ELECTRONIC ARTS

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR APPLIKATION

Denne slutbrugerlicensaftale for applikation (“Licens”) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc., dets datterselskaber eller partnere (“EA”). Som brugt i denne aftale betyder “Apple TV” alle Apple-brandede produkter, der kører tvOS. Denne Licens dækker din brug af applikationen og al tilknyttet dokumentation samt opdateringer og opgraderinger, der på nogen måde erstatter eller ledsager applikationen, og som ikke distribueres med en separat licens (samlet "Applikationen"). Denne Applikation udlicenseres, men sælges ikke, til dig.

VED AT INSTALLERE ELLER BRUGE APPLIKATIONEN ACCEPTERER DU BETINGELSERNE I: (1) DENNE LICENS; (2) EA'S FORTROLIGHEDS- OG COOKIEPOLITIK (som du kan læse på http://privacy.ea.com/da) OG (3) EA'S SERVICEBETINGELSER (som du kan læse på http://terms.ea.com/da) OG DU ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DEM. Hvis du ikke accepterer betingelserne i denne Licens, i EA's Fortroligheds- og cookiepolitik og/eller EA's Servicebetingelser, må du ikke installere eller bruge Applikationen.

Vi forbeholder os retten til at modificere denne Licens når som helst, så gennemse den venligst ved enten at gå til sektionen Om i din Applikation eller ved at gå til http://www.ea.com/dk/eulas. Din videre anvendelse af vores online produkter og tjenester indebærer, at du accepterer ændringerne af denne Licens.

AFSNIT 2 OG 3 HERUNDER OMTALER DE OPLYSNINGER OG DATA, DER INDSAMLES OM DIG OG DIN ONLINE ADFÆRD, SAMT HVORDAN DE BLIVER DELT AF EA OG TREDJEPARTER. AFSNIT 4 HERUNDER BESKRIVER DE TILGÆNGELIGE PRIVATLIVSINDSTILLINGER PÅ ORIGIN-TJENESTER (FOR APPLIKATIONER MED ORIGIN-TJENESTER INTEGRERET DERI), OG HVORDAN DE BESKYTTER OFFENTLIGGØRELSEN AF DINE OPLYSNINGER I DENNE APPLIKATION OG PÅ ORIGIN-TJENESTER PÅ PC. AFSNIT 15 FASTSLÅR, AT ALLE UOVERENSSTEMMELSER MELLEM OS ER UNDERLAGT TVUNGEN MÆGLING PÅ INDIVIDUEL BASIS.

HVIS DU IKKE INDVILGER I DISSE ELLER ANDRE DELE AF DENNE LICENS, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER ANVENDE APPLIKATIONEN.

