ELECTRONIC ARTS

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR APPLIKATION

Denne slutbrugerlicensaftale for applikation (“licens”) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc., dets datterselskaber eller partnere ("EA"). Denne licens dækker din brug af applikationen og al tilknyttet dokumentation samt opdateringer og opgraderinger, der på nogen måde erstatter eller ledsager applikationen, og som ikke distribueres med en separat licens (samlet "applikationen"). Denne applikation udlicenseres, men sælges ikke, til dig.

VED AT INSTALLERE ELLER BRUGE APPLIKATIONEN ACCEPTERER DU BETINGELSERNE I: (1) DENNE LICENS; (2) EA'S FORTROLIGHEDS-  OG COOKIEPOLITIK (som du kan læse på http://privacy.ea.com/da); OG (3) EA'S SERVICEBETINGELSER (som du kan læse på http://terms.ea.com/da) SAMT AT VÆRE BUNDET AF DEM. Hvis du ikke accepterer betingelserne i denne licens, i EA's fortroligheds- og cookiepolitik og/eller EA's servicebetingelser, må du ikke installere eller bruge applikationen.

Vi forbeholder os retten til at modificere denne licens når som helst, så gennemse den venligst via enten sektionen Om i din applikation eller ved at gå til http://www.ea.com/dk/eulas. Din videre anvendelse af vores online og mobile produkter indebærer, at du accepterer ændringerne af denne licens.

AFSNIT 2 OG 3 HERUNDER BESKRIVER, HVORDAN OPLYSNINGER OG DATA OM DIG OG DIN MOBILE ONLINE-ADFÆRD BLIVER INDSAMLET, OG HVORDAN DE BLIVER DELT MED EA OG TREDJEPARTER. AFSNIT 4 HERUNDER BESKRIVER FORTROLIGHEDSINDSTILLINGER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ ANDRE ORIGIN-TJENESTER END SCRABBLE (FOR APPLIKATIONER MED INTERGREREDE ORIGIN-TJENESTER), SAMT HVORDAN DE BESKYTTER OFFENTLIGGØRELSEN AF DINE INFORMATIONER INDEN FOR DENNE APPLIKATION OG PÅ ORIGIN-TJENESTER I PC-MILJØET. DER GÆLDER SÆRLIGE BETINGELSER FOR SCRABBLE-BRUGERE.  SE AFSNIT 4 FOR MERE INFO. AFSNIT 15 FASTSLÅR, AT ALLE UOVERENSSTEMMELSER MELLEM OS ER UNDERLAGT TVUNGEN MÆGLING PÅ INDIVIDUEL BASIS.

HVIS DU IKKE INDVILGER I DISSE ELLER ANDRE DELE AF DENNE LICENS, MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER ANVENDE APPLIKATIONEN.

1. Licensbevilling og brugsbetingelser.

A. Bevilling. Gennem dette køb opnår du, og EA overdrager til dig, en personlig, begrænset og ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge applikationen til ikke-kommercielle formål på en enkelt godkendt mobilenhed, udelukkende som beskrevet i denne aftale. Dine tildelte rettigheder er betingede af din overholdelse af denne aftale. Enhver form for kommerciel brug er forbudt. Det er udtrykkeligt forbudt at udstede underlicens, udleje, lease, overføre eller på anden måde distribuere applikationen eller rettigheder til applikationen. Betingelserne for din licens træder i kraft på dagen, hvor du installerer eller på anden måde bruger applikationen, og vil tidligst ophøre på datoen, hvor applikationen bortskaffes, eller hvis EA opsiger denne licens.

B. Adgang til onlinefunktioner og/eller -tjenester. En EA-konto kan være påkrævet for at få adgang til onlinetjenester og/eller funktioner. Du skal være mindst 16 år for at oprette en EA-konto.

C. Yderligere restriktioner. Din ret til at bruge applikationen er begrænset til licensbevillingen herover, og du må ikke på anden vis kopiere, fremvise, forsøge at deaktivere, distribuere, udgive, modificere, overføre, lave afledte værker af eller bruge applikationen eller dele af den til formål, der ikke er udtrykkeligt godkendte af EA. Medmindre det udtrykkeligt er godkendt af EA, forbydes du at gøre kopier af applikationen tilgængelige på netværk, hvor de kan bruges af andre brugere. Du må ikke gøre applikationen tilgængelig på et netværk, hvor den kan downloades af andre brugere. Du må ikke fjerne eller ændre EA’s varemærker, logoer eller juridiske beskeder, der er indeholdt i applikationen eller de tilhørende materialer. Din ret til at bruge applikationen er også betinget af din overholdelse af alle relevante aftalebetingelser med tredjeparter, når du bruger applikationen. Hvis applikationen for eksempel er en VoIP-applikation, må du ikke overtræde din serviceaftale for trådløse dataoverførsler, når du bruger applikationen.

D. Forbeholdelse af rettigheder. Du har købt en licens til applikationen, og dine rettigheder er omfattet af denne aftale. Undtagen hvor indhold udtrykkeligt er licenseret til dig i denne aftale, forbeholder EA sig al ret, ejendomsret og alle rettigheder til applikationen (inklusive alle figurer, historier, billeder, fotografier, animationer, film, musik og tekst) samt alle tilknyttede copyrights, varemærker og andre intellektuelle rettigheder deri. Licensen er begrænset til EA’s og deres licensgiveres rettigheder til intellektuel ejendom i applikationen og indeholder ikke rettigheder til andre patenter eller anden intellektuel ejendom. Undtagen i det omfang, det er tilladt under gældende lovgivning, må du ikke på nogen måde dekompilere, adskille eller foretage "reverse engineering" af applikationen eller nogen komponenter i den. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen del af produktidentifikationen, ophavsretten eller andre oplysninger om intellektuelle rettigheder i applikationen. Alle rettigheder, der ikke direkte er givet her, forbeholdes EA.

