ELECTRONIC ARTS

SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Sovelluksen käyttöoikeussopimuksen (”Sopimus”) osapuolia ovat käyttäjä ja Electronic Arts Inc. sekä jälkimmäisen toimipisteet tai tytäryhtiöt (”EA”). Tässä sopimuksessa nimellä ”Apple TV” viitataan mihin tahansa Apple-merkkiseen tuotteeseen, jonka käyttöjärjestelmänä on tvOS. Sopimus määrittää käyttäjän käyttöoikeudet tähän sovellukseen ja kaikkeen siihen liittyvään dokumentaatioon sekä päivityksiin ja korjauksiin, jotka korvaavat sovelluksen tai täydentävät sovellusta jollakin tavoin ja joihin ei liity erillistä käyttöoikeutta (näistä käytetään yhteisesti nimitystä "Sovellus"). Sovellusta ei myydä, vaan käyttäjälle myönnetään sen käyttöoikeus.

JOS KÄYTTÄJÄ ASENTAA SOVELLUKSEN TAI KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA, KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY (1) TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT, (2) EA:N TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNNÖN (luettavissa osoitteessa  http://privacy.ea.com/fi), JA (3) EA:N PALVELUEHDOT (luettavissa osoitteessa  terms.ea.com/fi) SEKÄ SITOUTUU NOUDATTAMAAN NIITÄ. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, EA:n tietosuoja- ja evästekäytäntöä ja/tai EA:n palveluehtoja, hänen ei pidä asentaa tai käyttää Sovellusta.

EA pidättää oikeuden muokata tätä Sopimusta milloin tahansa. Käyttäjän on tarkastettava se säännöllisesti joko Sovelluksen Tietoja-osasta tai käymällä verkkosivulla osoitteessa http://www.ea.com/fi/eulas. Jos käyttäjä jatkaa verkkotuotteiden tai -palveluiden käyttöä, hänen katsotaan hyväksyvän tähän Sopimukseen tehdyt muutokset.

SOPIMUKSEN JÄLJEMPÄNÄ OLEVISSA OSIOISSA 2 JA 3 KÄSITELLÄÄN KÄYTTÄJÄSTÄ SEKÄ HÄNEN VERKON KÄYTÖSTÄÄN KERÄTTYJÄ TIETOJA SEKÄ SITÄ, MITEN EA JA KOLMANNET OSAPUOLET JAKAVAT NIITÄ KESKENÄÄN. SOPIMUKSEN JÄLJEMPÄNÄ OLEVASSA OSIOSSA 4 KUVATAAN ORIGIN-PALVELUIDEN YKSITYISYYSASETUKSIA (SOVELLUKSILLE, JOIHIN ORIGIN-PALVELUT ON INTEGROITU) JA SITÄ, MITEN ASETUKSET SUOJAAVAT KÄYTTÄJÄN LUOVUTETTAVIA TIETOJA TÄSSÄ SOVELLUKSESSA JA ORIGININ PC-YMPÄRISTÖISSÄ TOIMIVISSA PALVELUISSA. SOPIMUKSEN OSIOSSA 15 MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ KAIKKI EA:N JA KÄYTTÄJÄN VÄLISET RIITATILANTEET SIIRRETÄÄN YKSITELLEN SITOVAAN SOVITTELUUN.

JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA TAI SOPIMUKSEN MUITA EHTOJA, HÄNEN EI PIDÄ ASENTAA TAI KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA.