1.    Begrænset licensbevilling og brugsbetingelser.

 1. Bevilling. Gennem dette køb opnår du, og EA overdrager til dig, en personlig, begrænset og ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Applikationen til din ikke-kommercielle anvendelse på din Apple TV-enhed, udelukkende som beskrevet i denne Licens. Dine tildelte rettigheder er betingede af din overholdelse af denne Licens. Enhver form for kommercielt brug er forbudt. Det er udtrykkeligt forbudt at udstede underlicens, udleje, lease eller på anden måde distribuere Applikationen eller rettigheder til applikationen. Betingelserne for din Licens træder i kraft på dagen, hvor du begynder at downloade, installere eller på anden måde bruge Applikationen, og vil tidligst ophøre på datoen, hvor Applikationen bortskaffes, eller hvis EA opsiger denne Licens.
 2. Adgang til onlinefunktioner og/eller -tjenester. En EA-konto kan være påkrævet for at få adgang til onlinetjenester og/eller funktioner. Du skal være mindst 13 år for at oprette en EA-konto.
 3. Yderligere restriktioner. Din ret til at bruge Applikationen er begrænset til licensbevillingen herover, og du må ikke på anden vis kopiere, fremvise, forsøge at deaktivere, distribuere, udgive, modificere, overføre, lave afledte værker af eller bruge Applikationen eller dele af den til formål, der ikke er udtrykkeligt godkendte af EA. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af EA, forbydes du at gøre kopier af Applikationen tilgængelige på netværk, hvor de kan bruges af andre brugere. Du må ikke gøre Applikationen tilgængelig på et netværk, hvor den kan downloades af andre brugere. Du må ikke fjerne eller ændre EA’s varemærker, logoer eller juridiske beskeder, der er indeholdt i Applikationen eller de tilhørende materialer. Din ret til at bruge Applikationen er også betinget af din overholdelse af alle relevante aftalebetingelser med tredjeparter, når du bruger Applikationen.
 4. Forbehold af rettigheder. Du har købt en licens til Applikationen, og dine rettigheder er omfattet af denne Licens. Undtagen hvor indhold udtrykkeligt er licenseret til dig i denne aftale, forbeholder EA sig al ret, ejendomsret og alle rettigheder til Applikationen (inklusive alle figurer, historier, billeder, fotografier, animationer, film, musik og tekst) samt alle tilknyttede copyrights, varemærker og andre intellektuelle rettigheder deri. Licensen er begrænset til EA’s og deres licensgiveres rettigheder til intellektuel ejendom i Applikationen og indeholder ikke rettigheder til andre patenter eller anden intellektuel ejendom. Undtagen i det omfang, det er tilladt under gældende lovgivning, må du ikke på nogen måde dekompilere, adskille eller foretage "reverse engineering" af Applikationen eller nogen komponenter i den. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen del af produktidentifikationen, ophavsretten eller andre oplysninger om intellektuelle rettigheder i Applikationen. Alle rettigheder, der ikke direkte er givet her, forbeholdes EA.
 5. Dine bidrag. I bytte for at bruge denne Applikation og i den grad, dine bidrag gennem brug af denne applikation kan give anledning til nogen former for copyright-spørgsmål, giver du hermed EA en eksklusiv, evig, uigenkaldelig, fuldt ud overførbar, og med mulighed for underlicensiering, verdensomspændende ret og licens til at bruge dine bidrag på enhver måde i forbindelse med Applikationen og tilknyttede varer og tjenester, inklusive retten til at reproducere, kopiere, tilpasse, modificere eller fremvise, udgive, sende, transmittere eller på anden måde kommunikere til offentligheden på alle måder, kendte som endnu ukendte, og at distribuere dine bidrag uden yderligere varsel eller kompensation af nogen art i hele den periode, beskyttelsen af intellektuel ejendomsret er givet af internationale konventioner. Du fralægger dig hermed alle moralske rettigheder til ophav, udgivelse, omdømme eller tilknytning i forhold til EA's og andre spilleres brug af sådanne ressourcer i forbindelse med Applikationen samt tilknyttede varer og tjenester, og i henhold til gældende lovgivning. Licensen, du hermed giver til EA, såvel som den afståelse af moralske rettigheder, du giver, overlever enhver ophævelse af denne Licens.
 6. Adgang. Du skal for egen regning tilvejebringe udstyr, internetforbindelser eller enheder og/eller tjenester der er nødvendige for at få adgang til og bruge denne Applikation. EA garanterer ikke, at denne Applikation kan tilgås på alle enheder. EA garanterer ikke, at denne Applikation vil være tilgængelig i alle geografiske områder. DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR ALLE UDGIFTER I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE APPLIKATION PÅ DIN ENHED.
 7. Applikationsopdateringer. Du accepterer, at Applikationen automatisk kan downloade og installere opdateringer, opgraderinger og ekstra funktioner, som, EA vurderer, er fornuftige, fordelagtige for dig og/eller i et rimeligt omfang nødvendige. Du accepterer og er indforstået med, at alle de forpligtelser, EA måtte have til at understøtte tidligere versioner, kan afsluttes i forbindelse med udgivelsen af en opdatering, opgradering og/eller implementering af ekstra funktioner. Denne Licens vil gælde for alle opdateringer, opgraderinger og/eller ekstra funktioner, der ikke udgives med en separat licens eller aftale.
 8. Digitale tjenester. EA kan tilbyde, til køb, virtuelle mønter, point eller andre virtuelle valutaer (hver henvist til, individuelt eller samlet, i denne Licens som “EA's Virtuelle valuta”). Ved at købe eller på anden måde erhverve EA's Virtuelle valuta opnår du en begrænset licens til at tilgå og vælge mellem indhold, som EA udtrykkeligt gør tilgængeligt som del af denne Applikation (det “Digitale indhold”).

EA's Virtuelle valuta har ingen pengemæssig værdi og udgør ikke valuta eller ejendom af nogen art. EA's Virtuelle valuta kan kun indløses til Digitalt indhold. EA's Virtuelle valuta kan ikke sælges eller overføres, og kan ikke ombyttes til kontanter eller til andre varer og tjenester, bortset fra det Digitale indhold. EA's Virtuelle valuta kan ikke refunderes. Du er ikke berettiget til refusion af et ubenyttet beløb af EA's Virtuelle valuta.

I løbet af perioden for din licens til EA's Virtuelle valuta har du ret til at indløse EA's Virtuelle valuta til udvalgt Digitalt indhold. EA garanterer ikke, at specifikke elementer, der tilbydes som en del af denne Applikation, vil være tilgængelige på alle tidspunkter eller på et givent tidspunkt. EA garanterer, at vi vil fortsætte med at tilbyde bestemte elementer i bestemte tidsrum. EA forbeholder sig retten til at ændre og opdatere vores udvalg af Digitalt indhold uden varsel til dig.

Når du erhverver Digitalt indhold, modtager du en begrænset licens til at bruge Digitalt indhold til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse med alle specificerede, tilladte tjenester, som EA identificerer fra tid til anden. EA forbeholder sig alle rettigheder, ejendomsret og interesse i Digitalt indhold og alle tilknyttede ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder deri. Denne licens til Digitalt indhold er begrænset til EAs intellektuelle rettigheder i det Digitale indhold og inkluderer ikke nogen rettigheder til andre patenter eller intellektuelle rettigheder. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen dele af produktidentifikationen, ophavsretten eller andre oplysninger om intellektuelle rettigheder i det Digitale indhold.

Når du har indløst EA's virtuelle valuta til Digitalt indhold, kan det indhold ikke returneres, ombyttes eller refunderes til EA's Virtuelle valuta eller til kontanter eller andre varer eller tjenester.