E. Dine bidrag. I bytte for at bruge denne applikation og i den grad, dine bidrag gennem brug af denne applikation kan give anledning til nogen former for copyright-spørgsmål, giver du hermed EA en eksklusiv, evig, uigenkaldelig, fuldt ud overførbar, og med mulighed for underlicensering, verdensomspændende ret og tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde i forbindelse med applikationen og tilknyttede varer og tjenester, inklusive retten til at reproducere, kopiere, tilpasse, modificere, fremføre, fremvise, udgive, sende, transmittere eller på anden måde kommunikere til offentligheden på alle måder, kendte som endnu ukendte, og at distribuere dine bidrag uden yderligere varsel eller kompensation til dig af nogen art i hele den periode, beskyttelsen af intellektuel ejendomsret er givet i henhold til gældende love og internationale konventioner.  Du fralægger dig hermed alle moralske rettigheder til ophav, udgivelse, omdømme eller tilknytning i forhold til EA's og andre spilleres brug af sådanne ressourcer i forbindelse med applikationen samt tilknyttede varer og tjenester, og i henhold til gældende lovgivning.  Tilladelsen du hermed giver til EA såvel som afståelsen af enhver form for gældende moralske rettigheder overfor overlever enhver ophævelse af denne licens. 

F. Adgang. Du skal for egen regning levere udstyr, internetforbindelser eller enheder og/eller tjenester til at få adgang til og bruge denne applikation. EA garanterer ikke, at denne applikation er tilgængelig på alle enheder eller trådløse tjenester.  EA garanterer ikke, at denne applikation vil være tilgængelig i alle geografiske områder.  Du accepterer, at din telefonudbyder kan opkræve afgifter for data, beskeder og/eller andre former for trådløs adgang, når du bruger denne applikation.  Undersøg hos din udbyder, om sådanne afgifter gør sig gældende for dig.  DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR ALLE UDGIFTER I FORBINDELSE MED BRUG AF DENNE APPLIKATION PÅ DIN ENHED.

G. Applikationsopdateringer. Du accepterer, at applikationen automatisk kan downloade og installere opdateringer, opgraderinger og ekstra funktioner, som EA vurderer er fornuftige, fordelagtige for dig og/eller i et rimeligt omfang nødvendige.  Du accepterer og anerkender, at alle forpligtelser, EA måtte have til at understøtte tidligere versioner, kan afsluttes i forbindelse med udgivelsen af en opdatering, opgradering og/eller implementering af ekstra funktioner.  Denne licens vil gælde for alle opdateringer, opgraderinger og/eller ekstra funktioner, der ikke udgives med en separat licens eller aftale.

H. Digitale tjenester. EA kan tilbyde salg af virtuelle mønter, point eller andre virtuelle valutaer (som enten individuelt eller samlet benævnes ”EA’s virtuelle valuta” i denne licens). Ved køb eller anden anskaffelse af EA’s virtuelle valuta får du en begrænset licens til adgang til og til at vælge fra det indhold, som EA udtrykkeligt stiller til rådighed som en del af denne applikation (”digitalt indhold”).

EA’s virtuelle valuta har ingen pengeværdi og udgør ingen form for valuta eller ejendom. EA’s virtuelle valuta kan kun blive indløst mod digitalt indhold. EA’s virtuelle valuta kan ikke sælges eller overføres, og kan ikke blive ombyttet mod kontanter eller anden form for varer eller tjenesteydelser bortset fra digitalt indhold. EA’s virtuelle valuta kan ikke refunderes. Du er ikke berettiget til godtgørelse for ubrugte EA’s virtuelle valutaer.

I løbet af løbetiden for EA’s virtuelle valuta-licens har du ret til at indløse EA’s virtuelle valuta for udvalgt digitalt indhold. EA garanterer ikke, at enhver genstand, der udbydes som en del af denne applikation, vil være tilgængelig på alle tidspunkter eller på ethvert givent tidspunkt. EA garanterer ikke, at vi vil forsætte med at udbyde enhver genstand inden for nogen bestemt tidsperiode. EA forbeholder sig retten til at ændre og opdatere vores beholdning af digitalt indhold uden varsel til dig.

Når du anskaffer dig digitalt indhold, modtager du en begrænset licens til at anvende digitalt indhold til dit eget ikke-kommercielle forbrug med de bestemte tilladte tjenester, som EA bestemmer fra gang til gang. EA forbeholder sig al ret, ejendomsret og alle rettigheder til digitalt indhold samt alle tilknyttede copyrights, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder dertil. Denne licens for digitalt indhold er begrænset til EA’s rettigheder til intellektuel ejendom, hvad angår digitalt indhold, og indeholder ikke rettigheder til andre patenter eller anden intellektuel ejendom. Du må ikke fjerne, ændre eller tilsløre nogen oplysninger om identifikationen, ophavsretten eller andre oplysninger om intellektuel ejendom i digitalt indhold.

Når du har indløst EA’s virtuelle valuta for digitalt indhold, kan dette indhold ikke returneres, ombyttes eller refunderes mod EA’s virtuelle valuta eller kontanter eller andre varer eller tjenesteydelser.

Løbetiden af din licens for EA’s virtuelle valuta og digitalt indhold starter, når du anskaffer EA’s virtuelle valuta og/eller digitalt indhold, og slutter i henhold til licensen, når den første af følgende gør sig gældende: (1) ved 2-årsdagen for købet eller tildelingen (som det fremgår af konteksten og gældende for hvert enkelt køb eller hver tildeling) eller (2) på dagen hvor adgangen til din applikation er blevet annulleret, suspenderet eller afsluttet, som fastlagt i denne licens. Hvis du ikke har brugt din EA’s virtuelle valuta i firetyve (24) måneder eller mere, og der står EA’s virtuelle valuta på din konto, vil din EA’s virtuelle valuta udløbe, og din konto vil blive annulleret pga. manglende brug.

