Online bezpečnost

Být online může být zábavné, společenské a inspirující. Ve společnosti EA chceme, abyste čas na našich online stránkách a při používání našich služeb trávili ke své spokojenosti. Z tohoto důvodu jsme připravili několik tipů, které vám pomohou při pohybu na internetu.

Je důležité, abyste při chatování, používání programu pro zasílání rychlých zpráv (IM – Instant Messenger) nebo účasti v jiných diskusních fórech měli na paměti tyto zásady:

1. Buďte diskrétní. Vámi poskytované informace jsou často veřejné a může si je prohlédnout kdokoliv. Nesdílejte informace nebo obrázky, u nichž si nepřejete, aby o nich všichni věděli nebo je viděli. Přemýšlejte – vaše informace mohou být předány jiným osobám.

2. Buďte anonymní. Nesdílejte soukromé nebo velmi osobní informace. Nikdy nezveřejňujte ani neodesílejte nic, co by mohlo být použito k nalezení vás nebo jiných osob offline, jako je například úplné jméno, e-mail nebo adresa bydliště či telefonní číslo.

3. Buďte zdrženliví. Nenabízejte osobní schůzku každému, s kým jste se potkali online. Je-li to nutné, setkejte se na bezpečném a veřejném místě, informujte ostatní o svých záměrech a poté na schůzku přiveďte někoho ze svých přátel. Nejste-li dospělí, vyžádejte si nejdříve svolení svých rodičů či opatrovníků a přiveďte je s sebou.

4. Buďte upřímní. Můžete pociťovat nutkání předstírat, že jste někým jiným. Váš protějšek se může zachovat stejně. Nemusí být tím, za koho se vydává.

5. Buďte zdvořilí. Nebuďte zlí ani pomocí počítače nešikanujte ostatní. Jestliže si vás někdo dobírá, odejděte od počítače. Nahlaste tuto osobu či chování některému dospělému nebo správci. Měla by to být přece zábava, ne?

6. Udržujte v počítači pořádek. Neotevírejte, neodpovídejte ani neposílejte dál e-maily či rychlé zprávy, jestliže neznáte osobu, která vám takový e-mail či rychlé zprávy poslala a jestliže jste v nich nezkontrolovali možný výskyt počítačových virů. Takové zprávy by mohly obsahovat škodlivý software (například spyware či viry) nebo by mohly být urážlivé.

7. Buďte zabezpečeni. Používejte bezpečnostní software (například antivirové programy) Ujistěte se, zda je operační systém v aktualizovaném stavu a chráněn pro případ, že by něčí e-mail neúmyslně infikoval počítač.

8. Zachovávejte soukromí. Nikdy a s nikým nesdílejte heslo ani nápovědu pro heslo.

9. Buďte vynalézaví. Ujistěte se, že vámi vytvořené online subjekty neprozrazují žádné osobní informace. Buďte kreativní a jedineční!

10. Mějte se na pozoru. Vypadá-li něco až příliš dobře na to, aby to byla pravda, jedná se pravděpodobně o podvod! Nejste-li si něčím jisti, ověřte si fakta. A pamatujte – vše je jen na vás. Vy rozhodujete o tom, kterých aktivit se zúčastníte a jaké informace poskytnete.