Løbetiden for din licens til EA's Virtuelle valuta og Digitale indhold starter, når du erhverver EA's Virtuelle valuta og/eller Digitale indhold, og, afhængigt af denne Licens, slutter enten (1) den anden årsdag for købs- eller præmiedatoen (som sammenhængen pålægger det og er relevant for hvert individuelt køb eller præmie) eller (2) den dag, hvor din adgang til denne Applikation annulleres, suspenderes eller ophører, hvad der end kommer først, som fremsat i denne Licens. Hvis du ikke har brugt EA's Virtuelle valuta efter fireogtyve (24) måneder eller mere, og din konto har en EA Virtuel valuta-balance, vil din EA Virtuelle valuta udløbe, og din konto kan blive slettet på grund af manglende brug.

2.  Tilladelse til brug af data. 

For at lette produktsupport, produktudvikling og -forbedring samt udbyde andre tjenester til dig, accepterer du, at EA og visse tredjeparter anført i Appendiks A kan anvende cookies, web beacons og andre analyseteknologier til at indsamle, bruge, lagre og overføre tekniske og relaterede oplysninger om din Apple TV-enhed (inklusive MAC-adresse og/eller unik enhedsid eller UDID), Game Center ID, Game Center-navn, IP-adresse, geografisk placering, enhedsfabrikat og -model, styresystem, software og applikationer, herunder anvendelsesdata for applikationen. Desuden kan EA og/eller tredjeparter indsamle, lagre, bruge og overføre spildata, tilladelsesdata for tredjepartskonto, sessionsdata, browseridentifikatorer, forbindelsestype samt online- og Applikationsbrug og andre købsmetrikker, statistikker og/eller analyser. EA kan bruge disse oplysninger alene og i kombination med oplysninger, du giver EA direkte (hvis nogen) til at hjælpe EA med at udvikle og forbedre sine produkter og tjenester, skræddersy og tilpasse din oplevelse og ellers forstå, hvilke EA-apps du bruger. Data indsamlet af tredjeparter vil blive indsamlet, anvendt, lagret, overført og videreformidlet i henhold til tredjepartens fortrolighedspolitik. Du kan finde en ikke-eksklusiv liste over tredjeparter, som kan indsamle data via Applikationen, i Appendiks A. Appendiks A indeholder både analysefirmaer og reklamenetværk, som der bliver gået i yderligere detaljer med i Afsnit 3 herunder, og indeholder også webadresser til disse tredjeparters fortrolighedspolitik og udmeldelsesmuligheder (hvis tilgængelige). For data, der indsamles af eller overføres til EA, kan EA indsamle, anvende, opbevare, dele og overføre disse oplysninger til tredjeparter i en form, der ikke identificerer dig personligt, i henhold til EA's fortrolighedspolitik på  http://privacy.ea.com/da. Derudover driver EA forretning i adskillige lande. Personlige oplysninger indsamlet fra eller indsendt af dig via Applikationen kan blive overført til og lagret på servere og udstyr, der befinder sig uden for det land, du bor i. De servere og det udstyr, dine data bliver lagret og behandlet på, kan være ejet og drevet af tredjeparter, som EA har ansat til at modtage, lagre og behandle dine personlige oplysninger. Derudover kan EA og de tredjeparter, de har udpeget, yderligere overføre, lagre og behandle dine personlige oplysninger på servere og udstyr i andre lande. Du skal være opmærksom på, at andre landes lovgivninger om databeskyttelse ikke nødvendigvis er de samme som i det land, du bor i. Ved at indsende dine personlige oplysninger via Applikationen, indvilger du i overførsel, lagring og behandling af dine personlige oplysninger som beskrevet i dette afsnit.

3.  Tredjeparts annoncetjenende teknologi. Denne Applikation kan indeholde dynamisk reklameteknologi fra tredjepart, der giver mulighed for midlertidigt at uploade skræddersyede reklamer til Applikationen på dit Apple TV samt udskifte det, når du er online. Når du bruger denne Applikation, kan vi eller tredjeparter, der driver reklameteknologien, bruge demografier og andre oplysninger indsamlet direkte fra dig og/eller fra tredjeparter, såsom alder og køn, såvel som oplysninger lagret og/eller indsamlet fra din enhed via cookies, web beacons og andre teknologier, for at sikre, at passende reklamer bliver vist i Applikationen samt for at udregnet antallet af unikke visninger og gentagne visninger af reklamer. Denne teknologi styrer også antallet af gange, du ser en given reklame, leverer reklamer i forhold til dine interesser samt måler reklamekampagners effektivitet. Lagrede og/eller indsamlede data kan omfatte (men er ikke begrænset til) IP-adresse, unikt enhedsID og/eller MAC-adresse, browseridentifikatorer, sessionsoplysninger, browser-cookies, enhedsfabrikat og -model, oplysninger om geografisk placering, klik på reklamer, vist(e) reklame(r), placering i spillet, hvor længe en reklame var synlig, reklamens størrelse, reklamerespons (hvis noget), gameplay-oplysninger, samt generelle online og Applikationsspecifikke anvendelsesdata og -metrik. De ovennævnte data kan blive indsamlet, brugt, lagret og offentliggjort i henhold til EA's fortroligheds- og cookiepolitik på http://privacy.ea.com/da (herunder til formål at fastslå reklamekonverteringsrater), virksomhedens fortrolighedspolitik, som tilvejebringer reklameteknologien, og kan blive offentliggjort til andre tredjeparter i en form, der ikke identificerer dig personligt.

