SENEST OPDATERET: 31. juli 2015

ELECTRONIC ARTS' SERVICEBETINGELSER
BEMÆRK: AFSNIT 20 INDEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSUL OG AFKALD PÅ KOLLEKTIVE SØGSMÅL. DEN PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER FOR, HVORDAN ENHVER UOVERENSSTEMMELSE MED EA SKAL LØSES. DU BEDES VENLIGST LÆSE DEN.
Disse Servicebetingelser og alle supplerende vilkår, som ændret fra tid til anden, dækker din brug af alle online– eller mobile produkter eller tjenester som du har adgang til, og som kræver en internetforbindelse eller en EA-konto for at tilgå, installere eller spille, samt alle EA-konti, som du bruger, når du tilgår online– eller mobile produkter eller tjenester ("EA-tjenester"), der tilbydes af Electronic Arts eller nogen af deres datterselskaber eller samarbejdspartnere (samlet "EA") til pc, spilsystemer eller mobile enheder.

Hvis du bor i USA, Canada eller Japan, udgør disse betingelser en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Hvis du bor i et andet land, er disse betingelser en aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, et firma registreret i Geneves firmaregister med firmaregistreringsnummeret: CH-660-2328005-8 og med forretningslokaler på 8 Place du Molard, 1204 Geneva, Switzerland. Hvis yderligere betingelser og/eller aftaler er gældende for de EA-tjenester, du benytter, vil disse betingelser og/eller aftaler også være gældende for din brug af EA-tjenesterne.

Disse Servicebetingelser, såvel som EA's Fortroligheds- og cookiepolitik, som du kan finde på privacy.ea.com/da (indeholdt heri pr. reference) udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig og EA. Ved at benytte EA-tjenester bekræfter du, at du er minimum 18 år gammel (eller er nået myndighedsalderen, hvis denne ikke er 18 år der, hvor du bor), eller at du har gennemlæst denne aftale med din forælder eller værge, og at han eller hun accepterer servicebetingelserne på dine vegne, og tager det fulde ansvar for, at du overholder dem. Du accepterer, at du og/eller din forælder eller værge er fuldt ud kompetente og i stand til at imødekomme de betingelser, vilkår, forpligtelser, repræsentationer og ansvar, der er angivet i disse servicebetingelser, og disse Servicebetingelser bliver overholdt.

Du accepterer at gå ind på terms.ea.com/da løbende for at kontrollere eventuelle nye oplysninger og nye betingelser, der regulerer din brug af EA-tjenester. EA kan ændre Servicebetingelserne på et hvilket som helst tidspunkt. Revideringer af de eksisterende betingelser gældende for EA-tjenester træder i kraft tredive (30) dage efter, at de er offentliggjort på terms.ea.com/da. Betingelserne for nye EA-servicer træder i kraft, umiddelbart efter de er offentliggjort på terms.ea.com/da. EA vil ikke håndhæve væsentlige ændringer til denne Aftale imod kontoindehavere, medmindre de udtrykkeligt har accepteret de ændrede betingelser.

Indhold

1. EA-konto
2. Indhold
3. Rettigheder
4. Brug af Indhold og Rettigheder/Generelle licensbegrænsninger
5. Tilgængelighed af Indhold og Rettigheder
6. Bidrag af tredjepartsindhold til EA-tjenester
7. Licensbevilling for UGC til EA og andre
8. EA's virtuelle valuta
9. Ophør af EA-tjenester
10. Opsigelse af din konto
11. Brugsbetingelser
12. Tjenester, der ikke kontrolleres af EA
13. Software, hjælpeprogrammer og værktøjer
14. Eksportkontrollove
15. Opdateringer af EA-tjenester
16. Begrænsninger af garanti og ansvar
17. Skadesløsholdelse
18. Links til tredjeparters websider
19. Generelle betingelser
20. Tvistbilæggelse ved bindende voldgift
21. Hele aftalen
22. Meddelelse til borgere i Californien
23. Supplerende betingelser1. EA-konto

En EA-konto (tidligere kendt som en Origin-konto) ("Konto") kan være påkrævet for at tilgå og anvende visse EA-tjenester. Hvis du har spørgsmål vedrørende Kontooprettelse, skal du kontakte os ved at gå til help.ea.com/dk, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic).

Hvis du vil oprette en konto, skal du have en e-mailadresse, og afgive sandfærdige og nøjagtige oplysninger. Du skal være berettiget til at bruge den EA-tjeneste, som du registrerer dig til. Nogle EA-tjenester kræver muligvis, at du opretter et "brugernavn” eller en "figur", der repræsenterer dig i spil og online. Brugernavne og figurer er forbundet til din Konto. Du må ikke bruge et brugernavn eller en figur, der bruges af andre, er vulgært eller stødende, eller på anden måde er i strid med Servicebetingelserne.

Du alene er ansvarlig for al aktivitet på din Konto. Din Konto kan blive lukket, hvis andre bruger den til nogen aktivitet, der er i strid mod Servicebetingelserne eller på anden måde er upassende eller ulovlig. Du bør ikke fortælle din Kontos kodeord til andre. EA vil ikke spørge dig om dit kodeord eller tage kontakt til dig for at spørge dig om dine sikkerhedsspørgsmål til kodeordet.

2. Indhold  

”Indhold” på EA-tjenester omfatter software, teknologi, tekst, forumindlæg, profiler, widgets, beskeder, links, e-mails, musik, lyd, grafik, billeder, video, kode og alt audiovisuelt eller andet materiale, der kan ses på eller stammer fra og/eller bruges til EA-tjenester, såvel som designet og udseendet af vores websider. Indhold omfatter brugergenereret Indhold (“UGC”). Brugerindhold omfatter, men er ikke begrænset til, Kontofigurer, indlæg i debatfora, chatindlæg, profilindhold og andet materiale, som leveres af brugere til EA-tjenester. EA-indhold og UGC bliver samlet omtalt som "Indhold". Alt indhold – undtagen UGC, omtalt nedenfor i Afsnit 6 og 7 – ejes af EA eller dets datterselskaber, samarbejdspartnere, licenshavere eller leverandører. Det er helt på egen risiko at bruge UGC'et på EA-tjenesterne, hvad angår fuldstændighed, nøjagtighed og brugbarhed.  

3. Rettigheder

“Rettigheder" er licensrettigheder, der er tildelt, uddelt, leveret og/eller købt af dig for at få adgang til og/eller bruge online– eller offline-elementer eller funktioner i EA-tjenester og/eller -produkter. Rettigheder omfatter, men er ikke begrænset til, betalt og gratis indhold, der kan downloades, indhold, der kan låses op, digitalt indhold, herunder yderligere eller forbedrede funktioner, abonnementer på indhold, virtuelle aktiver, brugsrettigheder knyttet til nøgler eller koder, der låser op for indhold, serienumre og/eller onlinebekræftelse af enhver form, spilresultater, virtuelle point, mønter eller valuta (hver især individuelt eller samlet defineret som "EA's virtuelle valuta").

4. Brug af Indhold og Rettigheder/Generelle licensbegrænsninger

EA tildeler dig en personlig, ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Indhold samt Rettigheder, som du har adgang til i forbindelse med din personlige, private, ikke-kommercielle, ikke-overførlige, begrænsede brug udelukkende i henhold til bestemmelserne heri og dem, der fremgår af alle andre Betingelser, der gælder for de EA-tjenester, som du har adgang til. Indhold og Rettigheder, samt alle andre former for intellektuel ejendomsret samt de produkter og tjenester, der tilbydes gennem EA-tjenester, er ejet af EA eller EA’s tredjepartslicenshavere og er beskyttet af amerikansk og international lovgivning om ophavsret, varelogo, patent og varemærker, internationale konventioner og andre love, der beskytter intellektuel ejendom og er relateret til intellektuelle rettigheder. Du må ikke kopiere, opnå adgang til eller downloade noget Indhold og/eller Rettigheder fra en EA-tjeneste, med mindre du udtrykkeligt har fået tilladelse til det. Derudover må du ikke, undtagen ved udtrykkelig tilladelse fra EA, distribuere, offentligt fremvise, lease, sælge, udsende, overføre, offentliggøre, redigere, kopiere, lave afledte arbejder fra, udleje, underlicensere, dekompilere, adskille, udføre reverse engineering eller på andre måder gøre ulovlig brug af Indholdet eller Rettigheder . Enhver form for kommerciel brug er forbudt. Du accepterer ikke at fjerne, ødelægge eller tilpasse copyright, patent, varemærke eller andre beskeder om ejendomsrettigheder, der følger Indholdet. Dine rettigheder er betinget af din accept af disse Servicebetingelser samt alle andre gældende Betingelser.

