverensstemmelsesvarsel beskrevet herover. Ved at afslå alle fremtidige ændringer accepterer du, at du vil opfatte alle uoverensstemmelser med os i henhold til denne regels beskrivelser.

21. Hele aftalen

Servicebetingelserne (inklusive EA Fortrolighedspolitik og andre Supplerende Betingelser indbefattet som reference i dette dokument) og enhver offentliggjort regel eller besked vedrørende et bestemt spil, en aktivitet, konkurrence eller ’sweepstake’ udgør den samlede aftale mellem dig og EA i forhold til dine rettigheder og forpligtelser i brugen af EA-tjenester. Hvis der er nogen modsigelse mellem Servicebetingelserne og andre regler eller beskeder offentliggjort på en EA-tjeneste, vil EA alene afgøre konflikten efter egen skønsmæssig vurdering.

22. Besked til borgere i Californien 

Gældende for Cal. Civil Code § 1789,3, bemærk venligst, at (a) EA har hovedkvarter på 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, (b) De gebyrer og priser, der er gældende for EA-tjenester, kan variere alt efter den tjeneste, der er valgt af dig, og (c) hvis du har klager vedrørende EA-tjenester eller ønsker yderligere oplysninger om brug af EA-tjenester, kan du besøge EA's kundeservice-websider på help.ea.com, support.popcap.com (for Popcap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars(TM): The Old Republic). Ved klager kan du også kontakte "Complaint Assistance Unit" i "Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs" skriftligt på adressen 400 "R" Street, Sacramento, CA 95814 eller ringe til (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

Tilføj terms.ea.com/da som bogmærke, og besøg hjemmesiden med jævne mellemrum, så du kan læse opdateringerne til EA Servicebetingelser.

23. Supplerende betingelser

Supplerende vilkår og betingelser for specifikke EA-tjenester

Visse EA-tjenester vil muligvis kræve, at du læser og accepterer vilkår og betingelser, der gælder specifikt for den pågældende EA-tjeneste. Din ret til at bruge en sådan EA-tjeneste er underlagt disse specifikke vilkår og disse Servicebetingelser. Hvis der er nogen modsigelser mellem de specifikke betingelser og disse betingelser, vil EA alene afgøre konflikten efter egen skønsmæssig vurdering.

Betatest

Alene på eget initiativ kan EA tage kontakt til dig for at teste og evaluere et eller flere spil, aspekter ved et spil eller onlinefunktioner før udgivelsen. Formålet hermed er at finde eventuelle fejl i programmet. Du vil blive bedt om til EA (og kun til EA) at give feedback og forslag på baggrund af din erfaring med testen og evalueringen af spillet (eller spillene) eller en eller flere sidefunktioner. Forløbet er kendt som en ”betatest”. Du skal underskrive og sende EA en "fortrolighedsaftale for testudgivelser’ (”fortrolighedsaftale”) til hver specifik betatest, FØR du vil blive tilladt at være tester (”tester”), og FØR nogen software vil blive leveret eller gjort tilgængelig for dig. Din deltagelse som Tester er underlagt Aftalen om Tavshedspligt samt de følgende vilkår og betingelser.  

I forbindelse med betatesten vil EA muligvis give dig, på midlertidig basis, en testudgave af spillet eller adgang til en funktion på et EA-site. Du har forstået og accepterer, at testudgaven og alt andet materiale, der gives til dig, er fortroligt og er information, som tilhører EA. Som en betingelse for at deltage i en betatest accepterer du: (i) ikke at kopiere eller reproducere testudgaven eller nogen anden fortrolig eller proprietær information, (ii) at passe på testudgaven og den fortrolige og propietære information og forhindre uautoriseret adgang til den, reproduktion af den, offentliggørelse af den og/eller uautoriseret brug af testudgaven og fortrolig og proprietær information, samt (iii) at indvillige fuldt ud i vilkår og betingelserne i Aftalen om Tavshedspligt.

Du vil selv forestå testen personligt og ikke give nogen anden person adgang til testmaterialer. Du erklærer dig enig i, at en overtrædelse af ovennævnte forpligtelser vil påføre EA uoprettelig skade, og at EA ex parte er berettiget til (udover alle andre tilgængelige retsmidler) påbud uden restriktioner for at forhindre bruddet eller truslen om brud på dine forpligtelser. Din forpligtelse til at holde betaspil fortrolige vil fortsætte, indtil EA offentligt distribuerer, eller på anden måde offentliggør, hvad du ingen skyld har i, hvert af de spil og indhold, du tester.

Ved anmodning accepterer du straks at tilbagelevere til EA alle kopier af testudgaven og fortrolig eller proprietær information, som EA har givet til dig.

Du inviteres som tester til at spille betaspil med det ene formål at evaluere spillene og finde fejl. Der er intet i disse retningslinjer eller på dette websted, der skal opfattes som en tildeling af nogen former for rettigheder eller privilegier af nogen art i forbindelse med betaspillene eller det indhold, du finder her. Betaspillene leveres til test ”som de foreligger” og ”som tilgængelige”, og vi garanterer dig intet overhovedet, hverken udtrykkeligt eller underforstået.