2. Tilladelse til brug af data. For at lette produkt support, produktudvikling og forbedring samt udbyde andre tjenester til dig, accepterer du, at EA og visse tredjeparter anført i Appendiks A kan anvende cookies, web beacons og andre analyseteknologier til at indsamle, bruge, lagre og overføre tekniske og relaterede oplysninger om din mobile enhed (inklusive MAC-adresse og/eller unik enhedsid eller UDID), Game Center ID, Game Center-navn, IP-adresse, geografisk placering, enhedsfabrikat og -model, styresystem, software og applikationer, herunder anvendelsesdata for applikationen. Desuden kan EA og/eller tredjeparter indsamle, lagre, bruge og overføre spildata, tilladelsesdata for tredjepartskonto, sessionsdata, browseridentifikatorer, forbindelsestype, udbyderinformation samt online- og applikationsbrug og andre købsmetrikker, statistikker og/eller analyser. EA kan bruge disse oplysninger alene og i kombination med oplysninger, du giver EA direkte (hvis nogen) til at hjælpe EA med at udvikle og forbedre sine produkter og tjenester, skræddersy og tilpasse din oplevelse og ellers forstå, hvilke EA-apps du bruger. Data indsamlet af tredjeparter vil blive indsamlet, anvendt, lagret, overført og videreformidlet i henhold til tredjepartens fortrolighedspolitik. Du kan finde en ikke-eksklusiv liste over tredjeparter, som kan indsamle data via applikationen, i appendiks A. Appendiks A indeholder både analysefirmaer og reklamenetværk, som der bliver gået i yderligere detaljer med i afsnit 3 herunder, og indeholder også webadresser til disse tredjeparters fortrolighedspolitik og udmeldelsesmuligheder (hvis tilgængelige). For data, der indsamles af eller overføres til EA, kan EA indsamle, anvende, opbevare, dele og overføre disse oplysninger til tredjeparter i en form, der ikke identificerer dig personligt, i henhold til EA's fortroligheds- og cookiepolitik på http://privacy.ea.com/da. Derudover driver EA forretning i adskillige lande. Personlige oplysninger indsamlet fra eller indsendt af dig via en applikation kan blive overført til og lagret på servere og udstyr, der befinder sig uden for det land, du bor i. De servere og det udstyr, dine data bliver lagret og behandlet på, kan være ejet og drevet af tredjeparter, som EA har ansat til at modtage, lagre og behandle dine personlige oplysninger. Derudover kan EA og de tredjeparter, de har udpeget, yderligere overføre, lagre og behandle dine personlige oplysninger på servere og udstyr i andre lande. Du skal være opmærksom på, at andre landes lovgivninger om databeskyttelse ikke nødvendigvis er de samme som i det land, du bor i. Ved at indsende dine personlige oplysninger via en applikation indvilger du i overførsel, lagring og behandling af dine personlige oplysninger som beskrevet i dette afsnit.

3. Tredjeparts annoncetjenende teknologi. Denne applikation kan indeholde dynamisk, adfærdsmæssig, spilintegreret reklameteknologi fra tredjepart, der giver mulighed for midlertidigt at uploade skræddersyede reklamer til applikationen på din mobile enhed samt udskifte det, når du er online. Når du bruger denne applikation, kan vi eller tredjeparter, der driver reklameteknologien, bruge demografier og andre oplysninger indsamlet direkte fra dig og/eller fra tredjeparter, såsom alder og køn, såvel som oplysninger lagret og/eller indsamlet fra din enhed via cookies, web beacons og andre teknologier, for at sikre, at passende reklamer bliver vist i applikationen samt for at udregnet antallet af unikke visninger og gentagne visninger af reklamer. Denne teknologi styrer også antallet af gange, du ser en given reklame, leverer reklamer i forhold til dine interesser samt måler reklamekampagners effektivitet. Lagrede og/eller indsamlede data kan omfatte (men er ikke begrænset til) IP-adresse, unikt enhedsID og/eller MAC-adresse, browser-identifikation, sessionsinformation, browser-cookies, enhedsfabrikat og -model, udbyder, brugeridentifikation, lokalitetsoplysninger, besøgte internetsider, klik på reklamer, reklame(-r) anvendt i spilomgivelser, tidsrummet en reklame var synlig, størrelse på reklamen, reaktion på reklamer (hvis nogen), spiloplysninger, generelle data for onlinebrug og applikationsspecifikke data samt metrik og synsvinkler. De foregående data kan indsamles, bruges, lagres og videreformidles i henhold til EA's fortroligheds- og cookiepolitik på http://privacy.ea.com/da (bl.a. med henblik på at bestemme reklameomregningsatser), fortrolighedspolitik for virksomheden, der leverer annoncevisningsteknologien og kan videregives til andre tredjeparter i en form, som ikke identificerer dig personligt. Se Appendiks A for en ikke-eksklusiv liste over tredjeparter, der kan indsamle data om din onlineadfærd via denne applikation. Appendiks A indeholder både analysefirmaer og reklamenetværk, som der bliver gået i yderligere detaljer med i afsnit 2 herunder, og indeholder også webadresser til disse tredjeparters fortrolighedspolitik og udmeldelsesmuligheder (hvis tilgængelige). Du er ansvarlig for at læse fortrolighedspolitikker fra tredjeparter, der kan indsamle oplysninger via denne applikation. Hvis du ikke ønsker at læse disse fortrolighedspolitikker, eller hvis du er bekymret over, hvilke former for oplysninger de indsamler, skal du ikke installere eller bruge denne applikation. EA garanterer ikke, at alle tredjeparter, der indsamler oplysninger om dig via denne applikation, yder mulighed for at framelde sig sporing af adfærd. Derudover vil EA's udmeldelse af adfærdssporing for nogle af eller alle entiteter beskrevet i appendiks A ikke gøre, at du slet ikke ser nogen reklamer. Hvis du melder dig ud, vil du muligvis modtage samme mængde reklamer, men de kan være mindre relevante, fordi de ikke vil være baseret på dine interesser.

Denne reklameteknologi er integreret i spillet; hvis du ikke ønsker at bruge denne teknologi, må du ikke installere eller bruge denne applikation.

4. Applikationskommunikation og Adfærd/Fortrolighedsindstillinger; Betingelser for Origin. Din brug af onlinefunktioner, der er gjort tilgængelige via applikationen (hvis nogle), er dækket af EA's servicebetingelser, som du kan se på http://terms.ea.com/da. Ved at installere og anvende denne applikation accepterer og anerkender du, at du vil adlyde EA's servicebetingelser og i øvrigt indvilge i ikke at:

· Oprette en falsk identitet med det formål at vildlede andre;

· Forhåne, misbruge, chikanere, true, spamme andre, overtræde andres rettigheder og/eller på anden vis påvirke andres brug af applikationen;

· Udgive, sende eller distribuere upassende, anstødelig, pervers, ulækker eller ulovlig adfærd;

· Sende, streame eller på anden vis tilgængeliggøre materiale, der indeholde virus, trojanske heste, orme, tidsbomber, "cancel bots", ødelagte filer eller alle former for lignende materiale, der kan beskadige en anden brugers computer eller ejendom;

· Bruge nogen dele af applikationen med det formål at høste eller indsamle oplysninger om andre, deriblandt, men ikke begrænset til, e-mail-adresser.

