Obowiązująca umowa Ochrony danych osobowych i plików cookie
 
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIE ELECTRONIC ARTS

Obowiązuje od: 26 stycznia 2016

TRUSTe Privacy Certification


Otwierając konto EA (uprzednio zwane kontem Origin) („konto”), korzystając z tej witryny i/lub z jakiegokolwiek internetowego lub mobilnego produktu czy usługi EA, użytkownik akceptuje zasady polityki prywatności EA i wyraża zgodę na przekazywanie i przechowywanie przez nas informacji o nim w USA. Rejestrując się, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez EA zgodnie z poniższą polityką prywatności oraz zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu EA.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE ZASAD TEJ POLITYKI, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ ZE STRON INTERNETOWYCH FIRMY EA ANI Z INTERNETOWYCH LUB MOBILNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG. Jeśli wprowadzimy zmiany do naszej polityki prywatności, zamieścimy je w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, na stronie głównej lub w innych miejscach, aby użytkownik był świadomy, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich sytuacjach – jeśli w ogóle – je ujawniamy. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, więc użytkownik powinien często je przeglądać. Jeśli wprowadzimy istotne lub znaczne zmiany do naszej polityki prywatności lub do sposobu, w jaki wykorzystujemy dane dziecka użytkownika, poinformujemy o tym użytkownika lub rodziców/opiekunów za pośrednictwem tej strony, poczty elektronicznej lub naszej strony głównej przed wejściem tych zmian w życie. Dalsze korzystanie z naszych internetowych i mobilnych produktów i usług oznacza akceptację zmian internetowej polityki prywatności EA.

SPIS TREŚCI

I.       Internetowa polityka prywatności EA: wprowadzenie
II.      Witryna EA posiada certyfikat TRUSTe
III.     Co to są dane osobowe i kiedy EA je gromadzi?
IV.     Co to są informacje niestanowiące danych osobowych i kiedy EA je gromadzi?
V.       Dane osobowe przekazywane EA przez osoby trzecie
VI.     Co dzieje się z danymi zebranymi przez EA?
VII.    Gdzie przechowywane są informacje?
VIII.   W jaki sposób firma EA chroni dane osobowe?
IX.      Wgląd do danych, poprawianie danych, żądanie usunięcia z list dystrybucyjnych i dezaktywacja konta użytkownika
X.       Uwagi szczególne dotyczące dzieci
XI.      Informacje o charakterze publicznym, w tym treści tworzone przez użytkowników, fora internetowe, blogi i profile internetowe
XII.    Witryny osób trzecich
XIII.   Produkty oferowane we współpracy z osobami trzecimi
XIV.   Dane kontaktowe
XV.     Mieszkańcy stanu Kalifornia: prawa dotyczące prywatności w stanie Kalifornia
XVI.   Rozstrzyganie sporów przez wiążące postępowanie arbitrażowe.

I. Internetowa polityka prywatności EA i polityka prywatności EA w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych: wprowadzenie

EA oraz jej podmioty zależne zdają sobie sprawę z tego, że dla użytkownika ważne jest, jak informacje o nim są używane i udostępniane oraz doceniają zaufanie użytkownika do naszego starannego i rozważnego postępowania w tej kwestii. Szanujemy prawo klientów do prywatności i zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ochrony informacji o użytkowniku. Przyjęliśmy globalną internetową politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe i dane niebędące danymi osobowymi, które zbieramy za pośrednictwem naszych stron internetowych i urządzeń mobilnych w trakcie korzystania przez użytkowników z naszych internetowych produktów i/lub usług (w tym podczas gry w gry internetowe). Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje informacji udostępnionych online przez osoby odpowiadające na ogłoszenia o pracę. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności EA w zakresie zatrudnienia dostępnej na stronie www.jobs.ea.com.

Jeśli użytkownik mieszka w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Japonii, niniejsze warunki stanowią porozumienie między użytkownikiem a Electronic Arts Inc. Jeśli użytkownik mieszka w innym kraju, niniejsze warunki stanowią porozumienie między użytkownikiem a Electronic Arts Swiss Sàrl.


Niniejsza polityka prywatności ma także zastosowanie do stron internetowych EA posiadających certyfikat TRUSTe. Listę bezpiecznych stron EA można znaleźć na stronie www.TRUSTe.com. EA jest takze wlascicielem kilku innych nazw domen, zawierajacych odwolania do stron, o których mowa powyzej. Mozemy tez dodawac nowe strony, które zostana objete niniejsza polityka prywatnosci, a wyzej wspomniana lista zostanie zaktualizowana o te strony. Nalezy zauwazyc, ze niniejsza polityka prywatnosci ma zastosowanie jedynie w przypadku stron administrowanych przez EA, a nie do stron administrowanych przez inne firmy czy organizacje, do których zamieszczamy lacza.


EA przestrzega postanowień dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i zatrzymywania danych pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii zawartych w dokumentach „U.S.-EU Safe Harbor Framework” oraz „U.S.-Swiss Safe Harbor Framework” opracowanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.   EA potwierdziła, że przestrzega zasad ochrony danych określonych w dokumencie „Safe Harbor Privacy Principles”, tj. zasad powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Więcej informacji o programie Safe Harbor oraz certyfikat EA można znaleźć na stronie http://www.export.gov/safeharbor/.

II. Witryna EA posiada certyfikat TRUSTe

EA uzyskała znak zaufania TRUSTe Privacy Seal oznaczający, że niniejsza polityka prywatności oraz jej praktyka zostały zweryfikowane przez TRUSTe pod względem zgodności z wymogami programu ochrony prywatności TRUSTe dostępnymi na stronie truste.com, w tym wymogami dotyczącymi przejrzystości, odpowiedzialności i wyboru w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Misja TRUSTe jako niezależnego podmiotu trzeciego polega na wspomaganiu budowania zaufania w sieci między konsumentami a organizacjami na całym świecie poprzez nadawanie wiodącego znaku zaufania i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących zdobywaniu zaufania.

III. Co to są dane osobowe i kiedy EA je gromadzi?

EA gromadzi zarówno dane osobowe, jak i informacje niestanowiące danych osobowych. Dane osobowe gromadzone przez EA są omówione poniżej w tym rozdziale. Informacje niestanowiące danych osobowych są omówione poniżej w rozdziale IV.

Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować użytkownika i które można wykorzystać w celu skontaktowania się z nim online lub offline. EA może gromadzić dane osobowe podawane przez osoby odwiedzające nasze strony internetowe w ramach:

-    rejestracji uczestnictwa w konkursie i odbioru nagrody;
-    rejestracji i składania wniosków w sprawach gwarancyjnych;
-    prośby o wsparcie klienta i/lub pomoc techniczną;
-    kojarzenia graczy i innych internetowych rozgrywek bezpośrednich;
-    rejestracji uczestnictwa w grach i/lub wydarzeniach związanych z grami;
-    prenumeraty biuletynu, polecania usług, badań marketingowych i kampanii e-mailingowych;
-    rejestracji jako użytkownik konta EA i/lub kont innych usług;
-    tworzenia profilu osobowego;
-    składania zamówień na produkty, usługi i/lub subskrypcję;
-    składania zamówień na usługi osób trzecich za pośrednictwem naszej witryny;
-    dostępu do naszych produktów i/lub usług w serwisach społecznościowych lub innych serwisach osób trzecich; oraz
-    korzystania w jakikolwiek inny sposób z naszego oprogramowania, usług internetowych i dla urządzeń mobilnych, jeśli dostęp do nich i/lub uczestnictwo w nich uwarunkowane jest podaniem danych osobowych użytkownika.