Du kan finde en ikke-eksklusiv liste over tredjeparter, som kan indsamle data om din online adfærd via Applikationen, i Appendiks A. Appendiks A indeholder både analysefirmaer og reklamenetværk (yderligere detaljer i Afsnit 2 herover) og indeholder også webadresser til disse tredjeparters fortrolighedspolitik og udmeldelsesmuligheder (hvis tilgængelige). Du er ansvarlig for at læse fortrolighedspolitikker fra tredjeparter, der kan indsamle oplysninger via denne Applikation. Hvis du ikke ønsker at læse disse fortrolighedspolitikker, eller hvis du er bekymret over, hvilke former for oplysninger de indsamler, skal du ikke installere eller bruge denne Applikation. EA garanterer ikke, at alle tredjeparter, der indsamler oplysninger om dig via denne Applikation, yder mulighed for at framelde sig sporing af adfærd. Derudover vil EA's udmeldelse af adfærdssporing for nogle af eller alle entiteter beskrevet i Appendiks A ikke gøre, at du slet ikke ser nogen reklamer. I stedet, hvis du melder dig ud, vil du muligvis modtage samme mængde reklamer, men de kan være mindre relevante, fordi de ikke vil være baseret på dine interesser.

Denne reklameteknologi er integreret i spillet; hvis du ikke ønsker at bruge denne teknologi, må du ikke installere eller bruge denne Applikation.

4.  Applikationskommunikation og adfærd/fortrolighedsindstillinger. Din brug af onlinefunktioner, der er gjort tilgængelige via Applikationen (hvis nogle), er dækket af EA's Servicebetingelser, som du kan se på  http://terms.ea.com/da. Ved at installere og anvende denne Applikation accepterer og anerkender du, at du vil adlyde EA's Servicebetingelser og i øvrigt indvilge i ikke at:

EA forbeholder sig retten til at overvåge kommunikation via Applikationen og offentliggøre alle oplysninger, som EA vurderer er nødvendige for at (i) sikre din overholdelse af denne Licens; (ii) overholde gældende lovgivning, regulativer eller juridiske procedurer; (iii) beskytte rettigheder, ejendom og interesser tilhørende EA, deres medarbejdere eller offentligheden. EA forbeholder sig også retten til at redigere, afslå at overføre og/eller fjerne alle oplysninger eller materiale, enten helt eller delvist, og helt efter EA's eget forgodtbefindende.

5. Tilladelse til offentlig fremvisning af data. Hvis du bruger onlinetjenester, såsom online-spil og download og upload af materiale, kan EA og deres tilknyttede selskaber indsamle, bruge, gemme, overføre og offentligt fremvise statistiske data, der vedrører spillet (inklusive score, placeringer på ranglister og gennemførelser), eller til identificering af indhold, som er oprettet af dig og delt med andre spillere. Data, der identificerer dig personligt, bliver indsamlet, anvendt, lagret og overført i henhold til EA's fortroligheds-/cookiepolitik, som du kan læse på  http://privacy.ea.com/da.

6. Ophør. Denne Licens er gældende indtil dens ophør. Dine rettigheder vil blive bragt til ophør omgående og uden varsel fra EA, hvis du ikke efterkommer alle vilkår og betingelser i denne Licens. Umiddelbart efter ophøret skal du indstille al brug af Applikationen samt destruere alle kopier af Applikationen i din besiddelse eller under din kontrol. Ophør vil ikke begrænse nogen som helst af EA's andre rettigheder eller retsmidler i loven eller i billighedsret. Afsnittene 1(E) samt 2 til og med 16 i denne Licens vil overleve denne Licens' ophævelse eller udløb, uanset årsagen.

7.  Fralæggelse af garantier. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES DENNE APPLIKATION TIL DIG, SOM DEN FORELIGGER, INKLUSIVE ALLE EVENTUELLE FEJL, UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI, UDEN YDELSESFORSIKRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN SLAGS, OG DIN BRUG AF DEN ER HELT PÅ EGEN RISIKO. ALT ANSVAR FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG YDELSE HVILER PÅ DIG. EA OG EAS LICENSGIVERE (SAMLET "EA" I FORHOLD TIL DETTE AFSNIT OG AFSNIT 9) PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, OG FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT OG ALLE EKSPLICITTE, IMPLICITTE ELLER LOVMÆSSIGE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILSTAND, UAFBRUDT BRUG, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER SAMT GARANTIER (HVIS SÅDANNE EKSISTERER), DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDEL, BRUG ELLER BYTTE. EA YDER IKKE GARANTI MOD DIN EVENTUELT MANGLENDE UNDERHOLDNINGSVÆRDI FRA APPLIKATIONEN; AT APPLIKATIONEN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV; AT DRIFT AF APPLIKATIONEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FRI FOR FEJL; AT APPLIKATIONEN VIL FUNGERE SAMMEN MED ELLER VÆRE KOMPATIBEL MED EN ANDEN APPLIKATION; AT FEJL I APPLIKATIONEN VIL BLIVE RETTET; ELLER AT APPLIKATIONEN VIL KUNNE INSTALLERES IGEN PÅ DEN SAMME ELLER FLERE ENHEDER. INTET MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT RÅD GIVET AF EA ELLER NOGEN AUTORISEREDE REPRÆSENTANTER VIL UDGØRE EN GARANTI. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE FRALÆGGELSER AF ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE FRALÆGGELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