1.    Käyttöoikeuksien rajoitettu myöntäminen ja käyttöehdot.

 1. Oikeuksien myöntäminen. Tämän ostotapahtuman myötä käyttäjä saa ja EA myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, rajoitetun ja ei-yksinomaisen oikeuden asentaa ja käyttää Sovellusta epäkaupallisessa tarkoituksessa Apple TV:llä ainoastaan tässä Sopimuksessa määritellyin tavoin. Käyttäjän saamat oikeudet edellyttävät tämän Sopimuksen noudattamista. Kaikenlainen kaupallinen käyttö on kielletty. Käyttäjää nimenomaisesti kielletään myöntämästä Sovellukseen alilisenssiä sekä vuokraamasta, pitkäaikaisvuokraamasta, siirtämästä tai muuten jakelemasta Sovellusta tai Sovelluksen käyttöoikeuksia. Sopimuksen ehdot astuvat voimaan päivänä, jona käyttäjä asentaa Sovelluksen tai muuten käyttää Sovellusta, ja päättyvät päivänä, jona jompikumpi seuraavista ensimmäiseksi tapahtuu: käyttäjä hankkiutuu eroon Sovelluksesta tai EA irtisanoo tämän Sopimuksen.
 2. Verkkotoimintojen tai -palveluiden käyttö. Joidenkin verkkopalveluiden ja/tai -toimintojen käyttö saattaa edellyttää EA-tiliä. Vain yli 13-vuotiaat voivat rekisteröidä itselleen EA-tilin.
 3. Muita rajoituksia. Käyttäjän Sovellusta koskevat oikeudet rajoittuvat yllä myönnettyyn käyttöoikeuteen, ja käyttäjä ei saa muuten kopioida, näyttää, pyrkiä lamauttamaan, jakaa, esittää, julkaista, muokata, siirtää tai käyttää Sovellusta tai mitään sen osia eikä luoda siihen tai niihin perustuvia töitä, ellei EA ole erikseen myöntänyt siihen oikeutta. Ellei EA ole erikseen myöntänyt siihen oikeutta, käyttäjä ei saa tehdä Sovelluksesta kopiota verkkoon, josta useat käyttäjät saattaisivat käyttää sitä. Käyttäjä ei saa siirtää Sovellusta käytettäväksi verkossa, josta useat käyttäjät saattaisivat ladata sen. Käyttäjä ei saa poistaa tai muuntaa EA:n tavaramerkkejä tai tunnuksia eikä mitään Sovelluksen tai siihen liittyvien materiaalien sisältämiä laillisiin oikeuksiin liittyviä ilmoituksia. Käyttäjän oikeus käyttää Sovellusta edellyttää käyttäjän noudattavan Sovellusta käyttäessään myös kaikkia käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisiä asiaankuuluvia käyttöehtoja.
 4. Oikeuksien pidättäminen. Käyttäjä on ostanut Sovelluksen käyttöoikeuden, ja kaikki käyttäjän oikeudet on määritetty tässä Sopimuksessa. Ellei Sopimuksessa ole toisin ilmoitettu, EA pidättää kaikki Sovelluksen (mukaan lukien kaikkien hahmojen, tarinan, kuvien, valokuvien, animaatioiden, videoiden, musiikin ja tekstien) omistus- ja muut oikeudet sekä kaikki näihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaaliset oikeudet. Tämä Sopimus on rajoitettu koskemaan EA:n ja sen lisenssinhaltijoiden immateriaalisia oikeuksia Sovellukseen, ja Sopimus ei sisällä oikeuksia muihin patentteihin tai immateriaaliseen omaisuuteen. Ellei sovellettavassa lainsäädännössä muuta todeta, käyttäjällä ei ole oikeutta purkaa tai hajottaa Sovellusta tai mitään sen osaa millään tavalla eikä tutkia Sovelluksen tai minkään sen osan valmistustapaa. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa tai peittää tuotteen tunnisteita, tekijänoikeustietoja tai muita immateriaalisen omistusoikeuden ilmoituksia Sovelluksessa. EA pidättää kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä Sopimuksessa.
 5. Käyttäjän luomukset. Vastineeksi siitä, että käyttäjä saa käyttää Sovellusta, ja siinä tapauksessa, että käyttäjän Sovelluksen avulla tekemät luomukset antavat aihetta tekijänoikeuskysymyksiin, käyttäjä myöntää EA:lle Sovelluksen käytön seurauksena syntyvän sisällön tekijänoikeuskysymyksissä yksinomaisen, pysyvän, peruuttamattoman, siirrettävissä olevan ja alisopimukset sallivan maailmanlaajuisen oikeuden käyttäjän luoman pelisisällön käyttämiseen kaikilla tavoilla ja kaikissa tarkoituksissa Sovelluksen ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, myös näihin oikeuksiin sisältyvät oikeudet sisällön uudelleentuottamiseen, kopiointiin, mukauttamiseen, muokkaamiseen, esittämiseen, toistamiseen, julkaisemiseen, levittämiseen, lähettämiseen tai muuten julkituomiseen millä tahansa tunnetulla tai tuntemattomalla tavalla sekä käyttäjän luomusten jakamiseen ilman erillistä ilmoitusta tai minkäänlaisia korvauksia käyttäjälle koko sen ajan, mikä immateriaaliselle omistusoikeudelle on määritetty asiaankuuluvassa lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa. Käyttäjä luopuu näin ollen kaikista moraalisista oikeuksistaan tekijyyteen, julkaisuun, maineeseen tai ansioksi lukemiseen, mitä tulee EA:n ja muiden pelaajien käyttämiin luomuksiin Sovelluksen ja siihen liittyvien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Oikeuksien myöntäminen EA:lle ja edellä mainittu moraalisten oikeuksien luovutus jäävät voimaan, vaikka sopimus irtisanottaisiin.
 6. Saatavuus. Käyttäjän on omalla kustannuksellaan hankittava laitteisto, Internet-yhteydet tai -laitteet ja/tai palvelusopimukset, joita tarvitaan Sovelluksen hankkimiseksi ja käyttämiseksi. EA ei takaa, että tämä Sovellus olisi saatavilla kaikille laitteille. EA ei takaa, että tämä Sovellus olisi saatavilla kaikilla maantieteellisillä alueilla. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKISTA MAKSUISTA, JOITA SOVELLUKSEN HANKKIMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ HÄNEN LAITTEISTOLLAAN AIHEUTUU.
 7. Sovelluspäivitykset. Käyttäjä hyväksyy, että Sovellus saattaa automaattisesti ladata ja asentaa sellaisia päivityksiä, korjauksia ja lisätoimintoja, joiden EA katsoo olevan tarpeellisia, käyttäjälle hyödyllisiä ja/tai Sovelluksen kannalta riittävässä määrin tarpeellisia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että EA:n mahdollinen velvollisuus tukea aiempia versioita saattaa päättyä, kun saataville tulee päivitys, korjaus ja/tai lisätoimintojen käyttöönotto. Tämä Sopimus kattaa kaikki päivitykset, korjaukset ja/tai siihen lisättävät uudet toiminnot, joihin ei liity erillistä käyttöoikeussopimusta tai muuta sopimusta.
 8. Digitaaliset palvelut. EA saattaa tarjota ostettavaksi virtuaalisia kolikoita, pisteitä tai muita virtuaalivaluuttoja (joihin viitataan tässä Sopimuksessa erikseen tai yhdessä nimellä ”EA-virtuaalivaluutta”). Ostamalla tai muuten hankkimalla EA-virtuaalivaluuttaa käyttäjä saa rajoitetun oikeuden käyttää ja valita sisältöä, jonka EA saattaa tarjolle osana tätä Sovellusta (”Digitaalinen sisältö”).

EA-virtuaalivaluutalla ei ole rahallista arvoa, eikä se ole valuuttaa tai minkäänlaista omaisuutta. EA-virtuaalivaluuttaa voi käyttää ainoastaan Digitaalisen sisällön lunastamiseen. EA-virtuaalivaluuttaa ei voi myydä tai siirtää, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai miksikään muuksi tuotteeksi tai palveluksi kuin Digitaaliseksi sisällöksi. EA:n virtuaalivaluuttaa ei hyvitetä rahallisesti. Käyttäjä ei ole oikeutettu saamaan hyvitystä käyttämättömästä EA:n virtuaalivaluutasta.

EA-virtuaalivaluutan käyttöoikeuden voimassaoloaikana käyttäjä saa oikeuden lunastaa valittua Digitaalista sisältöä EA-virtuaalivaluutalla. EA ei takaa minkään Sovelluksen osana tarjotun kohteen saatavuutta kaikkina aikoina tai minään tiettynä aikana. EA ei takaa, että se tarjoaa tiettyjä sisältökohteita jonkin tietyn ajanjakson ajan. EA pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää Digitaalisen sisällön valikoimaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kun käyttäjä hankkii Digitaalista sisältöä, hän saa rajoitetun oikeuden käyttää Digitaalista sisältöä henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen tietyissä palveluissa, joiden nimet EA aika ajoin ilmoittaa. EA pidättää kaikki Digitaaliseen sisältöön liittyvät oikeudet, oikeusvaatimukset ja osuudet, mukaan lukien kaikki näihin liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet. Sopimus kattaa ainoastaan EA:lle kuuluvat Digitaalisen sisällön immateriaalioikeudet, eikä se sisällä mitään oikeuksia muihin patentteihin tai immateriaalioikeuksiin. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa tai peittää mitään Digitaalisen sisällön sisältämiä tunnistus- tai tekijänoikeusmerkintöjä tai muita immateriaalioikeuksiin viittaavia merkintöjä.

Kun käyttäjä on lunastanut Digitaalista sisältöä EA-virtuaalivaluutalla, tätä sisältöä ei voi palauttaa eikä vaihtaa toiseen sisältöön, EA-virtuaalivaluuttaan tai käteiseen tai muihin tuotteisiin tai palveluihin.