EA forbeholder sig retten til alle rettigheder, adkomst og interesser i alt Indhold, alle Rettigheder, EA-tjenester og alle former for tilknyttede copyrights, varemærker og andre former for intellektuelle ejendomsrettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i disse Servicebetingelser. Din tilladte brug af Indhold og Rettigheder, der er beskrevet herover, er begrænset af EA's intellektuelle ejendomsrettigheder og omfatter ingen rettigheder til andre patenter eller intellektuel ejendom. Ulovlig kopiering af indhold og/eller rettigheder, der kan findes i EA-tjenester, kan resultere i lukning af din(e) konto(-i), forbud mod at bruge EA-tjenester og yderligere retslig forfølgelse i henhold til Afsnit 9 herunder. Indehavere af Indhold og/eller Rettigheder kan anlægge sag imod dig for ulovlig brug af intellektuel ejendom.

5. Tilgængelighed af EA-tjenester, Indhold and Rettigheder

Rettighedermå kun ejes af Konti, der tilhører lovlige borgere i lande, hvor adgang til og brug af Indhold og Rettigheder er tilladt. Rettigheder må kun købes eller erhverves fra EA  eller en autoriseret forhandler. EA forbeholder sig retten til at nægte dine anmodninger om at erhverve Rettigheder, og EA forbeholder sig retten til at begrænse eller blokere enhver anmodning om at erhverve Rettigheder, uanset årsag.  

Vi garanterer ikke, at nogen EA-tjenester, noget Indhold eller Rettigheder er tilgængeligt(-e) hele tiden eller på ethvert givet tidspunkt, eller at vi vil fortsætte med at tilbyde bestemt Indhold eller Rettigheder i nogen bestemt tidsperiode. Vi forbeholder os retten til at ændre og opdatere Indhold og Rettigheder uden nogen form for varsling. Når du har indløst dine Rettigheder, kan det indhold ikke returneres, byttes eller refunderes til andre Rettigheder eller til kontanter, andre varer eller tjenester, med forbehold for alle fortrydelsesrettigheder, der måtte tilkomme dig under Afsnit 16 eller enhver gældende forbrugerlovgivning på dit område.

6. Bidrag med UGC til EA-tjenester

EA screener ikke alt UGC på forhånd og støtter ikke, godkender eller screener ikke det UGC, som du eller andre brugere bidrager med til EA-tjenester. Du alene hæfter for dit UGC og kan blive holdt ansvarlig for UGC, som du bidrager med.

EA respekterer andres intellektuelle ejendomsret. Du skal være berettiget til lovligt at uploade brugerindhold til EA-tjenester. Du må ikke uploade eller lægge noget UGC op på EA-tjenester, der er beskyttet med copyright, varemærke eller anden intellektuel ejendomsret tilhørende tredjepart. Du må heller ikke uploade UGC, der forbryder sig mod tredjeparts fortrolighedsret eller udgivelsesret. Du må kun uploade indhold, som du har fået tilladelse til af ejeren eller som følge af lovgivningen. EA kan, uden at varsle dig og udelukkende efter egen vurdering, fjerne UGC, der kan overtræde en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis du gentagne gange krænker EA’s eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, kan EA lukke din konto uden varsel. Hvis din(e) Konto(-i) bliver lukket i henhold til dette punkt, vil du ikke være berettiget til erstatning for nogen af de gebyrer, du har betalt, og du vil miste adgang til Rettigheder, der er forbundet med din Konto.

EA forbeholder sig retten (men har ingen forpligtelse, bortset fra hvor loven kræver det) til at fjerne, blokere, redigere, flytte eller deaktivere UGC af nogen årsag, deriblandt når EA skønner, at UGC overtræder disse betingelser. Beslutningen om at fjerne indhold er en skønsmæssig vurdering, der alene og endeligt afgøres af EA. I den udstrækning, det er tilladt i henhold til lovgivningen, påtager EA sig intet ansvar eller erstatningsansvar for UGC, for fjernelse af UGC eller enhver manglende eller forsinket fjernelse af UGC eller andet Indhold.

7. Licensbevilling for UGC til EA og andre

Når du bidrager med UGC til en EA-tjeneste, giver du udtrykkeligt EA ret til at citere, genoplægge, bruge, reproducere, ændre, lave afledte arbejder fra, sammenslutte, licensere, trykke, sublicensere, distribuere, transmittere, sende og på anden måde kommunikere og offentligt fremvise og udføre UGC'et eller nogen del deraf, på enhver måde og i hvilken som helst form og medie eller forum, uanset om det allerede er kendt eller udviklet senere, uden varsel, betaling eller tilskrivning til dig eller nogen tredjepart. Du giver EA og deres licenshavere alle licenser, samtykker og godkendelser, der lader EA og deres licenshavere bruge dette UGC til sådanne formål. Du frasiger dig og erklærer dig enig i ikke at hævde nogen moralsk eller lignende rettighed, du måtte have til sådan et brugerindhold.

Hvis EA-tjenesten, som du bidrager med UGC til, tillader andre brugere at have adgang til og bruge det UGC, du har bidraget med, som en del af EA-tjenesten, giver du også alle andre brugere af den relevante EA-tjeneste ret til at bruge, kopiere, ændre, vise, udføre, lave afledte arbejder af og på anden måde kommunikere og distribuere det UGC, som du har bidraget med, på eller igennem EA-tjenesten uden noget yderligere varsel, tilskrivning eller kompensation til dig.

8. EA's virtuelle møntfød

Visse EA-tjenester kan gøre virtuelle point, mønter eller valutaer ("EA's virtuelle møntfod") tilgængelige i spillet. Ved at købe, optjene eller på anden måde modtage EA's virtuelle valuta fra EA eller en af EA's godkendte samarbejdspartnere eller datterselskaber får du en personlig, begrænset, ikke-overførbar, opsigelig licens, som giver dig ret til adgang til og til at vælge fra det indhold, som EA udtrykkeligt har gjort tilgængeligt inden for den pågældende EA-tjeneste.

EA's virtuelle valuta har ingen pengemæssig værdi og udgør ikke valuta eller ejendom af nogen art. EA's virtuelle valuta kan ikke sælges, handles, overføres eller ombyttes til kontanter, den kan kun indløses til EA-spilindhold. EA's virtuelle valuta kan ikke refunderes, medmindre der forelægger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra EA, eller hvor loven kræver det.

9. Ophør af EA-tjenester

EA kan afslutte en hvilken som helst EA-tjeneste, eller dele af en sådan EA-tjeneste, på et hvilket som helst tidspunkt, ved at give dig besked herom inden for den tidsperiode, der er angivet i forbindelse med den specifikke EA-tjeneste, du tilmeldte dig. Hvis der ikke blev angivet nogen tidsperiode for varsel om ophør, vil det være tredive (30) dage gældende fra den dag, beskeden enten (efter EA's skøn), blev sendt til dig via e-mail, eller offentliggjort på den gældende EA-tjeneste, eller på http://www.ea.com/2/service-updates.

