ELECTRONIC ARTS

SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA

Detta slutanvändaravtal för programvara (”Licensen”) är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. samt dotterbolag och samarbetspartners (”EA”). Så som det används i detta avtal innebär ”Apple TV” alla produkter från Apple som kör tvOS. Denna licens reglerar ditt användande av det här programmet och all relaterad dokumentation, samt uppdateringar och uppgraderingar som ersätter eller kompletterar programmet i någon mening och som inte distribueras med separat licens (sammantaget "Programvaran"). Detta program är licensierat, inte sålt, till dig.

GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMMET GODKÄNNER DU VILLKOREN I: (1) DENNA LICENS; (2) EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY (tillgänglig på http://privacy.ea.com/sv); OCH (3) EA:S SERVICEVILLKOR (finns på http://terms.ea.com/sv) OCH GÅR MED PÅ ATT BINDAS AV DEM. Om du inte godkänner villkoren i denna licens, EA:s integritets- och cookiepolicy och/eller EA:s servicevillkor får du inte installera eller använda programvaran.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna licens när som helst. Se därför över den ofta, antingen via avsnittet Om i programvaran eller genom att gå till  http://www.ea.com/se/eulas. Din fortsatta användning av våra produkter och tjänster online bekräftar att du godkänner ändringarna av denna licens.

I AVSNITT 2 OCH 3 NEDAN AVHANDLAS DEN INFORMATION OCH DE UPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG OCH DITT BETEENDE ONLINE, SAMT HUR DESSA DELAS AV EA OCH TREDJE PARTER. AVSNITT 4 NEDAN BESKRIVER DINA ORIGIN-SEKRETESSINSTÄLLNINGAR (FÖR PROGRAM MED INTEGRERADE ORIGIN-TJÄNSTER) OCH HUR DE SKYDDAR UTLÄMNING AV DIN INFORMATION INOM DETTA PROGRAM OCH ORIGIN-TJÄNSTER I PC-MILJÖ. AVSNITT 15 INNEBÄR ATT ALLA TVISTER MELLAN OSS SKA ÖVERLÄMNAS TILL BINDANDE SKILJEDOM PÅ INDIVIDUELL BASIS.

OM DU INTE GODKÄNNER DETTA ELLER ANDRA AVSNITT I DENNA LICENS FÅR DU INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

