ภาคผนวก

ตารางนี้จะแสดงผู้ให้บริการวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณาของเรารวมถึงสถานที่ สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติรวมถึงการเลือกไม่ เข้าร่วมเครือข่ายของผู้ให้บริการเหล่านี้ในหลายกรณี

เครือข่ายโฆษณาต่างๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนว ปฏิบัติของบริษัทจัดหาโฆษณาขนาดใหญ่ที่อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของท่านบนเว็บไซต์นี้และอื่นๆ หรือการ "เลือกไม่เข้าร่วม" เป็นกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาโดยสมาชิกเครือข่ายโฆษณา National Advertising Initiative (NAI) ท่านควรแวะเข้าไปที่ www.networkadvertising.org.


การโฆษณาทางออนไลน์และทางมือถือ

ผู้ให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเลือกไม่เข้าร่วม
33Across https://33across.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AcuityAds https://www.acuityads.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Adara https://adara.com/privacy-promise/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AdColony https://www.adcolony.com/privacy-policy/ ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
AddThis https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AdMob https://policies.google.com/privacy?hl=en http://www.google.com/settings/ads
Adobe https://www.adobe.com/privacy.html http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AdRoll https://www.adrollgroup.com/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AdX https://policies.google.com/privacy?hl=en http://www.google.com/settings/ads
Aerserv https://www.inmobi.com/privacy-policy/ https://www.inmobi.com/page/opt-out/
AlikeAudience https://alikeaudience.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Amobee https://www.amobee.com/trust/privacy-guidelines/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Apollo http://apolloprogram.com/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AppLovin https://www.applovin.com/privacy/ https://www.applovin.com/optout
AppNexus https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices หรือ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Appreciate https://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Audiencerate http://www.audiencerate.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AuDigent https://audigent.com/platform-privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Bazaarvoice https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
BounceX https://www.bouncex.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Branch https://branch.io/policies/#privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
BrightRoll https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
Chartboost https://answers.chartboost.com/en-us/articles/115001489623 https://answers.chartboost.com/en-us/articles/115001489623
Choozle https://choozle.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Clickagy https://www.clickagy.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Clicksco https://www.clicksco.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Conversant https://www.conversantmedia.com/legal/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Criteo https://www.criteo.com/privacy/ https://www.criteo.com/privacy/ หรือ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Cross Pixel Media http://crosspixel.net/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Cuebiq https://www.cuebiq.com/about/privacy-commitment/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Data Plus Math https://www.dataplusmath.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Dataxu https://www.dataxu.com/about-us/privacy/data-collection-platform/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Datonics https://www.datonics.com/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Drawbridge https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
EMX https://emxdigital.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Evolve http://www.evolvemediallc.com/privacy/ http://www.evolvemediallc.com/privacy/
Exelate https://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Exponential http://exponential.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Eyeota https://www.eyeota.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Eyeview https://www.eyeviewdigital.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Facebook Network https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Factual https://www.factual.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Flashtalking https://www.flashtalking.com/privacypolicy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Freckle IoT https://freckleiot.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Fysical https://fysical.com/privacypolicy/enduser/index.html http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Google https://policies.google.com/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Google Mobile Ads https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/technologies/ads
GumGum https://gumgum.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Hivestack https://hivestack.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
IgnitionOne https://ignitionone.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
IHS Martkit (formerly MarkIt on Demand) https://ihsmarkit.com/legal/privacy-policy.html http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
IMS https://www.imscorporate.com/en/privacy-policy/ ไม่มี
Index Exchange https://www.indexexchange.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
inMarket https://inmarket.com/privacy_policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
inMobi https://www.inmobi.com/privacy-policy/ https://www.inmobi.com/page/opt-out/
Innovid https://www.innovid.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Intent Media https://intent.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Interactive Media https://www.stroeer.com/en/service/privacy-policy.html https://www.stroeer.com/en/service/privacy-policy.html
ironSource https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/ ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
Kargo https://kargo.com/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
KBM Group https://www.kbmg.com/about-us/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Krux https://www.salesforce.com/company/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Lifestreet http://www.lifestreet.com/privacy/ https://www.lifestreet.com/optout
Lotame https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Media.net https://www.media.net/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
MediaMath https://www.mediamath.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Millenial Media https://policies.oath.com/in/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
MiQ http://www.wearemiq.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Mobile Fuse https://mobilefuse.com/privacy-policy/ ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
Narrativ https://dashboard.narrativ.com/#/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Nativo https://www.nativo.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Netmining https://ignitionone.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
NetSeer http://inuvo.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Neustar/Aggregate Knowledge https://www.home.neustar/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Nexage https://policies.oath.com/in/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
NinthDecimal https://www.ninthdecimal.com/privacy-policy-terms-of-service/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Numberly https://mmtro.com/privacy/en/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Oath https://policies.oath.com/in/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html หรือ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
OneMarket https://www.onemarketnetwork.com/privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
OpenX https://www.openx.com/legal/privacy-policy/ www.youronlinechoices.com
Optimatic http://www.optimatic.com/wp-content/uploads/2016/11/Privacy_Policy11-16.pdf http://www.optimatic.com/wp-content/uploads/2016/11/Privacy_Policy11-16.pdf
Oracle Data Cloud https://www.oracle.com/legal/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Outbrain https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
ownerIQ https://www.owneriq.com/privacy-notice http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Parrable https://www.parrable.com/privacy.html http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
PersonaGraph http://www.personagraph.com/pgv2/privacy-policy http://www.personagraph.com/pgv2/optout
Place Exchange https://www.placeexchange.com/privacy.html http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
PlaceIQ https://www.placeiq.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
POKKT https://www.pokkt.com/privacy ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
PubMatic https://pubmatic.com/legal/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Pulpo https://www.pulpo.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
PulsePoint https://www.pulsepoint.com/privacy-policy/platform http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Qualia https://www.alc.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Quantcast https://www.quantcast.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Rakuten Marketing https://rakutenmarketing.com/legal-notices/website-privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Retargetly https://retargetly.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Reveal Mobile https://revealmobile.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
RhythmOne https://www.rhythmone.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Rubicon https://rubiconproject.com/privacy-policy/ https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/ หรือ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
RUN http://www.runads.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
SafeGraph https://www.safegraph.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Samba TV https://platform.samba.tv/privacy-center/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
ShareThis https://sharethis.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Signal https://www.signal.co/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Simpli.fi https://simpli.fi/site-privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Sizmek https://www.sizmek.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Skyhook https://www.skyhook.com/data-privacy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Smaato http://www.smaato.com/privacy http://www.smaato.com/privacy
SponsorPay (Fyber) https://www.fyber.com/legal/privacy-policy/ อีเมล: marketing@fyber.com
SpotX https://www.spotx.tv/privacy-policy/ https://www.spotx.tv/privacy-policy/gdpr/
Springserve (Yellow Hammer) https://springserve.com/privacy-policy https://springserve.com/opt-out/
SteelHouse https://steelhouse.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Taboola https://www.taboola.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Tapad https://www.tapad.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
The Trade Desk https://www.thetradedesk.com/general/website-privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Throtle https://throtle.io/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
TrueData https://www.truedata.co/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Undertone https://www.undertone.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
UnityAds https://unity3d.com/legal/privacy-policy ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
Upsight https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Varick Media https://varick.co/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Venatus Media https://www.venatusmedia.com/privacy/ http://optout.aboutads.info
Viant https://www.viantinc.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Vibrant https://www.vibrantmedia.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Visto https://zetaglobal.com/privacy-policy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Vungle https://vungle.com/privacy/ https://vungle.com/opt-out/
Weborama https://weborama.com/en/weborama-privacy-commitment/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Xaxis https://www.xaxis.com/privacy-notice/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
X-ID http://www.x-id.com/privacy-policy http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Yieldmo https://www.yieldmo.com/privacy/ http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Yume http://www.yume.com/privacy-policies http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