Gromadzone informacje różnią się w zależności od danego działania i mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu (w tym komórkowego), adres domowy, datę urodzenia i dane karty kredytowej użytkownika. Odwiedzający serwis EA Mobile mogą być proszeni o podanie nazwy operatora komórkowego, modelu telefonu komórkowego oraz ważnego numeru telefonu komórkowego dla potrzeb przesłania instrukcji dotyczących zakupu bezpośrednio na telefon komórkowy. W takiej sytuacji numer telefonu komórkowego zostanie wykorzystany wyłącznie do przesłania wiadomości SMS zawierającej łącze umożliwiające pobranie gry i nie będzie przechowywany w żadnym innym celu. Osoby, które wygrały nagrodę, mogą zostać poproszone o podanie swojego numeru NIP lub innego numeru identyfikacyjnego do celów podatkowych. Numer ten zostanie wykorzystany wyłącznie w celu przekazania wygranej.

IV. Co to są informacje niestanowiące danych osobowych i kiedy EA je gromadzi?

Same informacje niestanowiące danych osobowych nie mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika lub nawiązania z nim kontaktu. EA gromadzi informacje niebędące danymi osobowymi na temat korzystania przez użytkownika z internetowych i mobilnych produktów i usług zarówno na naszej stronie internetowej, jak i podczas korzystania z gier i oprogramowania (na komputerze, konsoli czy urządzeniu mobilnym).


Informacje o użytkowniku będziemy przechowywać tak długo, jak długo konto EA pozostanie aktywne, bądź tak długo, jak to będzie konieczne w celu świadczenia usług. Jeżeli użytkownik chce zlikwidować konto EA lub poprosić o zaprzestanie wykorzystywania informacji o nim, powinien skontaktować się z administratorem polityki prywatności w swoim kraju podanym na stronie privacyadmin.ea.com, a jeśli kraju użytkownika nie ma w wykazie, z administratorem polityki prywatności w USA.   W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani przez prawo do zachowania informacji o użytkowniku.

A. Jakie rodzaje informacji niestanowiących danych osobowych gromadzi EA?

Kiedy użytkownik korzysta z internetowych i mobilnych produktów i usług EA lub gra w gry EA na komputerze lub konsoli, możemy zbierać pewne informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika w celu m.in. udoskonalania naszych produktów i usług, usuwania błędów, świadczenia usług, umożliwienia zapewniania aktualizacji oprogramowania, dynamicznego dostarczania treści, świadczenia pomocy technicznej oraz komunikowania się z użytkownikiem.   Pozyskane informacje niestanowiące danych osobowych mogą obejmować informacje o charakterze demograficznym, takie jak płeć, wiek, kod pocztowy, dane na temat komputera, sprzętu, oprogramowania, platformy, konsoli, nośników, urządzeń mobilnych użytkownika, w tym niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia lub inne dane identyfikujące urządzenie, dane dotyczące zdarzeń, adres IP, adres MAC i dane na temat łącza internetowego. Zbieramy także inne informacje niebędące danymi osobowymi, takie jak nazwa użytkownika, numer identyfikacyjny lub profil użytkownika, korzystanie z funkcji, statystyki gier, wyniki i osiągnięcia, rankingi użytkowników, czas poświęcony na grę, ścieżki kliknięć oraz inne informacje podawane w ankietach, ustawieniach preferencji konta lub profilach online, np. listach znajomych czy listach zakupów. Możemy także otrzymywać informacje od osób trzecich w związku z badaniami rynkowymi i demograficznymi i/lub inne informacje, które wykorzystujemy w celu uzupełnienia danych osobowych dostarczonych bezpośrednio przez użytkownika.

B. W jaki sposób EA zbiera informacje niestanowiące danych osobowych?

EA zbiera informacje niestanowiące danych osobowych wraz z danymi osobowymi, kiedy użytkownik podaje je bezpośrednio, korzystając z Internetu czy urządzeń mobilnych, w tym dokonując zakupów przez Internet lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych, podczas rejestracji uczestnictwa w grze bądź udziału w badaniach marketingowych. Ponadto my, jak również osoby trzecie, wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie pozwalające w bierny sposób gromadzić informacje o charakterze demograficznym niebędące danymi osobowymi, personalizować doświadczenia użytkownika w naszej witrynie oraz monitorować reklamy i inne niżej opisane działania. Zebrane informacje mogą również służyć do ustalania innych danych, m.in. ustalania obowiązującej stawki opodatkowania na podstawie adresu IP użytkownika.

1. Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki umieszczane w wyszukiwarce internetowej użytkownika, które pozwalają śledzić aktywność na stronach internetowych. Możemy łączyć informacje z plików cookie z danymi osobowymi. Pliki cookie łączą się z informacjami na temat produktów, które użytkownik zakupił w naszym sklepie, stron, które odwiedził czy też gier, w które grał. Informacje te wykorzystywane są do monitorowania zawartości koszyka użytkownika; także dzięki nim na ekranie użytkownika nie pojawia się wciąż ta sama reklama. Plików cookie używamy również w celu dostarczania treści odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz monitorowania korzystania z witryn internetowych lub gier. Zbieramy, wraz z osobami trzecimi, informacje na temat gier, w które grają użytkownicy, sprawdzamy, ile czasu poświęcają oni na grę oraz w które reklamy i łącza klikają. Niektóre z naszych stron korzystają z usług zewnętrznych firm obsługujących reklamy w celu wyświetlania reklam. Reklamy te zawierają pliki cookie. Pliki cookie pobrane wraz z banerami reklamowymi pochodzą od współpracujących z nami firm obsługujących reklamy i EA nie ma dostępu do tych informacji. Większość przeglądarek jest automatycznie ustawiona na akceptację plików cookie podczas wizyt na poszczególnych stronach. Można wyłączyć obsługę plików cookie lub ustawić przeglądarkę na powiadamianie, ilekroć wysyłane są pliki cookie. Wtedy jednak niektóre obszary naszych witryn nie będą działać prawidłowo. Przeglądarkę można ustawić na ostrzeganie o próbach zapisania plików cookie na komputerze, można też ograniczyć rodzaje akceptowanych plików cookie. Więcej informacji na temat wyłączenia obsługi plików cookie znajduje się w witrynie www.support.ea.com/pl.

Na naszych stronach, w których zastosowano technologię Flash, możemy, wraz z osobami trzecimi, używać także plików flash cookie (zwanych również plikami LSO – „local shared objects”). Pliki flash cookie to niewielkie pliki podobne do zwykłych plików cookie, które służą do zapamiętania ustawień strony, aby personalizować jej wygląd i klimat. Pliki flash cookie to małe pliki, które podobnie jak zwykłe pliki cookie, zapisują się na komputerze użytkownika. Jedną z metod uniemożliwiających zapisywanie się plików flash cookie jest ustawienie swoich preferencji w panelu ustawień prywatności witryny Macromedia (Macromedia Website Privacy Settings Panel) na stronie www.macromedia.com.

Można wyłączyć obsługę plików cookie, jednak grozi to utratą niektórych funkcji bądź możliwości grania w nasze gry, ponieważ pliki cookie są niezbędne do śledzenia oraz wzbogacania działań użytkownika w ramach gry. Należy pamiętać, że firmy dostarczające reklamy w naszych grach lub na naszych stronach mogą również używać plików cookie lub innych technologii, a takie praktyki regulują polityki tych podmiotów.

Należy zwrócić uwagę, że niniejsza polityka prywatności dotyczy używania plików cookie wyłącznie przez EA i nie obowiązuje w przypadku używania plików cookie przez reklamodawców.

2. Pliki clear GIF i piksele śledzące

Pliki clear GIF (zwane też web bug, beacon lub tag) to niewielkie elementy graficzne umieszczane na stronach internetowych, w dokumentach internetowych lub w wiadomości e-mail. Pliki clear GIF są dla użytkownika niewidoczne, gdyż są bardzo małe (zaledwie 1 na 1 piksel) i mają ten sam kolor, co tło strony, dokumentu czy wiadomości e-mail. Nie używamy plików clear GIF w celu gromadzenia danych osobowych użytkownika. Możemy jednak wykorzystywać pliki clear GIF do zbierania informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszych stron internetowych, funkcji lub innych elementów na tych stronach. Łączymy te informacje z konkretnym użytkownikiem, aby spersonalizować doświadczenie użytkownika, oraz do celów analizy statystycznej doświadczeń użytkowników naszych stron internetowych.