1.    Beviljande av begränsad licens och användarvillkor.

 1. Beviljande. Genom detta köp ger dig EA en personlig, begränsad, icke-exklusiv licens att installera och använda programvaran, för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk på din Apple TV-enhet, endast i enlighet med vad som anges i denna licens. De rättigheter du erhåller förutsätter att du efterlever denna licens. All kommersiell användning är förbjuden. Du är uttryckligen förbjuden att vidarelicensiera, hyra ut, leasa ut, flytta eller på annat sätt distribuera programvaran eller rätten att använda programvaran. Licensen börjar gälla det datum då du börjar installera eller på annat sätt använda programvaran, och upphör det datum då du gör dig av med programvaran eller då EA avslutar licensen, beroende på vilket som infaller först.
 2. Tillgång till onlinefunktioner och/eller tjänster. Ett EA-konto kan krävas för att få tillgång till onlinetjänster och/eller funktioner. Du måste vara 13 + för att registrera ett EA-konto.
 3. Ytterligare restriktioner. Din rätt att använda detta program är begränsad till ovanstående licens, och du får inte på annat sätt kopiera, visa, försöka förstöra, distribuera, utföra, publicera, modifiera, överföra, härleda verk ur eller använda programmet eller någon del av det, utom det som uttryckligen godkänts av EA. Om inte annat uttryckligen godkänts av EA får du inte göra kopior av programmet tillgängliga på ett nätverk där det kan användas av många användare. Du får inte göra programvaran tillgänglig i ett nätverk där det kan hämtas av flera användare. Du får inte ta bort eller förändra EA:s varumärken eller logotyper, eller juridiska meddelanden som ingår i programvaran eller relaterat material. Din rätt att använda programmet är avhängig av att du håller villkoren du avtalat med tredje part då du använder programmet.
 4. Förbehållna rättigheter. Du har köpt en licens till programvaran och dina rättigheter regleras i enlighet med detta avtal. Utöver vad som uttryckligen anges i detta dokument, förbehåller sig EA titel, intresse och alla rättigheter till programvaran (inklusive karaktärer, berättelse, bilder, fotografier, animationer, video, musik och text), samt all associerad upphovsrätt, alla varumärken och övriga immaterialrättsliga rättigheter. Licensen är begränsad till EA:s immaterialrättsliga egendom och företagets licenstagare i programvaran och inbegriper inte några andra rättigheter till patent eller immaterialrättslig egendom. Utöver i den utsträckningen lagen tillåter får du inte dekompilera eller disassemblera programvaran eller återskapa programkoden eller delar av den på något sätt. Du får inte ta bort, ändra eller dölja produktkännetecken, copyright eller andra meddelanden om immaterialrättslig egendom från programvaran. Alla rättigheter som inte uttryckligen överlåts i detta dokument tillhör EA.
 5. Dina bidrag. I utbyte mot din rätt att använda programvaran, och i den utsträckning dina bidrag genom användningen av programvaran ger upphov till upphovsrättsliga intressen, ger du härmed EA en exklusiv, icke tidsbegränsad, oåterkallelig, fullt överförbar och vidarelicensierbar världsomspännande rätt och licens att använda dina bidrag på vilket sätt som helst och i alla syften i samband med programvaran och relaterat material, inklusive rätten att reproducera, kopiera, förändra, modifiera, uppföra, förevisa, publicera, utsända, överföra eller på annat sätt till allmänheten vidarebefordra materialet på alla befintliga och framtida sätt och distribuera dina bidrag utan föregående meddelande eller kompensation till dig, så länge som det skydd för immaterialrättslig egendom som definieras i tillämplig lagstiftning och internationella avtal gäller. Du avsäger dig härmed all upphovsrätt, rättighet till publicering, offentligt omnämnande eller attribuering med avseende på EA:s och andra spelare användning och utnyttjande av detta material i samband med programvaran och relaterade produkter eller tjänster enligt tillämplig lagstiftning. EA:s licensrätt och ovanstående friskrivning av moraliska rättigheter fortlöper även efter avslutande av denna licens.
 6. Tillgänglighet. Du måste själv ombesörja utrustning, internetanslutning eller enheter och/eller tjänster som behövs för att använda denna programvara. EA garanterar inte att detta program kan nås från alla enheter eller tjänster. EA garanterar inte att detta program är tillgängligt på alla geografiska platser. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR FÖR ÅTKOMST TILL DETTA PROGRAM FRÅN DIN ENHET.
 7. Applikationsuppdateringar. Du godkänner att uppdateringar, uppgraderingar och andra funktioner som EA bedömer som rimliga eller fördelaktiga för dig och/eller som rimligen kan anses nödvändiga automatiskt laddas ned och installeras av applikationen. Du tillstår och godkänner att eventuella skyldigheter som EA har gällande support för föregående version(-er) kan avslutas då uppdatering, uppgradering och/eller ytterligare funktioner blir tillgängliga. Denna licens skall gälla alla eventuella uppdateringar, uppgraderingar och/eller andra funktioner som inte distribueras med en separat licens eller ett annat avtal.
 8. Digitala tjänster. EA kan erbjuda inköp av virtuella mynt, poäng eller andra virtuella valutor (alla individuellt eller gemensamt kallade för ”EA:s virtuella valuta” i denna licens). Genom köp eller annat förvärv av EA:s virtuella valuta får du en begränsad licens för att komma åt och välja bland innehåll som EA uttryckligen gör tillgängligt som en del av det här programmet (”Digitalt innehåll”).

EA:s virtuella valuta har inte något penningvärde och ersätter inte valuta eller egendom av något slag. EA:s virtuella valuta kan endast lösas in mot digitalt innehåll. EA:s virtuella valuta kan inte säljas eller överföras och kan inte växlas in mot kontanter eller andra varor eller tjänster förutom digitalt innehåll. EA:s virtuella valuta är inte återbetalningsbar. Du har inte rätt till ersättning för EA:s virtuella valuta som inte använts.

Under din licensperiod för EA:s virtuella valuta har du rätt att lösa in EA:s virtuella valuta mot utvalt digitalt innehåll. EA garanterar inte att något föremål som erbjuds som en del av det här programmet kommer att vara tillgängligt hela tiden eller vid en viss tidpunkt. EA garanterar inte att vi kommer att fortsätta att erbjuda specifika föremål under någon specifik tidsperiod. Vi förbehåller oss rättigheten att ändra och uppdatera vårt digitala innehåll utan att meddela dig.

När du införskaffar digitalt innehåll får du en begränsad licens att använda digitalt innehåll för ditt eget personliga och icke-kommersiella bruk tillsammans med alla enskilda tjänster som EA anger med jämna mellanrum. EA förbehåller sig alla rättigheter, alla titlar och allt intresse i digitalt innehåll och alla tillhörande upphovsrätter, varumärken och andra immateriella äganderättigheter däri. Denna licens för digitalt innehåll är begränsad till EA:s immaterialrättsliga egendom i digitalt innehåll och inbegriper inte några andra rättigheter till andra patent eller immateriell egendom. Du får inte ta bort, ändra eller dölja identifiering, copyright eller andra meddelanden om immaterialrättslig egendom i digitalt innehåll.

När du har löst in EA:s virtuella valuta mot digitalt innehåll kan det inte återlämnas, bytas eller lämnas tillbaka i utbyte mot EA:s virtuella valuta, pengar, övriga föremål eller tjänster.