การวิเคราะห์ทางออนไลน์

ผู้ให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเลือกไม่เข้าร่วม
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) https://www.adobe.com/privacy.html https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Chartbeat https://chartbeat.com/privacy/ https://static.chartbeat.com/opt-out.html
Visto https://www.vistohub.com/privacy-policy/ https://www.vistohub.com/opt-out/
ComScore https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy http://optout.aboutads.info
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ ไม่มี
Google Analytics https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Hubspot https://legal.hubspot.com/privacy-policy https://legal.hubspot.com/privacy-policy
MediaCom https://www.mediacom.com/en/privacy-policy http://www.mediacom.com/usercontrols/OPT-OUT_call.html
Mixpanel https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/ https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360000679006-Managing-Personal-Information#optout-users
Nanigans https://www.nanigans.com/privacy-policy/ https://www.nanigans.com/privacy-policy/
Nielsen https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html

การวิเคราะห์ทางมือถือ 

ผู้ให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเลือกไม่เข้าร่วม
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) https://www.adobe.com/privacy.html https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
App Annie https://www.appannie.com/en/legal/privacy/ https://www.appannie.com/en/legal/privacy/
Crashlytics https://policies.google.com/privacy ไม่มี
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ ไม่มี
Fiksu https://www.fiksu.com/privacy-policy https://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
Fuseboxx https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Google Analytics https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps https://policies.google.com/privacy http://www.google.com/settings/ads
Swrve https://www.swrve.com/company/privacy https://www.swrve.com/company/privacy
Tapjoy https://www.tapjoy.com/legal/#privacy-policy https://www.tapjoy.com/legal/#opt-out
Upsight https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/รุ่น 57605_7