ภาคผนวก


ตารางนี้จะแสดงผู้ให้บริการวิเคราะห์และนำเสนอโฆษณาของเรารวมถึงสถานที่ สำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติรวมถึงการเลือกไม่ เข้าร่วมเครือข่ายของผู้ให้บริการเหล่านี้ในหลายกรณี

เครือข่ายโฆษณาต่างๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนว ปฏิบัติของบริษัทจัดหาโฆษณาขนาดใหญ่ที่อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของท่านบนเว็บไซต์นี้และอื่นๆ หรือการ "เลือกไม่เข้าร่วม" เป็นกลุ่มเป้าหมายการโฆษณาโดยสมาชิกเครือข่ายโฆษณา National Advertising Initiative (NAI) ท่านควรแวะเข้าไปที่ www.networkadvertising.org


การโฆษณาทางออนไลน์และทางมือถือ

ผู้ให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเลือกไม่เข้าร่วม
Adara https://adara.com/privacy-promise/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AdColony https://www.adcolony.com/privacy-policy/ ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
AdMob https://policies.google.com/privacy?hl=en http://www.google.com/settings/ads
AdX https://policies.google.com/privacy?hl=en http://www.google.com/settings/ads
Aerserv https://www.inmobi.com/privacy-policy/ https://www.inmobi.com/page/opt-out/
Albert AL https://albert.ai/privacy-policy/ N/A
Amazon https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html https://www.amazon.com/adprefs
Apex Mobile Media https://www.apexmobilemedia.com/privacy-policy N/A
Apple Search Ads https://searchads.apple.com/privacy https://support.apple.com/en-us/HT202074
AppLovin https://www.applovin.com/privacy/ https://www.applovin.com/optout
AppNexus https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices หรือ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Appreciate https://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Bannerflow https://www.bannerflow.com/privacy/ https://www.bannerflow.com/cookies/
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Chartboost https://answers.chartboost.com/en-us/articles/115001489623 https://answers.chartboost.com/en-us/articles/115001489623
Criteo https://www.criteo.com/privacy/ https://www.criteo.com/privacy/ หรือ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Data Plus Math https://www.dataplusmath.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Digital Turbine https://www.digitalturbine.com/privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Exelate https://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Facebook Network https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Google https://policies.google.com/privacy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Google Mobile Ads https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/technologies/ads
GumGum https://gumgum.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
IMS https://www.imscorporate.com/en/privacy-policy/ N/A
inMobi https://www.inmobi.com/privacy-policy/ https://www.inmobi.com/page/opt-out/
Innovid https://www.innovid.com/privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Interactive Media https://www.stroeer.com/en/service/privacy-policy.html https://www.stroeer.com/en/service/privacy-policy.html
ironSource https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/ ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
Jump https://jump450.com/privacy-policy/ N/A
Kayzen https://kayzen.io/data-privacy-policy N/A
Lifestreet http://www.lifestreet.com/privacy/ https://www.lifestreet.com/optout
Liftoff https://liftoff.io/privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Lotame https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Mobile Fuse https://mobilefuse.com/privacy-policy/ ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
Molocco http://privacy.molocoads.com/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Mopub https://www.mopub.com/en/legal/privacy N/A
Nexage https://policies.oath.com/in/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
Oath https://policies.oath.com/in/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html หรือ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
OpenX https://www.openx.com/legal/privacy-policy/ www.youronlinechoices.com
Optimatic http://www.optimatic.com/wp-content/uploads/2016/11/Privacy_Policy11-16.pdf http://www.optimatic.com/wp-content/uploads/2016/11/Privacy_Policy11-16.pdf
Oracle Data Cloud https://www.oracle.com/legal/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
POKKT https://www.pokkt.com/privacy ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
PubMatic https://pubmatic.com/legal/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Rakuten Marketing https://rakutenmarketing.com/legal-notices/website-privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Retargetly https://retargetly.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
RhythmOne https://www.rhythmone.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Rubicon https://rubiconproject.com/privacy-policy/ https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/ หรือ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
SafeGraph https://www.safegraph.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Scanova https://scanova.io/privacy-policy.html https://scanova.io/privacy-policy.html
Simulmedia https://www.simulmedia.com/privacy N/A
Smaato http://www.smaato.com/privacy http://www.smaato.com/privacy
Snapchat https://snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
SponsorPay (Fyber) https://www.fyber.com/legal/privacy-policy/ อีเมล: marketing@fyber.com
SpotX https://www.spotx.tv/privacy-policy/ https://www.spotx.tv/privacy-policy/gdpr/
Springserve (Yellow Hammer) https://springserve.com/privacy-policy https://springserve.com/opt-out/
Superscale https://superscale.com/privacy-policy/ N/A
Tapjoy https://www.tapjoy.com/legal/general/privacy-policy/ https://www.mopub.com/en/legal/optout/
TikTok https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-us?lang=en https://www.tiktok.com/legal/report/privacy
The Trade Desk https://www.thetradedesk.com/general/website-privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Undertone https://www.undertone.com/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
UnityAds https://unity3d.com/legal/privacy-policy ขอแนะนำการตั้งค่าจำกัดการติดตามโฆษณา
Upsight https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Venatus Media https://www.venatusmedia.com/privacy/ http://optout.aboutads.info
Vungle https://vungle.com/privacy/ https://vungle.com/opt-out/
Xaxis https://www.xaxis.com/privacy-notice/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Yume http://www.yume.com/privacy-policies http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

การวิเคราะห์ทางออนไลน์

ผู้ให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเลือกไม่เข้าร่วม
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) https://www.adobe.com/privacy.html https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Chartbeat https://chartbeat.com/privacy/ https://static.chartbeat.com/opt-out.html
ComScore https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy http://optout.aboutads.info
DoubleVerify https://doubleverify.com/privacy-policy/ https://doubleverify.com/opt-out/
IAS https://integralads.com/privacy-policy/ N/A
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ N/A
Google Analytics https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Ads Data Hub (ADH) https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Habu https://habu.com/privacy-policy https://habu.com/cookie-policy#cookie-choices
Hubspot https://legal.hubspot.com/privacy-policy https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Infosum https://www.infosum.com/legals/privacy-policy N/A
Kantar https://www.kantar.com/cookies-policies N/A
m/Six https://www.msixagency.com/gb/privacy-policy/ N/A
MediaCom https://www.mediacom.com/en/privacy-policy http://www.mediacom.com/usercontrols/OPT-OUT_call.html
Mixpanel https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/ https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360000679006-Managing-Personal-Information#optout-users
Nanigans https://www.nanigans.com/privacy-policy/ https://www.nanigans.com/privacy-policy/
Nielsen https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html

การวิเคราะห์ทางมือถือ

ผู้ให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว การเลือกไม่เข้าร่วม
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) https://www.adobe.com/privacy.html https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
App Annie https://www.appannie.com/en/legal/privacy/ https://www.appannie.com/en/legal/privacy/
Crashlytics https://policies.google.com/privacy N/A
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ N/A
Fiksu https://www.fiksu.com/privacy-policy https://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
Fuseboxx https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Google Analytics https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps https://policies.google.com/privacy http://www.google.com/settings/ads
Singular https://www.singular.net/privacy-policy อีเมล: privacy@singular.net
Swrve https://www.swrve.com/company/privacy https://www.swrve.com/company/privacy
Tapjoy https://www.tapjoy.com/legal/#privacy-policy https://www.tapjoy.com/legal/#opt-out
Upsight https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/