Zasady postępowania w grze Battlefield Hardline

Podczas rozgrywki na serwerach Battlefield Hardline Servers gracze zobowiązani są przestrzegać warunków świadczenia usługi EA Online Terms of Service („warunki TOS”). W chwili utworzenia konta EA Origin Account wyrażono zgodę na przestrzeganie warunków TOS.

Niniejsze zasady postępowania służą przedstawieniu sposobu w jaki warunki TOS mają zastosowanie podczas rozgrywki na serwerach Battlefield Hardline Servers. Wielokrotne lub poważne naruszenie (określane przez EA według własnego uznania) warunków TOS może skutkować utratą dostępu do rozgrywki sieciowej lub wyzerowaniem statystyk i/lub nagród. Ponadto naruszenie warunków TOS może skutkować zamknięciem konta Origin Account oraz utratą wszystkich powiązanych elementów (w tym m.in. punktów, żetonów lub obiektów gry).

W grze Battlefield Hardline dostępne są cztery typy serwerów, zwane łącznie „Battlefield Hardline Servers”:

„Serwery oficjalne” pozwalają na dostęp do wyłącznie kilku znacznie ograniczonych ustawień. Administratorzy serwerów nie mogą usuwać lub przełączać graczy. Możliwe jest jedynie śledzenie misji. Zapisywane są także nagrody, punkty oraz wyposażenie. Serwery tego typu zajmowane są przez graczy korzystających z opcji „Szybkiej gry”.

„Serwery rankingowe” umożliwiają korzystanie z mieszanych trybów rozgrywki i modyfikowanie ustawień w szerszym zakresie. Administratorzy serwerów mogą usuwać i przełączać graczy oraz zmieniać sumę kuponów. Na serwerach rankingowych zapisywane są nagrody, punkty oraz wyposażenie. Gracze korzystający z opcji szybkiej rozgrywki nie mogą dołączać do serwerów rankingowych, ale mogą wyszukać je przy pomocy przeglądarki serwerów.

„Serwery nierankingowe” nie umożliwiają śledzenia nagród, punktów i wyposażenia przyznawanych w toku rozwoju kariery własnego zawodnika. Pozwala to na dostosowanie znacznie szerszego zakresu ustawień dając graczom na swobodę podczas rozgrywki na serwerze. Serwery te będą widoczne wyłącznie w przeglądarce serwerów.

Na „serwerach prywatnych” mogą obowiązywać takie same zasady jak w przypadku serwerów nierankingowych, przy czym możliwe jest ustawianie haseł. Serwery te wykorzystywane są na potrzeby rozgrzewki drużynowej, ćwiczeń, bitew pomiędzy drużynami itp. Wyświetlane są one wyłącznie w przeglądarce serwerów.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów postępowania niedozwolonego w ramach warunków TOS:
o gromadzenia waluty, przedmiotów lub zasobów występujących w grze w celu sprzedaży ich poza obrębem gry, lub

o świadczenia usług właściwych dla gry w zamian za opłatę poza obrębem środowiska gry, np. podnoszenie poziomu mocy,
o celowego wykorzystywania lub informowania o błędach znalezionych w grach Battlefield Hardline, zarówno rzeczywistych jak i fikcyjnych, niezależnie od tego czy uzyskiwana jest w ten sposób nieuczciwa przewaga w grze,
o bezpośredniego lub pośredniego przekazywania informacji o istnieniu takiego błędu innym użytkownikom gier lub usług EA,
o zabijanie, reanimowanie, otrzymywanie amunicji itp. w sposób rotacyjny,

o nadużywanie z korzyścią dla gracza geometrii mapy bez podejmowania ryzyka,

o wykorzystywanie uszkodzenia pojazdu z zamiarem ciągłej naprawy,

o tworzenie środowiska rozgrywki, które z definicji lub poprzez działania, tworzyć będzie nadmierne możliwości zdobywania punktów, np. „flagrun”,
Przedmiotowa lista zabronionych działań ma charakter niewyczerpujący. Dodatkowe informacje można uzyskać w warunkach TOS.

Administratorzy serwerów::

Do przestrzegania warunków TOS zobowiązany jest także administrator serwera Battlefield Hardline Server (zwany dalej „Administratorem Serwera”).

Należy mieć na uwadze, że Administratorzy Serwerów nie powinni wykluczać graczy za postępowanie niełamiące warunków TOS, np. za wygranie rundy, zabicie jego zawodnika itp. Wykluczenie gracza musi być związane z naruszeniem przez niego warunków TOS (co może obejmować naruszenie określonych zasad obowiązujących na serwerze, pod warunkiem że zasady te są zgodne z warunkami TOS).

W celu uniknięcia wątpliwości, Administratorzy Serwerów także naruszają warunki TOS, jeżeli: (i) stosują w odniesieniu do serwerów obraźliwe nazwy, symbole graficzne lub oznaczenia; (ii) zachęcają innych graczy do naruszania warunków TOS w trakcie gry.

Oprogramowanie PunkBuster oraz FairFight stosuje się obowiązkowo dla wszystkich serwerów oficjalnych i serwerów rankingowych.

Zgłaszanie nieuprawdnionego wykorzystania lub nadużyć:

http://help.ea.com/pl/battlefield/battlefield-hardline/
o Znajdź gracza/profil/pluton łamiącego warunki. Po prawej stronie nazwy znajduje się szary znak wykrzyknika. Kliknij na ten znak i wybierz odpowiednią czynność (Report Possible Cheat [zgłoś potencjalne oszustwo] / Report Profile [zgłoś profil]).
o Przejdź pod adres:  http://pl.gravatar.com/ i wklej odnośnik do awatara w sekcji „Offending URL” [adresy URL naruszające warunki].

Każdorazowo podczas zgłaszania naruszeń przekazuj możliwie najwięcej informacji. Ostateczna decyzja dotycząca sprawy będzie należała do personelu EA odpowiedzialnego za wsparcie. Celowe przesyłanie informacji wprowadzających w błąd lub nieprawdziwe zgłoszenia nadużyć mogą zostać uznane za naruszenie warunków TOS.