EA kan også afbryde adgang til EA-tjenester på grund af overtrædelse af disse Servicebetingelser, hvis EA (efter eget skøn) vurderer, at din brug af EA-tjenester gør dem mindre sikre for andre og/eller mindreårige, eller på grund af ulovlig eller upassende brug af EA-tjenester, indhold, rettigheder, produkter eller EA's intellektuelle ejendom som defineret udelukkende af EA. Du kan miste dine brugernavne og figurer som følge af lukning af kontoen. Hvis du har mere end én (1) Konto, kan EA lukke alle dine Konti og de dertil hørende rettigheder. Som reaktion på overtrædelse af disse Servicebetingelser eller andre aftaler, der gælder for EA-tjenester, som du anvender, kan EA udsende en advarsel, suspendere din konto, selektivt fjerne eller tilbagekalde rettigheder på konto– eller enhedsniveau, øjeblikkeligt lukke alle konti, som du har oprettet og/eller midlertidigt eller permanent blokere din enhed og/eller maskine fra at åbne alle EA-tjenester eller visse EA-tjenester. Du anerkender, at EA i disse tilfælde ikke behøver at give dig forudgående varsel, før de vælger at suspendere eller lukke din konto, midlertidigt eller permanent blokere din enhed fra nogle eller alle EA-tjenester eller selektivt fjerne eller tilbagekalde rettigheder tilknyttet din Konto. Hvis EA lukker din Konto, må du ikke deltage i en EA-tjeneste igen uden udtrykkelig tilladelse fra EA. EA forbeholder sig retten til at nægte brug af Konti samt levere EA-tjenester til bestemte individer. Du må ikke lade individer, der har fået lukket deres Konti af EA, bruge din Konto.

Bemærk, EA anser en meddelelse om en tilbageførsel af en betaling foretaget fra en Konto som et kraftigt bevis på svig, der stammer fra din Konto. Af hensyn til din sikkerhed kan EA midlertidigt eller permanent lukke din Konto og/eller selektivt fjerne eller tilbagekalde de EA-tjenester, der er forbundet med din Konto i tilfælde af en meddelelse om tilbageførsel.

Hvis din Konto eller et særligt abonnement på en EA-tjeneste tilknyttet din Konto bliver lukket, suspenderet, og/eller hvis rettigheder selektivt bliver fjernet eller tilbagekaldt fra din Konto, og/eller din enhed midlertidigt eller permanent har forbud mod at åbne nogle eller alle EA-tjenester, vil du ikke modtage nogen tilbagebetaling (i alle andre tilfælde henvises til Afsnit 16 for dine rettigheder til tilbagebetaling), ingen Rettigheder krediteres dig eller omvekslet til kontanter eller anden form for refusion, og du vil ikke længere have nogen adgang til din Konto eller Rettigheder tilknyttet din Konto eller den specifikke EA-tjeneste. Hvis du mener, at der er truffet forholdsregler mod din Konto ved en fejl, skal du kontakte kundeservice på help.ea.com/dk, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic).

10. Opsigelse af din konto

Du har til enhver tid ret til at opsige din Konto eller et bestemt abonnement på en EA-tjeneste. Hvis du ikke accepterer betingelserne i disse Servicebetingelser, er dit eneste retsmiddel ikke at bruge EA-tjenesterne eller at opsige din Konto eller gældende abonnementer. Du har forstået og accepterer, at opsigelsen af din Konto eller et bestemt abonnement er dit eneste retsmiddel i forhold til enhver uoverensstemmelse med EA, inklusive enhver uoverensstemmelse relateret til, eller forårsaget af: (1) enhver betingelse i disse Servicebetingelser eller EA’s håndhævelse eller brug af disse Servicebetingelser; (2) Indholdet og Rettigheder, der er tilgængelige gennem EA-tjenester eller enhver ændring i Indholdet eller Rettigheder, der udbydes igennem EA-tjenester; (3) din adgang til at anvende og/eller bruge EA-tjenester; eller (4) antallet eller typer af gebyrer, tillægsgebyrer, gældende skatter, betalingsmetoder eller nogen ændring af gebyrerne, gældende skatter, tillægsgebyrer eller betalingsmetoder for EA-tjenesterne.

Kontakt EA's kundeserviceafdeling på help.ea.com/dk, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars™: The Old Republic) for at annullere din konto. EA forbeholder sig ret til at indkræve gebyrer, tillægsgebyrer eller omkostninger, der er pålagt, før du opsiger din konto eller abonnement på en EA-tjeneste. Du er også ansvarlig for ethvert beløb, du måtte skylde en tredjepartsforhandler eller indholdsudbyder før din opsigelse. Enhver overtrædelse, eller ethvert ubetalt gebyr og andre udeståender med EA-tjenester skal betales, før du kan oprette en ny konto.

11. Brugsbetingelser

Du vil muligvis overskride Servicebetingelserne, efter EA's vurdering, hvis du:

– sender, transmitterer, promoverer eller distribuerer Indhold, der er ulovligt
– chikanerer, truer, pinliggør, spammer, eller gør noget andet ved en anden spiller, der er uønsket, som for eksempel gentagne gange at sende uønskede beskeder eller udføre personlige angreb, eller komme med kommentarer om race, seksuel orientering, religion, kulturarv etc.
– organiserer, hjælper eller deltager i alle aktiviteter, grupper eller guilds, der er skadelige, misbrugende, hadefulde, racemæssigt, etnisk, religiøst eller på anden vis anstødelige, uanstændige, truende, chikanerende, vulgære, seksuelt refererende, nedladende, ulovlige, eller som truer privatlivets fred eller rettigheder, og som opfordrer til adfærd, der ville overtræde loven eller i en fornuftig persons optik ville være diskutabel og/eller upassende. Hadeangreb accepteres ikke
– bruger sårende, stødende eller krænkende skærmnavne og/eller figurer
– deltager i forstyrrende adfærd i chatområder, spilområder, debatfora eller andre områder eller aspekter af EA-tjenesterne. Forstyrrende adfærd omfatter, men er ikke begrænset til adfærd, der forstyrrer den normale drift af spillet eller dialog på en EA-tjeneste. Forstyrrende adfærd omfatter også, men er ikke begrænset til, kommercielle indlæg, salgsforsøg og reklamer
– afbryder samtalen i chatrum med vulgært sprog, grovheder, trykker på Enter-tasten gentagne gange, eller sender store billeder, så skærmen vil rulle for hurtigt til at kunne læses, brug af umådeholden råben [store bogstaver] i et forsøg på at forstyrre andre brugere, spam eller oversvømning [ved gentagne gange at sende den samme tekst].
– giver dig ud for at være en anden person (inklusive berømtheder), falsk indikere, at du er ansat hos EA eller er en repræsentant for EA, eller forsøge at vildlede brugere ved at angive, at du repræsenterer EA, eller nogen af EA’s partnere eller tilknyttede selskaber.
– forsøger at få fat i adgangskoder, kontooplysninger eller andre private oplysninger fra andre på EA-tjenesterne.
– uploader software eller Indhold, som du ikke har rettigheder til at videregive gratis
– overtræder yderligere brugsbetingelser, der gælder for den EA-tjeneste, du bruger
– fremmer, opfordrer til eller deltager i aktiviteter, såsom hacking, cracking, phishing, brug af exploit og snyd og/eller distribuerer ikke-lovlig software og/eller virtuel valuta/genstande
– uploader filer, der indeholder virus eller ødelagt data eller computerprogrammer, der kan skade, forstyrre eller afbryde EA-tjenester.
– sender beskeder med andet formål end personlig kommunikation, herunder reklame eller promoverende beskeder, kædebreve, pyramidespil eller andre kommercielle aktiviteter.
– på upassende vis bruger support i spillet eller klageknapper, eller afgiver falske indberetninger til ansatte hos EA.
– bruger eller distribuerer ”auto”-softwareprogrammer, ”makro”-softwareprogrammer eller andre ”snyderedskaber” i form af softwareprogrammer eller applikationer.
– bruger software eller redskaber til hacking/modificering/snyd i spillet.
Modificerer dele af EA-tjenesten, som EA ikke specifikt giver dig tilladelse til at modificere.
– sender eller viderekommunikerer oplysninger om spilleres virkelige liv igennem en EA-tjeneste.
– forsøger at blande dig i, hacke dig ind i eller decifrere enhver transmission til eller fra serverne til en EA-tjeneste.
– bruger og videreformidler exploits og/eller snyd
– forsøger at bruge EA-software på eller igennem en tjeneste, der ikke er kontrolleret eller autoriseret af Electronic Arts. Enhver form for brug af den art er på egen risiko og kan være underlagt yderligere eller andre betingelser. EA tager intet ansvar for din brug af EA Software på eller gennem en tjeneste, der ikke er styret af Electronic Arts
– forstyrrer andres evne til at kunne nyde at spille en EA-tjeneste eller udfører handlinger, der forstyrrer eller markant øger omkostningen ved at udbyde en EA-tjeneste til glæde for alle dens brugere
– hvis det ikke er udtrykkeligt autoriseret af EA, må du ikke sælge, købe, handle eller på andre måder overføre din konto eller enhver form for personlig adgang til EA-tjenester, indhold eller rettigheder, herunder gennem brug af auktionswebsider
– du må ikke udføre nogen aktiviteter, der overtræder gældende lovgivning, herunder, men ikke begrænset til krænkelse af copyright, krænkelse af varemærke, krænkelse af privatlivets fred, identitetstyveri, hacking, forfølgelse, forfalskning og distribution af forfalsket software.
– sender eller overfører reklamer, kampagnemateriale eller foretager andre former for salgsfremstød i spillet eller på vores debatfora.
– misbruger fejl, udokumenterede funktioner, designfejl eller problemer i spillet.
– "Rollespil" er ikke nogen undskyldning for at overtræde denne eller andre politikker.