Licensperioden för EA:s virtuella valuta och digitalt innehåll startar när du införskaffar EA:s virtuella valuta och/eller digitalt innehåll och avslutas, enligt denna licens, vid den tidpunkt som först infaller av (1) den andra årsdagen av inköpsdatum eller belöning (beroende av sammanhang och tillämplig på varje enskilt inköp eller enskild belöning) och (2) den dag då din programåtkomst sägs upp, spärras eller avslutas enligt vad som anges i denna licens. Om du inte har använt din virtuella valuta under tjugofyra (24) månader eller mer och ditt konto innehåller virtuell valuta kommer din virtuella valuta att förfalla och ditt konto kan stängas på grund av inaktivitet.

2.  Samtycke till användning av data. 

För att underlätta produktsupport, produktutveckling och förbättring liksom att förse dig med andra tjänster, samtycker du till att EA och vissa tredje parter som har listats i Bilaga A får använda cookies, web beacons och andra analystekniker för att samla in, använda, lagra och överföra teknisk och relaterad information om din Apple TV-enhet (inklusive MAC-address och/eller unika enhets-id eller UDID), Game Center ID, Game Center-namn, IP-adress, geografisk information, enhetens märke och modell, operativsystem, mjukvara och program, inklusive data om användning av programmet. Dessutom får EA och/eller tredje parter samla in, lagra, använda och överföra spelinformation, tredje parts konto för godkännande av data, sessionsinformation, webbläsaridentifierare, anslutningstyp, liksom online- och programvaruanvändning och andra köpparametrar, statistik och/eller analyser. EA får använda den här informationen självständigt och i kombination med information som du ger till EA direkt (om sådan finns) för att hjälpa EA utveckla och förbättra sina produkter och tjänster, skräddarsy och anpassa din erfarenhet och på annat sätt förstå vilka EA-program som du använder. Data som samlats in av tredje part samlas in, används, lagras, överförs och lämnas ut enligt tredje parts sekretesspolicy. Se Bilaga A för en icke-exklusiv lista över tredje parter som kan samla in data via detta program. Bilaga A inkluderar både analysföretag och reklamnätverk som tas upp i detalj i avsnitt 3 nedan och inkluderar webbadresser till dessa tredje parters sekretesspolicys och avaktivering (om sådan finns). För data som samlats in eller överförts till EA kan EA samla in, använda, lagra, dela och överföra denna information till tredje parter i en form som inte identifierar dig personligen i enlighet med EA:s sekretesspolicy som finns på  http://privacy.ea.com/sv. Dessutom bedriver EA verksamhet i flera länder. Privat information som samlas in från eller överförs av dig genom ett program kan överföras till och lagras på servrar och utrustning på platser utanför det land där du bor. Servrarna och utrustningen på vilka dina data lagras och bearbetas kan ägas och drivas av tredje parter vilka EA har anlitat för att ta emot, lagra och bearbeta din privata och icke privata information. Dessutom kan EA och de tredje parter som det har utsett vidare överföra, lagra och bearbeta din privata information på servrar och utrustning som finns i andra länder. Du bör vara medveten om att lagarna för skyddet av uppgifter i andra länder inte behöver vara samma som lagarna för skyddet av uppgifter i det land du bor i. Genom att överföra din privata information till EA medger du att din privata information kan överföras, lagras och bearbetas på det sätt som beskrivs i detta avsnitt.

3.  Annonsteknik från tredje part. Detta program kan innehålla annonsteknik från tredje part som är dynamisk och anpassad efter spelbeteendet, vilket innebär skräddarsydda annonser som tillfälligt laddas upp till programmet på din Apple TV och byts ut medan du är online. När du använder detta program kan vi eller tredje part som styr annonstekniken använda demografisk eller annan information som samlats direkt från dig och/eller från tredje part som ålder och kön samt information som loggats och/eller samlats in från din enhet med hjälp av cookies, webbmärken och andra tekniker för att se till att anpassade annonser visas i programmet och beräkna antalet unika och upprepade visningar av annonser. Denna teknik kontrollerar också antalet gånger du ser en viss annons, levererar annonser som är relevanta för dina intressen och mäter effektiviteten hos kampanjerna. Loggad och/eller insamlad data kan inkludera (men är inte begränsat till) IP-adress, unikt enhets-ID och/eller MAC-adress, webbläsaridentifierare, sessionsinformation, webbläsarcookies, enhetens märke och modell, geografisk information, annonsklickningar, visade annonser, plats i spelet, annonsens visningstid, annonsens storlek, annonsens gensvar (om något), spelinformation, såväl som allmänna online-och spelrelaterade uppgifter och statistik. Föregående uppgifter kan samlas in, användas, lagras och lämnas ut enligt EA:s integritets- och cookiepolicy på http://privacy.ea.com/sv (inklusive för att kunna avgöra annonsens konverteringsgrad), sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller annonstekniken och kan lämnas till övriga tredje parter i en form som inte identifierar dig personligen.