Når du spiller nogle af betaspillene, kan du akkumulere skatter, erfaringspoint, udstyr eller anden værdi eller statusindikationer. Disse data kan til enhver tid blive nulstillet under testprocessen, og de kan blive slettet, når spillets testfase er gennemført.   I dette tilfælde vil al spillerhistorik og data blive slettet, og alle spillerne vil vende tilbage til nybegynderstatus.

Når du vælger "Play"-knappen for at starte et betaspil, accepterer du, at: (i) Det at spille betaspil er på eget ansvar, og at du ved, at spil kan indeholde kendte eller ukendte fejl, (ii) al værdi eller statusindikationer, du har opnået i spillet kan til enhver tid blive slettet, (iii) EA har ingen forpligtelse til at gøre disse spil tilgængelige til at blive spillet uden omkostninger i en periode, ej heller at gøre dem tilgængelige overhovedet, (iv) disse spil kan udelukkende gøres tilgængelige gennem abonnement, når testen er udført eller en gang i fremtiden; (v) EA’s servicebetingelser gælder for din brug af spillene under testperioden, og (vi) hvis det er en lukket betatest, skal du holde alle oplysninger om betaspillene fortrolige, som det er angivet ovenfor, og ikke afsløre sådanne oplysninger til nogen.

Betatestkonti kan under ingen omstændigheder videregives.

Brugeraftale og fortrolighedspolitik for Nintendo Network Services

Brugeraftalen og fortrolighedspolitik for Nintendo Network Services er fortsat gældende i deres helhed og gælder også din adfærd, når du bruger EA-tjenester gennem Wii U-konsollen. I de tilfælde, hvor brugeraftalen for Nintendo Network Services er i konflikt med EA's servicebetingelser, er det brugeraftalen for Nintendo Network Services, der gælder. EA er udelukkende ansvarlige for driften af og indholdet på EA-tjenester.

Brugsbetingelser for Xbox Live®
Brugsbetingelser for Xbox Live® vil fortsat gælde i deres helhed samt være gældende for din opførsel, når du bruger EA-tjenester gennem Xbox Live®. I den udstrækning, at brugsbetingelserne for Xbox Live® er i konflikt med EA's servicebetingelser, er det brugsbetingelserne for Xbox Live®, der gælder. EA er udelukkende ansvarlige for driften af og indholdet på EA-tjenester. Microsoft kan indsamle oplysninger om dig og din anvendelse af Xbox Live®, når du buger EA-tjenester igennem Xbox Live®. Microsofts anvendelse og indsamling af sådanne oplysninger er reguleret af Xbox Live®-fortrolighedserklæringen (som kan rekvireres på xbox.com eller ved at ringe til 1-800-4MY-XBOX). NÅR DU BRUGER EA-TJENESTER IGENNEM Xbox Live® , ACCEPTERER DU HERMED, AT MICROSOFT IKKE KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART, SOM MÅTTE VÆRE OPSTÅET UNDER DIN BRUG AF EA-TJENESTER IGENNEM Xbox Live®-TJENESTEN, OG DU FRAFALDER HERMED ALLE ANLEDNINGER TIL AT SAGSØGE OG GØRE FORDRINGER, SOM DU MULIGVIS VIL KUNNE FORSVARE, MOD MICROSOFT, SOM ER OPSTÅET AF SÅDANNE SKADER ELLER DIN ANVENDELSE AF EA-TJENESTER.    EA er udelukkende ansvarlige for at yde al kundesupport og betaling for tjenester, som er indhentet gennem EA-tjenester.

EA-onlinetjeneste til PlayStation®2 computerspillesystem
– Erklæring fra Sony Computer Entertainment (Nordamerika)
"DNAS"
Denne software bruger “DNAS” (Dynamic Network Authentication System), et navnebeskyttet godkendelsessystem produceret af Sony Computer Entertainment Inc. (“SCEI”). “DNAS” indsamler oplysninger om brugerens hardware og software til godkendelse, kopibeskyttelse, kontoblokering, system, regler eller spilstyring og andre formål. De indsamlede oplysninger vil ikke identificere brugeren personligt og vil ikke blive videregivet til et firma uden for SCE.  EN UDGIVER KAN KOMBINERE DISSE OPLYSNINGER MED OPLYSNINGER, DER IDENTIFICERER BRUGEREN PERSONLIGT, FRA UDGIVERENS ARKIVER, HVIS BRUGEREN VIDEREGIVER OPLYSNINGER, DER IDENTIFICERER BRUGEREN PERSONLIGT. FØR DU VIDEREGIVER NOGEN FORM FOR PERSONLIG OPLYSNINGER TIL EN UDGIVER, BEDER VI DIG VENLIGST LÆSE UDGIVERENS FORTROLIGHEDSPOLITIK OG VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG. VIDEREGIV IKKE OPLYSNINGER, DER IDENTIFICERER DIG PERSONLIGT, MEDMINDRE DU ACCEPTERER BETINGELSERNE FOR BRUG OG VILKÅRENE I DERES FORTROLIGHEDSPOLITIK. SCEI, Sony Computer Entertainment America ("SCEA") og deres associerede selskaber kan ikke garantere “DNAS”-servernes fortsatte drift.  SCEA kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl i forbindelse med “DNAS”-servernes ydelse. Hvis du modtager en besked under login om “DNAS”-godkendelsesfejl", bedes du kontakte SCEA Consumer Services på 1-866-466-5333. Du kan finde yderligere oplysninger om “DNAS” på  www.us.playstation.com/DNAS. I tilfælde af system-inkompatibilitet eller manglende driftsevne med DNAS skal ansvaret for SCEI, SCEA og deres tilknyttede selskaber ene og alene begrænses til reparation eller udskiftning af brugerens konkrete spilsoftware, konsol eller perifære enheder som besluttet af SCEA.  Hverken SCEA, dets moderselskaber, datterselskaber eller licensudgivere kan holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, systemfejl, godkendelsesfejl eller systemsammenbrud, som fra tid til anden kan påvirke spillet eller adgangen hertil.