Bestemte EA-tjenester kan indeholde ekstra regler, der gælder for din adfærd på de tjenester.  

Du skal også overholde alle føderale, statslige og lokale love, regulativer og regler, der gælder for dine aktiviteter, når du bruger EA-tjenester. EA forbeholder sig retten til at lukke din Konto og forhindre din brug af enhver og alle EA-tjenester, hvis din Konto benyttes til ulovlig virksomhed eller forbryder sig mod disse Servicebetingelser.  

Medmindre andet er angivet, er der intet krav eller nogen forventning om, at EA vil overvåge og dokumentere onlineaktivitet på EA-tjenester, deriblandt kommunikation. EA forbeholder sig dog retten til at overvåge og/eller optage enhver form for onlineaktivitet på EA-tjenester, og du giver EA dit udtrykkelige samtykke til, at dine aktiviteter kan overvåges og optages. EA forbeholder sig retten til at fjerne enhver form for indhold fra enhver EA-tjeneste efter EA's eget skøn. EA kan ikke holdes ansvarlig for dine eller tredjeparts overtrædelser af denne Aftale.

Hvis du støder på en anden bruger, der handler i strid mod nogen af Brugsbetingelserne, beder vi dig indberette denne aktivitet til EA med funktionen ”Hjælp” eller ”Indberet misbrug” i den relevante EA-tjeneste, eller kontakte kundeservice på help.ea.com/dk, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars(TM): The Old Republic).

12. Tjenester, der ikke kontrolleres af EA

Enkelte produkter giver dig mulighed for at benytte EA-software på eller via en tjeneste, der ikke kontrolleres af EA. For eksempel får du muligvis mulighed for at spille EA-software online på servere, der ikke er ejet af eller styret af EA. EA er ikke ansvarlig for din brug af EA-software på eller gennem enhver tjeneste af den art og har ingen kontrol over, hvordan disse tjenester bliver udbudt, administreret eller drevet. Enhver brug af tjenester, der ikke kontrolleres af EA, sker på egen risiko, og der kan gælde yderligere eller andre betingelser og vilkår fra tredjeparten, der kører tjenesten.

13. Software, hjælpeprogrammer og værktøjer

EA-tjenester vil muligvis påkræve eller give dig lov til at downloade softwareopdateringer, patches, eller andre hjælpeprogrammer og redskaber fra EA eller deres licenshavere til din computer ("EA-software"). EA giver dig en ikke-eksklusiv, begrænset licens til at anvende EA-software udelukkende til det formål, der er tilkendegivet af EA på det tidspunkt, hvor softwaren gøres tilgængelig for dig. Hvis der findes en Slutbrugerlicensaftale eller en Slutbruger adgangs- og licensaftale til EA-softwaren, er din brug af EA-softwaren underlagt betingelserne i den licensaftale. Du må ikke sub-licensere eller tage betaling fra andre for at anvende eller få adgang til EA-software. Du må ikke oversætte, foretage reverse engineering, tilbage-kompilere eller dekompilere, adskille eller udvikle afledte arbejder af noget EA-software på nogen måde. Du må ikke modificere EA-software eller bruge den på nogen måde, som EA ikke har givet udtrykkelig skriftlig tilladelse til. Du er klar over, at EA’s introduktion af forskellige teknologier ikke nødvendigvis er konsekvent på tværs af alle platforme, og at ydelsen af EA-softwaren og relaterede EA-tjenester kan variere afhængigt af din computer og andet udstyr.

Fra tid til anden vil Electronic Arts muligvis tilbyde dig opdateringer eller modifikationer til EA-softwaren. Du har forstået at visse opdateringer og modifikationer muligvis er nødvendige for at kunne fortsætte med at bruge EA-softwaren og EA-tjenester.

14. Eksportkontrollove

EA-software er muligvis underlagt USA’s eksportkontrol og eksportkontrol i andre jurisdiktioner. Når du downloader EA-software fra EA, garanterer du, at du ikke befinder dig et land eller eksporterer EA-software til en person eller et sted, som USA, Den Europæiske Union eller andre jurisdiktioner har handelsforbud imod.

Du accepterer at overholde USA's og andre relevante eksportkontrollove og ikke at overføre, enten elektronisk eller på anden måde, noget Indhold eller EA-software, som hører under restriktioner beskrevet i sådanne love, til et land, som det ifølge sådanne love er forbudt, uden først at indhente og derefter overholde alle obligatoriske tilladelser fra relevante myndigheder. Du accepterer endvidere ikke at uploade nogen data eller software til EA-tjenester, som ikke kan eksporteres uden forudgående skriftlig tilladelse fra relevante myndigheder, herunder, men ikke begrænset til, bestemte typer af krypteringssoftware. Forsikringerne og forpligtelserne i dette afsnit vil fortsat gælde efter denne Aftales opsigelse.

15. Opdateringer af EA-tjenester

VIGTIGT: EA VIL MULIGVIS FINDE DET NØDVENDIGT AT OPDATERE ELLER NULSTILLE VISSE PARAMETRE FOR AT AFBALANCERE SPILLET OG BRUGEN AF EA-TJENESTER. DISSE OPDATERINGER ELLER ”NULSTILLINGER” KAN MULIGVIS MEDFØRE, AT DU SÆTTES TILBAGE I FORHOLD TIL DINE OPNÅEDE FREMSKRIDT I SPILVERDENEN, OG DE KAN PÅVIRKE FIGURER, SPIL, GRUPPER ELLER ANDRE AF DINE RETTIGHEDER. EA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT FORETAGE DISSE OPDATERINGER OG ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR DIG I FORHOLD TIL DISSE ÆNDRINGER.