Zarówno my, jak i osoby trzecie, możemy też używać pikseli śledzących, które umożliwiają nam skuteczniejszą reklamę dzięki wykluczeniu bieżących użytkowników z niektórych komunikatów promocyjnych bądź rozpoznawaniu źródła nowej instalacji.

3. Pliki dziennika internetowego

EA oraz osoby trzecie mogą również przechowywać pliki dziennika, które zawierają adresy IP. Adres IP to numeryczny adres przypisany do komputera użytkownika przez jego dostawcę usług internetowych. Pliki dziennika wykorzystujemy na ogół do monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych, rozwiązywania problemów technicznych oraz uwierzytelniania uprawnień użytkownika do naszych produktów. Jednak jeśli użytkownik dopuści się nadużyć w stosunku do naszych stron, możemy zablokować jego adres IP lub numer identyfikacyjny jego konsoli, który udostępni nam licencjonowany producent sprzętu. Adresy IP i numery identyfikacyjne konsoli mogą zostać wykorzystane w celu wyegzekwowania warunków naszego Regulaminu świadczenia usług.

4. Narzędzia do analizy metryk i inne technologie

EA stosuje również własne zastrzeżone narzędzia do analizy metryk i inne technologie analityczne opracowane przez osoby trzecie do zbierania informacji w czasie, kiedy użytkownik korzysta z naszych internetowych produktów i usług i/lub gra w nasze gry na komputerze, konsoli i/lub urządzeniu mobilnym. Te narzędzia i technologie wykorzystują pliki dzienników serwera, pliki web beacon, pliki cookie, piksele śledzące oraz inne technologie do zbierania i analizowania niektórych typów informacji, w tym informacji zawartych w plikach cookie, adresów IP (w tym w celu określania przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika), numerów identyfikacyjnych urządzeń mobilnych lub innego sprzętu bądź innych danych identyfikujących je, informacji o typach przeglądarek w urządzeniach, o języku przeglądarek, informacji przekazywanych z przeglądarki użytkownika (jeżeli takie są), o stronach odsyłających i stronach wyjścia, o adresach URL, rodzajach platformy, informacji o kliknięciach, informacji o nośnikach, urządzeniach peryferyjnych, oprogramowaniu i/lub aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu użytkownika, nazwach i rodzajach domen, stronach docelowych, oglądanych stronach i ich kolejności, współczynniku konwersji generowanym przez reklamy, dacie i czasie spędzonym na poszczególnych stronach, a także innych informacji o korzystaniu z Internetu i stron internetowych, informacji o stanie gry oraz dacie i godzinie korzystania z naszych stron lub gier, informacji o sposobie korzystania z gry, w tym metrykach i statystykach rozgrywek, informacji o korzystaniu z funkcji i historii zakupów, jak również niepowtarzalnych danych identyfikacyjnych sprzętu, takich jak adres MAC, niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego (o ile dotyczy) oraz innych podobnych informacji.

Firmy analityczne będące osobami trzecimi, które gromadzą informacje o naszych stronach oraz informacje w kontekście naszych produktów i/lub usług internetowych i mobilnych, mogą łączyć zebrane informacje z innymi informacjami, które zgromadziły niezależnie z innych witryn i/lub innych produktów i usług internetowych lub mobilnych w związku z działaniami użytkownika w ich sieci stron internetowych, jak również produktów i usług internetowych i/lub mobilnych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnej polityki prywatności.

Niektóre strony internetowe i usługi EA wykorzystują Google Analytics, narzędzie do analityki internetowej oferowane przez Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę korzystania przez użytkownika z tej witryny. Informacje o korzystaniu przez użytkownika ze stron internetowych, zebrane za pośrednictwem plików cookie, będą przekazywane do serwera Google znajdującego się w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu EA w celu oceny korzystania przez użytkownika z tych stron internetowych, opracowywania sprawozdań z działań na stronach internetowych i/lub świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z tymi stronami internetowymi. Adres IP użytkownika uzyskany przez Google Analytics nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki można uniemożliwić instalowanie się plików cookie. Należy zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji stron internetowych EA. Użytkownik może także uniemożliwić zbieranie i przechowywanie informacji o nim za pośrednictwem plików cookie, pobierając i instalując podany dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym łączem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


Niewyczerpująca lista innych firm analitycznych wykorzystujących własne technologie na naszych stronach oraz w internetowych i/lub mobilnych produktach i/lub usługach znajduje się na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

5. Technologia dostarczania reklam

Strony internetowe EA oraz jej produkty bądź usługi internetowe lub mobilne mogą zawierać zastrzeżone technologie dostarczania reklam lub technologie dostarczania reklam osób trzecich wykorzystujące pliki cookie, pliki clear GIF, web beacon, piksele śledzące lub inne technologie w celu gromadzenia informacji w trakcie dostarczania reklam za pośrednictwem naszych produktów lub usług, jak również w celu ułatwienia śledzenia wyników. Niektóre technologie dostarczania dynamicznych reklam w grze umożliwiają tymczasowe przesłanie reklamy do gry, przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich zamianę, kiedy użytkownik korzysta z sieci. My lub osoby trzecie obsługujące technologie dostarczania reklam możemy wykorzystywać informacje, takie jak dane o wieku i płci, jak również informacje zarejestrowane ze sprzętu lub urządzenia w celu zapewnienia prezentacji właściwych reklam na stronie, w produkcie lub usłudze internetowej bądź mobilnej oraz do obliczania lub kontroli liczby jednorazowych i powtórzonych odsłon danej reklamy i/lub dostarczania reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika, a także badania skuteczności kampanii reklamowych.   My lub osoby trzecie możemy w tym celu gromadzić dane, w tym adresy IP (również w celu określania przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika), numery identyfikacyjne urządzeń, informacje o oprogramowaniu, aplikacjach i sprzęcie użytkownika, informacje o przeglądarce (i/lub przekazywane za pośrednictwem przeglądarki użytkownika), dane o modelu i wersji sprzętu lub urządzenia, informacje o dostarczanych reklamach, o umiejscowieniu reklam w grze, czasie widoczności reklamy, inne informacje o korzystaniu z Internetu i stron internetowych, o oglądanych przez użytkownika stronach internetowych i mobilnych wersjach stron internetowych (a także dacie i godzinie), rodzaju domeny, wielkości reklamy, reakcji na reklamę (o ile miała miejsce) oraz kącie widzenia. Dane te mogą zostać wykorzystane i ujawnione zgodnie z niniejszą polityką prywatności oraz polityką prywatności dostawcy technologii dostarczania reklam.  

Dostawcy reklam mogą łączyć informacje zgromadzone lub uzyskane od EA z innymi informacjami, które niezależnie zebrali z innych stron i/lub innych produktów i usług internetowych lub mobilnych w związku z działaniami przeglądarki użytkownika w ich sieci stron internetowych. Wiele z tych firm gromadzi i wykorzystuje informacje na podstawie własnej polityki prywatności.

Niewyczerpująca lista innych firm analitycznych wykorzystujących własne technologie na naszych stronach oraz w internetowych i/lub mobilnych produktach i/lub usługach znajduje się na stronie privacyappendix.ea.com/pl.