8.  Ansvarsbegrænsning. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING KAN EA, DERES UNDERFIRMAER ELLER PARTNERE HVERKEN HOLDES ANSVARLIGE FOR PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM, MISTET INDTJENING, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ELLER NOGEN FORMER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, AFLEDTE ELLER STRAFFERETLIGE SKADER SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR HANDLING OPSTÅET UD AF, ELLER SOM HAR FORBINDELSE TIL, DENNE LICENS ELLER APPLIKATIONEN, HVAD ENTEN DET ER SOM FØLGE AF ERSTATNINGSRET (DERIBLANDT FORSØMMELSE), KONTRAKT, FORMELT ANSVAR ELLER ANDET, UANSET OM EA ER BLEVET OPLYST OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE EN ANSVARSBEGRÆNSNING I FORBINDELSE MED DØDSFALD, PERSONSKADE, FALSK MARKEDSFØRING ELLER VISSE OVERLAGTE ELLER UAGTSOMME HANDLINGER ELLER BRUD PÅ SÆRLIGE LOVE ELLER BEGRÆNSNING AF TILFÆLDIG ELLER AFLEDT SKADE, SÅ OVENSTÅENDE ERSTATNINGSBEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Under ingen omstændigheder vil EA's samlede ansvar under denne aftale overskride det beløb, du har betalt for Applikationen (medmindre det er påkrævet af gældende lovgivning).

9. Erstatningsbegrænsning og begrænsning af garantier er væsentlige betingelser i denne Licens. Du er indforstået med, at bestemmelserne i denne licens, som begrænser ansvaret, er væsentlige betingelser for denne Licens.

10.  Adskillelse og overlevelse. Hvis nogen bestemmelser i denne Licens er ulovlige eller ikke kan håndhæves under gældende lovgivning, vil resten af bestemmelsen blive ændret med henblik på at efterfølge virkningen af de originale vilkår i videst muligt omfang og alle andre bestemmelser i denne Licens forbliver gyldige og vil kunne håndhæves fuldt ud.

11.  Rettigheder for den amerikanske regering. Hvis du er regeringsansat slutbruger i USA, gælder denne betingelse for dig. Applikationen leveret i forbindelse med denne Licens er blevet udviklet udelukkende for private udgifter som defineret i FAR-afsnit 2.101, DFARS-afsnit 252.227-7014(a)(1) og DFARS-afsnit 252.227-7015 (eller alle tilsvarende eller efterfølgende bureaureguleringer heraf), og leveres som “kommercielle genstande,” “kommerciel computerapplikation” og/eller “kommerciel computerapplikation-dokumentation.” I henhold til DFARS-afsnit 227.7202 og FAR-afsnit 12.212, og i den udstrækning, det kræves af amerikansk lovgivning. lovgivning og minimumrettighederne beskrevet i FAR–afsnit 52.227-19 (eller alle tilsvarende eller efterfølgende bureaureguleringer heraf), vil enhver brug, ændring, reproduktion, udgivelse, opførelse, fremvisning, afsløring eller distribution heraf af eller for den amerikanske regering, skal udelukkende være styret af denne Licens og være forbudt, bortset fra tilfælde, hvor denne Licens udtrykkeligt tillader det.

12.  Erstatningspåbud. Du accepterer, at et brud på denne Licens kan forårsage uoprettelig skade for EA, for hvem økonomisk erstatning ikke er tilstrækkelig, og EA vil have ret til passende erstatning ud over alle erstatninger herunder eller i henhold til loven.

13.  Gældende lov. Hvis du bor i et land, der er medlem af Den Europæiske Union, vil (i) Englands lovgivning, bortset fra landets bestemmelser om lovmæssige konflikter, gælde for denne licens og din brug af Applikationen, og (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at den eneste domsmyndighed for alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne licens og/eller din brug af Applikationen, er Englands domstole, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Hvis du bor andre steder: (i) Staten Californiens lovgivning, bortset fra dens bestemmelser om lovmæssige konflikter, vil gælde for denne Licens og/eller din brug af Applikationen; og (ii) du indvilger udtrykkeligt i at, i det omfang det er relevant i henhold til Afsnit 15 herunder, jurisdiktion for alle krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller i relation til denne Licens og/eller din brug af af Applikationen, vil være de føderale og statslige domstole, der dækker San Mateo County i Californien, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Bemærk, at din omgang med Applikationen også kan være underlagt andre lokale, statslige, nationale eller internationale love. Parterne accepterer, at FN-konventionen om aftaler om internationale køb (Wien, 1980) ikke er gældende for denne Licens eller for nogen uoverensstemmelser eller transaktioner opstået som følge af denne Licens.

14.  Eksport. Du accepterer at overholde USA's og andre gældende eksportkontrollove og du accepterer ikke at overføre Applikationen til et udenlandsk eller nationalt bestemmelsessted, der er forbudt af sådanne love, uden først at modtage og derefter efterkomme de nødvendige regeringstilladelser. Du bekræfter, at du ikke er en person, som EA har forbud mod at handle med i henhold til den gældende lovgivning.