16. Begrænsninger af garanti og ansvar

I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT UNDER RELEVANT LOVGIVNING, ACCEPTERER DU UDTRYKKELIGT, AT ANVENDELSEN AF EA-TJENESTER, EA-SOFTWARE, INDHOLD, RETTIGHEDER OG  INTERNETTET SKER  PÅ  EGEN  RISIKO. EA-TJENESTER, EA-SOFTWARE, EA’S PRODUKTER, INDHOLD, RETTIGHEDER OG SERVICES LEVERET AF EN TREDJEPART LEVERES ”SOM DE ER” OG "SOM TILGÆNGELIGE" TIL DIN BRUG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, MEDMINDRE SÅDANNE GARANTIER AF LOVMÆSSIGE ÅRSAGER IKKE KAN UDELUKKES. SE HER FOR YDERLIGERE INFORMATION VEDRØRENDE LOVMÆSSIGE GARANTIRETTIGHEDER, DER ER GÆLDENDE, DER HVOR DU BOR. FOR OPLYSNINGER OM FORBRUGERRETTIGHEDER FOR AUSTRALSKE FORBRUGERE HENVISES TIL http://help.ea.com/au/article/origin-au-returns-and-cancellations/. MED FORBEHOLD FOR ALLE LOVBESTEMTE FORBRUGERRETTIGHEDER, DER GÆLDER PÅ DIT OMRÅDE, GIVES DER INGEN GARANTI FOR KVALITETEN, FUNKTIONALITETEN, TILGÆNGELIGHEDEN ELLER PRÆSTATIONEN AF EA-SOFTWARE ELLER EA-TJENESTER. EA KAN IKKE HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR MANGLENDE EVNE TIL AT SKAFFE ELLER BRUGE ENHVER FORM FOR INDHOLD, RETTIGHEDER, VARER ELLER TJENESTER. EA TILBYDER EA-TJENESTER PÅ ET ANSTÆNDIGT, KOMMERCIELT GRUNDLAG OG GARANTERER IKKE, AT DU VIL KUNNE FÅ ADGANG TIL ELLER ANVENDE EA-TJENESTER PÅ TIDSPUNKTER ELLER STEDER EFTER EGET VALG, ELLER AT EA VIL HAVE DEN NØDVENDIGE KAPACITET TIL EA-TJENESTER SOM HELHED ELLER I ET BESTEMT GEOGRAFISK OMRÅDE.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT UNDER RELEVANT LOVGIVNING ER DU INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL I FORBINDELSE MED EN TVIST MED EA ELLER DERES LICENSHAVERE ER AT STOPPE ANVENDELSEN AF EA-TJENESTERNE OG AT OPSIGE DIN KONTO. DU ER INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT EA OG DETS DATTERSELSKABER, LICENSHOLDERE OG PARTNERE IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOGEN HANDLINGER ELLER DERES, ELLER NOGEN ANDEN PERSONS, MANGEL PÅ HANDLING I FORBINDELSE MED ADFÆRD, KOMMUNIKATION ELLER INDHOLD PÅ EA-TJENESTERNE ELLER VED ANVENDELSEN AF EA-SOFTWARE. I INTET TILFÆLDE KAN EA ELLER DETS DATTERSELSKABERS, LICENSHOLDERES, PARTNERES, MEDARBEJDERES, LEDERES ELLER DIREKTØRERS (SAMLET BETEGNET "EA-PARTNERE") ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG BELØBE SIG TIL MERE END DET BELØB, DU HAR BETALT EA FOR EA-SERVICERNE. I INTET TILFÆLDE KAN EA, DENNES LICENSGIVERE ELLER EA-PARTNERE STILLES TIL ANSVAR FOR TILFÆLDIG ELLER AFLEDT SKADE OPSTÅET PÅ GRUND AF ANVENDELSEN AF EA-TJENESTERNE, EA-SOFTWARE, INTERNET ELLER FOR NOGET ANDET KRAV, DER ER RELATERET TIL DIN ANVENDELSE AF EA-TJENESTERNE ELLER KONTIENE. EA KAN IKKE HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR MISTEDE DATA, SKADER PÅ DIN SOFTWARE ELLER HARDWARE, ELLER ANDRE TAB ELLER SKADER, SOM DU ELLER TREDJEPART ER UDSAT FOR, UANSET OM DISSE OPSTÅR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGT, UNDER SPECIELLE VILKÅR, SOM FØLGE AF, ELLER PÅ NOGEN ANDRE MÅDER OPSTÅR SOM RESULTAT AF ADGANG TIL, ELLER BRUG AF, EN EA-TJENESTE, INDHOLD ELLER EA-SOFTWARE PÅ DIN COMPUTER OG/ELLER ENHED.

DA NOGLE STATER ELLER RETSKREDSE IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, VIL EA OG EA-PARTNERES ANSVAR I DISSE STATER ELLER RETSKREDSE VÆRE BEGRÆNSET I DEN UDSTRÆKNING, SOM LOVEN TILLADER. MED FORBEHOLD FOR ALLE LOVBESTEMTE FORBRUGERRETTIGHEDER, DER GÆLDER PÅ DIT OMRÅDE, GODKENDER, INDESTÅR FOR ELLER GARANTERER EA IKKE FOR NOGET TREDJEPARTSPRODUKT ELLER SERVICE, SOM TILBYDES GENNEM EA OG VIL IKKE VÆRE PART I ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE VÆRE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF TRANSAKTIONER MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER SERVICES. SE HER FOR YDERLIGERE INFORMATION VEDRØRENDE LOVMÆSSIGE GARANTIRETTIGHEDER, DER ER GÆLDENDE, DER HVOR DU BOR. FOR OPLYSNINGER OM FORBRUGERRETTIGHEDER FOR AUSTRALSKE FORBRUGERE HENVISES TIL http://help.ea.com/au/article/origin-au-returns-and-cancellations/.

17. Skadesløsholdelse

På EA’s anmodning accepterer du at værne om og holde EA og dets partnere, datterselskaber, medarbejdere, konsulenter, ledere, direktører, leverandører og indholdsleverandører skadesløse for alt ansvar, krav og udgifter, herunder advokatudgifter, der måtte opstå ved et brud på disse Servicebetingelser, som du er ansvarlig for, eller i forbindelse med din overførsel af indhold af enhver art på eller igennem EA-tjenester. Uden at begrænse den almene gyldighed af det foregående erklærer du dig enig i at holde EA skadesløs for enhver upassende eller ulovlig brug af din Konto, herunder den ulovlige eller urimelige brug af din Konto af nogen, som du har givet tilladelse til at bruge din Konto. Du accepterer, at du vil blive holdt personligt ansvarlig for din brug af EA-tjenester og for al din kommunikation og aktivitet på EA-tjenesterne, herunder ethvert Indhold, som du bidrager med, og at du vil holde EA og dets datterselskaber, medarbejdere, konsulenter, ledere og direktører skadesløse for ethvert ansvar og alle skader, der måtte forårsages af din omgang med EA-tjenester, herunder ethvert indhold, du måtte bidrage med.

EA og deres licensgivere forbeholder sig retten til for egen udgift at påtage sig forsvaret af og kontrol over alle sager, som i øvrigt kan være genstand for erstatning fra dig. I dette tilfælde vil du i denne sag ikke have yderligere forpligtelser til at holde EA og/eller deres licensgivere skadesløse. Dette afsnit vil fortsat gælde ved opsigelse af denne Aftale.  

18. Links til tredjeparters websider

EA-tjenester kan indeholde hyperlinks til websider, der drives af tredjeparter, herunder annoncører og andre indholdsleverandører. Disse websider vil muligvis indsamle data eller anmode om personlige informationer fra dig. EA har ingen kontrol over sådanne websider og er ikke ansvarlig for deres indhold, fortrolighedspolitiker eller for indsamling, brug eller offentliggørelse af nogen information, som disse websider måtte indhente.

19. Generelle betingelser

A. Retsmidler. Du erklærer dig enig i, at disse Servicebetingelser ikke har til hensigt at give, og ikke giver, nogen rettigheder eller retsmidler til nogen person andre end partnerne i disse Servicebetingelser. Du har desuden forstået og accepteret, at disse Servicebetingelser, EA's Fortroligheds- og cookiepolitik og alle de Betingelser, der er inkorporeret i disse Servicebetingelser, herunder EA’s håndhævelse af disse politikker, ikke har til hensigt at give, og ikke giver, nogen rettigheder eller retsmidler til nogen person.