Więcej informacji o praktykach niektórych innych dużych firm obsługujących reklamy, które mogą gromadzić informacje na podstawie interakcji użytkownika z reklamami na tej stronie, w naszych produktach mobilnych oraz na innych stronach lub w produktach, które nie należą do EA i nie są zarządzane przez EA, bądź o rezygnacji z reklam ukierunkowanych na określonego odbiorcę, zamieszczanych przez członków sieci National Advertising Initiative (NAI), można uzyskać na stronie www.networkadvertising.org.

Więcej informacji o reklamach ukierunkowanych na określonego odbiorcę w naszych produktach mobilnych bądź o rezygnacji z nich można znaleźć w załączniku do niniejszej polityki prywatności pod adresem privacyappendix.ea.com/pl.


Te technologie dostarczania reklam są zintegrowane z naszymi stronami oraz z internetowymi lub mobilnymi produktami i usługami. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z tych technologii, nie powinien grać w nasze gry.

6. Technologie zapobiegające nadużyciom i oszustwom

EA dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczne i uczciwe środowisko gier dla wszystkich uczestników naszych gier. Aby nie dopuścić do oszukańczych działań i zachowań mogących wpłynąć negatywnie na doświadczenia gracza, EA jest uprawniona do korzystania z oprogramowania zapobiegającego oszustwom lub aplikacji uniemożliwiających oszustwa w przypadku naszej obecności w Internecie, podczas korzystania z naszych produktów i/lub usług internetowych (w tym gier internetowych) i platform mobilnych.

Przy logowaniu się do internetowych produktów i/lub usług EA, podczas konfigurowania konta EA i/lub w punkcie sprzedaży EA może zebrać dane o urządzeniu użytkownika w celu utworzenia wartości hash elementów składowych urządzenia. Informacji zebranych w tym celu nie przechowuje się w postaci umożliwiającej ich odtworzenie. EA wykorzystuje zebrane informacje do zapobiegania oszustwom i do celów uwierzytelniania. EA może połączyć utworzoną w tym celu wartość hash urządzenia z kontem EA użytkownika; połączone w ten sposób dane nie będą udostępniane żadnej osobie trzeciej i będą wykorzystywane przez EA wyłącznie do celów bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i uwierzytelniania.

V. Dane osobowe przekazywane EA przez osoby trzecie

EA pozyskuje również dane osobowe lub informacje niestanowiące danych osobowych od osób trzecich w sposób opisany poniżej. EA wykorzystuje te dane wyłącznie do celów zgodnych z niniejszą polityką prywatności.

1. Systemy PlayStation®3 i PlayStation®4

Jeśli użytkownik dokona rejestracji w celu korzystania z gier EA za pośrednictwem systemu PlayStation®3 lub PlayStation®4, informacje dotyczące konta użytkownika w Sony Entertainment Network zostaną przekazane EA w celu utworzenia dla niego konta EA. Aby grać w gry EA przez Internet, należy założyć konto EA. Dokonując rejestracji w celu korzystania z gier EA, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie EA w ograniczonym zakresie informacji dotyczących konta użytkownika. Informacje przekazywane EA obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer identyfikacyjny Online ID, kraj, język i datę urodzenia użytkownika. Nie obejmują danych karty kredytowej ani innych informacji o charakterze finansowym

2. Xbox Live

Jeśli użytkownik dokona rejestracji w celu korzystania z gier EA za pośrednictwem usługi Microsoft Xbox Live, Microsoft przekaże EA informacje dotyczące konta użytkownika Xbox Live w celu utworzenia dla niego internetowego konta EA. Aby grać w gry EA przez Internet, należy założyć konto EA. Dokonując rejestracji w celu korzystania z gier EA dla Xbox Live, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie EA przez Microsoft informacji dotyczących konta użytkownika. Informacje przekazywane przez Microsoft do EA obejmują tag gracza, adres e-mail, województwo, kraj, język i wiek użytkownika. Nie obejmują numeru karty kredytowej ani innych informacji o charakterze finansowym.

3. Wii U

Jeśli użytkownik dokona rejestracji w celu korzystania z gier EA za pośrednictwem konsoli Nintendo Wii U, informacje dotyczące konta użytkownika Nintendo zostaną przekazane EA w celu utworzenia dla niego konta EA. Aby grać w gry EA przez Internet, należy założyć konto EA. Dokonując rejestracji w celu korzystania z gier EA, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie EA w ograniczonym zakresie informacji dotyczących konta użytkownika. Informacje przekazywane EA obejmują postać Mii użytkownika, adres e-mail, identyfikator sieci Nintendo, listę znajomych, kraj, język i datę urodzenia. Nie obejmują danych karty kredytowej ani innych informacji o charakterze finansowym.

4. Inne informacje pozyskiwane od osób trzecich

EA może również pozyskiwać od osób trzecich inne informacje, w tym w związku z działaniem i dystrybucją naszych produktów i usług, a także badaniami rynku i badaniami demograficznymi, które wykorzystujemy do uzupełnienia danych osobowych i anonimowych informacji uzyskanych bezpośrednio od użytkownika. Niektóre serwisy osób trzecich, takie jak Twitter czy Facebook, również mogą dostarczać nam informacji o kontach użytkownika, za zgodą użytkownika.

Grając w grę EA za pośrednictwem serwisu społecznościowego lub innej platformy lub usługi osoby trzeciej, bądź łącząc się z siecią, platformą lub serwisem osoby trzeciej za pośrednictwem naszych produktów i/lub usług, użytkownik upoważnia EA do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania zgodnie z niniejszą polityką prywatności wszelkich informacji, które za zgodą użytkownika serwis społecznościowy lub inna platforma osoby trzeciej może dostarczać EA poprzez interfejs API (Application Programming Interface) na podstawie ustawień użytkownika wprowadzonych w serwisie społecznościowym lub na platformie osoby trzeciej. Wyrażenie zgody następuje, kiedy użytkownik łączy się z siecią, platformą lub serwisem osoby trzeciej za pośrednictwem naszych produktów i/lub usług i/lub kiedy łączy się z naszą aplikacją przez kliknięcie na „akceptuj” („Accept”) lub „pozwól” („Allow”) (bądź podobne wyrażenie) poprzez serwis społecznościowy, platformę lub serwis strony trzeciej.

EA może również gromadzić lub uzyskiwać informacje o użytkowniku od innych użytkowników EA przesyłających swoje kontakty poczty elektronicznej i inne. Informacje te będą przez nas przechowywane i wykorzystywane przede wszystkim po to, by pomóc użytkownikowi i jego znajomym kontaktować się ze sobą.

EA może także otrzymywać informacje od osób trzecich w związku z badaniami rynkowymi i demograficznymi i/lub inne informacje, które wykorzystujemy w celu uzupełnienia danych osobowych dostarczonych bezpośrednio przez użytkownika.

VI. 
Co dzieje się z danymi, które zbiera EA?

A. W jaki sposób EA wykorzystuje dane użytkownika?

EA wykorzystuje dane użytkownika, aby realizować jego zamówienia oraz wysyłać do niego potwierdzenia zakupów i inne informacje związane z kontem. Oprócz tego podane przez użytkownika dane osobowe umożliwią nam wysyłanie mu wiadomości z informacjami o nowych produktach, funkcjach, ulepszeniach, ofertach specjalnych, możliwościach aktualizacji, konkursach oraz wydarzeniach, które mogą go zainteresować. Użytkownik może później zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail.

EA wykorzystuje również dane osobowe użytkownika i inne informacje o użytkowniku, zarówno oddzielnie jak i razem, aby zapewnić mu lepsze wrażenia, ulepszyć nasze produkty i usługi, zrozumieć zachowania i preferencje naszych klientów, rozwiązywać problemy techniczne, w celach reklamowych, do uwierzytelniania, w celu realizacji warunków świadczenia usługi oraz zapewnienia prawidłowego działania naszych produktów i usług, a także do ich ulepszania. Ponadto łączymy dane osobowe użytkownika, takie jak adres e-mail, z innymi informacjami o użytkowniku, aby zapewnić mu znakomitą obsługę, rozporządzać programami lojalnościowymi oraz dostosować naszą komunikację, oferty, strony internetowe oraz rozgrywkę do jego potrzeb. 