EA-virtuaalivaluutan ja Digitaalisen sisällön käyttöoikeuden voimassaoloaika alkaa, kun käyttäjä hankkii EA-virtuaalivaluuttaa ja/tai Digitaalista sisältöä, ja tämän Sopimuksen mukaisesti se päättyy joko (1) kahden vuoden kuluttua osto- tai myöntämispäivästä (tilanteen mukaan sekä kunkin osto- tai myöntämistapahtuman luonteen mukaisesti) tai (2) päivänä, jolloin käyttäjän käyttöoikeus Sovellukseen peruutetaan, keskeytetään tai irtisanotaan tämän Sopimuksen mukaisesti, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi. Jos käyttäjän EA-virtuaalivaluuttaa ei ole käytetty kahteenkymmeneenneljään (24) kuukauteen ja tilillä on EA-virtuaalivaluuttaa, käyttäjän EA-virtuaalivaluutta vanhenee ja käyttäjän tili voidaan sulkea käyttämättömänä.

2.  Suostumus tietojen käyttöön. 

Käyttäjä hyväksyy, että tuotetukea, tuotekehitystä ja muita käyttäjälle osoitettuja palveluita varten EA tai liitteessä A luetellut kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeitä, jäljitteitä ja muita analyysitekniikoita, joiden avulla ne keräävät, käyttävät, tallentavat ja välittävät käyttäjän Apple TV -laitteeseen (mukaan lukien MAC-osoite ja/tai yksilöivä laitetunnus eli UDID), Game Center -tunnukseen, Game Center -nimeen, IP-osoitteeseen, maantieteelliseen sijaintiin, laitteen valmistajaan ja malliin, käyttöjärjestelmään sekä ohjelmistoon ja sovelluksiin, mukaan lukien sovelluksen käyttötietoihin, liittyvää teknistä ja muuta tietoa. EA ja/tai kolmannet osapuolet saattavat myös kerätä, tallentaa, käyttää ja välittää pelaamiseen liittyviä tietoja, kolmansille osapuolille annettuihin tilin käyttöoikeuksiin liittyviä tietoja, istuntotietoja, selaintietoja ja yhteystyyppiin, verkkotoimiin ja Sovelluksen käyttöön liittyviä tietoja sekä muita ostoihin liittyviä tietoja, tilastoja ja/tai analyysitietoja. EA voi käyttää näitä tietoja joko erikseen tai yhdessä muiden käyttäjän mahdollisesti suoraan EA:lle antamien tietojen kanssa tuotteiden ja palvelujen parantamiseen ja kehittämiseen, käyttökokemuksen yksilölliseen ja käyttäjän tarpeiden mukaiseen toteuttamiseen sekä sen seuraamiseen, mitä EA-sovelluksia käyttäjä käyttää. Kolmansien osapuolien keräämiä tietoja kerätään, käytetään, tallennetaan, siirretään ja paljastetaan kolmannen osapuolen tietosuojakäytännön mukaisesti. Liitteessä A on osittainen luettelo kolmansista osapuolista, jotka saattavat kerätä tietoja tämän Sovelluksen välityksellä. Liitteessä A on sekä analyysiyrityksiä että mainontaverkostoja, joita kuvataan tarkemmin jäljempänä osiossa 3, ja liitteessä on myös URL-osoitteet kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin ja peruuttamismenetelmiin (jos mahdollisia). EA saattaa kerätä, käyttää, tallentaa, jakaa ja välittää kolmansille osapuolille EA:n keräämiä tai EA:lle siirrettyjä tietoja muodossa, josta ei voi selvittää käyttäjän henkilöllisyyttä, osoitteessa  http://privacy.ea.com/fi olevan EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti. EA toimii useassa maassa. Käyttäjältä kerätyt ja käyttäjän Sovelluksen kautta lähettämät henkilökohtaiset tiedot voidaan siirtää tai tallentaa palvelimiin ja laitteisiin, jotka sijaitsevat käyttäjän asuinmaan ulkopuolella. Kolmannet osapuolet saattavat omistaa palvelimet ja laitteet, joihin käyttäjän tiedot tallennetaan ja joissa niitä käsitellään, sekä käyttää niitä. EA on voinut solmia sopimuksen näiden kolmansien osapuolien kanssa käyttäjän henkilökohtaisten tietojen vastaanottamisesta, tallentamisesta ja käsittelemistä. Lisäksi EA ja sen määrittämät kolmannet osapuolet voivat siirtää edelleen tai tallentaa käyttäjän henkilökohtaisia tietoja muissa maissa sijaitseviin palvelimiin ja laitteisiin sekä käsitellä kyseisiä tietoja näissä palvelimissa ja laitteissa. Käyttäjän on oltava tietoinen siitä, että muiden maiden tietosuojalainsäädäntö voi poiketa oman asuinmaan tietosuojalainsäädännöstä. Lähettämällä henkilökohtaisia tietoja Sovelluksen kautta käyttäjä hyväksyy, että henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää, tallentaa ja käsitellä tässä osiossa kuvatulla tavalla.

3.  Kolmannen osapuolen mainostekniikka. Sovellus saattaa sisältää kolmannen osapuolen dynaamista pelimainostekniikkaa, joka mahdollistaa käyttäjälle suunnattujen mainosten väliaikaisen siirtämisen käyttäjän Apple TV:ssä olevaan Sovellukseen ja mainosten vaihtamisen käyttäjän ollessa verkkoyhteydessä. Kun käyttäjä käyttää Sovellusta, EA tai mainospalveluja ylläpitävät kolmannet osapuolet voivat käyttää suoraan käyttäjältä ja/tai muilta osapuolilta kerättyjä demografisia tietoja tai muita tietoja, kuten ikä ja sukupuoli, sekä laitteelle evästeiden, jäljitteiden ja muiden tekniikoiden avulla kirjattuja ja/tai näiden kautta kerättäviä tietoja, joiden avulla voidaan varmistaa oikeanlainen mainonta Sovelluksessa ja laskea mainosten yksittäiset ja toistuvat esityskerrat. Tämä tekniikka määrittää sen, kuinka monta kertaa käyttäjä näkee kunkin mainoksen, sekä toimittaa käyttäjän nähtäväksi tämän mielenkiinnon kohteisiin sopivia mainoksia ja mittaa mainoskampanjoiden tehokkuutta. Kirjattuihin ja/tai kerättyihin tietoihin saattaa sisältyä (niihin rajoittumatta) IP-osoite ja laitteen yksilöivä tunnus ja/tai MAC-osoite, selaimen tunnisteita, istunnon tietoja, selaimen evästeitä, laitteen valmistaja ja malli, paikannustietoja, mainosten napsautukset, näytetyt mainokset, sijainti pelissä, mainoksen näkyvyysaika, mainoksen koko, mahdollinen reagointi mainokseen, pelaamistiedot sekä muut verkon ja Sovelluksen käyttöä koskevat käyttötiedot ja mittatiedot. Edellä mainittuja tietoja voidaan kerätä, käyttää, tallentaa ja julkistaa osoitteessa http://privacy.ea.com/fi olevan EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti (myös mainosten konversiomäärien mittaamista varten) ja mainosten julkaisuteknologiaa tarjoavan yrityksen tietosuojakäytännön mukaisesti. Niitä voidaan paljastaa myös muille kolmansille osapuolille muodossa, josta käyttäjää ei voi tunnistaa.


