Online bezpečnosť  

Čas strávený online môže byť zábavný a môže vám poskytnúť spoločnosť i inšpiráciu. Spoločnosť EA chce, aby bol váš pobyt online na jej stránkach a pri používaní jej služieb príjemný. Preto sme pripravili niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zaistiť vašu online bezpečnosť.

Počas konverzácie, používania rýchlych správ či účasti na iných fórach by ste nemali zabúdať na nasledujúce pravidlá:

1. Zachovávajte diskrétnosť. Vami poskytované informácie sú často verejné a môže si ich prečítať ktokoľvek. Nezdieľajte informácie ani obrázky, ktoré nechcete prezradiť alebo ukázať svetu. Nezabúdajte, vaše informácie môžu byť zdieľané.

2. Zachovávajte anonymitu. Nezdieľajte súkromné ani priveľmi osobné informácie. Nikdy neodosielajte nič, čo by mohlo byť použité na vyhľadanie vašej alebo inej osoby offline, napríklad úplné meno, e-mailovú či domácu adresu alebo telefónne číslo.

3. Zachovávajte odstup. Nedohadujte sa na osobných stretnutiach s nikým, s kým ste sa zoznámili online. Ak to je skutočne nutné, stretávajte sa iba na bezpečnom verejnom mieste, informujte niekoho o stretnutí a potom so sebou priveďte priateľa. Ak nie ste plnoletí, získajte najprv súhlas rodiča či poručníka a vezmite ho na stretnutie so sebou.

4. Buďte úprimní. Možno vás láka predstierať, že ste niekým iným. Osoba, ktorá s vami komunikuje, môže urobiť to isté. Nemusí byť tým, za koho sa vydáva.

5. Buďte milí. Nepúšťajte sa do konfliktov ani nešikanujte nikoho online. Ak vás niekto provokuje, odíďte od počítača. Nahláste príslušnú osobu alebo jej chovanie dospelému či správcovi. Ide predsa o zábavu, nie?

6. Zachovávajte opatrnosť. Neotvárajte e-mailové správy ani rýchle správy a neodpovedajte na tieto správy ani ich nepreposielajte ďalej, ak nepoznáte odosielateľa a neskontrolovali ste, či správy neobsahujú vírus. Správa by mohla obsahovať škodlivý softvér (napríklad spyware či vírusy), alebo by mohla byť urážlivá.

7. Zachovávajte bezpečnosť. Používajte bezpečnostný softvér (napríklad antivírusové programy). Uistite sa, že je váš systém aktuálny a chránený pred neúmyselným infikovaním prostredníctvom e-mailovej správy.

8. Zachovávajte dôvernosť. Nikdy s nikým nezdieľajte svoje heslo ani pomocné otázky týkajúce sa hesla.

9. Buďte kreatívni. Uistite sa, že online subjekty, ktoré si vytvárate, neprezrádzajú vaše osobné informácie. Buďte kreatívni a jedineční.

10. Dávajte si pozor. Ak niečo znie príliš dobre na to, aby to bola pravda, väčšinou to pravda nie je. Ak si nie ste niečím istí, zistite si fakty. A nezabúdajte, že vždy máte veci pod kontrolou. Iba vy sami rozhodujete, do akých aktivít sa budete zapájať a aké informácie budete poskytovať.