Az Electronic Arts Inc. és az EU–USA, és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs keretrendszer

TRUSTe

Az Electronic Arts Inc. tagsága révén magára nézve kötelezőnek tekinti az EU–USA és Svájc-USA adatvédelmi pajzs (Privacy Shield) keretrendszereknek való megfelelést. Az EA feltétel nélkül érvényesíti az adatvédelmi pajzs alapelveit az összes személyes adat vonatkozásában, melyet az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamai, az Egyesült Királyság és Svájc területén gyűjt, és amelyek átadása a területileg hatályos adatvédelmi pajzs keretrendszerre és alapelvekre hagyatkozva történt meg. Amennyiben az adatvédelmi szabályzat és az adatvédelmi pajzs (Privacy Shield) alapelvei között bármilyen ellentmondás áll fenn, az adatvédelmi pajzs elvei irányadóak. Az adatvédelmi pajzs keretrendszerével és a megszerzett tanúsítványokkal kapcsolatban az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma által összeállított adatvédelmi pajzs lista nyújt további tájékoztatást.

Az EA az EU–USA és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs égisze alatt kapott és harmadik félnek továbbadott személyes adatokhoz kapcsolódó felelősségének mértékét az adatvédelmi pajzs alapelvei szabják meg. Az adatvédelmi pajzs alapelvei értelmében az EA felelősséggel tartozik a személyes adatok feldolgozásával megbízott harmadik felek az alapelvekkel összeegyeztethetetlen munkájáért, hacsak nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy a sérelmes eljárásért nem tartozik felelősséggel.

Az adatvédelmi pajzs keretrendszerei által szabályozottan kezelt és átadott személyes adatok vonatkozásában az EA az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottságának tartozik elszámolással. Az EA bizonyos helyzetekben rákényszerülhet személyes adatok kiadására, ha arra állami szervek, ideértve a nemzetbiztonságért és bűnüldözésért felelős hatóságokat, jogszerűen kötelezik.

Ahogyan azt az EA Adatvédelmi és sütikezelési elvek „Kapcsolat” fejezete részletezi, az EU- vagy Svájci adatvédelmi pajzzsal, illetve bármely egyéb adatvédelmi kérdéssel összefüggő panasszal a Privacy Portal (Adatvédelmi portál) segítségével lépj velünk kapcsolatba. Amennyiben úgy véli, hogy megoldatlan adatvédelmi vagy adatfelhasználási problémáját nem megfelelően kezeltük, vegye fel a kapcsolatot független, egyesült államokbeli vitarendezési szolgáltatónkkal (https://feedback-form.truste.com/watchdog/request), amely ingyenesen áll rendelkezésére. Bizonyos, az adatvédelmi pajzs webhelyén részletezett körülmények közt Ön kérheti az illetékes választottbíróság döntését is, amennyiben a jogorvoslat összes egyéb lehetőségét kimerítette.

Az EA az EU adatvédelmi pajzshoz és a svájci adavtédelmi pajzshoz kapcsolódó kötelezettségei az EGT tagállamai, az Egyesült Királyság és Svájc területén gyűjtött, az EA Adatvédelmi és sütikezelési elvei szerint kezelt valamennyi személyes adatra kiterjednek. Az EA teljesíti az adatvédelmi pajzs alapelvekben foglalt elvárásokat a személyes adatokra vonatkozóan.