Poprzez korzystanie z narzędzi do odnajdywania znajomych, takich jak Facebook, Game Center oraz inne udostępniane przez nas internetowe i mobilne produkty i usługi, użytkownik otrzymuje możliwość znajdowania kontaktów i wyraża zgodę na łączenie jego konta EA (i powiązanych usług, w tym również gier uruchamianych na PC, urządzeniach mobilnych i konsolach) z jego profilem w sieciach społecznościowych i/lub adresem e-mail przez jego kontakty. Utworzona przez użytkownika lista znajomych, do której dostęp można uzyskać poprzez platformy społecznościowe EA, jest objęta niniejszą polityką prywatności. Znajomi, których użytkownik umieści na dowolnej liście znajomych EA lub Origin, będą mieli możliwość znalezienia i/lub zidentyfikowania go w ramach różnych produktów i usług EA i zobaczenia stworzonych przez niego profili. Znajomi ci będą mogli również zobaczyć wizerunki internetowe używane przez użytkownika w produktach i usługach EA. Należy ostrożnie wybierać znajomych.

Jeśli użytkownik zdecyduje się polecić produkt lub stronę EA i skorzystać z opcji „Poleć znajomemu”, poprosimy go o podanie imienia i adresu e-mail znajomego. Wyślemy tej osobie wiadomość e-mail w imieniu użytkownika i zaprosimy ją do odwiedzenia polecanej przez użytkownika strony lub zapoznania się z naszym produktem. W celu upewnienia się, że znajomy użytkownika nie otrzyma wielu kopii tej samej wiadomości e-mail, EA przechowuje jego imię oraz adres e-mail wyłącznie do czasu wysłania tej wiadomości. Nie przechowujemy tych informacji ani nie wykorzystujemy ich do innych celów.
Udział w turniejach lub innych wydarzeniach internetowych jest również uzależniony od zbierania, wykorzystywania, przechowywania, przesyłania i publicznego udostępniania danych statystycznych (takich jak wyniki, rankingi i osiągnięcia) powstałych podczas uczestnictwa użytkownika.

B. Czy EA udostępnia dane użytkownika osobom trzecim?

EA nigdy nie udostępnia osobom trzecim danych umożliwiających identyfikację osoby bez zgody użytkownika.   Możemy jednak udostępniać osobom trzecim dane zagregowane, niepozwalające na identyfikację użytkownika i/lub informacje o charakterze publicznym. Mogą też wystąpić przypadki udostępniania informacji o sobie przez użytkownika. Więcej informacji o prawie użytkownika do informacji udostępnianych przez niego publicznie na stronach należących do EA, w tym treści tworzonych przez użytkowników, forów, blogów i profili internetowych znajduje się w rozdziale XI. Użytkownik może też wyrazić zgodę na udostępnianie przez EA jego danych osobowych firmom i organizacjom dostarczającym produkty i usługi, które w naszym przekonaniu mogą go zainteresować. Aby zrezygnować z dalszych kontaktów z partnerem marketingowym czy sponsorem, któremu udostępniliśmy dane użytkownika, należy skontaktować się bezpośrednio z tym podmiotem.

EA nie udostępnia osobom trzecim żadnych danych osobowych dzieci poniżej 18. roku życia, które zarejestrowały się w jednej z naszych witryn internetowych. EA nie udostępnia ani nie ujawnia danych osobowych w sposób inny niż przewidziany w niniejszej polityce prywatności z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku fuzji, przejęcia bądź w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa zarządzanie danymi klientów EA, bez względu na ich wiek, może zostać przeniesione na następcę prawnego lub cesjonariusza EA.

Od czasu do czasu EA zatrudnia wykonawców będących osobami trzecimi do zbierania danych osobowych w naszym imieniu umożliwiających dostarczanie wiadomości e-mail, produktów, nagród i artykułów promocyjnych, obsługę konkursów, przetwarzanie transakcji dokonywanych kartami kredytowymi, wysyłkę towarów lub świadczenie innych usług na naszych stronach internetowych. Użytkownik zamawiający takie usługi może być proszony o podanie naszym wykonawcom imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail. Niektórych wykonawców będących osobami trzecimi, np. agencje kredytowe, analityków danych lub firmy prowadzące badania rynku, prosimy o uzupełnienie danych osobowych podanych nam przez użytkownika do celów naszych własnych badań marketingowych i demograficznych, dzięki czemu stale ulepszamy nasze strony, a reklamy, które się na nich pojawiają, są lepiej dopasowane do potrzeb i preferencji odwiedzających te strony. Aby lepiej poznać indywidualne potrzeby każdego klienta, łączymy te informacje z danymi osobowymi podanymi nam przez użytkownika.

Kiedy współpracujący z nami zleceniobiorcy lub usługodawcy będący osobami trzecimi zbierają informacje inne niż anonimowe i/lub zagregowane dane niebędące danymi osobowymi i/lub mają do nich dostęp, EA wymaga, aby dostosowali się oni do zasad naszej polityki prywatności. Takim osobom trzecim zabrania się wykorzystywania danych osobowych użytkownika do jakichkolwiek innych celów bez jego wyraźnej zgody.

Poinformujemy użytkownika, zanim jakakolwiek osoba trzecia niebędąca naszym agentem/usługodawcą uzyska jego dane osobowe, aby użytkownik mógł podjąć przemyślaną decyzję, czy przekazać jej te dane.

Możemy również uzyskiwać dostęp do danych osobowych i ujawniać je, w tym prywatną korespondencję, w związku z funkcją zgłaszania nadużyć w naszych produktach i usługach na potrzeby egzekwowania prawa i w celu przestrzegania prawa lub w celu wykonania nakazu organu rządowego lub innego uprawnionego organu, lub kiedy mamy powody sądzić, że ujawnienie danych jest konieczne do ochrony przed ewentualnymi lub faktycznymi stratami lub szkodami, które moglibyśmy ponieść w związku z naszymi prawami, własnością, działalnością, w stosunku do użytkowników naszych serwisów i innych osób, a także kiedy jesteśmy przekonani, że ujawnienie danych jest konieczne dla ochrony naszych praw, zwalczania oszustwa i/lub jest zgodne z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procedurą prawną zastosowaną wobec EA. Należy pamiętać, że niektóre informacje dostępne publicznie, zamieszczane i podawane przez użytkownika na stronach i w serwisach należących do EA oraz do osób trzecich, stanowią informacje o charakterze publicznym i nie można oczekiwać, że będą traktowane jako informacje prywatne. Więcej informacji znajduje się w rozdziale XI.

VII. Gdzie przechowywane są informacje?

Zbierane przez nas dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony danych osobowych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bądź jakiegokolwiek innego kraju w którym EA, jej podmioty zależne lub przedstawiciele prowadzą działalność. Korzystając z naszych produktów użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do odbiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki i innych krajach, których systemy prawne mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony prywatności, jak prawo w kraju zamieszkania lub pochodzenia użytkownika. 

Gromadząc, wykorzystując i przechowując dane ze Szwajcarii przestrzegamy postanowień porozumienia ramowego Safe Harbor miedzy Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią. Otrzymaliśmy certyfikat zgodności z zasadami prywatności Safe Harbor w zakresie powiadamiania, możliwości wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Więcej informacji o programie Safe Harbor oraz o naszym certyfikacie znajduje się na stronie http://www.export.gov/safeharbor. Ilekroć wymagane, EA przyjmuje środki o charakterze umownym w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych przekazywanych poza EOG zgodnie z obowiązującym prawem.