EA forbeholder sig retten til at overvåge kommunikation via applikationen og offentliggøre alle oplysninger, som EA vurderer er nødvendige for at (i) sikre din overholdelse af denne licens; (ii) overholde gældende lovgivning, regulativer eller juridiske procedurer; (iii) beskytte rettigheder, ejendom og interesser tilhørende EA, deres medarbejdere eller offentligheden.
 EA forbeholder sig også retten til at redigere, afslå at sende og/eller fjerne alle oplysninger eller materiale, enten helt eller delvist, og helt efter EA's eget forgodtbefindende.

A. Origin-tjenester

SCRABBLE-BRUGERE: SE VIGTIGE OPLYSNINGER OM JERES BRUG AF ORIGIN-TJENESTER HERUNDER.

For applikationer med sociale Origin-tjenester integreret gælder følgende: Når du opretter din applikationsprofil, vil dine personlige indstillinger styre, hvordan andre kan søge efter dig på tjenesten, såvel som hvem der kan se din profil, som vil vise, hvilke spil og/eller applikationer, du har og spiller på din enhed (blandt andre ting, du vælger at vise).
 Når du logger på applikationen, og hvis du vælger at tilslutte til venner på applikationen, accepterer du, at dine venner vil modtage beskeder om din spilaktivitet, applikationsbrug og statistik. Hvis du ikke vil have, at dine venner modtager sådanne beskeder, kan du når som helst åbne dine personlige indstillinger og/eller blokere brugere. Når du logger på første gang, accepterer du også, at dine venner kan søge efter dig på Origin-tjenester (både på mobil og pc) via din e-mail-adresse, blandt andre identifikatorer, som vi kan angive. Du kan ændre denne præference ved at gå til dine fortrolighedsindstillinger på din profilside.

Udvalgte Origin-tjenester er tilgængelige på både pc og mobile formater.
 Du kan logge på alle Origin-tjenester med din Origin-konto (tidligere EA-konto). Din Origin-venneliste, hvis du vælger at føre én, vil være den samme, uanset hvor du logger på. Hvis du for eksempel bruger Origin-funktioner på din mobile applikation, vil dine Origin-venner også blive vist i din Origin-venneliste på pc, når du logger ind, og vice versa. Ligeledes vil din Origin-venneliste til pc også blive vist på din mobile Origin-venneliste, når du logger på dér.  Hvis du ikke vil have, at venner eller andre brugere ser din mobile og/eller pc-profil, deriblandt en liste over dine mobile og/eller pc-spil eller andre rettigheder, skal du sørge for at angive synlighedsindstillingerne for din mobil til private eller "ingen kan se." Du kan blokere venner og/eller ændre dine fortrolighedsindstillinger når som helst. Synlighedsindstillingerne for din profil vil forblive konstante på tværs af Origin-platforme.  Dine senest kommunikerede præferencer for profilsynlighed vil styre din profils synlighed på tværs af alle Origin-tjenester (fx mobil og pc). Dine e-mail-søgeindstillinger vil også forblive konstante, hvilket betyder, at hvis du lader dine venner finde dig via e-mail-adresse på Origin på mobil, vil medlemmer også kunne finde dig ved at søge på din e-mail-adresse i Origin til pc, og vice versa.  Dine senest kommunikerede e-mail-søgepræferencer vil gælde for alle Origin-tjenester (fx mobil og pc). Husk, at du indvilger i at lade medlemmer søge på dig via din e-mail-adresse, når du logger på Origin på mobil. Denne præference vil også gælde for din Origin-profil til pc. Hvis du ikke vil have, at folk skal kunne finde dig på Origin via din e-mail-adresse, skal du se dine fortrolighedsindstillinger via din profilside. Bemærk dog, at hvis du deaktiverer beskeder til dine venner om dine spilbegivenheder og statistik, skal du gøre det separat i Origin til mobil og pc. På pc skal du deaktivere chat for at deaktivere beskeder. I det mobile Origin-miljø skal du deaktivere beskeder separat via dine fortrolighedsindstillinger. Hvis du ligeledes ikke vil have, at medlemmer skal kunne finde dig via Facebook Connect, skal du sørge for at logge ud af Facebook på Origin til både pc og mobil  og efterfølgende justere dine fortrolighedsindstillinger. Kontrollér dine fortrolighedsindstillinger i alle Origin-miljøer ofte for at sikre dig, at de er angivet, som du vil have dem.

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL BRUGERE AF ORIGIN-TJENESTER VIA SCRABBLE MOBILE: Origin-tjenester på Scrabble har ikke fortrolighedsindstillinger ud over mulighed for at søge på e-mail. Ligeledes vil dine Scrabble-venner kunne se din Scrabble-spilaktivitet og -statistik via deres nyhedsstrømme i mobile Origin-tjenester i andre spil. Hvis du gerne vil framelde dig denne delingsfunktion, skal du venligst kontakte os på https://help.ea.com/da.


Vær altid forsigtig, når du deler oplysninger, der kan identificere dig eller dine børn personligt, når du bruger applikationen.
 EA anbefaler ikke materiale, beskeder og/eller oplysninger, der bliver udvekslet i forbindelse med applikationen, og derfor accepterer du, at EA ikke er ansvarlige i forhold til applikationen generelt og/eller nogen handlinger, der opstår i forbindelse med den.

Du er ansvarlig for alle handlinger, der opstår i forbindelse med den Origin-konto (tidligere kaldet "EA-konto"), du tilmelder dig til og logger på denne applikation med.
 Du accepterer øjeblikkeligt at give EA besked om al uautoriseret brug af din Origin- eller EA-konto eller sikkerhedsbrud i forbindelse med applikationen, du er opmærksom på.

5. Tilladelse til offentlig fremvisning af data. Hvis du bruger onlinetjenester, såsom online-spil og download og upload af materiale, kan EA og deres tilknyttede selskaber indsamle, bruge, gemme, overføre og offentligt fremvise statistiske data, der vedrører spillet (inklusive score, placeringer på ranglister og gennemførelser), eller til identificering af indhold, som er oprettet af dig og delt med andre spillere. Data, der identificerer dig personligt, bliver indsamlet, anvendt, lagret og overført i henhold til EA's fortroligheds- og cookiepolitik, som du kan læse på http://privacy.ea.com/da.

