Pravidla chování Battlefield Hardline

Hráči musí dodržet on-line podmínky poskytování služeb EA („TOS“) při hraní na serverech Battlefield Hardline. Souhlas s podmínkami TOS jste vyjádřili při otevírání účtu EA Origin.

Účelem těchto pravidel je ukázat, jakým způsobem se podmínky TOS uplatní při hraní na serverech Battlefield Hardline. Pokud tyto podmínky porušíte opakovaně nebo závažným způsobem (hodnocení bude na uvážení společnosti EA), můžete přijít o možnost hrát on-line nebo vám budou vynulovány statistiky anebo ceny. Nedodržení podmínek TOS může vést také k uzavření vašeho účtu Origin a ke ztrátě všech nároků s ním spojených (včetně mj. bodů, tokenů a herních položek).

Battlefield Hardline má čtyři typy serverů souhrně nazývaných jako „servery Battlefield Hardline“:

„Oficiální servery“ umožňují přístup pouze k některým serverovým nastavením, která jsou velmi omezena. Administratoři serveru nemohou vylučovat nebo přepínat hráče. Mise lze sledovat pouze zde. Zaznamenávat se budou ocenění, skóre a odemčené položky. Hráči budou hrát na těchto typech serverů, pokud používají funkci rychlé hry.

„Hodnocené servery“ umožňují smíšené herní režimy a jsou pružnější, pokud jde o nastavení rozsahů. Administratáoři mohou vylučovat a přepínat hráče a měnit celkový počet tiketů. Hodnocené servery zaznamenávají ocenění, skóre a odemčené položky.. Hráči nemohou na hodnocených serverech hrát pomocí rychlé hry, ale mohou tyto servery vyhledat prohlížečem serverů..

„Nehodnocené servery“ nezobrazují ocenění, skóre a odemčené položky, které se budou započítávat do kariérního postupu hráče. Díky tomu lze uplatnit mnohem širší rozsahy nastavení a upravovat možnost dávat hráčům na serveru svobodu. Tyto servery lze zobrazit pouze pomocí prohlížeče serverů.

„Soukromé servery“ mohou uplatnit stejná pravidla jako nehodnocené servery, ale s možností nastavení hesla. Tyto severy se používají pro zahřívací kola týmů, výcvikový terén, týmové války atd. Tyto severy se zobrazí pouze v prohlížeči severů.

Níže uvádíme několik příkladů chování, které je v rozporu s podmínkami TOS:
o shromažďování herní měny, položek nebo zdrojů k prodeji mimo hru; nebo

o Provádět herní služby výměnou za úplatu mimo herní prostředí, např., „power-leveling“.
o záměrně využívat nebo zdokonalovat chybu nalezenou v hrách Battlefield Hardline, ať už skutečnou, nebo fiktivní, bez ohledu na to, zda by z ní plynuly nerovné výhody, či nikoliv.

o Přímo či nepřímo upozorňovat dalšího uživatele her nebo služeb společnosti EA na existenci takové chyby.
o Střídat se v zabíjení, oživování, příjmu munice atd.

o Zneužívat geometrii světa ve vlastní prospěch bez rizika

o Využívat poškození vozidel k neomezeným opravám

o Vytvářet herní prostředí, které z definice nebo zásahem vytváří scénář rostoucího skóre, např. „flagrun“

Nejedná se o úplný seznam zakázaných typů chování, ohledně podrobných informací viz TOS.

Administrátoři severu:

Jste-li administrátorem serveru Battlefield Hardline (viz níže „administrátor serveru“), jste rovněž povinni dodržovat podmínky TOS.

Vezměte na vědomí, že administrátor serveru nesmí vylučovat hráče, jejichž jednání není v rozporu s podmínkami TOS, např. jen proto, že zvítězili v daném kole, zabili vás atd. Vyloučený hráč musel jednat v rozporu s podmínkami TOS (což může zahrnovat porušení pravidel konkrétního serveru, za předpokladu, že tato pravidla jsou v souladu s podmínkami TOS).

Aby se předešlo nedorozuměním, administrátoři serveru budou v rozporu s podmínkami TOS, pokud (i) budou u serverů používat urážlivé názvy, serverovou grafiku nebo tagy nebo (ii) budou nabádat hráče, aby při hraní hry porušovali podmínky TOS.

PunkBuster a FairFight jsou povinné pro všechny oficiální servery a hodnocené servery.

Zprávy o zneužití:

http://help.ea.com/cz/battlefield/battlefield-hardline/
o Nalézt hráče/profil/četu, který porušil podmínky. Vpravo od jména uvidíte šedý vykřičník. Klepněte na vykřičník a zvolte příslušný úkon (Report Possible Cheat / Report Profile (nahlásit možný podvod / nahlásit profil)).
o Přejděte na http://cs.gravatar.com/ a vložte odkaz avatara do části „URL narušitele".

Při nahlašování vždy podávejte co nejvíce informací. Konečné rozhodnutí o šetření v dané věci bude záviset na pracovnících podpory společnosti EA. Za porušení podmínek TOS lze považovat i záměrné podávání mylných informací nebo falešné ohlášení zneužití.