15.  Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling.

Formålet med dette Afsnit er at give en let anvendelig metode til løsning af tvister mellem os, såfremt de måtte opstå. Som diskuteret herunder i Afsnit 15.E: Hvis vi ikke kan afgøre vores tvister uformelt, og du tildeles en mæglingssum, der er større end EA's seneste forligstilbud til dig (hvis afgivet), vil EA betale dig 150 % af din mæglingssum, op til 5000 dollar over din mæglingssum.

LÆS VENLIGST FØLGENDE GRUNDIGT. DET VEDRØRER DINE RETTIGHEDER.

De fleste brugerbekymringer kan løses hurtigt og tilfredsstillende, hvis du logger på vores kundesupportbrugerflade med din EA-konto på help.ea.com/da eller support.popcap.com (for PopCap-produkter). I det usandsynlige tilfælde, at EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis (eller hvis EA ikke på uformel vis kan løse en uoverensstemmelse med dig), indvilger du og EA i at være bundet af følgende procedure for at løse alle tvister. Denne regel gælder for alle forbrugere i lovens videste udstrækning, men gælder udtrykkeligt ikke for borgere i Quebec, Rusland, Schweiz, medlemsstaterne i EU og Republikken Korea. Ved at indgå denne aftale fralægger du og EA jer udtrykkeligt retten til retssager med jury eller kollektive søgsmål.  Denne aftale skal fortolkes bredt. Voldgiftsmanden alene, og ikke nogen lokal, statslig eller føderal domstol, har bemyndigelse til at løse enhver tvist, der opstår mellem os, herunder alle tvister vedrørende fortolkningen, omfanget, håndhævelsen eller udformningen af denne voldgiftsaftale, herunder men ikke begrænset til, ethvert krav om at hele eller del af denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves. Dette Afsnit alle uoverensstemmelser mellem os (“Uoverensstemmelser”), deriblandt, men ikke begrænset til:

  1. erstatningskrav opstået som følge af eller i forbindelse med aspekter ved forholdet mellem os, uanset om det er som følge af kontrakt, erstatningspligt, vedtægter, svindel, falsk markedsføring eller andre juridiske teorier;
  2. erstatningskrav opstået før denne Aftale eller tidligere aftaler (herunder, men ikke begrænset til erstatningskrav baseret på reklamer);
  3. erstatningskrav, der i øjeblikket er genstand for et påstået kollektivt søgsmål, hvori du ikke er medlem af en godkendt klasse, og
  4. erstatningskrav, der måtte opstå efter denne Aftales ophør.

De eneste tvister, der ikke er dækket af dette Afsnit, er følgende:

a.       - erstatningskrav i forbindelse med eller opstået som følge af anklager om tyveri, piratkopiering eller uautoriseret brug af intellektuel ejendom;

b.      - hvis du bor i Australien: et erstatningskrav om at håndhæve enhver lovbestemt forbrugerrettighed, som tilkommer dig i henhold til australsk forbrugerlovgivning; og

c.       derudover vil intet i dette Afsnit forhindre nogen af parterne i at indlede retssager med mindre krav.