– Erklæring fra Sony Computer Entertainment (Europa)
Denne software bruger “DNAS” (Dynamic Network Authentication System), et navnebeskyttet godkendelsessystem produceret af Sony Computer Entertainment Inc. (“SCEI”). “DNAS” indsamler oplysninger om brugerens hardware og software til godkendelse, kopibeskyttelse, kontoblokering, system, regler eller spilstyring og andre formål. SCEI, Sony Computer Entertainment Europe (“SCEE”) og deres tilknyttede selskaber kan ikke garantere “DNAS”-servernes fortsatte drift. SCEE kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl i forbindelse med “DNAS”-servernes ydelse. Hvis du  modtager en besked under login om “DNAS”-godkendelsesfejl", bedes du kontakte dit lokale PlayStation-kundeservicenummer som angivet i softwaremanualen. Yderligere oplysninger om “DNAS” fås ved henvendelse til PlayStation.com. I tilfælde af system-inkompatibilitet eller manglende driftsevne med DNAS skal ansvaret for SCEI, SCEE og deres tilknyttede selskaber begrænses til reparation eller udskiftning af brugerens konkrete spilsoftware, konsol eller perifære enheder som besluttet af SCEE.  Hverken SCEE, deres moderselskaber, datterselskaber eller licensudgivere kan holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, systemfejl, godkendelsesfejl eller systemsammenbrud, som fra tid til anden kan påvirke spillet eller adgangen hertil.

– Erklæring fra Sony Computer Entertainment (Japan) om fortrolighedspolitik & netværk
Denne software bruger et netværksgodkendelsessystem (Network Authentication System). “DNAS” indsamler oplysninger om brugerens hardware og software til godkendelse, kopibeskyttelse, kontoblokering, system, regler eller spilstyring og andre formål. De indsamlede oplysninger vil ikke identificere brugeren personligt. Electronic Arts kan kombinere disse oplysninger med oplysninger, der identificerer brugeren personligt, fra Electronic Arts’ arkiver, hvis du videregiver oplysninger, der identificerer brugeren personligt. Før du videregiver nogen form for personlige oplysninger til Electronic Arts, beder vi dig venligst læse Electronic Arts’ fortrolighedspolitik og vilkår og betingelser for brug. Videregiv ikke oplysninger, der identificerer dig personligt, til Electronic Arts, medmindre du accepterer betingelserne for brug og vilkårene i fortrolighedspolitikken.

EA-onlinetjeneste til PlayStation®3 computerspillesystem
Servicebetingelserne for PlayStation™Network er fortsat gældende i deres helhed og gælder også din adfærd, når du bruger EA Online gennem PlayStation™Network. I den udstrækning, at EA Online-tjenestens servicebetingelser er i konflikt med brugsbetingelserne for PlayStation™Network og brugeraftalen, er det brugsbetingelserne for PlayStation™Network og brugeraftalen, der er gældende.

PlayStation®Store-køb i Europa:
Alt indhold, der købes fra en butik i et spil, købes gennem Sony Network Entertainment Europe Limited (“SNEE”) og er underlagt PlayStation™Network Betingelser for tjenesteydelse, som findes på PlayStation®Store. Kontroller rettighederne til brug for hvert enkelt køb, da de kan være forskellige fra vare til vare. Medmindre andet er vist, har indhold, som er tilgængeligt i en butik i et spil, den samme aldersklassifikation som spillet.

PlayStation®Store-køb i USA og Canada:
Køb og brug af genstande er underlagt servicebetingelserne og brugeraftalen for PlayStation™Network. Denne onlinetjeneste er blevet sublicenseret til dig af Sony Computer Entertainment America.

Adobe®-produkter
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996-2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Patenter forestående i USA og andre lande.  Adobe og Flash er enten varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande.

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996-2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Shockwave er enten varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande.

Adobe® AIR™. Copyright © 2007-2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Adobe AIR er enten varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande.


Version 45372_10