Liitteessä A on osittainen luettelo kolmansista osapuolista, jotka saattavat kerätä tietoja käyttäjän toiminnasta verkossa tämän Sovelluksen välityksellä. Liitteessä A on sekä analyysiyrityksiä että mainontaverkostoja (kuvattu edellä osiossa 2), ja liitteessä on myös URL-osoitteet kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöihin ja peruuttamismenetelmiin (jos mahdollisia). Käyttäjä on vastuussa niiden kolmansien osapuolien tietosuojakäytäntöjen tarkistamisesta, jotka saattavat kerätä tietoja Sovelluksen avulla. Jos käyttäjä ei halua tutustua kyseisiin tietosuojakäytäntöihin tai jos käyttäjä on huolissaan kolmansien osapuolien mahdollisesti keräämistä tiedoista, käyttäjän ei pidä asentaa tai käyttää Sovellusta. EA ei takaa, että kaikki kolmannet osapuolet, jotka saattavat kerätä tietoja käyttäjästä tämän Sovelluksen avulla, tarjoaisivat mahdollisuuden toiminnan seuraamisen peruuttamiseen. Vaikka EA peruuttaisi toiminnan seuraamisen joidenkin tai kaikkien liitteessä A mainittujen tahojen osalta, tämä ei myöskään peruuta kaikkea mainontaa. Jos käyttäjä peruuttaa toiminnan seuraamisen, hänelle saatetaan edelleen näyttää sama määrä mobiilimainoksia, jotka eivät kuitenkaan enää perustu käyttäjän mielenkiinnon kohteisiin.

Mainostekniikka on sisällytetty peliin. Jos käyttäjä ei halua käyttää sitä, hänen ei pidä asentaa eikä käyttää Sovellusta.

4.  Sovellukseen liittyvä viestintä ja verkkokäyttäytyminen/yksityisyysasetukset  Käyttäjän mahdollista oikeutta käyttää Sovellukseen liittyviä verkkotoimintoja määrittävät EA:n Palveluehdot, jotka ovat nähtävillä osoitteessa  http://terms.ea.com/fi. Jos käyttäjä asentaa tämän Sovelluksen ja käyttää tätä Sovellusta, hän vahvistaa ymmärtävänsä ja sitoutuvansa noudattamaan EA:n Palveluehtoja ja lisäksi vakuuttaa, ettei hän:

EA pidättää oikeuden valvoa Sovelluksen viestiliikennettä ja paljastaa ne tiedot, jotka EA:n harkinnan mukaisesti ovat välttämättömiä, (i) jotta voidaan vahvistaa käyttäjän noudattavan tämän Sopimuksen ehtoja; (ii) jotta voidaan täyttää kaikkien asianmukaisten lakien, säädösten ja oikeustoimien vaatimukset; ja (iii) jotta voidaan suojella EA:n, sen työntekijöiden ja suuren yleisön oikeuksia, omaisuutta ja etuja. EA pidättää itsellään oikeuden muokata ja/tai kieltäytyä siirtämästä tietoja ja materiaalia ja/tai poistaa nämä tiedot ja materiaalit osittain tai kokonaan yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

5. Suostumus tietojen julkiseen esittämiseen. Jos käyttäjä osallistuu verkkopalveluihin, kuten verkkopeleihin tai sisällön lataamiseen ja siirtämiseen, EA saattaa myös kerätä, käyttää, tallentaa, välittää ja esittää julkisesti peliin liittyviä tilastotietoja (kuten tuloksia, sijoituksia ja saavutuksia) tai esittää sisältöä, jonka käyttäjä on luonut ja jakanut muiden pelaajien kanssa. Tietoja, joiden perusteella käyttäjä on tunnistettavissa, kerätään, käytetään, tallennetaan ja välitetään EA:n tietosuoja- ja evästekäytännön mukaisesti. Käytäntö on luettavissa osoitteessa http://privacy.ea.com/fi.

6. Irtisanominen. Tämä sopimus on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Sopimuksen mukaiset käyttäjän oikeudet päättyvät välittömästi ja automaattisesti ilman erillistä EA:n lähettämää ilmoitusta, jos käyttäjä ei noudata sopimuksen kaikkia ehtoja. Käyttäjän on lopetettava kaikki Sovelluksen käyttö ja tuhottava kaikki hallussaan tai hallinnassaan olevat Sovelluksen kopiot pian Sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Sopimuksen irtisanominen ei rajoita EA:n muita lakisääteisiä tai oikeudenmukaisia oikeuksia tai mahdollisuuksia korvauksiin. Osiot 1(E) ja 2–16 tästä Sopimuksesta jäävät voimaan, vaikka Sopimus irtisanottaisiin tai Sopimus päättyisi mistä tahansa syystä.