Ved at indgå denne aftale fralægger du og EA jer udtrykkeligt retten til retssager med juryer eller kollektive søgsmål. I forhold til dette Afsnit , inkluderer henvisninger til "EA", "dig" og "os" vores respektive datterselskaber, associerede selskaber, agenter, medarbejdere, tidligere interessehavere, efterfølgere og uddelegerede, så vel som autoriserede og ikke-autoriserede brugere eller tilgodesete af tjenester eller software i henhold til nærværende eller tidligere aftaler mellem os. Denne EULA er beviset for en transaktion i følge interstatslig handelspraksis, og dermed dækker Federal Arbitration Act fortolkningen og håndhævelsen af dette Afsnit. Denne mæglingsregel finder fortsat anvendelse efter ophøret af denne slutbrugerlicensaftale.
 1. Uformelle forhandlinger/Tvistmeddelelse. Du og EA indvilger i først at forsøge at løse enhver uoverensstemmelse uformelt i mindst 30 dage, før en voldgift indledes. Sådanne uformelle forhandlinger vil starte med modtagelsen af et skriftligt varsel fra den ene person til den anden (“Tvistmeddelelse”). Tvistmeddelelser skal: a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part, b) beskrive arten af og grundlaget for kravet eller tvisten, og c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges ("Krav"). EA vil sende sin Tvistmeddelelse til din faktureringsadresse (hvis du har opgivet den) eller til den e-mailadresse, du har opgivet. Du skal sende din Tvistmeddelelse til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.
 2. Bindende voldgift. Hvis du og EA ikke er i stand til at løse en tvist gennem uformelle forhandlinger inden for 30 dage efter modtagelse af Tvistmeddelelsen, kan enten du eller EA vælge at få tvisten løst endeligt og eksklusivt ved bindende voldgift DU FORSTÅR, AT MED DENNE REGEL GIVER DU OG EA AFKALD PÅ RETTEN TIL AT ANLÆGGE RETSSAG OG FÅ NÆVNINGEBEHANDLING. Voldgiften føres af American Arbitration Association (det amerikanske voldgiftsinstitut, “AAA”) under deres Commercial Arbitration Rules (handelsretlige voldgiftsregler) og, hvis det er relevant, AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (AAA's tillægsprocedurer for forbrugerrelaterede tvister, “AAA Consumer Rules”), som begge kan findes på AAA's webside www.adr.org. Dine udgifter til voldgift og din del af vederlaget til voldgiftsmanden reguleres af AAA-reglerne og, hvis relevant, begrænses det af AAA Consumer Rules. Hvis voldgiftsmanden afgør, at sådanne udgifter er for høje, eller hvis du sender EA en meddelelse til adressen for Tvistmeddelelser herover og meddeler, at du ikke kan betale udgifterne til voldgift, vil EA betale alle voldgiftsudgifter. Voldgiften kan foretages personligt, via indsendelse af dokumenter, via telefon eller online. Voldgiftsmanden vil træffe en afgørelse på skrift og begrunder afgørelsen, hvis en af parterne beder herom. Voldgiftsmanden skal følge gældende lovgivning, og i modsat fald kan alle kompensationer anfægtes. Du og EA kan via retten fremskynde voldgift, bremse en afventende voldgiftssag eller bekræfte, ændre, frasige jer eller vedgå en bedømmelse af kendelsen afsagt af voldgiftsmanden.
 3. Begrænsninger.  Du og EA accepterer, at alle voldgiftssager er begrænset til den individuelle tvist mellem dig og EA, uanset om den efterspurgte erstatning er en økonomisk erstatning eller et erstatningspåbud, og hvis enhver erstatning tildeles dig ved voldgift, gælder den dig som enkeltperson. I lovens videste udstrækning: (1) kan ingen anden tilslutte sig voldgiften; (2) ingen Tvist kan indgå i en kollektiv voldgift eller underlægges kollektive søgsmål; og (3) der er ingen rettigheder eller bemyndigelser, hvorunder en Tvist kan siges at repræsentere den genelle offentlighed eller nogen andre personer bortset fra dig selv. DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN REJSE KRAV MOD HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Medmindre både du og EA indgår anden aftale, må voldgiftsmanden desuden ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden vis påtage sig nogen former for repræsentative eller kollektive søgsmål. Hvis denne specifikke regel konstateres at være umulig at håndhæve, så skal helheden af denne aftale, som skal afgøres ved voldgift, være ugyldig.
 4. Placering. Hvis du er borger i USA, vil voldgift finde sted på et sted inden for rimelig afstand af din bopæl. For borgere uden for USA vil voldgift blive indledt i San Mateo County i Staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols civilretlige autoritet til fremskyndelse af voldgift, bremse afventende voldgiftssager, bekræfte, modificere, frasige eller vedgå en bedømmelse af kendelsen afsagt af voldgiftsmanden.
 5. Gældsinddrivelse og advokatsalærer. Hvis voldgiftsmandens afgørelse er til fordel for et krav, du har fremsat mod EA, og denne tildeler dig en kompensation, der har større monetær værdi end EA's seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før øvrige skriftlige indsendelser til voldgiftsmanden, vil EA:
  1. betale dig 150 % af din mæglingskompensation, op til 5.000 dollar over din mæglingskompensation
  2. godtgøre samtlige udgifter, som du har betalt til AAA, for arkivering, administration og voldgift. Parterne hver især er ansvarlige for egne advokatomkostninger og dertilhørende udgifter (herunder udgifter og gebyrer til sagkyndige), men voldgiftsmanden har bemyndigelse til at udstede advokatudgifter og -gebyrer inden for rammerne af gældende lov.

   EA frasiger sig retten til at modtage kompensation for advokatsalærer og udgifter i forbindelse med alle voldgiftssager, som vi er involveret i.

 6. Begrænsning af voldgiftsmandens bemyndigelse. Voldgiftsmanden kan kun give erstatning eller påbud til fordel for den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, det er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav.
 1. Ændringer i denne bestemmelse.  EA vil ikke håndhæve væsentlige ændringer til denne voldgiftsaftale imod kontoindehavere, medmindre de udtrykkeligt har accepteret de ændrede betingelser.

16.  Hele aftalen. Denne Licens udgør hele aftalen mellem dig og EA med hensyn til Applikationen og har forrang for alle tidligere eller samtidige fortolkninger af materialet. Ingen rettelser eller ændringer af denne Licens vil være bindende, medmindre de forefindes skriftligt og er underskrevet af EA. Ingen manglende håndhævelse eller forsinkelse af håndhævelse i begge parters tilfælde af nogen rettigheder eller beføjelser vil udgøre et afkald derpå, ej heller vil nogen enkelte eller delvise håndhævelser af rettigheder eller beføjelser udelukke yderligere håndhævelse af alle andre rettigheder i henhold til licensen. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem denne licens og alle gældende købsbetingelser eller andre betingelser vil betingelserne i denne Licens være gældende.


Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065

APPENDIKS A

 

REKLAME UDBYDERE

Netværk

Oplysninger

Fravælg

4th Screen

http://www.4th-screen.com/policy/

N/A

Aarki

http://aarki.com/privacy

http://aarki.com/privacy

Ad Knowledge Super Rewards

http://www.srpoints.com/legal-center/privacy

Afinstaller program.