B. Adskillelse. Hvis en bestemmelse i disse Servicebetingelser er ulovlig eller ikke kan håndhæves under gældende lovgivning, vil denne del af licensens bestemmelser tolkes i overensstemmelse med gældende lov for så vidt muligt at imødekomme EA’s oprindelige hensigt. Alle andre bestemmelser forbliver gyldige og vil kunne håndhæves fuldt ud.

C. Frafaldelse. EA’s manglende udførelse eller håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i disse Servicebetingelser vil ikke udgøre en frafaldelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Enhver frafaldelse af bestemmelser i disse servicebetingelser vil kun være gældende, hvis den foreligger i skriftlig form underskrevet af EA.

D. Gældende lov. Hvis du er bosiddende i et medlemsland af Den Europæiske Union: (i) gælder Englands love, undtagen dens lovvalgsregler, for disse Servicebetingelser og din(e) Konto(-i); og (ii) du accepterer udtrykkeligt, at Englands domstole alene har kompetence til at behandle ethvert krav eller enhver tvist med EA eller i alle henseender, hvad angår din(e) konto(-i) eller din brug af EA-tjenester, og du accepterer desuden udtrykkeligt at udøve den personlige kompetence ved Englands domstole i forbindelse med enhver strid, herunder andragender til EA, dets associerede selskaber, ansatte, entreprenører, ledere, direktører, forhandlere og indholdsudbydere. Hvis du er bosiddende i Republikken Korea, (i) gælder Republikken Koreas love, undtagen dens lovvalgsregler, for Salgsbetingelser; og (ii) du indvilger udtrykkeligt i, at Republikken Koreas domstole er de eneste med kompetence til at behandle alle retlige krav eller søgsmål, som måtte opstå ud fra eller i relation til disse Salgsbetingelser, og du indvilger udtrykkeligt i disse domstoles autoritet. Hvis du er bosiddende andetsteds: (i) gælder lovgivningen i staten Californien, undtagen dens lovvalgsregler, for disse Servicebetingelser og din(e) Konto(-i); og (ii) du accepterer udtrykkeligt, at i det omfang Afsnit 20 herunder finder anvendelse har de føderale og statslige domstole inden for United States District Court for Northern District of Californias alene kompetence til at behandle ethvert krav eller enhver tvist med EA eller i alle henseender, hvad angår din(e) Konto(i) eller din brug af EA-tjenester, og du accepterer desuden udtrykkeligt (i det omfang Afsnit 20 herunder finder anvendelse) disse domstoles autoritet i forbindelse med enhver tvist, der ikke er undtaget i henhold til Afsnit 20 herunder, inklusive anbringender mod EA, deres associerede selskaber, ansatte, entreprenører, ledere, direktører, forhandlere og indholdsudbydere. Som nævnt ovenfor kan din adfærd også være underlagt andre lokale, statslige, nationale og internationale lovgivninger.

20. Tvistbilæggelse ved bindende voldgift

Formålet med dette afsnit er at give en let anvendelig metode til løsning af tvister mellem os, såfremt de måtte opstå. Som diskuteret herunder i afsnit 20.e: Hvis vi ikke kan afgøre vores tvister uformelt, og du tildeles en mæglingssum, der er større end EA's seneste forligstilbud til dig (hvis afgivet), vil EA betale dig 150 % af din mæglingssum, op til 5000 dollar over din mæglingssum.

LÆS VENLIGST FØLGENDE GRUNDIGT. DET VEDRØRER DINE RETTIGHEDER.

De fleste kundehenvendelser kan besvares hurtigt og tilfredsstillende ved at logge på kundesupport-brugerfladen med din EA-konto, på help.ea.com/dk, support.popcap.com (for PopCap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars(TM): The Old Republic). I det usandsynlige tilfælde, at EA ikke kan løse et problem på tilfredsstillende vis (eller hvis EA ikke på uformel vis kan løse en uoverensstemmelse med dig), indvilger du og EA i at være bundet af følgende procedure for at løse alle tvister. Denne regel gælder for alle forbrugere i lovens videste udstrækning, men gælder udtrykkeligt ikke for borgere i Quebec, Rusland, Schweiz, medlemsstaterne i EU og Sydkorea. Ved at indgå denne aftale fralægger du og EA jer udtrykkeligt retten til retssager med jury eller kollektive søgsmål. Denne aftale skal fortolkes bredt. Voldgiftsmanden alene, og ikke nogen lokal, statslig eller føderal domstol, har bemyndigelse til at løse enhver tvist, der opstår mellem os, herunder alle tvister vedrørende fortolkningen, omfanget, håndhævelsen eller udformningen af denne voldgiftsaftale, herunder men ikke begrænset til, ethvert krav om at hele eller del af denne voldgiftsaftale ikke kan håndhæves. Dette afsnit dækker alle tvister mellem os (“Tvister”), deriblandt, men ikke begrænset til:

- erstatningskrav opstået som følge af eller i forbindelse med aspekter ved forholdet mellem os, uanset om det er som følge af kontrakt, skadevoldende forhold, vedtægt, svindel, urigtigt anbringende eller andre juridiske teorier
- erstatningskrav opstået før denne Aftale eller enhver tidligere aftale (deriblandt, men ikke begrænset til, erstatningskrav vedrørende reklamer)
- erstatningskrav, der i øjeblikket er genstand for et kollektivt søgsmål, hvori du ikke er medlem af en godkendt klasse; og
- erstatningskrav, der måtte opstå efter denne aftales ophævelse.

De eneste tvister, der ikke er dækket af dette Afsnit, er følgende:

- erstatningskrav om at håndhæve eller beskytte, eller i forhold til gyldigheden af, nogen af dine eller EA's (eller EA's licenshaveres) intellektuelle ejendomsrettigheder
– erstatningskrav i forbindelse med eller opstået som følge af anklager om tyveri, piratkopiering eller uautoriseret brug af intellektuel ejendom
- hvis du bor i Australien: et erstatningskrav om at håndhæve enhver lovbestemt forbrugerrettighed, som tilkommer dig i henhold til australsk forbrugerlovgivning; og
– derudover vil intet i dette Afsnit forhindre nogen af parterne i at indlede en småsagsproces.

Referencer til "EA", "vi" og "dig" og "os" omfatter vores respektive datterselskaber, samarbejdspartnere, agenter, medarbejdere, tidligere interessenter, efterfølgere og erhverver, såvel som autoriserede og ikke-autoriserede brugere eller modtagere af tjenester eller software underlagt denne eller tidligere aftaler mellem os. Denne voldgiftsaftale er beviset for en transaktion ifølge interstatslig handelspraksis, og dermed er denne bestemmelse og håndhævelsen af den underlagt Federal Arbitration Act (den amerikanske voldgiftslov). Denne bestemmelse om voldgiftsaftale skal overleve ophør af disse Servicebetingelser.

A.    Uformelle forhandlinger/tvistmeddelelse. Du og EA indvilger i først at forsøge at forhandle enhver uformelt i mindst 30 dage, før en voldgift indledes. Sådanne uformelle forhandlinger vil starte med modtagelsen af en skriftligt meddelelse fra den ene person til den anden (“Tvistmeddelelse”). Tvistmeddelelser skal: (a) indeholde det fulde navn på og kontaktoplysninger for den klagende part, (b) beskrive arten af og grundlaget for kravet eller tvisten og (c) fremsætte den specifikke erstatning, der søges ("Krav"). EA vil sende sin Tvistmeddelelse til din faktureringsadresse (hvis du har opgivet den) eller til den e-mailadresse, du har opgivet. Du skal sende din Tvistmeddelelse til: Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City CA 94065, ATTENTION: Legal Department.