Se Bilaga A för en icke-exklusiv lista över tredje parter som kan samla in data om ditt beteende online via det här programmet. Bilaga A inkluderar både analysföretag och reklamnätverk (tas upp i detalj ovan i avsnitt 2) och inkluderar webbadresser till dessa tredje parters sekretesspolicys och avaktivering (om sådan finns). Du är ansvarig att granska sekretesspolicyn för tredje part som kan samla in information via detta program. Om du inte vill granska dessa sekretesspolicys eller om du är orolig över vilken information de kan samla in, installera eller använd inte programmet. EA garanterar inte att alla tredje parter som samlar in information om dig via detta program har ett alternativ för avaktivering av beteendespårning. Dessutom garanterar inte EA att avaktivering av beteendespårning från några eller alla enheter som listats i bilaga A innebär att du avaktiverar all reklam helt och hållet. Om du väljer att avaktivera kanske du fortsätter få samma mängd annonser, men de kanske inte motsvarar dina intressen på samma sätt.

Denna annonsteknik är integrerad i spelet; om du inte önskar denna teknik, installera eller använd inte programmet.

4.  Applikationskommunikation och uppförande-/sekretessinställningar  Din användning av online-funktioner via programvaran, om sådana finns, styrs av EA:s servicevillkor, som finns på  http://terms.ea.com/sv. Genom att installera och använda denna applikation tillstår och godkänner du att följa EA:s servicevillkor och att inte:

EA förbehåller sig rätten att övervaka kommunikationen på programvaran för att avslöja eventuell information som EA bedömer nödvändig för att (i) säkerställa att du följer denna licens; (ii) tillgodose eventuellt gällande lag, regel eller laga process; (iii) skydda EA:s rättigheter, egendom och intressen, samt för dess anställda eller för allmänheten. EA har också rätt att redigera, vägra överföra och/eller avlägsna eventuell information eller material, helt eller delvis, enligt EA:s egen bedömning.

5. Samtycke till offentlig visning av data. Om du använder programvara online, såsom onlinespel eller nerladdning och uppladdning av innehåll, kan EA och samarbetspartners samla in, använda, lagra, överföra och publicera statistisk spelrelaterad information (till exempel poäng, rankningar och delmål) eller identifiera innehåll som skapats och delas av dig med andra spelare. Data som kan identifiera dig personligen samlas in, används, lagras och överförs i enlighet med EA:s integritets- och cookiepolicy som finns på http://privacy.ea.com/sv.

6. Uppsägning. Denna licens gäller tills den sägs upp. De rättigheter som tillkommer dig enligt denna licens upphör omedelbart och automatiskt utan meddelande från EA om du inte uppfyller licensvillkoren. Vid licensens upphörande måste du genast sluta använda applikationen och förstöra alla kopior av applikationen som du förfogar över. Uppsägning påverkar inte EA:s övriga rättigheter eller möjligheter till kompensation enligt lag eller annan rätt. Avsnitt 1(E) och 2 till 16 i denna licens fortsätter att gälla efter upphörande av denna licens av något skäl.

7.  Ansvarsfriskrivning. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING LEVERERAS PRODUKTEN TILL DIG ”I BEFINTLIGT SKICK” MED ALLA FEL, UTAN UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG, UTAN FÖRSÄKRINGAR OM PRESTANDA ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ANVÄNDANDET AV PRODUKTEN. DU BÄR HELA RISKEN I FRÅGA OM TILLRÄCKLIG KVALITET OCH PRESTANDA. EA OCH EA:S LICENSGIVARE (SAMMANTAGET KALLAT ”EA” I DETTA AVSNITT OCH AVSNITT 9) UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OCH FRÅNSÄGER SIG HÄRMED SÅDANA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SKICK, OAVBRUTEN ANVÄNDNING, SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH ALLA EVENTUELLA GARANTIER SOM UPPSTÅR VID HANTERING, ANVÄNDNING ELLER HANDELSPRAXIS. EA GER INGA GARANTIER MOT STÖRNING AV DIN UPPLEVELSE AV PROGRAMVARAN; ATT PROGRAMVARAN UPPFYLLER DINA KRAV; ATT ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT PROGRAMVARAN INTERAGERAR ELLER ÄR KOMPATIBEL MED NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, ATT NÅGRA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG FÖR OMINSTALLATIONER FÖR SAMMA ELLER ANDRA ENHETER. INGA MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA REKOMMENDATIONER FRÅN EA, APPLE ELLER AUKTORISERAD PERSONAL SKA TOLKAS SOM EN GARANTIUTFÄSTELSE. I VISSA LÄNDER GÅR DET INTE ATT BEGRÄNSA ELLER UNDANTA UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER PÅ DETTA SÄTT, OCH I VISSA LÄNDER HAR KONSUMENTLAGSTIFTNING FÖRETRÄDE FRAMFÖR DENNA TYP AV FRISKRIVNINGAR, OCH DÄRFÖR ÄR DET INTE SÄKERT ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR GÄLLER DIG.

