ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις υπηρεσίες παροχής διαφημίσεων και αναλύσεων, καθώς και τα σημεία στα οποία μπορείτε να μεταβείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές που εφαρμόζουν και, σε πολλές περιπτώσεις, για να επιλέξετε να μην συμμετέχετε στο δίκτυό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές άλλων μεγάλων διαφημιστικών εταιρειών που μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες βάσει της αλληλεπίδρασής σας με διαφημίσεις σε αυτή την τοποθεσία και σε άλλες ή για να αποσύρετε τη συμμετοχή σας από στοχευμένες διαφημίσεις, οι οποίες προέρχονται από διαφημιστικά δίκτυα που είναι μέλη της National Advertising Initiative (NAI), πρέπει να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.networkadvertising.org.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Adara https://adara.com/privacy-promise/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
AdColony https://www.adcolony.com/privacy-policy/ Προτείνει ρύθμιση Περιορισμού Παρακολούθησης Διαφημίσεων
AdMob https://policies.google.com/privacy?hl=en http://www.google.com/settings/ads
AdX https://policies.google.com/privacy?hl=en http://www.google.com/settings/ads
Aerserv https://www.inmobi.com/privacy-policy/ https://www.inmobi.com/page/opt-out/
Albert AL https://albert.ai/privacy-policy/ N/A
Amazon https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html https://www.amazon.com/adprefs
Apex Mobile Media https://www.apexmobilemedia.com/privacy-policy N/A
Apple Search Ads https://searchads.apple.com/privacy https://support.apple.com/en-us/HT202074
AppLovin https://www.applovin.com/privacy/ https://www.applovin.com/optout
AppNexus https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices ή https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Appreciate https://appreciate.mobi/page.html#/privacy-terms https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Bannerflow https://www.bannerflow.com/privacy/ https://www.bannerflow.com/cookies/
Beeswax https://www.beeswax.com/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Chartboost https://answers.chartboost.com/en-us/articles/115001489623 https://answers.chartboost.com/en-us/articles/115001489623
Criteo https://www.criteo.com/privacy/ https://www.criteo.com/privacy/ ή https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Data Plus Math https://www.dataplusmath.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Digital Turbine https://www.digitalturbine.com/privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Exelate https://www.nielsen.com/us/en/legal/privacy-statement/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Facebook Network https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Google https://policies.google.com/privacy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Google Mobile Ads https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/technologies/ads
GumGum https://gumgum.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
IMS https://www.imscorporate.com/en/privacy-policy/ N/A
inMobi https://www.inmobi.com/privacy-policy/ https://www.inmobi.com/page/opt-out/
Innovid https://www.innovid.com/privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Interactive Media https://www.stroeer.com/en/service/privacy-policy.html https://www.stroeer.com/en/service/privacy-policy.html
ironSource https://developers.ironsrc.com/ironsource-mobile/air/ironsource-mobile-privacy-policy/ Προτείνει ρύθμιση Περιορισμού Παρακολούθησης Διαφημίσεων
Jump https://jump450.com/privacy-policy/ N/A
Kayzen https://kayzen.io/data-privacy-policy N/A
Lifestreet http://www.lifestreet.com/privacy/ https://www.lifestreet.com/optout
Liftoff https://liftoff.io/privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Lotame https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Mobile Fuse https://mobilefuse.com/privacy-policy/ Προτείνει ρύθμιση Περιορισμού Παρακολούθησης Διαφημίσεων
Molocco http://privacy.molocoads.com/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Mopub https://www.mopub.com/en/legal/privacy N/A
Nexage https://policies.oath.com/in/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
Oath https://policies.oath.com/in/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html ή https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
OpenX https://www.openx.com/legal/privacy-policy/ www.youronlinechoices.com
Optimatic http://www.optimatic.com/wp-content/uploads/2016/11/Privacy_Policy11-16.pdf http://www.optimatic.com/wp-content/uploads/2016/11/Privacy_Policy11-16.pdf
Oracle Data Cloud https://www.oracle.com/legal/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
POKKT https://www.pokkt.com/privacy Προτείνει ρύθμιση Περιορισμού Παρακολούθησης Διαφημίσεων