B.    Bindende voldgift. Hvis du og EA ikke kan afgøre en Tvist via uformelle forhandlinger inden for 30 dage efter modtagelsen af en Tvistmeddelelse, kan enten du eller EA vælge at få afgjort Tvisten endegyldigt og eksklusivt gennem bindende voldgift. Alle valg om voldgift fra den ene eller den anden part er endelige og gensidigt bindende. DU FORSTÅR, AT DU OG EA MED DENNE AFTALE FRALÆGGER JER RETTEN TIL SØGSMÅL OG RETSSAGER MED JURY. Voldgiften føres af American Arbitration Association (det amerikanske voldgiftsinstitut, “AAA”) under deres Commercial Arbitration Rules (handelsretlige voldgiftsregler) og, hvis det er relevant, AAA’s Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (AAA's tillægsprocedurer for forbrugerrelaterede tvister, “AAA Consumer Rules”), som begge kan findes på AAA's webside www.adr.org. Dine udgifter til voldgift og din del af vederlaget til voldgiftsmanden reguleres af AAA-reglerne og, hvis relevant, begrænset af AAA Consumer Rules. Hvis voldgiftsmanden afgør, at sådanne udgifter er for høje, eller hvis du sender EA en meddelelse til adressen for Tvistmeddelelse herover og meddeler, at du ikke kan betale udgifterne til voldgift, vil EA betale alle voldgiftsudgifter. Voldgiften kan foretages personligt, via indsendelse af dokumenter, via telefon eller online. Voldgiftsmanden vil træffe en afgørelse på skrift og begrunder afgørelsen, hvis en af parterne beder herom. Voldgiftsmanden skal følge gældende lovgivning, og alle kompensationer kan anfægtes, hvis voldgiftsmanden ikke har gjort dette. Du og EA kan via retten fremskynde voldgift, bremse en afventende voldgiftssag eller bekræfte, ændre, frasige jer eller vedgå en bedømmelse af kendelsen afsagt af voldgiftsmanden..

C.    Begrænsninger. Du og EA accepterer, at alle voldgiftssager er begrænset til den individuelle Tvist mellem dig og EA, uanset om den efterspurgte erstatning er en økonomisk erstatning eller et erstatningspåbud, og hvis enhver erstatning tildeles dig ved voldgift, gælder den dig som enkeltperson. I lovens videste udstrækning: (1) kan ingen anden tilslutte sig voldgiften; (2) ingen Tvist kan indgå i en kollektiv voldgift eller underlægges kollektive søgsmål; og (3) der er ingen rettigheder eller bemyndigelser, hvorunder en Tvist kan siges at repræsentere den genelle offentlighed eller nogen andre personer bortset fra dig selv. DU OG EA ACCEPTERER, AT I HVER ISÆR KUN KAN GØRE KRAV GÆLDENDE OVER FOR HINANDEN I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM REPRÆSENTANT FOR ELLER MEDLEM AF EN KLASSE ELLER I NOGEN REPRÆSENTATIV ROLLE. Ydermere – medmindre både du og EA indgår anden aftale – må voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end én persons krav og må ikke på anden vis påtage sig nogen former for repræsentative eller kollektive søgsmål. Hvis denne specifikke regel ikke kan håndhæves, er hele denne voldgiftsaftale ugyldig.

D.    Placering. Hvis du er borger i USA, vil voldgift finde sted på et sted inden for rimelig afstand af din bopæl. For borgere uden for USA vil voldgift blive indledt i San Mateo County i Staten Californien i USA, og du og EA accepterer at underlægge jer denne domstols civilretlige autoritet til fremskyndelse af voldgift, bremse afventende voldgiftssager, bekræfte, modificere, frasige eller vedgå en bedømmelse af kendelsen afsagt af voldgiftsmanden.

E.    Gældsinddrivelse og advokatsalærer. Hvis voldgiftsmanden afgørelse til fordel for et krav, du har fremsat mod EA, og tildeler dig en kompensation, der har større monetær værdi end EA's seneste skriftlige forligstilbud fremsendt før øvrige skriftlige indsendelser til voldgiftsmanden, vil EA:

– betale dig 150 % af din voldgiftskompensation, op til 5.000 dollar over din voldgiftskompensation; og
- godtgøre samtlige udgifter, som du har haft, til advokatbistand, administration og voldgift. Parterne hver især er ansvarlige for egne advokatomkostninger og dertilhørende udgifter (herunder udgifter og gebyrer til sagkyndige), men voldgiftsmanden har bemyndigelse til at udstede advokatudgifter og -gebyrer inden for rammerne af gældende lov. EA fralægger sig retten til at modtage kompensation for advokatsalærer og udgifter i forbindelse med alle voldgiftssager, som vi er involveret i.


F.    Begrænsning af voldgiftsmandens bemyndigelse. Voldgiftsmanden kan kun give erstatning eller påbud til fordel for den individuelle part, der søger erstatning, og kun i et omfang, der er nødvendigt for at yde erstatning på baggrund af partens individuelle krav.

G.    Ændringer i denne bestemmelse. EA vil ikke håndhæve væsentlige ændringer til denne voldgiftsaftale imod kontoindehavere, medmindre de udtrykkeligt har accepteret de ændrede betingelser.

21. Hele aftalen

Servicebetingelserne (inklusive EA Fortroligheds- og cookiepolitik samt andre Supplerende betingelser indbefattet som reference i dette dokument) og enhver offentliggjort regel eller besked vedrørende et bestemt spil, en aktivitet, konkurrence eller ’sweepstake’ udgør den samlede aftale mellem dig og EA i forhold til dine rettigheder og forpligtelser i brugen af EA-tjenester. Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem Servicebetingelserne og andre regler eller beskeder offentliggjort på en EA-tjeneste, vil EA alene afgøre konflikten efter eget skøn.

22. Meddelelse til borgere i Californien  

I henhold til Cal. Civil Code § 1789,3, gøres der opmærksom på, at (a) EA har hovedkvarter på 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, (b) de gebyrer og priser, der gælder for EA-tjenester, kan variere alt efter den tjeneste, der er valgt af dig, og (c) hvis du har klager vedrørende EA-tjenester, eller ønsker yderligere oplysninger om brug af EA-tjenester, kan du besøge EA's kundesupport-websider på help.ea.com/dk, support.popcap.com (for Popcap-produkter) eller swtor.com/support (for Star Wars(TM): The Old Republic). Ved klager kan du også kontakte "Complaint Assistance Unit" i "Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs" skriftligt på adressen 400 "R" Street, Sacramento, CA 95814 eller ringe til (916) 445-1254 eller (800) 952-5210.

Tilføj terms.ea.com/da som bogmærke, og besøg hjemmesiden med jævne mellemrum, så du kan læse opdateringerne til EA Servicebetingelser.

23. Supplerende betingelser

Supplerende vilkår og betingelser for specifikke EA-tjenester

Visse EA-tjenester vil muligvis kræve, at du læser og accepterer vilkår og betingelser, der gælder specifikt for den pågældende EA-tjeneste. Din ret til at bruge en sådan EA-tjeneste er underlagt disse specifikke vilkår og disse Servicebetingelser. Hvis der er nogen uoverensstemmelser mellem de specifikke betingelser og disse betingelser, vil EA alene afgøre konflikten efter eget skøn.

Brugeraftale og Fortrolighedspolitik for Nintendo Network Services
Brugeraftalen og Fortrolighedspolitikken for Nintendo Network Services er fortsat gældende i deres helhed, og gælder også din adfærd, når du bruger EA-tjenester gennem Wii U-konsollen. I de tilfælde, hvor Brugeraftalen for Nintendo Network Services er i konflikt med EA's Servicebetingelser, er det Brugeraftalen for Nintendo Network Services, der gælder. EA er udelukkende ansvarlige for driften af og indholdet på EA-tjenester.