8.  Begränsat ansvar. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING KOMMER EA, DOTTERBOLAG ELLER SAMARBETSPARTNERS INTE ATT KUNNA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON FORM AV PERSONSKADA, SKADA PÅ EGENDOM, UTEBLIVNA INTÄKTER, EXTRAKOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ELLER NÅGON FORM AV INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER ALLMÄNNA SKADOR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL DENNA LICENS ELLER PROGRAMVARAN, UTAN HÄNSYN TILL ANSVARSFÖRHÅLLANDEN I KONTRAKT ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE UNDERLÅTENHET ELLER LIKNANDE), ÄVEN OM EA HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA. INOM VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR DÖDSFALL, PERSONSKADA, BEDRÄGLIGT ORIKTIG FRAMSTÄLLNING, VISSA AVSIKTLIGA ELLER FÖRSUMLIGA HANDLINGAR, BROTT MOT SPECIFIK LAGSTIFTNING, BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR VARFÖR VISSA ELLER ALLA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. EA:s sammanlagda skadeståndsansvar gentemot dig kommer under alla förhållanden (utom i den utsträckning som medges av tillämplig lagstiftning) inte att överstiga det belopp du betalat för programvaran.

9. Begränsningen och friskrivningen från ansvar är bärande villkor i denna licens. Du samtycker till att de förbehåll i Licensen som begränsar EA:s ansvar är bärande i denna Licens.

10.  Separation och kvarstående. Om något villkor i denna Licens befinns vara delvis olagligt eller delvis omöjligt att verkställa i enlighet med tillämplig lagstiftning kommer återstoden av villkoret kompletteras i enlighet med den ursprungliga formuleringens syfte, alltmedan samtliga övriga villkor i denna Licens fortsatt kommer att äga full kraft.

11.  USA. Begränsade rättigheter för amerikanska myndigheter. Om du är slutanvändare inom en amerikansk myndighet gäller detta villkor dig. Den programvara som levereras tillsammans med denna licens har utvecklats helt på privat bekostnad, enligt vad som definieras i FAR avsnitt 2.101, DFARS avsnitt 252.227-7014(a)(1) samt DFARS avsnitt 252.227-7015 (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift), och tillhandahålls som ”kommersiellt material”, ”kommersiell datorprogramvara” och/eller ”dokumentation för kommersiell datorprogramvara”. I enlighet med DFARS avsnitt 227.7202 och FAR avsnitt 12.212, och i den utsträckning som krävs av amerikansk federal lagstiftning, regleras de minimala begränsade rättigheter som definieras i FAR avsnitt 52.227-19 (eller motsvarande eller efterföljande myndighetsföreskrift), all användning, ändring, reproduktion, distribution, framförande, förevisning eller återutgivande av, eller för, amerikanska federala myndigheter endast av denna Licens och förbjuds utom i den utsträckning som uttryckligen medges i denna Licens.

12.  Domstolsföreläggande. Du medger att ett brott mot detta licensavtal orsakar EA irreparabla skador som inte kan ersättas endast med skadeståndsbelopp och att EA äger rätt att söka ersättning utöver vad som medges enligt detta eller enligt tillämplig lagstiftning utan förbindelse, skadebevis eller annan säkerhet.

13.  Tillämplig lag. Om du bor i ett land som är medlem i Europeiska unionen i) styr Englands lagar, exklusive dess kollisionslagar, denna licens och ditt användande av applikationen och ii) du samtycker uttryckligen till att den exklusiva domsrätten för alla anspråk eller åtgärder som härrör från denna licens och/eller ditt användande av applikationen tillfaller Englands domstolar, och du samtycker uttryckligen till utövande av domsrätt angående personer för sådana domstolar. Om du bor någon annanstans: (i) reglerar staten Kaliforniens lagstiftning, med undantag för dess lagvalsregler, denna licens och/eller din användning av programvaran, och (ii) du samtycker uttryckligen till att för alla krav och tvister som inte omfattas av det skiljedomsförfarande som beskrivs i avsnitt 15 nedan låta exklusiv jurisdiktion för samtliga krav och rättsåtgärder som är sprungna ur eller kopplade till denna licens och/eller ditt användande av programvaran råda hos de federala eller delstatliga domstolarna som styr över San Mateo County i Kalifornien, och du samtycker uttryckligen till att dessa domstolar utövar personlig jurisdiktion. Observera att ditt uppförande också kan vara föremål för andra lokala lagar, delstatslagar, nationella lagar eller internationella lagar. Parterna accepterar att FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (Wien, 1980) inte är tillämplig på denna Licens och inte kan åberopas vid tvister eller transaktioner som härrör från denna Licens.

14.  Export. Du samtycker till att följa USA:s exportlagstiftning samt övriga tillämpliga exportregler, och kommer inte att överföra programvaran till ett land eller en person från ett land som inte är tillåtet enligt dessa regler, utan att först få ett godkännande om detta från berörda myndigheter. Du intygar härmed att du inte är en person som EA inte har rätt att handla med enligt tillämplig lagstiftning.

15.  Tvistlösning genom bindande skiljedomsförfarande.

Syftet med detta avsnitt är att tillhandahålla en effektivare metod för att lösa eventuella tvister mellan oss. Som avhandlas nedan, i avsnitt 15.E, kommer EA, om vi inte kan lösa våra tvister på informell väg och du vid skiljedomsförfarande tilldelas en summa som överstiger EA:s senaste förlikningsförslag till dig (i förekommande fall), att betala dig 150 procent av din skiljedomsersättning, upp till 5 000 dollar över din skiljedomsersättning.