6. Ophør. Denne licens er gældende indtil dens ophør. Dine rettigheder vil blive bragt til ophør omgående og uden varsel fra EA, hvis du ikke efterkommer alle vilkår og betingelser i denne licens. Umiddelbart efter ophøret skal du indstille al brug af Applikationen samt destruere alle kopier af applikationen i din besiddelse. Ophør vil ikke begrænse nogen af EA's andre rettigheder eller retsmidler i loven eller i billighedsret. Afsnittene 1(E), 2 til 16 samt alle supplerende betingelser i denne licens vil overleve denne licens' ophævelse eller udløb, uanset årsagen.

7. Fralæggelse af garantier. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING LEVERES DENNE APPLIKATION TIL DIG, SOM DEN FORELIGGER, INKLUSIVE ALLE EVENTUELLE FEJL, UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTI, UDEN YDELSESFORSIKRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN SLAGS, OG DIN BRUG AF DEN ER HELT PÅ EGEN RISIKO. ALT ANSVAR FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG YDELSE HVILER PÅ DIG. EA OG EA'S LICENSGIVERE (SAMLET "EA" I FORHOLD TIL DETTE AFSNIT OG AFSNIT 9) PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, OG FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT OG ALLE EKSPLICITTE, IMPLICITTE ELLER LOVMÆSSIGE GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR TILSTAND, UAFBRUDT BRUG, SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, OVERHOLDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG SAMT GARANTIER (HVIS SÅDANNE EKSISTERER), DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF EVENTUEL HANDEL, BRUG ELLER BYTTE. EA YDER IKKE GARANTI MOD DIN EVENTUELT MANGLENDE UNDERHOLDNINGSVÆRDI FRA APPLIKATIONEN; AT APPLIKATIONEN VIL LEVE OP TIL DINE KRAV; AT DRIFT AF APPLIKATIONEN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FRI FOR FEJL; AT APPLIKATIONEN VIL FUNGERE SAMMEN MED ELLER VÆRE KOMPATIBEL MED EN ANDEN APPLIKATION; AT FEJL I APPLIKATIONEN VIL BLIVE RETTET; ELLER AT APPLIKATIONEN VIL KUNNE INSTALLERES IGEN PÅ DEN SAMME ELLER FLERE ENHEDER. INTET MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT RÅD GIVET AF EA ELLER NOGEN AUTORISEREDE REPRÆSENTANTER VIL UDGØRE EN GARANTI. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE FRASIGELSEN AF ELLER BEGRÆNSNINGER PÅ UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF GÆLDENDE LOVGIVNING INDEN FOR FORBRUGERRET, SÅ NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE FRASIGELSER OG BEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

 

8. Erstatningsbegrænsning. I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING TILLADT UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING KAN EA HVERKEN HOLDES ANSVARLIG FOR PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM, MISTET INDTJENING, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, ELLER NOGEN FORMER FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, AFLEDTE ELLER STRAFFERETLIGE SKADER SOM FØLGE AF NOGEN FORM FOR HANDLING OPSTÅET UD AF, ELLER SOM HAR FORBINDELSE TIL, DENNE LICENS ELLER APPLIKATIONEN, HVAD ENTEN DET ER SOM FØLGE AF ERSTATNINGSRET (DERIBLANDT FORSØMMELSE), KONTRAKT, FORMELT ANSVAR ELLER ANDET, UANSET OM EA ER BLEVET OPLYST OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER EJ. VISSE DOMSMYNDIGHEDER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ DØDSFALD, PERSONSKADE, FALSK MARKEDSFØRING ELLER VISSE OVERLAGTE ELLER UAGTSOMME HANDLINGER ELLER OVERTRÆDELSE AF SPECIFIK LOVGIVNING ELLER BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE ERSTATNINGSBEGRÆNSNINGER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. Under ingen omstændigheder vil EA's samlede ansvar under denne aftale overskride det beløb, du har betalt for applikationen (medmindre det er påkrævet af gældende lovgivning).

9. Erstatningsbegrænsning og begrænsning af garantier er væsentlige betingelser i denne licens. Du er indforstået med, at bestemmelserne i denne licens, som begrænser erstatning, er væsentlige betingelser for denne licens.

10. Adskillelse og opretholdelse. Hvis nogen bestemmelser i denne licens er ulovlige eller ikke kan håndhæves under gældende lovgivning, vil resten af licensens bestemmelser redigeres for så vidt muligt at efterfølge den originale bestemmelse. Alle andre bestemmelser i denne licens forbliver gyldige og vil kunne håndhæves fuldt ud.

11. Begrænsede rettigheder for USAs regering. Hvis du er regeringsansat slutbruger i USA, gælder denne betingelse for dig. Applikationen leveret i forbindelse med denne Licens er udviklet udelukkende for private udgifter, som angivet i FAR-afsnit 2.101, DFARS-afsnit 252.227-7014(a)(1) og DFARS-afsnit 252.227-7015 (eller alle tilsvarende eller tilknyttede forvaltningsreguleringer heraf), og leveres som “kommercielle varer,” “kommerciel computersoftware” og/eller “kommerciel computersoftware-dokumentation.” I henhold til DFARS-afsnit 227.7202 og FAR-afsnit 12.212, og i det omfang, USA's føderale lovgivning kræver det, de som minimum begrænsede rettigheder, der er angivet i FAR-afsnit 52.227-19 (eller alle tilsvarende eller tilknyttede forvaltningsreguleringer heraf), vil al brug, modifikation, reproduktion, udgivelse, fremføring, fremvisning, afsløring eller distribution deraf eller for USA's regering være dækket udelukkende af denne Licens og vil være forbudt, medmindre denne Licens udtrykkeligt tillader det.

12. Erstatningspåbud. Du accepterer, at et brud på denne licens kan forårsage uoprettelig skade for EA, for hvem økonomisk erstatning ikke er tilstrækkelig, og EA vil have ret til passende erstatning ud over alle erstatninger herunder eller i henhold til loven.