PubMatic https://pubmatic.com/legal/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Rakuten Marketing https://rakutenmarketing.com/legal-notices/website-privacy-policy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Retargetly https://retargetly.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
RhythmOne https://www.rhythmone.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Rubicon https://rubiconproject.com/privacy-policy/ https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/ ή https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
SafeGraph https://www.safegraph.com/privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Scanova https://scanova.io/privacy-policy.html https://scanova.io/privacy-policy.html
Simulmedia https://www.simulmedia.com/privacy N/A
Smaato http://www.smaato.com/privacy http://www.smaato.com/privacy
Snapchat https://snap.com/en-GB/privacy/privacy-policy https://support.snapchat.com/en-US/a/delete-my-account1
SponsorPay (Fyber) https://www.fyber.com/legal/privacy-policy/ Email: marketing@fyber.com
SpotX https://www.spotx.tv/privacy-policy/ https://www.spotx.tv/privacy-policy/gdpr/
Springserve (Yellow Hammer) https://springserve.com/privacy-policy https://springserve.com/opt-out/
Superscale https://superscale.com/privacy-policy/ N/A
Tapjoy https://www.tapjoy.com/legal/general/privacy-policy/ https://www.mopub.com/en/legal/optout/
TikTok https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-us?lang=en https://www.tiktok.com/legal/report/privacy
The Trade Desk https://www.thetradedesk.com/general/website-privacy-policy https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Undertone https://www.undertone.com/privacy/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
UnityAds https://unity3d.com/legal/privacy-policy Προτείνει ρύθμιση Περιορισμού Παρακολούθησης Διαφημίσεων
Upsight https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Venatus Media https://www.venatusmedia.com/privacy/ http://optout.aboutads.info
Vungle https://vungle.com/privacy/ https://vungle.com/opt-out/
Xaxis https://www.xaxis.com/privacy-notice/ https://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F
Yume http://www.yume.com/privacy-policies http://www.yume.com/privacy-policy-opt-out

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) https://www.adobe.com/privacy.html https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
Chartbeat https://chartbeat.com/privacy/ https://static.chartbeat.com/opt-out.html
ComScore https://www.comscore.com/About/Privacy-Policy http://optout.aboutads.info
DoubleVerify https://doubleverify.com/privacy-policy/ https://doubleverify.com/opt-out/
IAS https://integralads.com/privacy-policy/ N/A
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ N/A
Google Analytics https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Ads Data Hub (ADH) https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Habu https://habu.com/privacy-policy https://habu.com/cookie-policy#cookie-choices
Hubspot https://legal.hubspot.com/privacy-policy https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Infosum https://www.infosum.com/legals/privacy-policy N/A
Kantar https://www.kantar.com/cookies-policies N/A
m/Six https://www.msixagency.com/gb/privacy-policy/ N/A
MediaCom https://www.mediacom.com/en/privacy-policy http://www.mediacom.com/usercontrols/OPT-OUT_call.html
Mixpanel https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/ https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360000679006-Managing-Personal-Information#optout-users
Nanigans https://www.nanigans.com/privacy-policy/ https://www.nanigans.com/privacy-policy/
Nielsen https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Adobe SiteCatalyst (formerly Omniture) https://www.adobe.com/privacy.html https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
App Annie https://www.appannie.com/en/legal/privacy/ https://www.appannie.com/en/legal/privacy/
Crashlytics https://policies.google.com/privacy N/A
Facebook Insights https://www.facebook.com/about/privacy/ N/A
Fiksu https://www.fiksu.com/privacy-policy https://www.fiksu.com/end-user-opt-out
Flurry https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/controls/index.html
Fuseboxx https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/
Google Analytics https://policies.google.com/privacy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google Apps https://policies.google.com/privacy http://www.google.com/settings/ads
Singular https://www.singular.net/privacy-policy Email: privacy@singular.net
Swrve https://www.swrve.com/company/privacy https://www.swrve.com/company/privacy
Tapjoy https://www.tapjoy.com/legal/#privacy-policy https://www.tapjoy.com/legal/#opt-out
Upsight https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/ https://www.upsight.com/pricing/privacy-policy/