LÄS DETTA NOGA. DET PÅVERKAR DINA RÄTTIGHETER.

De flesta användarfrågor kan lösas snabbt och tillfredsställande genom att du loggar in på vårt gränssnitt för kundtjänst med ditt EA-konto på http://help.ea.com/sv eller support.popcap.com (för PopCap-produkter). Om EA mot förmodan inte kan lösa en användarfråga på ett tillfredsställande sätt (eller om EA inte kan lösa en av dina frågor efter försök att göra det informellt), godtar du och EA följande bindande förfarande för att lösa alla tvister mellan oss. Denna bestämmelse gäller alla konsumenter i lagens största möjliga utsträckning, men den exkluderar uttryckligen invånare i Quebec, Ryssland, Schweiz och medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Republiken Korea. Genom att godkänna dessa villkor avsäger du och EA er uttryckligen rätten till juryrättegång eller deltagande i grupptalan.  Detta avtal ska tolkas i vid bemärkelse. Skiljedomare, och inte lokala och federala domstolar och delstatsdomstolar, har exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som kan uppstå mellan oss, inklusive eventuella tvister gällande tolkning, omfattning, verkställighet eller slutande av detta avtal att hänskjuta tvist till skiljedomstol inklusive, men inte begränsat till, alla krav om att alla eller vissa delar av detta avtal att hänskjuta tvist till skiljedomstol är overkställbart. Detta avsnitt omfattar alla tvister mellan oss (”Tvister”), inklusive men inte begränsat till

  1. krav som uppstår ur relationen mellan oss, oavsett om det grundas på kontraktet, kränkning, lag, bedrägeri, förfarande eller annan juridisk teori,
  2. krav som uppstod innan detta avtal eller annat tidigare avtal (inklusive, men inte begränsat till, krav relaterat till marknadsföring),
  3. krav som just nu är föremål för en process för stämning i grupp där du inte är medlem i en certifierad grupp,
  4. krav som uppstår efter att detta avtal avslutats.

De enda tvister som inte omfattas av detta avsnitt är följande:

a.       Krav relaterat till, eller som baseras på, utsago om stöld, piratkopiering, eller icke auktoriserad användning av intellektuell egendom.

b.      Om du bor i Australien: Krav på att verkställa föreskrivna konsumentlagar som du är berättigad till enligt australiensisk konsumentlag.

c.       dessutom ska ingenting i detta avsnitt förhindra någon av parterna att initiera ett mindre skadedomstolsförfarande.