13. Gældende lov. Hvis du bor i et land, der er medlem af den europæiske union, vil (i) Englands lovgivning, bortset fra landets bestemmelser om lovmæssige konflikter, gælde for denne Licens og din brug af applikationen; (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at den eneste domsmyndighed for alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til denne licens og/eller din brug af applikationen, er Englands domstole, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Hvis du bor andre steder: (i) Staten Californiens lovgivning, bortset fra dens bestemmelser om lovmæssige konflikter, vil gælde for denne licens og/eller din brug af applikationen; og (ii) du indvilger udtrykkeligt i at, i det omfang det er relevant i henhold til afsnit 15 herunder, jurisdiktion for alle krav eller søgsmål, der opstår som følge af eller i relation til denne licens og /eller din brug af af applikationen, vil være de føderale og statslige domstole, der dækker San Mateo County i Californien, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Bemærk venligst, at din omgang med applikationen også kan være underlagt andre lokale, statslige, landsdækkende eller internationale lovgivninger. Parterne accepterer, at FN-konventionen for kontrakter for internationale salgsvarer (Wien,1980) ikke er gældende for denne licens eller for nogen stridigheder eller transaktioner opstået som følge af denne licens.

14. Eksport. Du accepterer at adlyde USA's og andre gældende eksportkontrollove, og du indvilger i ikke at overføre applikationen til et udenlandsk eller nationalt bestemmelsessted, der er forbudt af sådanne love, uden først at modtage, og derefter efterkomme, de nødvendige regeringstilladelser. Du bekræfter, at du ikke er en person, som EA har forbud mod at handle med under gældende lovgivning.

15. Afgørelse af uoverensstemmelser ved tvungen mægling.

 

LÆS VENLIGST FØLGENDE GRUNDIGT. DET VEDRØRER DINE RETTIGHEDER.

A. De fleste brugerspørgsmål kan besvares hurtigt og tilfredsstillende, hvis du logger på EA's kundeservice-brugerflade med din konto på https://help.ea.com/daI det usandsynlige tilfælde, at EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis (eller hvis EA ikke på uformel vis kan løse en uoverensstemmelse med dig), indvilger du og EA i at binde jer til følgende procedure for at løse alle uoverensstemmelser. Denne regel gælder for alle brugere i lovens videste udstrækning, men gælder udtrykkeligt ikke for borgere i Quebec, Rusland og medlemsstaterne i EU. Denne aftale skal forstås bredt. Den dækker alle uoverensstemmelser mellem os ("Uoverensstemmelser"), deriblandt, men ikke begrænset til:

(a) Erstatningskrav opstået som følge af eller i forbindelse med aspekter ved forholdet mellem os, uanset om det er som følge af kontrakt, erstatningspligt, eksempel, svindel, falsk markedsføring eller andre juridiske teorier;

(b) Erstatningskrav opstået før denne aftale eller tidligere aftaler (deriblandt, men ikke begrænset til, erstatningskrav baseret på reklamer);

(c) Erstatningskrav i forbindelse med en påstået "class action"-retssag, hvori du ikke er medlem af en godkendt klasse; og

(d) Erstatningskrav, der måtte opstå efter denne aftales ophævelse.

De eneste uoverensstemmelser, der ikke dækkes af dette afsnit, er følgende:

1) Erstatningskrav om at håndhæve eller beskytte, eller i forhold til gyldigheden af nogen af dine eller EA's (eller EA's licenshaveres) intellektuelle ejendomsrettigheder;

2) Erstatningskrav i forbindelse med eller opstået som følge af anklager om tyveri, piratkopiering eller uautoriseret brug;

3) Derudover vil intet i denne aftale forhindre nogen af parterne i at starte retssager med mindre krav.

Ved at indgå denne aftale, fralægger du og EA jer udtrykkeligt retten til retssager med juryer eller "class action"-retssager. I forhold til dette afsnit inkluderer referencer til "EA", "vi" og "dig vores respektive underfirmaer, partnere, agenter, medarbejdere, tidligere interessehavere, efterfølgere og uddelegerede, såvel som autoriserede og ikke-autoriserede brugere eller tilgodesete af tjenester eller software underlagt denne eller tidligere aftaler mellem os. Denne EULA er beviset for en transaktion ifølge interstatslig handelspraksis, og dermed dækker Federal Arbitration Act fortolkningen og håndhævelsen af dette afsnit.  Denne mæglingsregel vil overleve ophævelse af denne EULA.

B. Uformelle forhandlinger/Uoverensstemmelsesvarsel. Du og EA accepterer først at forsøge at løse alle uoverensstemmelser uformelt, før I påbegynder mægling. Sådanne uformelle forhandlinger vil starte med modtagelsen af et skriftligt varsel fra den ene person til den anden ("uoverensstemmelsesvarsel"). Et uoverensstemmelsesvarsel skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part; (b) beskrive naturen af og grundlaget for kravet eller uoverensstemmelsen; og (c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges ("krav"). EA vil sende deres uoverensstemmelsesvarsel til din faktureringsadresse (hvis du har opgivet den) eller til den e-mail-adresse, du har opgivet. Du skal sende dit uoverensstemmelsesvarsel til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

C. Tvungen mægling. Hvis du og EA ikke kan afgøre en uoverensstemmelse via uformelle forhandlinger inden for 30 dage efter modtagelsen af et uoverensstemmelsesvarsel, kan enten du eller EA vælge at få afgjort uoverensstemmelsen gennem tvungen mægling. Alle forsøg på at mægle fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. DU FORSTÅR, AT DU UDEN DENNE REGEL VILLE HAVE RETTEN TIL AT SAGSØGE OG FÅ EN RETSSAG MED JURY. Mæglingen vil blive startet og udført af Commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association ("AAA") og, hvis det er relevant, AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes ("AAA Consumer Rules"), som begge kan findes på AAA's webside www.adr.org. Dine udgifter til mægling og din del af mæglerkompensationen er dækket af AAA-reglerne og, hvis relevant, begrænset af AAA Consumer Rules. Hvis sådanne udgifter af mægleren vurderes til at være for høje, eller hvis du sender en besked til mæglingsvarselsadressen herover til EA og meddeler, at du ikke kan betale udgifterne til mægling, vil EA betale alle mæglingsudgifter. Mæglingen kan foretages personligt via indsendelse af dokumenter via telefon eller online. Mægleren vil træffe en afgørelse på skrift og vil give et grundlag for afgørelse, hvis en af parterne beder herom. Mægleren skal følge gældende lovgivning, og alle afgørelser kan bestrides, hvis mægleren ikke har gjort dette. Du og EA kan ad retlig vej fremskynde mægling eller bekræfte, modificere, frasige sig eller diskutere mæglerens kompensation.