Brugsbetingelser for Xbox Live®
Brugsbetingelser for Xbox Live® vil fortsat gælde i deres helhed samt være gældende for din adfærd, når du bruger EA-tjenester gennem Xbox Live®. I den udstrækning, at Brugsbetingelserne for Xbox Live® er i konflikt med EA's servicebetingelser, er det Brugsbetingelserne for Xbox Live®, der gælder. EA er udelukkende ansvarlig for driften af og indholdet på EA-tjenester. Microsoft kan indsamle oplysninger om dig og din anvendelse af Xbox Live®, når du bruger EA-tjenester igennem Xbox Live®. Microsofts anvendelse og indsamling af sådanne oplysninger er reguleret af Xbox Live®-fortrolighedserklæringen (som kan rekvireres på xbox.com eller ved at ringe til 1-800-4MY-XBOX). NÅR DU BRUGER EA-TJENESTER IGENNEM Xbox Live® , ACCEPTERER DU HERMED, AT MICROSOFT IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, SOM MÅTTE VÆRE OPSTÅET UNDER DIN BRUG AF EA-TJENESTER IGENNEM Xbox Live®-TJENESTEN, OG DU FRAFALDER HERMED ALLE ANLEDNINGER TIL AT SAGSØGE OG FREMSÆTTE ANBRINGENDER, SOM DU MULIGVIS VIL KUNNE FORSVARE, MOD MICROSOFT, SOM ER OPSTÅET AF SÅDANNE SKADER ELLER DIN ANVENDELSE AF EA-TJENESTER. EA er udelukkende ansvarlig for at yde al kundesupport og betaling for tjenester, som er indhentet gennem EA-tjenester.

EA-onlinetjeneste til computerunderholdningssystemet PlayStation®2
Erklæring fra Sony Computer Entertainment (Nordamerika)
"DNAS"
Denne software bruger “DNAS” (Dynamic Network Authentication System), et navnebeskyttet godkendelsessystem produceret af Sony Computer Entertainment Inc. (“SCEI”). “DNAS” indsamler oplysninger om brugerens hardware og software til godkendelse, kopibeskyttelse, kontoblokering, system, regler eller spilstyring og andre formål. De indsamlede oplysninger vil ikke identificere brugeren personligt, og vil ikke blive videregivet til et firma uden for SCE. EN UDGIVER KAN KOMBINERE DISSE OPLYSNINGER MED OPLYSNINGER, DER IDENTIFICERER BRUGEREN PERSONLIGT, FRA UDGIVERENS ARKIVER, HVIS BRUGEREN VIDEREGIVER OPLYSNINGER, DER IDENTIFICERER BRUGEREN PERSONLIGT. FØR DU VIDEREGIVER NOGEN FORM FOR PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL EN UDGIVER, BEDER VI DIG VENLIGST LÆSE UDGIVERENS FORTROLIGHEDSPOLITIK OG VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG. VIDEREGIV IKKE OPLYSNINGER, DER IDENTIFICERER DIG PERSONLIGT, MEDMINDRE DU ACCEPTERER BETINGELSERNE FOR BRUG OG VILKÅRENE I DERES FORTROLIGHEDSPOLITIK. SCEI, Sony Computer Entertainment America ("SCEA") og deres associerede selskaber kan ikke garantere “DNAS”-servernes fortsatte drift. SCEA kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl i forbindelse med “DNAS”-servernes ydelse. Hvis du modtager en besked under login om “DNAS”-godkendelsesfejl", bedes du kontakte SCEA Consumer Services på 1-866-466-5333. Du kan finde yderligere oplysninger om “DNAS” på www.us.playstation.com/DNAS. I tilfælde af system-inkompatibilitet, eller manglende driftsevne med DNAS, skal ansvaret for SCEI, SCEA og deres tilknyttede selskaber, ene og alene begrænses til reparation eller udskiftning af brugerens konkrete spilsoftware, konsol eller perifære enheder efter SCEA's valg. Hverken SCEA, dets moderselskaber, datterselskaber eller licensudgivere kan holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, systemfejl, godkendelsesfejl eller systemsammenbrud, som fra tid til anden kan påvirke spillet eller adgangen hertil.

Erklæring fra Sony Computer Entertainment (Europa)
Denne software bruger “DNAS” (Dynamic Network Authentication System), et navnebeskyttet godkendelsessystem produceret af Sony Computer Entertainment Inc. (“SCEI”). “DNAS” indsamler oplysninger om brugerens hardware og software til godkendelse, kopibeskyttelse, kontoblokering, system, regler eller spilstyring og andre formål. SCEI, Sony Computer Entertainment Europe (“SCEE”) og deres tilknyttede selskaber kan ikke garantere “DNAS”-servernes fortsatte drift. SCEE kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl i forbindelse med “DNAS”-servernes ydelse. Hvis du modtager en besked under login om “DNAS”-godkendelsesfejl", bedes du kontakte dit lokale PlayStation-kundeservicenummer, som angivet i softwaremanualen. Yderligere oplysninger om “DNAS” fås ved henvendelse til PlayStation.com. I tilfælde af system-inkompatibilitet, eller manglende driftsevne med DNAS, skal ansvaret for SCEI, SCEE og deres tilknyttede selskaber begrænses til reparation eller udskiftning af brugerens konkrete spilsoftware, konsol eller perifære enheder efter SCEE' valg. Hverken SCEE, deres moderselskaber, datterselskaber eller licensudgivere kan holdes ansvarlige for eventuelle forsinkelser, systemfejl, godkendelsesfejl eller systemsammenbrud, som fra tid til anden kan påvirke spillet eller adgangen hertil.

Erklæring fra Sony Computer Entertainment (Japan) om fortrolighedspolitik & netværk
Denne software bruger et netværksgodkendelsessystem (Network Authentication System). “DNAS” indsamler oplysninger om brugerens hardware og software til godkendelse, kopibeskyttelse, kontoblokering, system, regler eller spilstyring og andre formål. De indsamlede oplysninger vil ikke identificere brugeren personligt. Electronic Arts kan kombinere disse oplysninger med oplysninger, der identificerer brugeren personligt, fra Electronic Arts’ arkiver, hvis du videregiver oplysninger, der identificerer brugeren personligt. Før du videregiver nogen form for personlige oplysninger til Electronic Arts, beder vi dig venligst læse Electronic Arts’ Fortrolighedspolitik og vilkår og betingelser for brug. Videregiv ikke oplysninger, der identificerer dig personligt, til Electronic Arts, medmindre du accepterer betingelserne for brug og vilkårene i fortrolighedspolitikken.

EA-onlinetjeneste til PlayStation®3-computerunderholdningssystem og PlayStation®4-computerunderholdningssystem
Servicebetingelserne for PlayStation™Network er fortsat gældende i deres helhed og gælder også din adfærd, når du bruger EA Online gennem PlayStation™Network. I den udstrækning, at EA's Servicebetingelser er i konflikt med Servicebetingelserne for PlayStation™Network og Brugeraftalen, er det Brugsbetingelserne og Brugeraftalen for PlayStation™Network, der er gældende.

PlayStation®Store-køb i Europa:
Alt indhold, der købes fra en butik i et spil, købes gennem Sony Network Entertainment Europe Limited (“SNEE”) og er underlagt PlayStation™Network Betingelser for tjenesteydelse, som findes på PlayStation®Store. Kontroller rettighederne til brug for hvert enkelt køb, da de kan være forskellige fra vare til vare. Medmindre andet er vist, har indhold, som er tilgængeligt i en butik i et spil, den samme aldersklassifikation som spillet.

PlayStation®Store-køb i USA og Canada:
Køb og brug af genstande er underlagt servicebetingelserne og brugeraftalen for PlayStation™Network. Denne onlinetjeneste er blevet sublicenseret til dig af Sony Computer Entertainment America.

Adobe®-produkter
Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996-2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Afventende patenter i USA og andre lande. Adobe og Flash er enten varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande.

Adobe® Shockwave® Player. Copyright © 1996-2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Shockwave er enten varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande.

Adobe® AIR™. Copyright © 2007-2012. Adobe Systems Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe og Adobe AIR er enten varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande.


Version 45372_11
Aktuel brugeraftale