7.  Muiden takuiden poissulkeminen. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, SOVELLUS TOIMITETAAN KÄYTTÄJÄLLE "SELLAISENAAN" MAHDOLLISINE VIKOINEEN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, ILMAN VAKUUTUKSIA SUORITUSKYVYSTÄ TAI MINKÄÄNLAISIA VAKUUKSIA, JA VASTUU KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA RISKEISTÄ ON KÄYTTÄJÄLLÄ. TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN JA SUORITUSKYKYYN LIITTYVÄT RISKIT JÄÄVÄT KOKONAAN KÄYTTÄJÄN VASTUULLE. EA JA EA:N LISENSSINANTAJAT (JOISTA KÄYTETÄÄN YHTEISESTI NIMITYSTÄ ”EA” TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ JA PYKÄLÄSSÄ 9) KIISTÄVÄT KAIKKI SOVELLUKSEEN LIITTYVÄT NIMENOMAISESTI ILMAISTUT, OLETETUT JA LAISTA JOHTUVAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN KUNNOSTA, HÄIRIÖTTÖMÄSTÄ KÄYTETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, TUOTTEEN TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ TAKUUT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA SEKÄ (MAHDOLLISET) VASTUUT, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPANKÄYNNISTÄ, KÄYTÖSTÄ TAI KAUPPATAVASTA. EA EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ VOI NAUTTIA SOVELLUKSESTA HÄIRIÖTTÄ, ETTÄ SOVELLUS VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA, ETTÄ SOVELLUKSEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ SOVELLUS TOIMII YHDESSÄ JONKIN TOISEN SOVELLUKSEN KANSSA TAI ON SEN KANSSA YHTEENSOPIVA, ETTÄ SOVELLUKSEN MAHDOLLISET VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ SOVELLUKSEN VOI ASENTAA UUDELLEEN SAMALLE LAITTEELLE TAI LUKUISILLE LAITTEILLE. MIKÄÄN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN EA:LTA, APPLELTA TAI MILTÄÄN VIRALLISELTA EDUSTAJALTA SAATU TIETO EI OIKEUTA TAKUUSEEN. KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN TAI KULUTTAJIEN LAINMUKAISTEN OIKEUKSIEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

8.  Vahingonkorvausvastuun rajoitus. SIKÄLI KUIN SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ EI MUUTA JOHDU, EA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN HENKILÖVAHINGOISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, MENETETYISTÄ TULOISTA, KORVAAVIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSISTA, TIETOJEN MENETYKSESTÄ, MAINEEN MENETYKSESTÄ, TYÖKATKOKSISTA, TIETOKONEEN TOIMINNAN LAKKAAMISESTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSEN ALAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVALLA TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI SOVELLUKSEEN OIKEUDENLOUKKAUKSEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNNIN), SOPIMUKSEN, ANKARAN VASTUUN TAI MUUN SYYN TAKIA, VAIKKA EA:LLE OLISI ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOTKIN LAINSÄÄDÄNTÖALUEET EIVÄT SALLI KUOLEMAN, HENKILÖVAHINKOJEN, VILPILLISTEN VÄÄRIEN TIETOJEN, TIETTYJEN TARKOITUKSELLISTEN TAI TUOTTAMUKSELLISTEN TEKOJEN TAI TIETTYJEN SÄÄDÖSTEN RIKKOMISEN AIHEUTTAMAN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAHINKOJEN VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. EA:n koko vahingonkorvausvastuu kaikista vahingoista ei missään tapauksessa (ellei sovellettavassa lainsäädännössä toisin vaadita) ylitä käyttäjän Sovelluksesta maksamaa summaa.

9. Vahingonkorvausvastuun rajoitus ja muiden takuiden poissulkeminen ovat tämän sopimuksen oleellisia ehtoja. Käyttäjä hyväksyy, että tämän sopimuksen vahingonkorvausvastuuta rajoittavat ehdot ovat sopimukseen ehdottomasti liittyviä ehtoja.

10.  Sopimuksen ositettavuus ja voimassa pysyminen. Jos jokin tämän sopimuksen osa on sovellettavan lainsäädännön mukaan laiton tai täytäntöpakoton, sopimuksen kyseinen osa muutetaan vastaamaan alkuperäisiä ehtoja mahdollisimman tarkasti ja tämän sopimuksen kaikki muut ehdot pysyvät voimassa sellaisinaan.

11.  Yhdysvaltain hallituksen rajatut oikeudet. Seuraava ehto koskee Yhdysvaltain hallituksen palveluksessa olevia loppukäyttäjiä. Tämän Sopimuksen yhteydessä toimitettu Sovellus on kehitetty täysin yksityisillä varoilla, kuten on määritetty FAR-säädöksen osiossa 2.101, DFARS-säädöksen osiossa 252.227-7014(a)(1) ja DFARS-säädöksen osiossa 252.227-7015 (tai näitä vastaavissa tai seuraavissa säädöksissä), ja se annetaan käyttöön kaupankäynnin kohteena, kaupallisena tietokoneohjelmistona tai kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaationa. DFARS-säädöksen osion 227.7202 ja FAR-säädöksen osion 12.212, Yhdysvaltain liittovaltion lakien ja FAR-säädöksen osion 52.227-19 vähimmäisoikeuksien (tai näitä vastaavien tai seuraavien säädösten) mukaisesti ohjelmiston kaikkinainen käyttö, muokkaus, jäljennös, julkaisu, esittäminen, näytteille asettaminen, paljastaminen tai jakelu Yhdysvaltain hallituksen toimesta tai hallitusta varten on määritetty yksinomaan tämän sopimuksen asettamin ehdoin ja on siten kielletty, paitsi siltä osin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaisesti sallittu.

12.  Kieltotuomio. Käyttäjä hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen saattaa aiheuttaa EA:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten EA:lla on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta EA:n mahdollisten tässä Sopimuksessa mainittujen tai lainmukaisten oikeuksien lisäksi ilman sitoumusta, muuta vakuutta tai todisteita vahingoista.

13.  Sovellettava lainsäädäntö. Jos käyttäjä asuu Euroopan unionin jäsenvaltiossa: (i) tähän Sopimukseen ja Sovelluksen käyttämiseen pätevät Englannin lait, lukuun ottamatta lainvalintatilanteisiin liittyviä sääntöjä; ja (ii) käyttäjä erityisesti tunnustaa ainoastaan Englannin oikeusistuimien määräysvallan tilanteessa, jossa nostetaan vaade tai kanne, joka millään tavalla liittyy tähän Sopimukseen ja/tai Sovelluksen käyttämiseen, minkä lisäksi käyttäjä erityisesti tunnustaa kyseisten oikeusistuimien itseään koskevan määräysvallan tällaisissa riitatilanteissa. Jos käyttäjä asuu muualla: (i) tähän Sopimukseen ja/tai Ohjelmiston käyttämiseen pätevät Kalifornian osavaltion lait, lukuun ottamatta lainvalintatilanteisiin liittyviä sääntöjä; ja (ii) käyttäjä erityisesti tunnustaa jäljempänä olevan osion 15 soveltamisalan mukaisesti ainoastaan Kalifornian osavaltiossa San Mateon piirikunnassa vallitsevan liittovaltion tai osavaltion oikeuslaitoksen määräysvallan tilanteessa, jossa nostetaan vaade tai kanne, joka millään tavalla liittyy tähän Sopimukseen ja/tai Ohjelmiston käyttämiseen, minkä lisäksi käyttäjä erityisesti tunnustaa kyseisten oikeusistuimien itseään koskevan määräysvallan tällaisissa riitatilanteissa. Käyttäjän toimintaan saattavat vaikuttaa myös muut paikalliset, osavaltiolliset, kansalliset ja kansainväliset lait. Osapuolet hyväksyvät, että YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehty yleissopimus (Wien, 1980) ei päde tähän sopimukseen tai mihinkään tästä sopimuksesta aiheutuvaan riitatilanteeseen tai oikeustoimeen.