VIII. W jaki sposób firma EA chroni dane osobowe?

EA rozumie, jakie znaczenie ma przechowywanie informacji o użytkowniku w sposób bezpieczny i niezawodny. EA dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby chronić dane osobowe użytkownika oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów. Kiedy użytkownik podaje wrażliwe dane finansowe (np. numer karty kredytowej) w formularzach zamówień, kodujemy przesyłanie takich informacji, stosując ekonomicznie uzasadnione metody. Żadna metoda transmisji danych przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100 procentach bezpieczna. Nie możemy zagwarantować, że nie dojdzie do uzyskania dostępu do danych użytkownika, ich ujawnienia, zmienienia lub zniszczenia przez naruszenie zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub administracyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do naszych serwerów i systemów.

IX. Wgląd do danych, poprawianie danych, żądanie usunięcia z list dystrybucyjnych i dezaktywacja konta użytkownika

W każdej chwili można poprawić lub zaktualizować dane dotyczące swojego konta, logując się na naszej stronie i wybierając opcję „My Account” i przeglądając „Basic Information” lub inne ustawienia konta. Jeśli użytkownik nie może się zalogować lub chciałby zdezaktywować swoje konto, powinien skontaktować się z administratorem polityki prywatności w swoim kraju podanym na stronie privacyadmin.ea.com, a jeśli kraju użytkownika nie ma w wykazie, z administratorem polityki prywatności w USA. Zmienimy, uaktualnimy lub usuniemy informacje według życzenia. Możemy jednak nadal przechowywać informacje o użytkowniku w naszym archiwum w celu rozwiązywania sporów, egzekwowania umowy z użytkownikiem oraz ze względu na wymogi techniczne i prawne oraz ograniczenia związane z bezpieczeństwem, integralnością i funkcjonowaniem naszych witryn.

Niektóre strony lub serwisy EA mogą zbierać dane osobowe, które nie są dostępne za pośrednictwem naszej strony. W takich wypadkach można jednak uzyskać dostęp do tych danych za pomocą alternatywnych metod dostępu opisanych w danym serwisie, lub zwracając się pisemnie do lokalnego administratora polityki prywatności za pośrednictwem privacyadmin.ea.com, który w ciągu 30 dni skontaktuje się z użytkownikiem.

Jeśli użytkownik udzielił EA dostępu do swojego konta w serwisie Facebook za pośrednictwem aplikacji EA lub Playfish, może żądać usunięcia przez EA danych o koncie w serwisie Facebook, kontaktując się z administratorem polityki prywatności podanym na stronie privacyadmin.ea.com oraz podając aplikację serwisu Facebook, z której korzystał. Należy zwrócić uwagę, że wskutek usunięcia danych użytkownika wiążących się z aplikacją w serwisie Facebook nie będzie on miał już dostępu do tej aplikacji.

X. Uwagi szczególne dotyczące dzieci

Wiele internetowych lub mobilnych produktów i usług EA przeznaczonych jest dla szerokiego grona odbiorców i nie zbiera się za ich pośrednictwem w sposób świadomy żadnych danych osobowych od dzieci. Kiedy w internetowym lub mobilnym produkcie lub usłudze EA zbiera się informacje o wieku, a użytkownicy podają, że mają mniej niż 13 lat, taki produkt lub usługa albo zablokuje możliwość podawania danych osobowych przez takich użytkowników, albo będzie wymagał uzyskania zgody rodziców na zebranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych ich dzieci. W sposób świadomy nie będziemy prosić dzieci poniżej 13. roku życia o podawanie większej ilości informacji niż jest to konieczne ze względu na świadczone przez nas usługi.

Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie przez dziecko z internetowych lub mobilnych produktów i usług EA, będzie to obejmować takie usługi komunikacji przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, jak poczta elektroniczna, komunikacja natychmiastowa i grupy internetowe i dziecko będzie mogło kontaktować się z innymi użytkownikami w każdym wieku i ujawniać im dane osobowe. Rodzice mogą zmienić lub odwołać swoje wcześniejsze decyzje dotyczące wyrażenia zgody oraz mieć wgląd w dane osobowe swoich dzieci, redagować je lub zażądać ich usunięcia, wysyłając wiadomość do właściwego administratora polityki prywatności za pośrednictwem privacyadmin.ea.com.

Jeśli zmienimy niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych w sposób poszerzający zakres gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych dzieci, na które rodzice wcześniej wyrazili zgodę, zostaną oni powiadomieni o tej zmianie, a EA będzie musiała uzyskać dodatkową zgodę rodziców.

Zachęcamy do porozmawiania z dziećmi o komunikowaniu się z osobami obcymi i ujawnianiu informacji osobowych w Internecie. Użytkownik i jego dziecko powinni zapoznać się z naszą stroną poświęconą bezpieczeństwu w sieci w celu uzyskania dalszych informacji o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Zebrane informacje są zabezpieczone zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności (zob. rozdział VIII powyżej). Jeśli zmienimy sposób, w jaki traktowane są dane dzieci, poinformujemy o tym użytkownika w sposób zgodny z zasadami niniejszej polityki prywatności.

W żadnym wypadku nie uzależniamy uczestnictwa dziecka w zabawach, takich jak konkursy, od udostępnienia przez nie większej ilości danych osobowych niż jest to uzasadnione z punktu widzenia uczestnictwa w zabawie. Nie zezwalamy na korzystanie przez dzieci z niektórych witryn bez względu na to, czy rodzice wyrazili odpowiednią zgodę.


XI. Informacje o charakterze publicznym, w tym treści tworzone przez użytkowników, fora internetowe, blogi i profile internetowe

Użytkownik może podjąć decyzję o ujawnieniu informacji o sobie, korzystając z funkcji umożliwiających tworzenie przez użytkowników treści na stronach i w grach EA, czatach, blogach, forach internetowych, publicznych profilach użytkownika lub na innych podobnych forach na naszych i/lub należących do osób trzecich stronach internetowych. Informacje ujawniane przez użytkownika na takich forach są informacjami niezaszyfrowanymi, o charakterze publicznym; pracownicy EA mogą mieć do nich dostęp i rejestrować je, i nie można oczekiwać, że będą traktowane jako informacje prywatne lub poufne.

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że wszelkie dane umożliwiające jego identyfikację, które udostępni, korzystając z publicznych forów, mogą być czytane, zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników tych forów oraz mogą posłużyć do wysyłania mu niepożądanych wiadomości. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika, które zdecyduje się on upublicznić na którymkolwiek z tych forów.

Należy również pamiętać, że podczas zwykłego korzystania z Internetu niektóre informacje mogą być wysyłane z przeglądarki użytkownika do osób trzecich, takich jak serwisy reklamowe i firmy analityczne. EA nie ma kontroli nad informacjami wysyłanymi z przeglądarki do tych sieci lub innych osób trzecich, oraz zaleca zadbać o to, by przeglądarka uniemożliwiała ujawnianie informacji, których użytkownik nie zamierza przekazywać.

Jeśli użytkownik zamieści materiał wideo, obraz lub zdjęcie na jednej z naszych stron, powinien zdawać sobie sprawę, że mogą one być oglądane, zbierane, kopiowane i/lub wykorzystywane przez innych użytkowników bez jego zgody. Nie ponosimy odpowiedzialności za materiały wideo, obrazy lub zdjęcia, które użytkownik zdecyduje się udostępnić na stronach EA. Prosimy zapoznać się z naszym Regulaminem świadczenia usług na stronie terms.ea.com/pl oraz z innymi wytycznymi dotyczącymi zamieszczania zawartości w naszych witrynach.