AdColony

http://adcolony.com/legal/privacy/

N/A

AdFonic

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy

http://adfonic.com/end-user-privacy-policy/

AdKnowledge

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

http://www.adknowledge.com/privacy/privacy-policy/

AdMarvel

http://www.admarvel.com/AdMarvel_Privacy_Policy_2011.pdf

N/A

AdMax Network

http://www.komli.com/usa/content/privacy-policy

http://202.168.211.24/optout?optout_req=true&redirecturl=http://www.komli.com/usa/content/opt-out-success/

AdMob

http://www.admob.com/home/privacy

http://www.google.com/settings/ads

AdSense

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

http://www.google.com/settings/ads

BrightRoll

http://www.brightroll.com/privacy/

http://www.brightroll.com/privacy/

Burstly

http://www.burstly.com/privacy

http://www.burstly.com/privacy

BuzzCity

N/A

N/A

CPX Interactive

http://www.cpxi.com/privacy-policy/

http://ad.yieldmanager.com/opt-out

DNSR Media

http://dsnrmg.com/policy

N/A

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

N/A

GetJar

http://www.brightroll.com/privacy/

N/A

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Greystripe

http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy

N/A

HasOffers

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

http://www.hasoffers.com/privacy-policy/

iAd

http://www.apple.com/privacy/

https://oo.apple.com

InMobi

http://www.inmobi.com/terms/privacy-policy/

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Inneractive

http://inner-active.com/privacypolicy

N/A

Jirbo, Inc.

http://privacy.adcolony.com/

http://privacy.adcolony.com/opt-out

JumpTap

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

https://opt.jumptap.com/optout/opt?tlid=noid

Kontera

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

http://www.kontera.com/about/privacy-policy

Loop

http://www.brightroll.com/privacy/

http://www.brightroll.com/privacy/

MadHouse

http://www.madhouse.cn/en/privacy.php

N/A

MdotM

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

http://www.mdotm.com/privacy-notice/

Medialets

http://www.medialets.com/privacy

http://creative.medialytics.com/adops/optout.php

Millenial Media

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

Mobclix

http://www.mobclix.com/privacypolicy

http://www.mobclix.com/privacypolicy

MobileFuse

http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/

N/A

Mojiva

http://www.brightroll.com/privacy/

N/A

MoPub

http://www.mopub.com/mopub-ads-privacy-policy/

N/A

Multi Channel Network

http://mcn.com.au/Privacy.aspx

N/A

Nexage

http://nexage.com/privacy-policy

N/A

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

N/A

RadiumOne

http://www.radiumone.com/about/privacy.html

http://radiumone.com/legal/opt.html

Rhythm

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

http://www.rhythmnewmedia.com/privacy-policy/

RockYou Media

http://rockyou.com/ry/privacypolicy

N/A

Say Media (tidligere Video Egg)

http://www.saymedia.com/fine-print

http://www.saymedia.com/fine-print

Sizmek

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

http://www.sizmek.com/about-us/privacy

Smaato

http://www.brightroll.com/privacy/

N/A

Smartclip

http://www.smartclip.com/privacy-policy

http://www.smartclip.com/privacy-policy

Social Games Advertising Network (en WeeWorld-virksomhed)

http://www.weeworld.com/privacy/default.aspx

http://www.networkadvertising.org/choices

SponsorPay

http://www.sponsorpay.com/#modal-privacy-policy

N/A

SupersonicAds

http://www.supersonicads.com/index.php/Privacy_Policy

N/A

TapAd

http://www.tapad.com/privacy-policy/

http://www.tapad.com/privacy-policy/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

https://www.tapjoy.com/privacy.html

Tremor Media

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

http://tremorvideo.com/about-us/privacy/

Tribal Fusion

http://exponential.com/our-company/privacy/

http://exponential.com/our-company/privacy/

Vdopia

http://www.vdopia.com/mobile/vdopia-network-privacy-policy

http://www.vdopia.com/w3c/optout.php

Velti

http://www.velti.com/data-usage.php

http://mgage-connect.velti.com/optout/

Where.com

https://advertising.paypal.com/privacy-policy/

N/A

Wild Tangent

http://www.wildtangent.com/legal/privacy

N/A

Yume

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

ZestAdz

http://www.komlimobile.com/static/komli_static/privacy.html

N/A

 

ANALYSE UDBYDERE

Serviceudbydere

Oplysninger

Fravælg

Adobe SiteCatalyst (tidligere Omniture)

http://www.omniture.com/en/privacy/product

http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout

App Annie

http://www.appannie.com/help/privacy/

N/A

Crashlytics

http://try.crashlytics.com/terms/

N/A

Facebook Insights

https://www.facebook.com/about/privacy/

N/A

Fiksu

http://www.fiksu.com/privacy-policy

http://www.fiksu.com/end-user-opt-out

Flurry

http://www.flurry.com/privacy-policy.html

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Fuseboxx

https://fuseboxx.com/home/privacy-policy

N/A

Google Analytics

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Apps

http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

http://www.google.com/settings/ads

Kontagent

http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/

N/A

PlayHaven

http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/

N/A

Swrve

http://swrve.com/privacy-policy/

http://www.swrve.com/privacy-policy

Tap Stream

https://tapstream.com/legal/privacy_policy/

https://tapstream.com/opt_out_confirmation/

Tapjoy

https://www.tapjoy.com/privacy.html

http://preferences-mgr.truste.com/