14.  Vienti. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yhdysvaltain vientirajoituksia ja muita soveltuvia vientirajoituksia ja suostuu olemaan siirtämättä Sovellusta vieraan valtion kansalaiselle tai valtioon, jos siirtäminen on tällaisissa laeissa kielletty, ilman etukäteen hankittua tarvittavaa hallituksen valtuutusta, jota käyttäjän pitää noudattaa. Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole sellainen henkilö, jonka kanssa EA ei saa sovellettavan lainsäädännön mukaan harjoittaa liiketoimintaa.

15.  Riitatilanteiden ratkaisu sitovalla sovittelulla.

Tämän pykälän tarkoitus on tarjota yksinkertaistettu ratkaisumenetelmä mahdollisiin EA:n ja käyttäjän välisiin riitatilanteisiin. Kuten jäljempänä pykälässä 15.e sanotaan: jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riitatilannetta epävirallisesti ja käyttäjälle myönnetään välimiesmenettelyssä summa, joka on suurempi kuin EA:n viimeisimmässä käyttäjälle (mahdollisesti) tarjoamassa sovitteluehdotuksessa, EA maksaa käyttäjälle 150 prosenttia välimiespäätöksestä, kuitenkin enintään 5 000 Yhdysvaltain dollaria välimiespäätöksen mukaisen korvauksen lisäksi.

TÄMÄ KANNATTAA LUKEA HUOLELLISESTI. SE VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIIN.

Useimmat käyttäjän huolenaiheet voidaan ratkaista nopeasti ja käyttäjää tyydyttävällä tavalla niin, että käyttäjä kirjautuu EA-tilillään asiakastuen käyttöliittymään osoitteessa help.ea.com/fi tai support.popcap.com (PopCap-tuotteet). Mikäli EA ei kuitenkaan pysty ratkaisemaan ongelmaa käyttäjää tyydyttävällä tavalla (tai mikäli EA:lla on käyttäjään liittyvä ongelma, jota se ei pysty ratkaisemaan epävirallisin keinoin), käyttäjä ja EA hyväksyvät, että kaikki käyttäjän ja EA:n väliset riitatilanteet ratkaistaan seuraavaa menettelyä noudattaen. Tämä varaus ei koske Euroopan unionin jäsenvaltioiden eikä Sveitsin, Venäjän, Korean tasavallan tai Quebecin asukkaita, mutta kaikkia muilla lainkäyttöalueilla asuvia kuluttajia se koskee, siinä määrin kuin sovellettava laki sallii. Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä ja EA nimenomaisesti luopuvat oikeudestaan oikeuskäsittelyyn valamiehistön edessä ja oikeudesta osallistua ryhmäkanteeseen.  Tätä sopimusta voidaan tulkita väljästi. Välimiehellä, ei millään paikallisella, osavaltion tai liittovaltion oikeusistuimella, on yksinomainen valta ratkaista mikä tahansa EA:n ja käyttäjän välinen kiista, mukaan lukien tämän välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen tulkintaan, sovellettavuuteen, täytäntöönpantavuuteen tai muodostamiseen liittyvät kiistat, kuten vaatimus, että tämä sopimus välimiesmenettelystä on kokonaan tai osittain täytäntöpakoton. Tämä pykälä kattaa kaikki EA:n ja käyttäjän väliset kiistat (”riitatilanteet”) sisältäen rajoituksetta seuraavat tilanteet:

  1. vaatimukset, jotka jollain tavalla liittyvät käyttäjän ja EA:n väliseen suhteeseen, riippumatta siitä onko perusteena sopimus, oikeudenloukkaus, säädös, petos, vilppi tai mikä tahansa muu lakikysymys
  2. vaatimukset, jotka juontuvat ajalta ennen tätä sopimusta tai mitä tahansa aiempaa sopimusta (mukaan lukien mainontaan liittyvät vaateet)
  3. vaatimukset, jotka parhaillaan ovat ryhmäkanteen kohteena, mutta käyttäjä ei ole ryhmäkanteessa osallisena
  4. vaatimukset, joita saattaa ilmetä tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

Ainoat riitatilanteet, joita tämä pykälä ei kata, ovat seuraavat:

a.       vaatimus, johon liittyy syytöksiä aineettoman omaisuuden varastamisesta, piratismista tai valtuuttamattomasta käytöstä tai joka perustuu tällaisiin syytöksiin

b.      mikäli käyttäjä asuu Australiassa: vaatimus panna täytäntöön mitä tahansa Australian kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia, ja

c.       lisäksi mikään tämän Sopimuksen kohta ei estä kumpaakaan osapuolta käynnistämästä oikeustoimia vähäisiä vaateita käsittelevässä oikeusistuimessa (small claims court).

