Regulamin Battlefield 4
Grając za pośrednictwem serwerów Battlefield 4 gracze są zobowiązani przestrzegać warunków użytkowania serwisu Electronic Arts. Zakładając konto Origin użytkownik wyraził zgodę na związanie warunkami użytkowania serwisu EA.

Niniejszy regulamin określa zastosowanie warunków użytkowania serwisu Electronic Arts podczas gry za pośrednictwem serwerów Battlefield 4. Wielokrotne lub poważne (według definicji EA) naruszenia warunków użytkowania serwisu EA mogą skutkować utratą możliwości gry online, wyzerowaniem statystyk lub zdobyczy. Naruszenie warunków użytkowania serwisu EA może również skutkować pozbawieniem użytkownika konta Origin oraz utratą wszelkich powiązanych elementów (w tym punktów, tokenów lub przedmiotów w grze).
 
Istnieją 4 rodzaje serwerów Battlefield 4, zwane dalej łącznie „serwerami Battlefield”:

 „serwery oficjalne” z dostępem zaledwie do kilku bardzo ograniczonych ustawień serwerowych. Ich administratorzy nie mogą usuwać ani zamieniać graczy. Istnieje tu tylko możliwość śledzenia misji. Zdobycze, punkty i odblokowane elementy również są rejestrowane. Gracze łączą się z tymi serwerami, kiedy korzystają z trybu rozgrywki Quick Match. 
 „serwery rankingowe” to serwery dopuszczające mieszane tryby rozgrywki, jak również szerszy zakres ustawień. Administratorzy tych serwerów mogą usuwać i zamieniać graczy, jak też zmieniać łączne wartości kuponów. Serwery rankingowe rejestrują zdobycze, punkty i odblokowane elementy. Na serwerach rankingowych gracze nie mają dostępu do trybu Quick Match. Mogą je znajdywać za pomocą wyszukiwarki serwerów.
 „Serwery pozarankingowe” nie rejestrują zdobyczy, punktów ani odblokowanych elementów służących budowaniu doświadczenia gracza. Pozwalają natomiast na bardzo szeroki zakres ustawień, oferując graczom swobodę w obrębie serwera. Serwery te są widoczne wyłącznie w wyszukiwarce serwerów.
„Serwery prywatne” mogą stosować takie same reguły, jak serwery pozarankingowe, ale umożliwiają ograniczenie dostępu hasłem. Z tych serwerów korzysta się na potrzeby rozgrywek rozgrzewkowych poszczególnych drużyn, ćwiczeń, walk wewnątrzdrużynowych itp. Serwery te pojawiają się wyłącznie w wyszukiwarce serwerów.

Niżej wymieniono niektóre przykłady zachowań naruszających warunki użytkowania serwisu EA, ale nie jest to wyczerpująca lista niedozwolonych zachowań. Więcej szczegółów znajduje się w treści warunków użytkowania serwisu EA:

• zabrania się używania obraźliwych nazw lub oznaczeń żołnierzy
• zabrania się czynnego zachęcania innych graczy do naruszania warunków użytkowania serwisu EA
• zabrania się tworzenia plutonów ani innych formacji bazując na poglądach o zabarwieniu rasistowskim, seksistowskim, antyreligijnym, antyetnicznym, homofobicznym lub innym nawołującym do nienawiści
• zabrania się prób zakłócania, włamania lub deszyfrowania strumieni danych lub transmisji z lub do serwisów EA, używania aplikacji lub programów nieautoryzowanych przez EA podczas korzystania z serwisów Battlefield 4
• zabrania się wykorzystywania błędów lub obchodzenia jakichkolwiek systemów w grze (m.in. systemów punktacji lub przyznawania zdobyczy) w obrębie produktów lub serwisów EA, w tym:
• rozmyślnego wykorzystywania lub współużytkowania błędów znalezionych w rozgrywkach Battlefield 4, rzeczywistych lub fikcyjnych, bez względu na to, czy wiążą się one z uzyskaniem nienależnej przewagi;
• informowania w sposób bezpośredni lub pośredni innych użytkowników gier lub serwisów EA o istnieniu takich błędów

• do przykładów nadużyć na serwerach oficjalnych i rankingowych z naruszeniem warunków użytkowania serwisu EA należą m.in.:
• wielokrotne zabijanie, ożywianie, zdobywanie amunicji itp. w tych samych miejscach
• nadużywanie geometrii świata w celu uzyskania przewagi bez ponoszenia ryzyka
• wykorzystywanie niszczenia i nielimitowanych napraw pojazdów;
• tworzenie środowiska gry, które za sprawą definicji lub działania umożliwia zdobywanie nadmiernych ilości punktów, tzw. „flagrun”. 

Dotyczy administratorów serwerów:

każdy administrator serwera Battlefield 4 (zwany dalej „administratorem serwera”) ma obowiązek przestrzegania warunków użytkowania serwisu EA.

 Administratorzy serwerów nie mogą blokować dostępu do serwera graczom za zachowania niestanowiące naruszenia warunków użytkowania serwisu EA, m.in. za wygranie rundy, uśmiercenie postaci administratora itp. Zablokować dostęp do serwera można wyłącznie za naruszenie warunków użytkowania serwisu EA (w tym naruszenie zasad obowiązujących na danym serwerze, o ile zasady te są zgodne z warunkami użytkowania serwisu EA).

Dla uniknięcia wątpliwości, administratorzy serwerów dopuszczają się naruszenia warunków użytkowania serwisu EA, jeżeli: i) używają obraźliwych nazw, elementów graficznych lub oznaczeń serwerów; ii) zachęcają innych graczy do naruszania warunków użytkowania serwisu EA podczas gry.

PunkBuster i FairFight są obligatoryjne dla wszystkich serwerów oficjalnych i rankingowych.
 
Zgłoszenia eksploitów/nadużyć

• Aby uzyskać więcej informacji lub pomoc, zob.:
o https://help.ea.com/pl/battlefield/battlefield-4
• W celu zgłoszenia gracza profilu, plutonu itp. naruszającego warunki użytkowania serwisu EA należy skorzystać z funkcji Report w Battlelog.
o Znaleźć gracza/profil/pluton naruszający warunki EA. Z prawej strony nazwy widoczny jest szary znak wykrzyknika. Kliknąć na wykrzyknik i wybrać odpowiednie działanie (Report Possible Cheat / Report Profile (zgłoś podejrzenie oszustwa/zgłoś profil)).
• Do obsługi PunkBuster można również zgłaszać użycie nieautoryzowanych programów lub aplikacji przyznających nienależną przewagę bądź manipulujących grą w nieprzewidziany sposób, pisząc na adres: research@evenbalance.com
• Aby zgłosić naruszenie warunków użytkowania serwisu EA przez awatar Battlelog należy kliknąć na awatara naruszającego warunki i wybrać opcję Copy Image URL/Link (kopiuj adres/łącze obrazu).
o Przejść do http://en.gravatar.com/site/abuse/ i wstawić łącze do awatara w sekcji „Offending URL” (adres naruszenia).

We wszystkich przypadkach zgłoszeń należy podać jak najpełniejsze informacje. Ostateczne decyzje dotyczące wyjaśnienia danych przypadków podejmuje personel EA. Zamierzone wprowadzanie w błąd lub zgłaszanie nieprawdziwych nadużyć stanowi naruszenie warunków użytkowania serwisu EA.