D. Begrænsninger. Du og EA accepterer, at alle mæglinger er begrænset til den individuelle uoverensstemmelse mellem dig og EA. I lovens videste udstrækning: (a) der vil ikke blive foretaget mægling med andre parter; (b) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan forsøges mæglet på "class action"-basis, eller hvor der kan anvendes "class action"-procedurer; og (c) der er ingen rettigheder eller autoriteter, hvorunder en uoverensstemmelse kan siges at repræsentere den generelle offentlighed eller nogen andre personer. DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN REJSE KRAV MOD HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Ydermere, medmindre både du og EA træffer anden aftale, må mægleren ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden vis påtage sig nogen former for repræsentative eller klassebaserede forhold. Hvis denne specifikke regel ikke kan håndhæves, annulleres hele denne mæglingsregel.

E. Placering. Hvis du er borger i USA, vil mægling finde sted på et sted inden for rimelig afstand af din bopæl. For borgere uden for USA vil mægling blive iværksat i San Mateo County i Staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols personretlige autoritet til fremskyndelse af mægling eller bekræftelse, modificering, frasigelse eller diskussion af mæglerens kompensation.

F. Gældsinddrivelse og advokathonorar. Hvis mægleren træffer afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA og giver dig en kompensation, der har større monetær værdi end EA's seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før øvrige skriftlige indsendelser til mægleren, vil EA:

(a) Betale dig 150 % af din mæglingskompensation, op til 5.000 dollar over din mæglingskompensation; og

(b) betale din advokat, hvis relevant, hans eller hendes honorar og godtgøre alle udgifter (deriblandt omkostninger i forbindelse med ekspertvidner), som du eller din advokat med rimelighed har anvendt i forbindelse med efterforskning og forberedelse af dit mæglingskrav ("advokatudgiften").

Mægleren kan træffe afgørelse og løse uoverensstemmelser i forhold til betaling og godtgørelse af honorarer, udgifter og alternativ betaling af advokatudgiften når som helst i løbet af processen og på anmodning af en af parterne inden for 14 dage efter mæglerens afgørelse.

Retten til advokathonorarer og -udgifter diskuteret herover ledsager alle rettigheder til advokathonorarer og -udgifter, du måtte have under gældende lovgivning, selvom du muligvis ikke kan inddrive dobbelt dækning af advokatudgifter. EA fralægger sig retten til at få kompensation for advokathonorar og udgifter i forbindelse med alle mæglinger, vi er involveret i.

G. Begrænsning af mæglerens autoritet. Mægleren kan give erstatning til den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, der er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav.

H. Ændringer i aftalen. Desuagtet alle regler i denne aftale, der måtte erklære det modsatte, indvilger EA i, at alle fremtidige ændringer af denne mæglingsregel (ud over ændringer af adressen til indsendelse af uoverensstemmelsesvarsel) kan blive nægtet af dig, hvis du sender os en skriftlig meddelelse inden for 30 dage efter ændringen til adressen til uoverensstemmelsesvarsel beskrevet herover. Ved at afslå alle fremtidige ændringer accepterer du, at du vil opfatte alle uoverensstemmelser med os i henhold til denne regels beskrivelser.

16. Hele aftalen. Denne Licens udgør hele aftalen mellem dig og EA med hensyn til Applikationen, og overskrider alle tidligere opfattelser af materialet. Ingen rettelser eller modifikationer af denne licens vil være bindende, medmindre de forefindes skriftligt og er underskrevet af EA. Ingen manglende håndhævelse eller forsinkelse af håndhævelse i begge parters tilfælde af nogen rettigheder vil udgøre et afkald derpå, ej heller vil nogen enkelte eller delvise håndhævelser af rettigheder udelukke yderligere håndhævelse af alle andre rettigheder herunder. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem denne licens og alle gældende købsbetingelser eller andre betingelser vil betingelserne i denne licens danne præcedens.

Supplerende betingelser for brugere af Apple iPhone, iPod Touch og iPad

Disse betingelser supplerer licensens betingelser for brugere, der køber og/eller installerer applikationen på Apple, Inc. (”Apple”) iPhone-, iPod touch- og/eller iPad-produkter (samlet ”Apple-enheder”):

A. Via dit køb, og såfremt du overholder betingelserne i denne licens, opnår du og modtager af EA en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens til at installere og bruge applikationen på godkendte Apple-enheder til personlig, ikke-kommerciel brug og underlagt brugsbetingelserne i Apples betingelser og vilkår for App Store. Denne licens giver dig ikke ret til at modtage dokumentation, support, telefonhjælp eller forbedringer og opdateringer af applikationen fra EA.

B. Du accepterer, at Apple ikke har nogen forpligtelser overhovedet til at levere vedligeholdelse og supporttjenester i forhold til applikationen.

C. Apple kan ikke holdes ansvarlige for nogen krav fra dig eller nogen tredjepart i forhold til besiddelse og/eller brug af applikationen, deriblandt, men ikke begrænset til: (i) Ansvar for produktet; (ii) Klager over, at applikationen ikke overholder regler og lovgivninger; (iii) krav opstået i forhold til love om forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivninger; og (iv) krav fra nogen tredjepart om, at applikationen eller din besiddelse og brug af applikationen overtræder denne tredjeparts ejendomsrettigheder.

D. Du bekræfter og garanterer, at du ikke befinder dig i et land, som er underlagt embargo fra USA, eller som er blevet udpeget af USA's regering som et "terroristhjælpende" land, og at du ikke befinder dig på USA's regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

E. Du accepterer, at Apple og Apples underfirmaer er tredjeparter i forhold til denne licens, og at du ved accept af dens betingelser og vilkår giver Apple ret (og at du vil antages at have accepteret denne ret) til at håndhæve denne aftale over dog dig.