XII. Witryny osób trzecich

Na naszych stronach mogą znajdować się reklamy lub usługi, które zawierają łącza do innych serwisów, takich jak Twitter, Facebook i YouTube. Zamieszczenie takich łączy nie jest wyrazem naszego związku z danymi osobami trzecimi ani nie oznacza naszego poparcia dla tych osób czy autoryzacji ich działalności. Jeśli użytkownik kliknie na łącze do strony osoby trzeciej, w tym reklamę, opuści on stronę EA i przejdzie na stronę, do której prowadzi łącze. W związku z tym, że nie możemy kontrolować działalności osób trzecich, nie możemy ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych użytkownika przez te osoby i nie możemy zagwarantować, że stosują one takie same praktyki ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa, jak EA. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności innych usługodawców, z których usług użytkownik chce skorzystać. Jeśli użytkownik odwiedza stronę osoby trzeciej, na której znajduje się łącze do strony EA, powinien zapoznać się z polityką prywatności tej osoby przed udostępnieniem jej jakichkolwiek danych osobowych.

XIII. Produkty oferowane we współpracy z osobami trzecimi

Użytkownicy mogą zgłosić chęć korzystania z innych usług dostępnych na naszych stronach. Niektóre produkty i/lub usługi oferowane na naszych stronach udostępniamy we współpracy z osobami trzecimi. Rejestracja i dostęp do nich mogą wymagać ujawnienia przez użytkownika informacji umożliwiających jego identyfikację. W momencie rejestracji w celu skorzystania z takich produktów i/lub usług użytkownik otrzymuje informacje o współpracującej z nami osobie trzeciej. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować w celu skorzystania z tych produktów i/lub usług, informacje umożliwiające jego identyfikację zostaną przekazane osobie trzeciej i będą miały do nich zastosowanie zasady ochrony danych osobowych tej osoby trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych i praktyki dotyczące prywatności stosowane przez osoby trzecie. W związku z tym użytkownik powinien zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych i praktykami dotyczącymi prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie, zanim udostępni im informacje umożliwiające jego identyfikację w związku z korzystaniem z oferowanych przez nie produktów i/lub usług.

XIV. Dane kontaktowe

W razie pytań lub uwag dotyczących niniejszego oświadczenia prosimy najpierw o kontakt z administratorem polityki prywatności EA w kraju zamieszkania użytkownika na adres e-mail lub adres pocztowy podany na stronie privacyadmin.ea.com. Jeśli kraju użytkownika nie ma w wykazie, należy kontaktować się pisemnie z administratorem polityki prywatności w Stanach Zjednoczonych, na adres: Privacy Policy Administrator, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City CA 94065. Jeżeli otrzymana odpowiedź nie zadowala użytkownika, należy skontaktować się z TRUSTe tutaj lub na stronie https://feedback.truste.com w sposób opisany powyżej. TRUSTe będzie pośredniczyć w kontaktach z nami w celu rozwiązania problemu użytkownika. Należy zauważyć, że program TRUSTe ma zastosowanie jedynie do informacji zbieranych za pośrednictwem tej strony. Nie ma on natomiast zastosowania w przypadku informacji zbieranych za pośrednictwem jakiegokolwiek oprogramowania pobranego z tej strony.

Więcej informacji o naszej internetowej polityce prywatności oraz o jej aktualizacjach znajduje się na stronie privacy.ea.com/pl.

XV. Mieszkańcy stanu Kalifornia: prawa dotyczące prywatności w stanie Kalifornia

Zgodnie z prawem obowiązującym w stanie Kalifornia mieszkańcy tego stanu, którzy nawiązali stosunki handlowe z firmą Electronic Arts Inc. (EA) lub jednym z jej podmiotów zależnych, mogą cofnąć zgodę na udostępnianie przez EA swoich danych osobowych osobom trzecim do bezpośrednich celów marketingowych. Jak określono powyżej, zgodnie z naszą polityką bez zgody użytkownika nie udostępniamy osobom trzecim do celów marketingowych jego danych osobowych zebranych online. Jeśli po wyrażeniu takiej zgody użytkownik zechce ją cofnąć, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres privacy_policy@ea.com lub napisać do administratora polityki prywatności na adres: Privacy Policy Administrator, Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Pkwy, Redwood City, CA 94065.


XVI. Rozstrzyganie sporów przez wiążące postępowanie arbitrażowe

Celem niniejszego rozdziału jest zapewnienie optymalnej metody rozwiązywania sporów wynikłych pomiędzy użytkownikiem a EA. Jak stwierdzono poniżej, jeżeli nie uda nam się rozwiązać sporów w sposób nieformalny i w wyniku postępowania arbitrażowego użytkownikowi zostanie przyznana kwota wyższa niż określona w ostatniej pisemnej propozycji zaspokojenia złożonej przez EA (jeżeli dotyczy), EA wypłaci użytkownikowi 150% odszkodowania przyznanego mu w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ CZĘŚĆ. MA ONA WPŁYW NA PRAWA UŻYTKOWNIKA. Anchor

Większość problemów klienci mogą rozwiązać szybko i w satysfakcjonujący sposób przez zalogowanie się do interfejsu wsparcia klienta, przy użyciu swojego konta EA, pod adresem support.ea.com/pl. W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy EA nie będzie mogła rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący dla użytkownika (lub jeśli EA nie może rozwiązać problemu powstałego w związku z użytkownikiem mimo prób załatwienia sprawy w sposób nieformalny), użytkownik i EA zgadzają się uznać za wiążące poniższe postępowanie mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów między nimi. Poniższy zapis dotyczy wszystkich konsumentów w maksymalnym zakresie dopuszczanym przez prawo, ale jednoznacznie wyłącza mieszkańców Quebecu, Rosji, Szwajcarii, państw członkowskich Unii Europejskiej i Republiki Korei. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownik i EA jednoznacznie zrzekają się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub uczestnictwa w sprawie z powództwa grupowego.  W zamierzeniu umowa ta ma być interpretowana szeroko. Niniejszy rozdział dotyczy wszelkich sporów między użytkownikiem a EA („spory”), w tym, lecz nie wyłącznie:

- roszczeń wynikających z jakiegokolwiek aspektu relacji między nami lub z nim związanych, bez względu na to, czy wynikają one z umowy, deliktu, przepisów, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub wszelkich innych koncepcji prawnych;
- roszczeń wynikłych przed zawarciem niniejszej umowy lub wszelkich wcześniejszych umów (w tym, lecz nie wyłącznie, roszczeń związanych z reklamą);
- roszczeń, które są obecnie przedmiotem domniemanego postępowania z powództwa grupowego, w którym użytkownik nie jest członkiem potwierdzonej grupy; oraz
- roszczeń mogących wyniknąć po wygaśnięciu umowy.

Jedyne spory, których nie obejmują zapisy niniejszego rozdziału, to:

- roszczenie mające na celu egzekucję lub ochronę, bądź dotyczące ważności jakichkolwiek praw własności intelektualnej użytkownika lub EA (lub licencjodawców EA);
- roszczenie związane z domniemaniem kradzieży, piractwa lub nieuprawnionego korzystania bądź z nich wynikające;
- ponadto żadne z postanowień niniejszego rozdziału nie uniemożliwia którejkolwiek ze stron wszczęcia postępowania sądowego z powodu drobnych roszczeń.

Odniesienia do „EA”, „użytkownika” oraz „nas” obejmują odpowiednio nasze podmioty zależne, powiązane, przedstawicieli, pracowników, poprzedników prawnych, następców oraz cesjonariuszy, a także wszystkich uprawnionych i nieuprawnionych użytkowników lub beneficjentów usług bądź oprogramowania na podstawie niniejszej lub wcześniejszej umowy między nami. Postanowienia dotyczące arbitrażu stanowią potwierdzenie transakcji w handlu międzystanowym, a zatem interpretację i egzekucję tych postanowień reguluje federalna ustawa arbitrażowa. Postanowienia dotyczące arbitrażu pozostają w mocy także po wygaśnięciu niniejszego Regulaminu.