Kun käyttäjä hyväksyy tämän sopimuksen, käyttäjä ja EA nimenomaisesti kieltäytyvät oikeudesta oikeudenkäyntiin valamiehistön edessä ja oikeudesta osallistua ryhmäkanteeseen. Tässä pykälässä nimitykset ”EA”, ”käyttäjä” ja ”me” sisältävät myös vastaavat tytäryhtiömme, yhteistyöyrityksemme, edustajamme, työntekijämme, aiemmat omistajat, seuraajamme ja valtuuttamamme henkilöt sekä kaikki palveluiden tai Ohjelmiston valtuutetut tai valtuuttamattomat käyttäjät tai edunsaajat tämän sopimuksen tai osapuolten aiempien sopimusten mukaisesti. Tämä käyttöoikeussopimus liittyy osavaltioiden väliseen kaupankäyntiin, joten tämä pykälä tulkitaan ja toimeenpannaan Yhdysvaltain lainsäädännön sovittelumenettelystä annetun lain (Federal Arbitration Act) mukaisesti. Tämä välimiesmenettelyyn liittyvä ehto jää voimaan myös tämän käyttöoikeussopimuksen irtisanomisen jälkeen.
 1. Epäviralliset neuvottelut / riitatilanneilmoitus. Käyttäjä ja EA hyväksyvät, että kaikkia riitatilanteita yritetään ensin sovitella epävirallisesti vähintään 30 päivän ajan, ennen kuin välimiesmenettely aloitetaan. Tällaiset epäviralliset neuvottelut alkavat, kun toinen osapuoli saa toiselta kirjallisen ilmoituksen (”riitatilanneilmoitus”). Riitatilanneilmoituksen täytyy (a) sisältää valituksen tekevän osapuolen koko nimi ja yhteystiedot, (b) kuvata vaatimuksen tai riitatilanteen luonne ja perusta sekä (c) määrittää haluttu korvaus (”vaatimus”). EA lähettää riitatilanneilmoituksen laskutusosoitteeseen (jos käyttäjä on sen ilmoittanut EA:lle) tai EA:lle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjän on lähetettävä riitatilanneilmoitus seuraavaan osoitteeseen: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.
 2. Sitova välimiesmenettely. Jos käyttäjä ja EA eivät pysty ratkaisemaan riitatilannetta epävirallisten neuvotteluiden kautta 30 päivän kuluessa riitatilanneilmoituksen vastaanottamisesta, joko käyttäjä tai EA voi valita, että riitatilanne ratkaistaan lopullisesti sitovan välimiesmenettelyn kautta. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUSEHDON NOJALLA SEKÄ KÄYTTÄJÄ ETTÄ EA LUOPUVAT OIKEUDESTAAN HAASTAA TOINEN OSAPUOLI OIKEUTEEN JA KÄYDÄ OIKEUTTA VALAMIEHISTÖN EDESSÄ. Välimiesmenettely tapahtuu American Arbitration Associationin (”AAA”) johdolla sen kaupallisten välityssääntöjen (Commercial Arbitration Rules) mukaisesti ja tarvittaessa noudattaen AAA:n täydentäviä kuluttajasääntöjä (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes, ”AAA Consumer Rules”). Englanninkieliset välityssäännöt ja täydentävät säännöt ovat saatavilla AAA:n verkkosivustossa osoitteessa www.adr.org. Käyttäjälle välimiesmenettelystä aiheutuvat maksut sekä osuus korvauksista määräytyvät AAA:n sääntöjen mukaan, ja niitä rajoittavat tarvittaessa AAA:n kuluttajasäännöt. Jos välimies katsoo näiden kustannusten olevan ylenmääräisiä tai jos käyttäjä lähettää EA:lle edellä annettuun riitatilanneilmoitusosoitteeseen ilmoituksen siitä, ettei pysty maksamaan välimiesmenettelyn aloittamiseen vaadittavia maksuja, EA maksaa kaikki välimiesmenettelyyn liittyvät maksut ja kulut. Välimiesmenettely voidaan hoitaa henkilökohtaisesti, asiakirjojen välityksellä, puhelimitse tai verkon kautta. Välimies tekee kirjallisen päätöksen ja ilmoittaa päätöksen perusteet, jos jompikumpi osapuoli tätä pyytää. Välimiehen on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä, ja mikäli näin ei tapahdu, mahdolliset korvaukset voidaan riitauttaa. Käyttäjä ja EA voivat käräjöidä oikeussalissa välimiesmenettelyyn velvoittamiseksi, vireillä olevan menettelyn lykkäämiseksi tai välimiehen ilmoittaman korvauksen vahvistamiseksi, muokkaamiseksi, kumoamiseksi tai kirjaamiseksi.
 3. Rajoitukset.  Käyttäjä ja EA hyväksyvät, että välimiesmenettely rajoittuu EA:n ja käyttäjän väliseen ristiriitatilanteeseen riippumatta siitä, haetaanko rahallista hyvitystä vai kieltoratkaisua, ja välimiesmenettelyssä annettava ratkaisu koskee pelkästään käyttäjää yksilönä. Siinä määrin kuin laki sallii, (a) välimiesmenettelyitä ei yhdistetä toisiinsa, (b) mitään riitatilannetta ei välimiesmenettelyssä ratkaista ryhmäkanteen pohjalta tai käyttäen ryhmäkanteen menettelyitä (c) eikä mitään riitatilannetta ole oikeutta pyrkiä ottamaan käsiteltäväksi suuren yleisön tai kenenkään muun kuin asianomaisen käyttäjän puolesta. KÄYTTÄJÄ JA EA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KUMPIKIN OSAPUOLI VOI ESITTÄÄ VAATIMUKSIA TOISTA OSAPUOLTA VASTAAN VAIN YKSITTÄISENÄ TOIMIJANA, EI ASIANOMISTAJANA EIKÄ RYHMÄN JÄSENENÄ RYHMÄKANTEESSA. Elleivät käyttäjä ja EA molemmat muuhun suostu, välimies ei myöskään voi yhdistää usean henkilön vaatimuksia eikä muulla tavalla ohjata mitään edustuksellista kannetta tai ryhmäkannetta. Jos tämä sopimusehto katsotaan toimeenpanokelvottomaksi, koko välimiesmenettelyä koskeva sopimus mitätöityy.
 4. Sijainti. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, välimiesmenettely järjestetään missä tahansa käyttäjälle sopivassa paikassa. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella, välimiesmenettely käynnistyy Amerikan yhdysvaltain Kalifornian osavaltion San Mateon piirikunnassa ja niin käyttäjä kuin EA hyväksyvät kyseisen oikeusistuimen päätäntävallan, jotta välimiesmenettelyyn voidaan velvoittaa, vireillä olevaa välimiesmenettelyä voidaan lykätä tai välimiehen päättämää hyvitystä voidaan muokata tai se voidaan vahvistaa, kumota tai kirjata.
 5. Korvaukset ja asianajomaksut. Mikäli välimies ratkaisee kiistan käyttäjän hyväksi sen mukaisesti, mitä vaatimuksia käyttäjällä on EA:lle, ja määrää käyttäjälle maksettavaksi korvauksen, joka on suurempi kuin EA:n viimeinen kirjallinen sovittelutarjous, ennen kirjallisten esitysten tekemistä välimiehelle, EA ryhtyy seuraaviin toimiin:
  1. Käyttäjälle maksetaan 150 prosenttia tälle määrätystä korvauksesta, kuitenkin enintään 5000 Yhdysvaltain dollaria yli määrätyn korvauksen.
  2. Kaikki käyttäjän AAA:lle maksamat kirjaamis-, hallinnointi- ja välimiesmenettelykulut korvataan. Kukin osapuoli vastaa omista asianajomaksuistaan ja oheiskustannuksista (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kustannukset), mutta välimiehellä on valtuudet määrätä asianajomaksut ja -kustannukset korvattaviksi, mikäli tällainen korvaus on sovellettavan lainsäädännön mukaan mahdollinen.

   EA luopuu oikeudestaan vaatia korvausta asianajomaksuista ja -kustannuksista, jotka liittyvät käyttäjän ja EA:n väliseen välimiesmenettelyyn.