 

APPENDIKS A

MOBILREKLAMER:

Netværk Info Opt-Out
12 Digit Marketing http://www.12digitmarketing.com/privacy-policy/ http://www.12digitmarketing.com/platform-privacy-policy/#choices
Aarki http://corp.aarki.com/privacy http://corp.aarki.com/privacy
AcuityAds https://www.acuityads.com/privacy-policy/ https://www.acuityads.com/opt-out/
Ad Knowledge Super Rewards http://www.srpoints.com/legal-center/privacy Afinstallér program.
AdColony http://adcolony.com/legal/privacy/ N/A
AdKnowledge http://www.adknowledge.com/privacy/ http://www.adknowledge.com/privacy/
AdMarvel http://operamediaworks.com/advertising-services-privacy-policy http://operamediaworks.com/choices/mobile_opt_out_mobile.php
AdMax Network N/A N/A
AdMob https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Adobe http://www.adobe.com/privacy.html http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
AdRally https://www.fusepowered.com/privacy-policy/ N/A
AdSense http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ http://www.google.com/settings/ads
Anomaly http://anomaly.com/en/privacy-policy/ http://anomaly.com/en/privacy-policy/
Applovin https://www.applovin.com/privacy https://www.applovin.com/optout
Appreciate http://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms http://appreciate.mobi/page.html#/appoffers-opt-out
Arbor https://arbor.io/privacy/ https://pippio.com/optout/
Audience Trust http://www.audiencetrust.com/privacy.html http://www.audiencetrust.com/privacy.html
BAMx https://www.bam-x.com/#/privacy-policy https://www.bam-x.com/#/privacy-policy
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy.html http://optout.prod.bidr.io/optout
BrightRoll https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
BuzzCity http://www.buzzcity.com/privacy_policy N/A
Choozle https://choozle.com/privacy-policy http://www.networkadvertising.org/choices/
Circulate http://www.circulate.com/index.html#privacy https://portal.circulate.com/portal/public/opt-out
CPX Interactive http://www.cpxi.com/privacy-policy/ http://ad.yieldmanager.com/opt-out
Cuebiq http://www.cuebiq.com/privacypolicy http://www.cuebiq.com/privacypolicy#optout
DNSR Media http://www.dsnrmg.com/terms-conditions/ N/A
eBuzzing https://teads.tv/privacy-policy/ https://teads.tv/privacy-policy/ad-interest-manager/
Eyeota http://www.eyeota.com/privacy-policy/ http://www.eyeota.com/privacy-policy/
Eyeview https://www.eyeviewdigital.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Facebook https://www.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/policy.php
Factual https://www.factual.com/privacy https://www.factual.com/privacy
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy N/A
GetJar http://www.getjar.com/info/privacy/ N/A
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Greystripe http://www.greystripe.com/legal/user-privacy-policy N/A
GumGum http://www.gumgum.com/privacy-policy/ http://www.gumgum.com/adchoices/
HasOffers http://www.hasoffers.com/privacy-policy/ http://www.hasoffers.com/privacy-policy/
iAd http://www.apple.com/privacy/ https://oo.apple.com
InMobi http://www.inmobi.com/privacy-policy/ http://www.inmobi.com/page/opt-out/
Inneractive http://inner-active.com/privacy-policy N/A
Jirbo, Inc. https://www.adcolony.com/privacy-policy/ https://www.adcolony.com/privacy-policy/
JumpTap http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Kargo http://www.kargo.com/privacy/ http://www.kargo.com/privacy/#opt-out
Loop http://www.loopinsight.com/privacy/ http://www.loopinsight.com/privacy/
MadHouse http://www.madhouse.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=239&lang=en N/A
MdotM http://www.mdotm.com/privacy-policy/ http://platform.mdotm.com/user/optout/
Medialets http://www.medialets.com/privacy/ http://www.medialets.com/privacy/
Millennial Media http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/ http://www.millennialmedia.com/privacy-policy/opt-out
Mobclix http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
MobileFuse http://www.mobilefuse.com/privacy-policy/ N/A
Mojiva http://welcome.mojiva.com/privacy/ N/A
MoPub http://www.mopub.com/legal/privacy/ http://www.mopub.com/legal/privacy/
Multi Channel Network http://www.mcn.com.au/privacy-policy N/A
Nexage http://www.nexage.com/privacy-policy/ N/A
RadiumOne http://radiumone.com/privacy/ http://radiumone.com/opt/
RhythmOne http://www.rhythmone.com/privacy-policy http://www.rhythmone.com/opt-out
RockYou Media http://rockyou.com/privacy-policy/ http://www.networkadvertising.org/choices/
Say Media (formerly Video Egg) http://www.saymedia.com/fine-print http://www.saymedia.com/fine-print
Sizmek http://www.sizmek.com/about-us/privacy http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Smaato http://www.smaato.com/privacy N/A
Smartclip http://www.smartclip.com/privacy-policy http://www.smartclip.com/privacy-policy
Social Games Advertising Network (a WeeWorld Company) N/A N/A
SponsorPay http://www.fyber.com/#privacy-policy N/A
Supersonic https://www.supersonic.com/privacy-policy/ https://www.supersonic.com/privacy-policy/
TapAd http://www.tapad.com/privacy-policy/ http://www.tapad.com/privacy-policy/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Tremor Media http://tremorvideo.com/en/privacy-policy http://tremorvideo.com/en/privacy-policy
Tribal Fusion http://exponential.com/privacy/ http://exponential.com/privacy/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Vdopia http://www.vdopia.com/mobile/privacy-policy http://www.vdopia.com/w3c/optout.php?portal=i
Velti http://www.velti.com/privacy.php http://www.velti.com/privacy.php
Vungle https://www.vungle.com/privacy/ https://www.vungle.com/privacy/
Where.com https://advertising.paypal.com/privacy-policy/ N/A
Wild Tangent http://www.wildtangent.com/legal/privacy N/A
Yume http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out
ZestAdz N/A N/A

MOBILANALYSE:

Udbydere Info Opt-Out
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) http://www.omniture.com/en/privacy/product http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout
App Annie https://www.appannie.com/legal/privacy/?_ref=footer N/A
Crashlytics http://try.crashlytics.com/terms/ http://try.crashlytics.com/terms/
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ N/A
Fiksu http://www.fiksu.com/privacy-policy http://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm https://dev.flurry.com/secure/optOut.do
Fuseboxx https://fuseboxx.com/home/privacy-policy N/A
Google Analytics http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html http://www.google.com/settings/ads
Swrve https://www.swrve.com/privacy https://www.swrve.com/privacy
Talking Data https://www.talkingdata.com/privacy.jsp?languagetype=en_us https://www.talkingdata.com/optout.jsp?languagetype=en_us
Tap Stream https://tapstream.com/legal/privacy_policy/ https://tapstream.com/opt_out_confirmation/
Tapjoy http://home.tapjoy.com/info/about-tapjoy/privacy-policy/ http://home.tapjoy.com/info/third-party-opt-out/
Upsight http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ http://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/