A. Nieformalne negocjacje/zawiadomienie o sporze. Użytkownik i EA zgadzają się, że najpierw podejmą próbę nieformalnych negocjacji w sprawie rozstrzygnięcia każdego sporu przez okres co najmniej 30 dni, zanim skierują sprawę do arbitrażu. Takie nieformalne negocjacje rozpoczynają się po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia jednej osoby przez drugą osobę („zawiadomienie o sporze”). Zawiadomienia o sporze muszą: (a) zawierać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz informacje kontaktowe strony skarżącej; (b) opisywać charakter i podstawę roszczenia lub sporu; oraz (c) określać konkretne żądane zadośćuczynienie („żądanie”). EA prześle zawiadomienie o sporze na adres fakturowania użytkownika (jeśli użytkownik podał go EA) lub na adres poczty elektronicznej podany EA przez użytkownika. Użytkownik przesyła zawiadomienie o sporze na adres: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department (do działu prawnego).

B. Wiążące postępowanie arbitrażowe. Jeśli użytkownik i EA nie są w stanie rozstrzygnąć sporu w drodze nieformalnych negocjacji w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o sporze, zarówno użytkownik, jak i EA mogą zdecydować się na ostateczne i wyłączne rozstrzygnięcie sporu na drodze wiążącego postępowania arbitrażowego. Każda decyzja jednej strony o rozsądzeniu sporu w postępowaniu arbitrażowym jest ostateczna i wiążąca dla drugiej strony. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE W WYNIKU POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU UŻYTKOWNIK I EA REZYGNUJĄ Z PRAWA DO WNIESIENIA SKARGI DO SĄDU I PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH.  Postępowanie arbitrażowe rozpoczyna się i prowadzi zgodnie z Regulaminem arbitrażu handlowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (AAA) oraz, jeżeli dotyczy, Dodatkowymi procedurami AAA stosowanymi w sporach związanych z konsumentami (Regulamin AAA dotyczący konsumentów); oba regulaminy dostępne są w witrynie internetowej AAA pod adresem www.adr.org. Opłaty arbitrażowe ponoszone przez użytkownika oraz jego udział w wynagrodzeniu arbitra reguluje regulamin AAA, w stosownych przypadkach są one ograniczone przez Regulamin AAA dotyczący konsumentów. Jeśli arbiter uzna takie koszty za nadmierne lub jeśli użytkownik prześle do EA zawiadomienie na podany powyżej adres, na który wysyła się zawiadomienie o sporze, informując, że nie jest w stanie wnieść opłat wymaganych do rozpoczęcia postępowania arbitrażowego, wtedy EA bezzwłocznie uiści wszystkie opłaty arbitrażowe i pokryje wydatki. Postępowanie arbitrażowe może być prowadzone osobiście, przez złożenie dokumentów, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Arbiter wyda postanowienie na piśmie oraz przedstawi uzasadnienie, jeśli jedna ze stron złoży taki wniosek. Arbiter musi stosować się do obowiązującego prawa i każde jego orzeczenie można zaskarżyć, jeśli arbiter nie zastosuje się do tego. Użytkownik i EA mogą wnieść sprawę do sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

C. Ograniczenia.  Użytkownik i EA zgadzają się, że każde postępowanie arbitrażowe będzie ograniczone do sporu między EA a użytkownikiem indywidualnie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo: (a) żadnego postępowania arbitrażowego nie łączy się z innym; (b) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby rozstrzyganie jakiegokolwiek sporu na zasadzie powództwa grupowego lub korzystania z procedur powództwa zbiorowego; oraz (c) nie ma takiego prawa lub upoważnienia, które umożliwiałoby wniesienie sporu z rzekomego mandatu reprezentowania społeczeństwa lub jakichkolwiek innych osób. UŻYTKOWNIK I EA ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE ZGŁOSIĆ ROSZCZENIA WOBEC DRUGIEJ STRONY JEDYNIE W SWOIM WŁASNYM IMIENIU, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK GRUPY W DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU Z POWÓDZTWA ZBIOROWEGO LUB Z MANDATEM PRZEDSTAWICIELSKIM. Ponadto, o ile użytkownik i EA razem nie uzgodnią inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby oraz nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania z powództwa zbiorowego lub z mandatem przedstawicielskim. Jeżeli ta konkretna klauzula okaże się nieskuteczna, wtedy całość zapisów dotyczących arbitrażu jest nieważna.

D. Właściwość miejscowa. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych, postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w rozsądnym miejscu wygodnym dla użytkownika. W przypadku osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi postępowanie arbitrażowe wszczyna się w hrabstwie San Mateo w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a użytkownik i EA zgadzają się poddać się właściwości osobowej tego sądu w celu wymuszenia arbitrażu, zawieszenia postępowania w oczekiwaniu na arbitraż, bądź potwierdzenia, zmiany, unieważnienia lub wydania orzeczenia w sprawie decyzji wydanej przez arbitra.

E. Zwrot kosztów i honoraria prawnika. Jeśli arbiter wyda w sprawie roszczenia wniesionego przeciwko EA orzeczenie na korzyść użytkownika ze względów merytorycznych i przyzna mu odszkodowanie o wartości pieniężnej większej niż określona w ostatniej pisemnej propozycji zaspokojenia złożonej przed wniesieniem pisemnych wniosków do arbitra, w takim przypadku EA:

- wypłaci użytkownikowi 150% jego odszkodowania przyznanego w postępowaniu arbitrażowym, do kwoty 5000 dolarów amerykańskich ponad to odszkodowanie; oraz
- wypłaci prawnikowi użytkownika, jeśli dotyczy, kwotę jego honorarium oraz zwróci wszelkie wydatki (w tym honoraria i koszty ekspertów) poniesione zasadnie przez użytkownika lub jego prawnika w celu zbadania, przygotowania i dochodzenia roszczenia w postępowaniu arbitrażowym („premia prawnika”).


Arbiter może podejmować decyzje i rozstrzygać spory dotyczące płatności i zwrotu opłat, wydatków oraz płatności alternatywnych, a także premii prawnika w dowolnej chwili podczas postępowania oraz na wniosek każdej ze stron złożony w terminie 14 dni od wydania przez arbitra orzeczenia merytorycznego.

Przedstawione powyżej prawo do odzyskania kwot honorariów i wydatków prawnika stanowi uzupełnienie prawa do odzyskania kwot honorariów i wydatków prawnika, które może przysługiwać użytkownikowi na mocy stosownego prawa, chociaż użytkownik może nie uzyskać podwójnego zwrotu honorariów i wydatków prawnika. EA zrzeka się mogącego jej przysługiwać prawa starania się o zwrot honorariów i wydatków prawnika w związku z postępowaniem arbitrażowym pomiędzy użytkownikiem a EA.

F. Ograniczenie uprawnień arbitra. Arbiter może wydać orzeczenie deklaratoryjne lub orzec zabezpieczenie roszczeń jedynie na rzecz pojedynczej strony starającej się o zadośćuczynienie i jedynie w zakresie koniecznym do zadośćuczynienia uzasadnionego konkretnym roszczeniem tej strony.

G. Zmiana niniejszego postanowienia.  Niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia umowy o skutku przeciwnym, użytkownik i EA zgadzają się, że jeśli EA wprowadzi w przyszłości jakąkolwiek zmianę w zapisach dotyczących arbitrażu (inną niż zmiana adresu, na który wysyła się zawiadomienie o sporze), użytkownik może odrzucić taką zmianę, przesyłając do EA pisemne zawiadomienie w terminie 30 dni od chwili wprowadzenia zmiany na podany powyżej adres, na który wysyła się zawiadomienie o sporze. Odrzucając jakąkolwiek przyszłą zmianę, użytkownik wyraża zgodę na rozstrzyganie każdego sporu między nim a EA na drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z brzmieniem niniejszych zapisów.

Wersja 54402_9