 6. Välimiehen päätäntävaltaa koskeva rajoitus. Välimies voi antaa vahvistavan tai kieltävän ratkaisun vain lievennystä hakevan osapuolen hyväksi ja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen osapuolen yksittäisen vaatimuksen perusteella.
 1. Muutokset tähän ehtoon.  EA ei pane täytäntöön tähän välimiesmenettelyä koskevaan sopimukseen tehtäviä oleellisia muutoksia, jollei tilin omistaja ole nimenomaisesti hyväksynyt muuttuneita ehtoja.

16.  Sopimuskokonaisuus. Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja EA:n välillä on sovittu Sovelluksesta, ja Sopimus syrjäyttää kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Sopimuksen muutokset tai lisäykset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisia ja EA:n allekirjoittamia. Vaikka jompikumpi osapuoli jättäisi jonkin tässä määritetyn oikeutensa käyttämättä tai viivyttäisi oikeutensa käyttämistä, kyseinen osapuoli ei luovu oikeuksistaan, eikä minkään oikeuden yksittäinen tai osittainen käyttö estä minkään tässä määritetyn oikeuden myöhempää käyttöä. Jos tämän sopimuksen ja osto- tai muiden ehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan tämän sopimuksen ehtoja.


Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065.

LIITE A

 

MAINONNAN TARJOAJAT

Verkostot

Tiedot

Peruuttaminen

4th Screen

http://www.4th-screen.com/policy/

ei käytettävissä

Aarki

http://aarki.com/privacy

http://aarki.com/privacy

Ad Knowledge/ Super Rewards

http://www.srpoints.com/legal-center/privacy

Poista ohjelman asennus.

AdColony

http://adcolony.com/legal/privacy/

ei käytettävissä

AdFonic

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy/

AdKnowledge

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

AdMarvel

http://www.admarvel.com/AdMarvel_Privacy_Policy_2011.pdf

ei käytettävissä

AdMax Network

http://www.komli.com/usa/content/privacy-policy

http://202.168.211.24/optout?optout_req=true&redirecturl=http://www.komli.com/usa/content/opt-out-success/

AdMob

http://www.admob.com/home/privacy

http://www.google.com/settings/ads

AdSense

http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/

http://www.google.com/settings/ads

BrightRoll

http://www.brightroll.com/privacy/

http://www.brightroll.com/privacy/

Burstly

http://www.burstly.com/privacy

http://www.burstly.com/privacy

BuzzCity

ei käytettävissä

ei käytettävissä

CPX Interactive

http://www.cpxi.com/privacy-policy/

http://ad.yieldmanager.com/opt-out

DNSR Media

http://dsnrmg.com/policy

ei käytettävissä

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

ei käytettävissä

GetJar

http://www.getjar.com/privacy/

ei käytettävissä

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Greystripe

http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy

ei käytettävissä

HasOffers

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

iAd

http://www.apple.com/privacy/

https://oo.apple.com

InMobi

http://www.inmobi.com/terms/privacy-policy/

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Inneractive

http://inner-active.com/privacypolicy

ei käytettävissä

Jirbo, Inc.

http://privacy.adcolony.com/

http://privacy.adcolony.com/opt-out

JumpTap

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

https://opt.jumptap.com/optout/opt?tlid=noid

Kontera

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

Loop

http://www.loopinsight.com/privacy/

http://www.loopinsight.com/privacy/

MadHouse

http://www.madhouse.cn/en/privacy.php

ei käytettävissä

MdotM

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

Medialets

http://www.medialets.com/privacy

http://creative.medialytics.com/adops/optout.php

Millennial Media

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

Mobclix

http://www.mobclix.com/privacypolicy

http://www.mobclix.com/privacypolicy

MobileFuse

http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/

ei käytettävissä

Mojiva

http://www.mojiva.com/privacy

ei käytettävissä

MoPub

http://www.mopub.com/mopub-ads-privacy-policy/

ei käytettävissä

Multi Channel Network

http://mcn.com.au/Privacy.aspx

ei käytettävissä

Nexage

http://nexage.com/privacy-policy

ei käytettävissä

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

ei käytettävissä

RadiumOne

http://www.radiumone.com/about/privacy.html

http://radiumone.com/legal/opt.html

Rhythm

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

RockYou Media

http://rockyou.com/ry/privacypolicy

ei käytettävissä

Say Media (aiemmin Video Egg)

http://www.saymedia.com/fine-print

http://www.saymedia.com/fine-print

Sizmek

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

Smaato

http://www.smaato.com/privacy

ei käytettävissä

Smartclip

http://www.smartclip.com/privacy-policy

http://www.smartclip.com/privacy-policy

Social Games Advertising Network (WeeWorld-verkostoon kuuluva yritys)

http://www.weeworld.com/privacy/default.aspx

http://www.networkadvertising.org/choices

SponsorPay

http://www.sponsorpay.com/#modal-privacy-policy

ei käytettävissä

SupersonicAds

http://www.supersonicads.com/index.php/Privacy_Policy

ei käytettävissä

TapAd

http://www.tapad.com/privacy-policy/

http://www.tapad.com/privacy-policy/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

https://www.tapjoy.com/privacy.html

Tremor Media

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

Tribal Fusion

http://exponential.com/our-company/privacy/

http://exponential.com/our-company/privacy/

Vdopia

http://www.vdopia.com/mobile/vdopia-network-privacy-policy

http://www.vdopia.com/w3c/optout.php

Velti

http://www.velti.com/data-usage.php

http://mgage-connect.velti.com/optout/

Where.com

https://advertising.paypal.com/privacy-policy/

ei käytettävissä

Wild Tangent

http://www.wildtangent.com/legal/privacy

ei käytettävissä

Yume

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

ZestAdz

http://www.komlimobile.com/static/komli_static/privacy.html

ei käytettävissä

 

ANALYTIIKKAPALVELUIDEN TARJOAJAT

Palveluntarjoajat

Tiedot

Peruuttaminen

Adobe SiteCatalyst (aiemmin Omniture)

http://www.omniture.com/en/privacy/product

http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout

App Annie

http://www.appannie.com/help/privacy/

ei käytettävissä

Crashlytics

http://try.crashlytics.com/terms/

ei käytettävissä

Facebook Insights

https://www.facebook.com/about/privacy/

ei käytettävissä

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

ei käytettävissä

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Kontagent

http://www.kontagent.com/privacy-policy/

ei käytettävissä

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

ei käytettävissä

Swrve

http://swrve.com/privacy-policy/

http://www.swrve.com/privacy-policy

Tap Stream

https://tapstream.com/legal/privacy_policy/

https://tapstream.com/opt_out_confirmation/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

http://preferences-mgr.truste.com/