Genom att ingå detta avtal avsäger du och EA er uttryckligen rätten till juryrättegång eller deltagande i grupptalan. Med hänvisning till detta avsnitt inkluderar hänvisningar till ”EA”, ”du” och ”oss” våra respektive filialer, närstående bolag, agenter, anställda, intresseföreträdare och efterträdare, liksom auktoriserade eller icke auktoriserade användare eller förmånstagare av tjänster eller programvara under detta eller tidigare avtal mellan oss. Detta användaravtal bevisar ett utbyte i handel mellan stater, och därför styr Federal Arbitration Act tolkningen och upprätthållandet av detta avsnitt. Detta skiljedomsdokument är giltigt även efter att detta användaravtal har avslutats.
 1. Informella förhandlingar/meddelande om tvist. Du och EA godtar att först förhandla alla tvister informellt i minst 30 dagar innan skiljedomsförfarande initieras. Sådana informella förhandlingar startar vid det första skriftliga meddelandet från en av parterna till den andra (”meddelande om tvist”). Meddelanden om tvist måste a) inkludera hela namnet och kontaktinformationen för den klagande, b) beskriva typen av tvist och grunden för tvisten, samt c) klargöra den specifika kompensation som söks (”krav”). EA skickar sitt meddelande om tvist till din faktureringsadress (om du har lämnat den till oss) eller till den e-postadress du har lämnat till oss. Du skickar ditt meddelande om tvist till: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, USA, ATTENTION: Legal Department.
 2. Bindande skiljedomsförfarande. Om du och EA inte kan lösa en tvist via informella förhandlingar inom 30 dagar efter mottagande av meddelandet om tvist, kan du eller EA välja att slutgiltigt och enskilt lösa tvisten via bindande skiljeförfarande DU FÖRSTÅR ATT DU OCH EA ENLIGT DESSA VILLKOR AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL EN DOMSTOLSPROCESS OCH JURYRÄTTEGÅNG. Tvisten ska administreras enligt de kommersiella tvisteregler som American Arbitration Association (”AAA”) fastställt och, om tillämpligt, AAA:s tilläggsförfaranden för konsumentrelaterade tvister (”AAA:s konsumentregler”). Båda finns tillgängliga på AAA:s webbplats www.adr.org. Dina avgifter för skiljedomsförfarandet och din del av skiljedomarens ersättning styrs av AAA:s regler och begränsas, om tillämpligt, av AAA:s konsumentregler. Om sådana kostnader avgörs vara orimligt höga av skiljedomaren, eller om du skickar EA ett meddelande om tvist till ovanstående adress som anger att du inte kan betala de avgifter som krävs för att initiera ett skiljedomsförfarande, kommer EA omedelbart betala alla avgifter och utgifter för skiljedomen. Skiljedomsförfarandet kan fullföljas personligen, genom tillhandahållande av dokument, via telefon eller över internet. Skiljedomaren fattar ett beslut skriftligen och ska avfatta en förklaring av skälen på begäran av någon av parterna. Skiljedomaren måste följa tillämplig lag, och ersättningen kan utebli om detta inte sker. Du och EA kan processa i rätten för att driva skiljedomsförfarandet, fortgå med pågående tvist i väntan på skiljedom, eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för den ersättning som angetts av skiljedomaren.
 3. Restriktioner.  Du och EA godtar att eventuella skiljedomsförfaranden begränsas till Tvisten mellan dig som individ och EA, oavsett huruvida monetär eller påbjudande ersättning söks, och all ersättning som föreskrivs i ett skiljedomsförfarande endast ska tillämpas på dig som enskild person. I den utsträckning lagen tillåter: 1) Inget skiljedomsförfarande ska handhas gemensamt med ett annat. 2) Ingen Tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller genom användning av procedurer för grupptalan. 3) Det finns ingen rätt eller auktoritet för någon Tvist att tas upp i en pågående representativ kapacitet för allmänheten eller andra personer. DU OCH EA GODTAR ATT BÅDA PARTER ENDAST KAN LÄGGA FRAM KRAV MOT DEN ANDRA PARTEN I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGANDE ELLER MEDLEM I EN PÅGÅENDE PROCEDUR I GRUPP. Dessutom – om inte du och EA kommer överens om något annat – kan skiljedomaren inte konsolidera mer än en persons krav och inte på annat sätt råda över någon form av representativ process eller grupptalan. Om detta villkor inte är verkställbart, ska hela avtalet att hänskjuta till tvist vara ogiltigt.
 4. Plats. Om du bor i USA äger skiljedomsförfarandet rum på en plats som är lämplig för dig. För invånare utanför USA ska skiljedomsförfarandet initieras av San Mateo County, delstaten Kalifornien, USA. Du och EA godtar att underkasta er denna domstols personliga jurisdiktion för att processa tvisten, fortgå med pågående tvist eller bekräfta, modifiera, frånträda eller ange bedömning för den ersättning som angetts av skiljedomaren.
 5. Avskrivning och advokatarvode. Om skiljedomaren avgör till din fördel gällande de krav som du ställt gentemot EA och tilldömer dig en ersättning till ett högre penningvärde än det senaste skriftliga förlikningsförslag som EA lämnat innan skriftliga bidrag överlämnades till skiljedomaren, kommer EA att:
  1. betala dig 150 procent av din skiljedomsersättning, upp till 5 000 dollar över din skiljedomsersättning,
  2. återbetala samtliga registrerings-, administrations- och skiljedomaravgifter som du har betalat till AAA. Varje part ansvarar själv advokatarvode och relaterade utgifter (inklusive avgifter och kostnader för expertvittne), men skiljedomaren kommer att ha rätt att söka ersättning för advokatarvode ifall lagen tillåter.

   EA avsäger sig eventuella rättigheter att söka ersättning för advokatarvode och utgifter i samband med skiljedomsförfaranden mellan oss.

 6. Begränsning av skiljedomarens befogenhet. Skiljedomaren kan tilldela förklarande eller påbjudande ersättning endast till fördel för den individuella part som söker ersättning och endast i den utsträckning som är nödvändig för att ge den ersättning som är garanterad för denna parts individuella krav.
 1. Ändringar av denna bestämmelse.  EA kommer inte att genomdriva väsentliga ändringar av detta avtal om att hänskjuta tvist till skiljedomstol mot kontoinnehavares frånvarande, uttryckliga samtycke till de ändrade villkoren.

16.  Hela avtalet. Denna licens utgör det fullständiga avtalet mellan dig och EA med avseende på programvaran, och ersätter alla tidigare eller gällande relevanta överenskommelser. Inga tillägg till eller ändringar av denna Licens är bindande om tillägget eller ändringen inte godkänts skriftligen och undertecknats av EA. Bristande eller senfärdigt utövande av någon av parternas rättigheter eller förbehåll som definieras i denna licens ska inte påverka avtalets giltighet, och utövande av någon viss rättighet ska inte påverka möjligheten att utöva andra rättigheter i licensen. Om det uppstår en konflikt mellan denna Licens och relevanta köpeavtal eller andra villkor ska villkoren i denna Licens äga företräde.


Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA

BILAGA A

 

ANNONSLEVERANTÖRER

Nätverk

Info

Välja bort

4th Screen

http://www.4th-screen.com/policy/

ej tillgängligt

Aarki

http://aarki.com/privacy

http://aarki.com/privacy

Adknowledge/SuperRewards

http://www.srpoints.com/legal-center/privacy

Avinstallera program

AdColony

http://adcolony.com/legal/privacy/

ej tillgängligt

AdFonic

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy/

AdKnowledge

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

AdMarvel

http://www.admarvel.com/AdMarvel_Privacy_Policy_2011.pdf

ej tillgängligt

AdMax Network

http://www.komli.com/usa/content/privacy-policy

http://202.168.211.24/optout?optout_req=true&redirecturl=http://www.komli.com/usa/content/opt-out-success/

AdMob

http://www.admob.com/home/privacy

http://www.google.com/settings/ads

AdSense

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

http://www.google.com/settings/ads

BrightRoll

http://www.brightroll.com/privacy/

http://www.brightroll.com/privacy/

Burstly

http://www.burstly.com/privacy

http://www.burstly.com/privacy

BuzzCity

ej tillgängligt

ej tillgängligt

CPX Interactive

http://www.cpxi.com/privacy-policy/

http://ad.yieldmanager.com/opt-out

DNSR Media

http://dsnrmg.com/policy

ej tillgängligt

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

ej tillgängligt

GetJar

http://www.getjar.com/privacy/

ej tillgängligt

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Greystripe

http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy

ej tillgängligt

HasOffers

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

iAd

http://www.apple.com/privacy/

https://oo.apple.com

InMobi

http://www.inmobi.com/terms/privacy-policy/

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Inneractive

http://inner-active.com/privacypolicy

ej tillgängligt

Jirbo, Inc.

http://privacy.adcolony.com/

http://privacy.adcolony.com/opt-out

JumpTap

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

https://opt.jumptap.com/optout/opt?tlid=noid

Kontera

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

Loop

http://www.loopinsight.com/privacy/

http://www.loopinsight.com/privacy/

MadHouse

http://www.madhouse.cn/en/privacy.php

ej tillgängligt

MdotM

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

Medialets

http://www.medialets.com/privacy

http://creative.medialytics.com/adops/optout.php

Millenial Media

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

Mobclix

http://www.mobclix.com/privacypolicy

http://www.mobclix.com/privacypolicy

MobileFuse

http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/

ej tillgängligt

Mojiva

http://www.mojiva.com/privacy

ej tillgängligt

MoPub

http://www.mopub.com/mopub-ads-privacy-policy/

ej tillgängligt

Multi Channel Network

http://mcn.com.au/Privacy.aspx

ej tillgängligt

Nexage

http://nexage.com/privacy-policy

ej tillgängligt

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

ej tillgängligt

RadiumOne

http://www.radiumone.com/about/privacy.html

http://radiumone.com/legal/opt.html

Rhythm

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

RockYou Media

http://rockyou.com/ry/privacypolicy

ej tillgängligt

Say Media (tidigare Video Egg)

http://www.saymedia.com/fine-print

http://www.saymedia.com/fine-print

Sizmek

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

Smaato

http://www.smaato.com/privacy

ej tillgängligt

Smartclip

http://www.smartclip.com/privacy-policy

http://www.smartclip.com/privacy-policy

Social Games Advertising Network (a WeeWorld Company)

http://www.weeworld.com/privacy/default.aspx

http://www.networkadvertising.org/choices

SponsorPay

http://www.sponsorpay.com/#modal-privacy-policy

ej tillgängligt

SupersonicAds

http://www.supersonicads.com/index.php/Privacy_Policy

ej tillgängligt

TapAd

http://www.tapad.com/privacy-policy/

http://www.tapad.com/privacy-policy/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

https://www.tapjoy.com/privacy.html

Tremor Media

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

Tribal Fusion

http://exponential.com/our-company/privacy/

http://exponential.com/our-company/privacy/

Vdopia

http://www.vdopia.com/mobile/vdopia-network-privacy-policy

http://www.vdopia.com/w3c/optout.php

Velti

http://www.velti.com/data-usage.php

http://mgage-connect.velti.com/optout/

Where.com

https://advertising.paypal.com/privacy-policy/

ej tillgängligt

Wild Tangent

http://www.wildtangent.com/legal/privacy

ej tillgängligt

Yume

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

ZestAdz

http://www.komlimobile.com/static/komli_static/privacy.html

ej tillgängligt

 

ANALYSLEVERANTÖRER

Tjänsteleverantör

Info

Välja bort

Adobe SiteCatalyst (tidigare Omniture)

http://www.omniture.com/en/privacy/product

http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout

App Annie

http://www.appannie.com/help/privacy/

ej tillgängligt

Crashlytics

http://try.crashlytics.com/terms/

ej tillgängligt

Facebook Insights

https://www.facebook.com/about/privacy/

ej tillgängligt

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

ej tillgängligt

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Kontagent

http://www.kontagent.com/privacy-policy/

ej tillgängligt

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

ej tillgängligt

Swrve

http://swrve.com/privacy-policy/

http://www.swrve.com/privacy-policy

Tap Stream

https://tapstream.com/legal/privacy_policy/

https://tapstream.com/opt_out_confirmation/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

http://preferences-mgr.truste.com/